Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden"

Transkript

1 Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden

2 Indholdsfortegnelse 001. Retningslinier for brug af reklamer og sponsorater i Vesthimmerlands Kommune 3 2

3 Medlemmer Benny Hansen Elo Sørensen Erling Sørensen Gitte Thillemann Henning Als Ida Ravn Hansen Kurt Nielsen Mogens Juel Ole Johansen Yvonne Degn A. Aage Mortensen Torben Myrup Asger Andersen Fraværende Elo Sørensen Gitte Thillemann Henning Als Mogens Juel Yvonne Degn 3

4 Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 001. Retningslinier for brug af reklamer og sponsorater i Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 07/6605 Fraværende: Bilag: 24515/08Åben retningslinier og betingelser for brug af reklamer i VHK.doc Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune anvender reklamer forskellige steder indenfor Sundhedsudvalgets og Teknisk udvalgs områder. Sundhedsudvalget har tidligere vedtaget at anvende reklamer på forskellige områder, herunder på hjemmeplejens biler og på ældrecentrenes minibusser, hvor der pt. er solgt ca. 200 reklamer fordelt på ca. 30 biler og to minibusser, på genoptræningsområdet, hvor der er solgt tre reklameflader på væg i nyindrettet genoptræningssal på Aaglimt Ældrecenter og aftalt gratis genoptræningsudstyr med firmaet Mayland Smith. Teknisk Udvalg har tidligere vedtaget at anvende reklamer på Hvalpsund Sundsøre færgeoverfarten, hvor der er indgået aftaler med 4 firmaer og forretninger om reklamer på færgen, og flere interesserede firmaer har henvendt sig for at hører mere om projektet. Forslag til et retningslinier for hele kommunen, som er vedlagt, har tidligere været behandlet af chefgruppen. Forslaget for retningslinier bygger på lovgivningen, og der er hentet inspiration fra andre kommuner, som har lignende beskrevne og vedtagne retningslinier. Retningslinierne beskriver grænserne og muligheder for: Hvad der kan reklameres for Hvor og hvordan der kan reklameres Hvad må der ikke reklameres for: Tobaksvarer (lovbestemt) 5 Reklamer der udtrykker forskelsbehandling mellem etniske grupper (lovbestemt) Begravelsesforretninger og bedemænd (lovbestemt for reklamer rettet mod ældre) Seksuelt betonede ydelser eller varer, herunder pornografiske budskaber (lovbestemt for reklamer rettet mod ældre) Reklamer i modstrid med kommunens forebyggelsespolitik Reklamer for politiske partier, politiske bevægelser, valgte medlemmer eller opstillede kandidater til politiske forsamlinger, arbejdsgiverorganisationer,

6 fagforeninger eller religiøse bevægelser Reklamer der konkret kan være skadelige for kommunens anseelse For børn og unge gælder der særlige regler, blandt andet om opfordring til vold og anvendelse af alkohol - se lovgivningens begrænsninger i notatet. Hvor og hvordan må der reklameres: Vesthimmerlands Kommune ønsker at tage hensyn til æstetik og til borgernes muligheder for kun i begrænset omfang at blive præsenteret for reklamer på steder, udstyr m.v., som de ikke har mulighed for at fravælge Der må ikke opsættes reklamer ud mod offentlige veje På skole- og daginstitutionsbygninger reklameres der som udgangspunkt ikke, hverken indvendigt eller udvendigt. På skoler og institutioner må der kun opsættes reklamer, der ikke særligt retter sig mod børn og unge Der kan reklameres på legestativer og genoptræningsudstyr i daginstitutioner, skoler og på legepladser, hvis udstyret er doneret helt eller delvist af en virksomhed. Reklamen skal være nedtonet (f.eks. et mindre messingskilt) og må kun indeholde navnet på virksomheden og oplysning om, at denne har doneret udstyret. På kommunale legepladser er der alene mulighed for nedtonede reklamer, der vender ind mod legepladsens område. For børn og unge gælder mere uddybende retningslinier, blandt andet at man ikke er forpligtet til at anvende sponseret materiale - se bilaget Der er særlige lovbestemte regler for reklamer i det åbne land Der er mulighed for reklamer på køretøjer Der er mulighed for at reklamere på byudstyr, informationstavler og lignende I forbindelse med information om kommunens myndighedsopgaver benyttes ikke reklamer. Det gælder også kommunens hjemmeside. I kommunale genoptræningslokaler, idrætshaller, svømmehaller, idrætsanlæg, medborgerhuse og tilsvarende steder, hvor borgerne ofte kommer i forbindelse med genoptrænings- og fritidsaktiviteter, må reklamerne ikke have en sådan størrelse, form eller placering, at de bliver dominerende i forhold til det kommunale formål, disse steder tjener. Som udgangspunkt indgås ikke aftaler om reklamer i rådhuse eller bygninger, der benyttes til den kommunale administration. Det samme gælder døgninstitutioner, plejehjem og lignende steder, der tjener som hjem for beboeren. Der indgås ikke aftaler om reklamer på kropsbærende hjælpemidler, samt på udlån af udstyr der hovedsageligt benyttes i forbindelse med genoptræningsudstyr, hvor borgerne derfor reelt set ikke har mulighed for at 6

7 fravælge. Der reklameres ikke på de ansattes beklædning. For bibliotekerne er beskrevet særlige retningslinier - se bilaget. Reklamering kan betyde, at bygninger osv., som i forvejen benyttes til kommunale aktiviteter, bidrager til finansieringen af disse aktiviteter eller evt. andre steder i kommunen. Reklameringen kan også i nogle tilfælde muliggøre, at der anskaffes biler eller udstyr, som ellers ikke ville blive anskaffet. Administrationen ønsker en principiel politisk drøftelse i Økonomiudvalget om rammerne for reklamer og sponsorering, herunder hvorvidt man ønsker mere stramme eller lempelige retningslinier. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget drøfter forslaget - at Økonomiudvalget sender forslaget i høring i alle fagudvalgene, der har mulighed for at sende det i høring andre steder, dog med frist for svar til administrationen tirsdag den 10. juni 2008 af hensyn til Økonomiudvalgsmødet den 18. juni Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. Knud Kristensen, Per Bisgaard og Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Socialudvalget den Udsat. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Punktet drøftet. Beslutning i Teknisk Udvalg den Teknisk ønsker ikke reklamer under Teknisk Udvalgs område. Pia Hansen og Kaj Wisti Lassen deltog ikke i behandlingen af punktet Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget kan godkende det fremsendt forslag. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Sendes til høring i Landsbyudvalget, Folkeoplysningsudvalget og i hallerne. 7

8 Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Folkeoplysningsudvalget skal ikke anbefale at kommunen deltager i kampen om sponsorog reklamekroner. Hvis retningsliner vedtages ønskes fagbevægelsen taget ud af retningslinierne. Torben Myrup, Elo Sørensen, Henning Als, Mogens Juel, Yvonne Degn og Gitte Thillemann deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Inga Nielsen deltog som suppleant for Henning Als Underskrifter Benny Hansen Elo Sørensen Erling Sørensen Gitte Thillemann 8

9 Henning Als Ida Ravn Hansen Kurt Nielsen Mogens Juel Ole Johansen Yvonne Degn A. Aage Mortensen Torben Myrup Asger Andersen 9

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune INDLEDNING Med ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget lov nr. 490 om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) 37 021. Udpegning

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 61 Orientering om antallet af unge kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere