IMT-organisering 1. januar Direktør Mikael Skov Mikkelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMT-organisering 1. januar 2012. Direktør Mikael Skov Mikkelsen"

Transkript

1 IMT-organisering 1. januar 2012 Direktør Mikael Skov Mikkelsen

2 Enhedsorganisering Direktør Administration Kunder & Forretning Service & Support Medico Drift & Infrastruktur Projekt & Implementering

3 Administration Administrationschef Per Ole Front

4 Administration Enhedens formål Sikre at IMT's ressourcer anvendes i overensstemmelse med strategier, politikker, planer, programmer og beslutninger Optimere ressourceanvendelsen samt sikre og udvikle IMT's personalekompetencer Sikre at aktiviteterne i IMT udøves under overholdelse af relevant lovgivning samt regler fastsat af koncerndirektionen og Regionsrådet Udføre en række konkrete administrative opgaver og funktioner Økonomi- og aktivitetsstyring Personale og organisation Jura Udbud, indkøb og licensstyring (overordnet/strategisk) Kommunikation Intern service Kompetencecenter for løbende kvalitetsforbedring Informationssikkerhed inden for opgaveområdet Ca. 50 årsværk

5 Organisering Administration Administrationschef Ledelsessekretariatet Økonomi & Aftaler Styring & Kvalitet Service & Kommunikation

6 Sektionens formål Ledelsessekretariatet Sekretariatsbetjening og rådgivning af direktør og chefgruppe Administrativt kontaktpunkt for regionens direktion og øvrige enheder samt for eksterne parter Bistand til og sekretariatsbetjening af direktøren og administrationschefen Sekretariatsbetjening af chef- og ledergruppemøder Koordinering af bestillinger fra/til direktør eller chefgruppe ift. organisationen Strategisk og forretningsmæssig sparring med direktøren Rådgivning om organisations- og ledelsesudvikling 3-5 årsværk

7 Økonomi & Aftaler Sektionens formål Optimere og dokumentere anvendelsen af IMT s ressourcer Optimere indkøb Sikre at ressourceanvendelse og indkøb i IMT udøves under overholdelse af relevant lovgivning samt regler fastsat af direktionen og Regionsrådet Budgetlægning, økonomirapportering og regnskabsaflæggelse Aktivitetsplanlægning Budget- og aktivitetsopfølgning Betalinger Økonomisk revision Kompetencecenter for udbud, indkøb og kontraktstyring Licensaftaler og -rådgivning samt overordnet, strategisk licensstyring Juridisk rådgivning årsværk

8 Styring & Kvalitet Sektionens formål Sikre nødvendig og tilstrækkelig styringsinformation til IMT s ledelse Sikre og dokumentere IMT s forretningsudvikling Ledelsesinformation Overordnet strategisk planlægning Målfastsættelse og -opfølgning vedrørende aktivitet og kvalitet Analyser og monitorering af aktiviteter, kvalitet mv. Styrings- og kvalitetsværkstøjer Risikoanalyser og monitorering, fx inden for informationssikkerhed Kompetencecenter for løbende forbedringer, herunder både proces- og leverancekvalitet (fx Lean og Six Sigma) Koordinerende ift. regionens samlede kvalitetsarbejde (fx akkrediteringer) Kompetencecenter for informationssikkerhed årsværk

9 Service & Kommunikation Sektionens formål Administration og personaleudvikling Intern og ekstern kommunikation Understøtte videndeling i IMT Udvikle og vedligeholde de fysiske og praktiske rammer for IMT s aktiviteter Personaleadministration, løn og rekruttering Personaleudvikling MED og TR Intern service Lokaler og kantine Reception og telefonomstilling Arbejdsmiljø Kommunikation og videndeling Presse (single point of contact) Arkivering, journalisering og dataanmeldelser o.a årsværk

10 Kunder & Forretning Kundechef Pia Kopke

11 Kunder & Forretning Enhedens formål Udvikling og vedligeholdelse af en professionel governance for IMT Strategisk og operationel rådgivning om it-udviklingen i Region Hovedstaden, herunder koordinering til regionens samarbejdspartnere og repræsentation af regionen nationalt og internationalt Opbygning og vedligeholdelse af tætte og konstruktive kunderelationer mellem IMT og kunderne Vedligeholdelse af forretningssystemerne samt opfølgning på implementering af disse under hensyn til forretningens behov Deltage i etablering af ny sundhedsplatform Udvikling og vedligeholdelse af it-governancestrukturen for IMT Strategi og metodeudvikling Innovation Virksomhedskontakt Systemkoordinering Tværsektoriel koordinering Informationssikkerhed inden for opgaveområdet Klinisk 2. level support og uddannelse Ca. 110 årsværk

12 Organisering Kunder & Forretning Kundechef H-EPJ OPUS Arbejdsplads Governance H-EPJ Øvrige Systemer Hospitals- & Virksomhedskoordinering Special- & Tværsektorielle Systemer Innovation & Administrative Systemer

13 Governance Sektionens formål Udvikling, implementering og vedligeholdelse af governancemodel for IMT Koordinering af IMT-governancemodel med andre governancemodeller, fx regionens, RSI og den nationale governancemodel Ansvar for processen fra idé til projekt Sikre ensartet og koordineret udarbejdelse af IMT-strategier Sekretariatsbetjening af de overordnede styringsfora, fx RSI og UD Udvikle og vedligeholde værktøjer i IMT-governancemodellen Understøtte IMT og kunderne i anvendelsen af IMT-governance Sikre sammenhæng mellem forskellige styringssetup Sikre sammenhæng til øvrige modeller, fx økonomimodel og projektstyringsmodel Skabe overblik over alle investeringer Udvikling af strategikoncepter Facilitering af og deltagelse i IMT-strategiarbejde Enhedssekretær årsværk

14 Hospitals- og Virksomhedskoordinering Sektionens formål Varetage planlægning, koordinering og dialog mellem kunderne og IMT på det strategiske og taktiske niveau Dialog med kundernes direktioner og ledelser Være bindeled mellem de enkelte dele af klinikken og enhederne i IMT i forbindelse med eksempelvis - Implementering - Serviceaftaler - Major incidents Bidrage til at kunder og IMT forstår og arbejder efter aftaler og modeller beskrevet i snitfladedokumentet Rådgive forretningen Udvikle og vedligeholde overblik over aftaler og aktiviteter hos kunderne Sikre ensartethed og gennemskuelighed i dialog og aftaler med kunderne årsværk

15 H-EPJ OPUS Arbejdsplads Sektionens formål Vedligeholdelse af H-EPJ-systemerne (H-EPJ-portalen, OPUS Arbejdsplads) samt opfølgning på implementering af disse under hensyn til forretningens behov Rådgivning og sparring om systemerne i H-EPJ Rådgive, koordinere og afdække ideer til ny- og videreudvikling af H-EPJ Bidrage til standardiseret konfiguration og anvendelse af systemerne i H-EPJ Planlægge og gennemføre opgraderinger af systemerne i H-EPJ, herunder test- og implementeringsaktiviteter Deltage i etablering af ny sundhedsplatform Sikre tværgående vejledninger for systemernes anvendelse, herunder at der foreligger nødprocedurer Deltage i kvalitetsudvikling af H-EPJ og sikre tæt samarbejde til kvalitetsorganisationen Koordinering mellem systemadministrator, driftsansvarlig, service delivery og governancestrukturen Løbende leverandørkontakt 2. level support på H-EPJ-systemerne Undervisning i systemanvendelse efter idriftsættelse Kompetencecenter for risikomanagement og UTH årsværk

16 H-EPJ Øvrige Systemer Sektionens formål Vedligeholdelse af H-EPJ-systemerne (EPM, ORBIT, MIRSK) samt opfølgning på implementering af disse under hensyn til forretningens behov Rådgivning og sparring om systemerne i H-EPJ Rådgive, koordinere og afdække ideer til ny- og videreudvikling af H-EPJ Bidrage til standardiseret konfiguration og anvendelse af systemerne i H-EPJ Planlægge og gennemføre opgraderinger af systemerne i H-EPJ, herunder test- og implementeringsaktiviteter Deltage i etablering af ny sundhedsplatform Sikre tværgående vejledninger for systemernes anvendelse, herunder at der foreligger nødprocedurer Deltage i kvalitetsudvikling af H-EPJ og sikre tæt samarbejde til kvalitetsorganisationen Koordinering mellem systemadministrator, driftsansvarlig, service delivery og governancestrukturen Løbende leverandørkontakt 2. level support på H-EPJ-systemerne Undervisning i systemanvendelse efter idriftsættelse Kompetencecenter for risikomanagement og UTH årsværk

17 Special- & Tværsektorielle Systemer Sektionens formål Rådgivning, sparring, vedligehold og opfølgning på special og tværsektorielle systemer (LABKA, Diabetes-RASK, RIS/PACS, Patologi, Mikrobiologi, e-journal mv.) For kliniske specialsystemer er der ofte systemadministratorer og ejere placeret på hospitalerne. Sektionen skal inden for kliniske specialsystemer og tværsektoriel kommunikation sikre - rådgivning, koordinering og afdækning af ideer til ny- og videreudvikling af systemerne - bidrag til standardiseret konfiguration og anvendelse af systemerne - planlægning og gennemførelse af opgraderinger af systemerne, herunder test og implementeringsopfølgninger Udarbejde tværgående vejledninger for systemernes anvendelse, herunder nødprocedurer Deltage i kvalitetsudvikling af systemerne og sikre tæt samarbejde med de sundhedsfaglige råd og kvalitetsorganisationen Sikre et tæt samarbejde med sektorerne og nationale fora (fx sundhed.dk, borger.dk og telemedicin) Opgaver på det telemedicinske område årsværk

18 Innovation & Administrative Systemer Sektionens formål Planlægning og koordinering af innovationsprojekter, herunder understøttelse af IMTenhedernes innovationstiltag, samt planlægning af samarbejde med øvrige regionsinitiativer Rådgivning, sparring, vedligeholdelse og opfølgning på administrative systemer Koordinering af IMT-opgaver i relation til hospitalsbyggerierne Planlægge og koordinere innovationsprojekter i samarbejde med Koncern Regional Udvikling og andre innovationsfora i regionen Deltage i innovationsprojekter (herunder regionens hospitalsbyggerier) og/eller overdrage disse til øvrige enheder i IMT Deltage i arbejdet med offentlig-privat-innovationssamarbejde, herunder videreudviklingen af forskningsaktiviteter på tværs af sektorer IMT vil typisk være systemejer af basissystemer, og sektionen skal sammen med IMT-kolleger - rådgive, koordinere og afdække ideer til ny- og videreudvikling af systemerne - bidrage til standardiseret konfiguration og anvendelse af systemerne - planlægge og gennemføre opgraderinger af systemerne, herunder implementeringsopfølgninger - sikre tværgående vejledninger for systemernes anvendelse, herunder at der foreligger nødprocedurer For administrative systemer varetages ovenstående opgaver i samarbejde med systemejere/- administratorer årsværk

19 Service & Support Servicechef Torben Dalgaard

20 Service & Support Enhedens formål Kompetent og professionel brugerservice vedr. it, medicoteknik og telefoni Bruger- og on-site-support Brugeradministration Problem og incident management (i samarbejde med Drift & Infrastruktur) Udvikle og vedligeholde leveranceprocesserne Indkøb af computere, telefoner mv. Informationssikkerhed inden for opgaveområdet Ca. 155 årsværk

21 Organisering Service & Support Servicechef Servicedesk Processer & Koncepter Support RH Support Nord Support Byen Support Midt Support Syd Support PSYK IMT Bornholm

22 Sektionens formål Servicedesk Servicedesk for alle henvendelser om it, medicoteknik og telefoni Servicedesk (1. og 2. level support) 1. level support har til formål at sætte dagsordenen for god kommunikation med brugerne 1. level support skal varetage incident management (Incident Response Team) og overvågning 2. level løser opgaver der ikke løses i 1. level, i samarbejde med Drift & Infrastruktur, Kunder & Forretning og supportsektionerne 2. level varetager problemmanagement Servicedesken skal samlet varetage brugeradministration, licensoprydning, modtagelse af nye systemer og forestå kompetenceudvikling årsværk en af den centrale servicedesk vil stige efterhånden som, der i løbet af 2012 flyttes flere og flere hospitaler og virksomheder ind under denne sektion.

23 Processer & Koncepter Sektionens formål At definere og udbrede processer og koncepter til sikring af en ensartet service og koblingen til de øvrige enheder i IMT (ITIL manager inden for alle ITIL v3-discipliner) Licensstyring i form opfølgning på licensanvendelse Varetage vareindkøb og sikre fungerende indkøbsaftaler i samarbejde med Administration Definere og udbrede koncepter og ITIL-processer Lede udarbejdelse af SLA er og servicekataloger i tæt samarbejde med de øvrige sektionsledere Definere overleveringskoncept for modtagelse af nyt, vi skal servicere Udarbejde måle- og opfølgningssystemer, samt følge op på bl.a. performance Definere koncepter for problemløsninger og udbrede disse Sikre dokumentation og vedligeholde selvbetjeningsvejledninger på intranet Teknisk projektledelse, herunder ledelse af servicedesk-sammenflytning Kvalitetsarbejde Anskaffe værktøjer og udarbejde standarder Sætte standarder for computere og andre enheder Sikre indkøbsaftaler med rette service til rette pris i samarbejde med Administration Følge op over for leverandører vedr. service mv. Enhedssekretær årsværk

24 Support Sektionens formål Yde on-site-support i tæt samarbejde med servicedesken 2. og 3. level support i samarbejde med servicedeskens 2. level support Flytninger og byggeprojekter On-site-support, opsætning og vedligehold af it og telefoni Vedligeholdelse af CMDB Tekniske implementeringer i samarbejde med Projekter & Implementering Organiseringen: Support RH (20-25) - Rigshospitalet inkl. IMT Support Nord (20-25) - Hillerød, Helsingør og Frederikssund inkl. Regionsgården, Stabe og Den Sociale Virksomhed Support Byen (10-15) Frederiksberg og Bispebjerg Support Midt (15-20) Gentofte og Herlev inkl. HR- og Uddannelsesvirksomheden Support Syd (20-25) Hvidovre, Amager og Glostrup Support PSYK 10-15) Psykiatrien Følgende virksomheder betjenes ud fra deres geografiske placering og under et af ovenstående områder (defineres nærmere): - Region Hovedstadens Apotek - Den Præhospitale Virksomhed - Desuden betjenes lægevagten, 112 og andet lokalt, hvor de er placeret.

25 Sektionens formål IMT Bornholm At sikre en god lokal service på Bornholms Hospital vedr. it, medicoteknik og telefoni At sikre en god lokal service på Bornholms Hospital vedr. it, medicoteknik og telefoni 5-10 årsværk

26 Medicochef Arne Talbot Medico

27 Enhedens formål Medico Professionel installation, on-site support, opfølgning og vedligeholdelse af regionens medicotekniske udstyr. Rådgivning om udviklingen i og anskaffelse af medicoteknisk udstyr Repræsentation af regionen nationalt og internationalt Optimere og systematisere it-integration Medicoteknisk udstyr, herunder røntgen- og nuklearmedicinsk udstyr Anskaffelse, installation og bortskaffelse Service, kontrolmålinger og indstillinger Kravspecifikation Uddannelse, instrukser og vejledninger Udvikling og It-integration Informationssikkerhed inden for opgaveområdet Ca. 80 årsværk

28 Organisering - Medico Medicochef Billeddiagnostik, Laboratorie & Dialyse It-Integration & Medicoudvikling Behandlingsudstyr Koordinering & Kvalitetssikring Monitoreringsudstyr

29 Billeddiagnostik, Laboratorie & Dialyse Sektionens formål Professionel installation, support og vedligeholdelse af billeddiagnostisk, laboratorie- og dialyseudstyr Opfølgning på brugen af udstyret Strategisk og operationel rådgivning Anskaffelser, installation, konfiguration og bortskaffelse Medicoteknisk vejledning og rådgivning Leverandørstyring Risikovurdering Vedligehold og kontrol af kvalitet for udstyr Koordination med medicoteknikere på kliniske afdelinger Support (on-site og off-site) Strålingssikkerhed Dokumentation årsværk

30 Sektionens formål Behandlingsudstyr Professionel installation, support og vedligeholdelse af behandlingsudstyr. Opfølgning på brugen af udstyret Strategisk og operationel rådgivning Anskaffelser, installation, konfiguration og bortskaffelse Medicoteknisk vejledning og rådgivning Leverandørstyring Risikovurdering Vedligehold og kontrol af kvalitet for udstyr Koordination med medicoteknikere på kliniske afdelinger Support (on-site og off-site) Dokumentation årsværk

31 Sektionens formål Monitoreringsudstyr Professionel installation, support og vedligeholdelse af monitoreringsudstyr Opfølgning på brugen af udstyret Strategisk og operationel rådgivning Anskaffelser, installation, konfiguration og bortskaffelse Medicoteknisk vejledning og rådgivning Leverandørstyring Risikovurdering Vedligehold og kontrol af kvalitet for udstyr Koordination med medicoteknikere på kliniske afdelinger Support (on-site og off-site) Dokumentation årsværk

32 Sektionens formål It-Integration & Medicoudvikling Integration mellem it-systemer samt mellem medicoteknisk udstyr og it-systemer Udvikling, vedligehold og dokumentation af integrationsservices Deltagelse i interne, nationale og internationale udviklingsprojekter It-integration generelt (middleware) Integration mellem medicoteknisk udstyr og systemer Udviklingsprojekter Dataopsamling og databehandling Medicotekniske systemer Medicotekniske og it-integrationsprojekter indenf or telemedicin og hjemmemonitorering Patientkald indførsel inkl. integration til medicoteknisk udstyr Digital patient-tv-projekter Medicoteknisk deltagelse i innovationsprojekter Koordination af universitetssamarbejde vedrørende medicoteknik årsværk

33 Sektionens formål Koordinering & Kvalitetssikring Sikre koordinering og samarbejde på de udstyrsspecifikke sektioner Koordinering i forhold til brugere, Administrationen og Koncern Indkøb ved anskaffelser Sikre ensartet registrering af alt medicoteknisk udstyr Koordinering af kvalitetssikrings og akkrediterings aktiviteter Koordinering og samarbejde internt og eksternt (herunder til eksterne medicoteknikere) Koordinering af indkøb og anskaffelse i samarbejde med Koncern Indkøb og Administrationen Koordinere standardisering og registrering af udstyr Koordinere brugerpaneler Standardisering af vedligeholdskontrakter Lovgivning/akkreditering Kvalitetssikring af ensartet registrering af udstyr (interne og eksterne medicoteknikere) Vedligehold af GMDN-klassifikation Metoder til kvalitetssikring af apparatur Samarbejde med patientsikkerhedsorganisation Fælles arbejdsgange for brug af udstyr Vejledninger og kommunikation Brugeruddannelse Koordination af medicoteknisk byggerådgivning Enhedssekretær årsværk

34 Drift & Infrastruktur Driftschef Niels Jespersen

35 Enhedens formål Drift & Infrastruktur Professionel drift og vedligeholdelse af regionens systemer og infrastruktur Driftssupport og sagsstyring Effektivisering af driften Forbedring af regionens infrastruktur Drift af kommunikations- og netværksteknologier, middleware- og integrationskomponenter, databaser, servere, storage samt backup/restore Administration af regionens forretningsapplikationer Planlægning og koordinering af ændringer i systemer og infrastruktur Idriftsættelse af systemer Proaktiv kapacitetsplanlægning Leverandørkontraktstyring Informationssikkerhed inden for opgaveområdet Ca. 100 årsværk

36 Organisering Drift & Infrastruktur Driftschef Service Delivery System Management Application Management Communication & Facility MS UX

37 Sektionens formål Service Delivery Procesunderstøttelse på drifts- og infrastrukturområdet Projektunderstøttelse Kundeunderstøttelse Leverandørstyring Change: planlægge, kvalitetssikre, koordinere og sikre udførelsen af changes Release og deployment Service design: udvikle og vedligeholde serviceydelser Kontrakt- og processtyring for sourcing Leverandørsamarbejde, kontraktstyring SLA, kapacitet, tilgængelighed, kvalitet, ressourcer Driftsarkitektur Enhedssekretær årsværk

38 Sektionens formål System Management Sikre synergi mellem forretningsforståelse og teknisk specialviden Skabe og vedligeholde overblik over Regionens systemportefølje Systemadministration på applikationsniveau (TSA) Fejlfinding på systemniveau i samarbejde med andre specialister og leverandører Vejlede om, planlægge og sikre gennemførsel af ændringer, opgraderinger, nyetableringer og nedtagning af systemer og delmængder af systemer, integrationer og infrastruktur Systemadministration på applikationsniveau Fejlfinding på applikationsniveau Change og release Tekniske og rådgivende specialistopgaver i forbindelse med projekter og lignende Optimerings-, effektiviserings- og konsolideringsopgaver Planlægningsopgaver i forbindelse med ovenstående opgavetyper Leverandørstyring Dokumentationsopgaver årsværk

39 Sektionens formål Application Management Udvikle klienter og systemstyring på den store portefølje af mindre applikationer Udvikling af images og installationspakker til PC og andre klienter (fx smartphones, PDA er mv.) Koordination af scripts og policies til klienter Sikring af sammenhæng mellem serverapplikationer og deres afvikling på klienter. Systemstyring på mindre applikationer årsværk

40 Sektionens formål Communication & Facility Samlet drift og koordinering af informations- og kommunikationsteknologiske løsninger Facility management Konsolidering og udvikling af kommunikationsområdet Eksisterende systemer: IP-telefoni, analog telefoni, mobilløsninger, videokonference, mail mv. Sammentænkning, udvikling af samlende, synkrone og asynkrone løsninger, fx Unified Communications Drift af datacentre og SAN, herunder sikre sammenhængen til outsourcet netværk Opsætning, nedtagning af servere og infrastrukturkomponenter Forsyningssikkerhed til datacentre og infrastrukturkomponenter årsværk

41 Sektionens formål MS Sikker og stabil drift af servere med Microsoft-styresystem og SQL, herunder databaser, storage og backup Driftsvedligehold Systemadministration Databaseadministration Backup/restore-administration Change- og releasehåndtering, herunder patch management årsværk

42 Sektionens formål UX Sikker og stabil drift af servere med styresystem af unix-typen og Oracle, herunder databaser, storage og backup Driftsvedligehold Systemadministration Databaseadministration Backup/restore-administration Change- og releasehåndtering, herunder patch management årsværk

43 Projekt & Implementering Projektchef Niels Reichstein Larsen

44 Projekt & Implementering Enhedens formål Gennemføre it-projekter fra beslutning til og med ibrugtagning Sikre sammenhæng mellem omkostninger, investeringer og værdiskabelse for regionen Basere projekterne på teknologisk, fagligt og organisatorisk udsyn og evidensbaseret indsigt Samlet styring af projektportefølje og tværgående opfølgningsansvar Anskaffelse, test, organisatorisk implementering og idriftsættelse af systemer Projekt-, program- og porteføljestyring Estimering og planlægning Udvikling og vedligehold af fælles projektmodel og -processer Arkitektur, standarder og integration Kliniske databaser og sundhedsdata til brug for forskning, udvikling og rapportering Informationssikkerhed inden for opgaveområdet Ca. 120 årsværk

45 Organisering Projekt & Implementering Projektchef Virksomheds implementering Projekt-, Program- & Porteføljestyring Uddannelse & Anvendelse Arkitektur & Løsningsdesign Sundhedsplatform Idriftsættelse & Test Klinisk Information & Data

46 Enhedens formål Virksomhedsimplementering Professionel implementering på virksomheder og stabe Forankre implementering af projekter lokalt Monitorere og følge op på gevinstrealisering Sikre lokal tilstedeværelse af IMT medarbejdere Koordinering af virksomhedens og IMT s resurser Planlægning og koordinering af implementering i sammenhæng med øvrige projekter på virksomhederne Rådgivning om realiserbare KPI er for implementering Opsætning af før- og eftermålinger i virksomhederne Deltage i projektrelateret uddannelse årsværk

47 Projekt, Program & Porteføljestyring Enhedens formål Effektiv og professionel forvaltning af projektporteføljen Regionens excellencecenter for program- og projektstyring Kompetenceudvikling og sparring til projekter og projektledere Udvikling og vedligehold af program og projektstyringsmodel Porteføljerapportering, - analyse og dashboard med fokus på fremdrift, økonomi og kvalitet Resurce- og kapacitetsplanlægning for projektporteføljen Monitorere og opfølgning på afhængigheder og risici Kompetencecenter for businesscases, gevinstrealisering, estimering og resurseplanlægning Kompetenceudvikling og klassificering af projektledere Fleksibel allokering af projektledere på tværs af projekter og region Senior projektledere årsværk

48 Uddannelse & Anvendelse Enhedens formål Organisatorisk implementering af regionens projekter Øge brugervenligheden i de kliniske applikationer Ensartet og virksomhedsunderstøttende uddannelse Standardisering og videreudvikling af implementeringskoncept og -pakker Standardisering og videreudvikling af undervisningsmateriale Kontinuerlig optimering af uddannelses- og læringskoncepter til projekter gennem øget anvendelse af ny teknologi Udvikle og anvende human factors engineering i projekterne med praktisk afprøvning i IT-Xperimentariet Planlægge og deltage i klinisk test og evaluering Etablere og vedligeholde klinisk testpanel Projektledere og projektdeltagere med særlig viden om området årsværk

49 Arkitektur & Løsningsdesign Enhedens formål Etablering og vedligeholdelse af et leveranceorienteret arkitektur rammeværk Strategisk og taktisk rådgivning, løsningssparring og anvisning Konsolidering, standardisering og metodeudvikling m.h.p. omkostningseffektiv drift og anskaffelser Kompetencecenter og myndighed ift. arkitekturspørgsmål Arkitekturmæssig kvalitetssikring af projektleverancer Arkitekturafklaringer og -sparring til driftsarkitekterne Faglig rådgivning og sparring i høringer Design og dokumentation af løsninger Projektdeltagere med særlig viden om området, som kan deltage i projekterne årsværk

50 Enhedens formål Sundhedsplatform Kravspecificere og gennemføre udbud og anskaffelse Implementering og idriftsættelse lokalt og centralt Deltage i igangværende projekter irt til H-EPJ, fx Booking og EPM3 Etablering og dynamisk tilpasning af programorganisation Koordinering af resurser til gennemførelse af programmet i virksomhederne og IMT Planlægning og koordinering af implementering i sammenhæng med øvrige projekter på virksomhederne Etablering af før- og eftermålinger i virksomhederne Initiel opfølgning på gevinstrealiseringsplan årsværk

51 Sektionens formål Idriftsættelse og test Effektiv teknisk implementering og idriftsættelse af regionens projekter Validering af applikationernes tekniske robusthed Standardisering og videreudvikling af metoder og best practices til brug for test- og kravspecifikation Testmanagement Standardisere, idriftsætte og driftscertificere projekter Tekniske projektledere og projektdeltagere med særlig viden om området årsværk

52 Sektionens formål Klinisk Information & Data Regionalt center for sundhedsinformatiske kliniske kvalitetsdata Koble sundhedsdata med kvalitetsrapportering og klinisk ledelsesinformation Kompetencesamarbejde om Business Intelligence med KøK Kompetencecenter i det nationale samarbejde om kliniske kvalitetsdatabaser Vedligeholde og udvikle kendskab til og anvendelse af kliniske data i regionens systemportefølje Understøtte regionens behov for data til produktionsunderstøttelse, kvalitet eller ledelsesinformation Udvikle og vedligeholde kliniske analyseværktøjer på området Effektivisere og øge udnyttelsen af kliniske data og reducere klinikernes tidsforbrug på registrering af data Forvaltning af stamdata årsværk

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart.

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart. Dato: 15. maj 2014 Brevid: 2255385 Status for Sundhedsplatformen Baggrund Den 20. december 2013 underskrev Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med den amerikanske leverandør Epic om levering

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Der er udbudt følgende delaftaler: Delaftale 1: Digital forretningsstrategi Delaftale 2: It-strategi og governance Delaftale 3: It-konsulenter

Læs mere

IT-organisering. Pejlemærker for fremtidig fordeling af ansvar og opgaver indenfor IT-området. Flemming Bøge, oktober 2008

IT-organisering. Pejlemærker for fremtidig fordeling af ansvar og opgaver indenfor IT-området. Flemming Bøge, oktober 2008 -organisering Pejlemærker for fremtidig fordeling af ansvar og opgaver indenfor -området Flemming Bøge, oktober 2008 Adskil diskussionerne Ønsket opgavevaretagelse Placering af ansvar og kompetence Fysisk

Læs mere

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2 OS2 organisering Forslag til governance for OS2 Governance for OS2 Generalforsamling Bestyrelse Forretningsudvalg Koordinationsudvalg Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Governance

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Driftsrapport. Region Hovedstaden IMT Drift & Infrastruktur. Driftsrapport for 1. 31. maj 2012. IMT Drift & Infrastruktur Region Hovedstaden

Driftsrapport. Region Hovedstaden IMT Drift & Infrastruktur. Driftsrapport for 1. 31. maj 2012. IMT Drift & Infrastruktur Region Hovedstaden Driftsrapport 1. til 31. maj 2012 Region Hovedstaden IMT Drift & Infrastruktur Driftsrapport Driftsrapport for 1. 31. maj 2012 IMT Drift & Infrastruktur Region Hovedstaden Driftsrapport Perioden fra 1.

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Manual / Organisationsdiagrammer

Manual / Organisationsdiagrammer Manual / Organisationsdiagrammer Farvekoder RG: 0, 37, 85 Niveau 1 ( Koncern, direktion, koncernstabe) RG: 128, 146, 170 Niveau 2 (enheder) RG border 1 px: 0,37,85 Niveau 3 (understillede tværgående enheder,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010.

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 25. januar 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Mette Bomholt Klem, Projektleder RegH

Mette Bomholt Klem, Projektleder RegH Projekt OPUS arbejdsplads udbredelse Idriftsættelse af Rigshospitalet Mette Bomholt Klem, Projektleder RegH Hvem har OPUS? Hvem mangler? Rigshospitalet Bornholms hospital Bispebjerg hospital Frederiksberg

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

IT Service Management. Orker I Fyn?

IT Service Management. Orker I Fyn? IT Service Management på fynsk Orker I Fyn? Servicemangement på fynsk Organisering: Borgmesterforvaltningen By- og Kulturforvaltningen Børn- og Ungeforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse. Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden. 12. og 13. oktober Nyborg Strand

Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse. Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden. 12. og 13. oktober Nyborg Strand Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden 12. og 13. oktober Nyborg Strand Susanne Østerberg, Afdelingen for Kunderelationer, Koncern

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indhold 1. Indledning... 3 2. Om Region Sjælland, Koncern Økonomi... 3 3. Vigtige opgavefelter... 6 4. Den ideelle kandidat... 7 5. Ansættelsesforhold...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Økonomichef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Stillings- og personprofil. Økonomichef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Stillings- og personprofil Økonomichef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Maj 2016 Opdragsgiver Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Adresse Herlufsvænge 14A 4700 Næstved (arbejdssted) Stilling Økonomichef

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv Dorte Stigaard, direktør Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om? at reformere sundhedssektoren at gøre det bedre

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

Brugerinddragelse er helt fundamentalt

Brugerinddragelse er helt fundamentalt Brugerinddragelse er helt fundamentalt Den 24. marts 2014, Inspirationskonference om offentlig fornyelse Gitte Fangel, Programdirektør, Sundhedsplatformen Kort om Sundhedsplatformen 2 Sundhedsplatformen

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Hvor er Call Centrets serviceaftaler?

Hvor er Call Centrets serviceaftaler? Hvor er Call Centrets serviceaftaler? v. Ole Westergaard Westergaard CSM om Westergaard CSM Westergaard CSM er markedsledende rådgivere indenfor Customer Service Management (CSM). Vi udvikler kundeserviceorganisationer

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Digitalisering, effektivisering & risikostyring går hånd i hånd. Søren Lindgaard, IT-direktør i Region Syddanmark

Digitalisering, effektivisering & risikostyring går hånd i hånd. Søren Lindgaard, IT-direktør i Region Syddanmark Digitalisering, effektivisering & risikostyring går hånd i hånd Søren Lindgaard, IT-direktør i Region Syddanmark Region Syddanmark Areal 12.255 km 2 Befolkningstal 1,2 mio. indbyggere Ansatte ca. 25.000

Læs mere

Serviceledelse i praksis

Serviceledelse i praksis Serviceledelse i praksis -i Aarhus Kommune Jesper Dannerfjord, Servicechef, Aarhus Kommune Service Desk Konferencen 2017 Tirsdag den 16. maj 2016 Serviceledelse i praksis? LEDELSE Service Management SERVICE

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

IT Governance blandt sammenbragte børn i Region Sjælland itsmf Konference 7. oktober 2009

IT Governance blandt sammenbragte børn i Region Sjælland itsmf Konference 7. oktober 2009 IT Governance blandt sammenbragte børn i Region Sjælland itsmf Konference 7. oktober 2009 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Jeg er blevet bedt om at: Give et indblik i en rigtig

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

Regionernes Sundheds-it organisation RSI

Regionernes Sundheds-it organisation RSI Regionernes Sundheds-it organisation RSI Lisbeth Nielsen Kontorchef Danske Regioner Pol. 28/10-05 Agenda 1. Baggrund 2. Organisering 3. RSIs aktuelle aktiviteter: Projekter EPJ-review Fælles pejlmærker

Læs mere

REGION HOVEDSTADENS ANVENDELSE AF INTEGRATIONS STANDARDER

REGION HOVEDSTADENS ANVENDELSE AF INTEGRATIONS STANDARDER REGION HOVEDSTADENS ANVENDELSE AF INTEGRATIONS STANDARDER Glenn Petersen, Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT) SESAM World Seminar, Onsdag den 30. september 2015 Partner og bestyrelsesmedlem Konsulent

Læs mere

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017 Dnr. 15710-17 FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V.1 2017-2020 FEBRUAR 2017 1 INDLEDNING Formålet med handlingsplanen vurderet, hvilke kompetencer principperne for brugen af det muligt at gennemføre de er at

Læs mere

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune 8. juli 2015 Michael Redlich Baggrund for analysen Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune ønsker at undersøge, hvilke potentialer der er i forbindelse

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

ITSMF Oplæg af Jan K. Vinding og Martin Wood Koncern IT Region Hovedstaden

ITSMF Oplæg af Jan K. Vinding og Martin Wood Koncern IT Region Hovedstaden ITSMF IRT i Region Hovedstaden 16.11.2011 Oplæg af Jan K. Vinding og Martin Wood Koncern IT Region Hovedstaden Hvem er vi? Jan K. Vinding Incident manager i driftsafdelingen i Koncern IT Martin Wood driftschef

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelt 3. Formål 3. Omfang 4. Sammenhæng med IT- og forretningsstrategier 4

Indholdsfortegnelse. Generelt 3. Formål 3. Omfang 4. Sammenhæng med IT- og forretningsstrategier 4 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Formål 3 Omfang 4 Sammenhæng med IT- og forretningsstrategier 4 Risikostyring og sikring af informationsaktiver og systemer 5 Overvågning af risici og regionens IT-sikkerhedsniveau

Læs mere

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015 Cosmic IT-strategisk råd - OUH 26. juni 2015 Status Roadmap 2015 Status på COSMIC efter R3.1 R3.1 (LPR3) driftsstart den 14. juni Det er overordnet set gået rigtig godt. Få fejl Mange tuningsaktiviter

Læs mere

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Foto: Thomas Hommelgaard 2 FORORD Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer delmængde af implementeringskonceptet fra Region Hovedstaden/ v Therese Lundsgaard Formålet med at rate og beskrive

Læs mere

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Niels Reichstein Larsen Chef for projektafdelingen og Enhed for Klinisk Kvalitet Koncern IT Region Hovedstaden en af Danmarks største koncerner

Læs mere

Sundhedsplatformen. - Organisatorisk forandring live. 13. oktober 2016, E-sundhedsobservatoriet Programdirektør Gitte Fangel, Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen. - Organisatorisk forandring live. 13. oktober 2016, E-sundhedsobservatoriet Programdirektør Gitte Fangel, Sundhedsplatformen Sundhedsplatformen - Organisatorisk forandring live 13. oktober 2016, E-sundhedsobservatoriet Programdirektør Gitte Fangel, Sundhedsplatformen Det I er blevet lovet SUNDHEDSPLATFORMEN er Danmarkshistoriens

Læs mere

Fra vicevært til innovator det lange seje træk

Fra vicevært til innovator det lange seje træk Fra vicevært til innovator det lange seje træk Ejendoms- og Servicechef Poul Holt Pedersen, DR 22-11-2016 DR og FM ydelser - en udbudshistorie 1 DRs mission og vision DRs mission: DR samler, udfordrer

Læs mere

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene Bilag 1 - a 1 Ét hospital Der samarbejdes koordineres om it i DNU inden for områder hvor øget forretningsværdi eller reducerede omkostninger kan realiseres 2 It styring er en ledelseopgave DNU ledelsen

Læs mere

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1.

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. december 2011 1 PROGRAM 1. Præsentation af digitaliseringsstyrelsen/ministeriernes

Læs mere

BA MUST WINS. EN BY I BEVÆGELSE»»Kulturhovedstaden i 2017 skal flytte Aarhus fra at være en by i Europa til at være en europæisk by.

BA MUST WINS. EN BY I BEVÆGELSE»»Kulturhovedstaden i 2017 skal flytte Aarhus fra at være en by i Europa til at være en europæisk by. BA MUST WINS 2015-2017 EN BY I BEVÆGELSE»»Kulturhovedstaden i 2017 skal flytte Aarhus fra at være en by i Europa til at være en europæisk by. EN BYREGION MED HANDLEKRAFT»»Vi skaber vækst og arbejdspladser

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Indlæg ved: Michael Schad, økonom, Rambøll dir.support RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Management

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden en del af Sundhedsplatformen Hvor er klinisk/administrativ praksis beskrevet? Regionale kliniske vejledninger fra

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

Styr på processerne med Business Intelligence

Styr på processerne med Business Intelligence Styr på processerne med Business Intelligence 26-10-2009 Kort om Bridgeconsulting A/S Introduktion til Business Intelligence (LIS) Kort om samarbejdet Traen Bridgeconsulting Den teknologiske platform En

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Organisatorisk modenhed. Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009

Organisatorisk modenhed. Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009 Organisatorisk modenhed Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009 Præsentation af Lægemiddelstyrelsens rejse og værktøjer - Mikael Skilbreid & Sine Søgaard, Lægemiddelstyrelsen Dialogværktøjet

Læs mere

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E DROSSELVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND TLF.: + 45 36 45 60 04 MOBIL + 45 42 45 60 04 E-MAIL NICOLAJ@WILLERUP.DK Nicolaj Kisby Willerup PERSONLIG INFORMATION Født: 20. maj 1970 Ægtestand: Gift 1 barn C U R R I

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi.

Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi. Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi. 1. Styrkelse af strategisk position 2. Forbedret SonWin-brugeroplevelse 3. Business

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Morten Bruun-Rasmussen mbr@mediq.dk 8. januar 2008 Nationale it-strategier (sundhed) Formål At etablere en fælles ramme for digitalisering af

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

Pionerer inden for offentlig administration

Pionerer inden for offentlig administration Sammenlægning af organisationen -ITIL som fundament Pionerer inden for offentlig administration 05-11-2007 Agenda Præsentation -de 7 forvaltninger Sammenlægning af it-funktioner I forvaltningerne På tværs

Læs mere

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data?

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Personlig Medicin og Datainfrastruktur en lige, sikker og transparent adgang! Lars Onsberg Henriksen Koncerndirektør Region Sjælland Formand

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Forum for Regnskabschefer. Marts 2017

Forum for Regnskabschefer. Marts 2017 Forum for Regnskabschefer Marts 2017 AGENDA 1 Kort om Statens Administration 2 Nye tiltag i Statens Administration 3 Hvorfor Forum for Regnskabschefer? 2 KORT OM STATENS ADMINISTRATION LIDT HISTORIE, FORMÅL

Læs mere

Diakonissestiftelsens kvalitetsmodel at gøre det rigtige på den rigtige måde

Diakonissestiftelsens kvalitetsmodel at gøre det rigtige på den rigtige måde Diakonissestiftelsens kvalitetsmodel at gøre det rigtige på den rigtige måde Hvorfor Kvalitetsmodellen På Diakonissestiftelsen ønsker vi kvalitet i alle sammenhænge døgnet rundt. Derfor benytter vi arbejdsmetoder,

Læs mere

Rigshospitalets Kvalitetsråd

Rigshospitalets Kvalitetsråd Rigshospitalets Kvalitetsråd Kommissorium, rammer, ansvar og opgaver Godkendt på centerledelsesmødet den 28. august 2013 * Indhold Rigshospitalets kvalitetsorganisation... 3 Kommissorium for Rigshospitalets

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere