Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit"

Transkript

1 December 2014 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr ) 96 (katalognr ) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter , DA TYSKLAND QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, Hilden. R DA Sample & Assay Technologies

2 QIAGEN Sample and Assay Technologies QIAGEN er den førende leverandør af innovative prøve- og analyseteknologier, som gør det muligt at isolere og detektere indholdet af enhver biologisk prøve. Vores avancerede højkvalitetsprodukter og -service garanterer succes fra prøve til resultat. QIAGEN sætter standarder i: Oprensning af DNA, RNA og proteiner Nukleinsyre- og proteinanalyser mikrorna-undersøgelser og RNAi Automatisering af prøve- og analyseteknologier Det er vores mål sætte Dem i stand til at opnå enestående succes og gennembrud. Der findes flere oplysninger på

3 Indhold Tilsigtet anvendelse 7 Oversigt og forklaring 7 Patogeninformation 7 Funktionsprincip 8 Leverede materialer 8 Kittets indhold 8 Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt 9 Advarsler og forholdsregler 9 Almene forsigtighedsregler 10 Opbevaring og håndtering af reagenser 10 Procedure 11 DNA-isolering 11 Intern kontrol 11 Protokol PCR og dataanalyse 13 Fortolkning af resultater 19 Kvantificering 19 Resultater 20 Fejlfindingsvejledning 21 Kvalitetskontrol 23 Begrænsninger 23 Ydelsesegenskaber 24 Analysefølsomhed 24 Specificitet 24 Præcision 26 Robusthed 28 Reproducerbarhed 28 Diagnostisk evaluering 28 Referencer 28 Symbols 28 Kontaktoplysninger 29 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/2014 5

4 Bestillingsinformation 30 6 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/2014

5 Tilsigtet anvendelse artus BK Virus PCR-kit er en in vitro nukleinsyreamplifikationstest til kvantitering af BK-virus-DNA i humant plasma eller human urin. Dette diagnostiske test-kit udnytter polymerasekædereaktionen (PCR) og er konfigureret til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter. Bemærk: artus BK Virus RG PCR-kit må ikke anvendes sammen med Rotor- Gene Q 2plex-instrumenterne. Oversigt og forklaring artus BK Virus RG PCR-kittet er et brugsklart system til detektion af BK-virus- DNA ved hjælp af polymerasekædereaktion (PCR) på Rotor-Gene Q- instrumenter. BK Virus RG Master indeholder reagenser og enzymer til specifik amplifikation af en 274 bp-region af BK-virusgenomet og til direkte detektion af det specifikke amplikon i fluorescenskanalen Cycling Green af Rotor-Gene Q MDx, Rotor-Gene Q eller Rotor-Gene Desuden indeholder artus BK Virus RG PCR-kittet et ekstra heterologt amplifikationssystem til identifikation af mulig PCR-hæmning. Denne detekteres som en intern kontrol (IC) i fluorescenskanalen Cycling Orange på Rotor- Gene Q MDx eller Rotor-Gene Q eller Rotor-Gene Detektionsgrænsen for den analytiske BK Virus PCR (se Analysefølsomhed, side 24) bliver derved ikke reduceret. Der leveres eksterne positive kontroller (BK Virus RG QS 1 4), som tillader bestemmelse af mængden af viralt DNA. For yderligere information, se Fortolkning af resultater, side 19. Patogeninformation BK-virus (BKV) er et DNA-virus i gruppen polyomavirus. Primær infektion forekommer hovedsageligt i barndommen og er sædvanligvis asymptomatisk. Seroprævalensen hos voksne er op til 90 %. Efter primær infektion forbliver BKV latent i nyreceller og kan reaktiveres under forhold med nedsat immunforsvar, f.eks. transplantation. BKV-infektion kan korreleres med tubulointerstitiel nefritis og ureterstenose hos nyretransplantatmodtagere samt hæmoragisk cystitis hos modtagere af knoglemarvstransplantat. Det har også været associeret med sygdomsmønstre for vaskulopati, pneumonitis, encefalitis, retinitis og endog multipelt organsvigt. Vedvarende BKV-replikation på højt niveau er typisk for polyomavirusassocieret nefropati (PVAN) hos nyretransplantationspatienter. Klinisk relevante infektioner er oftest begrænset til immunkompromitterede patienter. Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/2014 7

6 Funktionsprincip Patogendetektion via polymerasekædereaktion (PCR) er baseret på amplifikation af specifikke områder a patogenets genom. Det amplificerede produkt detekteres i realtids-pcr via fluorescerende farver. Disse er i reglen knyttet til oligonucleotidprober, der bindes specifikt til det amplificerede produkt. Monitorering af fluorescensintensiteterne under PCR-kørslen (dvs. i realtid) muliggør detektion og kvantitering af det akkumulerede produkt, uden at man behøver genåbne reaktionsglassene efter PCR-kørslen.* Leverede materialer Kittets indhold artus BK Virus RG PCR-kit (24) (96) Katalognr Antal reaktioner Blåt BK Virus RG Master 2 x 12 reaktioner 8 x 12 reaktioner Gult BK Virus RG Mg-Sol 400 μl 400 μl Rødt Rødt Rødt Rødt BK Virus RG QS 1 (1 x 10 4 kopier/μl) BK Virus RG QS2 (1 x 10 3 kopier/μl) BK Virus RG QS3 (1 x 10 2 kopier/μl) BK Virus RG QS4 (1 x 10 1 kopier/μl) 200 μl 200 μl 200 μl 200 μl 200 μl 200 μl 200 μl 200 μl Grønt BK Virus RG IC 1000 μl 2 x 1000 μl Hvidt Vand (PCR kvalitet) 1000 μl 1000 μl Håndbog 1 1 Magnesium-opløsning. Kvantiteringsstandard. Intern kontrol. * Mackay, I.M. (2004) Real-time PCR in the microbiology laboratory. Clin. Microbiol. Infect. 10, Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/2014

7 Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, éngangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der findes mere information i de tilhørende sikkerhedsdatablade (material safety data sheets, SDSs), som kan fås hos den pågældende leverandør. Reagenser DNA-isoleringskit (se DNA-isolering, side 11) Forbrugsartikler Sterile pipettespidser med filtre Striprør og hætter, 0,1 ml til brug med 72-brøndsrotor (katalognr eller ) Alternativt: PCR-rør, 0,2 ml, til brug med 36-brøndsrotor (katalognr eller ) Udstyr Pipetter (justerbare)* Vortex-mixer* Bordcentrifuge* med rotor til 2 ml reagensglas Rotor-Gene Q MDx, Rotor-Gene Q eller Rotor-Gene Instrument* med fluorescenskanaler til Cycling Green og Cycling Orange Rotor-Gene Q MDx/Rotor-Gene Q softwareversion eller nyere (Rotor-Gene 6000 softwareversion ) Køleblok (påfyldningsblok 72 x 0,1 ml rør, katalognr , eller påfyldningsblok 96 x 0,2 ml rør, katalognr ) Advarsler og forholdsregler Til in vitro-diagnostisk brug Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, éngangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der henvises til de relevante sikkerhedsdatablade (SDS) for yderligere information. De findes online i bekvemt og kompakt pdf-format på hvor sikkerhedsdatabladene til hvert QIAGEN -kit og hver kitkomponent kan læses og udskrives. Kassér prøve- og analyseaffald i henhold til de lokale sikkerhedsbestemmelser. * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres og kalibreres efter producentens anvisninger. Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/2014 9

8 artus BK Virus RG PCR-kittet må ikke anvendes sammen med Rotor-Gene Q 2plexinstrumenterne. Almene forsigtighedsregler Følgende anvisninger skal altid overholdes af brugeren: Brug sterile pipettespidser med filtre. Positivt materiale (prøver, positive kontroller, amplifikater) skal opbevares og oprenses adskilt fra de øvrige reagenser og tilsættes reaktionsblandingen i et separat rum. Optø alle komponenter grundigt ved stuetemperatur (15 25 C), før en analyse påbegyndes. Når komponenterne er optøet, blandes de (ved at pipettere op og ned flere gange eller med en pulsvortexblanding) og centrifugeres kort. Arbejd hurtigt, og hold PCR-komponenterne på is eller i køleblokken (72/96-brønds påfyldningsblok). Opbevaring og håndtering af reagenser Komponenterne i artus BK Virus PCR-kittet skal opbevares ved -15 C til -30 C og er stabile indtil den udløbsdato, der er angivet på etiketten. Gentagne optøninger og genfrysninger (>2 x) bør undgås, da det kan reducere analysens følsomhed. Ved uregelmæssig brug skal reagenserne derfor aliquoteres. Må ikke opbevares ved 2 8 C i mere end fem timer. 10 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/2014

9 Procedure DNA-isolering EZ1 DSP Virus-kittet (QIAGEN, kat. nr )* er valideret til viral nukleinsyreoprensning fra humant plasma eller human urin til brug sammen med artus BK Virus RG PCR-kittet. Udfør den virale DNA-oprensning i henhold til anvisningerne i HÝndbog til EZ1 DSP Virus Spin-kit med en startprøvestørrelse på 400 μl. Bemærk: artus BK Virus RG PCR-kittet må ikke anvendes sammen med phenolbaserede isoleringsmetoder. Bemærk: Brugen af bærer-rna er af afgørende betydning for oprensningens effektivitet og dermed for DNA-/RNA-udbyttet. Tilsæt den passende mængde bærer-rna til hver oprensning efter anvisningerne i HÝndbog til EZ1 DSP Viruskit. Bemærk: Den interne kontrol til artus BK Virus RG PCR-kittet kan bruges direkte i isoleringsproceduren (se Intern kontrol, side 11). Bemærk: Vi vil stærkt anbefale at bruge oprensede virale nukleinsyrer til PCR straks efter oprensning ved hjælp af EZ1 DSP Virus-kittet. Eluater kan alternativt opbevares i op til 3 dage ved 4 C før PCR-analyse. Intern kontrol Der vedlægges en intern kontrol (BK Virus RG IC). Dette giver brugeren mulighed for både at kontrollere DNA-isoleringsproceduren og kontrollere for mulig PCR-hæmning. Til denne anvendelse tilsættes den interne kontrol i et forhold, der svarer til 0,1 μl pr. 1 μl elueringsvolumen til oprensningen. Ved brug af f.eks. EZ1 DSP Virus-kittet skal der tilsættes 6 μl af den interne kontrol i starten, hvis de virale nukleinsyrer elueres i 60 μl elueringsbuffer (AVE). Bemærk: Den interne kontrol og carrier-rna (se DNA-isolering, side 11) bør kun tilsættes blandingen af lysisbuffer og prøvemateriale eller direkte til lysisbufferen. Den interne kontrol må ikke direkte tilsættes prøvematerialet. Ved tilsætningen til lysisbufferen skal der sørges for, at blandingen af den interne kontrol og lysisbuffer/bærer-rna forberedes frisk og tilsættes med det samme (opbevaring af blandingen ved stuetemperatur eller i køleskabet kan allerede efter få timer føre til fravær af den interne kontrol og til en reduceret oprensningseffektivitet). Bemærk: Pipetter ikke den interne kontrol og carrier-rna direkte i prøvematerialet. Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/

10 * EZ1 DSP Virus-kittet fås også som CE-IVD-mærkede EASYartus BK Virus RG PCR-kit kombineret med artus BK Virus RG PCR-kittet (se bestillingsinformation på side 30). Alternativt kan den interne kontrol anvendes udelukkende til kontrol af en mulig PCR-inhibition. Til denne anvendelse tilsættes den interne kontrol direkte til blandingen af BK Virus RG Master og BK Virus RG Mg-Sol som beskrevet i trin 2b i protokollen (side 14). 12 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/2014

11 Protokol: PCR og dataanalyse Vigtige anvisninger før start Brug tid på at blive fortrolig med Rotor-Gene Q-instrumentet, før protokollen startes. Se brugervejledningen til instrumentet. Sørg for, at mindst en kvantiteringsstandard og en negativ kontrol (vand, PCR-kvalitet) er med i hver PCR-kørsel. For at generere en standardkurve bruges alle 4 kvantiteringsstandarder, der medfølger (BK Virus RG QS 1-4),til hver PCR-kørsel. Ting, der skal gøres før start Sørg for, at køleblokken (tilbehør til Rotor-Gene Q-instrumentet) er forkølet til 2 8 C. Alle reagenser skal, inden testen startes, optøs fuldstændigt ved stuetemperatur, blandes godt (gentagen pipettering eller kort vortexen) og centrifugeres kort. Procedure 1. Anbring det ønskede antal PCR-rør i køleblokkens adaptere. 2. Hvis De anvender den interne kontrol til at monitorere oprensningen af DNA og til at kontrollere en eventuel inhibition af PCR, følges trin 2a. Hvis De kun anvender den interne kontrol til at kontrollere en inhibition af PCR, følges trin 2b. 2a. Den interne kontrol er allerede tilsat oprensningen (se Intern kontrol, side 11). I dette tilfælde klargøres en Master Mix ifølge tabel 1. Reaktionsblandingen indeholder typisk alle de komponenter, der skal anvendes til PCR, undtagen prøven. Tabel 1. Klargøring af Master Mix (intern kontrol anvendes til at monitorere DNA-oprensning og kontrollere for hæmning af PCR) Antal prøver 1 12 BK Virus RG Master 7 μl 84 μl BK Virus RG Mg-Sol 3 μl 36 μl BK Virus RG IC 0 μl 0 μl Totalt volumen 10 μl 120 μl Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/

12 2b. Den interne kontrol skal tilsættes direkte til blandingen af BK Virus RG Master og BK Virus RG Mg-Sol. I dette tilfælde klargøres en Master Mix ifølge tabel 2. Reaktionsblandingen indeholder typisk alle de komponenter, der skal anvendes til PCR, undtagen prøven. Tabel 2. Klargøring af Master Mix (intern kontrol anvendes kun til at kontrollere for hæmning af PCR) Antal prøver 1 12 BK Virus RG Master 7 μl 84 μl BK Virus RG Mg-Sol 3 μl 36 μl BK Virus RG IC 1,5 μl 18 μl Totalt volumen 11,5 μl* 138 μl* * Volumenforhøjelsen, som opstår på grund af den interne kontrol, er irrelevant. Sensitiviteten for detektionssystemet påvirkes ikke. 3. Pipettér 10 μl af Master Mix i hvert PCR-rør. Tilsæt derefter 15 μl af det eluerede prøve-dna (se tabel 3). Der skal tilsvarende bruges 15 μl af mindst én af kvantiteringsstandarderne (BK Virus RG QS 1-4) som positiv kontrol og 15 μl vand (vand, PCR-kvalitet) som negativ kontrol. Tabel 3. Opsætning af PCR-reaktion Antal prøver 1 12 Master-blanding 10 μl for hver 10 μl* Prøve 15 μl for hver 15 μl* Totalt volumen 25 μl for hver 25 μl* 4. Luk PCR-rørene. Sørg for, at låseringen (tilbehør til Rotor-Geneinstrumentet) er placeret oven på rotoren for at forebygge utilsigtet åbning af rørene under kørslen. 5. For detektion af BK-virus-DNA oprettes en temperaturprofil i henhold til de følgende trin. 14 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/2014

13 Indstilling af generelle analyseparametre Figur 1, 2, 3 Indledende aktivering af hot-start enzymet Figur 4 Amplifikation af DNA'et Figur 5 Justering af fluorescenskanalens følsomhed Figur 6 Start af kørsel Figur 7 Alle specifikationer henviser til Rotor-Gene Q MDx/Rotor-Gene Q softwareversion og Rotor-Gene 6000 softwareversion Yderligere oplysninger om programmering af Rotor-Gene Q-instrumenter kan ses i instrumentets brugervejledning. I illustrationerne er disse indstillinger indrammet med en fed, sort streg. Der er illustrationer til Rotor- Gene Q-instrumenter. 6. Åbn først dialogboksen New Run Wizard (Hjælp til ny kørsel) (Figur 1). Marker afkrydsningsfeltet Locking Ring Attached (Låsering påsat), og klik på Next (Næste). Figur 1. Dialogboksen New Run Wizard. 7. Vælg 50 for PCR-reaktionsvolumen, og klik på Next (figur 2). Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/

14 Figur 2. Indstilling af generelle analyseparametre. Bemærk: Selvom det fysiske reaktionsvolumen er 25 μl, skal du vælge 50for reaktionsvolumen i Rotor-Gene-softwaren. 8. Klik på knappen Edit Profile (Regiger profil) i den næste dialogboks New Run Wizard (Figur 3) og programmer temperaturprofilen som vist i Figur 3-5). Figur 3. Redigering af profilen. 16 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/2014

15 1 2 Figur 4. Indledende aktivering af hot-start enzymet a 4b 3 Figur 5. Amplifikation af DNA'et. Sørg for at aktivere touchdown-funktionen for 10 cyklusser i hærdningstrinnet Detektionsområdet for fluorescenskanalerne skal bestemmes i henhold til fluorescensintensiteterne i PCR-rørene. Klik på Gain- Optimisation (Gain-optimering) i dialogboksen New Run Wizard (se figur 3) for at åbne dialogboksen Auto-Gain Optimisation Setup (Opsætning af automatisk gain-optimering). Indstil Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/

16 kalibreringstemperaturen til 65 for at matche amplifikationsprogrammets afhærdningstemperatur (Figur 6). 1 2 Figur 6. Justering af fluorescenskanalens følsomhed. 18 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/2014

17 10. Gain-værdierne, der bestemmes af kanalkalibreringen, gemmes automatisk og angives i det sidste menuvindue i programmeringsproceduren (figur 7). Klik på Start Run (Start kørsel). Figur 7. Start kørslen. Fortolkning af resultater Kvantificering De vedlagte kvantiteringsstandarder (BK Virus RG QS 1-4) behandles som en allerede oprenset prøve og anvendes i samme volumen (15 μl). For at generere en standardkurve på Rotor-Gene Q-instrumenter bør alle 4 kvantiteringsstandarder bruges og defineres i dialogboksen Edit Samples (Rediger prøver) som standarder med de specificerede koncentrationer (se instrumentets brugervejledning). Bemærk: Kvantiteringsstandarderne defineres som kopier/l. Følgende formel skal anvendes til at omregne de værdier, som er bestemt ved hjælp af standardkurven, til kopier/ml prøvemateriale: Resultat (kopier/ml) = Resultat (kopier/μl) x elueringsvolumen (μl) Prøvevolumen (ml) Det initiale prøvevolumen skal altid indsættes i ovenstående formel. Det skal tages i betragtning, når prøvevolumen ændres før nukleinsyreekstraktionen (f.eks. reduktion af volumen ved centrifugering eller øgning af volumen ved at tilsætte det nødvendige volumen til isolationen). Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/

18 Resultater Eksempler på positive og negative PCR-reaktions er givet i Figur 8 og Figur 9. QS 1 QS 4 QS 3 QS 2 NTC Figur 8. Detektion af kvantiteringsstandarderne (BK Virus RG QS 1-4) i fluorescenskanalen Cycling Green. NTC: Ingen skabelonkontrol (negativ kontrol). QS 1 QS 4 + NTC Figur 9. Detektion af den interne kontrol (IC) i fluorescenskanalen Cycling Orange med samtidig amplifikation af kvantiteringsstandarderne (BK Virus RG QS 1-4). NTC: Ingen skabelonkontrol (negativ kontrol). Der er detekteret et signal i fluorescenskanalen Cycling Green. Analysens resultat er positivt: Prøven indeholder BK-virus-DNA. I dette tilfælde er detektion af et signal i kanalen Cycling Orange unødvendigt, idet høje indledende koncentrationer af BK-virus-DNA (positivt signal i Cycling Green-kanalen) kan medføre reduceret eller manglende fluorescenssignal fra den interne kontrol i Cycling Orange-kanalen (konkurrence). 20 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/2014

19 Der er ikke detekteret noget signal i fluorescenskanalen Cycling Green. Samtidig vises et signal fra den interne kontrol i Cycling Orangekanalen. Intet BK-virus-DNA kan detekteres i prøven. Den kan således betragtes som negativ. I tilfælde af en negativ BK Virus PCR udelukker det detekterede signal af den interne kontrol muligheden for PCR-hæmning. Intet signal detekteret i Cycling Green eller Cycling Orange-kanalerne. Der kan ikke udledes noget resultat. Information vedrørende fejlkilder og deres løsning kan findes i Fejlfindingsvejledning herunder. Fejlfindingsvejledning I denne fejlfindingsvejledning kan der findes brugbare henvisninger, som kan hjælpe ved løsningen af eventuelle problemer. Der findes desuden flere informationer på siden Frequently Asked Questions [Hyppigt stillede spørgsmål] hos vores tekniske supportcenter: Derudover svarer personalet fra QIAGENs tekniske service gerne på spørgsmål vedrørende informationen og protokollerne i denne håndbog eller prøve- og analyseteknologier (kontaktinformation: se bagsiden, eller besøg Kommentarer og forslag Intet signal ved positive kontroller (BK Virus RG QS 1 4) i fluorescenskanalen Cycling Green a) Den valgte fluorescenskanal for PCR-dataanalyse stemmer ikke overens med protokollen b) Ukorrekt programmering af temperaturprofilen for Rotor-Gene-instrument c) Ukorrekt konfiguration af PCR Ved dataanalyse vælges fluorescenskanalen Cycling Green for analytisk BK Virus-PCR og fluorescenskanalen Cycling Orange for intern kontrol-pcr. Sammenlign temperaturprofilen med protokollen. Se Protokol: PCR og dataanalyse, side 13. Kontrollér Deres arbejdstrin ved hjælp af pipetteringsskemaet, og gentag i givet fald PCR en. Se Protokol: PCR og dataanalyse, side 13. Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/

20 d) Opbevaringsbetingels erne for en eller flere kitkomponenter var ikke i overensstemmelse med de instruktioner, der er angivet i Opbevaring og håndtering af reagenser, (side 10) e) artus BK Virus RG PCRkittet er udløbet Kommentarer og forslag Kontroller opbevaringsbetingelserne og reagensernes udløbsdato (se kitmærkaten), og brug om nødvendigt et nyt kit. Kontroller opbevaringsbetingelserne og reagensernes udløbsdato (se kitmærkaten), og brug om nødvendigt et nyt kit. Svagt eller intet signal fra den interne kontrol af en negativ plasmaprøve underkastet oprensning med artus BK Virus RG PCR-- kittet i fluorescenskanalen Cycling Orange og samtidigt fravær af signal i kanalen Cycling Green a) PCR-betingelserne stemmer ikke overens med protokollen Kontroller PCR-betingelserne (se ovenfor), og gentag om nødvendigt PCR med korrigerede indstillinger. b) PCR blev hæmmet Sørg for, at De bruger den anbefalede isoleringsmetode og følger producentens vejledning nøje. c) DNA gik tabt under ekstraktionen d) Opbevaringsbetingels erne for en eller flere kitkomponenter var ikke i overensstemmelse med de instruktioner, der er angivet i Opbevaring og håndtering af reagenser, (side 10) Hvis den interne kontrol er tilsat til ekstraktionen, kan et manglende signal fra den interne kontrol være tegn på tab af DNA under ekstraktionen. Sørg for, at De bruger den anbefalede isoleringsmetode (se DNAisolering, side 11) og følger producentens vejledning nøje. Kontroller opbevaringsbetingelserne og reagensernes udløbsdato (se kitmærkaten), og brug om nødvendigt et nyt kit. 22 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/2014

21 e) artus BK Virus RG PCRkittet er udløbet Kommentarer og forslag Kontroller opbevaringsbetingelserne og reagensernes udløbsdato (se kitmærkaten), og brug om nødvendigt et nyt kit. Signaler med de negative kontroller i fluorescenskanalen Cycling Green eller i den analytiske PCR a) Kontamination under klargøring af PCR b) Der forekom kontamination under ekstraktion Gentag PCR med de nye reagenser i replika. Luk om muligt PCR-rørene umiddelbart efter tilsætning af den prøve, der skal testes. Positiv-kontrollerne skal pipetteres til sidst. Sørg for at arbejdsbordene og apparaterne regelmæssigt dekontamineres. Gentag ekstraktion og PCR for den prøve, der skal testes, med nye reagenser. Sørg for at arbejdsbordene og apparaterne regelmæssigt dekontamineres. Kvalitetskontrol I overensstemmelse med QIAGENs ISO-certificerede kvalitetsstyringssystem testes hvert lot af artus BK Virus RG PCR-kittet efter fastlagte specifikationer for at sikre en ensartet produktkvalitet. Begrænsninger Produktet må kun anvendes af personale, som er specielt instrueret og uddannet i in vitro-diagnostiske procedurer. Det er nødvendigt nøje at følge brugervejledningen for at opnå optimale PCRresultater. Bemærk nøje udløbsdatoerne, der er trykt på æsken og etiketterne til alle komponenter. Brug aldrig for gamle komponenter. Selv om det er sjældent, kan mutationer i de stærkt konserverede områder af det virale genom, der dækkes af kittets primere og/eller probe, resultere i underkvantitering eller manglende evne til at detektere tilstedeværelsen af virusset i disse tilfælde. Analysedesignets gyldighed og ydeevne revideres med jævne mellemrum. Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/

22 Ydelsesegenskaber Analysefølsomhed Til bestemmelsen af den analytiske sensitivitet for artus BK Virus RG PCR-kittet blev der udarbejdet en standardfortyndingsrække af 10 til nominelt 0,001 kopiækvivalenter/μl. Denne blev derefter analyseret ved hjælp af artus BK Virus RG PCR-kittet på Rotor-Gene Testene blev gennemført på 3 forskellige dage med 8 replikater. Resultatet blev udarbejdet ved hjælp af en probitanalyse. En grafisk illustration af probitanalysen på Rotor-Gene 6000 er vist i figur 10. Den analytiske detektionsgrænse for artus BK Virus RG PCR-kittet i kombination med Rotor-Gene Q MDx/Q/6000 er 0,195 kopier/μl (p = 0,05). Det vil sige, at der er 95 % sandsynlighed for, at 0,195 kopier/μl vil blive detekteret. 95% ~ copies/μl (95%) ( copies/μl) Proportions log (dose) Figur 10. Probit-analyse: BK Virus (Rotor-Gene 6000). Analytisk sensitivitet for artus BK Virus RG PCR-kittet på Rotor-Gene Specificitet Specificiteten af artus BK Virus RGQ-kittet sikres først og fremmest af valget af primere og prober samt valget af stringente reaktionsbetingelser. Primere og prober blev kontrolleret for mulige homologier med alle sekvenser, der er publiceret i genbanker efter sekvenssammenligningsanalyse. Detektérbarheden for alle relevante stammer er således sikret ved en databasejustering og ved en PCR kørsel på Rotor-Gene instrumenter med følgende stammer (se Tabel 4). 24 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/2014

23 Tabel 4. Test af relevante stammers specificitet Virus Stamme Kilde BK Virus (Cycling Green) Intern kontrol (Cycling Orange)) BK-virus Dunlop ATCC* + + BK-virus Gardner ATCC + + BK-virus AB Geneart + + BK-virus S72390 Geneart + + * American Type Culture Collection. Desuden blev specificiteten valideret med 30 forskellige BK-virusnegative plasmaprøver. Disse genererede ikke nogen signaler med BK-virusspecifikke primere og prober, som indgår i BK Virus RG Master. En potentiel krydsreaktivitet i artus BK Virus RG PCR-kittet blev testet med den kontrolgruppe, der er angivet i tabel 5. Ingen af de testede smitstoffer var reaktive. Der viste sig ingen krydsreaktiviteter ved blandede infektioner. Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/

24 Tabel 5. Testning af kittets specificitet med potentielt krydsreaktive patogener Intern kontrol Kontrolgruppe BK-virus (Cycling Green) (Cycling Orange) Cytomegalovirus + Epstein-Barr-virus + Humant herpesvirus 1 (herpes simplex-virus 1) Humant herpesvirus 2 (herpes simplex-virus 2) Humant herpesvirus 3 (varicella-zoster-virus) Humant herpesvirus 6 + JC-virus + Simian-virus 40 + Candida albicans + Præcision Præcisionsdata for artus BK Virus RG PCR-kittet er indsamlet ved hjælp af Rotor- Gene instrumenter og tillader bestemmelsen af totalvariansen for testsystemet. Den totale varians består af variabilitet inden for analysen (variabiliteten af flere resultater af prøver med samme koncentration inden for et eksperiment), variabiliteten mellem prøverne (variabiliteten af flere resultater af analysen genereret på forskellige instrumenter af samme type af forskellige operatører inden for et laboratorium) og variabiliteten mellem batches (variabiliteten af flere resultater af analysen ved brug af forskellige batches). De opnåede data blev brugt til at bestemme standardafvigelsen, variansen og variationskoefficienten for den patogenspecifikke og den interne kontrol-pcr. Præcisionsdata for artus BK Virus RG PCR-kittet er indsamlet ved hjælp af kvantiticeringsstandarden med den laveste koncentration (QS 4; 1 x 10 1 kopier/μl). Testene blev foretaget med 8 replika. Præcisionsdata blev beregnet på basis af C T -værdierne af amplifikationskurverne (C T : tærskelcyklus, se tabel 6). Baseret på disse resultater er den samlede statistiske spredning af enhver given prøve med den nævnte koncentration 2,11 % (C T ) og 3,59 % (C T ) 26 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/2014

25 for detektion af den interne kontrol. Disse værdier er baseret på helheden af enkeltværdierne af alle konstaterede variationer. Tabel 6. Præcisionsdata på basis af C T -værdierne Variabilitet inden for analysen: BK Virus RG QS 4 Variabilitet inden for analysen: Intern kontrol Variabilitet mellem analyser: BK Virus RG QS 4 Variabilitet mellem analyser: Intern kontrol Variabilitet mellem batches: BK Virus RG QS 4 Variabilitet mellem batches: Intern kontrol Total varians: BK Virus RG QS 4 Total varians: Intern kontrol C T - værdi Standardafvigelse Variationskoefficient (%) 29,45 0,17 0,56 24,31 0,12 0,49 29,42 0,25 0,85 23,30 0,77 3,30 30,31 0,64 2,10 22,53 0,40 1,78 29,80 0,63 2,11 23,12 0,83 3,59 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/

26 Robusthed Verificeringen af robustheden muliggør bestemmelse af den samlede fejlrate for artus BK Virus RG PCR-kittet. 30 BK-virusnegative prøver blev tilsat 1 kopi/μl elueringsvolumen BK viruskontrol-dna (cirka fem gange koncentrationen af den analytiske sensitivitetsgrænse). Efter oprensningen med EZ1 DSP Viruskittet (se DNA-isolering, side 11) blev disse prøver analyseret med artus BK Virus RG PCR-kittet. Fejlraten udgjorde for alle 30 prøver 0 %. Desuden blev robustheden af den interne kontrol vurderet ved oprensning og analyse af 30 BK-virus-negative prøver. Den samlede udskillelsesrate udgjorde 0%. Inhibitioner blev ikke observeret. Robustheden af artus BK Virus RG PCR-kittet er dermed 99 %. Reproducerbarhed Reproducerbarhedsdata muliggør en jævnlig ydelsesvurdering af artus BK Virus RG PCR-kittet samt en effektivitetssammenligning med andre produkter. Disse data indhentes ved deltagelse i standardiserede præstationsprogrammer. Diagnostisk evaluering artus BK Virus RG PCR-kittet gennemgår i øjeblikket en række evaluerende studier. Referencer QIAGEN vedligeholder en stor, ajourført onlinedatabase med videnskabelige publikationer, hvor QIAGENs produkter er anvendt. De avancerede søgefunktioner gør det muligt at finde de artikler, du har brug for, enten med en simpel nøgleordssøgning eller ved at angive applikation, forskningsområde, titel osv. En fuldstændig referenceliste kan fås ved at besøge QIAGENs referencedatabase online på eller kontakte QIAGENs tekniske service eller den lokale forhandler. Symbols <N> Indeholder tilstrækkelige reagenser til <N> tests Anvendes inden In vitro-diagnostisk medicinsk produkt 28 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/2014

27 Katalognummer Lot-nummer Materialenummer Komponenter Indeholder Nummer GTIN Globalt handelsvarenummer Temperaturbegrænsning Producent Læs brugsvejledningen Kontaktoplysninger For teknisk bistand og yderligere information henvises til vores tekniske supportcenter på eller du kan henvende dig til en af QIAGENs tekniske serviceafdelinger eller lokale forhandlere (se bagsiden eller besøg Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/

28 Bestillingsinformation Produkt Indhold Kat. nr. artus BK Virus RG PCRkit (24) artus BK Virus RG PCRkit (96) Til 24 reaktioner: Master, 4 kvantiteringsstandarder, intern kontrol, magnesiumopløsning, vand (PCR-kvalitet) Til 96 reaktioner: Master, 4 kvantiteringsstandarder, intern kontrol, magnesiumopløsning, vand (PCR-kvalitet) EASYartus BK Virus RG PCR-kit til integreret automatiseret prøveoprensning og patogendetektion fuldt i henhold til CE-IVD EASYartus BK Virus RG PCR Kit 1 EASYartus BK Virus RG PCR Kit 2 Til 48 virale nukleinsyreklargøringer og 24 analyser: 1 x EZ1 DSP Virus-kit, 1 x artus BK Virus RG PCR-kit (24) Til 48 virale nukleinsyreklargøringer og 48 analyser: 1 x EZ1 DSP Virus-kit, 2 x artus BK Virus RG PCR-kit (24) EZ1 DSP Virus-kit til automatiseret, samtidig oprensning af viralt DNA og RNA fra 1-14 prøver af humant plasma, serum eller CSF EZ1 DSP Virus Kit (48) Rotor-Gene Q MDx og tilbehør Rotor-Gene Q MDx 5plex Platform Til 48 virale nukleinsyreklargøringer: Fyldte reagensbeholdere, engangs filterspidsholdere, engangs filterspidser, prøverør, elutionsrør, buffere, bærer- RNA Realtids-PCR-cycler med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet), bærbar computer, software, tilbehør: Inklusive 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn. Installation og uddannelse ikke inkluderet EA11423 EA Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/2014

29 Produkt Indhold Kat. nr. Rotor-Gene Q MDx 5plex System Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM Platform Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM System Rotor-Gene Q MDx 6plex Platform Rotor-Gene Q MDx 6plex System Loading Block 72 x 0.1 ml Tubes Loading Block 96 x 0.2 ml Tubes Realtids-PCR-cycler med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet), bærbar computer, software, tilbehør: Inklusive 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse Realtids-PCR-cycler og højopløselig smelteanalysator med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet) plus HRMkanal, bærbar computer, software, tilbehør: Inklusive 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn. Installation og uddannelse ikke inkluderet Realtids-PCR-cycler og højopløselig smelteanalysator med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet) plus HRMkanal, bærbar computer, software, tilbehør: Inklusive 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse Realtids-PCR-instrument med 6 kanaler (blå, grøn, gul, orange, rød, violet), inkl. bærbar computer, software, tilbehør: Inklusive 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn. Installation og uddannelse ikke inkluderet Realtids-PCR-instrument med 6 kanaler (blå, grøn, gul, orange, rød, violet), inkl. bærbar computer, software, tilbehør: Inklusive 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse Aluminiumsblok til manuel opsætning af reaktion med en etkanalspipette i 72 x 0,1 ml rør Aluminiumsblok til manuel opsætning af reaktion i et standard 8 x 12-array med 96 x 0,2 ml rør Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/

30 Produkt Indhold Kat. nr. Strip Tubes and Caps, 0.1 ml (250) Strip Tubes and Caps, 0.1 ml (2500) PCR Tubes, 0.2 ml (1000) PCR Tubes, 0.2 ml (10000) 250 strips a 4 rør og hætter til 1000 reaktioner 10 x 250 strips a 4 rør óg høtter til reaktioner 1000 tyndvæggede rør til 1000 reaktioner 10 x 1000 tyndvæggede rør til reaktioner For opdateret licensinformation og produktspecifikke ansvarsfraskrivelser henvises til den aktuelle QIAGEN-kit-håndbog eller -brugervejledning. QIAGEN kit-håndbøger og brugervejledninger kan findes på eller kan rekvireres fra QIAGENs tekniske serviceafdeling eller den lokale leverandør. 32 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit 12/2014

31 Ved køb af dette produkt må køber anvende det til at udføre diagnostiske tjenester til human in vitro-diagnostik. Der gives ikke hermed noget generelt patent eller anden form for licens end denne specifikke brugsret via købet. Varemærker: QIAGEN, artus, EASYartus, EZ1, Rotor-Gene (QIAGEN Group). Aftale om begrænset licens Brug af dette produkt betyder, at enhver køber eller bruger af artus BK Virus RG PCR-kittet accepterer følgende vilkår: 1. artus BK Virus RG PCR-kittet må kun bruges i overensstemmelse med Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kittet og kun med de komponenter, der følger med kittet. QIAGEN giver ingen licens, under nogen intellektuel ejendomsret, til at bruge eller inkorporere komponenterne i dette kit med komponenter, der ikke er inkluderet i dette kit, undtagen som beskrevet i Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kittet og yderligere protokoller, som er tilgængelige på 2. Ud over de udtrykkeligt givne licenser giver QIAGEN ingen garanti for, at dette kit og/eller brugen af det ikke overtræder tredjeparts rettigheder. 3. Dette kit og dets komponenter er under licens til engangsbrug og må ikke genbruges, gendannes eller videresælges. 4. QIAGEN afviser specifikt alle andre licenser, udtrykte eller underforståede, end dem, der udtrykkeligt er angivet. 5. Køberen og brugeren af kittet indvilliger i ikke at tage, eller lade andre tage, skridt, der kunne føre til, eller fremme, handlinger, der forbydes ovenfor. QIAGEN kan håndhæve forbuddene i denne begrænsede licensaftale i enhver ret, og vil inddrive alle undersøgelses- og retsomkostninger, herunder advokatsalærer, i ethvert søgsmål for at håndhæve denne begrænsede licensaftale samt alle deres intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med kittet og/eller komponenterne deri. For opdaterede licensbetingelser henvises der til QIAGEN, alle rettigheder forbeholdes.

32 Australia Orders Fax Technical Austria Orders Fax Technical Belgium Orders Fax Technical Brazil Orders Fax Technical Canada Orders Fax Technical 800-DNA-PREP ( ) China Orders Fax Technical Denmark Orders Fax Technical Finland Orders Fax Technical France Orders Fax Technical Offers Germany Orders Fax Technical Hong Kong Orders Fax Technical Ireland Orders Fax Technical Italy Orders Fax Technical Japan Telephone Fax Technical Korea (South) Orders Fax Technical Luxembourg Orders Fax Technical Mexico Orders Fax Technical The Netherlands Orders Fax Technical Norway Orders Fax Technical Singapore Orders Fax Technical Spain Orders Fax Technical Sweden Orders Fax Technical Switzerland Orders Fax Technical UK Orders Fax Technical USA Orders Fax Technical 800-DNA-PREP ( ) Sample & Assay Technologies

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, ,

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, , artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4506363, 4506366 Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artushbvpcrkitce.aspx før udførelse

Læs mere

artus BK Virus QS-RGQ Kit

artus BK Virus QS-RGQ Kit artus BK Virus QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus BK Virus QS-RGQ Kit, version 1 4514363 Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artusbkvirusrgpcrkit.aspx,

Læs mere

artus VZV RG PCR Kit håndbog

artus VZV RG PCR Kit håndbog September 2009 artus VZV RG PCR Kit håndbog Version 1 24 (katalognr. 4502263) 96 (katalognr. 4502265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4502263, 4502265 1056824DA

Læs mere

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus HCV QS-RGQ Kit, version 1, 4518363, 4518366 Versionsstyring Dette dokument er artus HCV QS-RGQ-kit Ydelseskarakteristik, version 1, R3. Kontroller, hvilke

Læs mere

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Oktober 2014 Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Version 1 24 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4500363 1062626DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit)

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit) RespiFinder RG Panel Ydeevnekarakteristikker RespiFinder RG Panel, version 1, 4692163 Detektionsgrænse (LOD) Kontrollér tilgængelighed af nye elektroniske mærkningsrevisioner på www.qiagen.com/p/respifinder-rg-panel-ce

Læs mere

artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog December 2014 artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4500263) 96 (katalog nr. 4500265) Version 1 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q instrumenter 4500263, 4500265

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit

Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit Marts 2015 Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit Version 1 24 (Katalognr. 4518263) 96 (Katalognr. 4518265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4518263, 4518265

Læs mere

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog December 2010 artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4503363 1060926DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

artus EBV LC PCR Kit Håndbog

artus EBV LC PCR Kit Håndbog Marts 2015 artus EBV LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4501063) 96 (katalog nr. 4501065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler Instrument version 1 4501063, 4501065 1046892DA

Læs mere

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog Februar 2015 artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog 24 (catalog no. 4500063) 96 (catalog no. 4500065) Kvantitativ in vitro diagnostik For use with the LightCycler Instrument Version 1 4500063, 4500065 1046888DA

Læs mere

Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit

Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit Marts 2015 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 24 (katalognr. 4513263) 96 (katalognr. 4513265) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4513263, 4513265

Læs mere

PyroMark Q24-beholder

PyroMark Q24-beholder PyroMark Q24-beholder Version 2 Til dispensering af nukleotider og reagenser på PyroMark Q24 MDx Til in vitro-diagnostisk brug 979302 1062816DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R1 1062816DA

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus BK Virus QS-RGQ Kit (prøvetype: urin, 400 µl) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog Januar 2015 artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog 24 (katalognr. 4559263) Version 1 96 (katalognr. 4559265) Kvalitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4559263, 4559265

Læs mere

Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit

Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit 24 (Katalognr. 4504063) 96 (Katalognr. 4504065) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med LightCycler -instrumentet December 2014 Version 1 4504063, 4504065

Læs mere

QIAsymphony RGQ Applikationsark

QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ applikation artus EBV QS-RGQ-Kit (prøvetype: blod) Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx før

Læs mere

artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog

artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4551063) 96 (katalog nr. 4551065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler 1.1/1.2/1.5 og LightCycler 2.0 instrument Marts 2015 version

Læs mere

artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog

artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med LightCycler -instrumentet December 2014 Version 1 4509063, 4509065 1046924DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724

Læs mere

Håndbog til artus CMV RG PCR-kit

Håndbog til artus CMV RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus CMV RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4503263) 96 (katalognr. 4503265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4503263, 4503265 1046908DA

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus HSV-1/2 QS-RGQ Kit (prøvetype: plasma) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artushsv-

Læs mere

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog Maj 2012 artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog 24 (katalognr. 4513363) 72 (katalognr. 4513366) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

Håndbog til artus HBV RG PCR-kit

Håndbog til artus HBV RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus HBV RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4506263) 96 (katalognr. 4506265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4506263, 4506265 1046920DA

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Februar 2017 Til installation og anvendelse med PyroMark Q24-instrumenter og PyroMark Q24- softwareversion 2.0 Sample to Insight Om GIST RapidScreen Pyro

Læs mere

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik i molekylærbiologisk rutinediagnostik Respirationsvejsvirus som model Mette Høgh, cand. scient, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Mette.hoegh@hvh.regionh.dk Oversigt Introduktion

Læs mere

% &'(& )*+% &'(,!+$-*

% &'(& )*+% &'(,!+$-* !!"#$ % &'(& )*+% &'(,!+$-*.!!"#$ /0 12 /2. 0 3 4 % &'( +% + % &'(& 5 +26 7, 0/126.. 89$ 8.+3+ ) :);+ /012/2.2'-3 3: "#

Læs mere

Sample & Assay Technologies

Sample & Assay Technologies Februar 2015 artus SARS RG RT-PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4511263) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med artus 3000 og med Rotor-Gene 3000 Version 1 4511263 1046936DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

artus CT/NG QS-RGQ Kit

artus CT/NG QS-RGQ Kit artus CT/NG QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristikker artus CT/NG QS-RGQ Kit, Version 1, 4569365 Versionsstyring Dette dokument er artus CT/NG QS-RGQ-kit Ydelseskarakteristik, version 1, R2. Kontroller, om der

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Oktober 2014 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4501363 1060927DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt 3M Food Safety 3M Molecular Detection System Patogentesting Enkelt og nemt Fødevareproduktion er dit fagområde Fødevaresikkerhed er vores Forbrugerne stoler på at din virksomhed producerer fødevarer af

Læs mere

artus Mycobac. diff. LC PCR Kit Håndbog

artus Mycobac. diff. LC PCR Kit Håndbog artus Mycobac. diff. LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4556063) 96 (katalog nr. 4556065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler 1.1/1.2/1.5 og LightCycler 2.0 Instrument Marts

Læs mere

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Maj 2012 artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Version 1 24 (katalognr. 4518363) 72 (katalognr. 4518366) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4518363,

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Complex400_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Luftvejs- og urogenitale

Læs mere

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) Juli 2015 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 192 (katalog nr. 937036) Version 1 96 (katalog nr. 937055) QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Sample & Assay Technologies. artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog. Januar 2015. Kvantitativ in vitro diagnostik

Sample & Assay Technologies. artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog. Januar 2015. Kvantitativ in vitro diagnostik Januar 2015 artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4552163) 96 (katalog nr. 4552165) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med ABI PRISM 7000, 7700 og 7900HT Sequence Detection

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Aptima HIV-1 Quant Dx Assay

Aptima HIV-1 Quant Dx Assay Aptima Aptima HIV-1 Quant Dx Assay Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Generel information................................................. 2 Tilsigtet anvendelse.............................................................

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Februar 2015 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Version 3 Til in vitro-diagnostisk brug. 62124 1054989DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R5 1054989DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

PyroMark Q24 Kontrol Oligo - Håndbog

PyroMark Q24 Kontrol Oligo - Håndbog Marts 2015 PyroMark Q24 Kontrol Oligo - Håndbog Version 1 Til installationskontrol af PyroMark Q24 MDx system. Til in vitro-diagnostisk brug 979303 1057421DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden,

Læs mere

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSVEJLEDNING PAKKENS INDHOLD Wireless AC1200 Dual Band Access Point Bemærk: Med to aftagelige antenner. 12 V 1A STRØMFORSYNING

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Marts 2015 Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Version 4 Til in vitro-diagnostisk brug. 62724 1066790DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R4 1066790DA Sample & Assay Technologies QIAGEN

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

Vigtig bemærkning. Sample & Assay Technologies. December Til brugere af therascreen BRAF RGQ PCR-kittet:

Vigtig bemærkning. Sample & Assay Technologies. December Til brugere af therascreen BRAF RGQ PCR-kittet: December 2014 Vigtig bemærkning Til brugere af therascreen BRAF RGQ PCR-kittet: Vi vil gerne holde dig opdateret om nogle ændringer i therascreen BRAF RGQ PCR-kittet version 2. Ændring i cyklustærsklen

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA Juni 2015 PAXgene Blood RNA Kit-håndbog 50 (katalog nr. 762174) Version 2 762174 R2 1051083DA PreAnalytiX GmbH, Feldbachstrasse, CH-8634 Hombrechtikon Produceret af QIAGEN GmbH for PreAnalytiX Varemærker:

Læs mere

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Brugsanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard for massekalibrering, som viser en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- og -proteinprofil plus yderligere proteiner. Til anvendelse ved matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

therascreen BRAF RGQ PCR-kit Håndbog

therascreen BRAF RGQ PCR-kit Håndbog Juni 2016 therascreen BRAF RGQ PCR-kit Håndbog 24 Version 2 Til in vitro-diagnostisk brug Til brug med Rotor-Gene Q MDx-instrumenter 870211 TYSKLAND QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, R2 1072802DA

Læs mere

Håndbog til artus CMV TM PCR-kit

Håndbog til artus CMV TM PCR-kit Håndbog til artus CMV TM PCR-kit 24 (katalognr. 4503163) 96 (katalognr. 4503165) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med ABI PRISM 7000, 7700 og 7900HT Sequence Detection Systems December 2014

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog PAXgene Blood RNA Kit-håndbog Version 2 PAXgene Blood RNA-systemet indeholder et rør til blodprøvetagning (PAXgene Blood RNA-rør) og et kit (PAXgene Blood RNA-kit) til oprensning af nukleinsyrer. Systemet

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

ComPilot Lynvejledning

ComPilot Lynvejledning ComPilot Lynvejledning Du kan få yderligere oplysninger om ComPilot ved at kontakte kundeservice på tlf. +1 877 829 0026 eller customerservice@advancedbionics.com AB AG T: +41.58.928.78.00 info.switzerland@advancedbionics.com

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

ScanGel NEUTRAL Kort Kort

ScanGel NEUTRAL Kort Kort ScanGel NEUTRAL 86429 48 Kort 86430 1080 Kort NEUTRAL GEL Serumkontrol, irregulær antistofscreening, forligelighed IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Quick Guide til. MATCH IT! DNA software. Til in vitro-diagnostisk brug. Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser 1 LC1497DA.

Quick Guide til. MATCH IT! DNA software. Til in vitro-diagnostisk brug. Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser 1 LC1497DA. Quick Guide til MATCH IT! DNA software Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser Til in vitro-diagnostisk brug 1 LC1497DA.1 (09/15) Denne manual er fremstillet til anvendelse med MIDNA MATCH

Læs mere

artus VZV LC PCR Kit Håndbog

artus VZV LC PCR Kit Håndbog artus VZV LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4502063) 96 (katalog nr. 4502065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler 1.1/1.2/1.5 og LightCycler 2.0 Instrument Januar 2007 version

Læs mere

Håndbog til therascreen KRAS RGQ PCR-kit

Håndbog til therascreen KRAS RGQ PCR-kit August 2014 Håndbog til therascreen KRAS RGQ PCR-kit 24 Version 1 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug med Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM- eller Rotor-Gene Q 5plex HRM-instrumenter 874011 QIAGEN Manchester

Læs mere

QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) Marts 2017 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) Version 1 192 Til in vitro-diagnostisk brug 937556 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden TYSKLAND R2 1103177DA Sample to Insight

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Formål I denne

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Analyserapport nr

Analyserapport nr ApodanNordic A/S Att. Heine Dalsgaard Legravsvej 63 2300 København S Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger DLK PRO DOWNLOAD KEY Avancerede digitale tachograf løsninger DLK Pro Download Key Download tools PC program Med Download Tools programmet, der ligger på din DLK Pro, kan du; Se de generelle data for hver

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning. Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument

ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning. Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument ESET Cyber Security yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

HASTEMEDDELELSE FOR SIKKER BRUG Reservebatterier og nye instruktioner til brugere af PAD 300/PAD 300P (hjertestarter med offentlig adgang)

HASTEMEDDELELSE FOR SIKKER BRUG Reservebatterier og nye instruktioner til brugere af PAD 300/PAD 300P (hjertestarter med offentlig adgang) september, 26 2012 HASTEMEDDELELSE FOR SIKKER BRUG Reservebatterier og nye instruktioner til brugere af PAD 300/PAD 300P (hjertestarter med offentlig adgang) Kære Kunde, Formålet med dette brev er at informere

Læs mere

QIAsymphony SP protokolark

QIAsymphony SP protokolark QIAsymphony SP protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Disse protokoller er til oprensning af totalt DNA fra væv og formalinfikseret,

Læs mere

Håndbog til artus CT/NG QS-RGQkit

Håndbog til artus CT/NG QS-RGQkit oktober 2014 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQkit Version 1 96 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4569365 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724

Læs mere