Sportsefterskolen SINE mundtlig beretning 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sportsefterskolen SINE mundtlig beretning 2013."

Transkript

1 Sportsefterskolen SINE mundtlig beretning Løgumkloster d Sportsefterskolen har nu afsluttet med 2013 sit 17. ende regnskabsår, og er midt inde i det 17.ende elevhold. Regnskabsmæssigt har det været et år, hvor vi arbejdede meget hårdt på at indhente, det underskudsår vi havde i 2012 det kommer jeg ind på senere. Det har også været et år, hvor vi har arbejdet hårdt på at få oprettet en højskole i det nedlagte plejehjem Ålykke. Det vil jeg også komme ind på senere. Og så har der endelig været alle de efterskoleaktiviteter som vi lever af, og det tror jeg vil starte med. Cambridge klasserne var et forsøg vi startede op med i 12/13. Vi havde 2 fyldte klasser det første år, med 5 fag. I dette skoleår valgte vi at droppe faget Global Perspectives, idet Dennis vores daværende lærer stoppede og vi ikke kunne finde en anden der kunne tage dette fag. Klasserne er stadig en stor succes med to klasser, og her op mod det tredje skoleår i Cambridge får vi fyldt op igen. Vi har dog for skoleåret 14/15 valgt at få Global Perspectives ind igen. Derfor har vi haft samtaler med Rory Blackstock, som har en solid erfaring inden for feltet og som har bygget Cambridge op i Danmark. Dermed får vi dækket Pete Hoffman ind på Engelsk Cambridge og kan tilbyde 5 Cambridge fag igen. Dette er vigtigt da det er et krav for at eleverne kan bruge fagene til en IB på gymnasie niveau. På det boglige område, har vi i dette skoleår integreret Ipads i hele undervisningen. Alle elever er i besiddelse af en Ipad og alle lærere har været igennem kursusforløb som opgraderer dem på det pædagogiske og didaktiske område. Også her må vi sige at processen har været god. Vi har stadig meget at lære, og facilitetsmæssigt skal vi også her udvikle os. Samtidigt vil vi hver gang vi får nye lærere skulle igennem en integreringsproces og samtidigt kontinuerligt opgradere vore gamle lærere Kurser: Vi har i år startet lærerkurser i 9. og 10. klasses fag for andre efterskoler og folkeskoler. Det har været en rungende succes, med op til 50 kursusdeltagere og det har skaffet os en ekstern indtægt på ca. 200 t. Kr. Det er Lars Thomsen der har stået for det, så det skal han have stor ros for.

2 Sport: Som bekendt er Pete Hoffman blevet headhuntet af en af vores største konkurrenter på basketlinjen. Det har desværre medført at mange af vores elever er flyttet med, så vi røg helt ned på 4 elever. Vi har derfor besluttet at nedlægge linjen. Det er rigtig ærgerligt, men i disse år er antallet af basketspillere i vores målgruppe, faldet til det næsten ikke eksisterende i Jylland og Fyn, mens de spillere der er, hovedsagligt er i Københavns området. Disse spillere vælger naturligt en af de skoler, der ligger geografisk bedre. Til gengæld har vi haft et flot løft i elevtallet på danselinjen, som nu på andet år har over 30 elever. Det er helt sikkert et resultat af det friske blod, der er kommet med de to lærere Stine og Charlotte. På den nystartede Golflinje, der starter op til sommer, er der p.t. 14 spillere. Det er også godkendt, og tegner lovende for fremtiden. I den forbindelse er vi ved at anlægge en Driving Range og et putting område bag ved fodboldbanerne. Derudover får vi de bedste indendørsfaciliteter idet der er lavet en aftale med ECCO om brugen af deres golf farm i Tønder. Fodbold og håndbold trækker stadig meget fint, selvom det ikke er det antal som vi havde for 3 4 år siden. Også på pigefodbold kan vi se en forbedring af antallet, og specielt de kommende år ser meget positive ud. Badminton har også fået nye lærerkræfter i Jacob Toft og Jens Stadsgaard. Dette har givet linjen yderligere et boost, og vi er her også pænt fremtidssikret. Konkurrencen på idrætten og sporten har nok aldrig været større. Vi var den første skole der kaldte os sportsefterskole, og ligeledes den første der henvendte sig til elever med elitedrømme. Hverken på efterskoleområdet eller skoleområdet i det hele taget, er vi alene på dette marked. Der skal ikke herske tvivl om at vi også her lider under vores geografiske placering. Vi skal derfor til stadighed sikre en høj grad af kvalitet og udvikling. Vi kan ikke leve af elever fra egnen alene, så markedsføring, kvalitet og udvikling må og skal være nøgleordene fremadrettet. Og det er på alle skolens parametre. Rejser: Et af de steder hvor vi er lidt foran de fleste andre efterskoler, er vores rejsekoncept. Vi har igen i år, haft en fantastisk skitur. Vi er flyttet til et større sted med et større hus, men dette har også været noget dyrere. Derfor flytter vi til Axam i 2015, hvor vi startede for 15 år siden. Her kan vi alle være i det samme hus, og vi kan få det til en pris som er væsentligt billigere end Kaprun, hvor vi nu har været i 2 år. Derudover har vi linje kulturrejserne. Her er vi stadig ude de steder i verden, hvor vi finder det bedste inden for den enkelte sportsgren. Det er supergode rejser, som ikke nødvendigvis bliver dårligere af at være på kontinentet. Som bekendt er badminton i Beijing og dans og basket i New York. Men også

3 fodbolds rejse til Liverpool er en fantastisk rejse, og i år har både drenge og pigehåndbold været i Budapest og haft en fantastisk tur. Endelig har pigefodbold været i Atlanta, og her har vi skaffet kontakter til den kommende golf linje. Derfor skal vi med golffolkene over i efteråret og have de endelige detaljer på plads. Vi arbejder samtidigt på to andre projekter. Det ene er en akademisk rejse til Cambridge eller Edinburgh for Cambridge eleverne, i den periode hvor deres eksaminer er overstået og der reelt ikke er så meget skolefagligt eller sportsligt tilbage. Den anden er en selvbetalt træningslejr i en af de store ferier ( efterår eller vinter) denne træningslejr er tænkt til nuværende og tidligere elever. Måske vil vi også udbyde den til kommende elever, så de allerede her får en SINE status. Rejserne tiltrækker elever og vi har lovmæssigt mulighed for 28 rejsedage om året. Dette har for eksempel været konceptet for Ranum efterskole, som er gået fra 80 elever til 500 elever på meget få år. Arbejdstilsyn: Sidste år havde vi en lang sag kørende omkring arbejdstilsynet og det psykiske arbejdsmiljø. Dette orienterede jeg om i sidste års beretning. Vi har i år opbygget et nyt mus samtale system, som bygger på et kompetencespinds kort. Dette giver en større grad af anonymitet for den enkelte lærer, og en klarere udbredning af skolens og den enkeltes kompetencer. Lærerne der har været igennem det, har været fint tilfredse, og skal jeg tage disse samtaler og skemaer for givne, så er stemningen i lærergruppen væsentligt forbedret. Inklusionspolitik: Mantraet for den socialdemokratiske undervisningsminister Christina Antorini, har heddet inklusion. Hun fastholder i flere sammenhænge, at det ikke er en spareøvelse, men at der er pædagogisk belæg for, at inklusionen af ikke undervisningsparate elever, vil styrke indlæringen hos alle. Jeg er klart af den opfattelse, at vi skal gøre alt for at sikre den bedste undervisning og den bedste skole til alle elever, men enhver aktion medfører en reaktion og enhver inklusion skaber også en eksklusion. Vi har på efterskoleområdet brugt rigtig mange kræfter de sidste 20 år på at sikre at efterskolerne ikke kun var til de elever der ikke passede ind i folkeskolens kasser. Det er først inden for de sidste 5 år, at vi aldrig hører om efterskolen som den skole hvor banditterne blev sendt hen. Med inklusionskrav til skolerne, skal man samtidigt sikre, at det bliver på et niveau, hvor det ikke skræmmer de fagligt dygtige elever væk. Derfor bliver jeg også mere og mere overbevidst om at et socialt taxameter system, vil være til det bedre. Så vil man som skole selv kunne vurdere, hvor mange man kan inkludere i forhold til stadig at kunne holde sine målsætninger for alle elever. Vi har på SINE haft og har stadig mange elever med skæve baggrunde, sociale

4 problemer og faglige udfordringer. Det skal vi stadig have, men der skal være balance i tingene. Vi kan ligeledes se, at vi inden for de sidste par år har udmøntet større beløb og flere beløb, i det der hedder individuel supplerende støtte. En økonomisk støtte som vi kan give til familier hvis økonomi ikke passer til et dyrt efterskoleophold. Ny reform og Lock out: Sidste år ved denne tid, blev skolerne ramt af den Lock out som kommunernes landsforening og moderniseringsstyrelsen startede op, da de ikke kunne blive enige med lærerforeningen om en kommende aftale. KL og Moderniseringsstyrelsen ønskede en aftale hvor lærernes tilstedeværelse på skolerne var synligere og hvor folkeskolerne ikke mindst skulle arbejde mere i helhedsskole filosofien. Helhedsskoletanken er ikke fjern i efterskoleverdenen. Vi er en 24/7 skole, og derfor rammer reformen nok ikke efterskolerne lige så hårdt som folkeskolerne. Vi har på SINE fra ledelsens side, valgt en ALL INN løsning, hvor lærernes egentid eller forberedelsestid, konverteres til SINE tid på skolen. Dette giver et langt større spillerum for det udviklende teamarbejde, og for den fælles faglige kompetenceforøgelse. På onsdag d. 9 april, har vi et pædagogisk dag, hvor alle facetterne og konsekvenserne af dette skal vendes, og hvor vi i en konstruktiv dialog skal finde vores kommende arbejdsform. Der er ingen tvivl om, at det vil give udfordringer, ikke mindst til faciliteterne, og derfor skal vi også strategisk have lavet en plan for, hvordan disse udfordringer løses. Klosterhallerne og højskoleprojektet; I foråret 2013, bliver vi opfordret til at prøve at starte højskole op i det nedlagte plejehjem Ålykke. Vi beslutter at tage handsken op, under forudsætning af, at skolen bliver bygget som kombineret skole. Vi gør opmærksom på, overfor Klosterhallerne og kommunen, at der ligger to sten i forhold til at gennemføre dette projekt. Den ene sten er, at loven siger eller sagde at en kombineret skole skal ligge som en geografisk enhed. Det betyder på samme matrikel. Den anden at skolen skal råde over egne og egnede lokaler. Det betyder at eje. Igennem en lang proces fik vi via udvalget for landdistrikter og øer med Hans Christian Schmidt som formand, forelagt sagen omkring den geografiske enhed, i udvalget. De valgte herefter at kalde kulturminister Marianne Jelved i samråd. Ministeren indkaldte herefter os, til et forklarende møde i ministeriet, som efterfølgende betød, at der blev udarbejdet ændringsforslag til loven. Denne blev besluttet på Christiansborgs sidste åbningsdag i 2013 d. 22 december. Forinden var vi blevet kontaktet af Jesper Mosbøll fra kulturministeriet, der kunne meddele at loven ville gå igennem. Samtidigt gjorde han opmærksom på, at spørgsmålet om ejerforhold til hallerne også skulle være på plads.

5 Dette meddelte jeg borgmester Laurids Rudebeck, som jeg havde forklaret kravet forinden. Borgmesteren lovede her, at gøre noget ved problematikken, hvilket er en proces der stadig kører. Dette resultat afventer vi, da det kræver en enig klosterhals bestyrelse. På besøg i Erhvervsstyrelsen, her i start april, har jeg fremlagt klosterhallens udfordring, og her fik jeg ord for, at alt dette ville kunne lade sig gøre, hvis bestyrelsen kan blive enige om det. Vi har endnu ikke hørt fra Klosterhallerne. Samtidigt har vi bedt Klosterhallerne om et møde om vores kontrakt med hallerne og vores husleje. Der er ingen tvivl om at vi mener at vi betaler en meget høj husleje. Vi har skrevet dette til halbestyrelsen, og også der kommet med et ønske, men stadig uden at høre noget. Vi har sågar holdt noget af huslejen tilbage uden at dette har kunnet få dem til bordet. Når vi kigger på Klosterhallernes resultat i 2013 på 124 t kr., kan vi godt forstå at de ikke kan sænke huslejen, for så vil de gå i klækkeligt underskud. Men det skal ikke være begrundelsen for at vi betaler betydeligt mere end andre brugere, på trods af at vi har de vanskeligst udlejede perioder om formiddagen. Og at vi uden kompensation kan få aflyst vores timer hvis der er andre arrangementer. Vi har ligeledes gjort opmærksom på klare inhabilitetsproblemer i hallerne. Deres årlige regnskab er godkendt af bestyrelsen, uden at bestyrelsesmedlem XX har forladt mødet, på trods af at hun er gift med souschefen for Klosterhallen, som samtidigt er bogholder, og på trods af at XX er ansat i Klosterhallernes revisionsselskab. På forslag til generalforsamlingen skal vi senere tage stilling til disse forhold. Normalt slutter jeg af med at takke Klosterhallerne for det gode samarbejde. I år vil jeg gerne takke Claus Beck halinspektør i Klosterhallen, for et vedvarende arbejde på at fasholde et godt samarbejde. Herudover vil jeg gerne takke kommunen for et godt samarbejde i forhold til ændringen af højskoleloven og andre samarbejdsflader. Men jeg vil også samtidigt anbefale kommunen at få accelereret arbejdet med at finde en løsning omkring netop ejerskabet i Klosterhallerne og det samarbejde dette fortsat kræver. Jeg vil også gerne takke Løgumklosters borgere for at lytte til os på brugermødet, og samtidigt vil jeg her gerne garantere at vi Aldrig og jeg mener aldrig, vil skabe en situation hvor de ikke længere har adgang til sports- og fritidsaktiviteter i hallerne. Men udvikling kræver forandringer. Også en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde igen i år, og en speciel tak til Lene, som nu vælger at følge med som suppleant.

6 Og hermed er beretningen for 2013 afgivet.

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Referat fra skolens GENRALFORSAMLING 2014

Referat fra skolens GENRALFORSAMLING 2014 Referat fra skolens GENRALFORSAMLING 2014 - Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 19.30 i foredragssalen. - I genrealforsamlingen deltog der 34 personer fra skolekredsen og elevforeningen. Dagsordenen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2013-14

Bestyrelsens beretning for 2013-14 Bestyrelsens beretning for 2013-14 Bestyrelsen har i 2013-14 bestået af følgende: Annemette Ellefsen Brian Willumsen Jacob Madsen Jan Helmark Lasse Gulstad Larsen Jonas Ruus Mette Andersen Formand Næstformand

Læs mere

Generalforsamling 2014 Fællesberetning bestyrelse og ledelse Emner i beretningen

Generalforsamling 2014 Fællesberetning bestyrelse og ledelse Emner i beretningen Generalforsamling 2014 Fællesberetning bestyrelse og ledelse Emner i beretningen Det ordentlige menneske Dannelse Hovedsigtet Vi skal stå mål med folkeskolen En velkonsolideret skole med økonomisk frihed

Læs mere

Ledelsesberetning 2014

Ledelsesberetning 2014 1 Ledelsesberetning 2014 2014 blev et særligt år for vores grundlægger af skolen Theodora Lang. Vi har måske altid vidst, at hun var noget særligt i sin tid vi taler i dag om forandringer, om en ny skolereform,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE

DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE Undersøgelse lavet af: Lars Brønserud, DHF, i samarbejde med Martin Borch, Danmarks Idræts Forbund Rapport udarbejdet af: Anne Søndergaard, cand. mag. pæd. SDU og Lars Brønserud

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Referat af Generalforsamling den 30. april 2011

Referat af Generalforsamling den 30. april 2011 Referat af Generalforsamling den 30. april 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Karsten Jensen valgt som dirigent Karsten Jensen konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og hermed beslutningsdygtig.

Læs mere

FSLeder bestyrelsens beretning april 14

FSLeder bestyrelsens beretning april 14 FSLeder bestyrelsens beretning april 14 De af os, der er kommet til Hindsgavl øst fra, har kunnet sidde i bilen de sidste 10 km fra Nr. Aaby og indtil motorvejsafkørslen og set på de opsatte motorvejs

Læs mere

Mundtlig beretning 2013. Vejen er brolagt med

Mundtlig beretning 2013. Vejen er brolagt med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Mundtlig beretning 2013. Vejen er brolagt med Yahya Hassan er i efteråret blevet den nye helt

Læs mere

Formandens beretning 2011/2012: Det sportslige:

Formandens beretning 2011/2012: Det sportslige: Formandens beretning 2011/2012: Det sportslige: Tumlinge: Den tredje sæson med Tumlinge var en fortsættelse af den forgangne sæson, hvor det ser ud til at vi fortsat ligger ret stabilt på omkring 30 børn

Læs mere

Beretning for skoleåret 2007/08 på Bøgballe Friskole

Beretning for skoleåret 2007/08 på Bøgballe Friskole Beretning for skoleåret 2007/08 på Bøgballe Friskole Anne Marie Jensen, Øster Snede. Sidste års visioner hvad er det sket med dem? Børnehaven Bøgehaven I august 2007 blev vi igen inviteret over i Børnehaven

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

Referat af Ballerup Lærerforenings generalforsamling 16. marts 2012

Referat af Ballerup Lærerforenings generalforsamling 16. marts 2012 Referat af Ballerup Lærerforenings generalforsamling 16. marts 2012 Pkt. 1: Valg af dirigent Niels Kjeldsen (Formand for BLF) foreslog Jon Kowalczyk som dirigent. JK blev valgt. JK kunne konstatere, at

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 23. januar 2006 Kære alle. 2005 var igen et udfordrende og godt år for

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 21. april 2015

Repræsentantskabsmøde den 21. april 2015 Repræsentantskabsmøde den 21. april 2015 1. Repræsentantskabsformand Henrik Thuren bød velkommen 2. Sang: Det er i dag et vejr. 3. Valg af dirigent Henrik Thuren blev valgt.. 4. Formandens beretning /v.

Læs mere

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Årsberetning giver det overhovedet mening? Giver det overhovedet mening at skue et helt år så godt og vel - tilbage anno

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

61. møde. Fredag den 5. marts 2010 (D) 1

61. møde. Fredag den 5. marts 2010 (D) 1 Fredag den 5. marts 2010 (D) 1 61. møde Fredag den 5. marts 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 32: Forespørgsel til kulturministeren om kulturpolitiske udfordringer.

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler.

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler. Beretning 2012 Beretningen har i år tre hovedafsnit. Det første hovedafsnit handler om vores medlemskab af forskellige forhandlingsfællesskaber. Det næste afsnit handler om opbygningen af vores forening,

Læs mere

Generalforsamlingen den 18. februar 2015: Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Generalforsamlingen den 18. februar 2015: Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 18. februar 2015 kl.18:30 på Rønne Bibliotek 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer! Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved

Læs mere

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT Deltagere Journalist - Janni Pedersen (JP) Chefforhandler for Kommunernes Landsforening - Michael Ziegler (MZ) Formand for Danmarks Lærerforening - Anders Bondo Christensen

Læs mere