Odin teatrets kultur, organisation og ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odin teatrets kultur, organisation og ledelse"

Transkript

1 Odin teatrets kultur, organisation og ledelse Af Kathrine Winkelhorn Man kan undre sig over, hvordan et relativt lille teater som Odin Teatret kan overkomme så mange forskellige aktiviteter og med så høj kvalitet. Det hænger sammen med teatrets helt særlige måde at organisere sig på. Jeg skal her forsøge at indkredse, hvordan teatret ledes, og hvordan arbejdet er organiseret på det formelle og uformelle plan. Udgangspunktet er erfaringer fra min tid i teatrets administration ( ) og mine tætte bånd til teatret gennem mange år. Derudover inddrages et organisatorisk begrebsapparat for at kaste et klarere lys på Odin Teatrets organisation og ledelseskultur og de delkomponenter, som spiller mod hinanden og sikrer en dynamisk og stærk virksomhedskultur. Til sidst ser jeg på teatrets ledelsesstrategier med et fokus på, hvordan man får skabt en dedikeret arbejdskultur. Odin teatrets formelle organisation De fleste teatre har en hierarkisk organisation med en teaterleder i spidsen, som leder og fordeler arbejdet. Der er faste arbejdstider, hvor der øves og spilles, og det er lederen og instruktøren, som har ansvaret for teatrets aktiviteter. Men på Odin Teatret er arbejdet langt mere sammensat, hvilket får konsekvenser for teatrets organisatoriske struktur. På det formelle plan er teatret en selvejende institution, der modtager et årligt tilskud i henhold til den indgåede driftsaftale med Holstebro Kommune, samt tilskud fra Kunststyrelsen. Teatret har en bestyrelse på fem personer med en deltidsansat administrator, hvis primære opgave er at sørge for, at teatrets økonomi hænger sammen. Faktuelt har teatret en omsætning i 2009 på 14,5 millioner danske kroner og en egen indtægt på 39 %, hvilket langt overskrider, hvad de fleste teatre har i Danmark. På teatrets hjemmeside beskrives, hvad teatrets aktiviteter omfatter: (www.odinteatret.dk) Odins egne produktioner, der bliver præsenteret i Holstebro, i Danmark og i udlandet; byttehandler med forskellige miljøer i Holstebro og andre steder; organisation af teatergruppemøder; værtskab for teatergrupper og ensembler; undervisningsaktiviteter i Danmark og i udlandet; den årlige Odin Uge Festival; udgivelse af tidsskrifter og bøger; produktion af didaktiske film og videoer; forskning i teaterantropologi på sessioner i ISTA (International School of Theatre Anthropology); periodevise opførelser af forestillinger med det multikulturelle Theatrum Mundi Ensemble; samarbejde med CTLS, Center for Teater-laboratoriestudier under Aarhus Universitet, herunder organisation af Midsummer Dream School; Holstebro Festuge; Transit festival hvert 3. år beregnet for kvinder i teatret; OTA, Odin Teatrets Living Archives Odin Teatrets hukommelse som et levende arkiv; WIN, Workout for Intercultural Navigators; Huskunstnere; børneteaterforestillinger, udstillinger, koncerter, paneldiskussioner, øvrige kulturelle initiativer og samarbejdsaktiviteter i Holstebro og omgivende region. 1

2 Teatrets kernevirksomhed er forestillinger og arbejdsdemonstrationer. Dertil kommer andre aktiviteter, som relaterer til forestillingerne, men er forskellige fra disse. Alle aktiviteter er forbundet på kryds og tværs, og man kan hævde, at nye aktiviteter føjes til og udvikles gennem knopskydning. For at få aktiviteterne til at hænge sammen er der ansat fem mennesker i administrationen, hvis primære opgave er at koordinere, administrere, bogføre, budgettere, planlægge og arkivere. Det skal tilføjes, at administrationen også spiller en nøglerolle i planlægningen af Holstebro Festuge, som finder sted hvert tredje år, og som involverer ca. 800 enkeltindivider og lokale samarbejdspartnere. Ankomsten til en fremmedartet kultur Med sine ca m2 virker Odin Teatret med sin helt egen æstetik på en gang gæstfrit og fremmed. Teatret ligger i periferien af Holstebro og har en ganske særegen arkitektur med et virvar af tilbygninger på en nedlagt gård. Der er tårne og længer, indkørslen er besmykket med vimpler og flag i alle farver, træer er besmykket med gyldent stof, et dødt træ er malet hvidt, og ved siden af en dør står en balinesisk gudestatue med en rygende røgelsespind. Det første, som slår en, når man træder indenfor, er det spraglede stof i foyerens loft, de fine masker og de mange plakater fra teatrets forestillinger og aktiviteter. Hvilke regler gælder her i denne uoverskuelige og næsten labyrintiske kultur? Hvis døren står på klem til Hvid Sal, og skiltet er rødt, kan jeg så gå derind? Betyder det noget særligt, når der ligger 18 par sko foran døren til én af salene? Fra foyeren fører en kort trappe op til en smal gang. Man forstår, at man er inde på et halvoffentligt område. På hver side af gangen er der garderober til skuespillerne og et par kontorer til administrationen, samt et køkken. Her møder man husets ansatte og ofte en del af teatrets mange gæster fra ind- og udland med stemmer fra alverdens sprog. For enden af gangen kommer man ned i biblioteket, som fungerer som møde- og frokostrum, og her finder man et kæmpeudvalg af teatertidsskrifter fra det meste af verden. Fra biblioteket kan man bevæge sig ovenpå til første sal, som kaldes Samarkand, som dels rummer Odin Teatrets Arkiv, dels Center for Teaterlaboratorie Studier (CTLS) som er et forskningscenter med flere studiepladser, et køkken og små arbejdsværelser, hvor forskere overnatter i korte eller længere perioder. Overalt er der orientalske tæpper på gulvene og udsmykning på væggene, således at teatret forekommer hjemligt, men også en smule fremmedartet og orientalsk. Omgangstonen er gæstfri, åben, omfavnende og uformel. Fra arkivet kan man bevæge sig videre gennem teatrets øverste del, hvor man kommer gennem gange med kontorer, gæsteværelser, en sovesal, Grotowskis værelse, opkaldt efter den polske teaterpioner, og Sanjukta Panigrahis tårn, opkaldt efter den store indiske Orissadanserinde, som i mange år var knyttet til International School of Theatre Antropology 2

3 (1979). Man fornemmer et sæt uskrevne regler, dogmer og værdier, som må afkodes, men også begribes, før man kan interagere med hele teatret. Hvornår træder jeg over en usynlig grænse? Man kommer fx ikke for sent til en aktivitet i salene, man gør selv rent i salene, man vasker, stryger og reparerer sine kostymer, og det forventes som noget naturligt, at man lærer italiensk, da teatret ofte turnerer og arbejder med sin pædagogiske virksomhed i Italien. I teatrets administration snakkes der norsk og dansk, og snakker man ikke dansk, må man lære sig det. Er der gæster boende på teatret, er det klart, at man tager sig af disse, og teatret er et generøst og gæstfrit sted at opholde sig. Disse specifikke krav fungerer som en del af teatrets kulturelle kodeks og bidrager til at skabe et tilhørsforhold og et slags medejerskab til arbejdspladsen. Her er eksplicitte krav om at være nærværende og yde sit bedste. Det er en arbejdsform, som tidligere særligt kendetegnede kunstneriske virksomheder, men som i stigende grad også gør sig gældende på arbejdsmarkedet. Organisatorisk kombinerer teatret en hierarkisk og flad struktur, og Odin Teatret kan ses som en tydelig variant af en moderne kreativ arbejdsplads med et stort arbejdspres. En samarbejdskultur vokser frem En organisation er en immateriel størrelse og dermed vanskelig at få greb om. Ser man på en organisation og dens kultur, består den af et antal personer, der interagerer med hinanden for at nå et fælles mål eller mission. For organisationsteoretikeren Edgar H. Schein (1995) kan en organisation være en sportsklub i Vestjylland eller en verdensomspændende virksomhed, men kendetegnende er, at hver virksomhed har sine regler, dogmer, myter og omgangsformer og derved en særlig kultur. Odin Teatret er præget af en stærk leder, en udstrakt grad af fællesskab og selvledelse. I mine øjne er spændingsforholdet i den treenighed én af grundene til, at teatret har kunnet frembringe et så varieret, kvalificeret og højt aktivitetsniveau. Ser man på, hvordan grupper eller organisationer opstår, sker det hverken spontant eller ved et lykketræf, men fordi grundlæggeren har en vision. Schein har et ganske godt billede på, hvad der præger en organisation, og anvender legenden om Athene, der fuldbåren springer ud af Zeus pande. Set med Scheins øjne begynder en organisationskultur livet i hovedet på grundlæggeren og hans forestillinger og ideer om, hvordan verden hænger sammen. Barbas vision var at skabe den nye tids teater. Det betød, at han havde brug for en fast kreds af skuespillere, som ville bakke op om hans ideer. Grundlæggeren af en virksomhed sætter som noget af det første gang i en kulturel proces, hvor der løbende forhandles om spilleregler i samspil med gruppen (Schein 1994, s. 211). Når en organisation er nyetableret, fungerer kulturen først for alvor, når den har 3

4 gennemlevet en række kriser og har skabt sin egen historie. Derigennem får organisationen etableret en slags identitet og modstandskraft over for omverdenen. Over tid finder gruppen løsninger på stridspunkter og engagerer sig i en slags kollektiv læreproces, som skaber et sæt af delte antagelser og overbevisninger, som vi kan kalde virksomhedens kultur. Med Scheins begreber (1994, s. 211) skaber organisationer kulturer gennem de handlinger, som grundlæggeren foretager sig i sin egenskab af stærk leder. Et af de bedste midler for lederen til at få sit budskab formidlet til andre er gennem karismatisk adfærd og evnen til at kommunikere vigtige antagelser og værdier på en levende og klar måde (ibid., s. 213). Som et eksempel kan nævnes Barbas evne til at knytte venskabsbånd, identificere og forhandle med samarbejdspartnere over det meste af verden, som en væsentlig fremgangsfaktor for teatret, både kunstnerisk og økonomisk. Han er energisk og krævende, står tidligt op om morgenen og kommenterer straks, hvis der ikke er orden eller ikke rent på teatret. Barbas utrættelige vilje og talent for at sætte sine visioner igennem styrer teatret og instituerer teatrets værdisystem og etik. Det giver en koncentration, et intellektuelt overskud, men også en smittende energi, som er båret frem af medarbejdere og af Barbas nærvær og imponerende arbejdskapacitet. Der er på teatret et usynligt credo: Intet er for besværligt, hvis det tjener formålet. Mellem ledelse, selvledelse og socialt fællesskab Da Eugenio Barba i 2000 modtog Sonningprisen og holdt sin takketale, sagde han blandt andet: Af praktiske årsager, eller bare af vane, gives priser til en person og er dermed forbundet med et navn. Men navnet skjuler et mikrokosmos, som banker som et hjerte, er i live og handler. Personen og navnet er toppen af isbjerget, hvis godt skjulte krop består af et mange facetteret netværk af relationer, samarbejder, tilhørsforhold, udvekslinger og spændinger en levende organisme som navigerer i tidens strøm, nogle gange følger den, andre gange går den op imod, men altid tages et standpunkt. Det er til dette isbjerg, at prisen gives. Det er til hele Odin Teatret, til denne gruppe af mænd og kvinder, som tilhører forskellige nationer, kulturer og religioner og sprog, at Københavns Universitet har tildelt denne ære, og en belønning i anerkendelse af dets livsværk (Barba, 2000; egen oversættelse). Citatet illustrerer ganske godt Barbas sociale tankesæt og bevidsthed om, at teatret er dybt afhængigt af sine omgivelser, både medarbejdere og mennesker, som har støttet teatret igennem mange år. Det er i det tætte samspil med medarbejdere, at Barba med sin markante ledelsespraksis har skabt en sjælden inkluderende virksomhedskultur. En praksis, som beror 4

5 på en personlig integritet, et solidt overblik og en stor beslutningskraft. For hvordan får man mennesker til at præstere næsten det umulige år efter år? Ritualer og ceremonier spiller her en afgørende rolle for teatrets sammenhængskraft. Det er i de sociale og ofte performative sammenhænge, at teatrets værdier artikuleres, institueres og bliver synlige for enhver. Da teatret i 2004 over flere dage fejrede sit 40 års jubilæum i Holstebro med gæster fra store dele af verden, sluttede festlighederne med, at gæsterne fik serveret frokost ved borde dækket med røde duge på stranden ved Vesterhavet, til musik fra et lokalt spillemandsorkester og i overdådig høstsol. Da vi gik fra stranden, blev hver gæst bedt om at medbringe en sten til en varde, som blev placeret langs med indkørslen til Odin Teatret. Nu står varden som et minde om Sanjukta Panigrahi, der døde i Med det fælles ritual bliver varden samtidig et minde om en uforglemmelig fest. I en samtid præget af en stærk uafhængighedskultur, og hvor det at være uafhængig af andre mennesker er blevet centralt i tilværelsen, ser jeg Odin Teatrets virksomhedskultur som et kontrapunkt i en hjemløs tid. Gennem ritualer og ceremonier kobler teatret som noget naturligt fortid, nutid og fremtid sammen. For medarbejderne betyder det et stærkt tilhørsforhold til teatret og glæden ved at være en del af noget, som er større end en selv. Anerkendelse som ledelsesstrategi Teatret er kendetegnet ved en høj arbejdsmoral. Det kræver noget særligt at gå ind i en kultur, hvor der er ligeløn, og hvor karrieremulighederne er begrænsede. Man kan sige, at teatret har en etisk mission, og for de fleste skuespillere går arbejdet på teatret forud for alt andet. De arbejder ikke på teatret af pligt eller for pengenes skyld, men i en større sags tjeneste, og i den forstand er der tale om et moderne kald. I Helle Hedegaard Heins (2009) undersøgelse, baseret på forsknings resultater fra godt tre års intensive feltstudier på Det Kongelige Teater, har hun analyseret, hvilke motivationsfaktorer som styrer højtspecialiserede og kreative medarbejdere. Hein skelner imellem fire arketyper, som er Primadonnaen, som altid er på arbejde i en højere sags tjeneste, Præstationsstripperen, der ser en sport i at knække den faglige nød, Pragmatikeren, der vil have balance mellem privatliv samt et spændende job og Lønmodtageren, som vil have mest muligt ud af det og yde så lidt som muligt. Grænserne mellem de forskellige arketyper er flydende, og skuespillerne går ind og ud af kategorierne: I mine øjne er det i Odin Teatrets tilfælde arketypen primadonna, som bedst udsiger noget om skuespillernes motivationsfaktorer. 5

6 På teatret er der mange primadonnaer; absolut ikke i gængs forstand, men i den heinske forstand. Hein beskriver primadonnaen som en, der har et eksistentielt forhold til sit arbejde og som den eneste af arketyperne er styret af eksistentielle motivationsfaktorer. Her er den væsentligste faktor: kaldet. Tidligere forbandt man ofte det at være kaldet med at være lærer, præst eller sygeplejerske. Hein hævder, at primadonnaen føler en pligt til hele tiden at stræbe efter den højeste standard, og dette understøttes af et stærkt værdisæt, der fungerer som moralsk kompas i arbejdet. Med kaldet følger også en stærk dedikation til faget med at udvikle og vedligeholde sine ypperste kompetencer. Endelig er primadonnaen villig til at tilsidesætte mere personlige behov i den højere sags tjeneste. For primadonnaen består det meningsfulde arbejde og det meningsfulde liv i at søge efter mening, og det sker, når man gør en forskel for andre. Enhver primadonna og skuespiller har sin særlige motivationsprofil, og hver enkelt må ledes forskelligt. Barba har et tæt forhold til sine skuespillere, for at han eller hun kan yde maksimalt. En soloforestilling kan initieres i samarbejde med Barba. Det er ofte i disse sammenhænge, at skuespilleren over tid forhandler sig frem til særlige opgaver og pligter, som er identitetsskabende i forhold til teatret. For Barba er det en nødvendig anerkendelse af den enkeltes særlige behov for at kunne yde sit bedste for fællesskabet. Her manifesterer den særlig Odinkultur sig, hvor samspillet mellem leder og medarbejder er centralt. Blandt de ansatte ønsker man at leve op til de høje krav. Måske fordi ens præstationer kan blive set og værdsat, hvilket giver medarbejderen tro på, at ens talenter kan komme i spil. Det giver lyst og drive. Men at blive set koster, og man må være villig til at acceptere en irrationel angst for at fejle. Det peger på et miljø, hvor anerkendelse fra Barba er én af flere drivkræfter for teatrets skuespillere og øvrige ansatte og en form for ledelsesstrategi. Dette betyder for skuespillerne formodentligt mere end eksempelvis offentlighedens anerkendelses- og kendthedsmodel. Fællesskab som ledelsesstrategi Der er mange delelementer, som skal i spil, før man kan sige, at ledelsen lykkes, og det er ikke enkelt. Cand. mag., forfatter og forsker, Annemette Digmann (2004) ser ikke den store forskel på medarbejderes og lederes forestillinger om, hvad god ledelse er. Begge parter er enige om, at ledelsesudøvelsen må være høj, hvis der skal skabes en fremgangsrig arbejdsplads. Men der er en perspektivforskel, idet lederen har et organisationsperspektiv og medarbejderen et individperspektiv. Der er andre væsentlige forhold, en ledelse må tage sig af. Alle organisationer har brug for at udvikle sig kontinuerligt, hvis de ikke vil afvikles, og der må være et udefrakommende behov for virksomheden og i dette tilfælde et publikum. At skabe udvikling og vide, hvordan man sætter gang i kreative og innovative processer, er en central ledelsesopgave. Barbas vision har været at skabe et forandringssted snarere end et 6

7 forestillingssted (Taviani 1989), og udvikling har været og er en del af teatrets immanente strategi. Efter den første internationale succes med forestillingen Min Fars Hus besluttede Barba at rejse til Syditalien for sammen med skuespillerne at udvikle strategier, som kunstnerisk kunne føje nyt til teatret. For det store spørgsmål var: Hvordan skulle og kunne teatret navigere efter succesen? I Carpignano boede teatret i fire måneder, og det var her, skuespillerne selv gik i gang med at udvikle parader og gadeforestillinger i en by, som var helt uvant med teater. Ifølge Digmann skal en leder ville ledelse og være i stand til at udøve magt, som ikke skaber unødig modstand. Ingen tvivl om at Barba påtager sig rollen som leder, men heller ingen tvivl om, at Barba indimellem skaber unødig modstand. En modstand, som kan opfattes som destruktiv blandt skuespillerne, men som i Barbas optik kan bidrage til fornyelse og måske en slags modstandens dynamik. Med den usikkerhed, som Barba kan skabe blandt skuespillerne, ønsker han at frembringe nye tankesæt eller fremtrædelsesformer, som kunstnerisk kan bringe teatret et nyt sted hen. Men det kan også betyde, at nogle skuespillere måske melder sig ud, og dermed kan modstanden fungere som en slags sorteringsmekanisme, hvor enkelte hopper fra. Teatrets forestillinger er instrueret af Barba, men en stor del af materialet til hver enkelt forestilling kommer fra de medskabende skuespillere. Dermed etableres en slags fællesskabets platform med lederens privilegium til at forkaste ideer og bringe nye ind. I takt med at aktiviteterne er blevet mangedoblet, har fællesskabet skabt en slags modus vivendi, der bygger på en gensidig tillid skuespillerne imellem, og hvor man sjældent sanktionerer og oftere belønner hinanden. Der er en bevidsthed om, at både lederen og skuespillerne er indbyrdes afhængige, og den bevidsthed giver næring til fællesskabet. Således har skuespillerne i perioder været villige til at gå ned i løn, hvis teatrets økonomi var anstrengt. Barbas åbne og involverende ledelsesstil betyder samtidig, at der er højt nok til loftet til, at medarbejderne tager ansvar og er solidariske med teatret. Dermed er der tale om et fællesskab som en nødvendig strategi, hvis forudsætning er den stærke leder. Selvledelse som ledelsesstrategi Der er også andre metoder i spil, og fællesskabets og anerkendelsens strategi hænger sammen med selvledelse. Professor Sverre Raffnsøe fra Copenhagen Business School er i gang med et større forskningsprojekt om selvledelse, som i stadig højere grad ses anvendt i moderne virksomhedsledelse. 7

8 Selvledelse indebærer, at medarbejdere forvalter deres tanker, forestillinger, følelser og handlinger på måder, som bidrager til at realisere og udvikle medarbejderen selv, samtidig med at de skaber værdi for virksomheden. (Raffnsøe, 2009) Teatrets skuespillere arbejder på den ene side i kollektive læreprocesser med de store ensembleforestillinger. På den anden side skaber flere af skuespillerne egne forestillinger. Ud over ensembleforestillingerne har skuespillerne i perioder mulighed for at udvikle helt nye typer af projekter i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i ind- og udland. Her sørger den enkelte for det meste selv for at skaffe penge, og man står på helt egne ben med sit projekt. Det kan være etableringen af et tidsskrift for kvinder i teatret, som Open Page eller Transit International Festival, som Julia Varley, blandt mange andre ting, har stået i spidsen for i en årrække. Det kan være Kai Bredholt, der sammen med 12 mennesker fra ældrecentret i Holstebro rejser til Milano for at optræde på La Scala. Eller det kan være Iben Nagel Rasmussens gruppe, Vindenes Bro. Her mødes skuespillere fra 12 forskellige lande årligt for at skabe forestillinger enten i Holstebro eller i Latinamerika, med Iben Nagel Rasmussen som instruktør og spilfordeler. At arbejde individuelt i et kollektivt præget miljø er krævende. Dagligdagen opsluges ofte af fælles gøremål som at øve sig på sit instrument eller sin stemme eller at gennemspille en forestilling. Før en skuespiller går i gang med et individuelt projekt, har han eller hun haft et møde med Barba. Her aftales forholdet mellem det individuelle projekt og teatrets interesser, hvorefter det selvstændige projekt kan gå sin gang. Forholdet mellem egeninteresser og fællesskabets interesser er et dilemma for skuespilleren og må betegnes som et grundvilkår. På den anden side tilfører de individuelle projekter meget til teatret. Det er måske særligt gennem de individuelle projekter, at skuespillerne oplever, at de vokser som kunstnere. Men mindst lige så vigtigt, giver det nyt brændstof og udvider teatrets kunstneriske radius med nye aktiviteter. Odin Teatret er fundamentet, som giver en basisindtægt til at klare dagen og vejen for den enkelte skuespiller. Men uden en mulighed for en gang imellem at udfolde sig uden for fællesskabets grænser ville teatret næppe have eksisteret i dag. I den forstand voksede selvledelse frem som en nødvendighed og blev integreret som en central strategi i Odin Teatrets virksomhedskultur. Det er treklangen mellem den stærke leder, en udstrakt grad af fællesskab og selvledelse, der skaber en stærk virksomhedskultur og ledelsesstruktur. Den balancegang eller strategi har vist sig at være dynamisk og utrolig effektiv for Odin Teatret som et levende forandringssted. 8

9 Litteratur Barba Eugenio, takketale for Sonning Prisen. Digman Annemette, Ledelse med Vilje, Offentlig ledelse i et nyt perspektiv, Børsens Forlag, Hein, Hedegaard Helle: Ledelse af primadonnaer - myter og fakta. Ledelse & Erhvervsøkonomi, nr. 04, Odin Teatrets Årsberetning Raffnsøe, Sverre. / Forpligtelse på selvledelse: Mellem frihed og forbandelse. Lpf Nyt om Ledelse. 2009; Vol.12, Nr. 1, s Schein H Edgar, The Role of the Founder in Creating Organizational Culture (s ), Published Online: Apr , Family Business Review vol. 8 issue 3, 2004 Schein, Edgar H.: Organisationskultur og Ledelse. 2 udgave. Valmuen, trykkested, Publiceret i: Odin Teatret et dansk verdensteater. Århus Universitetsforlag Red: Erik Exe Christoffersen 9

Primadonna. ledelse. Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School

Primadonna. ledelse. Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School Primadonna ledelse Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School Indholdsfortegnelse Primadonna ledelse! 4 Primadonnaen, præstations-tripperen, pragmatikeren og

Læs mere

Primadonnaen, Præstations-tripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren

Primadonnaen, Præstations-tripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren Primadonnaen, Præstations-tripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren Artiklen er publiceret på i Ledelseidag.dk nr. 4, april 2009 Fremtidens arbejdsmarked bliver i høj grad præget af højtspecialiserede

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N Den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold Forord Forord 3 Hvorfor vil 7N bryde kompetencekoden? 4 Projektets metode 6 Introduktion til kompetencerne 8 De fem kompetencer

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser

Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser Når forskelle gør en forskel Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser KL og KTO, september 2009 Projektgruppe Astrid Jensen-Kanstrup, KL Rikke Bumbech Frederiksen,

Læs mere

Søren Christensen. Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1

Søren Christensen. Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1 Søren Christensen Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1 Generationsskiftet Et generationsskifte i en frivillig organisation er ofte en kompliceret og dramatisk

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Stjernerne og Bossen. Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård

Stjernerne og Bossen. Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård Stjernerne og Bossen Stjernerne og Bossen Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård Udarbejdet af Klaus G. Henriksen, Udviklings- og Formidlingscenter for Socialt Arbejde med Unge. Forsidefoto: Musikprojektet

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Med bidrag af Anne Kristine Axelsson, Erling Andersen, Henrik Stubkjær, Inge Lise Pedersen, Jens Thorkild Bak, Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Per Bucholdt

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

INDHOLD. Projekt det gode børneliv Sådan startede det...5. Børn og Selvdannelse en perspektivering af projekt Det gode børneliv...

INDHOLD. Projekt det gode børneliv Sådan startede det...5. Børn og Selvdannelse en perspektivering af projekt Det gode børneliv... FORORD 1 Da projekt Det gode Børneliv blev sat i søen, var det håbet, at få kastet lys over det børneliv, som er hverdagen for omkring 3000 små Høje-Taastrup-borgere. I arbejdet med projekt Formidling

Læs mere

Nordisk Lys. Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden. Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard

Nordisk Lys. Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden. Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard Nordisk Lys Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard Nordisk Lys: Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden foranalyse og kvalitativ

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP OFFENTLIG LEDELSE 01 UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL SOCIALPÆDAGOGERNE DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 11 SOCIAL KAPITAL ER EN GAVE Gitte Abildlund, dagtilbudschef i Køge GULDET LIGGER LIGE TIL AT

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere