Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne."

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper Marcussen, Brian Tiedt, Mette Meyer, Mark Langhave, Jesper Janholm, Kirsten Larsen, Christina Refshauge Foged og Benthe Petersen og Søren Brandt. Afbud: Bjarne Späth Andersen. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2. Godkendelse af dagsorden 3. Nyt fra kredsene 4. Nyt fra Landskontoret og Landsledelsen 5. Nyt fra infoassistenten 6. Aktivitetsansvarlige for aktiviteter for Landsforbundet, hvor Region Hovedstaden har nogle aktiviteter 7. Hvordan gik info- hvervearrangementet i København 8. Hvordan gik mødet for beredskabskommissionen på Bornholm 9. Hvordan ser vores økonomi ud 10. Københavns Brandvæsen, hvordan forløber det videre arbejde 11. Hvordan forløb mødet for kreds- og vicekredsledere i København? 12. Ansøgning om et beløb til næste års regionsårsmøde som forhåbentligt skal finde sted på Bornholm i marts måned 13. Næste års møder og kurser i regionen, hvor, hvordan og hvornår 14. Informationsdag i Region Hovedstaden 15. Der skal laves aktivitetsansøgning om det vi har besluttet at lave 16. Hvervninger til næste år fra regional vis 17. Facebook og YouTube 18. Eventuelt Ad 1. Godkendelse af referat Referatet af mødet den 29. august blev godkendt uden bemærkninger. Ad. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Ad. 3. Nyt fra kredsene København Øst/Amager: Kredsen har afholdt jubilæumsreception. Årsmødet afholdes den 15. februar Beredskabsstyrelsen Hedehusene: Afholder en kammeratskabsaften. Har afholdt hvervekampagne. Resultatet er ikke opgjort endnu, men der evalueres i den kommende uge. Bornholm: Har lige gennemført hvervning og julemesse. Har fået en figurantenhed op og stå. Årsmødet afholdes den 3. februar Allerød: Der har været afholdt ekstraordinært kredsårsmøde, hvor Peter Olsen er blevet udpeget til ny vicekredsleder.

2 Frederiksberg: Har haft forskellige arrangementer, hvor de hjælper med førstehjælpsvagter, sandwich med mere. Har afholdt jubilæumsreception og jubilæumsfest for medlemmerne. Frederikssund: Opdelingen mellem Frederikssund og Halsnæs har betydet en mere aktiv deltagelse. Det næste stævne i 2012 afholdes i Frederikssund. Kommunen har startet et ungdomsbrandkorps op, som Beredskabsforbundet ikke umiddelbart har noget at gøre med. Det kører som et fag under ungdomsskolen. Furesø: Det kører godt med de mange nye frivillige, som de hvervede sidste år. København Vestegnen: Der er fuld gang i befolkningskurserne. Kredsen har afholdt jubilæum. København Nordvest: Har som sædvanlig mange aktiviteter. Der har været vandskade i KC, som de har udbedret. Kredsen har afholdt jubilæum. Kredsen efterlyser førstehjælpere til 6 dagsløbet den februar København Nord: Der er kommet ny vicekredsleder Jack Iltorp, som har overtaget den ledige plads efter Niels Ahrends. København Syd: Kredsens fremtid er usikker, idet kredslederen ikke ønsker at fortsætte. Umiddelbart er der ikke nogen der står klar til at overtage kredslederposten. Regionen vil indkalde medlemmerne af kredsen til et orienteringsmøde, hvor mulighederne skitseres: Finde en ny kredsledelse, sammenlægning eller lave et udvidet samarbejde med en anden af de københavnske kredse. Kredsen vil gerne afholde et eller andet traktement i forbindelse med mødet. Årsmødet er planlagt til den 8. februar Nordsjælland: Hvervekampagnen, der var planlagt her i efteråret, er udskudt til foråret. Der har været afholdt møde med beredskabschefen og kredsen, hvor der er lagt op til en øget brug af frivillige. Foreningen for Politiets Beredskabs-Ordenskorps afholder 25 års jubilæum den 6. december. Årsmøde afholdes den 1. februar Rudersdal Hørsholm: Der er rigtig travlt. Der er et samarbejde på tværs af kredsene i det nordsjællandske både uddannelsesmæssigt og ved arrangementer. Hvervningen er aflyst i år, og vil forsøge igen til næste år. I forbindelse med brandvæsenets kampagne for at skaffe deltids brandfolk er der kommet en del henvendelser som måske vil være frivillige. Årsmødet afholdes den 4. februar Ad. 4. Nyt fra Landskontoret og Landsledelsen Der har været afholdt landsledelsesseminar. Søren Brandt sørger fremover at udsende referatet fra den åbne del af landsledelsesmøderne til regionsledelsen. Opgaverne i forbindelse med den strategiske handlingsplan (som til dels er hængt op på resultatkontrakten) er blevet fordelt mellem de enkelte regioner. Region Hovedstaden har påtaget sig en opgave omkring EU specieludvalg. Den opgave har Henrik Sunekær, Furesø påtaget sig at indgå i. Vi har også fået en opgave omkring analyse af værdien af de frivilliges arbejde. Den opgave afventer bevillinger. Landsledelsen har besluttet at ubenyttede midler til info- hvervemidler kan overføres til næste år. Pengene skal stadig bruges til info- hverveopgaver og må naturligvis ikke blive en opsparing. Der er kommet et forslag om oprettelse af et fanebærerkorps. Vi ser et stort problem i økonomien til uniformering. Endvidere kan det være et problem at skaffe faner. Regionen har ikke økonomien til at afholde udgiften. Måske kan der ske en registrering af deltagerne på fanebærerkurserne, så man kan hive fat i de mennesker, som har taget uddannelsen. Landschef Bent Mortensen har meddelt, at han stopper med udgangen af Else Højsager er udpeget til at overtage posten fra 1. januar 2011 og frem til Landsrådsmødet Regionsledelsesmøde den 20. november 2010 Side 2

3 Landschefens fratræden betyder en del ændret arbejdsgange på Landskonteret. Da der samtidig er blevet færre ansatte på Landskontoret må man have forståelse for, at nogle ting tager længere tid end det måske plejer. Sonja og Palle er vendt tilbage igen for at arrangere Landsrådsmødet 2011 og hjælper med at pakke materialer en gang om ugen! Der er ændringer i brandmandsuddannelsen fra 1. januar Der har været afholdt et fagligt lederkursus med 9 deltagere. Fremover vil Beredskabsforbundets faglige lederkursus blive lavet som e-learning. Arbejdet med kurset er ved at være klar. Regionerne er begyndt at rører lidt på sig omkring responstider på ambulancer og brug af frivillige til førstehjælp. Der har været afholdt et rigtig flot stævne i Randers. Det næste bliver afholdt i 2012 i Frederikssund. Mette Højgaard vil fremover forsøge at holde styr på de større aktiviteter, så man undgår at lægge arrangementer samtidig. F.eks. temadage regionalt og kurser centralt. BFUC Beredskabsforbundets Uddannelsescenter bliver skilt ud som en selvstændig del fra 1. januar Der fremkom et forslag om at fremstille et mærkat med teksten Jeg kan hjertemassage som kan uddeles til deltagere, der har gennemført et førstehjælpskursus med hjertemassage samt til frivillige. Tanken er, at mærkatet kan opsættes på postkasser m.v. I første omgang giver vi det til de frivillige i kredsene. Vi vil forsøge at nå at få det klart til årsmøderne. Samtidig indsendes forslaget til Landsledelsen med henblik på uddeling til kurserne. Søren Brandt laver udkast til design og forslag. Ad. 5. Nyt fra infoassistenten Kreds Frederiksberg har fået udarbejdet noget nyt informationsmateriale. Jesper redegjorde for materiellets tilstand. Udstillingsstanden og de store blå vægge skal repareres. Endvidere vil Jesper indkøbe diverse småting som kabeltromler, kasser til pakninger m.v. Der er indkøbt en badgemaskine, som kredsene naturligvis kan låne. Der er fremstillet et kort til forældrene, når deres bliver sminket børn. De kan rekvireres hos informationsassistenten. Hjemmesiden bliver pt. ikke opdateret da den skal flyttes over på en anden server. Det forventes at være sket i løbet af december og januar måned. Ad. 6. Aktivitetsansvarlige for aktiviteter for Landsforbundet, hvor Region Hovedstaden har nogle aktiviteter Punktet er behandlet under orientering Ad. 7. Hvordan gik info- hvervearrangementet i København Vi var med på Kulturnatten i København. Der var omkring mennesker forbi vores stand. På vores stand havde vi sat vores to telte op og sminkede børn samt havde en handlebane i førstehjælp. Endvidere leverede vi figuranter til de store øvelser. Vi havde 25 mand i gang. Alle har meldt positivt tilbage. Det synlige resultat er 3 befolkningskurser og et par forespørgsler på virksomhedskurser i førstehjælp. Det bør overvejes at have en eller anden form for gulvbelægning i teltene og måske en varmekanon eller lignende når vi står udendørs. Regionsledelsesmøde den 20. november 2010 Side 3

4 Men alt i alt var det godt og flot arrangement, som blev afholdt i en positiv ånd mellem alle de deltagende aktører. Ad. 8. Hvordan gik mødet for beredskabskommissionen på Bornholm Mødet er blevet afholdt. Der var en god og hyggelig stemning. Ad. 9. Hvordan ser vores økonomi ud? Før dagens møde er der ,55 kr. på Regionens konto. Beløbet inkluderer info-hvervemidlerne. Jesper Janholm vil i løbet af november måned sende et regnskabsark ud til hver kreds med de beløb som regionen kender. Ansøgninger om aktivitetsbaserede tilskud fra kredsene skal indsendes samtidig med regnskaberne, det vil sige senest 14 dage efter kredsårsmøderne. Status på info-hvervemidler: I 2010 har regionen ,00 kr. Hertil kommer så forbrugte midler fra 2009 på ,00 kr. Således er der i 2010 i alt ,00 kr. til rådighed. Til dagens møde er der indkommet en ansøgning på 1.500,00 kr. fra Rudersdal Hørsholm. Regionsledelsen bevilgede pengene. To kredse har fået overført arrangementerne til De med rødt mærkede arrangementer er afsluttet. Regionen opfordrer kredse, som ikke bruger deres bevilling må meget gerne melde tilbage hvis pengene ikke bliver anvendt. I øjeblikket er der en meget ihærdig telefonsælger, som forsøger at sælge reklamer til biblioteksposer. Hun henviser blandt andet til kredse og navne i regionen, men det er ikke i overensstemmelse med sandheden. Regionen har tidligere truffet principbeslutning om ikke at bruge penge på biblioteksposerne, da effekten er lig nul. Regionsledelsen fastholder den principielle beslutning. Regionsledelsesmøde den 20. november 2010 Side 4

5 Kreds Ansøgt beløb Bevilget beløb Aktivitet Tidspunkt Forbrugt Bornholm 5.200,00 kr ,00 kr. Annoncering Januar 3.730,00 kr. Bornholm 8.000,00 kr ,00 kr. Beredskabets dag August 2.855,00 kr. Bornholm 5.500,00 kr ,00 kr. Store legedag August Bornholm 5.500,00 kr ,00 kr. Julemesse November Frederikssund ,00 kr ,00 kr. Redningsdagen 12. april 9.912,50 kr. Hedehusene ,00 kr ,00 kr. Hvervning Juli Frederiksberg 4.000,00 kr. 0,00 kr. Hvervning og Hele året 0,00 kr. information København Syd 4.000,00 kr ,00 kr. Vestegnens August 0,00 kr. kræmmermarked Nordsjælland ,00 kr ,00 kr. Hvervning 2011 Nordsjælland 500,00 kr. 0,00 kr. Etablering af Marts 0,00 kr. hjemmeside Nordsjælland 4.000,00 kr ,00 kr. Annoncering Juni 3.262,00 kr København Vestegnen 2.500,00 kr. 0,00 kr. Nye frivillige til ,00 kr. Albertslund Rudersdal Hørsholm 5.400,00 kr ,00 kr. Annoncering November 5.400,00 kr. Rudersdal Hørsholm ,00 kr ,00 kr. Info-hvervning 2011 kampagne Allerød 5.000,00 kr ,00 kr. Juniordag August Region Hovedstaden ,00 kr ,00 kr. Kulturnat Oktober 500,00 kr. Rudersdal Hørsholm 1.500,00 kr ,00 kr. Notesblokke Efterår Region Hovedstaden ,00 kr ,00 kr. Reparation og Efterår indkøb TOTAL ,00 kr ,00 kr ,50 kr. REST ,00 kr ,00 kr ,50 kr. Ad. 10. Københavns Brandvæsen hvordan forløber det videre arbejde Aftalen bliver forhandlet direkte mellem Bent Mortensen og Københavns Brandvæsen. Det er regionens holdning, at den lokale kreds skal inddrages i arbejdet med aftalen. Efter Landschefen har meddelt sin afgang ligger sagen nu hos Benthe Petersen. Ad. 11. Hvordan forløb mødet for kreds- og vicekredsledere i København? Der har ikke været afholdt noget møde siden sidste regionsledelsesmøde. Ad. 12. Ansøgning om et beløb til næste års regionsårsmøde som forhåbentligt skal finde sted på Bornholm i marts måned Årsmødet bliver afholdt på Bornholm den 19. marts Forslaget går på at vi lejer en bus og fra et fælles opsamlingssted f.eks. Københavns Hovedbanegård går turen til Bornholm. Regionsledelsesmøde den 20. november 2010 Side 5

6 Forslag til budget: Aktivitet Leje af bus, 1 dag Broafgift Bornholmstrafikken, endags billet t/r Brændstof Morgencomplet på færgen (udregnet efter 30 deltagere) Frokost (30 deltagere) Diverse I alt Beløb 3.300,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Mødet afholdes på Beredskabscenteret i Allinge. Der skal ansøges om ,00 kr. til årsmødet. Færgen bestilles hurtigst muligt. Der vil blive samlet op et par centrale steder på Sjælland. Foreløbigt program: Afgang Ystad 8.15 Mødets start kl Frokost ca. kl. 13 Besøg i Segen, Bornholms Marinedistrikt. Retur med færge kl Evt. forplejning på hjemturen er for egen/kredsens regning. I år er følgende på udpegning/valg: Regionsleder Carsten Lind Olsen(Villig til genudpegning) Kasserer Jesper Janholm (Villig til genvalg) Informationsassistent Jesper Marcussen (Villig til genudpegning) Regionsledelsesmedlemmer Christina Refshauge Foged (Villig til genvalg) Endvidere har uddannelsesassistent Bjarne Späth Andersen har meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte. Regionsledelsen indstiller Mette Meyer til ny uddannelsesassistent for en 2-årig periode. Revisor Peter Agerholm. Jesper Janholm kontakter snarest Peter for at spørge om han er villig til genvalg. Revisorsuppleant Per Kjærholt. Jesper Janholm kontakter snarest Per for at spørge om han er villig til genvalg. Ad. 13. Næste års møder og kurser i regionen, hvor, hvordan og hvornår Regionsledelsen har fastsat følgende datoer for regionsledelsen: Regionsledelsesmøde søndag den 16. januar 2011 på Frederiksberg Økonomiudvalgsmøde (fordeling af kredstilskud) søndag den 3. april på Frederiksberg Regionsledelsesmøde søndag den 3. april 2011 på Frederiksberg kl. 11 (efter økonomiudvalgsmødet) Regionsledelsesmøde torsdag den 2. juni 2011 på Bornholm Regionsledelsesmøde søndag den 21. august 2011 på Frederiksberg Regionsledelsesseminar weekenden den november 2011 på Bornholm. Regionsledelsesmøde den 20. november 2010 Side 6

7 Der vil blive afholdt et møde for alle kredse om regnskab og andet relevant aktuelt indhold mandag den 10. januar 2011 kl i Hørsholm eller Ishøj. Endvidere er der planlagt regionsmøde for samtlige kreds- og vicekredsledere forud for Landsrådsmødet tirsdag den 14. juni kl. 19 i Hedehusene. Selve landsrådsmødet afholdes i weekenden juni Endelig forventer regionen at deltage i Kulturnat 2011 i København den 14. oktober Den 31. marts inviterer Regionen samtlige frivillige ind tur ind på Forsvarsakademiet. Her vil kredsleder Henrik Sunekær fortælle om hans oplevelser som juridisk konsulent i forbindelse med jagten på sørøverne i Ardenbugten. Arrangementet forventes afholdt torsdag den 31. marts kl Lørdag den 5. oktober vil regionen gennemfører en uddannelsesdag, hvor vi tilbyder mange forskellige aktiviteter på en dag. F.eks. fanebærerkursus, regnskabskursus, Info/PR/hvervning, ERFA workshop for førstehjælpsinstruktører, ERFA workshop for kredsledere (risikobaseret dimensionering, enhedstimebetaling), workshop for kommissionsmedlemmer, Intro POBROK m.m. Herudover er der Østbørnlejr i Ishøj i uge 27 og 28. Ad. 14. Informationsdag i Region Hovedstaden Punktet behandlet under punkt 13. Ad. 15. Der skal laves aktivitetsansøgning om det vi har besluttet at lave Regionsledelsen besluttede at ansøge om følgende beløb til aktivitetsbaserede tilskud til de regionale aktiviteter for 2011: Regionsledelsesmøde den 20. november 2010 Side 7

8 Aktivitet Beløb Beskrivelse Organisation/møder ,00 Befordring ,00 Aktivitet 1 Nytårsgudstjeneste 2012 Aktivitet 2 Regionsårsmøde Aktivitet 3 Regionsledelsesseminar Aktivitet 4 Foredrag om piratjagt Aktivitet 5 hovedbrud Aktivitet 7 Kulturnat Samlet beløb , ,00 Det er en mangeårig tradition som er medbragt fra den gamle region Storkøbenhavn. Målet er et aftenen bliver beredskabsforbundets samlede nytårsparole ,00 Regionsårsmødet er dels det årlige årsmøde og dels et socialt arrangement, hvor kredsene får mulighed for erfaringsudveksling under hyggelige former. Cirka hvert 5. år bør dette møde afholdes på Bornholm. Og det er så i år. Det er vigtigt for regionens sammenhold, at Bornholm føler sig som en del af den samlede region Hovedstaden. Udover erfaringsudveksling er årsmødet med til at skabe gode sociale kontakter på tværs af kredsene ,00 Det har vist sig af stor vigtighed for arbejdet i regionsledelsen, at vi på et årligt møde har mulighed for at bruge den ekstra tid på at få gennemdrøftet vores arbejdsopgaver. De øvrige møder afhænger af færgetider. Derfor et møde årligt med overnatning på Bornholm eller på Sjælland ,00 Vi vil gerne en gang om året gennemfører et arrangement for alle medlemmer af Beredskabsforbundet. I år har vi valgt at få kredsleder Henrik Sunekær til at holde et foredrag om piratjagten i Ardenbugten. Arrangementet er med til at markedsfører Beredskabsforbundet overfor medlemmerne. Endvidere er den slags arrangementer med til at styrke de sociale relationer på tværs af kredsene ,00 Vi vil gerne prøve noget nyt. I stedet for at afholde mange forskellige kurser vil vi forsøge med Hovedstadens Beredskabs Uddannelsesdag en dag, hvor vi kan tilbyde mange forskellige aktiviteter. Det kunne f.eks. være fanebærerkursus, regnskabskursus, Info/PR/hvervning, ERFA workshop for førstehjælpsinstruktører, ER- FA workshop for kredsledere (risikobaseret dimensionering, enhedstimebetaling), workshop for kommissionsmedlemmer, Intro POBROK m.m. Dette er kun eksempler. Kort sagt en dag hvor der kan ske en masse spændende aktiviteter og hvor der er plads til alle medlemmer af Beredskabsforbundet, og ikke kun kredsledere ,00 I 2010 havde vi et fremragende arrangement på Polititorvet sammen med alle de øvrige aktører inden for Beredskabet. Det er forventningen at arrangementet skal gennemføres igen i 2011 i en eller anden form. De 2.000,00 kr. skal dække udgifterne i forbindelse med forplejning m.v. til de frivilliges deltagelse. Jesper Janholm sørger for at Solveig modtager ansøgningen. Ad. 16. Hvervning til næste år fra regional vis Umiddelbart har vi ikke nogen store planer bortset fra kulturnatten, som vi håber, bliver en tilbagevendende begivenhed. Ad. 17. Facebook og YouTube Jesper Marcussen opretter nogle profiler på de sociale netværk. Regionsledelsesmøde den 20. november 2010 Side 8

9 Ad. 18. Eventuelt På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan man se hvilke kommuner der har fået enhedstimebetaling. Der er mange interessante oplysninger at se ud fra tallene. Der afholdes møde omkring Østbørn i næste uge. Brian forespurgte om de fremtidige kurser i førstehjælp, hvor kredsene fremover får 10 % for et kursus. Når en kreds henviser en deltager til en anden kreds får man ikke tilskud i denne del. Spørgsmålet blev ikke yderligere behandlet. Spørgsmålet om deltagerbetaling for vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører blev taget op. Regionen er principielt enig om at det ikke er hensigtsmæssigt, at deltagerne selv skal betale, men lige nu kan vi ikke noget ved det. Husk ved nyudpegninger skal der bestilles uniformer hurtigst muligt. Mødet hævet kl den 21. november Således opfattet Søren Brandt Regionsledelsesmøde den 20. november 2010 Side 9

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Mads

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25 FRIVILLIG 2012 Oktober Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 En stor succes med over 500 deltagere i konkurrencerne og som arrangører - en frivillig indsats, der var med til at øge synligheden af det frivillige

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 6. maj 2014 kl. 19.00 hos Søren Brandt, Piskesmældet 3, 3000 Helsingør. Tilstede:

Læs mere

FRIVILLIG MAJ 2014. Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse. Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk!

FRIVILLIG MAJ 2014. Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse. Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk! FRIVILLIG MAJ 2014 Katastrofeberedskab: 24 Frivillige deltager i Beredskabsstyrelsens opgave i Bosnien Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse

Læs mere

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Juni 2013 Landsrådsmøde 2013 Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Læs mere

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden FRIVILLIG august 2013 Totalforsvarets Dag 2013 FKB Årsmøde 2013 Blå blink på Priden FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Regionale Samlingspunkter åbnes i år Beredskabsforbundet

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere

FRIVILLIG JULI 2014. TEMA: Befolkningsuddannelsen Robust. Samaritter hjælper til under Folkemødet på Bornholm!

FRIVILLIG JULI 2014. TEMA: Befolkningsuddannelsen Robust. Samaritter hjælper til under Folkemødet på Bornholm! FRIVILLIG JULI 2014 Projekt Østbørn succes over hele landet - Syddanmark får Danfoss Jubilæumspris! Samaritter hjælper til under Folkemødet på Bornholm! TEMA: Befolkningsuddannelsen Robust Borger er klar

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

FRIVILLIG. Ny kreds i København. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet

FRIVILLIG. Ny kreds i København. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet FRIVILLIG januar/februar 2013 Ny kreds i København Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet Albertslund lavede flest forebyggelseskurser FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 9. januar 2014 kl. 18.00 på Rungsted Kro, Rungstedvej 84, 2960 Rungsted.

Læs mere

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften NR. 5 - SEPTEMBER 2007 Redning fra luften Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

FRIVILLIG 2012. September

FRIVILLIG 2012. September FRIVILLIG 2012 September RANDERS BRYGGER 6.500 KOPPER KAFFE 2.500 kaffetørstige pensionister fik morgenkaffen serveret i Randers - 7 frivillige stod ved gryderne. De Sønderjyske Frivillige Brandværn mødes

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2013 Dato: 12-03-2013 Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Sonja Larsen

Læs mere

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på FRIVILLIG Foto: Johnny Wichmann Juni 2014 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede 80 års jubilæumsmarkeringerne på Bornholm og i Them Familiedag for frivillige på Flyvestation

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere