Randzoner - lovsjusk og absurde meldinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randzoner - lovsjusk og absurde meldinger"

Transkript

1 Nr. 62, Odense, den 7. september 2012 Randzoner - lovsjusk og absurde meldinger I lørdags trådte den i kraft regeringens randzonelov, som blev vedtaget i juni og sidenhen har været udsat for et sandt bombardement af kritik og afstedkommet så meget medieomtale, at selv folk udenfor landbrugets rækker er begyndt at diskutere randzoner. Bare ikke fødevareminister Mette Gjerskov, der nægter at diskutere noget som helst. Trods massiv kritik fra landmænd, lodsejere, kommuner, interesseorganisationer og et antal stævninger mod staten er fødevareministeren helt og aldeles immun. Dagen efter lovens ikrafttræden lancerede hun tilmed en kampagne med gode råd til, hvordan danskerne bedst passer på den ny natur i randzonerne, til trods for, at der som udgangspunkt ikke er adgang til randzonerne endnu. Der kan gå adskillige år, før en randzone kan opnå status af at være udyrket og dermed åben for offentligheden! Argumenter preller af Saglige, faglige og beviselige argumenter preller af på ministeren, senest i forbindelse med en analyse bestilt af Fødevareministeriet selv, der viser, at mange randzoner er placeret forkert, og at randzonernes miljøeffekt kunne tre- eller firedobles, hvis de blev brugt rigtigt og ikke bare ukritisk blev placeret som 10 m bræmmer ved alle vandløb. Hertil har fødevareministeren meddelt, at analysen ikke får nogen indflydelse på hverken udsættelse eller ændring af loven! Lovsjusk Det er lovsjusk, når en lov med så mange faktuelle fejl tvinges igennem, og det er den danske befolkning, der betaler prisen. Med den nye randzonelov kommer Danmark til at gå enegang, og vi er gået langt videre, end vi behøver i forhold til EU s mål for vandmiljøet. Hvis det udelukkende handler om, hvem der går længst, så er det ikke dygtigt. Tværtimod. Så er det dumt. Vi må endnu engang opfordre til, at Landbrug & Fødevarer melder klart ud og tager afstand fra en minister, hvis attitude og absurde udmeldinger er helt uacceptable. Dialog er i mange henseender den rigtig vej at gå. Men når dialogen med regeringen og især med ministeren nu har været forsøgt i mange måneder stort set uden held så bør Landbrug & Fødevarer lægge den dialogsøgende stil på hylden. Svær balanceakt Vi erkender, at det er en svær balanceakt for Landbrug & Fødevarer: På den ene side kræver den finansielle verden - for at lade bedrifterne fortsætte eller låne penge - at der signaleres positive meldinger om erhvervets økonomiske situation, på den anden side kræver landbruget, at der signaleres klar afstandtagen til regeringens belastende afgifter og reguleringer, som vil tynge landbruget langt ind i fremtiden. Når først lovene er vedtaget, ændres de sjældent til det bedre. Målet er dog stadig lysende klart nemlig at skabe de bedste rammevilkår og vækstmuligheder for dansk landbrug! Vilkår og vækst for erhvervet vil uden tvivl også blive et af hovedtemaerne ved generalforsamlingen den 31. oktober 2012, og jeg ser frem til en god og konstruktiv debat. Henrik Danielsen adm. direktør Høringssvar om Forslag til Vandhandleplan I juli 2012 sendte Patriotisk Selskab på vegne af Selskabets medlemmer høringssvar til den kommunale Vandhandleplan. Høringssvaret blev sendt til alle kommuner i Danmark, og det kan læses i sin fulde ordlyd på hjemmesiden 1

2 Nyt fra miljø-, husdyr- og juraafdelingen Aktuel økonomi i svineproduktionen Af seniorkonsulent Karsten Hansen De stigende foderpriser får nogle slagtesvineproducenter til at overveje at stoppe produktionen. Et totalt stop er dog heller ikke omkostningsfrit. Mens planteavlerne takket være de ugunstige vejrforhold rundt om i verden kan glæde sig over prisudviklingen, så er situationen modsat hos svineproducenterne. De stigende priser på korn og soja udhuler indtjeningen, og en del slagtesvineproducenter overvejer at stoppe produktionen med de konsekvenser, det giver for afsætningen af smågrise. Tidligere beregninger ( Driftsanalyser 2010/2011, side 148) viser, at omkostningerne ud over foderet udgør 4,50 kr. pr. kg slagtet vægt. Beløbet er inkl. forrentning af anlægskapital. Foderforbruget er 3,85 fe. pr. kg slagtet vægt fra fødsel af. Det vil sige, at notering + efterbetaling 3,85 fe.= resultat efter renter. Eksempel på økonomien i samlet svineproduktion Kr. pr. kg slagtet Notering 12,20 Reg. fragt, kødprocent m.v. -0,30 Efterbetaling 0,90 I alt 12,80 Omkostninger ud over foder Dyrlæge, avl m.v. 0,72 Løn, vedligehold, energi 1,30 Afskrivninger 0,87 Kapacitetsomkostninger 0,97-3,86 Renter anlæg og driftskapital -0,55 Rest til foder 8,39 Færdigfoder dagspris primo 8,50 Underskud pr. kg slagtet 0,11 Dette er absolut ikke et tilfredsstillende resultat, men man skal dog være opmærksom på, at så længe underskuddet ikke overstiger afskrivningerne, dannes der fortsat likviditet i produktionen. Husk også, renterne ikke falder væk, fordi produktionen stoppes. Selv om en produktion giver underskud, fjernes imidlertid ikke alle omkostninger ved at stoppe. Anlægget koster stadig penge at have stående, og lønomkostningerne kan ikke tilpasses lige med det samme. En afvikling tager tid, og en genopstart af produktionen koster og værst af alt: Ingen ved, hvor længe den nuværende situation fortsætter. Der er således ingen entydig løsning. De viste tal er gennemsnitstal for den gruppe svineproducenter, der ligger i bedste halvdel i Driftsanalyser 2010/2011. Som sædvanlig er det vigtigt at kende sine egne tal og ikke kun forholde sig til gennemsnitstal. Konklusionen er derfor, at nok er indtjeningen presset på grund af høje foderpriser, men det er stadig muligt at tjene penge til at dække de faste omkostninger. For yderligere oplysninger kontakt seniorkonsulent Karsten Hansen på tlf eller Forsøg med fermenteret raps og sojaskrå Af svinekonsulent Mette Skjold Sørensen De foreløbige resultater af en række forsøg med fodring af smågrise med fermenteret rapsskrå og sojaskrå viser mindre diarré og færre grise, der falder fra. I løbet af det seneste års tid er der foretaget en række mindre forsøg med fodring af smågrise med fermenteret rapsskrå og sojaskrå. Det er European Protein AS og Forskningscenter Foulum, Aarhus Universitet, der står bag forsøgene, og lige nu er forskerholdet i gang med at finde frem til den mest effektive fremstillingsproces. Hele idéen med forsøget er at udvikle et billigere alternativ til de dyre proteinkilder i smågrisefoder. I alt 60 besætninger afprøver produkterne, og de foreløbige tilbagemeldingerne lyder på mindre diarré og færre grise, der falder fra. Den daglige tilvækst ser ud til at være uændret. Det er dog vigtigt at tilføje, at de fleste forsøgsbedrifter har reduceret proteinindholdet i foderet med fermenteret raps og sojaskrå, hvilket kan være en medvirkende årsag til de færre diarrébehandlinger. Der er foreløbig kun tale om visuelle vurderinger, og fremstillingsprocessen optimeres løbende. Der skal derfor flere forsøg til, inden det kan afgøres, om de fermenterede produkter har en reel fremtid i svinefoder. 2

3 Videncenter for Svineproduktion har tidligere foretaget et større forsøg med fermenteret raps, men her var produktionsresultaterne i forsøgsholdene med fermenteret raps ikke på højde med kontrolholdene. For yderligere oplysninger - kontakt svinekonsulent Mette Skjold Sørensen på tlf eller Er du vild med projekter i marken? - så kom med på markvandring Af miljøkonsulent Kristian Petersen Tirsdag den 25. september kl er der en spændende markvandring på Ørnfeldt Gods ved Kerteminde. Markvandringen er et led i projektet Natur- og vildttiltag i landbruget udførsel og effekt, som er igangsat af Videncentret for Landbrug og Aarhus Universitet med støtte fra 15. juni Fonden. Patriotisk Selskab deltager i projektet. Mange landbrug også blandt vores medlemmer - har allerede rigtig gode erfaringer med at etablere natur- og vildttiltag på deres marker som f.eks. insektvolde, barjordsstriber, græsstriber, vildtstriber og vildtbeplantninger. Der mangler dog en veldokumenteret vurdering af, hvor og hvordan tiltagene skal udformes og placeres for at have den bedste effekt i forhold til naturen. Det er baggrunden for det nye markvildtprojekt, som Patriotisk Selskab er gået med i sammen med et par af vores medlemmer, der stiller deres marker til rådighed. Vi følger projektet tæt, og undervejs vil vi præsentere resultater og erfaringer. Formål og mål Formålet med projektet er at gennemføre naturtiltag på dyrkede marker, så de store ensartede marker med tætte afgrøder får en større variation. Det vil skabe bedre levevilkår for de dyrearter, der er tilknyttet markerne som f.eks. agerhøns, harer, løbebiller, edderkopper osv. Målet er at skabe de bedste betingelser for mere natur i agerlandet. Projektet skal altså vise, hvordan selv små tiltag - med den rette placering, det rette indhold og den rigtige pleje - kan fremme naturindholdet. I projektet kobles den praktiske viden om placering, drift og pleje af natur- og vildtvenlige tiltag sammen med en række tekniske forsøg, der skal dokumentere effekten på naturen. Undervejs i projektet, der løber frem til 2015, vil der blive iværksat vejledning og undervisning af landbrugsrådgivere, landmænd og landbrugselever. Konkrete tiltag Projekterne, der afprøves på seks demonstrationsog forsøgslandbrug rundt om i Danmark, består af følgende konkrete tiltag: Tiltag langs markkanter: 2 m græsstribe, 6 m vildtstribe inkl. 15 m striber uden tilsåning (lærkepletter) og 2 m barjordsstribe. Tiltag i midtmarken: 2 m græsstribe, 2 m insektvold og 6 m vildtstribe med lærkepletter. Langs hver forsøgsmark bruges den tilstødende mark som reference, og i forsøgene indgår følgende vildtblandinger: Et-årig frøblanding (Honningurt, Boghvede, Oliehør, Fodervikke og Vårtriticale) og græsblanding (Kællingetand, Rødkløver, Hundegræs og Timoté). For yderligere oplysninger - kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen på tlf eller Markvandring - med fokus på natur- og vildttiltag i landbruget Hvornår? Tirsdag den 25. september kl Hvor? Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102, 5300 Kerteminde Hvad? Programmet byder på baggrundsviden, en tur i marken inkl. kaffe og kage Velkomst og præsentation Opstart af projektet Etablering af tiltagene Økologisk rum som koncept De foreløbige resultater Den videre proces Hvordan? Tilmelding inden den 21. september 2012 til Birgitte Steenberg på tlf eller Hvem? Alle med interesse i natur- og vildtforvaltning er velkomne. Miljøkonsulent Kristian Petersen, Patriotisk Selskab, står for arrangementet. 3

4 Nyt fra økonomiafdelingen Skal? Skal ikke? - fristen for efterløn nærmere sig Af konsulent Bo Sigersted I juni-udgaven af Nyt fra Patriotisk Selskab skrev vi om muligheden for udbetaling af efterlønsbidraget. Fristen for at træde ud af efterlønsordningen nærmer sig nemlig den 1. oktober En lang række både økonomiske og personlige forhold spiller selvfølgelig ind, når valget skal træffes, og her nævner vi blot nogle af de ulemper, som følger med beslutningen om at træde ud af efterlønsordningen. De, der vælger at få deres efterlønsbidrag udbetalt og dermed træde ud af ordningen, vil ikke længere have mulighed for at: få efterløn optjene skattefri præmie få et seniorjob få forlænget dagpenge opnå ret til flexydelse tilmelde sig ordningen igen. Få derfor en snak med din økonomirådgiver, inden du træffer valget. For yderligere oplysninger - kontakt seniorkonsulent Bo Sigersted på tlf eller Maks kr. i fradrag på ratepension i 2012 Af konsulent Rikke Toft Stripp Hvis du har en aftale om en indbetaling på din ratepension, som ligger over kr., bør du rette henvendelse til dit pensionsselskab eller pengeinstitut for at få aftalen tilpasset. Fradraget for indbetaling på ratepension er nemlig i 2012 nedsat fra kr. til kr. Hvis du ønsker at spare flere penge op til pension end kr., kan du oprette en livrentepension med livsvarig udbetaling, hvor der fortsat er fuldt fradrag. For yderligere oplysninger - kontakt konsulent Rikke Toft Stripp på tlf eller Forhøjet afskrivningsgrundlag for visse nye driftsmidler Af seniorkonsulent Karsten Sørensen Et forhøjet afskrivningsgrundlag på 15 % for visse nye erhvervsmæssige driftsmidler. Sådan lød et af de mere positive tiltag ved regeringens skattereformforhandlinger i foråret Forhøjelsen betyder, at man ved køb af en maskine til f.eks. 1 mio. kr., får et fradrag i indkomsten på kr. Efter de hidtil gældende regler afskrives alle almindelige driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, på en fælles konto. Det nye er, at afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler, købt i perioden fra 30. maj 2012 til udgangen af 2013, nu udgøres af købsprisen med tillæg af 15 %. Disse køb bogføres på en særskilt konto, der må afskrives efter de almindelige regler med op til 25 % saldoafskrivning. Ved salg af driftsmidler, der er indgået på saldoen med tillæg af 15 %, skal saldoen nedskrives med salgssummen tillagt 15 %. Gælder kun erhvervsmæssige driftsmidler Selv om reglen om tillæg af 15 % til købsprisen kun gælder til udgangen af 2013, skal saldoen for driftsmidler med forhøjet afskrivningsgrundlag dog opretholdes indtil udgangen af 2017, hvor den lægges sammen med den almindelige afskrivningssaldo. Sammenlægningen indebærer, at salgssummen for driftsmidler med forhøjet afskrivningsgrundlag herefter ikke længere skal fragå med 115 %, men alene med 100 % som normalt. Det er ikke noget krav, at den nye regel skal anvendes, men det vil klart være en fordel, at afskrivningsgrundlaget hæves 15 %. Ved køb af en maskine til f.eks. 1 mio. kr., får man således foræret et fradrag i indkomsten på kr. Fradraget er dog fordelt over en årrække. Det er udelukkende erhvervsmæssigt anvendte driftsmidler, der omfattes af reglen og dermed ikke blandede driftsmidler, f.eks. biler, der også anvendes privat. Dog er husstandsvindmøller og små solcelleanlæg altid omfattet, uanset at strømmen leveres til privat brug, hvilket er bekræftet af skatteministeren overfor Videncentret for Landbrug. 4

5 Gælder kun nye eller fabriksnye driftsmidler Det skal dog bemærkes, at reglen kun omfatter nye eller fabriksnye driftsmidler. I relation hertil har Videncentret for Landbrug anmodet om svar på en del spørgsmål, men kun fået svar på et enkelt, nemlig at et driftsmiddel, der er produceret af virksomheden selv og derefter anvendt i egen produktion, også er omfattet af 115 % reglen. Der er endnu ikke kommet svar på, hvorvidt en maskinforhandlers demomodeller kan indgå på den nye saldo, ligesom der ikke er svaret på, om udskiftning/deludskiftning af staldinventar er omfattet. I sådanne tvivlstilfælde anbefales det at anmode SKAT om et bindende svar, og vi hjælper gerne med rådgivning. For yderligere oplysninger - kontakt seniorkonsulent Karsten Sørensen på tlf eller Tilskud til fripladser i daginstitutioner Af økonomirådgiver Henrik Frosted Afhængig af den enkeltes personlige indkomst er der mulighed for økonomisk fripladstilskud til børn i daginstitutioner. Beregningsgrundlaget er den personlige indkomst, overførselsindkomst og positiv nettokapitalindkomst og aktieindkomst. Er det opgjorte indkomstgrundlag under kr. i 2012, er egenbetalingen nul og derefter aftrappes fripladstilskuddet op til indkomstgrænsen på kr. Der kan ansøges på hvilket som helst tidspunkt af året. Hvis man tildeles et fripladstilskud, og det efterfølgende viser sig, at man har en indtægtsfremgang, der betyder for meget udbetalt i økonomisk friplads, så kan kommunen kræve tilbagebetaling af det for meget udbetalte tilskud. Har man derimod haft en indtægtsnedgang, så efterregulerer kommunen ikke tilsvarende fripladstilskuddet. Forældre skal selv genansøge om økonomisk fripladstilskud efter de ændrede indkomstforhold. Der skal hvert år søges om nyt økonomisk fripladstilskud. For yderligere oplysninger - kontakt økonomirådgiver Henrik Frosted på tlf eller Er din vandafledningsafgift beregnet korrekt? Af konsulent Maria Bendtsen Vær opmærksom på, om din vandafledningsafgift, dvs. spildevandsafgift, er beregnet korrekt. På nogle opgørelser fra vandforsynings-selskaberne har vi nemlig set, at der er blevet opkrævet vandafledningsafgift på den del af vandet, som er blevet brugt i virksomhedsdriften. Der skal imidlertid kun betales vandafledningsafgift af den andel, der bruges privat og til eventuelle udlejningsboliger. Hvis der er opsat bimålere ved stuehuset og/eller udlejningsboligen, beregnes vandafledningsafgiften efter, hvor meget vand der er løbet igennem bimålerne, og vandmængden ganges med beregningssatsen. Hvis der ikke er opsat bimålere, beregnes vandafledningsafgiften med 170 m 3 vand om året pr. husstand gange satsen. For yderligere oplysninger - kontakt konsulent Maria Bendtsen på tlf eller Ulovlige aktionærlån Af seniorkonsulent, statsaut. revisor Palle Offersen Et nyt lovforslag vedrørende aktionærlån kan få store konsekvenser for hovedaktionærer, som ikke ser sig for. Vedtages loven, vil den få virkning allerede fra 14. august Fremover vil alle lån, som en hovedaktionær optager i sit selskab, skulle beskattes som løn eller evt. udbytte. Der er ingen reparationsbestemmelser, dvs., at tilbagebetaling af lånet ikke vil medføre ret til annullering af beskatningspligten. Loven vil være en betydelig skærpelse over for hovedaktionærlån, som i forvejen er ulovlige i henhold til selskabsloven. Vi vil snarest udarbejde en nærmere beskrivelse af problemstillingen, som vil blive lagt på vores hjemmeside, og vi vil kontakte de selskabskunder, som kan blive ramt af de skærpede regler. For yderligere oplysninger - kontakt seniorkonsulent Palle Offersen på tlf eller 5

6 Kom sikkert igennem en forandringsproces - brug en handlingsplan Af seniorkonsulent, statsaut. revisor Palle Offersen Hvordan styres en forandringsproces bedst igennem? Det vil vi gerne give vores bud på og hjælp til, og derfor har vi udviklet et nyt koncept, der skal gøre det nemmere at komme igennem de faser, som altid følger med, når noget skal forandres. Henover sommeren har vi udviklet en handlingsplan, der skal gøre det mere overskueligt at komme fra A til B - uanset om forandringsprocessen gælder hele virksomhedens strategigrundlag, produktionsomlægninger, etablering af nye afdelinger, investeringsprojekter eller andre større eller mindre projekter. Ideen er, at udvalgte konsulenter hos Patriotisk Selskab skal fungere som sparringspartner for de medlemmer, som ønsker at gennemføre en forandringsproces. Handlingsplanen skal sikre, at det under hele processen er tydeligt, hvad der skal gøres, af hvem og hvornår. Et hurtigt økonomisk overblik med Ø90-online Af økonomirådgiver Helle Boye, Ø90-superbruger For brugere af Ø90-online er det nu muligt at udskrive en råbalance. Råbalancen gør det nemt på et hvilket som helst tidspunkt at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur i en virksomhed. Råbalancen er altså en rå udskrift af den bogføring, der er foretaget for perioden med samme opstilling som årsrapporten. Så nemt er det Med F7 i kasseregistrering åbnes dialoggen Bestilling online. Her sættes et flueben i linjen 730 råbalance, og der indtastes den fra- og til-dato, som råbalancen skal vise. Perioden skal være hele måneder. For yderligere oplysninger kontakt din økonomimedarbejder hos Patriotisk Selskab eller en Ø90-superbruger. Det er ligeledes vigtigt, at alle de rigtige fagspecialister bliver inddraget rettidigt i processen, og her kan vi drage fordel af, at alle kompetencer og erfaringer er samlet under ét tag. Samtidig kan vi trække på det store netværk af specialister, som vi samarbejder med i ind- og udland. Vi er allerede i gang med at afprøve konceptet, men vi vil gerne have flere medlemmer med fra start. Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne. For yderligere oplysninger - kontakt seniorkonsulent, statsaut. revisor Palle Offersen på tlf eller 6

7 Nyt fra administrationen Nyansættelser i husdyr-, miljø og juraafdelingen Mette Skjold Sørensen miljøkonsulent tlf Landbrugstekniker Mette Skjold Sørensen ny svinekonsulent Landbrugstekniker Mette Skjold Sørensen (37 år) er pr. 1. juli 2012 ansat som svinekonsulent. Mette er uddannet på Vejby Landbrugsskole med svineproduktion som speciale og har tidligere arbejdet hos bl.a. Centrovice, i Assens Kommune og som driftsleder i større sobesætninger. Mette skal hos Patriotisk Selskab beskæftige sig med produktionsrådgivning, E-kontrol, APV og husdyrbrugsgodkendelser. Hans Jørgen Tellerup seniorkonsulent tlf Cand. agro. Hans Jørgen Tellerup ny seniorkonsulent Hans Jørgen Tellerup (43 år) er pr. 15. august ansat som seniorkonsulent. Hans Jørgen har tidligere arbejdet for Svinefællesledelsen på Fyn, Danske Svineproducenter, LRØ og Agrotech. Her har han især beskæftiget sig med miljøteknologi, biogas, miljøgodkendelser og udvikling af svineproduktionen. Hans Jørgen har ligeledes stor erfaring inden for svineproduktion. Hans Jørgen skal hos Patriotisk Selskab arbejde med strategisk rådgivning på miljø- og energiområdet. Tine Marguard Zimmermann miljøkonsulent tlf Civilingeniør Tine Marquard Zimmermann ny miljøkonsulent Civilingeniør Tine Marquard Zimmermann (28 år) er pr. 6. august 2012 ansat som miljøkonsulent. Tine er uddannet på Aalborg Universitet med speciale i miljøplanlægning og bæredygtighed. Tine har erfaring med miljøgodkendelse af husdyrbrug, BAT og miljøstyringsværktøjer inden for landbruget. Tine skal hos Patriotisk Selskab arbejde med miljøgodkendelser og generelle miljøspørgsmål. Kirsten Dühr juridisk konsulent tlf Advokat Kirsten Dühr ny juridisk konsulent Advokat Kirsten Dühr (29 år) er pr. 13. august 2012 ansat som juridisk konsulent. Kirsten kommer fra en stilling som advokat hos Focus Advokater, Odense, hvor hun har været tilknyttet afdelingen for fast ejendom, med primære arbejdsområder inden for erhvervs- og boliglejeret. Tidligere har Kirsten arbejdet hos advokatfirmaet Kromann Reumert, København. Kirsten skal hos Patriotisk Selskab arbejde med lejeret, forpagtningsaftaler og miljøsager. 7

8 Nyansættelse i planteavlsafdelingen Peter Hvid planteavlskonsulent tlf Cand. agro. Peter Hvid ny planteavlskonsulent Cand. agro. Peter Hvid (31 år) er pr. 1. september 2012 ansat som konsulent i planteavlsafdelingen, hvor han bl.a. skal arbejde med forsøg og jordprøver. Peter kommer fra en stilling som forsøgsmedarbejder hos Gefion. Han har stor erfaring med blandt andet sprøjtemidler og organisering af forsøg og stor indsigt i ukrudtsarter og svampesygdomme. Nyansættelser i økonomiafdelingen Søs Clausen økonomirådgiver Jordbrugsteknolog Søs Clausen ny økonomirådgiver Jordbrugsteknolog Søs Clausen (25 år) er pr. 1. september 2012 ansat som økonomirådgiver. Søs er uddannet jordbrugsteknolog fra Erhvervsakademiet i Århus med speciale i økonomi og kommer fra en stilling som Ø90-supporter på Videncenter for Landbrug. Søs har stor indsigt i og erfaring med Ø90 og skal bl.a. arbejde med Ø90, budgetter og benchmarking. Studietur til Torino og derfor nedsat bemanding Fra torsdag den 13. september til lørdag den 15. september rejser en gruppe medarbejdere fra Patriotisk Selskab på studietur til Torino. Det betyder nedsat bemanding torsdag og fredag i dén uge, men de tilbageværende kolleger har lovet at gøre, hvad de kan, for at hjælpe dem, der ringer eller kommer forbi. Datoer til kalenderen Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 31. oktober 2012, hvor den årlige generalforsamling finder sted på Odense Congress Center. Der vil selvfølgelig komme flere informationer senere. Sæt også kryds ved den 12. december 2012, hvor Patriotisk Selskab afholder den årlige økonomikonference, flere informationer senere. Følg i øvrigt med i omtalen af vores møder, kurser og konferencer på Kasper Skovgaard Hansen økonomimedarbejder Jordbrugsteknolog Kasper Skovgaard Hansen ny økonomimedarbejder Nyuddannet jordbrugsteknolog Kasper Skovgaard Hansen (28 år) er pr. 15. september 2012 ansat som økonomimedarbejder. Kasper har speciale i økonomi og har under sit studium været i praktik i Patriotisk Selskab. Kasper har løbende under sit studium arbejdet praktisk i landbruget. Nyt fra Patriotisk Selskab udgives af Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220, Odense SØ Bladet udkommer ca. 6 gange om året; næste nummer udkommer i uge 45, Oplag: eksemplarer Hel eller delvis gengivelse af Nyt fra Patriotisk Selskab er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse. 8

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Hvorfor ikke investere i England?

Hvorfor ikke investere i England? Nr. 40, Odense, den 22. december 2005 Hvorfor ikke investere i England? Mødet den 13. december var overtegnet længe før tilmeldingsfristens udløb, derfor gentages mødet nu den 2. februar 2006. Det er muligt

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010

FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010 FlexNyt Indhold Godt staldklima Nye regler for hestepas 1. januar 2011 Tilskudsfoder er dyrt Ændreregler for tilladte tolerancer i fodermidler Udlejning af sommerhus Træk privatbilen fra i skat AGROMEK

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Strategi for vækst Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Det strategiske kompetencekort Løbende tilpasning Visuelle handlingsplaner Svinekongressen

Læs mere

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Erfagruppen som motivator Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Dagsorden Hvad er en erfagruppe? Hvorfor være i en gruppe? Hvad kræves? Den gode gruppe! Hvordan får du det fulde udbytte? Hvad er

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Jesper Pagh, DLG-husdyrernæring Spiseseddel 1. Hvad er risikostyring? 2. Hvorfor er risikostyring mere relevant end tidligere? 3. Hvordan kan

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER Støttet af: CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder.

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder. Beregningerne

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Dynamisk strategi. Chefkonsulent Flemming Sørensen

Dynamisk strategi. Chefkonsulent Flemming Sørensen Dynamisk strategi Chefkonsulent Flemming Sørensen Hvad er dynamisk strategi Gammelt produkt på nye flasker Light udgave af strategiprodukt Mere handlingsorienteret strategi og nemmere tilgængelig God platform

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig?

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Indlæg Danske Slagtekalveproducenter 4. Januar 2012 v. Kurt Skovsted, Cand. Agro (M.Sc.) SVAR Ved at være forberedt, virksomhedsorienteret og professionel.

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 DW130166 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Finn Udesen WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK E-MAIL: DSP-INFO@LF.DK Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Smågriseeksport 8.000.000 7.000.000

Læs mere

Referat for det 9. ordinære repræsentantskabsmøde i Jægernes Naturfond fredag den 12. juni 2009 på Odense Congress Center.

Referat for det 9. ordinære repræsentantskabsmøde i Jægernes Naturfond fredag den 12. juni 2009 på Odense Congress Center. Referat for det 9. ordinære repræsentantskabsmøde i Jægernes Naturfond fredag den 12. juni 2009 på Odense Congress Center. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Arne Greve Arne Greve blev valgt til

Læs mere

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside,

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, 1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, www.egedalkommune.dk/friplads. Klik på linket Den digitale

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT Støttet af: SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT NOTAT NR. 1406 Fremstillingsomkostningerne kan sænkes med 21 øre pr. kg slagtevægt leveret ved at samle en integreret bedrift på tre

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Adm. direktør Henrik Danielsen søger nye udfordringer

Adm. direktør Henrik Danielsen søger nye udfordringer Adm. direktør Henrik Danielsen søger nye udfordringer Nr. 66, Odense, den 7. juni 2013 Efter mere end 10 år i ledelsen af rådgivningsvirksomheder ønsker Patriotisk Selskabs administrerende direktør Henrik

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2014/15 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2014/15 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015 HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. FOR 2014/15 OG OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015 LEDELSESERKLÆRING 1 Vi har gennemgået og godkendt specifikationer til årsrapporten 2014/15 og opgørelse

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen Bestyrelsesmøde d. 2. sept. 2010 Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen 22. oktober 2013 Svinekongres 18-10-2013 1 Kort præsentation Baggrund: HD i org./ledelse HD i afsætningsøkonomi

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere