Beretning. Ordinær Generalforsamling mandag den 18. marts 2013 kl på Hotel Harmonien Haderslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. Ordinær Generalforsamling mandag den 18. marts 2013 kl. 18.00 på Hotel Harmonien Haderslev"

Transkript

1 Beretning Ordinær Generalforsamling mandag den 18. marts 2013 kl på Hotel Harmonien Haderslev

2 Bestyrelsens beretning 2013 Ny regering Danmark fik en ny socialdemokratisk ledet regering, men trods det er efterlønsreformen vedtaget, dagpengereformen er ikke blevet ændret,, og der er stigende ledighed i Danmark. SRF-regeringen har desværre vist sig at være ikke særlig god hverken for fagbevægelsen eller medlemmerne. Det var en katastrofe, at trepartsforhandlingerne røg i vasken. Dermed kom fagbevægelsen til at stå uden for indflydelse på den politik, der skal føres på arbejdsmarkedsområdet. Det helt store problem for den socialdemokratisk ledede regering er, at det er nærmest umuligt at føre socialdemokratisk politik som situationen i samfundet ser ud. Det skyldes både den økonomiske krise i Danmark og hele Europa, men også den sammensætning, vælgerne gav regeringen ved det seneste folketingsvalg. Regeringen er trådt til på det værst tænkelige tidspunkt og med et umuligt mandat. Socialdemokratiet og SF kan kun agere efter det mandat, vælgerne har givet dem. Politikerne er nødt til at lave nedskæringer men det er den brede befolkning, der rammes mest af nedskæringerne. I debatten om arbejdsløsheden popper der gang på gang den påstand op, at der er arbejdsgivere, som ikke kan få arbejdskraft. Det er værd at notere sig, at de arbejdsgivere der træder frem på TV og andre steder, ofte sidder i bestyrelserne for Liberal Alliance, Dansk Industri osv. Visse borgerlige politikere og arbejdsgivere ønsker sig et arbejdsmarked som i Tyskland med lavere lønninger. De glemmer bare at fortælle, at tyske virksomheder har mange andre udgifter end lønnen, som danske virksomheder ikke har, f.eks. til sygesikring af medarbejderne. Der er desuden meget længere opsigelsesvarsler, så det er dyrere for virksomhederne at skaffe sig af med medarbejdere. I Tyskland kan man højest få dagpenge i 1 år, ligesom de sociale ydelser er langt fra samme niveau som i Danmark. Vi kan se, at mange ufaglærte arbejdere i Tyskland i dag ikke kan leve af ét job det samme gælder i en række andre lande, mest kendt i USA, hvor the working poor de arbejdende fattige nu omfatter store grupper mennesker. Det er tilstande, vi bestemt ikke ønsker os herhjemme. Men som desværre kan blive en realitet i løbet af ganske få år, hvis den negative spiral fortsætter. Som 3F-fagforening må vi ryste på hovedet over påstande om, at arbejdskraften ikke vil flytte sig efter, hvor der er arbejde at få. Vores medlemmer er i uhørt grad mobile og fleksible. De arbejder på alle tider af døgnet og flytter sig gerne langt for at have et job. Vores medlemmer har altid været en gruppe, som flyttede sig meget både fagligt og geografisk. Vi har en 2

3 jobudskiftning på ca. 50%, så det er svært at finde mere fleksibel arbejdskraft end 3Fmedlemmer. Vi ved også, at job inden for 3F s områder langt overvejende bliver besat gennem mund-til-mund metoden eller gennem fagforeningen. Derfor er en stor del af de tilbud og kurser, vores ledige medlemmer bliver sat til, i bedste fald rent tidsspilde, i værste fald rent idioti. De eneste, der har tjent gode penge på hele den opståede aktiverings-industri, er de mange private aktører på området. For god ordens skyld vil vi dog lige tilføje, at som vi ser det, er det hele aktiveringssystemet, der er galt. Ikke den enkelte jobcentermedarbejder, som knokler med en på forhånd umulig opgave. De tidligere borgerlige regeringer skabte Jobcentrene og hele det aktiverings-cirkus, der desværre stadigvæk kører. Den nuværende SRF-regering står bag akutjob-ordningen, der blev skabt for at bøde på, at dagpengeperioden blev forkortet fra fire til to år. Selvom ordningen først er trådt i kraft pr. 1. januar 2013, har den i sidste del af 2012 betydet meget ekstraarbejde for os i afdelingen. Politikerne har stillet de ledige, som falder ud af dagpengesystemet, nogle forventninger i udsigt, som ingen kan indfri. Man har signaleret, at det kan lykkes at få job ad denne vej. Men virkeligheden viser, at det kan det ikke. Vi kan jo ikke stampe job op af jorden. Akutpakken er varm luft, situationen er alvorlig. Alene i 3F Vojens er det 180 medlemmer, der kan ende med at blive smidt ud af dagpengesystemet i første halvår af Fleksjobreformen fra januar 2013 Fleksjobbere og førtidspensionister har også fået sparekniven ved årsskiftet 1. januar Et af grundelementerne i reformen er, at det ikke skal være muligt at få en førtidspension, når man er under 40 år. Der indføres samtidig såkaldte ressourceforløb, og kommunerne skal oprette rehabiliteringsteams. For fleksjobberne gælder det, at fra forslagets vedtagelse, bliver de aflønnet for effektive arbejdstimer på jobbet, i stedet for i dag, hvor man så at sige supplerer op til fuld tid. Fleksjobberne får løn for den tid, de arbejder. Før fik de løn, som var det en fuldtidsstilling, fordi de jo arbejder så mange timer, som de kan. Kommunen skal så supplere lønnen fra arbejdsgiveren med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten. Det bliver muligt at lave fleksjob ned til ganske få timer om ugen, og at lade timetallet svinge fra uge til uge. Ændringerne i lønnen får ikke betydning for de medlemmer, der er i fleksjob i dag, 3

4 men ved jobskifte og muligvis også i tilfælde af virksomhedsoverdragelse, skifter man til den nye ordning. Det er dog et problem, at det ikke er beskrevet, hvordan man får flere, som er på ledighedsydelse, i arbejde og hvordan man sikrer, at virksomhederne tager et socialt ansvar og begynder at ansætte personer med nedsat arbejdsevne. De fleste fleksjobbere på den nye ordning vil komme til at gå ned i løn, så det er et stort problem, at man nu bryder med det princip, at personer på fleksjob med nedsat arbejdsevne ikke skal stilles ringere end deres kolleger. Det er beskrevet i regeringens oplæg, at alle over 40 år skal have et ressourceforløb, før de kan tilkendes førtidspension, med mindre det er veldokumenteret, at personens arbejdsevne ikke kan udvikles igennem et ressourceforløb. Det er uvist, præcis hvor lang tid disse ressourceforløb kan vare, men det ser ud til, at det kan være alt mellem et og fem år. Personerne, der er i forløbet, skal som udgangspunkt leve af den samme ydelse, som de havde før forløbet, men der er også nævnt en minimum forsørgelse på 60 procent af dagpengesatsen, som ikke er formuereguleret. Lønudviklingen Finanskrisen kører nu på 4. år, og den ændring til det bedre, som politikerne havde forventet, ser ikke ud til at komme. Arbejdsløsheden og den skarpe konkurrence fra lovlig og ulovlig udenlandsk arbejdskraft har sat sit præg på lønudviklingen. På de private områder faldt lønstigningstakten fra 1,7 % ved udgangen af 2011 til 1,4% ved udgangen af For offentligt ansatte blev stigningen noget bedre (efter et 2011 med meget lave stigninger) - ansatte i Staten steg 2 %, ansatte i Kommunerne 2,5 % og ansatte i Regionerne 3,6 %. Imidlertid har disse stigninger indenfor de offentlige områder den kedelige bagside, at et stort antal af de lavestlønnede enten er blevet udliciteret eller afskediget. Når de laveste lønninger trækkes ud af beregningen, så vil gennemsnitslønnen jo stige. Inflationen i året blev omkring 2½ % - så igen har der været tale om et fald i værdien af reallønnen. Som det ser ud til på nuværende, skal vi ikke have for store forhåbninger til de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige og det private område, men selv om forhandlingerne går meget trægt, vil vi dog arbejde på en yderligere sikring af, at arbejdet udføres på lige vilkår, således at social dumping ikke er med til at trykke lønningerne på de danske arbejdspladser. Vi tror dog på, at det kan give lidt på visse områder, men ikke de store lønstigninger. Inddrevne midler

5 Afdelingen har i 2012 behandlet mange faglige sager samt konkurser. Samtidig har der været rigtig mange sociale sager i Stigningen i de sociale sager skyldes, at der var mange sager fra 2011, der først blev afsluttet i De inddrevne midler fordeler sig på flere typer af sager: Kategori Beskrivelse Beløb i kr. Total A. Faglige sager: Total Løn sag Afskedigelsessag Manglende ansættelsesbevis Bod tilgået afd Manglende pensionsbetaling G-dage B. Arbejdsmarkeds Total Pensionssager 1. Dødsfaldsum Udbetaling kritisk sygdom C. Arbejdsulykker og Total sygdomme 1. Ask afgørelser Civilt søgsmål D. Juridiske sager Total Feriesag Sygedagpengesag LG(under løn, pension mv.) E. Forsikringssager Total Gruppeliv Fritidsulykke Forsikringssag generelt F. Øvrige sager Total Sociale sager Andre sager Sagerne har ændret sig efter den udvikling, der har været på arbejdsmarkedet i Medlemmerne er blevet mere opmærksomme på, at der kan være en underbetaling eller manglende indbetaling til deres arbejdsmarkedspension. Der var desværre en stigende tendens til, at de ikke var opmærksomme på dette, dengang det gik stærkt på arbejdsmarkedet. Arbejdsskader og sociale sager Afdelingen har igen i år været inde og hjælpe medlemmer, som har været så uheldige at få en arbejdsskade. Sagerne har været inde over arbejdsskadestyrelsen for afgørelse af mén og erhvervsevneerstatning. I nogle sager har det været nødvendigt at sende sagen til Ankestyrelsen for at få skaden anerkendt eller for at få en større erstatning. 5

6 Det er dog ikke altid, at anstrengelserne fører til erstatning. Der også nogle af sagerne, hvor der er sket så store fejl i forbindelse med årsagen til skaden, så vi har rejst civilt søgsmål og krav om erstatning mod arbejdspladsen. Sagerne kan herved ende i retten, og heldigvis vinder vi de fleste sager. Men det er vigtigt, at vi har beviser i sagen, at der er vidner mv., og at sagen vurderes egnet. Der udbetalt erstatninger på i alt kr. Sygedagpengesager Igen i år har afdelingen hjulpet mange medlemmer, som har været ramt af sygdom i længere tid. Medlemmerne har gjort brug af afdelingens hjælp til forlængelse af sygedagpenge, idet vi har anket sager, hvor medlemmer har fået lukket for ydelsen på forkert grundlag. I nogle af sagerne har medlemmet ganske enkelt ikke fået den rette hjælp fra Kommunen eller fra Andre Aktører, som Kommunen har uddelegeret opgaverne til. I mange tilfælde er det en stor økonomisk katastrofe for den enkelte eller for hele familien, da det kan være meget svært at få kontanthjælp, hvis man har værdier for over ,00 kr. eller ægtefællen har arbejde. Retshjælpsordningen Retshjælpen omfatter rådgivning om henvendelser i stort set alle hverdagens problemer som skilsmisse, forældremyndighed, testamente, ejendomshandel, erstatning efter ulykker mv. Man kan dog ikke selv kontakte afdelingens advokat, det skal igennem afdelingen. Rådgivningen varetages af Buch & Baruah Haderslev. Efterløn Mange af vores medlemmer, benyttede sig af muligheden for at hæve deres efterlønsbidrag skattefrit inden d. 1. oktober Især mange af de unge meldte efterlønnen fra, men også en stor del af de ældre hævede deres efterlønsbidrag og frasagde sig dermed retten til efterløn. Årsagen er for mange den forringede efterløn, hvor man gradvist hæver alderskriteriet, kortere periode med efterløn samt større pensionsmodregning. I afdelingen har vi behandlet ca sager omkring udbetaling af efterlønnen. Afdelingsbladet Indblik Der er udgivet 3 numre af afdelingsbladet Indblik, og vi har bestræbt os meget på, at en stor del af materialet er af oplysende karakter. Bladet har gennem de senere år gennemgået en løbende forandring, som gør, at det er blevet mere læsevenligt. På grund af besparelser i afdelingen udkommer Indblik fremover 2 gange årligt, men samtidig vil vi pr. mail udsende nyhedsbreve og sms er vil også blive brugt optimalt. Vi henviser desuden til afdelingens hjemmeside, som løbende bliver opdateret med nyheder og faktuelle oplysninger. Den danske model 6

7 Den Danske Model, med aftalesystemet i centrum, sikrer et effektivt og udviklende arbejdsmarked modsat de steder, hvor lovgivning sætter rammerne. Den Danske Model sikrer, at vi som lønmodtagere har ordnede løn- og arbejdsvilkår. Den sikrer de danske virksomheder gode og fleksible muligheder for at drive deres virksomhed, og den er med til at udvikle vores velfærdssamfund i en bæredygtig retning. Den danske model skaber rammerne om et arbejdsmarked, som fungerer effektivt, fleksibelt, og som gør os i stand til at tilpasse os hurtigt. Det har de senere års krisetid vist med tydelighed. Vejlegården Dommen fra Arbejdsretten slår fast med syvtommersøm, at vi som danske lønmodtagere har ret til at beskytte og forsvare vores overenskomster ved at etablere en konflikt, når De Kristelige forsøger at forringe vores vilkår. Vi har altså fuldt ud ret til at forsvare vores overenskomster og kræve ordentlige arbejdsvilkår - og det er en ret, vi har tænkt os fortsat at gøre brug af. Når vi går ind for den danske model, så går vi ind for at aftaleregulere arbejdsmarkedet frem for at lovgive. Det betyder, at lønmodtagere og arbejdsgivere selv tager ansvar, og ikke overlader ansvaret til politikere. Vi tager ansvar ved at tegne overenskomster - i dette konkrete tilfælde en branchebaseret overenskomst. Med en sådan overenskomst i hånden kan man fastslå et minimumsniveau i branchen, og dermed sikre imod uhæmmet dumping af løn- og arbejdsvilkår. Mens De Kristelige har været travlt optaget af at afvikle den danske model, så har vi i mere end 100 år udviklet og moderniseret den. Og det er denne arbejdsretssag et lysende eksempel på. Arbejdsretten er nemlig en domstol med en dynamisk praksis, som gennem årene har sat grænser for konfliktretten, hvad angår kundeboykot og organisk affald. Og det var i disse to tilfælde, at Arbejdsretten fastslog, at 3F var gået for vidt. Derfor er dette også et eksempel på, at spillereglerne er blevet udviklet løbende. Så at klandre den danske model for at være oldnordisk er forkert. Den Danske Model fornyer sig i samme tempo som resten af samfundet. Vi skal altid huske på, at hvis alle står udenfor, så står alle alene. Og vi skal huske på, at det er Den Danske Model, som sikrer os lige løn- og arbejdsvilkår og fair konkurrencevilkår. Det er Den Danske Model, som skaber et bæredygtigt fundament under vores samfund. Medlemstallet Udviklingen med færre medlemmer er fortsat. Således har der i 2012 været en medlemstilbagegang på 431, hvoraf en stor del har forladt arbejdsmarkedet og er gået på pension. 7

8 Antallet af arbejdspladser indenfor 3Fs overenskomstområder bliver stadig mindre, og det er ikke lykkedes at tiltrække nye. Hårdest ramt er Industrigruppen med en tilbagegang på 296. Transportgruppen med er gået tilbage med 9, Bygge gruppen med 49,den Grønne gruppe med 16, den Offentlige gruppe med 22, og Privat Service med 36 medlemmer. Man kan vel sige, at vi er ramt af den store hammer i forbindelse med, at flere tusinde arbejdspladser er lukket indenfor vores medlemmers arbejdsområder. Derudover vil vi på det offentlige område miste mange arbejdspladser, fordi de offentlige institutioner flytter ud af Haderslev kommune. For at dæmme op for det, er det utrolig vigtigt, at der kommer gang i erhvervspolitikken, så der kan komme gang i udviklingen igen. Vi kan vel roligt sige, der ikke har været nogen udvikling af erhvervslivet og tilflytningen af nye virksomheder til Haderslev kommune. Vi kan kun hilse velkommen til den nye erhvervsorganisation, der skabt i kommunen og håbe de kan komme med gode resultater - det mangler vi. Hvis medlemstallet bliver ved med at falde, kan vi på sigt blive nødt til at se på hvad vi skal gøre i afdelingen omkring strukturen på det faglige område, og hvor mange grupper, vi skal have. Det kan betyde, at vi skal sammenlægge nogle overenskomstområder, for vi kan under igen omstændigheder bare lade stå til. Det håber jeg, I er enige med os i. Der skal lyde en stor ros til samtlige faglige sekretærer, for de har taget udfordringen op omkring det opsøgende arbejde. De har i 2012 besøgt 570 virksomheder og erhvervsskoler, og det har kun været muligt, fordi de har delt sig op i 2 teams og haft et godt samarbejde. Det kan godt være, vi har mistet mange medlemmer, men hvad var der sket, hvis ikke vi havde været så aktive - så kunne det have set meget værre ud. Uddannelse Tilskud til virksomheder, der vil ansætte lærlinge, er pr. 1. januar 2013 sat ned til kr Indtil 31. december 2012 var beløbet Voksenlærlinge: Landsdækkende kampagne for voksenlærlinge som en del af regeringens ungeudspil Tilskud 30 kr. pr. time i 2 år (når voksenlærlingen er fyldt 30 år) Tilskud 30 kr. pr. time i 4 år (når voksenlærlingen er år og kommer fra ledighed) Fra 1. januar 2013 dækkes skoleperioder med op til kr. pr. uge. Som noget nyt kan man blive voksenlærling inden for alle brancher, når man kommer fra ledighed. Afdelingen har en del henvendelser fra medlemmer der gerne vil i voksenlære, men det er vanskeligt at finde voksenlærlingepladser. AMU 1. april 2012 er prisloftet for ledige blevet fjernet. 8

9 Erhvervsuddannelserne Der er en del unge, som starter på erhvervsuddannelserne, men desværre er der også mange, der falder fra. De sidste nye opgørelser viser, at der kommer til at mangle håndværkere i fremtiden, men det kan vel ikke undre, når det er vanskeligt at få en lærerplads. LKV Regeringen har i samarbejde med Enhedslisten lavet en aftale om en styrket indsats for ordblinde samt læse-stave svage. LKV- som står for Læsning og kommunikation i virksomhederne - handler om, at virksomheder og medarbejdere orienteres om de muligheder, der er for at gøre en indsats for læse-stave svage. VUC, AOF, Jobinvest og 3F har indgået et samarbejde i Sønderjylland om at løfte opgaven ved at besøge en række virksomheder og orientere om de muligheder, der er. Der vil i øvrigt blive lavet et temamøde om emnet for de Tillidsvalgte. Den nye Organiseringsuddannelse Forbundet har lavet en ny uddannelse om organisering, som tager udgangspunkt i den faglige styrke på arbejdspladsen gennem sammenhold og fællesskab. Afdelingen arbejder på at gennemfører uddannelsen i afdelingen for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og faglige aktive. Der vil blive orienteret om uddannelsen på vores hjemmeside, i Indblik, på afdelingens opslagstavle, i afdelingens uddannelsesudvalg og der vil blive uddelt pjecer om uddannelsen. A-kassen Vores forventninger til trepartsforhandlingerne (regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne) blev desværre ikke indfriet. Vi havde håbet på, at forhandlingerne skulle afstedkomme nye muligheder for genoptjening af dagpengeretten, herunder at uddannelse og aktivering evt. kunne bruges til optjening. Vi mener, at når man som ledig gør hvad man skal/må kan det ikke være rigtigt, at der ikke er mulighed for genoptjening af ret til en ny periode med dagpenge. Vi kunne også ønske at perioder med uddannelse ikke forbruger af dagpengeretten. Fakta om de forringede dagpengeregler De forringelser, der blev vedtaget i 2010 er fuldt ud implementeret i juli Ændringerne betyder, at dagpengeperioden er afkortet fra 4 til 2 år, samtidig med at arbejdskravet for at få en ny (nu toårig) dagpengeperiode blev fordoblet. I finanslovsaftalen for 2012 blev det aftalt at forlænge dagpengeperioden igen med op til et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbrugte dagpengeretten i 2. halvår Den midlertidige forlængelse omfattede også de ledige, der er blevet ledige efter 1. juli At forlængelsesmuligheden kun var op til et halvt år skyldes, at summen af den hidtidige ledighed på dagpenge og forlængelse, ikke kan overstige 4 år. Det betyder, at alle, der mistede dagpengene inden udgangen af 2012, har fået dagpenge i 4 år. 9

10 Indfasningen af den forkortede dagpengeperiode slår derfor kraftigt igennem fra 1. januar Vi har rigtig mange medlemmer, som har mistet og vil miste deres dagpengeret. For det det første mangedobles antallet af ledige i farezonen, når man halverer dagpengeperioden, for det andet har man strammet dobbelt ved samtidig at fordoble genoptjeningskravet og for det tredje har forudsigelserne om, at ledige, der er ved at miste dagpengene, finder arbejde som følge af en såkaldt motivationseffekt, ikke holdt stik!!! Som følge af, at de ufaglærte arbejdspladser forsvinder, er det vigtigt at ledighedsperioden bliver brugt til uddannelse, ud fra arbejdsmarkedets og virksomhedernes behov for arbejdskraft på sigt. Det bliver nævnt politisk, at der skal sættes gang i de offentlige investeringer, derfor skal det klarlægges, hvor de muligheder er i fremtiden. 3F har kortlagt fremtidige byggeprojekter/jobåbninger inden for byggebranchen. Akutpakke: a-kasserne og jobcentrene skal etablere et akutberedskab. A-kassen skal sende et brev til alle ledige i risikogruppen, hvori den ledige opfordres til at henvende sig til beredskabet for at få hjælp og vejledning til at komme i arbejde. I brevet oplistes en række af de muligheder, der er igangsat via akutpakken. De ledige, der er i risikogruppen, er personer som har under 31 uger tilbage af deres dagpengeret. Akutjob: En aftale mellem regeringen, regionerne, KL, DA af 24. oktober 2012 Parterne forpligter sig til at arbejde for at få oprettet jobs (7.500 i private, i offentlige virksomheder, heraf 3000 i kommunerne, 1200 i staten og 800 i regionerne) - i perioden 1. oktober juni Ordningen er for medlemmer af a-kasser, som har mistet dp-retten eller gør det inden for de kommende 3 måneder. Efter en periode kan arbejdsgiverne søge om udbetaling af præmie via a-kassen maks kr. Uddannelsesordning/kontanthjælp: Medlemmer, der falder ud af dagpengesystemet fra og med den 30. december 2012 til og med den 30. juni 2013, er omfattet af den nye uddannelsesordning. Ordningen giver ret til uddannelse med en særlig uddannelsesydelse i op til seks måneder. Den samlede periode med dagpenge og den særlige uddannelsesydelse kan dog højst være på i alt fire år. Ydelsen udbetales af kommunen, og den særlige ydelse udgør et månedligt beløb på kr. til ledige, der har forsørgelsespligt over for børn, og kr. for andre. Man kan tidligst få ydelsen, fra det tidspunkt man har henvendt sig til jobcentret om at deltage i ordningen. Efterløn Efterlønsreformen blev vedtaget i december 2011 og trådte i kraft januar Det betyder at efterlønsalderen er hævet, efterlønsperioden forkortes fra 5 år til 3 år og 10

11 den samlede efterlønsudbetaling bliver lavere. Selvom efterlønsordningen er blevet forringet flere gange siden den blev vedtaget 1979, er der stadig god grund til at tænke sig om inden man fravælger ordningen. Ændringerne af efterlønsordningen er fuldt indfaset i 2023, hvor man kan gå på efterløn som 64-årig og modtage efterløn i tre år. Efterlønsalderen forhøjes yderligere, hvis danskernes gennemsnitlige levetid forøges - det blev aftalt i Velfærdsforliget i Seniorjob - overgangsregler I forbindelse med forhøjelsen af efterlønsalderen med virkning fra 1. januar 2012 fulgte alderen for ret til seniorjob med op. Det har betydet, at mange, der havde en forventning om at kunne få et seniorjob, mistede denne mulighed. I forbindelse med finanslovsaftalen har regeringen derfor sammen med Enhedslisten aftalt en særlig overgangsordning, som giver en bestemt aldersgruppe ret til seniorjob, selvom de pågældende ikke kan opfylde kravet om tidligst at have opbrugt deres dagpengeret fem år før den nye, forhøjede efterlønsalder. Hvem er omfattet? Født fra og med den 1. juli 1955 til og med 31. december 1957 og dagpengeperioden udløbet/udløber i perioden 1. januar juni 2013, og dagpengeperioden udløbet, efter medlemmet er fyldt 55 år. Uden arbejde! Krisen i Danmark har været mærkbar i a-kassen de sidste år, mange af vores medlemmer er uden arbejde. Vi havde 507 ledighedsberørte med udgangen af Ledighedstal 3F Vojens omregnet til fuldtidsledige i december måned de seneste 3 år. 3F Vojens Alle ledige (Bruttoledige) Alle ledige (Bruttoledige i %) 12,4% 11,5% 11,8% Langtidsledige Udbetaling af ydelser Opgørelse over udbetaling af dagpenge, feriedagpenge, efterløn, VEU (efteruddannelse), uddannelsesydelse, aktiveringsydelse m.m. i fremgår af nedenstående: Som man kan se, er det store tal vi opererer med (over 212 mio.). 11

12 Der er sket følgende udbetalinger i A-kassen i Udbetalingsart Brutto Antal medlemmer AKTIVERINGSYDELSE ,00 26 AKTYDL. BEF , DAGPENGE , EFTERLØN , EFTL-PRM ,00 24 EFTL-TILB , FERIEDAGP , VEU , VEU - BEFORDRING , FKOMPÅUD ,00 2 KARENSYDL ,00 3 UDDANNELSESYDELSE ,00 38 I alt udbetalt , Antal afholdte samtaler i afdelingen i 2012: Samtale art: Antal. Rådighedssamtale CV-samtale 665 Vejledningssamtale/indplacering 384 I alt Herudover er der afholdt samtaler ved ansøgning om feriedagpenge, VEU, efterløn og efter underretninger fra jobcentret, partshøring, jobplan osv. Partnerskabsaftale Vi har efter drøftelser med a-kasserne/lo og Aabenraa Kommune afbrudt partnerskabsaftale med Aabenraa kommune. 3F Aabenraa fortsætter selvfølgelig, men vi er stoppet, fordi det efter vores vurdering ikke var hensigtsmæssigt at videreføre aftalen set ud fra ressourceforbrug i afdelingen og antallet af ledige, der var berørt. Vi har mulighed for at genoptage aftalen, hvis der er nye forhold, der gør sig gældende. Dagpengesats Fra den 7. januar 2013 er den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede kr. 801,00 pr. dag/5 dage i ugen. For at opnå maksimale dagpenge som fuldtidsforsikret i 2013 skal timelønnen være i gennemsnit mindst kr. 130,75 i time i 37 timer ugentlig (eller overenskomstmæssig fuldtid). Satsreguleringsprocenten for 2013 er 1,6 pct. Nyt IT 12

13 2. april tager a-kassen et nyt it-system i brug. Systemet gør selvbetjening lettere, uanset om man er ledig, efterlønner eller andet. Tidligere skulle man som ledig bruge flere forskellige blanketter. Efter 2. april 2013 er de samlet i én blanket i Samtidig oprettes der et nyt punkt Mit arkiv på Det er en personlig postkasse, hvor man kan se alle kvitteringer og udfyldte blanketter, så man kan holde styr på sine papirer, så fremover sender vi ikke til e-boks. Man skal bruge NemID for at få adgang og der er mulighed for at få et minikursus (e-learning) på nettet. Vi er lovet at selvom it-systemet udskiftes, kan vores medlemmer stadig regne med at få deres dagpenge og efterløn til tiden. Svig uagtsomhed - tilbagebetaling! Som en konsekvens af etableringen af Indkomstregistret skal a-kasserne systematisk føre kontrol med, om vores medlemmer, der modtager dagpenge, efterløn og feriedagpenge uberettiget modtager ydelser. Dette sker i henhold til arbejdsløshedsloven. Kontrollen sker ved, at a-kassen skal sammenholde oplysningerne om arbejdstimer i Indkomstregisteret med medlemmets egne oplysninger om arbejde på ydelseskortene. Med faste intervaller (kvartalsvis) udtrækkes de medlemmer der skal kontrolleres. Også efter at Ferie konto har afskaffet feriebeviset, og man selv skal taste sin ferie på Feriekontos selvbetjening, skal A-kassen udføre systematisk kontrol med udbetalinger fra Ferie konto. Vi må desværre konstatere, at det er blevet en meget ressourcekrævende opgave, fordi der bare er alt for mange, som ikke har oplyst korrekt på blanketterne! det betyder partshøring, sagsfremstilling, tilbagebetaling, sanktion og måske politianmeldelse (alt efter beløbets størrelse) over 50 sager i Det er tidskrævende og en meget utaknemlig opgave, så den er vi gerne foruden! Kongres 2013 Nogle af de emner, der kommer på kongressen i 2013 er 3F i fremtiden. Hovedbestyrelsen størrelse. Tilpasning til kommunegrænser. Struktur i forbundet. Mangfoldighedsaftale. Arbejdsprogrammet. Afdelingernes størrelse. Medlemsservice. A-kassens fremtid. Ja det er blot lidt om, hvad der kommer på den kommende kongres. Fremtiden Kompetence løft til de ledige vil uden tvivl forbedre deres muligheder for beskæftigelse væsentligt. 13

14 Det er et indsats område som kommunerne bør prioritere væsentligt højere end de gør i dag. Et samspil mellem arbejdsgiver og Jobcenter vil være til gavn for medlemmer. Derudover vil kampen mod social dumpning være et af de store opgaver, på grund af den ulige konkurrence der er med til at true hele den måde, som det danske arbejdsmarked er indrettet på. Derudover er det vigtigt i fremtiden, at organiserings procent fastholdes og styrkes for at bevare Den Danske Model. Afslutning 2012 har været et utrolig travlt år med mange udfordringer, ja her tænkes på, at vi har fået en ny regering, som ikke kunne sætte en dagsorden og dermed skabte uro med ny lovgivning, som vi skal kunne svare på overfor frustrerede medlemmer. Telefonen ringer - ja det har den gjort gange i åbningstiden og 475 gange på vagttelefonen, og der er en strøm af 3F medlemmer, der skal betjenes - ca har været i afdelingen til en eller anden sagsbehandling. Det er godt, at så mange medlemmer henvender sig så meget til kontoret og trækker på den viden og erfaring, som vi sidder inde med. Til slut vil bestyrelsen sige tak til afdelingens ansatte for den store arbejdsindsats, der er ydet i 2012, og til de Tillidsvalgte på arbejdspladserne, der har givet medlemmerne den bedst mulige rådgivning og ydelse. Med disse bemærkninger stiller bestyrelsen beretningen til debat og godkendelse. På bestyrelsen vegne Keld Pedersen 14

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Ca mistede deres dagpengeret i de første fem måneder af 2013

Ca mistede deres dagpengeret i de første fem måneder af 2013 7. juni Michel Klos Ca. 19.200 mistede deres dagpengeret i de første fem måneder af A-kasserne indberetter hver måned til AK-Samvirke, hvor mange af deres medlemmer, der mister deres dagpengeret. I Figur

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet.

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet. Salamimetoden: 04 11 2016 vsk Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed i en a kasse. Og i Regeringens 2025 plan lægges der op til yderligere forringelser

Læs mere

Over har mistet deres dagpengeret i de første syv måneder af 2013

Over har mistet deres dagpengeret i de første syv måneder af 2013 20. august Michel Klos Over 25.000 har mistet deres dagpengeret i de første syv måneder af A-kasserne indberetter hver måned til AK-Samvirke, hvor mange af deres medlemmer, der mister deres dagpengeret.

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Du har ret til et seniorjob hvis:... 2 1.2 Betingelser... 2 1.3

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Bilag 1 A-kassens beretning 2011 Hærens Konstabel- og Korporalforening 1 A-kassens beretning August 2010-august 2011 3 Nye regler for ledige 3 Dagpengeforliget 3 Selvvalgt uddannelse 3 Krav til dokumentation

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling mandag den 26. marts 2012 kl på Hotel Vojens

Ordinær Generalforsamling mandag den 26. marts 2012 kl på Hotel Vojens Ordinær Generalforsamling mandag den 26. marts 2012 kl. 18.00 på Hotel Vojens 1 Beretning 2012 Man skal tælle til 90 Danmark har fået en ny regering, men har vi også fået en ny politik? Op til valget gik

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beretning. Ordinær Generalforsamling mandag den 24. marts 2014 kl. 18.00 på Hotel Vojens

Beretning. Ordinær Generalforsamling mandag den 24. marts 2014 kl. 18.00 på Hotel Vojens Beretning Ordinær Generalforsamling mandag den 24. marts 2014 kl. 18.00 på Hotel Vojens KOMMUNEVALGET 2013. Man kan vel godt sige, at det kom bag på mange, at valgresultatet gik til den borgerlige fløj.

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Over har mistet deres dagpengeret i de første otte måneder af 2013

Over har mistet deres dagpengeret i de første otte måneder af 2013 12. september 2013 Michel Klos Over 27.100 har mistet deres dagpengeret i de første otte måneder af 2013 A-kasserne indberetter hver måned til AK-Samvirke, hvor mange af deres medlemmer, der mister deres

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Oversigt: Nye a kasseopgaver siden 2006

Oversigt: Nye a kasseopgaver siden 2006 Oversigt: Nye a kasseopgaver siden 2006 Dato: 04 11 2016 På trods af mange nye opgaver pålagt af staten har a kasserne formået at nedbringe deres administrationsudgifter. Men med beskæftigelses og dagpengereformerne

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Analyse 30. november 2014

Analyse 30. november 2014 . november Ca.. personer skønnes at opbruge deres dagpengeret i Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men vil antallet af dagpengemodtagere,

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser:

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser: Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med juli 2015 2. september 2015 1 Michel Klos jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig FLEKSJOB Det betyder fleksjobreformen for dig 9 Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for fleksjob. Vil du i betragtning til et fleksjob, er det fortsat et krav,

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Reform af fleksjob BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts 2013 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato: 22012013

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012

38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012 38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012 Denne analyse belyser en problemstilling, der ikke tidligere har været fremme i debatten om afkortning af dagpengeperioden. Det centrale

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere