Afsluttende eksamen Organisation og ledelse 72 timers opgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende eksamen Organisation og ledelse 72 timers opgave"

Transkript

1 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 1 af 12 Afsluttende eksamen Organisation og ledelse 72 timers opgave Fagansvarlig Malene Trock Hempler På baggrund af fagets pensum og artiklen The Man Who Crashed the World af Michael Lewis, Besvar da følgende tre spørgsmål i en sammenhængende fremstilling: A) Hvad står der i artiklen B) Hvad er centralt i artiklen? C) Hvad kan vi lære deraf? 2009 Omfang af opgaven: anslag. 10 n.s. 12 sider Ha(fil) 3. Semester. Copenhagen Business School 14. december 2012 Af Stig Nyman Christiansen Cpr.nr: Underskrift:

2 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 2 af 12 Den diktatoriske leder - skurk eller offer? #1 Indledning Det moderne menneskes selvforståelse og identitet er tæt forbundet med den beskæftigelse vedkommende har. Skellet mellem arbejde og fritid er langsomt blevet udvasket. Hidtil har organisationsteoretikere og kritikere fokuseret på de negative konsekvenser for det enkelte individ, som resulterer i stress og udbrændthed. Ofte tager kritikken udgangspunkt i almindelige videns-medarbejdere på gulvet. Sjældent bliver der stillet spørgsmålstegn ved, hvilken betydning sammenfletningen mellem arbejde og identitet har for beslutningsprocessen hos topchefer. I artiklen The Man Who Crashed The World skildrer forfatteren Michael Lewis historien om Wall Street topchefen Joe Cassano, som terroriserede sine medarbejdere hos forsikringsgiganten A.I.G. s afdeling for Financial Products. Cassano bliver beskrevet som en diktator, der ignorerede flere advarselslamper og kuede sine ansattes modstand med sit temperament. Egenrådigt gearede han A.I.G. s finansielle portefølje i sådan grad, at det var en medvirkende årsag til finanskrisen samt grunden til, at den amerikanske nationalbank i 2008 måtte iværksætte den største finansielle redningspakke til en privatejet virksomhed i Amerikas historie. Hvorfor vælger en højtuddannet leder som Cassano en diktatorisk ledelsesstil, når den moderne managementlitteratur og ledelsesdiskurs idealiserer medarbejderinvolvering? Med udgangspunkt i Gideon Kundas tanker om Coorporate Culture som medskabende for individets selvforståelse, vil jeg redegøre for, hvorledes Cassano befandt sig i en sårbar position, hvor kritik mod virksomheden kunne opfattes som kritik rettet mod ham. Ved at relatere Cassanos situation til Chris Argyris forskning om, hvordan sårbarhed kan blokere for kritisk selvrefleksion, kan vi derigennem opstille en mulig forklaringsmodel for det bagvedliggende rationale. Fremstillingen sætter spørgsmålstegn ved, om Cassano, som udover at være skurk i Lewis fortælling også var et offer. Undersøgelsens formål er midlertidigt ikke et forsvar af Joe Cassano, men undersøgelsen anvender figuren Cassano, som både empirisk genstandsfelt og illustrativt eksempel, for en mere generel problemstilling. Når lederens identitet smelter sammen med virksomhedens, bliver lederens identitet sat på spil i enhver kritik af virksomheden. Lederens potentielle sårbarhed

3 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 3 af 12 risikerer at lukke ned for den refleksivitet og læring, der er nødvendig for moderne virksomheders succes. For at mediere denne risiko, foreslår jeg, at disse ledere lader sig inspirere af Habermas begreb om den herredømmefri samtale. Idealet om den herredømmefri samtale kan potentielt tjene som et redskab, der tillader individer i organisationer at reflektere over komplekse problemfelter uden at bringe deres egen selvforståelse i spil. #2 Historien bag A.I.G. F.P. blev etableret tilbage i 1987, og i de første 15 år af afdelingens levetid var der intet tegn på, at det ville ende med at betyde uoverskuelige tab for hele koncernen. Medarbejderne i A.I.G. F.P. omtalte afdelingen som et finansielt mirakel. I 2001 blev Joe Cassano valgt som ny leder af A.I.G. F.P. Cassano var i modsætning til afdelingens tidligere leder, Tom Savage, ikke børsmægler, og manglede derfor Savages mavefornemmelse for A.I.G. F.P. s risikofyldte finansielle produkter. Cassano var uddannet i political-science og havde i mange år været ansvarlig for back-office-aktiviteterne i A.I.G. F.P. Savage var en dygtig matematikker og havde nydt at debattere kalkulerne bagved de finansielle risici. En debat som døde den dag, den langt mindre matematisk begavede, Cassano indtrådte i chef-rollen. I sin artikel interviewer Lewis en børsmægler, der beskriver Cassano som: A guy with a crude feel for financial risk but a talent for bullying people who doubted him. A.I.G. F.P. became a dictatorship. 1 I 1998 før Cassano var indtrådt ved roret, var A.I.G. F.P. gået ind i markedet for credit-default-swaps - i første omgang for at forsikre banker imod misligholdelse fra virksomhedsobligationer udstedt af store aktieselskaber. I løbet af 2000 og frem begyndte A.I.G. F.P. også at forsikre andre typer af privatgæld, herunder de berygtede subprime-lån. I marts 2005 viste de første tegn sig på, at noget var galt. A.I.G havde mistet sin status som en sikker AAA-investering. I slutningen af 2005 ønskede Cassano at udpege Gene Park som A.I.G. F.P. s nye ambassadør for subprime-lån på Wall Street. Park havde inden mødet med Cassano undersøgt størrelsen af subprime-lån i forhold 1 Lewis (2009), side 5

4 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 4 af 12 til resten af A.I.G s samlede aktiver. Park fortalte Cassano, at subprime- lånene var en tikkende bombe. Cassano blev rasende, men efter et møde med resten af de store Wall Street virksomheder besluttede Cassano sig for ikke at forsikre flere subprime-lån. Historien kunne være stoppet her, men Cassano nægtede at acceptere de omkostninger, som ville være involveret ved at tilbageføre en del af de mange risikofyldte subprime-lån for, at A.I.G. igen kunne genvinde sin finansielle soliditet. Efter at A.I.G mistede sin AAA-status, havde Cassano desuden valgt at stille sikkerhed som en del af subprime-lånenes credit-default-swaps. Selvom A.I.G. F.P. valgte at stoppe med at forsikre nye subprime-lån, rullede maskinen allerede. I starten af 2008 trådte Cassano tilbage, efter at subprime-lånene var begyndt at falde, og bankerne med Goldman Sachs i spidsen, begyndte at opkræve den stillede sikkerhed. Skaden var sket, og A.I.G og resten af den finansielle sektor i USA måtte redes af regeringens hjælpepakke. #3 Teoretisk løsningsramme Michael Lewis historie om The Man who crashed the world er en historie om, at under de forkerte betingelser kan én mands værk vælte verden. Det er en historie om et diktatorisk lederskab, dominoeffekter og konsekvenserne af manglende refleksion over en virksomheds beslutninger. Det er en historie med mange lag, som kan anskues fra utallige vinkler og rejse en tilsvarende mængde kritiske spørgsmål. I indeværende undersøgelse vil jeg se bort fra den begivenhedsrige kulisse, historien udspillede sig i. I stedet vil jeg undersøge, hvad der kan forklare, hvorfor en højtuddannet leder som Cassano valgte en diktatorisk ledelsesstil, og dermed ignorerede den moderne managementlitteraturs og ledelsesdiskurs ideal om medarbejderinvolvering. For at belyse Cassanos valg vil jeg tage udgangspunkt i Gideon Kundas tanker om Coorporate Culture, og hvordan denne bliver central for medarbejdernes selvforståelse. Herefter vil jeg prøve at forstå rationalet bagved Cassanos handlinger ved at relatere disse til Chris Argyris forskning i højtuddannede konsulenters manglende evne til at reflektere over egne fejl.

5 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 5 af 12 Ethvert blik vil altid forme sagen. Kun i et særligt lys og med stærke forenklinger kan verden iagtages. Verden som helhed, eller som den er, kan ikke iagtages. 2 Analysens teoretiske greb og historiens vinkling er således vilkår for min undersøgelse. Undersøgelsen er baseret på tertiært datamateriale i form af Lewis allerede bearbejdede fremstilling af Cassano. En sådan undersøgelse baserer sig på tolkninger - og flere steder tolkninger af tolkninger. Kunda, et blik for kultur I bogen Engieering Culture præsenterer Kunda etnografiske studier fra ingeniørvirksomheden Tech i Silocon Valley. Her skildres en række ledelsesmæssige tiltag og overvejelser om, hvordan virksomhedens kultur kan anvendes som en normativ kontrolmekanisme til at styre autonome individer på en kreativ arbejdsplads i vidensamfundet. Moderne virksomheder har behov for medarbejdere, som arbejder selvstændigt. Derfor har traditionelle direkte kontrolmekanismer udspillet sin rolle. Essensen af denne udvikling indkapsler Kunda ved at citere en af lederne hos Tech: You can t make en do anything; they have to want to. 3 Kunda peger på, at medarbejderne hos Tech forventes at inkorporere deres medlemskab i den særlige Tech-kultur som en integreret del af medarbejdernes selvopfattelse. 4 Kunda beskriver, hvordan aktieoptioner og særlige jobtitler fungerer som symboler for anerkendelse. 5 Det særlige medlemskab bliver konstitueret af, at ikke alle får lov at være med i klubben. Alle ved, inklusiv dem der ikke er medlem, at sekretæren eller portvagten kun er begrænsede medlemmer. Det er denne adskillelse imellem rigtige Tech er, og de som ikke er, der positionerer medlemskabet særligt attraktivt. Målet er, at medarbejderne skal være emotionelt knyttet til virksomheden. Det moderne arbejdsliv kræver ikke kun sved men også sjælen. Kunda stiller kritisk spørgsmålstegn ved, om denne normative kontrol er en frigørelse af individet eller et fængsel. 6 På den ene side argumenterer Kunda for, at medlemmerne er frie individer og ikke passive objekter. På den anden side udbrænder flere af medarbejderne 2 Thyssen (2012), side 9 3 Kunda (1992), side 7 4 Ibid. side 7 5 Ibid. side Ibid. side 15

6 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 6 af 12 jævnligt, de føler sig udnyttet og forrådt. Ironisk nok tjener det at være udbrændt som et særligt kendetegn for et fuldbyrdet medlemskab. Udbrændtheden viser, hvor langt medarbejderen er villig til at gå i sin stræben efter succes. 7 I undersøgelsen af Cassanos valg af ledelsesstil vil jeg ikke udfolde Kundas kritik af normative kontrolmekanismer. Kundas teoretiske bidrag tilbyder analysen indsigt i, hvordan individer inkluderer virksomhedskulturer i deres egen selvforståelse. Analysens metodiske tilgang er ligeledes forskellig fra Kundas. Analysen præsenterer ikke nogen etnografi, men bearbejdede udtalelser fra medarbejdere i A.I.G.F.P. Argyris, et blik for refleksivitet Argyris har igennem studier af konsulenter opdaget, at højt uddannede management konsulenter ofte er meget entusiastiske omkring udvikling og optimering, men at de selv samme konsulenter sjældent reflekterer kritisk over egen adfærd i deres stræben efter forbedringer. Argyris opstiller to former for læring: Single-loop og double-loop. Hvor single-loop-læring fokuserer på at anvende viden til at løse problemer, reflekterer double-loop-læring kritisk omkring de forudsætninger, herunder egen adfærd, som ligger til grund for problemfeltet. Argyris pointerer, at fordi moderne organisationer i stigende grad er afhængige af læring, må disse organisationer og dets medarbejdere inkorporer double-loop-læring i deres tænkemåde og praksis. 8 Det er ikke et spørgsmål om motivation eller engagement, som kan forklarer, hvorfor de højtuddannede konsulenter har vanskeligt ved double-loop-læring. Selv skriver Argyris om sine observationer: As long as efforts at learning and change focused on external organizational factors [ ] the professionals were enthusiastic participants. [ ] And yet the moment the quest for continuous improvement turned to the professionals own performance, something went wrong. 9 Hvad gik galt? Ifølge Argyris er den primære årsag til konsulenternes manglende evne til kritisk selvrefleksion frygt for at fremstå inkompetente og sårbare. Denne frygt, påstår Argyris, er særligt fremtrædende hos de højtuddannede konsulenter, fordi de sjældent har oplevet fiasko. Derfor ved de ikke, hvordan de skal 7 Ibid. side 20 8 Argyris (1991) 4 9 Ibid side 5

7 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 7 af 12 arbejde med disse følelser effektivt. I konsulentkulturen hersker en stærk frygt for at begå fejl og en tilbøjelighed til at føle skam over ikke at leve op til virksomhedens og sine egne høje standarder. I sidste ende er denne defensive adfærd et produkt af den sårbarhed, der er forbundet ved at stille spørgsmålstegn ved egne fejl. Sårbarheden blokerer for de højtudannedes evne til double-loop-læring således, at sårbarheden bliver hæmmende for virksomhedens udvikling. 10 Argyris præsenterer en række metoder til, hvordan frygten og sårbarheden kan modvirkes. Disse metoder vil jeg ikke udfolde yderligere. I forhold til undersøgelsen af Cassanos valg af ledelsesstil udstyrer teorien os med en forståelse af, at sårbarhed kan virke hæmmende for professionelles evne og vilje til at blive konfronteret med egne fejl og mangler. 4# Analyse af figuren Joe Cassano Cassano firmaets mand Cassano bliver af sine medarbejdere i A.I.G. F.P. skildret som den store skurk - en diktator. Men måske er han også et offer. Et offer for Wall Street kulturen som var smeltet sammen med hans selvforståelse. Kundas beskriver, hvordan virksomheder bevidst forsøger at skabe en Coorporate Culture, som afkræver ikke blot dets medarbejderes sved, men også deres sjæl. At Cassano virkelig var en firmaets mand, der levede og åndede for sin profession, indikerer en række eksempler fra Lewis artikel. I 2007 fik Cassano udbetalt 38 millioner dollars - 36,75 af dem valgte han at geninvestere i virksomheden. 11 Faktisk var Cassano den person med mest investeret i A.I.G. F.P. Meget tyder på, at Cassano ikke var i A.I.G. F.P. for pengenes skyld. En af hans tidligere medarbejdere fortæller: He wore crappy clothes, drove a crappy car and spend all of his time at the office Ibid. side Lewis (2009), side 6 12 Ibid. side 6

8 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 8 af 12 Dette indikerer, at Cassanos løncheck tjente som et symbol på hans medlemskab af Club Big Wall Street Shots. Et forhold som deler fællestræk med de aktieoptioner, der fungerede som tegn på anerkendelse i Kundas beskrivelse af virksomheden Tech. Ifølge artiklen satte Cassano ofte lighedstegn imellem sig selv og virksomheden. En medarbejder udtaler om Cassanos opførsel: Joe always said, this is my company. You work for my company. He d see you with a bottle of water. He d come over and say, That s my water 13 Meget peger i retning af, at Cassano havde mere end blot sine penge investeret i virksomheden. Efter at Cassano var trådt tilbage som leder af A.I.G F.P., var han i en kortere periode ansat som konsulent. Ingen vidste rigtig, hvad han lavede. 14 Måske kunne han ikke undvære sin identitet som en del af A.I.G F.P. Det er tydeligt, at Cassanos selvopfattelse i stor udstrækning var smeltet sammen med hans jobbeskrivelse. Han var en del af A.I.G F.P. længe før han blev udpeget som leder for afdelingen, og havde derfor haft god tid til at lade virksomhedens DNA vokse sammen med sit eget. I et andet af sine værker, Wall Street Poker, skildrer Lewis, hvordan han selv som ung up-coming bond trader hos Salomon Brothers blev opdraget til at lære at elske firmaets og Wall Streets kultur. Starten på Lewis karriere var et 5 måneders intensivt kursus, hvor fremtrædende sælgere, handlere og finansfolk delte deres erfaringer. Det vigtigste, beskriver Lewis, var ikke det faglige indhold, som de spirende bond traders blev udsat for, men beretningerne, den mundtlige videreførelse af traditionerne hos Salomon Brothers. 15 Kurset var formet som et udskilningsforløb, hvor formålet var at få en af de 112 underdirektører til at ansatte én efter kursets afslutning. Cheferne var inderst inde også traders[ ] En direktør interesserede sig kun for én, hvis han fik det indtryk, at man var efterstræbt. I så fald kunne man være noget værd. 16 Kurset var et dannelsesforløb, der rustede kursisterne til, at kunne klare sig på markedet og blandt kollegaer. I starten beskriver Lewis, hvordan han indtager en ironisk distance til gamet i lighed med flere af de ansatte, som Kunda portrætterer. 13 Ibid. side 5 14 Ibid. side 8 15 Lewis (1989) side Ibid. side 43-44

9 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 9 af 12 Men til sidst er Lewis selv blevet indkapslet som en del af det Wall Streets tænkemåde. Cassano har aldrig selv været på bond-trader-kursus. Lewis erfaringer afslører potentielt en diskrepans imellem det billede, som Cassano gerne ville fremstille af sig selv, og de evner og den baggrund han faktisk besad. Cassano var ikke børsmægler. I Lewis artikel bliver der fortalt, at Cassano ikke havde sin forgænger Tom Savages matematiske forståelse for de risiko-kalkuler, som lagde til grund for A.I.G. F.P. s forsikringsprodukter. 17 Cassano var ikke en gambler af natur. De penge, som han ikke havde investeret i A.I.G. F.P., var sikkert placeret i statsobligationer. 18 Derfor kan det være svært at forstå, hvad der drev Cassano til at tage store risici på vegne af A.I.G. F.P. Baseret på Lewis artikel er en plausibel forklaring, at Cassano ikke selv forstod de risici, som hans beslutninger indebar. En indsigt som Cassano kunne have opnået ved at involvere sine medarbejdere i sine beslutninger. I sin fremstilling af virksomheden Tech. beskriver Kunda, hvordan det at nogen er udenfor kulturen, er med til at konstituere den. Vi kan forestille os, at Cassano oplevede en splittelse i rollen som leder. På den ene side var han leder af en hektisk risikosøgende virksomhedskultur, som byggede på en stærk matematisk forståelse. På den anden side var han selv som person, hverken risikovillig eller besad en intuitiv forståelse af Wall Street kulturens matematiske logik. Denne splittelse kan muligvis have udfordret en mand som Cassano, der i sin nye lederrolle må have følt sig sårbar og bange for ikke at kunne leve op til sine forgængeres succes. Cassano en afkoblet leder Ifølge Argyris teori har mennesker, der føler sig sårbare og frygter fiasko ofte vanskeligere ved kritisk at reflektere over egne handlinger. De udviser derfor en defensiv adfærd, når deres fejl og mangler bliver påpeget. I det lys kan det være forståeligt, hvorfor Cassano udviste en adfærd, som lukkede for den kritisk reflekterende debat i virksomheden. Når en leder identificerer sig selv med virksomheden i den grad, som det var tilfældet med Cassano, kan mobning af de medarbejdere, som satte spørgsmålstegn ved hans beslutninger virke som en plausibel 17 Lewis (2009), side 5 18 Ibid. side 6

10 work 21 Produktet af Cassanos ledelsesstil blev en afkoblet leder, der ikke forstod Stig Christiansen Copenhagen business School Side 10 af 12 endog uhensigtsmæssig reaktion. En medarbejder udtaler: The fear level was so high when we had these morning meetings you presented what you did not to upset him. 19 Den frygt som medarbejderne følte, kunne måske forklares som værende Cassanos egen frygt for at fejle. Selv er Lewis inde på en lignende konklusion, når han skriver: According to traders, Cassono was one of those people whose insecurities manifested themselves in a need for obedience and total control 20 For et menneske som Cassano, hvis egen selvopfattelse er sammenflettet med den virksomhed, han står i spidsen for, kan et angreb på virksomheden virke som et angreb på ham selv. Denne udlægning af Cassanos situation tilbyder en forklaringsmodel til, hvorfor Cassano udviste en aggressiv adfærd, når han blev konfronteret med sine fejl. Da Gene Park satte spørgsmålstegn ved den tikkende bombe, som subprime-lånene havde udviklet sig til, var Cassanos reaktion et tydeligt eksempel på single-loop-læring. Park fortalte Cassano, at han ikke ville tage jobbet som A.I.G. F.P. s nye ambassadør på Wall Street, hvis han samtidig skulle udstede flere subprime-lån. Cassanos reaktion på denne udtalelse viser, hvordan han nægtede sig selv den kritiske refleksion og valgte forklaringer i omgivelserne til at bearbejde problemfeltet: This naturally infuriated Joe Cassano, who says one trader, thought Park was being lazy, dreaming up reasons no to do the deals, that would require fagligheden i den virksomhed, han havde ansvaret for. Resultatet blev en række uhensigtsmæssige beslutninger, der senere skulle få fatale konsekvenser. Det siges, at kærlighed gør blind. En leders kærlighed til den virksomhed han står i spidsen for, er måske af denne grund ekstra farlig. #4 Hvad kan vi lære? Når lederens identitet smelter sammen med virksomhedens, bliver lederens identitet sat på spil i enhver kritik af virksomheden. Lederens potentielle sårbarhed risikerer at lukke ned for den refleksivitet og læring, der er nødvendig for moderne 19 Ibid. side 5 20 Ibid. side 5 21 Ibid. side 7

11 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 11 af 12 virksomheders succes. 22 Særlig sårbar bliver den leder, som ikke fagligt er klædt på til at forstå den virksomhed, kultur og videns-felt, som lederen står i spidsen for. I dag er flere og flere ledere, hvad jeg vil kalde for uddannede ledere. Disse ledere besidder ikke en særlig faglig kompetence, men er eksperter generelt i ledelse. Eksempelvis ansætter vi i stigende grad skoleinspektører, der er akademisk uddannede i stedet for inspektører med praktisk lærererfaring. Det er undersøgelsens konklusion, at den moderne ledertype særligt risikerer at føle sig ekstra sårbar grundet manglende faglig indsigt, og derfor tenderer til at reagere instinktivt imod den refleksive læring, som organisationens udvikling kræver. Hvordan kan den uddannede leder modvirke denne instinktive tendens? Jeg vil foreslå den moderne leder at lade sig inspirere af Habermas begreb om den herredømmefri samtale. Habermas skelner imellem to former for samtaler: Den performative og den strategiske. I den performative samtale er samtalens mål forståelse og konsensus imellem to parter. Samtalen er kendetegnet ved, at man anerkender den tvangfrie tvang i det gode argument. Dialogen er produktiv, fordi Habermas mener, at der i sproget er en iboende fornuft, der ideelt set tillader at søge imod bedre løsninger. Den strategiske samtale er kendetegnet ved, at den tjener som redskab for den ene eller begge parter som fx en politisk debat i en valgkamp. Herved lukkes for muligheden for reelt at blive enige, og samtalens frugtbarhed ophører. Den performative samtale er et ideal, et tankeeksperiment der opsætter en kunstig scene. Samtalens formål ligger i selve samtalen. Begrebet om den herredømmefri samtale er en udledning af Habermas arbejde med diskurs etik. Men det er ikke kun den etiske diskussion, som idealet kan tilbyde noget værdifuldt til. Idealet kan være produktivt til at modvirke lederens sårbarhed overfor kritisk refleksion. Den herredømmefri samtale er et ideal, der muligvis tillader både leder og medarbejder, hvis identitet er stærkt indspundet i virksomheden, at træde ind på en neutral scene og reflektere over sagen selv. Den herredømmefri samtale er et greb, der potentielt tillader individer i de organisationer, der efterhånden har indtaget karakter af mini-samfund, at reflektere over de komplekse muligheder, risici og beslutninger, som virksomheden kontinuerligt bliver udfordret af. 22 Agyris (1991), side 4

12 Stig Christiansen Copenhagen business School Side 12 af 12 #5 Konklusion For at prøve at forstå hvorfor Joe Cassano udviste en diktatorisk ledelsesstil, har vi i denne undersøgelse opsat en teoretisk rammeløsning med udgangspunkt i henholdsvis Gideon Kunda s idé om Coorporate Culture og Chris Argyris skelnen imellem singleloop- og double-loop-læring. Denne rammeløsning tilbyder os en plausibel forklaring på Cassanos bagvedliggende rationale af hans ledelsesstil. Cassanos afkoblede ledelsesstil kan anskues som et produkt af en følelse, hvor en enhver kritik af virksomheden blev opfattet som en kritik imod Cassanos person. Historien om Cassano afslører et muligt problematisk spændingsfelt for moderne topledere. For at mediere den latente risiko hos topledere til sætte ligheds imellem sig selv og virksomheden, for siden at modarbejde en refleksiv praksis, foreslår jeg et diskussionsideal inspireret af Habermas idé om den herredømmefri samtale. En samtale hvor den tvangfrie tvang i det gode argument anerkendes, og individet derved hjælpes til at sætte sin egen identitet udenfor virksomhedens beslutningsproces. #5 ANVENDT LITTERATUR Argyris, C. (1991): Teaching Smart People How to Learn Habermas, J. (1996): Diskursetik, side 85-86, Det lille Forlag, Frederiksberg Habermas, J. (2005): Demokrati og retsstat, Hans Reitzels Forlag, København Kunda, G. (1992): Culture and Organization i Engineering Culture Control and Commitment in a High-tech Coorporation, side 1-25, Tempel University Press Lewis, M. (2009): The Man Who Crashed The World i Vanity Fair, Volume 51; Issue 8 Lewis, M. (1989): Om at lære at elske firmaets kultur i Wall Street Poker, side 31-56, Spektrum Thyssen, O. (2012): Indledning og Jürgen Habermas i Det Filosofiske blik, side 9 og Informations Forlag

Når arbejde og individ smelter sammen

Når arbejde og individ smelter sammen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Når arbejde og individ smelter sammen... 2 The Man Who Crashed the World... 3 American International Group... 3 DeSantis, Cassano og Park... 4 Bureaukrati og

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Af Mette Molbæk, lektor Denne artikel er skrevet på baggrund af et igangværende projekt; Pædagogen i skolen fritidslærer eller skolepædagog?, som griber

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer

Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer 1. Fra vision til etablering af Program 2. Sammensætning af det rigtige Team 3. Forandringsfokus sikrer succesfuld implementering 30. maj 2012 Carsten Wium;

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres. Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres. Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Fra velfærdsstat til velfærdssamfund Velfærdsmiks Velfærdspluralisme Big

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Handlingsorienteret trivselsprojekt hånd, hos på Københavns en for

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet It may be that genuine learning may always have this dark side, this not-fully knowing what one is doing. It may be learning

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Klagedrevet brugerkommunikation

Klagedrevet brugerkommunikation Anker Brink Lund CBS International Center for Business and Poltics Klagedrevet brugerkommunikation abl.cbp@cbs.dk International Center for Business and Politics abl.cbp@cbs.dk Privatlivet (u)fred Offentlighed

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Skab orden og overblik ved hjælp af 5S - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Vi har for lidt plads! Mange sygehuse er opført for år tilbage og ikke dimensioneret til at rumme

Læs mere

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis FRA IDE TIL FAKTURA Innovation i praksis INNOVATIONS BOOT CAMP Betingelsen for at blive verdensmester i innovation er innovative leder, der er i stand til at transformere deres organisationer fra produktions-

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud Cand.psych. Petra Patzwaldt Aftenens program kl. 19-21:00 Lidt om mig selv Vi starter med en fortælling Forskellige tanker om udfordringerne ved børn

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere www.fairproces.dk Bo Vestergaard: Foredrag og konsultation med fokus på effektiv ledelse af forandringer PRISVINDENDE PRAKTISK TEORI TIL LEDELSE AF FORANDRINGERteori til involvering af medarbejderne i

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Kim Lorentzen 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Hvorfor jeg mener at vide noget om jobsøgning Har arbejdet som HR Manager i Nokia Danmark

Læs mere

Erfaringsopsamling fra case

Erfaringsopsamling fra case Erfaringsopsamling fra case s samt læringsteori og læringsstil Midler/program: Erfaringsopsamling fra case s Læringsteori Læringsstiltest Erfaringsopsamling fra case. Case-opstart (trin -). Indsamling

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Dialog og inddragelse skaber forandringer i Køge Arresthus

Dialog og inddragelse skaber forandringer i Køge Arresthus Dialog og inddragelse skaber forandringer i Køge Arresthus Inspirationsarrangement Vær med til at forny den offentlige sektor Roskilde Sygehus d. 17. juni, 2014 v. Henrik Ulse, fængselsbetjent i Køge Arresthus

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere