Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen"

Transkript

1 København den 18.december 2013 Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag d. 17. december 2013, kl. 10:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, Buen 5. sal Frokost kl. 13:00 hos Ida Davidsen Store Kongensgade København K Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Hanne Lindberg Greisen, DI Jette Nielsen, Radiometer Svend Jensen, Bosal-Sekura Vakant plads IF-sekretariatet: Christina Stougaard Hansen B-siden Pia Maul Andersen, 3F Industrigruppen Herluf Schmidt, Carpenter aps Torben Andresen Lindhardt, DM Vakant plads Afbud Kirsten Hansen, 3F Program 10:00 Udvalgsmøde Afgang mod Store Kongensgade 70 (Bus nr. 26 fra KBH H 12.35) 13:00 Julefrokost - Ida Davidsens juleplatte

2 Tema: Opsamling og fremdrift Oplæg til dagsorden 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.1. Godkendelse af referat a Opfølgning 2.1. IOP brochure 2.2. Løbende indtag på holdene 2.3. Medielister 2.4. Nær-ved-ulykker 2.5. Godkendte skoler 3. Meddelelser 3.1. Formandskabet 3.2. Medlemmer 3.3. Sekretariatet 4. Orienteringspunkter 4.1. LUU referater 4.2. Nygodkendte virksomheder 4.3. Aktivitetsoversigt 5. IKV & IOP 5.1. Status 5.2. Kommentering fra IOP-skolerne 5.3. IKV-projektet fremadrettet 6. IOP & Metal 6.1. Godkendte virksomheder uden elever 6.2. UU s metalprojekt 7. Standardmeritter 7.1. Standardmerit fra AMU-pakker; Den industrielle grundforløbspakke, medicooperatør, driftsoperatør 7.2. Standardmerit fra produktøren 7.3. Standardmerit fra produktionsassistenten til maskinsnedkeren 7.4. Vejledning til meritgivning 8. Opsamling fra LUU 8.1. AMU-pakker intro og fastlagte valgfri specialefag 8.2. LUP Praktikvejledning og praktikmål 9. IF s fokus og UU s handlinger i IF s indsatsområder Tilrettelæggelse af UU s arbejde i Mødekalender 11. Eventuelt

3 Bilagsliste 1. Referat af IOP Brochure Medielister Den rigtig gode svendeprøve Evaluering af skolerne svendeprøver Nygodkendte virksomheder Aktivitetsoversigt AMU pakker udleveres på mødet 7.1

4 Dagsordens punkt Egne noter 1. Indledning 1.2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 1.3. Godkendelse af referat af Referatet er bilag 1. Beslutning 2. Opfølgning 2.1. IOP brochure IOP brochureren er bilag 2. Udvalget bedes kommentere. Referatet blev godkendt IOP brochure Indledningsvist genkaldes det, at brochuren har både medarbejdere og virksomheder som målgruppe. Udvalgets medlemmer synes generelt, at brochuren har ramt godt. Der er følgende kommentarer til brochuren: Der mangler et par eksempler på, hvordan Industrioperatører bidrager på det produktionsfaglige område Eksemplet på 1½ år (side 1): Der mangler at stå, hvor lang tid, man er i praktik Der mangler et eksempel på den to-årige uddannelse (side 1) Der bør skrives lidt mere om, hvad der foregår ude i praktikken dette af hensyn til virksomhederne Citaterne vil stå stærkere, hvis det bliver angivet, hvilke virksomhed de citerede kommer fra AER hedder nu AUB (side 3) Sproget skal generelt gøres lettere Overskriften på forsiden skal gøres sprogligt lettere Udvalget er enigt om, at det er vigtigt, at man ved udsendelse af brochuren gør skolerne opmærksom på, at det er vigtigt at brochuren følges op med personbåren kontakt fra skolens side. Ellers virker den ikke. Det besluttes, at sekretariatet indarbejder de fremkomne forslag, og at udvalget herefter behandler godkendelse af endelig brochure Løbende indtag på holdene Udvalgets medlemmer gjorde opmærksomme på problematikken i forbindelse med løbende indtag på 2.2. Løbende indtag på holdene Punktet tages til efterretning.

5 skoleforløbene. Sekretariatet anbefaler under punkt 7, at en vejledning til merit tillige gør opmærksom på de pædagogiske udfordringer, der er forbundet med godskrivning Medielister Sekretariatet bad ved sidste møde udvalgets medlemmer komme med idéer til, hvilke fagblade og netaviser, der ville være relevante at orientere om IF s uddannelser gennem. Udvalget bad sekretariatet komme med en bruttoliste. Bruttolisterne er vedhæftet som bilag 3. Udvalgets medlemmer bedes kommentere på listerne Medielister Udvalget udtrykker stor tilfredshed med, at sekretariatet som noget nyt har udarbejdet medielister. Dog har udvalget behov for mere kvalificering af den fremlagte liste, førend der kan træffes endelig beslutning. Det påpeges, at følgende medier på listen ikke er relevante og bør streges: DI indsigt (11) Danske mælkeproducenter (29) Vandposten (53) m.fl. Udvalget påpeger, at sekretariatet også bør se på muligheden for at distribuere markedsføringsmateriale via skolernes nyhedsbreve samt relevante online versioner af de medier, som indgår i bilag Nær-ved-ulykker Udvalget bad sekretariatet sikre, at skolerne var klar over og behandlede dette tema, så det er en del af skolerens undervisning. Skolerne blev informeret om dette emne på censor-lærerkonferencen i november. Det besluttes, at sekretariatet udarbejder en kvalificeret medieliste, og at udvalget herefter behandler godkendelse af endelig medieliste Nær-ved-ulykker Punktet tages til efterretning Godkendte skoler Udvalget ønskede en orientering om, hvilke skoler, der er godkendt til at udbyde IOP-uddannelsen. Emnet behandles under punkt Godkendte skoler Punktet tages til efterretning. Orientering og tilbagemelding 3. Meddelelser 3.1. Formandskabet 3.1. Formandskabet EUD forhandlinger genoptages efter nytår. Når formandskabet ved mere om forhandlingernes resultater kan der blive indkaldt til hastemøde i IOP. Resultaterne omkring nyt voksenspor kan få konsekvenser for industrioperatøruddannelsens tilrettelæggelse Medlemmer 3.2. Medlemmer

6 3.3. Sekretariatet 3.3. Sekretariatet IOP censor-lærerseminar Otte IOP censorer mødtes torsdag d. 14. november for i fællesskab bl.a. at evaluere årets svendeprøver og komme med deres vurderinger af IOP svendeprøvebanken. IOP censor-lærerseminar Det oplyses at, at tegningen i bilag 4 er et forsøg på at illustrere, at de forskellige teams skal være i gensidig afhængighed ved svendeprøvens gennemførelse. Censorerne enedes om, at det samarbejde, der bl.a. er opbygget gennem seminarerne med lærerne, har styrket kvaliteten af svendeprøverne. Skabelonen som censorerne og IOP lærerne lavede i 2011 for Den rigtig gode svendeprøve er fortsat det mål skolerne stiler mod. (Bilag 4). Samtidig opfordrede censorerne igen skolerne til at tage på besøg ved andre skolers svendeprøve. Censorernes vurderinger fremgår af bilag 5 og vil blive videregivet til de respektive skolers LUU. Censorernes evalueringer blev videregivet til skolerne inden censorgerningen blev evalueret. Formålet med denne evaluering er at sikre, at nye skuemestre klædes ordentligt på af deres kollegaer, når de deltager ved de første svendeprøve som føl. Lærerne brugte deres første dag på at kommentere på, rette og udvikle nye opgaver til opgavebanken og nedsætte en ny redaktionsgruppe. Skolernes engagement i opgavebanken og krav til kvaliteten af den, bekræftede at IOP-lærerne virkelig vil IOPuddannelsen. Et udvalgsmedlem peger på, at det i bilag 5 ikke er specificeret, hvad Københavns Tekniske Skole gør godt. Det vil måske hjælpe på de andres skolers motivation for at følge trop, hvis det blev specificeret. Med disse kommentarer indstiller udvalget, at bilag 5 udsendes til censorerne og de deltagende lærere, hvis dette ikke allerede er sket. Udvalget noterer sig, at der er god synergi i at lærere og censorer mødes en gang årligt. Udvalget efterspørger en redegørelse for, hvorvidt det gav værdi at invitere censorerne for produktøruddannelsen til IOP censor-lærerseminaret. (Sekretariatet kan informere om, at konferencen dette år ikke gav en stor synergi mellem de to sammenlagte seminarer. Udgangspunktet for de to uddannelsers virke er forskelligt, og det er kun ved overordnede orienteringer som f.eks. EUD reform og IF seminar, at seminardeltagerne er sammen.) Den følgende dag var lærerne alene og behandlede IKV-projektet. Deres kommentarer indgår som en del af behandlingen af emnet under punkt 5. IF seminar og fælles MI og IF konference IF seminar og fælles MI og IF konference Industriens Fællesudvalg og repræsentanter fra udviklingsudvalgene afholdt d. 31. oktober fælles seminar, hvor temaet var sæt IF s uddannelser på Danmarkskortet. På seminaret lærte deltagerne, at for at kunne sætte vores uddannelser på Danmarkskortet, er det vigtigt, at vi hver især er ambassadører for IF s uddannelser og indtænker, hvordan vi hver især kan nå ud til vores målgrup- Udvalget efterspørger en operativ handlingsplan for arbejdet i UU industrioperatør i Det aftales, at sekretariatet eftersender link til den håndbog, som er udarbejdet på baggrund af oplæggene på IF seminaret og IF/MI konferencen.

7 per. Tre vigtige budskaber blev præsenteret til seminaret i forhold til hvordan vi kommunikerer; nemlig: 1) hvad skal jeg sige for at få målgruppen til at lytte? 2) hvorhenne skal jeg tale til målgruppen? (fx nyhedsbreve, møder, mail) 3) hvis målgruppen ikke lytter til mig/os, hvem lytter målgruppen så til? Det pointeres, at håndbogen kan være god som inspiration i forhold til udvalgets arbejde med ekstern kommunikation, herunder den brochure som blev behandlet under punkt 2.1. Udvalget er meget positive i forhold til Oplev AMU projektet. På seminaret blev deltagerne også præsenteret for Oplev AMU, som satser på markedsføring via sociale medier som Instagram og Facebook. Deltagerne fik her lejlighed til at afprøve Instagram i praksis. (Nærmere beskrivelse af projektet findes neden for). Endelig blev forslag til IF s strategiske indsatsområder præsenteret på seminaret. IF udvalget vil behandle indsatsområderne den 3. december. Herefter vil UU erne - i lighed med indsatsområderne for igen blive involverede i kvalificering og implementering af indsatsområderne i det kommende år. (behandles under punkt 9). Den 1. november var der fælles konference for MI og IF. Overskriften var Kom ud over rampen med klar kommunikation. Søs Marie Serup gav et oplæg om klar kommunikation med brug af sociale medier. På dagen præsenteredes endvidere kampagnen Hans on som DI, 3F, Dansk Metal og HK står bag. Du kan følge Hands-on på Facebook. Sekretariat vil med afsæt i oplæg fra de to dage udarbejde en håndbog med inspiration til, hvordan vi bedst når ud med vores budskaber. Oplev AMU Hos Industriens Uddannelser er der i fællesskab med de øvrige udvalg bag amukurs.dk søsat et projekt med navnet Oplev AMU. Projektet har til formål at synliggøre AMU s styrker og vil bestå af tre ben: 1) En social medie-kampagne, som inddrager landets kursister og faglærere og opfordrer dem til at dele deres AMU-oplevelser med andre, 2) En ny funktion til amukurs.dk kaldet Min profil, som er målrettet den enkelte kursist, og som kan anbefale relevante kurser og 3) Et mobilvenligt amukurs.dk, så den potentielle kursist altid kan have AMU med på farten. I 2014 vil Oplev AMU blive eksponeret på ca. 98 skoler landet over, hvoraf de vil blive besøgt

8 af Thea Jepsen, som er ansat som projektleder til Oplev AMU. Vi vil i løbet af det næste halvandet år forhåbentlig opleve et øget fokus på de gode historier fra AMU-miljøet. Disse historier vil bl.a. blive delt på Facebooksiden Oplev AMU eller på Instagram under #oplevamu. Orientering 4. Orienteringspunkter 4. Orienteringspunkter 4.1. LUU referater 4.1. LUU referater Campus Bornholm NO efterlyser på vegne af Jensen at der er bedre opfølgning på fravær og aktivitet, både på skolen og i praktik, i forhold til deltagere fra Jobcenteret. Generelt efterlyser Jensen arbejde op til 37 timer, også på skoleforløb. Det foreslås, at der bliver afholdt evaluering i hver praktik afholdt af arbejdsstedet og tilset af OHN, så der bliver fulgt op over for personer vedr. fravær og arbejdsindsats. Marel er muligvis interesserede i at oprette en ekstra elevplads. DLF-Aakirkeby kunne også være interesserede i forhold til servicering af maskiner inden for truck og kran samt frøsortering. KH påpeger at Kim Christiansen, Nordbornholms Byggeforretning kan være interesserede i en elev i forbindelse med udvikling af træpilleproduktion. Udvalget diskuterer mulighed for at oprette kombinationsaftaler. Næste møde 19. februar 2013 Learnmark Horsens går i gang med en lånt skolegodkendelse. I den forbindelse skal der oprettes et LUU på skolen. Sekretariatets undersøgelse viser, at risikoen for, at Learnmarks aktivitet vil kannibalisere Tradiums aktivitet, er minimal. Erhvervsskolen Nordsjælland Hanne deltog i mødet og orienterede om, hvad der arbejdes med i udviklingsudvalget. Der blev uddelt en lokal undervisningsplan til inspiration. Skolen har succes med at få elever til uddannelsen, der er oprettet et ekstra hold til efteråret. Skolen regner også med at få flere elever til næste år. Lennart fortalte, at der er nye indgange til uddannelsen som f.eks. via 6 ugers selvvalgt AMU pakke (som giver merit til Modul 1), dette er ikke problemfrit, da man skal følge nogle andre retningslinjer, dette giver en del udfordringer. Der er forskellige typer af GVU elever på skolen en del ledige og 3 som er i arbejde og kommer fra virksomheden Pfizer. GVU er ved at bredde sig som værende flere måder at komme ind i uddannelsen på. Næste møde 16. december 2013

9 Learnmark Horsens Søren Djursland er blevet ansat som underviser til industrioperatøruddannelsen. Han er i gang med planlægning af uddannelsen, samtidig skal han selv skaffe eleverne dertil. Uddannelsen forventes at starte op til januar. Han har været rundt og hente inspiration på andre skoler, og der er store udfordringer i forhold til valgfag, hvor der er en del fag som ikke kan tages her på skolen. Den 26. oktober afholdes der uddannelsesmesse i Forum, hvor alle erhvervsuddannelser i byen bliver præsenteret. Den 12. januar afholdes der åbent hus på Vejlevej, hvor uddannelser og værkstedsfaciliteterne vises frem. Julemødet bliver et stormøde, hvor alle uddannelsesudvalg er repræsenteret. Tradium Hanne deltog i mødet. Der er gang i industrien i Favrskov. Skolen anbefales at tage opsøgende kontakt i området for at få elever. NOP og faglærer Jørgen Rousing laver markedsføring omkring IOP. Vil gerne starte hold til januar, men 2 indtag om året kræver mange virksomheder. 2 hold af 16 elever pr. år, med mindre virksomheder, der har 1-2 elever med på uddannelsen set over en 2 årig periode kræver minimum 32 aktive virksomheder. Det går rigtig godt med MidtVask i Aarhus. Næste møde 13. november Nygodkendte virksomheder 4.2. Nygodkendte virksomheder De nygodkendte virksomheder fremgår af bilag 6. Punktet tages til efterretning Aktivitetsoversigt 4.3. Aktivitetsoversigt Aktivitetsoversigten er bilag 7. Udvalget bad ved forrige møde om en samlet oversigt over alle godkendte skolers aktivitet. Udvalget noterer sig, at skemaet giver et godt overblik over aktiviteten. Der efterspørges totaler for antallet af elever for de enkelte skoler. Sekretariatet vil få udarbejdet dette. Af bilag 7 fremgår det, at EUC Nord i Frederikshavn sidst uddannede i 2002, og at Viden Djurs senest uddannede i Udvalget er meget tilfredse med, at der er så god aktivitet på mange af skolerne. Frederikshavn skiller sig ud ved ikke at have uddannet industrioperatører siden Det bør

10 Sekretariatet indstiller, at udvalget, når reformen af EUD uddannelserne er faldet på plads, diskuterer, hvorvidt disse skoler skal opretholde deres godkendelser. Diskussion overvejes, om skolen fortsat skal have godkendelsen. Det er formandskabets indtryk, at Mercantec pt. har en time out, som udvalget bør afvente og derfor først se skolen an på et senere tidspunkt, formodentlig i forbindelse med den næste udbudsrunde. Udvalget har meget positivt indtryk af indsatsen fra Skive Tekniske Skole, og meget taler for, at de indstilles til godkendelse ved næste udbudsrunde. 5. IKV & IOP IF søsatte i september projektet om IKV/RKV praksis. Projektet skal sikre, at der foregår en ensrettet praksis skolerne imellem, når der laves en IKV afklaring, hvad enten det skal bruges til en GVU eller en nedskrivning af uddannelsestiden til en almindelig uddannelsesaftale. IF besluttede, at projektet skulle køre som et pilotprojekt på IOP og derefter implementeres på de øvrige IF erhvervsuddannelser. 5. IKV & IOP 5.1. Status 5.1. Status Status: Der er udviklet et IKV værktøj til Industrioperatør. Værktøjet består af en række skemaer med tilhørende vejledning, som skolerne kan bruge som spørgeramme og udfylde som dokumentation i forbindelse med IKV afklaringen. Brugen af skemaerne skal sikre, at skolerne dels forholder sig til alle delelementerne af uddannelsens kompetencemål og dels får lavet den dokumentation, der gør det mere gennemskueligt for deltageren og virksomhederne, hvad der er givet merit for og på hvilken baggrund samt at skolernes måde at gennemføre IKV på bliver mere ensartet. Skemaerne er udviklet i samarbejde med tre skoler med udgangspunkt i en konkret opgave, idet Arla gerne vil have gennemført en ensartet IKV afklaring af deres 900 medarbejdere inden for emballering og pakkeri. De deltagende skoler mener selv, at brugen af skemaerne vil lette og strukturere deres IKV-arbejde.

11 Orientering 5.2. Kommentering fra IOPskolerne 5.2. Kommentering fra IOPskolerne Projektets værktøjer, dvs. skemaerne blev fremlagt for de øvrige IOP lærere på konferencen i november til kvalificering og udvikling af yderlige værktøjer. Diskussionen på konferencen tydeliggjorde flere udfordringer ved IKV, uanset om det bruges til afkortning eller til GVU. Afkortning Halvdelen af skolerne bruger ikke IKV som værktøj til fastlæggelse af uddannelsestid pga. Økonomi: o elever i kortere tid = mindre indtægt o Hvis der ikke kan oprettes hold med 12 elever fra første dag, har flere af skolerne ikke økonomi til at køre holdet - heller ikke selv om elevtallet forøges gennem uddannelsestiden Udvalgets medlemmer vil gerne se skemaet som det ser ud i sin nuværende form. Det aftales, at skemaet eftersendes. Radiometer har oplevet, at deres sidste fire industrioperatør-elever har fået den samme merit; selvom de fire havde meget forskellige baggrunde og erfaring. Der har været den positive effekt af den ensartede afkortning, at de fire elever har været på skoleophold sammen, hvilket de selv har oplevet som en stor styrke, da de så kan hjælpe og støtte hinanden i det faglige. Der er enighed om, at arbejdet med IKV praksis er en god øvelse i forhold til at komme tættere på en afklaring af, hvor mange af industrioperatøruddannelsens kompetencemål, der kan individualiseres eller tilrettelægges på nye, mere fleksible måder, f.eks. gennem brug af digital læring. Pædagogik o Skolernes tilrettelæggelse af undervisningen i projekter vanskeliggør samkøringen med elever, der kun skal være deltagende i dele af undervisningen De skoler, der har et elevantal som gør, at skolerne kan køre forskellige forløb, kører alligevel med model 1 eller 2 med udgangspunkt i den tidligere voksenmodels opbygning, med hhv. 2x8 uger eller 3x8 uger. Skolernes indstilling er, at der kun til en vis grad kan gives merit til hovedforløbet da det primært er grundforløbskompetencer og kompetencer inden for grundfagene, der vil kunne godskrives for. GVU Skolerne frygter, at GVU elever ved en stringent GVU-plan vil blive en slags B-hold. Dette skyldes: GVU Det påpeges, at man inden for AO området har høstet gode erfaringer med åbent værkstedsmodeller, hvor man bundter kurser inden for en be-

12 a) at der ikke kan undervises på højere niveau på en GVU plan (hvilket skolerne gør helt konsekvent også selv om det ikke fremgår af LUP eller uddannelsesbevis) b) at en GVU-plan ikke indeholder grundfag, og at kompetencer på grundforløbet ikke er en del af en GVU-plan c) kompetencer der skal erhverves i praktikken er pr. definition lært på baggrund af erhvervserfaringen men det stemmer ikke overens med vekseluddannelsesprincippet På bagsiden af disse udfordringer anerkendte skolerne, at værktøjet ville kunne give mening, og systematikken tiltalte dem. Samtidig forbedrede de værktøjskassen med en idé om i fællesskab (f.eks. halvårligt) at kunne tilbyde en samlet værkstedsafprøvning i et åbent værksted, for de elever der ville være tvivl om efter spørgeskema og samtale. stemt faglig disciplin, f.eks. lean og herefter underviser på differentieret niveau. Der er muligvis elementer fra disse erfaringer, som kan overføres til tilrettelæggelsen af skoleundervisningen på industrioperatøruddannelsen. Udvalget finder, at forslaget om værkstedsafprøvninger kan give en konkret mulighed for at prøve nye koncepter for GVU afklaring af. Udvalget beslutter, at man vil støtte op om skolernes idé om fælles værkstedsafprøvninger IKV-projektet fremadrettet 5.3. IKV-projektet fremadrettet Den oprindelige projektplan foreskrev, at projektet ville være gennemført inden for IOP i december og erfaringerne herfra kunne implementeres på de øvrige IF uddannelser i løbet af foråret. Dette er ikke tilfældet. Udvalget er enigt om, at projektet er højt prioriteret, og behandlingen af resultater derfor fortsættes på mødet i marts IKV/RKV inden for IOP er ikke blot en vanskelig størrelse for skolerne, men tillige for sekretariatet og også ministeriet. Projektets periode med udvikling og implementering af værktøjskassen fortsætter derfor gennem foråret. Sekretariatet samarbejder stadig tæt med de tre skoler, der afprøver skemaet ved Arla, og vil med deres tilbagemeldinger foretage løbende justeringer. Desuden samler sekretariatet de udfordringer skolerne møder i deres arbejde administrativt, økonomisk og pædagogisk til en fortsættelse af dialogen med ministeriet. Orientering 6. IOP & Metal På forrige møde besluttede udvalget, at jern og metalindustrien skal være udgangspunktet i en bedre udnyttelse af IOP s vækstpotentiale. 6. IOP & Metal

13 6.1. Godkendte virksomheder uden elever 6.1. Godkendte virksomheder uden elever LUU er blevet opfordret til at tage en diskussion om, hvordan LUU lokalt ønsker at rette henvendelse til godkendte virksomheder uden elever. Denne opfordring gælder alle typer virksomheder, og er altså ikke begrænset til jern- og metalindustrien. Udvalget bedes diskutere hvordan udvalget ønsker at følge op på denne del af LUU s arbejde. Udvalget efterspørger en opsamling på de drøftelser, der har været i LUU i forhold til det praktikpladsopsøgende arbejde, herunder idéer til strategi. Dette med henblik på at lade dem indgå som input i det planlagte projekt som er uddybet i punkt 6.4 Diskussion 6.2. UU s metalprojekt 6.2. UU s metalprojekt IF har initieret et projekt, der skal være med til at fremme brugen af IOP inden for jern- og metalindustrien. Baggrunden for projektet er udvalgets tidligere diskussioner om, hvordan netop disse delbrancher vil kunne drage nytte af IOP. Formandskabet pointerer, at der findes mange analyser om industrioperatøruddannelsens potentiale allerede. De mange resultater, der allerede ligger, gør det relevant at afprøve nye tilgange til, hvordan man kan få industrioperatøruddannelsen afsat til flere virksomheder. Dette er baggrunden for det nye projekts form og indhold. Projektet tager sit udgangspunkt i en tese om, at der er gevinst ved en systematisk opgradering af ufaglærte til IOP ere i produktionen. Første fase af projektet bliver at konkretisere denne tese og med udgangspunkt i resultatet lægge en markedsføringsstrategi (fase 2) der vil kunne italesætte IOP over for virksomheder inden for jern- og metalindustrien. Projektet er fortsat under opbygning, og udvalget vil blive nærmere orienteret ved udvalgsmødet. Orientering Der peges på, at det kan være relevant at inddrage den viden, som er fremkommet i det markedsføringsprojekt som analysefirmaet Ziiersen laver for plastuddannelsen i øjeblikket. I dette projekt påpeges det bl.a., at der er forskellige opfattelser af kundebegrebet: virksomhederne betragter sig selv som kunder, der skal indfanges af skolerne, mens skolerne ser sig selv som leverandører, som skal kontaktes af virksomhederne. Endvidere peges der på, at det i projektet er vigtigt også at markedsføre de meritveje, som er etableret. Det er også vigtigt, at man primært markedsfører industrioperatøren som et godt alternativ for ufaglærte. Et vigtigt mål med projektet er at afprøve tesen om, at systematisk uddannelse af ufaglærte i produktionen løfter virksomheden langt mere, end hvis virksomheden kun satser på at uddanne få i produktionen. Der efterspørges succeskriterier for det planlagte projekt. Det oplyses, at projektet alene vil levere et oplæg til markedsføringsstrategi, men at det

14 ikke vil omfatte implementering heraf. Sidstnævnte vil blive UU s opgave. Derfor vil konkrete måltal for f.eks. antallet af indgåede uddannelsesaftaler først være relevant at drøfte, når markedsføringsstrategien skal implementeres af UU. Det aftales, at sekretariatet eftersender den projektbeskrivelse for IOP i metalindustrien, som foreligger pt. 7. Standardmeritter Udvalget har gennem 2013 arbejdet for, at der vil kunne skabes standardmeritter ind i uddannelsen. Udvalgets arbejde har skullet koordineres med de AMU-pakker øvrige IF-udvalg fastlagde. Dette er nu sket, så de pakker der vil skabe merit til IOP ikke bare er fagligt opdaterede, men også en del af arbejdet med garantikurser. 7. Standardmeritter 7.1. Standardmerit fra AMUpakker; Den industrielle grundforløbspakke, medicooperatør, driftsoperatør 7.1. Standardmerit fra AMUpakker; Den industrielle grundforløbspakke, medicooperatør, driftsoperatør Pakkerne fra Procesindustriens Uddannelsesudvalg samt Udviklingsudvalget for Metalbearbejdning er nu på plads, og udvalget bedes derfor godkende, at sekretariatet i sin indstilling til ministeriet om ændringer i uddannelsesordningen indfører dem som standardmerit. Pakkerne medbringes til mødet som Bilag 8. Der efterspørges en forklaring på, hvorfor AMUpakken til fødevareindustrien ikke er med i oversigten. Endvidere ønskes en afklaring af, om fødevare-pakken kan give merit til nogle af de pakker, som er oplistet i bilag 8. (Sekretariatet kan oplyse, at der arbejdes med to typer af AMU-pakker; de meritgivende og branchepakker (som fødevarer) der laver en profil på IOP-uddannelsen gennem de valgfri specialefag. Disse profiler kan i praksis også give merit, men da disse pakker løbende tilpasses profilernes brancher, er det ikke optimalt at beskrive standardmeritter på baggrund af disse) 7.2. Standardmerit fra produktøren 7.2. Standardmerit fra produktøren Det er indstillet til ministeriet for Børn og Undervisning, at produktøruddannelsen skærper sit fokus på produktion og produktørens egen rolle i denne. Dette betyder, at sekretariatet forventer at kunne sidestille produktøren med en erfaren medarbejder og dermed anvise en standardmerit fra produktøruddannelsen til en afkortet uddannelsestid til industrioperatør. Udvalget efterspørger en konkret beskrivelse af den foreslåede merit især varighed, og hvilke elementer i industrioperatøren, der gives merit for.

15 Sekretariatet vil derfor indføre en standardmerit for produktører i industrioperatøruddannelsens uddannelsesordning Standardmerit fra produktionsassistenten til maskinsnedkeren 7.3. Standardmerit fra produktionsassistenten til maskinsnedkeren Sekretariatet arbejder sammen med Træindustriens Uddannelsesudvalg om at afdække mulighederne for at skabe sammenhæng mellem uddannelser inden for træindustrien. Udvalget bakker op om, at der indføres mulighed for merit imellem de to uddannelser. Produktionsassistenten er afstigningstrinnet på maskinsnedkeruddannelsen. Uddannelsen har en varighed på to år. Uddannelsen har ikke så meget AO som IOP, men sekretariaterne undersøger, hvordan en produktionsassistent f.eks. via en erhvervsrettet tilbygning (4 ugers valgfri specialefag) vil kunne nå et IOP niveau og dermed kunne indtræde på Trin 2 Produktivitet på IOP. Der arbejdes tillige for at kunne give en standardmerit fra IOP til maskinsnedkeruddannelsen. Meritten vil formentlig være tilsvarende den merit, der allerede er etableret fra IOP til procesoperatøren. Her er forudsætningen for den største afkortning, at eleven er uddannet på en procesvirksomhed og har kundskaber inden for kemi, matematik og procesindustri. For en vej til maskinsnedkeruddannelsen vil det være at IOP eren er uddannet i træindustrien (f.eks. ved en vinduesfabrikant) og har kundskaber inden for materialet træ Vejledning til meritgivning Sekretariatet ønsker, at det af industrioperatøruddannelsens uddannelsesordning fremgår, at uddannelsestiden kan afkortes, såfremt eleven har: Den industrielle grundpakke Medicooperatøruddannelsen Driftsoperatøruddannelsen Et uddannelsesbevis som produktør Et uddannelsesbevis som produktionsassistent Det besluttes, at formandskabet behandler de forskellige meritmuligheder på næstkommende formandskabsmøde, således at der kommer til at ligge et mere detaljeret beslutningsoplæg til udvalgets medlemmer.

16 Uddannelsesordningen vil tillige give anvisninger på, hvordan disse meritter vil skabe et andet udgangspunkt for en IKV-afklaring af elever med disse forudsætninger. Sekretariatet håber, at forhandlingerne om, hvordan EUV (erhvervsuddannelse for voksne) skal sammensættes er faldet på plads, inden ændringerne skal indføres i uddannelsesordningen. Såfremt dette er sket, vil formuleringerne fremtidssikre udvalgets arbejde. Sekretariatet ønsker tillige, at de pædagogiske udfordringer, der opstår på baggrund af IKV og standardmeritter, tydeliggøres i uddannelsesordningen. Sekretariatet vil til udvalgets møde i marts have formuleringerne på plads til udvalgets behandling og godkendelse. Orientering 8. Opsamling fra LUU Sekretariatet har gennem efteråret deltaget i LUUmøderne på skolerne. Som tema på møderne medbragte sekretariatet LUP en og dennes betydning. Desuden bragte flere LUUer forhold omkring de valgfri specialefag op AMU-pakker fastlagte valgfri specialefag 8. Opsamling fra LUU 8.1. AMU-pakker fastlagte valgfrie specialefag Flere LUU har fremlagt for sekretariatet, at mængden af valgfri specialefag i uddannelsen inddrages samlet som en del af undervisningen på uddannelsen. Det er således et fåtal af skolerne, der udbyder alle fem ugers valgfri specialefag. Flere skoler har forklaret, at denne brug af de valgfri specialefag bl.a. skyldes den reduktion af antallet af skoleuger, der åbenbart skete ved den seneste omlægning af IOP-uddannelsen i 2008 (hvor den fastlagte voksenuddannelse blev forlangt sløjfet af daværende undervisningsministerium). Skolernes forvaltning af de fem ugers valgfri specialefag har ikke medfødt kommentarer fra LUUmedlemmerne. Enkelte steder er det LUU der fastlægger hvilke valgfri specialefag skolen skal udbyde, mens de andre steder ikke hæfter sig ved skolens tilrettelæggelse af uddannelsen. LUU medlemmerne forholder sig til de industrioperatører der uddannes og er tilfredse med resultatet. Udvalgets medlemmer er enige om, at der mangler en afdækning af, hvor stort problemet er med mangel på udbud af relevante valgfrie specialefag. Det er udvalgets opfattelse, at der generelt er stor tilfredshed med uddannelsen. Derfor er det vigtigt ikke at ændre noget, før der er klarhed over, hvor stort problemet er, og for hvem det er et problem. Flere stiller spørgsmålstegn ved det argument, at skolerne bliver nødt til at inddrage de valgfrie specialefag som følge af en generel afkortning af skoleuger. Det er opfattelsen, at den afkortning af skoleuger som har været ligger lang tid tilbage og ikke burde være et problem på skolerne i dag. Det besluttes, at diskussionen fortsættes på udvalgsmøde i 2014.

17 Skolerne rapportere desuden om en høj administrativ byrde ved antallet af de valgfri specialefag da hvert enkelt forløb skal tilrettelægges. En enkelt skole bruger dog denne udfordring som en del af undervisningen, til at gøre eleverne bevidste om efteruddannelse og specialiseringsmuligheder også efter endt IOP-uddannelse. Denne skole og LUU ville dog også foretrække at udbuddet ikke var så stort, og beder UU overveje, hvorvidt det ville være muligt at anbefale nogle samlede forløb til forskellige brancher (lige som udvalget har gjort ved fødevare). Det ville lette skolernes planlægning og samtidig styrke en faglig profil. Sekretariatet vurderer, at begge dele både det reducerede antal skoleuger, samt arbejdet med at tydeliggøre nogle profiler, skal indgå i det arbejde udvalget har foran sig i forbindelse med tilrettelæggelsen af EUV og EUD efter reformen. Orientering og diskussion 8.2. LUP Praktikvejledning og praktikmål 8.2. LUP Praktikvejledning og praktikmål Gennem efterårets LUU-møder har sekretariatet erfaret, at arbejdet med LUP (den lokale undervisningsplan) er vanskelig for LUUerne. LUP er skolernes arbejdsredskab, og inddragelsen af LUU i arbejdet omkring udviklingen af den er ganske minimal. LUP en bliver et stykke administrativt skolepapir. Sekretariatets vurdering er derfor, at for at gøre LUP en til et værktøj for LUU, skal denne have et formål, der ikke handler om skolens forvaltning af uddannelsen, men har direkte relevans for virksomheder og elever. Sekretariatet har derfor opfordret LUU til at bruge LUP en til at lave en lokal praktikvejledning. For at en praktikvejledning bliver håndterbar skal LUU ind og se, hvad der undervises i på hvert skoleforløb for at kunne anbefale emner der kan behandles i praktikperioderne. Udvalget støtter forslaget om, at det gøres til en fælles opgave mellem UU og LUU at få lavet gode lokale praktikvejledninger. UU s rolle vil være at få udbredt viden om best practice samt følge op på LUU ernes individuelle resultater. Det aftales, at sekretariatet i forbindelse med udarbejdelse af best practice søger inspiration i det praktikvejledningsmateriale som er lavet på mange af metalindustriens uddannelser. Det aftales, at udvalgsmedlem Jette Nielsen i forbindelse med det næste møde på Radiometer vil redegøre for virksomhedens egen praktikvejledning. Denne vejledning er udarbejdet af Radiometer og valideret af den lokale skole. Vejledningen kan ses som et eksempel på, hvad virksomhederne efterspørger for at kunne tilrettelægge praktiktiden på en hensigtsmæssig måde.

18 Udvalget bedes tilkendegive deres holdning til et sådant LUU-projekt. UU bedes tillige vurdere, i hvilket omfang udvalget ønsker at følge et sådant projekt. Sekretariatet har desuden opfordret LUU til at melde tilbage, såfremt de i deres behandling af fag, undervisningsmål og praktikmål møder elementer der enten er uhensigtsmæssige for enten elev eller virksomheder. Udvalgsmedlem Svend Jensen oplyser, at man på hans virksomhed også arbejder med interne praktikvejledninger. Det aftales, at et eksempel af denne fremsendes til sekretariatet til brug for udarbejdelse af best practice. Orientering og diskussion 9. IF s fokus og UU s handlinger i IF s fokus og UU s handlinger i IF s indsatsområder IF s indsatsområder 2014 Industriens Fællesudvalg har fastlagt indsatsområderne for IF med de tilhørende UU s arbejde for IF s indsatsområder dækker følgende: Leveringssikkerhed i AMU 1. Implementering og formidling af garantikurser 2. Digital læring Jobmobilitet 3. Videreudvikling og formidling af AMU kursuspakker Vækstpotentiale 4. Flere elever på IF s uddannelser 5. Optimering og udvikling af IKV/RKV praksis 6. Meritveje fra AMU til EUD og fra EUD til EUD Kvalitet i EUD 7. Operationelle praktikmål i alle IF erhvervsuddannelser Synlighed 8. Udvikling af søgeportal til erhvervsuddannelser 9. Drift og videreudvikling af amukurs.dk 10. Oplev AMU IF s indsatsområder har til formål at sikre, at IF udvalgene har en fælles linje i forhold til de overordnede uddannelsespolitiske temaer. Det understreges, at det er vigtigt, at UU er ikke ser indsatsområderne som en hindring for, at de også igangsætter de ting, som de mener er vigtige inden for eget område. Også selv om de ligger uden for indsatsområderne. Det pointeres, at IF s indsatsområder vedrører både AMU og EUD. Nogle af AMU indsatserne har dog også relevans for IOP, f.eks. indsatsområde 6, som handler om styrkelse af meritveje fra AMU merit til EUD. Her er industrioperatørudvalget allerede godt i gang med at gøre en indsats. Det besluttes, at sekretariatet i samarbejde med formandskabet laver en mere operationel handlingsplan for arbejdet i UU Industrioperatør i Planen vil, ud over en operationalisering af relevante IF indsatsområder, omfatte en del af de punkter, som er drøftet på mødet i dag. Den samlede indsats er vedhæftet dette mødeoplæg som selvstændigt dokument. UU IOP har ikke tilknyttet AMU, og derfor har de områder, der har fokus på det, ikke en umiddelbar

19 relevans for udvalget. Resultaterne af IF s behandling af AMU spiller dog i høj grad ind på IOP uddannelsen bl.a. mht. standardmerit baseret på AMUpakker og garantikurser, der vil kunne inddrages i arbejdet med de valgfri specialefag og udvalget vil derfor holdes orienteret om udviklingen inden for disse områder. Udvalget har allerede taget hul på arbejdet omkring vækstpotentialerne for IOP og med det fokus udvalget beder LUU om at have på en praktikvejledning er arbejdet omkring operationelle praktikmål også sat i gang. Det bliver dog udvalgets opgave, at arbejde med og godkende uddannelsens praktikmål. Orientering 9.2. Tilrettelæggelse af UU s arbejde i 2014 Udvikling af IOP Udviklingsudvalgets arbejde i 2014 kommer i høj grad til at omhandle resultaterne af EUD-reformen. Forhandlingerne forventes at være afsluttet i februar, og retningen for UU s tilrettelæggelse af EUD og EUV for IOP-uddannelsen vil herefter blive tydelig Tilrettelæggelse af UU s arbejde i 2014 Udvikling af IOP Sekretariatet anbefaler, at UU ved sit første møde i marts tilrettelægger forløbet af, hvordan Ministeriet for Børn og Undervisnings reform af EUD og oprettelse af EUV harmonerer med UU s egne udviklingstemaer: Voksenforløb (EUV) Standardmeritter RKV GVU Praktikmål Sideløbende med dette har udviklingsudvalget fokus på vækstpotentialet for IOP. Endvidere kan udvalget forvente at skulle bidrage til arbejdet med en EUD-portal. Dette projekt er ikke endeligt beskrevet, og derfor er den opgave UU IOP vil få endnu ikke tydelig. Samarbejdet med LUU Udviklingsudvalget har styrket sit samarbejde med LUU. Dette er sket på flere områder dels afholder Samarbejdet med LUU Der er i udvalget enighed om, at LUU erne er mest motiveret, når de kan arbejde med konkrete emner i fællesskab med UU. Der er tilslutning til, at

20 UU flere af sine møder sammen med LUU, og dels informeres LUU erne mere om UU s arbejde. Sekretariatet har efter UU s seneste to møder sendt en mail til LUU-medlemmerne med opfordring om at sætte specifikke punkter på LUU dagsordenen: LUP/praktikvejledning samt kontakten til praktikvirksomheder uden elever. det er denne samarbejdsform, der bliver prioritet i Og at denne samarbejdsform gør, at fokus på LUU ernes referater neddrosles. For at opnå resultater med disse to initiativer opfordrer sekretariatet UU til at diskutere, hvordan UU ønsker at LUU s behandling af disse emner skal inddrages i UU s arbejde. Sekretariatet foreslår, at UU i stedet for at have fokus på LUU referaterne specifikt beder LUU om at indsende resultaterne af deres behandling af emnerne. Sekretariatet anbefaler, at UU ikke initierer flere opgaver til LUU i første halvår af I stedet anbefales en opsamling af resultaterne af de to opgaver ved udvalgets tredje møde i Diskussion 10. Mødekalender 10. Mødekalender 27. marts: Mødet forventes afholdt på Radiometer. Tema: EUD reformens betydning for IOP. De anførte dage bedes reserveret. Der tages forbehold for ændringer som følge af evt. nye forhold i tilknytning til implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen, som vil ske i På dagsordenen: Tilrettelæggelse af UU s arbejde med reformen og egne fokusområder. Standardmeritter ind i IOP. 16. juni: Mødet forventes afholdt på Learnmark i Horsens. Tema: konkretiseres i marts. På dagsordenen: IKV/RKV. 16. september Mødet forventes afholdt på Skive Tekniske Skole. I forbindelse med mødet den 27. marts på Radiometer er det ved at blive afklaret, om der kan deltage industrioperatører som en del af virksomhedspræsentationen. Det er forventningen, at det kan lade sig gøre. Hvis det falder på plads, vil der blive mulighed for at udvalgets medlemmer fremsender spørgsmål til de deltagende industrioperatører inden mødet. Dette for at de kan forberede deres svar. Der vil på mødet være en kort præsentation af virksomhedens produkter samt en rundvisning i produktionen. Tema: konkretiseres i marts.

21 På dagsordenen: LUU s arbejde & praktikmål. 18. december Mødet forventes afholdt i København. 11. Eventuelt

Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 27. marts kl. 10.00 15:30. Hos

Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 27. marts kl. 10.00 15:30. Hos Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 27. marts kl. 10.00 15:30 Hos Radiometer Medical ApS Åkandevej 21 2700 Brønshøj Indtjekning i receptionen Dagens program

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00. hos. Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund

Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00. hos. Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00 hos Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden Christine B Henriksen,

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Dagsorden til Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen

Dagsorden til Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Dagsorden til Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag d. 7. december 203, kl. 0:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, Buen 5. sal Frokost kl. 3:00 hos Ida Davidsen Store Kongensgade

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord 20. december 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00 København 1. december 2015 SJU/CSH/JHA Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden B-siden Mette Louise Pedersen, DI Pia Maul Andersen, 3F Industrigruppen (Næstformand) (Formand) Benedikte Maul Andersen, Jette

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Deltagere: Gæst: Afbud: Peer Foged Ove Nielsen Inga Andersen Birgitte Larsen Klavs Klarskov

Læs mere

Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00

Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Industriens Uddannelser Buen, Vesterbrogade 6D, 5., 1718 København V Udviklingsudvalgets medlemmer

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DEC. 2013 KL: 10.00 hos PLASTINDUSTRIEN I DK, DANSK INDUSTRI, RÅDHUSPLADSEN KBH.

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DEC. 2013 KL: 10.00 hos PLASTINDUSTRIEN I DK, DANSK INDUSTRI, RÅDHUSPLADSEN KBH. INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DEC. 2013 KL: 10.00 hos PLASTINDUSTRIEN I DK, DANSK INDUSTRI, RÅDHUSPLADSEN KBH. Til udvalgsmødet forelås følgende dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 5. FEBRUAR KL. 10.00-CA.15.00 PÅ AMU NORDJYLLAND SOFIEVEJ 61, 9100 AALBORG Plan for dagen: Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00 DI-repræsentanter: Brigitte Pudor Gullev Rene Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Jesper Juul Sørensen Afbud: Niels Henning Jørgensen, DI Benny Vinter Jensen, 3F Poul Viggo Fischer, AMU Vest

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

Referat af møde for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 2. september 2015 kl. 10:00 til 15.00

Referat af møde for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 2. september 2015 kl. 10:00 til 15.00 Referat af møde for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Onsdag den 2. september 2015 kl. 10:00 til 15.00 Tradium i Randers, Blommevej 40, 8930 Randers NØ. I Hovedbygningen, mødelokalet ved

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord December 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 København september 2016 JHU Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 Mødet afholdt på Viden Djurs, Århusvej 49, 8500 Grenå.

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Referat fra mødet i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00

Referat fra mødet i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00 Referat fra mødet i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00 Erhvervsskolen Nordsjælland Peder Oxes Allé 4 3400 Hillerød Mødedeltagere A-siden Christine

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 tirsdag, den 25. august 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning, i mødelokale 1

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 tirsdag, den 25. august 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning, i mødelokale 1 Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 tirsdag, den 25. august 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning, i mødelokale 1 Til stede: Afbud fra: Referent: Herning Kommune: Bente Schleicher

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00 i sekretariatet Der forelå afbud fra Vagn Henriksen og Jens Ingvardsen. Mødets dagsorden

Læs mere

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede. Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 4. april 2012 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andreassen Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Afbud fra Michael Døssing Sekretariatet:

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

LUU SOSU Dato: 26. maj 2015. Kl. 9:00-12:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Horsens aulaen

LUU SOSU Dato: 26. maj 2015. Kl. 9:00-12:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Horsens aulaen LUU SOSU Dato: 26. maj 2015. Kl. 9:00-12:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Horsens aulaen Deltagere: Anette Styrup Bang, Annie Hansen, Bodil Knudsen, Dorte Jørgensen, Fredrik Juel Steensen, Grethe Buch,

Læs mere

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram,

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram, REFERAT Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. Onsdag den 26. november 2014 kl. 08:30 10:00 Deltagere: Afbud: Referent: Ervin Gam, Inger

Læs mere

REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013

REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013 REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013 LUU Lokalt Uddannelses Udvalg LEU Lokalt Efteruddannelses Udvalg Til stede: Eva Pedersen Viborg Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Lone G. Kolbæk Region Midt, Regionshospital

Læs mere

Referat fra ekstraordinært Skolepraktikrådsmøde fredag d. 11.marts 2016 fra kl. 8.30 12.30.

Referat fra ekstraordinært Skolepraktikrådsmøde fredag d. 11.marts 2016 fra kl. 8.30 12.30. Referat fra ekstraordinært Skolepraktikrådsmøde fredag d. 11.marts 2016 fra kl. 8.30 12.30. Fra praksis: Bente Juulsgaard(BJ), Irene Winther(IW), Ruth Skriver(RS), Anette Dippel Larsen(ADL), Susanne Pallesen(SP),

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Gram Torben Andreasen Lindhardt Nils Lange Jørgensen

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 27. januar 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Referat fra skolepraktikrådsmøde torsdag d. 10.september fra kl. 8.30 13.30

Referat fra skolepraktikrådsmøde torsdag d. 10.september fra kl. 8.30 13.30 Referat fra skolepraktikrådsmøde torsdag d. 10.september fra kl. 8.30 13.30 Fra praksis: Bente Juulsgaard(BJ), Birgit Søndergaard(BS), Irene Winther(IW), Ruth Skriver (RS), Vera Larsen(VL), Anette Dippel

Læs mere

Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 24. august 2009 kl. 13.00 15.30 på social og sundhedsskolen syd. Lokale 1.2 Medlemmer: Alice Andersen FOA formand

Læs mere

Beslutningsreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30

Beslutningsreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30 sreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30 Deltagere: RAR: Viggo Thinggaard, Jacob B. Wätjen, Hans Halvorsen AMK: Karl Schmidt, Henrik Christensen, Niels Christian Nielsen

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Referat af Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 10. oktober kl. 10:00 14:00 Tradium Blommevej 40

Referat af Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 10. oktober kl. 10:00 14:00 Tradium Blommevej 40 Referat af Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 10. oktober kl. 10:00 14:00 Tradium Blommevej 40 Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden Christine B Henriksen, DI Organisation for

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information November 2012 Lidt af hvert Udviklingsopgaver 2013 AMU Udvalgene har netop afsluttet vurderingen og beskrivelsen af de udviklingsopgaver, der

Læs mere

Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser GRUPPE Det lokale uddannelsesudvalg Fødevarer, jordbrug og oplevelser MØDE Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg 5. december 2016 Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. december 2016 kl. 10.00-12.40 med efterfølgende julefrokost Sted: Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 17-09-2015. Referat. Tidspunkt: 17-09-2015 Kl. 15.00 18.00. Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej 4 8600 Silkeborg

Bestyrelsesmøde den 17-09-2015. Referat. Tidspunkt: 17-09-2015 Kl. 15.00 18.00. Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej 4 8600 Silkeborg Referat Tidspunkt: 17-09-2015 Kl. 15.00 18.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej 4 8600 Silkeborg Lokale: Mødelokale 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af 02-06-2015 2. Godkendelse af

Læs mere

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro Dagsorden BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro 1. Opfølgning på møde med ministeren/ber/øvrige RAR 30. november 2015. 2. Opfølgning på temadrøftelsen

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 25. marts 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer Referat fra møde i Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 28. jan. 2010 kl. 9 11 i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Tilstede: Nanna

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Diskussion og drøftelse af jeres erfaringer

Diskussion og drøftelse af jeres erfaringer 27-08-2015 Tid Emne 11:00 Velkomst ved faglig udvalg 11:15 Den ny elektrikeruddannelse og gode råd til hvordan LUU hjælper så, der er kvalitet i uddannelsen, og at uddannelsen matcher virksomhedernes kompetencebehov

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 30.januar 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev René Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Poul Viggo Fischer, AMU Vest Jan Nørskov

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 26.oktober 2015 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) * Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri)* Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Erling Hybschmann

Læs mere

Lokalt uddannelsesudvalg for: Faglærte Serviceassistenter AMU-Service - Rengøring. Referat

Lokalt uddannelsesudvalg for: Faglærte Serviceassistenter AMU-Service - Rengøring. Referat Tid & sted: Tirsdag den 8. december 2015, UCR- mødelokale gul 1. Udvalgsmøde kl. 12:30 15:00, UCR Deltagere: Arbejdsgiversiden: Cleaning Excellence træner Anne Marie Reith, AMR (næstformand for LUU Service/Rengøring)

Læs mere

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 torsdag, den 19. maj 2016 kl. 9.00 12.30 på Social & SundhedsSkolen, Herning, Døesvej, Holstebro

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 torsdag, den 19. maj 2016 kl. 9.00 12.30 på Social & SundhedsSkolen, Herning, Døesvej, Holstebro Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 torsdag, den 19. maj 2016 kl. 9.00 12.30 på Social & SundhedsSkolen, Herning, Døesvej, Holstebro Til stede: Afbud fra: Referent: Herning kommune: Bente Schleicher

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Karen Hansen, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling Referent: Kirsten

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

Referat. 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015

Referat. 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015 Referat 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015 Kl. 09.00 10.15: Bestyrelsen deltager i åbningen af Skills i Bella Centret. Der er reserveret pladser til bestyrelsen. Umiddelbart

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Per Hørby

Læs mere