Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00. hos. Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej Frederikssund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00. hos. Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund"

Transkript

1 Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00 hos Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej Frederikssund Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Svend Jensen, Bosal Sekura Charlotte Daugaard Kluge, Haldor Topsøe Hanne Lindberg Greisen, DI Jette Nielsen, Employment Coordinator, Radiometer. IF-sekretariatet: Hanne Hvitfeld Hansen Sussie Justesen Solvej Knoth B-siden Pia Maul Andersen, 3F Industrigruppen Torben Andresen Lindhardt, DM Herluf Schmidt, Carpenter aps Søren Heisel, 3F Industrigruppen Kirsten Hansen, 3F, Tillidsrepræsentant Hydro A/S Afbud Søren B Heisel Herluf Schmidt Program: 10:00 Introduktion til Haldor Topsøe A/S og fabrikken i Frederikssund 10:30 Rundvisning på virksomheden 12:00 Udvalgsmøde 1. del 13:00 Frokost 13:30 Udvalgsmøde 2. del 15:00 Forventet mødeafslutning Tema: IKV/RKV OPSUMMERING AF DAGSORDEN Oplæg til dagsorden 1. Indledning Side 1 af 13

2 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.2. Godkendelse af referat 2. Opfølgning 3. Meddelelser 3.1. Formandskabet 3.2. Medlemmer 3.3. Sekretariatet 4. Orienteringspunkter 4.1. LUU referater 4.2. Nygodkendte virksomheder 4.3. Aktivitetsoversigt 5. TEMA IKV/RKV 6. Grundforløbspakker 7. Operatør-pakker 7.1. Driftsoperatør 7.2. Pakkeoperatør 8. Standardmerit 8.1. Fra Produktør til Industrioperatør 9. Samarbejdet med LUU 10. Eventuelt 11. Mødekalender Bilagsliste Nr. Navn Refererer til punkt nummer 1. Referat fra 16. april LUU referater 4 3. Nygodkendte virksomheder 4 4. Aktivitetsliste 4 5. Notat RKV/IKV 5 6. Grundforløbspakker 6 7. Drifts-pakke-medicoperatør 7 8. Kompetencer: PRO over for IOP 8 9. Standardmeritmodeller 8 Side 2 af 13

3 Dagsorden Egne noter 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden Efter det meget interessante og inspirerende oplæg om Haldor Topsøes håndtering af Industrioperatøruddannelsen og den spændende rundvisning på virksomheden, blev det aftalt, at Charlotte Kluge sender Power Points fra oplægget videre til Hanne eller Sussie. Charlotte Kluges oplæg er vedhæftet referatet Godkendelse af referat Referatet er blevet struktureret og dermed ændret siden offentliggørelsen på IU s hjemmeside. Ændringen er foretaget, så det tydeligt fremgår, hvornår UU diskuterede og debatterede med LUU-medlemmerne fra KTS og hvornår UU tog beslutninger. Referatet blev godkendt. Referatet fra Udvalgsmødet 16. april 2013 er Bilag 1. Godkendelsespunkt 2. Opfølgning Beslutningerne om samarbejdet med LUU er refereret under pkt. 9. Samarbejdet med LUU LUU-medlemmerne fra KTS ønskede en bedre information og inspiration fra UU og sekretariatet i det lokale arbejde. Punktet behandles under pkt. 9 Brochurer og praktikvejledninger er i proces. Der vil blive fulgt op på dem til næste møde. IOP-brochurerne Udvalgets medlemmer besluttede, at IOP-brochuren skal opdateres. Sekretariatet arbejder på en fælles udgave til både virksomheder og elever, hvor citater og relevante billeder vil give læseren et svar på, hvorfor man skal vælge Industrioperatøruddannelsen både som elev og som virksomhed. Der kommer til at foregå en koordineret indsats inden for IF, da flere uddannelser mangler opdaterede brochurer. Praktikvejledning Flere af IF s udvalg er i gang med at udvikle praktikvejledninger eller har lige gjort det. Sekretariatet samler erfaringerne fra de disse og udarbejder et oplæg til det kommende møde. Sekretariatet skal sikre at praktikvejledningen er tydelig omkring energi & miljø. AMU-pakker & Standardmerit behandles under pkt. 6, 7 & 8. Orientering Side 3 af 13

4 3. Meddelelser 3.1. Formandskabet 3.2. Medlemmer 3.3. Sekretariatet Opgavebankens redaktionsgruppe afholder møde d.d. for en endelig opfyldning og kvalitetssikring af opgavebankens opgaver. Redaktionsgruppen mødes med opgavekommissionen ved årets censor-lærerkonference i november. Redaktionens arbejde er tæt på at være afsluttet, og de færdige opgaver vil blive tastet ind i opgavebanken i løbet af sommeren. Sekretariatet arbejder sammen med SDE for at identificere, hvilke faktorer, der er afgørende for metalvirksomheder for at indgå uddannelsesaftaler med Industrioperatører. Sekretariatet besøger i den forbindelse to virksomheder i Langeskov, som har taget Industrioperatøruddannelsen til sig. Udvalgets arbejde med at tage Grundforløbet gennem AMU-pakker indgår som en del af arbejdet. Sekretariatet arbejder videre med projektet og der vil blive givet en status på det kommende møde. Orientering 4. Orienteringspunkter 4.1. LUU referater Erhvervsskolen Nordsjælland Der blev på mødet efterlyst bedre information om GVU/UFFA projektet til virksomhederne der mangler generel information. Ole finder ud af om der bliver lavet en konference for virksomhederne og inviterer en repræsentant fra projektet til næste møde. Lennert fortalte at vi har en del GVU kursister som indgår i dette projekt. Konsulent Svend Ove Pedersen har en del virksomhedsbesøg hos de forskellige virksomheder og Lennert følger op på dem. Skolen har 2 spændende kunder det er Trelleborg Helsingør som skal godkendes dette gøres i samarbejde med udvalget og der forventes nogle holdforløb. Dernæst er der Coloplast de har 320 operatører, det vides ikke, om alle får uddannelsen tilbudt. Der forventes svar fra Liselotte Zedler som desværre har meldt afbud til dette møde. Skolen prioriterer opgaven højt og Lennert får en opsøgende position i.f.m. virksomhederne. Man kan forvente at Lennert også besøger de virksomheder som er i gang. Skolen vil organisere Modul 2 som projektorganiseret undervisning for at udfordre de stærke kursister. For kursister med læse-og skrivevanskeligheder vil skolen Sekretariatet tjekker op på, om GVU-planerne bliver sendt ind til sekretariatet. Sekretariatet medbringer de seneste tal til det kommende møde i oktober. Ligeledes tjekkes der op på, om Erhvervsskolen Nordsjælland følger den rigtige procedure for godkendelse af virksomheder gennem Industriens Uddannelsers godkendelsessystem EVG. Side 4 af 13

5 fremadrettet selv internt klare opgaven i stedet for VUC. Næste møde: EUC Nordvestsjælland IOP holdene er fyldt godt op, der bliver op til 23 elever i den ene af de klasser der starter i april. Det betyder, at der vil blive dobbeltlære i kemi og data, sådan at klasserne bliver delt i disse timer. Det skyldes, at der er en del GVU elever for tiden. Der er 5 på hvert hold i april. Svendeprøver for disse hold kan blive udfordrende, med hensyn til hvor mange der kan være i hallen, men skolen forventer ikke, at der kommer mere end 18 til svendeprøverne. Jobcentret er indover med bevillingen til GVU. Typisk bevilges der kun en skoleperiode ad gangen, og eleverne er forpligtet til at tage job efter skoleperioden er afsluttet. Det er derfor lidt åbent, hvilke hold de kommer ind på. Det er ikke nødvendigvis det samme hele uddannelsesforløbet. Skolen har planer om at udbyde ITP kurser (Fra Industrioperatør Til Procesoperatør) i blokke for at lette planlægningen af lærerkræfterne, men også for at sikre eleverne et bedre udbytte af kurserne - ved at de ikke skal have det samme fag 8 lektioner om dagen i flere dage i træk. Det er planen at sværhedsgraden vil være stigende efterhånden som man tager blokkene, derfor vil det være tilrådeligt at tage dem i rækkefølge. Næste møde: Af referatet fra EUC Nordvestsjælland fremgår det, at jobcentret kun bevilger 1 skoleperiode ad gangen til GVU-elever, og at eleverne er forpligtet til at tage job efter skoleperioden er afsluttet. Udvalget stillede spørgsmål om dette var hensigtsmæssigt. Sekretariatet i samarbejde med organisationerne følger op på problematikken. Af skolens referat fremgår desuden ar der er problemer i forhold til 1. hjælps beviser. Sekretariatet følger op, da der tidligere har været problemer med f.eks. fødevarecertificater. Københavns Tekniske Skole Den nye ledelse arbejder gennem medarbejderinddragelse på et nyt sæt værdier og en fremtidssikret mission frem mod Der er sat projekter i gang på kryds og tværs af alle skolens afdelinger, sådan at så mange områder som muligt kan blive belyst inden den nye strategi kan fastsættes. Karen Thomsen, KTS, fremlagde og præsenterede udvalget for det kommende arbejde med de lokale undervisningsplaner for uddannelsen IOP trin 2. PNS: Kts ønsker at inddrage udvalgsmedlemmer og eventuelt øvrige interessenter til at dialog og arbejdsmøde, sådan at uddannelsen i så høj grad som muligt lever op til krav om relevans for industrien samt kvalitet. (Udvalget gav positive tilkendegivelser til dette) Næste møde: Skive Tekniske Skole Grundforløbet er slut, og alle kom fint igennem, med flotte resultater. Der var nogle få med eksamensangst på dagen, men med lidt støtte lykkedes det. Skolen vil Side 5 af 13

6 fremadrettet prøve at være opmærksom på hjælp i eksamenssituationer. Holdet deltog i en tilfredshedsundersøgelse (ETU), og resultatet her er meget flot. Styregruppen vil modtage resultatet efterfølgende. Der har været en god ånd på holdet, hvor alle har hjulpet alle. Der har været søgt SP støttemidler til 4 elever, og det vil der også blive i praktikforløbet. Holdet har været i gang med at planlægge kommende studietur i efteråret. De skal til Sverige. Skolen har lavet fast plan for de kommende år og hold, hvor grund- og hovedforløb er placeret. Skolen afholder temamøde i april, hvor temaet er markedsføring. Næste møde: Syddansk Erhvervsskole Den gode udvikling i antallet af uddannelsesaftaler ser ud til at forsætte i Udvalgets spidskompetencer har ved flere lejligheder været i anvendelse, særligt når det handler om kontakt til erhvervslivet. Skolens ansvar i forhold til at løfte aktivitetsniveauet er opfyldt, men der kunne måske arbejdes mere ihærdigt på at finde 1 eller 2 elevrepræsentanter mere. Der arbejdes i udvalget med disse punkter: a. Der skal være en basis/grunduddannelse hvor efter man kan vælge 3-4 linjer. b. Den grundlæggende viden om uddannelsen bør være til stede på skolen, men skolen kan med fordel søge hjælp hos virksomhederne ved specialer. Skolen skal sikre deres medarbejdere efter og videreuddannelse, herunder studieture til virksomheder med specialer inden for branchen. Næste møde: Tech College Aalborg På mødet deltog det lokale efteruddannelsesudvalg på AMU for Proces. Dette blev aftalt til at foregå 2 gange om året. Skrivelse fra uddannelsesudvalget modtaget på Per Chr. s mail dagen før dette møde. Skrivelsen vedhæftes referatet og behandles på næste møde. Skolen var lockoutet i foråret og måtte udsætte svendeprøven for IOP, som skulle være afholdt i april. Denne blev afholdt d. 22. maj med et meget flot karaktergennemsnit. Ud af 14 elever fik de 5 et 12-tal. Den 25. marts startede et hold fra Arla. Det er planlagt, at holdet slutter med svendeprøve den 22. nov Den 15. april starter endnu et hold på grundforløbet. H2 starter 24. maj og slutter den 5. juli. P g a denne aktivitetsforøgelse, vil der i 2013 i perioder være to hold indkaldt ad gangen. Elevrepræsentanten spurgte ind til fravær under skoleophold. HSK oplyste, at alt fravær Side 6 af 13

7 blev registreret, og skolerne gav besked til virksomhederne. Der vil i de enkelte tilfælde nøje blive vurderet, om eleven kan indstilles til svendeprøve. Elevrepræsentanten spurgte ind til den store forskel, hvormed virksomhederne håndterede praktikrapporterne og elevernes tildelte ressourcer for udarbejdelse af denne. Nogle elever får nærmest ingen tid tildelt, mens andre får en uge. HN kunne bekræfte, at HN gjorde meget ud af dette i dialog med virksomhederne. Næste møde: De samlede referater er vedlagt som separat bilag 2. Orientering 4.2. Nygodkendte virksomheder Ingen af de nygodkendte virksomheder fra forrige møde er fortsat uden elever. Bilag 3 Orientering 4.3. Aktivitetsoversigt Antallet af elever og variationen i virksomheder fremgår af Bilag 4. Orientering 5. TEMA IKV/RKV IF har sat fokus på IKV og RKV. Bag forkortelserne gemmer sig den afklaring og vurdering skolerne foretager, så elever ikke modtager undervisning i noget de allerede kan. Det gælder både inden for EUD og AMU. Der er dog flere vanskeligheder med disse vurderinger, bl.a. finansieringen af den tid skolerne skal bruge på disse. Samtidig er praksis meget varieret fra skole til skole nogle skoler foretager vurderingerne i hold og skærer alle over en kam, mens andre foretager en individuel afklaring og alligevel ender med at tilpasse elevens undervisningsbehov til skolens planlagte forløb. Solvej S. Knoth fra IU præsenterede arbejdet med IKV/RKV. Udvalget besluttede at arbejde videre med teamet. Sekretariatet vil på det kommende møde fremlægges et oplæg som efter udvalgets behandling skal kvalitetssikres i november måned af IOP faglærerne. Som baggrund for oplægget besluttede, at sekretariatet undersøger, hvad de andre sekretariater gør samt, at der afholdes et møde med de skoler, der bruger meritafklaringen mest. IF har besluttet at rydde op og ønsker med Industrioperatøruddannelsen som eksempel at få skabt en måde der skal kunne bruges, hvad enten det er en GVUafklaring eller en meritgivning, der skal foretages. Målet er et skema og en metode til alle IF s uddannelser. Sekretariatet vil på udvalgets møde komme med et oplæg om problemstillingen og en plan for, hvordan målet kan nås. For en begrebsafklaring og en beskrivelse af problemets omfang kan bilag 5 med fordel læses. Side 7 af 13

8 På baggrund af sekretariatets oplæg på mødet bedes udvalget diskutere muligheder og beslutte en plan for projektets gennemførelse. Oplæg, diskussions- og beslutningspunkt 6. Grundforløbspakker Med udgangspunkt i udvalgets ønske om dannelse af pakker af AMU-kurser, der kan erstatte Grundforløbet på IOP, har sekretariatet udarbejdet en model med tre pakker. De 3 grundforløbspakker blev godkendt. Dog skal sekretariatet arbejde videre med emnet og samarbejde med IF s øvrige Udviklings Udvalg. Den første pakke er en pakke, der tilgodeser de kompetencer, der er fælles på indgangen produktion & udvikling. Pakken modsvarer således de kompetencer grundforløbseleverne har 12 uger til at lære hvad enten de skal være Industriteknikere, Guldsmede eller Industrioperatører. Pakken indeholder ikke branchespecifikke kurser. Den anden pakke er Industrioperatørpakken. Indholdet af denne pakke er tilpasset de kompetencer som eleven skal erhverve for at være klar til at starte på hovedforløbet. Den tredje pakke er Industri-brancheretningen. Elevernes retning på grundforløbet skal afspejle den branche og produktionsform hovedforløbet skal gennemføres i. Da IOP brancherne er bredt sammensatte, er det vigtigt, at pakken tilpasses branchens særlige forhold. Denne tredje pakke, vil derfor kunne varieres for at imødekomme de forskellige brancher på et helt overordnet niveau. Udgangspunktet for samlingen af moduler er foregået på rent kompetenceniveau, og der er dermed ikke gjort overvejelser om progression og indlæring. Pakkerne er vedhæftet som bilag 6. Pakke nr. tre (IOP brancheretningen) er en pakke rettet mod metalbranchen. Sekretariatet indstiller, at det sikres, at niveauet ikke automatisk skrues for højt op, selv om det drejer sig om voksne. Grundforløbets indholds niveau er tilrettelagt, så det kan opnås af en 16 årig, der lige har forladt folkeskolen. Sikringen af dette skal foregå i samarbejde med IOP-skolerne. Sekretariatet indstiller desuden, at pakkerne godkendes af de respektive udviklingsudvalg, der har med branchen eller produktionsformen at gøre. Pakkernes formål Side 8 af 13

9 er dobbelt, idet det både skal være en anden indgang til en uddannelsesaftale eller en introducerende pakke for nye medarbejdere i industrien. Beslutningspunkt 7. Operatør-pakker Som en del af arbejdet med at give standardmeritter ønskede udvalget at få præsenteret en opdateret udgave af de i 2005 nedlagte operatøruddannelser; Driftsoperatør og Pakkeoperatør Driftsoperatør Driftsoperatøruddannelsen var en samling af AMUkurser med udgangspunkt i procesindustrien. Uddannelsen var således relevant bredt i procesindustrien. Udvalget besluttede at operatørpakkerne skal kvalitetssikres ved virksomheder og LUU. Sekretariatet arbejder derfor videre med operatørpakkerne og vil i samarbejde med de mere branchespecifikke udviklingsudvalg. Driftsoperatøruddannelsen har følgende teknisk fagligt sigte: Måling El-lære Ventiler Pumper Hygiejne Kemi Manuel og automatisk regulering 1+2 Manuel og automatisk styring 1+2 Energi Et oplæg til Driftsoperatøruddannelsens sammensætning kan ses i Bilag Pakkeoperatør Det har ikke været sekretariatet muligt at finde pakkeoperatøruddannelsens sammensætning. Der findes løsrevet et EUD fag tilknyttet lager- og terminaluddannelsen. Dette fags sammensætning bruges som udgangspunkt i det følgende, da det synes at imødekomme de sporadiske oplæg der er fundet om uddannelsen: Pakkeoperatøruddannelsen har følgende teknisk-fagligt sigte: reparation og vedligehold af procesanlæg TPM grupper og principper (LEAN) PI-diagrammer og rutediagrammer on/off regulering kemi pnematik fejfinding PLC - fejlfinding emballagekendskab Miljø Side 9 af 13

10 Et oplæg til pakkeoperatøruddannelsens sammensætning kan ses i bilag 7. UU for Procesoperatøruddannelsen er ved at opbygge pakker, der kan være introducerende til industrien. Det anbefales, at UU IOP s arbejde med driftsoperatøruddannelsen og pakkeoperatøruddannelsen sammentænkes med dette arbejde, så der bliver en vis synergi mellem pakkerne. Sekretariatet anbefaler derfor, at UU IOP s arbejde bruges som et oplæg til UU Proces arbejde, og at de to operatøruddannelsers endelige fastlæggelse foretages i samarbejde med UU Proces arbejde. Dette skal sikre, at antallet af forskellige pakker forbliver overskueligt, samt at pakkernes funktion sikres at have både et umiddelbart jobfokus samt et uddannelsesfokus. Beslutningspunkt 8. Standardmerit Udvalget ønskede en vurdering af, hvorvidt produktøruddannelsen, driftsoperatøruddannelsen og pakkeoperatøruddannelsen kunne give en standardmerit, og i hvilket omfang en sådan merit ville kunne gives. Udvalget pointerede at Produktøruddannelsen skal hænge sammen med IOP uddannelsen, med en direkte merit. Sekretariatet har desuden lavet et oplæg på medicooperatøruddannelsens standardmerit Fra Produktør til Industrioperatør Udgangspunktet i EUD-lovgivningen er, at en elev kun kan gå til en grundforløbsprøve (pr. indgang). Dette betyder ikke, at elever ikke skal erhverve de særlige kompetencemål inden starten på hovedforløbet blot at der ikke skal aflægges prøve heri. For at kunne starte på hovedforløbet skal en produktør igennem sit arbejde eller i sin praktiktid have opnået kompetencer inden for LEAN (teambaseret projektarbejde og produktionsplanlægning). Desuden skal der være erfaring fra at have arbejdet på forskellige linjer og stationer i produktionen. Begge kompetencer kan erhverves i produktørens praktiktid eller arbejdsliv, men er afhængig af den enkeltes virksomhed. På den baggrund anbefaler sekretariatet, at såfremt udvalget ønsker en standardmerit for produktører, gøres denne betinget af, at produktørerne har en relevant arbejdserfaring (f.eks. 2 år), eller har kompetencer der svarer til grundforløbspakke nr. 2. Side 10 af 13

11 Produktøruddannelsens kompetencer sat over for Industrioperatøruddannelsens særlige kompetencemål er bilag 8. Beslutningspunkt 8.2. Operatørpakkerne Da drifts- og pakkeoperatøruddannelsernes endelige sammensætning vil foregå i et samarbejde med UU Proces, anbefaler sekretariatet, at en endelig fastlæggelse af standardmeritten for disse uddannelser afventer resultatet af dette arbejde. Sekretariatet vil tilstræbe, at standardmeritten for operatøruddannelserne (medico-, drifts- og pakke-) bliver ens, og at pakkerne kan erstatte grundforløbet samt afkorte uddannelsestiden på hovedforløbets skoledel. I dag er praksis, at medicooperatøruddannelsen afkorter uddannelsens skoleuger med 22 uger hvoraf de 18 stammer fra grundforløbet, og de resterende 4 afkortes hovedforløbet. Beslutningspunkt 8.3. Sammenhæng og forældelse Udvalget bad sekretariatet undersøge praksis inden for andre uddannelsers standardmeritter, for at søge inspiration om mulighederne for indarbejdelse af krav om sammenhæng mellem AMU-kurserne og forældelsesfrister for kursers anvendelighed. Udvalget ønskede at der skabes sammenhæng mellem pakkerne og øvrige standardiseringer f.eks. GVUmodellen. Hos TUR arbejdes der meget med standardmeritter, men disse har ikke indarbejdet krav om sammenhæng eller forældelse. Her går kravet den anden vej at man skal have kurserne(pakkerne) og have brugt dem i f.eks. mindst et år, inden der kan gives standardmerit. Samtidig er standardmeritten opbygget således, at der gives merit til kompetencemål, som så efterfølgende fastlægges i tid. Procesoperatøruddannelsen, der lige har indført standardmerit, bl.a. fra Industrioperatøruddannelsen, arbejder med standardmeritter i tid. Bilag 9 er eksempler på de to metoder. Der er således ingen tradition for forældelse. Dog bemærker TUR s konsulent at sund fornuft og samarbejde mellem det faglige udvalg og skolerne er udgangspunktet for standardmeritterne. Såfremt udvalget ønsker, at standardmeritter til uddannelsen skal fremgå af bilaget, som inden for TUR s område, anbefaler sekretariatet, at udvalget arbejder for Side 11 af 13

12 enkelthed i standardmeritterne. Desuden skal pakkerne have et anderkendt navn. (På linje med Kemi C, eller kørekort B). Udvalget bedes diskutere a) hvordan medico- drifts- og pakkeoperatør opnår anerkendt status, så en standardmerit bliver mulig b) hvorvidt grundforløbspakkerne skal opnå samme status, eller det skal fremgå af en evt. vejledning til meritgivning på Industrioperatøruddannelsen c) om udvalget ønsker en helt anden model f.eks. en meritvejledning til skolerne Udvalgets arbejde med standardmeritter skal være færdigt inden årets udgang, så meritten kan træde i kraft fra sommeren Sekretariatets oplæg om en standardmerit mellem Produktøruddannelsen og Industrioperatøruddannelsen blev godkendt. Sekretariatet skal desuden arbejde frem mod en præcisering af relevante opratør-pakker der tillige skal have standardmerit. Den endelige ordlyd af standardmeritterne skal fastlægges i forbindelse af revision af bilag og uddannelsesordning med virkning fra sommeren 2014 Orientering og diskussion 9. Samarbejdet med LUU LUU for Industrioperatør-, Procesoperatør- og Produktøruddannelsen på Københavns Tekniske Skole ønskede, at UU bidrog med mere information og inspiration til LUU ernes arbejde. I Industriens Uddannelser foregår der et centralt arbejde med at sikre LUU arbejdet. Dette sker bl.a. gennem udsendelse af særlige nyhedsbreve til LUU-medlemmerne. Sekretariatet har viderebragt diskussionen til LUU-teamet, og der vil i det kommende nyhedsbrev til LUU erne blive sat fokus på den lokale undervisningsplan (LUP) som var et af ønskerne fra KTS s LUU. Den fulde plan for arbejdet omkring LUU kan læses her, hvor håndbogen til (nye) LUU-medlemmer også kan findes. For at imødekomme KTS LUU s ønske om en mere nærværende kommunikation mellem UU, sekretariatet og LUU foreslår sekretariatet at: Udvalget var enig om, at der mangler gennemsigtighed i de lokale undervisningsplaner. Det er god idé, hvis LUU inddrager de involverede virksomheder i udarbejdelsen af planen. Udvalget besluttede, at udviklingsudvalget her kan være bindeled og eksempelvis udarbejde en skabelon til en lokal undervisningsplan. Sekretariatet ser på dette. Der blev gjort opmærksom på, at informationer om de enkelte uddannelser til tider kan være besværlige at finde elektronisk. Sekretariatet undersøger, om hjemmesiden indeholder de rigtige informationer. De 3 forslag fra sekretariatet om mere nærværende kommunikation mellem UU, sekretariatet og LUU blev vedtaget. Herunder også at sekretariatet gerne må være behjælpeligt med at generere netværk mellem skolerne, idet deltagelse i LUU-møderne på de forskellige skoler giver mulighed for at viderebringe de gode idéer. Når sekretariatet besøger LUU-møderne i efteråret vil teamet være LUU. Til dette udarbejder sekretariatet lettilgængeligt materiale. 1. Sekretariatet vil, efter FO s godkendelse af UUreferaterne, sende LUU medlemmerne en mail. Mailen gengiver kort UU s beslutninger og mailen vil indeholde en henvisning til referatet. 2. UU holder mindst to af sine UU møder med deltagelse af LUU-medlemmer. 3. Sekretariatet mindst en gang om året deltager i Side 12 af 13

13 et af hvert LUU s møder Oplæggets punkt 2 & 3 er tidligere besluttet af udvalget. Beslutningspunkt 10. Eventuelt 11. Mødekalender 2013 Udvalget bedes fastsætte det kommende mødes tema og afholdelsessted. Der var tvivl, om mødet d. 10. oktober skal afholdes på Bornholm. Formandskabet vil undersøge, om der foregår noget på skolen af særlig relevans for udvalget, ellers vil mødet blive afholdt et andet sted. Oplæg fra Handlingsplanen 10. oktober: Udviklingsredegørelse & Markedsføring Samling af udvalgets ønsker og ministeriets krav: Standardmerit Standard RKV IOP som ungdomsuddannelse D. 17. december bliver afholdt i København, evt. i DI s nye hus. Udvalget bedes beslutte om mødet fortsat skal afholdes på Bornholm sammen med LUU. 17. december: Markedsføring og plan for 2014 Udvalget bedes beslutte, hvor mødet ønskes afholdt. Beslutningspunkt Side 13 af 13

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00. hos. Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund

Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00. hos. Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00 hos Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden Christine B Henriksen,

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Referat fra mødet i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00

Referat fra mødet i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00 Referat fra mødet i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00 Erhvervsskolen Nordsjælland Peder Oxes Allé 4 3400 Hillerød Mødedeltagere A-siden Christine

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen København den 18.december 2013 Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag d. 17. december 2013, kl. 10:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, Buen 5. sal Frokost

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag d. 16. april kl. 10:00

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag d. 16. april kl. 10:00 Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag d. 16. april kl. 10:00 hos Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen Carl Jacobsens Vej 25 2500 Valby Det store mødelokale på

Læs mere

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 5. FEBRUAR KL. 10.00-CA.15.00 PÅ AMU NORDJYLLAND SOFIEVEJ 61, 9100 AALBORG Plan for dagen: Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og

Læs mere

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer Referat fra møde i Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 28. jan. 2010 kl. 9 11 i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Tilstede: Nanna

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

Referat af møde for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 2. september 2015 kl. 10:00 til 15.00

Referat af møde for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 2. september 2015 kl. 10:00 til 15.00 Referat af møde for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Onsdag den 2. september 2015 kl. 10:00 til 15.00 Tradium i Randers, Blommevej 40, 8930 Randers NØ. I Hovedbygningen, mødelokalet ved

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 København september 2016 JHU Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 Mødet afholdt på Viden Djurs, Århusvej 49, 8500 Grenå.

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Deltagere: Gæst: Afbud: Peer Foged Ove Nielsen Inga Andersen Birgitte Larsen Klavs Klarskov

Læs mere

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00 København 1. december 2015 SJU/CSH/JHA Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden B-siden Mette Louise Pedersen, DI Pia Maul Andersen, 3F Industrigruppen (Næstformand) (Formand) Benedikte Maul Andersen, Jette

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 4. april 2012 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andreassen Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Afbud fra Michael Døssing Sekretariatet:

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Referat af Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 10. oktober kl. 10:00 14:00 Tradium Blommevej 40

Referat af Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 10. oktober kl. 10:00 14:00 Tradium Blommevej 40 Referat af Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 10. oktober kl. 10:00 14:00 Tradium Blommevej 40 Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden Christine B Henriksen, DI Organisation for

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00

Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Industriens Uddannelser Buen, Vesterbrogade 6D, 5., 1718 København V Udviklingsudvalgets medlemmer

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Dagsorden til Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen

Dagsorden til Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Dagsorden til Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag d. 7. december 203, kl. 0:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, Buen 5. sal Frokost kl. 3:00 hos Ida Davidsen Store Kongensgade

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord 20. december 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

Referat fra møde i LUU

Referat fra møde i LUU Referat fra møde i LUU Dato: Fredag den 15. november 2013 kl. 9.00 12.00 i mødelokale 1 (mødet afsluttes med frokost) Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Grethe Nielsen, FOA Holstebro

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Gram Torben Andreasen Lindhardt Nils Lange Jørgensen

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00 i sekretariatet Der forelå afbud fra Vagn Henriksen og Jens Ingvardsen. Mødets dagsorden

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 REFERAT Social- og Handicapcentret 11-12-2013 Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 Til stede: Ole Hjuler, Hans Behrendt (mødeleder), Jørgen

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information November 2012 Lidt af hvert Udviklingsopgaver 2013 AMU Udvalgene har netop afsluttet vurderingen og beskrivelsen af de udviklingsopgaver, der

Læs mere

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DEC. 2013 KL: 10.00 hos PLASTINDUSTRIEN I DK, DANSK INDUSTRI, RÅDHUSPLADSEN KBH.

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DEC. 2013 KL: 10.00 hos PLASTINDUSTRIEN I DK, DANSK INDUSTRI, RÅDHUSPLADSEN KBH. INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DEC. 2013 KL: 10.00 hos PLASTINDUSTRIEN I DK, DANSK INDUSTRI, RÅDHUSPLADSEN KBH. Til udvalgsmødet forelås følgende dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser GRUPPE Det lokale uddannelsesudvalg Fødevarer, jordbrug og oplevelser MØDE Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00 DI-repræsentanter: Brigitte Pudor Gullev Rene Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Jesper Juul Sørensen Afbud: Niels Henning Jørgensen, DI Benny Vinter Jensen, 3F Poul Viggo Fischer, AMU Vest

Læs mere

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN TIL MØDE Mandag den 31. maj 2010 I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Selve udviklingsudvalgets møde afholdes hos Thy-Mors Energi A/S, Løvevej 5, 7700 Thisted, der også er vært ved kaffe

Læs mere

Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag d. 16. april kl. 10:00

Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag d. 16. april kl. 10:00 Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag d. 6. april kl. 0:00 hos Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen Carl Jacobsens Vej 5 500 Valby Det store mødelokale på 3. sal Udviklingsudvalgets

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Mandag d. 16. juni 2014 kl. 10:00 til 14.00. Hos

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Mandag d. 16. juni 2014 kl. 10:00 til 14.00. Hos Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Mandag d. 16. juni 2014 kl. 10:00 til 14.00 Hos DI, Ambition 2 H.C.Andersens Boulevard 18 1553 København V Indtjekning i receptionen

Læs mere

LUU SOSU Dato: 26. maj 2015. Kl. 9:00-12:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Horsens aulaen

LUU SOSU Dato: 26. maj 2015. Kl. 9:00-12:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Horsens aulaen LUU SOSU Dato: 26. maj 2015. Kl. 9:00-12:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Horsens aulaen Deltagere: Anette Styrup Bang, Annie Hansen, Bodil Knudsen, Dorte Jørgensen, Fredrik Juel Steensen, Grethe Buch,

Læs mere

Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 24. august 2009 kl. 13.00 15.30 på social og sundhedsskolen syd. Lokale 1.2 Medlemmer: Alice Andersen FOA formand

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Diskussion og drøftelse af jeres erfaringer

Diskussion og drøftelse af jeres erfaringer 27-08-2015 Tid Emne 11:00 Velkomst ved faglig udvalg 11:15 Den ny elektrikeruddannelse og gode råd til hvordan LUU hjælper så, der er kvalitet i uddannelsen, og at uddannelsen matcher virksomhedernes kompetencebehov

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

industri operatør uddannelsen

industri operatør uddannelsen industri operatør uddannelsen Hvad er en industrioperatør? industrioperatøren har overblik over processerne i produktionen og har en grundlæggende forståelse af, hvordan produktionen kører i en industrivirksomhed.

Læs mere

Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 27. marts kl. 10.00 15:30. Hos

Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 27. marts kl. 10.00 15:30. Hos Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 27. marts kl. 10.00 15:30 Hos Radiometer Medical ApS Åkandevej 21 2700 Brønshøj Indtjekning i receptionen Dagens program

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 15. januar 2015 Forældrerep. Molsskolen: Medarbejderrep. skolen Forældrerep. Bhv. Mols Susanne, Eva, Thomas, Mette, Trine, Louise, Mai-Brit Carl Oskar, Frants,

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Opsamling på konferencen den 4. april

Opsamling på konferencen den 4. april Kære alle Oven på den gode dag i Vejle den 4. april med både konference og repræsentantskabsmøde vil jeg her i nyhedsbrevet forsøge at samle op på de overordnede aktiviteter i Uddannelsesbenchmark, hvor

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 27. januar 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9 Kbh. 5. maj 2011 JBN RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9.00 BLADT INDUSTRIES, NØRREDYBET 1, AALBORG ØST Ved mødet deltog: Claus

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

SOSU Nord, afdelingsleder, Vodskov

SOSU Nord, afdelingsleder, Vodskov Referat af møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 2. marts 2010, kl. 9.00-11.30 Lokale 17, Vodskov. Deltagere: Birger Thomsen Leif Skaarup Susanne Jensen Pia

Læs mere

Lokalt uddannelsesudvalg for: Faglærte Serviceassistenter AMU-Service - Rengøring. Referat

Lokalt uddannelsesudvalg for: Faglærte Serviceassistenter AMU-Service - Rengøring. Referat Tid & sted: Tirsdag den 8. december 2015, UCR- mødelokale gul 1. Udvalgsmøde kl. 12:30 15:00, UCR Deltagere: Arbejdsgiversiden: Cleaning Excellence træner Anne Marie Reith, AMR (næstformand for LUU Service/Rengøring)

Læs mere

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram,

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram, REFERAT Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. Onsdag den 26. november 2014 kl. 08:30 10:00 Deltagere: Afbud: Referent: Ervin Gam, Inger

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Referat fra skolepraktikrådsmøde torsdag d. 10.september fra kl. 8.30 13.30

Referat fra skolepraktikrådsmøde torsdag d. 10.september fra kl. 8.30 13.30 Referat fra skolepraktikrådsmøde torsdag d. 10.september fra kl. 8.30 13.30 Fra praksis: Bente Juulsgaard(BJ), Birgit Søndergaard(BS), Irene Winther(IW), Ruth Skriver (RS), Vera Larsen(VL), Anette Dippel

Læs mere

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Karen Hansen, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling Referent: Kirsten

Læs mere

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet.

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet. Referat af møde i FUHA, team neurofysiologi den 15. september kl. 14.30 16.00 Til stede: Per Kristian Jansen, Danske Regioner Birgit Andersen, Danske Regioner Heidi Leen, FOA Anita Bak Johansen, FOA Lotte

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Punkt 2. Strategien for VIA 2015-17 (20 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Punkt 2. Strategien for VIA 2015-17 (20 min) Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesrådet for Bandagistuddannelsen Sted: VIA University College Campus Aarhus N Hedeager 2 8200 Aarhus N Mødedato: Den 12. januar 2015 kl. 12.00 15.00

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 21. marts 2014 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen (BJ) Finn Kyed (FK) Hanne Birgitte Nylev (HBN) Kaj Teglmann Bendixen (KTB) Michael Daniel Douglas Johnson (MDDJ) Mikael Nielsen (MN) Palle Lind

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede. Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 20. marts 2013 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andresen Lindhardt Michael Døssing Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Organisation: Dansk

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område onsdag den 29. maj 2012, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 201, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen FOA,

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Karin Rosenmejer o Kirsten Habekost o Mia Rasmussen o Mogens Schlüter o Yvonne Andersen o Anne Birthe Mortensen (suppleant) ESB-sekretariatet: o Anette Halvgaard

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere