Afsluttende eksamen Organisation og ledelse 72 timers opgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende eksamen Organisation og ledelse 72 timers opgave"

Transkript

1 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 1 af 12 Afsluttende eksamen Organisation og ledelse 72 timers opgave Fagansvarlig Malene Trock Hempler På baggrund af fagets pensum og artiklen The Man Who Crashed the World af Michael Lewis, Besvar da følgende tre spørgsmål i en sammenhængende fremstilling: A) Hvad står der i artiklen B) Hvad er centralt i artiklen? C) Hvad kan vi lære deraf? 2009 Omfang af opgaven: anslag. 10 n.s. 12 sider Ha(fil) 3. Semester. Copenhagen Business School 14. december 2012 Af Stig Nyman Christiansen Cpr.nr: Underskrift:

2 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 2 af 12 Den diktatoriske leder - skurk eller offer? #1 Indledning Det moderne menneskes selvforståelse og identitet er tæt forbundet med den beskæftigelse vedkommende har. Skellet mellem arbejde og fritid er langsomt blevet udvasket. Hidtil har organisationsteoretikere og kritikere fokuseret på de negative konsekvenser for det enkelte individ, som resulterer i stress og udbrændthed. Ofte tager kritikken udgangspunkt i almindelige videns-medarbejdere på gulvet. Sjældent bliver der stillet spørgsmålstegn ved, hvilken betydning sammenfletningen mellem arbejde og identitet har for beslutningsprocessen hos topchefer. I artiklen The Man Who Crashed The World skildrer forfatteren Michael Lewis historien om Wall Street topchefen Joe Cassano, som terroriserede sine medarbejdere hos forsikringsgiganten A.I.G. s afdeling for Financial Products. Cassano bliver beskrevet som en diktator, der ignorerede flere advarselslamper og kuede sine ansattes modstand med sit temperament. Egenrådigt gearede han A.I.G. s finansielle portefølje i sådan grad, at det var en medvirkende årsag til finanskrisen samt grunden til, at den amerikanske nationalbank i 2008 måtte iværksætte den største finansielle redningspakke til en privatejet virksomhed i Amerikas historie. Hvorfor vælger en højtuddannet leder som Cassano en diktatorisk ledelsesstil, når den moderne managementlitteratur og ledelsesdiskurs idealiserer medarbejderinvolvering? Med udgangspunkt i Gideon Kundas tanker om Coorporate Culture som medskabende for individets selvforståelse, vil jeg redegøre for, hvorledes Cassano befandt sig i en sårbar position, hvor kritik mod virksomheden kunne opfattes som kritik rettet mod ham. Ved at relatere Cassanos situation til Chris Argyris forskning om, hvordan sårbarhed kan blokere for kritisk selvrefleksion, kan vi derigennem opstille en mulig forklaringsmodel for det bagvedliggende rationale. Fremstillingen sætter spørgsmålstegn ved, om Cassano, som udover at være skurk i Lewis fortælling også var et offer. Undersøgelsens formål er midlertidigt ikke et forsvar af Joe Cassano, men undersøgelsen anvender figuren Cassano, som både empirisk genstandsfelt og illustrativt eksempel, for en mere generel problemstilling. Når lederens identitet smelter sammen med virksomhedens, bliver lederens identitet sat på spil i enhver kritik af virksomheden. Lederens potentielle sårbarhed

3 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 3 af 12 risikerer at lukke ned for den refleksivitet og læring, der er nødvendig for moderne virksomheders succes. For at mediere denne risiko, foreslår jeg, at disse ledere lader sig inspirere af Habermas begreb om den herredømmefri samtale. Idealet om den herredømmefri samtale kan potentielt tjene som et redskab, der tillader individer i organisationer at reflektere over komplekse problemfelter uden at bringe deres egen selvforståelse i spil. #2 Historien bag A.I.G. F.P. blev etableret tilbage i 1987, og i de første 15 år af afdelingens levetid var der intet tegn på, at det ville ende med at betyde uoverskuelige tab for hele koncernen. Medarbejderne i A.I.G. F.P. omtalte afdelingen som et finansielt mirakel. I 2001 blev Joe Cassano valgt som ny leder af A.I.G. F.P. Cassano var i modsætning til afdelingens tidligere leder, Tom Savage, ikke børsmægler, og manglede derfor Savages mavefornemmelse for A.I.G. F.P. s risikofyldte finansielle produkter. Cassano var uddannet i political-science og havde i mange år været ansvarlig for back-office-aktiviteterne i A.I.G. F.P. Savage var en dygtig matematikker og havde nydt at debattere kalkulerne bagved de finansielle risici. En debat som døde den dag, den langt mindre matematisk begavede, Cassano indtrådte i chef-rollen. I sin artikel interviewer Lewis en børsmægler, der beskriver Cassano som: A guy with a crude feel for financial risk but a talent for bullying people who doubted him. A.I.G. F.P. became a dictatorship. 1 I 1998 før Cassano var indtrådt ved roret, var A.I.G. F.P. gået ind i markedet for credit-default-swaps - i første omgang for at forsikre banker imod misligholdelse fra virksomhedsobligationer udstedt af store aktieselskaber. I løbet af 2000 og frem begyndte A.I.G. F.P. også at forsikre andre typer af privatgæld, herunder de berygtede subprime-lån. I marts 2005 viste de første tegn sig på, at noget var galt. A.I.G havde mistet sin status som en sikker AAA-investering. I slutningen af 2005 ønskede Cassano at udpege Gene Park som A.I.G. F.P. s nye ambassadør for subprime-lån på Wall Street. Park havde inden mødet med Cassano undersøgt størrelsen af subprime-lån i forhold 1 Lewis (2009), side 5

4 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 4 af 12 til resten af A.I.G s samlede aktiver. Park fortalte Cassano, at subprime- lånene var en tikkende bombe. Cassano blev rasende, men efter et møde med resten af de store Wall Street virksomheder besluttede Cassano sig for ikke at forsikre flere subprime-lån. Historien kunne være stoppet her, men Cassano nægtede at acceptere de omkostninger, som ville være involveret ved at tilbageføre en del af de mange risikofyldte subprime-lån for, at A.I.G. igen kunne genvinde sin finansielle soliditet. Efter at A.I.G mistede sin AAA-status, havde Cassano desuden valgt at stille sikkerhed som en del af subprime-lånenes credit-default-swaps. Selvom A.I.G. F.P. valgte at stoppe med at forsikre nye subprime-lån, rullede maskinen allerede. I starten af 2008 trådte Cassano tilbage, efter at subprime-lånene var begyndt at falde, og bankerne med Goldman Sachs i spidsen, begyndte at opkræve den stillede sikkerhed. Skaden var sket, og A.I.G og resten af den finansielle sektor i USA måtte redes af regeringens hjælpepakke. #3 Teoretisk løsningsramme Michael Lewis historie om The Man who crashed the world er en historie om, at under de forkerte betingelser kan én mands værk vælte verden. Det er en historie om et diktatorisk lederskab, dominoeffekter og konsekvenserne af manglende refleksion over en virksomheds beslutninger. Det er en historie med mange lag, som kan anskues fra utallige vinkler og rejse en tilsvarende mængde kritiske spørgsmål. I indeværende undersøgelse vil jeg se bort fra den begivenhedsrige kulisse, historien udspillede sig i. I stedet vil jeg undersøge, hvad der kan forklare, hvorfor en højtuddannet leder som Cassano valgte en diktatorisk ledelsesstil, og dermed ignorerede den moderne managementlitteraturs og ledelsesdiskurs ideal om medarbejderinvolvering. For at belyse Cassanos valg vil jeg tage udgangspunkt i Gideon Kundas tanker om Coorporate Culture, og hvordan denne bliver central for medarbejdernes selvforståelse. Herefter vil jeg prøve at forstå rationalet bagved Cassanos handlinger ved at relatere disse til Chris Argyris forskning i højtuddannede konsulenters manglende evne til at reflektere over egne fejl.

5 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 5 af 12 Ethvert blik vil altid forme sagen. Kun i et særligt lys og med stærke forenklinger kan verden iagtages. Verden som helhed, eller som den er, kan ikke iagtages. 2 Analysens teoretiske greb og historiens vinkling er således vilkår for min undersøgelse. Undersøgelsen er baseret på tertiært datamateriale i form af Lewis allerede bearbejdede fremstilling af Cassano. En sådan undersøgelse baserer sig på tolkninger - og flere steder tolkninger af tolkninger. Kunda, et blik for kultur I bogen Engieering Culture præsenterer Kunda etnografiske studier fra ingeniørvirksomheden Tech i Silocon Valley. Her skildres en række ledelsesmæssige tiltag og overvejelser om, hvordan virksomhedens kultur kan anvendes som en normativ kontrolmekanisme til at styre autonome individer på en kreativ arbejdsplads i vidensamfundet. Moderne virksomheder har behov for medarbejdere, som arbejder selvstændigt. Derfor har traditionelle direkte kontrolmekanismer udspillet sin rolle. Essensen af denne udvikling indkapsler Kunda ved at citere en af lederne hos Tech: You can t make en do anything; they have to want to. 3 Kunda peger på, at medarbejderne hos Tech forventes at inkorporere deres medlemskab i den særlige Tech-kultur som en integreret del af medarbejdernes selvopfattelse. 4 Kunda beskriver, hvordan aktieoptioner og særlige jobtitler fungerer som symboler for anerkendelse. 5 Det særlige medlemskab bliver konstitueret af, at ikke alle får lov at være med i klubben. Alle ved, inklusiv dem der ikke er medlem, at sekretæren eller portvagten kun er begrænsede medlemmer. Det er denne adskillelse imellem rigtige Tech er, og de som ikke er, der positionerer medlemskabet særligt attraktivt. Målet er, at medarbejderne skal være emotionelt knyttet til virksomheden. Det moderne arbejdsliv kræver ikke kun sved men også sjælen. Kunda stiller kritisk spørgsmålstegn ved, om denne normative kontrol er en frigørelse af individet eller et fængsel. 6 På den ene side argumenterer Kunda for, at medlemmerne er frie individer og ikke passive objekter. På den anden side udbrænder flere af medarbejderne 2 Thyssen (2012), side 9 3 Kunda (1992), side 7 4 Ibid. side 7 5 Ibid. side Ibid. side 15

6 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 6 af 12 jævnligt, de føler sig udnyttet og forrådt. Ironisk nok tjener det at være udbrændt som et særligt kendetegn for et fuldbyrdet medlemskab. Udbrændtheden viser, hvor langt medarbejderen er villig til at gå i sin stræben efter succes. 7 I undersøgelsen af Cassanos valg af ledelsesstil vil jeg ikke udfolde Kundas kritik af normative kontrolmekanismer. Kundas teoretiske bidrag tilbyder analysen indsigt i, hvordan individer inkluderer virksomhedskulturer i deres egen selvforståelse. Analysens metodiske tilgang er ligeledes forskellig fra Kundas. Analysen præsenterer ikke nogen etnografi, men bearbejdede udtalelser fra medarbejdere i A.I.G.F.P. Argyris, et blik for refleksivitet Argyris har igennem studier af konsulenter opdaget, at højt uddannede management konsulenter ofte er meget entusiastiske omkring udvikling og optimering, men at de selv samme konsulenter sjældent reflekterer kritisk over egen adfærd i deres stræben efter forbedringer. Argyris opstiller to former for læring: Single-loop og double-loop. Hvor single-loop-læring fokuserer på at anvende viden til at løse problemer, reflekterer double-loop-læring kritisk omkring de forudsætninger, herunder egen adfærd, som ligger til grund for problemfeltet. Argyris pointerer, at fordi moderne organisationer i stigende grad er afhængige af læring, må disse organisationer og dets medarbejdere inkorporer double-loop-læring i deres tænkemåde og praksis. 8 Det er ikke et spørgsmål om motivation eller engagement, som kan forklarer, hvorfor de højtuddannede konsulenter har vanskeligt ved double-loop-læring. Selv skriver Argyris om sine observationer: As long as efforts at learning and change focused on external organizational factors [ ] the professionals were enthusiastic participants. [ ] And yet the moment the quest for continuous improvement turned to the professionals own performance, something went wrong. 9 Hvad gik galt? Ifølge Argyris er den primære årsag til konsulenternes manglende evne til kritisk selvrefleksion frygt for at fremstå inkompetente og sårbare. Denne frygt, påstår Argyris, er særligt fremtrædende hos de højtuddannede konsulenter, fordi de sjældent har oplevet fiasko. Derfor ved de ikke, hvordan de skal 7 Ibid. side 20 8 Argyris (1991) 4 9 Ibid side 5

7 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 7 af 12 arbejde med disse følelser effektivt. I konsulentkulturen hersker en stærk frygt for at begå fejl og en tilbøjelighed til at føle skam over ikke at leve op til virksomhedens og sine egne høje standarder. I sidste ende er denne defensive adfærd et produkt af den sårbarhed, der er forbundet ved at stille spørgsmålstegn ved egne fejl. Sårbarheden blokerer for de højtudannedes evne til double-loop-læring således, at sårbarheden bliver hæmmende for virksomhedens udvikling. 10 Argyris præsenterer en række metoder til, hvordan frygten og sårbarheden kan modvirkes. Disse metoder vil jeg ikke udfolde yderligere. I forhold til undersøgelsen af Cassanos valg af ledelsesstil udstyrer teorien os med en forståelse af, at sårbarhed kan virke hæmmende for professionelles evne og vilje til at blive konfronteret med egne fejl og mangler. 4# Analyse af figuren Joe Cassano Cassano firmaets mand Cassano bliver af sine medarbejdere i A.I.G. F.P. skildret som den store skurk - en diktator. Men måske er han også et offer. Et offer for Wall Street kulturen som var smeltet sammen med hans selvforståelse. Kundas beskriver, hvordan virksomheder bevidst forsøger at skabe en Coorporate Culture, som afkræver ikke blot dets medarbejderes sved, men også deres sjæl. At Cassano virkelig var en firmaets mand, der levede og åndede for sin profession, indikerer en række eksempler fra Lewis artikel. I 2007 fik Cassano udbetalt 38 millioner dollars - 36,75 af dem valgte han at geninvestere i virksomheden. 11 Faktisk var Cassano den person med mest investeret i A.I.G. F.P. Meget tyder på, at Cassano ikke var i A.I.G. F.P. for pengenes skyld. En af hans tidligere medarbejdere fortæller: He wore crappy clothes, drove a crappy car and spend all of his time at the office Ibid. side Lewis (2009), side 6 12 Ibid. side 6

8 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 8 af 12 Dette indikerer, at Cassanos løncheck tjente som et symbol på hans medlemskab af Club Big Wall Street Shots. Et forhold som deler fællestræk med de aktieoptioner, der fungerede som tegn på anerkendelse i Kundas beskrivelse af virksomheden Tech. Ifølge artiklen satte Cassano ofte lighedstegn imellem sig selv og virksomheden. En medarbejder udtaler om Cassanos opførsel: Joe always said, this is my company. You work for my company. He d see you with a bottle of water. He d come over and say, That s my water 13 Meget peger i retning af, at Cassano havde mere end blot sine penge investeret i virksomheden. Efter at Cassano var trådt tilbage som leder af A.I.G F.P., var han i en kortere periode ansat som konsulent. Ingen vidste rigtig, hvad han lavede. 14 Måske kunne han ikke undvære sin identitet som en del af A.I.G F.P. Det er tydeligt, at Cassanos selvopfattelse i stor udstrækning var smeltet sammen med hans jobbeskrivelse. Han var en del af A.I.G F.P. længe før han blev udpeget som leder for afdelingen, og havde derfor haft god tid til at lade virksomhedens DNA vokse sammen med sit eget. I et andet af sine værker, Wall Street Poker, skildrer Lewis, hvordan han selv som ung up-coming bond trader hos Salomon Brothers blev opdraget til at lære at elske firmaets og Wall Streets kultur. Starten på Lewis karriere var et 5 måneders intensivt kursus, hvor fremtrædende sælgere, handlere og finansfolk delte deres erfaringer. Det vigtigste, beskriver Lewis, var ikke det faglige indhold, som de spirende bond traders blev udsat for, men beretningerne, den mundtlige videreførelse af traditionerne hos Salomon Brothers. 15 Kurset var formet som et udskilningsforløb, hvor formålet var at få en af de 112 underdirektører til at ansatte én efter kursets afslutning. Cheferne var inderst inde også traders[ ] En direktør interesserede sig kun for én, hvis han fik det indtryk, at man var efterstræbt. I så fald kunne man være noget værd. 16 Kurset var et dannelsesforløb, der rustede kursisterne til, at kunne klare sig på markedet og blandt kollegaer. I starten beskriver Lewis, hvordan han indtager en ironisk distance til gamet i lighed med flere af de ansatte, som Kunda portrætterer. 13 Ibid. side 5 14 Ibid. side 8 15 Lewis (1989) side Ibid. side 43-44

9 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 9 af 12 Men til sidst er Lewis selv blevet indkapslet som en del af det Wall Streets tænkemåde. Cassano har aldrig selv været på bond-trader-kursus. Lewis erfaringer afslører potentielt en diskrepans imellem det billede, som Cassano gerne ville fremstille af sig selv, og de evner og den baggrund han faktisk besad. Cassano var ikke børsmægler. I Lewis artikel bliver der fortalt, at Cassano ikke havde sin forgænger Tom Savages matematiske forståelse for de risiko-kalkuler, som lagde til grund for A.I.G. F.P. s forsikringsprodukter. 17 Cassano var ikke en gambler af natur. De penge, som han ikke havde investeret i A.I.G. F.P., var sikkert placeret i statsobligationer. 18 Derfor kan det være svært at forstå, hvad der drev Cassano til at tage store risici på vegne af A.I.G. F.P. Baseret på Lewis artikel er en plausibel forklaring, at Cassano ikke selv forstod de risici, som hans beslutninger indebar. En indsigt som Cassano kunne have opnået ved at involvere sine medarbejdere i sine beslutninger. I sin fremstilling af virksomheden Tech. beskriver Kunda, hvordan det at nogen er udenfor kulturen, er med til at konstituere den. Vi kan forestille os, at Cassano oplevede en splittelse i rollen som leder. På den ene side var han leder af en hektisk risikosøgende virksomhedskultur, som byggede på en stærk matematisk forståelse. På den anden side var han selv som person, hverken risikovillig eller besad en intuitiv forståelse af Wall Street kulturens matematiske logik. Denne splittelse kan muligvis have udfordret en mand som Cassano, der i sin nye lederrolle må have følt sig sårbar og bange for ikke at kunne leve op til sine forgængeres succes. Cassano en afkoblet leder Ifølge Argyris teori har mennesker, der føler sig sårbare og frygter fiasko ofte vanskeligere ved kritisk at reflektere over egne handlinger. De udviser derfor en defensiv adfærd, når deres fejl og mangler bliver påpeget. I det lys kan det være forståeligt, hvorfor Cassano udviste en adfærd, som lukkede for den kritisk reflekterende debat i virksomheden. Når en leder identificerer sig selv med virksomheden i den grad, som det var tilfældet med Cassano, kan mobning af de medarbejdere, som satte spørgsmålstegn ved hans beslutninger virke som en plausibel 17 Lewis (2009), side 5 18 Ibid. side 6

10 work 21 Produktet af Cassanos ledelsesstil blev en afkoblet leder, der ikke forstod Stig Christiansen Copenhagen business School Side 10 af 12 endog uhensigtsmæssig reaktion. En medarbejder udtaler: The fear level was so high when we had these morning meetings you presented what you did not to upset him. 19 Den frygt som medarbejderne følte, kunne måske forklares som værende Cassanos egen frygt for at fejle. Selv er Lewis inde på en lignende konklusion, når han skriver: According to traders, Cassono was one of those people whose insecurities manifested themselves in a need for obedience and total control 20 For et menneske som Cassano, hvis egen selvopfattelse er sammenflettet med den virksomhed, han står i spidsen for, kan et angreb på virksomheden virke som et angreb på ham selv. Denne udlægning af Cassanos situation tilbyder en forklaringsmodel til, hvorfor Cassano udviste en aggressiv adfærd, når han blev konfronteret med sine fejl. Da Gene Park satte spørgsmålstegn ved den tikkende bombe, som subprime-lånene havde udviklet sig til, var Cassanos reaktion et tydeligt eksempel på single-loop-læring. Park fortalte Cassano, at han ikke ville tage jobbet som A.I.G. F.P. s nye ambassadør på Wall Street, hvis han samtidig skulle udstede flere subprime-lån. Cassanos reaktion på denne udtalelse viser, hvordan han nægtede sig selv den kritiske refleksion og valgte forklaringer i omgivelserne til at bearbejde problemfeltet: This naturally infuriated Joe Cassano, who says one trader, thought Park was being lazy, dreaming up reasons no to do the deals, that would require fagligheden i den virksomhed, han havde ansvaret for. Resultatet blev en række uhensigtsmæssige beslutninger, der senere skulle få fatale konsekvenser. Det siges, at kærlighed gør blind. En leders kærlighed til den virksomhed han står i spidsen for, er måske af denne grund ekstra farlig. #4 Hvad kan vi lære? Når lederens identitet smelter sammen med virksomhedens, bliver lederens identitet sat på spil i enhver kritik af virksomheden. Lederens potentielle sårbarhed risikerer at lukke ned for den refleksivitet og læring, der er nødvendig for moderne 19 Ibid. side 5 20 Ibid. side 5 21 Ibid. side 7

11 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 11 af 12 virksomheders succes. 22 Særlig sårbar bliver den leder, som ikke fagligt er klædt på til at forstå den virksomhed, kultur og videns-felt, som lederen står i spidsen for. I dag er flere og flere ledere, hvad jeg vil kalde for uddannede ledere. Disse ledere besidder ikke en særlig faglig kompetence, men er eksperter generelt i ledelse. Eksempelvis ansætter vi i stigende grad skoleinspektører, der er akademisk uddannede i stedet for inspektører med praktisk lærererfaring. Det er undersøgelsens konklusion, at den moderne ledertype særligt risikerer at føle sig ekstra sårbar grundet manglende faglig indsigt, og derfor tenderer til at reagere instinktivt imod den refleksive læring, som organisationens udvikling kræver. Hvordan kan den uddannede leder modvirke denne instinktive tendens? Jeg vil foreslå den moderne leder at lade sig inspirere af Habermas begreb om den herredømmefri samtale. Habermas skelner imellem to former for samtaler: Den performative og den strategiske. I den performative samtale er samtalens mål forståelse og konsensus imellem to parter. Samtalen er kendetegnet ved, at man anerkender den tvangfrie tvang i det gode argument. Dialogen er produktiv, fordi Habermas mener, at der i sproget er en iboende fornuft, der ideelt set tillader at søge imod bedre løsninger. Den strategiske samtale er kendetegnet ved, at den tjener som redskab for den ene eller begge parter som fx en politisk debat i en valgkamp. Herved lukkes for muligheden for reelt at blive enige, og samtalens frugtbarhed ophører. Den performative samtale er et ideal, et tankeeksperiment der opsætter en kunstig scene. Samtalens formål ligger i selve samtalen. Begrebet om den herredømmefri samtale er en udledning af Habermas arbejde med diskurs etik. Men det er ikke kun den etiske diskussion, som idealet kan tilbyde noget værdifuldt til. Idealet kan være produktivt til at modvirke lederens sårbarhed overfor kritisk refleksion. Den herredømmefri samtale er et ideal, der muligvis tillader både leder og medarbejder, hvis identitet er stærkt indspundet i virksomheden, at træde ind på en neutral scene og reflektere over sagen selv. Den herredømmefri samtale er et greb, der potentielt tillader individer i de organisationer, der efterhånden har indtaget karakter af mini-samfund, at reflektere over de komplekse muligheder, risici og beslutninger, som virksomheden kontinuerligt bliver udfordret af. 22 Agyris (1991), side 4

12 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 12 af 12 #5 Konklusion For at prøve at forstå hvorfor Joe Cassano udviste en diktatorisk ledelsesstil, har vi i denne undersøgelse opsat en teoretisk rammeløsning med udgangspunkt i henholdsvis Gideon Kunda s idé om Coorporate Culture og Chris Argyris skelnen imellem singleloop- og double-loop-læring. Denne rammeløsning tilbyder os en plausibel forklaring på Cassanos bagvedliggende rationale af hans ledelsesstil. Cassanos afkoblede ledelsesstil kan anskues som et produkt af en følelse, hvor en enhver kritik af virksomheden blev opfattet som en kritik imod Cassanos person. Historien om Cassano afslører et muligt problematisk spændingsfelt for moderne topledere. For at mediere den latente risiko hos topledere til sætte ligheds imellem sig selv og virksomheden, for siden at modarbejde en refleksiv praksis, foreslår jeg et diskussionsideal inspireret af Habermas idé om den herredømmefri samtale. En samtale hvor den tvangfrie tvang i det gode argument anerkendes, og individet derved hjælpes til at sætte sin egen identitet udenfor virksomhedens beslutningsproces. #5 ANVENDT LITTERATUR Argyris, C. (1991): Teaching Smart People How to Learn Habermas, J. (1996): Diskursetik, side 85-86, Det lille Forlag, Frederiksberg Habermas, J. (2005): Demokrati og retsstat, Hans Reitzels Forlag, København Kunda, G. (1992): Culture and Organization i Engineering Culture Control and Commitment in a High-tech Coorporation, side 1-25, Tempel University Press Lewis, M. (2009): The Man Who Crashed The World i Vanity Fair, Volume 51; Issue 8 Lewis, M. (1989): Om at lære at elske firmaets kultur i Wall Street Poker, side 31-56, Spektrum Thyssen, O. (2012): Indledning og Jürgen Habermas i Det Filosofiske blik, side 9 og Informations Forlag

Når arbejde og individ smelter sammen

Når arbejde og individ smelter sammen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Når arbejde og individ smelter sammen... 2 The Man Who Crashed the World... 3 American International Group... 3 DeSantis, Cassano og Park... 4 Bureaukrati og

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

De svære valg. 1 Rune Mastrup Lauridsen

De svære valg. 1 Rune Mastrup Lauridsen De svære valg 1 Program for efterdagen 13.00-15.00 Helikopterperspektiv: Hvorfor er det så svært at vælge? Et oplæg om vores samtid, studerendes virkelighed. Refleksivitet, viden og valget! Valgstemmer

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Er du leder eller redder?

Er du leder eller redder? Er du leder eller redder? Som leder undrer du dig måske over, hvorfor dine medarbejdere reagerer, som de gør? Hvorfor gør de ikke, som I havde aftalt? Svaret findes måske i din egen ledelsesstil? Med små

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek 1 Program Buddy funktionen Joharis vindue Tilpasse forstyrrelser En effektiv feedback model Spørgeteknik Kender du typen? Fra oldtid til nutid

Læs mere

DARUMA management & consulting

DARUMA management & consulting DARUMA management & consulting Tanker til eftertanke Tanker til eftertanke er en samling budskaber, vi selv har forfattet eller ladet os inspirere af fra anden kilde. Det er bevidst, der ikke er angivet

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling

TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling Kan Teori U anvendes i vandselskaberne? Hvad er meningen? DANVA lederforum, 5. december 2012 Váslav Havel om tidens udfordringer: Jeg mener, der er

Læs mere

OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING

OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING LENE TANGGAARD, PH.D., PROFESSOR DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND PSYCHOLOGY Definition af begreber Opfindsomhed Kreativitet Innovation Evnen til at respondere på nye

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

Spil i undervisningen

Spil i undervisningen Indledning tema 1: Spil i undervisningen Steffen Löfvall Chefkonsulent Dekansekretariatet for uddannelse Copenhagen Business School sl.edu@cbs.dk Michael Pedersen Specialkonsulent Akademisk IT Roskilde

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

FEEDBACK GENTÆNKT - MESTRER DU KUNSTEN AT GIVE OG MODTAGE FEEDBACK? Anders Trillingsgaard IDA Ledelse der styrker 7. Dec 2017

FEEDBACK GENTÆNKT - MESTRER DU KUNSTEN AT GIVE OG MODTAGE FEEDBACK? Anders Trillingsgaard IDA Ledelse der styrker 7. Dec 2017 FEEDBACK GENTÆNKT - MESTRER DU KUNSTEN AT GIVE OG MODTAGE FEEDBACK? Anders Trillingsgaard IDA Ledelse der styrker 7. Dec 2017 Before you tell me how to do it better, before you lay out your big plans for

Læs mere

Følelser og magt i myndighedsarbejdet. Helle Schjellerup Nielsen Socialrådgiverdage, 26. november 2013

Følelser og magt i myndighedsarbejdet. Helle Schjellerup Nielsen Socialrådgiverdage, 26. november 2013 Følelser og magt i myndighedsarbejdet Helle Schjellerup Nielsen Socialrådgiverdage, 26. november 2013 Forskningsprojektet Professionelles praksis i socialt arbejde med børn og unge Igangværende 5 årigt

Læs mere

rationalitet Resultatorientering Forståelsesorientering Problematisering Instrumentel handling Meningsfuld handling Frigørende handling

rationalitet Resultatorientering Forståelsesorientering Problematisering Instrumentel handling Meningsfuld handling Frigørende handling Pædagogisk forandringskompetence - perspektiver på meningsfuld kompetenceudvikling i moderne daginstitutioner Louise Eltved Krogsgård Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse,

Læs mere

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Kim Lorentzen 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Hvorfor jeg mener at vide noget om jobsøgning Har arbejdet som HR Manager i Nokia Danmark

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune Forældreinddragelse - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Indhold...2 Hvorfor have fokus på forældresamarbejdet?...3 Relationen

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Program Magtens immunforsvar Kynisme og koffeinfri kritik (i forlængelse

Læs mere

Dialog en enkel vej til godt samarbejde

Dialog en enkel vej til godt samarbejde Dialog en enkel vej til godt samarbejde LEDELSE DER STYRKER IDA 3. OKTOBER 2014 Civilingeniør Master i (filosofisk) vejledning Studieleder, Erhvervsakademi Sjælland Forfatter til: Samtalebogen (Gyldendal)

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Fremtidens ledelse. - et paradigmeskift er på vej. Mette Rosa Esbensen Konsulent HR Consult Helle Høyen VP Head of HR Telia Danmark

Fremtidens ledelse. - et paradigmeskift er på vej. Mette Rosa Esbensen Konsulent HR Consult Helle Høyen VP Head of HR Telia Danmark . Fremtidens ledelse - et paradigmeskift er på vej Mette Rosa Esbensen Konsulent HR Consult Helle Høyen VP Head of HR Telia Danmark Fremtidens ledelse - et paradigmeskift er på vej Kundeservicefunktionen

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Ved Christian Ahlefeldt Laurvigen Netværksdag 2010 Medico Industrien Hvad er DJØF? Faglig organisation for nøglemedarbejdere og ledere Medlemmer

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres. Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres. Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Fra velfærdsstat til velfærdssamfund Velfærdsmiks Velfærdspluralisme Big

Læs mere

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed Resultater 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Resultataftale Mobning

Resultataftale Mobning Resultataftale Mobning Sammenhæng Udgangspunkt for at vi eksplicit har beskæftiget os med emnet mobning er SdU kontrakter med Sydslesvig udvalget der bl.a. fokuserer på emnet Som et vigtig led i vores

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Inklusion og eksklusion

Inklusion og eksklusion MG- UDVIKLING - Center for samtaler, der virker E - mail: vr.mgu@virker.dk www.virker.dk M a j 2 0 1 2 og eksklusion Af Marianne Grønbæk og Jonas Pors synes tæt på at være en sandhed forstået på den måde,

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Luft fortællingen - Mental frihed

Luft fortællingen - Mental frihed Luft fortællingen - Mental frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Mentalt fangenskab Sindet befries Modstand mod nyfunden frihed Forførelse og bedrag Kampen

Læs mere

Skub din leder ned fra ølkassen

Skub din leder ned fra ølkassen Skub din leder ned fra ølkassen K- rådgiverne bør skubbe lederne ned fra ølkassen, så de kan tale mere med deres medarbejdere. Det er den nære, regelmæssige og personlige kommunikation, der skaber de engagerede

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Handlingsorienteret trivselsprojekt hånd, hos på Københavns en for

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

At få fortællinger til at arbejde med børn

At få fortællinger til at arbejde med børn At få fortællinger til at arbejde med børn Af Jacob Folke Rasmussen. Konsulent og foredragsholder i Narrativt Selskab Artiklen indgår i undervisningsmaterialet Lindgren, leg og livsmod", udgivet af de

Læs mere

Forandringens forandring

Forandringens forandring Forandringens forandring Hvad har vi lært om forandringer sammen med vores kunder i tiden efter finanskrisen? Del 2: Anbefalinger til udvikling af lederens rolle i en forandringsproces White paper Indhold

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

COACHING. v./ Kenneth Esbensen AC-Medarbejder UCN Energi og Miljø

COACHING. v./ Kenneth Esbensen AC-Medarbejder UCN Energi og Miljø + COACHING v./ Kenneth Esbensen AC-Medarbejder UCN Energi og Miljø + Disposition - Hvad skal vi igennem på de næste 45 minutter? Dialogforståelse Coaching: Som redskab Coaching: Værktøjer Coaching: Øvelse

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

At skabe en professionel ansvar og autonomi i velfærdsstaten

At skabe en professionel ansvar og autonomi i velfærdsstaten At skabe en professionel ansvar og autonomi i velfærdsstaten Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso), Institut for Organisation, Copenhagen Business School Mit afsæt: uddannelsesmæssigt, empirisk, metodisk

Læs mere

Feedback og vurdering for læring

Feedback og vurdering for læring Rune Andreassen, Helle Bjerresgaard, Ivar Bråten, John Hattie, Mads Hermansen, Therese Nerheim Hopfenbeck, Preben Olund Kirkegaard, Claus Madsen, Helen Timperley, Claire Ellen Weinstein og Trude Slemmen

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt

Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt Dagens program Hvad var projekt Hybride Læringsmiljøer? Hvordan kommer man i gang med læring på et folkebibliotek? Læring på udlånsvagterne Indretning

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Indhold Forord 7 1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Baggrund og begreber 11 Afklaring af begreber 13 Eksklusionsmekanismer

Læs mere

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Skab orden og overblik ved hjælp af 5S - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Vi har for lidt plads! Mange sygehuse er opført for år tilbage og ikke dimensioneret til at rumme

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Klagedrevet brugerkommunikation

Klagedrevet brugerkommunikation Anker Brink Lund CBS International Center for Business and Poltics Klagedrevet brugerkommunikation abl.cbp@cbs.dk International Center for Business and Politics abl.cbp@cbs.dk Privatlivet (u)fred Offentlighed

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

For meget og for meget?

For meget og for meget? For meget og for meget? 8 historier med kant om etik og livsfilosofi af Henrik Krog Nielsen Forlaget X Indledning Målgruppe Bogen henvender sig især til folkeskolens ældste klasser, efterskoler og ungdomsskoler.

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Hvordan ændrer man kulturen så grupper kan lære af fejl?

Hvordan ændrer man kulturen så grupper kan lære af fejl? Hvordan ændrer man kulturen så grupper kan lære af fejl? Oplæg på Nationalt Øvelsesseminar Dalum Landbrugsskole 11. maj 2011 Anders Ramian Trillingsgaard cand.psych.,aut.,ph.d. Tlf: 28637929 at@u-k.dk

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere