2 Datakilder og funktionalitet...8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Datakilder og funktionalitet...8"

Transkript

1

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets anledning og formål Projektets Indhold Afgrænsning Deltagere Ekstern referencegruppe til projektet Datakilder og funktionalitet Bygnings- og Boligregistret (BBR) - Erhvervs- og Byggestyrelsen Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bygningsflade-temaet, BBR-Geokodning og dele af Beredskabsplanen - Odense Kommune Officielle standardadresser og -koordinater fra OIS (OSAK) - Erhvervs- og Byggestyrelsen Adresse webservices (AWS) - Kort & Matrikelstyrelsen, Erhvervs-og Byggestyrelsen og ITog Telestyrelsen Skærmkort og Stednavne - Kort og Matrikelstyrelsen Dataanalyser Undersøgelse af CVRs datakvalitet Folkeskoler i Odense Kommune Hoteller i Odense Kommune Politiet på Fyn og omliggende øer Brandvæsen og redningsstationer på Fyn og omliggende øer Hospitaler på Fyn og omliggende øer Undersøgelse af adresserne i CVR og OSAK Kontrol af CVR-data i Odense Bymidte Delkonklusion på undersøgelser Navn på virksomhed Branchekode Adressen Kobling via nøgler Kobling Resultatkvalitet troværdighed Delkonklusion Konceptafprøvning applikationen Digitalt Beredskab Designbeskrivelse Løsningsbeskrivelse og afgrænsning Praktiske tilretninger Performance Adgangen til CVR-data... 18

4 5.3.3 Adgangen til FOT-data Resultater og konklusioner Anvendelse af data i Digitalt Beredskab Adressen Branchekoder og anvendelseskoder Bygningstema (geokodet) Kulissen KMSs web-services Stednavne (data og services) Geodata (kulisse og reference) Symbologi af beredskabsobjekter Samlet konklusion Anbefalinger Det videre forløb Bilag Bilag 1 - Beskrivelse af data anvendt i Projektet Bygnings- og Boligregistret (BBR) Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) CVR web-service Bygningsflade-tema Geokodning af BBR-bygningsdata OSAK - Officielle Standard Adresser og Koordinater Adresse webservices (AWS) KMSs skærmkort (gråtonede) KMSs Geodata web-services Bilag 2 - Folkeskoler Bilag 3 - Hoteller Bilag 4 Politi, Beredskab og Sygehuse Bilag 5 Feltstudie i Odense

5 1.1 Projektets anledning og formål I de offentlige basisregistre findes en lang række oplysninger om vores fysiske omgivelse i form af ejendomme, bygninger, boliger og virksomheder. De samme fysiske opgivelser registreres i de nye digitale grundkort som kommunerne og staten i disse år er ved at opbygge i projekt FOT Danmark (Fælles objekttyper). Hver for sig danner de offentlige registre og kortdatabaser grundlag for løsningen af forvaltningsopgaverne indenfor den pågældende sektor, men tilsammen udgør de en del af infrastrukturen for digital forvaltning. Formålet med dette projekt er at afprøve mulighederne for at knytte data fra registre og grundkortdatabaser sammen, således at en given bruger kan kigge ned igennem et enkelt vindue og se alle relevante informationer for området på én gang. Det var et særskilt formål at teknikken skulle være baseret på web-services (net-tjenester), dvs. at brugeren ser de originale grunddata uden forsinkelser, og således at de forskellige data ikke på forhånd skal flyttes ud af deres oprindelige register. Det var desuden et særligt formål, at sammenstillingen skulle ske ved hjælp af de fælles identifikationer (nøgler) som i forvejen optræder i registrene og som knytter informationen til et bestemt sted (geonøgler), som f.eks. adresse, stednavn, ejendomsnummer eller bygningsident. Beredskabsappl. Beredskabsdata WS (KF) WS (KF) WS (AWS) WS WS Kort 10 Kulisse FOT Adr (BBR) BBR CVR WS WebService KF Kortforsyningen AWS Adress WebService Kort10 Vektorkort 1: Kulisse Rasterkort Adr Det officielle adresseregister CVR Det Centrale VirksomhedsRegister FOT Fælles ObjektTyper (Odense Kommune) BBR Bygnings- og BoligRegistret Fig. 1. Arkitektur for konceptafprøvning 5

6 Konceptet vil være relevant for en lang række løsninger indenfor digital forvaltning, men som konkret anvendelseseksempel blev det besluttet at udpege beredskabsområdet, der er særlig afhængig af, at have adgang til tværgående oplysninger om en bestemt geografi hurtigt. I en akut krise- eller ulykkessituation vil beredskabet, udover de forberedte beredskabsplaner, have behov for øjeblikkelig og aktuel information om der i området findes særligt farlige virksomheder (f.eks. kemiske) eller særligt sårbare mål (f.eks. børne- eller ældreinstitutioner), hvor mange boliger det evt. skal evakueres osv. Projektet blev gennemført på basis af data fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Det centrale Virksomhedsregister (CVR), de officielle adressedata og de digitale grundkort. Odense Kommune blev udvalgt som forsøgsområde, bl.a. fordi de digitale grundkort for Odense er forsynet med gode geonøgler. Projektsamarbejdet har derfor omfattet Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der har ansvar for hhv. BBR og CVR, Odense Kommune samt Kort & Matrikelstyrelsen, der har stået for projektledelse og it-udvikling. 1.2 Projektets Indhold For at opfylde projektets formål er følgende overordnede opgaver løst og dokumenteret: 1. Analyser af data og dokumentation af eventuelle fejl og mangler i entydighed og/eller datakvalitet. 2. Konceptafprøvning af infrastrukturen (bl.a. webbaserede koblinger af register- og kortoplysninger). Dette illustreret i en applikation Digitalt Beredskab Resultaterne fra analyser og konceptafprøvning er dokumentet dels i denne rapport og dels via applikationen Digitalt Beredskab. For at opnå den fulde forståelse for projektets resultater er det derfor nødvendigt at se de to afleveringer i sammenhæng. 1.3 Afgrænsning Dataanalyser og konceptafprøvningen er foretaget på data fra et begrænset geografisk område i Odense Kommune med den hensigt at opstille og afprøve et koncept for et stykke digitalt infrastruktur. Projektet havde derfor ikke til formål at udføre en dybdegående analyse og vurdering af registres data og tilknyttede funktionalitet (udtræk, webservices, mv.). 6

7 1.4 Deltagere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Vivi Basballe Bjørn Göttler Erhvervs- og Byggestyrelsen Steen Rasmussen Odense Kommune, Geodata, By- og Kulturforvaltningen Marianne Domar Rasmussen Sten Frandsen Kort og Matrikelstyrelsen Olaf Andersson (Projektejer) Jens Bo Rykov (Projektleder) Flemming Nissen Morten Lind Ulla Kronborg Mazzoli Poul T. Bengtson Projektet mistede en af projektdeltagerne undervejs i forløbet. Martin Veis Jørgensen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, bidrog fra starten med sin store indsigt i Bygnings- og Boligregisteret, og med de indledende dataanalyser. Det var bl.a. Martins fortjeneste, at projektet kom til at omfatte BBR-data. Martin døde i begyndelsen af marts Ekstern referencegruppe til projektet Beredskabsstyrelsen Hans Bruhn Rigspolitiet Ole Jakobsen Kort & Matrikelstyrelsen Marlene Meyer 7

8 2 Datakilder og funktionalitet De deltagende parter, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Odense Kommune og Kort & Matrikelstyrelsen bidrager hver især til projektet med data og funktionalitet til kobling og visualisering. I bilag 1 beskrives data og funktionalitet mere indgående. Fokus er lagt på kvalitet og egnethed i forhold til projektets formål. I de følgende beskrives anvendelsen af data i projektet. 2.1 Bygnings- og Boligregistret (BBR) - Erhvervs- og Byggestyrelsen Bygnings- og Boligregisteret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder oplysninger om bygnings- og boligforholdene i landets ca. 2.1 mil bygninger. Registeret anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og den private sektor. Odense Kommune har foretaget en kobling mellem oplysninger i BBR og kommunens tekniske kort. Dermed er det muligt at anvende BBR-oplysninger i en geografisk sammenhæng f.eks at farvelægge bygninger efter deres anvendelse, som er registreret i BBR. Adgangen til BBR sker gennem Den Offenlige Informationsserver (OIS). Som distributører af OIS data er Grontmij/Carl Bro i stand til at trække data over nettet til projektets applikation Digitalt Beredskab. 2.2 Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen CVR indeholder informationer om virksomheders stamdata, ved stamdata forstås: Navn, adresse, branche, størrelse (antal ansatte), teleoplysninger mm. Oplysningerne om branche gør det muligt at sortere og kategorisere data, således at kortet kan illustrere bygninger som kan fremme eller hindre en opgaveløsning. Den geografiske kobling sker via adressen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i flere år drevet en CVR web-service, som ved kald med et C- eller P-nummer, returnerer hele eller dele af en virksomheds basale egenskabsdata. I foråret blev servicen udvidet med udtræk ved hjælp af adressen som søgekriterium. Denne tjeneste bruges til at udtrække virksomhedsdata fra CVR til brug ved denne afprøvning af konceptet. 2.3 Bygningsflade-temaet, BBR-Geokodning og dele af Beredskabsplanen - Odense Kommune Odense Kommune har leveret Bygningsflade-temaet der er en del af Odense Kommunes tekniske grundkort. Temaet indeholder fladepolygoner der afspejler de enkelte bygningers tagflader samt BBR-Geokodning som er en kortmæssig præsentation af BBR-registrets data om bygninger i Odense Kommune. Netop denne kombination af et korttema der beskriver de enkelte bygninger samt koblingen til BBR-registret gør det muligt at simulere de forhold der 8

9 bliver gældende, når FOT er implementeret. FOT er en forkortelse for fælles objekttyper og er navnet på et projekt mellem kommunerne og staten der i disse år etablerer nye fælles digitale grundkort. I modsætning til tidligere udgaver af specifikationen til de tekniske kort definerer FOT-3 specifikationen en BBR-bygning som: Repræsentationen af et i BBR registreret bygningsobjekts bebyggede og/eller overdækkede areal tilknyttet en bygningsidentifikation der er identisk med identifikationen anført i BBR. Det indebærer at der fremover vil være en 1:1 relation mellem bygninger i kort og BBRregistret. FOT-3 specifikationen definerer yderligere en række forhold omkring ajourføring og aktualitet, og det er målet at nå frem til en situation, hvor oplysningerne om f.eks. en ny bygning bliver registreret samtidigt i både BBR-registret og det digitale grundkort. FOT arkitekturen sikrer adgang til et stabilt, homogent, veldefineret og tidstro datasæt, som gør det realistisk muligt at etablere real-time applikationer som f. eks projektets Digitalt Beredskab. Simuleringen gælder for et område i den centrale del af Odense by, og her er opnået en noget nær 100% korrekt 1:1 kobling mellem BBR-registret og bygningernes udstrækning i kortet. 2.4 Officielle standardadresser og -koordinater fra OIS (OSAK) - Erhvervs- og Byggestyrelsen Standardadresserne fra OIS (OSAK-adresser) er sammensat af de adressedata som kommunerne registrerer som en del af deres rolle som adressemyndighed. Adresserne fra alle kommuner samles i den Offentlige Informationsserver (OIS) og forsynes i OSAK-datasættet med ekstra oplysninger om bl.a. postnummer, så de er velegnede til landsdækkende brug. Hver adresse er tilknyttet et adressepunkt, hvis beliggenhed er defineret ved hjælp af et sæt koordinater i UTM-koordinatsystemet. OSAK indgår med 2,2 mio. adresser i en søgefunktion i projektets applikation. 2.5 Adresse webservices (AWS) - Kort & Matrikelstyrelsen, Erhvervs-og Byggestyrelsen og IT- og Telestyrelsen AWS er en webservice som bl.a. indeholder mulighed for smarte søgninger og opslag i de officielle standard adresser (OSAK jf. ovenfor). Ved at anvende AWS er det muligt i i projektapplikationen at skrive en næsten rigtig adresse i søgefunktionen, hvorefter den bliver rettet til den rigtige adresse. Det er desuden muligt at placere adressen geografisk ved hjælp af de adresekoordinater som kommunerne registerer. I projektet anvendes en første prototype af AWS. En langt mere funktionel og bedre optimeret driftsversion er under udvikling i efteråret Skærmkort og Stednavne - Kort og Matrikelstyrelsen Skærmkortene indeholder et topografisk sæt i mange opløsninger (målforhold) af visualiserede geodata som indeholder de fleste geometrityper og stednavne. I projektet indgår følgende skærmkort: 1: , 1:4.000 og kort10. 9

10 Stednavneregistret indgår i projektet som en søgemulighed for at kunne relatere hændelser til steder, der ingen adresse har, eks: Blommenslyst 10

11 3 Dataanalyser Analyserne har til formål at beskrive og vurdere de anvendte datas egnethed til beredskabsformål i form af: Dækningsgrad (fuldstændighed) og nøglesammenhæng med andre registre. Fokus er fortrinsvis lagt på at undersøge, den i projektet, gennemgående og bærende nøgle: Adressen. Adressen er valgt som hovednøgle dvs. som det unikke dataelement, der sammenkobler de forskellige datakilder/data med hinanden. Ligeledes er adressen indgangen til fremsøgning og navigation i applikationen Digitalt Beredskab. Det er således hensigten at undersøge, om adressen er den samme entydige og standardiserede komponent i alle de anvendte datakilder, og om der er overensstemmelse i CVR/BBR mellem en virksomheds fysiske beliggenhed og den registrerede adresse. Endelig skal det undersøges om geokodningen af bygninger er korrekt og hermed om der er overensstemmelse mellem bygningspolygoner og BBR data. Analyserne er foretaget på grundlag af udtræk over Odense Kommune fra henholdsvis CVR, Odense Kommunes registre herunder beredskabsplanen, BBR og KMSs Stednavnedatabase. Informationerne er sammenstillet i Excel og sammenlignet visuelt. Skoler og hotellers adresser og faktiske beliggenhed er sammenlignet og kommenteret af CVR og Odense Kommune med støtte fra det kommunale beredskab i Odense. Ligeledes er der fortaget sammenligninger af branchekoder i CVR og anvendelseskoder i BBR. Endelig er der i et udvalgt område i Odense centrum foretaget feltanalyser i form af direkte sammenligning mellem diverse registerinformationer og bygningernes iagttagede anvendelse, adresse og konkrete beliggenhed. KMS har gennemført en analyse af adresser knyttet til Politiet og Brandvæsen med støtte fra politiets og Falcks informationer på internettet og en telefonisk kontakt til Odense Politi. 3.1 Undersøgelse af CVRs datakvalitet Folkeskoler i Odense Kommune Aktører: CVR - BBR - KMS- Odense Kommune (Bilag 2) Odense Kommune og CVR har gennemgået listen over CVR-registrerede folkeskoler i Odense Kommune. Generelt indeholder CVR alle folkeskoler. Der er ikke fundet skoler, som ikke er indeholdt i CVR. Udover folkeskoler indeholder listen også sygehusundervisning, hvor indlagte børn får undervisning. Listen indeholder en fejl, da et cateringfirma optræder på listen. Af 58 skoler listet i CVR i Odense Kommune er 2 skoler nedlagt, men endnu ikke slettet i CVR. Dette skyldes, at regnskaberne ikke endeligt er afsluttet. Adresserne er ikke korrekte i 4 ud af 58 registreringer. Det drejer sig typisk om at virksomheden er registreret på en række adresser f.eks. Algade nr. 1, nr. 3 og nr. 5. og udsøgningen kun levere den mindste værdi, nemlig nr. 1. Registreringen kan derfor være refereret i forhold til inspektørboligen. 11

12 Det tog Odense Kommune ca. 3-4 timer at gennemgå, validere og rette oplysningerne om skoler i Odense Hoteller i Odense Kommune Aktører: CVR- BBR - KMS- Odense Kommune Odense Kommunes beredskabsplan (Bilag 3) Odense Kommune og CVR har gennemgået listen over CVR-registrerede hoteller i Odense Kommune. Generelt indeholder CVR alle hoteller. Odenses 3 største hoteller, der er kategoriseret som Konferencecentre og kursusejendomme. Af 22 hotelregistreringer er 3 registreret med en forkert branchekode - 1 virksomhed med detailhandel, 1 restaurant og en regnskabsadresse. Adresserne er korrekte på de øvrige 19 virksomheder. Det tog Odense Kommune ca. 3-4 timer at gennemgå, validere og rette oplysningerne om hoteller i Odense Politiet på Fyn og omliggende øer Aktører: KMS- BBR - CVR- Politiet hjemmeside Odense Politi (Bilag 4) Listen over CVR-registrerede politi-enheder over Fyn med omliggende øer er gennemgået. Generelt indeholder CVR alle politienheder og der er ikke fundet politistationer/-kontorer som ikke er indeholdt i CVR. Af 43 politienheder listet i CVR optræder 5 ikke på politiets egen hjemmeside. Odense politi oplyser, at de ikke kender til de 5 enheder. Adresserne stemmer ikke overens i 6 ud af 43 registreringer. Dette skyldes slå-fejl i 2 tilfælde og sandsynligvis ønsket om at modtage post på anden adresse i 4 tilfælde. CVR har konstateret, at en af adresserne er ændret af Danmark Statistik i forbindelse med sagsbehandling Brandvæsen og redningsstationer på Fyn og omliggende øer Aktører: KMS CVR BBR - Falcks hjemmeside (Bilag 4) Listen over CVR-registrerede brand- og redningsstationer over Fyn med omliggende øer er gennemgået. Generelt indeholder CVR alle brand- og redningsstationer og der er ikke fundet yderligere stationer. Af 33 enheder listet i CVR optræder alle Falcks enheder på Falcks hjemmeside. Adresserne stemmer ikke overens i 2 ud af 33 registreringer. I begge tilfælde skyldes det sandsynligvis ønsket om at modtage post på anden adresse Hospitaler på Fyn og omliggende øer Aktører: CVR- BBR - Sygehus Fyn - sundhedguiden.dk. (Bilag 4) 19 enheder er listet i CVR. Listen over CVR-registrerede hospitaler over Fyn med omliggende øer er gennemgået. Der er ikke fundet yderligere enheder. 12

13 Det er ikke muligt at detaljere udsøgningen, så hospitaler med f.eks. skadestuer kan findes. 3.2 Undersøgelse af adresserne i CVR og OSAK Når adressen anvendes som nøgle til at forbinde data fra forskellige registre, har kvaliteten af adresserne i form af entydig definition, opbygning og indhold afgørende betydning for resultatet. I 2001 udførte en arbejdsgruppe med deltagelse af Erhvervs og Selskabsstyrelsen (CVR) Told- og Skattestyrelsen samt Kort & Matrikelstyrelsen en undersøgelse af overensstemmelsen mellem adresser i det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og Bygningsog Boligregister (BBR). Resultat af undersøgelsen viser, at der for 94% af adresserne er tale om fuld overensstemmelse mellem CVR og BBR, når man foretager en sammenligning af de komplette adresser. [Se: Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregister. CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen marts 2002] Der er ikke foretaget yderligere landsdækkende undersøgelser i forbindelse nærværende projekt Kontrol af CVR-data i Odense Bymidte CVR-data blev kontrolleret i Odense bymidte i forbindelse med et møde i Odense Kommune (Bilag 5). Asylgade, dele af Vindegade og dele af Nørregade blev gennemgået. Ca. 180 virksomheder blev vurderet med støtte af CVR-medarbejdere. Gadeskilte på bygninger blev sammenholdt med CVR-oplysninger på listeform. Området er præget af små private virksomheder. CVR-oplysningerne passer generelt godt. Adresserne stemte for 99% af de undersøgte virksomheder. Navnene stemte for 98% af de undersøgte virksomheder. Brancherne stemte for 100% af de undersøgte virksomheder. Det er dog uhensigtsmæssigt, at produktionsvirksomheder, der administreres af en advokat, bliver knyttet til advokatkontorets adresse. Det betyder f.eks. at varmeforsyning, gasproduktion og børnehaver er tilknyttet samme adresse. Problemet kan løses automatisk i forbindelse med udtræk af data. 3.4 Delkonklusion på undersøgelser Navn på virksomhed Såvel som adressen skal være entydig, er det vigtigt at navnet på virksomheden er entydigt. For eksempel er Blommenslyst Kros CVR-navn: Jette og Flemming Herts A/S. Det er vigtigt at tilrette navnet i registret, så entydigheden sikres i f.eks. beredskabssituationer. 13

14 3.4.2 Branchekode Det er konstateret, at de branchekoder (folkeskoler, hoteller, politi, brandvæsen og redningskorps samt hospitaler), der indgår i analyserne, er næsten dækkende, dvs. indeholder få fejl. Det er muligt, at fejlene opstår, fordi personerne, som opretter virksomhederne i CVR registret ikke har den fornødne viden om systemets opbygning. Det er især mindre virksomheder som restauranter, catering-firmaer o.lign., som etableres uden professionel hjælp og dermed bliver meldt til under den forkerte branchekode. For eksempel er en restaurant oprettet under hoteller og mangler derfor på listen over restauranter og cateringfirmaer. Ligeledes er et cateringfirma oprettet under folkeskoler og derfor ikke på listen over cateringfirmaer Adressen Generelt er der overensstemmelse mellem CVR-adressen og produktionsvirksomhedens beliggenhed. Der er dog fundet fejl og afvigelser i alle analyserne, hvilket så kan tyde på en generel tendens i registret. Fejlene kan umiddelbart opdeles i to grupper. De der er egentlige fejl såsom tastefejl og de bevidste fejl. Til sidstnævnte hører eks. registrering af en/flere produktionsenheder på samme adresse (firmaets hovedsæde eks.) i stedet for på produktionsenhedens beliggenhedsmæssige adresse.kobling via nøgler 14

15 4 Kobling via nøgler 4.1 Kobling Den overordnede tekniske idé er at sammenkoble forskellige dataregistre online på internettet ved hjælp af registerobjekternes nøgler. Adressen er en sådan nøgle. Adressen er samtidig en unik identifikator på et fysisk sted, som f.eks. kan være et sted på en vej, en postkasse eller en hoveddør. De to anvendelsesbegreber (registernøgle og fysisk reference) må ikke forveksles. Adressenøglens entydighed og rigtighed er vital for koblingens succes. Forkert stavede adresser, forkerte postnumre / stednavne eller manglende litra (husnummer bogstaver, f.eks. 32a) betyder at sammenkoblingen vil mislykkes. Ved hjælp af omformning fra adressens tekst og husnummer til en kommunevejkode (CPRvejkode) gøres adressen bedre egnet til brug som et dataregisters interne nøgle. 4.2 Resultatkvalitet troværdighed Succesen af sammenkobling mellem forskellige registres registrering af samme objekt er baseret på adressens entydighed og rigtighed. Tidligere undersøgelser har vist, at der er en høj adresseringskvalitet i de danske registre. F.eks. var der omkring 2001 en forskel på 5-6% af adresserne i BBR og CVR på de samme objekter. Denne difference bør selvfølgelig forbedres løbende og gennemgå en systematisk kontrol og evt. fejlrettelse, for at bringe både de to omtalte og andre registres adressedata op på et endnu højere niveau. 4.3 Delkonklusion Der blev ikke gennemført systematiske undersøgelser og analyser af Odense Kommunes adressedata, men konceptafprøvningen af det Digitale beredskab lod formode at Odense Kommunes adressedata er af høj kvalitet og formentlig på højde med resultatet af den omtalte ca. 6 år gamle undersøgelse. 15

16 5 Konceptafprøvning applikationen Digitalt Beredskab 5.1 Designbeskrivelse For at illustrere konceptet, webbaseret kobling af register- og kortoplysninger blev der udviklet en applikation Digitalt Beredskab. Beredskabsområdet er særlig afhængigt af, at have adgang til tværgående oplysninger om en bestemt geografi hurtigt. Applikationen skulle hermed illustrere nødvendigheden af at have en solid og velfungerende geografisk infrastruktur som basis for den digitale forvaltning. Digitalt Beredskabs overordnede funktionalitet går ud på at demonstrere, hvordan f.eks. en tænkt brand meldes ind, hvordan man får et overblik over området samt hvilke resurser og kritiske punkter, der findes. I forbindelse med de overordnede designkrav blev der opstillet kriterier for klassificering af forskellige branchetyper i CVR og BBR. Det blev gjort for at understøtte overblikket over de data, CVR og BBR samlet kan give. Der blev defineret specielle klasser af virksomheder, her kaldet beredskabsobjekter (Bilag 5.1): Beredskabs-objekter (, brand- og redningsstationer, politi), Farlig virksomheds-objekter (plast-, gas-, malingproduktion, mv.) Forsynings-objekter (varme-, el- og vandforsyning) Indkvarterings-objekter (hoteller, skoler, idrætshaller mm.) til evakueringsformål, Institutions-objekter (Plejehjem, vuggestuer mv.) Lægehjælps-objekter (hospitaler, lægekonsultationer) Disse fik tillige en farvekode, der gjorde at de var lette at genkende i kortfladen. Gruppering og valg af farvekode baserer sig på principperne fra projektet GeoDB indhold og katalog, KMS, Der blev defineret et sæt af web-services, der har tilgang til de enkelte datasamlinger (jvf. afsnit 2, hvor datakilder er beskrevet), ligesom adressen blev fastlagt som hovednøgle for kobling mellem registrene. Adressen har desuden den egenskab at den kan referere til et fysisk objekt i virkeligheden og dermed også bruges som udpegning af stedet for en hændelse. Der blev udarbejdet følgende overordnede designkrav til Digitalt Beredskab: demonstrere de muligheder, og eventuelle begrænsninger, som adressen som nøgle har til at sammenkoble registre demonstrere lødigheden af de aktuelle data fra følgende kilder: o det med BBR koblede geometriske bygningstema fra Odense Kommune, o virksomhedsdata fra CVR, o bygningsdata fra BBR, 16

17 o adressedata (valideret via Address Web Service, AWS) fra OSAK (Officielle Standard Adresser og Koordinater) o geonøgle-baserede tjenester (KMS adresser og stednavne) samt geografiske reference- og kulissedata fra KMS (Skærmkort 1: , Skærmkort 1:4.000 og Kort10). demonstrere de perspektiver, der ligger i at kunne sammenkoble offentlige registre og geografisk information, online over internettet. demonstrere de perspektiver, der ligger i anvendelse af mange forskellige typer data af høj kvalitet (fuldstændighed og rigtig identifikator). Endvidere anvendelse af webservices, der er beregnet til geografiske udtræk (fx baseret på en bounding box ). Grontmij Carl Bro har, på baggrund af designkravene, udviklet den web-baserede konceptafprøvning Digitalt Beredskab. Ligeledes til en anskueliggørelse af de fundne resultater i form af stikprøvevise afprøvninger og opsamling af de opnåede hit-rater (succesfulde stikprøver). 5.2 Løsningsbeskrivelse og afgrænsning På basis af en generel Web Map Service (WMS) / Web Feature Service (WFS) klient er der implementeret et skelet til en applikation, der anvender den omtalte klassificering af brancher, viser et åsted i forskellige oversigtsforhold med tilhørende rednings- og beredskabsforhold samt de BBR-virksomheder og CVR-bygninger, der er relevante i en nødsituation. Der er ikke gjort forsøg på at skabe en operationel applikation, men til gengæld er der gjort forsøg på at anskueliggøre, hvordan offentlige data: BBR, CVR og BBR-koblede geografiske bygninger, kan sammenkobles med adresser ovenpå et geografisk reference- og kulissedatasæt. Sådan en applikation kaldes i vore dage en mash up -applikation. Derved menes en applikation der fungerer med sammensatte data, som er tilvejebragt med andre formål for øje. Den grafiske brugergrænseflade blev forsøgt professionaliseret så meget som muligt, således at brugerne ikke bliver distraheret af støj. Med vilje er fleksibiliteten i navigation af geografien (zoom og panorering) ikke gjort synlig, men begrænser sig til 3 fastlagte geografiske indstillinger (oversigt, åsted og indsigt) som henholdsvis omfatter udsnit på 40x40 km, 1x1 km og 300x300 m. Overordnede resursedata fra CVR blev anbragt i venstre side og detaljerede data fra BBR og CVR blev anbragt i højre side med kortet i midten. 5.3 Praktiske tilretninger I forhold til den ideelle konceptillustration (fig. 1 side 5) har det været nødvendigt at foretage forskellige tilretninger for at kunne demonstrere ideen. Disse tilretninger illustrerer således de dele af den geografiske infrastruktur, der enten mangler eller er mangelfuld i forhold til applikationens tænkte anvendelse Performance Af performancehensyn har det været nødvendigt at lagre CVRs rednings- og beredskabsdata (resurseobjekter) og Odense Kommunes bygninger i separate databaser. Og det betyder, at applikationen ikke fungerer 100 % som beskrevet via webservices - over internettet i realtid. 17

18 5.3.2 Adgangen til CVR-data CVRs virksomhedsdata er i år blevet tilgængelige via søgning på en adresseattribut fra en webservice. Men denne fungerer ikke optimalt ved masseudtræk, da den ikke er bygget med geografiske masseforespørgsler for øje. CVRs nuværende online-opkobling virkede meget langsom. Det skyldes at adresserne må søges en af gangen. Et opslag på 100 adresser kan derfor vare mere end et par minutter. CVR er netop ved at udvikle en ny version, som tillader søgen på mange adresser på samme tid og branchekoder, som kan anvendes som filter. Det vil øge hastigheden betragteligt og gøre det muligt at tilgå data over langt større områder Adgangen til FOT-data Da FOT projektet endnu befinder sig i en etableringsfase, har det været nødvendigt at simulere det kommende landsdækkende digitale grundkort for så vidt angår adgangen til og dataindholdet i bygningstemaet. Det er gjort ved at etablere en web-service hos KMS med bygningstemaet fra Odense Kommunes tekniske kort, og da Odense Kommune allerede har etableret en kobling mellem de enkelte bygningsobjekter og BBR-registret (geokodning) lever data på dette område indholdsmæssigt op til kravene i FOT-3 specifikationen. 18

19 6 Resultater og konklusioner De følgende afsnit er opsamling og gennemgang af projektets resultater og delkonklusioner. Konklusionerne er truffet på baggrund af dataanalyser og konceptafprøvning i Digitalt Beredskab. 6.1 Anvendelse af data i Digitalt Beredskab. Dette projekts konceptafprøvning sker i en applikation, der fungerer med sammensatte data fra forskellige kilder. Data er derfor, i høj grad, indsamlet, kvalitetssikret eller tilgængeliggjorte med andre formål end netop denne sammenstilling for øje. I dette projekt drejer det sig om offentlige registerdata fra BBR og CVR samt BBR-koblede geografiske bygninger, der sammenkobles med adresser vist på et geografisk reference- og kulissedatasæt fra KMS. Resultaterne fra analyserne viser nogle uregelmæssigheder, fejl og mangler i alle datagrupper. Antallet af de fundne uregelmæssigheder synes dog ikke umiddelbart kritisk i de enkeltstående analyser, men vil i en sammenkoblet anvendelse kunne få alvorlige konsekvenser. Herunder er listet de, for applikationens funktionalitet, vigtigste datasæt og de mest almindeligt forekomne uhensigtsmæssigheder/fejl fundet i analyserne samt deres mulige konsekvenser for anvendelse i en applikation, som den, der er udarbejdet i dette projekt Adressen Adressen er hovednøglen, dvs. det unikke dataelement, der sammenkobler de forskellige datakilder/data med hinanden. Adressen fungerer også som indgangen til fremsøgning og navigation i applikationen. Det er derfor nødvendigt, at adressen er den samme entydige og standardiserede komponent i alle de anvendte datakilder, hvis en kobling skal muliggøres. Det er også nødvendigt, at der er overensstemmelse i CVR mellem en virksomheds fysiske beliggenhed og den registrerede adresse, hvilket også gælder for oplysninger om bygninger i BBR. Desuden er korrekt geokodning, og hermed overensstemmelse mellem bygningspolygoner og BBR-data, også afhængig heraf. Der blev, i forhold til dette, fundet adresserelaterede fejl i CVR. Fejlene havde relation til både adressenøglens entydighed/standardiserede definition (slåfejl og mangler mv.) og til den reelle fysiske beliggenhed af en given virksomhed (opgivet adresse stemmer ikke overens med aktuel beliggenhed) Branchekoder og anvendelseskoder I CVR og BBR klassificeres og grupperes virksomheder og bygninger i henhold til deres branche /anvendelse. Denne inddeling anvender dette projekt som baggrund for en klassificering af beredskabsobjekter til brug for applikationen. Dvs. at de bygningspolygoner, der via koblingen CVR/BBR/adresse svarer til en given objekttype (resurse, forsyning, sårbarhed, mv.) tildeles en entydig signatur/farve for at sikre brugeren overblik og indblik. 19

20 Det er således nødvendigt, at der er overensstemmelse mellem en virksomhed/bygnings branche/anvendelseskode, adressen og den viste bygningspolygon. Der blev fundet uoverensstemmelse mellem CVRs branchekoder og BBRs anvendelseskoder. Ligeledes er der fundet uoverensstemmelser mellem bygningspolygoner og adresser og nævnte koder. Det betyder at risikoen for forkerte objekttyper og forkert placerede objekttyper er til stede og dermed også muligheden for fejlvisning eller manglende visning af eksempelvis et hospitals beliggenhed og bygningsmæssige udstrækning er til stede Bygningstema (geokodet) Koblingen mellem bygningstema, BBR oplysninger og CVR oplysninger muliggør en kortmæssig visualisering af bygningers geografiske placering samt størrelse/form/udstrækning. Yderligere er der muligheder for at visualisere adgangsadresse, fysiske forhold (tagkonstruktion, antal etager mv.), anvendelse/branche og symbolisering som beskrevet ovenfor. Der blev fundet enkelte fejl i det geokodede bygningsdata. Disse havde fortrinsvis at gøre med ikke validerede adskillelser mellem bygninger (eks. hospitalsbygning der er adskilt i flere separate polygoner i det tekniske kort, men adressemæssigt/branchekodemæssigt hører under ét) Kulissen Topografiske datasæt i varierende målestokforhold danner kulisse eller baggrundskort i projektets applikation. Disse data tilvejebringer samlede og ordnede oplysninger om omgivelserne og disses sammenhæng med og forhold til forskellige udvalgte objekter eks. en virksomhed i brand. Yderligere gives der vigtige oplysninger om adgangsveje til, fra og udenom objekter i form af et visualiseret vejnet med tilhørende vejnavne. Oplysninger om terrænets hældning, koter, vandløb og vegetation/arealanvendelse kan også være vigtige parametre i en krisemæssig beslutningsproces. Det er derfor også nødvendigt at kulissedata er ajourførte og valide således at disse oplysninger stemmer overens med de fysiske omgivelser på det givne tidspunkt. 6.2 KMSs web-services Projektet har gjort brug af KMSs web-services i Kortforsyningen. Her er anvendt WMS tjenester til kulisse formål. WFS tjenester til at formidle den nøjagtige geometri og objektegenskaber, referere objekter til andres objekter eller til at ændre generelle objekter til tematiske objekter Stednavne (data og services) Stednavne er indsamlet i forbindelse med topografisk kortlægning og med henblik på præsentation på topografiske kort. Temaer i byer er derfor begrænsede, f.eks. er politistation og domhus ikke indeholdt i registret. Præsentation af navnet ville ødelægge vejforløbet og bygninger. Skoler er indeholdt og ønskes beskrevet med navnet på skolen. Registret (SNSOR) mangler punkter, som kan relateres til hændelser uden adresser. Alle kender f.eks. Odense Slot, H. C. Andersens Hus og Mjølnerparken, eller Gefion-springvandet, 20

Overblik over fejl og mangler i BBR

Overblik over fejl og mangler i BBR Overblik over fejl og mangler i BBR Maj 2007 1 Indledning I Rigsrevisionens beretning nr.10 / 2003 kritiseres økonomi- og erhvervsministeren for ikke at have tilvejebragt et tilstrækkeligt overblik over

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark Nordisk Adressemøde 10.-11. juni 2009 Island Landerapport Danmark af Katrine Langballe Erhvervs- og Byggestyrelsen kla@ebst.dk Siden sidst Status på entydige vejnavne og erfaringer Adressevejledning, eksempelsamling

Læs mere

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl. Dato: Lovsekretariatet Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2136 BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Odense kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Odense

Læs mere

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB FOT, geonøgler og digital forvaltning Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB To metoder Koordinater NGB N: 6178892.00 E: 722125.00 EPSG:25832 Geonøgler NGB Rentemestervej

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Side 1 af 8 Indledning Dette skriv er tænkt, som et hjælpeværktøj til at gå i gang med opgaven geokodning af kommunens bygninger. Hjælpeværktøjet

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010, j.nr. 10/01354 BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 25. juni 2008, j.nr. 07/07405 BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Februar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2137 BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Københavns kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport

Læs mere

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB.

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB. GeoCad modul GeoDB I GeoCAD er det muligt at koble relationsdatabase til GeoEDIT. Her igennem er det muligt at lagre forskellige oplysninger i databasen og koble disse oplysninger til objekter i kortet.

Læs mere

Bygningsgeokodning: Status på proces. Oktober 2012

Bygningsgeokodning: Status på proces. Oktober 2012 FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf.: 33 70 33 70 www.fot.dk Direkte: 3370 3568 e-mail: afr@kl.dk ref.: afr Bygningsgeokodning: Status på proces. Oktober 2012 Resume Nærværende notat beskæftiger

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2133 BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune...

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017

Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017 Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017 Indhold Fremsøgning af ejendom... 2 Hvad betyder farven på bygningspolygonen og på BBR-punktet... 2 Forklaring af lister og BBR-ikoner... 5 Sådan gemmer du

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Side 2. Disposition. > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning

Side 2. Disposition. > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning 22-11-2011 Side 2 Disposition > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning FOTdanmark 2011 22-11-2011 Side 3 FOTdanmark Det Fællesoffentlige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Afrapportering af FOT-bygningsforsøg. Forsøg med generalisering af TK bygninger til TOP10DK bygninger en intern evaluering i Kort & Matrikelstyrelsen

Afrapportering af FOT-bygningsforsøg. Forsøg med generalisering af TK bygninger til TOP10DK bygninger en intern evaluering i Kort & Matrikelstyrelsen Afrapportering af FOT-bygningsforsøg Forsøg med generalisering af TK bygninger til TOP10DK bygninger en intern evaluering i Kort & Matrikelstyrelsen Produktudviklingskontoret, Kort & Matrikelstyrelsen,

Læs mere

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 PROGRAM 9.30 9.45 Velkomst - formål 9.45 10.30 Grundlæggende principper 10.30 10.45 Pause 10.45 11.15 Koncept- og systemskitse geodata i vejman.dk og GIS 11.15 12.00

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune

BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 15. december 2008, j.nr. 08/00538 BBR-tilsynsrapport for Hjørring kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Hjørring kommune...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Odsherred Kommune

BBR-tilsynsrapport for Odsherred Kommune BBR-tilsynsrapport for Odsherred Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen August 2009, j.nr. 09/00312 BBR-tilsynsrapport for Odsherred kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Odsherred kommune...

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2134 BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aarhus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aarhus kommune... 2

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

Geokodning af bygninger i FOT2007

Geokodning af bygninger i FOT2007 Kontakt: amc@kl.dk Ref: sabje@kms.dk Oktober 2010 Geokodning af bygninger i FOT2007 Baggrund Notatet indeholder retningslinjer, som FOT2007 anbefaler, at FOTdanmarks medlemmer forholder sig til i forbindelse

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2135 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for

Læs mere

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata.

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata. Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister juli 2016 1. Indledning I forbindelse med adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse-data skal forbedres

Læs mere

Grundkortudvalget principaftale

Grundkortudvalget principaftale Grundkortudvalget principaftale Aftale om principper for samarbejde om den tekniske og topografiske kortlægning mellem Kort & Matrikelstyrelsen og Kommunernes Landsforening Indledning Boligministeriet

Læs mere

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger?

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Stednavne og adresser som frie data Anvendelsen af frie

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Tønder Kommune

BBR-tilsynsrapport for Tønder Kommune BBR-tilsynsrapport for Tønder Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen J.nr. 10/01355 BBR-tilsynsrapport for Tønder kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Tønder kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Foranalyse om anvendelse og ajourføring af bygninger i FOT

Foranalyse om anvendelse og ajourføring af bygninger i FOT Foranalyse om anvendelse og ajourføring af bygninger i FOT FOTdanmark 10. december 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale med Devoteam A/S. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TOP10DK Det solide grundlag

TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK er betegnelsen for Kort & Matrikelstyrelsens landsdækkende topografiske grundkortdatabase. TOP10DK er et fælles reference grundlag og kan anvendes af alle, der har behov

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Vejledning til kortløsning

Vejledning til kortløsning Vejledning til kortløsning Indholdsfortegnelse 1. Programmel og systemkrav... 1 2. Om kortløsningen... 2 3. Datakvalitet og ansvar... 2 4. Sidens opbygning... 3 5. Navigationsbjælken... 3 6. Kortvinduet...

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Erhverv oplyst 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 STAMDATA 03 Stamdata 03 METODE TIL ENERGIMÆRKNING 07 Metode til

Læs mere

Bygningsgeokodning -En vigtig g brik i det fælles administrative grundlag

Bygningsgeokodning -En vigtig g brik i det fælles administrative grundlag Bygningsgeokodning -En vigtig g brik i det fælles administrative grundlag g Jesper Rye Rasmussen / Bent Hermannsen BlomInfo A/S HRKS Fælles Projektstart 25. november 2008 Hvad er bygningsgeokodning? 1

Læs mere

Erfaringer med CPR-replikering

Erfaringer med CPR-replikering Erfaringer med CPR-replikering Dette dokument beskriver en række overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at vi har udviklet en Proof of Concept (PoC) af en CPR-replikeringstjeneste for KOMBIT. CPRs

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Samsø Kommune

BBR-tilsynsrapport for Samsø Kommune BBR-tilsynsrapport for Samsø Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 5. september 2008, j.nr. 08/00534 BBR-tilsynsrapport for Samsø kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Samsø kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling Kontor Forvaltningsdata Dato 16. februar 2016 Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling 1. Indledning Dette datasæt repræsenterer Danmarks inddeling i 98 kommuner, således som de blev fastlagt i forbindelse

Læs mere

Vejledning til Geokoderen.dk 04. MAJ 2017

Vejledning til Geokoderen.dk 04. MAJ 2017 Vejledning til Geokoderen.dk 04. MAJ 2017 Indhold Fremsøgning af ejendom... 2 Hvad betyder farven på bygningspolygonen og på BBR-punktet... 2 Forklaring af lister og BBR-ikoner... 5 Sådan gemmer du i geokoderen...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Varde Kommune

BBR-tilsynsrapport for Varde Kommune BBR-tilsynsrapport for Varde Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00153 BBR-tilsynsrapport for Varde kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Varde kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Spørgsmål og kommentarer rettes til Miljøministeriets hotline: 72544804 eller plansystemdk@blst.dk 1. Indledning - Panorér --hvad gælder for arealet 2. Visning

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Kommunalt arbejdsprogram

Kommunalt arbejdsprogram KL Teknik og Miljø Kommunalt arbejdsprogram 2015-2016 geodanmark.dk Den forretningsmodel, der blev vedtaget i april 2014, betyder nye rammer for samarbejdet i GeoDanmark, herunder en ændret opgave- og

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lejre Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lejre Kommune BBR-tilsynsrapport for Lejre Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 14. april 2009, j.nr. 08/01544 BBR-tilsynsrapport for Lejre kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lejre kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel FOT3 - ny grundkortstandard Set fra en Data-producent synsvinkel Indlæg på Bentleyuser.DK årsmøde 2007 d. 13.11.2007 1 FOT - Fælles Objekt Typer FOT standard Proces startet i 1997 af KL og Boligministeriet:

Læs mere

Perspektiv nr. 11, Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde. Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet

Perspektiv nr. 11, Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde. Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet Igennem de seneste år har der været øget fokus på koordinering af den danske kort- og geodataproduktion.

Læs mere

Introduktion til Geokoderen v. 1.6 10. december 2015

Introduktion til Geokoderen v. 1.6 10. december 2015 Introduktion til Geokoderen (v.1.6) Indhold For brugere... 2 Om Geokoderen... 2 Adgang til Geokoderen... 2 Fremsøgning af ejendom... 2 Ændring af koordinater for BBR s bygninger... 3 Opdeling, samling

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører.

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Indhold Generelt.... 1 Automatisk/manuel tilknytning af kortdata og gravstedsdata.... 1 To niveauer af geokodning.... 2 Geometrityper....

Læs mere

Bilag B. Interessentanalyse og gevinster EBST. - undersøgelse af gevinster ved bygningsgeokodning. Notat

Bilag B. Interessentanalyse og gevinster EBST. - undersøgelse af gevinster ved bygningsgeokodning. Notat Bilag B til notat om samfundsgevinster ved geokodning af bygninger i Bygnings- og Boligregisteret, BBR EBST Interessentanalyse og gevinster - undersøgelse af gevinster ved bygningsgeokodning Notat Januar

Læs mere

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen) BEK nr 195 af 07/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j. nr. 07/08217

Læs mere

Værdien af danske adressedata

Værdien af danske adressedata 7. juli 2010 /mli-ebst ERHVERVS- OG Værdien af danske adressedata Samfundsgevinster som følge af frikøb af adressedata mv. i 2002 Resumé Adresserne spiller en fundamental rolle i samfundet. Adresser anvendes

Læs mere

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 Kort & Matrikelstyrelsens strategiske grundlag Digital forvaltning tager et stormskridt Ny Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Oversigten over forslag til indsatsområder for FOTdanmarks Arbejdsprogram 2009-2010

Oversigten over forslag til indsatsområder for FOTdanmarks Arbejdsprogram 2009-2010 Bilag 1b FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Oversigten over forslag til indsatsområder for FOTdanmarks Arbejdsprogram 2009-2010 Direkte: e-mail:

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde Af Morten M. Sørensen, NIRAS HVEM ER JEG? Morten Sørensen (1974), mmks@niras.dk Civilingeniør fra DTU 2001 (GIS og Geologi) Fra 2001 ansat i BlomInfo nu NIRAS i Allerød.

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

10.2b. Genbrug af adressedata

10.2b. Genbrug af adressedata 10.2b. Genbrug af adressedata 17. maj 2011 Målsætning Offentlige myndigheder skal ikke anvende ressourcer til dobbeltregistrering af adressedata, ligesom borgere og virksomheder ikke skal tvinges til at

Læs mere

Afrapportering af arbejdsgruppens arbejde 2005. Bilag A: Kommissorium af 9. februar 2005... 2. Bilag B: Postale begreber... 5

Afrapportering af arbejdsgruppens arbejde 2005. Bilag A: Kommissorium af 9. februar 2005... 2. Bilag B: Postale begreber... 5 Bilag til afrapportering - Officielt postnummerkort Bilag s. 1 af 21 Officielt postnummerkort Afrapportering af arbejdsgruppens arbejde 2005 BILAG Bilag A: Kommissorium af 9. februar 2005... 2 Bilag B:

Læs mere

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Version 1 November 2008 Webadr. Pr. 18.11.08: http://vej03.vd.dk/vis/vdaccreg/html/vd_acc.html Vejdirektoratet

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12)

Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion (11 p) 1.1 Indledning 1.2 Definition af GIS 1.3 Udvikling i brug af GIS 1.4 Forudsætninger for at bruge GIS 1.5 Info-database om geodata.

Læs mere

fr :12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen

fr :12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen fr 09-11-2007 15:12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen har bedt om Kort & Matrikelstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og

Læs mere

GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer

GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer GIS 1 og GIS 2 Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion 1.1 Indledning 1.2 Definition af GIS 1.3 Udvikling i brug af GIS 1.4 Forudsætninger for at bruge GIS 1.5 Metadata om geodata.

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Energiforbrugsdata i BBR

Energiforbrugsdata i BBR Energiforbrugsdata i BBR Lidt om data, kvalitet, loven og de fremtidige planer Lars Misser Geoforum Temadag 27. november 2014 BBR som register for energidata Energiområdet er ét af 3 primære formål med

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Introduktion til matrikulære data

Introduktion til matrikulære data Introduktion til matrikulære data Matrikulære data kan deles op i tre grupper: - elementer i basismatriklen - temaer - øvrige elementer Elementer i basismatriklen omfatter elementer, der indgår i den matrikulære

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk 19. juni 2015 Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Erhvervs- og Boligstyrelsen Erhvervs- og Boligstyrelsen Analyse af vejnavnesammenfald Undersøgelse af problemer mht. flere forekomster af samme vejnavn i kommunen - efter en kommunesammenlægning Februar 2004 www.carlbro.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her Danmark og INSPIREs Transportnetværk Indsæt billede her Lars Storgaard, 24. oktober 2011 Danske geodata i bilag 1.7 Transportnetværk Fra monitoreringen af INSPIRE i DK 2010: Geodata for luftfart: Flykorridorer

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere