REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne."

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Mads Emil Petersen, René Andersen, Christina Refshauge Foged, Kirsten Larsen, Jesper Janholm, Benthe Petersen, og Søren Brandt. Afbud: Jeannette Nauta-Ridderstrøm. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2. Godkendelse af dagsorden 3. Ny uddannelsesassistent 4. Nyt fra kredsene 5. Nyt fra Landssekretariatet og Landsledelsen 6. Totalforsvarsdagen hvordan gik det? 7. Møde for kommissionsmedlemmer den 11. november 8. Hvordan ser vores økonomi ud og skal der ansøges om at flytte penge fra en konto til en anden 9. Nytårsgudstjenesten tirsdag den 6. januar Regionsårsmøde i Egedal lørdag den 14. marts Årsmøder i kredsene fordeling 12. Planlægning af næste års aktiviteter i Region Hovedstaden 13. Forebyggelseskurserne 14. Østlejr 15. Eventuelt Mødet startede med en workshop, hvor der blev sat fokus på regionens arbejdsopgaver for de næste par år. Samtidig blev der kigget på de nuværende rutiner m.v. Resultaterne af workshoppen er indskrevet i referatet under de relevante punkter i referatet. Ad 1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 16. august 2014 blev godkendt uden bemærkninger. Ad. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Ad. 3. Ny uddannelsesassistent Arbejdsopgaverne for en ny uddannelsesassistent vil blandt andet være de regionale uddannelser, Hovedbrud, regionale lederuddannelser. Administrationen af hvem, der har været på lederuddannelserne lægges fremover hos den regionale konsulent. Vi skal fortsat bruge en uddannelsesassistent til at planlægge og koordinere de regionale uddannelser. Der vil blive udarbejdet et jobopslag til frivillignyt m.v. Ad. 4. Nyt fra kredsene Bornholm: Der har været afholdt et ekstraordinært kredsledelsesmøde, indkaldt af regionsledelsen. Der begynder at være ryddet op i problemerne og kredsen kan nu igen se fremad. Nordsjælland, Rudersdal Hørsholm og Allerød: Der starter et nyt Nordsjællandsk Brandvæsen pr. 1. januar 2015 som samler alle de fem (Helsingør, Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm og Allerød) kommunale bered-

2 skaber til et. Regionen har afholdt et møde med de tre berørte kredse, hvor man er blevet enige om at udpege en repræsentant til ansættelsesudvalget af den nye beredskabsdirektør samt et medlem til den nye fælles Beredskabskommission. Halsnæs: Kredsen er nu officielt sammenlagt med Frederikssund under navnet Frederikssund Kreds. Furesø, Frederikssund, Hillerød, Gribskov samt Egedal: Ifølge pressen er de fem borgmestre blevet enige om, at lave et forpligtigende samarbejde de fem kommuner i mellem. Hvad det vil indebærer vides ikke pt., men så snart vi ved noget mere konkret vil regionen indbyde de berørte kredse til et møde. København Øst/Amager: Der mangler pt. en vicekredsleder. Brøndby: Kommunen vil have frivillige. De bliver organiseret i kreds Albertslund, som således kommer til at dække Albertslund og Brøndby kommuner. Der skal laves en samarbejdsaftale med kommunen. Ad. 5. Nyt fra Landssekretariatet og Landsledelsen Der har været afholdt to landsledelsesmøder siden sidste møde. Der er nu godkendt et uniformsreglement. Fanekorpset vil fremover fortsat få uniformer fra Landsforbundet. Når de fremover deltager i arrangementer rundt om i landet må de sikre sig betaling fra de pågældende arrangører. De vil få 5.000,00 kr. om året fremover, som der naturligvis skal indsendes bilag på. Der arbejdes på at genoplive idéen med passive medlemmer. Region Hovedstaden har fået bevilget musikkorpset til totalforsvarsdagen På grund af Else Højsagers bortgang er arbejdet med den nye lederuddannelse blevet forsinket. Det er derfor blevet besluttet, at den nuværende lederuddannelse fortsætter også i 2015 med en e-learningsdel og en weekend på højskolen i Snekkersten. Ad. 6. Totalforsvarsdagen Hvordan gik det? Ca. 80 frivillige fra hele regionen deltog på Nordre Toldbod. Der kom repræsentanter fra Frederikssund, København, Rudersdal Hørsholm, Albertslund, Frederiksberg, Egedal, Nordsjælland samt Politiets Beredskabs Ordenskorps. Herudover stillede vi selv med en stand. Frivillige fra Beredskabsstyrelsen Hedehusene mødte også op. Der kom ca personer forbi standende. Beredskabsforbundets musikkorps deltog også. Det kostede ca kr.at få dem over. Der gik lidt koks i planlægningen blandt andet på grund af ferie op til totalforsvarsdagen. Fremadrettet skal der laves nogle små hold, hvor opgaverne er klart defineret. Vi skal også se på hvordan vi promoverer redningsberedskabet fremover. Ad. 7. Møde for kommissionsmedlemmer den 11. november Det var et godt møde med over 50 deltagere. Der var tre gode oplægsholdere og en god stemning. Temaet var de nye beredskaber og de frivilliges placering. Landschefen, Niels Mørup og Tom Behnke var oplægsholdere. Arrangementet kostede alt i alt ,780 kr. Ad. 8. Hvordan ser vores økonomi ud og skal der ansøges om at flytte penge fra en konto til en anden Forud for dagens møde står der ,87 kr. i banken. Beløbet er regionens samlede midler til aktiviteter og info-/hvervning. Regionsledelsesmøde den november 2014 Side 2

3 Regnskabet for de regionale aktiviteter ser lige nu således ud: Aktivitet Ansøgt Bevilget Forbrugt Rest Organisation/Møder ,00 kr ,00 kr ,28 kr ,72 kr. Befordring ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Nytårsgudstjeneste januar ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Regionsårsmøde ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 276,00 kr. Regionsledelsesseminar ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Besøg Kastrup Lufthavn 5.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. hovedbrud - Uddannelse på tværs ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. Folkemøde på Bornholm ,00 kr ,00 kr ,73 kr. kr ,73 kr. Totalforsvarets dag 8.000,00 kr ,00 kr ,00 kr. Møde med Borgmestre m.v ,00 kr ,00 kr ,70 kr. kr ,70 kr. I ALT ,00 kr ,00 kr ,71 kr ,29 kr. Det blev besluttet at indstille at overføre 9.000,00 kr. fra hovedbrud til Folkemødet samt 2.000,00 kr. ligeledes fra Hovedbrud til mødet med borgmestre m.v. Carsten Lind Olsen sørger for at indsende anmodningen. Omkring nytårsgudstjenesten vil der tilgå yderligere ,00 kr. fra Landsforbundet, da man anerkender at nytårsgudstjenesten efterhånden ikke kun er en regional aktivitet, men i ligeså høj grad et markedsføringsarrangement af landspolitisk karakter. Regnskabet for Folkemødet er endnu ikke helt afsluttet da vi netop har modtaget regningerne fra Landssekretariatet og der derfor kan ske mindre justeringer. Totalforsvarets dag er heller ikke gjort op endnu, da udgiften lige nu er lagt på info-/hvervmidlerne. Så også der skal der ske en justering. Af info-hvervemidler har regionen i ,00 kr. til rådighed. Regionsledelsen har pt. i alt bevilget følgende beløb: Kreds: Ansøgt beløb: Bevilget beløb: Aktivitet: Tidspunkt: Forbrugt: Albertslund 1.500,00 kr ,00 kr. Grøn dag April 1.500,00 kr. Albertslund 1.500,00 kr ,00 kr. Albertslund Maj Internationale Medborgerdage Albertslund 2.000,00 kr ,00 kr. Foreningernes dag September Region Hovedstaden ,00 kr ,00 kr. Folkemødet Juni ,45 kr. Bornholm Region Hovedstaden ,00 kr ,00 kr. Totalforsvarsdagen August Bornholm 5.800,00 kr ,00 kr. Beredskabets dag August Brøndby/Albertslund 8.000,00 kr ,00 kr. Bagerposer November TOTAL: ,00 kr ,00 kr. Rest: -550,00 kr ,45 kr. Det, der er mærket med rødt, er afsluttede arrangementer. Når man har fået bevilget et arrangement under info hvervemidlerne forventes det, at der tages kontakt til regionens informationsassistent. Primært for at sikre, der ikke bruges penge til noget vi allerede har, men også for at sikre, at kvaliteten er i orden og følger Beredskabsforbundets generelle retningslinjer for informationsmaterialer. Ad. 9. Nytårsgudstjenesten tirsdag den 6. januar 2015 Tovholder: Kirsten Nielsen Nytårsgudstjenesten bliver afholdt i Holmens Kirke den 6. januar 2015 kl Årets hovedtaler bliver politidirektør Kim Christiansen, Vestegnens Politi. Regionsledelsesmøde den november 2014 Side 3

4 Gudstjeneste bliver forrettet af sognepræst Anna Mejlhede, Holmens Kirke. Invitationerne udsendes i samarbejde med Landssekretariatet. Jesper Janholm sørger for vin og frugt og vand. Preben Vrøj Sørensen sørger for fanerne. Bodil Schou sørger for kransekagen. Fakkelvagten mangler pt. Kirsten Nielsen sikrer at fakkelvagten er på plads. Ad. 10. Regionsårsmøde i Egedal den 14. marts 2015 Tovholder: Søren Brandt. Regionsårsmødet bliver afholdt på Egedals nye rådhus, som lige er blevet indviet. Borgmesteren har givet tilsagn om, at han vil forsøge at komme til åbningen af årsmødet. På udpegning/valg i år er: Regionsleder Carsten Lind Olsen Kasserer Jesper Janholm Informationsassistent Uddannelsesassistent Regionsledelsesmedlemmer Revisor Carsten W. Larsen Revisorsuppleant Kjeld Juhl Regionsledelsen foreslår Henrik Sunekær, Furesø som dirigent. Regionsleder Carsten Lind Olsen meddelte at han ikke ønsker at tage en ny periode. Regionsledelsen drøftede mulighederne og blev enige om at peger på viceregionsleder Søren Brandt som ny regionsleder. Det betyder så, at der skal findes en ny viceregionsleder i stedet for Søren Brandt. Også her drøftede regionsledelsen mulighederne og blev enige om at undersøge mulighederne. Regionsledelsen indstiller Jesper Janholm til en ny periode som kasserer. Jesper fik ikke mulighed for at sige nej. Jeannette Nauta-Ridderstrøm har meddelt, at hun ikke ønsker at fortsætte som informationsassistent. Det gav anledning til en diskussion om mulighederne herunder også om posten skulle splittes op på flere personer. Regionsledelsen blev enige om, at bibeholde posten i sin nuværende form, men gerne inddrage flere personer til løsning af forskellige delopgaver. Der bliver udarbejdet en stillingsbeskrivelse og stillingen vil blive slået op i Frivillignyt og frivviligjob.dk. Her og nu vil vi finde en person, som kan varetage opdateringen af vores hjemmeside, som er meget nødlidende. Efter Mette Meyer er stoppet som uddannelsesassistent mangler vi fortsat en person, til at varetage denne vigtige opgave. Også her vil vi lave en jobbeskrivelse og søge efter interesserede kandidater i Frivillignyt. Regionsledelsesmedlem Christina Refshauge Foged sagde ja til en ny periode. Regionsledelsen var enige om at indstille Christina ril en ny periode. Revisor Carsten W. Larsen vil gerne tage en periode mere. Regionsledelsen indstiller Carsten W. Larsen til genvalg. Søren Brandt tager kontakt til revisorsuppleant Kjeld Juhl om han genopstiller. Det skal være afklaret inden regionsledelsens møde i januar. Regionsledelsesmøde den november 2014 Side 4

5 Ad. 11. Årsmøde i kredsene fordeling Kreds: Dato: Deltager: Albertslund 3. februar 2015 Kirsten Nielsen Allerød Bornholm 13. januar 2015 Carsten Lind Olsen og Søren Brandt Egedal 3. februar 2015 Carsten Lind Olsen Frederiksberg 5. februar 2015 Søren Brandt Frederikssund Furesø 20. januar 2015 Kirsten Nielsen Hedehusene 24. februar 2015 Carsten Lind Olsen og Kirsten Nielsen Hillerød København 12. januar 2015 Carsten Lind Olsen og Kirsten Nielsen København Nord 19. februar 2015 Kirsten Nielsen København Nordvest 12. februar 2015 Kirsten Nielsen København Syd 24. februar 2015 Carsten Lind Olsen og Kirsten Nielsen København Vestegnen 25. februar 2015 Carsten Lind Olsen og Kirsten Nielsen København Øst/Amager 10. februar 2015 Kirsten Nielsen Nordsjælland 3. februar 2015 Hanne Buchholdt Rudersdal Hørsholm 6., februar 2015 Carsten Lind Olsen og Søren Brandt De manglende kredse opfordres til HURTIGST MULIGT at indmelde datoerne for deres årsmøder. Ad. 12. Planlægning af næste års aktiviteter i Region Hovedstaden Regionsledelsen besluttede ikke at deltage i dagen da udbyttet er meget ringe og målgruppen ikke er klart defineret. Nytårsgudstjeneste 2016: Tovholder Kirsten Nielsen. Vi satser på det bliver i uge 1. Der udarbejdes en mindre manuel af hensyn til at fremtidssikre arrangementet. Folkemøde: Det blev besluttet at vi også deltager i Folkemødet Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Søren Brandt, Benthe Petersen, Mads Emil Petersen samt Kirsten Larsen. Gruppen kan udvides ad hoc. Der skal udarbejdes et oplæg til regionsledelsens møde i januar. Tovholder: Søren Brandt Totalforsvarsdag: Vi har forhåndsreserveret musikkorpset til totalforsvarsdagen i Vi kender ikke den endelige dato endnu, men der arbejdes på at det kan blive den 5. september (flagdagen). Men vi afventer den endelige udmelding fra hjemmeværnet. Fremadrettet skal der laves nogle små hold, hvor opgaverne er klart defineret. Vi skal også se på hvordan vi promoverer redningsberedskabet fremover. Regionsledelsesmøde den november 2014 Side 5

6 Katastrofeberedskabets dag: På Bornholm ligger det den 1. august Den del kører under den lokale kreds på Bornholm Hedehusene afholder det den 2. maj. Denne del kører under den lokale kreds i Hedehusene. Social arrangement for medlemmerne af Beredskabsforbundet: Der fremkom flere forslag til et social arrangement for medlemmerne af Beredskabsforbundet: Besøg ved kreds København Besøg på Kulturværftet samt Søfartsmuseet i Helsingør Folketinget Politihistorisk Museum Flådestation Holmen Det blev besluttet at arbejde videre med besøg ved Flådestation Holmen. René Andersen arbejder videre med idéen og fremkommer med et forslag (inklusive økonomi) til regionsledelsens møde i januar. Oprettelse af regional kreds Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Carsten Lind Olsen, Benthe Petersen og Søren Brandt. Arbejdsgruppen skal se på mulighederne for at oprette en regional kreds, opgavesættet m.v. I første omgang bliver det kredsens opgave at fokusere på den Robuste Borger, men også andre opgaver kan/skal indgå. Hovedbrud: Vi vil gerne afholde en uddannelsesdag i 2015 (og 2016). Meget gerne i sararbejde med Region Sjælland. Da stævnet i 2016 ligger i Region Sjælland vil vi foreslå, at Region Sjælland afholder uddannelsesdagen i 2015 med aktiv støtte fra os. Region Sjælland spørges om muligheden. Ad. 13. Forebyggelseskurserne Vi har lige nu 12 anmeldte kurser, så vi mangler kun 38 før vi er nået i mål. Kurset er nu ændret til et 6 timers kursus i stedet for 3 timer. Vortes instruktører er ved at blive opgraderet til den nye uddannelse. Lige nu er der 22 instruktører, som er opgraderet. Vi mangler stadig ca. 5 at få opgraderet. Desværre har overgangen til den nye uddannelse kostet nogle instruktører. Der vil i 2015 blive lavet en målrettet indsats i fire kredse. Måler er, at der i disse fire kredse får så meget fokus på det, at fokus kan flyttes til andre kredse i Der bliver nedsat en styregruppe bestående af de to konsulenter og de to forebyggelseskoordinater for Sjælland. Dertil kommer der en arbejdsgruppe på 6 medlemmer. Deltagerne i denne arbejdsgruppe findes senere. Der skal udarbejdes en håndbog ril kredsene med henblik på Robust Borger kampagne Der udarbejdes en drejebog for målrettet indsats omkring Robust Borger. Der skal udarbejdes nogle små tekster, der kan indsættes på de kommunale hjemmesider til brug for kurser i Robust Borger. Der skal udarbejdes nogle standardtekster, som kan bruges i den lokale presse. Alt dette skal udarbejdes i 2015, men det kræver at vi finder de rette personer, som har tid og lyst til at udarbejde disse ting. Regionsledelsesmøde den november 2014 Side 6

7 Vi vil afholde et årligt socialt arrangement for de regionale forebyggelsesinstruktører. Styregruppen fremkommer med et forslag og et budget til regionsledelsens møde i januar Ad. 14. Østlejr Lejren blev afholdt i ugerne 27 og 28. Vi satser på igen i år at afholde lejren på Vejlebroskolen i Ishøj. Der skal bruges hjælpere fra kredsene både i opstartsfasen og under selve lejren. René Andersen vil gerne nedsætte en arbejdsgruppe, som vil være med i hele fasen. Henvendelse direkte til René gerne så hurtigt som muligt. Vi vil også efterlyse frivillige via frivilligjob.dk. Vi vil i år forsøge at lave to grupper: En gruppe, som skal facilitere børnene (køkken, indkvartering og alt det praktiske) samt en gruppe der tager sig af børnene. Der afholdes et evalueringsmøde med hjælperne fra de sidste to år i løbet af marts måned. Fremadrettet vil der blive planlagt et evalueringsmøde ca. 1 måned efter lejren. Der er gang i ansøgningerne om tilskud fra diverse fonde m.v. Kirsten Nielsen vil modtage en polsk medalje for indsatsen omkring Østbørn den 8. december. Der laves et betalingskort til lejrlederen. Tovholder: René Andersen Ad. 15. Eventuelt Administrationen af hvem, der har deltaget på lederkurserne, lægges hos den regionale konsulent. Regionsledelsen har besluttet, at vi ikke afholder O-møder 2015 da vi mener, vores samarbejde med de eksterne samarbejdspartnere fungere på en anden måde i vores region end i det øvrige land. Vi diskuterede hvordan vi kunne forbedre vores kommunikation omkring artikler og hjemmesideinformationer. Herunder drøftede vi også den centralt udpegede kommunikationsassistents rolle. Indtil vi har fundet en web-redaktør til vores egen hjemmeside fastholder vi at køre på Robust Borger. Regionsledelsen undrer sig over kommunikationsassistentens rolle og det organisatoriske tilhørsforhold ril regionen. Region Hovedstaden har én ansvarlig for regionens kommunikation og det er den regionale informationsassistent. Mødet hævet den 23. november 2014 kl Således opfattet Søren Brandt Regionsledelsesmøde den november 2014 Side 7

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Juni 2013 Landsrådsmøde 2013 Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25 FRIVILLIG 2012 Oktober Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 En stor succes med over 500 deltagere i konkurrencerne og som arrangører - en frivillig indsats, der var med til at øge synligheden af det frivillige

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden FRIVILLIG august 2013 Totalforsvarets Dag 2013 FKB Årsmøde 2013 Blå blink på Priden FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Regionale Samlingspunkter åbnes i år Beredskabsforbundet

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

FRIVILLIG 2012. September

FRIVILLIG 2012. September FRIVILLIG 2012 September RANDERS BRYGGER 6.500 KOPPER KAFFE 2.500 kaffetørstige pensionister fik morgenkaffen serveret i Randers - 7 frivillige stod ved gryderne. De Sønderjyske Frivillige Brandværn mødes

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften NR. 5 - SEPTEMBER 2007 Redning fra luften Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere