Referat af Danmarks Rejsebureau Forenings halvårlige medlemsmøde den 30. oktober 2008, klokken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Danmarks Rejsebureau Forenings halvårlige medlemsmøde den 30. oktober 2008, klokken 14.00 16.00"

Transkript

1 Til stede: Anette Pagels Madsen, Harald Rytz (Albatros Travel), Preben H (Balkan Holidays), Bjarne Nielsen (Big Travel), Kasper Mydtskov, Jesper Schou (Billetkontoret), Martin Wahlquist (C&C Travel), Sophie Hulgard, Ditte Dam Petersen, Jannie Guldbrandsen (Carlson Wagonlit Travel), Frank Jacobsen (Check Point Travel), Bjarne E. Timm (C.I.T.S. Travel), Maria Derenchenko (Danhil Travel), Peter Anker Jensen (Dansk Fri Ferie), Merete Weiss (DIS Congress Service), Søren Damstrup (DMC), Søren Andersen (DSB Rejsebureau), Brian Andersen, Jesper Ewald (FDM Travel), Henrik Thomasen (65-Ferie Danmark), dorthe Stenmann (Fremadrejser), Peter Bastrup (Grønlands Rejsebureau), Liselotte Edelskov (Helsinge Rejsebureau), Johanne Nordkild Poulsen (In-Italia), Birgitte Jacobsen (Jysk Rejsebureau), Lasse Grunstrup, Christian Morell (Kilroy Travel), Sten Ravnborg (Kuoni Travel), Carsten Andersen (My Travel Tango), Bo Pedersen (Net Travel Service), Jacob Riis (Riis Rejser), Christina Dylov, Ronnie Krogh, Merethe Gadeberg (Scandinavian Cruise Center), Laila Liu (Sinex Rejser), Pia Gødeke (Student & Business Tours), Per, Antje (Svane Rejsebureau). Michael Prehn, Jens Rasmussen (Top Rejser), Eva Lundström (Travelocity Nordic AB) Ulrik Bohse (Travelsense), jens Frederiksen, Inge Valentin (VIA Travel Danmark A/S), Elena Bang Andersen, Peer Kjær (Viewpoint Communication ApS), Niels Grosen, Michael Holstberg (Europæiske Rejseforsikring), Henrik Iding, Gitte Larsen (Gouda Rejseforsikring), Maria G. Rasmussen (KLM/AF), Christian Peschardt (Stand By), Henrik Baumgarten (Take Off). Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Fastlæggelse af a/c-kontingent for Forelæggelse af budget for Gennemgang af igangværende sager 6. Eventuelt 7. Foredrag ved forbrugerombudsmand Henrik Øe samt jurist Susanne Richter, forbrugerstyrelsen (fra kl ) 1

2 Lars Thykier bød klokken velkommen til Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) halvårlige medlemsmøde, der denne gang var henlagt til Hotel Richmond, Vester Farimagsgade 33, København. Pkt. 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Christian Peschardt, Stand By, som dirigent. Christian Peschardt blev enstemmigt valgt som dirigent. Christian Peschardt takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet ved indkaldelse med dagsorden den 8. oktober Det samlede antal stemmer i DRF udgør 369. Der var 150 stemmer til stede i salen. Det kunne således konstateres, at forsamlingen var beslutningsdygtig. Pkt. 2 Valg af referent Bestyrelsen foreslog Dorthe Christensen, DRF, som referent. Dorthe Christensen blev enstemmigt valgt som referent. Pkt. 3+4 Fastlæggelse af a/c-kontingent for 2009 samt forelæggelse af budget for 2009 Det blev besluttet, at gennemgå de to punkter under ét, for herefter at adskille punkterne i selve beslutningsprocessen, idet DRF s vedtægter fortsat kræver en sådan opsplitning af punkterne. Lars Thykier gennemgik kort den nye kontingentskala for Kontingentskalaen er opjusteret med ca. 5 %. Dog lægges der vægt på, at den fastholder et lavt startkontingent for de mindste bureauer. Der er endvidere taget udgangspunkt i et uændret medlemsantal. Budgettet for 2009 blev ligeledes gennemgået af Lars Thykier. I budgettet fastholdes normeringen på 6 ansatte i Sekretariatet. Endvidere forudsættes der et uændret aktivitetsniveau med fokus på medlemsservicering samt eksterne aktiviteter. I budgettet inkluderes aftalen med de to rejseforsikringsselskaber (Europæiske og Gouda), som DRF samarbejder med, i endnu et år. Scandinavian Cruise Center spurgte til stigningen i lokaleomkostninger for Lars Thykier forklarede, at det skyldes flytning af Sekretariatet til nye lokaler i centrum af København. De nuværende lokaler har længe været utidssvarende og en flytning har været undervejs gennem en længere periode. For nylig er der fundet lokaler, der ikke alene opfylder DRF s krav, men også har været rimelige i pris. Det forventes, at de nye lokaler tages i brug primo år

3 Lars Thykier indstillede herefter til medlemsmødet, at den foreslåede kontingentskala blev godkendt. Kontingentskalaen for 2009 blev enstemmigt godkendt. Lars Thykier indstillede ligeledes til en godkendelse af budgettet for Budgettet blev herefter ligeledes enstemmigt godkendt. Pkt. 5 Gennemgang af igangværende sager Sterling konkurs Konsekvenserne af Sterlings konkurs blev kort gennemgået (der henvises endvidere til særmeddelelsen udsendt af DRF den 29. oktober). Desuden blev det diskuteret, hvorvidt man, som det er set fra England, skal indføre en forsikring mod konkurs. I øjeblikket ses der på en kollektiv forsikring. Check Point Travel spurgte om, hvorvidt det var muligt med en forhøjelse af sum-maksimeringen på før-afrejsedagen af den udvidede ansvarsforsikring. Lars Thykier gav bolden videre til repræsentanterne fra Gouda og Europæiske. Gouda var af den opfattelse, at vi på Sterlings konkurs ligger under sum-maksimeringen og tilføjede, at det naturligvis er muligt at forhøje sum-maksimeringen, men at det vil afspejles i forsikringspræmien. Der blev givet udtryk for, at DRF skal arbejde for at forbedre den nuværende forsikringsordning, særligt med henblik på at udvide dækningsperioden for før-afrejseforsikringen. Rejsegarantifonden (RGF) RGF s formue vil med Dianas Jagtrejsers konkurs, komme under mininmumsgrænsen. Dette vil betyde, at der genindføres et bureaubidrag på køb af pakkerejser. Dansk Fri Ferie udtrykte ønske om, at lade RGF s dækning omfatte alle delelementer i en rejse såsom hotel, billeje, transport mv. uagtet, at delelementerne er købt separate og altså ikke indgår i en pakkerejse. Det vil, efter Dansk Fri Feries mening, være medvirkende til at promovere danske rejsebureauer frem for udenlandske, hvis kunderne er sikret gennem RGF. In Italia var enige i, at det er nu, der skal lægges pres på en politisk løsning. Carlson Wagonlit påpegede problemet med, hvordan bidraget til RGF i ovennævnte situation skal beregnes. 3

4 Efterfølgende gennemgik Lars Thykier og Christoffer Greenfort 1. De nye momsregler 2. Incoming sager 3. Retssager, samt 4. Taxes, Fees & Charges (TFC erne) Der var ingen bemærkninger fra salen til disse punkter. Pkt. 6 Eventuelt Dansk Fri Ferie påpegede, at der lader til at være problemer med kyniske pengemænd, der indtræder i forskellige rejsebureauer, for derefter at lade dem gå konkurs. Dansk Fri Ferie mener, problemet ligger i holdingstrukturen, og mener en evt. imødegåelse af problemet kunne være en autorisationsordning og/eller en øgning af garantistillelsen til RGF. Riis Rejser mente, man kunne bevæge sig mere i retning af den tyske garantiordning. DRF blev opfordret til at gennemføre en høring blandt DRF s medlemmer med diskussion om, hvordan man kan udforme en ny RGF-dækning. Næste årsmøde afholdes 1. april i København. På årsmødet uddeles DRF s Stand By pris, der gives til en person, der har ydet en uegennyttig indsats for rejsebranchen. Forslag til prismodtagere skal være DRF i hænde senest den 15. december Pkt. 7 Foredrag ved forbrugerombudsmand Henrik Øe samt jurist Susanne Richter, Forbrugerstyrelsen. Jakob Hahn gennemgik indledningsvis historik og formål vedr. vennehvervning, totalpriser og negativ aftalebinding (se i øvrigt DRF s hjemmeside for downloading af de benyttede slides ved denne gennemgang). 4

5 Herefter blev ordet givet videre til forbrugerombudsmand Henrik Øe. Henrik Øe oplyste, at hans tid i forbrugerombudsmandsstolen skal bygges på en strategi, der, kort fortalt, består af følgende hovedpunkter: 1. Dialog med alle parter skal føres i en sober og professionel tone. 2. Der vil aldrig udstedes tomme trusler ved håndhævelse af regler. 3. Der lægges stor vægt på, at forebygge ulovligheder i at opstå gennem information via f.eks. Forbrugerstyrelsens egen hjemmeside, men generelt er Henrik Øe af den opfattelse, at man gennem den gode mavefornemmelse undgår størsteparten af faldgruber i forbindelse med at drive virksomhed i Danmark. 4. Dernæst satses der på grænseoverskridende samarbejde omkring markedsføring, således at danske virksomheder ikke stilles ringere end deres udenlandske konkurrenter. 5. Afslutningsvis satses der på et godt samarbejde med pressen, idet pligten til at informere vægtes meget højt. Herefter blev ordet givet frit for en åben diskussion, hvor følgende blev drøftet: Vennehvervning Henrik Øe slog fast, at vennehvervning er i strid med god markedsføringsskik, når det gælder børn og unge. Generelt kan det siges således, at det du ikke selv må, kan du heller ikke bede andre om at gøre. I tvivlstilfælde opfordrer Henrik Øe til at kontakte Forbrugerstyrelsen. Totalpriser I alt materiale fra udbydere af rejseydelser skal slutprisen efter diverse skatter, gebyrer mv. fremgå med lige så stor skrifttype som selve tilbudsprisen. Det skal altså være muligt for forbrugere, fra starten, at gennemskue slutprisen, for det produkt der udbydes. Henrik Øe råder endvidere til at være loyale og at bruge ordet gratis med forsigtighed. Især hvis der er risiko for, at forbrugeren pålægges en omkostning i forbindelse med eksempelvis transportudgifter i forbindelse med et gratis hotelophold. Mht. opkrævning af gebyr for tilbagebetaling af allerede opkrævet skat, lød det fra Henrik Øe, at bureauer maksimalt bør kræve et administrationsgebyr på kr. 100,- for at tilbagebetale disse beløb. Det blev i øvrigt påpeget af Check Point Travel, at rejsebureauerne pålægges at tilbagebetale opkrævede afgifter eller skatter, men ofte ikke selv får dem refunderet fra flyselskaberne. Sinex Rejser spurgte, om der findes en øvre grænse for opkrævning af gebyrer? Hertil svarede Henrik Øe, at det som det første skal være aftalt 5

6 med kunden. Dernæst skal det stå rimeligt klart om gebyret kan vokse, hvis der senere indtræffer begivenheder der kan medføre en opjustering, og slutteligt skal en væsentlig forhøjelse varsles. Negativ aftalebinding Jakob Hahn spurgte hvordan man ser på negativ aftalebinding i andre europæiske lande. Henrik Øe kunne hertil fortælle, at der netop lørdag den 1. november 2008 indførtes fælles EU-regler om negativ aftalebinding ifm. køb af flyrejser. Henrik Øe regnede med, at denne begrænsning hurtigt vil blive udvidet til at dække alle former for rejsekøb. Lars Thykier takkede for god ro og orden, og hævede herefter medlemsmødet klokken Se venligst DRF s hjemmeside for downloading af slides benyttet af henholdsvis Lars Thykier og Jakob Hahn ved præsentationen 6

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

DRF's sekretariat. 2005 Positive økonomiske toner og øget individualisme. Årsberetning

DRF's sekretariat. 2005 Positive økonomiske toner og øget individualisme. Årsberetning DRF's sekretariat Bemandingen i 2005 var som følger: Direktør Lars Thykier Konsulent Kirsten E. Jordahn Konsulent Pernille Thorup Konsulent Jakob Hahn Kontorassistent Annette Pagels Madsen Fra 15. november

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

Beretning fra DRF s formand

Beretning fra DRF s formand Årsberetning 2013 Beretning fra DRF s formand 2013 var mit første år som formand for DRF Jeg startede med at ringe rundt til en række medlemmer fra de forskellige fraktioner for at stikke fingeren i jorden

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Frederiksberg, den 4. marts 2015 Vedr.: DRF s høringssvar vedr. udkast til ændringsforslag

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid.

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid. Referat af BYFOs generalforsamling anno 2005 BYFOs generalforsamling afvikledes i år lørdag den 17. september på den smukke fynske herregård, Krengerup, hvor kammerherre og kammerherreinde Carl Iver greve

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere