Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: Benchmarkanalyse voksenhandicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: Notat Benchmarkanalyse voksenhandicap KL har udviklet et gratis benchmarkingsværktøj på området for handicappede. Værktøjet giver kommunerne mulighed for at sammenligne udgiftsniveauet med andre kommuner. Modellen giver mulighed for at benchmarke sig med nogle kommuner, der ud fra en række rammebetingelser er mest sammenlignelige. Ved hjælp af rammebetingelserne, som er en række strukturelle faktorer, der har betydning for kommunernes nettodriftsudgifter til årig, beregnes et afstandsmål fra Middelfart kommune til landets øvrige kommuner. Jo mindre dette afstandsmål er, jo mere ligner den pågældende kommune Middelfart Kommune, og jo mere giver det mening at foretage en sammenligning. Anvendte rammebetingelser: Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet pr e i 2008 Antal handicappede pr e Andel personer mellem år med grundskolen som den højeste fuldførte uddannelse Beskatningsgrundlag pr. indbygger Dette notat beskriver en sammenligning med de 5 billigste kommuner blandt de 10 mest sammenlignelige. Altså en sammenligning med nogle kommuner, som ligner os ud fra de ovenstående rammebetingelser. Tabel 1: Nettodriftsudgifter årig i 2009 Rammebetingelser - 5 billigste blandt 10 mest sammenlignelige NDU årig i 2009 Region Placering Middelfart Syddanmark Syddjurs Midtjylland 4 Vejle Syddanmark 7 Holbæk Sjælland 2 Ringsted Sjælland 1 Kolding Syddanmark 8 Gennemsnit for udvalgte Regionsgennemsnit Landsgennemsnit Note: Regionsgennemsnittet er beregnet for den valgte kommunes region

2 Note: "Gennemsnit for udvalgte" er et gennemsnit for de fem sammenligningskommuner. Egen kommune er altså ikke med i denne beregning Note: Gennemsnit for udvalgte, regioner og landet er simple gennemsnit, dvs. alle kommuner vægter lige meget. Tabel 1 viser, at Middelfart Kommune har klart højere nettodriftsudgifter årig i 2009 i forhold til de 5 udvalgte kommuner. Gennemsnitsudgiften er ca. 800 kr. højere årig. Pr var der e i Middelfart Kommune svarende til et merforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til gennemsnittet af de udvalgte kommuner. Overordnede nøgletal for området viser følgende: Tabel 2: Nøgletal budget 2009 (B09) til årig 2009 () til årig () Afvigelse fra B09 til pr. (pct.) 2008 (R08) til årig (R08) Vækst fra 2008 til 2009 (pct.) Budget 2010 (B10) til årig * Afvigelse fra til B10 pr årig (pct.)* Middelfart ,2% ,1% ,7% Syddjurs ,5% ,4% ,2% Vejle ,8% ,2% ,0% Holbæk ,7% ,4% ,9% Ringsted ,4% ,6% ,7% Kolding ,3% ,0% ,6% Gennemsnit for udvalgte ,9% ,0% ,6% Regionsgennemsnit ,2% ,0% ,4% Landsgennemsnit ,6% ,6% ,7% 2

3 * Note: For "Budget 2010 til årig" og "Afvigelse fra 2009 til budget 2010 årig" er tallene opgjort i 2010 priser. Dvs. at også 2009 er opgjort i 2010-priser før afvigelsen er beregnet. Et positivt tal er udtryk for, at budget 2010 ligger over 2009 (i 2010-priser). Nøgletallene viser, at Middelfart Kommune i forhold til de 5 billigste af de 10 mest sammenlignelige kommuner ligger pænt over gennemsnittet vedr. nettodriftsudgifter i I forhold til regions og landsgennemsnit ligger Middelfart Kommune også over gennemsnittet, dog ikke i samme omfang som i forhold til sammenligningsgruppen. Væksten på området syntes at være bremset mere i Middelfart Kommune end i de øvrige sammenligningsgrupper. Tabel 3: Refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager i 2009 Refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager pr årig i budget 2009 (B09) Refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager pr årig i 2009 () Afvigelse fra B09 til årig (pct.) Refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager pr årig i budget 2010 (B10)* Middelfart ,9% -179 Syddjurs ,0% -168 Vejle ,4% -262 Holbæk ,0% -200 Ringsted ,1% -253 Kolding ,2% -208 Gennemsnit for udvalgte ,9% -218 Regionsgennemsnit ,8% -226 Landsgennemsnit ,9% -236 * Note: refusionsindtægter i budget 2010 er i 2009-priser med henblik på at lette en sammenligning med budget Det skal bemærkes, at refusionsordningen aftrappes fra 2009 til

4 Tabellen viser, at Middelfart Kommune i 2009 budgetterede med en væsentligt lavere refusionsindtægt end et viste. Det kan enten betyde, at der er sket en væsentlig stigning i antallet af sager eller at indtægtsbudgettet har været for lavt. For budget 2010 er tendensen, at Middelfart Kommune ligger under gennemsnittet for budgetterede refusionsindtægter. Ca. 50 kr. på svarende til ca. 1,1 mio. kr. Tabel 4: Nøgletal fordelt på foranstaltninger i 2009 Kroner, PL pr. i aktivitetsog samværs-tilbud BPA hjælperordninger pr årig i ledsageordninger mv. pr årig i personlig støtte ( 84, 85, 102) pr årig i hjælpemidler og rådgivning pr. i alkohol- og misbrugsbehandling Middelfart Syddjurs Vejle Holbæk Ringsted Kolding Gennemsnit for udvalgte Regionsgennemsnit Landsgennemsnit Tabel 4 viser, at de foranstaltninger, hvor Middelfart Kommune ligger over gennemsnittet vedrører aktivitets- og samværstilbud, hjælpeordninger samt hjælpemidler og rådgivning. På områderne vedrørende, ledsageordninger og alkohol og misbrugsbehandling ligger Middelfart Kommune nogenlunde på gennemsnittet, mens kommunen ligger væsentligt under gennemsnittet på personlig støtte. 4

5 Tabel 5: Nøgletal fordelt på foranstaltninger i 2009 Botilbuds Aktivitetsog samværstilbuds BPA hjælperordningers Ledsageordningers mv. andel af Personlig støttes ( 84, 85, 102) andel af NDU Hjælpemidler og rådgivnings andel af NDU Alkoholog misbrugsbehandlings Middelfart 50,7% 17,4% 10,2% 1,5% 5,7% 10,9% 3,6% Syddjurs 39,0% 13,4% 4,9% 0,8% 31,9% 8,2% 1,8% Vejle 65,3% 10,4% 5,0% 2,0% 4,4% 8,7% 4,2% Holbæk 40,2% 13,9% 7,5% 1,3% 21,0% 11,6% 4,5% Ringsted 66,8% 13,9% 1,8% 1,0% 5,7% 5,9% 4,9% Kolding 58,4% 10,4% 9,4% 2,1% 11,6% 4,9% 3,3% Gennemsnit for udvalgte 53,9% 12,4% 5,7% 1,4% 14,9% 7,9% 3,7% Regionsgennemsnit 56,6% 13,4% 6,1% 2,0% 8,4% 9,7% 3,8% Landsgennemsnit 51,6% 13,6% 7,5% 2,0% 12,9% 7,6% 4,9% Tabel 5 viser samme billede som tabel 4. Middelfart Kommune bruger relativt flere midler på aktivitets- og samværstilbud, BPA hjælpeordninger og hjælpemidler og rådgivning end sammenligningsgrupperne. 5

6 Tabel 6: Særligt om støtte Regnskab 2009 kroner, PL og 110 personlig støtte ( 84, 85 og 102) pr. ()* 107 s støtte pr s støtte pr. 109 og 110 s støtte pr Personlig støttes ( 84, 85 og 102) støtte * Middelfart ,4% 54,5% 1,1% 10,1% Syddjurs ,6% 42,3% 1,1% 45,0% Vejle ,6% 59,8% 1,3% 6,3% Holbæk ,6% 40,1% 2,0% 34,3% Ringsted ,1% 48,5% 1,5% 7,9% Kolding ,2% 72,4% 1,9% 16,6% Gennemsnit for udvalgte ,8% 52,6% 1,6% 22,0% Regionsgennemsnit ,2% 56,4% 1,5% 12,9% Landsgennemsnit ,1% 52,5% 2,5% 19,9% *Note: Udgifterne til personlige ydelser (herunder 85) er relevant at sammenholde med udgifterne til efter 107 og 108. Det skyldes, at mange kommuner tilbyder personlig støtte efter 85 til borgere i almene boliger frem for et efter 107 og 108. Tabel 6 viser, at Middelfart Kommune ligger over gennemsnittet vedr. 107-, mens kommunen ligger under gennemsnittet for udgifter til personlig støtte. 6

7 Tabel 7: Udgifts Beregnet udgifts årig givet rammebetingelser* Faktiske NDU Afvigelse (pct) Middelfart ,5% Syddjurs ,6% Vejle ,4% Holbæk ,9% Ringsted ,8% Kolding ,9% *Note: Det beregnede udgifts tager afsæt i for 2009 for alle kommuner under ét. Der er tale om en beregnet fordeling mellem kommunerne af 2009 baseret på den enkelte kommunes rammebetingelser. Derfor er der ikke tale om et objektivt udgifts. Kommunens reelle udgifts kan således afvige fra det beregnede udgifts i benchmarkingværktøjet. Tabel 7 viser, at Middelfart Kommune ligger under det beregnede udgiftsniveau på området givet rammebetingelserne. De øvrige sammenligningskommuner (undtagen Kolding) ligger dog endnu længere under det beregnede udgiftsniveau. Opsamling KLs benchmarkingsmodel har vist, at vi ligger over gennemsnittet i forhold til sammenligningsgruppen vedrørende udgifter til handicappede. Hovedkonklusionerne i analysen er: Middelfart Kommunes nettodriftsudgifter til e ligger væsentligt over sammenligningsgruppens Det er specielt på områderne vedrørende aktivitets- og samværstilbud, hjælpeordninger samt hjælpemidler og rådgivning Middelfart Kommune har højere udgifter end sammenligningskommunerne Middelfart Kommune budgetterer med færre refusionsindtægter end sammenligningskommunerne 7

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

Læs mere

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration.

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration. Introduktion til KL s benchmarkingmodel for voksenhandicapområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel for voksenhandicap. Den viser, hvordan man udvælger sammenligningskommuner,

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Fredensborg INDLEVELSE SKABER Kommune UDVIKLING Validering af nøgletal Fredensborg Kommune Validering af nøgletal Juni 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Kommunal service og produktivitet. Individuel rapport Middelby

Kommunal service og produktivitet. Individuel rapport Middelby Kommunal service og produktivitet Individuel rapport Middelby August 2013 Individuel Rapport - Middelby 1(42) Resumé Denne rapport indeholder en række oplysninger om serviceniveau og produktivitet i Middelby

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AALBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Benchmarking samarbejde Nøgletal

Benchmarking samarbejde Nøgletal Benchmarking samarbejde udarbejdet af: Gladsaxe, Høje-Taastrup, Helsingør, Greve og Roskilde kommuner November 2004 lene er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af: Marcello Castrone, Gladsaxe

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014 Baggrundsnotat om hovedstadsudligning Side 1 af 9 30. september 2014 Hvorfor afskaffe eller reducere hovedstadsudligningen? Der er et antal hovedbegrundelser for at afskaffe hovedstadsudligningen. Nogle

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 29. juli 2015 [1]

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 29. juli 2015 [1] NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE 29. juli 2015 [1] Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik over rapportens aktivitetsområder... 5 3. Overordnede nøgletal... 9 4. Dagtilbud... 14 5. Folkeskoler... 17 6.

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011

Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011 Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011 August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resume... 3 2 Baggrund og formål... 6 3 Data og metode... 6 3.1 Fordele og ulemper ved de to datakilder...

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere