UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011"

Transkript

1 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 UVNEWS NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN Der skabes nu yderligere digital kontakt mellem UU-vejlederen, de unge og UU-centrenes IT-system. UVdata har udviklet en ny mobilapp, som gør, at de unge nu kan komme i kontakt med deres personlige UU-vejleder direkte fra telefonen. Med dette initiativ forsøger vi at bringe vejlederne tættere på de unges kommunikationsmedium, udtaler direktør Jan Gaardboe Jensen. Med den nye App fra UVdata har den unge altid en vejleder ved hånden, og det bliver dermed endnu nemmere, at fastholde kontakten mellem den unge og vejlederen på de unges præmisser. Samtidig sørger app en selv for at henvise de unge, der har en gennemført ungdomsuddannelse direkte til e-vejledningen. App en er nem og enkel at bruge. Den unge skal blot indtaste CPR-nummer samt fornavn, så finder App en hurtigt vejlederen samt alle de oplysninger, der skal bruges for at kontakte denne. På den måde kan den unge altid se, hvem UU-vejleder er. Samtidig kan den unge, via App en, sende mail eller sms direkte til vejlederen og dermed nemmere skabe kontakt. Vejlederen får automatisk besked om, at den unge har henvendt sig og modtager samtidig automatisk kontaktoplysninger på den unge. Disse data gemmes i journalen i UVvej, og det markeres, at den unge har henvendt sig ved at bruge Min- Vejleder. I forbindelse med lanceringen af den nye App har hjemmesiden til MinVejleder også gennemgået en fornyelse. Kære alle Velkommen til UVdatas nyhedsbrev september Du kan i denne udgave læse nogle gode historier om, hvad vi har beskæftiget os med de seneste måneder samt læse om de fremtidige indsatsområder. God fornøjelse. Kommunikationen med vejledningssystemet er naturligvis krypteret, så det er helt sikkert at bruge den. App en kan frit hentes fra App Store og Android market. Den er gratis for alle unge i kommunerne og udvikles som et tillæg til MinVejleder. Med venlig hilsen Jan Gaardboe Jensen

2 MinUddannelse valgt som løsning i Vejle, Aalborg, Kolding, Ringkøbing- Skjern og Slagelse kommuner Et skift af IT-systemer kan være en udfordrende proces på mange punkter. Ikke desto mindre er det, hvad de i kommunerne Vejle, Aalborg, Kolding, Ringkøbing-Skjern og Slagelse har valgt at gøre, for at få en løsning som passer bedre til deres behov, og til kravet om samordning af elevplaner og uddannelsesplaner. Fælles for kommunerne var, at de havde behov for et samlet administrativt system, som kunne snakke sammen på tværs af funktionerne og leve op til ånden i bekendtgørelse om samordning af elev- og uddannelsesplanen. Kommunerne har dog haft forskellige tilgange til implementeringsfasen af det nye system. Aalborg kommune valgte at benytte sig af pilotskoler til at teste systemet og få sorteret eventuelle børnesygdomme fra. Med tovholdere som hovedpersoner, blev pilotskolerne introduceret til det nye system, og efter en positiv evaluering blev det besluttet, at Aalborgs resterende 37 skoler også skulle overgå til MinUddannelse. Dette er blevet sat i værk med start fra dette skoleår. Forhåbentlig vil piloterne være med til at lette implementeringen af de resterende skoler. Også Kolding har valgt at benytte sig af en test i første omgang. Her har det først været en enkelt skole, som har haft testet systemet, hvorefter tre andre skoler blev koblet på pilotprogrammet. Også her er det nu bestemt at hele kommunen, med start fra næste skoleår, skal overgå til MinUddannelse. I Ringkøbing-Skjern var tilgangen en helt anden. Her blev en arbejdsgruppe dannet for at finde den bedste løsning til samordnings-kravet. Efter et år med et forsøg på en løsning, som viste sig ikke at være tilfredsstillende, blev det bestemt at alle skoler i kommunen skulle overgå til MinUddannelse på én og samme gang. Dermed blev implementeringsfasen forkortet markant, og kommunens skoler er nu alle godt igang med programmet. I Slagelse har skoleforvaltningen valgt at udrulle systemet til alle skoler på en gang. Slagelse forventer i høj grad, at løsningen vil kunne bidrage med løbende og bedre ledelsesinformation. Nyt kommunikationsværktøj spiller central rolle Et samarbejde mellem jobcentrene og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) spiller en helt central rolle i forbindelse med ungeindsatsen. I samarbejde med Medialogic tilbyder UVdata A/S nu integration mellem Workbase Jobcenter og UVvej i UU, hvilket giver mulighed for: - Direkte kommunikation mellem UUvejleder og sagsbehandler - Som Jobcenter at se kontaktoplysninger på den unges UU-vejleder samt uddannelsesplan - Som UU at se den aktuelle jobplan, match-oplysninger - Direkte advisering (dobbeltadvisering) omkring uddannelsespligt Integrationen har fokus på at: - Styrke ungeindsatsen i kommunen. - Styrke samarbejdet mellem Jobcenter og UU. - Styrke den unges individuelle sagsog vejledningsforløb i kommunen. - Styrke det fælles mål omkring flere unge i uddannelse og beskæftigelse. Fra foråret 2012 vil KMD-Opera også kunne understøttes. Så er kursuskataloget for 2011 kommet Se vores store udbud af kurser for 2011 på hjemmesiden. Hvis I har ønsker til kurser, som ikke er indeholdt i kursuskataloget, hører vi gerne fra jer. Som noget nyt kan vi også tilbyde at afholde kortere kurser som webinarer dvs. virtuelt over internettet.

3 Fælles datagrundlag til UU-centrene Teknikerne hos UVdata har gennem de sidste mange måneder arbejdet på et nyt samlet datagrundlag, som skal gøre det muligt for kommunerne / UU-centrene at følge udviklingen i UU-centrene på tværs af kommunegrænser. Ideen med datagrundlaget er opstået ud af den problemstilling, at de unge flytter en del mellem kommunerne, udtaler Jan Gaardbo Jensen. Det betyder, at det har været særdeles vanskeligt for kommunerne at følge udviklingen i ungeindsatsen over tid. Vi oplever, at grundskoler og ungdomsuddannelser gerne vil vide, hvordan deres unge klarer sig, når de har forladt skolen. Med dette nye datagrundlag bliver det for første gang muligt at følge udviklingen. Systemet er rent teknisk et såkaldt datavarehus, som bliver beriget med månedlige data fra hele landet. Det betyder, at man vil kunne spole tiden tilbage til en given måned. De første rapporter forventes at kunne udsendes i løbet af efteråret. UVefterskole bliver videreudviklet i samarbejde med Tommerup Efterskole UVefterskole er et nyt produkt udviklet specielt til efterskolerne. Produktet varetager og letter efterskolernes administrative opgaver i ét samlet system sådan at skolerne kan slippe for at arbejde i flere selvstændige programmer. De første tre moduler i systemet; grundmodulet, vejledningsmodulet og intranetmodulet, er alle blevet positivt modtaget, og vejledningsmodulet bliver i dag anvendt af mere end 180 skoler. Systemet er blevet udviklet i samarbejde med Tommerup Efterskole, som har fungeret som pilotskole på modulerne. Samarbejdet fortsætter i den videre udvikling for at udvide og forbedre systemet. Allerede nu er en elevadministration klar til brug til det nye skoleår. Elevadministrationen har til formål at sikre, at persondata altid er automatisk opdateret, holde styr på hold samt indberette til Tilbagemelding. Derudover vil ventelisten, prøveplanlægning, karakterindskrivning og prøvebeviser være en del af elevadministrationen. Vores finansmodul håndterer abonnements - kørsler, periodisering af skoleuger, afbrydelse af skoleophold osv. For at fuldende produktet er et lønmodul allerede på tegnebrættet. Lønmodulet skal kunne lette skolernes økonomisk administrative opgaver, blandt andet ved at være godt integreret med SKAT. Det samlede resultat bliver et komplet administrations system skræddersyet til de danske efterskoler.

4 Resultatet af mobilplanforalle.dk I sidste måned udkom evalueringsrapporten for 14 måneders projektperiode med Mobilplanforalle.dk. Mobilplanforalle.dk er et hjælpemiddel til sindslidende, som, via mobiltelefonen, påminder brugeren om den daglige medicin såvel som andre aftaler og pligter i hverdagen. Mobilplanforalle.dk frigør samtidig personaleressourcer fra de daglige påmindelser og andre arbejdsgange omkring medicinhåndtering. Samtidig skaber systemet større tryghed for brugere, ansatte og pårørende om, at medicinen bliver indtaget på de rigtige tidspunkter. Projektet er forankret hos Specialskolen for Voksne Vendsyssel, som blev bevilliget 1,4 millioner kr. fra ABT-fonden til støtte af projektet. UVdata har været med i projektgruppen, bestående af repræsentanter fra Hjælpemiddelinstituttet, Landsforeningen SIND, Hjørring Kommunes socialpsykiatri samt Brønderslev Psykiatriske sygehus, og har stået for den tekniske udvikling af systemet. Projektperioden blev afsluttet i marts måned, og i sidste måned udkom så den endelige evalueringsrapport. Rapporten er meget positiv og viser blandt andet at udover testgruppen, er der oprettet over 100 brugere, som på eget initiativ, har bedt om at blive koblet på. Derudover er det blevet endnu tydligere, at behovet for en sådan løsning er stort, og at mange arbejdsopgaver kan lægges om fra tilsyn og kontrol, til nærhed, omsorg og dialog. Spansk praktikant hos UVdata UVdata havde i foråret glæden af, at byde 20 årige spanske Alejandro Morán Jiménez velkommen. Alejandro skulle være praktikant hos os i to måneder, og perioden blev en rigtig god oplevelse for begge parter. Vi lukkede dørene op for en udenlandsk praktikant, hvilket naturligt medførte sproglige udfordringer, men som samtidig gav os et nyt internationalt perspektiv - og lidt international kultur er altid sundt. Alejandro faldt hurtigt til hos UVdata og arbejdede hårdt og flittigt med de opgaver der blev stillet ham, med gode resultater. Praktikperioden var det sidste led i Alejandros 2-årige uddannelse i Software Development, og vi er glade for at kunne være med til, at gøre praktikken til en god og lærerig oplevelse. Efter praktikperiodens afslutning, har vi haft løbende kontakt med Alejandro, og han har fortalt vidt og bredt om sit ophold i Danmark. Alejandros internationale erfaring har vist sig at være en stor fordel for ham, og han har nu fået arbejde som web designer i et spansk firma. HUSK! Så er det tid for tilmelding til årets STU-Træf 2011, stedet hvor vejledere, lærere og ledere fra uddannelsessteder/skoler samt andre fagfolk mødes. STU-træffet afholdes torsdag den 17. november på kursuscenter Severin i Middelfart. I år har vi fokus på blandt andet ankesager, lovindhold, autisme og historier fra det virkelige liv. Alt sammen med relation til Lov 564, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Tilmelding på mail eller telefon Kursuscenter Severin

5 Nyt fastholdelsesværktøj til ungdomsuddannelserne Unikt samarbejde kombinerer kernekompetencer fra UVdata A/S og Schultz Information A/S i udviklingen af et fastholdelsesværktøj til ungdomsuddannelserne Hvad skal et fastholdelsesværktøj kunne? Et fastholdelsesværktøj skal bistå gymnasier, erhvervsskoler, SOSU-skoler og UU-centre med at fokusere og styrke indsatsen for frafaldstruede elever. Formålet med værktøjet kan bl.a. være at: Screene eleverne før eller efter optagelse med henblik på at afdække mulige problemer og barrierer (fx faglige) Forkorte varselstiden, når frafald truer Give bedre muligheder for at støtte og hjælpe eleven, herunder til et evt. relevant omvalg Eksponere værktøjer og best practice for lærere og elever Stille konkrete værktøjer til rådighed for eleverne Lette indberetning til UU Udarbejde og følge op på handlingsplaner for øget gennemførelse Forbedre dokumentation og dermed give bedre viden om frafald og indsatser, der virker Hvorfor er det nødvendigt? Hvem udvikler fastholdelsesværktøjet? 20-30% af samtlige unge gennemfører i dag ikke den erhvervsuddannelse, de er optaget på. Det betyder, at der stadig er lang vej til at opfylde regeringens 95% målsætning. Hver gang én elev falder fra et grundforløb på en erhvervsuddannelse, koster det fra kr. for pågældende institution. Er eleven midt i et hovedforløb, kan det koste helt op til kr. pr. elev. Hertil kommer store samfundsøkonomiske negative konsekvenser og ikke mindst negative personlige konsekvenser. Frafald, der skyldes manglende støtte og indsats, kan være en tragedie for den enkelte og er et økonomisk problem for skolerne. Derfor er der god grund til at udvikle et fastholdelsesværktøj, der kan støtte og forstærke indsatsen på erhvervsskoler og i UU-centre. Schultz Information A/S og UVdata A/S er gået sammen for at undersøge mulighederne for at udvikle fastholdelsesværktøjet. Partnerskabet er unikt, fordi de to virksomheders kernekompetencer kombineres - vejledningsfagligt indhold og metode kobles med solid viden om teknik og administrative processer i UU-centrene og på skolerne.

6 Mindre administration - mere tid til børnene Under denne overskrift har UVdata i samarbejde med KMD A/S udviklet en helt ny løsning til institutionsområdet. Projektet hedder MinInstitution og kører for tiden pilotdrift i Kalundborg Kommune. Projektet gør det lettere for forældre og institutioner at kommunikere om bl.a. ferieplanlægning og aftaler. På institutionerne hjælper løsningen med at give pædagogerne et overblik over, hvornår børnene er kommet, hvornår de skal gå, hvem der må afhente børnene samt hvor de befinder sig i institutionen. Det er tanken, at produktet skal hjælpe med at afskaffe mange af de gule huskesedler i institutionerne, udtaler Helle Kjærgaard fra UVdata. Der er derfor også udviklet en touch-skærm-løsning til projektet, så opslagstavlen med de gule sedler helt kan afskaffes. Løsningen er endvidere direkte koblet op på SkoleIntra, NemId og kommunens pladsanvisningssystem, således at der er sammenhæng i informationerne for forældrene og sammenhæng i forhold til de stamdata, som forvaltningen har registreret på børn og forældre. For at kunne skabe så tæt en kontakt med borgerne som muligt, er der også udviklet en app til Android såvel som til IPhone. Vidste du at..? Der blev oprettet praktikformidlinger sidste år Der blev lavet uddannelsesplaner på MinUddannelse sidste år. Tilbagemelding.dk pt. har flere end 1,7 millioner underretninger. UVvej ca. har vejledere med et dagligt login på ca logins på UVdatas terminalmiljø. Der er koordineret brobygningsforløb i Brobygning. NET i skoleåret 2010/2011 med et totalt antal forløb på forløb i systemet på nuværende tidspunkt. Brobygningssystemet har brugere. MinUddannelse håndterer ca. 1 mio brugere (forældre, elever), og at der er oprettet personer pr. dags dato. Vejledningssystemet sender ca sms-beskeder om måneden

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

Nye funktioner på vej til web

Nye funktioner på vej til web NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Digitale dagtilbud i Vejen Vejen har efter en EU-udbudsproces med 8 firmaer valgt at indkøbe UVdatas løsning MinInstitution til kommunikation mellem

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

El-nyhedsbrev - september 2014

El-nyhedsbrev - september 2014 El-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen knoklet løs med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere UU INFO Maj 2013 Nyt fra ledelsen 15+ samarbejdet side 3-4 Bekymringsmærker - et initiativ i 95 % målsætningen side 5-6 Ny APP side 7-8 UU hjælper unge i gang med fritidsjob side 9-10 Ledelsesfokus på

Læs mere

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 MEDIALOGIC NYHEDSMAGASIN LÆS OGSÅ OM VIRKSOMHEDSMODULET - DASHBOARD I WORKBASE JOBCENTER - OPSAMLING PÅ ERFAMØDER Digital Post Medialogic kan nu tilbyde integration til digital

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011

SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011 SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011 up2date udgives af Medialogic A/S Digital Forvaltning - helt enkelt Medialogic A/S Bryggerivej 1 / 5800 Nyborg www.medialogic.dk / info@medialogic.dk / 63310310 Viljen til at ville

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side 3 10+ nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale

Læs mere