Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006"

Transkript

1 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts April 2006 Info SRØ

2 16. ÅRG. NR. 2 APRIL 2006 Udgivet af Dansk Svømmeunion Region Øst REDAKTION Indlæg der ønskes i Region Øst Info sendes til: Jean-Paul Vandewinkel Lyshøjgårdsvej 91 3.tv Valby Tlf Send meget gerne indlæggene løbende helst pr. . Af hensyn til returnering af evt. fotos vedlægges frankeret kuvert med afsenderadresse. Ekstra eksemplarer af Region Øst Info bedes bestilt inden deadline evt. for hele året. Brug Region Øst Info det er jeres blad, men overhold venligst deadline, tak!! Indhold Leder 3 Opslagstavlen 4 Adresseinformation 5 SRØ Årspris Repræsentantskabsmøde ref. 8 Fagområde i svømning ref. 15 Område 1 udvalgsmøde ref. 18 Område 2 udvalgsmøde ref. 19 Præstø Fjordsvømning DUKA 22 Foråret lader venter på sig... Det gjorde dette nummer af SRØ-Info også, da vi gerne ville have referaterne fra Repræsentantskabsmødet i Roskilde med. Påsken kom også i vejen. Heldigvis gælder det ikke aktiviteterne i svømme-danmark. Jeg modtager mange mails med flotte resultater fra VKM, DM mm. Tillykke til svømmerne og de øvrige involverede. Husk lige 1. maj, deadline for indsendelse af oplysningerne, som ønskes med i den Blå Bibel. God arbejdslyst... Jean-Paul Vandewinkel DEADLINE 2 Nr juli 2006 Nr august 2006 Nr november 2006 Nr januar 2007 Nr marts 2007 Udsendelse: Ca. den 15. i den efterfølgende måned. Oplag: ca eksemplarer SRØs hjemmeside: Klik»Region Øst«link, eller indtast:

3 FORMAND: ARTHUR BRANDER leder EFTER Repræsentantskabsmødet marts 2006 Jeg vil sige tak til alle de fremmødte såvel klubrepræsentanter som alle andre! Det er mit indtryk, at vi fik et redeligt, godt, hyggeligt og konstruktivt repræsentantskabsmøde i år. Repræsentantskabsmøder er - efter min opfattelse - ikke et must mere, alligevel mødte 25 klubber op ( 98 stemmer ), det er ca. 25%. Slet ikke så dårligt! I skal have tak for den interesse og ildhu, I arbejder med til gavn for svømmere på alle niveauer og med alle mulige forskellige interesser! Jeg har fået referater fra de forskellige fagområdemøder. Det fremgår tydeligt, at der ikke har været afholdt nogle rabaldermøder, men at alt er foregået i en rolig, positiv og konstruktiv ånd. At der er liv og evolution, er der ingen tvivl om! Sådan skal det være. Det mest skelsættende, der var langt op til, var uden tvivl tilkendegivelsen af stillingtagen til Visionsgruppens oplæg. Jeg skal ikke her komme ind på punkter i oplægget, men fremdrage nogle konklusioner, som skal bruges i det videre forløb: - Der er sat en proces i gang. - Der er tilkendegivet, at der skal arbejdes videre med de tanker, der ligger i oplægget. - Regionens klubber skal løbende orienteres om udviklingen. - Der skal afholdes tema-/områdemøder i efteråret (det bliver henholdsvis den 5. og 11. oktober). hvor der skal være høringsrunder om emnet. - Jeres kommentarer, ønsker og forslag skal vurderes og om muligt indarbejdes. Der er noget at arbejde med! Stilstand er lig med tilbageskridt! God arbejdslyst til alle! - og tak for jeres deltagelse i og på repræsentantskabsmødet. Med venlig hilsen Arthur Brander 3

4 Opslagstavlen Præstø Fjordsvømning Søndag d. 13. august 2006 Rønne Jubilæumsstævne 3. og 4. juni 2006 Husk deadline 1. maj!!! Dansk Svømmeunion Generalforsamling og 30. april, Idrætshøjskolen, Vejle Her kunne din reklame også have været... Dine reklame har mulighed for at komme med næste gang og blive omdelt til 106 klubber og ca. 100 andre personer med tilknytning til SRØ. SRØ-Info udkommer 5 gange om året med et oplag på ca kopier. Tag kontakt til Kirsten Christiansen på tlf eller Hvad koster det i sort/hvid? 1/4 side 1 gang 1.250,- kr. ; 1 år (5 gange) 1.000,- kr. (rabat 1.250,- kr.) 1/2 side 1 gang 1.500,- kr. ; 1 år (5 gange) 2.000,- kr. (rabat 1.500,- kr.) 1/1 side 1 gang 1.000,- kr. ; 1 år (5 gange) 4.000,- kr. (rabat 1.000,- kr.) 4

5 Adresse Rettelser / Ændringer Overdommer Hanne Spøer Frederikssundsvej 68G, 4.th København NV Tlf eller

6 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen årg. 86, Sakskøbing og omegns Svømmeklub. Region Øst s årspris tildeles en svømmer, der det seneste år har gjort sig særlig positivt bemærket og har været en god repræsentant for svømningen i det østlige Danmark. Prisen går til en svømmer, der i 2005 var førsteårs seniorsvømmer, men som allerede som juniorsvømmer gjorde sig bemærket på de lange distancer. Således blev Jon Thonesen allerede i 2003 Nordisk Juniormester i 1500 m fri. I foråret 2004 kvalificerede han til Europæiske Juniormesterskaber ligeledes i 1500 m fri. I sommerens DM/DJM blev det til medaljer i 400 m og 1500 m fri. Desværre blev Jon ramt af kyssesyge i efteråret 2004 og blev først klar igen til DM på langbane i Odense. Her blev det til sølv i 1500 m fri og bronze i 800 m fri. Ved Danske Mesterskaber på Kortbane i Nærum blev det igen til sølv i 1500 m fri samt en så fin tid i 200 m fri, at han fik tildelt en af Dansk Svømmeunions talentbilletter til Europæiske Mesterskaber på kortbane i Trieste i december. Dette var Jons første deltagelse i et internationalt mesterskab som senior. Han svømmede her en ny flot personlig forbedring i 400 m fri. Tiden fra DMK i 200 m fri viste sig at være med til at kvalificere herrerne 4 x 200 m fri til Verdens Mesterskaberne på kortbane i Shanghai i april I år har Jon allerede deltaget i World Cup i Stockholm og i Wonderful Copenhagen Challenge. Men den helt store opgave i den nære fremtid er selvfølgelig VM i Shanghai, hvor han håber at lave personlige forbedringer. Derudover vil han selvfølgelig også gerne kunne klare kvalifikationskravene til de kommende internationale mesterskaber. I klubben er Jon en rigtig god kammerat, han er en rolig fyr og er med til at skabe en god stemning på holdet. Han er altid villig til at give kammeraterne et par fif til at forbedre træningen. Svømme Region Øst s svømmeudvalg ønsker Jon alt mulig godt for fremtiden. På svømmeudvalgets vegne Jette Sulsbrück, svømmeleder. 6

7 Som tidligere år er sidste frist for indsendelse af stof, der ønskes optaget i Program den 1. maj Materialet modtaget efter deadline kan ikke forventes optaget i programmet. Manuscripter fra sportslige udvalg og til invitationsstævner modtages gerne i digital forme. Det skal sendes til: Jean-Paul Vandewinkel, Lyshøjgårdsvej 91 3.tv., 2500 Valby 7

8 Repræsentantskabsmødet indledes kl Arthur Brander (AB) bød velkommen og fandt det hyggeligt at se flere medlemmer, der normalt ikke træffes på bassinkanten. Opfordrede til afvikling af et hyggeligt møde. AB bød særligt velkommen til Paul Johansen (æresmedlem) Herudover bød AB velkommen til Pia Holmen, Kaj Aagaard, Jesper Dalsgaard og Morten Kjær fra Svømmeunionen samt til Svend Holm, klubvejleder. Dagsordenens punkt 1, valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Mikael Friis Rasmussen (MFR), som blev valgt. MFR takkede for valget og oplyste, at dirigenten kan afsættes i løbet af mødet. Konstaterede at Repræsentantskabsmødet var lovligt varslet, samt at materialet er udsendt som krævet i vedtægterne. MFR konstaterede at forsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Optælling af fremmødte foreninger samt stemmetal. Stemmeoptælling som følger: Område 1 er 9 klubber med 29 stemmer Område 2 er 7 klubber med 26 stemmer Område 3 er 3 klubber med 8 stemmer Område 4 er 6 klubber med 21 stemmer Bestyrelsen 8 stemmer I alt 25 klubber med 92 stemmer Dagsordenens punkt 2a, bestyrelsens beretning. AB aflagde bestyrelsens beretning. AB startede med at henvise til den skriftlige beretning og derudover kom ind på et par andre påtrængende arbejdsopgaver (kom med nogle uddybende bemærkninger). AB fandt, at bestyrelsens arbejde var beskrevet i beretningen. AB fandt derfor, at det der skulle fremhæves, var det sportslige, som udvalgene står for og som udvalgene arbejder samme med klubberne om. AB orienterede om enkelte af de nye kommuners udfordringer. For eksempel var der i Hillerød Kommune opstået debat om hvor mange timer, der skulle afsættes til skolesvømning den nye del af sammenlægningskommunen krævede 2 timer, den gamle ville have 1 ugentlig time. Merudgiften var beregnet til kun at være kr. på årsbasis. Den slags arbejdsopgaver er der utvivlsomt i mange andre af de nye kommuner. 8 Repræsentantskabsmøde Marts 2006 i Roskilde

9 AB fandt at klubberne skal tage kontakt til kommunerne og tilbyde hjælp med viden og erfaring, men samtidig også stille krav. Klubberne kan dette og klubberne bør gøre det. Kommunerne ser meget på økonomien men politikerne skal hjælpes til at indse, at det er nødvendigt at bruge flere penge for at forbedre borgernes sundhed. I den forbindelse kunne der også peges på, at Københavns Kommune er ved at opføre Valby-badeland, men hvorfor ikke også et bassin, der kan bruges til undervisning og konkurrencesvømning? Bellahøj-badet hvorfor ikke den helt rigtige løsning? I Nørre Alslev bygges der en svømmehal, den tages i brug til april. Her har de fem svømmeklubber været på forkant med udviklingen. De har blandt andet arbejdet på et koncept en klub, flere indgange - så de er rustet til Dag 1 - Fint! Køge Svømmeklub er langt fremme med planen om at opføre et 50 meter bassin. For at være kommet så langt har klubben arbejdet sammen med og påvirket kommunen. I Helsingør går debatten på, om man skal opføre flere mindre haller. Her bør klubben gå ind og påvirke med tanker som: Hvor? Hvorfor? Hvordan? til fordel for brugerne, hvilket sandsynligvis vil skabe større aktivitet. Ringsted, er på vej med opførsel af nyt bassin, efter at klubben har deltaget meget aktivt bl.a. sammen med kommunen. Herefter præsenterede AB bestyrelsen, Mari-ann - synkro, Gert - livredning, Niels - sekretær, Kirsten - kursus og en fantastisk arbejdskraft, Tommy - ansvarlig for økonomi, Jette - svømmesektionen og Ole - polo. AB oplyste, at alle bestyrelsesmedlemmer var meget villige til at hjælpe til med arbejdet i klubberne. Herefter stillede MFR såvel den skriftlige som den mundtlige beretning til debat. Jan Urban Hansen, KVIK, fandt at der vedrørende den nye svømmehal på Bellahøj var for lidt plads til tilskuere mv. kun plads til 400 tilskuere. MFR stiller beretningen til afstemning. Beretningen godkendt enstemmigt. Dagsordenens punkt 2b, kursuslederens beretning. Kirsten Christiansen (KC) aflagde beretning for kursusafdelingen. KC fandt at der udover den skriftlige beretning skulle henvises til/gøres opmærksom på: Politik vedrørende pædofili klubberne skal ved ansættelse af medarbejdere/trænere huske at tjekke ansattes strafregister, når de skal beskæftige sig med børn under 15 år. Klubberne skal endvidere huske kurser i ernæringspolitik, idet undervisning i svømning mv. ikke er tilstrækkeligt for at få dygtige svømmere. 9

10 Beklagede at der var aflyste kurser i 2005 det er af hensyn til økonomien nødvendigt med mindst 10 deltagere Official kurser: Opfordrede til deltagelse i kurset modul 4 ledende tidtagere & måldommer skønnede dette nødvendigt KC sluttede med at takke for samarbejdet i Herefter stillede MFR såvel den skriftlige som den mundtlige beretning til debat. Ingen spørgsmål. MFR stiller beretningen til afstemning. Beretningen godkendt. Punktet: Unionens Visionsgruppe fremlægge de tanker, den foreløbig har udarbejdet for Svømmedanmarks fremtid. Inden Jesper Dalsgaard (JD) fremlagde Visionsgruppens tankere blev uddelt sidste udkast af visionsgruppens forslag, 17 sider, 34 plancher. JD startede med oplysning om at gruppen var nedsat for godt et år siden, med repræsentanter fra henholdsvis svømmeunionen samt region øst og vest. JD fandt at de møder (områdemøder) der havde været afholdt i efteråret 2005, 2 møder i Region Øst, 3 møder i Region vest, havde været inspirerende. Herefter gennemgik JD plancherne, og oplyste at visionsgruppen fandt, at der i udspillet bl.a. var lagt vægt på følgende: Nærhed i forhold til klubberne. Serviceniveau skal være bedre. Kontingent til gavn for sporten, mindre til administration. Fremtiden vil byde på flere ad hoc. udvalg til løsning af enkeltopgaver. Bredden opprioriteres. Svømmedanmark foreslås opdelt i 5 regioner, der vil tegne sig således: Område klubber medlemmer i tusinde Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Fremhævede regionsudvalgene i Breddesektionen. Kursusafdelingen: Program tilpasset klubbernes behov. Kurser kører godt i Øst mindre godt i Vest. Får højeste fællesnævner. Materiel: Indtil videre samles materiellet et sted, men placeres formodentlig 2 steder i landet. Pengestrømme: 10

11 Bredde- og materielsektionen koster. Endvidere skal der være penge til regionerne til afvikling af diverse aktiviteter, se planche 20. De 4 mindre sportslige sektioner skal have uændrede bidrag, skal svare til hvad der i dag anvendes i henholdsvis region øst og vest samt i unions regi. Henviste til planche 24 og oplyste, at model tilnærmelsesvis svarer til modellen for Dansk Badmintonforbund, men at DIF s endelig stillingtagen til tilskud manglede. Demokratiske principper, se planche 29, 30, 31 og 32. JD oplyste vedrørende pind 3 i planche 32, at det nødvendigvis ikke behøvede at være formanden. Vedrørende pind 4 blev oplyst, at udvalgsmedlemmerne også kan deltage i breddesektionens møder i året løb. Spørgsmål/kommentarer til visionsgruppens udspil: Claus Lyder, KVIK. Forskelle mellem øst og vest i økonomien (skævt forhold). Hvis en region genererer penge, hvordan fordeles de så? Svar: Pengene bliver i de 5 bredderegioner, dog med en lille udligningsfond. Jan Urban Hansen, KVIK. Forskellige indskud i øst og vest. Svar: Svømmesektionen vurderer Kåre Melby, SNIK polo. Hvordan sikre vi nye ledere ikke falder fra? Finder for stort spring fra klubniveau til region. Der er planlagt 2 regioner på Sjælland men finder at 1 region er nok. Mindretalsbeskyttelse? Kan de små afdelinger miste indflydelse? Svar: Kæmpe udfordring svært i vest. Rekruttering til projekter henviste til clinics som JD fandt var en kæmpe succes. Sjælland regioner: Kæmperegion nærhed forsvinder ved 1 region. Mindretalsbeskyttelse: Ikke væsentligt anderledes end i dag. Inge Skafte Jensen, svømmeudvalg: Finder 1 region i øst for passende. Kirsten Christiansen (KC), Kursus, FU: Finder 1 region i øst for passende. Fandt at en afstand i øst på 100 km. ikke var noget problem, hvorimod KC gav udtryk for, at jyderne mente, en afstand på 50 km. var langt. El-tid: Det er nødvendigt at afsætte det dobbelte beløb. Yderligere møder/områdemøder i efteråret 2006 er nødvendige. Såfremt det besluttes i foråret 2007 at ændre svømmedanmark er det nødvendigt at fastsætte en skæringsdato, f.eks. 1/7-07. Svar: Enig i områdemøder og en skæringsdato. Arthur Brander, FU: kr. til El-tid ikke tilstrækkelig, når henses til anlæg i vest. Anne Kruse, Lyngby: Hvad skal breddesektionen beskæftige sig med? Nye ledere hvordan rekrutteres 11

12 disse hvordan sælges varen? Hvad skal de 5 bredderegioner beskæftige sig med? Svar: ved Morten Kjær: Se planche 11. Frivillig del, enkeltopgaver. Konsulenterne skal hjælpe klubbernes bestyrelser. Forskellige forslag som klubberne ikke kender i dag. Claus Lyder, KVIK: Faremoment? hvordan bliver sub-eliten tilgodeset? Svar: Arbejdet skal fortsat udføres i de 5 bredderegioner (DIF skal være med på ideen derfor breddesektionen) Anni Brander: Øget serviceniveau kræver at unionskontoret skal være bedre, skal der ansættes flere? Tilhænger af 1 region i øst. Svar: Serviceniveauet forbedres ved økonomisk større del til stævner og del til konsulenter mindre del til administration. Peter Schmidt, Glostrup: Går ind for 2 områder på Sjælland, da stævner ofte benyttes af områdets Klubber. De 4 mindre områder trækker på hinanden? Svar: Sp. 2. Forslag om at de mindre områder mødes 1-2 gange om året. Nyt program i en klub trækker på konsulenter og andre klubber. Ole Løgsted, Polo: Finder at der er udvikling på Sjælland måske mindre i Jylland MFR ønskede afklaring overfor Svømmeunionen, visionsgruppen og SRØ om der skulle arbejdes videre på visionerne. Afstemningen vejledende for Svømmeunionen mv. 7 undlod at stemme (repræsentanter fra 4 klubber) 85 stemte for fortsat arbejde med visionerne (heraf 77 repræsentanter fra 21 klubber) Dagsordenens punkt 3, kassereren aflægger det reviderede regnskab Økonomiansvarlig Tommy Jensen (TJ) aflægger det reviderede regnskab MFR efterlyser spørgsmål til regnskabet Bjarne Frederiksen, Frederiksværk: Fald i beholdning af værdipapirer er de udtrukket? Svar: Nogle udtrukket og andre solgt. Salg nødvendiggjort for at have en kontant beholdning, der var tilstrækkelig stor. MFR lægger regnskabet ud til godkendelse. Regnskabet godkendes enstemmigt. Dagsordenens punkt 4, kassereren orienterer om budget Økonomiansvarlig TJ orienterer om budgettet Budgettet skal efterleves, underskud med kr. TJ oplyste på spørgsmål om årsagen til stigning i medlemsafgifter, når klubberne 12

13 ikke har indberettet medlemstal, at de klubber der ikke har indberettet medlemstal til DIF sættes skønsmæssigt ud fra sidste års indberetning/skøn + en skønnet stigning i medlemstal. Herudover er medlemsafgiften steget fra 8 kr. til 9. kr. pr. medlem. TJ oplyste endvidere at bestemmelsen vedrørende betaling af regning nu vil blive strammet op så bestemmelserne herom overholdes, dvs. at en regning skal betale inden 1 måned fra modtagelsen. Budgettet taget til efterretning. Dagsordenens punkt 5, fastsættelse af medlems- og kontingentafgifter for det kommende år (2007) Kontingent fastholdes, dvs. 9 kr. pr. medlem og 200 kr. i foreningskontingent (passive klubber / foreninger, 100 kr.) Forsamlingen accepterer det foreslåede. Dagsordenens punkt 3, behandling af indkomne forslag Bestyrelsen fremlægger et forslag til ajourføring af Regionens vedtægter. MFR oplyste at der skulle stemmes om forslag til hver enkelt rettelse og til hver enkelt forslag til ændring af vedtægterne. Jf. vedtægternes 15 skal 2/3 af de tilstedeværende stemmer stemme for ændringen. Da der var 92 stemmeberettigede skulle således mindst 62 stemme for ændringen. MFR fandt at der alene skulle stemmes en gang om ændring af erstatning af kasserer med økonomiansvarlig. Resultatet af behandlingen af de enkelte ændringsforslag blev herefter: 18 i indholdsfortegnelsen slettes.vedtaget med alle stemmer 5 kassereren ændres til økonomiansvarlig Vedtaget med alle stemmer 9 nr. 10, 3 og 4, 12 og 13 kassereren ændres til den økonomiansvarlige Vedtaget med alle stemmer 11 formanden vælges også som SRØ s repræsentant i Dansk Svømmeunion s bestyrelse 1. medlem valgt til Dansk Svømmeunions bestyrelse - slettes. 1 stemmeberettiget fandt det uheldigt at man fremover afskar andre end formanden i at blive valgt til medlem af Dansk Svømmeunions bestyrelse, hvorfor den stemmeberettigede fandt at forslaget skulle frafaldes. 68 stemmer stemte for, 1 stemme imod og 7 stemmer undlod at stemme. Forslaget vedtaget 11 forretningsudvalg ændres fra, formand, næstformand, kasserer, sekretær og repræsentanten i Dansk Svømmeunions bestyrelse ændrestil, formand, næstformand, sekretær, økonomiansvarlige og kursuslederen. Vedtaget med alle stemmer 17 nr. 2, midler ændres til materiel og som nyt nr. 3, likvide midler tilfalder Regionens foreninger. 13

14 1 stemmeberettiget fandt at region øst s midler fortsat skal gå til Dansk Svømmeunion, og efter 2 stemmeberettigede havde tilsluttet siguændrede vedtægter frafaldt bestyrelsen den foreslåede vedtægtsændring. 17 forbliver herefter uændret Dagsordenens punkt 7, valg af bestyrelse Formand: ikke på valg i å. Arthur Brander har indvilliget i at tage endnu et år. Blev valgt På valg er (ifølge vedtægterne 13, stk. 4): Bestyrelsen foreslår: a) Næstformand for 2 år, Finn Gustafsson Blev genvalgt b) Økonomiansvarlig for 2 år, Tommy Jensen Blev genvalgt c) Svømmeleder for 2 år, Jette Sulsbrück Blev genvalgt d) Synkroleder for 2 år, Mari-ann Petersen Blev genvalgt e) Kursusleder for 2 år, Kirsten Christiansen Blev genvalgt Dagsordenens punkt 8, valg af kursusudvalget for 1 år Maj-Britt Mikkelberg, Herlev Svømning Blev valgt Dagsordenens punkt 9, valg af faste udvalg for 1 år El-tidtagning, Karsten Elm-Heintz Blev genvalgt Dagsordenens punkt 10, valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år Revisor, Per Eriksen Blev genvalgt Revisor, René Morsing Blev genvalgt Revisorsupleant, Jakob Heckermann Larsen Blev genvalgt Dagsordenens punkt 11, eventuelt Dirigenten, takkede for god ro og orden under mødet. Formanden, takker for fremmødet, takkede Mikael Friis Rasmussen for at have ledet generalforsamlingen på bedste vis og ønsker alle en fortsat god dag. Videre opfordrede formanden foreningens fremmødte medlemmer til at reservere dato 10. marts 2007 for endnu engang at kunne deltage i SRØ s repræsentantskabsmøde. Roskilde den 18. marts 2006 Referent, Niels Gammelgaard 14

15 Fagområde i svømning Marts 2006 i Roskilde Ad pkt. 1) Valg af dirigent Optælling af repræsenterede foreninger og stemmetal Morten Kjær forslås og vælges. Han konstaterer, at formalia m.h.t. varsling er i orden, og at fagområdemødet derfor er lovligt og beslutningsdygtigt. Der er repræsentanter for 23 foreninger, stemmetal 46. Ad pkt. 2) Svømmelederen aflægger beretning: ::// Vi har igen i år brugt en del tid på at tale om den fremtidige struktur i Dansk Svømning. Nu håber vi, at der så vil komme noget godt ud af alle anstrengelserne, og at det vil medføre, at klubberne bliver tilfredse. På vores møder med områdeudvalgene, har vi brugt en del tid på kommunalreformen. Nogle klubber har fortalt om rigtigt gode overvejelser og samarbejde blandt klubber i den kommende storkommune. Vores samarbejde med DUKA har også fungeret godt i året, der er gået. Det betyder ikke, at der ikke stadig kan arbejdes mere med at få flere klubber til at afholde indledende stævner. Vi har også drøftet DUKA s struktur, når nu amterne nedlægges. Tilslutningen til områdeårgangsmesterskaberne er fin og stævnerne bliver afholdt med stor tilfredshed fra deltagernes side og fra vores side. Vi takker klubberne for, at vi altid har nogen, der vil afholde mesterskaberne. Turneringerne har haft en god tilslutning i den forløbne sæson. Men vi vil meget gerne have flere med. Vi synes, det er en rigtig god måde at øve de små svømmere i at være til stævne udenbys. Vi ved godt, at vi ikke er gode til at få oplysningerne ud på hjemmesiden. Men jeg lover, at i næste sæson vil det fungere perfekt. Det årlige turneringsplanlægningsmøde er tirsdag den 25. april i Idrættens Hus. Jeg vil anbefale at man tilmelder sig og møder op, da det er vigtigt, at være til stede i forbindelse med kredsdannelse og placering af stævner. Tilmeldingsblanketten kan tages med hjem i dag. Regionsmatchen skal afholdes hos os i år, så i den forbindelse efterlyser vi en klub, der vil være med til at arrangere stævnet og som selvfølgelig har en svømmehal. Regionens tilbudstur gik igen her i januar til Luxembourg. Turen er et stort hit for deltagerne. Men vi kan godt ærgre os over, at der ikke er flere klubber, der sender svømmere med. Det var jo netop meningen, at hvis en klub havde 2-3 svømmere, 15

16 der kunne få glæde af et stævne i udlandet, så kunne vi arrangere det, i stedet for at klubben skulle finde et stævne for alle konkurrencesvømmerne. Næste år bliver det ikke Luxembourg, da Grand Prix 1 ligger i samme weekend. Vedr. antal deltagere, har bestyrelsen i regionen anbefalet, at en enkelt klub kan have 8 deltagere med tilskud. Hvis klubber så ønsker flere deltagere, kan det lade sig gøre, hvis der er plads, og hvis de vil betale den fulde pris. Man skal selv følgelig også opfylde kriterierne for at deltage og eventuelle kravtider ved stævnet. Igen i år blev Regionens årspris uddelt ved langbanemesterskabet. Denne gang gik prisen til Jon Thonesen fra Sakskøbing. I den forbindelse vil jer endnu en gang erindre jer om, at I skal huske at indstille jeres gode svømmere. Hermed vil jeg give ordet til udvalgslederne, Connie Florin, Anni brander og Bjarne Frederiksen for at give jer nogle ord med på vejen. Men inden da vil jeg slutte af med at takke jer for et godt samarbejde i det forløbne år. Det er altid rart og hyggeligt at være sammen med jer. //:: Kvik Kastrup melder sig som mulig arrangør af Regionsmatchen. Vil melde tilbage til Jette Sulsbrück. Connie Florin opfordrer klubberne til at bruge samme navn på svømmerne i stævneanmeldelse og licensdatabasen, da det giver store problemer med at identificere svømmerne. Hun beder endvidere om, at man laver flere stævneanmeldelsesfiler, når man anmelder til stævner, hvor flere årgange svømmer sammen (f.eks. årgangsmesterskaber). Det er endvidere vigtigt at markere, om anmeldelsestiden er en kortbane- eller langbanetid, da WinGrodan selv omregner evt. langbanetider, når der anmeldes til et kortbanemesterskab. Hun takker i øvrigt klubberne for samarbejdet. Anni Brander: Det går godt i Region Øst. 30 deltagere har meldt sig til at deltage i VM. Hun pointerer, at der ved mastersarrangementer gælder samme regler for officialsanmeldelse som for alle andre mesterskaber. Bjarne Frederiksen beklager, at hjemmesiden ikke har været opdaterer mht turneringsresultater, men han lover bod og bedring i fremtiden. Beretningen tages til efterretning og godkendes i øvrigt uden bemærkninger. Ad pkt. 3) Orientering om udvalgets seneste regnskab samt budget for indeværende år Jette Sulsbrück forelægger udvalgets regnskab og budget og kommenterer enkelte punkter. Regnskab og budget godkendes herefter. 16

17 Ad pkt. 4) Behandling af indkomne forslag Ingen. Ad pkt. 5) Valg af svømmeleder for 2 år Jette Sulsbrück genvælges. Ad pkt. 6) Valg af udvalgsmedlemmer iht 13 stk. 1 a) 1 mesterskabsansvarlig for 2 år Connie Florin genvælges. b) 1 mastersansvarlig for 2 år Anni Brander genvælges. Ad pkt. 7) Eventuelt Jette Sulsbrück og Poul Ellegaard orienterer om det pågående samarbejde mellem Svømme Region Øst og DUKA. Poul Ellegaard mener dog, at en sammenlægning af de to organisationer ikke er lige om hjørnet, dertil er kulturerne for forskellige. Kvik Kastrup, opfordrer klubberne til at benytte tilbudsturen. De orienterer om, at de søndag afholder en bymatch mellem København og Malmø. Ishøj gør opmærksom på, at de afholder nålestævne og efterlyser tilmeldinger fra naboklubber. Jette Sulsbrück orienterer om mesterskabsdatoer for Endvidere er en foreløbig stævnekalender for 2008 tilgængelig på Unionens hjemmeside. Lyngby Svømmeklub orienterer om, at Lyngby Open 2007 afholdes 3.-4.juni. Jette Sulsbrück takker Jean-Paul Vandewinkel for hans arbejde i område 2, da han nu er udtrådt af udvalget. Takker endvidere Morten Kjær for veludført arbejde. Herefter afslutter Morten Kjær og Jette Sulsbrück mødet. Kirsten Bitsch, sekretær 17

18 Område 1 udvalgsmøde Marts 2006 i Roskilde Ad pkt. 1) Valg af dirigent. Optælling af repræsenterede foreninger og stemmetal Lene Madegaard vælges som dirigent. Der er 11 repræsentanter fra 8 klubber (Køge, Hvidovre, Ishøj, Greve, Sakskøbing, Nykøbing F., Vordingborg og Ældre i bevægelse) og 5 udvalgsmedlemmer. Ad pkt. 2) Områdeudvalgslederen aflægger beretning Inge Skafte Jensen omtaler kravtidsstævne, Område Årgangsmesterskab og opsamlingstidtagerkurser. Det pointeres i den forbindelse, at tidtagerkursus indeholder meget andet end tidtagning og rettelig burde benævnes som stævnefunktionskursus inkl. tidtagning. Der har tilsyneladende ikke været interesse for tilbuddet om en række Mikrostævner, som er udarbejdet på baggrund af områdeudvalgsmødet sidste år. Klubberne angiver flere årsager hertil bl.a. store geografiske afstande. Nogle klubber har selv arrangeret sådanne sammen med naboklubber fint. Der opfordres til, at man fortsætter med dette, og man er velkomne til at benytte konceptet, som er udarbejdet af områdeudvalget. Ishøj omtaler problemer med at skaffe officials og instruktører, og Hvidovre har problemer med at skaffe trænere. MHT til det nyligt afholdte OmrådeÅrg.Mesterskab i Nykøbing F. anbefaler Nick Holm-Olsen fra Vordingborg, at hele halkomplekset lukkes for offentligheden aht pladsforholdene. Ulla Thorup fra Hvidovre nævner, at man også er begyndt at få problemer med at få svømmehallen stillet til rådighed. Mht til festlige indslag og småkonkurrencer i forbindelse med OmrådeÅrg.Mesterskaberne opfordrer Køge til, at man fortsætter med disse. Ad pkt. 3) Behandling af indkomne forslag Ingen. Ad pkt. 4) Valg af områdeleder for 2 år, som tiltræder Svømmeudvalget Ikke på valg i år. Ad pkt. 5) Valg af mindst 3 udvalgsmedlemmer for 1 år Kirsten Christiansen, Anni Brander, Birte Thonesen og Kirsten Bitsch genvælges. Ad pkt. 6) Eventuelt Det er et stigende problem, at klubberne opkræves kontante beløb som kompensation for lukning af svømmehallen i forbindelse med lukning af svømmehallen ved stævneafvikling. 18

19 Nick Holm-Olsen, Vordingborg, omtaler, at der netop er stiftet et idrætsråd i NyVordingborg kommune. Kirsten Christiansen, Ældre i bevægelse, opfordrer klubberne til at tænke over, hvordan idrætsverdenen, her svømningen, ser ud om 10 år: hvilke aktiviteter udbydes? Nick Holm-Olsen orienterer om, at man netop har taget fat på dette emne i Vordingborg. Lene Madegaard omtaler skolesvømningsprojektet i Birkerød. Greve orienterer om, at de har indgået samarbejde en skolesvømningslærer om afholdelse af DUKA-arrangement. Inge Skafte Jensen takker herefter Lene Madegaard for veludført arbejde og forsamlingen for god ro og orden. Kirsten Bitsch, referent Område 2 udvalgsmøde Marts 2006 i Roskilde Ad pkt. 1) Valg af dirigent. Ingen dirigent valgt. Jean-Paul Vandewinkel leder mødet. Der er 7 repræsentanter fra 5 klubber (GI40, Glostrup, MK31, Ringsted SK og Slagelse SK), 1 repræsentant fra DUKA og 1 udvalgsmedlem. Ad pkt. 2) Områdeudvalgslederen aflægger beretning Formand Jean-Paul Vandewinkel omtaler de sædvanlige aktiviteter. Område 2 har fortsat et godt samarbejde med område 1 og begge område er stort set fælles om mødeaktiviteter og arrangementer, bl.a. et godt kravtidsstævne i Stevns, trods EDB-problemer. Område Årgangsmesterksaber blev for 2. år i træk afviklet i Vesterbro svømmehal. Der var omkring 1400 starter og stævnet blev vellykket. Ros til arrangørerne. Ad pkt. 3) Behandling af indkomne forslag Ingen. Ad pkt. 4) Valg af områdeleder for 2 år, som tiltræder Svømmeudvalget Ad pkt. 5) Valg af mindst 3 udvalgsmedlemmer for 1 år Udvalget består pt. kun af 2 medlemmer, nemlig områdeleder Jean-Paul Vandewinkel og udvalgsmedlem Lise Jørgensen fra Glostrup. Begge meddeler at de ikke ønsker genvalg. Dette efterlader område 2 udvalg uden en eneste repræsentant i organisationen. 19

20 Der er i de seneste mange år forsøgt at få fat i flere medlemmer, uden succes. Der blev en længere positiv debat om dette rekruteringsproblem, hvad arbejdet i udvalget består af, den nuværende organisation, den kommende struktur ændring, samarbejde med område 1. Især samarbejdet med område 1 har stor interesse, da dette kan bidrage til en overlevelse af område 2. Den største opgave som udvalget skal løse alene er at finde arrangører til områdets Årgangsmesterskaberne. I denne forbindelse meldte GI40 sig igen som arrangør til mesterskaberne i 2007 og Ringsted Svømmeklub meldte sig til at afholde mesterskaberne i Tak til GI40 og Ringsted. Ingen ønskede at tiltræde som områdeleder, da de ikke havde mulighed for at tiltræde som føl. Peter Schmidt, Glostrup, ville gerne melde sig til udvalgsarbejdet, dog betinget af, at der fandtes 2 andre medkandidater, da han ikke ønskede at kaste sig alene i dette arbejde. Jørgen B Larsen, Slagelse meldte sig som 2. kandidat. Der kom ingne 3. kandidat men GI40 mente muligvis at kunne finde et emne i klubben. Forsamlingen foreslår, at de 2 kandidater slår sig sammen med område 1. Ad pkt. 6) Eventuelt God debat om rekruttering af nye konkurrencesvømmere. I Ringsted arrangeres 2 stævner om året for alle medlemmer. Her er som regel mulighed for at se på svømmere og tale med deres forældre. De får tilbud en forsøgsperiode på 3 måneder, 1 gang om ugen, uden at miste deres plads på undervisningsholdet. Der er vigtig at svømmeskolen og konkurrence afdelingen har en god dialog og afstemmer forventningerne. Konkurrencesvømmerne skal gøre sig mere synlige. De kan hjælpe de små ved deres arrangementer. De små har noget at se op til. De fleste steder anvendes konkurrencesvømmere som træner-føl. Der er også problemer med at rekruttere frivillige efter konkurrenceafdelingen. I Glostrup får ungerne udleveret deres nåle i forbindelse med generalforsamling, hvor de har mulighed for kontakt med forældrene. Emnet kontrakter til instruktørerne kom også på banen. Det anbefales på det kraftigste at have sådanne forhold på plads, f.eks. med en standard DIF-kontrakt. På vejen af klubberne i område 2 takker Tommy Jensen, Jean-Paul for hans arbejde i udvalget. Jean-Paul Vandewinkel takker forsamlingen for god ro og orden. Jean-Paul Vandewinkel, referent 20

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2011 Husk at tilmelde jer til årets Firma Multi Motions løb. Se siderne 4 & 5 inde i bladet

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere