I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00"

Transkript

1 Referat Klokken Afholdt på Lindelundsskolen klasselokale 21, Bredager 160, 2605 Brøndby I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl Tilstedeværendeværende: Postnummer Til Stilling Navn Adresse stede Bestyrelsesnæstformand Lisbeth Jallbjørn Brøndby Parkvej 6.2.tv Brøndby x Bestyrelsesmedlem Bjørn Larsen Brøndbyvænge 15.1.th Brøndby x Bestyrelsesformand Parly Henriksen Brøndbyvænge 1.1.th Brøndby x Bestyrelsessuppleant Maria Gantzel Brøndby Parkvej 8.st.th Brøndby x Bestyrelsesmedlem Frank Hansen Brøndbyvænge 21.1.th Brøndby - Bestyrelsessuppleant Kim Hansen Brøndby Parkvej 12.1.tv 2605 Brøndby - Bestyrelsesmedlem Jørgen Weng Brøndbyvænge tv 2605 Brøndby x Afdelingsformand Lars Bjørnstrup Brøndbyøstervej Brøndby x Næstformand Mitzi Hansen Brøndbyøstervej Brøndby x Bestyrelsesmedlem Poul Petersen Torvestien Brøndby syg 1. Bestyrelsessuppleant Jørgen B. Kjær Brøndbyøstervej Brøndby x Bestyrelsesformand Peter O. Fliegel Gillesager tv Brøndby x Bestyrelsesnæstformand Kurt Peter Jørgensen Lindeager 21. st. tv Brøndby x Bestyrelsesmedlem Birgit M. Madsen Lindeager tv Brøndby x Bestyrelsesmedlem Ralf Jensen Lindeager 27.st.tv Brøndby x Bestyrelsesmedlem Allan Rasmussen Gillesager 210. st. tv Brøndby x Bestyrelsesmedlem Annette S. Reckendorph Lindeager tv Brøndby x Bestyrelsesmedlem Per N. Block Lindeager Brøndby x 1. Bestyrelsessuppleant Jeppe Slot Nielsen Gillesager 212. st. th Brøndby x 2. Bestyrelsessuppleant Jan Schrøder Gillesager 238. st. th Brøndby x Forretningsfører Lone Lund-Rasmussen Her x 1

2 Fremsendt: Driftsbudgetter 2010 for de 3 afdelinger Udleveret på Repræsentantskasmødet: D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af beretning. 3. Godkendelse af driftsbudgetter 2010 for de 3 afdelinger (vedlægges i kopi) 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være afleveret på boligforeningens kontor senest mandag den 19. oktober Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: a. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: På valg er Kurt Peter Jørgensen (3). b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: På valg er Parly Henriksen (1) c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: På valg er Lars Bjørnstrup (2) d. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: På valg er Per Block (3) e. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: På valg er Poul Petersen (2) f. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: På valg er Jørgen Weng (1) 6. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent Parly Henriksen blev valgt. Ad 2. Fremlæggelse af beretning. Peter fremlagde hovedbestyrelsens beretning til repræsentantskabet: Forening Resultatet for Brøndbyernes andelsboligforening er et underskud på ,- kr. som er taget fra vores arbejdskapital, som herefter udgør 1.492,759,- kr. Forklaringen på underskuddet er, at vi 2

3 blandt andet har anvendt ,- kroner til Brøndby Parkvej 12. Vi kunne ikke anvende arbejdskapitalen til de Computere som vi har indkøbt til organisationsbestyrelsen, de er betalt fra henlæggelser, som vi så har afskrevet med hele beløbet. Afd. 1 I afdeling 1.er der et overskud på ,- kr. Huslejen i gennemsnit er på 634,89 kr. pr. kvm pr. år. Afd. 2 I afdeling 2. er der et overskud på ,- kr. Huslejen i gennemsnit på 679,30 kr. pr. kvm. pr. år. Afd. 3 I afdeling 3. er overskuddet på ,- kr. Huslejen på 621,42 kr. i gennemsnit pr. kvm. pr. år. Årsagen til de store overskud er aktiviteter, som ikke er gennemført, f.eks. færre udskiftninger af faldstammer o.s.v. Aktivitetslisten med mere. Når vi ser på aktivitetslisten for hovedbestyrelsen 2008/09, så er den ikke særlig lang, og det er vores opfattelse, at vi nok i højere grad skal få administrationen til at fungere lidt bedre end hidtil. Selv om vi ved, at der har været travlt med at få Fællesadministrationen 2009 op at stå, så er der plads til forbedring. Det synes som om man næsten er holdt op med at læse de referater vi skriver. Meningen med vore referater, er jo, at de skal virke som arbejdspapir for administrationen & varmemester. Afdelingsbestyrelserne mener ganske enkelt, at reaktionstiden fra administrationen er for lang. Vi ønsker derfor, at der strammes op i den kommende periode. Beboermappe og Hjemmeside. Vores beboermappe og vores hjemmeside hører jo sammen. Det er fordi de oplysninger der ligger på hjemmesiden jo oprindelig stammer fra beboermappen. Der arbejdes i øjeblikket på at lave en ny platform til vores hjemmeside. Vi har i organisationsbestyrelsen nedsat et udvalg der skal se på indholdet af hjemmesiden og beboermappen. Udvalget fra vores side består af Allan Rasmussen fra afdeling 3, Parly Henriksen fra afdeling 1 og mig selv. Udvalget er indkaldt den 27. april i FA 2009 regi. Jeg synes det er på tide, da der i realiteten er mange ting der skal opdateres, både på hjemmesiden og i beboermappen. En af de vigtigste ting der igennem udvalgsarbejdet skal afklares er, hvem sørger for hvad hvornår. Resultatet af udvalgsarbejdet skulle gerne munde ud i, at det er administrationen der under alle omstændigheder sørger for at det der skal på hjemmesiden kommer på hjemmesiden. Vi skal væk fra at der er enkelte ildsjæle, der sørger for dette. Det er ikke holdbart i længden. Ejendomsfunktionærerne. Vore ejendomsfunktionærer har jo nu en strukturplan, som varmemesteren kører efter. Der er også udarbejdet et arbejdsskema for ejendomsfunktionærer, som der køres efter. Jeg kan som formand konstatere, at vore beboeres tilfredshed er stigende. Der gøres et udmærket stykke arbejde i alle 3 afdelinger. Så her går det den rigtige vej. Jeg vil da også benytte lejligheden til at takke alle vore ejendomsfunktionærer for en god indsats. 3

4 Organisationsbestyrelsens &afdelingsbestyrelsens kritik. Vi ved alle hvor nemt det er, at kritisere noget der er gået galt, eller noget der ikke er udført. Det er vi alle ret gode til. Vi burde blive bedre til er at rose noget mere for alt det der er gået godt. Fejl og mangler skal ikke gå upåtalt hen, det er heller ikke min mening. Men når vi drager en parallel til folkeskolen, der netop nu oplever sin værste krise i mange år, idet ingen fornuftige og slet ikke talentfulde mennesker gider tage en læreruddannelse for at gå ind i et evigt udskældt erhverv. Hvor er det uklogt altid at kritisere! Den megen kritik, der ikke afbalanceres med positive historier, er ganske enkelt en cocktail, der medfører det modsatte af det ønskede. Vi får ikke en bedre skole på den måde, men en ringere. Hvis man vil have fordele og udbytte af f.eks. medarbejdere, så skal man ikke evigt og altid kritisere dem sønder og sammen. Det ved enhver leder, selv de fleste af de dårlige! Dette er blevet sagt af en filmproducent, som hedder Ebbe Preisler til Politiken i en kronik. Og jeg synes han har ret. Hvis vi oversætter det til vores område, så får vi ikke et bedre boligmiljø, men et der er værre. Så her er der plads til forbedring hos os selv. Råderetten. Afdeling 2 har på deres beboermøde haft punktet dagsordenen. Desværre blev både ændringsforslag og bestyrelsens forslag forkastet af beboerne. Vi glæder os selvfølgelig over, at afdelingen fortsat arbejder med denne sag. Råderetten betyder jo, at beboeren skal kunne udfolde sig i sin bolig uden alt for mange restriktioner. Så kære afdeling 2 sørg nu for, at formulere en råderetspolitik, som gør at beboerne bliver glad for flere muligheder i stedet for at blive mødt af forhindringer. I det videre arbejde i afdeling 2, samt til orientering for de øvrige afdelinger, kan det oplyses, at det normale for den kollektive råderet er ,- kr. Men der kan laves en aftale med kommunen, hvor man kan øge beløbet med ,- kr. Men som sagt, det skal aftales med kommunen. Fornyelse af varmemålere i alle 3 afdelinger. Da vi for 10 år siden, etablerede vore varmemålere i alle 3 afdelinger, og vi nu gentagne gange har forsøgt, at komme af med varmemålerne, må vi nu erkende, at vi skal leve med dem. Allerede på sidste repræsentantskabsmøde, gjorde jeg opmærksom på, at vi er nødt til at få undersøgt, hvor længe vore nuværende varmemålere kan holde, før vi udskifter dem. Den undersøgelse skal være afsluttet inden vore næste beboermøder. Og vi er selvfølgelig interesseret i at de kan holde nogle år endnu. Fælles Administrationen af 2009.(FA09) Repræsentantskabet vedtog enstemmigt, i april måned 2008 et forslag fra hovedbestyrelsen om at stifte et administrationsfælleskab, som kom til at hedde Fælles Administration 09 (FA09). Fællesadministrationen af 2009 består nu af Postfunktionærernes Andels Boligforening, Boligselskabet Hjem, Brøndbyernes Andelsboligforening, Glostrup Andelsboligforening og Hvidovrebo. Der er valgt bestyrelse og repræsentantskab i FA09. Vores nuværende kontor på Siestavej er derfor blevet for lille, og der søges andre muligheder i nærheden af S-togs stationer. Det er ikke lykkedes indtil nu. Der har været travlt med optagelsen af de nye organisationer konvertering af EDB systemer og implementering af de nye medarbejdere. Det kan oplyses, at FA09 har holdt 4

5 bestyrelsesmøde den 20. april, og her vedtaget at forelægge et budget for FA09 s repræsentantskab, hvor administrationen skal have 3,7 % mere. Vores lokalkontor er nu blevet nedlagt. Brøndby Parkvej er blevet istandsat til almindelig beboelse. Det har kostet en del penge, som er blevet taget af vores arbejdskapital. Der er blevet etableret et nyt varmemesterkontor i Lindeager nr. 1. Det fungerer udmærket. BIB BIB er en forkortelse af Boligselskaberne i Brøndby. Vi er i alt 9 boligselskaber med over lejemål, som prøver at løse fælles opgaver. Der er blandt andet etableret samarbejde om skrald i kommunen. I den anledning kan det oplyses, at der vil komme en folder til hver afdeling, som omtaler hvordan man skal handle sit skrald. Folderen bliver tilpasset den enkelte afdeling. Det står vores udmærkede varmemester for, sammen med kommunen. BIB har også formået, at der nu er etableret samarbejde med kommunen som sådan, hvor borgmester Ib Terp også deltager. BIB har i den sidste periode udskiftet formanden. Det blev formanden for en af afdelingerne i BB. Hun hedder Joan Pedersen. Jeg redegør løbende om hvad der sker i BIB til hovedbestyrelsen. Skattereformens konsekvenser for os, der bor alment. I forbindelse med finansieringen af skattereformen, vil der ske det, at vi kommer til at betale moms for nogle ydelser, som vi hidtil har været fritaget for. Boligselskabernes Landsforening har beregnet, at det kan betyde at vores administrationsbidrag kommer til at stige med 564,- kr. pr. lejemål pr. år. Det vil ske fra På den måde får staten en merindkomst på ca. 500 millioner kroner. Men ikke nok med det, så er det altså også været meningen, at vore ejendomsfunktionærer skal momses. Hvis det var blevet gennemført, så ville det betyde det, at vore ejendoms-funktionærer bliver 25 % dyrere. Det skulle så lægges oven i de forhøjelser der kommer fra momsen til administrationen. Hvem sagde skattelettelser? Der er for mig ingen tvivl om, at vi ville have været nødt til at overveje andre løsninger. Det politiske forlig, som er lavet mellem VKO, betyder også, at man efter en del tumult på de indre linjer nu også har sørget for, at lejere i den almene sektor samt til dem der ejer deres bolig, eller bor i andelsboliger nu tilsyneladende er omfattet af tilskudsordningen. Der er afsat 1,5 milliarder kroner. En lejer fra den almene sektor kan også søge om penge, men her vil han ikke blive taget i betragtning, hvis lejeren er omfattet af en kollektiv råderet, som de fleste af den 1 million lejere jo er. Det har erhvervs - og byggestyrelsen præciseret. Så spørgsmålet er, om han så kan komme i betragtning, hvis man vil anvende sin individuelle råderet til forbedringen. Det kan man have sine store tvivl om. For lejere har det seneste årtis boligpolitik været en nærmest surrealistisk oplevelse. Det er boligejerne, der har haft gavn af værdistigningerne og de nye låneformer, som har bidraget kraftigt til finansboblen og den deraf følgende krise. Nu får boligejerne også løvens part af de offentlige tilskud, der skal rette op på selv samme krise. Uanset om økonomien går op eller ned, er lejerne tilskuere til boligejernes forbrugsfest. Nu diskuteres der sandelig allerede en forhøjelse af milliardpakken. Men ingen diskuterer, hvorfor den stort set ikke gælder for lejerne. Hvis der kommer flere energibesparelser i pakken, vil oppositionen fordoble tilskuddet, men heller ikke de har gjort den sociale fordeling til en mærkesag. Er det rimeligt, at man først beskærer 5

6 Landsbyggefonden for midler i milliardklassen af vores egen opsparing til fordel for statskassen, for derefter at anvende 1,5 milliarder til dem der ejer deres egen bolig? Så kære venner nyd den skattelettelse i 2010, regningen kommer året efter. Vore afgifter på energi og vand vil stige kraftigt. Det allersidste nye er, at DF nu har fundet ud af, at de ikke kan holde til, at miste en masse stemmer fra lejerne i de almene boliger. Så nu har de droppet momsen af ejendomsfunktionærerne. Det har kostet en hel del arbejde for at få dem til at erkende det. Alligevel er det jo fantastisk, at de bare kan finde på det. Så det er stadig ikke forkert at anføre, at det er de fattigste i vores samfund der skal betale for skattelettelserne til dem der er rige i forvejen. Regeringen giver fanden i lejerne. De fører en politik for den velaflagte del af Danmark. I det næste nummer af boligen, kommer der en artikel, som lige er blevet lavet, og som jeg har bedt om fra BL. I den står der følgende: Kampen om momsen Voldsomme huslejestigninger var udsigten for beboerne i almene boliger undervejs i forhandlingerne om regeringens forslag om forskellige former for moms på landets lejere. Men det lykkedes at få størstedelen af de nye afgifter på lejeboliger fjernet fra det endelige politiske forlig. Af Michael Thorberg I sidste nummer af Boligen kunne man læse, hvordan regeringen påtænkte at lægge moms på ejendomsadministration. Forslaget var en del af regeringens skatteaftale og ville betyde en ekstraregning til beboerne i almene boliger på omkring 310 millioner kroner årligt. Et tal, som daværende velfærdsminister Karen Jespersen lodret bestred. Men dermed var det langt fra slut. Slemt skulle blive til endnu værre. For siden kom selve lovudkastet fra regeringen, som ville betyde en endnu større regning for landets almene beboere: Man ville også til at opkræve moms på vicevært-ydelser, og her lød den årlige moms-regning til den almene sektor på 530 millioner årligt. Samlet set ville de moms-regler, som regeringen foreslog, indbringe statskassen 840 millioner kroner årligt alene fra beboerne i landets almene boliger. Dertil ville komme et stort trecifret millionbeløb fra den private udlejningssektor m.v., således at de ny momsregler samlet set ville betyde, at Danmarks lejere almene og private tilsammen skulle betale en ny ekstraskat på at bo til leje på omkring halvanden milliard årligt. Til at forvirre debatten og forhandlingerne om regeringens moms-udspil var, at det tal nåede Skatteministeriet slet ikke frem til. Her stod man uden yderligere argumentation fast på, at momsen på ejendomsadministration og på viceværter i alt ville betyde 175 millioner kroner ekstra i statskassen årligt. Hjælp fra Dansk Folkeparti Sådan var udgangspunktet, da lovforslaget blev sendt i høring i midten af marts, og Boligselskabernes Landsforening udarbejdede et syv sider langt høringssvar, hvor man detaljeret redegjorde for, hvordan og med hvilke beløbsstørrelser, at de nu momsregler ville ramme den almene sektor. Efterfølgende er BL s beregninger reelt blevet bekræftet af regering og Skatteministeriet. De efterfølgende politiske forhandlinger endte da også med at udmønte sig i et forlig indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti, som viste sig at være langt mindre skadeligt 6

7 for de almene beboere, end udgangspunktet var. Beregninger foretaget kort før Boligens deadline viser, at af de 840 millioner kroner i ny moms på almene boliger er kun omkring 180 millioner tilbage, hvilket ifølge Boligens oplysninger ikke mindst skyldes, at Dansk Folkeparti undervejs i forhandlingerne lagde vægt på, at forslaget ikke fordelingspolitisk måtte belaste lejerne urimeligt. Ud af det oprindelige forslag fra regeringen er momsen på viceværter helt forsvundet. Hvad angår momsen på ejendomsadministration er den såkaldte pålægsmoms også taget ud af regeringens forslag. Det var en særlig moms på de boligorganisationer, som selv varetager deres administration. Tilbage i lovforslaget, som forventes vedtaget i denne folketingssamling, er så den moms, som forretningsførerselskaber og andelsselskaber skal betale (se beregningerne i sidste nummer af Boligen), og som skønsmæssigt kommer til at løbe op i omkring 180 millioner kroner. Blandede følelser Hos Boligselskabernes Landsforening er der blandede følelser overfor forliget om moms på almene boliger. Formand Palle Adamsen udtrykker det på denne måde: Det er klart, at vi er meget tilfredse med, at vi fik afværget den katastrofe, det ville have været, hvis landets almene beboere pludseligt skulle have betalt en kæmperegning til regeringens skattereform på 840 millioner kroner, så set i det lys, er det nådigt sluppet med omkring 180 millioner kroner. Jeg er ikke i tvivl om at det gode høringssvar fra BL har gjort regeringen opmærksom på urimeligheden, men også Dansk Folkeparti skal have tak. Men når det så er sagt, så vil jeg også gerne understrege, at vi i BL fortsat vil kæmpe for helt at få afskaffet moms på ejendomsadministration. Det er en helt urimelig forskelsbehandling, at nogle af landets lejere skal bære denne ekstra byrde i det samlede skattetryk i forhold til andre lejere og ikke mindst i forhold til boligejerne, som trods alt har fået deres del i samfundets velfærdsstigning det seneste årti, slutter Palle Adamsen. Styringsreform. Den 24. marts 2009, havde FA09 medlemsorganisationer et møde, hvor BL ved Bjarne Zetterstrøm redegjorde for den almene sektors styring og om finansierings- og organisatoriske ændringer som regeringen vil gennemføre. Hvad kommer ændringerne til at betyde for os? Vi kommer til at beskæftige os med den side af sagen i den kommende tid. Når den nye lov er gennemført, så skal vi igen se på vore udlejningsregler og en del andre ting skal nok også justeres. Vi må se i øjnene, at vore passive medlemmer skal til at betale et gebyr, for at få lov til at bibeholde deres rettigheder i forhold til vores nummersystem. Ellers er det mit indtryk, at vores administration uden problemer kan leve op til de fremtidige krav. Der vil komme lovforslag i løbet af foråret, og vejledninger i løbet af efteråret. Ikrafttræden af loven sker så pr. 1. januar Visioner i BAB. Miljørigtige investeringer i fremtiden. De bidrag, som den almene sektor kan bidrage med til nedbringelse af CO2 udslippet er mangfoldige. For vores vedkommende ville der være mulighed for, at vi kan varme vores brugsvand op med solceller, som kan placeres på vore syd & vestvendte tage. Der vil også være mulighed for, at etablere jordvarmeanlæg i vore græsarealer, som kan bidrage til opvarmning af lejlighederne. Disse tiltag kan vi desværre ikke løfte alene, på grund af prisen. Så hvis der skal satses på disse områder så må stat og kommune deltage aktiv med tilskudsordninger og 7

8 lånefinansieringer. Selv om den nuværende regering gerne vil fremstå som grøn, skal man nok ikke forvente at de vil være med. Regnskaber for alle 3 afdelinger. Regnskaberne for 2008, og budgettet for foreningen for 2010 har vi særskilt på dagsordenen. Hovedbestyrelsens beretning blev vedtaget og taget til efterretning af alle undtagen Allan som sagde at han ikke var enig i at der var politiske udtalelser i denne. Derudover har Afd. 2 har besluttet at indføre råderet for køkken og badeværelser. Tillige blev det sagt at traktor købet er udsat. Ad 3. Godkendelse af Godkendelse af driftsbudgetter 2010 for de 3 afdelinger Alle driftsbudgetterne blev vedtaget. Ad 4. Behandling af indkomne forslag (Forslag skal være afleveret på boligforeningens kontor senest mandag den 19. oktober 2009) Der var ingen indkommende forslag. Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Formanden bad om ordet: I vedtægternes 9 stk. 2, står der følgende: Repræsentantskabet vælger blandt medlemmerne i repræsentantskabet på det ordinære budgetmøde formand og næstformand for bestyrelsen. I år er det næstformanden der er på ordinært valg. Men vi er alligevel nødt til at vælge en ny formand for 1 år først. Det betyder, at jeg træder tilbage, som formand for Brøndbyernes Andelsboligforening. Jeg har nu været formand i 13 år, og føler, at have gjort nok for foreningen som formand. Det at være formand i så mange år, slider mere end man umiddelbart skulle tro. Jeg synes det har været spændende år, hvor vi jo har gennemlevet et skift fra en forretningsfører til en administrationsaftale med PAB, for nu fra 1. januar 2009 at have været med til at etablere et helt nyt administrationsselskab Fællesadministrationen af Det betyder alt andet lige, at vores organisation sagtens kan leve på de præmisser vi kender, også uden mig som formand. Jeg fortsætter som formand for afdeling 3, og dermed også i organisationsbestyrelsen, men ønsker at blive fritaget for det overordnede ansvar for BAB. 8

9 a.valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: På valg er Kurt Peter Jørgensen (3). b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: På valg er Parly Henriksen (1) c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år På valg er Lars Bjørnstrup (2) d. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: På valg er Per Block (3) e. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: På valg er Poul Petersen (2) f.valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: På valg er Jørgen Weng (1) Alle modtog genvalg, og blev valgt. Allan blev formand for foreningen idet Peter har trukket sig som formand. Ad 6. Eventuelt Der blev anmodet om at hovedbestyrelsens beretning kommer til vores gennemlæsning før den bliver fremlagt på beboermøderne. Allan sagde, at det ville han gøre. Der blev anmodet om at det kom til at fremgå for beboerne at administrationen tager et gebyr når der sker køkken eller tøjlet forbedring. Referent Annette Reckendorph Afgået Formand Peter O. Fliegel 9

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 4. november 2013 Referat Den 31. oktober 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 74 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 26.08.2011 LLR/SA Referat Den 25. august 2011 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 59 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl.

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 12. maj 2014 Kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afdeling

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening. Afdeling.3 Referat fra beboermødet den 22. september 2005 klokken 19.00 ca. 22.15 afholdt på Lindelundsskolen

Brøndbyernes Andels Boligforening. Afdeling.3 Referat fra beboermødet den 22. september 2005 klokken 19.00 ca. 22.15 afholdt på Lindelundsskolen Referat fra beboermødet den 22. september 2005 klokken 19.00 ca. 22.15 afholdt på Lindelundsskolen Tilstede: Peter O. Fliegel - Kurt Peter Jørgensen - Allan Rasmussen - Annette Reckendorph - Ralf Jensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 Roskilde, d. 22. juni 2012 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde. Der blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009. Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk Den 3. november 2011 Til beboerne i Den selvejende almene

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj

Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj www.afd12lbf.dk Referat af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde torsdag d. 21. januar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet. HVALSØ BOLIGSELSKAB 24. februar 2014 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet. Deltagere: Afbud: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Bettina

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene #JobInfo Criteria=Høje-TåstrupS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene Repræsentantskabet Formand Birgit

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere