I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00"

Transkript

1 Referat Klokken Afholdt på Lindelundsskolen klasselokale 21, Bredager 160, 2605 Brøndby I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl Tilstedeværendeværende: Postnummer Til Stilling Navn Adresse stede Bestyrelsesnæstformand Lisbeth Jallbjørn Brøndby Parkvej 6.2.tv Brøndby x Bestyrelsesmedlem Bjørn Larsen Brøndbyvænge 15.1.th Brøndby x Bestyrelsesformand Parly Henriksen Brøndbyvænge 1.1.th Brøndby x Bestyrelsessuppleant Maria Gantzel Brøndby Parkvej 8.st.th Brøndby x Bestyrelsesmedlem Frank Hansen Brøndbyvænge 21.1.th Brøndby - Bestyrelsessuppleant Kim Hansen Brøndby Parkvej 12.1.tv 2605 Brøndby - Bestyrelsesmedlem Jørgen Weng Brøndbyvænge tv 2605 Brøndby x Afdelingsformand Lars Bjørnstrup Brøndbyøstervej Brøndby x Næstformand Mitzi Hansen Brøndbyøstervej Brøndby x Bestyrelsesmedlem Poul Petersen Torvestien Brøndby syg 1. Bestyrelsessuppleant Jørgen B. Kjær Brøndbyøstervej Brøndby x Bestyrelsesformand Peter O. Fliegel Gillesager tv Brøndby x Bestyrelsesnæstformand Kurt Peter Jørgensen Lindeager 21. st. tv Brøndby x Bestyrelsesmedlem Birgit M. Madsen Lindeager tv Brøndby x Bestyrelsesmedlem Ralf Jensen Lindeager 27.st.tv Brøndby x Bestyrelsesmedlem Allan Rasmussen Gillesager 210. st. tv Brøndby x Bestyrelsesmedlem Annette S. Reckendorph Lindeager tv Brøndby x Bestyrelsesmedlem Per N. Block Lindeager Brøndby x 1. Bestyrelsessuppleant Jeppe Slot Nielsen Gillesager 212. st. th Brøndby x 2. Bestyrelsessuppleant Jan Schrøder Gillesager 238. st. th Brøndby x Forretningsfører Lone Lund-Rasmussen Her x 1

2 Fremsendt: Driftsbudgetter 2010 for de 3 afdelinger Udleveret på Repræsentantskasmødet: D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af beretning. 3. Godkendelse af driftsbudgetter 2010 for de 3 afdelinger (vedlægges i kopi) 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være afleveret på boligforeningens kontor senest mandag den 19. oktober Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: a. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: På valg er Kurt Peter Jørgensen (3). b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: På valg er Parly Henriksen (1) c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: På valg er Lars Bjørnstrup (2) d. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: På valg er Per Block (3) e. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: På valg er Poul Petersen (2) f. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: På valg er Jørgen Weng (1) 6. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent Parly Henriksen blev valgt. Ad 2. Fremlæggelse af beretning. Peter fremlagde hovedbestyrelsens beretning til repræsentantskabet: Forening Resultatet for Brøndbyernes andelsboligforening er et underskud på ,- kr. som er taget fra vores arbejdskapital, som herefter udgør 1.492,759,- kr. Forklaringen på underskuddet er, at vi 2

3 blandt andet har anvendt ,- kroner til Brøndby Parkvej 12. Vi kunne ikke anvende arbejdskapitalen til de Computere som vi har indkøbt til organisationsbestyrelsen, de er betalt fra henlæggelser, som vi så har afskrevet med hele beløbet. Afd. 1 I afdeling 1.er der et overskud på ,- kr. Huslejen i gennemsnit er på 634,89 kr. pr. kvm pr. år. Afd. 2 I afdeling 2. er der et overskud på ,- kr. Huslejen i gennemsnit på 679,30 kr. pr. kvm. pr. år. Afd. 3 I afdeling 3. er overskuddet på ,- kr. Huslejen på 621,42 kr. i gennemsnit pr. kvm. pr. år. Årsagen til de store overskud er aktiviteter, som ikke er gennemført, f.eks. færre udskiftninger af faldstammer o.s.v. Aktivitetslisten med mere. Når vi ser på aktivitetslisten for hovedbestyrelsen 2008/09, så er den ikke særlig lang, og det er vores opfattelse, at vi nok i højere grad skal få administrationen til at fungere lidt bedre end hidtil. Selv om vi ved, at der har været travlt med at få Fællesadministrationen 2009 op at stå, så er der plads til forbedring. Det synes som om man næsten er holdt op med at læse de referater vi skriver. Meningen med vore referater, er jo, at de skal virke som arbejdspapir for administrationen & varmemester. Afdelingsbestyrelserne mener ganske enkelt, at reaktionstiden fra administrationen er for lang. Vi ønsker derfor, at der strammes op i den kommende periode. Beboermappe og Hjemmeside. Vores beboermappe og vores hjemmeside hører jo sammen. Det er fordi de oplysninger der ligger på hjemmesiden jo oprindelig stammer fra beboermappen. Der arbejdes i øjeblikket på at lave en ny platform til vores hjemmeside. Vi har i organisationsbestyrelsen nedsat et udvalg der skal se på indholdet af hjemmesiden og beboermappen. Udvalget fra vores side består af Allan Rasmussen fra afdeling 3, Parly Henriksen fra afdeling 1 og mig selv. Udvalget er indkaldt den 27. april i FA 2009 regi. Jeg synes det er på tide, da der i realiteten er mange ting der skal opdateres, både på hjemmesiden og i beboermappen. En af de vigtigste ting der igennem udvalgsarbejdet skal afklares er, hvem sørger for hvad hvornår. Resultatet af udvalgsarbejdet skulle gerne munde ud i, at det er administrationen der under alle omstændigheder sørger for at det der skal på hjemmesiden kommer på hjemmesiden. Vi skal væk fra at der er enkelte ildsjæle, der sørger for dette. Det er ikke holdbart i længden. Ejendomsfunktionærerne. Vore ejendomsfunktionærer har jo nu en strukturplan, som varmemesteren kører efter. Der er også udarbejdet et arbejdsskema for ejendomsfunktionærer, som der køres efter. Jeg kan som formand konstatere, at vore beboeres tilfredshed er stigende. Der gøres et udmærket stykke arbejde i alle 3 afdelinger. Så her går det den rigtige vej. Jeg vil da også benytte lejligheden til at takke alle vore ejendomsfunktionærer for en god indsats. 3

4 Organisationsbestyrelsens &afdelingsbestyrelsens kritik. Vi ved alle hvor nemt det er, at kritisere noget der er gået galt, eller noget der ikke er udført. Det er vi alle ret gode til. Vi burde blive bedre til er at rose noget mere for alt det der er gået godt. Fejl og mangler skal ikke gå upåtalt hen, det er heller ikke min mening. Men når vi drager en parallel til folkeskolen, der netop nu oplever sin værste krise i mange år, idet ingen fornuftige og slet ikke talentfulde mennesker gider tage en læreruddannelse for at gå ind i et evigt udskældt erhverv. Hvor er det uklogt altid at kritisere! Den megen kritik, der ikke afbalanceres med positive historier, er ganske enkelt en cocktail, der medfører det modsatte af det ønskede. Vi får ikke en bedre skole på den måde, men en ringere. Hvis man vil have fordele og udbytte af f.eks. medarbejdere, så skal man ikke evigt og altid kritisere dem sønder og sammen. Det ved enhver leder, selv de fleste af de dårlige! Dette er blevet sagt af en filmproducent, som hedder Ebbe Preisler til Politiken i en kronik. Og jeg synes han har ret. Hvis vi oversætter det til vores område, så får vi ikke et bedre boligmiljø, men et der er værre. Så her er der plads til forbedring hos os selv. Råderetten. Afdeling 2 har på deres beboermøde haft punktet dagsordenen. Desværre blev både ændringsforslag og bestyrelsens forslag forkastet af beboerne. Vi glæder os selvfølgelig over, at afdelingen fortsat arbejder med denne sag. Råderetten betyder jo, at beboeren skal kunne udfolde sig i sin bolig uden alt for mange restriktioner. Så kære afdeling 2 sørg nu for, at formulere en råderetspolitik, som gør at beboerne bliver glad for flere muligheder i stedet for at blive mødt af forhindringer. I det videre arbejde i afdeling 2, samt til orientering for de øvrige afdelinger, kan det oplyses, at det normale for den kollektive råderet er ,- kr. Men der kan laves en aftale med kommunen, hvor man kan øge beløbet med ,- kr. Men som sagt, det skal aftales med kommunen. Fornyelse af varmemålere i alle 3 afdelinger. Da vi for 10 år siden, etablerede vore varmemålere i alle 3 afdelinger, og vi nu gentagne gange har forsøgt, at komme af med varmemålerne, må vi nu erkende, at vi skal leve med dem. Allerede på sidste repræsentantskabsmøde, gjorde jeg opmærksom på, at vi er nødt til at få undersøgt, hvor længe vore nuværende varmemålere kan holde, før vi udskifter dem. Den undersøgelse skal være afsluttet inden vore næste beboermøder. Og vi er selvfølgelig interesseret i at de kan holde nogle år endnu. Fælles Administrationen af 2009.(FA09) Repræsentantskabet vedtog enstemmigt, i april måned 2008 et forslag fra hovedbestyrelsen om at stifte et administrationsfælleskab, som kom til at hedde Fælles Administration 09 (FA09). Fællesadministrationen af 2009 består nu af Postfunktionærernes Andels Boligforening, Boligselskabet Hjem, Brøndbyernes Andelsboligforening, Glostrup Andelsboligforening og Hvidovrebo. Der er valgt bestyrelse og repræsentantskab i FA09. Vores nuværende kontor på Siestavej er derfor blevet for lille, og der søges andre muligheder i nærheden af S-togs stationer. Det er ikke lykkedes indtil nu. Der har været travlt med optagelsen af de nye organisationer konvertering af EDB systemer og implementering af de nye medarbejdere. Det kan oplyses, at FA09 har holdt 4

5 bestyrelsesmøde den 20. april, og her vedtaget at forelægge et budget for FA09 s repræsentantskab, hvor administrationen skal have 3,7 % mere. Vores lokalkontor er nu blevet nedlagt. Brøndby Parkvej er blevet istandsat til almindelig beboelse. Det har kostet en del penge, som er blevet taget af vores arbejdskapital. Der er blevet etableret et nyt varmemesterkontor i Lindeager nr. 1. Det fungerer udmærket. BIB BIB er en forkortelse af Boligselskaberne i Brøndby. Vi er i alt 9 boligselskaber med over lejemål, som prøver at løse fælles opgaver. Der er blandt andet etableret samarbejde om skrald i kommunen. I den anledning kan det oplyses, at der vil komme en folder til hver afdeling, som omtaler hvordan man skal handle sit skrald. Folderen bliver tilpasset den enkelte afdeling. Det står vores udmærkede varmemester for, sammen med kommunen. BIB har også formået, at der nu er etableret samarbejde med kommunen som sådan, hvor borgmester Ib Terp også deltager. BIB har i den sidste periode udskiftet formanden. Det blev formanden for en af afdelingerne i BB. Hun hedder Joan Pedersen. Jeg redegør løbende om hvad der sker i BIB til hovedbestyrelsen. Skattereformens konsekvenser for os, der bor alment. I forbindelse med finansieringen af skattereformen, vil der ske det, at vi kommer til at betale moms for nogle ydelser, som vi hidtil har været fritaget for. Boligselskabernes Landsforening har beregnet, at det kan betyde at vores administrationsbidrag kommer til at stige med 564,- kr. pr. lejemål pr. år. Det vil ske fra På den måde får staten en merindkomst på ca. 500 millioner kroner. Men ikke nok med det, så er det altså også været meningen, at vore ejendomsfunktionærer skal momses. Hvis det var blevet gennemført, så ville det betyde det, at vore ejendoms-funktionærer bliver 25 % dyrere. Det skulle så lægges oven i de forhøjelser der kommer fra momsen til administrationen. Hvem sagde skattelettelser? Der er for mig ingen tvivl om, at vi ville have været nødt til at overveje andre løsninger. Det politiske forlig, som er lavet mellem VKO, betyder også, at man efter en del tumult på de indre linjer nu også har sørget for, at lejere i den almene sektor samt til dem der ejer deres bolig, eller bor i andelsboliger nu tilsyneladende er omfattet af tilskudsordningen. Der er afsat 1,5 milliarder kroner. En lejer fra den almene sektor kan også søge om penge, men her vil han ikke blive taget i betragtning, hvis lejeren er omfattet af en kollektiv råderet, som de fleste af den 1 million lejere jo er. Det har erhvervs - og byggestyrelsen præciseret. Så spørgsmålet er, om han så kan komme i betragtning, hvis man vil anvende sin individuelle råderet til forbedringen. Det kan man have sine store tvivl om. For lejere har det seneste årtis boligpolitik været en nærmest surrealistisk oplevelse. Det er boligejerne, der har haft gavn af værdistigningerne og de nye låneformer, som har bidraget kraftigt til finansboblen og den deraf følgende krise. Nu får boligejerne også løvens part af de offentlige tilskud, der skal rette op på selv samme krise. Uanset om økonomien går op eller ned, er lejerne tilskuere til boligejernes forbrugsfest. Nu diskuteres der sandelig allerede en forhøjelse af milliardpakken. Men ingen diskuterer, hvorfor den stort set ikke gælder for lejerne. Hvis der kommer flere energibesparelser i pakken, vil oppositionen fordoble tilskuddet, men heller ikke de har gjort den sociale fordeling til en mærkesag. Er det rimeligt, at man først beskærer 5

6 Landsbyggefonden for midler i milliardklassen af vores egen opsparing til fordel for statskassen, for derefter at anvende 1,5 milliarder til dem der ejer deres egen bolig? Så kære venner nyd den skattelettelse i 2010, regningen kommer året efter. Vore afgifter på energi og vand vil stige kraftigt. Det allersidste nye er, at DF nu har fundet ud af, at de ikke kan holde til, at miste en masse stemmer fra lejerne i de almene boliger. Så nu har de droppet momsen af ejendomsfunktionærerne. Det har kostet en hel del arbejde for at få dem til at erkende det. Alligevel er det jo fantastisk, at de bare kan finde på det. Så det er stadig ikke forkert at anføre, at det er de fattigste i vores samfund der skal betale for skattelettelserne til dem der er rige i forvejen. Regeringen giver fanden i lejerne. De fører en politik for den velaflagte del af Danmark. I det næste nummer af boligen, kommer der en artikel, som lige er blevet lavet, og som jeg har bedt om fra BL. I den står der følgende: Kampen om momsen Voldsomme huslejestigninger var udsigten for beboerne i almene boliger undervejs i forhandlingerne om regeringens forslag om forskellige former for moms på landets lejere. Men det lykkedes at få størstedelen af de nye afgifter på lejeboliger fjernet fra det endelige politiske forlig. Af Michael Thorberg I sidste nummer af Boligen kunne man læse, hvordan regeringen påtænkte at lægge moms på ejendomsadministration. Forslaget var en del af regeringens skatteaftale og ville betyde en ekstraregning til beboerne i almene boliger på omkring 310 millioner kroner årligt. Et tal, som daværende velfærdsminister Karen Jespersen lodret bestred. Men dermed var det langt fra slut. Slemt skulle blive til endnu værre. For siden kom selve lovudkastet fra regeringen, som ville betyde en endnu større regning for landets almene beboere: Man ville også til at opkræve moms på vicevært-ydelser, og her lød den årlige moms-regning til den almene sektor på 530 millioner årligt. Samlet set ville de moms-regler, som regeringen foreslog, indbringe statskassen 840 millioner kroner årligt alene fra beboerne i landets almene boliger. Dertil ville komme et stort trecifret millionbeløb fra den private udlejningssektor m.v., således at de ny momsregler samlet set ville betyde, at Danmarks lejere almene og private tilsammen skulle betale en ny ekstraskat på at bo til leje på omkring halvanden milliard årligt. Til at forvirre debatten og forhandlingerne om regeringens moms-udspil var, at det tal nåede Skatteministeriet slet ikke frem til. Her stod man uden yderligere argumentation fast på, at momsen på ejendomsadministration og på viceværter i alt ville betyde 175 millioner kroner ekstra i statskassen årligt. Hjælp fra Dansk Folkeparti Sådan var udgangspunktet, da lovforslaget blev sendt i høring i midten af marts, og Boligselskabernes Landsforening udarbejdede et syv sider langt høringssvar, hvor man detaljeret redegjorde for, hvordan og med hvilke beløbsstørrelser, at de nu momsregler ville ramme den almene sektor. Efterfølgende er BL s beregninger reelt blevet bekræftet af regering og Skatteministeriet. De efterfølgende politiske forhandlinger endte da også med at udmønte sig i et forlig indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti, som viste sig at være langt mindre skadeligt 6

7 for de almene beboere, end udgangspunktet var. Beregninger foretaget kort før Boligens deadline viser, at af de 840 millioner kroner i ny moms på almene boliger er kun omkring 180 millioner tilbage, hvilket ifølge Boligens oplysninger ikke mindst skyldes, at Dansk Folkeparti undervejs i forhandlingerne lagde vægt på, at forslaget ikke fordelingspolitisk måtte belaste lejerne urimeligt. Ud af det oprindelige forslag fra regeringen er momsen på viceværter helt forsvundet. Hvad angår momsen på ejendomsadministration er den såkaldte pålægsmoms også taget ud af regeringens forslag. Det var en særlig moms på de boligorganisationer, som selv varetager deres administration. Tilbage i lovforslaget, som forventes vedtaget i denne folketingssamling, er så den moms, som forretningsførerselskaber og andelsselskaber skal betale (se beregningerne i sidste nummer af Boligen), og som skønsmæssigt kommer til at løbe op i omkring 180 millioner kroner. Blandede følelser Hos Boligselskabernes Landsforening er der blandede følelser overfor forliget om moms på almene boliger. Formand Palle Adamsen udtrykker det på denne måde: Det er klart, at vi er meget tilfredse med, at vi fik afværget den katastrofe, det ville have været, hvis landets almene beboere pludseligt skulle have betalt en kæmperegning til regeringens skattereform på 840 millioner kroner, så set i det lys, er det nådigt sluppet med omkring 180 millioner kroner. Jeg er ikke i tvivl om at det gode høringssvar fra BL har gjort regeringen opmærksom på urimeligheden, men også Dansk Folkeparti skal have tak. Men når det så er sagt, så vil jeg også gerne understrege, at vi i BL fortsat vil kæmpe for helt at få afskaffet moms på ejendomsadministration. Det er en helt urimelig forskelsbehandling, at nogle af landets lejere skal bære denne ekstra byrde i det samlede skattetryk i forhold til andre lejere og ikke mindst i forhold til boligejerne, som trods alt har fået deres del i samfundets velfærdsstigning det seneste årti, slutter Palle Adamsen. Styringsreform. Den 24. marts 2009, havde FA09 medlemsorganisationer et møde, hvor BL ved Bjarne Zetterstrøm redegjorde for den almene sektors styring og om finansierings- og organisatoriske ændringer som regeringen vil gennemføre. Hvad kommer ændringerne til at betyde for os? Vi kommer til at beskæftige os med den side af sagen i den kommende tid. Når den nye lov er gennemført, så skal vi igen se på vore udlejningsregler og en del andre ting skal nok også justeres. Vi må se i øjnene, at vore passive medlemmer skal til at betale et gebyr, for at få lov til at bibeholde deres rettigheder i forhold til vores nummersystem. Ellers er det mit indtryk, at vores administration uden problemer kan leve op til de fremtidige krav. Der vil komme lovforslag i løbet af foråret, og vejledninger i løbet af efteråret. Ikrafttræden af loven sker så pr. 1. januar Visioner i BAB. Miljørigtige investeringer i fremtiden. De bidrag, som den almene sektor kan bidrage med til nedbringelse af CO2 udslippet er mangfoldige. For vores vedkommende ville der være mulighed for, at vi kan varme vores brugsvand op med solceller, som kan placeres på vore syd & vestvendte tage. Der vil også være mulighed for, at etablere jordvarmeanlæg i vore græsarealer, som kan bidrage til opvarmning af lejlighederne. Disse tiltag kan vi desværre ikke løfte alene, på grund af prisen. Så hvis der skal satses på disse områder så må stat og kommune deltage aktiv med tilskudsordninger og 7

8 lånefinansieringer. Selv om den nuværende regering gerne vil fremstå som grøn, skal man nok ikke forvente at de vil være med. Regnskaber for alle 3 afdelinger. Regnskaberne for 2008, og budgettet for foreningen for 2010 har vi særskilt på dagsordenen. Hovedbestyrelsens beretning blev vedtaget og taget til efterretning af alle undtagen Allan som sagde at han ikke var enig i at der var politiske udtalelser i denne. Derudover har Afd. 2 har besluttet at indføre råderet for køkken og badeværelser. Tillige blev det sagt at traktor købet er udsat. Ad 3. Godkendelse af Godkendelse af driftsbudgetter 2010 for de 3 afdelinger Alle driftsbudgetterne blev vedtaget. Ad 4. Behandling af indkomne forslag (Forslag skal være afleveret på boligforeningens kontor senest mandag den 19. oktober 2009) Der var ingen indkommende forslag. Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Formanden bad om ordet: I vedtægternes 9 stk. 2, står der følgende: Repræsentantskabet vælger blandt medlemmerne i repræsentantskabet på det ordinære budgetmøde formand og næstformand for bestyrelsen. I år er det næstformanden der er på ordinært valg. Men vi er alligevel nødt til at vælge en ny formand for 1 år først. Det betyder, at jeg træder tilbage, som formand for Brøndbyernes Andelsboligforening. Jeg har nu været formand i 13 år, og føler, at have gjort nok for foreningen som formand. Det at være formand i så mange år, slider mere end man umiddelbart skulle tro. Jeg synes det har været spændende år, hvor vi jo har gennemlevet et skift fra en forretningsfører til en administrationsaftale med PAB, for nu fra 1. januar 2009 at have været med til at etablere et helt nyt administrationsselskab Fællesadministrationen af Det betyder alt andet lige, at vores organisation sagtens kan leve på de præmisser vi kender, også uden mig som formand. Jeg fortsætter som formand for afdeling 3, og dermed også i organisationsbestyrelsen, men ønsker at blive fritaget for det overordnede ansvar for BAB. 8

9 a.valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: På valg er Kurt Peter Jørgensen (3). b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: På valg er Parly Henriksen (1) c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år På valg er Lars Bjørnstrup (2) d. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: På valg er Per Block (3) e. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: På valg er Poul Petersen (2) f.valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: På valg er Jørgen Weng (1) Alle modtog genvalg, og blev valgt. Allan blev formand for foreningen idet Peter har trukket sig som formand. Ad 6. Eventuelt Der blev anmodet om at hovedbestyrelsens beretning kommer til vores gennemlæsning før den bliver fremlagt på beboermøderne. Allan sagde, at det ville han gøre. Der blev anmodet om at det kom til at fremgå for beboerne at administrationen tager et gebyr når der sker køkken eller tøjlet forbedring. Referent Annette Reckendorph Afgået Formand Peter O. Fliegel 9

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan? NR.2 MAJ 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Stråmænd og chikane op på ministerens bord Hver en krone tilbage for skimmel-bolig Platugler i bolig-junglen 100.000 boliger uden bad og toilet En fiks

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MAJ 2007. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MAJ 2007. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MAJ 2007 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde side 1-2 Bo42 s Hjemmeside side 3-4 Fælles Boligportal

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Drømmebolig med svamp og mus. Unge hutler sig rundt på boligmarkedet. 3,8 million kr. tilbage til lejerne. Masser af gode råd ved flytning

Drømmebolig med svamp og mus. Unge hutler sig rundt på boligmarkedet. 3,8 million kr. tilbage til lejerne. Masser af gode råd ved flytning NR.3 AUGUST 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Unge hutler sig rundt på boligmarkedet 3,8 million kr. tilbage til lejerne Masser af gode råd ved flytning Varme-check til århusianerne Drømmebolig

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere