forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie Antidemokratiske ekstremistiske miljøer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie Antidemokratiske ekstremistiske miljøer"

Transkript

1 forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer

2 Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer Indhold 05 Indledning 06 Højreekstremisme 12 Venstreekstremisme 18 Antidemokratisk og voldelig islamisme Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer 03

3 Indledning En basal viden om antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark kan være nyttig for kommuner, politi og andre aktører, der arbejder med at forebygge en bred vifte af problemer i forbindelse med miljøerne. Alt afhængigt af hvilke miljøer og grupperinger der er tale om, kan problemerne være mistrivsel, social marginalisering, hærværk, chikane, vold og forsøg på at udøve terror. Forord Denne publikation er udarbejdet af Social- og Integrationsministeriet i samarbejde med relevante institutioner og enkeltpersoner. En særlig tak for bidrag og bemærkninger skal rettes til: Ph.d. Ann-Sophie Hemmingsen Ph.d.-studerende Chris Holmsted Larsen Ph.d. Kate Østergaard Ph.d. René Karpantschof Professor i psykologi Preben Bertelsen, Aarhus Universitet Justitsministeriet Politiets Efterretningstjeneste Dette hæfte giver en introduktion til de tankesæt og tendenser, der er baggrunden for de antidemokratiske og ekstremistiske miljøer, som erfaringsmæssigt giver størst bekymring blandt lokale aktører. Det drejer sig om miljøer inden for højreekstremisme og venstreekstremisme samt antidemokratiske og/eller voldelige miljøer, der bekender sig til islamisme og salafisme, her beskrevet under fællesbetegnelsen islamisme. Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange der er involveret i de nævnte miljøer, for miljøerne forandrer sig hele tiden. Men det vurderes, at det kun er et relativt lille antal. Ikke desto mindre kan miljøerne på flere måder være til skade for både den enkelte og det omgivende samfund. Se også disse hæfter, som indgår i håndbogsserien Forebyggelse af ekstremisme : 14 eksempler fra arbejdet med radikalisering Lokale strategier Metoder i arbejdet med radikalisering Relations- og mentorarbejde Hvem kan bruge dette hæfte? Hæftet skal navnlig give baggrundsviden til medarbejdere i det forebyggende SSP-samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politi. Men hæftet kan også være til nytte for andre medarbejdergrupper, for eksempel gadeplansarbejdere, lærere, pædagoger, socialrådgivere, boligsociale medarbejdere, støttepersoner, mentorer og andre, der i deres arbejde er i kontakt med unge mennesker og deres familier. 04 Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer 05

4 Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer Højreekstremisme

5 Højreekstremisme Højreekstremisme De højreekstremistiske ideologier nationalsocialisme og højrenationalisme Højreekstremismen opstod i de kriseramte demokratier i Tyskland og Italien efter første verdenskrig. Med løftet om at genrejse nationen og ved at angribe liberale og socialistiske landsforrædere fik de italienske fascister og de tyske nationalsocialister også kaldet nazister stor opbakning og inspirerede til lignende bevægelser i andre europæiske lande. Anden verdenskrig blev et historisk nederlag for den klassiske fascisme og nazisme. Men ved afslutningen af den kolde krig sidst i 1980 erne fik nye typer af højreekstreme bevægelser igen en vis succes i Europa med yderligtgående nationalistiske og fremmedfjendske synspunkter. Højreekstremismen i Danmark I Danmark er der stadig grupper, der bekender sig til nationalsocialismen. Disse grupper ønsker åbenlyst at erstatte demokrati med et samfund styret af en stærk leder og taler om et racerent samfund. De nationalsocialistiske grupperinger er efterhånden kommet under pres fra andre højreekstremister, der kalder sig nationalister og patrioter. Disse højrenationale miljøer består af forskellige grupperinger, der som udgangspunkt erklærer sig som forsvarere af vestlig civilisation, herunder demokrati. De er stærkt kritiske over for indvandring, men er mere optaget af spørgsmålet om kulturer og nationer end af biologiske racer. De har sjældent et egentligt politisk program, men agerer ud fra paroler som hjemsendelse af indvandrere og etnisk rensning for at forsvare den danske nation og kultur. Et andet krav er, at de herboende indvandrere i det mindste fratages deres demokratiske rettigheder. Fortællingen om den truede danskhed De højreekstreme grupper mener, at danskheden er truet, hvis den blandes med fremmede kulturer. De er fælles om en fortælling om, at indvandring, især muslimsk indvandring, er et skalkeskjul for en planlagt invasion, der er på vej til at føre Danmark ud i borgerkrig. Venstreorienterede landsforrædere hjælper ifølge denne fortælling invasionen på vej. De fleste etablerede politiske partier, myndigheder og medier lyver ifølge denne fortælling over for befolkningen og arbejder i det skjulte for det multikulturelle samfund, der vil udslette danskheden. I Danmark har sagen om karikaturkrisen i 2005 og de senere års terrorsager styrket visse grupperinger på den yderste højrefløj i deres antagelse om, at Danmark og den øvrige vestlige verden er i konflikt med islam og muslimer. Selvom grupperne i vidt omfang agerer inden for demokratiet og lovgivningens rammer, ses truslerne fra landsforrædere og muslimsk indvandring af nogle som legitime grunde til at benytte vold. Nogle dyrker kampsport og søger militær træning som forberedelse på et kommende raceopgør i Danmark. De højreekstremistiske miljøer Der er mange forskellige højreekstreme grupper i Danmark, og der foregår et vist samarbejde mellem dem. Aktivister og sympatisører mødes ved koncerter, demonstrationer og andre arrangementer. Enkelte af grupperne har tilhørsforhold til subkulturer som skinheads og hooligans den voldelige fankultur, man finder inden for navnlig fodbold. De højreekstreme grupper og foreninger er oftest lokale, frem for landsdækkende. Miljøerne forandrer sig hele tiden, nye grupper opstår, og andre nedlægges. Medlemmerne frygter politiet, men er især bekymret for voldelige overfald fra venstreekstremistiske grupper. Der er eksempler på, at højreekstremistiske grupper offentligt har tilkendegivet et ophør af deres aktiviteter, der så blot er fortsat i andre eller nye grupper. Samarbejde over grænserne De danske højreekstremistiske grupper samarbejder med tilsvarende grupper i andre lande, blandt andet ved at deltage i træning, møder, marcher, demonstrationer eller andre fælles arrangementer. Konfrontationer med venstreekstremister Fra ca og frem til i dag har der løbende været konfrontationer mellem personer og grupperinger fra det højre- og det venstreekstremistiske miljø. Nogle konfrontationer skyldes venstreekstreme aktioner rettet mod de højreekstremes politiske møder og marcher. Andre skyldes gensidige voldelige overfald og angreb på hinandens tilholdssteder. De to miljøer holder også skarpt øje med hinanden og har nærmest skabt private efterretningstjenester, hvor de overvåger og registrerer politiske modstandere. Eksempler på kriminelle handlinger med højreekstremistisk eller formodet højreekstremistisk baggrund I 2011 blev en mand med tilknytning til det højreekstremistiske miljø anholdt. På den anholdtes bopæl blev der ved ransagningen blandt andet fundet kemikalier, der bruges til bombefremstilling, og manden er sigtet for overtrædelse af blandt andet våbenloven. (PET: PET s indsats i forhold til politisk ekstremisme, 2011.) I 2010 anmeldte en kvinde med tilknytning til den yderste venstrefløj, at hun var blevet slået ned foran Ungdomshuset på Dortheavej af tre personer fra den yderste højrefløj. (PET: Kriminelle forhold i 2010 med mulig ekstremistisk baggrund.) I 2009 anmeldte en medarbejder fra Multikulturel Kvindeforening i Odense, at facaderuden til foreningen var blevet knust. Der var samtidig påsat et klistermærke med teksten den hvide race skal bevares og (PET: Kriminelle forhold i 2009 med mulig ekstremistisk baggrund.) I 2009 anmeldte en person med tilknytning til den yderste venstrefløj, at han var blevet overfaldet af fire personer fra White Pride og slået i hovedet med en flaske. (PET: Kriminelle forhold i 2009 med mulig ekstremistisk baggrund.) I 2006 indgik en anmeldelse om, at fire personer alle iført t-shirts, der tilkendegav deres tilhørsforhold til Dansk Front fulgte efter et ægtepar af anden etnisk oprindelse end dansk. En af de fire personer kastede en glasflaske efter parret, hvorefter han iført militærstøvler sparkede manden i hovedet. (PET: Opgørelse over indberetninger af kriminelle forhold med mulig racistisk eller religiøs baggrund, 2006.) 08 Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer 09

6 Højreekstremisme Rekruttering til de højreekstremistiske miljøer Rekrutteringen til de højreekstremistiske miljøer sker dels via propagandavirksomhed som uddeling af løbesedler, opsætning af klistermærker og websites med debatfora, dels gennem politiske og sociale arrangementer som demonstrationer, fester og koncerter med white power-musik. Endvidere udnytter nogle højreekstremister fodboldfanmiljøer som platform for rekruttering. Ofte spiller det ideologiske kun en sekundær rolle for den enkeltes rekruttering. Mange tilegner sig gradvist de ekstreme synspunkter gennem socialt samvær og stigende loyalitet over for gruppen. En del beskriver, at de føler sig provokeret af indvandrernes adfærd eller af venstreaktivistiske grupper. Andre hævder, at de har svært ved at få adgang til sociale goder, fordi de angiveligt tilbydes indvandrere på bekostning af ægte danskere, og generelt udtrykker de dyb utilfredshed med samfundsudviklingen. Den svenske tidligere nynazist Robert Örell peger på følgende karakteristika blandt unge, som er tiltrukket af ekstremistiske bevægelser: Har ofte oplevet ydmygelse. Det kan for eksempel være gentagne nederlag i skolen eller at have været udsat for overfald. Har ofte begrænsede sociale fællesskaber og begrænset kontakt til fritidsklubber der er ofte tale om ensomme og usikre unge. Er ofte opvokset i et intolerant miljø radikale og ekstreme opfattelser er til stede i familien. Kommer ofte fra den lavere middelklasse. Har ofte følelsen af manglende tilhørsforhold og af ikke at være en ligeværdig del af samfundet. Har ofte interesse for vold. Se endvidere hæftet Metoder i arbejdet med radikalisering, hvor der er en mere generel beskrivelse af, hvorfor nogle bliver en del af et ekstremistisk miljø. 10 Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer 11

7 gode råd om relationsarbejdet Venstreekstremisme 12 Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer 13

8 Venstreekstremisme Venstreekstremisme De venstreekstremistiske ideologier De venstreekstremistiske ideologier udspringer af en lang revolutionær, kommunistisk, socialistisk og anarkistisk tradition for politisk motiveret vold og vandalisme med det mål at omstyrte den bestående samfundsorden. Den generelle vision er en form for stats- og klasseløst samfund med kollektiv styring og lige muligheder og plads til alle. Venstreekstremister opfatter ikke sig selv som antidemokrater, men som forsvarere af menneskerettigheder og nærdemokrati. Det nuværende repræsentative demokrati opfattes som et skindemokrati og indgår ikke i visionen for fremtiden. Fortællingen om den undertrykkende elite Venstreekstremister dyrker en fortælling om, at eliten med mediernes hjælp manipulerer befolkningen og undertrykker modkulturer med politi. Global ulighed og klimaproblemer forklares med vestlig imperialisme og multinationale selskabers profitjagt. I miljøerne er der en stærk negativ holdning til staten Israel som USA s forlængede arm og en opfattelse af EU, Verdensbanken og andre internationale organisationer som redskaber for storkapitalen. Det internationale engagement i disse grupper er på den baggrund stærkt. Det ses blandt andet i de senere års antikapitalistiske globaliseringsbevægelser, hvor de danske aktivister henter legitimitet og motivation gennem det at være en del af noget større. De venstreaktivistiske aktioner i Danmark tager ofte udgangspunkt i enkeltsager eller i aktuelle begivenheder, der opleves som store uretfærdigheder, og som kan samle de ofte spredte og delvist uenige grupper. For eksempel konflikten omkring det tidligere Ungdomshuset på Jagtvej, protester mod stram asylpolitik samt aktivisme i forbindelse med dyrerettigheder og globale klimaproblemer. Strategier og aktionsformer under forandring Tænkningen i de nuværende venstreekstreme grupper i Danmark har udviklet sig i forlængelse af 1970 ernes venstreaktivisme og senere militante bevægelser som 1980 ernes BZ ere og 1990 ernes autonome. Efter den kolde krigs afslutning synes tidligere års idéer om væbnet kamp at være svækket. I stedet er den dominerende strategi massemobilisering til såkaldt ikke-voldelig ulydighed. De anarkistisk inspirerede grupper er i dag centrale på den yderste venstrefløj i Danmark. Her er der en udbredt accept af udenomsparlamentariske metoder som lovbrud i forbindelse med happenings, blokader og lignende, så længe de foregår uden brug af personfarlig vold. Men der er mange forskellige grupperinger og synspunkter, og en række mindre grupper anvender bevidst vold som aktionsform eller i sammenstød med personer på den ekstreme højrefløj. De venstreekstremistiske miljøer Tilslutningen til vold og vandalisme i de venstreekstreme miljøer i Danmark synes at være situationsbestemt og kan vokse markant, når konflikter eskalerer. Under ungdomshuskonflikten i 2007 medvirkede for eksempel nogle tusinde i optøjer. Et betydeligt mindre antal synes konstant indforstået med voldsomme angreb på politiet og højreekstremister. Fraktioner og løst organiserede netværk Personer, som opfatter politisk vold og terror som legitime, etablerer sig som regel i mindre, isolerede fraktioner. Men selvom de ikke åbent er en del af en større gruppe, kan der ofte være personsammenfald eller tætte relationer mellem grupperingerne. Af både ideologiske og sikkerhedsmæssige grunde har de venstreekstreme grupper sjældent en formel foreningsstruktur. Miljøerne er kendetegnet ved en løs organisering og netværk i stadig forandring, hvor grupper løbende dannes og opløses. Der er en tendens til, at særlige aktionsgrupper etableres i forbindelse med bestemte aktioner og kort efter opløses igen. Alliancer med andre samfundsgrupper I større sager, for eksempel om Ungdomshuset og klimaet, er det ofte lykkes at skabe bredere alliancer med andre samfundsgrupper på et fælles ikke-voldeligt grundlag. Men grænsen mellem den voldelige og den ikke-voldelige aktivisme er til tider flydende, som når voldelige fraktioner blander sig i større folkelige manifestationer, eller når maskerede grupper gennemfører hærværksaktioner i den samme sags navn. Den antifascistiske kamp Et særligt konfliktområde er den såkaldte antifascistiske kamp. Det vil sige kampen mod den ekstreme højrefløj. Her indgår privat efterretningsvirksomhed samt konfrontationer og planlagte overfald vendt mod højreekstreme personer og grupper. Se også afsnittet om højreekstremisme. Eksempler på kriminelle handlinger med venstreekstremistisk eller formodet venstreekstremistisk baggrund I 2011 blev 4 personer med tilknytning til det venstreekstremistiske miljø anholdt ved Politiskolen i Brøndbyøster under et forsøg på ildspåsættelse. (PET: PET s indsats i forhold til politisk ekstremisme, 2011.) Efter yderligere anholdelser er i alt 5 personer mistænkt for at stå bag en række politisk motiverede ildspåsættelser og er sigtet for overtrædelse af straffelovens 114 om terrorisme. I 2010 foretog PET i samarbejde med en række politikredse anholdelser og ransagninger i forbindelse med en efterforskning vedrørende voldelig politisk ekstremisme. Under ransagningen blev der beslaglagt en computerserver, som indeholdt personfølsomme oplysninger om personer med tilknytning til den politiske højrefløj, herunder politiske partier og organisationer samt flere politikere. Oplysningerne, der formodes blandt andet at være tilvejebragt gennem hacking, omfatter desuden oplysninger om voldelige overfald på nogle af de personer, som er registreret. En af de anholdte blev sigtet for overtrædelse af straffelovens 114f om støtte til grupper, der har til hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige anliggender. (PET: PET s indsats i forhold til politisk ekstremisme, 2011, og PET pressemeddelelse, 1. marts 2010.) I 2009 anmeldte en person fra Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse, at han var blevet overfaldet med slag og spark af to personer med tilknytning til Anti-Fascistisk Aktion, en organisation på den yderste venstrefløj. (PET: Kriminelle forhold i 2009 med mulig ekstremistisk baggrund.) 14 Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer 15

9 Venstreekstremisme Rekruttering til de venstreekstremistiske miljøer I større danske byer findes der alternative og modkulturelle miljøer, dog især i København, ikke mindst på Nørrebro, hvor unge mødes på kryds og tværs, og hvor der trives en radikal samfundskritik og en fortælling om den radikale aktivismes nødvendighed og legitimitet. Dette sker i kraft af et væld af demonstrationer, fester, debatarrangementer og mobiliseringsmøder, hvor der kommer deltagere fra alle dele af landet. Det er i denne sammenhæng, at nogle unge møder og tilslutter sig den voldelige venstreekstremisme. Det synes ofte at ske som en radikaliseringsproces, hvor især konfrontationer med politiet nærer både vrede og en fortælling om systemets undertrykkelse, og hvor uløste samfundsproblemer bruges til at legitimere de hårde aktionsformer. Desuden benyttes hjemmesider, blogs, debatsider og forskellige sociale medier til både at kommunikere indbyrdes og at markere sig i det offentlige rum og derigennem eventuelt tiltrække nye interesserede. Tre typiske måder, hvorpå unge tilslutter sig voldelig venstreekstremisme, er: Et forbigående fænomen, hvor den unge rives med af en umiddelbar indignation over en aktuel sag og af loyalitet mod ligeledes oprørte venner. Den unge møder og engagerer sig mere varigt i eksisterende grupperinger, hvor nødvendigheden af voldeligt engagement i forvejen er en grundholdning. Unge danner nye militante kliker og aktionsgrupper, når de ikke finder eksisterende grupper radikale nok i deres analyse eller aktionsformer. Et personligt behov for handling, samhørighedsfølelse, identitet eller provokation mod samfundet, herunder familien, spiller ofte en rolle for den enkeltes engagement i miljøerne. Den militante venstreekstremisme indebærer et stærkt fællesskab og et udtalt opgør med borgerlige normer. Den tiltrækker ofte ressourcestærke unge fra velfungerende hjem, der ser sig selv som værende i opposition til disse normer. Udsatte og rodløse unge tiltrækkes dog også af miljøerne. 16 Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer 17

10 Antidemokratisk og voldelig islamisme

11 Antidemokratisk og voldelig islamisme Antidemokratisk og voldelig islamisme De islamistiske og salafistiske ideologier Islamisme og salafisme er begge islamiske reformbevægelser, som voksede frem i sidste halvdel af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, båret frem af blandt andet en afstandtagen fra den europæiske kolonialisme. Der er med tiden opstået forskellige varianter af disse bevægelser. Nogle kan betragtes som demokratiske, mens andre kan betragtes som antidemokratiske og i nogle tilfælde også voldelige. Islamisme For islamister er islam hovedsageligt udtryk for en bestemt samfundsorden styret efter islamiske principper, som det er muslimers opgave at indføre og forsvare. Mange islamister er positive over for demokratiet, som de søger at påvirke i islamisk retning gennem politisk deltagelse. I Europa er der en tendens til, at islamister opfordrer muslimer til at organisere sig og involvere sig i samfundet, og i Mellemøsten har man set islamistiske bevægelser engagere sig i demokratiske reformer. Omvendt hylder antidemokratiske islamister i særlig grad forestillingen om en islamisk samfundsorden, kalifatet. Salafisme De tidlige salafister var især optaget af, at islam skulle gøres levedygtig i den moderne verden. Derfor skulle man søge tilbage til den oprindelige islam, sådan som den er beskrevet i de klassiske islamiske kilder. Med andre ord skulle islam renses for fremmede traditioner og uislamiske skikke. Salafister har den opfattelse, at der kun er én bestemt måde at efterleve og forstå islam på, og resten skal afvises eller bekæmpes. Fra 1970 erne og frem blev nogle af de hidtil upolitiske salafister inspireret af islamister, og en ny generation af politiske salafister, som aktivt tager afstand fra demokrati, opstod. Den antivestlige fortælling Både antidemokratiske islamister og politiske salafister forsøger at appellere til andre muslimer med en retorik, hvor religiøse, historiske og politiske temaer sammenkædes i en samlet argumentation om, at Vesten undertrykker islam og muslimer. Fortællingen er i korte træk: At der går en lige linje fra korstogene over kolonitiden til nutiden, og at Vesten har ødelagt den islamiske orden, som eksisterede under kalifatet. At Vesten fortsat koloniserer muslimske lande militært, politisk, kulturelt og økonomisk som led i et kristent-zionistisk komplot. At konflikter som dem i Afghanistan og Irak er en del af en global kamp mellem rettroende muslimer på den ene side og Vesten og dens allierede på den anden side. At de danske karikaturtegninger og lignende sager er en hån mod islam, der bekræfter Vestens fjendtlighed. At regeringer i en række lande med muslimske befolkningsflertal er korrupte og lakajer for Vesten. At Vesten præges af dekadence og moralsk forfald. Brugen af vold Mens nogle islamistiske og salafistiske grupper benytter fredelige midler for at fremme deres sag, er der andre, der accepterer brugen af vold. Brug af voldelige midler, for eksempel selvmordsbomber og andre terrorhandlinger, retfærdiggøres dels gennem ovenstående argumentation, dels gennem deres udlægning af udvalgte dele af de islamiske skrifter. De antidemokratiske bevægelser På trods af forskellige ideologiske ophav er der i praksis store ligheder mellem de antidemokratiske islamister og de nyere politiske salafistiske grupper, herunder deres erklærede politiske mål om et islamisk samfund. Derfor anvendes betegnelserne islamisme og islamistiske ofte som fællesbetegnelser for de islamiske politiske grupperinger. Fællestræk for en del antidemokratiske islamister og politiske salafister er, at de søger at skabe en politisk ideologi, der står i modsætning til, hvad de betragter som vestlig imperialisme. De afviser demokratiet under henvisning til, at det alene tilkommer Gud at lovgive om menneskers forhold. 20 Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer 21

12

13 Antidemokratisk og voldelig islamisme De antidemokratiske og voldelige islamistiske miljøer Miljøer, der bekender sig til islamisme Antidemokratiske islamister i Danmark er organiseret i foreninger og tilbyder fritidsaktiviteter for børn og unge og undervisningstilbud om islam på dansk. De organiserer også debatmøder for medlemmer og andre interesserede, hvor der ofte agiteres mod demokratiet og det danske samfund. De blander sig aktivt i lokalmiljøer, hvor de ofte har en konfronterende omgangstone og for eksempel kritiserer piger, der ikke bærer tørklæde, for ikke at være gode muslimer. De antidemokratiske islamister i Danmark har gentagne gange været debatteret på grund af deres aktiviteter, herunder at uddele løbesedler med opfordring til drab på jøder og at argumentere for muslimers ret til at bekæmpe danske soldater, som deltager i indsatsen i Afghanistan. Miljøer, der bekender sig til salafisme De politiske salafister organiserer sig ikke i partier eller foreninger, men fungerer i løst organiserede netværk og studiekredse. Aktiviteterne foregår typisk omkring en sheikh, der tilbyder undervisning for en lille kreds af tilhængere. Desuden uddeler de skriftlige materialer og benytter hjemmesider og youtube-videoer for at fremme deres synspunkter. De mener, at alle, både muslimer og ikke-muslimer, der ikke deler deres overbevisning, er vantro og nogle, man så vidt muligt skal undgå at have kontakt med. Eksempler på kriminelle handlinger med antidemokratisk og/eller voldelig islamistisk baggrund I 2010 brød en mand ind i tegneren Kurt Westergaards hjem for at overfalde ham med en økse. (PET: Kriminelle forhold i 2010 med mulig ekstremistisk baggrund). Manden blev i 2011 idømt 10 års fængsel og udvisning. (Ugeskrift for Retsvæsen, 2011.) Glasvejssagen. I 2007 blev der anholdt en række personer, der var mistænkt for at forberede en terrorhandling. To mænd blev tiltalt, og i 2009 blev de idømt henholdsvis 12 og 7 års fængsel. (PET: Beretning ) Vollsmosesagen. I 2006 blev flere personer anholdt og sigtet for forsøg på overtrædelse af straffelovens 114 om terrorisme. I 2008 blev en person idømt 5 års fængsel, mens to andre blev idømt 12 års fængsel, hvoraf den ene en irakisk statsborger endvidere blev idømt udvisning. (PET: Beretning ) Glostrupsagen. I 2005 blev fire personer anholdt og efterfølgende tiltalt for forsøg på overtrædelse af straffelovens 114 om terrorisme. I 2007 blev en af de anholdte fundet skyldig og idømt 7 års fængsel. To mænd med forbindelse til sagen blev endvidere idømt 6 1/2 års fængsel i Bosnien. (PET: Beretning ) I 2002 blev Hizb ut-tahrirs daværende talsmand idømt 60 dages betinget fængsel for udbredelse af en løbeseddel via internettet og ved omdeling, hvori personer med jødisk baggrund blev groft truet, forhånet eller nedværdiget. (Ugeskrift for Retsvæsen, 2003.) Mange er meget optaget af ydre religiøse kendetegn, for eksempel traditionelle islamiske klædedragter, at mænd anlægger skæg, og at kvinder tildækker krop, hår og eventuelt også ansigt. I lighed med de antidemokratiske islamister tager de politiske salafister afstand fra demokratiet og opfordrer muslimer til ikke at deltage i demokratiske valg. Ligeledes argumenterer de for, at muslimer har ret og pligt til at forsvare muslimsk land og derfor for eksempel bekæmpe danske soldater i Afghanistan. De voldelige og militante miljøer Mindre grupper af islamister og salafister i Danmark kan betegnes som voldelige og militante. De betragter kampen mod Vesten som en islamisk væbnet modstandskamp, hvor blandt andet selvmordsbomber opfattes som et legitimt middel. Flere har været indblandet i kriminalitet og er kendt af politiet. En del fordyber sig ikke særligt i ideologiske skrifter, men orienterer sig i propagandamateriale i form af eksempelvis youtube-videoer fra terrornetværket al-qaeda. Nogle fra de voldelige og militante miljøer har internationale kontakter. Enkelte har deltaget i kamphandlinger, mens andre har modtaget kamptræning i eksempelvis træningslejre i Pakistan. Andre har tilknytning til den somaliske bevægelse al-shabaab og har været indblandet i voldshandlinger i både Danmark og Somalia. Al-Shabaab er oprindeligt en national somalisk bevægelse, men er i dag officielt en del af al-qaeda. 24 Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer 25

14 Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer Rekruttering til de antidemokratiske og voldelige islamistiske miljøer Gennem møder og opsøgende gadevirksomhed forsøger islamister og salafister at rekruttere nye tilhængere ved at tale til en udbredt følelse af diskrimination og uretfærdighed. De søger at tiltrække nye tilhængere gennem personlige netværk, hvor faste medlemmer opfordres til at invitere bekendte til arrangementer. Miljøerne tilbyder en stærk gruppeidentitet centreret om det at være muslim og tilhøre det globale muslimske fællesskab. Hvad angår de voldelige og militante miljøer, kan der peges på en række årsager til, at unge bliver en del af dem. For nogle unge kan et personligt identitetsprojekt eller fascinationen ved at være med i en modstandskultur være væsentlige drivkræfter. For andre kan det være en fascination af spænding og militant engagement. Men selvom disse unge ikke er meget optagede af tro og ideologi, opfatter de sig ikke desto mindre som en del af en undertrykt gruppe. Derfor kan forskellige militante gruppers propaganda spille en rolle i forbindelse med mobiliseringen. I sine youtube-videoer og andre materialer anvender al-qaeda mange følelsesmæssige virkemidler, for eksempel billeder af civile ofre for krigshandlinger. Samtidig holder de sig i høj grad til faktuelle begivenheder, som præsenteres på en meget forenklet og unuanceret måde. Nye temaer og argumenter inddrages løbende, eksempelvis klimaforandringer, der ses som endnu et eksempel på Vestens hensynsløshed. Navnlig al-qaeda på Den Arabiske Halvø har med sit engelsksprogede magasin Inspire, udsendt over internettet, målrettet forsøgt at mobilisere unge muslimer i den vestlige verden til at begå terrorhandlinger. 26 Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer 27

15

16 Her kan du få mere information om ekstremisme og forebyggelse Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer En del af håndbogsserien Forebyggelse af ekstremisme Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal København K Tekst: Social- og Integrationsministeriet Design og grafisk opsætning: Aller Client Publishing Foto: Scanpix Social- og Integrationsministeriet Kommunikationsrådgivning: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s ISBN-nr: (trykt udgave) ISBN-nr: (elektronisk udgave) 30 Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer Udgivet: April 2012 Oplag: 2000 Dansk sprogversion, 1. oplag Publikationen kan bestilles hos: Social- og Integrationsministeriet Lovekspeditionen Holmens Kanal København K E-post:

17 With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate General Justice, Freedom and Security

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

Radikalisering og ekstremisme og hvad I kan gøre

Radikalisering og ekstremisme og hvad I kan gøre Radikalisering og ekstremisme og hvad I kan gøre København Demokratikontoret, v. Stine Strohbach 09/10/13 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 2 Oplæggets fem dele: Del 1: Begrebsafklaring Del 2: Ekstremistiske

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark Vurdering af terrortruslen mod Danmark 28. april 2016 Sammenfatning Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig. Det betyder, at der er personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb

Læs mere

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 Del: 4 ud af 10 danskere er begyndt at se med større bekymring

Læs mere

Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning

Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning 23. oktober 2015 Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning Konflikten i Syrien/Irak tiltrækker fortsat personer fra Danmark, men antallet af udrejste og hjemvendte har været

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Militant islamistisk radikalisering

Militant islamistisk radikalisering 28. april 2016 Militant islamistisk radikalisering Sammenfatning Militant islamistisk radikalisering kan beskrives som en dynamisk proces, hvor et individ konverterer til en radikal fortolkning af islam.

Læs mere

HØJREEKSTREMISME. Early Intervention with Violent and Racist Youth Group. Tore Bjørgo og Yngve Carlsson 2005

HØJREEKSTREMISME. Early Intervention with Violent and Racist Youth Group. Tore Bjørgo og Yngve Carlsson 2005 HØJREEKSTREMISME Early Intervention with Violent and Racist Youth Group. Tore Bjørgo og Yngve Carlsson 2005 Entry: Som regel vælger unge ikke at blive en del af grupperne, fordi de fra starten af er racister.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie lokale

forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie lokale forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie lokale strategier Indsatser over for enkeltpersoner Indhold 05 Indledning 06 Forebyggelse af diskrimination og radikalisering i Aarhus 10 Et regionalt netværk

Læs mere

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus?

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Lasse Lindekilde Adjunkt i sociologi præsen TATION Disposition 1. Undersøgelsens baggrund 2. Nationale og lokale

Læs mere

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law.

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Med udgangspunkt i kritikken af eksisterende radikaliseringsmodeller præsenterer rapporten en

Læs mere

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION INTRODUKTION TIL ET PILOTPROJEKT UDVIKLING AF METODER TIL AT STØTTE OG RÅDGIVE UNGE KONTORET FOR DEMOKRATISK FÆLLESSKAB OG FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING 2011 Unge

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

National Trusselsvurdering

National Trusselsvurdering 31. januar 2012 National Trusselsvurdering 1. Indledning De væsentligste trusler mod Danmark udspringer i dag primært fra religiøst eller politisk motiverede grupper og enkeltpersoner, som søger at gennemføre

Læs mere

Vestens unuancerede billede af islam

Vestens unuancerede billede af islam Interview Maj 2009 Vestens unuancerede billede af islam Interview med Dietrich Jung af Lars Ole Knippel Den nyudnævnte professor ved Center for Mellemøststudier, Dietrich Jung, siger, at mange glemmer,

Læs mere

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark 08. januar 2013 Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Udgivelsen af de 12 tegninger af profeten Muhammed i Jyllands-Posten i 2005 og genoptrykningen af tegningerne

Læs mere

Unge, vold og politi

Unge, vold og politi Unge, vold og politi Politisk vold i Danmark efter 2. Verdenskrig Fem casestudier om konflikt og vold blandt (unge) i Danmark BZ-bevægelse og Autonome Racistiske og antiracistiske aktioner Vrede unge indvandrere

Læs mere

Al-Shabaab.The Internationalization of Militant Islamism in Somalia and the Implications for Radicalisation Processes in Europe.

Al-Shabaab.The Internationalization of Militant Islamism in Somalia and the Implications for Radicalisation Processes in Europe. Al-Shabaab.The Internationalization of Militant Islamism in Somalia and the Implications for Radicalisation Processes in Europe. Af Michael Taarnby og Lars Hallundbaek. Undersøgelsens omdrejningspunkt

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Kriminelle forhold i 2013 med mulig ekstremistisk baggrund

Kriminelle forhold i 2013 med mulig ekstremistisk baggrund X Dato:6. februar 2015 Jour. Nr. 0212-06-28 Kriminelle forhold i 2013 med mulig ekstremistisk baggrund 1. Indledning Politiets Efterretningstjeneste har siden efteråret 1992 modtaget underretning fra politikredsene

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Dit bidrag er vigtigt

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Dit bidrag er vigtigt Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering Dit bidrag er vigtigt De senere år har vi i Danmark og andre steder misme og radikalisering, som i nogle tilfælde kan føre til vold og terror. Odense Kommune

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Styrelsen for International Rekruttering og Integration Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Styrelsen for International Rekruttering og Integration Program: Kl. 9.00-9.30 Kl. 9.30-12.00 Kl. 12.00-13.30 Kl. 13.30-14.00 Kl. 14.00-15.15 Kl. 15.15-15.30

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) Perspectives on Radicalisation and Political Violence, Introduction.

Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) Perspectives on Radicalisation and Political Violence, Introduction. Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) Perspectives on Radicalisation and Political Violence, Introduction. Neumann Ideen om radikalisering er relativ ny, og så sent som i

Læs mere

Bag om. God fornøjelse.

Bag om. God fornøjelse. Bag om Dette materiale har til formål at give dig et indblik i hvem kulturmødeambassadørerne er og hvad Grænseforeningen er for en størrelse, samt et overblik over relevante historiske fakta og begreber.

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København.

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Hvad er VINK En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Styrker kontakt og dialog med udsatte unge, der kan være tiltrukket af ekstreme religiøse eller politiske fællesskaber

Læs mere

Forebyggelse af Radikalisering og Diskrimination i Aarhus ØSTJYLLANDS POLITI DET TVÆRGÅENDE OMRÅDESAMARBEJDE

Forebyggelse af Radikalisering og Diskrimination i Aarhus ØSTJYLLANDS POLITI DET TVÆRGÅENDE OMRÅDESAMARBEJDE Forebyggelse af Radikalisering og Diskrimination i Aarhus 1 Begreber Radikalisering er en proces, der fører til, at en person i stigende grad accepterer anvendelsen af voldelige eller andre ulovlige midler

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt En radikaliseringsproces kan have mange udtryksformer med forskellige start- og sluttidspunkter. Radikalisering

Læs mere

Farvel til de røde undtagelser

Farvel til de røde undtagelser En artikel fra KRITISK DEBAT Farvel til de røde undtagelser Skrevet af: Line Barfod Offentliggjort: 14. april 2010 Ellen Brun og Jaques Hersh rejser i sidste nummer af kritisk debat en vigtig debat om

Læs mere

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Tonen overfor muslimer er hård især i medierne. Men tonen er ikke på nær et par markante undtagelser - blevet hårdere i de sidste ti år. Det viser en systematisk

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Radikalisering, crossover, politisering af vold, gråzone ekstremisme, eller egne projekter pyntet med ideologisk retorik?

Radikalisering, crossover, politisering af vold, gråzone ekstremisme, eller egne projekter pyntet med ideologisk retorik? Radikalisering, crossover, politisering af vold, gråzone ekstremisme, eller egne projekter pyntet med ideologisk retorik? De mange veje, som kan ende i vold med reference til ideologi Ann-Sophie Hemmingsen

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Kriminelle forhold i 2010 med mulig ekstremistisk baggrund

Kriminelle forhold i 2010 med mulig ekstremistisk baggrund Dato: 8. december 2011 Kriminelle forhold i 2010 med mulig ekstremistisk baggrund 1. Indledning Politiets Efterretningstjeneste har siden efteråret 1992 modtaget underretning fra politikredsene om kriminelle

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

MODSTANDSKRAFT MOD RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME ET EKSPLORATIVT STUDIE AF MODSTANDSKRAFT I UDVALGTE DANSKE LOKALMILJØER

MODSTANDSKRAFT MOD RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME ET EKSPLORATIVT STUDIE AF MODSTANDSKRAFT I UDVALGTE DANSKE LOKALMILJØER MODSTANDSKRAFT MOD RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME ET EKSPLORATIVT STUDIE AF MODSTANDSKRAFT I UDVALGTE DANSKE LOKALMILJØER Rapporten er udarbejdet af CERTA Intelligence & Security og udgives af

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

Syddansk Universitet. Indblik om Hizb ut-tahrir Pedersen, Sofie. Published in: Boligen. Publication date: 2014. Link to publication

Syddansk Universitet. Indblik om Hizb ut-tahrir Pedersen, Sofie. Published in: Boligen. Publication date: 2014. Link to publication Syddansk Universitet Indblik om Hizb ut-tahrir Pedersen, Sofie Published in: Boligen Publication date: 2014 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, S. (2014). Indblik om Hizb

Læs mere

Den ubehagelige alliance

Den ubehagelige alliance ANMELDELSE Maj 2008 Den ubehagelige alliance Jakob Egholm Feldt Ny bog viser, at antisemitisme var et betydningsfuldt fællestræk hos toneangivende arabiske nationalister og nazismen, og at alliancen mellem

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Vestre Landsret 5. afdeling

Vestre Landsret 5. afdeling Vestre Landsret 5. afdeling PRESSEMEDDELELSE J.nr. V.L. B-2423-06. Den 19. juni 2008. FRIFINDELSER I MUHAMMEDSAGEN Vestre Landsret har i dag den 19. juni 2008 afsagt dom i sagen, der i offentligheden er

Læs mere

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten I. Indledning Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten tænkes med. Sabbatten spiller en stor

Læs mere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere 1. Velkomst / tak 2. Hvad I brug for, ved jeg jo ikke. Ikke lyde som Radioavisen: 3. Min verden - og så videre til militariseringen: 4. Guatemala - politi - 60-70 % af al tortur - i virkeligheden paramilitære

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Arbejderbevægelsens internationale demonstrationsdag i tekst og billeder 1890-1990 Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Redaktion: Gerd Callesen, Henning Grelle,

Læs mere

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin)

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) SYNOPSIS er et rollespil, der er inspireret af konflikten omkring

Læs mere

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 8.marts er en vigtig dag at fejre. Vi markerer, at vi er nået langt i kampen for ligestilling

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT.

PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT. PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT. Da USA s præsident Buch i 2001 erklærede krig mod terror forandrede det verden. Dog ikke til det bedre. Det myldrede frem med navne på personer og organisationer, som

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM

FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM 1 FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Forsoning mellem Vesten og Islam Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) 1. Diagnose: Denne artikel slutter med en oversigt med

Læs mere

Opgørelse over indberetninger af muligt strafbare forhold begrundet i racistiske eller religiøse forestillinger fra 1. januar 31.

Opgørelse over indberetninger af muligt strafbare forhold begrundet i racistiske eller religiøse forestillinger fra 1. januar 31. Opgørelse over indberetninger af muligt strafbare forhold begrundet i racistiske eller religiøse forestillinger fra 1. januar 31. december 2003: (I parentes er angivet den indberettende politikreds) Det

Læs mere

Crossover, gråzone-ekstremisme og andre snitflader mellem almindelig kriminalitet og politisk kriminalitet

Crossover, gråzone-ekstremisme og andre snitflader mellem almindelig kriminalitet og politisk kriminalitet Crossover, gråzone-ekstremisme og andre snitflader mellem almindelig kriminalitet og politisk kriminalitet Ann-Sophie Hemmingsen Grundtvigs Højskole 19/9 2016 Program Hvad taler vi om? Gør vi det unødvendigt

Læs mere

Varighed med optakt til interview: Fra start til 7:49 inde i udsendelsen.

Varighed med optakt til interview: Fra start til 7:49 inde i udsendelsen. Bilag 3 Udskrift af optakt plus Interview med udenrigsminister Martin Lidegaard i 21 Søndag den 20. juli. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a9dd

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 3. årgang 2013 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

1 Beskrivelse af opgaven

1 Beskrivelse af opgaven With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security Kravspecifikation Opgave: Forskningsprojekt om medarbejderes

Læs mere

Frivillige i rollen som fortalere

Frivillige i rollen som fortalere Frivillige i rollen som fortalere Foredrag på Fortalerkonference afholdt af 13 frivillige organisationer den 3. november 2001 på Bojesen på Axelborg. /Bjarne Ibsen Hvad forstår vi ved en "fortaler" og

Læs mere

Nationalsocialisme i Danmark

Nationalsocialisme i Danmark Historiefaget.dk: Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme er en politisk strømning, der opstod i mellemkrigstidens Europa og Danmark. Den regnes ofte for en slags international

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

AKTUEL GRAF. CVAP Aktuel Graf Serien Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder

AKTUEL GRAF. CVAP Aktuel Graf Serien  Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder CENTER FOR VALG OG PARTIER INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder AKTUEL GRAF Tilbageslag for den demokratiske integration

Læs mere

Hvad kan vi med et nyt flertal?

Hvad kan vi med et nyt flertal? En artikel fra KRITISK DEBAT Hvad kan vi med et nyt flertal? Skrevet af: Line Barfod Offentliggjort: 15. august 2011 Vi står i dag med tre store udfordringer: Klimakrisen som truer selve vores eksistens,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Borgerkrig Den Finske Borgerkrig 27. januar til 15. maj, 1918 Krig og medier

Borgerkrig Den Finske Borgerkrig 27. januar til 15. maj, 1918 Krig og medier Borgerkrig Den Finske Borgerkrig 27. januar til 15. maj, 1918 En blodig borgerkrig med henrettelser, massegrave, fangelejre og nedbrændte byer. Det sker ikke i Norden vel? Jo, det gjorde det for mindre

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Youtube.com og Facebook.com de nye radikaliseringsværktøjer? 25. marts 2010

Youtube.com og Facebook.com de nye radikaliseringsværktøjer? 25. marts 2010 Youtube.com og Facebook.com de nye radikaliseringsværktøjer? 25. marts 2010 Sammenfatning Internettet spiller en betydelig og voksende rolle for militante ekstremister og terrorgrupper, som blandt andet

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling BILAG 1 Til Økonomiudvalget Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen Nedenstående redegørelse af den aktuelle situation med højreekstremisme

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere