Odin teatrets kultur, organisation og ledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odin teatrets kultur, organisation og ledelse"

Transkript

1 Odin teatrets kultur, organisation og ledelse Af Kathrine Winkelhorn Man kan undre sig over, hvordan et relativt lille teater som Odin Teatret kan overkomme så mange forskellige aktiviteter og med så høj kvalitet. Det hænger sammen med teatrets helt særlige måde at organisere sig på. Jeg skal her forsøge at indkredse, hvordan teatret ledes, og hvordan arbejdet er organiseret på det formelle og uformelle plan. Udgangspunktet er erfaringer fra min tid i teatrets administration ( ) og mine tætte bånd til teatret gennem mange år. Derudover inddrages et organisatorisk begrebsapparat for at kaste et klarere lys på Odin Teatrets organisation og ledelseskultur og de delkomponenter, som spiller mod hinanden og sikrer en dynamisk og stærk virksomhedskultur. Til sidst ser jeg på teatrets ledelsesstrategier med et fokus på, hvordan man får skabt en dedikeret arbejdskultur. Odin teatrets formelle organisation De fleste teatre har en hierarkisk organisation med en teaterleder i spidsen, som leder og fordeler arbejdet. Der er faste arbejdstider, hvor der øves og spilles, og det er lederen og instruktøren, som har ansvaret for teatrets aktiviteter. Men på Odin Teatret er arbejdet langt mere sammensat, hvilket får konsekvenser for teatrets organisatoriske struktur. På det formelle plan er teatret en selvejende institution, der modtager et årligt tilskud i henhold til den indgåede driftsaftale med Holstebro Kommune, samt tilskud fra Kunststyrelsen. Teatret har en bestyrelse på fem personer med en deltidsansat administrator, hvis primære opgave er at sørge for, at teatrets økonomi hænger sammen. Faktuelt har teatret en omsætning i 2009 på 14,5 millioner danske kroner og en egen indtægt på 39 %, hvilket langt overskrider, hvad de fleste teatre har i Danmark. På teatrets hjemmeside beskrives, hvad teatrets aktiviteter omfatter: (www.odinteatret.dk) Odins egne produktioner, der bliver præsenteret i Holstebro, i Danmark og i udlandet; byttehandler med forskellige miljøer i Holstebro og andre steder; organisation af teatergruppemøder; værtskab for teatergrupper og ensembler; undervisningsaktiviteter i Danmark og i udlandet; den årlige Odin Uge Festival; udgivelse af tidsskrifter og bøger; produktion af didaktiske film og videoer; forskning i teaterantropologi på sessioner i ISTA (International School of Theatre Anthropology); periodevise opførelser af forestillinger med det multikulturelle Theatrum Mundi Ensemble; samarbejde med CTLS, Center for Teater-laboratoriestudier under Aarhus Universitet, herunder organisation af Midsummer Dream School; Holstebro Festuge; Transit festival hvert 3. år beregnet for kvinder i teatret; OTA, Odin Teatrets Living Archives Odin Teatrets hukommelse som et levende arkiv; WIN, Workout for Intercultural Navigators; Huskunstnere; børneteaterforestillinger, udstillinger, koncerter, paneldiskussioner, øvrige kulturelle initiativer og samarbejdsaktiviteter i Holstebro og omgivende region. 1

2 Teatrets kernevirksomhed er forestillinger og arbejdsdemonstrationer. Dertil kommer andre aktiviteter, som relaterer til forestillingerne, men er forskellige fra disse. Alle aktiviteter er forbundet på kryds og tværs, og man kan hævde, at nye aktiviteter føjes til og udvikles gennem knopskydning. For at få aktiviteterne til at hænge sammen er der ansat fem mennesker i administrationen, hvis primære opgave er at koordinere, administrere, bogføre, budgettere, planlægge og arkivere. Det skal tilføjes, at administrationen også spiller en nøglerolle i planlægningen af Holstebro Festuge, som finder sted hvert tredje år, og som involverer ca. 800 enkeltindivider og lokale samarbejdspartnere. Ankomsten til en fremmedartet kultur Med sine ca m2 virker Odin Teatret med sin helt egen æstetik på en gang gæstfrit og fremmed. Teatret ligger i periferien af Holstebro og har en ganske særegen arkitektur med et virvar af tilbygninger på en nedlagt gård. Der er tårne og længer, indkørslen er besmykket med vimpler og flag i alle farver, træer er besmykket med gyldent stof, et dødt træ er malet hvidt, og ved siden af en dør står en balinesisk gudestatue med en rygende røgelsespind. Det første, som slår en, når man træder indenfor, er det spraglede stof i foyerens loft, de fine masker og de mange plakater fra teatrets forestillinger og aktiviteter. Hvilke regler gælder her i denne uoverskuelige og næsten labyrintiske kultur? Hvis døren står på klem til Hvid Sal, og skiltet er rødt, kan jeg så gå derind? Betyder det noget særligt, når der ligger 18 par sko foran døren til én af salene? Fra foyeren fører en kort trappe op til en smal gang. Man forstår, at man er inde på et halvoffentligt område. På hver side af gangen er der garderober til skuespillerne og et par kontorer til administrationen, samt et køkken. Her møder man husets ansatte og ofte en del af teatrets mange gæster fra ind- og udland med stemmer fra alverdens sprog. For enden af gangen kommer man ned i biblioteket, som fungerer som møde- og frokostrum, og her finder man et kæmpeudvalg af teatertidsskrifter fra det meste af verden. Fra biblioteket kan man bevæge sig ovenpå til første sal, som kaldes Samarkand, som dels rummer Odin Teatrets Arkiv, dels Center for Teaterlaboratorie Studier (CTLS) som er et forskningscenter med flere studiepladser, et køkken og små arbejdsværelser, hvor forskere overnatter i korte eller længere perioder. Overalt er der orientalske tæpper på gulvene og udsmykning på væggene, således at teatret forekommer hjemligt, men også en smule fremmedartet og orientalsk. Omgangstonen er gæstfri, åben, omfavnende og uformel. Fra arkivet kan man bevæge sig videre gennem teatrets øverste del, hvor man kommer gennem gange med kontorer, gæsteværelser, en sovesal, Grotowskis værelse, opkaldt efter den polske teaterpioner, og Sanjukta Panigrahis tårn, opkaldt efter den store indiske Orissadanserinde, som i mange år var knyttet til International School of Theatre Antropology 2

3 (1979). Man fornemmer et sæt uskrevne regler, dogmer og værdier, som må afkodes, men også begribes, før man kan interagere med hele teatret. Hvornår træder jeg over en usynlig grænse? Man kommer fx ikke for sent til en aktivitet i salene, man gør selv rent i salene, man vasker, stryger og reparerer sine kostymer, og det forventes som noget naturligt, at man lærer italiensk, da teatret ofte turnerer og arbejder med sin pædagogiske virksomhed i Italien. I teatrets administration snakkes der norsk og dansk, og snakker man ikke dansk, må man lære sig det. Er der gæster boende på teatret, er det klart, at man tager sig af disse, og teatret er et generøst og gæstfrit sted at opholde sig. Disse specifikke krav fungerer som en del af teatrets kulturelle kodeks og bidrager til at skabe et tilhørsforhold og et slags medejerskab til arbejdspladsen. Her er eksplicitte krav om at være nærværende og yde sit bedste. Det er en arbejdsform, som tidligere særligt kendetegnede kunstneriske virksomheder, men som i stigende grad også gør sig gældende på arbejdsmarkedet. Organisatorisk kombinerer teatret en hierarkisk og flad struktur, og Odin Teatret kan ses som en tydelig variant af en moderne kreativ arbejdsplads med et stort arbejdspres. En samarbejdskultur vokser frem En organisation er en immateriel størrelse og dermed vanskelig at få greb om. Ser man på en organisation og dens kultur, består den af et antal personer, der interagerer med hinanden for at nå et fælles mål eller mission. For organisationsteoretikeren Edgar H. Schein (1995) kan en organisation være en sportsklub i Vestjylland eller en verdensomspændende virksomhed, men kendetegnende er, at hver virksomhed har sine regler, dogmer, myter og omgangsformer og derved en særlig kultur. Odin Teatret er præget af en stærk leder, en udstrakt grad af fællesskab og selvledelse. I mine øjne er spændingsforholdet i den treenighed én af grundene til, at teatret har kunnet frembringe et så varieret, kvalificeret og højt aktivitetsniveau. Ser man på, hvordan grupper eller organisationer opstår, sker det hverken spontant eller ved et lykketræf, men fordi grundlæggeren har en vision. Schein har et ganske godt billede på, hvad der præger en organisation, og anvender legenden om Athene, der fuldbåren springer ud af Zeus pande. Set med Scheins øjne begynder en organisationskultur livet i hovedet på grundlæggeren og hans forestillinger og ideer om, hvordan verden hænger sammen. Barbas vision var at skabe den nye tids teater. Det betød, at han havde brug for en fast kreds af skuespillere, som ville bakke op om hans ideer. Grundlæggeren af en virksomhed sætter som noget af det første gang i en kulturel proces, hvor der løbende forhandles om spilleregler i samspil med gruppen (Schein 1994, s. 211). Når en organisation er nyetableret, fungerer kulturen først for alvor, når den har 3

4 gennemlevet en række kriser og har skabt sin egen historie. Derigennem får organisationen etableret en slags identitet og modstandskraft over for omverdenen. Over tid finder gruppen løsninger på stridspunkter og engagerer sig i en slags kollektiv læreproces, som skaber et sæt af delte antagelser og overbevisninger, som vi kan kalde virksomhedens kultur. Med Scheins begreber (1994, s. 211) skaber organisationer kulturer gennem de handlinger, som grundlæggeren foretager sig i sin egenskab af stærk leder. Et af de bedste midler for lederen til at få sit budskab formidlet til andre er gennem karismatisk adfærd og evnen til at kommunikere vigtige antagelser og værdier på en levende og klar måde (ibid., s. 213). Som et eksempel kan nævnes Barbas evne til at knytte venskabsbånd, identificere og forhandle med samarbejdspartnere over det meste af verden, som en væsentlig fremgangsfaktor for teatret, både kunstnerisk og økonomisk. Han er energisk og krævende, står tidligt op om morgenen og kommenterer straks, hvis der ikke er orden eller ikke rent på teatret. Barbas utrættelige vilje og talent for at sætte sine visioner igennem styrer teatret og instituerer teatrets værdisystem og etik. Det giver en koncentration, et intellektuelt overskud, men også en smittende energi, som er båret frem af medarbejdere og af Barbas nærvær og imponerende arbejdskapacitet. Der er på teatret et usynligt credo: Intet er for besværligt, hvis det tjener formålet. Mellem ledelse, selvledelse og socialt fællesskab Da Eugenio Barba i 2000 modtog Sonningprisen og holdt sin takketale, sagde han blandt andet: Af praktiske årsager, eller bare af vane, gives priser til en person og er dermed forbundet med et navn. Men navnet skjuler et mikrokosmos, som banker som et hjerte, er i live og handler. Personen og navnet er toppen af isbjerget, hvis godt skjulte krop består af et mange facetteret netværk af relationer, samarbejder, tilhørsforhold, udvekslinger og spændinger en levende organisme som navigerer i tidens strøm, nogle gange følger den, andre gange går den op imod, men altid tages et standpunkt. Det er til dette isbjerg, at prisen gives. Det er til hele Odin Teatret, til denne gruppe af mænd og kvinder, som tilhører forskellige nationer, kulturer og religioner og sprog, at Københavns Universitet har tildelt denne ære, og en belønning i anerkendelse af dets livsværk (Barba, 2000; egen oversættelse). Citatet illustrerer ganske godt Barbas sociale tankesæt og bevidsthed om, at teatret er dybt afhængigt af sine omgivelser, både medarbejdere og mennesker, som har støttet teatret igennem mange år. Det er i det tætte samspil med medarbejdere, at Barba med sin markante ledelsespraksis har skabt en sjælden inkluderende virksomhedskultur. En praksis, som beror 4

5 på en personlig integritet, et solidt overblik og en stor beslutningskraft. For hvordan får man mennesker til at præstere næsten det umulige år efter år? Ritualer og ceremonier spiller her en afgørende rolle for teatrets sammenhængskraft. Det er i de sociale og ofte performative sammenhænge, at teatrets værdier artikuleres, institueres og bliver synlige for enhver. Da teatret i 2004 over flere dage fejrede sit 40 års jubilæum i Holstebro med gæster fra store dele af verden, sluttede festlighederne med, at gæsterne fik serveret frokost ved borde dækket med røde duge på stranden ved Vesterhavet, til musik fra et lokalt spillemandsorkester og i overdådig høstsol. Da vi gik fra stranden, blev hver gæst bedt om at medbringe en sten til en varde, som blev placeret langs med indkørslen til Odin Teatret. Nu står varden som et minde om Sanjukta Panigrahi, der døde i Med det fælles ritual bliver varden samtidig et minde om en uforglemmelig fest. I en samtid præget af en stærk uafhængighedskultur, og hvor det at være uafhængig af andre mennesker er blevet centralt i tilværelsen, ser jeg Odin Teatrets virksomhedskultur som et kontrapunkt i en hjemløs tid. Gennem ritualer og ceremonier kobler teatret som noget naturligt fortid, nutid og fremtid sammen. For medarbejderne betyder det et stærkt tilhørsforhold til teatret og glæden ved at være en del af noget, som er større end en selv. Anerkendelse som ledelsesstrategi Teatret er kendetegnet ved en høj arbejdsmoral. Det kræver noget særligt at gå ind i en kultur, hvor der er ligeløn, og hvor karrieremulighederne er begrænsede. Man kan sige, at teatret har en etisk mission, og for de fleste skuespillere går arbejdet på teatret forud for alt andet. De arbejder ikke på teatret af pligt eller for pengenes skyld, men i en større sags tjeneste, og i den forstand er der tale om et moderne kald. I Helle Hedegaard Heins (2009) undersøgelse, baseret på forsknings resultater fra godt tre års intensive feltstudier på Det Kongelige Teater, har hun analyseret, hvilke motivationsfaktorer som styrer højtspecialiserede og kreative medarbejdere. Hein skelner imellem fire arketyper, som er Primadonnaen, som altid er på arbejde i en højere sags tjeneste, Præstationsstripperen, der ser en sport i at knække den faglige nød, Pragmatikeren, der vil have balance mellem privatliv samt et spændende job og Lønmodtageren, som vil have mest muligt ud af det og yde så lidt som muligt. Grænserne mellem de forskellige arketyper er flydende, og skuespillerne går ind og ud af kategorierne: I mine øjne er det i Odin Teatrets tilfælde arketypen primadonna, som bedst udsiger noget om skuespillernes motivationsfaktorer. 5

6 På teatret er der mange primadonnaer; absolut ikke i gængs forstand, men i den heinske forstand. Hein beskriver primadonnaen som en, der har et eksistentielt forhold til sit arbejde og som den eneste af arketyperne er styret af eksistentielle motivationsfaktorer. Her er den væsentligste faktor: kaldet. Tidligere forbandt man ofte det at være kaldet med at være lærer, præst eller sygeplejerske. Hein hævder, at primadonnaen føler en pligt til hele tiden at stræbe efter den højeste standard, og dette understøttes af et stærkt værdisæt, der fungerer som moralsk kompas i arbejdet. Med kaldet følger også en stærk dedikation til faget med at udvikle og vedligeholde sine ypperste kompetencer. Endelig er primadonnaen villig til at tilsidesætte mere personlige behov i den højere sags tjeneste. For primadonnaen består det meningsfulde arbejde og det meningsfulde liv i at søge efter mening, og det sker, når man gør en forskel for andre. Enhver primadonna og skuespiller har sin særlige motivationsprofil, og hver enkelt må ledes forskelligt. Barba har et tæt forhold til sine skuespillere, for at han eller hun kan yde maksimalt. En soloforestilling kan initieres i samarbejde med Barba. Det er ofte i disse sammenhænge, at skuespilleren over tid forhandler sig frem til særlige opgaver og pligter, som er identitetsskabende i forhold til teatret. For Barba er det en nødvendig anerkendelse af den enkeltes særlige behov for at kunne yde sit bedste for fællesskabet. Her manifesterer den særlig Odinkultur sig, hvor samspillet mellem leder og medarbejder er centralt. Blandt de ansatte ønsker man at leve op til de høje krav. Måske fordi ens præstationer kan blive set og værdsat, hvilket giver medarbejderen tro på, at ens talenter kan komme i spil. Det giver lyst og drive. Men at blive set koster, og man må være villig til at acceptere en irrationel angst for at fejle. Det peger på et miljø, hvor anerkendelse fra Barba er én af flere drivkræfter for teatrets skuespillere og øvrige ansatte og en form for ledelsesstrategi. Dette betyder for skuespillerne formodentligt mere end eksempelvis offentlighedens anerkendelses- og kendthedsmodel. Fællesskab som ledelsesstrategi Der er mange delelementer, som skal i spil, før man kan sige, at ledelsen lykkes, og det er ikke enkelt. Cand. mag., forfatter og forsker, Annemette Digmann (2004) ser ikke den store forskel på medarbejderes og lederes forestillinger om, hvad god ledelse er. Begge parter er enige om, at ledelsesudøvelsen må være høj, hvis der skal skabes en fremgangsrig arbejdsplads. Men der er en perspektivforskel, idet lederen har et organisationsperspektiv og medarbejderen et individperspektiv. Der er andre væsentlige forhold, en ledelse må tage sig af. Alle organisationer har brug for at udvikle sig kontinuerligt, hvis de ikke vil afvikles, og der må være et udefrakommende behov for virksomheden og i dette tilfælde et publikum. At skabe udvikling og vide, hvordan man sætter gang i kreative og innovative processer, er en central ledelsesopgave. Barbas vision har været at skabe et forandringssted snarere end et 6

7 forestillingssted (Taviani 1989), og udvikling har været og er en del af teatrets immanente strategi. Efter den første internationale succes med forestillingen Min Fars Hus besluttede Barba at rejse til Syditalien for sammen med skuespillerne at udvikle strategier, som kunstnerisk kunne føje nyt til teatret. For det store spørgsmål var: Hvordan skulle og kunne teatret navigere efter succesen? I Carpignano boede teatret i fire måneder, og det var her, skuespillerne selv gik i gang med at udvikle parader og gadeforestillinger i en by, som var helt uvant med teater. Ifølge Digmann skal en leder ville ledelse og være i stand til at udøve magt, som ikke skaber unødig modstand. Ingen tvivl om at Barba påtager sig rollen som leder, men heller ingen tvivl om, at Barba indimellem skaber unødig modstand. En modstand, som kan opfattes som destruktiv blandt skuespillerne, men som i Barbas optik kan bidrage til fornyelse og måske en slags modstandens dynamik. Med den usikkerhed, som Barba kan skabe blandt skuespillerne, ønsker han at frembringe nye tankesæt eller fremtrædelsesformer, som kunstnerisk kan bringe teatret et nyt sted hen. Men det kan også betyde, at nogle skuespillere måske melder sig ud, og dermed kan modstanden fungere som en slags sorteringsmekanisme, hvor enkelte hopper fra. Teatrets forestillinger er instrueret af Barba, men en stor del af materialet til hver enkelt forestilling kommer fra de medskabende skuespillere. Dermed etableres en slags fællesskabets platform med lederens privilegium til at forkaste ideer og bringe nye ind. I takt med at aktiviteterne er blevet mangedoblet, har fællesskabet skabt en slags modus vivendi, der bygger på en gensidig tillid skuespillerne imellem, og hvor man sjældent sanktionerer og oftere belønner hinanden. Der er en bevidsthed om, at både lederen og skuespillerne er indbyrdes afhængige, og den bevidsthed giver næring til fællesskabet. Således har skuespillerne i perioder været villige til at gå ned i løn, hvis teatrets økonomi var anstrengt. Barbas åbne og involverende ledelsesstil betyder samtidig, at der er højt nok til loftet til, at medarbejderne tager ansvar og er solidariske med teatret. Dermed er der tale om et fællesskab som en nødvendig strategi, hvis forudsætning er den stærke leder. Selvledelse som ledelsesstrategi Der er også andre metoder i spil, og fællesskabets og anerkendelsens strategi hænger sammen med selvledelse. Professor Sverre Raffnsøe fra Copenhagen Business School er i gang med et større forskningsprojekt om selvledelse, som i stadig højere grad ses anvendt i moderne virksomhedsledelse. 7

8 Selvledelse indebærer, at medarbejdere forvalter deres tanker, forestillinger, følelser og handlinger på måder, som bidrager til at realisere og udvikle medarbejderen selv, samtidig med at de skaber værdi for virksomheden. (Raffnsøe, 2009) Teatrets skuespillere arbejder på den ene side i kollektive læreprocesser med de store ensembleforestillinger. På den anden side skaber flere af skuespillerne egne forestillinger. Ud over ensembleforestillingerne har skuespillerne i perioder mulighed for at udvikle helt nye typer af projekter i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i ind- og udland. Her sørger den enkelte for det meste selv for at skaffe penge, og man står på helt egne ben med sit projekt. Det kan være etableringen af et tidsskrift for kvinder i teatret, som Open Page eller Transit International Festival, som Julia Varley, blandt mange andre ting, har stået i spidsen for i en årrække. Det kan være Kai Bredholt, der sammen med 12 mennesker fra ældrecentret i Holstebro rejser til Milano for at optræde på La Scala. Eller det kan være Iben Nagel Rasmussens gruppe, Vindenes Bro. Her mødes skuespillere fra 12 forskellige lande årligt for at skabe forestillinger enten i Holstebro eller i Latinamerika, med Iben Nagel Rasmussen som instruktør og spilfordeler. At arbejde individuelt i et kollektivt præget miljø er krævende. Dagligdagen opsluges ofte af fælles gøremål som at øve sig på sit instrument eller sin stemme eller at gennemspille en forestilling. Før en skuespiller går i gang med et individuelt projekt, har han eller hun haft et møde med Barba. Her aftales forholdet mellem det individuelle projekt og teatrets interesser, hvorefter det selvstændige projekt kan gå sin gang. Forholdet mellem egeninteresser og fællesskabets interesser er et dilemma for skuespilleren og må betegnes som et grundvilkår. På den anden side tilfører de individuelle projekter meget til teatret. Det er måske særligt gennem de individuelle projekter, at skuespillerne oplever, at de vokser som kunstnere. Men mindst lige så vigtigt, giver det nyt brændstof og udvider teatrets kunstneriske radius med nye aktiviteter. Odin Teatret er fundamentet, som giver en basisindtægt til at klare dagen og vejen for den enkelte skuespiller. Men uden en mulighed for en gang imellem at udfolde sig uden for fællesskabets grænser ville teatret næppe have eksisteret i dag. I den forstand voksede selvledelse frem som en nødvendighed og blev integreret som en central strategi i Odin Teatrets virksomhedskultur. Det er treklangen mellem den stærke leder, en udstrakt grad af fællesskab og selvledelse, der skaber en stærk virksomhedskultur og ledelsesstruktur. Den balancegang eller strategi har vist sig at være dynamisk og utrolig effektiv for Odin Teatret som et levende forandringssted. 8

9 Litteratur Barba Eugenio, takketale for Sonning Prisen. Digman Annemette, Ledelse med Vilje, Offentlig ledelse i et nyt perspektiv, Børsens Forlag, Hein, Hedegaard Helle: Ledelse af primadonnaer - myter og fakta. Ledelse & Erhvervsøkonomi, nr. 04, Odin Teatrets Årsberetning Raffnsøe, Sverre. / Forpligtelse på selvledelse: Mellem frihed og forbandelse. Lpf Nyt om Ledelse. 2009; Vol.12, Nr. 1, s Schein H Edgar, The Role of the Founder in Creating Organizational Culture (s ), Published Online: Apr , Family Business Review vol. 8 issue 3, 2004 Schein, Edgar H.: Organisationskultur og Ledelse. 2 udgave. Valmuen, trykkested, Publiceret i: Odin Teatret et dansk verdensteater. Århus Universitetsforlag Red: Erik Exe Christoffersen 9

Ledelse af primadonnaer

Ledelse af primadonnaer Ledelse af primadonnaer v/ cand.merc., ph.d. helle.hein@mail.dk / hhh.lpf@cbs.dk Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School Fordomme om primadonnaen En urimeligt krævende, egocentreret,

Læs mere

Primadonnaer i sygehusvæsenet

Primadonnaer i sygehusvæsenet Primadonnaer i sygehusvæsenet v/ cand.merc., ph.d. Helle Hedegaard Hein helle.hein@mail.dk / hhh.lpf@cbs.dk Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School Fordomme om den fagprofessionelle

Læs mere

Hvad kendetegner gode ledere?

Hvad kendetegner gode ledere? Hvad kendetegner gode ledere? v/ cand.merc., ph.d. Helle Hedegaard Hein helle.hein@mail.dk / hhh.lpf@cbs.dk Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School Hvad er godt lederskab?

Læs mere

Ledelse af primadonnaer

Ledelse af primadonnaer Ledelse af primadonnaer v/ cand.merc., ph.d. helle.hein@mail.dk / hhh.lpf@cbs.dk Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School Fordomme om primadonnaen Urimeligt krævende Egocentreret

Læs mere

ODIN TEATRET. Nøgletal

ODIN TEATRET. Nøgletal ODIN TEATRET Beretning 2011 Nøgletal Antal forestillinger: 274. Heraf 108 i udlandet (10 lande). Antal kursister: 4.743. Heraf 4.469 i udlandet (16 lande). Antal gæsteforestillinger: 28. Antal personer

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

FORDOMME OM PRIMADONNAEN

FORDOMME OM PRIMADONNAEN FAGPROFESSIONELLE PRIMADONNAER helle.hein@mail.dk FORDOMME OM PRIMADONNAEN Urimeligt krævende Egocentreret Forfængelig Selvhøjtidelig Temperamentsfuld Lider af storhedsvanvid Hysterisk Barnlig Ledelsesfremmed

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

TEATER SOM BROBYGGER

TEATER SOM BROBYGGER TEATER SOM BROBYGGER Program for Odin Teatret i Aarhus 1.-9. september 2017 Aarhus Universitet, Kasernen, Langelandsgade 139 Konferencer, workshops og forestillinger om opløsningen af kulturelle broer

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Kunsten at lede fagprofessionelle. Helle Hedegaard Hein

Kunsten at lede fagprofessionelle. Helle Hedegaard Hein Kunsten at lede fagprofessionelle Helle Hedegaard Hein helle.hein@mail.dk Fordomme om primadonnaen Urimeligt krævende Egocentreret Forfængelig Selvhøjtidelig Temperamentsfuld Lider af storhedsvanvid Hysterisk

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Ledelse og relationer

Ledelse og relationer Ledelse og relationer 4 K A P I T E L 1. Relationer i organisationer Ledelse og relationer 3. Ledelse og organisationskultur Vores kultur er speciel... Vi har vores fælles værdier, erfaringer og... Kommunikative

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

FORDOMME OM PRIMADONNAEN

FORDOMME OM PRIMADONNAEN ARKETYPER I HELSETJENESTEN helle.hein@mail.dk FORDOMME OM PRIMADONNAEN Urimeligt krævende Egocentreret Forfængelig Selvhøjtidelig Temperamentsfuld Lider af storhedsvanvid Hysterisk Barnlig Ledelsesfremmed

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

FORDOMME OM PRIMADONNAEN

FORDOMME OM PRIMADONNAEN LEDELSE AF PRIMADONNAER helle.hein@mail.dk FORDOMME OM PRIMADONNAEN Urimeligt krævende Egocentreret Forfængelig Selvhøjtidelig Temperamentsfuld Lider af storhedsvanvid Hysterisk Barnlig Ledelsesfremmed

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Er forandringer en hindring for trivsel eller måske en mulighed for udvikling? Direktør Lone Thellesen, Dacapo a/s

Er forandringer en hindring for trivsel eller måske en mulighed for udvikling? Direktør Lone Thellesen, Dacapo a/s Er forandringer en hindring for trivsel eller måske en mulighed for udvikling? Direktør Lone Thellesen, Dacapo a/s Workshop nr. 404 tirsdag den 20. november 2012 kl. 9.00-10.15 Mening Hvis man laver

Læs mere

4 Godt arbejde er centralt

4 Godt arbejde er centralt 4 Godt arbejde er centralt Medarbejdernes gode arbejde er det, der muliggør udvikling i virksomhederne. Cevea har i gentagende analyser påpeget, at gode virksomheder klarer sig bedre end deres konkurrenter

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z I V E R E T A F VÆ R D S Æ T T E M O T L S E H U M A N U N I V E R Z 20 1 MEDARBEJDERES STØRSTE BEHOV Jeg (Gary) spiste middag med en ven, som er leder i en stor, frivillig organisation. Jeg gav ham en

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Hva er så spesielt med å lede. kunnskapsarbeidere?

Hva er så spesielt med å lede. kunnskapsarbeidere? Hva er så spesielt med å lede v/ cand.merc., ph.d. helle.hein@mail.dk / hhh.lpf@cbs.dk Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School Fordomme om primadonnaen En urimeligt krævende,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Lederen som kulturudvikler

Lederen som kulturudvikler Lederen som kulturudvikler - lige den adfærd, der fører til de resultater vi vil have Hvordan får man erstatttet uhensigsmæssige kulturer med dem man gerne vil have? Hvilke metoder kan jeg selv tage i

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer Projekt hvad gør det bedste bedre har ved interview og feltstudier afdækket hvordan bedrifter med succes og i den øverste top arbejder. Dette er beskrevet i rapporten. Lær af de bedste som blev udarbejdet

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Mand genopdag dine værdier. - og styrk din sundhedsadfærd

Mand genopdag dine værdier. - og styrk din sundhedsadfærd Mand genopdag dine værdier - og styrk din sundhedsadfærd Adfærdsændring gennem narrativer Fakta om den sociale ulighed i danske mænds sundhed Fortællingens struktur og relationelle karakter De tre dimensioner

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240 kr. Ledelse - nogle overordnede perspektiver Ledelse - to veje Udfører

Læs mere

Værdier i Early Warning

Værdier i Early Warning Værdier i Early Warning Præsentation og gruppearbejde Kolding, den 8. og 9. november 2012 Program - værdier 11.00 11.45 1: Baggrund for at arbejde med værdier i EW 2: Værdier i organisationer 3: Møde om

Læs mere

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring Børns læring Et fælles grundlag for børns læring Udarbejdet af Børn & Unge - 2016 Indhold Indledning... 4 Vigtige begreber... 6 Læring... 8 Læringsbaner... 9 Det fælles grundlag... 10 Balancebræt... 11

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION IMAGINE SCHOOL En global virkelighed i hastig forandring Mange veje til succes og størstedelen af deres jobs ikke skabt endnu Connectors, not content; deleøkonomi; personalisering Globale kriser Internettet

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Ledelse af frivillige i folkekirken

Ledelse af frivillige i folkekirken Køb bøgerne i dag 239 kr. (grøn) / 180 kr. (hvid) Ledelse af frivillige i folkekirken V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

8 trin til passioneret ledelse Af Pia Torreck, UPTION

8 trin til passioneret ledelse Af Pia Torreck, UPTION 8 trin til passioneret ledelse Af Pia Torreck, UPTION Hvem kender du, der passioneret? Hvad inspireres du til, når du tænker på dem? Hvor vigtigt vil det være for dig, at få adgang til din egen passion?

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Ny forstander. Om Øse Efterskole

Ny forstander. Om Øse Efterskole Ny forstander Vi søger en forstander som resultat af et planlagt generationsskifte. Det er vigtigt for os, at du ved, vi er en musisk kreativ efterskole, der sætter eleverne i centrum og ønsker at fremme

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Ledelse af primadonnaer

Ledelse af primadonnaer Ledelse af primadonnaer v/ cand.merc., ph.d. helle.hein@mail.dk / hhh.lpf@cbs.dk Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School Fordomme om primadonnaen En urimeligt krævende, egocentreret,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven 28) Trivsel er en følelse der opstår mellem personen og omgivelserne. Arbejdspladser med god trivsel er kendetegnende

Læs mere

FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV

FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV Af Gitte Haslebo, erhvervspsykolog Haslebo & Partnere, 2000 FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV Fusionen som en ustyrlig proces Fusionen er en særlig omfattende og gennemgribende organisationsforandring.

Læs mere