Pricing of thetesla Model S in Denmark, using Kaleckis pricing theory

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pricing of thetesla Model S in Denmark, using Kaleckis pricing theory"

Transkript

1 Navn: Mads Hangaard Boller Studienummer: MB94696 Vejleder: Lina Jacobsen Antal tegn: Pricing of thetesla Model S in Denmark, using Kaleckis pricing theory AARHUS UNIVERSITET BUSINESS & SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMICS & BUSINE

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 PROBLEMSTILLING... 1 PROBLEMFORMULERING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 KILDEKRITIK... 4 VALG AF TEORI... 4 STRUKTUR ABSTRACT TEORI... 8 ESTIMERING AF MARKEDSEFTERSPØRGSLEN... 8 ESTIMERING AF MODEL S OMKOSTNINGER KONKURRENT ANALYSE VALG AF DEN ENDELIGE PRIS PRISFASTSÆTTELSESMETODEN METODE KVALITATIV UNDERSØGELSE KVANTITATIV UNDERSØGELSE UNDERSØGELSESDESIGN DATAINDSAMLING VALIDITET ESTIMERING AF MARKEDSEFTERSPØRGSEL ET FULDKOMMEN MARKED TESLA BRAND ΑKBEREGNES UD FRA EL OG HYBRIDBILMARKEDET DELKONKLUSION ESTIMERING AF MODEL S MARGINAL OMKOSTNINGER DELKONKLUSION KONKURRENTANALYSE PORTERS FIVE FORCES DELKONKLUSION VALG AF DEN ENDELIGE PRIS DELKONKLUSION PRISFASTSÆTTELSESMETODEN DEN VÆRDIBASEREDE METODE DEN OMKOSTNINGSBASEREDE METODE DEN KONKURRENTBASEREDE METODE DELKONKLUSION DISKUSSION KONKLUSION LITTERATURLISTE BILAG BILAG 1 INTERVIEW AF TRE PERSONER OMKRING TESLA OG MODEL S BILAG 2 DIALOG PÅ TESLAFORUM.DK... 88

3 1. Indledning Den amerikanske virksomhed Tesla Motors blev i 2003 startet af en gruppe ingeniører fra Silicon Valley, USA. De satte sig for at bevise, at elektriske biler kan være spændende og sporty (teslamotors.com). I 2008 kom Tesla Roadster på gaden, en sportsvogn, der skulle vise omverden, at elbiler ikke var kedelige, hverken i form af design eller motorkraft. Roadster modellen gik ud af produktion i 2012, hvor efterfølgeren var Tesla Model S. Denne model er en sedan i premium segmentet, der skulle ramme et bredere marked, end hvad tilfældet var med Roadster modellen, og ligesom Tesla Roadster var design og motorkraft, foruden rækkevidde på en opladning, væsentlige faktorer (teslamotors.com). Tesla Model S er blevet positivt modtaget, og i 2013 vandt modellen titlen som årets bil (motortrend.com). Med denne titel blev Tesla Model S den første bil i 64 år, som har fået titlen uden at have en forbrændingsmotor. U.S. National Highway Traffic Safety Administration gav Model S en rating af sikkerheden på 5 stjerner ud af 5 mulige (teslamotors.com). Problemstilling Spørgsmål om klima og forurening har længe været på dagsordenen i hele verden, og da det forventes, at der i 2030 vil være 1,2 mia. biler på vejene i verden (berlingske.dk), er biler og deres energikilde en vigtig faktor i forurening (europarl.europa.eu). Der er blevet eksperimenteret med forskellige energikilder i forhold til bilers motor. Her kan nævnes naturgas, brint, biobrændstoffer, solenergi, ammoniak og elektricitet (teslamotors.com). Hidtil har der ikke været en energikilde, som forskere og ingeniører har formået at kunne få til at kunne konkurrere med benzin og diesel. Især brintlagring, ammoniak og lithiumluft batterier, har haft forskernes opmærksomhed. Tesla Model S benytter lithiumion batterier, som har vist sig at kunne konkurrere med benzin/diesel i en sådan grad, at forbrugerne begynder at efterspørge Tesla frem for konkurrenterne med benzin/diesel motorer (teslamotors.dk). Som ejer af Tesla Model S, kræver det på nuværende tidspunkt, at man er i nærheden af en ladestation, hvis man har brug for mere energi. Da der kun er fire ladestationer i Jylland og tre på Sjælland (teslamotors.dk), besværliggøres opladning væsentligt i forhold til tankning af benzin/diesel bilerne. Side 1 af 96

4 Et andet væsentlig emne for Tesla i Danmark er afgifterne på biler. Et tilsvarende afgiftsniveau på Model S, som der er på benzin/diesel bilerne, ville hæve prisen i omegnen af 1,5 million kr.(skat.dk). Dette vil utvivlsomt have en effekt på salget i Danmark, og give konkurrenter til Tesla større konkurrencemuligheder på prisen, end hvad tilfældet er nu, hvor Model S er afgiftsfri. Selvom Tesla er 100% el, er Model S s konkurrenter ikke alene andre elbiler, men også benzin og diesel biler i dette premium segment. Markedet/segmentet for elbiler er stadig nyt, og derfor er prisfastsættelse en væsentlig faktor for, at Tesla kan afsætte deres Model S på markedet, og at kunderne vælger det nye og mindre kendte frem for det kendte/sikre, som benzin og diesel biler repræsenterer. Problemformulering Det er afgørende for Tesla Danmark, at lave en korrekt prisfastsættelse i forhold til efterspørgsel og konkurrenter, for at forblive på markedet og for at få del i kundegruppen. Da prisen også kan sættes i direkte relation til indtjening og profit, skal der også tages højde for at prisen skal dække omkostningerne. Problemformulering: Ud fra Michal Kaleckis prisfastsættelses teori, hvordan skal Tesla Danmark fastsætte den korrekte pris til deres Model S, for både at tage en optimal markedsandel samtidig med at Tesla skal skabe profit. Underspørgsmål til problemformulering: Hvor stor efterspørgsel er der på Tesla Model S i Danmark? Hvad er Teslas estimerede marginal omkostninger for Model S? Hvordan placerer Model S sig på det danske markede i forhold til primære konkurrenter? Afgrænsning Rapporten afgrænses så analysen omhandler Tesla Model S og ikke Tesla Roadster eller de kommende Tesla Model X og Tesla Model 3. Det er det danske marked, der vil blive fokuseret på i rapporten. Grundet kompleksiteten af det danske afgiftssystem på biler, vil rapporten afgrænse sig fra de danske skatteregler. Dette skyldes også, at den fremtidig afgift på elbiler er uvis. Side 2 af 96

5 I afsnittet med konkurrent analyse, vil der tages udgangspunkt i konkurrenter på nuværende marked, og ikke kommende/lancerede biler. Grundet afgrænsning af rapportens længde, er det fundet nødvendigt at lade trin 1 i Kotlers 6 trin for prisfastsættelse valg af pris objektiv udeblive. Dette trin spiller dog ingen rolle i Kaleckis prisfastsættelsesteori. Da rapporten benytter Michal Kalecki s teori om prisfastsættelse, som indebærer nogle komplicerede ligninger, vil denne rapport afgrænse sig fra at gå i dybden med det matematiske aspekt. I stedet vil rapporten benytte faktorerne i ligningen, beskrevet under valg af teori, til at analysere Teslas prisfastsættelse, og bestemme et endeligt prisinterval for Model S i Danmark. Trods fysisk henvendelse i Teslas butik i Tilst, og flere skriftlige henvendelser efter aftale, har det ikke været muligt, at få sat et interview op med relevant personale fra Tesla, grundet manglende tilbagemelding fra Tesla. Derfor er rapporten udfærdiget, så problemformuleringen kan besvares uden brug af intern data. Metode Da teorien, der ligger til grund for underspørgsmålene beskrives, tages der udgangspunkt i det normative niveau. I analysen af prisfastsættelsen, anvendes den eksplorative tilgang, da rapporten forsøger at finde forklaringer til efterspørgselsniveauet (Andersen 2013 s. 2). Målet for rapporten er at nå det forklarende niveau, ved at forklare prisfastsættelsen af Model S ud fra efterspørgsel og marginal omkostninger, og forklare den endelige prisfastsættelse. Rapporten vil bruge sekundære data i form af bla. faglitteratur og artikler. Der vil som udgangspunkt blive brugt kvantitative data tilsendt fra bla bilimp.dk 1 i spørgsmål om efterspørgsel, og kvantitative data fra Teslas årsrapport 2013, til at estimere marginal omkostninger for Model S. Rapporten benytter også kvantitative data indsamlet fra brugerne på Tesla Forum Danmark, som giver en intuitiv makspris, de vil betale for Model S, og begrundelsen for deres svar. Kvalitative data vil blive brugt i form af tre interviews. Rapporten har interviewet en mulig kunde, en kunde der har bestilt en Model S og en kunde der har ejet en Model S siden august 1 De Danske Bilimportører Side 3 af 96

6 2014. Disse interviews bruges som hjælp til at estimere Teslas Model S prisfastsættelse i Danmark og forstå kundegruppens incitamenter for at drive efterspørgslen. Da der bruges forskellige metoder, er der tale om metode triangulering (analysedanmark.dk). Målet med denne rapport er at lave et endeligt interval for prisfastsættelsen i af Model S i Danmark. Der bruges kun kendt/generel teori til at besvare rapportens problemstilling, og dermed er det den deduktive metode, der avendes (Andersen 2013, s. 3). Kildekritik Da rapporten benytter Tesla Danmark som en af kilderne, er der risiko for manglende objektivitet i denne kilde. Dette skyldes formodningen om, at Tesla ikke forholder sig kritisk til egne prisstrategier, og at de ønsker at fremstille sig selv så positivt som muligt i forhold til markedet og konkurrenter. Information indhentet fra både Tesla Danmark og Teslas internationale informationskilder vil, som konsekvens af spørgsmålet om manglende objektivitet, blive vurderet kritisk og holdt op imod kendt teori fra objektive kilder. Dette gøres for at analysen bliver så objektiv som mulig. Den ene, Svend Boller, af de tre interviewede personer, er i nær familie med forfatteren af denne rapport. Problemet med dette er, at intervieweren kender til personens baggrund, og kan i højere grad lave ledende eller manipulerende spørgsmål, for at få et ønsket svar. Der kan også nemt laves aftaler op til interviewet mellem interviewer og personen, hvilket hæmmer objektiviteten af svarene på spørgsmålene. Interviewer kan udvælge nærfamilie til at svare på spørgsmålene, da man er bevist om holdninger og svar på forhånd, og om disse vil passe godt til undersøgelsen. Denne rapport har været bevist om disse problematikker op til interviewet, og har forsøgt at stille samme spørgsmål, som de to øvrige interviewede personer er blevet stillet, og her forsøgt at holde interviewet objektivt og validt. Valg af Teori Et vigtigt teoretisk fundament for denne rapport, er den polske økonom Michal Kalecki s teorier inden for prisfastsættelse, der fastsætter produktets pris ud fra estimater af efterspørgsel og marginal omkostning (Basile et al 1985 s ). Side 4 af 96

7 En væsentlig faktor i Kaleckis prisfastsættelses teori er, at entreprenøren kun har en svag ide om virksomhedens efterspørgselskurve, og derfor er det den estimerede efterspørgselskurve man skal benytte for at bestemme virksomhedens pris på produktet: g! P! P = 1 1 w! P! P α! k: virksomheden ; g k: Er den teoretiske konstruktion med samme teoretiske status, som den individuelle efterspørgselskurve ; P k: Virksomhedens pris på produktet ; P: Industriens pris på produktet ; w k: entreprenørens estimering af hvad Kalecki kalder the state of market imperfection ; α k : Kalecki kalder dette for the degree of oligopoly. Marginal omkostninger (MC) for virksomheden, kender entreprenøren ifølge Kalecki ikke præcist, og derfor vil entreprenøren som regel sætte marginal omkostningerne som gennemsnits omkostningerne på manuelt arbejde og råmateriale ved et normalt output (Basile et al 1985 s. 251). Denne rapport bruger i stedet omkostninger ved salg af Model S, opgivet i Teslas årsrapport 2013, til at beregne et estimat af MC. Kalecki ser prisfastsættelsen af et produkt som en proces, hvor entreprenøren bruger den estimerede efterspørgselskurve og holder denne op imod virksomhedens marginal omkostninger for at sætte prisen på produktet (Basile et al 1985 s ). I sammenhæng med Kalecki s teori om prisfastsættelse er Robinson s og Chamberlain s teori om ufuldkommen konkurrence. Joan Robinson og Edward Chamberlin argumenterede for, at produktdifferentiering forklarer, hvorfor en leverandør kan tage en højere pris end perfekt konkurrence ellers vil tillade (economictheories.org). Dette passer godt på bilindustrien, hvor bilerne differentierer sig på forskellige områder. Struktur Rapporten benytter Kotlers seks trin for en korrekt prisfastsættelse. Dette skyldes at trinene kommer rundt om alle væsentlige aspekter, og giver samtidigt grundlag for en rød tråd. De fire første omhandler informationsgrundlaget og de sidste to valg af metode og valg af endelig pris. Side 5 af 96

8 Trinene er: 1) Valg af prisobjektiv 2) Vurdering af markedsefterspørgsel 3) Estimering af produktets omkostninger 4) Konkurrentanalyse i forhold til priser og omkostninger 5) Prisfastsættelsesmetoden vælges 6) Valg af den endelige pris Vurdering af markedsefterspørgsel punkt 2, udgøres i denne rapport af faktorerne i Kaleckis ligning for estimering af efterspørgslen. Konkurrentanalysen punkt 4, er set i sammenhæng med Kaleckis (P) industriens pris på produktet, men også som en effekt på niveauet af efterspørgslen. Prisfastsættelsesmetoden under punkt 5, er i denne sammenhæng Kaleckis prisfastsættelsesteori, men rapporten gennemgår kort de tre grundlæggende prisfastsættelsesmetoder, for at perspektivere og sammenligne rapportens resultat af den endelige prisfastsættelse. Til hvert afsnit vil der være en analysedel, og som afrunding på hvert kapitel, vil der være en opsamling i form af en kort delkonklusion. Rapporten slutter af med en samlet konklusion, der svarer på problemformuleringen. Side 6 af 96

9 2. Abstract The Automotive Industry operates in a competitive market. Tesla Motors did not only challenge existing manufactures, they changed the market and unlike existing car models, Tesla Motors designed and manufacture cars running completely on electricity. Other manufactures have tried and failed. A decade after launching Tesla Model S, the company is perceived as a threat for existing competitors. Tesla Motors focuses on high performance engines running on electric power. The engine comes in three different editions running from 385hp and up to 700hp. Combination of sustainable fuel, high performance and competitive price range has made the company very successful in comparison to the competitors on the market. This report is analysing pricing of the Tesla Model S in Denmark, using Michal Kaleckis pricing theory. Kotlers six steps in pricing products is used to complement Kaleckis pricing theory. The most important factor, for the final estimate of the correct price of the Tesla Model S in Denmark is, that according to Kalecki the entrepreneur only has a vague idea of the companies demand curve and marginal costs. Therefore the key figures based to calculate a correct price can only be made on estimated numbers. Side 7 af 96

10 3. Teori Dette kapitel vil gennemgå teorierne anvendt i rapporten, og gennemgangen vil være kronologisk inddelt i teori for hvert kapitel. Teorierne skal supplere og underbygge Kaleckis prisfastsættelsesteori, som er præsenteret i indledningen. Estimering af markedsefterspørgslen Kalecki anvender en estimeret efterspørgselskurve. Robert S. Pindyck og Daniel L. Rubinfeld beskriver teorien bag den teoretiske efterspørgselskurve, der illustrerer hvor meget af en vare, kunder er villig til at købe i takt med, at prisen ændrer sig. De beskriver sammenhængen mellem efterspørgsel og pris som QD = QD(P). Efterspørgselskurven har en nedadgående hældning, da kunder som regel er villige til at købe flere antal af en vare, jo lavere prisen er. I teorien vil virksomheden tage den pris for produktet, hvor efterspørgselskurven og den opadgående udbudskurve krydser hinanden. Dette er ligevægtspunktet. I denne rapport bruges udbudskurven ikke til at estimere en prisfastsættelse for Model S, men i stedet bruges virksomhedens marginal omkostninger. I afsnittet s. 18 beskriver rapporten liggetiden af brugte Model S er på bilbsaen.dk. Her tages der udgangspunkt i teorien om markeds mekanismer af Robert S. Pindyck og Daniel L. Rubinfeld. Teorien er, at hvis prisen ligger over markedsligevægten, er der et produkt overskud, da virksomheden producerer flere produkter grundet den høje pris, end kunderne vil købe til denne høje pris. Hvis prisen er under ligevægtspunktet, er der et produktunderskud, da der er flere kunder om at købe produktet, end der produceres/sælges på markedet, grundet den lave pris. Det er dette, der er tilfældet på brugtvognsmarkedet for Model S. På side 18 i rapporten starter afsnittet om priselasticitet, og teorien bag er også beskrevet af Robert S. Pindyck og Daniel L. Rubinfeld. Priselasticitet er meget væsentlig for prisfastsættelse, da høj elasticitet kan få konsekvenser for efterspørgslen. Teorien er, at elasticiteten fortæller nominelt, den procentvise ændring, der vil forekomme i efterspørgslen for 1% ændring i prisen. Formlen denne rapport har brugt til at udregne priselasticiteten for efterspørgslen (PED) er PED = % Q! % P Side 8 af 96

11 Efter PED analyserer rapporten efterspørgslen på Model S, ud fra teorien om trends i bilmarkedet. Teorien tager udgangspunkt i den faglige artikel fra 1993 af International Motor Business, der bekriver, hvordan forskellige faktorer kan skabe trends i efterspørgslen på bilmarkedet. Bla. beskriver artiklen implicit, hvordan trends kan sløre for det normale efterspørgselsniveau. Dette er relevant for Teslas estimering af efterspørgslen, da teknologien for elmotor med den store rækkevidde har skabt et trendlignende marked. Fra side 22 analyserer rapporten niveauet af ufuldkommen marked og konkurrence. Dette gøres ud fra Garry Johnsons bog Exploring Strategies, der forklarer et sådant marked. Det er vigtigt for Tesla at kende niveauet i markedet, da fuldkommen konkurrence kan betyde mange kommende konkurrenter for Tesla. Det er derfor med i en langsigtet strategi, for at prisfastsætte ud fra antallet af konkurrenter nu og i fremtiden. I teorien har et perfekt marked små adgangsbarriere, og der er mange lige konkurrenter, med meget ens produkter. Hvis Teslas marked er/bliver perfekt, kan det blive meget svært at skabe profit. På side 24 i rapporten, analyseres Teslas brand som en strategisk ressource og argument for at sætte prisen højere. Teorien bygger på Garry Johnsons afsnit Resources and competences, s. 70 i bogen, hvor Johnson refererer til Gary Hamel and C.K. Prahalad. Disse bruger begrebet intangible assets (immaterielle aktiver), og bruger brands som eksempel. Teorien er, at et godt brand kan være argument at sætte en høj pris, især hvis virksomhedens brand er højere end konkurrenters. På s. 32 i rapporten analyseres Tesla ud fra opensource begrebet. Teorien bag er ud fra Michael Glassman (Open Source Theory), at en sådan strategi kan både være en genial satsning eller udmunde i total fiasko for virksomheden. Open source kan ifølge Glassman få markedet til at vokse grundet den nedbrudte barriere på forskellige faktorer. I Tesla sammenhæng er dette på frigivelse af patenter, som skal fremme udbuddet af elbiler fra andre bilproducenter. Den negative effekt kan være, hvis der skabes et marked med for mange konkurrenter og at profitten derfor minimeres for at kunne konkurrere på markedspriser. I afsnittet omhandlende værdiskabelse for kunden på side 32, bruges Porters teori om generisk strategi og herunder produkt differentiering. Porters teori er, at denne differentiering kan opnås gennem attributter og fordele i form af features, tilpasning (customisation), performance kvalitet, pålidelighed, nemt at reparere og styling. Kotler Side 9 af 96

12 beskriver i sin teori, at det er afgørende, hvor meget kunderne sætter pris på attributterne og hvor nemt det er for konkurrenterne at kopiere produktets egenskaber. Produkt differentiering er en værdiskabelse, som både skal sikre høj efterspørgsel, og at virksomheden kan tage en højere pris for produktet. Strategy Canvas og Blue Ocean er to teoretiske begreber skabt af W. Chan Kim og Renée Mauborgne (Johnson et al 2014). Strategy Canvas sammenligner konkurrenter i forhold til deres performance og key succes factors. Dette er for at få overblik over produkt differentieringen mellem disse konkurrenter. Ud fra dette Strategy Canvas kan man identificere Blue Oceans, som er nye markeds områder, hvor konkurrencen er lille. Rapporten bruger også teorien om economic of scale beskrevet af Gerry Johnson, som værende specielt vigtig i industrier med høje omkostninger på produktudvikling, som er tilfældet i bilindustrien. Robert S. Pindyck og Daniel L. Rubinfeld beskriver teorien bag economic of scale, som situationen hvor output kan fordobles for mindre end en fordobling i omkostningerne. Teorien er, at i takt med at output stiger, vil firmaets gennemsnits omkostninger for dette output falde, i hvert fald til et vist punkt. Ifølge Pindyck og Rubinfeld kan dette ske af følgende grunde: 1) hvis virksomheden opererer i større skala kan arbejdskraften specialiserer sig i aktiviteter, hvor de er mest produktive. 2) Skala kan give fleksibilitet ved at variere kombinationen af inputs brugt til at producere virksomhedens output, og ledelsen/managere kan organisere produktionsprocessen mere effektivt. De sidste to teoretiske områder i kapitlet Estimering af markedsefterspørgslen er first- mover fordel og oligopol niveau. Firstmover advantage eksisterer ifølge Gerry Johnson hvor en organisation er bedre stillet end konkurrenter, ved at være den første virksomhed i markedet med et nyt produkt, proces eller service. Johnson beskriver at en first mover fundamentalt er en monopolist, og teoretisk set er virksomheden i stand til at tage en højere pris for sit/sine produkt(er), uden at frygte for at kunderne går til en konkurrent. Ud over denne monopolfordel, beskriver Johnson fem andre firstmover fordele: Side 10 af 96

13 1. Fordel gennem erfaring, i takt med at der akkumuleres erfaring via innovation/udvikling, som skaber større ekspertise, end virksomheder med en senere market entrance end firstmoveren. 2. Scale fordele da firstmover virksomheden har haft længere tid til at udvikle og etablere større volumen. 3. Knappe materialer kan give firstmover virksomheden en fordel, da denne kan etablere adgang til disse materialer så virksomheder, der kommer senere end på markedet, ikke nødvendigvis har mulighed for. 4. Omdømme kan forbedres ved at være den første virksomhed på markedet. Især da kunder i teorien har lille mindspace til at genkende nye brands, ligeså snart et andet brand dominerer markedet. 5. Låse kunderne. Virksomheden med firstmover fordel kan låse kunderne ved at tilbyde privilegier eller et klæbende/sticky forhold, som andre senere ankomne virksomheder får svært ved at bryde. Niveauet af oligopol indgår i Kaleckis ligning som α!. Ifølge Johnson, har et oligopol marked få virksomheder der dominerer markedet, og virksomhederne med oligopol har en stærk interesse i at udelukke rivaliserende virksomheder fra markedet (denne sætning går igen i analysen). Teorien fra Pindyck og Rubinfeld siger, at et oligopol marked sætter virksomhederne deres pris eller output baseret på strategiske overvejelser vedrørende konkurrenters adfærd. Estimering af Model S omkostninger Dette kapitel kombinerer Kotlers 3. Trin i prisfastsættelsen med Kaleckis mk, til at estimere marginal omkostningerne på Model S. Kotler nævner en række omkostninger ved produktion. Først beskrives faste og variable omkostninger. Faste (FC) varierer ikke produktionsniveau eller indtægter. Variable (VC) har direkte sammenhæng med niveauet af produktionen. Det næste Kotler nævner er totale omkostninger (TC), som er summen af faste og variable omkostninger. Gennemsnitsomkostninger beskriver Kotler som den omkostning, virksomheden har pr. unit. Dette udregnes ved at dividere TC med totale produktion/varer. Et andet teoretisk begreb Kotler beskriver er akkumuleret produktion. Med dette menes, at i takt med at virksomhedens ansatte får mere erfaring og ekspertise, vil produktionen blive mere effektiv. Det betyder, at virksomheden kan producere flere produkter inden for sammen Side 11 af 96

14 mængde tid, end da virksomhedens ansatte var nye og uerfarne. Dette har en effekt på marginal omkostningerne, da der produceres større mængde men over samme tid. Pindyck og Rubinfeld beskriver MC ud fra omkostningskurver, for en virksomhed. Her forklares det, at MC er lig AVC (gennemsnitlig variable omkostninger) på dens minimumspunkt. Marginal omkostningen for Model S er blevet regnet ud fra Pindyck og Rubinfeld formel: MC =!"! Da rapporten ikke har haft mulighed for at skaffe interne data om VC fra Tesla, udregnes MC som estimat hvor VC erstattes af regnskabs posten Revenues: Automotive sales i Teslas årsrapport. Tesla beskriver ikke hvad denne post nøjagtig indeholder af omkostninger, men ud fra titlen tyder det på, at det både er variable og faste omkostninger, som kun stammer direkte fra produktion og salg af bilerne. Konkurrent analyse Denne rapport tager udgangspunkt i Kotlers forecasting/prognoser, til at analysere og vurdere fremtidens efterspørgsel i takt med, at der bliver øget konkurrence på markedet for elbiler. Kotler beskriver teorien bag forecasting ud fra efterspørgslen i markedet. Han nævner at efterspørgsel ikke er en fast størrelse men mere en funktion af markedsforholdene. En meget væsentlig teori for dette kapitel i rapporten, er Kotlers teori omkring mætning for efterspørgslen i markedet. Teorien er, at udvidelse efter et bestemt niveau ikke vil stimulere meget mere efterspørgsel. Derved argumenterer Kotler for en øvre grænse for markedsefterspørgsel, som Kotler kalder market potential. Måden man laver dette markeds forecast, er ifølge Kotler bla. ud fra industriens marketing udgifter og så markedets efterspørgsel i specifikke perioder. Derudover anbefaler Kotler at virksomheden undersøger købernes intentioner, interviews af kundegruppen, tidligere salgstal og eksperters vurdering som fx forhandlere, distributører, leverandører og marketing konsulenter. Kapitlet i rapporten benytter også produktdifferentiering i forhold til konkurrenterne til at estimere efterspørgslen. Dette gøres på baggrund af ét af Porters fire generiske strategier nemlig differentieringsstrategi. Porters generiske stratgier tager udgangspunkt i omkostning og differentiering, og hvor vidt virksomheden forsøger at ramme en bred eller Side 12 af 96

15 smal målgruppe. Her tages der udgangspunkt i trinnet for bred målgruppe og differentiering se nedenstående figur: Figur 3.1 Differentiering i Porters generiske strategi Kilde: Critical tactics for implementing Porter's generic strategies journal Til sidst i konkurrent analyse laver rapporten en analyse ud fra teorien i Porters five forces. Disse fem markedskræfter bruges til at bestemme den iboende tiltrækningskraft på et marked eller markedssegment (fx elbiler) på lang sigt. De fem forces er: rivalisering mellem eksisterende virksomheder på markedet, truslen fra nye indtrængende virksomheder, trusler fra substituerende produkter, truslen fra stigning i købers forhandlingsstyrke og truslen fra stigning i leverandørens forhandlingsstyrke. Disse markedskræfter skal identificere om virksomheden/tesla, har potentiale til at eksistere og tjene penge på lang sigt og om virksomheden vil formå at overleve og helst tjene penge, hvis konkurrenceniveauet stiger på lang sigt. Valg af den endelige pris Dette afsnit samler de forgående kapitler, til at lave et endeligt prisfastsættelsesinterval for Tesla Model S i Danmark. Side 13 af 96

16 Prisfastsættelsesmetoden Dette kapitel er sat sammen med Kotlers 6. trin for prisfastsættelse. Denne er den endelige prisfastsættelse, og rapporten her supplerer dette 6. trin med teori fra andre økonomer. Ifølge Paul T. M. Ingenbleek er der tre grundlæggende metoder for prisfastsættelse. Den værdibaserede, den omkostningsbaserede og den konkurrentbaserede metode. Ifølge Ingebleek bør virksomheder ikke udelukkende basere deres strategi ud fra én udvalgt af disse tre metoder, men i stedet vægte alle tre i deres strategi (Ingenbleek et al 2013 s ). Den værdibaserede metode, går ud på, at virksomheden prissætter sin produkt ud fra den værdiopfattelse, kunden har. En metode til at finde svar på dette er gennem interviews af kundegruppen. Hvis kunderne sætter stor værdi på produktet, er det et argument for at hæve prisen. Det kan være faktorer som kvalitet, brand, design, pris, rækkevidde, økonomi osv., som kunden kan sætte værdi på. Modsat, hvis kunden har områder af produktet, der ikke skaber værdi for kunden, men tværtimod taler imod en erhvervelse af produktet, taler det for en reduktion i prisen. Den omkostningsbaserede metode, handler om, at virksomheden skal beregne alle sine udgifter. Disse udgifter skal produktsalg kunne dække, og virksomheden kan derefter pålægge en markup som udgør en profit. På langt sigt bør virksomheden som minimum kunne dække de faste omkostninger, mens den på langsigt også skal dække variable omkostninger for at kunne overleve i markedet. Ved den konkurrentbaserede metode skal virksomheden analysere konkurrenternes produkt(er). Virksomheden skal finde punkter, hvor produktet skiller sig positivt ud for kunden, og bruge denne som argument for prisforøgelse, mens mangelfulde områder i forhold til konkurrenternes er argumentet for, at prisen skal sættes ned. I denne prisfastsættelsesmetode skal virksomheden altså se markedet og produktudvalget fra kundens synspunkt og sætte sig i det perspektiv, der hedder Hvilket produkt ville jeg vælge og hvorfor. Hvis der er for store argumenter for at vælge et konkurrerende produkt, kan prisniveauet være afgørende for afsætningen. Side 14 af 96

17 4. Metode Kvalitativ undersøgelse Denne rapport bruger en kvalitativ undersøgelsesmetode til at undersøge prisfastsættelsen af Tesla Model S via teori og sekundærer kilder suppleret med interviews af tre personer, der alle kan placeres i Tesla Model S kundegruppe. Formålet med dette, er at få forskellige perspektiver fra kundegruppen, da der er forskel på de kunder, der ejer bilen og har taget valget om at erhverve sig Model S kontra de, der stadig er åben for både benzin/diesel biler og elbiler. Derfor er formålet med disse interviews både at fastlægge forskellige parametre, der spiller en rolle for at erhverve sig Model S, men også at undersøge, hvordan disse kunder opfatter virksomheden Tesla og dens værdier og teknologi. Rapporten tager dog ikke udgangspunkt i disse interviews. Disse data bruges kun i kapitlet Prisfastsættelsesmetode, som underbyggende data til rapportens resultater. Foruden denne underbyggende rolle i rapporten, klarlægger de tre interviews også forholdet mellem Tesla og de områder, kunden finder relevant ud fra prisfastsættelse af Model S. Kvantitativ undersøgelse Rapporten har indsamlet en større mængde data fra mulige Tesla Model S kunder, gennem teslaforum.dk. Her åbnede rapporten en tråd, hvor medlemmer af forummet kunne svare på, hvad de maksimalt ville betale for en Model S i Danmark. Denne kvantitative dataindsamling har til formål at understøtte svarene fra de tre interviews og få et bredere indblik i kundernes holdning til prisen på Model S, supplerende til de tre interviewpersoner. Ligesom de tre interviews skal denne kvantitative dataindsamling medvirke til at fastsætte et konkret prisinterval på Model S i Danmark, ud fra Kaleckis prisfastsættelsesmetode. Disse data er med til at klarlægge faktorer, der indgår i Kaleckis ligning. Foruden kvantitativ data fra teslaforummet, benytter rapporten også kvantitativ data tilsendt fra bilimp.dk. Dette er data om salgstal i Danmark. Undersøgelsesdesign Da rapporten tager udgangspunkt i en specifik virksomhed, som ligeledes anses for at være unik, er det fundet optimalt at anvende et casestudie som undersøgelsesdesign for denne rapport (Eisenhardt 1989). Derudover kombinerer casestudier ofte forskellige former for dataindsamling (Eisenhardt 1989), hvilket også er tilfældet for denne rapport. Foruden kvalitativ og kvantitativ dataindsamling, benyttes sekundær data fra faglitteratur og artikler. Side 15 af 96

18 Prisfastsættelsen af Model S bygger på Kaleckis ligning, hvor faktorerne alle er deskriptive data. Rapporten er derfor deskriptiv, og der tages udgangspunkt i rapportens teoriafsnit, der består af det teoretiske fundament for besvarelse af problemformuleringen. Derfor tilstræber undersøgelsen af skabe sammenhæng mellem teori og indsamlet deskriptiv data om Tesla og Model S. I den samlede dataindsamling i rapporten, er der således tale om metodetriangulering (analysedanmark.dk). Dataindsamling Undersøgelsen af kundeopfattelsen og holdninger til prisen af Model S, der baserer sig på interviews, benytter et semistruktureret interview. Dette benyttes, da det vurderes afgørende for bedst mulig indhentning af data fra interviewene, at interviewer har mulighed for at fravige den strukturerede interviewguide, bestående af forudbestemte spørgsmål, for at efterfølge interessante ytringer fra interviewpersonerne. Dette kan åbne perspektiver, der ellers ikke var opnået, ved et strengt struktureret interview. Ved denne interviewform, kan initiativet overlades til både informanten og intervieweren, da der kun benyttes en ramme for spørgsmålene. Denne spørgeramme har til formål at sikre, at interviewet kommer rundt om alle interviewerens ønskede punkter. Der er ikke fastlagt et start og sluttidspunkt for interviewet og rækkefølgerne på spørgsmålene er heller ikke fast. I stedet kan der komme punkter ind i interviewet, som ikke var planlagt på forhånd. Interviewet slutter, når der er opnået den ønskede information og dialogen mellem interviewer og informant tillader det. Åbne svar er afgørende for at interviewet opnår bedst mulig data og refleksioner omkring prisen på Model S. Da der er tale om tre informanter med treforskellige udgangspunkter i form af deres forhold til Model S, er der lavet forskellige spørgsmål alt efter hvad, der er relevant til det pågældende interview. Dog forekommer der enslydende spørgsmål på mere generelle områder for kundegruppen. Den kvantitative dataindsamling via teslaforum.dk, har kun bidraget med ét spørgsmål for en struktureret dialog med brugerne. Spørgsmålet var Hvad er det maksimale beløb du intuitivt vil betale for en Model S i Danmark?. Denne ustrukturerede tilgang benyttes, da målet ikke blot er at skabe en række individuelle svar, men i stedet forsøge at starte en debat mellem brugerne. Håbet var, at ét enkelt spørgsmål som overskrift til tråden, ville aktivere en masse brugere, som selv ville begynde at åbne for områder, væsentlige for rapporten, som et struktureret spørgeskema ville overse. Denne metode har vist sig meget nyttig, da der som Side 16 af 96

19 håbet, kom mange nye aspekter ind i rapportens undersøgelse. Dermed har den kvantitative dataindsamling både skaffe informationer om kundernes makspris, men også åbnet op for en bredere analyse. Brugerne har selv stået for udviklingen i dialogen, og derved er der også opnået en mængde upåvirkede/manipulerede data. Data indsamlet fra teslaforum.dk bruges i et forsøg på at øge stikprøvestørrelsen af data fra kundegruppen, da tre interviewpersoner er en meget lille repræsentation af hele den samlede danske kundegruppe til Model S. Validitet Det er vigtigt for rapportens besvarelse af problemformuleringen, at der er fokus på validiteten. Problemet med validitet opstår i størrelsen af stikprøven både for de tre interviewede personer i kundegruppen, og også for dialogen på teslaforum.dk. Til at øge validiteten på denne begrænsede stikprøvestørrelse, har rapporten forsøgt at benytte triangulation som underbyggende faktor for øget validitet. Dette kommer til udtryk ved, at der både benyttes en kvalitativ og kvantitativ metode, men der benyttes også underbyggende artikler fra andre kilder. Der er derved både brug af datatriangulering og metodisk triangulering. Side 17 af 96

20 5. Estimering af markedsefterspørgsel Der er eksterne faktorer, der spiller ind på efterspørgslen, og ifølge en rapport af Autobranchen Danmark, er de væsentligste eksterne faktorer i Danamark, de næste 23 år, beskatning, tidsånden, den økonomiske situation og online kommunikation. Især beskatning bliver interessant i forbindelse med elbiler, da bilerne i skrivende stund er afgiftsfri. Tidsånden er spørgsmålet om kundernes præferencer og deres holdninger/ideologier (autobranchendanmark.dk). gk er den teoretiske konstruktion med samme teoretiske status, som den individuelle efterspørgselskurve. Dette skal forstås som at efterspørgselskurven er lavet ud fra et veldefineret konkret datasæt, hvilket ikke er tilfældet med gk (Kalecki s pricing theory). Til at fastsætte dette led, skal entreprenøren ifølge Kalecki bruge sin egen estimering af efterspørgslen. Derfor vil denne rapport forsøge at analysere sig frem til en estimering af efterspørgslen for Tesla Model S. Et interessant senarie er liggetiden for brugte Tesla biler i Danmark. Avisen Politikken har interviewet bilbasens 2 analytiker Jan Lang, som fortæller at rekorden for liggetiden af en brugt Tesla model S kun var 14 timer (Politikken.dk). Til sammenligning fortæller Jan Lang, at konkurrenter til Tesla som Audi, BMW og Mercedes, der ligger i samme prisklasse, typisk har en liggetid på dage. Da Politikken skrev annoncen d. 20 oktober 2014, var der 15 Tesla Model S biler sat til salg på Bilbasen.dk. Dette er interessant, da det kan forklare, hvorfor liggetiden for en brugt Model S er helt ned til 14 timer. Hvis efterspørgslen for Teslabiler er stor for brugte modeller, mens udbuddet af brugte modeller til salg er meget lavt, bliver konsekvensen hurtigt solgte biler. Et væsentlig element af efterspørgslen er elasticiteten. I en artikel fra 1957 beskriver Edward R. Hawkins metoder for estimering af efterspørgslen, og selvom artiklen er af ældre dato, er den ikke forældet i forhold til nutidens metoder. Det der har ændret sig, er måden hvorpå virksomheder indhenter data i 1957 og i dag fx via software (ATLAS TDAQ DataCollection Software). I Hawkins artikel beskrives, hvordan The U.S. Department of Commerce, har adspurgt 300, dengang førende, virksomheder omkring deres studier for indhentning af data 2 Dansk hjemmeside for køb/salg af brugte biler. Side 18 af 96

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Claus Thustrup Kreiner OPGAVE 1 1.1 Forkert. En isokvant angiver de kombinationer af inputs, som resulterer i en given

Læs mere

Esben Pedersen Sales & Marketing Director

Esben Pedersen Sales & Marketing Director 1 Esben Pedersen Sales & Marketing Director European Tesla Roadster Maj 2009 LIGHTNINGCAR\Mgmt Presentations\GS Prepared Managment Presentation fortesla\tesla_management_presentation_v41_-_printout_adjusted.ppt

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner MÅLBESKRIVELSE Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Indhold. Forskning og udvikling. Introduktion. Markedsmagt (i)

Indhold. Forskning og udvikling. Introduktion. Markedsmagt (i) Indhold Forskning og udvikling Keld Laursen Institut for Industriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Introduktion Struktur, opførsel og

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes!

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! Velkommen Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing Hypotesen Hvad får I med hjem i

Læs mere

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes!

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! Velkommen Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing Nysgerrighed fører til udforskning

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

1 Oligopoler (kapitel 27)

1 Oligopoler (kapitel 27) 1 Oligopoler (kapitel 27) 1. Vi har set på to vigtige markedsformer: (a) Fuldkommen konkurrence. Alle virksomheder pristagere - en rimelig antagelse i situation mange små konkurrenter. (b) Monopol. Kun

Læs mere

IP-Telefoni. Mikkel Friis-Olsen. Internet-økonomi, forår 2004 Økonomisk Institut Københavns Universitet Onsdag d. 5. maj 2004

IP-Telefoni. Mikkel Friis-Olsen. Internet-økonomi, forår 2004 Økonomisk Institut Københavns Universitet Onsdag d. 5. maj 2004 IP-Telefoni af Mikkel Friis-Olsen Internet-økonomi, forår 2004 Økonomisk Institut Københavns Universitet Onsdag d. 5. maj 2004 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning side 3 2.1 Efterspørgsel efter telekommunikation

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Mikroøkonomi - Efterår 2009 Robert Pindyck and Daniel Rubinfeld: Microeconomics, 7th edition

Mikroøkonomi - Efterår 2009 Robert Pindyck and Daniel Rubinfeld: Microeconomics, 7th edition Mikroøkonomi - Efterår 2009 Robert Pindyck and Daniel Rubinfeld: Microeconomics, 7th edition Jonas Sveistrup Hansen - stud.merc.it 22. oktober 2009 1 Indhold 1 Forelæsning 1 - d. 2/9-09 4 2 Forelæsning

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter TDC Download free books at TDC Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter 2008 TDC & Ventus Publishing ApS ISBN 978-87-781-378-9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

I den teoretiske udredning, for fuldkommen konkurrence, essentiel for opgave a, forudsættes følgende :

I den teoretiske udredning, for fuldkommen konkurrence, essentiel for opgave a, forudsættes følgende : Afløsningsopgave Økonomi 2003, Cpr. Nr. : 310179-1423 Side 1 af 16 OPGAVE A Prisen på det frie marked (a1): I den teoretiske udredning, for fuldkommen konkurrence, essentiel for opgave a, forudsættes følgende

Læs mere

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. WORLD CEO OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Eksportrådet, USA. Carsten Rosendahl Director, Sales & Marketing TC USA

Eksportrådet, USA. Carsten Rosendahl Director, Sales & Marketing TC USA Eksportrådet, USA Carsten Rosendahl Director, Sales & Marketing TC USA Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 16 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 15 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Vi har indtil videre kun beskrevet

Læs mere

Hydrogen for transport

Hydrogen for transport Hydrogen for transport April 2011, Jacob Krogsgaard, Managing director, H2 Logic A/S H2 98 D LPG About H2 Logic A/S Established 2003 35 employees + 4 PhD students Annual growth & accumulated positive profit

Læs mere

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ W W W. I V E C O. c o m SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ ELEMENTS 100% fordele, 100% Iveco Kære Iveco kunde,

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling. 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling. 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

SJOVT OG HURTIGT GENNEM BYEN CYKEL DK

SJOVT OG HURTIGT GENNEM BYEN CYKEL DK SJOVT OG HURTIGT GENNEM BYEN CYKEL DK INDHOLD 1. BAGGRUND 2. AMBITION 3. MÅLGRUPPER 4. OM OS 5. LØSNINGEN 6. PRISER 7. PROCES 8. KONTAKT BAGGRUND Københavns 17 år gamle bycykel skulle udskiftes med udgangen

Læs mere

Matematik og Fysik for Daves elever

Matematik og Fysik for Daves elever TEC FREDERIKSBERG www.studymentor.dk Matematik og Fysik for Daves elever MATEMATIK... 2 1. Simple isoleringer (+ og -)... 3 2. Simple isoleringer ( og )... 4 3. Isolering af ubekendt (alle former)... 6

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing 10 Skitur til Østrig Faglige mål Kapitlet Skitur til Østrig tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Budget og opsparing: kunne udarbejde budget og regnskab, kende forskel på de to begreber samt vide

Læs mere

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN TRUENORDIC SUCCESS POTENTIAL Introduktion Sådan starter du. 7 slags bonusser Kunde

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen 2 Introduktion Introduktion Byudvikling er en multidisciplinær opgave med mange interessenter og faggrupper Sadolin & Albæks indgangsvinkel

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere