Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 23. februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 23. februar 2010"

Transkript

1 Frederikshavn Forsyning A/S 1. Bestyrelsesseminar Der er sendt indbydelse til bestyrelsesseminar onsdag den 17. marts kl på hotel Viking i Sæby. Formålet er at give bestyrelsen en orientering om koncernens organisation og opgaver samt at orientere om de aktuelle udfordringer. Dette suppleres af revisor Henrik Holst og advokat Jacob Christiansen, der orienterer om de væsentligste økonomiske og juridiske rammebetingelser. 2. Organisationsændring i Administrationen Da administrationschef Finn Borbjerggaard går på efterløn med udgangen af februar måned, er det besluttet, at administrationschefens opgaver fordeles mellem økonomichef Lone Rasmussen, sekretariatschef Annette Jensen og spildevandschef René Hansen. Ændringerne er gennemført den 1. februar og er aftalt med samarbejdsudvalget. Som følge af ændringerne er Annette Jensen udnævnt til administrationschef. 3. Kontorlokaler Vandsektorloven medfører et yderligere behov for administrative funktioner, da kommunen ikke længere må udføre opgaver for vandselskaberne. Der er derfor udarbejdet forslag til etablering af ca. 160 m 2 kontorlokaler indenfor de eksisterende rammer. Forslaget er efter behandling i direktion og chefgruppe blevet godkendt i samarbejds- og sikkerhedsudvalg. Projektet er igangsat og kan afholdes inden for de på budgettet afsatte midler til bygningsdrift. De bygningsmæssige ændringer vil blive gennemgået på mødet.

2 Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S 1. Drifts og anlægsopgaver i 2010 Planlagte opgaver i Skagen: Renovering/udskiftning af signalanlæg Skagavej-Ankermedet Nyt belysningsanlæg Dronning Alexandrinesvej Nyt belysningsanlæg Corasvej Nyt belysningsanlæg Trindelvej Diverse udskiftninger af armaturer Vedligehold af signalanlæg Vedligehold af effektbelysning Serieudskiftning og vedligehold af vejbelysning Planlagte opgaver i Frederikshavn: Delvis renovering af signalanlæg Søndergade-Thodesvej Delvis renovering af signalanlæg Sæbybanesti-Gærumvej Vedligehold af signalanlæg Vedligehold af effektbelysning Serieudskiftning og vedligehold af vejbelysning Planlagte opgaver i Sæby: Nyt belysningsanlæg Rådhusvej Nyt belysningsanlæg Ålborgvej Dybvad Nyt belysningsanlæg Dybvadgårdsvej Dybvad Nyt belysningsanlæg Grønningen Dybvad Nyt belysningsanlæg Ørtoftvej Ørtoft Diverse udskiftninger af armaturer Vedligehold af effektbelysning Serieudskiftning og vedligehold af vejbelysning

3 Frederikshavn Elnet A/S 1. Drifts og anlægsopgaver 2010 Drift 60kV Revision 5 års på alle 60 kv felter og relæafprøvninger på St. Hørkær Kantsten og græs omkring transformer 1, Sæby 10 kv Revision 5 års på alle 10kV felter og relæafprøvninger på St. Hørkær "Løbende" vedligeholdelse af 10 kv/0,4 kv stationer. Ca. 40 stk. pr. år 0,4 kv Almindelig vedligeholdelse af lavspændingsnet Målere Udskiftning af målere, der er faldet ved statistisk kontrol Almindelig vedligeholdelse af målerpark Anlæg 60 kv Apholm - ny bræddebeklædning Levetidsforlængelse af 7 stk. 60/10 kv transformere ved adskillelse af viklingskobber fra transformer oliemæssigt samt afgasning af 5 stk. transformere Apholm og Boenshage nye 24 V og 220 V batterier Udskiftning af distancerelæer mellem St. Nordhavn og Boenshage Montering af 60 kv linjefelt i Sæby mod Vrangbæk I forbindelse med havmøllers tilslutning på St. Nordhavn foretages grundkøb på 809 m 2 10 kv Ny station ved Kærbækvej til 1. etape Palm City (indsløjfes på eksisterende 10 kv kabel) 10 kv ringforbindelse på St. 155 Mellergårdsvej til St. 94 Knivholtvej + 3K+1T I St. 135 Læsø Fisk skiftes transformer på 400 kva til 630 kva grundet stigende belastning 1 stk. ny station (ukendt) 1 stk. transformerudskiftning (ukendt) Registrering og opmærkning

4 0,4 kv Byggemodninger på Hjulmagervej, Sæby - Palm City, Frederikshavn og Abildvej, Frederikshavn Registrering og opmærkning Målere Udskiftning af 60 fjernaflæste målere Opsætning af målere ved nyinstallationer Øvrige (projekter) Etableres 2010/ kv kabellægning galgemast (Brønderslevvej) til Vrangbæk 60 kv kabellægning Sæby-Vrangbæk DONG 6 havmøller Udvidelse med 10 kv felter på 60/10 kv station Apholm i forbindelse med Elpatron til varmeforsyning og eventuelt Palm City 2. Energirådgivning Den nye energispareaftale lægger op til, at energirådgivning for fremtiden er uden for regulering og derfor i praksis reguleres efter hvile i sig selv princippet. Vores pålagte sparemål er MWh, en fordobling af kravet fra Der er budgetteret med kr. til energirådgivning i Energirådgivning kan deles op i en lovpligtig del, opfyldelse af vores sparemål og en mere servicepræget del. Vi køber realiserede besparelser hos forskellige udbydere for at kunne opfylde vores pålagte sparemål. Markedsprisen på realiserede besparelser er efter udmeldelsen af, hvad elforsyningerne må opkræve aconto, steget til ca. 40 øre/kwh. Vi har valgt en samarbejdsstrategi med Energirådgiverne A/S og Frederikshavn Kommune, hvorigennem vi nu har aftalt mulighed for at købe knap 4 GWh med option på at kunne købe 1 GWh mere. Dette betyder, at vi kan få opfyldt vores sparemål for Vi køber desuden en smule fra Nordjysk Elhandel og sælger besparelser til Læsø kommunale elforsyning. Den mere serviceprægede del. Service er skoleundervisning, Strømstyrke, forbrugerinformation og energirådgivning hos små erhvervsdrivende og private, hvor der ikke hentes dokumenterbare energibesparelser. Sæsonen for skoleundervisning følger skoleåret, og der har i skoleåret 09/10 været en halvering af tilmeldte klasser. Det er ikke kendt, hvordan søgningen til vores kurser ser ud næste skoleår. Strømstyrke er et magasin, som uddeles til vores kunder. Det er utrolig billig reklame, da produktion og distribution samlet ligger under forsendelse af frankeret brev. Strømstyrke udgiver tre gange årligt fra Vi udfører selv den del af energirådgivningen, som ikke umiddelbart giver dokumenterbare energibesparelser. Denne udføres hovedsagelig hos mindre erhvervsdrivende og private. Servicen udføres af forskellige grunde. Der er som sagt god nærhed og hjælp til kunderne. Vi bliver ikke kun kendt som dem, der sender regninger ud. Da Frederikshavn ønsker at fremstå som energiby, vil det være et dårligt signal, hvis vi ikke tilbyder vores kunder denne service. Dertil kommer energisparestiltag gennem brancheorganisationen.

5 Frederikshavn Vand A/S 1. Værksteds- og lagerfaciliteter for vandforsyningen i Skagen Vandforsyningen har i dag værksted, lager og velfærdsfaciliteter på Skagen gamle vandværksgrund på Kirkevej 21. Faciliteterne er ikke egnet og lever ikke op til gældende arbejdsmiljøkrav med hensyn til ventilation på værksted, punktudsugning ved arbejdspladser, bruse og toilet forhold adskilt fra kantine m.m. og adskilt kontor pc arbejdsplads. Vandforsyningen flytter alle deres aktiviteter fra Kirkevej 21 i Skagen og samler alle velfærdsfaciliteter på eksisterende bygning på Buttervej 72, hvor spildevand samt AVØ holder til. Der igangsættes projektering og indhentning af tilbud på opførelse af en let stålhal, der skal bruges som lager og værksted for vandforsyningen. På Vandværket Gl. Landevej levetidsforlænges vandværket, hvor to medarbejdere vil få bad og omklædning. Vandforsyningen påregner at kunne forlade grunden på Gl. Kirkevej 21 i forsommeren år 2010.

6 Frederikshavn Varme A/S 1. Indkøb af elkedel Varmeforsyningen er ved at se på muligheden og rentabiliteten for indkøb af en elkedel. Der er overslagsmæssigt vurderet, at en 18MW kedel vil være en optimal størrelse. Varmeforsyningen samarbejder med elforsyningen på at finde den bedst mulige tekniske løsning. Løsningen skal muliggøre en driftsform, som sikrer en indtjening og en tilbagebetaling på investeringen på kortest tid. Investeringen ligger overslagsmæssigt på 7,5 mio. kr., og der forventes en simpel tilbagebetalingstid på 2,5 år. Der udarbejdes projekt, der sendes til godkendelse i bestyrelsen.

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder.

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder. Beretning for Ringkøbing-Skjern Boligforening 2010/2011 Ringkøbing-Skjern Boligforening blev stiftet den 26. oktober 2010 på Hotel Smedegården i Lem. I fusionsmødet deltog Ringkjøbing Boligforening, Tarm

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 51. Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 73 personer

Læs mere

Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 29. oktober 2013

Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 29. oktober 2013 Frederikshavn Forsyning A/S 1. Lederudvikling Direktion og chefgruppe gennemgår i første halvår af 2014 et lederudviklingsforløb ved Mercuri Urval. Forløbet afvikles som individuelle timer/enkeltdage ved

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår Årsrapport 2013 CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

Årsberetning 2010 for intern overvågning

Årsberetning 2010 for intern overvågning Årsberetning 2010 for intern overvågning Dato: 15. februar 2011 Udarbejdet af Godkendt af Vicky Gydesen Madsen Overvågningsansvarlig Jens F. Bastrup Adm. direktør Indhold Indledning... 3 Organisation...

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsesmøde Mødedato 18. august 2014 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen (afbud) Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné (deltog ikke i pkt. 86-88)

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING

ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING Vejbelysning i Havnegade i Rudkøbing ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING Spodsbjergvej 141 5900 Rudkøbing www.lef.dk e-mail: lef@lef.dk Forsidebillede:

Læs mere

Gymnasiefællesskabet. mellem

Gymnasiefællesskabet. mellem GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk EAN nr. 5798000556683 Gymnasiefællesskabet mellem Allerød Gymnasium Borupgaard Gymnasium Greve Gymnasium Himmelev

Læs mere