Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006"

Transkript

1 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts April 2006 Info SRØ

2 16. ÅRG. NR. 2 APRIL 2006 Udgivet af Dansk Svømmeunion Region Øst REDAKTION Indlæg der ønskes i Region Øst Info sendes til: Jean-Paul Vandewinkel Lyshøjgårdsvej 91 3.tv Valby Tlf Send meget gerne indlæggene løbende helst pr. . Af hensyn til returnering af evt. fotos vedlægges frankeret kuvert med afsenderadresse. Ekstra eksemplarer af Region Øst Info bedes bestilt inden deadline evt. for hele året. Brug Region Øst Info det er jeres blad, men overhold venligst deadline, tak!! Indhold Leder 3 Opslagstavlen 4 Adresseinformation 5 SRØ Årspris Repræsentantskabsmøde ref. 8 Fagområde i svømning ref. 15 Område 1 udvalgsmøde ref. 18 Område 2 udvalgsmøde ref. 19 Præstø Fjordsvømning DUKA 22 Foråret lader venter på sig... Det gjorde dette nummer af SRØ-Info også, da vi gerne ville have referaterne fra Repræsentantskabsmødet i Roskilde med. Påsken kom også i vejen. Heldigvis gælder det ikke aktiviteterne i svømme-danmark. Jeg modtager mange mails med flotte resultater fra VKM, DM mm. Tillykke til svømmerne og de øvrige involverede. Husk lige 1. maj, deadline for indsendelse af oplysningerne, som ønskes med i den Blå Bibel. God arbejdslyst... Jean-Paul Vandewinkel DEADLINE 2 Nr juli 2006 Nr august 2006 Nr november 2006 Nr januar 2007 Nr marts 2007 Udsendelse: Ca. den 15. i den efterfølgende måned. Oplag: ca eksemplarer SRØs hjemmeside: Klik»Region Øst«link, eller indtast:

3 FORMAND: ARTHUR BRANDER leder EFTER Repræsentantskabsmødet marts 2006 Jeg vil sige tak til alle de fremmødte såvel klubrepræsentanter som alle andre! Det er mit indtryk, at vi fik et redeligt, godt, hyggeligt og konstruktivt repræsentantskabsmøde i år. Repræsentantskabsmøder er - efter min opfattelse - ikke et must mere, alligevel mødte 25 klubber op ( 98 stemmer ), det er ca. 25%. Slet ikke så dårligt! I skal have tak for den interesse og ildhu, I arbejder med til gavn for svømmere på alle niveauer og med alle mulige forskellige interesser! Jeg har fået referater fra de forskellige fagområdemøder. Det fremgår tydeligt, at der ikke har været afholdt nogle rabaldermøder, men at alt er foregået i en rolig, positiv og konstruktiv ånd. At der er liv og evolution, er der ingen tvivl om! Sådan skal det være. Det mest skelsættende, der var langt op til, var uden tvivl tilkendegivelsen af stillingtagen til Visionsgruppens oplæg. Jeg skal ikke her komme ind på punkter i oplægget, men fremdrage nogle konklusioner, som skal bruges i det videre forløb: - Der er sat en proces i gang. - Der er tilkendegivet, at der skal arbejdes videre med de tanker, der ligger i oplægget. - Regionens klubber skal løbende orienteres om udviklingen. - Der skal afholdes tema-/områdemøder i efteråret (det bliver henholdsvis den 5. og 11. oktober). hvor der skal være høringsrunder om emnet. - Jeres kommentarer, ønsker og forslag skal vurderes og om muligt indarbejdes. Der er noget at arbejde med! Stilstand er lig med tilbageskridt! God arbejdslyst til alle! - og tak for jeres deltagelse i og på repræsentantskabsmødet. Med venlig hilsen Arthur Brander 3

4 Opslagstavlen Præstø Fjordsvømning Søndag d. 13. august 2006 Rønne Jubilæumsstævne 3. og 4. juni 2006 Husk deadline 1. maj!!! Dansk Svømmeunion Generalforsamling og 30. april, Idrætshøjskolen, Vejle Her kunne din reklame også have været... Dine reklame har mulighed for at komme med næste gang og blive omdelt til 106 klubber og ca. 100 andre personer med tilknytning til SRØ. SRØ-Info udkommer 5 gange om året med et oplag på ca kopier. Tag kontakt til Kirsten Christiansen på tlf eller Hvad koster det i sort/hvid? 1/4 side 1 gang 1.250,- kr. ; 1 år (5 gange) 1.000,- kr. (rabat 1.250,- kr.) 1/2 side 1 gang 1.500,- kr. ; 1 år (5 gange) 2.000,- kr. (rabat 1.500,- kr.) 1/1 side 1 gang 1.000,- kr. ; 1 år (5 gange) 4.000,- kr. (rabat 1.000,- kr.) 4

5 Adresse Rettelser / Ændringer Overdommer Hanne Spøer Frederikssundsvej 68G, 4.th København NV Tlf eller

6 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen årg. 86, Sakskøbing og omegns Svømmeklub. Region Øst s årspris tildeles en svømmer, der det seneste år har gjort sig særlig positivt bemærket og har været en god repræsentant for svømningen i det østlige Danmark. Prisen går til en svømmer, der i 2005 var førsteårs seniorsvømmer, men som allerede som juniorsvømmer gjorde sig bemærket på de lange distancer. Således blev Jon Thonesen allerede i 2003 Nordisk Juniormester i 1500 m fri. I foråret 2004 kvalificerede han til Europæiske Juniormesterskaber ligeledes i 1500 m fri. I sommerens DM/DJM blev det til medaljer i 400 m og 1500 m fri. Desværre blev Jon ramt af kyssesyge i efteråret 2004 og blev først klar igen til DM på langbane i Odense. Her blev det til sølv i 1500 m fri og bronze i 800 m fri. Ved Danske Mesterskaber på Kortbane i Nærum blev det igen til sølv i 1500 m fri samt en så fin tid i 200 m fri, at han fik tildelt en af Dansk Svømmeunions talentbilletter til Europæiske Mesterskaber på kortbane i Trieste i december. Dette var Jons første deltagelse i et internationalt mesterskab som senior. Han svømmede her en ny flot personlig forbedring i 400 m fri. Tiden fra DMK i 200 m fri viste sig at være med til at kvalificere herrerne 4 x 200 m fri til Verdens Mesterskaberne på kortbane i Shanghai i april I år har Jon allerede deltaget i World Cup i Stockholm og i Wonderful Copenhagen Challenge. Men den helt store opgave i den nære fremtid er selvfølgelig VM i Shanghai, hvor han håber at lave personlige forbedringer. Derudover vil han selvfølgelig også gerne kunne klare kvalifikationskravene til de kommende internationale mesterskaber. I klubben er Jon en rigtig god kammerat, han er en rolig fyr og er med til at skabe en god stemning på holdet. Han er altid villig til at give kammeraterne et par fif til at forbedre træningen. Svømme Region Øst s svømmeudvalg ønsker Jon alt mulig godt for fremtiden. På svømmeudvalgets vegne Jette Sulsbrück, svømmeleder. 6

7 Som tidligere år er sidste frist for indsendelse af stof, der ønskes optaget i Program den 1. maj Materialet modtaget efter deadline kan ikke forventes optaget i programmet. Manuscripter fra sportslige udvalg og til invitationsstævner modtages gerne i digital forme. Det skal sendes til: Jean-Paul Vandewinkel, Lyshøjgårdsvej 91 3.tv., 2500 Valby 7

8 Repræsentantskabsmødet indledes kl Arthur Brander (AB) bød velkommen og fandt det hyggeligt at se flere medlemmer, der normalt ikke træffes på bassinkanten. Opfordrede til afvikling af et hyggeligt møde. AB bød særligt velkommen til Paul Johansen (æresmedlem) Herudover bød AB velkommen til Pia Holmen, Kaj Aagaard, Jesper Dalsgaard og Morten Kjær fra Svømmeunionen samt til Svend Holm, klubvejleder. Dagsordenens punkt 1, valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Mikael Friis Rasmussen (MFR), som blev valgt. MFR takkede for valget og oplyste, at dirigenten kan afsættes i løbet af mødet. Konstaterede at Repræsentantskabsmødet var lovligt varslet, samt at materialet er udsendt som krævet i vedtægterne. MFR konstaterede at forsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Optælling af fremmødte foreninger samt stemmetal. Stemmeoptælling som følger: Område 1 er 9 klubber med 29 stemmer Område 2 er 7 klubber med 26 stemmer Område 3 er 3 klubber med 8 stemmer Område 4 er 6 klubber med 21 stemmer Bestyrelsen 8 stemmer I alt 25 klubber med 92 stemmer Dagsordenens punkt 2a, bestyrelsens beretning. AB aflagde bestyrelsens beretning. AB startede med at henvise til den skriftlige beretning og derudover kom ind på et par andre påtrængende arbejdsopgaver (kom med nogle uddybende bemærkninger). AB fandt, at bestyrelsens arbejde var beskrevet i beretningen. AB fandt derfor, at det der skulle fremhæves, var det sportslige, som udvalgene står for og som udvalgene arbejder samme med klubberne om. AB orienterede om enkelte af de nye kommuners udfordringer. For eksempel var der i Hillerød Kommune opstået debat om hvor mange timer, der skulle afsættes til skolesvømning den nye del af sammenlægningskommunen krævede 2 timer, den gamle ville have 1 ugentlig time. Merudgiften var beregnet til kun at være kr. på årsbasis. Den slags arbejdsopgaver er der utvivlsomt i mange andre af de nye kommuner. 8 Repræsentantskabsmøde Marts 2006 i Roskilde

9 AB fandt at klubberne skal tage kontakt til kommunerne og tilbyde hjælp med viden og erfaring, men samtidig også stille krav. Klubberne kan dette og klubberne bør gøre det. Kommunerne ser meget på økonomien men politikerne skal hjælpes til at indse, at det er nødvendigt at bruge flere penge for at forbedre borgernes sundhed. I den forbindelse kunne der også peges på, at Københavns Kommune er ved at opføre Valby-badeland, men hvorfor ikke også et bassin, der kan bruges til undervisning og konkurrencesvømning? Bellahøj-badet hvorfor ikke den helt rigtige løsning? I Nørre Alslev bygges der en svømmehal, den tages i brug til april. Her har de fem svømmeklubber været på forkant med udviklingen. De har blandt andet arbejdet på et koncept en klub, flere indgange - så de er rustet til Dag 1 - Fint! Køge Svømmeklub er langt fremme med planen om at opføre et 50 meter bassin. For at være kommet så langt har klubben arbejdet sammen med og påvirket kommunen. I Helsingør går debatten på, om man skal opføre flere mindre haller. Her bør klubben gå ind og påvirke med tanker som: Hvor? Hvorfor? Hvordan? til fordel for brugerne, hvilket sandsynligvis vil skabe større aktivitet. Ringsted, er på vej med opførsel af nyt bassin, efter at klubben har deltaget meget aktivt bl.a. sammen med kommunen. Herefter præsenterede AB bestyrelsen, Mari-ann - synkro, Gert - livredning, Niels - sekretær, Kirsten - kursus og en fantastisk arbejdskraft, Tommy - ansvarlig for økonomi, Jette - svømmesektionen og Ole - polo. AB oplyste, at alle bestyrelsesmedlemmer var meget villige til at hjælpe til med arbejdet i klubberne. Herefter stillede MFR såvel den skriftlige som den mundtlige beretning til debat. Jan Urban Hansen, KVIK, fandt at der vedrørende den nye svømmehal på Bellahøj var for lidt plads til tilskuere mv. kun plads til 400 tilskuere. MFR stiller beretningen til afstemning. Beretningen godkendt enstemmigt. Dagsordenens punkt 2b, kursuslederens beretning. Kirsten Christiansen (KC) aflagde beretning for kursusafdelingen. KC fandt at der udover den skriftlige beretning skulle henvises til/gøres opmærksom på: Politik vedrørende pædofili klubberne skal ved ansættelse af medarbejdere/trænere huske at tjekke ansattes strafregister, når de skal beskæftige sig med børn under 15 år. Klubberne skal endvidere huske kurser i ernæringspolitik, idet undervisning i svømning mv. ikke er tilstrækkeligt for at få dygtige svømmere. 9

10 Beklagede at der var aflyste kurser i 2005 det er af hensyn til økonomien nødvendigt med mindst 10 deltagere Official kurser: Opfordrede til deltagelse i kurset modul 4 ledende tidtagere & måldommer skønnede dette nødvendigt KC sluttede med at takke for samarbejdet i Herefter stillede MFR såvel den skriftlige som den mundtlige beretning til debat. Ingen spørgsmål. MFR stiller beretningen til afstemning. Beretningen godkendt. Punktet: Unionens Visionsgruppe fremlægge de tanker, den foreløbig har udarbejdet for Svømmedanmarks fremtid. Inden Jesper Dalsgaard (JD) fremlagde Visionsgruppens tankere blev uddelt sidste udkast af visionsgruppens forslag, 17 sider, 34 plancher. JD startede med oplysning om at gruppen var nedsat for godt et år siden, med repræsentanter fra henholdsvis svømmeunionen samt region øst og vest. JD fandt at de møder (områdemøder) der havde været afholdt i efteråret 2005, 2 møder i Region Øst, 3 møder i Region vest, havde været inspirerende. Herefter gennemgik JD plancherne, og oplyste at visionsgruppen fandt, at der i udspillet bl.a. var lagt vægt på følgende: Nærhed i forhold til klubberne. Serviceniveau skal være bedre. Kontingent til gavn for sporten, mindre til administration. Fremtiden vil byde på flere ad hoc. udvalg til løsning af enkeltopgaver. Bredden opprioriteres. Svømmedanmark foreslås opdelt i 5 regioner, der vil tegne sig således: Område klubber medlemmer i tusinde Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Fremhævede regionsudvalgene i Breddesektionen. Kursusafdelingen: Program tilpasset klubbernes behov. Kurser kører godt i Øst mindre godt i Vest. Får højeste fællesnævner. Materiel: Indtil videre samles materiellet et sted, men placeres formodentlig 2 steder i landet. Pengestrømme: 10

11 Bredde- og materielsektionen koster. Endvidere skal der være penge til regionerne til afvikling af diverse aktiviteter, se planche 20. De 4 mindre sportslige sektioner skal have uændrede bidrag, skal svare til hvad der i dag anvendes i henholdsvis region øst og vest samt i unions regi. Henviste til planche 24 og oplyste, at model tilnærmelsesvis svarer til modellen for Dansk Badmintonforbund, men at DIF s endelig stillingtagen til tilskud manglede. Demokratiske principper, se planche 29, 30, 31 og 32. JD oplyste vedrørende pind 3 i planche 32, at det nødvendigvis ikke behøvede at være formanden. Vedrørende pind 4 blev oplyst, at udvalgsmedlemmerne også kan deltage i breddesektionens møder i året løb. Spørgsmål/kommentarer til visionsgruppens udspil: Claus Lyder, KVIK. Forskelle mellem øst og vest i økonomien (skævt forhold). Hvis en region genererer penge, hvordan fordeles de så? Svar: Pengene bliver i de 5 bredderegioner, dog med en lille udligningsfond. Jan Urban Hansen, KVIK. Forskellige indskud i øst og vest. Svar: Svømmesektionen vurderer Kåre Melby, SNIK polo. Hvordan sikre vi nye ledere ikke falder fra? Finder for stort spring fra klubniveau til region. Der er planlagt 2 regioner på Sjælland men finder at 1 region er nok. Mindretalsbeskyttelse? Kan de små afdelinger miste indflydelse? Svar: Kæmpe udfordring svært i vest. Rekruttering til projekter henviste til clinics som JD fandt var en kæmpe succes. Sjælland regioner: Kæmperegion nærhed forsvinder ved 1 region. Mindretalsbeskyttelse: Ikke væsentligt anderledes end i dag. Inge Skafte Jensen, svømmeudvalg: Finder 1 region i øst for passende. Kirsten Christiansen (KC), Kursus, FU: Finder 1 region i øst for passende. Fandt at en afstand i øst på 100 km. ikke var noget problem, hvorimod KC gav udtryk for, at jyderne mente, en afstand på 50 km. var langt. El-tid: Det er nødvendigt at afsætte det dobbelte beløb. Yderligere møder/områdemøder i efteråret 2006 er nødvendige. Såfremt det besluttes i foråret 2007 at ændre svømmedanmark er det nødvendigt at fastsætte en skæringsdato, f.eks. 1/7-07. Svar: Enig i områdemøder og en skæringsdato. Arthur Brander, FU: kr. til El-tid ikke tilstrækkelig, når henses til anlæg i vest. Anne Kruse, Lyngby: Hvad skal breddesektionen beskæftige sig med? Nye ledere hvordan rekrutteres 11

12 disse hvordan sælges varen? Hvad skal de 5 bredderegioner beskæftige sig med? Svar: ved Morten Kjær: Se planche 11. Frivillig del, enkeltopgaver. Konsulenterne skal hjælpe klubbernes bestyrelser. Forskellige forslag som klubberne ikke kender i dag. Claus Lyder, KVIK: Faremoment? hvordan bliver sub-eliten tilgodeset? Svar: Arbejdet skal fortsat udføres i de 5 bredderegioner (DIF skal være med på ideen derfor breddesektionen) Anni Brander: Øget serviceniveau kræver at unionskontoret skal være bedre, skal der ansættes flere? Tilhænger af 1 region i øst. Svar: Serviceniveauet forbedres ved økonomisk større del til stævner og del til konsulenter mindre del til administration. Peter Schmidt, Glostrup: Går ind for 2 områder på Sjælland, da stævner ofte benyttes af områdets Klubber. De 4 mindre områder trækker på hinanden? Svar: Sp. 2. Forslag om at de mindre områder mødes 1-2 gange om året. Nyt program i en klub trækker på konsulenter og andre klubber. Ole Løgsted, Polo: Finder at der er udvikling på Sjælland måske mindre i Jylland MFR ønskede afklaring overfor Svømmeunionen, visionsgruppen og SRØ om der skulle arbejdes videre på visionerne. Afstemningen vejledende for Svømmeunionen mv. 7 undlod at stemme (repræsentanter fra 4 klubber) 85 stemte for fortsat arbejde med visionerne (heraf 77 repræsentanter fra 21 klubber) Dagsordenens punkt 3, kassereren aflægger det reviderede regnskab Økonomiansvarlig Tommy Jensen (TJ) aflægger det reviderede regnskab MFR efterlyser spørgsmål til regnskabet Bjarne Frederiksen, Frederiksværk: Fald i beholdning af værdipapirer er de udtrukket? Svar: Nogle udtrukket og andre solgt. Salg nødvendiggjort for at have en kontant beholdning, der var tilstrækkelig stor. MFR lægger regnskabet ud til godkendelse. Regnskabet godkendes enstemmigt. Dagsordenens punkt 4, kassereren orienterer om budget Økonomiansvarlig TJ orienterer om budgettet Budgettet skal efterleves, underskud med kr. TJ oplyste på spørgsmål om årsagen til stigning i medlemsafgifter, når klubberne 12

13 ikke har indberettet medlemstal, at de klubber der ikke har indberettet medlemstal til DIF sættes skønsmæssigt ud fra sidste års indberetning/skøn + en skønnet stigning i medlemstal. Herudover er medlemsafgiften steget fra 8 kr. til 9. kr. pr. medlem. TJ oplyste endvidere at bestemmelsen vedrørende betaling af regning nu vil blive strammet op så bestemmelserne herom overholdes, dvs. at en regning skal betale inden 1 måned fra modtagelsen. Budgettet taget til efterretning. Dagsordenens punkt 5, fastsættelse af medlems- og kontingentafgifter for det kommende år (2007) Kontingent fastholdes, dvs. 9 kr. pr. medlem og 200 kr. i foreningskontingent (passive klubber / foreninger, 100 kr.) Forsamlingen accepterer det foreslåede. Dagsordenens punkt 3, behandling af indkomne forslag Bestyrelsen fremlægger et forslag til ajourføring af Regionens vedtægter. MFR oplyste at der skulle stemmes om forslag til hver enkelt rettelse og til hver enkelt forslag til ændring af vedtægterne. Jf. vedtægternes 15 skal 2/3 af de tilstedeværende stemmer stemme for ændringen. Da der var 92 stemmeberettigede skulle således mindst 62 stemme for ændringen. MFR fandt at der alene skulle stemmes en gang om ændring af erstatning af kasserer med økonomiansvarlig. Resultatet af behandlingen af de enkelte ændringsforslag blev herefter: 18 i indholdsfortegnelsen slettes.vedtaget med alle stemmer 5 kassereren ændres til økonomiansvarlig Vedtaget med alle stemmer 9 nr. 10, 3 og 4, 12 og 13 kassereren ændres til den økonomiansvarlige Vedtaget med alle stemmer 11 formanden vælges også som SRØ s repræsentant i Dansk Svømmeunion s bestyrelse 1. medlem valgt til Dansk Svømmeunions bestyrelse - slettes. 1 stemmeberettiget fandt det uheldigt at man fremover afskar andre end formanden i at blive valgt til medlem af Dansk Svømmeunions bestyrelse, hvorfor den stemmeberettigede fandt at forslaget skulle frafaldes. 68 stemmer stemte for, 1 stemme imod og 7 stemmer undlod at stemme. Forslaget vedtaget 11 forretningsudvalg ændres fra, formand, næstformand, kasserer, sekretær og repræsentanten i Dansk Svømmeunions bestyrelse ændrestil, formand, næstformand, sekretær, økonomiansvarlige og kursuslederen. Vedtaget med alle stemmer 17 nr. 2, midler ændres til materiel og som nyt nr. 3, likvide midler tilfalder Regionens foreninger. 13

14 1 stemmeberettiget fandt at region øst s midler fortsat skal gå til Dansk Svømmeunion, og efter 2 stemmeberettigede havde tilsluttet siguændrede vedtægter frafaldt bestyrelsen den foreslåede vedtægtsændring. 17 forbliver herefter uændret Dagsordenens punkt 7, valg af bestyrelse Formand: ikke på valg i å. Arthur Brander har indvilliget i at tage endnu et år. Blev valgt På valg er (ifølge vedtægterne 13, stk. 4): Bestyrelsen foreslår: a) Næstformand for 2 år, Finn Gustafsson Blev genvalgt b) Økonomiansvarlig for 2 år, Tommy Jensen Blev genvalgt c) Svømmeleder for 2 år, Jette Sulsbrück Blev genvalgt d) Synkroleder for 2 år, Mari-ann Petersen Blev genvalgt e) Kursusleder for 2 år, Kirsten Christiansen Blev genvalgt Dagsordenens punkt 8, valg af kursusudvalget for 1 år Maj-Britt Mikkelberg, Herlev Svømning Blev valgt Dagsordenens punkt 9, valg af faste udvalg for 1 år El-tidtagning, Karsten Elm-Heintz Blev genvalgt Dagsordenens punkt 10, valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år Revisor, Per Eriksen Blev genvalgt Revisor, René Morsing Blev genvalgt Revisorsupleant, Jakob Heckermann Larsen Blev genvalgt Dagsordenens punkt 11, eventuelt Dirigenten, takkede for god ro og orden under mødet. Formanden, takker for fremmødet, takkede Mikael Friis Rasmussen for at have ledet generalforsamlingen på bedste vis og ønsker alle en fortsat god dag. Videre opfordrede formanden foreningens fremmødte medlemmer til at reservere dato 10. marts 2007 for endnu engang at kunne deltage i SRØ s repræsentantskabsmøde. Roskilde den 18. marts 2006 Referent, Niels Gammelgaard 14

15 Fagområde i svømning Marts 2006 i Roskilde Ad pkt. 1) Valg af dirigent Optælling af repræsenterede foreninger og stemmetal Morten Kjær forslås og vælges. Han konstaterer, at formalia m.h.t. varsling er i orden, og at fagområdemødet derfor er lovligt og beslutningsdygtigt. Der er repræsentanter for 23 foreninger, stemmetal 46. Ad pkt. 2) Svømmelederen aflægger beretning: ::// Vi har igen i år brugt en del tid på at tale om den fremtidige struktur i Dansk Svømning. Nu håber vi, at der så vil komme noget godt ud af alle anstrengelserne, og at det vil medføre, at klubberne bliver tilfredse. På vores møder med områdeudvalgene, har vi brugt en del tid på kommunalreformen. Nogle klubber har fortalt om rigtigt gode overvejelser og samarbejde blandt klubber i den kommende storkommune. Vores samarbejde med DUKA har også fungeret godt i året, der er gået. Det betyder ikke, at der ikke stadig kan arbejdes mere med at få flere klubber til at afholde indledende stævner. Vi har også drøftet DUKA s struktur, når nu amterne nedlægges. Tilslutningen til områdeårgangsmesterskaberne er fin og stævnerne bliver afholdt med stor tilfredshed fra deltagernes side og fra vores side. Vi takker klubberne for, at vi altid har nogen, der vil afholde mesterskaberne. Turneringerne har haft en god tilslutning i den forløbne sæson. Men vi vil meget gerne have flere med. Vi synes, det er en rigtig god måde at øve de små svømmere i at være til stævne udenbys. Vi ved godt, at vi ikke er gode til at få oplysningerne ud på hjemmesiden. Men jeg lover, at i næste sæson vil det fungere perfekt. Det årlige turneringsplanlægningsmøde er tirsdag den 25. april i Idrættens Hus. Jeg vil anbefale at man tilmelder sig og møder op, da det er vigtigt, at være til stede i forbindelse med kredsdannelse og placering af stævner. Tilmeldingsblanketten kan tages med hjem i dag. Regionsmatchen skal afholdes hos os i år, så i den forbindelse efterlyser vi en klub, der vil være med til at arrangere stævnet og som selvfølgelig har en svømmehal. Regionens tilbudstur gik igen her i januar til Luxembourg. Turen er et stort hit for deltagerne. Men vi kan godt ærgre os over, at der ikke er flere klubber, der sender svømmere med. Det var jo netop meningen, at hvis en klub havde 2-3 svømmere, 15

16 der kunne få glæde af et stævne i udlandet, så kunne vi arrangere det, i stedet for at klubben skulle finde et stævne for alle konkurrencesvømmerne. Næste år bliver det ikke Luxembourg, da Grand Prix 1 ligger i samme weekend. Vedr. antal deltagere, har bestyrelsen i regionen anbefalet, at en enkelt klub kan have 8 deltagere med tilskud. Hvis klubber så ønsker flere deltagere, kan det lade sig gøre, hvis der er plads, og hvis de vil betale den fulde pris. Man skal selv følgelig også opfylde kriterierne for at deltage og eventuelle kravtider ved stævnet. Igen i år blev Regionens årspris uddelt ved langbanemesterskabet. Denne gang gik prisen til Jon Thonesen fra Sakskøbing. I den forbindelse vil jer endnu en gang erindre jer om, at I skal huske at indstille jeres gode svømmere. Hermed vil jeg give ordet til udvalgslederne, Connie Florin, Anni brander og Bjarne Frederiksen for at give jer nogle ord med på vejen. Men inden da vil jeg slutte af med at takke jer for et godt samarbejde i det forløbne år. Det er altid rart og hyggeligt at være sammen med jer. //:: Kvik Kastrup melder sig som mulig arrangør af Regionsmatchen. Vil melde tilbage til Jette Sulsbrück. Connie Florin opfordrer klubberne til at bruge samme navn på svømmerne i stævneanmeldelse og licensdatabasen, da det giver store problemer med at identificere svømmerne. Hun beder endvidere om, at man laver flere stævneanmeldelsesfiler, når man anmelder til stævner, hvor flere årgange svømmer sammen (f.eks. årgangsmesterskaber). Det er endvidere vigtigt at markere, om anmeldelsestiden er en kortbane- eller langbanetid, da WinGrodan selv omregner evt. langbanetider, når der anmeldes til et kortbanemesterskab. Hun takker i øvrigt klubberne for samarbejdet. Anni Brander: Det går godt i Region Øst. 30 deltagere har meldt sig til at deltage i VM. Hun pointerer, at der ved mastersarrangementer gælder samme regler for officialsanmeldelse som for alle andre mesterskaber. Bjarne Frederiksen beklager, at hjemmesiden ikke har været opdaterer mht turneringsresultater, men han lover bod og bedring i fremtiden. Beretningen tages til efterretning og godkendes i øvrigt uden bemærkninger. Ad pkt. 3) Orientering om udvalgets seneste regnskab samt budget for indeværende år Jette Sulsbrück forelægger udvalgets regnskab og budget og kommenterer enkelte punkter. Regnskab og budget godkendes herefter. 16

17 Ad pkt. 4) Behandling af indkomne forslag Ingen. Ad pkt. 5) Valg af svømmeleder for 2 år Jette Sulsbrück genvælges. Ad pkt. 6) Valg af udvalgsmedlemmer iht 13 stk. 1 a) 1 mesterskabsansvarlig for 2 år Connie Florin genvælges. b) 1 mastersansvarlig for 2 år Anni Brander genvælges. Ad pkt. 7) Eventuelt Jette Sulsbrück og Poul Ellegaard orienterer om det pågående samarbejde mellem Svømme Region Øst og DUKA. Poul Ellegaard mener dog, at en sammenlægning af de to organisationer ikke er lige om hjørnet, dertil er kulturerne for forskellige. Kvik Kastrup, opfordrer klubberne til at benytte tilbudsturen. De orienterer om, at de søndag afholder en bymatch mellem København og Malmø. Ishøj gør opmærksom på, at de afholder nålestævne og efterlyser tilmeldinger fra naboklubber. Jette Sulsbrück orienterer om mesterskabsdatoer for Endvidere er en foreløbig stævnekalender for 2008 tilgængelig på Unionens hjemmeside. Lyngby Svømmeklub orienterer om, at Lyngby Open 2007 afholdes 3.-4.juni. Jette Sulsbrück takker Jean-Paul Vandewinkel for hans arbejde i område 2, da han nu er udtrådt af udvalget. Takker endvidere Morten Kjær for veludført arbejde. Herefter afslutter Morten Kjær og Jette Sulsbrück mødet. Kirsten Bitsch, sekretær 17

18 Område 1 udvalgsmøde Marts 2006 i Roskilde Ad pkt. 1) Valg af dirigent. Optælling af repræsenterede foreninger og stemmetal Lene Madegaard vælges som dirigent. Der er 11 repræsentanter fra 8 klubber (Køge, Hvidovre, Ishøj, Greve, Sakskøbing, Nykøbing F., Vordingborg og Ældre i bevægelse) og 5 udvalgsmedlemmer. Ad pkt. 2) Områdeudvalgslederen aflægger beretning Inge Skafte Jensen omtaler kravtidsstævne, Område Årgangsmesterskab og opsamlingstidtagerkurser. Det pointeres i den forbindelse, at tidtagerkursus indeholder meget andet end tidtagning og rettelig burde benævnes som stævnefunktionskursus inkl. tidtagning. Der har tilsyneladende ikke været interesse for tilbuddet om en række Mikrostævner, som er udarbejdet på baggrund af områdeudvalgsmødet sidste år. Klubberne angiver flere årsager hertil bl.a. store geografiske afstande. Nogle klubber har selv arrangeret sådanne sammen med naboklubber fint. Der opfordres til, at man fortsætter med dette, og man er velkomne til at benytte konceptet, som er udarbejdet af områdeudvalget. Ishøj omtaler problemer med at skaffe officials og instruktører, og Hvidovre har problemer med at skaffe trænere. MHT til det nyligt afholdte OmrådeÅrg.Mesterskab i Nykøbing F. anbefaler Nick Holm-Olsen fra Vordingborg, at hele halkomplekset lukkes for offentligheden aht pladsforholdene. Ulla Thorup fra Hvidovre nævner, at man også er begyndt at få problemer med at få svømmehallen stillet til rådighed. Mht til festlige indslag og småkonkurrencer i forbindelse med OmrådeÅrg.Mesterskaberne opfordrer Køge til, at man fortsætter med disse. Ad pkt. 3) Behandling af indkomne forslag Ingen. Ad pkt. 4) Valg af områdeleder for 2 år, som tiltræder Svømmeudvalget Ikke på valg i år. Ad pkt. 5) Valg af mindst 3 udvalgsmedlemmer for 1 år Kirsten Christiansen, Anni Brander, Birte Thonesen og Kirsten Bitsch genvælges. Ad pkt. 6) Eventuelt Det er et stigende problem, at klubberne opkræves kontante beløb som kompensation for lukning af svømmehallen i forbindelse med lukning af svømmehallen ved stævneafvikling. 18

19 Nick Holm-Olsen, Vordingborg, omtaler, at der netop er stiftet et idrætsråd i NyVordingborg kommune. Kirsten Christiansen, Ældre i bevægelse, opfordrer klubberne til at tænke over, hvordan idrætsverdenen, her svømningen, ser ud om 10 år: hvilke aktiviteter udbydes? Nick Holm-Olsen orienterer om, at man netop har taget fat på dette emne i Vordingborg. Lene Madegaard omtaler skolesvømningsprojektet i Birkerød. Greve orienterer om, at de har indgået samarbejde en skolesvømningslærer om afholdelse af DUKA-arrangement. Inge Skafte Jensen takker herefter Lene Madegaard for veludført arbejde og forsamlingen for god ro og orden. Kirsten Bitsch, referent Område 2 udvalgsmøde Marts 2006 i Roskilde Ad pkt. 1) Valg af dirigent. Ingen dirigent valgt. Jean-Paul Vandewinkel leder mødet. Der er 7 repræsentanter fra 5 klubber (GI40, Glostrup, MK31, Ringsted SK og Slagelse SK), 1 repræsentant fra DUKA og 1 udvalgsmedlem. Ad pkt. 2) Områdeudvalgslederen aflægger beretning Formand Jean-Paul Vandewinkel omtaler de sædvanlige aktiviteter. Område 2 har fortsat et godt samarbejde med område 1 og begge område er stort set fælles om mødeaktiviteter og arrangementer, bl.a. et godt kravtidsstævne i Stevns, trods EDB-problemer. Område Årgangsmesterksaber blev for 2. år i træk afviklet i Vesterbro svømmehal. Der var omkring 1400 starter og stævnet blev vellykket. Ros til arrangørerne. Ad pkt. 3) Behandling af indkomne forslag Ingen. Ad pkt. 4) Valg af områdeleder for 2 år, som tiltræder Svømmeudvalget Ad pkt. 5) Valg af mindst 3 udvalgsmedlemmer for 1 år Udvalget består pt. kun af 2 medlemmer, nemlig områdeleder Jean-Paul Vandewinkel og udvalgsmedlem Lise Jørgensen fra Glostrup. Begge meddeler at de ikke ønsker genvalg. Dette efterlader område 2 udvalg uden en eneste repræsentant i organisationen. 19

20 Der er i de seneste mange år forsøgt at få fat i flere medlemmer, uden succes. Der blev en længere positiv debat om dette rekruteringsproblem, hvad arbejdet i udvalget består af, den nuværende organisation, den kommende struktur ændring, samarbejde med område 1. Især samarbejdet med område 1 har stor interesse, da dette kan bidrage til en overlevelse af område 2. Den største opgave som udvalget skal løse alene er at finde arrangører til områdets Årgangsmesterskaberne. I denne forbindelse meldte GI40 sig igen som arrangør til mesterskaberne i 2007 og Ringsted Svømmeklub meldte sig til at afholde mesterskaberne i Tak til GI40 og Ringsted. Ingen ønskede at tiltræde som områdeleder, da de ikke havde mulighed for at tiltræde som føl. Peter Schmidt, Glostrup, ville gerne melde sig til udvalgsarbejdet, dog betinget af, at der fandtes 2 andre medkandidater, da han ikke ønskede at kaste sig alene i dette arbejde. Jørgen B Larsen, Slagelse meldte sig som 2. kandidat. Der kom ingne 3. kandidat men GI40 mente muligvis at kunne finde et emne i klubben. Forsamlingen foreslår, at de 2 kandidater slår sig sammen med område 1. Ad pkt. 6) Eventuelt God debat om rekruttering af nye konkurrencesvømmere. I Ringsted arrangeres 2 stævner om året for alle medlemmer. Her er som regel mulighed for at se på svømmere og tale med deres forældre. De får tilbud en forsøgsperiode på 3 måneder, 1 gang om ugen, uden at miste deres plads på undervisningsholdet. Der er vigtig at svømmeskolen og konkurrence afdelingen har en god dialog og afstemmer forventningerne. Konkurrencesvømmerne skal gøre sig mere synlige. De kan hjælpe de små ved deres arrangementer. De små har noget at se op til. De fleste steder anvendes konkurrencesvømmere som træner-føl. Der er også problemer med at rekruttere frivillige efter konkurrenceafdelingen. I Glostrup får ungerne udleveret deres nåle i forbindelse med generalforsamling, hvor de har mulighed for kontakt med forældrene. Emnet kontrakter til instruktørerne kom også på banen. Det anbefales på det kraftigste at have sådanne forhold på plads, f.eks. med en standard DIF-kontrakt. På vejen af klubberne i område 2 takker Tommy Jensen, Jean-Paul for hans arbejde i udvalget. Jean-Paul Vandewinkel takker forsamlingen for god ro og orden. Jean-Paul Vandewinkel, referent 20

SRØ. Info. Juni 2006. Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst...

SRØ. Info. Juni 2006. Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst... Info SRØ 3 2006 Juni 2006 Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst... 16. ÅRG. NR. 3 JUNI 2006 Udgivet af Dansk Svømmeunion Region Øst Indhold Leder 3 Opslagstavlen 4 Adresseinformation

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

SRØ INFO. Sidste nummer

SRØ INFO. Sidste nummer SRØ INFO Traditionen med at give hinanden gaver i julen er en gammel tradition. Siden middelalderen har børnene fået julegaver af deres forældre i form af en lille portion julebag, - klejner, pebernødder,

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Ganløse Svømmeklub (GSK) - Mødeprotokol. Dagsorden I henhold til klubbens vedtægter 5.5.

Ganløse Svømmeklub (GSK) - Mødeprotokol. Dagsorden I henhold til klubbens vedtægter 5.5. Ganløse Svømmeklub Dato:11.SEP 2010 Emne: Generalforsamling - Mødeprotokol Kl. 1000-1230 Sted: Ganløsehallen klub lokale Side: 1 (3) Deltagere: Fra bestyrelsen: Udarbejdet af/dato: JR/11. SEP 2010, Fremmødte

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION NUVÆRENDE 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM 26/8-2012 Velkommen Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM Aktivitetskalender for efterår 2012 / forår 2013. Hvorfor ser den sådan ud? Hvor ser jeg om mit barn har kravtider til mesterskabsstævnerne? Officials

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode:

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode: Generalforsamling 2009 Dagsorden og referat generalforsamling GENERALFORSAMLING I VEJEN SVØMMEKLUB TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 2009 KL. 19.00 I VEJEN IDRÆTSCENTER DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent (og referant)

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere