Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 2. februar 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard (A) 1. Viceborgmester: Susanne Eilersen (O) 2. Viceborgmester: Ole Steen Hansen (A) Bente Ankersen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Christian Bro (A) Christian Jørgensen (V) Frances O'Donovan-Sadat (V) Henning Due Lorentzen (A) Jan Schrøder (O) Jane Findahl (F) Jean Brahe (C) Kenny Bruun Olsen (V) Kurt Halling (O) Lars Ejby Pedersen (A) Lasse Strüwing Hansen (A) Nicolaj Wyke (V) Pernelle Jensen (V) Steen Wrist Ørts (A) Turan Savas (A) Bente Gertz Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af dagsorden Justering af mødeplanen for Udpegning til Huslejenævn Udpegning til Beboerklagenævn Optimering af valghandlingen i Fredericia Kommune Udvidelse af lejemål, tværkommunalt samarbejde på hjælpemiddelområdet Godkendelse af Sundhedsaftalen Støttesag - Fælleshus, afd. 603, Boligkontoret Fredericia Vedtagelse af planstrategi 2015 for Trekantområdet og Fredericia Kommune Risikostyringsplan Kommunale ejendomme - frigivelse af midler til planlagt periodisk vedligehold og genopretning af kommunens ejendomsporteføjle Klimaskærme idrætsfaciliteter - anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune og Business Fredericia Forslag fra Enhedslisten - Boykot af varer fra israelske bosættelser på Vestbredden Forslag fra Enhedslisten - Undersøgelse af luftkvaliteten i skolelokalerne i Fredericia Lukket - Køb og salg af ejendom Lukket - Salg af ejendom Lukket - Ombygning af brandstationen...39 Side 2

3 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Der var afbud fra Bente Gertz, i stedet mødet Laila Løhde Møller Fraværende: Bente Gertz Side 3

4 2 Justering af mødeplanen for 2015 Sagsnr.:14/6085 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet vedtog den 24. juni 2014 en mødeplan for 2015, og vedtog den 8. september 2014 en justering af mødeplanen. Efterfølgende er der fremsat ønsker om at mødeplanen tilrettes, således at der ikke afvikles både fagudvalgsmøder og byrådsmøde i samme uge (hvilket var tilfældet tre gange i forårsperioden). På denne baggrund er der udarbejdet forslag til ny mødeplan, som ikke har dette sammenfald. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til byrådet, at godkende den reviderede mødeplan. Bilag: Åben - Udkast til revideret mødeplan for 2015 Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet Fraværende: Bente Gertz Side 4

5 3 Udpegning til Huslejenævn Sagsnr.:13/9115 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Formålet med Huslejenævnet Formålet med Huslejenævnet i Fredericia er at varetage afgørelser af tvister efter boligreguleringsloven og lov om leje. Organisering af Huslejenævnet Huslejenævnet består af tre medlemmer, hvoraf formanden beskikkes af Statsforvaltningen, og de to øvrige medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i Fredericia Kommune. Der vælges tillige en suppleant for hver af nævnets medlemmer. I sager af social betydning suppleres Huslejenævnet af en socialt sagkyndig person, som udpeges af kommunalbestyrelsen. Den 2/ udpegede Byrådet konsulent i Voksenservice Lone Lycke Røj som socialt sagkyndigt medlem i Huslejenævnet med faglig koordinator i Voksenservice Vickie Kramer som suppleant. Lone Lycke Røj er ikke ansat i Fredericia Kommune mere, og der er derfor behov for at udpege et nyt socialt sagkyndigt medlem samt en suppleant for denne. Som socialt sagkyndig indstilles: Faglig leder i Voksenteam, Vickie Kramer og som suppleant myndighedschef i Voksenteam, Joan Egemose Hansen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Side 5

6 Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller, at Byrådet udpeger følgende medlemmer til Huslejenævnet 1. en socialt sagkyndig samt en suppleant for denne. Bilag: Beslutning i Byrådet den : Byrådet udpegede faglig leder i Voksenteam, Vickie Kramer og som suppleant myndighedschef i Voksenteam, Joan Egemose Hansen. Fraværende: Bente Gertz Side 6

7 4 Udpegning til Beboerklagenævn Sagsnr.:13/9962 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Formålet med Beboerklagenævnet Formålet med Beboerklagenævnet i Fredericia er at træffe afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger. Organisering af Beboerklagenævnet Beboerklagenævnet består af tre medlemmer, herunder en formand og to øvrige medlemmer. Formanden skal være jurist, og udpeges af Statsforvaltningen. De to øvrige medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdeling i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. I visse sager af social karakter, deltager en socialt sagkyndig, som dog ikke har stemmeret. Der vælges tillige en suppleant for hvert af medlemmerne. Med henblik på at undgå habilitetsproblemer, skal der så vidt muligt vælges suppleanter fra et andet boligselskab end medlemmerne. Den 2/ udpegede Byrådet konsulent i Voksenservice Lone Lycke Røj som socialt sagkyndigt medlem i Beboerklagenævnet med faglig koordinator i Voksenservice Vickie Kramer som suppleant. Lone Lycke Røj er ikke ansat i Fredericia Kommune mere, og der er derfor behov for at udpege et nyt socialt sagkyndigt medlem samt en suppleant for denne. Som socialt sagkyndig indstilles: Faglig leder i Voksenteam, Vickie Kramer og som suppleant myndighedschef i Voksenteam, Joan Egemose Hansen Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Side 7

8 Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller, at Byrådet udpeger følgende medlemmer til beboerklagenævnet 1. En socialt sagkyndig samt en suppleant for denne. Bilag: Ingen. Beslutning i Byrådet den : Byrådet udpegede faglig leder i Voksenteam, Vickie Kramer og som suppleant myndighedschef i Voksenteam, Joan Egemose Hansen. Fraværende: Bente Gertz Side 8

9 5 Optimering af valghandlingen i Fredericia Kommune Sagsnr.:14/8084 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forbindelse med afholdelse af valg til EU-parlamentet og Folkeafstemning om patentdomstolen i maj 2014, oplevede vælgerne i Fredericia Kommune desværre lange ventetider for at afgive deres stemme. Baggrunden for ventetiderne var, at der traditionelt er lavere valgdeltagelse til EU-valg. Administrationen traf derfor en beslutning om, at det enkelte valgbord blev tildelt flere vælgere end normalt. Færre valgborde betød samtidig, at behovet for tilforordnede var mindre. Partierne har de seneste år haft problemer med at udfylde pladserne som tilforordnede, og vi har ved de seneste valg haft % af pladserne som frivillige borgerne fra kommunen har udfyldt. Ved EU valget for 5 år siden var det nødvendigt, at tilbyde kommunalt ansatte overtidsbetaling for at få de nødvendige tilforordnede. Implementering af digitale valglister vil medføre, at valghandlingen kan foregå mere effektivt på det enkelte valgsted. Vælgeren bliver ikke længere tilknyttet et specielt bord, men kan vælge det bord hvor der er plads. Dermed opnås en bedre udnyttelse af bordene, og vælgeren oplever kortere ventetid. KMD er pt. eneste leverandør af et system til digitale valglister. Der er indhentet tilbud på implementering af digitale valglister og det vil give en merudgift på ca kr. pr. valg plus implementeringsudgifter. Ved 2 valghandlinger på samme dag, som i maj, vil dette tælle som 2 valg. Derudover kommer der merudgifter på ca kr. til IT-afdelingen, da en del af opgaverne er uden for normal arbejdstid. Dette omfatter opsætning og nedtagning af it-udstyr på 8 valgsteder og support indtil valgstederne lukker. IT-afdelingen vurderer, at de nødvendige pc ere til valgstederne vil kunne fremskaffes til valgdagen uden yderligere udgifter, da evt. nye pc ere hjemkøbes så de kan indgå i driften og ved yderligere behov kan skole pc ere, undervisning pc ere mv. kunne installeres med den nødvendige software og herefter returneres til normal anvendelse. KMD vurderer, at en digital valgliste kan håndtere vælgere, hvor en traditionel valgliste normalt håndterer halvdelen af dette. Implementering af digital valgliste vil derfor medføre, at valget vil kunne gennemføres med et nedsat antal borde. Med et nedsat antal borde og tilforordnede på valgstederne i løbet af dagen, vil betyde, at der er færre til at foretage optællingen i løbet af aftenen. Løsningen på dette har umiddelbart tre løsninger: Partierne udpeger tilforordnede tællere som typisk vil have arbejdsopgaver på valgstederne fra kl. 19:45 til 22:00. Side 9

10 Arbejdsopgaver i mindre den 4 timer udløser normalt en halv diæt i forhold til en traditionel tilforordnet. Udbetale overtid til kommunalt ansatte for opgaven. Indgå en aftale med ungdomsuddannelserne i Fredericia Kommune, omkring de studerende kan hjælpe mod diæt eller fælles udbetaling til skolen. I forbindelse med optimering af valgsteder vil det desuden være hensigtsmæssigt, at kigge på de nuværende valgsteders egnethed som valgsteder, da specielt 2 af valgstederne er svært tilgængelige for handicappede og har dårlige parkeringsmuligheder. Skjoldborgvejens Skole har fungeret som valgsted i mange år, men bydelen omkring skolen vokser og dette øger presset på valgstedet. Allerede med de nuværende papirvalglister burde skolen have et yderligere valgbord, men grundet de fysiske forhold kan dette ikke lade sig gøre. En flytning af valgstedet til Fredericia Idrætscenter (FIC) vil løse problemerne. FIC har gode parkeringsmuligheder, der er busforbindelse og gode adgangsforhold for handicappede. Tøjhuset har fungeret som valgsted i de seneste år, og valgstedet har været udsat for kritik fra starten, da adgangsforholdene over brostensbelægningen og de dårlige parkeringsforhold gør det vanskeligt for gangbesværede at komme til valgstedet. Hvis der skal fastholdes et valgsted i midtbyen, er det bedste alternativ Rådhusets forhal. Det vil være nødvendigt, at lukke Rådhuset for almindelig borgerbetjening i forbindelse med et valg. Samtidig bør antallet af borgere tilknyttet valgstedet mindskes, så det kun er borgere bosiddende indenfor voldene der stemmer i midtbyen. De øvrige vælgere fordeles på henholdsvis Fredericia Gymnasium og evt. FIC efter geografisk tilhørsforhold. Økonomiske konsekvenser: Årlige driftsudgifter til IT vil forøges med kr , de kr af disse skyldes krav fra KMD omkring speciel opkobling til valgsystemet fra valgstederne. Opsætning og nedtagning af IT-udstyr samt support til valgstederne udgør kr pr. valgdag. Udgifter til KMD pr. valg udgør kr Implementeringsudgifter (skannere, printere, netværk og undervisning) ved 8 valgsteder udgør kr I forbindelse med implementering af digitale valglister vurderes det, at der kan hentes en besparelse på diæter og øvrige udgifter på det enkelte valgsted på kr Side 10

11 Vurdering: Digitale valglister vil afgjort hjælpe til at optimere valghandlingen i Fredericia Kommune. Vælgerne vil opleve en nemmere og mere smidig arbejdsgang i forbindelse med valget. Samtidig vil behovet for tilforordnede blive mindre, og dermed forhåbentlig lettere, at finde de nødvendige personer. Flytning af nuværende valgsteder vil gøre adgangen til og parkering ved valgstederne lettere for vælgerne Behovet for yderligere personer til den fysiske optælling kan evt. løses i samarbejde med partierne, kommunens ungdomsuddannelser eller alternativt via kommunalt ansatte. Indstillinger: Valgsekretariatet indstiller at: 1. Der indgås aftale med KMD om tilkøb af digitale valglister til implementering ved kommende valg. 2. Valgstedet på Skjoldborgvejens Skole flyttes fremadrettet til Fredericia Idrætscenter. 3. Valgstedet på Tøjhuset flyttes fremadrettet til Fredericia Rådhus. Samtidig ændres valgstedets sammensætning, så borgere indenfor Fredericia Vold stemmer her. 4. Der tages stilling til, hvilken løsning der ønskes i forhold til ekstra personer til optælling af stemmesedler på valgaftenen: a. Partierne udpeger tilforordnede tællere som typisk vil have arbejdsopgaver på valgstederne fra kl. 19:45 til 22:00. Arbejdsopgaver i mindre den 4 timer udløser normalt en halv diæt i forhold til en traditionel tilforordnet. b. Udbetale overtid til kommunalt ansatte for opgaven. c. Indgå en aftale med ungdomsuddannelserne i Fredericia Kommune, omkring de studerende kan hjælpe mod diæt eller fælles udbetaling til skolen. Side 11

12 Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1, 2 og 3, samt et mix af mulighederne i pkt. 4. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget. Fraværende: Bente Gertz Side 12

13 6 Udvidelse af lejemål, tværkommunalt samarbejde på hjælpemiddelområdet Sagsnr.:14/13653 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Byråd godkendte den 15. december 2014 en samarbejdsmodel for samarbejdet mellem Middelfart og Fredericia Kommune på specialiserede ydelser inden for områderne høre, tale, syn og IKT. Modellen betyder, at der på tværs af kommunerne etableres et fælles medarbejderteam, der får daglig base i Fredericia Kommunes lokaler i Hjælpemidler og Kommunikation på Vesterballevej. Som en direkte følge af det nye samarbejde vil det være nødvendigt at udvide nuværende lejemål på m 2 med i alt 111 m 2, dels 3 ekstra kontorer, dels andre lokaler, der skal benyttes af det nye fælleskommunale medarbejderteam. I alt vil det nye team komme til at råde over 282 m2, dels kontorer, dels andre arealer. Indgåelse eller udvidelse af ethvert lejemål kræver i henhold til reglerne i den kommunale lånebekendtgørelse, byrådets godkendelse. Desuden skal værdien af det indgåede lejemål, som er beregnet til kr., enten modregnes i kommunens låneramme eller der skal ske deponering af beløbet i en fastlagt periode. I denne sag skal der dog ikke ske modregning, da udvidelsen af lejemålet er en direkte konsekvens af, at der etableres nyt samarbejde med Middelfart Kommune. Den nye afdeling vil i alt komme til at råde over 282 m2, og jævnfør den fordelingsnøgle, som fremgår af samarbejdsaftalen, vil Fredericias andel udgøre 161 m2 og Middelfarts andel vil udgøre 121 m2. Da Middelfarts andel af lejemålet som skal benyttes af den nye afdeling, således er større end den samlede udvidelse af lejemålet, skal der ikke modregnes i Fredericia Kommunes låneramme. Økonomiske konsekvenser: Ingen konsekvenser. Vurdering: Udvidelse af eksisterende lejemål er nødvendig for at kunne stille lokaler til rådighed for det nye tværkommunale medarbejderteam der etableres når samarbejdsmodellen, som er godkendt af både Middelfart og Fredericia Byråd, sættes i drift. Side 13

14 Da udvidelsen af lejemålet ikke skal modregnes i kommunens låneramme vurderes der ikke at være udfordringer forbundet hermed. Indstillinger: Økonomi indstiller at byrådet godkender en udvidelse af Hjælpemidler og Kommunikations eksisterende lejemål med 111 m 2. Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet Fraværende: Bente Gertz Side 14

15 7 Godkendelse af Sundhedsaftalen Sagsnr.:13/3477 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Sundhedsaftalen , der skal efter sundhedsloven 205 indgås mellem Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen ligger klar til endelig godkendelse. Sundhedsaftalen er vedlagt som bilag. Sundhedsaftalen skal sikre samarbejde om sundhedsvæsenet på tværs af sektorer, og indeholder blandt andet aftaler om samarbejde i forbindelse med forebyggelse, behandling og pleje samt genoptræning og rehabilitering. Sundhedsaftalen vil efter godkendelse i Region Syddanmark og de 22 kommuner blive indsendt til Sundhedsstyrelsens til afsluttende godkendelse. Økonomiske konsekvenser: Afhænger af implementeringen af Sundhedsaftalen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Sundhedschefen indstiller, at Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at Sundhedsaftalen godkendes. Bilag: Åben - Sundhedsaftalen Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet Fraværende: Bente Gertz Side 15

16 8 Støttesag - Fælleshus, afd. 603, Boligkontoret Fredericia Sagsnr.:14/13063 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Boligselskabet Boligkontoret har fremsendt en helhedsplan samt skema A til fælleshus, Købmagergade Skole. Der er fremsendt skitser til bebyggelse af arealet. Bygningerne skal totalrenoveres gennemgribende, og bygningerne skal fremover anvendes som fælleshuse for eksisterende afdelinger, afdeling 318 og afdeling 502. Det er dog tanken, at andre af boligselskabets afdelinger som ligger inden for voldene skal tilbydes deltagelse i projektet. Det er tanken i helhedsplanen, at boligselskabet med aktivitetshuset vil styrke indsatsen og tilbuddene til boligselskabets afdelinger inden for voldene Landsbyggefonden har optaget renoveringen som en renoveringsstøttesag jf. almenboliglovens 91 og har givet tilsagn om støtte til lån på kr Aktivitetshuset etableres som en selvstændig afdeling under Boligkontoret Fredericia, der har selvstændigt skøde på ejendommen. Pt. er aktivitetshuset knyttet til afdeling 603 i en renoveringsstøttesag. Dette er godkendt af afdelingen og Landsbyggefonden. Den samlede udgift til finansiering er opgjort således: Finansiering - Garanti Kreditforening støttet lån Kreditforening ustøttet lån Ialt kr kr kr. Det følger af almenboliglovens 91, stk. 6, at det er en forudsætning for støtte til projektet, at kommunen garanterer for de optagne støttede lån, dog med en regaranti fra Landsbyggefonden for halvdelen af kommunens eventuelle tab. Kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Jf. almenboliglovens 127, 2. pkt. De ustøttede lån finansieres jf. almenboliglovens 98. Efter almenboliglovens 98 kan kommunen dog yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Begrebet ekstraordinære renoveringsarbejder er ikke fastlagt i lovens forarbejder eller i vejledning om drift af almene boliger. Socialministeriet har i en vejledende udtalelse i maj 2010 udtalt, at det er almindeligt antaget, at det er kommunerne, der Side 16

17 beslutter, hvilke arbejder der kan betragtes om ekstraordinære renoveringsarbejder, og at der er et vist rum for fortolkning. Lånene vil ikke påvirke kommunens låneramme. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Byråds- og Ledelsessekretariatet vurderer, at helhedsplanen giver mulighed for at boligkontorets boliger også i fremtiden fortsat vil være attraktive og styrke beboersammensætningen gennem aktiviteter og netværk. Det tænkes også at aktivitetshuset kan bidrage til en kobling til det etablerede foreningsliv og skabe aktiviteter i byen inden for voldene. Gennemførelsen helhedsplan en anbefales. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller 1. at der meddeles tilsagn til renovering, skema A. 2. at Byrådet godkender, at der kan optages lån til de støttede arbejder og til ustøttet forbedrings lån på (anskaffelsessum) til støttet lån og kr. til ustøttede lån. 3. at godkende, at kommunen påtager sig de oplyste garantier, dog med regaranti fra Landsbyggefonden for så vidt angår de af fonden støttede lån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen Side 17

18 Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet Fraværende: Bente Gertz Side 18

19 9 Vedtagelse af planstrategi 2015 for Trekantområdet og Fredericia Kommune Sagsnr.:14/5375 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Ifølge planloven skal Byrådet inden udgangen af første halvdel af valgperioden vedtage en planstrategi, som skal danne baggrund for en eventuel revision af kommuneplanen. Planstrategien skal udpege, hvilken overordnet retning Byrådet ønsker, at kommunen skal udvikle sig i. Planstrategien danner grundlag for den kommende revision af kommuneplanen, dvs. for indholdet af den kommende Kommuneplan Kommunerne i Trekantområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle) samarbejder om planstrategi og kommuneplan. Hver af de 6 kommuner har desuden mulighed for at tilføje lokale emner til planstrategien og uddybe dele af de fælles emner, så planstrategien kommer til at omhandle netop det, der er vigtigst for den enkelte kommune. Det betyder, at planstrategien for Fredericia Kommune reelt bliver to strategier i ét dokument; En fælles del som gælder for hele Trekantområdet og en lokal del som alene gælder for Fredericia Kommune. Indholdet af den lokale del af planstrategien (Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune) er tidligere drøftet i By- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i juni og august Senest præsenterede By- og Erhverv et udkast til den lokale del på Byrådets temamøde den 15. december Den fælles del af planstrategien (Trekantområdets Planstrategi Metropol på vej ) fastlægger en samlet strategi for kommunerne i Trekantområdet. Den fælles planstrategi tager afsæt i Trekantområdets Vækststrategi, som blev vedtaget i 2013 af de 6 byråd, og den efterfølgende Strategisk Handlingsplan (som er præsenteret for byrådet på et temamøde i maj 2014) som er vedtaget i Den fælles planstrategi disponeres ud fra tre fortællinger fra den strategiske handlingsplan: Danmarks produktionscentrum, Danmarks entreprenante centrum og Kulturmetropolen. Derudover er der identificeret en række strategiske temaer, som den kommende fælles kommuneplan skal revideres ud fra. Den fælles planstrategi er vedtaget af Trekantområdets bestyrelse den 5. december Den lokale del af strategien er bygget op omkring Byrådets konstitueringsaftale, Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2011 og Kommuneplan Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune tager afsæt i fire temaer. Temaerne handler om udvikling af bymidten, bosætning, erhverv viden og arbejdspladser samt natur- og landskabsværdier. Side 19

20 Hvert tema behandles med udgangspunkt i en beskrivelse af status, dernæst beskrives potentialerne, og hvilke mål vi gerne vil arbejde hen imod. Afslutningsvist følger på punktform, hvorledes vi forventer kommuneplanen revideret. Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune og Trekantområdet lægger op til en delvis revision af Kommuneplan Der skal tages højde for de statslige krav til kommuneplanlægningen, som vi endnu ikke kender indholdet af. Endelig indeholder planstrategien for såvel den fælles som den lokale del en oversigt over den planlægning, der er gennemført siden sidst. Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune og Trekantområdet er vedlagt som bilag. Siden udkastet til planstrategi for Fredericia Kommune blev præsenteret for Byrådet på temamødet i december, er der foretaget en række tekst- og layoutmæssige justeringer. Derudover er der som følge af salget af erhvervsjord i DanmarkC foretaget en tekstmæssig justering af afsnittet om infrastrukturanlæg i afsnittet om erhverv viden og arbejdspladser. Endelig er sætningen Skal vi som noget nyt prøve at genopfinde Fristaden i den fysiske planlægning hvor vi på udvalgte lokaliteter, minimerer reguleringen mest muligt, og dermed frigiver området til en mangfoldighed af forskellige boliger og bomiljøer? taget ud, som følge af en tilbagemelding fra Byrådet efter præsentationen på temamødet den 15. december. Layoutet forventes tilpasset yderligere, der vil være mindre tekstmæssige justeringer, og enkelte fotos bliver udskiftet efter vedtagelsen. Strategien forventes offentliggjort i løbet af marts måned, når samtlige kommuner i Trekantområdet har vedtaget hver deres planstrategi. Afslutningsvist skal det nævnes, at der ikke er udarbejdet en miljøvurdering af Planstrategi 2015, idet strategien ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser og således ikke er omfattet af loven om miljøvurdering (miljøvurderingsloven). Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Teknik og Miljø vurderer, at planstrategien giver gode muligheder for at understøtte kommunens fysiske og strategiske udvikling i de næste fire år. Strategien giver os mulighed for at identificere styrkerne og få det optimale ud af de muligheder, vi har lige nu. Teknik og Miljø vurderer, at Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune og Trekantområdet vil fremme udviklingen i Fredericia Kommune og i Trekantområdet. Det vurderes, at den samlede planstrategi vil danne et godt grundlag for en delvis revision af Kommuneplan Side 20

21 Indstillinger: Strategisk Planlægning og Teknik og Miljø indstiller til By- og Teknikudvalget, at det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, 1. at Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune og Trekantområdet vedtages og offentliggøres i 8 uger, og 2. at administrationen bemyndiges til at færdigredigere strategien, før den offentliggøres. Bilag: Åben - Planstrategi 2015.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt med den bemærkning, at udvalget anbefaler følgende justeringer: Det bør anføres i planstrategien, at principperne for Masterplanen for DanmarkC videreudvikles (i stedet for videreføres) Det bør i planstrategien anføres, at der skal analyseres på den trafikmæssige sammenhæng mellem Fredericia Havn og transportcenteret i Taulov med henblik på at fremtidssikre logistikken (vej, bane, havn og lufthavn) Det bør i planstrategien anføres, at principperne for masterplanen for Madsbyområdet skal implementeres i den nye kommuneplan Det bør indarbejdes i planstrategien, at kommuneplanrevisionen skal omfatte mulighederne for videreudvikling af erhvervsturisme Det bør anføres i planstrategien, at restrummeligheden til boligformål i den nuværende kommuneplan generelt fastholdes, men at der skal være mulighed for at omfordele eksisterende arealudlæg og at ændre på de eksisterende rækkefølgebestemmelser for at understøtte udvikling i hele kommunen Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget anbefaler sagen som indstillet af By- og Teknikudvalget. Økonomiudvalget besluttede at give SF mulighed for at få tilføjet en mindretals udtalelse, selv om der ikke stemmes imod. SF tilkendegav, at de er imod en broløsning over Lillebælt, samt at SF er imod en samlet plan for etablering af en afgiftsfrizone for alle kommunerne i takt med hinanden. Side 21

22 Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet af By- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget. Byrådet besluttede at give adgang til at SF og Enhedslisten kunne tilføje den mindretalsudtalelse som fremgår af referatet fra Økonomiudvalget, selv om de ikke stemte imod. Fraværende: Bente Gertz Side 22

23 10 Risikostyringsplan Sagsnr.:14/12906 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Naturstyrelsen og Kystdirektoratet skal sammen med kommunerne implementere EU s oversvømmelsesdirektiv. Formålet er, at alle medlemslande skal lave planer til forebyggelse og håndtering af ekstreme oversvømmelser, som kan medføre negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomi. I Danmark er direktivet implementeret i Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelse fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. I henhold til disse regler skal kommuner, der rummer risikoområder, udarbejde en risikostyringsplan, som omfatter alle aspekter af risikostyring, dvs. forebyggelse, sikring og beredskab. Processen er, at der først skal vedtages et forslag til risikostyringsplan. Dette skal fremlægges i offentlig høring i mindst 6 måneder. Herefter skal risikostyringsplanen vedtages endeligt. Fredericia Kommune er en af de 10 danske kommuner, der rummer risikoområder. De øvrige udpegede områder ligger i Holstebro, Randers, Juelsminde, Vejle, Odense, Korsør og Køge kommuner. Risikoområderne i Fredericia Kommune er Fredericia indre by, de havnenære arealer, Erritsø og Ullerup bækkes ådale samt Skærbækværket. Efter en høringsfase hos kommunerne har Kystdirektoratet udført en detaljeret kortlægning, som omfatter oversvømmelseskort, farekort og risikokort. Denne kortlægning er overdraget til kommunerne, herunder Fredericia Kommune, til brug for udarbejdelse af en lokal risikostyringsplan. Fredericia Kommune har allerede ved udarbejdelsen af Kommuneplan og Klimatilpasningsplan 2014 taget højde for den kommende risikostyringsplan. Der er indbygget krav om, at kommuneplanen ikke må være i strid med den kommunale risikostyringsplan. Det udarbejdede udkast til forslag til risikostyringsplan indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko og dels en konkret handleplan for den 6-årige planperiode ( ). Der er med risikostyringsplanen: Fastlagt initiativer for denne planperiode ( ) Implementeret oversvømmelsesrisiko som tema i kommunens sagsbehandling Indledt dialog med relevante aktører Integreret de igangværende projekter fra klimatilpasningsplanen Side 23

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. januar 2014 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 4. april 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 1. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere