Bestyrelsens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning"

Transkript

1 Jyske Invest Generalforsamling 17. marts 2009 Bestyrelsens beretning 2008 var uden al tvivl det værste år i Jyske Invests historie, ja det er formentlig det værste år i nyere dansk økonomisk historie. I toppen gennem flere år (Planche 1: I toppen gennem flere år): Vi har igennem efterhånden mange år ligget helt i toppen og vænnet os til flotte resultater og avisoverskrifter. Vi har i de seneste 3 år været europamestre i at investere i aktier og blev også af Morningstar kåret som Danmarks bedste investeringsforening efter 1. halvår 2008 se overskriften Jyske Invest ny nummer ét. Men i 2. halvår af 2008 ramte finanskrisen os ekstremt hårdt. Vores afkast på aktierne kunne ikke følge med markedet, og vi fik store udfordringer i vores Hedgeforening, Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer, som er velkendt fra dagspressen. Det blev derfor helt andre overskrifter, vi desværre så i dagspressen.

2 2 Hårdt ramt af finanskrisen (Planche 2: Hårdt ramt af finanskrisen) Heldigvis, og uden at det skal være nogen undskyldning, har vi i de seneste måneder fået vendt udviklingen, så vi nu igen har bedre afkast end markedet på aktier, og vi har også i 2008 opnået en 3. plads hos Morningstar samlet set for vores obligationsafdelinger. Jeg har derfor det optimistiske håb, at vi kommer styrket ud af krisen, når det hele en gang vender. Men den økonomiske krise er nu så alvorlig, at den giver mange mindelser om 30 erne. Den kan blive dyb og langvarig, og den kan også som 30 ernes krise få alvorlige politiske konsekvenser, der ruller den demokratiske udvikling i dele af verden mange år tilbage. Når det forhåbentlig ikke går så galt skyldes det, at der trods alt synes at være politisk vilje til at anvende de nødvendige midler for at forhindre det, hvilket der ikke var i 30 erne. Men det er til tider noget nedslående at iagttage, at det der formentlig er denne generation af politikeres største udfordring går op i fnidder og taktiske overvejelser. Hvad er det så, der er sket på de finasielle markeder? I min gennemgang, vil jeg først komme ind på markedsudviklingen på obligationer og aktier, herunder også kredit- og bankkrisen. Så vil jeg overordnet se på vores afkast, og herefter lidt om mulighederne i 2009 og hvad der ellers sker i Jyske Invest. Til sidst vil jeg specielt rette fokus på udviklingen i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer.

3 Markedsudviklingen 3 Stormvejr på finansmarkederne (Planche 3: Stormvejr på finansmarkederne) Vi oplevede i 2008 et sandt stormvejr på finansmarkederne ja en orkan, som ikke er set lige siden 1931, som er det eneste år, hvor aktierne er faldet ligeså meget med omkring 40 % globalt. Aldrig før, har vi set så hurtig og så kraftig en vending i økonomien og finansmarkederne. (Planche 4: De styrende centralbankrenter) Ser vi først på renten, så blev renten jo sat op i både USA og Europa under højkonjunkturen, som varede til udgangen af Derefter begyndte man i USA at sænke renten, og den er nu faldet helt

4 4 ned på 0,25 %. I Europa fortsatte Centralbanken faktisk med at sætte renten op helt til august måned i 2008, fordi man var bange for inflation og overophedning af økonomien. Det var også her vores egen regering stadig talte om at genindføre betalingen til SP ordningen for at dæmpe økonomien. Tænk på, at vi nu pludselig kan få alle disse midler ud i år. Men piben fik også en anden lyd i Europa, og renten er nu sat ned fra over 4 % til kun 1½ %. I Danmark har vi fortsat en overrente i forhold til EU, så vores rente er på 2,25 %. Hvilket er en del af betalingen for at stå udenfor Euroen. Det, der var den afgørende vending, var Lehman Brothers konkurs den 15. september. Herefter gik verden amok, fordi en af de største banker kunne gå konkurs. Det rystede hele finansverdenen. (Planche 5: Kreditkrisen ramte interbank lånemarkedet) I forlængelse af Lehman konkursen, eksploderede renterne mellem pengeinstitutterne, som det ses af figuren. Ingen turde låne hinanden penge. Hvor renten mellem pengeinstitutterne typisk lå en lille smule over centralbankernes renter, så steg forskellen markant. Mange banker kunne slet ikke låne, og pengemarkedet frøs til is. Det var baggrunden for de første bankpakker og nu er indlån så garanteret af staterne i det meste af verden, også i Danmark. Derfor er dette marked begyndt at fungere igen, men det er stadig skrøbeligt. Vi undgik dog flere bank konkurser, og det er vigtigt ikke for bankernes skyld men for samfundets.

5 5 (Planche 6: Rentefald på statsobligationer) Alle var bange for at påtage sig risiko. Det eneste, man nu ville købe var statsobligationer, og sådan er det faktisk stadigvæk så må vi håbe, at staterne er solide nok. Når alle ville have statsobligationer stiger kursen på disse, hvilket omvendt betyder rentefald. (Planche 7: Rentestigning på danske realkreditobligationer)

6 6 Renten på realkreditobligationer kunne slet ikke følge med. Mange begyndte at flygte ud af realkreditobligationer ikke blot i Danmark, men i hele verden. De to største amerikanske realkreditkæmper, som hedder Freddie Mac og Fanny Mae, gik konkurs og måtte overtages af staten. I Danmark var huspriserne steget udover al sund fornuft, og derfor er mange nu bange for, om realkreditinstitutterne kommer til at miste så mange penge på tab, at obligationerne bliver usikre. Det mener vi ikke, men i hvert fald steg renten på realkreditobligationer kraftigt i forhold til statsobligationer, og sagen er, at man nu får over 6 % i rente på realkreditobligationer med lang løbetid mod kun godt 3 % på statsobligationer. Noget andet er, at obligationerne er blevet mere illikvide dvs. at der er en meget begrænset omsætning og derfor er der store omkostninger ved at handle dem. (Planche 8: Højrenteobligationer) Også på højrenteobligationer som er obligationer, der udstedes af virksomheder og de såkaldte emerging markets lande steg merrenten betragteligt i forhold til statsobligationer. Ingen turde pludselig røre ved disse obligationer, som også blev meget illikvide og næsten ikke kunne handles i markedet. Vi kan af planchen se, at overrenten i forhold til statsobligationer er steget markant. I øjeblikket får man betalt en overrente på godt 7 % i de Nye Obligationsmarkeder det er altså godt 10 % i samlet rente. På Virksomhedsobligationer får man næsten 13 % ekstra i forhold til statsobligationer. Risikoen er så, at nogle virksomheder går konkurs. Den store rentestigning på disse obligationer har medført kurstab og dermed også negative afkast i vores afdelinger.

7 7 (Planche 9: Store udsving i valutakurserne) Valutakursernes udvikling betyder også en hel del for vores afkast, specielt i aktieafdelingerne. I sommeren 2008 var dollarkursen faldet til omkring 4,65. Siden er kursen steget markant, og for hele året var der en stigning på godt 4 %. Også Yen er steget meget efter flere års faldende kurs. Stigningerne betyder, at kurstabet på aktierne i disse to store markeder delvist modvirkes af de stigende valutakurser.

8 8 (Planche 10: Markant stigende udsving på aktiemarkederne) Jeg går nu over til aktiemarkederne. Vi oplevede som nævnt de største kursfald siden Noget helt andet var, at kurserne svingede som aldrig før det var helt normalt med kursfald og stigninger på op mod 10 % om dagen og indenfor dagen kunne kurserne svinge endnu mere. Det kan man se af grafen, der viser, at kurserne svingede med 5-10 gange det normale. I disse ekstremt turbulente markeder kunne man nemt blive fanget på det forkerte ben.

9 9 (Planche 11: Historiske kursfald på aktiemarkederne) Vi kan på denne planche se, at aktierne globalt set faldt med knap 40 % i gennemsnit. Danske aktier faldt mere, med omkring 50 % - efter mange år med flotte stigninger. De markeder, der faldt mest var de nye aktiemarkeder, de såkaldte Emerging Markets i Østeuropa, Asien og Latinamerika. Specielt Østeuropa, med Rusland i spidsen, faldt med over 70 %. Rusland var ramt af olieprisfaldet og krigen i Georgien.

10 10 (Planche 12: Kursudvikling i bankerne) Den sektor, der faldt mest, var bankerne, hvoraf en del måtte direkte nationaliseres. Grafen viser kursudviklingen i Danske Bank og Jyske Bank sammenlignet med det globale bankindeks. Kursfaldet siden udgangen af 2006 er på % - det svarer meget godt til IT aktierne efter IT boblen.

11 11 (Planche 13: Eksempel med Royal Bank of Scotland) For kun godt et år siden købte en af verdens største banker Royal Bank of Scotland hollandske ABN for 100 mia. USD. I dag kunne man for de samme penge købe 6 af verdens største banker og stadig have penge til overs til at købe både GM og Ford.

12 Afkastene Jeg vil herefter kort se på afkastene helt overordnet, idet Hans Jørgen Larsen kommer mere ind på disse. 12 (Planche 14: Afkastene i Jyske Invest i 2008) Vi kan først glæde os over, at de af vores investorer, der havde penge i Korte Obligationer og Lange Obligationer som investerer pengene i danske stats- og realkreditobligationer fik endog pæne positive afkast sidste år. Faktisk bedre end i flere år. Men ser vi på højrenteobligationerne, så var afkastene meget negative på % efter mange flotte afkast. Vi har på obligationer klaret os meget flot i forhold til konkurrenterne, og er glade for, at det også gav en samlet tredjeplads i Morningstars sammenligning af de danske investeringsforeningers præstationer på obligationer i Vi må også konstatere, at vores afkast på aktier var utilfredsstillende både absolut set og i forhold til markedet. Vores investeringsproces VAMOS var udsat for et hårdt pres fra midten af juli, hvor konjunkturerne for alvor vendte, og hvor energi- og råvarepriserne begyndte at falde markant og meget hurtigt. Modellen nåede simpelthen ikke at fange denne vending, fordi den kom så hurtigt, så vi lå i de forkerte aktier indenfor energisektoren og mere konjunkturfølsomme sektorer. Vi udsatte derfor processen for et serviceeftersyn og jeg er glad for, at processen, som i sig selv er udtryk for sund fornuft efter dette serviceeftersyn, fortsat virker.

13 13 (Planche 15: Jyske Invest Globale Aktier og Jyske Invest Favorit Aktier) Ser vi på vores resultater over en længere periode, så viser denne planche, at vi i årene hvert eneste år, havde langt bedre afkast end markedet. I 2007 overperformede Jyske Invest Favorit Aktier markedet med knap 11 %. I 2008 tabte vi knap 10 % i forhold til markedet, og det gjorde voldsomt ondt men set over den samlede 6 års periode har vi i gennemsnit givet 4,3 % over markedet om året.

14 14 (Planche 16: Afkast over markedet de seneste 4 måneder) Vi er også glade for, at vi i de seneste 4 måneder igen ligger pænt over markedet Jyske Invest Favorit Aktier med ca. 6 %. Og det er også gældende for stort set alle vores aktieafdelinger, som det fremgår af planchen. Derfor fastholder vi vores investeringsproces VAMOS, men vi trykprøver den naturligvis løbende og tilpasser, hvis det er nødvendigt.

15 Mulighederne i (Planche 17: Muligheder i 2009) Jeg vil afholde mig fra at komme med egentlige forventninger til 2009, som er ekstremt usikker. Så jeg vil nøjes med at stille nogle muligheder op. Den første mulighed er danske realkreditobligationer, hvor renten er meget høj i forhold til statsobligationer. Vi ser i øjeblikket et fortsat rentefald foran os, så vi satser selv tungt på at købe netop realkreditobligationer i vores porteføljer. For det andet kan vi konstatere, at højrenteobligationer giver den største ekstrarente i mange, mange år. Der er også en risiko, men på langt sigt, at det meget interessant. På aktiesiden er kursfaldene fortsat, og det bliver formentlig ved, så længe de økonomiske nøgletal er så dårlige. Omvendt må man konstatere, at aktier på den lange bane er blevet væsentlig billigere, eftersom kurserne er mere end halveret. Det afgørende bliver, hvornår vi ser den økonomiske vending. Man kan måske sige, at bankkrisen er i sin afsluttende fase. Men den realøkonomiske krise er nok først lige begyndt. Nogle har så spurgt, om det er 30 erne om igen.

16 16 (Planche 18: Er det 30 erne om igen?) Det er slående, hvis man sammenligner faldet i aktiekurserne fra toppen i august 1929 og oktober 2007, at de stort set følger samme mønster. Begge tidspunkter vises som tidspunkt 0 og vi er nu 16 måneder fra toppen, og markederne er faldet nøjagtigt lige meget med godt 50 % I 30 erne bundede markederne efter 34 måneder så skal det gentage sig, har vi altså omkring 1½ år igen og yderligere kæmpemæssige kursfald, idet USA i 30 erne faldt med 85 % fra toppen.

17 17 (Planche 19: Scenarier i 2009) Men vi tror ikke, det går så galt, og det skyldes først og fremmest, at politikerne reagerer meget anderledes nu. Renten sættes hastigt ned, bankerne er reddet, og der er indført enorme hjælpepakker, som størrelsesmæssigt kan måle sig med Marshall-hjælpen efter 2. verdenskrig. I 30 erne gjorde man det modsatte lod bankerne gå ned og greb ikke ind, før Roosevelts New Deal. For det andet betyder det meget, at den offentlige sektor er meget større nu, og virker stabiliserende på den samlede økonomi. Vi taler lidt om, om det bliver en U-vending (altså at vi er nede omkring bunden nu og bliver der en tid, før det går opad), eller en V-vending, som kommer hurtigt (det tror finansministeren åbenbart) eller en L-vending, hvor vi forbliver nede i mange år, ligesom Japan. Vi tror på en U-vending altså at der går nogen tid, måske et år endnu, og at vi derefter får en vending. Og så skal man jo huske, at aktiemarkederne altså begynder at stige ca. ½ år før, realøkonomien vender.

18 Hvad sker der ellers i Jyske Invest Alt handler ikke om markederne, men det er jo nu engang afgørende for vores afkast og fylder derfor meget. 18 (Planche 20: Hvad sker der ellers?) Her i januar fik vi godkendt en ændring i den eksisterende afdeling Jyske Invest Internationale Obligationer, som nu har skiftet navn til Jyske Invest Favorit Obligationer. Investeringsstrategien er også ændret meget, så vi nu i lighed med Jyske Invest Favorit Aktier satser mere på lidt færre, nøje udvalgte obligationer, som kan ligge indenfor både statsobligationer, realkreditobligationer og højrenteobligationer. Der er fortsat ingen danske obligationer i afdelingen, fordi man skattemæssigt ikke kan blande danske obligationer med udenlandske. Men det er et rigtig godt supplement til de danske obligationer, hvor man reelt kan nøjes med én afdeling, hvor vi så vælger obligationer fra alle markeder og blander dem i det rigtige forhold. Vi har lavet en lille brochure, som ligger fremme og kan tages med. Vi er også i gang med at implementere et helt nyt it-system fra Simcorp, som dækker hele Jyske Invest i et sammenhængende system. Vi forventer, at systemet vil kunne fremtidssikre os i mange år på it-fronten. Men det er også en meget stor opgave, som vi i øjeblikket har beskæftiget næsten 10 medarbejdere på at få sat i søen. Det sker i løbet af de kommende måneder efter et års intenst arbejde.

19 19 En af de ting, vi har lært af finanskrisen er, at tingene går meget meget hurtigt, og at vi skal være på mærkerne for at informere hurtigt om udviklingen til vores investorer. Det er næsten endnu vigtigere med god information, når det går skidt, end når det kører godt. Derfor har vi vedtaget en ny kommunikationsstrategi. Den indebærer blandt andet, at vi nu kun udgiver vores medlemsblad en gang om året I har lige fået bladet, som hedder Alpha. Bladet indeholder mere fundamentale artikler. Samtidig har vi sløjfet det, om afdelingerne, fordi det alligevel hurtigt er forældet, når markederne kører. Her opruster vi i stedet på internettet, hvor man løbende kan finde fuldt opdateret information. Og så går vi også ind i TV og opretter jyskeinvest.tv. Vi har allerede hver måned kommentarer på TV, som man kan se på hjemmesiden, og der kommer mere af det. Vi er sikre på, at TV mediet er en stærk måde at kommunikere på, så det vil vi ofre flere ressourcer på.

20 Hedgeforeningen Jyske Invest Jeg vil herefter rette blikket mod Hedgeforeningen Jyske Invest og specielt afdelingen Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer. 20 (Planche 21: De tre afdelinger i Hedgeforeningen) Jyske Invest startede i 2006 den nye hedgeforening med en enkelt afdeling i aktier. En hedgeforening minder lidt om en investeringsforening, men er alligevel forskellig derved, at investeringspolitikken er helt fri, og man kan også anvende gearing, dvs. køb af værdipapirer for lånte midler. Bestyrelsen skal derfor i prospektet opstille rammer for risikoen, som træder i stedet for de helt faste lovmæssige rammer om spredning, der findes i investeringsforeningerne. Jyske Invest har tre afdelinger nu. Det er Markedsneutral - Aktier, som var med fra starten i 2006 og som klarede sig formidabelt frem til midten af 2008, hvor den også blev ramt af samme udfordring som vores øvrige aktieafdelinger, og den underperformede derfor i en periode. Kursen er nu på vej op igen de seneste 4 måneder, selvom aktiemarkederne fortsat har været faldende. Den anden afdeling var Markedsneutral - Obligationer, som blev introduceret i efteråret Og endelig lancerede vi en ny afdeling, nemlig Jyske Invest Hedge Valuta i september 2008 og den har faktisk givet et positivt afkast på godt 5 % i 2008.

21 21 (Planche 22: Forsiden af brochuren) Nu vil jeg komme nærmere ind på Markedsneutral - Obligationer, som tabte 84 % i 2008, og hvor det er fremgået af dagspressen, at mange investorer nu planlægger en retssag mod os for blandt andet vildledende markedsføring. Jeg vil gerne starte med at sige, at bestyrelsen meget dybt beklager, at vores investorer har tabt så mange penge i denne afdeling. Vi sendte i oktober sidste år en redegørelse ud til vores investorer, hvor vi beskrev baggrunden for de store tab, og det kommer jeg tilbage til. Jeg vil starte med at redegøre for markedsføringen og kan konkludere, at vi mener, at markedsføringen fra Jyske Invest lever op til den gældende standard. Prospektet overholder ligeledes gældende regler, ligesom investeringspolitikken og risikorammerne løbende er overholdt. Jyske Invest har ikke indsigt i og kan ikke besvare spørgsmål om, hvordan den enkelte investor er blevet rådgivet i sin bank, herunder Jyske Bank. Det er typisk helt individuelt. Først må vi lige skrue tiden tilbage til efteråret 2007, hvor vi introducerede denne afdeling og lavede et samlet markedsføringsmateriale, som bestod af en brochure samt vilkårsbeskrivelse, prospektet og vedtægterne. Alt sammen var samlet i den brochure, som er vist med forsiden på planchen. Dette materiale, der indeholder alle relevante oplysninger, skal læses og vurderes i sin helhed.

22 22 (Planche 23: Baggrund) Sammen med vores investeringsrådgiver, som var Nordic Asset Management, fastlagde vi investeringsstrategien. Den gik kort fortalt ud på at købe billige obligationer (typisk realkreditobligationer) og afdække renterisikoen ved at sælge tilsvarende dyre obligationer, hvilket typisk er statsobligationer. Det er heraf udtrykket markedsneutral fremkommer, fordi afdelingen afdækker risikoen for generelle renteændringer. Derved opnår man en indtægtsgivende renteforskel mellem realkreditobligationerne og statsobligationerne, som forøges ved at geare dvs. man investerer for lånte midler. Vi kan geare op til 25 gange formuen. Hvis man eksempelvis forestiller sig en bevægelse af renterne over konjunkturforløbet, vil man kunne tjene på renteforskellen både i opgangstider og i nedgangstider. Risikoen ligger i, at renteforskellen mellem realkreditobligationer og statsobligationer udvides og det er det, der er sket i ekstrem grad i 2008, hvor statsobligationerne steg i pris og realkreditobligationerne faldt i pris, således at rentespændet mellem de to blev helt usædvanligt stort. Uanset, hvor i verden, man havde investeret, ville udviklingen have vist samme tendens. Vi indgik aftale med Nordic Asset Management, som selv havde administreret to tilsvarende afdelinger med god succes gennem nogle år. Og vi beregnede på den baggrund, hvad en tilsvarende strategi, historisk ville have givet i afkast og risiko man kan se af figuren, at det historisk havde vist en pæn udvikling med et godt afkast og en moderat risiko. Det var altså det billede, vi så for os på det tidspunkt.

23 23 Risikobarometer (Planche 24: Risikobarometer) Vi viste også den forventede risiko i et risikobarometer i brochuren. Den måde, man måler det på, er typisk ved et statistisk begreb, som kaldes standardafvigelse. Det siger helt enkelt noget om, hvor meget afkastet under normale omstændigheder må forventes at svinge. Vi beregnede på basis af de historiske erfaringer og den forventede portefølje, at standardafvigelsen ville ligge på omkring 9. Det har været hævdet i debatten, at vi skulle have sagt, at risikoen var ligeså lav som på almindelige obligationer. Men det fremgår meget klart, at afdelingen har en risiko, der ligger knap 5 gange højere end almindelige lange obligationer, og at risikoen ligger lige i underkanten af danske aktier. Men det er jo på basis af historiske beregninger, og de er ingen garanti for fremtiden.

24 24 (Planche 25: Der er også en risiko) Vi har yderligere på hele 2 sider i brochuren redegjort for risikoen, og hvilke risikofaktorer, der kunne komme i spil. Blandt andet har vi nævnt, at en global kreditkrise og en reduktion i obligationernes likviditet ville udgøre en risiko. Det er netop disse 2 forhold, der har udviklet sig i ekstremt ufordelagtig grad i 2008.

25 25 (Planche 26: Gearing øger mulighederne for afkast) Vi har også klart redegjort for, at der anvendes gearing, og vi har endog oplyst, at det kan medføre, at afdelingen kan gå konkurs, men at man som investor ikke kan miste mere end sit indskud. Læser man endvidere prospektet, så fremgår det også klart, hvilke risikorammer, der er opstillet for afdelingen. Vi finder derfor, at vi har oplyst om risikoen ved denne investering. Vi har også anbefalet, at en investering i denne afdeling højst skulle være et supplement til øvrige investeringer i aktier og obligationer, og at det i den sammenhæng kunne være med til at reducere den samlede risiko i hele éns portefølje. Ligesom vi har frarådet lånefinansiering af investeringer i hedgeafdelinger.

26 26 (Planche 27: Udviklingen i 2008) Investeringen forløb stort set som forventet i starten af 2008 og steg lidt. Men i efteråret gik det galt, og kursen faldt til omkring 20. (Planche 28: Danske realkreditobligationer i modvind i 2008)

27 27 Baggrunden for de store tab ligger i, at renteforskellen mellem realkreditobligationer og statsobligationer blev udvidet helt ekstremt, som det fremgår af figuren. Normalt havde spændet ligget nogenlunde stabilt, men i september og specielt oktober, hvor krisen toppede, faldt danske realkreditobligationer til et uhørt og for alle uventet - lavt niveau, medens statsobligationer steg. Og da vi havde købt realkreditobligationer og solgt statsobligationer, opstod der de store tab. (Planche 29: Variabelt forrentede obligationer) Selv kursen på variabelt forrentede realkreditobligationer, som normalt havde ligget i underkanten af kurs 100, faldt i ekstrem grad til under kurs 94, som det fremgår af figuren. I takt med, at kurserne faldt, skulle vi sælge obligationer for at undgå at overskride rammerne for gearing og risiko. Det skyldes, at egenkapitalen faldt i takt med tabene, og dermed måtte vi sælge obligationer til fortsat faldende kurser i et marked, som var totalt illikvid i oktober. Dvs. at der ikke var ret mange, der ville købe, og hele prisstillelsen på realkreditobligationer blev også suspenderet i pengeinstitutterne. Vi suspenderede også i en periode for handel med beviserne, fordi vi ikke kunne beregne en retvisende værdi af beviserne, og så siger loven, at man skal suspendere for indløsning for ikke at behandle investorerne forskelligt. Lovgivningen kræver, at der offentliggøres en indre værdi mindst hver 14. dag og at indløsning er mulig mindst en gang månedligt, og det har vi kunnet overholde. Vi regnede oprindeligt med, at vi kunne handle dagligt, men det har altså ikke været muligt siden oktober, hvor likviditeten gik ud af markedet.

28 28 En del har spurgt, hvorfor vi ikke reagerede hurtigere og solgte ud i tide. Hertil kan vi blot svare, at hvis vi havde forudset udviklingen, så havde vi selvfølgelig også reageret. Omvendt har nogle også spurgt, hvorfor vi ikke blot beholdt alle obligationerne, som jo nok skal komme op igen, når markederne falder til ro. Og begge spørgsmål er egentlig lige korrekte, idet vi jo også var interesseret i, at vi kunne vinde mest muligt tilbage igen. Men som sagt skal vi i en sådan forening overholde de angivne risikorammer, og derfor måtte vi sælge ud løbende i det faldende marked. Havde vi ikke solgt ud løbende, ville afdelingen formentlig også have tabt hele sin formue og gået konkurs. Som det fremgår af den redegørelse, vi sendte ud i oktober, så har vi tilpasset investeringerne, så vi nu primært investerer i variabelt forrentede obligationer, og vi tror dermed på, at der er skabt et grundlag for at føre afdelingen videre med et fornuftigt grundlag for at tjene noget af det tabte hjem igen over de kommende år. Vi kan i øjeblikket lånefinansiere obligationerne til en meget lav rente og har derfor en høj ekstrarente på obligationerne, som forøges via gearingen. Vi har som følge heraf også opsagt rådgivningsaftalen med Nordic Asset Management og i stedet indgået en aftale med Jyske Bank om rådgivning. Vi mener således, at vi på det tidspunkt vi lavede afdelingen på en rimelig og forsvarlig måde gjorde rede for de risici, der var forbundet med at investere i denne afdeling ud fra den information, der dengang var tilgængelig. Men det er også klart, at selvom ingen havde forestillet sig den udvikling, der senere er indtruffet, og som vel overgår alt hvad nogen har forestillet sig, har denne udvikling været en meget alvorlig lærestreg for os. I det hele taget er jeg sikker på, at vi som de fleste andre, der opererer på de finansielle markeder er blevet noget mere ydmyge overfor udviklingen og forsigtige med vores forudsigelser af hvad der vil ske. Tak Jeg vil slutte med at takke alle fremmødte medlemmer og mine kolleger i bestyrelsen samt medarbejderne i Jyske Invest. Det har været et meget hårdt år for os alle, så jeg ser frem til, at tiderne igen forbedres til gavn for vores afkast.

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Jyske Invest Generalforsamling 20. marts 2014. Bestyrelsens beretning

Jyske Invest Generalforsamling 20. marts 2014. Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 20. marts 2014. Bestyrelsens beretning 2013 blev et mere blandet år for vores investorer end 2012. Hvor stort set alle afdelinger i Jyske Invest havde positive afkast i 2012,

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/13 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Jyske Invest afkast for 2013

Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/10 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke opfattes

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013 Bestyrelsens beretning Jeg kan starte med at konstatere, at 2012 blev et overraskende godt investeringsår med flotte afkast til investorerne i Jyske Invest.

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/NH K E N D E L S E afsagt den 17. december 2003 KLAGER: INDKLAGEDE: Nordea Invest v/advokat Henrik Lind KLAGEEMNE: LEDETEKST: Prospekt

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Indhold Lejre Kommunes finansielle situation i hovedtal 3 Låntagning 2016 4 Fordeling af aktiver og afkast 5 Markedsudvikling 6 Ændringer

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012 3. kvartal 2012 Rapportering fra KAB investeringsforeninger Udvikling i indre værdi og referenceindeks Kvartalskommentar Igennem tredje kvartal der været en stigende

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., Postboks 2690, 2100 København Ø Tlf Fax

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., Postboks 2690, 2100 København Ø Tlf Fax Østerbrogade 62, 4., Postboks 2690, 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HD/DUE K E N D E L S E afsagt den 15. oktober 2008 KLAGER: INDKLAGEDE: Bankinvest I KLAGEEMNE: LEDETEKST: Prospekt. Oplysninger

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere