Frederikshavn Forsyning. Orientering fra direktionen 28. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Forsyning. Orientering fra direktionen 28. februar 2012"

Transkript

1 Frederikshavn Forsyning A/S 1. Afskrivninger i 2011 i FAS Efter gældende retningslinjer for restanceinddrivelse, afskrivninger mv. vil Betalingskontoret, når det skønnes, at et krav er uerholdeligt, afskrive kravet. Der er to ting, som gør sig gældende: Lovmæssigt: Konkurs, gældssanering og forældelse Uerholdeligt: Personer er ubemidlet, og alle tiltag ender forgæves Der er i 2011 afskrevet for i alt ,83 kr. I 2010 blev der afskrevet ,33 kr., og i 2009 var afskrivningssummen ,54 kr. Stk. Kroner Konkurs ,26 kr. Dødsbo ,47 kr. Uerholdelige ,25 kr. Tvangsauktion 1 81,85 kr. I alt ,83 kr. Ikke henviste betalinger Frederikshavn Elnet Frederikshavn Forsyningspligt Frederikshavn Forsyning Frederikshavn Spildevand Frederikshavn Vand Frederikshavn Varme Sæby Spildevand Sæby Vand I alt 5.292,27 kr ,43 kr ,67 kr ,95 kr ,66 kr ,77 kr ,65 kr. 32,17 kr ,74 kr ,83 kr. 2. Fraværsstatistik Fraværsstatistik for perioden 1. januar december 2011 er vedlagt til som bilag. Statistikken er i 2011 inklusiv medarbejdere fra AVØ og Entreprenørteamet. Til sammenligning er fraværsstatistikken for perioden 1. januar december 2010 medsendt. Bilag 1. Fraværsstatistik 1. januar 31. december 2011 (inklusiv statistik for 2010)

2 3. Fællesmøde for Forsyningen Der afholdes fællesmøde for alle ansatte i Forsyningen i Det Musiske Hus den 6. marts Mødet starter kl og forventes afsluttet kl. 16. Formålet med mødet er at give alle ansatte en orientering om Forsyningens samlede opgaver og organisation samt give indblik i de udfordringer, som koncernen står overfor. Samtidig vil "arbejdsglæde" være det gennemgående tema for mødet, som ender op med et foredrag af Alexander Kjerulf fra Projekt Arbejdsglæde. Forsyningen har lagt vægt på, at flest muligt medarbejdere deltager. De væsentligste driftsog servicefunktioner vil derfor være bemandet med minimumsbemanding. Øvrige funktioner håndteres af vagtfunktionerne. Kundeservice holdes lukket, dog bemander Park- og Vej Receptionen på Knivholtvej.

3 Frederikshavn Elnet A/S 1. Vindmølleprojekt Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om status på vindmølleprojektet. 2. Elproduktion Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om status i sagen om elproduktion. 3. Indtægtsrammereduktioner i Elnet Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om indtægtsrammereduktioner i Elnet.

4 Frederikshavn Varme A/S 1. Testcenter Frederikshavn Forsyning var den 30. januar 2012 til møde på Borgmesterkontoret, hvor MAN Diesel præsenterede en ny teknologi på deres N-gasmotor. Mødet var arrangeret af MAN Diesel med deltagelse fra virksomhedens kontor i Tyskland. MAN Diesel ville høre, om Frederikshavn Kommune er villig til at investere i N-gasmotoren, som kan bruges til varmeproduktion og elproduktion. Det blev på mødet aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på etablering af et testcenter, hvor Forsyningen i givet fald skulle investere i motoren og MAN Dielsel ville gøre erfaringer med motoren. Prisen er ikke endelig for køb af motor, men påregnes at ligge omkring 60 mio. kr. I det følgende beskrives nogle scenarier for den fremtidige varmeproduktion samt påvirkningen i forbindelse med MAN Diesel ønske om testkørsel af gasmotor. Scenarier: Bilag 1 Nuværende produktion med ældre gas kedler og gasturbine Bilag 2 Fremtidig produktion med nye gas kedler og gasturbine bilag 3 Scenarie med nye gaskedler og MAN motorvarme Bilag 4 Scenarie med nye gaskedler og MAN motorvarme samt træflis Bilag 5 Oversigt på CO 2 kvoter Som basis last i alle driftsforholdene ligger affaldsvarmen som første prioritet. Ad 1 Nuværende produktion er baseret på gaskedler af ældre dato. Kedlerne er etableret i perioden mellem 1968 og til 1995 i alt 8 stk. Virkningsgraden er mellem 93 og 95 %. Der kan køres gas- eller oliedrift. Gasturbinen 16 MWh el og 30 MWh varme har en virkningsgrad på 84 %. Ad 2 De nye gaskedler højner virkningsgarden til 105 %. Hermed reduceres både gasforbruget og CO 2 udledningen væsentligt. De ca. 10 % bedre virkningsgrad reducerer produktionsomkostningerne med ca. 4 mio. kr./år. Etableringsomkostningerne andrager ca. 13 mio. kr. Ad 3 Scenarie med MAN motorvarme, se bilag. Energitilsynet har fastsat et prisloft for restvarme fra industri pt. 381 kr. MWh, hvis ejerskabet er fra køb af varme fra MAN Diesel. Motorvarmen vil fortrænge en del drift især på de gamle anlæg.

5 Den samlede virksomheds økonomi vil dog stadig være forbedret, eftersom varmen er relativ billig substitueret i forhold til alternative produktions former. Frederikshavn Varme A/S kan tilbyde at aftage varme fra MAN motor i timer/år. Ad 4 Etableringen af træflisanlæg udgør en vigtig rolle i Forsyningens omstilling til vedvarende energiformer samt en væsentlig mulighed for at kunne reducere varmeprisen på sigt. Energi produktionen er tillige meget fleksibel, idet der kan produceres el til videre salg i perioder med gode markeds priser. Se vedlagte bilag samt Forsyningens strategiplan. Skærpet krav fra EU om reduceret CO 2 udledning i perioden nødvendiggør tillige alternative produktionsformer. Reduceres til 1/3 af nuværende udledning. Produktionen på træflis anlæg er billigere en MAN motorvarme, hvorfor Forsyningen i dette scenarie kun vil kunne tilbyde af aftage motorvarme i ca timer/år. Umiddelbart fremstår investeringen på køb af motor til varme- og elproduktion ikke som en investering med god rentabilitet, set i forhold til dels det vi allerede råder over i produktionen og dels mod flisfyret kraftvarmeværk. Der er ligeledes stor usikkerhed forbundet på CO2 kvoter og NOx afgift. Bilag 1. Varighedskurve med gamle kedler, dateret 18. februar Varighedskurve med nye kedler, dateret 13. februar Varighedskurve med nye kedler+motorvarme, dateret 13. februar Varighedskurve med nye kedler+motorvarme+træflis, dateret 13. februar CO2-kvoter, dateret 21. februar 2012

6 Frederikshavn Spildevand A/S 1. Energioptimeringsprojekt i Skagen Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om projektet.

Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 29. oktober 2013

Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 29. oktober 2013 Frederikshavn Forsyning A/S 1. Lederudvikling Direktion og chefgruppe gennemgår i første halvår af 2014 et lederudviklingsforløb ved Mercuri Urval. Forløbet afvikles som individuelle timer/enkeltdage ved

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Fyringssæson 2014: Efter en særdeles dejlig solrig, og varm sommer kan vi nu gøre status på en fyringssæson og vinter som viste sig fra den absolut

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Administrativ

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Ordinær generalforsamling 2010 2011. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2010

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. april 2015 kl. 16:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. april 2015 kl. 16:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 14. april 2015 kl. 16:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Administrativ

Læs mere

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Bestyrelsesmøde den 19. september 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S Dato: 19.

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011 Revision Version 03b Dato 2011-05-24 Ref. 1057603 / NFL5-322-002-3 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Det fremtidige grundlag for affaldsforbrænding

Det fremtidige grundlag for affaldsforbrænding Det fremtidige grundlag for affaldsforbrænding i Hjørring 23-05-2011 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web:

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Referat fra bestyrelsesmøde den 25. august 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR BEDRE UDNYTTELSE AF OVER- SKUDSVARME FRA INDUSTRIEN. Afsluttende rapport

ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR BEDRE UDNYTTELSE AF OVER- SKUDSVARME FRA INDUSTRIEN. Afsluttende rapport ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR BEDRE UDNYTTELSE AF OVER- SKUDSVARME FRA INDUSTRIEN Afsluttende rapport August 2013 Version: 7, 28. august 2013 Udarbejdet af: PMP, HDA, SJN, CRI Kvalitetssikret af: PMP Viegand

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 23. februar 2010

Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 23. februar 2010 Frederikshavn Forsyning A/S 1. Bestyrelsesseminar Der er sendt indbydelse til bestyrelsesseminar onsdag den 17. marts kl. 10 20 på hotel Viking i Sæby. Formålet er at give bestyrelsen en orientering om

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

VedvarendeEnergi HURTIG OMSTILING TIL VEDVAREN- DE ENERGI. Hurtig omstilling til vedvarende energi. Industri og Landbrug

VedvarendeEnergi HURTIG OMSTILING TIL VEDVAREN- DE ENERGI. Hurtig omstilling til vedvarende energi. Industri og Landbrug VedvarendeEnergi HURTIG OMSTILING TIL VEDVAREN- DE ENERGI Hurtig omstilling til vedvarende energi. Industri og Landbrug November 2013 Projektnummer: 881 Version: 1. udgave 2013 Udarbejdet af: CJE og PMP

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere