Bestyrelsens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning"

Transkript

1 Jyske Invest Generalforsamling 17. marts 2009 Bestyrelsens beretning 2008 var uden al tvivl det værste år i Jyske Invests historie, ja det er formentlig det værste år i nyere dansk økonomisk historie. I toppen gennem flere år (Planche 1: I toppen gennem flere år): Vi har igennem efterhånden mange år ligget helt i toppen og vænnet os til flotte resultater og avisoverskrifter. Vi har i de seneste 3 år været europamestre i at investere i aktier og blev også af Morningstar kåret som Danmarks bedste investeringsforening efter 1. halvår 2008 se overskriften Jyske Invest ny nummer ét. Men i 2. halvår af 2008 ramte finanskrisen os ekstremt hårdt. Vores afkast på aktierne kunne ikke følge med markedet, og vi fik store udfordringer i vores Hedgeforening, Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer, som er velkendt fra dagspressen. Det blev derfor helt andre overskrifter, vi desværre så i dagspressen.

2 2 Hårdt ramt af finanskrisen (Planche 2: Hårdt ramt af finanskrisen) Heldigvis, og uden at det skal være nogen undskyldning, har vi i de seneste måneder fået vendt udviklingen, så vi nu igen har bedre afkast end markedet på aktier, og vi har også i 2008 opnået en 3. plads hos Morningstar samlet set for vores obligationsafdelinger. Jeg har derfor det optimistiske håb, at vi kommer styrket ud af krisen, når det hele en gang vender. Men den økonomiske krise er nu så alvorlig, at den giver mange mindelser om 30 erne. Den kan blive dyb og langvarig, og den kan også som 30 ernes krise få alvorlige politiske konsekvenser, der ruller den demokratiske udvikling i dele af verden mange år tilbage. Når det forhåbentlig ikke går så galt skyldes det, at der trods alt synes at være politisk vilje til at anvende de nødvendige midler for at forhindre det, hvilket der ikke var i 30 erne. Men det er til tider noget nedslående at iagttage, at det der formentlig er denne generation af politikeres største udfordring går op i fnidder og taktiske overvejelser. Hvad er det så, der er sket på de finasielle markeder? I min gennemgang, vil jeg først komme ind på markedsudviklingen på obligationer og aktier, herunder også kredit- og bankkrisen. Så vil jeg overordnet se på vores afkast, og herefter lidt om mulighederne i 2009 og hvad der ellers sker i Jyske Invest. Til sidst vil jeg specielt rette fokus på udviklingen i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer.

3 Markedsudviklingen 3 Stormvejr på finansmarkederne (Planche 3: Stormvejr på finansmarkederne) Vi oplevede i 2008 et sandt stormvejr på finansmarkederne ja en orkan, som ikke er set lige siden 1931, som er det eneste år, hvor aktierne er faldet ligeså meget med omkring 40 % globalt. Aldrig før, har vi set så hurtig og så kraftig en vending i økonomien og finansmarkederne. (Planche 4: De styrende centralbankrenter) Ser vi først på renten, så blev renten jo sat op i både USA og Europa under højkonjunkturen, som varede til udgangen af Derefter begyndte man i USA at sænke renten, og den er nu faldet helt

4 4 ned på 0,25 %. I Europa fortsatte Centralbanken faktisk med at sætte renten op helt til august måned i 2008, fordi man var bange for inflation og overophedning af økonomien. Det var også her vores egen regering stadig talte om at genindføre betalingen til SP ordningen for at dæmpe økonomien. Tænk på, at vi nu pludselig kan få alle disse midler ud i år. Men piben fik også en anden lyd i Europa, og renten er nu sat ned fra over 4 % til kun 1½ %. I Danmark har vi fortsat en overrente i forhold til EU, så vores rente er på 2,25 %. Hvilket er en del af betalingen for at stå udenfor Euroen. Det, der var den afgørende vending, var Lehman Brothers konkurs den 15. september. Herefter gik verden amok, fordi en af de største banker kunne gå konkurs. Det rystede hele finansverdenen. (Planche 5: Kreditkrisen ramte interbank lånemarkedet) I forlængelse af Lehman konkursen, eksploderede renterne mellem pengeinstitutterne, som det ses af figuren. Ingen turde låne hinanden penge. Hvor renten mellem pengeinstitutterne typisk lå en lille smule over centralbankernes renter, så steg forskellen markant. Mange banker kunne slet ikke låne, og pengemarkedet frøs til is. Det var baggrunden for de første bankpakker og nu er indlån så garanteret af staterne i det meste af verden, også i Danmark. Derfor er dette marked begyndt at fungere igen, men det er stadig skrøbeligt. Vi undgik dog flere bank konkurser, og det er vigtigt ikke for bankernes skyld men for samfundets.

5 5 (Planche 6: Rentefald på statsobligationer) Alle var bange for at påtage sig risiko. Det eneste, man nu ville købe var statsobligationer, og sådan er det faktisk stadigvæk så må vi håbe, at staterne er solide nok. Når alle ville have statsobligationer stiger kursen på disse, hvilket omvendt betyder rentefald. (Planche 7: Rentestigning på danske realkreditobligationer)

6 6 Renten på realkreditobligationer kunne slet ikke følge med. Mange begyndte at flygte ud af realkreditobligationer ikke blot i Danmark, men i hele verden. De to største amerikanske realkreditkæmper, som hedder Freddie Mac og Fanny Mae, gik konkurs og måtte overtages af staten. I Danmark var huspriserne steget udover al sund fornuft, og derfor er mange nu bange for, om realkreditinstitutterne kommer til at miste så mange penge på tab, at obligationerne bliver usikre. Det mener vi ikke, men i hvert fald steg renten på realkreditobligationer kraftigt i forhold til statsobligationer, og sagen er, at man nu får over 6 % i rente på realkreditobligationer med lang løbetid mod kun godt 3 % på statsobligationer. Noget andet er, at obligationerne er blevet mere illikvide dvs. at der er en meget begrænset omsætning og derfor er der store omkostninger ved at handle dem. (Planche 8: Højrenteobligationer) Også på højrenteobligationer som er obligationer, der udstedes af virksomheder og de såkaldte emerging markets lande steg merrenten betragteligt i forhold til statsobligationer. Ingen turde pludselig røre ved disse obligationer, som også blev meget illikvide og næsten ikke kunne handles i markedet. Vi kan af planchen se, at overrenten i forhold til statsobligationer er steget markant. I øjeblikket får man betalt en overrente på godt 7 % i de Nye Obligationsmarkeder det er altså godt 10 % i samlet rente. På Virksomhedsobligationer får man næsten 13 % ekstra i forhold til statsobligationer. Risikoen er så, at nogle virksomheder går konkurs. Den store rentestigning på disse obligationer har medført kurstab og dermed også negative afkast i vores afdelinger.

7 7 (Planche 9: Store udsving i valutakurserne) Valutakursernes udvikling betyder også en hel del for vores afkast, specielt i aktieafdelingerne. I sommeren 2008 var dollarkursen faldet til omkring 4,65. Siden er kursen steget markant, og for hele året var der en stigning på godt 4 %. Også Yen er steget meget efter flere års faldende kurs. Stigningerne betyder, at kurstabet på aktierne i disse to store markeder delvist modvirkes af de stigende valutakurser.

8 8 (Planche 10: Markant stigende udsving på aktiemarkederne) Jeg går nu over til aktiemarkederne. Vi oplevede som nævnt de største kursfald siden Noget helt andet var, at kurserne svingede som aldrig før det var helt normalt med kursfald og stigninger på op mod 10 % om dagen og indenfor dagen kunne kurserne svinge endnu mere. Det kan man se af grafen, der viser, at kurserne svingede med 5-10 gange det normale. I disse ekstremt turbulente markeder kunne man nemt blive fanget på det forkerte ben.

9 9 (Planche 11: Historiske kursfald på aktiemarkederne) Vi kan på denne planche se, at aktierne globalt set faldt med knap 40 % i gennemsnit. Danske aktier faldt mere, med omkring 50 % - efter mange år med flotte stigninger. De markeder, der faldt mest var de nye aktiemarkeder, de såkaldte Emerging Markets i Østeuropa, Asien og Latinamerika. Specielt Østeuropa, med Rusland i spidsen, faldt med over 70 %. Rusland var ramt af olieprisfaldet og krigen i Georgien.

10 10 (Planche 12: Kursudvikling i bankerne) Den sektor, der faldt mest, var bankerne, hvoraf en del måtte direkte nationaliseres. Grafen viser kursudviklingen i Danske Bank og Jyske Bank sammenlignet med det globale bankindeks. Kursfaldet siden udgangen af 2006 er på % - det svarer meget godt til IT aktierne efter IT boblen.

11 11 (Planche 13: Eksempel med Royal Bank of Scotland) For kun godt et år siden købte en af verdens største banker Royal Bank of Scotland hollandske ABN for 100 mia. USD. I dag kunne man for de samme penge købe 6 af verdens største banker og stadig have penge til overs til at købe både GM og Ford.

12 Afkastene Jeg vil herefter kort se på afkastene helt overordnet, idet Hans Jørgen Larsen kommer mere ind på disse. 12 (Planche 14: Afkastene i Jyske Invest i 2008) Vi kan først glæde os over, at de af vores investorer, der havde penge i Korte Obligationer og Lange Obligationer som investerer pengene i danske stats- og realkreditobligationer fik endog pæne positive afkast sidste år. Faktisk bedre end i flere år. Men ser vi på højrenteobligationerne, så var afkastene meget negative på % efter mange flotte afkast. Vi har på obligationer klaret os meget flot i forhold til konkurrenterne, og er glade for, at det også gav en samlet tredjeplads i Morningstars sammenligning af de danske investeringsforeningers præstationer på obligationer i Vi må også konstatere, at vores afkast på aktier var utilfredsstillende både absolut set og i forhold til markedet. Vores investeringsproces VAMOS var udsat for et hårdt pres fra midten af juli, hvor konjunkturerne for alvor vendte, og hvor energi- og råvarepriserne begyndte at falde markant og meget hurtigt. Modellen nåede simpelthen ikke at fange denne vending, fordi den kom så hurtigt, så vi lå i de forkerte aktier indenfor energisektoren og mere konjunkturfølsomme sektorer. Vi udsatte derfor processen for et serviceeftersyn og jeg er glad for, at processen, som i sig selv er udtryk for sund fornuft efter dette serviceeftersyn, fortsat virker.

13 13 (Planche 15: Jyske Invest Globale Aktier og Jyske Invest Favorit Aktier) Ser vi på vores resultater over en længere periode, så viser denne planche, at vi i årene hvert eneste år, havde langt bedre afkast end markedet. I 2007 overperformede Jyske Invest Favorit Aktier markedet med knap 11 %. I 2008 tabte vi knap 10 % i forhold til markedet, og det gjorde voldsomt ondt men set over den samlede 6 års periode har vi i gennemsnit givet 4,3 % over markedet om året.

14 14 (Planche 16: Afkast over markedet de seneste 4 måneder) Vi er også glade for, at vi i de seneste 4 måneder igen ligger pænt over markedet Jyske Invest Favorit Aktier med ca. 6 %. Og det er også gældende for stort set alle vores aktieafdelinger, som det fremgår af planchen. Derfor fastholder vi vores investeringsproces VAMOS, men vi trykprøver den naturligvis løbende og tilpasser, hvis det er nødvendigt.

15 Mulighederne i (Planche 17: Muligheder i 2009) Jeg vil afholde mig fra at komme med egentlige forventninger til 2009, som er ekstremt usikker. Så jeg vil nøjes med at stille nogle muligheder op. Den første mulighed er danske realkreditobligationer, hvor renten er meget høj i forhold til statsobligationer. Vi ser i øjeblikket et fortsat rentefald foran os, så vi satser selv tungt på at købe netop realkreditobligationer i vores porteføljer. For det andet kan vi konstatere, at højrenteobligationer giver den største ekstrarente i mange, mange år. Der er også en risiko, men på langt sigt, at det meget interessant. På aktiesiden er kursfaldene fortsat, og det bliver formentlig ved, så længe de økonomiske nøgletal er så dårlige. Omvendt må man konstatere, at aktier på den lange bane er blevet væsentlig billigere, eftersom kurserne er mere end halveret. Det afgørende bliver, hvornår vi ser den økonomiske vending. Man kan måske sige, at bankkrisen er i sin afsluttende fase. Men den realøkonomiske krise er nok først lige begyndt. Nogle har så spurgt, om det er 30 erne om igen.

16 16 (Planche 18: Er det 30 erne om igen?) Det er slående, hvis man sammenligner faldet i aktiekurserne fra toppen i august 1929 og oktober 2007, at de stort set følger samme mønster. Begge tidspunkter vises som tidspunkt 0 og vi er nu 16 måneder fra toppen, og markederne er faldet nøjagtigt lige meget med godt 50 % I 30 erne bundede markederne efter 34 måneder så skal det gentage sig, har vi altså omkring 1½ år igen og yderligere kæmpemæssige kursfald, idet USA i 30 erne faldt med 85 % fra toppen.

17 17 (Planche 19: Scenarier i 2009) Men vi tror ikke, det går så galt, og det skyldes først og fremmest, at politikerne reagerer meget anderledes nu. Renten sættes hastigt ned, bankerne er reddet, og der er indført enorme hjælpepakker, som størrelsesmæssigt kan måle sig med Marshall-hjælpen efter 2. verdenskrig. I 30 erne gjorde man det modsatte lod bankerne gå ned og greb ikke ind, før Roosevelts New Deal. For det andet betyder det meget, at den offentlige sektor er meget større nu, og virker stabiliserende på den samlede økonomi. Vi taler lidt om, om det bliver en U-vending (altså at vi er nede omkring bunden nu og bliver der en tid, før det går opad), eller en V-vending, som kommer hurtigt (det tror finansministeren åbenbart) eller en L-vending, hvor vi forbliver nede i mange år, ligesom Japan. Vi tror på en U-vending altså at der går nogen tid, måske et år endnu, og at vi derefter får en vending. Og så skal man jo huske, at aktiemarkederne altså begynder at stige ca. ½ år før, realøkonomien vender.

18 Hvad sker der ellers i Jyske Invest Alt handler ikke om markederne, men det er jo nu engang afgørende for vores afkast og fylder derfor meget. 18 (Planche 20: Hvad sker der ellers?) Her i januar fik vi godkendt en ændring i den eksisterende afdeling Jyske Invest Internationale Obligationer, som nu har skiftet navn til Jyske Invest Favorit Obligationer. Investeringsstrategien er også ændret meget, så vi nu i lighed med Jyske Invest Favorit Aktier satser mere på lidt færre, nøje udvalgte obligationer, som kan ligge indenfor både statsobligationer, realkreditobligationer og højrenteobligationer. Der er fortsat ingen danske obligationer i afdelingen, fordi man skattemæssigt ikke kan blande danske obligationer med udenlandske. Men det er et rigtig godt supplement til de danske obligationer, hvor man reelt kan nøjes med én afdeling, hvor vi så vælger obligationer fra alle markeder og blander dem i det rigtige forhold. Vi har lavet en lille brochure, som ligger fremme og kan tages med. Vi er også i gang med at implementere et helt nyt it-system fra Simcorp, som dækker hele Jyske Invest i et sammenhængende system. Vi forventer, at systemet vil kunne fremtidssikre os i mange år på it-fronten. Men det er også en meget stor opgave, som vi i øjeblikket har beskæftiget næsten 10 medarbejdere på at få sat i søen. Det sker i løbet af de kommende måneder efter et års intenst arbejde.

19 19 En af de ting, vi har lært af finanskrisen er, at tingene går meget meget hurtigt, og at vi skal være på mærkerne for at informere hurtigt om udviklingen til vores investorer. Det er næsten endnu vigtigere med god information, når det går skidt, end når det kører godt. Derfor har vi vedtaget en ny kommunikationsstrategi. Den indebærer blandt andet, at vi nu kun udgiver vores medlemsblad en gang om året I har lige fået bladet, som hedder Alpha. Bladet indeholder mere fundamentale artikler. Samtidig har vi sløjfet det, om afdelingerne, fordi det alligevel hurtigt er forældet, når markederne kører. Her opruster vi i stedet på internettet, hvor man løbende kan finde fuldt opdateret information. Og så går vi også ind i TV og opretter jyskeinvest.tv. Vi har allerede hver måned kommentarer på TV, som man kan se på hjemmesiden, og der kommer mere af det. Vi er sikre på, at TV mediet er en stærk måde at kommunikere på, så det vil vi ofre flere ressourcer på.

20 Hedgeforeningen Jyske Invest Jeg vil herefter rette blikket mod Hedgeforeningen Jyske Invest og specielt afdelingen Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer. 20 (Planche 21: De tre afdelinger i Hedgeforeningen) Jyske Invest startede i 2006 den nye hedgeforening med en enkelt afdeling i aktier. En hedgeforening minder lidt om en investeringsforening, men er alligevel forskellig derved, at investeringspolitikken er helt fri, og man kan også anvende gearing, dvs. køb af værdipapirer for lånte midler. Bestyrelsen skal derfor i prospektet opstille rammer for risikoen, som træder i stedet for de helt faste lovmæssige rammer om spredning, der findes i investeringsforeningerne. Jyske Invest har tre afdelinger nu. Det er Markedsneutral - Aktier, som var med fra starten i 2006 og som klarede sig formidabelt frem til midten af 2008, hvor den også blev ramt af samme udfordring som vores øvrige aktieafdelinger, og den underperformede derfor i en periode. Kursen er nu på vej op igen de seneste 4 måneder, selvom aktiemarkederne fortsat har været faldende. Den anden afdeling var Markedsneutral - Obligationer, som blev introduceret i efteråret Og endelig lancerede vi en ny afdeling, nemlig Jyske Invest Hedge Valuta i september 2008 og den har faktisk givet et positivt afkast på godt 5 % i 2008.

21 21 (Planche 22: Forsiden af brochuren) Nu vil jeg komme nærmere ind på Markedsneutral - Obligationer, som tabte 84 % i 2008, og hvor det er fremgået af dagspressen, at mange investorer nu planlægger en retssag mod os for blandt andet vildledende markedsføring. Jeg vil gerne starte med at sige, at bestyrelsen meget dybt beklager, at vores investorer har tabt så mange penge i denne afdeling. Vi sendte i oktober sidste år en redegørelse ud til vores investorer, hvor vi beskrev baggrunden for de store tab, og det kommer jeg tilbage til. Jeg vil starte med at redegøre for markedsføringen og kan konkludere, at vi mener, at markedsføringen fra Jyske Invest lever op til den gældende standard. Prospektet overholder ligeledes gældende regler, ligesom investeringspolitikken og risikorammerne løbende er overholdt. Jyske Invest har ikke indsigt i og kan ikke besvare spørgsmål om, hvordan den enkelte investor er blevet rådgivet i sin bank, herunder Jyske Bank. Det er typisk helt individuelt. Først må vi lige skrue tiden tilbage til efteråret 2007, hvor vi introducerede denne afdeling og lavede et samlet markedsføringsmateriale, som bestod af en brochure samt vilkårsbeskrivelse, prospektet og vedtægterne. Alt sammen var samlet i den brochure, som er vist med forsiden på planchen. Dette materiale, der indeholder alle relevante oplysninger, skal læses og vurderes i sin helhed.

22 22 (Planche 23: Baggrund) Sammen med vores investeringsrådgiver, som var Nordic Asset Management, fastlagde vi investeringsstrategien. Den gik kort fortalt ud på at købe billige obligationer (typisk realkreditobligationer) og afdække renterisikoen ved at sælge tilsvarende dyre obligationer, hvilket typisk er statsobligationer. Det er heraf udtrykket markedsneutral fremkommer, fordi afdelingen afdækker risikoen for generelle renteændringer. Derved opnår man en indtægtsgivende renteforskel mellem realkreditobligationerne og statsobligationerne, som forøges ved at geare dvs. man investerer for lånte midler. Vi kan geare op til 25 gange formuen. Hvis man eksempelvis forestiller sig en bevægelse af renterne over konjunkturforløbet, vil man kunne tjene på renteforskellen både i opgangstider og i nedgangstider. Risikoen ligger i, at renteforskellen mellem realkreditobligationer og statsobligationer udvides og det er det, der er sket i ekstrem grad i 2008, hvor statsobligationerne steg i pris og realkreditobligationerne faldt i pris, således at rentespændet mellem de to blev helt usædvanligt stort. Uanset, hvor i verden, man havde investeret, ville udviklingen have vist samme tendens. Vi indgik aftale med Nordic Asset Management, som selv havde administreret to tilsvarende afdelinger med god succes gennem nogle år. Og vi beregnede på den baggrund, hvad en tilsvarende strategi, historisk ville have givet i afkast og risiko man kan se af figuren, at det historisk havde vist en pæn udvikling med et godt afkast og en moderat risiko. Det var altså det billede, vi så for os på det tidspunkt.

23 23 Risikobarometer (Planche 24: Risikobarometer) Vi viste også den forventede risiko i et risikobarometer i brochuren. Den måde, man måler det på, er typisk ved et statistisk begreb, som kaldes standardafvigelse. Det siger helt enkelt noget om, hvor meget afkastet under normale omstændigheder må forventes at svinge. Vi beregnede på basis af de historiske erfaringer og den forventede portefølje, at standardafvigelsen ville ligge på omkring 9. Det har været hævdet i debatten, at vi skulle have sagt, at risikoen var ligeså lav som på almindelige obligationer. Men det fremgår meget klart, at afdelingen har en risiko, der ligger knap 5 gange højere end almindelige lange obligationer, og at risikoen ligger lige i underkanten af danske aktier. Men det er jo på basis af historiske beregninger, og de er ingen garanti for fremtiden.

24 24 (Planche 25: Der er også en risiko) Vi har yderligere på hele 2 sider i brochuren redegjort for risikoen, og hvilke risikofaktorer, der kunne komme i spil. Blandt andet har vi nævnt, at en global kreditkrise og en reduktion i obligationernes likviditet ville udgøre en risiko. Det er netop disse 2 forhold, der har udviklet sig i ekstremt ufordelagtig grad i 2008.

25 25 (Planche 26: Gearing øger mulighederne for afkast) Vi har også klart redegjort for, at der anvendes gearing, og vi har endog oplyst, at det kan medføre, at afdelingen kan gå konkurs, men at man som investor ikke kan miste mere end sit indskud. Læser man endvidere prospektet, så fremgår det også klart, hvilke risikorammer, der er opstillet for afdelingen. Vi finder derfor, at vi har oplyst om risikoen ved denne investering. Vi har også anbefalet, at en investering i denne afdeling højst skulle være et supplement til øvrige investeringer i aktier og obligationer, og at det i den sammenhæng kunne være med til at reducere den samlede risiko i hele éns portefølje. Ligesom vi har frarådet lånefinansiering af investeringer i hedgeafdelinger.

26 26 (Planche 27: Udviklingen i 2008) Investeringen forløb stort set som forventet i starten af 2008 og steg lidt. Men i efteråret gik det galt, og kursen faldt til omkring 20. (Planche 28: Danske realkreditobligationer i modvind i 2008)

27 27 Baggrunden for de store tab ligger i, at renteforskellen mellem realkreditobligationer og statsobligationer blev udvidet helt ekstremt, som det fremgår af figuren. Normalt havde spændet ligget nogenlunde stabilt, men i september og specielt oktober, hvor krisen toppede, faldt danske realkreditobligationer til et uhørt og for alle uventet - lavt niveau, medens statsobligationer steg. Og da vi havde købt realkreditobligationer og solgt statsobligationer, opstod der de store tab. (Planche 29: Variabelt forrentede obligationer) Selv kursen på variabelt forrentede realkreditobligationer, som normalt havde ligget i underkanten af kurs 100, faldt i ekstrem grad til under kurs 94, som det fremgår af figuren. I takt med, at kurserne faldt, skulle vi sælge obligationer for at undgå at overskride rammerne for gearing og risiko. Det skyldes, at egenkapitalen faldt i takt med tabene, og dermed måtte vi sælge obligationer til fortsat faldende kurser i et marked, som var totalt illikvid i oktober. Dvs. at der ikke var ret mange, der ville købe, og hele prisstillelsen på realkreditobligationer blev også suspenderet i pengeinstitutterne. Vi suspenderede også i en periode for handel med beviserne, fordi vi ikke kunne beregne en retvisende værdi af beviserne, og så siger loven, at man skal suspendere for indløsning for ikke at behandle investorerne forskelligt. Lovgivningen kræver, at der offentliggøres en indre værdi mindst hver 14. dag og at indløsning er mulig mindst en gang månedligt, og det har vi kunnet overholde. Vi regnede oprindeligt med, at vi kunne handle dagligt, men det har altså ikke været muligt siden oktober, hvor likviditeten gik ud af markedet.

28 28 En del har spurgt, hvorfor vi ikke reagerede hurtigere og solgte ud i tide. Hertil kan vi blot svare, at hvis vi havde forudset udviklingen, så havde vi selvfølgelig også reageret. Omvendt har nogle også spurgt, hvorfor vi ikke blot beholdt alle obligationerne, som jo nok skal komme op igen, når markederne falder til ro. Og begge spørgsmål er egentlig lige korrekte, idet vi jo også var interesseret i, at vi kunne vinde mest muligt tilbage igen. Men som sagt skal vi i en sådan forening overholde de angivne risikorammer, og derfor måtte vi sælge ud løbende i det faldende marked. Havde vi ikke solgt ud løbende, ville afdelingen formentlig også have tabt hele sin formue og gået konkurs. Som det fremgår af den redegørelse, vi sendte ud i oktober, så har vi tilpasset investeringerne, så vi nu primært investerer i variabelt forrentede obligationer, og vi tror dermed på, at der er skabt et grundlag for at føre afdelingen videre med et fornuftigt grundlag for at tjene noget af det tabte hjem igen over de kommende år. Vi kan i øjeblikket lånefinansiere obligationerne til en meget lav rente og har derfor en høj ekstrarente på obligationerne, som forøges via gearingen. Vi har som følge heraf også opsagt rådgivningsaftalen med Nordic Asset Management og i stedet indgået en aftale med Jyske Bank om rådgivning. Vi mener således, at vi på det tidspunkt vi lavede afdelingen på en rimelig og forsvarlig måde gjorde rede for de risici, der var forbundet med at investere i denne afdeling ud fra den information, der dengang var tilgængelig. Men det er også klart, at selvom ingen havde forestillet sig den udvikling, der senere er indtruffet, og som vel overgår alt hvad nogen har forestillet sig, har denne udvikling været en meget alvorlig lærestreg for os. I det hele taget er jeg sikker på, at vi som de fleste andre, der opererer på de finansielle markeder er blevet noget mere ydmyge overfor udviklingen og forsigtige med vores forudsigelser af hvad der vil ske. Tak Jeg vil slutte med at takke alle fremmødte medlemmer og mine kolleger i bestyrelsen samt medarbejderne i Jyske Invest. Det har været et meget hårdt år for os alle, så jeg ser frem til, at tiderne igen forbedres til gavn for vores afkast.

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013 Bestyrelsens beretning Jeg kan starte med at konstatere, at 2012 blev et overraskende godt investeringsår med flotte afkast til investorerne i Jyske Invest.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

stedet hvor kunden er i centrum Kaj Hansen (KH) og Gertrud Hansen (GH) er begge pensionister, henholdsvis 71 år og 70 år.

stedet hvor kunden er i centrum Kaj Hansen (KH) og Gertrud Hansen (GH) er begge pensionister, henholdsvis 71 år og 70 år. Lillebølle bank A/S stedet hvor kunden er i centrum Kundeprofil. Senest opdateret den 2. november 2007. Kaj Hansen (KH) og Gertrud Hansen (GH) er begge pensionister, henholdsvis 71 år og 70 år. KH og GH

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011 Guide til Nordea Invest Oktober 2011 En nem måde at investere på Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Det vil sige, at rundt regnet hver 7. dansker sparer op via investeringsforening. Næsten

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

mod minusrenter SPECIALRAPPORT BUSINESS Af Eva Marie Aagaard Denne uges specialrapport handler om investering. LÆS PÅ DE NÆSTE SIDER OM

mod minusrenter SPECIALRAPPORT BUSINESS Af Eva Marie Aagaard Denne uges specialrapport handler om investering. LÆS PÅ DE NÆSTE SIDER OM 68 / SPECIALRAPPORT Kampen mod minusrenter BUSINESS SPECIALRAPPORT Af Eva Marie Aagaard emaa@berlingske.dk Denne uges specialrapport handler om investering. LÆS PÅ DE NÆSTE SIDER OM Kampen mod minusrenter

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont Aktiv allokering måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. november Kaotiske markeder ekstrem usikkerhed Investeringskomitéen afholdte onsdag den 9. november ordinært møde. På dette

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet. Ask holme

Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet. Ask holme Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet Ask holme Agenda Finanskrisen set fra offentlighed Hvad skete der? Optakten De gode tider Optakten Bankerne og deres produkter og incitamenter Krisen Systemet

Læs mere

Årsrapport 2008. Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92

Årsrapport 2008. Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Årsrapport 2008 Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Introduktion Hedgeforeningen Jyske Invest Hjemmeside E-mail WWW.Jyskeinvest.dk Jyskeinvest@Jyskeinvest.dk Reg.nr. (Finanstilsynet) 19002

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere