Manual til skriftlig fremstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual til skriftlig fremstilling"

Transkript

1 Manual til skriftlig fremstilling Når du besvarer et emne i skriftlig fremstilling, skal du skrive i et klart, forståeligt og varieret sprog. Kort og præcist! Til et klart og forståeligt skriftligt sprog hører også, at du sætter rigtige og konsekvente tegn. For i modsætning til mundtligt sprog er tegn absolut nødvendige i skriftsprog: Stort afsnit eller hovedafsnit: Spring en linje over. Begynd uden indryk. Lille afsnit eller underafsnit: Gå på ny linje. Begynd med et lille indryk. Punktum: Sæt punktum, når helsætningen (med eller uden ledsætninger) er slut, og begynd den næste helsætning med stort begyndelsesbogstav. Hvis to helsætninger hænger særlig meget sammen, kan du i stedet for punktum bruge semikolon (;) eller komma; her begynder du med lille. Du skal ikke bruge forkortelser, altså heller ikke forkortelsespunktum; brug kun de mest almindelige forkortelser: f.eks./fx, kr., osv. Kolon: Brug kolon mellem den anførende sætning og replikken, altså direkte gengivelse af tale og tanke: Hun sagde: Jeg løber en tur. Han tænkte: Det vil jeg se, før jeg tror det. I disse tilfælde skal der skrives med stort efter kolon. Spørgsmålstegn: Altid med stort efter spørgsmålstegn. Men hvis det er en spørgende replik, skal du ikke skrive den anførende sætning med stort: Løber du? spurgte han. Repliktegn: Brug altid anførselstegn ( ), når replikken begynder, og når den slutter. Replikstregen ( ) kan også anvendes, men den er svær at bruge på computer. Længden på replikstregen fås ved at holde Ctrl og minus i taltastaturet nede samtidig. Citattegn: Brug altid citattegn ( ), når du citerer direkte fra oplægget. Hvis du skal svare på et oplæg (kommentar, læserbrev, indlæg) eller give et referat eller resumé af et oplæg, er det en god ide at bringe et eller to citater, der er centrale i oplægget. Derved demonstrerer du, at du har læst og tænkt over oplægget. Komma: Brug startkomma, når ledsætningen begynder; når ledsætningen er slut, bruger du slutkomma. Brug komma i opremsning. Brug altid komma foran men. Tankestreg: I stedet for komma kan du bruge tankestreg omkring fx en indskudt sætning: XX, der er holdets anfører, spillede elendigt = XX der er holdets anfører spillede elendigt. Udråbstegn: Vær varsom med udråbstegn. Brug aldrig mere end ét! Din besvarelse skal fylde ca. to til tre sider med computer. Gerne mindre, men helst ikke mere. Det er bedre kun at skrive én side, der er sprogligt gennemarbejdet og rettet for fejl, med hjerte, glød og engagement end at skrive fem sider med kedelige ligegyldigheder, der heller ikke er rettet og bearbejdet og i øvrigt fyldt med slappe gentagelser. Og husk: Dit hjerte er altid interessant at læse om. I din brødtekst skal du bruge 12 punkt i størrelse. Brug en skrifttype, der har fødder, fx Times New Roman. Til prøven skal du bruge almindelig linjeafstand i brødteksten (altså hverken 1½ linjeafstand eller dobbelt linjeafstand). Tjek med i værktøjslinjen. Til titel, overskrift, hovedrubrik, underrubrik, manchet, mellemrubrik og lignende kan du bruge fed sammen med en skrifttype, der ikke har fødder, fx Arial (Arial). Brug aldrig understregning i overskrifter; de er fremhævet nok på andre måder. Brug heller ikke understregning i brødtekst; brug kursiv i stedet for. Efterlign eventuelt oplægget, der står ved opgaven. Brug altid orddeling uanset om du bruger fast højremargin eller ikke. Orden og layout afhænger af, hvilken genre du skriver i. Henrik Vejen,

2 Om genrer Du skal vide noget om genrer, når du skriver, både af hensynet til indholdet og af hensyn til ordenen og layouten. Her kommer det vigtigste. De mest almindelige genrer i skriftlig fremstilling er: 1. Essay. Ikke-fiktion. En personlig beretning om et emne. Emnet, du skal skrive om, står altid i opgaveformuleringen. Du må meget gerne fortælle konkret om begivenheder, som du personligt kender til. Men du skal kun medtage begivenheder, der belyser emnet. Du må gerne bruge flere korte personlige beretninger, så du kommer godt rundt om emnet. Hvis du ikke kender alle svarene, må du godt nøjes med at stille spørgsmålene. Sørg for, at du træder tydeligt frem som person i dit essay. Jo mere levende og engageret, du skriver, jo bedre. Tag stilling til emnet, og begrund dine synspunkter så godt, du kan. 2. Erindring. Ikke-fiktion. Genren erindring ligner meget genren essay. Erindringen skal selvfølgelig også være meget personlig. Men emnet ligger fast: Du skal skrive om noget, du har oplevet i barndommen; ikke hvad som helst, men nogle episoder, der har brændt sig fast i din erindring, og som du ved, du aldrig vil glemme, fordi netop disse barndomserindringer har haft stor betydning for dig senere i dit liv. De har givet dig en livserfaring og en ballast. Erindringerne kan være forbundet med glæde, sorg eller smerte, være sjove eller sørgmodige. Men det skal være dine personlige erindringer, som du skal forsøge at sætte ord på. Du skal derfor som i essayet træde tydeligt frem som person. 3. Novelle. Fiktion. Ordet novelle betyder oprindeligt en nyhed. Så der skal helst være en nyhed ske noget uventet i din novelle. I opgaven kan der også stå historie eller fortælling; det er næsten det samme som novelle. Det kan også være undergenrer til novelle: eventyr, krimi eller science fiction. Eventyr: Tid og sted for handlingen er ikke præcist fastlagt (jf. indledningen Der var engang); personerne er ofte holdt i sort-hvidt: helt og skurk(e); de kan også være overnaturlige væsener; helten har ofte hjælpere og modstandere; 3-tallet optræder hyppigt; eventyret bryder med virkelighedens naturlove, så alt er muligt; slutningen er ofte lykkelig (Og de levede lykkeligt til deres dages ende). Krimi: I historien skal der forekomme en forbrydelse, noget, der bryder loven, noget kriminelt. Krimien er ofte realistisk; handlingen skal kunne finde sted i virkeligheden. Hovedpersonen kan være detektiv (jf. detektivromanen), politibetjent (jf. politiromanen) eller forbryder (jf. forbryderromanen). Spændingen spiller en stor rolle: Fanges forbryderen, og får han sin straf? Eller undgår forbryderen at blive opdaget (jf. thrilleren)? Science fiction: Indeholder beskrivelser af fremtiden i en blanding af naturvidenskabelig viden og fiktionsfantasier. I sf-genren forekommer ofte rejser i tid, rumrejser, samfund på andre planeter, rumvæsener på Jorden, økologiske katastrofer, genetiske mutationer. Indledningen til en novelle kan være trykt i oplægget. Så skal du skrive videre på historien og gøre den færdig. Din fortsættelse skal ligne indledningen; hvis indledningen fx er en jegfortælling, skal din fortsættelse også være det; og du skal også forsøge at efterligne stilen. Men du skal selv finde på handlingen, plottet og konflikten det 2

3 uventede, overrumplende, nyheden! I opgaven kan der også være et billede, der skal være illustration til din historie. Det kræver, at der i din historie er en episode, som ligner det, billedet forestiller. Men du bestemmer selv, om episoden kommer i begyndelsen, i midten eller i slutningen af din historie. Brug spændingskurven, når du skriver fiktion, så læseren ikke falder i søvn af kedsomhed. Har du en god historie, du brænder efter at fortælle, et spændende tema? Hænger din historie sammen (med oplægget)? Er handlingen sandsynlig (selvom begivenhederne i fx et eventyr og i science fiction er usandsynlige)? Er historien spændende fortalt? Er der en god afveksling mellem dialog og handlingsbeskrivelse? Bruger du alle dine sanser i beskrivelserne: syn, lyd, lugt og smag? Titlen kan være bestemt på forhånd. Men det kan også være, at du selv må bestemme en titel. Titel og historiens indhold skal svare til hinanden. Titlen skal som regel være kort. 4. Dagbog. Hvis du selv skriver dagbog, er dagbogen ikke-fiktion. Men i skriftlig fremstilling er det som regel fiktion: Du skal forestille dig, at du er en anden person, hvis dagbog du skal skrive; det står altid nævnt i opgaven, hvem denne person er. Du skal bruge alle de oplysninger, du får om personen, og leve dig ind i denne person, så dagbogen virker så overbevisende og realistisk som muligt. Der skal være sammenhæng mellem de oplysninger, du får om personen, og den dagbog, du skriver i personens navn. Brug igen hele sanseapparatet: syns-, høre-, lugte-, smags- og følesans. Husk dato for hvert dagbogsblad; der kan godt gå en uge mellem to blade, selvom det hedder dagbog. 5. Læserbrev eller indlæg eller kommentar. Ikke-fiktion. I opgaven er der som regel et krav om, at du skal skrive et læserbrev eller indlæg til en bestemt avis eller et tidsskrift. Du skal huske at overholde det krav, selvom det selvfølgelig er fiktivt. Du skal altså forestille dig, at du i virkeligheden skriver til avisen eller tidsskriftet, så dit læserbrev bliver så realistisk som muligt. Dit læserbrev bliver først trykt ca. en uge efter, at den artikel, du svarer på, er blevet bragt i avisen. Derfor skal du altid i indledningen til dit læserbrev give en nøjagtig og korrekt henvisning til artiklens titel, journalisternes navne og den dato, artiklen blev bragt i bladet. Der er ofte et krav om, at du forholder dig til synspunkter i den artikel, der er vedlagt opgaven. Det betyder, at du skal kommentere altså skrive din kommentar til synspunkterne. Du kan være enig eller uenig i synspunkterne. Men inden du kommer med din mening, skal du altid give et kort referat af personens synspunkter. Du må også gerne i dit læserbrev bringe centrale citater fra artiklen. Referatet og citaterne dokumenterer, at du har læst artiklen grundigt. Brug altid fornavn(e), efternavn og titel første gang, du omtaler personer. Husk at komme med begrundelser for dine egne meninger og synspunkter i sagen. 6. Fortolkning. Ikke-fiktion. En fortolkning er egentlig ikke en særlig genre. Men et emne kan indeholde et krav om, at du fx skal fortolke et digt eller et billede. Billedet kan fx være en reklame, et fotografi, en tegning eller et maleri (Hvis der i faktaboksen står Olie på lærred er der altid tale om et maleri). Den genre, du skriver i, når du fortolker, kan minde om et essay. Det er din personlige fortolkning, der tæller; men du skal huske at begrunde din fortolkning gennem en beskrivelse af billedet eller et resumé af digtet og en analyse. 3

4 I indledningen til din fortolkning skal du altid skrive en nøjagtig og korrekt henvisning til det, du skal fortolke. Hvis det er et digt: digterens fornavn(e) og efternavn, digterens fødselsår og eventuelle dødsår, titlen på digtet, det årstal, digtet er udgivet, navnet på den digtsamling, digtet er fra, og eventuelle andre oplysninger, der bringes i forbindelse med opgaven. Hvis det er et maleri, en tegning eller fotografi: kunstnerens fornavn(e) og efternavn, fødselsår og eventuelt dødsår, titlen på maleriet, tegningen eller fotografiet, årstallet på, hvornår billedet blev skabt, eventuelt størrelsen på billedet i virkeligheden og eventuelle andre oplysninger fra opgavens faktaboks. Hvis det er en reklame: Overskriften på reklamen, navnet på afsenderen (kan være et firma eller en institution), produktets navn eller hvis det er en kampagnereklame: den sag, der reklameres for, og eventuelle andre oplysninger i opgavens faktaboks. Dernæst skal du altid give en kort og præcis beskrivelse og analyse af billedet eller digtet. Giv først en helhedsbeskrivelse. Sammenhold med billedets eller digtets titel. Gå så til detaljerne. Beskrivelse og analyse af digtet: antal strofer og verslinjer i hver strofe; er stroferne regelmæssige eller uregelmæssige? Enderim i et fast rimskema eller uden rim? Rytme? (Du finder rytmen ved at læse digtet op for dig selv); bogstavrim? Gentagelser? (gentagelser understreger betydningen); personer? (er der et jeg, et du, en han, en hun, et vi, et de?) Handlingsforløb? Stemning? Hvis du citerer verslinjer eller strofer af digtet som dokumentation, skal du bruge nøjagtig den layout, som digteren selv har brugt. Hvis digtet ikke er centreret, må du heller ikke centrere det; hvis der er brugt ene store bogstaver, versaler, skal du også bruge det. Der kan ligge en mening gemt i digtets form, dets layout. Billedet: synsvinkel, nær- eller fjernbillede, forgrund og baggrund, farver (varme, kolde, symbolske), figurer (runde, kantede, spidse), personer, handling i billedet, handling før og efter det frosne billede, komposition, stemning. (Hvis der er mange forskellige elementer i billedet, er det nødvendigt at vælge de elementer ud, som du finder er de vigtigste. Ellers bliver din beskrivelse blot én lang opremsning). Endvidere for reklamen: virkemidler, sammenhæng mellem billede og tekst, slogan, budskab, målgruppe. Til sidst skal du fortolke billedet eller digtet på baggrund af din beskrivelse. At fortolke vil sige at forklare og udlægge meningen med billedet eller digtet, herunder den hensigt, du tror maleren eller digteren har haft med sit værk. 7. Artikel. Ikke-fiktion, men selve den kommunikationssituation, du skriver i, er selvfølgelig fiktiv: Du skal forestille dig, at du er en journalist, der er ansat ved en avis. Artiklen kan være en nyhedsartikel, en baggrundsartikel eller en del af en artikelrække. I opgaven kan det enten være oplyst, hvor artiklen skal bringes, eller du skal selv bestemme avisens navn. Men navnet på avisen skal under alle omstændigheder fremgå af din artikel. Emnet for artiklen fremgår altid af opgaven. Brug alle de oplysninger, du får gennem oplægget, i din artikel; det dokumenterer din grundighed. Men du bestemmer selv, hvilken vinkel du som journalist vil anlægge på emnet. Substantivet vinkel og verbummet at vinkle betyder i journalistsprog, at man fremhæver den del af en begivenhed, som man som journalist synes er det væsentligste, og som samtidig må være det mest interessante for læseren. Du skal sælge din artikel bedst muligt. Hvis det er en nyhedsartikel skal du bringe nyheden hurtigst muligt i indledningen. Du skal svare på spørgsmålene: Hvad? Hvem? Hvornår? Hvor? Hvorfor? Senere kan du uddybe nyheden med flere detaljer i de senere afsnit. Hvis det er en baggrundsartikel, der ikke indeholder en nyhed, kan du selv vælge 4

5 din indledning. Du kan fx vælge en dramatisk indledning in medias res, der fanger læserens interesse med det samme. Du skal som regel selv forsyne din artikel med hovedrubrik, underrubrik, afsender, eventuelt trompet, manchet, tekstboks med appetitvækker og mellemrubrikker. Hovedrubrikken er det første, læseren ser, og den skal derfor fange læserens interesse. Brug spalteopstilling, når du skriver en artikel, men husk: Du skal først layoute, når du har skrevet brødteksten. Der kan være et krav om, at der skal indgå et interview med en eller flere personer i din artikel. Som hovedregel gælder, at interviewerens spørgsmål ikke bringes i den endelige artikel, kun den interviewedes svar. Spørgsmålene fremgår nemlig ofte af svarene, og det virker tungt og klodset, hvis svaret er en næsten ordret gentagelse af spørgsmålet. Endvidere er det ikke den spørgende journalist, der er hovedpersonen i artiklen, men den interviewede. Derfor skal journalisten som regel træde i baggrunden og være så usynlig som muligt. Hvis der ikke er et krav i opgaven om interview, kan du alligevel godt indlægge et interview i din artikel. Det bestemmer du selv. Husk reglerne for interview! Der er som regel fotografier til avisartikler i virkelighedens verden. Men du har ikke adgang til billeder. Hvis du alligevel ønsker at ledsage din artikel med billeder, kan du layoute en tom ramme. Under rammen skriver du en billedtekst i fed og kursiv og med angivelse af, hvad billedet forestiller. Husk fotografens navn. 8. Resumé. Ikke-fiktion. Et resumé er en kort, saglig og objektiv gengivelse af hovedindholdet i fx en artikel, en film eller en novelle. Et resumé er kortere end et referat. Et resumé er egentlig heller ikke en særlig genre, men kan indgå som en del af genren anmeldelse fx af film, computerspil og koncerter. I indledningen skal kilden for resuméet altid fremgå: titel, journalist, instruktør, medium, dato og årstal. Resuméet må som hovedregel ikke indeholde den skrivendes egne meninger, holdninger, kommentarer, følelser og synspunkter. Det må kun gengive andres meninger, holdninger, kommentarer, følelser og synspunkter. 9. Brev. Ikke-fiktion, selvom selve kommunikationssituationen er fiktiv: Dit brev bliver jo aldrig afsendt. Husk dato, modtager (Hej, Kære) og afsender (Knus, Kærlig hilsen, Venlig hilsen, Med venlig hilsen). Når du skriver et brev, skal du hele tiden have modtageren af brevet for dit indre blik; du kan også stille direkte spørgsmål til modtageren. Et brev er en langsommere kommunikationsform end og sms; her kan modtageren svare næsten med det samme. I et brev går der længere tid, før du får svar. 10. Åbent brev. Ikke-fiktion, selvom kommunikationssituationen er fiktiv. Er egentlig det samme som et læserbrev, debatindlæg og kommentar, blot formet som et brev til en kendt offentlig person, fx en politiker, man som regel er uenig med. 11. Reportage. Ikke-fiktion, selvom kommunikationssituationen er fiktiv. Reportagen er en slags referat af en begivenhed, der netop har fundet sted, fx en naturkatastrofe, en vigtig sportsbegivenhed eller en demonstration, der udvikler sig til hærværk og voldelige sammenstød mellem politi og demonstranter. Men i modsætning til referatet (og resuméet), hvor journalisten tilbageholder sine egne meninger og reaktioner og gengiver begivenheden objektivt, skal journalisten i reportagen være synligt til stede, fx som en eksplicit jegfortæller; men fortælleren kan også skjule sig bag vi og man. Reportagen skal også helst give læseren en oplevelse af selv at være til stede her og 5

6 nu, mens begivenhederne sker, sammen med reporteren. (Det er selvfølgelig løgn og bedrag, for i modsætning til tv-reportagen finder skriveprocessen altid sted, efter at begivenheden har fundet sted). Derfor kan du med fordel bruge nutid/præsens i din reportage, men det er ikke et ultimativt krav; du kan også skrive i datid/præteritum. For at skabe en stemningsfuld reportage kan du også bruge enkelte replikker i direkte tale, indlede in medias res, bruge en scenisk fremstilling (i modsætning til referatets og resuméets panoramiske fremstilling) og fremhæve konkrete og karakteristiske detaljer alle de litterære virkemidler, du kender fra novellen og romanen. Brug sanserne ikke bare synsindtryk, men også lyde og lugte uden at overdrive. Måske er der et fotografi, der skal bringes i forbindelse med din reportage. Så skal du omtale karakteristiske detaljer fra fotografiet eller den situation, fotografiet skildrer. 12. Tale. 13. Frit genrevalg. 14. Todelte opgaver. Henrik Vejen 2007, redigeret

7 Øvelser til skriftlig fremstilling Genrerne læserbrev, indlæg, kommentar: træning i præcise henvisninger Emne 2: De unges barske tale (maj-juni 2004) Eksempler på indledninger uden præcise henvisninger: 1. Jeg kan osse godt huske da jeg gik i 7 at jeg sagde fuck en hel masse gange om dagen ligesom camilla i artiklen jeg tror osse hun har ret i at når man kommer i 9 så siger man det ikke så tit mere det gør jeg ihvertilfælde ikke. 2. Jeg er helt enig med pigerne fra Borupgårskolen at der er en grænse. Jeg finder mig heller ikke i at drengene kalder mig en luder. Enlig lyder det jo også totalt kikset at gå rundt og sige fuck sådan ca. 30 gange om dagen. 3. Jeg er helt enig med Ditte når hun siger at de unge ikke mener hvad de siger. Det er også rigtigt når Rasmus siger at man sagtens kan have et beskidt sprog og samtidig være et godt menneske. 4. Jeg er helt uenig med Jørn, når han siger, at der ikke er grund til bekymring. Han har vist aldrig prøvet at blive kaldt en luder. Det har jeg. 5. Piger er mærkelige. Jeg forstår dem simpelthen ikke. De kan sige fuck 30 gange om dagen. De kan kalde deres bedste veninde for en kælling og sige til hende: Luk røven, bitch eller Fuck ud af mit ansigt, kælling. Men når jeg så kalder dem forbandede luder, fordi jeg ikke må skrive deres blækregning af, bliver de pisse sure og råber: Gå hjem og knep din mor. Og så flipper jeg totalt ud. Dér er min grænse overskredet. 6. Jeg bruger aldrig ordet fuck. Jeg brugte det heller ikke, da jeg gik i 7. klasse, som eleverne i 7. c gør på Borupgård Skole i Snekkersten. Fuck er engelsk og betyder kneppe. Jeg ved godt, at Camilla på 13 år bruger det i en anden betydning, når hun siger, at veninden Sarah skal fucke ud af mit ansigt. Men jeg husker hele tiden på ordets oprindelige betydning og kan ikke få det over mine læber. Jeg bruger heller aldrig bandeord. Der er ikke mange, der tænker over bandeordet sgu. De bruger det bare. Men egentlig betyder det så Gud. Og da jeg er religiøst opdraget og selv tror på Gud, vil jeg ikke tage Guds navn forfængeligt og bruge bandeord. Individuel opgave: Læs artiklen De unges barske tale af journalisterne Gerd Buchhave, Camilla Kortermand, Gitte Meyer Madsen og Lasse Vøge-Christensen fra Morgenavisen Jyllands-Posten, 30. juni Læs dernæst de seks indledninger. Ret fejl både stavefejl og tegnsætningsfejl. Parvis opgave: Vælg to af de seks indledninger. Tilføj en præcis henvisning på det sted, der passer bedst. Forbered en oplæsning. 7

8 Eksempler på indledninger med præcise henvisninger: 1. Morgenavisen Jyllands-Posten bragte den 30. juni 2003 en artikel med overskriften De unges barske tale. Nogle journalister fra avisen havde blandt andet besøgt 7. c på Borupgård Skole i Snekkersten. Her havde de interviewet tre elever, Camilla, Sarah og Magnus, om deres sprog. Det var ikke småting, der røg gennem luften i klasseværelset af barske ord. Luk røven, bitch. Fuck ud af mit ansigt. Luder. Gå hjem og knep din mor. Og: Fuck, fuck, fuck, fuck Camilla siger fuck mere end 30 gange på en gennemsnitlig skoledag og ligger dermed på linje med sine kammerater, hævder journalisterne. Ung tale er ikke for sarte sjæle, skriver de også i deres manchet. Men der er åbenbart grænser selv for de unge 13-årige ( ) Jeg har også grænser, men de er ikke de samme som 7.c s. ( ) Jeg er heller ikke enig med Jørn Lund, direktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, når han udtaler til avisen, at 2. Camilla siger fuck mere end 30 gange i løbet af en almindelig skoledag. Det gør hendes klassekammerater også i 7.c på Borupgård Skole i Snekkersten. Men der er ingen grund til bekymring, siger de voksne. Det kunne man læse den 30. juni 2003 i Morgenavisen Jyllands-Posten under hovedrubrikken De unges barske tale. Et hold på hele fire journalister fra avisen havde dels interviewet nogle unge fra 7.c, dels spurgt fire voksne om deres mening om de unges barske tale. 3. Jeg siger selv shit og fuck. Men jeg kunne ikke drømme om at sige fuck ud af mit ansigt i klassen til min bedste veninde, sådan som 13-årige Camilla fra Borupgård Skole i Snekkersten gør ifølge artiklen De unges barske tale, der blev bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten den 30. juni Jeg synes, det virker både barnligt og unødvendigt provokerende. På mig virker Camilla som en forkælet lille pige, der trænger til at få at vide, hvor grænserne går for ordentlig sprog. Jeg har selv nogle skrappe forældre, der altid har fortalt mig, hvor grænserne går for, hvad jeg må sige til andre. Det er jeg taknemmelig for i dag. De har også lært mig, at der er forskel på, hvad jeg siger til mine kammerater, og hvad jeg siger til voksne. Hvis de fik at vide, at jeg havde sagt luder til en af mine lærere, ville jeg få sådan en skideballe og måske en på siden af hovedet. Fuldt fortjent. Camilla er jo også dobbeltmoralsk, så det vil noget. Det er helt i orden, at hun siger Luk røven, bitch til sin veninde, men hvis en af drengene i klassen kalder hende luder, så er fanden pludselig løs. Og drengene i klassen er ikke et hak bedre. Efter at have råbt luder efter pigerne, flipper Magnus helt ud, når pigerne råber tilbage: Gå hjem og knep din mor! 7. c virker med andre ord som en helt almindelig, snoskforvirret flok 13-årige, der trænger til lidt kærlig voksen omsorg Parvis opgave: Diskutér de tre indledninger. Find de præcise henvisninger. Hvilken indledning foretrækker I? Skriv jeres egen indledning til emnet med en præcis henvisning. Find mindst to centrale citater, I vil bruge i jeres besvarelse. Skriv dem af med citattegn. Find synonymer for at sige. Henrik Vejen,

9 Øvelser til skriftlig fremstilling Genren fortolkning af et digt Skriv din fortolkning af gustaf munch-petersens digt til mine forældre fra Perspektivér til din egen og andre unges situation i dag. Find selv på en overskrift. til mine forældre jeg blev ikke det, i ventede jeg blev alt det, i havde frygtet i lod mig vokse op næret ved jeres afsavn. i opdrog mig med skjulte taarer opdrog mig til at leve jeres liv fortsætte det skal jeg sige: saadan levede i; i gjorde ret altsaa er det godt at leve saadan. skal jeg? eller skal jeg dræbe haabet i jer? fortælle jer, at jeg ikke blev som i at min verden er en anden end jeres, min glæde, min smerte er en anden end jeres vil i tro paa min tak til jer? paa min tak til livet? eller vil i sige: han fik alt, han tog alt fra os, og giver os intet tilbage, andet end sorg og skuffelse. jeg ved, i har ret, naar i siger det. jeg tror, jeg har ret, naar jeg gaar til mit eget land. men jeg gaar tøvende jeg gaar langsomt og tungt men jeg tror, jeg skal gaa. gustaf munch-petersen ( ) Digtet er fra digtsamlingen det nøgne menneske, 1932 Faktaboks: Digteren og maleren gustaf munch-petersen faldt som kun 26-årig i Den Spanske Borgerkrig. Han nåede at udgive fire digtsamlinger. Han skrev konsekvent alt med lille, selv sit navn. Hans specielle retskrivning er brugt her. Henrik Vejen,

10 Øvelser til skriftlig fremstilling Genren fortolkning af et billede Tilbage til naturen Giv en fortolkning af billedet Robert Storm Petersens maleri findes i kopi i opgavesættet til skriftlig fremstilling, december 1989, emne 5; eller i Benny Bau og Poul Kragelund: Storm P. Satire og humor (Dansklærerforeningen, 1999), side 53. Robert Storm Petersen ( ): Tilbage til naturen, 1945 Maleri Storm P-Museet Henrik Vejen,

11 Øvelser til skriftlig fremstilling Ny trend: Teenagedrenge dyrker Don Juanstilen med nettet som scoremarked Kærestejagt: Player-kulturen er et nyt fænomen, der går ud på at score så mange som muligt over nettet. Det er lige på og hårdt. Pigerne skal charmes over nettet og bagefter nedlægges eller i det mindste kysses. Og så skal der ikke kun satses på én pige. Chat og flirt på nettet En ægte player er en, der har mange piger ad gangen og ikke nøjes med en, siger 14-årige Niclas fra Aalborg, der kalder sig selv player. For tiden har jeg fire-fem stykker, som jeg ses med, flirter med og arbejder på at få noget kørende med. De fleste af dem møder jeg på nettet, og så starter det med, at man skriver til hinanden, inden man på et tidspunkt mødes til en fest eller derhjemme, siger Niclas. De voksne er lost Playerbegrebet er et nyt fænomen, som de færreste voksne kender, men som er blevet en integreret del af teenagekulturen. Anette Dina Sørensen er kønsforsker ved Syddansk Universitet og har netop afsluttet et stort nordisk forskningsprojekt om unge, køn og pornografi. Hun mener, at playerfænomenet er noget, som stort set alle teenagere forholder sig til. Player er et ord, der indgår i en normal teenagers ordforråd, siger hun. Løse forbindelser En player er en dreng eller en ung mand, der har masser af løse forhold, men som aldrig involverer sig dybere i en pige. Det kan vel godt sammenlignes med gamle dages Don Juan, mener Anette Dina Sørensen. Jacob Jensen, der er ung til yngre - underviser for Sex og Sundhed i Odense, møder igen og igen ordet player, når han er ude i klasserne og tale med teenagere om sex og kærlighed. For fedt Drengene snakker om, at det er sejt at score en masse piger. På den måde kan man godt sige, at det er et ideal, men meget af det er snak, så længe vi taler folkeskolen. Mit indtryk er, at de fleste playere først folder sig ud, når de bliver lidt ældre, omkring de 20 år, siger han. Niclas fra Aalborg har nu ikke tænkt sig at gemme player-stilen væk, til han bliver ældre. Det er bare fedt at være player. Jeg er ikke så meget til det der med faste kærester lige nu, konstaterer han. Af John Johansen MORGEN Centrum Onsdag 14. marts

12 Opgaver 1 Læs artiklen Teenagedrenge dyrker Don Juan-stilen med nettet som scoremarked. Skriv indledningen til et læserbrev, hvori du kommenterer nogle af synspunkterne i artiklen. Mail: Brug en præcis henvisning i dit læserbrev. Opgave 2 Læs artiklen. Skriv indledningen til et essay, der med udgangspunkt i artiklen skal handle om moral og umoral, troskab og utroskab i et parforhold. Opgave 3 Her er indledningen til en novelle. Skriv historien færdig. Giv din novelle en titel. Du skal ikke skrive den trykte tekst af. Super! Niclas kunne ikke skjule sin triumf. Han havde netop fået arrangeret en date med Signe. De skulle mødes nede ved springvandet i Kildeparken klokken halv otte. Han så på uret på mobilen. Det kunne han godt nå. Det tog ikke mere end et kvarter på cyklen, hvis han tog tunnelen under banegården. Niclas havde været lige ved at opgive. Han havde chattet med Signe i over fjorten dage nu på Arto.dk. Alt for lang tid efter hans målestok. Rekorden var to dage. Det var med Lisa. Så havde han inviteret hende med til Jakobs fest. Hun havde straks sagt ja. Det var lige før, han blev lidt skuffet. De fleste var allerede godt fulde, da han kom. Dem om det. Så meget nemmere for ham. Niclas drak aldrig mere end en enkelt øl. Det gjaldt om at være klar i hovedet. Til gengæld røg han. Lisa kom ti minutter efter. Hun virkede lidt sløret i blikket. Der gik ikke mere end en halv time, så lå de inde på Jakobs værelse. Hun var meget god til at tungekysse, men lugtede ud af munden, han vidste ikke af hvad. Hvidløg, måske. Hendes bryster var ret store og strittende, lækre. Men nix pille. De sås da stadig. Lisa vidste ikke noget om Signe. Heller ikke noget om Beate og Mette for den sags skyld. Den eneste, der vidste noget, var Niclas, the player all over. Det var noget af et puslespil. Der var bare gang i den. Han kastede et hurtigt blik i spejlet ude i entreen. Han var tilfreds med det, han så. Han smilede til sit spejlbillede. Du ser faneme godt ud, Niclas, sagde han, din masterplayer. Nu kommer du ikke for sent hjem, lød det træt fra moren inde i stuen. Tvavisen kørte i baggrunden. Nye uroligheder omkring Ungdomshuset på Nørrebro, kunne han høre. Snotforkælede unger, tænkte Niclas. Han smækkede døren uden at svare. I tunnelen flød det som sædvanlig med sammenkrøllede gratisaviser. Der var én, der havde pisset henne ved elevatoren, der førte op til perronen. Lugten ramte Niclas med et slag. Næseborene dirrede af væmmelse. Han hadede det, lugten af pis. Og bræk. Pludselig skyllede et had til faren op i ham; han var bare skredet en dag. Fundet en anden, havde han sagt. Han tændte en smøg og skyndte sig videre. Bare hun nu var der, Signe. Henrik Vejen,

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

At skrive en artikel

At skrive en artikel At skrive en artikel 1. Du kan vælge mellem 3 artikeltyper o Portrætartikel, som beskriver en person, der er interessant i forhold til et bestemt emne. o Baggrundsartikel, der vil informere om et emne.

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere Fakta På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere uddybning. En faktatekst/sagtekst kan vurderes til enten at være informerende, meningstilkendegivende eller holdningspåvirkende

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

F-modul 1: Faglitteraturens genrer

F-modul 1: Faglitteraturens genrer F-modul 1: Faglitteraturens genrer Genre [sjangre] betyder egentlig slægt. Når vi har med tekster at gøre, er der tekster der kan grupperes efter nogle fælles træk. De er med andre ord i slægt med hinanden.

Læs mere

NONFIKTION: ARTIKELANALYSE

NONFIKTION: ARTIKELANALYSE NONFIKTION: ARTIKELANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Artiklen Flemming er rejst væk er fra BT den 3. april 2010. Den er skrevet af journalist Berit Hartung. GENRE Artiklen er nonfiktion og er

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER

UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER INFORMATION NYHEDS- ARTIKLEN behandler sagen objektivt ud fra den vinkel, som journalisten beslutter består af referat og citater fra kilder følger nyhedstrekanten

Læs mere

Kan skabe ro og tryghed. Kan skabe fællesskab. Fjerner unødvendig støj på linjen. Opstart og afslutning på dagen. Tydelige regler og krav

Kan skabe ro og tryghed. Kan skabe fællesskab. Fjerner unødvendig støj på linjen. Opstart og afslutning på dagen. Tydelige regler og krav Kan skabe ro og tryghed Kan skabe fællesskab Fjerner unødvendig støj på linjen Tydelige regler og krav Opstart og afslutning på dagen Mål og evaluering Dagens program Synliggørelse og tydelighed struktur

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse Intro Finde tekst Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg Tekstforståelse Eleven har viden om fortællende og informerende teksters struktur Eleven kan få øje på sproglige træk sproglige, lydlige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch Interviewguide: Den gode bog: - Vil I ikke fortælle mig om den bedste bog, I har læst? - Hvornår er en bog god? Hvornår er en historie god? - Hvordan vælger I de bøger, som I læser? Læsning i skolen/derhjemme:

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Procesorienteret stileskrivning på computeren

Procesorienteret stileskrivning på computeren LÆRERARK Procesorienteret stileskrivning på computeren Formål: at lære at kommunikere budskaber på forskellige måder. Læringsmål: Lære at kommunikere budskaber ved hjælp af forskellige teksttyper. Lære

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Analyse af Sloggi - reklame

Analyse af Sloggi - reklame Analyse af Sloggi - reklame Genre: Genren er sagprosa. Det er en masseproduceret reklame, som kommer ud til mange mennesker. Medium: Reklamen er trykt i ugebladet Femina nr. 40 fra 1999. Afsenderen: Afsenderen

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Kilder. Erfaringskilder Partskilder Ekspertkilder

Kilder. Erfaringskilder Partskilder Ekspertkilder Skal oplyse læseren om, hvad der er sket, hvad der sker, hvad der vil ske i verden. Journalisten opsøger kilder og stiller spørgsmål efter journalistens rygrad: Hvem, hvad, hvor, hvornår, hvordan, hvorfor

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Giv din erindring en ny titel.

Giv din erindring en ny titel. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Sagprosa. Artikler Nyhedskriterier Vinkling Nyhedstrekant Opbygning

Sagprosa. Artikler Nyhedskriterier Vinkling Nyhedstrekant Opbygning Sagprosa Artikler Nyhedskriterier Vinkling Nyhedstrekant Opbygning 1 Undergenrer Undergenrer Anmeldelse Interview Annonce Kronik Ansøgning Leksikon Artikel Lov Billede Læserbrev Biografi Notits Brev Opskrift

Læs mere

Analyse af Sloggi. Reklamen er masseproduceret, og det vil sige, at reklamen er fremstillet mange gange, samt solgt mange gange.

Analyse af Sloggi. Reklamen er masseproduceret, og det vil sige, at reklamen er fremstillet mange gange, samt solgt mange gange. Analyse af Sloggi Genre: Genren er sagprosa, som man kan kende på, at der er en afsender, et sagforhold og en modtager. Det er en reklame. Reklamen er masseproduceret, og det vil sige, at reklamen er fremstillet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Pressefif og mediekontakt

Pressefif og mediekontakt Pressefif og mediekontakt Disposition for dette dokument Side 1: Mediekontakt (inkl. den gode historie) Side 3: Interviewteknik Side 5: Artikelskrivning (inkl. målgruppe, sprog, opbygning) Side 7: Pressemeddelelse

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Smilets land. ***** SMASHWORDS EDITION *****

Smilets land. ***** SMASHWORDS EDITION ***** Smilets land. Skrevet og udgivet af: Nicoline Steffens på Smashwords. ***** SMASHWORDS EDITION ***** Kort besked fra forfatteren. Dette er den første bog eller Short story så jeg håber, at du vil bære

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

Mig og mine ord. Avisens genrer

Mig og mine ord. Avisens genrer Mig og mine ord Avisens genrer Punkter Genrer Nyhedshistorie Reportage Baggrundsartikel Interview Anmeldelse Læserbrev Nyhedskriterier Research Kilder Skriveproces Design Genrer Journalistik inddeles i

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Skrevet af Asta Sofia Resume Eksil er en ungdomsroman der handler om en ung pige, ved navnet Samantha. Man følger hende gennem fire år, fra hun er 15, tii hun er 18

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Sagprosa. Jeppe Aakjær. Genreskifte. Artikler. Skal det stå i spalter 1

Sagprosa. Jeppe Aakjær. Genreskifte. Artikler. Skal det stå i spalter 1 Sagprosa Jeppe Aakjær Genreskifte Artikler Skal det stå i spalter 1 Undergenrer Undergenrer Anmeldelse Interview Annonce Kronik Ansøgning Leksikon Artikel Lov Billede Læserbrev Biografi Notits Brev Opskrift

Læs mere

Elev-manual til journalistisk arbejdsform

Elev-manual til journalistisk arbejdsform Elev-manual til journalistisk arbejdsform Når I arbejder som journalister i skolen, skal I igennem fem forskellige faglige område. I skal: Finde en sag Skaffe jer viden Strukturer jeres stof Optage billeder

Læs mere

Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgaven Spøgelsespigen. Sådan lyder opgaveformuleringen til prøveopgaven:

Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgaven Spøgelsespigen. Sådan lyder opgaveformuleringen til prøveopgaven: Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

Sagprosa. En introduktion.

Sagprosa. En introduktion. Sagprosa En introduktion. 1 Sagprosa er: ALT fra den virkelige verden. Det er ikke opdigtet. Findes i både tekst, lyd og billeder 2 Forskellige avistyper 3 Omnibusavis Omnibus betyder for alle En fed avis

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15 Avis artikel rapport Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Problemformulering Side 3 Afsender Side 3 Budskab Side 3 Medie Typografi Side 4-6 Medie Farver Side 7-9 Medie

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 5, kapitel 1 Det gyser Side 10-73 Tegn på læring til de 4 læringsmål Undersøgelse Eleven kan undersøge teksters rum og tid scenarier og tidsforståelser fortælle om kendetegn ved gysergenren forklare

Læs mere

Forord Åh nej ikke endnu en af disse amerikanske bøger med ti nemme løsninger på store problemer! Sådan omtrent var min første reaktion, da jeg fik denne bog i hænde. Men det skulle vise sig, at mine fordomme

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Analysemodel for gennemgang af sagprosa

Analysemodel for gennemgang af sagprosa Sagprosa er ikke-fiktive tekster, f.eks. artikler, afhandlinger og rapporter. Altså sagprosa er tekster, der vedrører forhold i den faktiske virkelighed. Sagprosaen søger at fremstille verden som den forekommer

Læs mere

Analysemodel til billeder

Analysemodel til billeder Analysemodel til billeder En vigtig del af et billede er den historie det fortæller. Når du skal aflæse denne historie, skal du bruge din egen oplevelse af billedet, men du skal også se nøje på hvad billedet

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Skriftlig dansk før prøven

Skriftlig dansk før prøven Skriftlig dansk før prøven Opgaveark til afgangsprøveopgaver 2008-2009 BODIL NIELSEN Forlaget UCC Indholdsfortegnelse Opgaveark 2008 5 Alene over Atlanten 6 Forestillet person 6 Stikord om forberedelser

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

FAKTION: REKLAMEANALYSE

FAKTION: REKLAMEANALYSE FAKTION: REKLAMEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Dette er en analyse af en reklame for produktet Naturcreme, der er en rynkecreme. Se reklamen ovenfor. Reklamen er fra maj 2011. GENRE 1 Denne

Læs mere

Test jeres klasse: Er du en god kammerat?

Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Testen kan bruges som oplæg til dialog mellem lærere og elever om svære situationer i skolen, og hvordan man som elev kan handle, for at gøre klassen og skolen

Læs mere

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater udarbejdet af Susanne Hansson 2013 Forforståelse Spot på ord Grupper Målet med denne ordleg er at sætte spot på nogle væsentlige

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere