Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen."

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 8. maj 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen. 1 Godkendelse af referat fra den 3. april 2014 Formel godkendelse af referatet. Referatet blev godkendt. 2 Økonomi og medlemsstatus Vi er pt. 823 fuldtidsmedlemmer, hvilket er + 8 i forhold til sidste måned. En diskussion af medlemstallene set over en længere periode 2009 til dato giver fortsat anledning til en kraftig indsats over for rekruttering af nye medlemmer. Revolutionerende tiltag ses meget gerne Alle vores forsikringsaftaler med Sønderjyske Forsikring udløber pr. 31/12, så der bliver behov for genforhandling. Vi vil gerne kombinere aftalen med en sponsoraftale. Hvis Sønderjyske Forsikring ikke er interesseret vil vi undersøge mulighederne hos AON, som DGU har en aftale med. Udviklingen i økonomien følger budgettet. 3 Rapportering fra udvalgene Baneudvalget BW orienterede om at Arbejdstilsynet havde været på besøg og givet et påbud om at greenkeeperne ikke måtte løfte olietromler pga. risiko for rygskader Arbejdstilsynets påbud er efterfølgende blevet rettet. Oversigt over forbrug af pesticider er indsendt til DGU og oversigten kommer efterfølgende på hjemmeside. Man har haft en samtale med chefgreenkeeperen med henblik på at sikre de nyansatte bliver fortrolige med alle aspekter af arbejdet i vores klub. Gundstrup 7 bliver udlejet til Adam fra 1. juni. Lejekontrakten udformes med hjælp fra DGU's jurist. Lån til huskøb forventes aftalt som et 30-årigt fastforrentet lån med afdrag hos Nykredit. Der vil blive ført et separat regnskab for Gundstrup 7. Sponsorudvalget Ny hulsponsor på stor bane: Kontraktudkast sendt til direktør Kristian Strand måske med Restaurant BLOM som logo. Company Day i 2015 med Business Danmark med 80 deltagere. Tidspunkt aftales senere. Skal være en lørdag eller søndag. Foreløbigt er 9. eller 30. maj foreslået. Aftale med Nordic Travel om salg af greenfee billetter på deres færger. Der ydes 14% i provision til NT. Aftale med Kær Teltudlejning med jubilæum og kulturnatten er aftalt på niveau som Ordningen med udlevering af klubblad til annoncørerne er positivt modtaget. Vi vil besøge Baltic, Comwell, Scandic, Fjordhotellet, Dyvig Badehotel og Nordals Idrætscenter med henblik på pakkeløsning indeholdende greenfee. 1

2 Ib Rehné sponsorerer trøjer og polo er til elitespillerne. FGL er turneringsleder ved Ældre Sagens turnering. Han skal huske kamera til vinderfotos. Turneringsudvalget Arbejdet med den digitale baneguide er ikke helt færdigt. Der mangler 2 huller. Den forventes klar om ca. 3 uger. Der vil blive sendt besked til de medlemmer, der er tilmeldt mailordningen. Der var 120 deltagere til Thybos åbningsturnering og 79 til Plantorama turneringen. Det aftaltes at forlænge fristen for tilmelding til Kontor Syd Cup grundet få tilmeldinger. Det aftaltes at aflyse deltagelse i DATour grundet manglende kommunikation fra arrangørens side. Der står intet om touren hos os på deres hjemmeside. AMH skriver til dem. Huskelisten til Jubilæumsturneringen blev gennemgået og tilrettet. Samtidig blev arbejdsopgaverne fordelt. Begynderudvalget 13 begyndere er i fuldt sving. De 3 første er nået til prøverne på 18 huls banen. Indtil videre er alt gået som planlagt, der er desværre ikke det store arbejde grundet de få begyndere - et projekt med gratis spil på par-3-banen fra september og året ud med gratis instruktion 2 søndage, var måske en mulighed for at lokke flere til. Vi mangler nye medlemmer!! Der er tilmeldt 32 til at spille Golf med en ven. Bestyrelsen godkendte at SEV og AMH udarbejder en plan for at få flere begyndere til at starte. DGU er initiator til en landsdækkende kampagne for golfspillet startende i weekenden August efter Made in Denmark. Husudvalget Det besluttedes at etablere vinduer i døren ind til kontoret, idet sekretæren mangler mulighed for at følge aktiviteterne i forgangen. (Bl.a. greenfeespillere eller medlemmer der mangler hjælp). SVE tager kontakt til TR Byg opfølgning SEV har rykket for at arbejdet udført. BW oplyste at det tidligere greenkeeper kontor bliver renoveret ved frivillig arbejdskraft. Lokalet skal bl.a. bruges til skabe hvis indhold skal bestå af ting som f.eks. nøgle til buggy - som bestilles/købes via den nye betalingsterminal. Eliteudvalget Divisionsholdet og kvalifikationsholdet starter turneringen på hjemmebane lørdag den 10. maj Der bliver informeret via plakater relevante steder i klubhuset og mellemgangen. Informationen er ligeledes på hjemmesiden. PDF-fil af plakat udsendes af JS til medlemmerne via mail. Det skal opfordres til at medlemmer møder frem og støtter eliten som et forslag/tiltag kunne Eliteudvalget overveje at få grillhuset åbent.

3 Juniorudvalget Pt ca. 60 juniorer, heraf ca. 40 aktive omkring træning på juniorholdene. 13 piger. Forventeligt 2-3 nye juniorer på golfens dag. Planlagt 7 fredagsmatcher, 1. er afholdt med 20 deltagere. Der er indkøbt vinder bagmærker som erstatter de tidligere dyre præmier. Order of Merit i en samlet pige og drengerække. Der er planlagt sommer camp i første weekend i juli. Delvis egenbetaling. Det er en udfordring at fastholde spillere der ikke er frigivet til stor bane efter 1-2 år. Der vil forsøgsvis blive afholdt fredagsmatch hvor spillere med hcp over 54 spiller de sidste meter af hullerne. Flere forældre har spurgt om de må tage juniorer over hcp 54 ud på banen. Det er afdelingens holdning at det bør der gives ok for under følgende forudsætninger: - Der skal opretholdes et normalt spilletempo. - Juniorens scorekort er ikke tællende. - Giv lempelse for at styrke motivationen, såsom at kaste bolden ud af bunker eller tee ud midt på fairway o.l. 6 deltagere i Junior Distrikts Tour (6 spillerunder): 5 drenge og 1 pige. Deltagelse i Kreds Syd turnering (6 spillerunder): Typisk 5-10 deltagere. Junior Cup kval er den 2. maj. Forventer deltagelse af 5-6 piger til distriktets pigedag. Barsler med en pigedag i Alssund hvor Nordborg, Benniksgaard, Sønderjylland og Åbenrås piger inviteres. Flere forældre opfordrer til at vi fortsætter med at lave spillertøj til juniorerne. Flere ønsker at sponsorere. Der laves et oplæg hvor sponsorer og egenbetaling dækker alle udgifter. Der er mange villige hjælpere i forældregruppen. Dog mangler vi ofte flere der kan tag over mere administrativt og organisatorisk. Alle nuværende medlemmer af juniorudvalget er jobaktive med diverse rejseaktivitet. Mogens bidrag bliver fremover reduceret ved opstart af nyt job med base i Odense og en del yderligere rejseaktivitet. Hvis der er kommentarer fra de øvrige udvalgsmedlemmer eller Troels skyder I dem bare af. Vi har i udvalget talt om muligheden for kunne starte nogle af vores fredagsmatcher på bag-9, da der er mange af vores juniorer der ellers ikke rigtigt for mulighed for at spille disse 9 huller. Det gælder særligt den store gruppe der spiller i vores B + C række. De kunne godt tænke sig lidt mere variation og hvis det kunne lade sig gøre uden at genere andre medlemmer og gæster kunne vi godt tænke os den mulighed bare 2-3 gange ud af de 7 matcher vi har planlagt. Kunne man forestille sig at hele banen var vendt de få dage så alle starter fra hul 10 den gældende dag??? Det vil i hvert fald ikke ødelægge rytmen og flowet på banen. Kunne du ikke høre bestyrelsens holdning og hvilke muligheder. Vi stiller også gerne op til en snak. Det er bestyrelsen indstillet på som en forsøgsordning, men det forudsættes at juniorudvalget opstiller regler for hvordan spillet på stor bane skal foregå, således det ikke er til sene for de øvrige spillere på banen. 3

4 Bestyrelsen kan ikke gå ind for forslaget om fredagsmatcher på bag-9, men henviser til at forældre med en junior spiller en gang imellem spiller bag-9 under de opstillede regler. SEV orienterer juniorudvalget om bestyrelsens beslutning. Intet. Sønderjyske-samarbejdet 4 Opfølgning fra den ekstraordinære generalforsamling. Ingen bemærkninger. 5 Golfens dag. Det var en god dag for alle de fremmødte, fremover vil der nok ikke være behov for mere end 2 frivillige hjælpere fra hvert udvalg. SEV havde informeret pressen og artiklen var med i JV. 6 Eventuelt. Drøftelse af hvordan vi får flere greenfee gæster jfr. Mails omkring dette emne fra SEV. Vi kan se at i den statistik I har indberettet til DGU for 2013, så ligger I pænt under landsgennemsnittet for antal indberettede greenfee runder i Jeres klub. (Landsgennemsnittet ligger på ca runder) Antallet kan jo skyldes mange ting, men vi er interesseret i at hjælpe Jer med at få flere greenfee gæster, hvis I også selv er interesseret i det, og vil gøre noget arbejde for det? Som I måske ved, så har DGU en aftale med SPOT deals, hvor vi har mulighed for at lave nogle deals for golfklubberne, på f.eks. greenfee, og kun betale 5% i administration, mod normale ca %. Eksempelvis havde Københavns GK en deal med sidste år, hvor de på et måned (juli) genererede kr. i merindtægt via en klub deal. (Københavns GK lavede en deal hvor man kunne få en 4 bold, til en 2 bolds pris, dvs. 50% rabat, samtidig med at de bare udnyttede deres "tomme" starttider) Så spørgsmålet er, om I også vil kunne se det, som en idé for Jer, at lave en klub deal på greenfee, så I kan tiltrække flere gæster? Der er mange muligheder, og vi er her for at hjælpe Jer. Jeg har sendt DGU`s materiale fra årsberetningen bl.a. med oplysninger om indberettede greenfee gæster i forskellige klubber. Jeg ved ikke hvordan klubberne indberetter deres antal af greenfee gæster til DGU og jeg ved heller ikke hvor valide de er. Er vores tal tilfredsstillende og vil vi arbejde for flere gæster? SEV har udsendt diverse materiale om udviklingen i antallet af medlemmer. Af materialet fremgår det, at antallet af medlemmer ekskl. juniorer uden betaling, passive medlemmer og flexmedlemmer er faldet fra 2009 til april 2014 med 97. Det fremgår endvidere af materialet, at antallet af årige medlemmer er faldet med 94 og + 60 årige er steget med 30. Antallet af flexmedlemmer er steget til 39. Det fremgår af den på mødet udleverede medlemsstatistik, at medlemstallet fra maj 2011 til maj 2014 er stabilt. Der henvises til beslutningen om at skaffe flere medlemmer under punktet Begynderudvalget. PM tager kontakt til DGU og får viden og ideer på hvordan vi kan optimere via f.eks. Spot Deal at få flere greenfee gæster til vores dejlige golfbane. Drøftelse af hvordan vi opnår mere presseomtale og hvem der er ansvarlig herfor. SEV og FGL tager kontakt til lokalredaktør Morten Jacobsen, JV Sønderborg.

5 Det blev på generalforsamlingen foreslået at lave en undersøgelse vedrørende tomme bagskabe og muligheden for at låne/leje dem for en periode, hvis ejeren ikke benytter dem for tiden. Det besluttedes at SEV tager kontakt til sekretær Helene og får en oversigt over de udlejede skabe og hvilke der er frie. Punkt på næste bestyrelsesmøde: Ændring af klubbens navn til SØNDERBORG GOLFKLUB. Sønderborg navnet er sandsynligvis et bedre brand / tiltrækkende end Alssund. Klubben er også beliggende langt fra Alssund nu i mere end 14 år. /Bjarne. Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved at skifte navn lige nu og her der var enighed om at Sønderborg Golfklub vil være mere genkendelig end Alssund Golfklub i det danske land. Bestyrelsen er åben for en fri debat om spørgsmålet inden endelig beslutning skal træffes. Forvaltningen Børn og Uddannelse inviterer repræsentanter fra kommunens foreninger, musikskolen og billedskolen samt landsbylaugene til et møde med repræsentanter fra skolebestyrelser, skoleledelser og forvaltningen. Formålet er at drøfte det fremtidige samarbejde i forbindelse med den nye skolereform. Foreningerne opfordres til at medbringe beskrivelser af de tilbud foreningerne evt. kan indgå i et fremtidigt samarbejde med skolerne om. Mødet finder sted: Tirsdag den 3. juni kl i kantinen, Børn og Uddannelse, Jyllandsgade 36, Sønderborg. (Mødet var oprindeligt planlagt til tirsdag den 6. maj, hvilket vi har været nødt til at ændre). Program: Velkomst ved formand for Børn og Uddannelsesudvalget Erik Lorenzen Inspirationsoplæg fra DGI ved konsulent Janne Bonde Præsentations af lokale initiativer/samarbejde mellem skoler og foreninger Dialog om muligheder fremadrettet. Af hensyn til forplejning bedes I tilmelde jer arrangementet hos sekretær Sonja Seidelmann, eller pr. mail senest tirsdag den 27. maj Hvem deltager fra bestyrelsen? FGL Deltager. Da flere bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker at fortsætter efter generalforsamlingen i 2015 skal der findes relevante personer til bestyrelsesarbejdet. Formand SEV tager imod forslag og har som opgave at følge op og kontakte disse medlemmer. FGL kontakter Elitehåndboldspillerne fra SønderjyskE om evt. deltagelse i turneringen til fordel for Børnecancer den 6. juni Fastsættelse af næste møde. Fastsat til torsdag den 12. juni 2014, kl. 18:30 i klubhuset 5

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26.

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 12. juni 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Bjarne P. Wulf, Claus Peter Christensen og Preben Mylliin. 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. august 2014 kl. 18:30

Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. august 2014 kl. 18:30 Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. august 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra: Aase Møller-Hansen og Claus Peter Christensen. 1 Godkendelse af referat fra den 12. juni

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Mandag, den 20. april 2015, kl. 17.30

Referat fra bestyrelsesmøde Mandag, den 20. april 2015, kl. 17.30 Referat fra bestyrelsesmøde Mandag, den 20. april 2015, kl. 17.30 Deltagere Michael Tøgersen (MT) John Gothjelpsen (JG) Ole Stids-Jønsby (OSJ) Leif Schunck (LS) Henrik Helt (HH) Peter Basse (PB) Peter

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning Årets løb. Baneudvalget. Banen har i 2013 fået endnu et løft. Greenkeeperne, med Adam i spidsen har igen lavet et rigtigt flot stykke arbejde. Banen roses meget både af medlemmer og gæster. Nye tiltag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Nordborg Golfklub. 16. årgang Marts 2006 Nr. 1. Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23.

Nordborg Golfklub. 16. årgang Marts 2006 Nr. 1. Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23. Nordborg Golfklub 16. årgang Marts 2006 Nr. 1 Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23. marts 2006 www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ÅSKOV GOLFKLUB torsdag den 20. november 2014 i Klubhuset. Kl. 18.30 Fællesspisning menu: Wienerschnitzel med tilbehør. Kl. 19.30

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning

Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning Odense Golfklub 2014 Bestyrelsens skriftlige beretning Bestyrelsens skriftlige beretning 2014 Fokus på bestyrelsesarbejdet har været koncentreret omkring økonomi med udgangspunkt i at skabe balance mellem

Læs mere

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub den 19. januar 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Svendsen, Peter Bragh, Klaus Frejo. Herudover indbudte personer

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Torben Kyhl og Per Glad ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Bodil Lamberg og Poul Erik Therkelsen valgt.

Torben Kyhl og Per Glad ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Bodil Lamberg og Poul Erik Therkelsen valgt. Formanden har ordet Generalforsamlingen den 24. marts var velbesøgt, og stemningen steg gevaldigt, da bestyrelsen kunne fortælle, at det med hjælp fra medlemmer og sponsorer var lykkedes at skaffe kr.

Læs mere

GOLF CLUB HAREKÆR ÅRBOG 2007

GOLF CLUB HAREKÆR ÅRBOG 2007 GOLF CLUB HAREKÆR ÅRBOG 2007 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...Side 3 Informationsaktiviteter...Side 4 Baggrund & organisation...side 5 Bestyrelse & sekretariat...side 6 Udvalg m.m...side 7-12 Kontingent...Side

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere