I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00"

Transkript

1 Referat Klokken Afholdt på Lindelundsskolen klasselokale 21, Bredager 160, 2605 Brøndby I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl Tilstedeværendeværende: Postnummer Til Stilling Navn Adresse stede Bestyrelsesnæstformand Lisbeth Jallbjørn Brøndby Parkvej 6.2.tv Brøndby x Bestyrelsesmedlem Bjørn Larsen Brøndbyvænge 15.1.th Brøndby x Bestyrelsesformand Parly Henriksen Brøndbyvænge 1.1.th Brøndby x Bestyrelsessuppleant Maria Gantzel Brøndby Parkvej 8.st.th Brøndby x Bestyrelsesmedlem Frank Hansen Brøndbyvænge 21.1.th Brøndby - Bestyrelsessuppleant Kim Hansen Brøndby Parkvej 12.1.tv 2605 Brøndby - Bestyrelsesmedlem Jørgen Weng Brøndbyvænge tv 2605 Brøndby x Afdelingsformand Lars Bjørnstrup Brøndbyøstervej Brøndby x Næstformand Mitzi Hansen Brøndbyøstervej Brøndby x Bestyrelsesmedlem Poul Petersen Torvestien Brøndby syg 1. Bestyrelsessuppleant Jørgen B. Kjær Brøndbyøstervej Brøndby x Bestyrelsesformand Peter O. Fliegel Gillesager tv Brøndby x Bestyrelsesnæstformand Kurt Peter Jørgensen Lindeager 21. st. tv Brøndby x Bestyrelsesmedlem Birgit M. Madsen Lindeager tv Brøndby x Bestyrelsesmedlem Ralf Jensen Lindeager 27.st.tv Brøndby x Bestyrelsesmedlem Allan Rasmussen Gillesager 210. st. tv Brøndby x Bestyrelsesmedlem Annette S. Reckendorph Lindeager tv Brøndby x Bestyrelsesmedlem Per N. Block Lindeager Brøndby x 1. Bestyrelsessuppleant Jeppe Slot Nielsen Gillesager 212. st. th Brøndby x 2. Bestyrelsessuppleant Jan Schrøder Gillesager 238. st. th Brøndby x Forretningsfører Lone Lund-Rasmussen Her x 1

2 Fremsendt: Driftsbudgetter 2010 for de 3 afdelinger Udleveret på Repræsentantskasmødet: D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af beretning. 3. Godkendelse af driftsbudgetter 2010 for de 3 afdelinger (vedlægges i kopi) 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være afleveret på boligforeningens kontor senest mandag den 19. oktober Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: a. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: På valg er Kurt Peter Jørgensen (3). b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: På valg er Parly Henriksen (1) c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: På valg er Lars Bjørnstrup (2) d. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: På valg er Per Block (3) e. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: På valg er Poul Petersen (2) f. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: På valg er Jørgen Weng (1) 6. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent Parly Henriksen blev valgt. Ad 2. Fremlæggelse af beretning. Peter fremlagde hovedbestyrelsens beretning til repræsentantskabet: Forening Resultatet for Brøndbyernes andelsboligforening er et underskud på ,- kr. som er taget fra vores arbejdskapital, som herefter udgør 1.492,759,- kr. Forklaringen på underskuddet er, at vi 2

3 blandt andet har anvendt ,- kroner til Brøndby Parkvej 12. Vi kunne ikke anvende arbejdskapitalen til de Computere som vi har indkøbt til organisationsbestyrelsen, de er betalt fra henlæggelser, som vi så har afskrevet med hele beløbet. Afd. 1 I afdeling 1.er der et overskud på ,- kr. Huslejen i gennemsnit er på 634,89 kr. pr. kvm pr. år. Afd. 2 I afdeling 2. er der et overskud på ,- kr. Huslejen i gennemsnit på 679,30 kr. pr. kvm. pr. år. Afd. 3 I afdeling 3. er overskuddet på ,- kr. Huslejen på 621,42 kr. i gennemsnit pr. kvm. pr. år. Årsagen til de store overskud er aktiviteter, som ikke er gennemført, f.eks. færre udskiftninger af faldstammer o.s.v. Aktivitetslisten med mere. Når vi ser på aktivitetslisten for hovedbestyrelsen 2008/09, så er den ikke særlig lang, og det er vores opfattelse, at vi nok i højere grad skal få administrationen til at fungere lidt bedre end hidtil. Selv om vi ved, at der har været travlt med at få Fællesadministrationen 2009 op at stå, så er der plads til forbedring. Det synes som om man næsten er holdt op med at læse de referater vi skriver. Meningen med vore referater, er jo, at de skal virke som arbejdspapir for administrationen & varmemester. Afdelingsbestyrelserne mener ganske enkelt, at reaktionstiden fra administrationen er for lang. Vi ønsker derfor, at der strammes op i den kommende periode. Beboermappe og Hjemmeside. Vores beboermappe og vores hjemmeside hører jo sammen. Det er fordi de oplysninger der ligger på hjemmesiden jo oprindelig stammer fra beboermappen. Der arbejdes i øjeblikket på at lave en ny platform til vores hjemmeside. Vi har i organisationsbestyrelsen nedsat et udvalg der skal se på indholdet af hjemmesiden og beboermappen. Udvalget fra vores side består af Allan Rasmussen fra afdeling 3, Parly Henriksen fra afdeling 1 og mig selv. Udvalget er indkaldt den 27. april i FA 2009 regi. Jeg synes det er på tide, da der i realiteten er mange ting der skal opdateres, både på hjemmesiden og i beboermappen. En af de vigtigste ting der igennem udvalgsarbejdet skal afklares er, hvem sørger for hvad hvornår. Resultatet af udvalgsarbejdet skulle gerne munde ud i, at det er administrationen der under alle omstændigheder sørger for at det der skal på hjemmesiden kommer på hjemmesiden. Vi skal væk fra at der er enkelte ildsjæle, der sørger for dette. Det er ikke holdbart i længden. Ejendomsfunktionærerne. Vore ejendomsfunktionærer har jo nu en strukturplan, som varmemesteren kører efter. Der er også udarbejdet et arbejdsskema for ejendomsfunktionærer, som der køres efter. Jeg kan som formand konstatere, at vore beboeres tilfredshed er stigende. Der gøres et udmærket stykke arbejde i alle 3 afdelinger. Så her går det den rigtige vej. Jeg vil da også benytte lejligheden til at takke alle vore ejendomsfunktionærer for en god indsats. 3

4 Organisationsbestyrelsens &afdelingsbestyrelsens kritik. Vi ved alle hvor nemt det er, at kritisere noget der er gået galt, eller noget der ikke er udført. Det er vi alle ret gode til. Vi burde blive bedre til er at rose noget mere for alt det der er gået godt. Fejl og mangler skal ikke gå upåtalt hen, det er heller ikke min mening. Men når vi drager en parallel til folkeskolen, der netop nu oplever sin værste krise i mange år, idet ingen fornuftige og slet ikke talentfulde mennesker gider tage en læreruddannelse for at gå ind i et evigt udskældt erhverv. Hvor er det uklogt altid at kritisere! Den megen kritik, der ikke afbalanceres med positive historier, er ganske enkelt en cocktail, der medfører det modsatte af det ønskede. Vi får ikke en bedre skole på den måde, men en ringere. Hvis man vil have fordele og udbytte af f.eks. medarbejdere, så skal man ikke evigt og altid kritisere dem sønder og sammen. Det ved enhver leder, selv de fleste af de dårlige! Dette er blevet sagt af en filmproducent, som hedder Ebbe Preisler til Politiken i en kronik. Og jeg synes han har ret. Hvis vi oversætter det til vores område, så får vi ikke et bedre boligmiljø, men et der er værre. Så her er der plads til forbedring hos os selv. Råderetten. Afdeling 2 har på deres beboermøde haft punktet dagsordenen. Desværre blev både ændringsforslag og bestyrelsens forslag forkastet af beboerne. Vi glæder os selvfølgelig over, at afdelingen fortsat arbejder med denne sag. Råderetten betyder jo, at beboeren skal kunne udfolde sig i sin bolig uden alt for mange restriktioner. Så kære afdeling 2 sørg nu for, at formulere en råderetspolitik, som gør at beboerne bliver glad for flere muligheder i stedet for at blive mødt af forhindringer. I det videre arbejde i afdeling 2, samt til orientering for de øvrige afdelinger, kan det oplyses, at det normale for den kollektive råderet er ,- kr. Men der kan laves en aftale med kommunen, hvor man kan øge beløbet med ,- kr. Men som sagt, det skal aftales med kommunen. Fornyelse af varmemålere i alle 3 afdelinger. Da vi for 10 år siden, etablerede vore varmemålere i alle 3 afdelinger, og vi nu gentagne gange har forsøgt, at komme af med varmemålerne, må vi nu erkende, at vi skal leve med dem. Allerede på sidste repræsentantskabsmøde, gjorde jeg opmærksom på, at vi er nødt til at få undersøgt, hvor længe vore nuværende varmemålere kan holde, før vi udskifter dem. Den undersøgelse skal være afsluttet inden vore næste beboermøder. Og vi er selvfølgelig interesseret i at de kan holde nogle år endnu. Fælles Administrationen af 2009.(FA09) Repræsentantskabet vedtog enstemmigt, i april måned 2008 et forslag fra hovedbestyrelsen om at stifte et administrationsfælleskab, som kom til at hedde Fælles Administration 09 (FA09). Fællesadministrationen af 2009 består nu af Postfunktionærernes Andels Boligforening, Boligselskabet Hjem, Brøndbyernes Andelsboligforening, Glostrup Andelsboligforening og Hvidovrebo. Der er valgt bestyrelse og repræsentantskab i FA09. Vores nuværende kontor på Siestavej er derfor blevet for lille, og der søges andre muligheder i nærheden af S-togs stationer. Det er ikke lykkedes indtil nu. Der har været travlt med optagelsen af de nye organisationer konvertering af EDB systemer og implementering af de nye medarbejdere. Det kan oplyses, at FA09 har holdt 4

5 bestyrelsesmøde den 20. april, og her vedtaget at forelægge et budget for FA09 s repræsentantskab, hvor administrationen skal have 3,7 % mere. Vores lokalkontor er nu blevet nedlagt. Brøndby Parkvej er blevet istandsat til almindelig beboelse. Det har kostet en del penge, som er blevet taget af vores arbejdskapital. Der er blevet etableret et nyt varmemesterkontor i Lindeager nr. 1. Det fungerer udmærket. BIB BIB er en forkortelse af Boligselskaberne i Brøndby. Vi er i alt 9 boligselskaber med over lejemål, som prøver at løse fælles opgaver. Der er blandt andet etableret samarbejde om skrald i kommunen. I den anledning kan det oplyses, at der vil komme en folder til hver afdeling, som omtaler hvordan man skal handle sit skrald. Folderen bliver tilpasset den enkelte afdeling. Det står vores udmærkede varmemester for, sammen med kommunen. BIB har også formået, at der nu er etableret samarbejde med kommunen som sådan, hvor borgmester Ib Terp også deltager. BIB har i den sidste periode udskiftet formanden. Det blev formanden for en af afdelingerne i BB. Hun hedder Joan Pedersen. Jeg redegør løbende om hvad der sker i BIB til hovedbestyrelsen. Skattereformens konsekvenser for os, der bor alment. I forbindelse med finansieringen af skattereformen, vil der ske det, at vi kommer til at betale moms for nogle ydelser, som vi hidtil har været fritaget for. Boligselskabernes Landsforening har beregnet, at det kan betyde at vores administrationsbidrag kommer til at stige med 564,- kr. pr. lejemål pr. år. Det vil ske fra På den måde får staten en merindkomst på ca. 500 millioner kroner. Men ikke nok med det, så er det altså også været meningen, at vore ejendomsfunktionærer skal momses. Hvis det var blevet gennemført, så ville det betyde det, at vore ejendoms-funktionærer bliver 25 % dyrere. Det skulle så lægges oven i de forhøjelser der kommer fra momsen til administrationen. Hvem sagde skattelettelser? Der er for mig ingen tvivl om, at vi ville have været nødt til at overveje andre løsninger. Det politiske forlig, som er lavet mellem VKO, betyder også, at man efter en del tumult på de indre linjer nu også har sørget for, at lejere i den almene sektor samt til dem der ejer deres bolig, eller bor i andelsboliger nu tilsyneladende er omfattet af tilskudsordningen. Der er afsat 1,5 milliarder kroner. En lejer fra den almene sektor kan også søge om penge, men her vil han ikke blive taget i betragtning, hvis lejeren er omfattet af en kollektiv råderet, som de fleste af den 1 million lejere jo er. Det har erhvervs - og byggestyrelsen præciseret. Så spørgsmålet er, om han så kan komme i betragtning, hvis man vil anvende sin individuelle råderet til forbedringen. Det kan man have sine store tvivl om. For lejere har det seneste årtis boligpolitik været en nærmest surrealistisk oplevelse. Det er boligejerne, der har haft gavn af værdistigningerne og de nye låneformer, som har bidraget kraftigt til finansboblen og den deraf følgende krise. Nu får boligejerne også løvens part af de offentlige tilskud, der skal rette op på selv samme krise. Uanset om økonomien går op eller ned, er lejerne tilskuere til boligejernes forbrugsfest. Nu diskuteres der sandelig allerede en forhøjelse af milliardpakken. Men ingen diskuterer, hvorfor den stort set ikke gælder for lejerne. Hvis der kommer flere energibesparelser i pakken, vil oppositionen fordoble tilskuddet, men heller ikke de har gjort den sociale fordeling til en mærkesag. Er det rimeligt, at man først beskærer 5

6 Landsbyggefonden for midler i milliardklassen af vores egen opsparing til fordel for statskassen, for derefter at anvende 1,5 milliarder til dem der ejer deres egen bolig? Så kære venner nyd den skattelettelse i 2010, regningen kommer året efter. Vore afgifter på energi og vand vil stige kraftigt. Det allersidste nye er, at DF nu har fundet ud af, at de ikke kan holde til, at miste en masse stemmer fra lejerne i de almene boliger. Så nu har de droppet momsen af ejendomsfunktionærerne. Det har kostet en hel del arbejde for at få dem til at erkende det. Alligevel er det jo fantastisk, at de bare kan finde på det. Så det er stadig ikke forkert at anføre, at det er de fattigste i vores samfund der skal betale for skattelettelserne til dem der er rige i forvejen. Regeringen giver fanden i lejerne. De fører en politik for den velaflagte del af Danmark. I det næste nummer af boligen, kommer der en artikel, som lige er blevet lavet, og som jeg har bedt om fra BL. I den står der følgende: Kampen om momsen Voldsomme huslejestigninger var udsigten for beboerne i almene boliger undervejs i forhandlingerne om regeringens forslag om forskellige former for moms på landets lejere. Men det lykkedes at få størstedelen af de nye afgifter på lejeboliger fjernet fra det endelige politiske forlig. Af Michael Thorberg I sidste nummer af Boligen kunne man læse, hvordan regeringen påtænkte at lægge moms på ejendomsadministration. Forslaget var en del af regeringens skatteaftale og ville betyde en ekstraregning til beboerne i almene boliger på omkring 310 millioner kroner årligt. Et tal, som daværende velfærdsminister Karen Jespersen lodret bestred. Men dermed var det langt fra slut. Slemt skulle blive til endnu værre. For siden kom selve lovudkastet fra regeringen, som ville betyde en endnu større regning for landets almene beboere: Man ville også til at opkræve moms på vicevært-ydelser, og her lød den årlige moms-regning til den almene sektor på 530 millioner årligt. Samlet set ville de moms-regler, som regeringen foreslog, indbringe statskassen 840 millioner kroner årligt alene fra beboerne i landets almene boliger. Dertil ville komme et stort trecifret millionbeløb fra den private udlejningssektor m.v., således at de ny momsregler samlet set ville betyde, at Danmarks lejere almene og private tilsammen skulle betale en ny ekstraskat på at bo til leje på omkring halvanden milliard årligt. Til at forvirre debatten og forhandlingerne om regeringens moms-udspil var, at det tal nåede Skatteministeriet slet ikke frem til. Her stod man uden yderligere argumentation fast på, at momsen på ejendomsadministration og på viceværter i alt ville betyde 175 millioner kroner ekstra i statskassen årligt. Hjælp fra Dansk Folkeparti Sådan var udgangspunktet, da lovforslaget blev sendt i høring i midten af marts, og Boligselskabernes Landsforening udarbejdede et syv sider langt høringssvar, hvor man detaljeret redegjorde for, hvordan og med hvilke beløbsstørrelser, at de nu momsregler ville ramme den almene sektor. Efterfølgende er BL s beregninger reelt blevet bekræftet af regering og Skatteministeriet. De efterfølgende politiske forhandlinger endte da også med at udmønte sig i et forlig indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti, som viste sig at være langt mindre skadeligt 6

7 for de almene beboere, end udgangspunktet var. Beregninger foretaget kort før Boligens deadline viser, at af de 840 millioner kroner i ny moms på almene boliger er kun omkring 180 millioner tilbage, hvilket ifølge Boligens oplysninger ikke mindst skyldes, at Dansk Folkeparti undervejs i forhandlingerne lagde vægt på, at forslaget ikke fordelingspolitisk måtte belaste lejerne urimeligt. Ud af det oprindelige forslag fra regeringen er momsen på viceværter helt forsvundet. Hvad angår momsen på ejendomsadministration er den såkaldte pålægsmoms også taget ud af regeringens forslag. Det var en særlig moms på de boligorganisationer, som selv varetager deres administration. Tilbage i lovforslaget, som forventes vedtaget i denne folketingssamling, er så den moms, som forretningsførerselskaber og andelsselskaber skal betale (se beregningerne i sidste nummer af Boligen), og som skønsmæssigt kommer til at løbe op i omkring 180 millioner kroner. Blandede følelser Hos Boligselskabernes Landsforening er der blandede følelser overfor forliget om moms på almene boliger. Formand Palle Adamsen udtrykker det på denne måde: Det er klart, at vi er meget tilfredse med, at vi fik afværget den katastrofe, det ville have været, hvis landets almene beboere pludseligt skulle have betalt en kæmperegning til regeringens skattereform på 840 millioner kroner, så set i det lys, er det nådigt sluppet med omkring 180 millioner kroner. Jeg er ikke i tvivl om at det gode høringssvar fra BL har gjort regeringen opmærksom på urimeligheden, men også Dansk Folkeparti skal have tak. Men når det så er sagt, så vil jeg også gerne understrege, at vi i BL fortsat vil kæmpe for helt at få afskaffet moms på ejendomsadministration. Det er en helt urimelig forskelsbehandling, at nogle af landets lejere skal bære denne ekstra byrde i det samlede skattetryk i forhold til andre lejere og ikke mindst i forhold til boligejerne, som trods alt har fået deres del i samfundets velfærdsstigning det seneste årti, slutter Palle Adamsen. Styringsreform. Den 24. marts 2009, havde FA09 medlemsorganisationer et møde, hvor BL ved Bjarne Zetterstrøm redegjorde for den almene sektors styring og om finansierings- og organisatoriske ændringer som regeringen vil gennemføre. Hvad kommer ændringerne til at betyde for os? Vi kommer til at beskæftige os med den side af sagen i den kommende tid. Når den nye lov er gennemført, så skal vi igen se på vore udlejningsregler og en del andre ting skal nok også justeres. Vi må se i øjnene, at vore passive medlemmer skal til at betale et gebyr, for at få lov til at bibeholde deres rettigheder i forhold til vores nummersystem. Ellers er det mit indtryk, at vores administration uden problemer kan leve op til de fremtidige krav. Der vil komme lovforslag i løbet af foråret, og vejledninger i løbet af efteråret. Ikrafttræden af loven sker så pr. 1. januar Visioner i BAB. Miljørigtige investeringer i fremtiden. De bidrag, som den almene sektor kan bidrage med til nedbringelse af CO2 udslippet er mangfoldige. For vores vedkommende ville der være mulighed for, at vi kan varme vores brugsvand op med solceller, som kan placeres på vore syd & vestvendte tage. Der vil også være mulighed for, at etablere jordvarmeanlæg i vore græsarealer, som kan bidrage til opvarmning af lejlighederne. Disse tiltag kan vi desværre ikke løfte alene, på grund af prisen. Så hvis der skal satses på disse områder så må stat og kommune deltage aktiv med tilskudsordninger og 7

8 lånefinansieringer. Selv om den nuværende regering gerne vil fremstå som grøn, skal man nok ikke forvente at de vil være med. Regnskaber for alle 3 afdelinger. Regnskaberne for 2008, og budgettet for foreningen for 2010 har vi særskilt på dagsordenen. Hovedbestyrelsens beretning blev vedtaget og taget til efterretning af alle undtagen Allan som sagde at han ikke var enig i at der var politiske udtalelser i denne. Derudover har Afd. 2 har besluttet at indføre råderet for køkken og badeværelser. Tillige blev det sagt at traktor købet er udsat. Ad 3. Godkendelse af Godkendelse af driftsbudgetter 2010 for de 3 afdelinger Alle driftsbudgetterne blev vedtaget. Ad 4. Behandling af indkomne forslag (Forslag skal være afleveret på boligforeningens kontor senest mandag den 19. oktober 2009) Der var ingen indkommende forslag. Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Formanden bad om ordet: I vedtægternes 9 stk. 2, står der følgende: Repræsentantskabet vælger blandt medlemmerne i repræsentantskabet på det ordinære budgetmøde formand og næstformand for bestyrelsen. I år er det næstformanden der er på ordinært valg. Men vi er alligevel nødt til at vælge en ny formand for 1 år først. Det betyder, at jeg træder tilbage, som formand for Brøndbyernes Andelsboligforening. Jeg har nu været formand i 13 år, og føler, at have gjort nok for foreningen som formand. Det at være formand i så mange år, slider mere end man umiddelbart skulle tro. Jeg synes det har været spændende år, hvor vi jo har gennemlevet et skift fra en forretningsfører til en administrationsaftale med PAB, for nu fra 1. januar 2009 at have været med til at etablere et helt nyt administrationsselskab Fællesadministrationen af Det betyder alt andet lige, at vores organisation sagtens kan leve på de præmisser vi kender, også uden mig som formand. Jeg fortsætter som formand for afdeling 3, og dermed også i organisationsbestyrelsen, men ønsker at blive fritaget for det overordnede ansvar for BAB. 8

9 a.valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: På valg er Kurt Peter Jørgensen (3). b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: På valg er Parly Henriksen (1) c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år På valg er Lars Bjørnstrup (2) d. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: På valg er Per Block (3) e. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: På valg er Poul Petersen (2) f.valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: På valg er Jørgen Weng (1) Alle modtog genvalg, og blev valgt. Allan blev formand for foreningen idet Peter har trukket sig som formand. Ad 6. Eventuelt Der blev anmodet om at hovedbestyrelsens beretning kommer til vores gennemlæsning før den bliver fremlagt på beboermøderne. Allan sagde, at det ville han gøre. Der blev anmodet om at det kom til at fremgå for beboerne at administrationen tager et gebyr når der sker køkken eller tøjlet forbedring. Referent Annette Reckendorph Afgået Formand Peter O. Fliegel 9

Parly Henriksen. Afbud Næstformand organisationsbestyrelsen. X Afbud Best. medlem organisationsbestyrelsen. Lars Bjørnstrup X 1 deltager

Parly Henriksen. Afbud Næstformand organisationsbestyrelsen. X Afbud Best. medlem organisationsbestyrelsen. Lars Bjørnstrup X 1 deltager I henhold til vedtægternes 9 er der indkaldt til repræsentantskabsmøde lørdag den 24. april 2010 kl. 9.00. Referat 24.04-10 (DER ER YDERLIGERE REFERAT FRA ONSDAG DEN 26. MAJ 2010 INDSAT I BUNDEN AF DETTE

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 4. november 2013 Referat Den 31. oktober 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 74 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Deltagere: Else Vedel Janhøj Prinsessegade Formand Jette Philipsen Prinsessegade Næstformand Jørgen Havning Bestyrelsen Afbud

Deltagere: Else Vedel Janhøj Prinsessegade Formand Jette Philipsen Prinsessegade Næstformand Jørgen Havning Bestyrelsen Afbud Boligselskabet HJEM Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup E-mail: fa2009@fa2009.dk Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 CVR nr. 10 12 56 18 Glostrup, 05.07.2010 SA Referat Den 28. juni

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 26.08.2011 LLR/SA Referat Den 25. august 2011 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 59 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl.

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund

Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund Boligselskabet Rosenvænget 72 Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg. Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup

Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg. Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup Ny Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup Dette særnummer af Ny Sofus er en orientering

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Referat Den 5. oktober 2015

Referat Den 5. oktober 2015 Hvidovre, den 9. oktober 2015 Referat Den 5. oktober 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 33 Mødested: Afdeling 6, Trivselshuset Mødetid kl. 16.30 Palle sørger for at købe lidt

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret.

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Tilstede: Der deltog 47 personer fra 37 husstande. Som gæst deltog endvidere advokat Jens Chr. Krabbe. Fra driftsfunktionen deltog

Læs mere

Referat af beboermøde tirsdag den 1. september 2009

Referat af beboermøde tirsdag den 1. september 2009 Referat af beboermøde tirsdag den 1. september 2009 med følgende dagsorden: 1. a) Valg af dirigent. b) Valg af 4 stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde for a) Foreningen.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Johnna Brandal, Jørnanker Døpke, Beth

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch Haderslev Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2016, kl. 19.00 på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Referat Den 13. april 2016

Referat Den 13. april 2016 Glostrup, den 14. april 2016 Referat Den 13. april 2016 Mødeart: FA09 Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 16.30 Deltagere: Nikolaj Jørgensen formand PAB og FA09

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem Rødding Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 21. marts 2011 kl. 15.00 Mødet startede med organisationsbestyrelsesmøde og efterfølgende repræsentantskabsmøde, på Jels Motel

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra beboermøde i afdeling 3 torsdag den 23. september 2010 kl. 19.00.

Referat fra beboermøde i afdeling 3 torsdag den 23. september 2010 kl. 19.00. Referat fra beboermøde i afdeling 3 torsdag den 23. september 2010 kl. 19.00. Tilstede fra bestyrelsen: Peter Fliegel - Annette Reckendorph - Kurt Jørgensen - Per Block - Allan Rasmussen - Jan Schrøder

Læs mere

Mødedeltagere i øvrigt: Bent Michelsen, Kundechef Kent Kivsmose, Driftsleder. Udsendt den 2. juli Side 1 af 5

Mødedeltagere i øvrigt: Bent Michelsen, Kundechef Kent Kivsmose, Driftsleder. Udsendt den 2. juli Side 1 af 5 Boligselskabet Villabyerne Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde der afholdtes mandag den 22. juni 2015 kl. 19.00 i selskabslokalet beliggende Birkeholmen 10 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. november 2016 Referat af Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid torsdag

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Kolding

Boligselskabet Kolding Boligselskabet Kolding Ribe, den 1. april 2014 Referat fra repræsentantskabsmøde onsdag, den 26. marts 2014, kl. 17.00 på Bramdrupdam Kro, Vejlevej 332, Kolding. Deltagere: Fra organisationsbestyrelsen:

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene #JobInfo Criteria=Høje-TåstrupS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene Repræsentantskabet Formand Birgit

Læs mere

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02 Boligselskabet BSB Løgumkloster Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30 Mødet holdes i fælleshuset Ved Klosterbækken, Sølstedgårdparken 36, Løgumkloster. Dagsorden

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Referat Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Annette Ploug Pihl, Birgit Bilstrup, Carsten Groth-Rasmussen,

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Referat ordinært afdelingsmøde afholdt torsdag den 18. oktober 2012 kl. 16:30 i fælleslokalet beliggende Bragesvej, Væggerløse.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals.

Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals. Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl. 18.00 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat Den 15. december 2014

Referat Den 15. december 2014 Glostrup, den 16. december 2014 Referat Den 15. december 2014 Mødeart: FA09 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 17.45 Der vil blive serveret

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th.. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th.. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 14.06.2011 SA Referat Dato: 26.05.2011 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere