Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. august 2014 kl. 18:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. august 2014 kl. 18:30"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. august 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra: Aase Møller-Hansen og Claus Peter Christensen. 1 Godkendelse af referat fra den 12. juni 2014 Formel godkendelse af referatet. Referatet blev godkendt. Opfølgning af FGL mht. Nordals Idrætscenter. Der arbejdes videre med et oplæg vedr. klub 37. SEV indkalder til et møde med Ole Daubjerg med det formål at få drøftet, hvordan vi som klub bliver mere synlig i pressebilledet. Udsendelse af bestyrelsens referater til de medlemmer, der er tilmeldt nyhedsbreve. Hvis ikke det koster voldsomt arbejde, foreslår SEV, at vi sender bestyrelsens referat til medlemmer, der er tilmeldt nyhedsbrev. Et flertal i bestyrelsen finder det ikke relevant at udsende referat via nyhedsbrev, men fastholder at referat er tilgængelig på hjemmesiden umiddelbart efter bestyrelsesmøderne. 2 Økonomi og medlemsstatus. JS havde intet nyt i forhold til den 12. juni 2014 dog oplyste han at medlemstallet er status quo. Forbrug af el i golfklubben: Den sidste regning SEV har fået fra JS for perioden 31. marts 2014 til den 30. juni 2014 lyder på et forbrug på kwh. eller ca kwh årligt. Forbruget i 2012 var kwh Forbruget i 2013 var kwh Forbruget i 2014 skønnet til ca kwh Vores forbrug er steget med ca kwh fra 2012 til For at få et overblik over vores energiforbrug har SEV i samarbejde med Preben Grinsted bedt vores elektriker om at komme med et tilbud på opsætning af bi-målere, så vi kan få et overklik over hvor vi bruger vores energi. Det kunne danne basis for at vurdere, om der er noget der kan gøres bedre, mere smart eller på en anden måde. Hans forslag indeholder opsætning af 6 bi-målere. Prisen er godt nok kr. men det bør overvejes, om det ikke kan blive en god forretning. Jeg mener, at vi på en eller anden måde skal begynde arbejdet. Enten ved at opsætte 6 bi-målere, et mindre antal, enten permanent eller periodevis.

2 Vores elektriker Leif Frederiksen, foreslog i forbindelse med vores gennemgang af installationerne, at det kunne være en god ide at erstatte konventionel lyskilde i bagrummet med LED pærer. Det giver efter hans mening god økonomi, idet konventionelle lyskilders forbrug er 40 watt og LED bruger 16 watt. Det giver også god mening i forbindelse med vores ansøgning om tilskud til solceller, at vi kan skrive at vi løbende arbejder på at minimere vores energiforbrug. Det passer ind i Sønderborg Kommune og projekt ZERO`s energistrategi. John Solkjær er i gang med at skrive ansøgninger. Bestyrelsen besluttede at udskifte lyskilde i bagrummet til LED pærer. Endvidere køber PG bi-målere og får dem sat op på de mest stratetiske steder. 3 Rapportering fra udvalgene Baneudvalget BW orienterede om pesticidforbruget som er i overensstemmelse med gældende regler. Rapport for indberetning for 2013 skal offentliggørelse i forbindelse med referatet. BW orienterede om diverse problemer i forbindelse med køb af maskine hos maskinleverandør Svenningsen, men der er indgået et fornuftigt forlig. BW orienterede om ansøgning til den kommunale pulje på 6,5 mio. kr. vedr. eftersåning af fairway og udskiftning af klubhuset tegltag. Baneudvalget har besluttet at udskifte hulkopperne da den øverste maling skaler af sponsor er orienteret og han er indforstået med udskiftningen. Udskiftning af hulkopper er omkostningsfrit, da leverandør krediterer de først leverede. Sponsorudvalget Sponsorkommentarer til bm 7. august 2014 fra PM: Der er truffet aftale med Baltic, Fjordhotellet, Comwell og Danhostel Vollerup om salg af greenfee billetter. Der er indgået aftale med OK som for hvert medlem vil give 6 ører pr l brændstof til klubben. Vores medlemmer tilbydes også El-aftale med 1. mds. EL til 0 kr. Ved tegning af OK benzinkort og EL aftale øges sponsorstøtten til 12 ører pr liter brændstof. Endvidere tilbydes mobilaftale. Der er opsat plakat og flyers i mellemgangen til fri afbenyttelse. Information til medlemmerne vil fremgå af mødereferatet. Evt. også via separat indslag på hjemmesiden.

3 Der er udsendt indbydelser til Sponsor og tak for hjælpen turnering d. 31.august. Vi skal være opmærksomme på at invitere de hjælpere, som ikke får invitationen via udvalgsformændene, eks Hans og Gitte Slotved samt Axel Mathiesen. Der er truffet markedsføringsaftale med Destinationsudvikling Sønderjylland bookingportal, som vil sælge greenfee billetter mod 12% i provision. Jeg har meddelt Kær Teltudlejning d. 1.august, at vi indtil videre kører som sidste år. Telt opsættes torsdag d.7.august og nedtages d.14.august. Der er p.t. 114 spillere tilmeldte, og jeg kan ikke se hvor mange gæster, der herudover deltager. Telt til kulturnatten d. 22. august er bestilt og teltholder er informeret om placering (stadeplads 8). Reklameskilte, bannere og andet udstillingsgrej kan hentes i depotrummet i hjørnet på 1.sal. Hvem tager sig af bemandingen? Der skal rettes henvendelse til Begynderudvalget samt om nogle elitespillere kan deltagere evt. tidsplan. Turneringsudvalget Der er 131 tilmeldte spillere til jubilæumsturneringen. Det er meget lavere end sidste år og Bestyrelsen overvejer derfor - inden næste år - om jubilæumsturneringen skal rykkes en uge frem. Begynderudvalget Status for årets begyndere er som følger: 11 er frigivet til 18 hullers banen. 5 mangler 1 eller 2 prøver på 18 hullers banen. 7 kæmper fortsat på par-3-banen. I torsdag var der 23 deltagere til Klub 37. Det må være ny rekord. Turneringsudvalget skal udarbejde et oplæg med anbefalinger til klubbens spillere ud fra følgende: hvordan kan banen spilles mest hensigtsmæssigt fra hvid, gul, blå og rød teesteder og set i forhold til den enkelte spillers handicap. Orientering om Spil resten af året for 500 kr. Orientering om projektet og det videre forløb. SEV er klar med presseomtalen. Projektet kører som planlagt og Leif Maibom deltager.

4 Husudvalget Connie Wulff har sendt følgende via mail: Vi er 3 fra udvalget som tager håndklæder og viskestykker med hjem og vasker 5-6 gange pr. person hver sæson. Det koster, og derfor synes vi det er rimeligt at få betaling for dette. Vi vil forslå 300 kr. til hver for hele sæsonen. Kan det mon godtages? Forslaget godkendt af bestyrelsen. Jeg vil indhente tilbud fra Als gulvservice om at få de sidste trapper op til loftet belagt med tæppe eller vinyl, alt efter prisen. Det er ønsker om håndklæder hos mændenes omklædning, vi vil derfor købe flere håndklæder og opsætte en hylde til disse. Ved bruserne i både damernes og mændenes omklædning tager vi svingdørene af. De hænger skævt og er i vejen for rengøringen. Husudvalgets forslag taget til efterretning. Eliteudvalget Lørdag spiller 3. division mod Kolding i Kolding. Kampen kan have afgørende indflydelse i puljen som Alssund fører pt. med 8 point foran Kolding med 6 point. Søndag den 10. august 2014 kl. 08:00 spilles der på hjemmebane mod Sønderjylland. Der er udsendt meddelelse til klubbens medlemmer via hjemmesiden og mail om at komme og se på. De øvrige puljer i kvalifikationsrækken kan ses på klubbens hjemmeside. Opbakning til klubbens elitehold ved turneringer. SEV har drøftet ovennævnte med Gert, som står for eliteafdelingen. I forbindelse med den kommende turnering søndag den 10. august indbydes medlemmerne til at se og evt. følge en fligth. De vil anvise i indbydelsen, hvor det er bedst at få et godt overblik. Kunne det være en ide, at de medlemmer der følger og overværer elitens matcher, kunne få en gratis pølse. Elitens bespisning er bestilt hos Gitte, så hun vil være der den 10. august. Bestyrelsen besluttede at der var gratis pølser. Juniorudvalget PG orienterer juniorudvalget om at de kan benytte bagni med gunstart, idet klubmesterskaberne afvikles fra forni. Juniorudvalgets forslag om start på forni vil ikke være hensigtsmæssigt idet banen således vil være lukket for klubbens øvrige medlemmer.

5 Sønderjyske-samarbejdet Intet fra SEV. 4 Eventuelt. PG skal opsætte ny mobilapplikation til den elektronisk baneguide i INFO og Mellemgang. BW skal følge op på anvendelsen af den elektroniske baneguide og mobil servicen hos greenkeeperne, da vores abonnement for det første år er en prøveperiode. Flagstang med en rovfugl bliver sat op ved 15. og 16 green som forsøg på at genne skader og krager væk, så de ikke ødelægger greens. 5 Fastsættelse af næste møde. Fastsat til den 11. september 2014 kl. 18:30

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26.

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 12. juni 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Bjarne P. Wulf, Claus Peter Christensen og Preben Mylliin. 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Baneinformation. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød

Baneinformation. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (for mand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 23. maj 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer Faaborg Golfklub December 2007 16. årg. nr. 5 LÆS OM... Kære medlemmer Valg til bestyrelsen Årsregnskab Indkaldelse til generalforsamling A/S Golf for "fine" mænd og kvinder Nyt fra Driverklubben Dameklubben

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde budgetmøde, den 3. juli 2014, kl. 17:00-17:30/middag & kl. 17:30-21:00/Møde Taastrupgårdsvej 131A - 1. sal. Middagstilmelding på EK-Taastrupgaard@kab-bolig.dk Senest tirsdag den

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere