Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg."

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper Marcussen, René Andersen, Carsten W. Larsen, Jesper Janholm, Benthe Petersen og Søren Brandt. Afbud: Mads Emil Petersen, Mette Meyer, samt Christina Refshauge Foged. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2. Godkendelse af dagsorden 3. Nyt fra kredsene 4. Nyt fra Landssekretariatet og Landsledelsen 5. Beredskabsforbundets trin 3, robust borger og samfund 6. Konsulentens arbejdsopgaver i Region Hovedstaden 7. Ansøgninger om info- hvervemidler 8. Økonomi for Nyt fra infoassistenten 10. Regionsårsmødet praktiske aftaler m.v. 11. Hvornår holdes kredsene årsmøder og har vi hold på samtalerne med vicerne i kredsene 12. Hvordan gik nytårsgudstjenesten 13. Landsforbundsmøde i regionen den 30/1 i Hedehusene 14. Forebyggelseskurserne 15. Østlejr 16. Økonomi for fanebærerne dag den 11. februar Global Medical Air 19. Aktiviteter i 2014, hvad vil vi lave og aktivitetsansøgning 20. Eventuelt Regionslederen indledte mødet med at takke for opmærksomheden i forbindelse med hans indlæggelse. Ad 1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den november 2013 blev godkendt uden bemærkninger. Ad. 2. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet fire nye punkter: 16) Økonomi for fanebærerne 17) 112 dag den 11. februar ) Global Medical Aid 19) Aktiviteter i 2014, hvad vil vi lave og aktivitetsansøgning Herefter blev punkt 20 eventuelt ændret til punkt 19. Herefter blev dagsorden godkendt. Ad. 3. Nyt fra kredsene København: Kredsen har afholdt årsmøde. Kredsen har ca. 70 medlemmer. Vicekredslederen blev genudpeget og der blev valgt en ny kasserer. De har været ude til en del akut opgaver og har brugt kræfterne på en masse uddannelser.

2 København Nordvest: Har igen i år førstehjælpen ved 6-dags løbet og får en del hjælp fra andre københavnske kredse. Er i gang med at flytte depot. København Øst/Amager: Kredsens lokaler i bunkeren er opsagt af Københavns Kommune. Kredsen arbejder på at finde en løsning. København Syd: Der er fundet nye kandidater til kreds- og vicekredsleder da begge stopper ved årsmødet. Albertslund: Kredsen skal have ny vicekredsleder, da den nuværende ønsker at stoppe. Bornholm: Landsledelsen har godkendt at der kan blive udpeget en vicekredsleder mere, således at der fremover vil være en til at varetage kontakten til det kommunale beredskab samt en til det statslige beredskab. Furesø og Egedal: Politisk er det besluttet, at de skal slås sammen til et samlet beredskab. Frederikssund: Man er ved at omstrukturere beredskabet. Kredsen har haft travlt i forbindelse med især den seneste orkan, som gav rigtig mange opgaver for de frivillige. Halsnæs: Da redningshundene er overgået til DFI Hedehusene, lægger kredsen op til at nedlægge sig selv ved årsmødet i februar. Ad. 4. Nyt fra Landssekretariatet og Landsledelsen Benthe Petersen er blevet vores regionale konsulent og er ved at etablere sig i Birkerød. Der er ansat en stedfortræder for Solveig Andersen på Landssekretariatet. Han hedder Steen Svanholmer. Bladet Beredskab udkommer i februar, og derefter indstilles bladet indtil videre. Der har været afholdt Landsledelsesmøde. Vores præsident er blevet kommitteret for hjemmeværnet og vil derfor afgå som præsident ved vores landsrådsmøde. Alle forebyggelseskoordinatorer og regionsledelsen er indkaldt til møde den 1. marts i Hedehusene. Invitationen udsendes til regionsledelsen. Ad. 5. Beredskabsforbundets trin 3, robust borger og samfund Oplægget blev uddelt og vil blive taget op på næste regionsledelsesmøde. Ad. 6. Konsulentens arbejdsopgaver i Region Hovedstaden Fremover skal der være et fast punkt på dagsorden omkring konsulentens arbejde. Arbejdet i kredsene de næste par måneder er koncentreret omkring årsmøderne. Benthe vil forsøge at deltage i så mange årsmøder som muligt. Vi har i dag vores materiel spredt ud over tre forskellige lokaliteter. Da vi fra 1. januar 2014 har fået en ny struktur med regionale samlingspunkter, vil vi gerne benytte os af den mulighed for at samle al vores materiel ét sted. Regionen vil derfor gerne kunne benytte sig af den aftale, der er indgået omkring de regionale samlingspunkter. Konsulenten må derfor meget gerne arbejde på at finde et alternativ eventuelt i Hedehusene. Ad. 7. Ansøgninger om Info- hvervemidler Vi kender ikke beløbet for 2014 endnu. Der er ikke modtaget ansøgninger for aktiviteter i For 2013 har regionsledelsen i alt bevilget følgende beløb: Regionsledelsesmøde den 19. januar 2014 Side 2

3 Kreds: Ansøgt beløb: Bevilget beløb: Aktivitet: Tidspunkt: Forbrugt: Region Hovedstaden ,00 kr ,00 kr. Folkemødet Juni ,35 kr. Bornholm Region Hovedstaden ,00 kr ,00 kr. Totalforsvarets August ,00 kr. dag København ,00 kr ,00 kr. Folder April 9.951,50 kr. København 6.000,00 kr ,00 kr. Kulturnat Oktober 3.904,00 kr. Albertslund 1.500,00 kr ,00 kr. Grøn dag Maj 1.477,91 kr. Albertslund 1.600,00 kr ,00 kr. Foreningsdag September 1.333,45 kr. Vestegnen 1.375,00 kr. 0,00 kr. Gl. arrangement 2012 Bornholm ,00 kr ,00 kr. Beredskabets dag August ,05 kr. København ,00 kr ,00 kr. Telt m.v ,01 kr. Rudersdal Hørsholm 4.000,00 kr ,00 kr. Annonce 4.000,00 kr. TOTAL: ,00 kr ,00 kr ,27 kr. Når man har fået bevilget et arrangement under info hvervemidlerne forventes det, at der tages kontakt til regionens informationsassistent Jesper Marcussen. Primært for at sikre, der ikke bruges penge til noget vi allerede har, men også for at sikre, at kvaliteten er i orden og følger Beredskabsforbundets generelle retningslinjer for informationsmaterialer. Ad. 8. Økonomi for 2013 Umiddelbart ser regnskabet ud som nedenfor. Dog tages forbehold for mindre justeringer når det endelige regnskab skal udarbejdes. Konto Benævnelse Udgifter Indtægter Konto 1 Organisation ,79 kr ,00 kr. Konto 2 Transport ,17 kr ,00 kr. Konto 3 Andet 0,00 kr ,15 kr. Konto 4 Infomations- og hvervearrangementer ,35 kr ,35 kr. Konto 5 Refussion 0,00 kr. 0,00 kr. Konto 6 Nytårsgudstjeneste ,20 kr ,00 kr. Konto 7 Årsmøde 8.342,50 kr ,00 kr. Konto 8 Regionsledelsesseminar ,90 kr ,00 kr. Konto 9 Udflugt 5.495,25 kr ,00 kr. Konto 10 Kredslederseminar ,17 kr ,00 kr. Konto 11 Folkemødet 6.506,94 kr ,00 kr. Konto 12 Totalforsvarsdag 1.419,00 kr ,00 kr. Konto 13 Kredstilskud ,50 kr ,50 kr. Konto 14 Info-Hvervemidler ,27 kr ,25 kr. I alt konto ,27 kr ,50 kr , ,25 Alt i alt er der ca kr. på bankkontoen ved årets udgang. Ad. 9. Nyt fra infoassistenten De frivilliges arbejde er blevet eksponeret voldsomt i forbindelse med Bodil. Regionsledelsesmøde den 19. januar 2014 Side 3

4 Der kører i øjeblikket en film i OBS om at blive frivillige i redningsberedskabet. Den nye Rapporter app en version 2 er kommet. Der bliver udarbejdet en vejledning til regionsledelser og kredsledelser som udsendes ganske snart. Landssekretariatet vil udsende en pressemeddelelse til lokale medier omkring regionale samlingspunkter, anvendelsen af frivillige m.v. I anledning af Beredskabsforbundets 80 års jubilæum er der blevet lavet en udstillingsmodul, som bliver udsendt til hver region. Meningen er så, at den skal gå på skift mellem kredsene i regionerne til opsætning på biblioteker, rådhuse m.v. Udlån af udstillingen aftales og koordineres af den regionale informationsassistent. Ad. 10. Regionsårsmødet Årsmødet afholdes den 15. marts i Albertslund. Mødet starter kl Borgmesteren vil byde os velkommen. Kredsens fane bliver indviet i forbindelse med årsmødet. Herefter gives ordet til Beredskabschefen. Der vil være kaffe fra kl Der afsluttes med frokost tidligst kl. 13 måske først kl Der skal være tid til årsmødet! Kirsten Nielsen koordinerer med kredsen. Vi vil gerne have et budget for arrangementet. Regionsledelsen foreslår Henrik Sunekær som dirigent. Carsten Lind Olsen forespørger. På udpegning i år er viceregionslederne. Kirsten Nielsen, Søren Brandt samt Kirsten Larsen stiller alle op til en ny periode. Carsten W. Larsen ønsker ikke at fortsætte. Regionsledelsen foreslår Hanne Buchholdt som ny viceregionsleder. Endvidere indstiller regionsledelsen at det bliver Hanne Buchholdt, der repræsenterer Bornholm i landsledelsen. På valg er René Andersen samt Mads Emil Petersen som begge er villige til genvalg. Da informationsassistenten nu er blevet ansat i Beredskabsforbundet ønsker Jesper Marcussen at stoppe som informationsassistent. Posten er slået op i Frivillig. Vi opfordrer på årsmøderne til at komme med forslag til kandidater. Af revisorerne er det i år Hanne Buchholdt der er på valg. Lisbeth Højgård ønsker at trække sig. Regionsledelsen indstiller Johan Damgaard Jensen, Rudersdal Hørsholm for en 2-årig periode. Da Hanne Buchholdt forventes at blive udpeget til viceregionsleder, skal der findes en anden. Carsten W. Larsen stiller gerne op som revisor. Regionsledelsen indstiller således Carsten W. Larsen til valg for en 1-årig periode. Som revisorsuppleant er Jan Sørensen, Allerød på valg. Carsten Lind Olsen undersøger om han genopstiller. Søren Brandt sørger for indkaldelsen. Regionsledelsesmøde den 19. januar 2014 Side 4

5 Ad. 11. Hvornår holdes kredsenes årsmøder og har vi hold på samtalerne med vicerne i kredsene Kreds: Dato: Deltager: Albertslund 11. februar 2014 Kirsten Nielsen Allerød 24. februar 2014 Carsten Lind Olsen og Søren Brandt Bornholm 5. februar 2014 Carsten Lind Olsen og Søren Brandt Egedal 4. februar 2014 Carsten Lind Olsen Frederiksberg 20. februar 2014 Carsten W. Larsen Frederikssund 12. februar 2014 Carsten Lind Olsen, Søren Brandt og Benthe Petersen Furesø 21. januar 2014 Carsten Lind Olsen Halsnæs 25. februar 2014 Kirsten Nielsen og Benthe Petersen Hedehusene 4. februar 2014 Kirsten Nielsen Hillerød 19. februar 2014 Carsten Lind Olsen København 13. januar 2014 Kirsten Nielsen København Nord 21. februar 2014 Kirsten Nielsen København Nordvest 7. februar 2014 Kirsten Nielsen København Syd 4. februar 2014 Kirsten Nielsen København Vestegnen 24. februar 2014 Kirsten Nielsen København Øst/Amager 11. februar 2014 Carsten Lind Olsen og Benthe Petersen Nordsjælland 4. februar 2014 Carsten W. Larsen Rudersdal Hørsholm 7. februar 2014 Søren Brandt og Carsten Lind Olsen Kredsene må meget gerne huske at sende indkaldelserne til årsmøderne til regionens repræsentanter. Der mangler fortsat en del aftaler og samtaler med vicekredslederne. Ad. 12. Hvordan gik nytårsgudstjenesten Der var 136 der mødte op til en rigtig god og flot nytårsgudstjeneste. Det er rigtig flot med både fakler og lys på stenen. Der må gerne af invitationen fremgå at man gerne må aflægge stenen et besøg inden gudstjenesten. Datoen for næste års nytårsgudstjeneste er fastsat til onsdag den 7. januar Der er givet forhåndstilsagn fra præst og en hovedtaler, men det skal lige endelig konfirmeres. Ad. 13. Landsforbundsmøde i regionen den 30/1 i Hedehusene Landssekretariatet har besluttet, at der skal afholdes et møde mellem præsidiet og regionsledelsen samt vores samarbejdspartnere. Vi har ikke haft nogen indflydelse på datoen, hvilket blandt andet bevirker, at regionslederen ikke kan deltage! Mødet afholdes i tre etaper: Mødet med regionsleder og viceregionsledere starter kl. 14. Kl er den øvrige regionsledelse inviteret til at deltage. Kl er vores samarbejdspartnere inviteret til at møde. Kl Introduktion ved præsidiet Gensidig briefing Regionsledelsesmøde den 19. januar 2014 Side 5

6 Middag og netværk Orientering ved den regionale forebyggelseskoordinator. Regionsleder Carsten Lind Olsen og Jesper Janholm kan ikke deltage. Benthe Petersen deltager heller ikke, da hun holder ferie. Hvis der er andre fra regionsledelsen, der ikke kan deltage, skal afbud meddeles til Søren Brandt HURTIGST MULIGT! Invitationen til mødes rundsendes til regionsledelsen. Ad. 14. Forebyggelseskurserne I 2013 nåede vi at afholde 20 kurser i Region Hovedstaden. Det er 5 mindre end målet, men det er acceptabelt. Fremover vil der ske et tæt samarbejde mellem vores forebyggelseskoordinator René Andersen og vores regionale konsulent for at få fuld gang i kurserne for Foreløbig er der anmeldt to kurser i år. Ad. 15. Østlejr Planlægningen er i fuld gang. Placeringen af lejren er endnu ikke på plads, men skulle gerne falde på plads inden for kort tid. René Andersen vil være på lejren i samtlige to uger. Ad 16. Økonomi for fanebærerne Preben Vrøj Sørensen har lavet et budget på ca ,00 kr. der dækker transportudgifter til uddannelse. Hertil kommer så udgifter til diverse arrangementer. Regionsledelsen foreslår, at der laves en model a la musikkorpset, hvor der ydes et fast årligt tilskud. Dette indstilles til Landsledelsen. Søren Brandt laver indstillingen. Ad dag den 11. februar 2014 Der afholdes dag på Christiansborg den 11. februar. I pausen ved frokosttid køres der forskellige arrangementer og scenarier foran Christiansborg. Landssekretariatet har besluttet, at Beredskabsforbundet skal stille med en udstilling om forebyggelse. Arrangementet afvikles i tidsrummet kl Der skal dels bruge folk til at stille telt m.v. op og dels til at bemande udstillingen. René Andersen vil skrive til vores forebyggelsesundervisere, om nogle af dem kunne have tid og lyst til at hjælpe. René og Benthe arbejder videre med opgaven. Ad. 18. Global Medical Aid Vi er blevet anmodet om at stille folk til tømning af Amager Hospital. Der er et flyttefirma som foretager selve flytningen. Beredskabsforbundets frivillige skal bruges til at skrue ting ned af væggene og pakke tingene. Der vil være et professionelt firma, som vil forestå selve pakningen i containerne. Tingene skal sendes til den 3. verden. Hospitalet skal være ryddet inden 1. marts. Selve pakningen vil ske februar, februar samt februar. Det forventede tidspunkt forventes at blive mellem kl (meget cirka). Der skal findes nogle befalingsmænd, som kan tage det overordnede ansvar for opgaven. Alle kredsledere vil blive kontaktet. Regionsledelsesmøde den 19. januar 2014 Side 6

7 Benthe Petersen vil arbejde videre med sagen. Ad. 19. Aktiviteter i 2014, hvad vil vi lave og aktivitetsansøgning Aktivitet Beløb Beskrivelse Organisation/Møder ,00 kr. Befordring Aktivitet 1: Nytårsgudstjeneste 7. januar 2015 Aktivitet 2: Regionsårsmøde 15. marts 2014 Aktivitet 3: Regionsledelsesseminar november 2014 Aktivitet 4: Besøge Kastrup Lufthavn Aktivitet 5: hovedbrud Uddannelse på tværs Aktivitet 6: Folkemødet på Bornholm juni 2014 Aktivitet 7: Totalforsvarets dag september ,00 kr ,00 kr. Det er en mangeårig tradition som er medbragt fra den gamle region Storkøbenhavn. Målet er at aftenen bliver Beredskabsforbundets samlede nytårsparade ,00 kr. Regionsårsmødet er dels det årlige årsmøde og dels et socialt arrangement, hvor kredsene får mulighed for erfaringsudveksling under hyggelige former. Udover erfaringsudveksling er årsmødet med til at skabe gode sociale kontakter på tværs af kredsene ,00 kr. Det har vist sig af stor vigtighed for arbejdet i regionsledelsen, at vi på et årligt møde har mulighed for at bruge den ekstra tid på at få gennemdrøftet vores arbejdsopgaver. De øvrige møder afhænger af færgetider. Derfor et møde årligt med overnatning på Bornholm ,00 kr. Vi vil gerne en gang om året gennemfører et arrangement for alle medlemmer af Beredskabsforbundet. I år vil vi forsøge at komme inden for ved Kastrup Lufthavn. Arrangementet er med til at markedsfører Beredskabsforbundet overfor medlemmerne. Endvidere er den slags arrangementer med til at styrke de sociale relationer på tværs af kredsene ,00 kr. For tre år siden startede vi en ny tradition: En fælles uddannelsesdag på tværs af kredsene. Region Hovedstaden har afholdt den to gange og sidste år var det Region Sjælland, der afholdt den. Hvert år med stigende antal deltagere. Det er en dag, hvor der tilbydes forskellige uddannelsesmuligheder som f.eks. fanebærerkursus, regnskabskursus, Info/PR/hvervning, ERFA workshop for førstehjælpsinstruktører, ERFA workshop for kredsledere (risikobaseret dimensionering, enhedstimebetaling), workshop for kommissionsmedlemmer, Intro POBROK m.m. Dette er kun eksempler. Kort sagt en dag hvor der kan ske en masse spændende aktiviteter og hvor der er plads til alle medlemmer af Beredskabsforbundet, og ikke kun kredsledere. Uddannelsesdagen arrangeres i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland ,00 kr. Det har vist sig at Folkemødet på Bornholm er vokset til et meget stort arrangement. Vi deltog i 2013 og vil i år styrke regionens deltagelse. Udgifterne skal dække indkvartering, forplejning m.v. i forbindelse med arrangementet ,00 kr. I 2013 havde vi igen et fremragende arrangement sammen med alle de øvrige aktører inden for Beredskabet / Totalforsvaret. Det er forventningen at arrangementet skal gennemføres igen i 2014 i en eller anden form. De 8.000,00 kr. skal dække udgifterne i forbindelse med forplejning m.v. til de frivillige som deltager. Aktivitet 8: ,00 kr. Der er tradition for, at vi i hver valgperiode afholder et møde med og for regionens borgmestre, beredskabschefer, kommissionsmedlemmer, kredsledere m.fl. Arrangementet er Regionsledelsesmøde den 19. januar 2014 Side 7

8 Møde med Borgmestre, Beredskabschefer, kredsledere m.fl. I alt: ,00 kr. dels med til at placere Beredskabsforbundet som en vigtig samarbejdspartner men også med til at fortælle om frivilliges arbejde og deres betydning i det lokale samfund. Arrangementet plejer at have repræsentation af ca. halvdelen af Regionens kommuner. Ad. 20. Eventuelt Faglig lederuddannelse vil i 2014 foregå efter de gamle uddannelser. Det vil sige som en e-learningsdel og en weekend i Snekkersten (31. oktober 2. november). Der er åben for tilmelding på Beredskabsforbundets hjemmeside. De nye uddannelser forventes at være på plads 1. august, men skal så herefter først implementeres ude i regionerne. Mødet hævet kl Således opfattet Søren Brandt Regionsledelsesmøde den 19. januar 2014 Side 8

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Juni 2013 Landsrådsmøde 2013 Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25 FRIVILLIG 2012 Oktober Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 En stor succes med over 500 deltagere i konkurrencerne og som arrangører - en frivillig indsats, der var med til at øge synligheden af det frivillige

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Herlev Folkedanserforening

Herlev Folkedanserforening Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling mandag den 5. maj 2014 kl. 20.00 1. Valg af dirigent Tom Kristensen foreslået og valgt med akklamation. Tom konstaterede, at forsamlingen var lovligt

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på FRIVILLIG Foto: Johnny Wichmann Juni 2014 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede 80 års jubilæumsmarkeringerne på Bornholm og i Them Familiedag for frivillige på Flyvestation

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø a. Valg af dirigent b. Hovedbestyrelsen aflægger beretning om

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole LEJRE LÆRERFORENING Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole Skriftlig beretning Den skriftlige beretning er udarbejdet af Kredsstyrelsen, vedtaget

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund NR. 5 juni 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilddåb for tværgående SINE-snak 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund Foto: Rene Gammelmark Side 18-21

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere