REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg."

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen, Mette Meyer, René Andersen, Christina Refshauge Foged, Kirsten Larsen, Jesper Janholm, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, Benthe Petersen og Søren Brandt. Afbud: Hanne Buchholdt. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2. Godkendelse af dagsorden 3. Goddag til nye medlemmer af regionsledelsen 4. Nyt fra kredsene 5. Nyt fra Landssekretariatet og Landsledelsen 6. Økonomi for Region Hovedstaden og vores holdning til aktivitetsmidlernes brug og hvad kan gennemføres. Skal vi bruge af kassebeholdningen? 7. Planlægning af de ting vi vil gennemføre 8. Nyt fra infoassistenten. Vi drøfter hvordan fremtiden ser ud på dette område 9. Mødet torsdag den 8. maj i Birkerød med præsidiet, gæster og regionsledelsen 10. Forebyggelseskurserne 11. Østlejr 12. Eventuelt Ad 1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 16. marts 2014 blev godkendt uden bemærkninger. Ad. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Ad. 3. Goddag til nye medlemmer af regionsledelsen Carsten Lind Olsen bød atter engang Hanne velkommen i regionsledelsen også selv om hun heller ikke kunne være her i dag. Endvidere bød Carsten velkommen til vores nye informationsassistent Jeannette Nauta-Ridderstrøm. Ad. 4. Nyt fra kredsene Albertslund: Der har været afholdt Grøn Dag hvor der omkring 4500 besøgende. Endvidere havde man lånt et ungdomsbrandkorps udefra. Det var en stor succes. Allerød: Har afholdt 10 års jubilæum for Allerød Brandstation. Bornholm: Der skal afholdes et møde omkring samaritterne den 14. maj, hvor der skal findes en løsning. Hanne Buchholdt har modtaget 25-års medaljen for tro tjeneste i Redningsberedskabet. Halsnæs: Mangler stadig at modtage sidste års regnskab. Hillerød: Fhv. kredsleder Leif Kisling er død. Regionen var repræsenteret ved Leif Kislings begravelse. København Nord: Fhv. kasserer Inge Lise Jessen er afgået ved døden. København Syd: Kredsen har fået ny kredsleder og ny vicekredsleder. Der arbejdes med at finde ud af noget med et ungdomsbrandkorps.

2 Ad. 5. Nyt fra Landssekretariatet og Landsledelsen Landsledelsen har afholdt to landsledelsesmøder siden sidste møde. Der bliver i år tildelt hæderstegn til Jesper Janholm, Region Hovedstaden, Torben V. Olsen, København Vestegnen samt Kirsten Nielsen, Region Hovedstaden. Endvidere får Brandchef Jakob Vedsted Andersen, Københavns Brandvæsen, Beredskabschef Peter Seloy, Albertslund samt Provst Ejgil Bank Olesen Holmens Kirke. Lennart S. Olsson er blevet genudpeget til vicelandschef. Endvidere blev Mathias Rassov udpeget til ny vicelandschef i stedet for Else Højsager. Udpegningerne træder i kraft ved Landsrådsmødet. Der er lavet et nyt sekretariat for ungdomsbrandskorps Brandkadetter i Danmark (BID). Det er FKB som har fået penge via Tryg-fonden. Der er udarbejdet en ny kommunikationsstrategi, som blandt andet betyder, at Beredskab fremover bliver et kvartalsblad. Der er kommet et skriv omkring paraden i Paris. Regionen skal finde en repræsentant. Vi kender ikke datoen endnu. Der vil blive afholdt et kursus for kommunikationsassistenter. Kommunikationsassistenter er et nyt begreb, som skal sørge for at skrive de gode historier. Hos os ligger opgaven hos informationsassistenten. Vi indstiller vores informationsassistent, men vi vil også drøfte det med vores informationsgruppe, om der er interesse for at deltage i kurset. Der er indstiftet en ny pris. Fælleskabsprisen. Alle kan søge. Indstillingsfristen er den 5. maj. Ad. 6. Økonomi for Region Hovedstaden og vores holdning til aktivitetsmidlernes brug og hvad kan gennemføres Fordelingen af kredstilskuddene kom til at gå lige lovligt stærkt på sidste møde. Der er mange tal at jonglere rundt med, og desværre er vi kommet til at bruge de kr. som der skal modregnes kredsene (konto 100) to gange. Det er en beklagelig fejl, men vi vil ikke hive pengene retur igen. Der er således i år ydet et ekstraordinært tilskud til kredsene på kr. Vi overvejer at lave modregningen til næste år i forbindelse med konto 100 pengene. Den beslutning træffes på et senere tidspunkt. Landsledelsen har været igennem årets svære øvelse og fordelt de aktivitetsbaserede tilskud til regionerne. Der har i år skulle findes samlede besparelser tæt på kr., så det har ikke været nogen nem opgave. Med et ekstraordinært tilskud fra Landsforbundet er det lykkedes at få enderne til at hænge sammen men det betyder desværre også, at vi ikke har fået alt som vi gerne ville. Det betyder Region Hovedstaden har nedenstående beløb til de regionale aktiviteter for 2014: Aktivitet Ansøgt Bevilget Forbrugt Rest Organisation/Møder ,00 kr ,00 kr ,65 kr ,35 kr. Befordring ,00 kr ,00 kr ,40 kr ,60 kr. Nytårsgudstjeneste januar ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Regionsårsmøde ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 276,00 kr. Regionsledelsesseminar ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Besøg Kastrup Lufthavn 5.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. hovedbrud - Uddannelse på tværs ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Folkemøde på Bornholm ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Totalforsvarets dag 8.000,00 kr ,00 kr ,00 kr. Møde med Borgmestre m.v ,00 kr ,00 kr ,00 kr. I ALT ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Regionsledelsesmøde den 4. maj 2014 Side 2

3 Omkring nytårsgudstjenesten vil der tilgå yderligere ,00 kr. fra Landsforbundet, da man anerkender at nytårsgudstjenesten efterhånden ikke kun er en regional aktivitet, men i ligeså høj grad et markedsføringsarrangement af landspolitisk karakter. Regionsledelsen besluttede at gennemføre samtlige aktiviteter minus turen til Kastrup Lufthavn. Som udgangspunkt skal aktiviteterne afholdes inden for det bevilgede beløb, men regionsledelsen er villig til at bevilge en mindre overskridelse hvor det er streng nødvendigt. Men budgettet skal følges tæt. Af info-hvervemidler har regionen i ,00 kr. til rådighed. Regionsledelsen har pt. i alt bevilget følgende beløb: Kreds: Ansøgt beløb: Bevilget beløb: Aktivitet: Tidspunkt: Forbrugt: Albertslund 1.500,00 kr ,00 kr. Grøn dag April Albertslund 1.500,00 kr ,00 kr. Albertslund Maj Internationale Medborgerdage Albertslund 2.000,00 kr ,00 kr. Foreningernes dag September Region Hovedstaden ,00 kr ,00 kr. Folkemødet Juni Bornholm TOTAL: ,00 kr ,00 kr. Rest: ,00 kr. 0,00 kr. Når man har fået bevilget et arrangement under info hvervemidlerne forventes det, at der tages kontakt til regionens informationsassistent. Primært for at sikre, der ikke bruges penge til noget vi allerede har, men også for at sikre, at kvaliteten er i orden og følger Beredskabsforbundets generelle retningslinjer for informationsmaterialer. Ad. 7. Planlægning af de ting vi vil gennemføre Folkemødet Bornholm: Tovholder: Søren Brandt Folkemødet afholdes på Bornholm den juni. Også i år bliver der tale om et fælles telt med Beredskabsstyrelsen, Falck, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer samt Beredskabsforbundet. Det overordnede program ser lige nu således ud (med alle mulige forbehold for ændringer): Torsdag d. 12. juni Kl. 14:00 14:30 Kl. 15:00 15:30 Kl. 15:30 16:30 Kl. 17:00 Kl. 17:00 17:30 Aktiviteter fra 16:30 19:00 i forbindelse med receptionen Folkemødet åbner Koncert ved Musikkorpset. Event: Borgerens beredskab, v. Rasmus Dahlberg, Spændingsforfatter, foredragsholder og katastrofeekspert. Reception med indslag fra musikkorpset. Hovedscenen: Radikale Venstre Fredag d. 13. juni Aktiviteter fra 09:00 15:00 og 16:00 19:00 Kl. 09:00 Teltet åbner. Aktiviteter Kl. 11:00 11:30 Hovedscenen: Socialistisk Folkeparti Kl. 14:00 14:30 Hovedscenen: Socialdemokratiet Kl: 15:00 16:00 Event: Borgerens rolle i forbindelse med hændelser/ulykker/katastrofer. Regionsledelsesmøde den 4. maj 2014 Side 3

4 Kl. 17:00 17:30 Kl. 19:00 Paneldebat med beredskabsordførerne omkring Den robuste borger (Resilient citizen), omkring hvilke opgaver samfundet løser og ikke løser på borgerniveau ifbm særlige hændelser. Hovedscenen: Enhedslisten Teltet lukker Lørdag d. 14. juni Aktiviteter fra 09:00 12:00, 14:00 15:00 og 16:30 19:00 Kl. 09:00 Teltet åbner Kl. 11:00 11:30 Hovedscenen: Dansk Folkeparti Kl. 12:00 14:00 Event: Færdselsuheld m. efterfølgende pressemøde. Kl. 14:00 14:30 Hovedscenen: Venstre Kl. 15:00 16:30 Event: Hjerte-lunge-redning. Kl. 17:00 17:30 Hovedscenen: Liberal Alliance Kl. 19:00 Teltet lukker Søndag d. 15. juni Aktiviteter fra 10:30 14:00 Kl. 09:00 Teltet åbner Kl. 09:30 10:30 Event: Elementær brandbekæmpelse. Kl. 11:00 11:30 Hovedscenen: Konservative Kl. 14:00 Teltet lukker Landssekretariatet står for de overordnede events og vi skal sørge for de mere borgerrelaterede aktiviteter i mellem de planlagte events. Lørdag skal vi ud over egne opgaver stille med sminkede figuranter til færdselsuheldet. Endvidere skal vi stille med to førstehjælpsinstruktører med dukker m.v. til lørdag eftermiddag i forbindelse med Hjerte- Lunge-Redning. Vi skal hele åbningstiden være tilstede og lave udadvendte aktiviteter omkring vores forebyggelsesuddannelse. Det skal være noget der vækker interesse, og som folk gider stoppe op og bruge et par minutter på inden de vandrer videre til næste arrangement. Og hvis det kan kaste et par kurser eller tre af sig gør det absolut ikke noget!! Men det skal være en AKTIV stand! Søren Brandt Jeannette Nauta-Ridderstrøm, René Andersen, Mette Meyer samt Benthe Petersen arbejder videre med at udvikle idéer til de udadvendte aktiviteter. Indtil videre deltager Søren Brandt, Jeannette Nauta-Ridderstrøm Kirsten Larsen samt Benthe Petersen samtlige dage. Carsten Lind Olsen deltager fra torsdag til lørdag. Carsten Lind Olsen skal retur med bussen sammen med musikkorpset. Der er foreløbig givet tilsagn om en enkelt hjælper fra Bornholm i hele tidsrummet. Benthe Petersen sendes over onsdag som en fortrop for at bygge standen op i samarbejde med lokale repræsentanter. Der er reserveret værelse på Det Lille Hotel til Carsten Lind Olsen, Søren Brandt og Jeannette Nauta-Ridderstrøm. Benthe Petersen sørger selv for overnatning. Det overvejes om der skal bruges flere folk udefra. Hvis arbejdsgruppen finder det nødvendigt efterlyses frivillige fra øvrige kredse. Nærmere vil tilgå kredsene. Regionsledelsesmøde den 4. maj 2014 Side 4

5 Totalforsvarets dag: Tovholder: Jeannette Nauta-Ridderstrøm Lige nu kender vi ikke så meget til arrangementet. Vi ved pt. ikke om det bliver til noget, men alle tegn i sol måne og stjerner tyder på det. Hvis totalforsvarets dag bliver til noget vil Benthe Petersen og Søren Brandt indgå i såvel planlægningen som gennemførelsen. Hovedbrud Uddannelse på tværs: Tovholder: Mette Meyer Dagen bliver afholdt i samarbejde med Region Sjælland. Dagen er planlagt til den 15. november. Stedet er ikke helt på plads endnu, men der arbejdes på at det bliver i Hedehusene. Forplejningsmuligheder undersøges nærmere. Der vil blive en paneldebat med blandt andre regionsleder, landschef, præsidenten samt kolonnechefen. Tilbuddene vil ligne lidt af det samme som tidligere, men der vil være flere muligheder for at lave praktiske ting. Der inviteres to repræsentanter med fra de øvrige tre regioner som gæster. Mette Meyer arbejder videre. Møde med Borgmestre, Beredskabschefer, Kommissionsmedlemmer, Kredsledere m.fl.: Tovholder: Søren Brandt Mødet er planlagt til den 23. oktober Et oplæg fra en eller to beredskabschefer og landschefen. Der skal arbejdes videre med sted og dagsorden, men der bør snarest sendes et forvarsel ud til alle, der skal inviteres med til mødet. Søren Brandt, Carsten Lind Olsen og Kirsten Nielsen arbejder videre med opgaven. Nytårsgudstjenesten: Tovholder: Kirsten Nielsen Datoen er fastsat til 6. januar Landsforbundet dækker halvdelen af udgiften. Der skal snarest tages kontakt til Landssekretariatet for at få de nærmere præmisser på plads. Kirsten Nielsen arbejder videre. Regionsmøde den 16. juni: Tovholder: Søren Brandt Mødet planlægges afholdt i Allerød, men lokaliteten er ikke helt på plads endnu. Udover Landsrådsmødet skal kredsene have mulighed for at fortælle, hvad der sker i kredsene. Søren Brandt arbejder videre. Regionsledelsesmøde den 4. maj 2014 Side 5

6 Ad. 8. Nyt fra infoassistenten. Vi drøfter hvordan fremtiden ser ud på dette område Jeannette Nauta-Ridderstrøm er knap nok kommet i gang endnu. Jeannette Nauta-Ridderstrøm og Søren Brandt skal have aftalt en dag, hvor Jeannette blandt andet skal sættes ind i hjemmesiden. Samtlige kandidater til posten som informationsassistent har givet tilsagn om at vil indgå i en regional informationsgruppe. Jeannette Nauta-Ridderstrøm vil snarest tage kontakt til dem og afholde et møde, hvor man skal finde ud af, hvad gruppen kan bidrage med. Der skal findes et samlet sted til alt vores informationsmateriel. Benthe og Jeannette arbejder videre med at finde en løsning. Ad. 9. Mødet torsdag den 8. maj i Birkerød med præsidiet, gæster og regionsledelsen På grund af ringe tilslutning af gæster udefra er mødet (igen) blevet aflyst. Ad. 10. Forebyggelseskurserne Vi har lige nu 3 anmeldte kurser, så vi mangler kun 47 før vi er nået i mål. I år koncentrerer vi indsatsen i nogle få af kredsene. Alle kredse bliver supponeret, men kræfterne bliver lagt i nogle få kredse. Der er kommet en forespørgsel på at afholde et større kursus for op imod 300 deltagere. Der arbejdes videre på idéen. Der skal laves noget informationsmateriel omkring forebyggelseskurser. Der arbejdes på et samarbejde mellem os og FOF om at lave et kombinationskursus med førstehjælp og forebyggelse. Der gennemføres et kursus for nye undervisere i weekenden den maj. Forebyggelsesuddannelsen vil blive udvidet til 6 timer. Der vil blive afholdt to opgraderingskurser den 24. og 30 august. Nærmere følger. Ad. 11. Østlejr Planlægningen er i fuld gang. Lejren bliver igen i år afholdt på Vejlebroskolen i Ishøj. Den vil også i år finde sted i ugerne 27 og 28. Der er ikke kommet svar på ansøgninger om penge. Der mangler også stadig frivillige, men der er næsten ved at være styr på det. Der er oprettet en hjemmeside der hedder René Andersen vil være på lejren i samtlige to uger. Ad. 12. Eventuelt Den nye app er langt om længe nu klar til brug. Brugernavne og passwords er sendt ud til samtlige kredse. Det er nu muligt at indberettet både via app og via en almindelig computer. Alle tidligere udgaver herunder indberetning fra Forbundets hjemmeside må ikke længere benyttes. Receptionerne til Landsrådsmødet skal koordineres mellem de fem regioner. Spørgsmålet tages op på næste landsledelsesmøde. Jeannette Nauta-Ridderstrøm deltager på regionens regning til Landsrådsmødet. Søren Brandt sørger for tilmeldingen. Regionsledelsesmøde den 4. maj 2014 Side 6

7 Det er et problem, at Landssekretariatet er begyndt kun at sende ting til regionslederen. Der ligger en tidligere beslutning om at det meste som udgangspunkt skal sendes til alle viceregionslederne. Mødet hævet kl Således opfattet Søren Brandt Regionsledelsesmøde den 4. maj 2014 Side 7

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på FRIVILLIG Foto: Johnny Wichmann Juni 2014 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede 80 års jubilæumsmarkeringerne på Bornholm og i Them Familiedag for frivillige på Flyvestation

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG september 2013 200 frivillige til døgnøvelse Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side 18-19 Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 5 juni 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer En helt anden verden I Cochabamba i Bolivia har brandfolkene fået nye indsatsdragter, men det materiel, der stadig kan bruges, er gammelt

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Charlotte Geckler

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere