artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog"

Transkript

1 artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med LightCycler -instrumentet December 2014 Version , DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, Hilden, TYSKLAND R DA Sample & Assay Technologies

2 QIAGEN Sample and Assay Technologies QIAGEN er den førende leverandør af innovative prøve- og analyseteknologier, som gør det muligt at isolere og detektere indholdet af enhver biologisk prøve. Vores avancerede højkvalitetsprodukter og -service garanterer succes fra prøve til resultat. QIAGEN sætter standarder i: Oprensning af DNA, RNA og proteiner Nukleinsyre- og proteinanalyser mikrorna-undersøgelser og RNAi Automatisering af prøve- og analyseteknologier Det er vores mål sætte Dem i stand til at opnå enestående succes og gennembrud. Der findes flere oplysninger på

3 Indholdsfortegnelse 1. Indhold Opbevaring Andre påkrævede materialer og enheder Almene forsigtighedsregler Patogeninformation Princippet bag realtids-pcr Produktbeskrivelse Protokol RNA-isolation Intern kontrol Kvantitering Klargøring af PCR Programmering af LightCycler-instrumentet Dataanalyse Fejlfinding Specifikationer Analysefølsomhed Specificitet Præcision Robusthed Reproducerbarhed Diagnostisk evaluering Begrænsninger af produktets anvendelse Sikkerhedsoplysninger artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014 3

4 14. Kvalitetskontrol Litteratur Symbolforklaring artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014

5 artus WNV LC RT-PCR-kit Til brug sammen med LightCycler-instrumentet. 1. Indhold Mærkning og indhold Art.nr reaktioner Blåt WNV LC Master 2 x 12 reaktioner Rødt Rødt Rødt Rødt WNV LC/TM QS 1 4 x 10 4 kopier/µl WNV LC/TM QS 2 4 x 10 3 kopier/µl WNV LC/TM QS 3 4 x 10 2 kopier/µl WNV LC/TM QS 4 4 x 10 1 kopier/µl 1 x 200 µl 1 x 200 µl 1 x 200 µl 1 x 200 µl Grønt WNV LC IC 1 x 1000 µl Hvidt Vand (PCR-kvalitet) 1 x 1000 µl QS = Kvantiteringsstandard IC = Intern Kontrol 2. Opbevaring Komponenterne i artus WNV LC RT-PCR-kittet skal opbevares ved 15 C til 30 C og er stabile indtil den udløbsdato, der er angivet på etiketten. Gentagne optøninger og nedfrysninger (>2 x) bør undgås, da det kan reducere følsomheden. Hvis reagenserne kun bruges forbigående, skal de fryses i alikvotter. Må ikke opbevares ved +4 C i mere end fem timer. artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014 5

6 3. Andre påkrævede materialer og enheder Pudderfri engangshandsker RNA-isolationskit (se 8.1 RNA-isolation) Pipetter (justerbare) Sterile pipettespidser med filtre Vortex-mixer Bordcentrifuge med rotor til 2 ml reagensglas Farvekompensationssæt (kat. Nr ) til installation af en Crosstalk Color Compensation-fil LightCycler-kapillærer (20 µl) LightCycler Cooling Block LightCycler-instrument LightCycler Capping Tool 4. Almene forsigtighedsregler Brugeren skal altid være opmærksom på følgende: Brug sterile pipettespidser med filtre. Positive materialer (prøver, kontroller og amplikoner) skal opbevares og ekstraheres særskilt fra alle andre reagenser og skal tilsættes reagensmixet på et rumligt adskilt anlæg. Optø alle komponenter grundigt ved stuetemperatur, før en analyse påbegyndes. Når komponenterne er optøet, blandes de og centrifugeres kort. Arbejd hurtigt, og hold PCR-reagenserne på is eller i LightCycler Cooling Block. 5. Patogeninformation Vestnilvirus (WNV) er medlem af familien Flaviviridae (genus Flavivirus). Inficerede myg bider og inficerer sædvanligvis vilde fugle den primære vært for virusset men Vestnilvirus smitter også heste og andre pattedyr. 80 % af alle inficerede mennesker får ikke nogen WNV-relaterede symptomer. WNV- 6 artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014

7 infektioner hos ældre, børn eller immunsupprimerede personer kan i sjældne tilfælde føre til dødelig encefalitis eller myocarditis. 6. Princippet bag realtids-pcr Patogendiagnose via polymerasekædereaktion (PCR) er baseret på amplifikation af specifikke områder af patogenets genom. Det amplificerede produkt detekteres i realtids-pcr via fluorescerende farver. Disse er i reglen knyttet til oligonucleotidprober, der bindes specifikt til det amplificerede produkt. Monitorering af fluorescensintensiteterne under PCR-kørslen (dvs. i realtid) muliggør detektion og kvantitering af det akkumulerede produkt, uden at man behøver genåbne reaktionsglassene efter PCR-kørslen (Mackay, 2004). 7. Produktbeskrivelse artus WNV LC RT-PCR-kitteter et brugsklart system til detektion af WNV-RNA ved hjælp af polymerasekædereaktion (PCR) i LightCycler-instrumentet. WNV LC Master indeholder reagenser og enzymer til revers transkription og specifik amplifikation af en 72 bp-region af WNV LC Master-genomet og til direkte detektion af det specifikke amplikon i fluorimeterkanalen F1 af LightCyclerinstrumentet. Desuden indeholder artus WNW LC RT-PCR-kittet et ekstra heterologt amplifikationssystem til identifikation af mulig PCR-hæmning. Dette detekteres som en intern kontrol (IC) i fluorimeterkanal F3. Detektionsgrænsen for den analytiske WNV RT-PCR (se 11.1 Analysefølsomhed) bliver derved ikke reduceret. Der medfølger eksterne positive kontroller (WNV LC/TM QS 1 4)), som bruges til kvantificering af smitstoffet. Der er flere informationer i afsnit 8.3 Kvantitering. artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014 7

8 8. Protokol 8.1 RNA-isolation Der er forskellige producenter, der tilbyder RNA-isolationskit. De prøvemængder, der skal bruges til RNA-isolationsprocedure, afhænger af den anvendte protokol. Tilsæt den anbefalede prøvemængde til oprensningen og udfør RNA-isoleringen efter producentens forskrift. Den følgende isoleringskit anbefales: Prøvemateriale Serum, plasma, CSF Nukleinsyreisolationskit QIAamp Viral RNA Mini Kit (50) Katalognummer Producent Bærer-RNA QIAGEN inklusive Brugen af bærer-rna er afgørende for ekstraktionseffektiviteten og dermed også DNA-/RNA-udbyttet. Vi anbefaler følgende procedure, der afviger fra ekstraktionskittets brugervejledning, for at øge stabiliteten af den bærer-rna, der leveres sammen med QIAamp Viral RNA Mini-kittet: a. Resuspender den lyofyliserede bærer-rna, før ekstraktionskittet bruges første gang, i 310 µl Buffer AE eller Buffer AVE (elueringsbuffer, endelig koncentration på 1 µg/µl brug ikke lysisbuffer). Opdel denne bærer-rna-opløsning i flere alikvoter, der svarer til dine behov, og opbevar dem ved 20 C. Undgå gentagen optøning (> 2 x) af en bærer-rna-alikvot. b. Før hver ekstraktion påbegyndes, skal der klargøres en blanding af lysisbuffer og bærer-rna (og Intern kontrol, hvor det er relevant, se 8.2 Intern kontrol) frisk i henhold til følgende pipetteringsplan: Antal prøver 1 12 Buffer AVL 560 µl 6720 µl Bærer-RNA (1 µg/µl) 5,6 µl 67,2 µl Totalt volumen 565,6 µl 6787,2 µl Volumen pr. ekstraktion 560 µl 560 µl hver c. Brug straks den frisk klargjorte lysisbuffer til ekstraktion. Det er ikke muligt at opbevare blandingen. 8 artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014

9 Når der bruges isolationsprotokoller med ethanol-holdige vaskebuffere, skal der udføres et ekstra centrifugeringstrin (3 minutter ved o./min.) før eluering for at fjerne eventuelle rester af ethanol. Dette forhindrer mulig hæmning af PCR. artus WNV LC RT-PCR-kittet bør ikke bruges sammen med phenolbaserede isolationsmetoder. Vigtigt: Den interne kontrol i artus WNV LC RT-PCR-kittetkan bruges direkte i isolationsproceduren (se 8.2 Intern kontrol). 8.2 Intern kontrol Der medfølger en intern kontrol (WNV LC IC). Dette giver brugeren mulighed for både at kontrollere RNA-isolationsproceduren og kontrollere for mulig PCR-hæmning (se Fig. 1). Til denne anvendelse skal den interne kontrol tilsættes til isolationen i et forhold på 0,1 µl pr. 1 µl elueringsvolumen. Ved brug af QUIAmp Viral RNA Mini-kittet elueres RNA'et f.eks. i 60 µl Buffer AVE. Derfor bør 6 µl af den interne kontrol tilsættes initialt. Hvis du eluerer i f.eks. 50 µl, skal det tilsvarende volumen på 5 µl anvendes. Den anvendte mængde intern kontrol afhænger kun af elueringsvolumen. Bemærk, at den interne kontrol skal tilsættes blandingen af lysisbuffer og prøvemateriale. Den interne kontrol kan også tilsættes direkte til lysisbufferen. Du kan også vælge at tilsætte bærer-rna sammen med den interne kontrol til lysisbufferen (se 8.1 RNA-isolation). Det skal dog bemærkes, at blandingen af intern kontrol og lysisbuffer/bærer-rna skal klargøres frisk og bruges straks (opbevaring af blandingen ved stuetemperatur eller i køleskab i blot nogle få timer kan medføre fejl i den interne kontrol og ringere ekstraktionseffektivitet). Undlad at tilsætte den interne kontrol direkte til prøvematerialet. Alternativt kan den interne kontrol anvendes udelukkende til kontrol af en mulig PCR-inhibition (se Fig. 2). Til denne anvendelse tilsættes pr. testblanding 0,5 µl af den interne kontrol direkte til 15 µl WNV LC Master. Til hver PCR-reaktion skal der bruges 15 µl af den Master-blanding, der er artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014 9

10 produceret som beskrevet herover, * og tilsættes 5 µl af den oprensede prøve. Ved udførelsen af en kørsel med flere prøver er det nødvendigt at øge de krævede mængder af WNV LC Master og den interne kontrol svarende til prøvetallet (se 8.4 Klargøring af PCR). 8.3 Kvantitering De vedlagte kvantiteringsstandarder (WNV LC/TM QS 1-4) behandles som tidligere oprensede prøver, og der bruges samme volumen (5 µl). Ved generering af en standardkurve på LightCycler-instrumentet bør alle fire kvantiteringsstandarder bruges og defineres i Sample Loading Screen (Standardindlæsningsskærmen) som standarder med de specificerede koncentrationer (se LightCycler Brugervejledning, version 3.5, kapitel B, 2.4. Sample Data Entry (Indtastning af prøvedata)). Den standardkurve, der genereres som beskrevet herover, kan også bruges til efterfølgende kørsler, hvis mindst én standard af en given koncentration bruges i den aktuelle kørsel. Til dette formål skal den tidligere genererede standardkurve importeres (se LightCycler Brugervejledning, Version 3.5, kapitel B, Quantitation with an External Standard Curve (Kvantitering med en ekstern standardkurve)). Denne kvantiteringsmetode kan dog medføre afvigelser i resultaterne på grund af variabilitet mellem forskellige PCR-kørsler. Bemærk: Kvantiteringsstandarderne defineres som kopier/μl. Følgende formel skal anvendes til at omregne de værdier, som er bestemt ved hjælp af standardkurven, til kopier/ml prøvemateriale: Resultat (kopier/ml) = Resultat (kopier/µl) x elueringsvolumen (µl) Prøvevolumen (ml) Det initiale prøvevolumen bør principielt altid indsættes i ovenstående formel. Det skal tages i betragtning, når prøvevolumen ændres før * Den volumenforøgelse, der skyldes tilsætning af den interne kontrol, ignoreres ved klargøring af PCR-analysen. Detektionssystemets følsomhed påvirkes ikke. 10 artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014

11 nukleinsyreekstraktionen (f.eks. reduktion af volumen ved centrifugering eller øgning af volumen ved tilsætning af det nødvendige volumen til isolationen). Vigtigt: Der findes retningslinjer for den kvantitative analyse af artus systemer på LightCycler-instrumentet på (Technical Note for quantitation on the LightCycler Instrument (Teknisk note til kvantitering på LightCycler-instrumentet)). 8.4 Klargøring af PCR Sørg for, at Cooling Block samt kapillæradapterne (tilbehør til LightCyclerinstrumentet) er forkølet til +4 C. Anbring det ønskede antal LightCyclerkapillærer i adapterne i Cooling Block. Sørg for, at mindst én kvantiteringsstandard samt mindst én negativ kontrol (vand, PCR-kvalitet) er med i hver PCR-kørsel. Til udarbejdelse af en standardkurve anvendes pr. PCR-kørsel alle vedlagte kvantiteringsstandarder (WNV LC/TM QS 1 4). Før hver brug skal alle reagenser tøs helt op, blandes (ved gentagen op- og nedpipettering eller ved at vende røret flere gange) og centrifugeres kortvarigt. Hvis det ønskes at bruge den interne kontrol til at overvåge RNAisolationsproceduren og kontrollere for mulig PCR-hæmning er den allerede blevet tilsat isolationen (se 8.2 Intern kontrol). Brug i så fald følgende pipetteringsplan (se den skematiske oversigt i Fig. 1): 1. Klargøring af Master-blanding 2. Klargøring af PCR-analyse Antal prøver 1 12 WNV LC Master 15 µl 180 µl WNV LC IC 0 µl 0 µl Totalt volumen 15 µl 180 µl Master-blanding 15 µl a 15 µl Prøve 5 µl a 5 µl Totalt volumen 20 µl a 20 µl Hvis det ønskes at bruge den interne kontrol til udelukkende at kontrollere for mulig PCR-hæmning skal den tilsættes direkte til WNV LC Master. Brug i så fald følgende pipetteringsplan (se den skematiske oversigt i Fig. 2): artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/

12 1. Klargøring af Master-blanding 2. Klargøring af PCR-analyse Antal prøver 1 12 WNV LC Master 15 µl 180 µl WNV LC IC 0,5 µl 6 µl Totalt volumen 15,5 µl * 186 µl Master-blanding 15 µl a 15 µl Prøve 5 µl a 5 µl Totalt volumen 20 µl a 20 µl Pipetter 15 µl af Master-blandingen i hvert kapillærs plastbeholder. Tilsæt derefter 5 µl af det eluerede prøve-rna. Der skal tilsvarende bruges 5 µl af mindst én af kvantiteringsstandarderne (WNV LC/TM 1-4) som positiv kontrol og 5 µl vand (vand, PCR-kvalitet) som negativ kontrol. Luk kapillærerne. For at overføre blandingen fra plastbeholderne til kapillæren skal adapterne med kapillærerne centrifugeres i en bordcentrifuge i 10 sekunder ved maks. 400 x g (2.000 o./min.). * Den volumenforøgelse, der skyldes tilsætning af den interne kontrol, ignoreres ved klargøring af PCR-analysen. Detektionssystemets følsomhed påvirkes ikke. 12 artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014

13 Tilsætning af den interne kontrol til oprensningsproceduren Purification Sample/Lysis Buffer Mixture µl IC* per 1 µl Elution Volume 5 µl Purified Sample* 15 µl artus Master* Glass Capillary LightCycler Fig. 1: Skematisk arbejdsgang ved kontrol af både oprensningsprocedure og PCR-hæmning. *Sørg for, at opløsningerne er tøet helt op, blandet godt og centrifugeret kortvarigt. artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/

14 Tilsætning af den interne kontrol til artus Master 0.5 µl IC* 15 µl artus Master* Purification 15.5 µl Master Mix* 5 µl Purified Sample* 15 µl Master Mix* Glass Capillary LightCycler Fig. 2: Skematisk arbejdsgang ved kontrol af PCR-hæmning. *Sørg for, at opløsningerne er tøet helt op, blandet godt og centrifugeret kortvarigt. 14 artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014

15 8.5 Programmering af LightCycler-instrumentet Ved detektion af WNV RNA skal der oprettes en temperaturprofil på LightCycler-instrumentet i henhold til følgende fire trin (se Fig. 3-6). A. Revers transkription af RNA Fig. 3 B. Initial aktivering af Hot Start Enzyme Fig. 4 C. Amplifikation af cdna'et Fig. 5 D. Afkøling Fig. 6 Vær særlig opmærksom på indstillingerne af Analysis Mode (Analysetilstand), Cycle Program Data (Cyklusprogramdata) og Temperature Targets (Temperaturmål). I illustrationerne er disse indstillinger indrammet med en fed, sort streg. Læs mere om programmering af LightCycler-instrumentet i LightCycler Brugervejledning. Fig. 3: Revers transkription af RNA. artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/

16 Fig. 4: Initial aktivering af Hot Start Enzyme. Fig. 5: Amplifikation af cdna'et. 16 artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014

17 Fig. 6: Afkøling. artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/

18 9. Dataanalyse I flerfarveanalyser forekommer der forstyrrelser mellem flourimeterkanaler. LightCycler-instrumentets software indeholder en fil ved navn Color Compensation File (Farvekompensationsfil), der kompenserer for disse forstyrrelser. Åbn denne fil før, under eller efter PCR-kørslen ved at aktivere knappen Choose CCC File (Vælg CCC-fil) eller Select CC Data (Vælg CCdata). Hvis der ikke er installeret en Color Compensation File, skal filen genereres som beskrevet i LightCycler Brugervejledningen. Når Color Compensation File er aktiveret, vises der separate signaler i fluorimeterkanal F1, F2 og F3. Ved analyse af de PCR-resultater, der er opnået med artus WNV LC RT-PCR-kittet, vælges hhv. indstillinger af fluorescensvisning F1 for den analytiske WNV RT-PCR og F3/Back-F1 * for den interne kontrol RT-PCR. Ved analysen af kvantitative kørsler skal man følge anvisningerne i 8.3 Kvantitering og i Technical Note for quantitation on the LightCycler (Teknisk note om kvantitering på LightCycler) på Følgende resultater er mulige: 1. Et signal detekteres i fluorimeterkanal F1. Resultatet af analysen er positiv: Prøven indeholder WNV-RNA. I så tilfælde er detektion af et signal i kanalen F3/Back-F1 unødvendigt, idet høje initiale koncentrationer af WNV-RNA (positivt signal i F1-kanalen) kan medføre reduceret eller manglende fluorescenssignal af den interne kontrol i F3/Back-F1- kanalen (konkurrence). 2. Der detekteres intet signal i fluorimeterkanal F1. Samtidig vises et signal fra den interne kontrol i F3/Back-F1-kanalen. I prøven kan der ikke påvises WNV-RNA. Den kan betragtes som negativ. * Når der anvendes ældre softwareversioner (version 3.3 og ældre) er visningsindstillingen F3/Back-F1 ikke til rådighed. I dette tilfælde skal du vælge F3/F1. 18 artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014

19 Ved negativ WNV RT-PCR udelukker det detekterede intern Kontrol-signal muligheden for en PCR-inhibition. 3. Der detekteres intet signal i F1- eller i F3/Back-F1-kanalen. Der kan ikke udledes nogen diagnose. Information vedrørende fejlkilder og deres løsning kan findes i 10. Fejlfinding. Eksempler på positive og negative PCR-reaktioner er givet i Fig. 7 og Fig. 8. artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/

20 Fig. 7: Detektion af kvantiteringsstandarder (WNV LC/TM QS 1-4) i fluorimeterkanal F1. NTC: Ingen skabelonkontrol (negativ kontrol) Fig. 8: Detektion af den interne kontrol (IC) i fluorimeterkanalen F3/Back-F1 med samtidig amplifikation af kvantiteringstandarder (WNV LC/TM QS 1-4). NTC: Ingen skabelonkontrol (negativ kontrol) 20 artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014

21 10. Fejlfinding Intet signal med positive kontroller (WNV LC/TM QS 1-4) i fluorimeterkanalen F1: Den valgte fluorimeterkanal for PCR-dataanalyse stemmer ikke overens med protokollen. Ved dataanalyse vælges fluorimeterkanalen F1 til analytisk WNV RT- PCR og fluorimeterkanalen F3/Back-F1 til den interne kontrol-pcr. Ukorrekt programmering af temperaturprofilen for LightCycler-instrumentet Sammenlign temperaturprofilen med protokollen (se 8.5 Programmering af LightCycler-instrumentet). Ukorrekt konfiguration af PCR-reaktionen. Kontrollér dine arbejdstrin ved hjælp af pipetteringsplanen (se 8.4 Klargøring af PCR), og gentag PCR, hvis det er nødvendigt. Opbevaringsbetingelserne for et eller flere kitkomponenter var ikke i overensstemmelse med de instruktioner, der er angivet i 2. Opbevaring eller artus WNV LC RT-PCR-kittet er udløbet. Kontrollér opbevaringsbetingelserne og reagensernes udløbsdato (se kitmærkaten), og brug om nødvendigt et nyt kit. Svagt eller intet signal fra den interne kontrol i fluorimeterkanalen F3/Back-F1 og samtidigt fravær af signal i kanalen F1: PCR-betingelserne stemmer ikke overens med protokollen. Kontrollér betingelserne (se foroven), og gentag i givent tilfælde PCR en med korrigerede indstillinger. PCR blev hæmmet. Sørg for at bruge en anbefalet isolationsmetode (se 8.1 RNAisolation), og overhold producentens anvisninger nøje. Sørg for, at det anbefalede ekstra centrifugeringstrin er udført under RNA-isolationen før eluering for at fjerne evt. rester af ethanol (se 8.1 RNA-isolation). Der foreligger tab af RNA forårsaget af oprensningen. Hvis den interne kontrol er tilsat til ekstraktionen, kan et manglende signal fra den interne kontrol være tegn på tab af RNA under artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/

22 ekstraktionen. Sørg for at bruge en anbefalet isolationsmetode (se 8.1 RNA-isolation), og overhold producentens anvisninger nøje. Opbevaringsbetingelserne for et eller flere kitkomponenter var ikke i overensstemmelse med de instruktioner, der er angivet i 2. Opbevaring eller artus WNV LC RT-PCR-kittet er udløbet. Kontrollér opbevaringsbetingelserne og reagensernes udløbsdato (se kitmærkaten), og brug om nødvendigt et nyt kit. Signaler med de negative kontroller i fluorimeterkanalen F1 af det analytiske PCR. Der er sket en kontamination under klargøring af PCR. Gentag PCR en med ubrugte reagenser i replikater. Luk om muligt PCR-rørene direkte efter tilsætning af den prøve, der skal testes. De positive kontroller skal ubetinget pipetteres sidst. Sørg for, at arbejdspladsen og instrumenterne dekontamineres jævnligt. Der forekom en kontamination under ekstraktion. Gentag oprensningen og PCR en for de prøver der skal undersøges under anvendelse af ubrugte reagenser. Sørg for, at arbejdspladsen og instrumenterne dekontamineres jævnligt. Kontakt vores tekniske service, hvis De har yderligere spørgsmål eller får problemer. 22 artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014

23 11. Specifikationer 11.1 Analysefølsomhed For at bestemme analysefølsomheden for artus WNV LC RT-PCR-kittet blev en standardfortyndingsserie fra 40 til nominelt 0,01265 in vitro-transkriberede RNA-kopier pr. mikroliter af WNV-amplikonnet opstillet og analyseret med artus WNV LC RT-PCR-kittet. Testene blev udført på tre forskellige dage med otte replikater. Resultaterne blev udarbejdet ved hjælp af en probit-analyse. En grafisk illustration af probitanalysen er vist i figur Fig. 9. Detektionsgrænsen for artus WNV LC RT-;PCR-kittet er 2,4 kopier/µl (p = 0,05). Det vil sige, at der er 95 % sandsynlighed for, at 2,4 kopier/ml vil blive detekteret. Probitanalyse: West Nile-virus (LightCycler) Fig. 9: Analysefølsomhed for artus WNV LC RT-PCR-kittet. artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/

24 11.2 Specificitet Specificiteten af artus WNV LC RT-PCR-kittet sikres først og fremmest af valget af primere og prober samt valget af stringente reaktionsbetingelser. Primere og prober blev kontrolleret for mulige homologier med alle sekvenser, der er publiceret i genbanker, med sekvenssammenligningsanalyse. Detekterbarheden for alle relevante WNV-stammerer således sikret ved databasejustering. Desuden er genom-dna's indflydelse på detektionen af WNV-positive prøver testet. Det er vist, at store mængder genom-dna i en PCR-kørsel kan hæmme PCR-reaktionen. artus WNV LC RT-PCR-kittet bør derfor kun bruges sammen med cellefattige prøvematerialer. Desuden blev specificiteten valideret med 30 forskellige WNV-negative plasma- og cerebrospinalvæskeprøver. Disse genererede ikke nogen signaler med WNV-specifikke primere og prober, som indgår i WNV LC Master. For at bestemme artus WNV LC RT-PCR-kittets specificitet er den kontrolgruppe, der er nævnt i følgende tabel (se Tabel 1), testet for krydsreaktivitet. Ingen af de testede patogener har været reaktive. 24 artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014

25 Tabel 1: Testning af kittets specificitet med potentielt krydsreaktive patogener. Kontrolgruppe WNV (F1) Intern kontrol (F3/Back-F1) St. Louis-encefalitisvirus + Japansk encefalitisvirus + Gul feber virus + Dengue-virus type 1 + Dengue-virus type 2 + Dengue-virus type 3 + Dengue-virus type 4 + Montana myotis leukoencefalitisvirus + Modoc-virus + Humant herpesvirus 1 (Herpes simplex virus 1) + Humant herpesvirus 2 (Herpes simplex virus 2) + Humant herpesvirus 3 (Varicella-zoster virus) + Humant herpesvirus 5 (Cytomegalovirus) + Humant immundefektvirus + Enterovirus 71 + Coxsackievirus A7 + Coxsackievirus A24 + Coxsackievirus B3 + Echovirus 30 + Hepatitis A-virus + Hepatitis B-virus + Hepatitis C-virus + Mycobacterium tuberculosis + Plasmodium falciparum + Listeria welshmerii + Listeria ivanovii + artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/

26 11.3 Præcision Præcisionsdata for artus WNV LC RT-PCR-kittet tillader bestemmelse af totalvariansen (samlet spredning) af testsystemet. Totalvariansen består af variabilitet inden for analysen (variabiliteten af flere resultater af prøver med samme koncentration inden for et eksperiment), variabiliteten mellem prøverne (variabiliteten af flere resultater af analysen genereret på forskellige instrumenter af samme type af forskellige operatører inden for et laboratorium) og variabiliteten mellem batches (variabiliteten af flere resultater af analysen ved brug af forskellige batches). De opnåede data blev brugt til at bestemme standardafvigelsen, variansen og variationskoefficienten for den patogenspecifikke og den interne kontrol-pcr. Disse præcisionsdata blev bestemt for artus WNV LC RT-PCR-kittet på baggrund af kvantiteringsstandarden med den laveste koncentration (QS 4; 40 kopier/µl). Testning blev udført med otte replikater. Præcisionsdata blev beregnet på basis af Ct-værdierne af amplifikationskurverne (Ct: tærskelcyklus, se Tabel 2). Desuden blev præcisionsdata for kvantitative resultater i kopier/µl beregnet ved hjælp af de tilsvarende Ct værdier (se Tabel 3). Baseret på disse resultater er den samlede statistiske spredning af enhver given prøve med den nævnte koncentration 0,79 % (CT) eller 10,12 % (koncentration) for detektion af den interne kontrol 4,28 % (Ct). Disse værdier er baseret på den samlede mængde af alle enkelte værdier for de bestemte variabiliteter. 26 artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014

27 Tabel 2: Præcisionsdata på basis af Ct-værdierne. Variabilitet inden for analysen: WNV LC/TM QS 4 Variabilitet inden for analysen: Intern kontrol Variabilitet mellem analyser: WNV LC/TM QS 4 Variabilitet mellem analyser: Intern kontrol Variabilitet mellem batches: WNV LC/TM QS 4 Variabilitet mellem batches: Intern kontrol Total varians: WNV LC/TM QS 4 Total varians: Intern kontrol Standardafvigelse Varians Variationskoefficient [%] 0,07 0,01 0,22 0,14 0,02 0,46 0,30 0,09 0,91 0,32 0,10 1,09 0,13 0,02 0,40 1,28 1,63 4,62 0,26 0,07 0,79 1,23 1,51 4,28 Tabel 3: Præcisionsdata på basis af de kvantitative resultater (i kopier/µl). Variabilitet inden for analysen: WNV LC/TM QS 4 Variabilitet mellem analyser: WNV LC/TM QS 4 Variabilitet mellem batches: WNV LC/TM QS 4 Total varians: WNV LC/TM QS 4 Standardafvigelse Varians Variationskoefficient [%] 2,16 4,65 5,38 5,63 31,73 13,95 2,53 6,40 6,31 4,07 16,56 10,12 artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/

28 11.4 Robusthed Verificeringen af robustheden muliggør bestemmelse af den samlede fejlrate for artus WNV LC RT-RGQ-kittet. Hertil blev benyttet 30 WNV negative plasma- og cerebrospinalvæskeprøver blandet med hver 7,2 kopier/µl elueringsvolumen Vestnilvirus fuldlængde-rna (tredobbelt koncentration af den analytiske sensitivitetsgrænse). Efter ekstraktion ved hjælp af QIAamp Viral RNA Mini-kittet (se 8.1 RNA-isolation) blev disse prøver analyseret med artus WNV LC RT-PCR-kittet. Fejlraten for WNV udgjorde for alle prøver 0 %. Robustheden af den interne kontrol blev yderligere kontrolleret gennem oprensningen og analysen af 30 WNV negative plasma- og cerebrospinalprøver. Den samlede fejlrate var 0 %. Der observeredes ingen hæmninger. Robustheden af artus WNV LC RT-PCR-kittet er dermed 99 % Reproducerbarhed Der findes ingen opdaterede interne laboratorietest til realtids-pcr-detekton af Vestnilvirus-RNA. Reproducerbarhedsdata indsamles i eksterne validerings- og betastudier og ved sammenligning med andre produkter i diagnostiske studier (se 11.6 Diagnostisk evaluering) Diagnostisk evaluering artus WNV LC RT-PCR-kittet gennemgår i øjeblikket en række evaluerende studier. 12. Begrænsninger af produktets anvendelse Alle reagenser må kun anvendes til in vitro-diagnostik. Produktet må kun anvendes af personale, som er specielt instrueret og uddannet i in vitro-diagnostiske procedurer. Det er absolut nødvendigt, at protokollen overholdes nøje, for at opnå optimale PCR-resultater. Bemærk nøje udløbsdatoerne, der er trykt på æsken og etiketterne til alle komponenter. Brug aldrig for gamle komponenter. 28 artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014

29 Selv om det er sjældent, kan mutationer i de stærkt konserverede områder af det virale genom, der dækkes af kittets primere og/eller probe, resultere i underkvantitering eller manglende evne til at detektere tilstedeværelsen af virusset i disse tilfælde. Analysedesignets gyldighed og ydeevne revideres med jævne mellemrum. 13. Sikkerhedsoplysninger Når der arbejdes med kemikalier, skal der altid bæres egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller. Der henvises til de relevante sikkerhedsdatablade (SDS) for yderligere information. De findes online i bekvemt og kompakt pdf-format på hvor sikkerhedsdatabladene til hvert QIAGEN -kit og hver kitkomponent kan findes, læses og udskrives. Kassér prøve- og analyseaffald i henhold til de lokale sikkerhedsbestemmelser. 14. Kvalitetskontrol I overensstemmelse med QIAGENs totale kvalitetsstyringssystem testes hvert lot af artus WNV LC RT-PCR-kit efter fastlagte specifikationer for at sikre en ensartet produktkvalitet. 15. Litteratur Mackay IM. Real-time PCR in the microbiology laboratory. Clin. Microbiol. Infect. 2004; 10 (3): artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/

30 16. Symbolforklaring Anvendes inden Batchkode Producent Katalognummer Materialenummer Håndbog In vitro-diagnostisk medicinsk produkt Komponenter Indeholder Nummer GTIN Globalt handelsvarenummer <N> Indholdet er tilstrækkeligt til <N> tests Temperaturbegrænsning 30 artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014

31 Læs brugervejledningen Kvantiteringsstandard Intern kontrol artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/

32 Denne side skal være tom 32 artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014

33 Denne side skal være tom artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/

34 Denne side skal være tom 34 artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 12/2014

35 artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog Varemærker og fraskrivelser QIAGEN, QIAamp, artus (QIAGEN Group); LightCycler (Roche Diagnostics). Ved købet af dette produkt erhverver brugeren tilladelse til at bruge det til udførelse af diagnostiske serviceydelser til human in vitro-diagnostik. Derved gives intet generelt patent eller nogen anden tilladelse af nogen art ud over denne specifikke brugsret. KØBET AF DETTE PRODUKT GIVER KØBEREN RETTIGHEDER I HENHOLD TIL ET ELLER FLERE PATENTNUMRE I USA, 6,174,670, 7,160,998, 6,569,627 AND 6,245,514, OG DERES MODSTYKKER I ANDRE LANDE TIL UDELUKKENDE AT BRUGE DETTE PRODUKT TIL LEVERING AF IN VITRO- DIAGNOSTISK SERVICE TIL MENNESKER OG DYR. DERVED GIVES INTET GENERELT PATENT ELLER NOGEN ANDEN TILLADELSE AF NOGEN ART UD OVER DENNE SPECIFIKKE BRUGSRET. Aftale om begrænset licens Brug af dette produkt betyder, at enhver køber eller bruger af artus WNV LC RT-PCR-kittet accepterer følgende vilkår: 1. artus WNV LC RT-PCR-kittet må kun bruges i overensstemmelse med artus WNV LC RT-PCR-kithÝndbogen, og kun med de komponenter, der følger med kittet. QIAGEN giver ingen licens, under nogen intellektuel ejendomsret, til at bruge eller inkorporere komponenterne i dette kit med komponenter, der ikke er inkluderet i dette kit, undtagen som beskrevet i artus WNV LC RT-PCR-kithÝndbogen og yderligere protokoller, som er tilgængelige på 2. Ud over de udtrykkeligt givne licenser giver QIAGEN ingen garanti for, at dette kit og/eller brugen af det ikke overtræder tredjeparts rettigheder. 3. Dette kit og dets komponenter er under licens til engangsbrug og må ikke genbruges, gendannes eller videresælges. 4. QIAGEN afviser specifikt alle andre licenser, udtrykte eller underforståede, end dem, der udtrykkeligt er angivet. 5. Køberen og brugeren af kittet indvilliger i ikke at tage, eller lade andre tage, skridt, der kunne føre til eller fremme handlinger, der forbydes ovenfor. QIAGEN kan håndhæve forbuddene i denne begrænsede licensaftale i enhver ret, og vil inddrive alle undersøgelses- og retsomkostninger, herunder advokatsalærer, i ethvert søgsmål for at håndhæve denne begrænsede licensaftale samt alle deres intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med kittet og/eller komponenterne deri. For opdaterede licensbetingelser henvises der til QIAamp Viral RNA Mini Kit For opdateret licensinformation og produktspecifikke ansvarsfraskrivelser henvises til den aktuelle QIAGEN kit-håndbog eller brugervejledning. QIAGEN-kithåndbøger og brugervejledninger kan findes på eller kan rekvireres fra QIAGENs tekniske serviceafdeling eller den lokale leverandør QIAGEN, alle rettigheder forbeholdes.

36 Australia Orders Fax Technical Austria Orders Fax Technical Belgium Orders Fax Technical Brazil Orders Fax Technical Canada Orders Fax Technical 800-DNA-PREP ( ) China Orders Fax Technical Denmark Orders Fax Technical Finland Orders Fax Technical France Orders Fax Technical Offers Germany Orders Fax Technical Hong Kong Orders Fax Technical Ireland Orders Fax Technical Italy Orders Fax Technical Japan Telephone Fax Technical Korea (South) Orders Fax Technical Luxembourg Orders Fax Technical Mexico Orders Fax Technical The Netherlands Orders Fax Technical Norway Orders Fax Technical Singapore Orders Fax Technical Spain Orders Fax Technical Sweden Orders Fax Technical Switzerland Orders Fax Technical UK Orders Fax Technical USA Orders Fax Technical 800-DNA-PREP ( ) DA Sample & Assay Technologies

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit

Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit 24 (Katalognr. 4504063) 96 (Katalognr. 4504065) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med LightCycler -instrumentet December 2014 Version 1 4504063, 4504065

Læs mere

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, ,

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, , artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4506363, 4506366 Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artushbvpcrkitce.aspx før udførelse

Læs mere

artus BK Virus QS-RGQ Kit

artus BK Virus QS-RGQ Kit artus BK Virus QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus BK Virus QS-RGQ Kit, version 1 4514363 Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artusbkvirusrgpcrkit.aspx,

Læs mere

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus HCV QS-RGQ Kit, version 1, 4518363, 4518366 Versionsstyring Dette dokument er artus HCV QS-RGQ-kit Ydelseskarakteristik, version 1, R3. Kontroller, hvilke

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog Februar 2015 artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog 24 (catalog no. 4500063) 96 (catalog no. 4500065) Kvantitativ in vitro diagnostik For use with the LightCycler Instrument Version 1 4500063, 4500065 1046888DA

Læs mere

artus VZV RG PCR Kit håndbog

artus VZV RG PCR Kit håndbog September 2009 artus VZV RG PCR Kit håndbog Version 1 24 (katalognr. 4502263) 96 (katalognr. 4502265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4502263, 4502265 1056824DA

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit)

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit) RespiFinder RG Panel Ydeevnekarakteristikker RespiFinder RG Panel, version 1, 4692163 Detektionsgrænse (LOD) Kontrollér tilgængelighed af nye elektroniske mærkningsrevisioner på www.qiagen.com/p/respifinder-rg-panel-ce

Læs mere

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog December 2010 artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4503363 1060926DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

artus EBV LC PCR Kit Håndbog

artus EBV LC PCR Kit Håndbog Marts 2015 artus EBV LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4501063) 96 (katalog nr. 4501065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler Instrument version 1 4501063, 4501065 1046892DA

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog

artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4551063) 96 (katalog nr. 4551065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler 1.1/1.2/1.5 og LightCycler 2.0 instrument Marts 2015 version

Læs mere

Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit

Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4514263) 96 (katalognr. 4514265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4514263, 4514265

Læs mere

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Oktober 2014 Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Version 1 24 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4500363 1062626DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit

Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit Marts 2015 Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit Version 1 24 (Katalognr. 4518263) 96 (Katalognr. 4518265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4518263, 4518265

Læs mere

artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog December 2014 artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4500263) 96 (katalog nr. 4500265) Version 1 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q instrumenter 4500263, 4500265

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

PyroMark Q24-beholder

PyroMark Q24-beholder PyroMark Q24-beholder Version 2 Til dispensering af nukleotider og reagenser på PyroMark Q24 MDx Til in vitro-diagnostisk brug 979302 1062816DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R1 1062816DA

Læs mere

Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit

Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit Marts 2015 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 24 (katalognr. 4513263) 96 (katalognr. 4513265) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4513263, 4513265

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog Januar 2015 artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog 24 (katalognr. 4559263) Version 1 96 (katalognr. 4559265) Kvalitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4559263, 4559265

Læs mere

artus Mycobac. diff. LC PCR Kit Håndbog

artus Mycobac. diff. LC PCR Kit Håndbog artus Mycobac. diff. LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4556063) 96 (katalog nr. 4556065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler 1.1/1.2/1.5 og LightCycler 2.0 Instrument Marts

Læs mere

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik i molekylærbiologisk rutinediagnostik Respirationsvejsvirus som model Mette Høgh, cand. scient, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Mette.hoegh@hvh.regionh.dk Oversigt Introduktion

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

Sample & Assay Technologies

Sample & Assay Technologies Februar 2015 artus SARS RG RT-PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4511263) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med artus 3000 og med Rotor-Gene 3000 Version 1 4511263 1046936DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

% &'(& )*+% &'(,!+$-*

% &'(& )*+% &'(,!+$-* !!"#$ % &'(& )*+% &'(,!+$-*.!!"#$ /0 12 /2. 0 3 4 % &'( +% + % &'(& 5 +26 7, 0/126.. 89$ 8.+3+ ) :);+ /012/2.2'-3 3: "#

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus BK Virus QS-RGQ Kit (prøvetype: urin, 400 µl) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

artus VZV LC PCR Kit Håndbog

artus VZV LC PCR Kit Håndbog artus VZV LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4502063) 96 (katalog nr. 4502065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler 1.1/1.2/1.5 og LightCycler 2.0 Instrument Januar 2007 version

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

Håndbog til artus CMV TM PCR-kit

Håndbog til artus CMV TM PCR-kit Håndbog til artus CMV TM PCR-kit 24 (katalognr. 4503163) 96 (katalognr. 4503165) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med ABI PRISM 7000, 7700 og 7900HT Sequence Detection Systems December 2014

Læs mere

Håndbog til artus CMV RG PCR-kit

Håndbog til artus CMV RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus CMV RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4503263) 96 (katalognr. 4503265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4503263, 4503265 1046908DA

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

QIAsymphony RGQ Applikationsark

QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ applikation artus EBV QS-RGQ-Kit (prøvetype: blod) Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx før

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

Sample & Assay Technologies. artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog. Januar 2015. Kvantitativ in vitro diagnostik

Sample & Assay Technologies. artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog. Januar 2015. Kvantitativ in vitro diagnostik Januar 2015 artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4552163) 96 (katalog nr. 4552165) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med ABI PRISM 7000, 7700 og 7900HT Sequence Detection

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Håndbog til artus HBV RG PCR-kit

Håndbog til artus HBV RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus HBV RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4506263) 96 (katalognr. 4506265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4506263, 4506265 1046920DA

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus HSV-1/2 QS-RGQ Kit (prøvetype: plasma) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artushsv-

Læs mere

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog Maj 2012 artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog 24 (katalognr. 4513363) 72 (katalognr. 4513366) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter

Læs mere

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Maj 2012 artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Version 1 24 (katalognr. 4518363) 72 (katalognr. 4518366) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4518363,

Læs mere

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Oktober 2014 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4501363 1060927DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Februar 2017 Til installation og anvendelse med PyroMark Q24-instrumenter og PyroMark Q24- softwareversion 2.0 Sample to Insight Om GIST RapidScreen Pyro

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

artus CT/NG QS-RGQ Kit

artus CT/NG QS-RGQ Kit artus CT/NG QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristikker artus CT/NG QS-RGQ Kit, Version 1, 4569365 Versionsstyring Dette dokument er artus CT/NG QS-RGQ-kit Ydelseskarakteristik, version 1, R2. Kontroller, om der

Læs mere

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) Juli 2015 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 192 (katalog nr. 937036) Version 1 96 (katalog nr. 937055) QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Håndbog til QIAamp DSP Viruskit

Håndbog til QIAamp DSP Viruskit November 2016 Håndbog til QIAamp DSP Viruskit 50 QIAamp DSP Virus-kittet er et generisk system, der anvender QIAamp-teknologi til isolering og oprensning af virale nukleinsyrer fra humane plasma- eller

Læs mere

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt 3M Food Safety 3M Molecular Detection System Patogentesting Enkelt og nemt Fødevareproduktion er dit fagområde Fødevaresikkerhed er vores Forbrugerne stoler på at din virksomhed producerer fødevarer af

Læs mere

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog PAXgene Blood RNA Kit-håndbog Version 2 PAXgene Blood RNA-systemet indeholder et rør til blodprøvetagning (PAXgene Blood RNA-rør) og et kit (PAXgene Blood RNA-kit) til oprensning af nukleinsyrer. Systemet

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Complex400_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Luftvejs- og urogenitale

Læs mere

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Brugsanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard for massekalibrering, som viser en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- og -proteinprofil plus yderligere proteiner. Til anvendelse ved matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

FACTOR V LEIDEN KIT. Til brug med LightCycler 1.2-instrumentet. Til in vitro-diagnostik.

FACTOR V LEIDEN KIT. Til brug med LightCycler 1.2-instrumentet. Til in vitro-diagnostik. REF FACTOR V LEIDEN KIT Til brug med LightCycler 1.2-instrumentet (I EU: Serienummer 2021 til 5602) 03 610 179 001 Kit til 32 reaktioner til højst 30 prøver Til in vitro-diagnostik. DETTE PROGRAM MÅ IKKE

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Februar 2015 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Version 3 Til in vitro-diagnostisk brug. 62124 1054989DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R5 1054989DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt Til in-vitro-diagnostisk brug: MycXtra Tilsigtet anvendelse MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt REF 080-005 MycXtra Fungal DNA ekstraktionssættet er beregnet til isolering rensning af fungal DNA tilstedeværende

Læs mere

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA Juni 2015 PAXgene Blood RNA Kit-håndbog 50 (katalog nr. 762174) Version 2 762174 R2 1051083DA PreAnalytiX GmbH, Feldbachstrasse, CH-8634 Hombrechtikon Produceret af QIAGEN GmbH for PreAnalytiX Varemærker:

Læs mere

Aptima HIV-1 Quant Dx Assay

Aptima HIV-1 Quant Dx Assay Aptima Aptima HIV-1 Quant Dx Assay Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Generel information................................................. 2 Tilsigtet anvendelse.............................................................

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

Efterfølgende. Anvendt analyse. Abbott RealTime HIV-1 (Abbott Molecular Inc.) HCV (Abbott Molecular Inc.) HBV (Abbott Molecular Inc.

Efterfølgende. Anvendt analyse. Abbott RealTime HIV-1 (Abbott Molecular Inc.) HCV (Abbott Molecular Inc.) HBV (Abbott Molecular Inc. EZ1 DSP Virus Kit EZ1 DSP Virus Kit systemets ydeevne er blevet fastlagt i evalueringsundersøgelser af ydeevne vha. plasma-, serum-, CSF-, urin-, fuldblods-, afførings-, transportmedie-, tørrede podepinde-

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere:

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Hvilke baser indgår i DNA? A. Adenin, Guanin, Cytosin,

Læs mere

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark Støtter bæredygtig forvaltning af skove for mere information:

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

QIAsymphony SP protokolark

QIAsymphony SP protokolark QIAsymphony SP protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Disse protokoller er til oprensning af totalt DNA fra væv og formalinfikseret,

Læs mere

Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter

Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter Indkøb af basis apparatur og instrumenter til brug på AU s laboratorier, foretages på nærværende aftale. Aftalen indeholder 11 delaftaler

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

Analyserapport nr

Analyserapport nr ApodanNordic A/S Att. Heine Dalsgaard Legravsvej 63 2300 København S Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

Aptima HCV Quant Dx Assay

Aptima HCV Quant Dx Assay HCV Quant Dx Assay Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Generel information................................................. 2 Tilsigtet anvendelse.............................................................

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet Til brug i Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Katalognr. 05015278001) Og Applied BioSystems 7500

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Jeg, (BLOKBOGSTAVER) den undertegnede dyrlæge, som fører tilsyn med tyrestationen, attesterer hermed at: a. I perioden mellem første og sidste sædopsamling

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Marts 2015 Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Version 4 Til in vitro-diagnostisk brug. 62724 1066790DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R4 1066790DA Sample & Assay Technologies QIAGEN

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

ScanGel NEUTRAL Kort Kort

ScanGel NEUTRAL Kort Kort ScanGel NEUTRAL 86429 48 Kort 86430 1080 Kort NEUTRAL GEL Serumkontrol, irregulær antistofscreening, forligelighed IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) Marts 2017 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) Version 1 192 Til in vitro-diagnostisk brug 937556 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden TYSKLAND R2 1103177DA Sample to Insight

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

MUNTERS SERVICE GUIDE. Service, vedligehold & opgradering. Din pålidelige Servicepartner

MUNTERS SERVICE GUIDE. Service, vedligehold & opgradering. Din pålidelige Servicepartner MUNTERS Din pålidelige Servicepartner SERVICE GUIDE Service, vedligehold & opgradering VELKOMMEN TIL MUNTERS SERVICE MUNTERS SERVICE PRODUKTER Installation, opstart & indregulering Vedligeholdelsesprogram:

Læs mere

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSVEJLEDNING PAKKENS INDHOLD Wireless AC1200 Dual Band Access Point Bemærk: Med to aftagelige antenner. 12 V 1A STRØMFORSYNING

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

PyroMark Q24 Kontrol Oligo - Håndbog

PyroMark Q24 Kontrol Oligo - Håndbog Marts 2015 PyroMark Q24 Kontrol Oligo - Håndbog Version 1 Til installationskontrol af PyroMark Q24 MDx system. Til in vitro-diagnostisk brug 979303 1057421DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden,

Læs mere