Ny eksportnedtur kan koste arbejdspladser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny eksportnedtur kan koste 24.000 arbejdspladser"

Transkript

1 ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE februar 2016 Ny eksportnedtur kan koste arbejdspladser Eksporten har udviklet sig meget skuffende igennem Den ventede bedring af de internationale konjunkturer bør dog give anledning til stigende eksport i både 2016 og Eksportvirksomhederne kan især glæde sig over fremgang i Europa og USA. Men 2016 er startet med stor usikkerhed omkring særligt olieprisen og styrken af kinesisk økonomi. Hvis eksporten skuffer igen, kan det koste arbejdspladser. Af seniorchefkonsulent Allan Sørensen, Eksporten nede på laveste niveau i 2½ år Eksporten har udviklet sig meget skuffende igennem 2015 og er den primære årsag til den aktuelt lave vækst i dansk økonomi startede ellers med en markant fremgang i eksporten, som tiltog til det højeste niveau nogensinde. Forventningerne om fortsat eksportfremgang blev dog på ingen måde indfriet, tværtimod faldt eksporten i både 2. og 3. kvartal. Eksport af varer og tjenester Kædede 2010-priser, sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr Mia. kr Kilde: Danmarks Statistik

2 Foreløbige tal viser svag fremgang Væksten er tiltagende i 2016 og 2017 Betydelig usikkerhed Foreløbige tal fra oktober og november tyder på en fornyet, men svag, fremgang i eksporten i 4. kvartal. Det er vores vurdering, at eksporten nu er nået ned på et niveau, som fremadrettet vil udvikle sig i takt med efterspørgslen på vores eksportmarkeder. De nyeste prognoser viser, at væksten i verdensøkonomien vil være tiltagende i både 2016 og Det er særligt gruppen af emerging markets fra Sydamerika og Østeuropa, der for alvor vil opleve en bedring i væksten, men også i eurolandene vil der være en svag vækstfremgang. DI s vurdering af eksportudviklingen i de kommende år er baseret på de seneste internationale prognoser, der viser en svagt stigende markedsvækst for dansk eksport. Det er værd at bemærke, at der pt. er betydelig usikkerhed omkring vurderingen af eksporten. Det er vores vurdering, at eksporten samlet set vil stige med knap 1½ pct. i Dette kræver, at vi ikke igen får negative overraskelser. Omvendt kan en hurtig vending i eksporten give højere vækst end forventet. Realvækst i procent 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 Usikkerhed om eksporten - hvor hurtig er genopretningen og væksten fremadrettet Udvikling i eksport og BNP i hhv. baseline, positivt og negativt scenarie Eksport 2016 Eksport 2017 BNP 2016 BNP 2017 Negativt scenarie (ny nedgang i 1. kvartal og lavere end ventet markedsvækst i 2016 og 2017) Baseline (DI's prognose januar 2016) Positivt scenarie (hurtig genopretning i 1. kvartal og højere end ventet markedsvækst i 2016 og 2017) Kilde: DI-beregninger Ny nedtur for eksporten kan koste arbejdspladser Får vi en ny nedgang i eksporten i 1. kvartal, kombineret med at de danske eksportmarkeder kommer til at vokse langsommere end skønnet i de internationale prognoser, da vil eksporten samlet set opleve en svag tilbagegang i Vi skal i så fald helt hen til sidste halvdel af 2017, før eksporten er tilbage på samme niveau som i 1. kvartal Dette vil reducere væksten i BNP med 0,7 pct.point og betyde, at beskæftigelsen ved udgangen af 2017 vil være mindre end i DI s prognose. Eksporten kan også overraske positivt med en hurtig genrejsning og højere markedsvækst. Hvis industrieksporten allerede i starten af 2016 indhenter det der blev tabt igennem 2015, og får mere medvind på eksportmarkederne end ventet, da kan vi opleve en merstigning i beskæftigelsen på over

3 Scenarierne illustrerer, at udviklingen i eksporten har stor betydning for udviklingen i dansk økonomi. DI venter ikke en ny nedtur ej heller en hurtig genopretning I vores prognose venter vi ikke et nyt stort dyk i eksporten - ej heller en hurtig ophentning af det tabte. Og den fremadrettede markedsvækst ventes at følge de seneste internationale prognoser, jf. afsnit 3. Antagelser bag scenarieberegninger Negativt scenarie: Der kommer et nyt dyk i industrieksporten i 1. kvartal 2016 af samme størrelsesorden som den gennemsnitlige eksportnedgang i 2. og 3. kvartal Samtidig bliver væksten på eksportmarkederne lavere end gennemsnittet af de seneste internationale prognoser. Den gennemsnitlige vækst reduceres med spredningen i vækstprognoserne i Consensus Economic (opgjort ved standardafvigelser). Dette svarer til, at den samlede eksportvægtede BNP-vækst bliver 0,3 pct.point lavere. Positivt scenarie: Der kommer en ekstraordinær ophentning i industrieksporten i 1. kvartal 2016 af samme størrelsesorden som den gennemsnitlige eksportnedgang i 2. og 3. kvartal Samtidig bliver væksten på eksportmarkederne højere end gennemsnittet af de seneste internationale prognoser. Den gennemsnitlige vækst øges med spredningen i vækstprognoserne (opgjort ved standardafvigelser). Dette svarer til at den samlede eksportvægtet BNP-vækst bliver 0,3 pct.point højere. Gunstige forhold for øget eksport i 2015 Forventninger blev ikke indfriet 1. Eksporten skuffede fælt i 2015 Tiltagende vækst på vores store europæiske eksportmarkeder, styrket konkurrenceevne fra svækkelsen af euro en og en stærk amerikansk efterspørgsel burde have banet vejen for fremgang i eksporten igennem Også selv om væksten på en række af de store emerging markets var vigende. Alligevel endte eksporten som bekendt med at falde i både 2. og 3. kvartal. En opdeling af eksporten på hovedgrupper viser, at der er flere produkter, der har været med til at trække eksporten ned i løbet af

4 Den seneste udvikling i eksporten Eksporten er opgjort i løbende priser q3 / 2014q3 2015q3 / 2015q1 Mia. kr. Vækst i pct. Føde- og drikkevarer 115,0 0,3-4,6 Råstoffer og pelsskind 27,2-12,2-20,5 Brændsel 45,6-28,0-12,3 Medicin og kemiske produkter 115,1 13,7 2,3 Forarbejdede varer, primært halvfabrikata 55,6-4,8-5,2 Maskiner, undt. transportmidler 143,2-5,8-13,4 Transportmidler 21,1 15,7 13,0 Færdigvarer og andre varer 98,1 7,6-0,2 Søtransport 206,1-0,8-8,4 Andre tjenester 202,6-0,4-0,3 Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger Lav oliepris udhuler værdien af vores olieeksport Olieprisen er i januar faldet til laveste niveau i 13 år Rekordlav oliepris udhuler værdien af dansk eksport De faldende råvare- og oliepriser betyder, at værdien af eksporten udhules, hvilket er med til at trække brændselseksporten ned, når denne opgøres i løbende priser. Olieprisen er startet 2016 med at falde til et nyt rekordlavt niveau på under 30 dollars per tønde, hvilket de fleste iagttagere mente var urealistisk for blot 1-2 år siden. Olieprisen Dollar per tønde, brent Dollar per tønde, brent Kilde: Macrobond, sidste obs. 2016:1: Overudbud af olie Lav oliepris er godt for dansk økonomi Olieprisen synes at være kommet ned på et uholdbart niveau, drevet derned af et stort overudbud af olie på markedet. OPEClandene fastholder fortsat et meget højt produktionsniveau, samtidig med at USA pumper flere og flere tønder olie op. Det er dog forventningen, at der vil blive skruet ned for produktionen, samtidig med at tiltagende vækst i verdensøkonomien vil øge efterspørgslen. Olieprisen forventes derfor at være tiltagende i løbet af 2016 og 2017, men skønnes helt frem til udgangen af 2017 at holde sig under 60 dollars per tønde. Selv om værdien af den danske olieeksport bliver udhulet, så giver den lave oliepris samlet set en stimulans til dansk økonomi. De lave oliepriser virker som en skattelettelse for forbrugerne og kan dermed være med til at øge forbruget af andre varer. Det 4

5 samme gør sig gældende på vores store europæiske eksportmarkeder, som alle er nettoimportører af energi, hvilket styrker de danske eksportmuligheder. De store prisfald giver usikkerhed Tilbagegang i salget af maskiner Faldet i olieprisen har dog efterhånden været så markant, at det også har været med til at øge usikkerheden omkring den økonomiske udvikling. De lave olie- og råvarepriser svækker væksten i de råvareproducerende lande og påvirker dermed de virksomheder, som gør sig gældende på disse markeder. Midlertidigt tilbageslag i industrieksporten Inden for vareeksporten er det særligt udviklingen i industrieksporten, der har givet mest anledning til bekymringer. Eksporten af halvfabrikata og maskiner er faldet betydeligt over de seneste to kvartaler og er nu ca. 5 pct. lavere end for et år siden. Eksporten af færdigvarer har klaret sig mere fornuftigt, hvilket skyldes et stigende forbrug i bl.a. EU. Faldet i industrieksporten kan ikke forklares med faldende priser. Opgjort i mængder faldt industrieksporten også drastisk midt i Tilbagegangen ser dog ud til at være bremset op og vendt til en svag fremgang sidst på året. Industrieksport Sæsonkorrigeret mængdeindeks, 3 mdr. gns. 2000= = Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. nov Faldende industrieksport til Tyskland Tilbagegang i eksporten til Tyskland efter et par ekstraordinært gode år Efter et fald i sommermånederne er der igen gang i eksporten til landene uden for EU, trukket frem af bl.a. USA og Kina. Det er især eksporten af industriprodukter til EU-landene, der har været ramt af tilbagegang. Dette kan i særlig grad henføres til et fald i eksporten til Storbritannien og Tyskland. Tyskland er vores klart største eksportmarked inden for industriprodukter, og her er eksporten styrtdykket siden 1. kvartal 2015 og viser endnu ikke tegn på fremgang. Det er dog værd at bemærke, at tilbagegangen i eksporten til Tyskland kommer efter et par usædvanlig gode år, hvor eksporten til Tyskland steg væsentlig mere end til resten af verden. Den danske eksport af industriprodukter til Tyskland steg fra 2013 til primo 2015 også 5

6 væsentlig mere end Tysklands samlede import af industriprodukter. Den ekstraordinært store eksport var især båret frem af et stort salg af dele til vindmøller. Danske industriprodukter har overpræsteret i Tyskland Handel i løbende priser, sæsonkorrigeret Indeks 2010 = Samlet tysk import af industriprodukter Dansk eksport af industriprodukter til Tyskland Kilde: Macrobond, Danmarks Statistik og DI-beregninger Eksporten til Tyskland tilbage på et mere "normalt" niveau Det er især eksporten af halvfabrikata, dele til vindmøller og maskiner, der har oplevet tilbagegang på det tyske marked i slutningen af Dansk industrieksport til Tyskland er i slutningen af 2015 aftaget til et niveau, som matcher udviklingen i den samlede tyske import af industriprodukter siden Fremadrettet ventes eksporten til Tyskland at følge markedsvæksten på det tyske marked. Eksporten påvirkes af store varegrupper uden et fast sæsonmønster For en relativt lille økonomi som den danske er det tydeligt, når store virksomheder oplever udsving eksporten. Vi har i mange år renset eksporten for salget af skibe, fly og boreplatforme, da disse har meget stor værdi, og fordi ordrene kommer meget ujævnt uden et fast sæsonmønster. Eksporten af vindmøller er nu blevet så stor, at udsving i denne også ses tydeligt i den samlede eksportudvikling. 6

7 Eksport af dele til vindmøller (anm.) Tre måneders sum (løbende priser), ikke sæsonkorrigeret Mia. kr mar-12 sep-12 mar-13 sep-13 mar-14 sep-14 mar-15 sep-15 Tyskland UK Holland Sverige Belgien USA Resten af verden Anm.: Dele til vindmøller er opgjort som vinddrevne elektriske generatorer samt tårne og gittermaster af jern/stål. Kilde: Danmarks Statistik Over de seneste tre år har vi haft en stor eksport af dele til vindmøller. Især Tyskland har, ifølge udenrigshandelsstatistikken, købt mange danske dele til vindmøller over de seneste par år. Salget kulminerede indtil videre i starten af 2015 og er siden faldet en del tilbage igen. Den fremtidige udvikling i eksporten til Tyskland afhænger selvfølgelig af i hvilket omfang, der også fremadrettet bliver satset på vindenergi. Når man fokuserer på udviklingen inden for en bestemt varegruppe som f.eks. vindmøller, er det også vigtigt at være opmærksom på, at det sagtens kan gå godt for de danske virksomheder, uden at dette kan observeres i dansk produktion. Hvis virksomhederne har produktionssteder flere steder i verden, kan man godt opleve nedgang i den danske produktion som følge af et mindre salg til nærmarkederne, mens virksomheden har stor vækst på de fjerne markeder, hvortil der dog produceres lokalt i f.eks. Asien eller USA. Stor del af verdenshandlen sendes med danske skibe Nedgang i verdenshandel trækker eksportindtægter fra søtransport ned De danske eksportindtægter fra søtransport faldt drastisk fra 1. til 3. kvartal, hvilket er sammenfaldende med, at verdenshandlen også viste svaghedstegn. Set over de seneste tre måneder har der dog igen været fremgang i de handlede mængder, og den samlede verdenshandel ligger knap 2 pct. over niveauet i slutningen af

8 Verdenshandlen i mængder Summen af eksport og import i verden 2008=100 Pct Mængder (venstre akse) Seneste 3 md. i fht. foregående 3 md. Source: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, last obs. november 2015 Lav import i de råvareproducerende lande og Kina Eksporten vil vokse i 2016 og 2017 i takt med markedsvæksten Industrieksporten vokser mere end årsgennemsnittet afslører Stigende verdenshandel betyder øget søtransport Den svage udvikling i verdenshandlen skyldes særligt de råvareproducerende lande i Sydamerika, Afrika og Mellemøsten, hvor de lave råvarepriser presser økonomien og som følge deraf har resulteret i lavere import. Kineserne importerer også mindre end for et år siden. 2. Stigende dansk eksport i 2016 og 2017 Det er vores vurdering, at industrieksporten nåede et midlertidigt lavpunkt i 3. kvartal De foreløbige indikatorer tyder på fremgang allerede i 4. kvartal, og vi forventer, at industrieksporten fremadrettet vil vokse nogenlunde i takt med markedsvæksten. Vi regner ikke med en hurtig indhentning af nedgangen i eksporten fra 2. og 3. kvartal, da en stor del af nedgangen ser ud til at skyldes bortfald af ekstraordinær eksport til Tyskland. Industrieksporten forventes at vokse med ca. 2 pct. i 2016, men væksten igennem året er betydeligt højere. Væksten i den samlede vareeksport bliver ikke lige så høj som for industrieksporten. Dette skyldes en lavere eksportvækst inden for landbrugsprodukter og faldende eksport af brændsel. De svindende oliereserver betyder, at olieeksporten er svagt aftagende. Med de aktuelt lave oliepriser kan eksporten af brændsel falde meget drastisk i starten af 2016, når denne opgøres i løbende priser. Eksportindtægterne fra søtransport forventes at stige igen i takt med, at tempoet i verdenshandlen tiltager. IMF skønner i deres prognose fra januar 2016, at den samlede verdenshandel vil vokse med 3,4 pct. i 2016 og 4,1 pct. i Dette er en nedjustering i fht. deres foregående prognose, men væksten forventes fortsat at være tiltagende fra den lave vækst i 2015 på 2,6 pct. Det er udsigten til tiltagende vækst i verdensøkonomien, der vil give verdenshandlen et løft i de kommende år. 8

9 Prognose for dansk eksport Mia. kr. Realvækst i procent Varer 627,8 2,1 0,7 2,5 - heraf industriprodukter 484,1 2,3 1,9 3,2 Tjenester 409,3-4,8 2,3 4,1 Varer og tjenester 1.037,0-0,6 1,3 3,1 Kilde: Danmarks Statistik og DI Udgangspunktet for eksporten i 2016 er forholdsvist lavt Faldet i eksporten igennem 2015 betyder, at udgangspunktet for eksporten i 2016 er forholdsvist lavt, og derfor vil eksporten udvikle sig svagt, når hele 2016 sammenlignes med Der er igen værd at bemærke, at der pt. er betydelig usikkerhed omkring vurderingen af eksporten. Dette er illustreret med scenarieberegningerne på side 2. Global vækst på sit laveste siden finanskrisen Olie- og råvareproducerende lande er hårdest ramt Stabil amerikansk vækst og fremgang i Europa 3. Svag bedring i den globale vækst Den samlede verdensøkonomi voksede med blot 3,0 pct. i 2015, hvilket er den laveste årsvækst siden finanskrisen hærgede i Det er særligt nedgangen i væksten blandt gruppen af emerging markets, der har trukket den globale vækst ned. Blandt BRIKlandene er Rusland og Brasilien i recession, mens væksten i Kina er nedadgående. Helt generelt er det dog især de olie- og råvareproducerende lande, der er kommet i økonomiske vanskeligheder som følge af de lave råvarepriser og den lavere vækst i Kina. Mens der har været store udfordringer med væksten blandt gruppen af emerging markets, så har væksten blandt de udviklede lande udviklet sig mere positivt. USA er kommet ind i et stabilt vækstforløb med årlige vækstrater på ca. 2½ pct. årligt. Og samtidig har eurolandene haft fremgang ti kvartaler i træk og oplever pt. den højeste vækst i flere år. 9

10 Vækst i verdensøkonomien Realvækst i BNP USA 2,4 2,4 2,4 2,5 Japan -0,1 0,6 1,2 0,6 Storbritannien 2,9 2,3 2,3 2,3 Eurolandene 0,9 1,5 1,7 1,7 - Tyskland 1,6 1,7 1,8 1,6 Sverige 2,3 3,4 3,2 2,7 Asien (ekskl. Japan) 6,3 6,0 5,9 6,0 - Kina 7,3 6,9 6,5 6,3 - Indien 6,9 7,3 7,4 7,8 Syd- og Mellemamerika 1,3-0,4 0,1 2,3 - Brasilien 0,1-3,6-2,7 0,9 Østeuropa 1,8-0,2 1,5 2,5 - Rusland 0,7-3,8-0,5 1,3 - Polen 3,3 3,5 3,5 3,4 Verden, BNP-vægtet 3,4 3,0 3,2 3,6 Verden, eksportvægtet 2,1 2,2 2,3 2,3 Kilde: Consensus Economics, IMF og DI De kommende år ventes at byde på en svag vækstfremgang i eurolandene, mens væksten i USA og Asien forventes at være nogenlunde uændret. Nedadgående vækst i Kina opvejer indisk fremgang Størst vækstfremgang i Sydamerika og Østeuropa Svagt tiltagende vækst på de danske eksportmarkeder Væksten er på vej op i Indien og andre asiatiske økonomier, men den nedadgående vækst i Kina betyder, at Asien ekskl. Japan vil opleve en nogenlunde konstant vækst på ca. 6 pct. i både 2016 og Væksten i Kina vil fremadrettet være nedadgående i takt med omstillingen over mod øget efterspørgsel fra forbrugerne og færre investeringer. Der ventes dog fortsat en vækst over 6 pct. Det er særligt gruppen af emerging markets fra Sydamerika og Østeuropa, der vil opleve en bedring i væksten. De sydamerikanske lande har været hårdt ramt af de faldende råvarepriser, og i takt med at råvarepriserne er faldet yderligere, har der været nedjusteringer af vækstudsigterne. Væksten forventes dog fortsat at være tiltagende i både 2016 og Væksten vil i 2016 og 2017 tiltage mest på de fjerne markeder, som ikke har samme betydning for dansk eksport, som de har for verdensøkonomien. Derfor stiger væksten i verdensøkonomien mere end på det sammenvejede danske eksportmarked. Væksten på de danske eksportmarkeder er svagt tiltagende, men stadig ca. 1 pct.point lavere end i verdensøkonomien samlet set. Usikkerhed omkring global vækst Store fald i olieprisen Det seneste år har budt på nye fald i olieprisen, og prisen er aftaget til det laveste niveau i 12 år. Umiddelbart er den lave oliepris en fordel for dansk økonomi, da den stimulerer det private forbrug i både Danmark og på vores store europæiske 10

11 eksportmarkeder, som også er nettoimportører af energi. Men den meget lave oliepris svækker de olieproducerende lande, og øger usikkerheden væksten i disse lande. Olie- og andre energiproducerende brancher påvirkes ligeledes af udsvingene i olieprisen. Hård eller blød landing af kinesisk økonomi Kinas økonomi vokser ikke længere med to-cifrede vækstrater. Der ventes i år en vækst på ca. 6½ pct., men flere iagtagere mener at væksten bliver lavere og at de officielle tal ikke er retvisende for væksten er startet med betydelig usikkerhed omkring styrken af kinesisk økonomi, særligt efter store fald på det kinesiske aktiemarked og devalueringer af renminbien. Politisk uro Verden præges fortsat af betydelig politisk uro. Dette gælder særligt i forhold til flygtningestrømme mod Europa og terrortrusler. I løbet af 2016 skal briterne stemme om deres medlemskab af EU. De økonomiske sanktioner mod Rusland løber frem mod slutningen af juli 2016, og det er uvist hvad der sker efterfølgende. Global pengepolitik Der har over det seneste år været modsatrettede bevægelser i den førte pengepolitik på tværs af lande. ECB vedtog kvantitative lempelser hvilket førte til en svækkelse af euroen. FED hævede renten for første gang i næsten 10 år. Schweizerne valgte at opgive deres valutaloft. Bank of Japan fortsætter med at udvide den monetære base, mens Kina devaluerede renminbien af flere omgange. Der er også usikkerhed om den fremadrettede pengepolitik i mange lande. USA forventes at hæve renten i 2016, spørgsmålet er hvor meget og hvor hurtigt. I Europa er der flere og flere der venter øgede pengepolitiske lempelser, mens der samtidig er usikkerhed om kineserne vil fortsætte med devalueringer af valutaen. FED hæver renten for første gang siden 2006 Jobfremgang 63 måneder i træk, har sendt ledigheden ned til laveste niveau siden finanskrisen USA har laveste ledighed siden finanskrisen Amerikansk økonomi er for alvor blevet genrejst oven på finanskrisen. Økonomien er nu så stærk, at den amerikanske centralbank (FED) i december valgte, at hæve renten for første gang i næsten 10 år. FED har samtidig signaleret, at der kommer en serie af yderligere renteforhøjelser i både 2016 og Det er især udviklingen på det amerikanske arbejdsmarked, der har fået FED til at hæve renten. I 63 måneder i træk er der kommet flere og flere amerikanere i beskæftigelse, hvilket har resulteret i, at ledigheden er aftaget til det laveste niveau siden finanskrisen. En ledighed på blot 5,0 pct. af arbejdsstyrken er tæt på FED s vurdering af hvornår der er fuld beskæftigelse, og derfor var det på tide at begynde at stramme op de foregående års meget lempelige pengepolitik. 11

12 600 Amerikansk jobmarked i fremgang Sæsonkorrigeret jobvækst og ledighed personer Pct. af arbejdsstyrken '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 ' Månedlig jobvækst (venstre akse) Ledighed (højre akse) 3 Kilde: BLS Reallønsfremgang og faldende ledighed giver udsigt til stigende forbrug Stærk dollar svækker amerikanske eksportvirksomheder Stabil vækst på ca. 2½ pct. årligt Ti kvartaler med fremgang Prisstigningerne er fortsat ganske små, så det er ikke det aktuelle inflationspres, der har fået FED til at hæve renten. Men i takt med at faldet i oliepriserne ophører og presset på arbejdsmarkedet stiger vil prisstigningerne tage til igen. Indtil videre er lønstigningerne væsentlig højere end prisstigningerne, og sikrer amerikanerne en pæn reallønsfremgang. Stigende beskæftigelse og reallønsfremgang har løftet forbrugertilliden, især vurderingen af den aktuelle situation er meget gunstig, mens bekymringerne for fremtiden er svagt stigende om end stadig afdæmpede. Samlet set er der altså udsigt til, at amerikanerne vil bruge endnu flere penge i de kommende år. Over de seneste to år er den amerikanske dollar blevet styrket markant over for de fleste andre valuta, heriblandt både euro og danske kroner. Den stærke dollar svækker de amerikanske eksportvirksomheder i fht. deres internationale konkurrenter, men samtidig giver den udenlandske virksomheder bedre muligheder for succes på det amerikanske marked. Dette gælder også danske virksomheder som har oplevet en markant fremgang i eksporten til USA over det seneste år. Eksport er mindre afgørende for USA end for andre økonomier. Til gengæld er det private forbrug en langt større drivkraft i amerikansk økonomi. Med udsigt til yderligere forbrugsvækst i de kommende år er grobunden lagt for fortsat fremgang i amerikansk økonomi, som forventes at slå ind på en stabil vækstbane med årlige vækstrater på ca. 2½ pct. Europæisk økonomi i klar bedring Ti kvartaler i træk med økonomisk fremgang vidner om, at gældskrisen og finanskrisen endelig er ved, at have sluppet sit tag i europæisk økonomi. Økonomien er i klar bedring, og der er vækst i det meste af Europa. 12

13 Forskel i væksten på tværs af lande Over det seneste år er det især Sverige, Spanien og Storbritannien, der har haft mest fart på væksten, mens det har knebet med at skabe vækst i Italien og Frankrig. 115 Europæisk vækst i et ujævnt tempo BNP i faste priser, sæsonkorrigeret Indeks 2008 = Frankrig Tyskland Italien Spanien UK Sverige Danmark Kilde: Macrobond Stadig mange ledige europæere Største detailsalg siden finanskrisen Væksten i Europa er nu bredt funderet Lav inflation har åbnet for kvantitative lempelser Den samlede europæiske ledighed er faldet over de seneste tre år, og selvom ledigheden i eurolandene samlet set fortsat er på mere end 10 pct., så går det helt klart fremad på det europæiske arbejdsmarkedet. Faldende ledighed, lave renter, faldende oliepriser og økonomisk fremgang har været med til at løfte humøret hos forbrugerne. Forbrugertilliden ligger, på trods af en mindre tilbagegang i løbet af 2015, på et højt niveau, og salget i de europæiske butikker er tiltaget til det højeste niveau siden finanskrisen. Med fremgang i det private forbrug er væksten i europæisk økonomi nu bredt funderet, da også investeringerne og eksporten bidrager. Europæisk eksport får en hjælpende hånd på markeder uden for Europa, da ECB s kvantitative lempelser har presset euroen ned i kurs, og dermed givet de europæiske virksomheder en konkurrencefordel. ECB præsenterede i starten af 2015 et opkøbsprogram der skulle pumpe likviditet ud i markedet og være med til at øge prisstigningstakten i Europa. Da prisstigningstakten fortsat var lav sidst i 2015 forventede markedet yderligere lempelser, men blev skuffet. Det kan dog ikke udelukkes at der kommer nye lempelser i løbet af

14 Lav inflation i eurolandene Årlige stigninger i forbrugerpriserne Procent Forbrugerpriser Kilde: Macrobond Forbrugerpriser, ekskl. energi og uforarbejdede fødevarer Industriproduktionen er bremset op Europæisk vækst er lav givet de mange stimulanser På trods af øget vækst på hjemmemarkedet og en forbedret konkurrenceevne på markederne uden for Europa, så har der været en opbremsning i den europæiske industriproduktion igennem Opbremsningen skyldes især faldende energiproduktion, men den store tyske industrimotor kører heller ikke så hurtigt for tiden. Eurolandenes samlede økonomi voksede sidste år med 1,5 pct., hvilket må betegnet som lav vækst, særligt set i lyset af, at lav oliepris, lave renter, svag euro, faldende ledighed mv. er med til, at give økonomien et skub i den rigtige retning. I 2016 og 2017 forventes væksten at tiltage til 1,7 pct. årligt. Emerging markets med udfordringer Væksten i gruppen af emerging markets aftog sidste år til det laveste niveau siden finanskrisen. Kinas vækst er nedadgående Kina oplevede i 2015 den laveste vækst i 25 år startede med store fald på aktiemarkedet, og samtidig valgte den kinesiske centralbank at devaluere valutaen i starten af januar, hvilket blot har været med til, at øge usikkerheden omkring styrken i kinesisk økonomi. Ifølge Consensus Economics ventes der en vækst i Kina på 6,5 pct. i 2016 og 6,3 pct. i 2017, men der er flere prognosemagere, der har endnu lavere vækstskøn for kinesisk økonomi. Der er også flere iagttagere, der spekulerer i om de officielle BNP-tal er retvisende for væksten i Kinas økonomi. Industriproduktionen og investeringer stiger ikke lige så hastigt som tidligere, og i løbet af 2015 var der direkte tilbagegang i kinesisk eksport. Erhvervstilliden blandt industrivirksomheder er aftaget, og har nu ligget under 50 i et halvt år. Væksten i detailsalget er også aftaget lidt, men der er fortsat pæn vækst i salget i de kinesiske butikker. I december var detailsalget steget med 11 pct. over det seneste år, og i samme periode var bilsalget steget med 18 pct. 14

15 Kinesisk omstilling fra investeringer til forbrug Kinesisk økonomi er i gang med en omstilling, hvor det i langt højere grad skal være den hjemlige private efterspørgsel, der skal drive væksten, og i mindre grad eksporten og investeringerne. I takt med at de kinesiske forbrugere får stigende betydning, åbner der sig nye muligheder for danske virksomheder på det kinesiske marked Efterspørgselsårsager i USA, EU og Kina Procent af samlet efterspørgsel, gennemsnit af USA EU (uden intern EUhandel) Eksport Investeringer Offentligt forbrug Privatforbrug Anm.: De kinesiske tal vedrører perioden Kilde: OECD, Eurostat og DI-beregninger EU Kina (anm.) Kinas økonomi er drevet af investeringer og eksport Øget kinesisk forbrug giver nye muligheder Emerging markets med vækstudfordringer Rusland og Brasilien i recession Kinas økonomi har de seneste år i stor udstrækning været drevet af investeringer og eksport. Investeringer i kinesisk økonomi udgør knap 40 pct. af efterspørgslen i Kina. Investeringerne har udgjort en stor andel længe og består bl.a. af infrastrukturinvesteringer, udbygningen af storbyer samt nye fabrikker. Det kinesiske investeringsniveau udgør en uholdbar stor andel af økonomien, da det bliver stadigt vanskeligere, at finde lige så rentable investeringsprojekter som tidligere. Hvis blot kineserne fastholder deres meget høje investeringsniveau, vil det have en negativ effekt på væksten i de kommende år. Der er ingen tvivl om at væksten i kinesisk økonomi er nedadgående, og at de formentlig ikke kommer op på tocifrede vækstrater igen. Men der er dog heller ingen tvivl om at der fortsat er meget pæn vækst i Kina, og man skal også være opmærksom på, at den lavere vækst sker på en økonomisk base, der er blevet tidoblet siden Omregnes væksten til værdiforøgelser er der stort set ingen vækstnedgang i kinesisk økonomi. Mens den strukturelle vækst i Kina er nedadgående, skyldes den aktuelt meget lave vækst på en lang række af de øvrige emerging markets mere midlertidige forhold. Rusland og Brasilien var sidste år i dyb recession og tilbagegangen ventes, at fortsætte ind i I både Brasilien og Rusland er eksportindtægterne fra olie og andre råvarer blevet stærkt re- 15

16 duceret af de faldende olie- og råvarepriser. Deres valuta er aftaget i værdi, inflationen tiltaget og renterne er blevet hævet betydeligt for at bekæmpe de stigende priser, oveni er de finanspolitiske muligheder efterhånden meget begrænsede. Der ventes en nedgang i både forbruget og investeringerne i 2016, inden det forventeligt begynder at gå lidt frem igen i Nye fald i olieprisen sætter landene under yderligere pres Andre olie- og råvareproducerende lande er kommet i lignende problemer som følge af de faldende priser. Dette gælder særligt i Sydamerika, Afrika og Mellemøsten. De seneste ugers nye fald i olieprisen har øget presset på disse økonomier, og den økonomiske usikkerhed er stigende. 16

Gunstige forhold for øget eksport

Gunstige forhold for øget eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 3908 Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 3377 3912 AUGUST 2016 DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Siden DI s prognose fra maj er væksten i verdensøkonomien

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE marts 2016 Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen Vi oplever i disse år fornyet vækst i forbruget. Over de sidste to år er privatforbruget steget

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI

UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI December 2001 Af Thomas V. Pedersen Resumé: UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI Væksten i de to hovedøkonomier USA og Tyskland har været beskeden siden sommeren 2000. Og hen over sommeren 2001 har

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Japan rummer muligheder for dansk eksport

Japan rummer muligheder for dansk eksport Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Mikkel Bess, stud.polit JULI 2017 Japan rummer muligheder for dansk eksport Frihandelsaftalen med Japan vil løfte dansk eksport til verdens tredjestørste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Verdensøkonomien er i fremgang - men stadig præget af usikkerhed

Verdensøkonomien er i fremgang - men stadig præget af usikkerhed Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Verdensøkonomien er i fremgang - men stadig præget af usikkerhed Verdensøkonomien genvinder momentum og er på vej ind i et opsving. Tillidsindikatorerne

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Amerikansk økonomi på vej frem igen

Amerikansk økonomi på vej frem igen Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit jabc@di.dk SEPTEMBER 2016 Amerikansk økonomi på vej frem igen Væksten i amerikansk økonomi er på vej op igen efter

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

Temperaturmåling og markedstendenser i dansk samhandel

Temperaturmåling og markedstendenser i dansk samhandel Allan Sørensen markedstendenser i v. seniorchefkonsulent Allan Sørensen Vi handler med verden 2 Danmark et lille land i en stor verden 25.000 eksportvirksomheder 55.000 importvirksomheder 3 men verden

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009 DI PROGNOSE Organisation for erhvervslivet DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst maj Økonomiske indikatorer peger på flad vækst En række ledende økonomiske indikatorer viser,

Læs mere

Markedsfokus på Irland

Markedsfokus på Irland Markedsfokus på Irland Juni 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedsfokus på Sverige

Markedsfokus på Sverige Markedsfokus på Sverige Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

Verdensøkonomien ramt af usikkerhed og lavvækst

Verdensøkonomien ramt af usikkerhed og lavvækst DI ANALYSE maj 2016 Verdensøkonomien ramt af usikkerhed og lavvækst Verdensøkonomien vokser i langsomste tempo siden finanskrisen. Arbejdsmarkedet i USA og Europa viser dog gode takter. Væksten forventes

Læs mere

Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs

Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs Danmark er blevet ramt hårdere og tidligere af krisen end mange andre lande. Det skyldes, at vi først blev ramt af en indenlandsk drevet afmatning

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

Markedsfokus på Polen

Markedsfokus på Polen Markedsfokus på Polen December 2015 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Tabel 2: Økonomiske udsigter for Schweiz 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tabel 2: Økonomiske udsigter for Schweiz 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Markedsfokus på Schweiz December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

Markedsfokus på Australien

Markedsfokus på Australien Markedsfokus på Australien Juni 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyseenhed i samarbejde med ambassaden i Teheran, MENA og SPK Sammenfatning: Udenrigsministeriet

Læs mere

Markedsfokus på Indien

Markedsfokus på Indien Markedsfokus på Indien Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Markedsfokus på Japan

Markedsfokus på Japan Markedsfokus på Japan Februar 26 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere