KAMMERAKADEMIET din vej til viden AUGUST TIL DECEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAMMERAKADEMIET din vej til viden AUGUST TIL DECEMBER 2014"

Transkript

1 KAMMERAKADEMIET din vej til viden AUGUST TIL DECEMBER

2 2 Find også kataloget, invitationer og programmer digitalt på kammerakademiet.dk eller ved at scanne koden her.

3 FORORD KAMMERAKADEMIET Velkommen til Kammerakademiet. Vi har samlet et udvalg af firmaets faglige aktiviteter og tilbud. Arrangementerne ligger fra september til og med november Aktiviteterne dækker en række faglige arrangementer og netværk inden for udvalgte retsområder som skat, insolvens, udbud, kontrakter, entrepriseret og ansættelses- og arbejdsret. Arrangementerne indgår i Kammerakademiet, der skaber skræddersyede tilbud til klienter og samarbejdspartnere, og som har til formål at understøtte juridisk sparring, udvikling og uddannelse. I folderen kan du også læse om vores syv nyhedsbreve på udvalgte retsområder eller komme med dine ønsker til kommende faglige arrangementer. Kammerakademiet din vej til viden. 3

4 4

5 FAGLIGE ARRANGEMENTER fortsættes DATO ARRANGEMENT SIDE OFFENTLIG-PRIVAT PARTNERSKAB FORUM FOR KONTRAKTER OG UDBUD Offentlig-Privat Innovationssamarbejde Hvad nu? FAGLIGT FORUM FOR ENTREPRISE OMSTØDELSESSAGER Sagsøgtes strategi og forsvar SOCIALRETLIGE EMNER FORBUD OG PÅBUD FALDGRUBER, FRIST OG FORÆLDELSE FALDGRUPER, FRIST OG FORÆLDELSE 14 5

6 6

7 FAGLIGE ARRANGEMENTER fortsat DATO ARRANGEMENT SIDE BØRNESAGER KOMMUNERS ERSTATNINGSANSVAR Ansvar for vedligeholdelse BØRNESAGER OFFENTLIGE ARBEJDSGIVERE OG BEHANDLING AF MEDARBEJDERNES PERSONDATA OFFENTLIGE ARBEJDSGIVERE OG BEHANDLING AF MEDARBEJDERNES PERSONDATA RETSSIKKERHED PÅ INDDRIVELSESOMRÅDET FORUM FOR KONTRAKTER OG UDBUD Totaløkonomi ved offentlige indkøb 19 77

8 OFFENTLIG-PRIVAT PARTNERSKAB Kammeradvokaten inviterer til et fagligt arrangement, hvor vi stiller skarpt på det offentliges mulighed for at indgå i samarbejde med private parter om at løfte opgaven med at levere offentlig infrastruktur gennem Offentlig-Privat-Partnerskab (OPP). Hør nærmere om hvornår de forskellige OPP-modeller er egnede, og hvilke fordele det offentlige kan høste gennem OPP. Arrangementet henvender sig til alle offentlige ordregivere, der enten skal i gang med et OPP-projekt eller overvejer, om OPP er relevant. Oplægsholderne er afdelingschef Niels Jørgen Mau Pedersen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt advokaterne Jens Bødtcher-Hansen og Morten Wahl Liljenbøl fra Kammeradvokaten. 8 Tid Den 10. september 2014, kl Sted Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade København V Tilmelding Tilmelding til Frist for tilmelding er den 20. august Der udleveres kursusbeviser. Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen.

9 FORUM FOR KONTRAKTER OG UDBUD Offentlig-Privat Innovationssamarbejde Hvad nu? Offentlig-Privat Innovationssamarbejde eller OPI har efterhånden længe været udråbt som vejen frem mod vækst og løsninger på nogle af de mest aktuelle samfundsmæssige udfordringer såsom klimaforandringer og aldrende befolkning. Alligevel er mange offentlige myndigheder stadig i tvivl om, hvordan de bedst får det fulde udbytte af et OPI. På septembermødet i Forum for kontrakter og udbud giver vi dig overblikket over, hvor forskelligt et OPI kan udformes, og hvordan man som offentlig myndighed træffer de rigtige valg, når OPI-projektet skal tilrettelægges. Oplægsholderne er advokaterne Jens Bødtcher-Hansen, Jacob Pinborg og Annemette Thorgaard fra Kammeradvokaten. Bemærk at arrangementet kun er for medlemmer af Forum for kontrakter og udbud. Ønsker du at blive medlem af foraet, kan du kontakte Vanessa Romanini på Tid Den 17. september 2014, kl Sted Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade København V Tilmelding Tilmelding til Frist for tilmelding er den 2. september Der udleveres kursusbeviser. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen. 9

10 FAGLIGT FORUM FOR ENTREPRISE Igen i år er Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith vært, når det entrepriseretlige netværk mødes. Netværket, der efterhånden har udviklet sig til en stor succes, er for statslige og andre offentlige ansatte samt ansatte i almene boligselskaber og hos andre bygherrer, der er berørt af udbudsreglerne med videre. Programmet er ikke fastlagt endeligt, men emnerne vil være aktuelle emner af praktisk betydning for offentlige bygherrer. Oplægsholderne er Kammeradvokatens specialister i entrepriseret; sædvanligvis advokaterne Kristian Hartlev, Kasper Mortensen, Bo Schmidt Pedersen eller Rasmus Holm Hansen. Der inviteres fra tid til anden også eksterne oplægsholdere. Programmet for de enkelte arrangementer rundsendes til netværkets medlemmer i god tid før hvert arrangement, ligesom det annonceres på Kammeradvokatens hjemmeside. 10 Tid Den 23. september 2014, kl Sted Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade København V Tilmelding Tilmelding til Frist for tilmelding er den 9. september Der udleveres kursusbeviser. Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen. 10

11 OMSTØDELSESSAGER Sagsøgtes strategi og forsvar Advokaterne Morten Plannthin og Agnete Brus Krusell holder fagligt arrangement om omstødelseskrav. Fokus for arrangementet vil være strategien og forsvaret mod omstødelseskrav. Blandt andet vil arrangementet beskæftige sig med følgende spørgsmål: Hvad gør man, når man bliver mødt med et omstødelseskrav? Skal man suspendere 81-fristen, og hvilke krav skal man stille til suspensionsaftalen? Hvad er standardforsvaret for de mest almindelige omstødelseskrav mod offentlige myndigheder og finansielle virksomheder (konkurslovens 67, 70 og 74)? Hvordan lukkes sagen ned på den bedst mulige måde (huskeregler til forligsaftalen)? Arrangementet vil inddrage eksempler fra nyeste retspraksis om omstødelse. Arrangementet er målrettet ansatte hos offentlige myndigheder og finansielle virksomheder, der risikerer at blive mødt med omstødelseskrav. Tid Den 25. september 2014, kl Sted Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade København V Tilmelding Tilmelding til Frist for tilmelding er den 18. september Der udleveres kursusbeviser. Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen. 11

12 SOCIALRETLIGE EMNER Kommunerne træffer hver dag afgørelser over for borgerne om ret til hjælp fra kommunen. Til dette arrangement gennemgår vi nogle af de udfordringer, det giver kommunerne og andre, som træffer sådanne afgørelser. På arrangementet kommer vi ind på følgende: Overordnede socialretlige principper, krav til indholdet af en afgørelse, domstolsprøvelse, sygedagpenge, revalidering, merudgifter, fleksjob og førtidspension. Oplægsholderne er advokaterne Benedicte Galbo, Kristine Schmidt Usterud og Mads Spanggaard Pedersen samt advokatfuldmægtig Marie Nordin Wolsgaard. 12 Tid Den 22. oktober 2014, kl i Aarhus. Sted Mødedeltagerne vil i god tid inden arrangementet få tilsendt oplysninger om, på hvilken adresse arrangementet afholdes i Aarhus. Tilmelding Tilmelding til Frist for tilmelding er den 26. september Der udleveres kursusbeviser. Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen.

13 FORBUD OG PÅBUD Den 1. juli 2013 trådte de nye regler om forbud og påbud i kraft. Reglerne havde til formål at modernisere og styrke forbudsinstituttet, så der tages højde for sagernes stigende kompleksitet og omfang. Advokaterne Rune Derno og Mikkel Winther Løgsted vil gennemgå de nye regler for at belyse deres anvendelsesmuligheder samt betingelserne for at nedlægge forbud eller meddele påbud. Advokat Rune Derno er Kammeradvokatens specialist i forbud og påbud. Han har blandt andet ført et antal sager mod teleselskaber om forbud mod formidling af adgangen til domæner på internettet, ligesom han har bistået Staten i sager om forbud mod spredning af tavshedsbelagte oplysninger. Han har desuden ført sager for private parter om krænkelser af ophavsret og om forbud i forbindelse med diverse konkurrenceretlige overtrædelser. Tid Den 23. oktober 2014, kl Sted Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade København V Tilmelding Tilmelding til Frist for tilmelding er den 16. oktober Der udleveres kursusbeviser. Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen. 13

14 FALDGRUBER, FRIST OG FORÆLDELSE Kendskab til de skatteretlige og formueretlige frist- og forældelsesregler er af stor betydning for behandlingen af skatte- og afgiftssager f.eks. i projekt Money Transfer. Arrangementet vil have fokus på de retlige såvel som praktiske problemstillinger, som reglerne rejser. Der vil således blive givet eksempler på, hvordan forældelsesfristerne i praksis kan håndteres og afbrydes. Vi vil undervejs inddrage den seneste retspraksis på området. Arrangementet er alene målrettet medarbejdere hos SKAT, Skatteankestyrelsen og Skatteministeriets departement. Oplægsholderne er advokaterne Steffen Sværke, Tim Holmager og Sigrid Majlund Kjærulff. 14 Tid Den 27. oktober 2014, kl i København. Den 28. oktober 2014, kl i Aarhus. Sted Den 27. oktober afholdes arrangementet hos Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V, mens arrangementet den 28. oktober afholdes i Amtsrådssalen i Aarhus. Tilmelding Tilmelding til Frist for tilmelding er den 10. oktober Der udleveres kursusbeviser. Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen.

15 BØRNESAGER Kammeradvokaten inviterer til et fagligt arrangement om foranstaltninger vedrørende børn og unge efter serviceloven med særlig vægt på de tvangsmæssige indgreb i form af anbringelse uden for hjemmet, overvåget samvær samt afbrydelse af samvær og kontakt. Målgruppen for arrangementet er medarbejdere i landets kommuner. Formålet er at give et indblik i de praktiske problemstillinger, der kan opstå, når sagerne behandles ved domstolene og gennemgå retspraksis på området. Der vil også være mulighed for erfaringsudveksling. Oplægsholderne er advokaterne Kristine Schmidt Usterud, Mikkel Holm Nielsen og Elise Quaade. Tid Den 30. oktober 2014, kl i Aarhus. Den 11. november 2014, kl i København. Sted Deltagerne i Aarhus vil i god tid inden arrangementet få tilsendt adresseoplysninger. I København afholdes arrangementet hos Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. Tilmelding Tilmelding til Frist for tilmelding er den 1. oktober Der udleveres kursusbeviser. Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen. 15

16 KOMMUNERS ERSTATNINGSANSVAR Ansvar for vedligeholdelse 16 Kammeradvokaten inviterer til et arrangement, hvor vi gennemgår betingelserne for, at en kommune kan blive erstatningsansvarlig som følge af utilstrækkelig vedligeholdelse af fortove, veje, bygninger mm. Der skal normalt være handlet ansvarspådragende, for at en kommune kan blive erstat-ningsansvarlig for en skade som følge af utilstrækkelig vedligeholdelse. På kurset ser vi på dette ansvarsgrundlag og belyser bl.a., hvilken betydning kommunens ressourcesituation og den tid, der er gået, siden man fik kendskab til et problem, kan tillægges. Vi gennemgår også situationer, hvor egen skyld fra skadelidtes side kan føre til nedsættelse af erstatningen. Kurset henvender sig til medarbejdere, der har brug for at vide noget om området og andre interesserede. Oplægsholderne er advokaterne Henrik Nedergaard Thomsen, Inge Houe og Christian Bo Kolding- Krøger. Tid Den 5. november 2014, kl Sted Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade København V Tilmelding Tilmelding til Frist for tilmelding er den 22. oktober Der udleveres kursusbeviser. Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen.

17 OFFENTLIGE ARBEJDSGIVERE OG BEHAND- LING AF MEDARBEJDERNES PERSONDATA Arbejder du med personalejura inden for det offentlige og har problemer eller overvejelser i relation til behandling af medarbejdernes persondata, er dette arrangement lige noget for dig. Arrangementet vil give dig kendskab til bl.a. persondataloven, og vil indeholde eksempler på den nyeste praksis på området. Vi kommer bl.a. omkring emnerne: Kravene til arbejdsgiverens behandling og videregivelse af medarbejdernes persondata, arbejdsgiverens kontrolforanstaltninger, herunder arbejdsgiverens adgang til medarbejdernes mails og sms er m.v. og de persondataretlige problemstillinger i den forbindelse, datasikkerhed på mobiltelefoner og under tjenesterejser samt et kort blik på udkastet til den nye forordning om persondata. Oplægsholderne er advokaterne Niels Banke, Jesper Nørøxe og Anne Bækkel Kjær. Tid Den 13. november 2014, kl Den 17. november 2014, kl Sted Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade København V Tilmelding Tilmelding til Frist for tilmelding er den 23. oktober Der udleveres kursusbeviser. Det er gratis at deltage. Den 13. november serveres morgenmad før arrangementet. Den 17. november serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen. 17

18 RETSSIKKERHED PÅ INDDRIVELSES- OMRÅDET Kammeradvokaten inviterer til et fagligt arrangement om retssikkerheden på inddrivelsesområdet. Advokaterne Rune Derno, Jesper Saugmandsgaard Øe og Gunvor Sundgaard Happe sætter fokus på retssikkerheden i situationer, hvor SKAT agerer som restanceinddrivelsesmyndighed. Som restanceinddrivelsesmyndighed har SKAT ansvaret for inddrivelsen af gæld til det offentlige. Inddrivelsen skal være effektiv og tilpasset forholdene i den konkrete sag. Men hvordan tænkes retssikkerheden ind i SKATs inddrivelsesarbejde? Hør mere, når vi med dette arrangement sætter retssikkerhed på inddrivelsesområdet på dagsordenen. Arrangementet er målrettet SKAT, Skatteministeriet og Skatteankestyrelsen. 18 Tid Den 20. november 2014, kl Sted Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade København V Tilmelding Tilmelding til Frist for tilmelding er den 6. oktober Der udleveres kursusbeviser. Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen.

19 FORUM FOR KONTRAKTER OG UDBUD Totaløkonomi ved offentlige indkøb Kammeradvokaten sætter fokus på totaløkonomi i offentlige indkøb. Omdrejningspunktet for arrangementet vil være, hvordan ordregiver inden for rammerne af udbudsreglerne kan tage hensyn til samtlige omkostninger i et indkøbsprojekts livscyklus. Der sættes fokus på, hvordan ordregiver efter de gældende udbudsregler og det nye udbudsdirektiv kan inddrage både omkostninger til anskaffelse/anlæg, drift og vedligeholdelse, bortskaffelse samt miljøpåvirkning. Desuden berøres, hvordan ordregiver kan tage hensyn til de omkostninger, der kan være forbundet med at omstille sig fra den eksisterende leverandør til en ny. Oplægsholderne fra Kammeradvokaten vil være advokaterne Rasmus Holm Hansen og Andreas Estrup Ippolito. Til arrangementet vil også eksterne oplægsholdere bidrage med deres konkrete erfaringer med brug af totaløkonomiske beregningsmodeller. Bemærk at arrangementet kun er for medlemmer af Forum for kontrakter og udbud. Ønsker du at blive medlem af foraet, kan du kontakte Vanessa Romanini på Tid Den 26. november 2014, kl Sted Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade København V Tilmelding Tilmelding til Frist for tilmelding er den 12. november Der udleveres kursusbeviser. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen. 19

20 NYHEDSBREVE FRA KAMMERADVOKATEN Vi udgiver nyhedsbreve om aktuelt stof og seneste udvikling på områderne: Stats- og forvaltningsret Udbudsret Ansættelsesret Miljøret Insolvensret Erstatningsret EU-ret og international ret Nyhedsbrevene henvender sig til alle, der har brug for eller lyst til at følge med i de nyeste, væsentlige begivenheder på områderne. De udkommer fire gange årligt og informerer desuden om Kammeradvokatens kommende faglige arrangementer, ledige stillinger m.m. God læselyst. Scan 2D-koden til venstre for at komme direkte til nyhedsbrevene. 20

21 TILMELDING TIL NYHEDSBREVE M.M. Nyt om udbudsret Nyt om ansættelsesret Nyt om EU-ret og international ret Nyt om stats- og forvaltningsret Nyt om erstatningsret Nyt om miljøret Nyt om insolvensret Sæt kryds ud for dét eller de nyhedsbreve, du ønsker at modtage. Nyhedsbrevene udkommer ca. fire gange om året. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev/e, accepterer du samtidig at modtage information om vores aktiviteter og invitationer til faglige arrangementer. Navn: 21

22 MINE KOMMENTARER Det er vigtigt for os, at vores aktiviteter er målrettede og relevante, og derfor tager vi gerne imod gode råd og opfordringer til nye kurser og aktiviteter. Du kan sende dine kommentarer til os via blanketten her eller på mail: Navn: Stilling: Firma: Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V 22

23 Kammerakademiet.dk 23

24 Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015

KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015 KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015 2 Find også kataloget, invitationer og programmer digitalt på www.kammerakademiet.dk. FORORD KAMMERAKADEMIET Velkommen til Kammerakademiet. Vi har samlet

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

Advokatkurser 2008. Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat

Advokatkurser 2008. Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat Advokatkurser 2008 Obligatorisk efteruddannelse for advokater Dagskurser der lever op til de nye krav til din efteruddannelse Tag tre kurser om året

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 ARBEJDSGIVERFORENINGEN FOR TRANSPORT OG LOGISTIK EN DEL AF DI

KURSUSKATALOG 2015 ARBEJDSGIVERFORENINGEN FOR TRANSPORT OG LOGISTIK EN DEL AF DI KURSUSKATALOG 2015 ARBEJDSGIVERFORENINGEN FOR TRANSPORT OG LOGISTIK EN DEL AF DI VELKOMMEN TIL VIDEN DER VIRKER! Så starter en ny sæson på ATL ACADEMY med masser af kurser for dig, der skal holde styr

Læs mere

ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG

ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG SIKKERHED IMMA TERIALRET INFRASTRUKTUR INSOLVENS IT OG DIGITALI

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. JANUAR 2015 www.ibceuroforum.dk/bj NYHEDER KÆDEANSVAR RISIKOSTYRING KARTELTVISTER KONTRAKTSTYRING SAMFUNDSANSVAR SOCIALE KLAUSULER NYE SAMARBEJDSFORMER JURIDISKE UDFORDRINGER

Læs mere

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR HVORDAN BEGRÆNSER VIRKSOMHEDEN SIT

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse 2 Ankestyrelsen 2008 Titel Udgiver Bidrag Redigering Designkoncept Layout og tryk Hjemmeside Ankestyrelsen 2008 Ankestyrelsen, maj 2009 Trine Baadsgaard Klartekst ApS Kontrapunkt as Schultz Grafisk www.ast.dk

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

DIGITALISERINGSKONFERENCE. Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med:

DIGITALISERINGSKONFERENCE. Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med: DIGITALISERINGSKONFERENCE Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser Konferencen afholdes i samarbejde med: 1 TALERLISTE Lars Frelle-Petersen Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer VIND 3 FLASKER VIN> 2. halvår 2009 Kurser og konferencer KONKURRENCE VIND 3 FLASKER VIN Deltag i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om 3 x 3 flasker god rødvin! Svar på nedenstående 3 spørgsmål

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 1 DK 6000 DE 20354 1 Andersen Partners Vi gør en forskel - sammen! Hos Andersen Partners er mottoet

Læs mere

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION INVITATION TIL GÅ HJEM-MØDE HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION HØR NÆRMERE OM, HVILKE VILKÅR VIRKSOMHEDER SKAL IAGTTAGE

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav 1 INDHOLD Leder Talerliste Artikel: Klimatilpasning vores fælles udfordring Kort

Læs mere

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for ENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet

Læs mere