EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 182 Marts 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. Borgerservicecenter. Digital tinglysning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 182 Marts 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk. Borgerservicecenter. Digital tinglysning"

Transkript

1 EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 182 Marts 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 Renovation (leder) Utterslev Mose under forvandling Det nye bydelscentrum Befæstningsdagen Brændeovne Skimmelsvamp Lokaludvalgsvalg. SIDE 7 SIDE 8 SIDE SIDE 12 SIDE 13 SIDE 13 SIDE Borgerservicecenter. Digital tinglysning Mosens forurening Dansehuset Agendaforeningen Generalforsamlingen Forslag til trafikregulering

2 Renovation Afhentning af skrald har alle dage været et emne som kan få mange meninger frem. Det gælder især når der, som i år, har været sne og kulde. Som beboere er vi helt afhængige af afhentning af alle former for affald og til dagligt tænker vi ikke meget over det men når skraldebilen udebliver er det noget vi bemærker øjeblikkeligt. Derfor har vi måttet ud en ekstra gang og skovle sne for selv om vi synes at det har vi allerede gjort så er det ikke altid at skraldemændene er enige med os. Endnu værre bliver det hvis vi selv har gjort det perfekt men vi kan se, at naboer ikke har været ligeså omhyggelige, og derfor er skraldebilen kørt uden om vores vej! Måske skal en nabo have hjælp, hvis nogen er syge eller gamle. Det kan dog også være, at der bare skal benyttes et venligt puf ( kære nabo vil du låne min sneskovl eller tilsvarende venlige henvendelse kan være helt fint) for at få arbejdet i gang. Det er når sneen og skraldet skal væk, at vi som beboere virkelig finder ud af, hvor afhængige vi faktisk er af hinanden. Det er hyggeligt at holde fastelavn, vejfester m.v. men vi må ikke glemme at vi også har et ansvar for at vores område er pænt og ryddeligt så alle kan få adgang. Det skal så ikke afholde os fra i vores stille sind at tænke lidt over hvor emsige skraldemændene bør være, når vi nu har vænnet os til at både post og avisbud godt kan finde frem til brevsprækkerne. Og når man så har tænkt lidt over det så er det oplagte svar: Arbejdsmiljø! Der er en verden til forskel mellem risikoen for at falde på vores (sneglatte) havegang på vej op til brevsprækken og så på at tumle rundt med fyldte affaldsspande på sneglatte fortove og veje. Risikoen for alvorlige arbejdsskader er langt større for skraldemænd, så selv om vi naturligvis også skal være gode ved vores avisbud så er det skraldemanden som vi først og fremmest skal tage hensyn til. Så alle de steder, hvor der ikke er fælles professionelle løsninger (boligselskaber/ ejerlejlighedsforeninger m.v.), er der kun en løsning ud med skovl og grus hvis dit skrald skal afhentes! Alt dette rejser dog et mere overordnet spørgsmål om Hvad med afhentning af skrald i fremtiden? I december måned 2009 udsendte Københavns Kommune side 2 med ruteplanlægningen for afhentning af visse typer af affald, men at man forventede at omkring 1. marts 2010 ville villakalenderen være klar med datoer for afhentning af haveaffald, storskrald osv. Der er ikke oplyst om det har sammenhæng med at vores hidtidige selskab R98 ikke længere ser ud til at have opgaven i vores område. Hvilken betydning vil dette få for den fremtidige afhentning af skrald? Erfaringer fra nabokommuner viser, at vi umiddelbart kan komme i en situation, hvor der kommer blokader og hvor vi derfor heller ikke vil få afhentet skrald i en periode. Det er slet ikke sikkert at det sker, men vi kan heller ikke lade som om det ikke kan ske. Også her må vi nok erkende, at det i høj grad handler om hvilket arbejdsmiljø skraldefolkene skal have i fremtiden. Som forbruger er vi først og fremmest interesseret i pris og kvalitet for det arbejdet som udføres, af det selskab som står for afhentningen. På den lange bane kan vi dog næppe komme udenom også at forholde os til det arbejdsmiljø som dette arbejdes udføres under. Vi følger rigtig spændt med i udviklingen i Bestyrelsen Medlemsblad for Emdrup Grundejerforening Blad nr.182 marts 2010 årgang 70 Foreningens blad udkommer 2 gange om året i marts og november og omdeles til foreningens 700 medlemmer samt ca. 100 andre private og officielle interessegrupper. Indmeldelse kan ske hos et af bestyrelsens medlemmer eller på foreningens hjemmeside. Kontingentet er 60 kr. for kollektive (vejforeningsmedlemmer) og 65 kr. for individuelle medlemmer. Postgiro nr Tryk: Toptryk, Sønderborg Sats: Alex Heick Oplag: 800 Foreningens bestyrelse Formand: Lennart Frandsen Rørmosevej NV. Tlf Næstformand: Niels-Erik Hansen Dalmosevej NV. Tlf Kasserer: Vagn Aagaard Knudsen Nøkkerosevej NV. Tlf Sekretær: Jørgen Bendiksen Pragtstjernevej NV. Tlf Sekretær: Birgitte Mølgaard-Nielsen Horserødvej 6. Tlf Ø Redaktion: Jens Steenstrup Firkløvervej NV. Tlf Suppleanter: Hanne Nording Bispebjerg Parkallé NV Tlf Mogens Frederiksen Nøkkerosevej NV. Tlf

3 Utterslev Mose Under forvandling Som man kan se, går det voldsomt for sig i Utterslev Mose der nærmest ændrer karakter. Et stort antal af de gamle, store træer i mosen står for fald, fordi de er farlige. Der falder store grene ned fra de høje trækroner, og nogle af træerne er i fare for helt at vælte. Derfor er Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning gået i gang med at fælde og beskære ca. 800 gamle træer, bl.a. i Utterslev Mose. Halvdelen af træerne fældes, og for hvert fældet træ plantes der et nyt. Den anden halvdel af træerne skæres ned til en højde af ca. 3 meter over jorden. Træerne vil herefter skyde op igen. Man vil også kunne se at der umiddelbart nedenfor Strejf ved Kirkestien er blevet opført en stor udsigtsplatform. Platformen gør det muligt at komme tættere på vandet så man kan studere fisk, insekter og fugle. Det er også muligt at sidde på udsigtsplatformen og blot nyde naturen. En lignende platform er ligeledes bygget udfor Brønshøjholmbakken ved Mosesvinget. Det bliver spændende at følge med i hvordan de nye tiltag i Mosen bliver modtaget. Den hidtil gældende udviklings- og plejeplan for Utterslev Mose er udløbet, og arbejdet med en ny plan er så småt ved at gå i gang igen. Vi forventer at Emdrup Grundejerforening også denne gang bliver inviteret til at være med i arbejdet med den nye plan. side 3

4 Bydels Centrum Hvor er det nu lige, at Bispebjerg Bydel ligger? Og hedder det ikke også Nordvest? Bispebjerg Bydel afgrænses af Ringbanen, Borups Alle, Hyrdevangen, og kommunegrænserne mod Gladsaxe og Gentofte. Bydelens beboere spreder sig over fire postnumre, og da lidt over halvdelen af bydelens knap indbyggere bor i 2400 NV, er der en tilbøjelighed til at anse, at hele bydelen passende kan benævnes Nordvest. Denne tilbøjelighed er mest udtalt i Nordvestkvarteret på sydsiden af Bispebjerg Bakke, og deles slet ikke, hvor man har postnummer Bydelen består nemlig af hele fem kvarterer: Nordvestkvarteret, Emdrup (øst og vest), Utterslev, Bispebjergkvarteret og Ryparken. Hvert af kvartererne har sin ganske egen identitet, mens det ofte kniber med at få øje på bydelens identitet. Bydelen har altså et identitetsproblem. En medvirkende forklaring herpå er, at bydelen er en sammenvoksning af de to forhenværende gamle landsbyer (Emdrup og Utterslev), og en række forstadsbebyggelser. side 4 Hvorfor er lokal identitet vigtig? Fordi den er en forudsætning for, at man som borger tager et medansvar for det område, hvori man bor. Hvis man ikke ved, hvor man hører hjemme, kan det alt sammen være lige meget. En vigtig årsag til Bispebjerg Bydels identitetsproblem er, at bydelen hidtil ikke har haft et naturligt centrum. Hvis man i denne tid kommer forbi Rentemestervej/Tomsgårdvej ser det nok ret kaotisk ud, men der tegner sig her konturerne af et bydelscentrum. Det nye byggeri foran det forhenværende Kulturhus på Dortheavej 61 med et splinternyt bibliotek, en kæmpe koncertsal, samt et bibliotek i tilknytning til det nye kulturhus, vil på naturlig måde danne et centrum for bydelen (billederne til højre). Bydelspladsen (tegningen øverst), hvor der lige nu ligger en Shell-Tank, vil kunne være dette bydelscentrum (tegningen stammer fra Lokaludvalgets nye Bydelsplan). Der er mange løse ender i visionen om det nye bydelscentrum, men Emdrup Grundejerforeningens bestyrelse medinddrages løbende i beslutningsprocesserne herom, hvorfor også grundejerforeningens medlemmer løbende vil blive informeret.

5 Københavns Befæstningsdag Søndag den 26. september 2010 Måske har du bemærket de gamle betonanlæg, der ligger skjult mellem de københavnske forstadsbebyggelser? Det er resterne af Københavns Befæstning, der i slutningen af 1800-tallet opført i en ring rundt om byen. Københavns Befæstning blev opført under stor parlamentarisk tumult mellem 1885 og 1894, og er et monument over den politiske strid, der i 1901 endte med parlamentarismens indførelse. Fæstningens front mod øst og syd udgjordes af en række søforter, der strakte sig fra Hvidøre over Middelgrunden og Kastrup til Avedøre. Nordfront kom tilsvarende til at bestå af en fremskudt række af forter med en linie af batterier bagved. Fort- og batterilinierne skulle i krigstid suppleres med kunstige oversvømmelser, hvor vand fra Lyngby sø ved hjælp af Fæstningskanalen blev ledt ind i en række forberedte oversvømmelsesbassiner. Det var det bakkede, uoverskuelige terræn nord for København, der bestemte at det skulle være sådan. Vest for byen er landskabet fladt med vidt udsyn, og det kaldte på en anden løsning. Vestfronten kom derfor til at bestå af en bred sammenhængende voldgrav med en kraftig vold bagved. Den strækker sig i en blød bue fra Kalveboderne til Utterslev Mose, der i øvrigt lige lige som Kagsmosen skulle oversvømmes i påkommende tilfælde. Da den store europæiske krig brød ud i august 1914, erklærede Danmark sig neutral. Det lykkedes - med et vist besvær - at holde landet uden krigen, måske blandt andet fordi en stor sikringsstyrke holdt Københavns Befæstning fuldt bemandet under hele krigen. Så snart krigen sluttede blev sikringsstyrken hjemsendt, og Københavns landbefæstning nedlagt. Til daglig er forter, kanonstillinger og magasiner lukket, men på Københavns Befæstningsdag, søndag den 26. september, åbnes jerndørene. Børnene kan være soldater for en dag, mens far og mor får fortalt historien om dengang, da man kunne forsvare hovedstaden med beton, jordvolde og kanaler. På Københavns Befæstningsdag er der i år arrangementer, fra Dyrehaven i nord til Mosede i syd. Læs mere om arrangementet på www. kbh-befaestning.dk Opvarmning Dårlig lugt fra fyring i brændeovne Emdrup Grundejerforening interesserede sig meget for opvarmningsspørgsmål i 1980 erne. I begyndelsen af 1990 erne startede Københavns Belysningsvæsen (nu KE: Københavns Energi) udbygning af fjernvarmenettet også til villaområderne i Emdrup og tilslutning blev i Emdrupområdet mulig for nogle i 1992 og for de fleste i løbet af vinteren Der var en meget stor tilslutning, også fordi det skønnedes økonomisk billigere med fjernvarme. Det er fortsat væsentligt billigere at opvarme hus med fjernvarme, end det ville være med traditionelt oliefyr; - også selv om sammenligninger der har været i dagspressen i januar 2010 har vist, at Københavns Energi er væsentlig dyrere end Gladsaxe og Gentoftes kommunale fjernvarmeselskaber. Det er dog i praksis på grund af varmeplanlægningsregler yderst begrænset, i hvilket omfang, det er muligt for villaer at få fjernvarme i disse to kommuner. Mand og mand imellem taltes der ved snerydningen i om, hvor meget bedre luften var blevet især i perioder med stillestående luft. Tidligere kunne der være en lidt sur lugt stammende fra svovl i fyringsolie. Vi glædede os over den meget bedre luft. Her i vinter har der været megen mulighed for naboer til at tale sammen i forbindelse med snerydning. Der konstateres nu flere steder igen en lidt sur luft, og det er især sent på aftenen. Årsagen er ret tydelig og kan henføres til dårligt fungerende brændeovne eller valg af brændselsmateriale. Gamle ineffektive og svinende brændeovne, manglende fyringskendskab og dårligt eller vådt brændsel. Der synes også at være en del, der om aftenen lægger briketter i brændeovnen og måske skruer så meget ned for lufttilførslen, at forbrændingen bliver ufuldstændig, og det kan lugtes uden for! Derfor: vil du være en god nabo og samtidig bruge brændeovn, så sørg for at have en effektiv god, certificeret brændeovn, ordentligt brænde samt fyringskendskab. Se fx Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk og indtast brændeovn som søgeord, og der kommer mange gode små artikler. side 5

6 Skimmelsvamp i huset? Der har i dagspressen gennem de senere år været en del artikler om skimmelsvamp, mest i almene boliger. Forfærdelige konsekvenser heraf kendes dog også fra Parcelhuse. Det kan præstefamilien Fonsdal på Nøkkerosevej 10 skrive under på. Det er et forfærdeligt forløb, der godt kan mane til eftertanke om at følge de gamle gode råd om at være rettidig og omhyggelig med vedligeholdelse af sit hus. Og sørge for en god ventilation. Præsteboligen på Nøkkerosevej 10 har været ubeboet i en længere periode. En skrækkelig historie. Da den nuværende præst Jóannis Fonsdal med familie flyttede ind i december 2006 var boligen netop blevet moderniseret med nyt køkken og bad, ligesom den generelt var blevet malet. Efter indflytning konstaterede familien hurtigt en plet på en væg i soveværelset. Dette sted havde, mens den tidligere præst boede der, været dækket af et skab. Yderligere kunne det konstateres, at der nemt kom dug på vinduer, at fodpaneler også var fugtige, at der var små mugpletter i hjørnerne. Derfor blev der taget kontakt til Teknologisk Institut for at få undersøgt forholdene. Det viste sig at der var skimmelsvamp, og yderligere undersøgelser bekræftede, at der var massive angreb af skimmelsvamp i store dele af boligen. Der fandtes mange årsager, eller medvirkende årsager til skimmelsvampene. Der var ikke blevet tørret tilstrækkeligt ud i forbindelse med en tidligere vandskade efter sprængt vandrør; et omfangsdræn virkede ikke, dels på grund af sammenfald, dels på grund af defekt drænpumpe. I denne forbindelse har der været et kontinuitetsproblem, idet der har været skiftende kirkeværger (den særligt bygningsansvarlige i menighedsrådet) samt flere familier i huset, og følgelig havde ingen kendskab til den defekte drænpumpe. Det var vanskeligt at gå i gang med arbejdet, idet det økonomiske ansvar skulle afklares mellem forsikringsselskab og ejer. Et firma med speciale i fugt- og svampeskader lavede i sommeren 2007 en renoveringsplan, idet man forventede, at det max ville tage 4 måneder. Heldigt kunne familien genhuses i en tom præstebolig i provstiet. Alt blev afrenset. Omkring nytår gik renoveringsarbejdet i gang med et anslået budget på 1,3 mio. kr. Noget af det første, der blev foretaget var en opgravning af dræn og anlæggelse af nye dræn og brønde, samtidig med at man side 6 Skimmelsvamp er et samlebegreb om en gruppe af svampe, der har stor betydning for mennesker på grund af deres levevis. De er fælles om at kunne udnytte døde, organiske materialer som fødekilde. De har det bedst ved stuetemperatur og vokser bedst i relativt fugtigt klima (over 70 % relativ luftfugtighed). Mange døjer med skimmelsvamp i deres boliger, selvom luftens indhold af vanddamp i den slags bebyggelse sjældent når op over de 70 %. Svampene frigiver sporer mv. Tilstedeværelsen af skimmelsvamp i bygninger kan fremkalde træthed, hovedpine, åndedrætsbesvær og andre allergilignende symptomer, men også permanente skader rensede boligen for svamp. Undervejs opdagede man, at jorden under betongulvet og under et hjørne af ydervæggen havde sat sig. Årsagen var, at huset ikke oprindeligt var blevet piloteret. Budgettet måtte derfor forøges. Var det ikke slemt nok i forvejen, så gik entreprenøren konkurs i sommeren 2008 med de konsekvenser noget sådant har med forsinkelser og ekstraudgifter. Alt blev dog færdigt, og familien Fonsdal kunne i februar 2009 efter 16 måneders genhusning flytte ind i huset igen, men så viste det sig, at det nye ventilationsanlæg ikke var blevet korrekt installeret, hvilket gav en ny vandskade på loftet, som dog hurtigt blev udbedret. Menighedsrådets formand Henrik List har beskrevet forløbet i Menighedsrådenes Blad, og han slutter med at stille sig selv det spørgsmål, om hvorfor man ikke jævnede huset med det samme og byggede et nyt. Svaret var selvfølgelig -, at tingene udviklede sig hele tiden. Stort set er det kun murene og taget fra det oprindelige hus, der ikke er blevet udskiftet. Den gode del af beretningen er, at når der nu skulle laves så meget om, blev der også ændret på arealdisponeringen, og det er således blevet et bedre hus for familien Fonsdal at bo i. Hjemmelavet Æblemost og cider Det er vinter og koldt, så vi kan godt gå rundt og drømme om, hvor dejligt det bliver, når haverne bliver grønne og frugterne igen modnes! Så er det tid at tage en flaske hjemmelavet æblecider frem fra kælderen! Hvordan går det nu til vi har besøgt John og Malou på Dalmosevej. John, vi sidder her i februar og nyder en flaske æblecider lavet af æbler fra din egen have - hvordan går det til? Jo det startede med, at jeg tænkte på, at det er synd, at vi nogle år får så mange æbler, at vi må lade mange ligge på jorden og rådne. I sommer så jeg så en artikel i Bispebjerg Lokaludvalgs Bydelsavis, hvor der netop blev skrevet om dette problem, og så blev det oplyst, at man på Lygtens Miljøcenter kunne låne en æblemostpresser ganske gratis. Jeg kontaktede Miljøcenteret, og fik oplyst hvornår jeg kunne komme og hente udstyret, der består af en æblemølle (til at rive æblerne) og en æblepresse. Med lidt hjælp fra genboen kom vi op på ca. 70 kg. æbler, som skulle vaskes og skæres ud i både (ingen kernehus og orme), inden de kunne komme i møllen. Det er lidt hårdt men efter presningen blev der ca. 35 liter æblemost. Det smager himmelsk men kan kun holde sig i op til 5 dage i køleskabet. Derfor gik jeg i gang med at lave æblecider i en vinballon. Til ca. 25 liter blev der tilsat 3 kg sukker og ølgær inde det blev stillet til gæring i 8 uger. Den store udfordring var at skaffe tomme flasker, som skal gøres helt rene. Dertil kom indkøb af en propmaskine så flaskerne kunne lukkes helt tæt efter påfyldning. Udgiften hertil, samt vinballonen er et par hundrede kroner, hvilket alt i alt giver en literpris på ca. 8 kr. for det første års høst. Gentages processen til næste år vil prisen være langt mindre, da der så kun er udgifter til sukker. Skal du så lave most og æblecider igen i år? Ja det skal jeg helt sikkert, for jeg synes at både most og cider smager overraskende godt og jeg glæder mig til at forsøge med andre æblesorter og blandingsforhold. Jeg kan også kun opfordre andre til at gå i gang hvis man har mange æbler i haven. Miljøcenteret kan kontaktes på telefon

7 Nyt Bispebjerg Lokaludvalg På et repræsentantskabsmøde den 11. februar 2010 blev der valgt et nyt Lokaludvalg for Bispebjerg for de næste 4 år. Lokaludvalget består af 23 medlemmer hvoraf de 7 medlemmer repræsenterer de politiske partier i Borgerrepræsentationen. 16 medlemmer repræsenterer bydelens foreningsliv og netværk, og de udpeges på repræsentantskabsmødet. I det nuværende lokaludvalg har Emdrup Grundejerforenings formand Lennart Frandsen repræsenteret bydelens grundejerforeninger. På repræsentantskabsmødet blev Lennart Frandsen genvalgt til lokaludvalget for de næste fire år. Nyt Borgerservicecenter På Ørnevej 53 Som en del af Lidt mere Nordvest er der fra sommeren 2009 på Ørnevej 53 etableret vores lokalområdes Borgerservice. Når hele Lidt mere Nordvest er blevet gennemført, vil der inden for det samme lokalområde være et bibliotek, et socialcenter, og et jobcenter og Børne- og Ungdomsforvaltningens distrikt Bispebjerg. Åbningstiderne i Borgerservice Ørnevej 53 er mandag til fredag fra kl og lørdag fra kl telefon nr (telefontid mellem kl ). Tegninger af Alex Secher. Fotografik af Mads Dam Bydelens lokale TV station Dortheavej 61, 2400 NV Sendetid på digitalt TV Regionalt på Kanal Hovedstaden: Man Tirs Landsdækkende hveranden søndag fra side 7

8 Digital Tinglysning Digital tinglysning og oversigt over ejendomshandler i Emdrup Danmark har etableret en digital tinglysning som det første land i verden. Dermed ser det ud til at en generel indsigt i ejendomsmarkedets salg må forventes at være fortid. Digital tinglysning startede drift i september 2009, hvorefter skøder, pantebreve, servitutter og al manuel behandling forsvinder, og tinglysning sker digitalt. Med afskaffelsen af papirdokumenterne vil det ikke længere være påkrævet med originale underskrifter på tinglysningsdokumenterne. Underskrifterne erstattes af købers og sælgers eller deres rådgiveres digitale signaturer, sidstnævnte sker ved en tinglysningsfuldmagt. Det fremtidige digitale tinglysningssystem bliver fuldt digitalt systembaseret, udelukkende på digitale dokumenter forsynet med digital underskrift det vil sige ikke blot indskannede dokumenter. De historiske akter alle tidligere tinglyste dokumenter vil blive scannet ind i et PDF dokument pr. ejendom og vil blive elektronisk tilgængeligt via tinglysning.dk. Adgang til den elektroniske tinglysning vil altid kræve en digital signatur. Den digitale tinglysning medfører nye udfordringer og arbejdsgange i forhold til tinglysning. Som altid ved nye IT-projekter inddrages brugerne mere og skal udføre noget af det arbejde, som tidligere blev gjort af den instans, der står for systemet (tænk fx på net-banksystemerne). Projektet gik i luften med halvandet års forsinkelse og har kostet over en halv milliard kroner. Det har været udsat for side 8 Elektronisk skøde massiv kritik især på grund af forsinkelser. Omkring juletid 2009 blev det skønnet, at over dokumenter var forsinkede. Disse forsinkelser koster mange penge for købere i den såkaldte mellemfinansiering til banker/realkreditinstitutioner. Der har også været meget kritik af tilrettelæggelsen af arbejdsgange, der gør det langt mere besværligt at være en simpel bruger af tingslysningsssytemet. CSC (tidligere den statslige EDB-central, Datacentralen) står for den tekniske løsning og har heller ikke høstet ros. Det digitale skøde Det digitale skøde er således den digitale registrering i den digitale tingbog, der giver køber adkomst, dvs. tinglyst ejendomsret til en fast ejendom. Selve bolighandlens vilkår fremgår af købsaftalen. Det er de vilkår, som sælger og køber - og evt. dennes rådgiver - har forhandlet sig frem til. Det digitale skøde er således købers bevis på ejendomsretten, og det skal indeholde en opregning af pantsætninger og øvrige forpligtelser i ejendommen herunder en specifikation af pantsætninger. Det digitale skøde skal oplyse, hvilke servitutter køber skal respektere, og med samtidig henvisning til ejendommens blad i den digitale tingbog. Det digitale skødet meddeler omverdenen, dvs. alle andre end parterne i handlen, at boligen har skiftet ejer. Skødet behøver ikke at indeholde de samme bestemmelser som købsaftalen, men skal bl.a. indeholde oplysning om prisen, belåning og overtagelsesdagen. Det digitale skøde stemples med 0,6 % af købesummen eller den offentlige vurdering (det højeste). Der betales derudover kr kr. i tinglysningsafgift. Indsigt i ejendomshandel Med mindre Domstolsstyrelsen/Tinglysningsretten finder en løsning, er det slut med at følge med i, hvad der sker af ejendomshandler i ens lokalområde. Efter at tinglysningen er blevet digital, offentliggøres oplysninger om tinglyste skøder ikke længere i Statstidende. En samlet oversigt over tinglyste handler, for eksempelvis et bestemt lokalområde findes ikke længere. Derved forsvinder avisers og tidsskrifters mulighed for at bringe oplysningerne videre til læsere. Det gælder også for Emdrup Grundejerforenings blad. Der er kun mulighed for at følge med i, hvad der foregår af tinglysninger ved at abonnere på oplysninger om enkelte ejendomme. Domstolsstyrelsen har selvfølgelig fået klager over dette og vil undersøge problemet men har ikke lovet noget. Det er tilsyneladende uvist, hvorvidt dette forhold er en utilsigtet, ikke gennemtænkt konsekvens af digital tinglysning, eller det simpelthen er for at undgå, at man nemt kan få disse oplysninger mere. Som sædvanligt sælges et sådant nyt system på forenkling og et fremskridt. Det var i betænkningen om elektronisk tinglysning oplyst, at når der ikke længere er tidsmæssig forskel mellem anmeldelse af dokumenter til tinglysning og selve tingslysningen/offentliggørelsen, er der ikke længere behov for Tingbladet i Statstidende; men det var ikke oplyst, hvilke konsekvenser dette ville have for offentligheden. Finder domsstolsstyrelsen ikke en løsning, så vil den private IT-branche sikkert med glæde opdyrke et nyt forretningsmæssigt område. Det er muligt at abonnere på oplysninger på enkelte ejendomme og få oplyst, når der er sket en handel eller tinglyst et pantebrev. Tilsyneladende får man får ikke - som i sin tid i Statstidende - oplyst køber og sælger, adresse og evt. lejlighedsnummer. Eneste oplysning er dato, matrikelnummer, og at der er sket en handel eller tinglyst et pantebrev. Vil man vide mere, må man henvende sig til Tinglysningsretten og betale 120 kroner. Foreningen vil undersøge disse forhold nærmere. Det virker dog umiddelbart helt umuligt at foretage en overvågning af solgte ejendomme også pga. omkostningerne herved. Det bliver væsentligt lettere for ejendomsspekulanter at holde sig ude af mediernes søgelys. Der eksisterer på internettet en side, boliga.dk, hvor man kan se ejendomshandler siden 1992 med oplysning om dato for tinglysning af skøde, købesum samt type salg men ikke købers navn. Denne internetside har ult. januar 2010 ikke oplysninger vedrørende 2. halvår 2009, men vi vil følge om det her (mod forventning) skulle være muligt at se fremtidige køb. Det er på denne side og fx. også boligsiden.dk muligt at se, hvilke ejendomme/ejerlejligheder der af aut. ejendomsmæglere er til salg.

9 1.500 kunder skifter hver måned til en attraktiv bank for boligejere Når du skifter til Nykredit Bank, får du nogle af markedets mest attraktive indlånsrenter. Du kan frit vælge rådgiver, og du vælger selv, hvordan du vil rådgives. Vi kan mødes hjemme hos dig eller i et af vores 49 centre rundt om i landet. Ring Du kan også få rådgivning per telefon på tidspunkter, der passer dig, eller få rådgivning på nykredit.dk, hvor du også kan holde et videomøde med din rådgiver. I Nykredit er vi eksperter i bank, realkredit, forsikring og pension, og vi kommer hele vejen rundt om din økonomi. Skift til Nykredit Bank. Ring i dag eller læs mere på nykredit.dk side 9

10 Værket Værket NV en oase på Dong-grunden Dong Energy s ikke-udnyttede grund, beliggende på Frederiksborgvej 73, er på størrelse med Rådhuspladsen, og vil kunne rumme større arrangementer i bydelen. Grunden har et naturligt fald, der vil gøre den ideel til arrangementer som Sankt Hans aften eller sommerbio. Dong-grundens muligheder blev drøftet i den lokale proces ved lokaludvalgets bydelsplan, og der er i den anledning udarbejdet et skitseforslag, som er drøftet og kvalificeret på et borgermøde. Lokaludvalget foreslår, at Københavns Kommune køber grunden og skaber grundlag for en grøn kreativ oase med plads til værksteder, butikker, cafe mm. Det kunne blive en unik krydsning mellem Kongens Have og Brandts Klædefabrik i Odense og forstærke Bispebjergs kreative image. Projektforslaget hedder Værket NV med reference til den industrielle fortid. Det kan blive et nyt værk, med værksteder, grønne områder, iværksættere, små butikker og en markedsplads. Spor fra den industrielle fortid bevares og eksisterende bygninger renoveres. På pladsen mellem bygningerne kan der etableres et torv, der opdeles af en tværgående cykelforbindelse. Udfordring Grunden er på knap m2, ejes af Dong Energy, og er sat til salg. Den offentlige vurdering fra 2008 er på 36 mio. kr. side 10

11 Utterslev Mose - som ren sø Utterslev Mose er et stort rekreativt område med unikke kvaliteter for københavnere, der efterspørger natur, lys og luft inden for overskuelig afstand. Under vandoverfladen er forholdene imidlertid utilfredsstillende. Der er ca. en halv million m3 giftigt sediment på bunden, som især skyldes industriudledning fra Gladsaxe i 60erne. Derfor er kun få vandfugle tilbage ved mosen, og mange træer ved mosens brinker er syge. På et debatmøde om Utterslev Mose i januar 2010 arrangeret af Bispebjerg lokaludvalg blev problemet beskrevet og drøftet, og idéer til udviklingsscenarier vendt. Ud over det sediment, der allerede befinder sig på bunden af mosen, er der fortsat 7 kloakoverløb fra Københavnssiden og 4 udløb fra Gladsaxe. Hvis mosen skal bevares for fremtiden er det efter lokaludvalgets opfattelse vigtigt, at der opstilles en langsigtet plan for løsning af disse problemer, som sigter på at mosen også i fremtiden kan forblive et rekreativt område af høj kvalitet. Der savnes ikke juridiske pålæg for dette initiativ. Både EU s Vandrammedirektiv, Miljømålsloven, Vandområdeplan 2004, Regionsplan 2005, Københavns Kommunes Agenda 21 Plan fra 2008 og Statens Vandplan fra 2010 pålægger Københavns kommune ovennævnte målsætninger. Ikke at gennemføre en sådan plan kan derfor anses for ulovligt. De biologiske mål for vandkvaliteten bør være en sigtedybde på mindst en meter, en koncentration af total-phosphor under 25 mikrogram pr. liter og et sundt liv på bunden af mosen. Dette vil gavne de biologiske vækst- og levevilkår for planter og dyr, skabe grobund for at et stort antal vandfugle vender tilbage, og vil forhindre grundvandsforurening. For at komme i gang med arbejdet foreslår lokaludvalget, at der etableres et (tværkommunalt) samarbejde om en ny udviklings- og plejeplan for Utterslev Mose, hvori lokaludvalget gerne vil deltage. Planen bør rumme en strategi for bevarelse af mosens natur, for lukning af kloakoverløbene og for sedimentoprensning. Ikke alle beskårede træer er syge, men de fleste er. I områder med den mørkeste blå farve (oversigt til venstre) er forureningssedimentet over 1 meter tykt (kilde: Kommunens opmåling i 2004) Herved kan de biologiske vækst- og levevilkår for planter og dyr styrkes, og mosen sikres som et rekreativt område til gavn for byens og bydelens borgere. Da vandtilløbet til de øvrige søer i København især kommer fra Utterslev Mose, vil det også være til gavn for Københavns andre søer. Lukning af overløbsbygværkerne vil på Københavnssiden koste ca. 60 mio. kr. fordelt over 10 år og vil koste et tilsvarende beløb på Gladsaxesiden. Oprensning af sediment kunne koste 2 mio. kr. om året i en årrække, men giver først mening, når kloakoverløbene er lukket. side 11

12 Danse og Bevægelseshuset på Bispebjerg Bakke Arbejdet med at omdanne kapellet på Bispebjerg Bakke til et Danse og Bevægelseshus skrider planmæssigt frem. Arkitekt Claus Søndergård kommer på generalforsamlingen den 25. marts og fortæller nærmere om projektet og viser modeller som allerede nu foreligger for udformningen af huset og området omkring. I september 2009 blev et rådgiverteam udpeget. Det består af DOMUS-arkitekterne under ledelse af arkitekt Claus Søndergård. Rådgiverteamet består ligeledes af landskabsarkitekt Peter Holst, Wissenberg Ingeniører, Jordan Akustik og konsulentfirmaet Copenhagen Living Lab. Der er naturligvis mange ting der skal falde på plads før vi har det færdige resultat. Bl.a. skal der skaffes økonomiske midler gennem fonde. Der skal bruges op imod 45 mio. kr. Under arbejdet har det igen og igen været understreget at det er vigtigt at udformningen af huset og anvendelsen af det, respekterer at huset ligger som nabo til kirkegården. Det er også understreget at huset skal respektere den tidligere anvendelse af huset som kapel. Projektet er tilkommet som en del af aftalen Lidt mere Nordvest fra 2008 mellem Borgerrepræsentationen og Bispebjerg Lokaludvalg om ungdomshusets placering m.m. Indtil nu er der afholdt fire dialogmøder med interessenterne i lokalområdet om hvad huset skal kunne rumme. Emdrup Grundejerforening deltager i dette arbejde. Tegnefasen er nu i gang og allerede nu tegner det til at vi får et helt unikt Danse og Bevægelseshus beliggende i vores område også til glæde for lokale arrangementer som ikke nødvendigvis har noget at gøre med dans eller bevægelse. side 12

13 Karens Hus: et naturnært åndehul midt i vor bydel Agendaforening Nordvest En lokalforening med tilbud til dig, som gerne vil dyrke din have, så der også er plads til natur eller måske bare gerne vil lave kryddersnaps. Agendaforening Nordvest har bestået her i området i 11 år. Foreningen er udsprunget af den agenda for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, som blev vedtaget i Rio de Janeiro i 1992 det handlede allerede dengang blandt andet om at bevare biologisk diversitet og at modvirke klimaforandringer. Dette har nu igen været langt fremme i vor bevidsthed, og i dette er vi jo alle græsrødder med hver vort bidrag til fremtiden. Vor forening ønsker at bidrage ved at synliggøre, at et kreativt socialt fællesskab kan udfolde sig lokalt med lavt ressourceforbrug. Praktisk udfolder vi disse tanker i haven ved det lille gamle kulturhus Karens Hus Bispebjerg Bakke 8 - ved at vi sammen dyrker den så naturvenligt som muligt, inspireret bl.a. af permakultur. Haven er åben torsdag i sommerperioden og fredag hele året, hvor du kan komme ind og se stedet og få en snak om have og natur samt se vore praktiske resultater. Se hjemmesiden for aktuelle oplysninger. Eller kontakt Tom Jørgensen på eller Generalforsamling I Emdrup Grundejerforening Torsdag den 25. marts 2010 kl I Håndværkerforeningens Festsal. Håndværkerhaven nr. 49, 2400 København NV Indkaldelse til årets generalforsamling uddeles samtidig med dette blad. I indkaldelsen står alle de formelle ting Akvarel af Alex Secher som en indkaldelse skal indeholde (dagsorden, valg til bestyrelse, regnskab mv.) Vi vil i år vende tilbage til gamle dage med hensyn til traktement. Der vil derfor under generalforsamlingen blive budt på kaffe/te og wienerbrød. Efter generalforsamlingen vil der blive budt på smørrebrød og øl/vand. Efter selve generalforsamlingen har vi to indslag: Arkitekt Claus Søndergaard fra DOMUS-arkitekterne vil fortælle om arbejdet med Bevægelses- og Dansehuset på Bispebjerg Torv. Han vil vise os tegninger og modeller, der bl.a. viser hvordan de mørke bygninger kan tilføres en masse lys gennem ovenlysvinduer. Det betyder at selve bygningernes ydre ikke vil komme til at undergå meget store forandringer. Han vil også fortælle om de planer der er for de ydre arealer op til Bevægelses- og Dansehuset også set i sammenhæng med Bispebjerg Torv som sådan. Den respekt der skal vises i forhold til Bispebjerg Kirkegård og husets tidligere anvendelse som kapel, vil også blive omtalt. Der vil naturligvis blive lejlighed til at stille spørgsmål til Claus Søndergård. Efter dette indslag vil det blive afsløret hvilken ejendom der i år er blevet tildelt Emdrup Grundejerforenings årlige forskønnelsespris Imbris Vel mødt til generalforsamlingen! Bestyrelsen side 13

14 Trafiksikkerhedsprojekt Sagen om trafiksikkerheden på dele af Frederiksborgvej og Emdrupvej er nu under behandling i Københavns Kommune Brev til: Københavns Kommune Center for Trafik Bispebjerg 2010 Bispebjerg Lokaludvalg og Emdrup Trafiksikkerhed: dele af Frederiksborgvej og Emdrupvej Grundejerforening har forelagt forslaget Bispebjerg Lokaludvalg og Emdrup Grundejerforening har samarbejdet om at søge opnået til trafiksanering af dele af Frederiksborgvej og dele af Emdrupvej for Københavns i Emdrup. Det drejer sig om strækningen på Frederiksborgvej fra kommunegrænsen ved en meget tiltrængt øgning af trafiksikkerheden af nogle særdeles belastede vejstrækninger Kommune. Forelæggelsen består af en Gentofte og Gladsaxe til Bispebjerg Torv og om strækningen på Emdrupvej fra Emdrup analyse af forholdene, og et forslag til løsning som er udarbejdet af arkitekt Peter Lokaludvalget og grundejerforeningen er opmærksomme på, at flere andre steder i lokal- Torv til Tuborgvej. Holst, Arkitektur og Landskab. udvalgets område har væsentlige trafiksikkerhedsmæssige problemer. I den kommende bydelsplan for Bispebjerg vil nogle af disse problemer blive taget op også de her omhandlede vejstrækninger. Disse vejstrækninger har imidlertid sådanne problemer, at der I hovedtræk svarer dette til det som Peter Holst redegjorde for på foreningens er en særlig grund til at de allerede nu bliver undergivet særlige overvejelser. generalforsamling i Analysen og Lokaludvalget og grundejerforeningen har ved landskabsarkitekt Peter Holst ladet udarbejde en analyse af de trafikale problemer og et forslag til hvordan de to vejstrækninger forslaget er kort omtalt i foreningsbladet PETER HOL fra juni kan udformes med henblik på at skabe øget trafiksikkerhed. KONCEPT - EMDRUPVEJ ARKITEKT Lokaludvalget og grundejerforeningen er opmærksomme på, at de to vejstrækninger & LANDSK Derudover er det lykkedes bestyrelsen asymmetri af er nødvendige med træer for på gennemkørende skyggesiden ved trafik, etagehusene og at det ikke er realistisk at forvente at der få oplysninger om trafikforhold i perioden asymmetri gennemføres parkeringsbåse foranstaltninger mellem med træerne henblik på at reducere trafikken selv i blot mindre fra 2006 til september/oktober 2009 for de vejbredden omfang. mindskes Sigtet med forslagene er da også at få den eksisterende trafik afviklet i en moderat cykelsti og dermed som sikrere giver hastighed. bedere udsyn Som situationen ved udkørsel er nu, fra foregår villavejene en ikke uvæsentlig del af omhandlede vejstrækninger. Oplysningerne vedrører kun alvorlige trafikuheld, bredere det vil sige uheld hvor politiet har været involveret. Der er tale om dels trafikuheld med personskade, dels trafikuheld uden personskade. På de omhandlede strækninger har der i perioden været 13 alvorlige trafikuheld med personskade. Uheldene fordeler sig jævnt henover årene med 6 på Frederiksborgvej og 7 på Emdrupvej. I den samme periode har der været 29 alvorlige trafikuheld med kun materialeskade. De 20 af trafikuheldene er på Frederiksborgvej (med en koncentration ved Svinget ), og de 9 uheld på Emdrupvej (med en koncentration i nærheden af Skrænten ). Placeringerne kan ses på kortene. Over for Københavns Kommune er der endvidere redegjort for at der i det omhandlede område er mange bløde trafikanter ikke mindst på grund af de mange institutioner og skole. I området er der således i alt mere end pladser fordelt på vuggestuer, børnehaver, døgninstitutioner, fritidshjem, plejehjem og skole. Hertil kommer de mange pladser på uddannelsesinstitutioner ved krydset Emdrupvej/Tuborgvej. Lokaludvalget og grundejerforeningen har over for Københavns Kommune oplyst at udvalget og bestyrelsen sammen med Peter Holst meget gerne deltager i et møde med forvaltningen hvor der kan redegøres nærmere for de trafikale problemer og for de løsningsmuligheder som vi ser dem. trafikken i meget høj hastighed. Ind ad Frederiksborgvej mod byen, hvor vejbanerne er meget brede, er det ikke ualmindeligt med kørsel op imod de km. i timen frem mod hellen ved Holbergskolen. Fodgængerovergangen, som er beregnet til at blive benyttet af skolebørnene, ligger desværre i nogen afstand fra skolen nemlig ved Emdrup Torv. Emdrupvej er meget belastet af næsten ubrudte rækker af parkerede biler i begge sider. Det gør det meget vanskeligt og farligt at færdes på denne strækning også når bustrafikken tages i betragtning. Området er præget af mange institutioner/skole mv. med bløde trafikanter. Vedlagt er en oversigt over skole og institutioner mv. i området med angivelse af antal pladser. Der er tale om mere end pladser. Placeringen af skole og institutioner mv. fremgår af det vedlagte kort over det berørte område og også af forslaget fra Peter Holst. Fra Københavns Kommune har lokaludvalget og grundejerforeningen modtaget det vedlagte materiale, der belyser i hvilket omfang, der er sket alvorlige trafikuheld i området henholdsvis med og uden personskade i perioden fra 2006 til september/oktober Det skal understreges, at der kun er tale om alvorlige trafikuheld, + nye det træer vil tilføjes sige uheld hvor Københavns Politi har været involveret. Tallene taler for sig selv. Lokaludvalget og grundejerforeningen deltager meget gerne sammen med Peter Holst i et møde med Center for Trafik for at redegøre nærmere for de trafikale problemer og for parkering flyttes til modsatte side de løsningsmuligheder som vi ser. cykelsti udvides Med venlig hilsen Alex Heick Formand for Bispebjerg Lokaludvalg vejen snævres ind smallere vejbredde etablering af plantebede indsnævre ve Lennart Frandsen Formand for Emdrup Grundejerforening KONCEPT - EMDRUPVEJ asymmetri med træer på skyggesiden ved etagehusene asymmetri parkeringsbåse mellem træerne nye vejbredden mindskes vejtræer nyt vejtræ bredere cykelsti som giver bedere udsyn ved udkørsel fra villavejene udvidet cykelsti p-areal udvidet cykelsti etablering af plantebede side 14 p-areal

15 KONCEPT - FREDERIKSBORGVEJ etablering af midterrabat udvidet parkering mellem træerne bedre grobetingelser for træer ved udviddelse af plantebede vejbredden mindskes PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB p-areal plantebede udvides bredere p-areal ny midterrabat tilføjes + p-areal plantebede udvides bredere p-areal vejen snævres ind p-areal smallere vejbredde udvidet plantebed og cykelsti ny midterrabat bredere p-areal FREDERIKSBORGVEJ - FREMTIDIGE FORHOLD side 15 09

16 Køberne har fået optimismen igen Så hvis du overvejer at sælge, så er tiden velvalgt nu. Vi oplever, at en del fl ere købere henvender sig. Ikke kun for at få en fremvisning, men også for at realiserede deres drøm om en anden bolig. En historisk lav rente, 2-3 års faldende boligpriser og skattenedsættelser har gjort det muligt for mange at købe den bolig de drømmer om. Derfor søger vi fl ere huse til salg i dit område. Vi tilbyder dig en god service og opfølgning på alle henvendelser. Start med en gratis salgsvurdering så kan du samtidig vurdere os. NORDVEST/EMDRUP v/ Mogens Brask A/S Frederiksborgvej 13, 2400 København NV Tlf Mogens Brask Indehaver, Statsaut. ejd.mægler & valuar, MDE Selina Kimmer Jørgensen Statsaut. ejd.mægler & valuar, MDE

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Billig andel med solrig altan Sags nr. 122-4054

Billig andel med solrig altan Sags nr. 122-4054 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Billig andel med solrig altan Sags nr. 122-4054 Utterslevvej 17F, st.th. 2400 København NV Ejendomsmæglerens

Læs mere

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00.

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Henning Ulriksen og Flemming Hansen Bredgade 5 5450 Otterup Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2010. Klagen angår

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 Så er der gået endnu et år, og bestyrelsen ser i år frem til et solidt fremmøde af andelshavere på vores generalforsamling. Skimmelsvamp sag 27, 2 th. På generalforsamlingen

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Sortedam Dossering 41D, st. tv, 2200 København N Sagsnr.: NB9109 Dato: 05-10-2015 Beskrivelse: Denne lejlighed

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Stuelejlighed i Centrum

Stuelejlighed i Centrum Stuelejlighed i Centrum Thorkildsgade 28, 5000 Odense C Velholdt villalejlighed (Ideel anpart af 2 familieejendom)på 63 m² beliggende i stueetagen. Med udgang til en dejlig fælles terrasse i den sydvendte

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Rasmus H. Jensen Bjørnebo

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

God og billig 2 vær. i Odense

God og billig 2 vær. i Odense God og billig 2 vær. i Odense Floravænget 34 02., Dalum, 5250 Odense SV Rigtig god og billig 2.vær ejerlejlighed, beliggende i attraktivt område nær bus og indkøb, velfungerende ejerforening med professionel

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

GRUNDEJERFORENING. Emdrup Grundejerforening. Velkommen til Emdrup Grundejerforenings nye nye hjemmeside. Emdrup Grundejerforenings hjemmeside

GRUNDEJERFORENING. Emdrup Grundejerforening. Velkommen til Emdrup Grundejerforenings nye nye hjemmeside. Emdrup Grundejerforenings hjemmeside EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 185 Februar 2012 ÅRGANG 72 Foreningen Medlemmer Vejlaug Om området Artikler Emdrup Grundejerforening stiftet 1901 Lokal nyt Blad no 184 Juni 2011 Blad no 185 Jan 2012 Billeder

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Billig andel med solrig altan

Billig andel med solrig altan Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Billig andel med solrig altan Utterslevvej 17B, 1. th. 2400 København NV Sags nr. 122-4036 Ejendomsmæglerens

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere