Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta"

Transkript

1 Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta 4. kvartal 2012 Markedsføringsmateriale 5. oktober 2012 Makroøkonomiske udsigter side 2 Krisen lever endnu med nye runder op og nedture på finansmarkederne. Ny europæisk recession lurer, men fokus kan alligevel skifte til USA med præsidentvalg og truende finanspolitiske problemer. Renterne er fastlåst indtil videre, men en normalisering vil betyde stigende renter og renteforhøjelse fra Nationalbanken. Figur 1: Renteudvikling: Bolig Realkreditrenter Boligfinansiering side 4 Vi anbefaler, at man i forbindelse med den forestående refinansiering af rentetilpasningslån forlænger renteperioden til 5 år eller skifter til fast rente. Vi anbefaler fortsat konvertering af lån med renteloft til fastrente. Alle fastrentelån med under 20 års restløbetid bør revurderes, da der er mange spændende muligheder. Er restgælden ikke stor, behøver den nødvendigvis ikke at være i fast rente. Erhvervsfinansiering side 6 Vi anser stadig et mix af kort og lang renterisiko som det bedste, men anbefaler også, at man har fokus på virksomhedens kredittilsagn og likviditet. Det yderligere fald i den korte ende af rentekurven gør, at vi justerer vores låneanbefalinger. Vi anbefaler, at eksponeringen i segmentet 0-1 år reduceres, og øges i segmentet 2-5 år. Vi anbefaler stadig, at halvdelen af låne-porteføljen placeres i års segmentet Fastrentelån Rentetilpasningslån Figur 2: Renteudvikling: Erhverv Rentesatser i DKK årig swap 5-årig swap CIBOR 3M Figur 3: Renteudvikling: Valuta 3 månedersrenter 7 6 Valutafinansiering side 8 Tiden er fortsat ikke til lån i andet end kroner med mindre virksomheden har betydelige indtægter eller aktiver i andre valutaer. Danmark er fortsat begunstiget af en både historisk og internationalt set meget lav rente DKK-CIBOR EUR-EURIBOR CHF-LIBOR Redaktør Chefanalytiker Martin Lundholm Tlf Anbefalingerne er gældende indtil andet meddeles på Spar Nords hjemmeside.

2 Europa i recession fokus på USA Af cheføkonom Jens Nyholm, tlf.: Bedst som man tænkte, at nu var der skabt et fornuftigt værn mod ny uro, bryder uroen løs igen. Den seneste tid har budt på en ny runde aktie- og rentefald og endnu engang var det kombinationen af globale vækstbekymringer og europæisk gældskrise, der var den giftige cocktail. De globale vækstindikatorer som PMI og ISM indeks er faldet støt de seneste måneder og indikerer specielt i Europa, at der fortsat ligger mange udfordringer foran de kommende kvartaler og for flere sydeuropæiske lande, flere år ud i fremtiden. Krisen lever endnu med nye runder op og nedture på finansmarkederne Specielt den spanske træghed i ansøgning om en hjælpepakke og spanske demonstranters relativt voldelige møde med politiet udenfor parlamentet har i den seneste periode tiltrukket sig det finansielle markeds bevågenhed. Uroen kommer på baggrund af annonceringen af intet mindre end den 5. runde af offentlige nedskæringer på bare 9 måneder. Samtidig annoncerede Spanien, at der over de kommende 6 måneder vil blive offentliggjort 43 forslag til reformer af bl.a. pensioner, arbejdsmarked og den offentlige administration. Spanien strammer, men har endnu ikke søgt om hjælpepakker Grækenland er endvidere på vej ind på scenen igen i forbindelse med besøg af den såkaldte Trojka, idet der er opstået uenighed om håndteringen af den græske gæld mellem de 3 parter i Trojkaen (IMF, EU og ECB). IMF mener, at der både skal skæres dybere i budgetterne og nedskrives mere på den græske gæld på 355 mia. EUR (165 pct. af BNP) for at skabe et mere realistisk udgangspunkt for genopretning af både de offentlige finanser og økonomien. Det mener de europæiske partnere (der skal tage tabet) ikke! Grækenland behøver mere tid og flere penge, men højst sandsynligt begge! Både de græske og spanske problemer bliver vi meget klogere på den oktober, når der er EU topmøde i Bruxelles, men kan Spanien holde så længe? Grækenland spøger stadig i kulissen EU topmøde oktober Ny europæisk recession Nedskæringer i Sydeuropa og maksimal usikkerhed i resten af Eurozonen har medført et forværret konjunkturbillede de seneste måned. Det har resulteret i rekordhøj arbejdsløshed og svage konjunkturmålinger. Specielt Frankrig stak ud i den seneste runde af PMI målinger, både indenfor service og industrisektoren. Det franske industribarometer faldt til 42,7 og ligger nu pænt under både Spanien (44,5) og Italien (45,7). Det er nu kun Grækenland, med en PMI indikator for industrien på 42,2, der har en aktivitetsindikator, der ligger lavere. De tyske tal var et lille lyspunkt, idet de viste en stigning fra 44,7 til 47,3 men det ændrer ikke på, at det er pænt under 50, og at Eurozonen er i recession for første gang siden 1. halvår Besparelser i mange lande vil trække disse økonomier længere ned og kombineret med svaghed i BRIK landende og risikoen for den såkaldte Fiscal Cliff i USA, tegner der sig fortsat nogle meget udfordrende kvartaler (og år!) for den europæiske vækst. Udfordringer der bl.a. forventes at medføre yderligere stigende arbejdsløshed fra et i forvejen rekordhøjt niveau på 11,4 pct. og udfordringer, der fortsat vil holde døren åben for yderligere stimuleringer fra den europæiske centralbank herunder en yderligere rentenedsættelse. Forværret konjunkturbillede i Eurozonen Fransk PMI bekymrende dårligt Eurozonen i recession Fokus skifter til USA Med ESM fonden på plads og ECB klar med opkøb af obligationer i kriseramte lande tyder meget dog trods alt på, at vi kan få et lidt mere roligt europæisk efterår, og at det derfor bliver USA, der i de kommende uger i højere grad vil indtage overskrifterne. For det første går USA nu ind i den afgørende fase op til præsidentvalget den 6. november. For det andet afholdes der sammen med præsidentvalget valg til den Præsidentvalg i USA den 6. november Låneanbefaling 4. kvartal 2012 Side 2 af 9

3 amerikanske kongres, hvor alle 435 medlemmer af repræsentanterne hus er på valg sammen med 1/3 af senatet (33 senatorer). Et valg der kommer til at afgøre sammensætningen af den kongres, der vel og mærke først træder sammen d. 3. januar. I perioden mellem den 6. november og d. 3. januar kan USA derfor stå uden en beslutningsdygtig kongres - en periode der kaldes Lame Duck. Netop i den periode skal de amerikanske politikere imidlertid træffe nogle ekstremt afgørende beslutninger om, hvorvidt midlertidige skattelettelser fra den gamle Bush regering som planlagt skal ophøre, og om besparelser, der blev vedtaget i august 2011, skal træde i kraft som planlagt ved årsskiftet. Sker det, vil USA med meget stor sandsynlighed bevæge sig ind i en ny recession i 2013 med vidtrækkende konsekvenser for det finansielle marked globalt. Lame Duck Handlingslammelse i USA kan udløse recession i 2013 Selvom en del amerikanske nøgletal faktisk har overrasket til den positive side de seneste uger, har det vigtigste af alle nøgletallene, beskæftigelsen, skuffet de seneste 2 måneder. Det ses bl.a. som en reaktion på den usikkerhed, der er omkring de kommende besparelser/skattelettelser. Virksomhederne er simpelthen for usikre på vækstudsigterne til at ansætte nye folk på nuværende tidspunkt en usikkerhed der også rammer investeringsaktiviteten. Det er netop denne svaghed, som Fed har adresseret med deres nye QE3 program. Usikkerhed er ikke godt for væksten Nye lempelser i Europa Ved det seneste pengepolitiske møde valgte ECB at fastholde renten, men introducerede et program, der ville være utænkeligt for bare nogle ganske få måneder siden. ECB introducerer et såkaldt OMT program (Open Market Transaction), hvor igennem de kan købe ubegrænset op i kriseramte landes obligationsmarked, hvor renten ifølge ECB er for høj målt ud fra rene kreditforhold. Renten afspejler også en usikkerhed omkring det fremtidige medlemskab af euroen en usikkerhed som ECB ikke vil acceptere. Ved denne manøvre håber ECB at få genskabt et enhedsmarked i EUR med de samme kredit og rentebetingelser for alle borgere/virksomheder i alle eurolandende. Når denne transaktionsmekanisme er genetableret, har ECB igen mulighed for at føre traditionel pengepolitik, og er euroområdet fortsat i recession på det tidspunkt, er det langt fra utænkeligt, at centralbanken kan have en sidste rentenedsættelse i ærmet. ECB har introduceret støtteprogram til at opkøbe af obligationer fra krise ramte lande Rentenedsættelse kan komme på tale senere Indtil da, vil både de korte og lange europæiske renter være fastholdt i et jerngreb, men med vidt forskellige konsekvenser for hhv. Syd- og Nordeuropa. I Nordeuropa vil de korte renter blive holdt nede af historisk lave centralbankrenter, mens svage vækstudsigter og investorernes placering i sikre havne vil holde de lange renter nede. I Sydeuropa vil højere renter afspejle den fortsat store kreditrisiko, der forbundet med placering i disse lande. Det er svært at se, at der trods ECB støtte - skulle blive ændret markant på det billede i de kommende måneder. Renterne fastlåst indtil videre I Danmark kan det ikke udelukkes, at der i forbindelse med en eventuel fortsat svækkelse af den danske krone kunne komme en ensidig dansk renteforhøjelse. I første omgang må det forventes at blive en forhøjelse af indskudsbevisrenten, der p.t. er -0,2 pct. Hvis konjunkturudsigterne i Eurozonen fortsætter med at blive forværret, som vi forventer, kan en nedsættelse af den europæiske udlånsrente imidlertid ikke udelukkes. Det vil sandsynligvis medføre, at den danske Nationalbank vælger at fastholde den danske udlånsrente på 0,2 pct. og dermed indsnævre rentespændet til Europa. Renteforhøjelse fra Nationalbanken kan ikke udelukkes Låneanbefaling 4. kvartal 2012 Side 3 af 9

4 Boligfinansiering for privatbeskattede Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf Vi anbefaler, at man i forbindelse med den forestående refinansiering af rentetilpasningslån forlænger renteperioden til 5 år eller skifter til fast rente. Vælg 5 års renteperiode ved næste refinansiering Den store december-auktion for rentetilpasningslån står for døren. Ønsker man at fastholde en høj risiko på sit realkreditlån, anbefaler vi, at man forlænger renteperioden fra 1 år til 5 år i forbindelse med refinansieringen for at sikre renten lidt. Renten på 5-årige rentetilpasningslån er nu nede på samme niveau, som renten var på 1-årige rentetilpasningslån for et år siden. Man kan med andre ord sikre renten i 5 år uden ydelsen ændres nævneværdigt. Dog bør renteperiodens længde ikke overstige den forventede tid, man vil bo i boligen. Forventer man fx kun at skulle bo i boligen i 3 år, skal man vælge et 3-årigt rentetilpasningslån. F5-renten nu så lav som F1-renten var for et år siden Trods udsigterne til en lang periode med lave renter, anbefaler vi helt at skifte til fast rente. Usikkerheden er stor og blot en normalisering vil betyde højere renter. De historisk lave renter giver derfor en unik mulighed for at låse renten fast i hele lånets løbetid. Stiger renten, kommer dertil muligheden for at indfri lånet til en lavere kurs, hvis man har valgt fastrentelån. Stiger den lange rente med fx 2 pct., vil kursen på 30-årigt 3½ pct.-lån falde ca. 15 kurspoint, mens kursen vil være nogenlunde uændret på det 1-årige rentetilpasningslån. Skift til fast rente giver en fuldstændig sikkerhed Konverter lån med renteloft til fastrente Vi anbefaler, at man skifter lån med renteloft ud med lån med fast rente. De fleste lån med renteloft har i dag et renteloft, der ligger langt væk i forhold til de aktuelle muligheder for fast rente. Samtidig ligger den historisk, gennemsnitlige rente på de ældste af disse lån højere end renten på de aktuelle fastrentelån. Ulempen er, at ydelsen her-og-nu stiger, men man får sikkerheden til gengæld. En anden ulempe er, at lån med renteloft skal indløses til markedskurs (dog maksimalt kurs 105) og nogle af disse lån ligger over kurs 100. Sikkerheden ved renteloftet synes nu at ligge langt væk I tabel 1 viser vi en række eksempler, hvor man mod en 1. års månedlig merydelse på kr. sikrer en fast rente. Da man går fra variabel til fast rente, kan man ikke beregne den samlede besparelse/udgift ved omlægningen i tabel 1, men derimod øges sikkerheden ved alle de viste eksempler i tabel 1. Lille merydelse giver stor sikkerhed Tabel 1: Eksempler på konvertering af realkreditlån med renteloft og med afdrag Nuværende lån Nyt lån Ændring i 1. års Stigning Obligation / månedlig i obligations- Renteloft Restløbetid Lånepakke Restløbetid nettoydelse restgæld 6% år 3½% 2044 / A 25 år % år 3½% 2044 / A 25 år % år 3½% 2044 / A 30 år Note: Restgæld på 1 mio. kr. Efter 32,4 pct. skat. Inkl. standardomkostninger til konvertering mv. Data pr. 4. oktober Konverter lån med høj fast rente til lån med lav fast rente Vi anbefaler, at lån med kupon på 5 pct. eller højere konverteres til et fastrentelån med lavere kupon. Fokus på 5 ere Tabel 2: Eksempler på konvertering af realkreditlån med fast rente og med afdrag Nuværende lån Nyt lån Ændring i 1. års Stigning Obligation / månedlig Totale i obl. Kupon Restløbetid Lånepakke Restløbetid nettoydelse besparelse restgæld 6% 30 år 3½% 2044 / A 30 år % 30 år 3½% 2044 / A 30 år % 20 år 3% år Note: Restgæld på 1 mio. kr. Efter 32,4 pct. skat. Inkl. standardomkostninger til konvertering mv. Data pr. 4. oktober Låneanbefaling 4. kvartal 2012 Side 4 af 9

5 I tabel 2 har vi vist nogle få eksempler. Ved at konvertere et 30-årigt 5 pct.-lån falder 1. års månedlige nettoydelse med 390 kr. ved et lån på 1 mio. kr. med afdrag. Den samlede besparelse over hele løbetiden er kr. Ulempen er, at restgælden stiger med kr. på grund af kurstabet mv. Store besparelser Fastrentelån med løbetid på under 20 år skal revurderes Vi anbefaler, at lån med fast rente og en restløbetid på under ca. 20 år revurderes. Det lave renteniveau har givet mange alternative muligheder for at optimere realkreditlån, som ofte bliver overset i det store medie-billede. Tag fx et 4 pct.-lån med 15 års restløbetid. Ved at omlægge det til et 10-årigt rentetilpasningslån med uændret løbetid, kan der spares 290 kr. i 1. års månedlige nettoydelse ved et lån på 1 mio. kr. Samtidig vil restgælden om 10 år være kr. lavere end ved 4 pct.- lånet. Renten er ikke afdækket de sidste fem år ved denne omlægning, men restgælden er til gengæld så lav, at risikoen målt i kroner og øre vil være håndterbar for mange. Mange spændende, alternative muligheder Tabel 3: Eksempler på konvertering af realkreditlån med fast rente og med afdrag Nuværende lån Nyt lån Ændring i 1. års Stigning månedlig Totale i obl. Kupon Restløbetid Obligation Restløbetid nettoydelse besparelse restgæld 5% 20 år 2% år % 15 år F10 15 år -290 Ukendt, da renten ikke kendes de sidste 5 år Note: Restgæld på 1 mio. kr. Efter 32,4 pct. skat. Inkl. standardomkostninger til konvertering mv. Data pr. 4. oktober Tolagsbelåning Markedet for realkreditlån er ikke længere et enhedsmarked, hvor produkterne er ens og bidragssatserne er nogenlunde ens. Det betyder, at man som låntager ikke blot skal se på 1. års månedlige nettoydelse, som ellers har været standard. Det er nu også nødvendigt at se på afdrag, bidrag, øvrige omkostninger og renterisiko. Og det skal sammenholdes med behov og formål, som er individuelt for den enkelte låntager. Afdrage eller bidrage? I tabel 4 ses vores vurdering af Totalkredits 5 standardpakker. Tolagsbelåningen gælder kun for nye lån og i forbindelse med låneomlægning. Fokus på egenskaber og behov Tabel 4: Tolagsbelåning af 1. mio. kr. i Totalkredit. De fem standard lånepakker. Lån 1. mio. kr. A B C D E Toplån, med afdrag 10-årigt fastrentelån 10-årigt renteloft, 10 år F5 Tilpasningslån, 10 år 10-årigt renteloft, 30 år F5 Tilpasningslån, 30 år Bundlån, afdragsfrit i 10 år 30-årigt fastrentelån 10-årigt renteloft, 30 år F1 Tilpasningslån, 30 år 30-årigt fastrentelån F1 Tilpasningslån, 30 år Egenskaber Fast ydelse & Loft over ydelsen & Variabel ydelse & Loft over ydelsen & Variabel ydelse & højt afdrag højt afdrag højt afdrag lavt afdrag lavt afdrag Afdrag pr. md. år Nettoydelse pr. md. år Nettoydelse pr. md. år 11* Eff. låneomk. år 3 # Renten falder ½ pct.point Renten er uændret Renten stiger 1 pct.point Renten stiger 2 pct.point Anbefales Renteloftet ligger for langt Giver god sikkerhed og Kommentar oppe. Lånepakkse A anbefales i stedet. dyrere mulighed for at afdrage gæld. Ønskes variabel rente, anbefaler vi denne lånepakke, men vi anbefaler, at skifte bundlånet ud med F5-lån Giver laveste ydelse, men også højeste budgetusikkerhed og bidrag. Noter: Lån på 1 mio. kr. inkl. bidrag. Efter 32,4 pct. skat. Uden omkostninger.* Ved uændret rente. #Effektiv låneomkostning efter 3 år = Kursværdi af restgæld om 3 år + samlet ydelse efter skat over 3 år låneprovenuet. Kræver at lånet indfries, enten ved salg af boligen eller ved konvertering af lånet. De simulerede renteændringer antages at ske umiddelbart efter optagelsen af lånet. Data pr. 4. oktober Generelle forudsætninger bag anbefalingerne Alle beregninger og anbefalinger er vejledende og uden ansvar for Spar Nord Bank. Vurderinger og anbefalinger er baseret på standardberegninger og en række forudsætninger, der ikke nødvendigvis er identisk med de vilkår, der gælder for den enkelte låntager. Søg derfor altid konkret rådgivning i Spar Nord Bank. Søg altid rådgivning i Spar Nord Bank Låneanbefaling 4. kvartal 2012 Side 5 af 9

6 Finansieringsovervejelser for selskaber og VSO Af funktionschef Henrik Nielsen, tlf Vi anser stadig et mix af kort og lang renterisiko som det bedste, men anbefaler også, at man har fokus på virksomhedens kredittilsagn og likviditet. Negativ rente Siden vores seneste skriv er renten på indskudsbeviser sænket til -0,20 pct. og danske 1-2 årige statsobligationer har handlet til negativ rente. Udlånsrenten i Nationalbanken er dog 0,20 pct., så der er ikke udsigt til, at man får en renteindtægt på sin gæld. Siden sommeren er kapitalindstrømningen til Danmark dog stilnet af og i september har Nationalbanken købt danske kroner for at dæmme op for svækkelsen af kroner overfor euro. Købet af danske kroner var dog i mindre skala og det har derfor ikke betydet nogen nævneværdig ændring i valutareserven. Så længe Nationalbanken ikke skal bruge større beløb for at forsvarer kronen, er der ikke udsigt til isolerede danske renteforhøjelser. På trods af faldet i de korte renter er de lange danske swap renter dog stort set uændrede siden vores seneste skriv. Mangler du en renteudgift, så køb en kort dansk statsobligation. Figur 1: Swap graf, 10 årig DKK 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Den 10-årige swap-rente har stort set holdt sig under 2 pct. siden maj ,5 2,0 1, Rentefaldet har siden efteråret 2008 været så markant, at det nu er svært at se de danske renter falde yderligere. De lave danske renter bliver ofte sammenlignet med de japanske; men når renterne renses for den underliggende inflation, ses det af figur 2, at vi i de senere år har haft en rente i Danmark og EuroZonen, der har været noget lavere end det har været tilfældet i Japan. Figur 2: 10-årige realrenter 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Negative realrenter i Danmark, men positive i Japan -1,0-2, Danmark EU (Tyskland) Japan Låneanbefaling 4. kvartal 2012 Side 6 af 9

7 På sigt vil der kun være mulighed for beskedne rentefald fra det nuværende niveau, eftersom vi allerede har negative realrenter og de nominelle renter ikke er langt fra nul. Vi ser derfor primært en risiko for stigende renter. Blusser uroen i Sydeuropa op igen, vil vi dog kunne se en ny udenlandsk interesse for danske obligationer og derved rentefald. Forventninger Det yderligere fald i den korte ende af rentekurven og udsigten til en stabilisering i valutareserven gør, at vi justerer vores låneanbefalinger. Vi anbefaler nu, at 15 pct. af gælden placeres i segmentet 0-1 år. For at reducere fixing-risikoen, anbefaler vi, at 35 pct. placeres i segmentet 2-5 år. De lange renter virker stadig uholdbart lave på længere sigt med negative realrenter, hvorfor vi fastholder, at halvdelen af låneporteføljen placeres i års segmentet. Mix kort og lang renterisiko Figur 3: Rentestruktur på låneporteføljen 15% år 50% 2-5 år 35% 0-1 år 2-5 år 6-9 år år I forhold til forrige Låneanbefalinger: 0-1 år 25 % 15 % 2-5 år 25 % 35 % 6-9 år 0 % 0 % år 50 % 50 % 6-9 år 0% Lav gæld kort rente Vi anbefaler stadig, at man spreder refinanseringsrisikoen over flere år, fx 1, 3 og 5. Det kan ske via swaps og vil øge virksomhedens budgetsikkerhed. Har virksomheden kun en beskeden gæld og høj egenfinansiering, så en rentestigning kun vil have beskeden betydning for driftsresultatet, holder vi fast i at have hovedvægten af finansieringen i korte renter. Lån i den korte rente, hvis gælden er beskeden Renterisiko på passiver og aktiver For virksomheder med større balancer er det vigtigt at forholde sig til effekterne af ændringer i renteniveauet. På passiverne vil renteændringer have betydning for den løbende likviditet; men værdien af et obligationslån eller en renteswap vil også være påvirket. Et udtryk for hvor følsom værdien af ens lån er overfor renteændringer, er varigheden. Hvis man opererer med et varighedsmål på passiverne, så skal man huske, at der er et tilsvarende målepunkt på aktiverne. Hvis man ikke forholder sig til det, vil man i værste fald kunne komme i den situation, at en renteændring betyder et tab på både aktiver og passiver. Derfor vil en løbende gennemgang af følsomheden på likviditeten og de mulige værdiudsving være hensigtsmæssig. Vi anbefaler at få udarbejdet en finansiel politik, der indeholder specifikke mål for likviditetssikkerhed og varighed på både aktiver og passiver. Brug varigheden som risikomål Lav en finansiel politik for likviditet og varighed Realkreditlån til erhverv Det er efter vores vurdering ikke muligt at udstikke generelle anbefalinger om realkreditlån til erhverv på grund af meget varierende skatteforhold. Derudover bør der også tages hensyn til betalingsstrømme og den finansielle situation i øvrigt. Derfor anbefaler vi, at den enkelte låntager også på det område kontakter Spar Nord Bank med henblik på individuel rådgivning. Søg individuel rådgivning Låneanbefaling 4. kvartal 2012 Side 7 af 9

8 Valutafinansiering Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf.: Tiden er fortsat ikke til lån i andet end kroner med mindre virksomheden har betydelige indtægter eller aktiver i andre valutaer. Ingen rentegevinster ved lån i valuta Danmark er fortsat begunstiget af meget lave renter, som det fremgår af figur 1. Det betyder, at der rentemæssigt ikke er noget incitament til at låne i fremmed valuta. Hverken euroen eller schweizerfrancen tilbyder rentesatser, der i vores optik kan retfærdiggøre valutalån og dermed påtager sig en valutakursrisiko. Meget lave danske renter Figur 1: 3 måneders pengemarkedsrenter Danmark er fortsat begunstiget af en både historisk og internationalt set meget lav rente DKK EUR CHF På den baggrund fastholder vi vores anbefaling om ikke at have hverken EUR eller CHF i låneporteføljen og udelukkende være finansieret i DKK. Kun hvis virksomheden har væsentlige indtægter eller aktiver i valuta, kan det være formålstjenligt at lave lån i pågældende valuta. Valutalån skal knyttes op mod indtægter eller aktiver i pågældende valuta Tabel 1: Låneandele i pct. af den totale gældsportefølje Taktisk Strategisk Valuta Kort horisont Stop Loss Lang horisont DKK 100 % 100 % EUR 0 % 0 % CHF 0 % 0 % Uændret anbefaling Note: Stop loss-niveauerne er angivet over for DKK. De anbefalede låneandele tager udgangspunkt i rentesatser for udlandslån eksklusiv marginal (såkaldte cost of funds ). Det er vigtigt at understrege, at disse anbefalinger er generelle og valutafinansiering altid kræver individuel rådgivning. Såfremt låntager ønsker valutakursrisiko ud over EUR-finansiering skal evnen til at modstå større valutakursudsving være til stede. Låneanbefaling 4. kvartal 2012 Side 8 af 9

9 RISIKOMÆRKNING: De omtalte produkter i afsnittet "Erhvervsfinansiering" er risikomærket røde i Finanstilsynets risikomærkning. De omtalte produkter i afsnittet "Valutafinansiering" er risikomærket røde i Finanstilsynets risikomærkning såfremt valutafinanseringen finder sted i form af terminskontrakter. INFORMATION OM RISIKOMÆRKNING: Pr. 1. juli 2011 gælder nye danske regler om risikomærkning af de forskellige typer af investeringer. Vi gør opmærksom på, at risikomærkningen ikke bør være det eneste grundlag for dit investeringsvalg. Din rådgiver kan give dig en mere nuanceret vurdering af risikoen ved et bestemt værdipapir. Risikomærkningen er således et supplement til den investeringsrådgivning, som alle kunder kan søge hos Spar Nord Bank A/S. Bemærk endvidere at risikomærkningen gælder for hvert enkelt investeringsprodukt. Der er derfor ikke nødvendigvis en sammenhæng til din samlede portefølje, hvor der også tages hensyn til en række andre forhold. Risikomærkningen tager udgangspunkt i farverne i et trafiklys og inddeler forskellige typer af investeringer i tre kategorier med udgangspunkt i risikoen for tab samt gennemskueligheden af investeringen. De tre kategorier benævnes grøn, gul og rød og er karakteriseret ved: Grøn Risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis investeringen holdes til udløb. Der kan dog forekomme kursudsving i investeringens løbetid. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Begge kriterier skal være opfyldt. Investeringsprodukterne i den grønne kategori betragtes som relativt enkle. Kategorien omfatter bl.a. statsobligationer (udstedt i DKK og EUR) og danske realkreditobligationer. Gul Der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Begge kriterier skal være opfyldt. Investeringsprodukterne i den gule kategori betragtes som relativt enkle, men der er større risiko for tab end tilfældet er for investeringsprodukterne i den grønne kategori. Kategorien omfatter bl.a. aktier, investeringsforeninger og erhvervsobligationer. Rød Der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb. Produkttypen er vanskelig at gennemskue. Blot ét af de to kriterier skal være opfyldt. Investeringsprodukterne i den røde kategori betragtes som mere komplekse. Kategorien omfatter bl.a. en række afledte finansielle instrumenter såsom optioner, valutaterminsforretninger og swaps. Du kan finde yderligere information om risikomærkningen på: ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne publikation er udgivet af Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S, Postboks 162, 9100 Aalborg. Publikationen er markedsføringsmateriale og kan ikke anses som investeringsanalyse. Gengivelsen af publikationen eller dele heraf er ikke tilladt uden forudgående tilladelse. Der er ikke forbud mod at handle inden offentliggørelse og Spar Nord Bank koncernen kan have positioner i de pågældende finansielle instrumenter og valutakryds. Publikationen er baseret på offentligt tilgængeligt materiale, som Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S anser for at være pålidelig. Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S tager forbehold for fejl i kilder, trykfejl og beregningsfejl. Alle vurderinger er udført på den angivne dato og kan ændres uden videre. Historiske afkast, vurdering af gevinstpotentiale og værdiansættelsesmæssige betragtninger kan ikke opfattes som garanti for fremtid afkast. Med mindre andet er angivet er afkastberegninger opgjort eksklusiv handelsomkostninger. Den fremtidige kursudvikling og/eller det fremtidige afkast kan blive negativt og gevinster eller tab kan blive forøget eller formindsket som følge af valutakursudsving. Anbefalingerne skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter. Spar Nord Bank koncernen påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Kildeangivelse: Bloomberg, EcoWin, ScanRate, Markit Economics og Spar Nord Bank A/S Redaktionen afsluttet den 5. oktober 2012 Låneanbefaling 4. kvartal 2012 Side 9 af 9

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta 1. kvartal 2011 Markedsføringsmateriale 9. december 2010 Makroøkonomiske udsigter side 2 Med udsigt til at medvinden fra lagercyklen og finanspolitiske stimuli er

Læs mere

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta MAKRO Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta 3. kvartal 2011 Markedsføringsmateriale 16. juni 2011 Makroøkonomiske udsigter side 2 I gennem de seneste uger har nøgletallene i specielt USA overrasket negativt.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009 6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Ved den forventede kommende låneoptagelse, anbefales det

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faaborg-Midtfyn Kommune anbefales at indgå renteswap

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 8. maj 13 Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Glostrup Kommune har en passende andel af fast finansiering,

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. august Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. juli 2010

Risk & Cash Management. 6. august Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. juli 2010 6. august 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. juli 2010 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen -side

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 2. november 21 Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten Redaktør: Chefstrateg Christian

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 4. marts 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 28 februar 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Dragør Kommune har en passende fordeling mellem fast

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011 Faxe Kommune Kvartalsrapport april 211 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune bør øge andelen af fast finansiering op til

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Risk & Cash Management. 9. januar Rudersdal Kommune. Finansiel strategi. - rapportering pr. 1. januar 2012

Risk & Cash Management. 9. januar Rudersdal Kommune. Finansiel strategi. - rapportering pr. 1. januar 2012 9. januar 2012 Rudersdal Kommune Finansiel strategi - rapportering pr. 1. januar 2012 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge?

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge? Nyheder fra det finansielle marked Hvilken lånestrategi skal du vælge? Fastforrentet obligationslån Valutalån Fastforrentet obligationslån Valutalån Tilpasningslån Renteloft Optioner Fastforrentet obligationslån

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 29 Faxe Kommune Anbefalinger: Faxe Kommune har en lav gennemsnitlig rente og en passende varighed på porteføljen. Med de nuværende renteforventninger vurderes porteføljesammensætningen

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Vækstfrygt har afløst krisefrygt

Vækstfrygt har afløst krisefrygt Vækstfrygt har afløst krisefrygt som rentedæmper Vi forventer, at: Renterne på 12 måneders sigt vil ligge højere end i dag, da vi forventer situationen omkring gældskrisen er mindre intens og økonomien

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 25. november 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 25. november 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI

MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI Maj 2014 MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Markedsføringsmateriale NY DANSK REGERING side 1 GLOBAL ØKONOMI: FREMGANG MED RISICI 65 ØKONOMISKE

Læs mere