Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner."

Transkript

1 Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette emne varsomt 1

2 1. Magnus-Konceptet...4 Oversigt over konceptet...4 Hvad kan Magnus:Budget Installation Installation af Magnus:Budget Automatisk eller manuel installation Manuel installation Start af Magnus:Budget Installation på netværk Licenser på netværk Licenser Diskette-licens Internet-licens Af-installation af diskette-licens Af-installation af internet-licens Overblik over installerede licenser Licensstatus Opdatering af programmet Accept af programkøb Ændring af navn på licensdisketten Overførsel til harddisk Kom godt i gang Opstart af programmet Overblik Forberedelser Kontoplan Perioder

3 Niveauer Opret niveauer Placér konti på niveauer Gem Inddatering på konti Udskrift Afslutning Hjælp til Magnus:Budget Support System Systemopsætning Sæt talformat Stamoplysninger Total genberegning Import Import Eksport Filplaceringer Magnus:Budgets programfiler Filplaceringer for data Funktionsknapper Genvejstaster Systemkrav

4 1 MAGNUS-KONCEPTET Magnus:Budget er et moderne budgetsimuleringsprogram med meget stor fleksibilitet. Konceptet i Magnus:Budget er gennemprøvet igennem mange år; det første budgetprogram blev udsendt i 1985 og er igennem årene blevet videreudviklet frem til denne Windows XP/Vista version. Oversigt over konceptet For at understøtte det faktum, at ikke alle har de samme behov, er Magnus:Budget delt op i to versioner. Ekspert-versionen stiller alle faciliteter og funktioner til rådighed, mens Basis-versionen har visse restriktioner. Følgende funktioner eksisterer i Ekspert-versionen af Magnus:Budget, men ikke i Basis-versionen: Konsolidering I Magnus:Budget Ekspert er det muligt at lave konsoliderede virksomheder, både i form af 4 Magnus-Konceptet

5 selvstændige virksomheder og selskaber, der har selvstændige enheder med egen aktivmasse. Tilpasning af udskrifter I Ekspert-versionen er det muligt at tilpasse udskrifter efter eget behov samt lave udskriftsdefinitioner fra bunden, hvis man ønsker særlige opstillinger eller et mere virksomhedsspecifikt udseende. Det er dog muligt at benytte udskrifter, der er tilpasset med en Ekspert-version i Basis-versionen. Import/Eksport Ekspert-versionen tilbyder meget funktionelle og let anvendelige faciliteter til import. Der gives mulighed for import af realiserede tal i flere perioder. Endvidere kan foretages eksport af data, hvis man eksempelvis ønsker at flytte budgettal over i et regneark. Hvad kan Magnus:Budget Brugervenlighed Magnus:Budget er et brugervenligt program, der med fordel kan anvendes af revisorer samt regnskabs- og økonomiafdelinger. Brugervenligheden kan bl.a. illustreres ved følgende: Magnus-Konceptet 5

6 Hurtig adgang til at oprette nye budgetmodeller ved hjælp af skabeloner. Hvis skabelonerne ikke benyttes, bliver man ledt gennem budgetopbygningen. Egne modeller kan også gemmes som skabeloner til senere brug. Der er indbygget simultanberegning således, at man med det samme kan se, hvilken effekt f.eks. en øget omsætning på et enkelt produkt har på hele budgettet eller på et af de 24 indbyggede nøgletal. Der er fri bevægelighed på samtlige konti på samtlige niveauer i virksomhedshierarkiet ved hjælp af få tastetryk. De indbyggede rapporter gør det muligt at få et overblik over virksomhedens likviditet, momsafregning, resultat eller balance. De indbyggede rapporter kan modificeres efter behov, eller der kan opbygges helt nye rapporter efter virksomhedens egne behov. Funktionalitet Magnus:Budget har en lang række funktioner indbygget til håndtering af diverse problemstillinger. Her kan nævnes: Moms - herunder importmoms og momsandele. Afgifter - herunder almindelig afgiftshåndtering, omkostninger behæftet med energiafgift samt lagerføring af afgifter (banderoler o.l.). 6 Magnus-Konceptet

7 Forskellige løntyper - faste gager, direkte løn, provision samt beregning af skat og feriepenge. Aktiver - særskilt håndtering af materielle, immaterielle og finansielle anlægsaktiver. Debitorstyring. Lagerstyring. Styring af gæld - hvad enten det er serielån, annuitetslån eller stående lån. Håndtering af værdipapirer, udlån og likvide beholdninger (ud over kassekreditten). Rulning af perioder, så man kan rulle budgettet ved hver periodestart. Mulighed for opsplitning af konti på niveauer - f.eks. kan man - i en model hvor hvert produkt sælges til et antal markeder - angive prisen på produktniveau og afsætningen på markedsniveau. Regnskabsmæssig sammenhæng Budgetberegningerne tager altid udgangspunkt i saldoen på kontiene ultimo den sidst realiserede periode, som enten kan ligge forud for budgetperioden (i form af en primobalance), eller den kan ligge i den betragtede budgetperiode i form af én eller flere realiserede perioder. Magnus:Budget kan derefter konsekvensberegne en række indtastede tal bestående af realiserede tal og budgettal. Magnus-Konceptet 7

8 Opbygning af budgetmodeller Kontoplanen i Magnus:Budget består af en række hovedkonti, som indeholder alle beregningsmetoderne, der anvendes i programmet. Til de fleste hovedkonti kan oprettes et vilkårligt antal underkonti. Virksomheden kan endvidere struktureres i et hierarki med et vilkårligt antal niveauer, svarende til de punkter, som man ønsker et dækningsbidragsbudget eller et resultatbudget for. Denne kombination af kontoplan, hierarki samt naturligvis den tidsmæssige dimension, former den model, der kan anvendes til at simulere virksomhedens økonomiske udvikling. Inddatering til modellen kan ske som økonomiske data i beløb, men vil ofte skulle inddateres som andet end beløb, eksempelvis som styk, som procent af en anden størrelse eller som en vækstrate. Dette vil betyde, at kontoplanen i Magnus:Budget typisk ikke vil kunne være identisk med virksomhedens finanskontoplan, men i langt højere grad skal opfattes som en model af virksomheden. I denne manual kan du læse om brugen af Magnus:Budget. Du anbefales, efter installation, at starte med afsnittet Kom godt i gang, der 8 Magnus-Konceptet

9 indeholder en introduktion til brugen af Magnus:Budget. I online hjælpen kan du finde en komplet beskrivelse af alle funktioner, herunder de regneregler, der benyttes af programmet. Magnus-Konceptet 9

10 10 Magnus-Konceptet

11 2 Du har modtaget følgende: INSTALLATION Magnus:Budget til Windows på cd-rom En licensdiskette Installation af Magnus:Budget Indsæt Magnus:Budget cd-rom i cd-rom drevet; i dette eksempel hedder cd-rom drevet D:\. Installationsprogrammet vil nu selv starte op, med mindre computeren ikke er opsat til automatisk opstart af cd-rom. Måtte installationsprogrammet ikke starte af sig selv, når du sætter cd en i cd-rom drevet, skal du selv starte det. Det gør du ved at vælge Kør/Run i Start-menuen, taste D:\install.exe og klikke på OK. Nu er installationsprogrammet startet. Klik på knappen Installér ud for Magnus:Budget, hvorefter selve installationen af Magnus:Budget vil starte. Installation 11

12 I installationsprogrammet er der også mulighed for at vælge andre programmer samt se informationer og manualer til disse. Følg instruktionerne på skærmen. Automatisk eller manuel installation Magnus:Budget vil indledningsvist bede dig vælge, om du vil lave en automatisk eller en manuel, dvs. brugerdefineret, installation. Hvis der vælges automatisk installation, leder installations-programmet selv efter en eksisterende version af Magnus:Budget til Windows på din harddisk. Hvis en sådan ikke findes, foreslår programmet at installere Magnus:Budget i biblioteket C:\Programmer\Magnus\Magnus Budget. Du kan acceptere dette eller vælge en anden sti. Hvis Magnus:Budget skal installeres på et netværk, skal du selv indtaste netværksstien til programmet, hvorfor du i et sådant tilfælde skal vælge manuel installation. 12 Installation

13 Automatisk eller manuel installation Vi anbefaler, at du vælger den automatiske installation. Det vil være det hurtigste og letteste for dig. Klik på Næste, når du har foretaget dit valg. Valgte installationsparametre Ved automatisk installation viser Magnus:Budget nu, hvor forskellige filer vil blive placeret. Programmet vil som udgangspunkt foreslå at installere programmet i C:\Programmer\Magnus\Magnus Budget samt at placere ikon til opstart af programmet i programfolderen Magnus Informatik. Installation 13

14 Ønsker du ikke denne default placering af programmets filer, klikkes på Nej, hvorefter du vil blive ført tilbage til ovenstående skærmbillede, i hvilket du skal vælge manuel installation. Klik på Ja for at acceptere installationsparametrene. Herefter vises et skærmbillede, der giver oplysning om programmets diskforbrug på din harddisk eller netværket. Hvis du har valgt automatisk installation, mangler du nu kun at foretage den endelige installation af programmet ved at klikke på Start installation, se side 11. Manuel installation Når du vælger manuel installation, har du selv mulighed for at angive, hvor du ønsker programmets filer placeret. Installationsbibliotek Det første bibliotek, der vises ved manuel installation, er installationsbiblioteket. Magnus:Budget foreslår en default placering af programmets filer, men en anden placering kan vælges. 14 Installation

15 Installationsbibliotek Klik på Næste, når du har foretaget dit valg. Start-menu folder Til sidst skal du vælge, hvilken Start-menu folder ikonet til Magnus:Budget skal placeres i. Installation 15

16 Vælg Start-menu folder Klik på Næste, når du har foretaget dit valg. Magnus:Budget viser nu, hvor forskellige filer vil blive placeret i skærmbilledet Valgte installationsparametre. Klik på Ja for at acceptere placeringen. Herefter vises et skærmbillede, der giver oplysning om programmets diskforbrug på din harddisk eller netværket. Start installation Du kan nu starte installationen og programmet vil blive installeret efter de anvisninger, du har givet. Start installation af Magnus:Budget 16 Installation

17 Klik på Start installation for at begynde installation. Start af Magnus:Budget Når installationen er slut og Magnus:Budget er installeret på harddisken, kan du starte programmet ved at vælge Start-menu Programmer Magnus Informatik(alternativt den folder, du har valgt til programmet) og klikke på ikonet for Magnus:Budget. Installation på netværk Hvis der er mange brugere, der skal anvende Magnus:Budget, kan det være en god idé at installere programmet på et netværksdrev, hvorfra alle brugere kan køre programmet. I dette tilfælde lettes installation og opdatering af programmet, idet det kun er nødvendigt at installere én gang på netværksdrevet. Licenser på netværk Du kan installere en eller flere licenser på et netværksdrev. Antallet af licenser svarer til det antal brugere, der samtidigt kan anvende programmet. Når alle licenser er optaget af brugere, vil de næste brugere få en besked om, at programmet er optaget, når de forsøger at starte det. Licenserne kan selvfølgelig stadig af-installeres, f.eks. hvis du vil flytte en licens til en bærbar PC. Installation 17

18 I forbindelse med en sådan installation dannes to underbiblioteker til Magnus:Budget programbiblioteket. Disse biblioteker hedder henholdsvis LOC og SER. Alle brugere skal have læse-/skriveadgang til biblioteket LOC. Licenser Før du kan benytte Magnus:Budget, skal du installere én eller flere licenser til programmet. Licenser findes i to udgaver: diskette-licens og internet-licens. Magnus-licenssystemet giver brugerne stor fleksibilitet, idet licenser meget enkelt kan flyttes mellem flere pc'ere også fra net til enkeltstående pc'ere og vice versa. Du kan altså installere selve Magnus:Budget på lige så mange pc'ere, som du ønsker, og derefter frit flytte licenserne mellem disse. Hvis du ønsker at flytte en licens til f.eks. en bærbar pc, skal du af-installere licensen fra den oprindelige placering og installere den det nye sted. Når du starter Magnus:Budget første gang, vil programmet selv bede om licensen. Klik på OK for at starte installation af licens. Hvis du klikker på Annuller, vil du komme ind i en demo-version af Magnus:Budget. Demo-versionen kan kun anvendes i begrænset omfang. 18 Installation

19 Vælg herefter, hvilken form for licensinstallation du vil gennemføre; Diskette eller Internet. Diskette-licens Vælg Diskette-licens i ovenstående billede, indsæt licensdisketten i diskettedrevet og klik på OK. Første gang en licensdiskette tages i brug, skal du indtaste licensens serienummer. Serienummeret er trykt på licensdisketten. Licensdisketten må ikke være skrivebeskyttet. Efter en meddelelse om, at der skal indtastes serienummer, kommer du ind i et skærmbillede, hvor du indtaster licensens serienummer i feltet. Hvis du har fået programmet på prøve, skal du ikke indtaste dit firmanavn og adresse, med mindre du vil acceptere køb af programmet. Programmet spørger nu, om du ønsker at installere licensen. Svar Ja til at installere licensen. Licensen installeres nu på harddisken og Magnus:Budget er klar til brug. Installation 19

20 En installeret licens kan kun flyttes ved at afinstallere den til licensdisketten. Du kan således ikke anvende tape-back-up el. lign. til flytning af licensen. Hvis licensfilen manuelt slettes fra harddisken, hvor den er installeret, vil den være tabt. I et sådant tilfælde skal du kontakte vores support, jf. side 48. Indtast licensens serienummer Indtastning af serienummer Internet-licens Vælg Internet-licens i billede på side 13 og klik på OK. Herefter skal du indtaste det brugernavn og kodeord, som du har modtaget fra Magnus Informatik og trykke OK. 20 Installation

21 Hvis du endnu ikke har modtaget brugernavn og kodeord, kan du kontakte kundeservice på , som vil hjælpe dig. Har du glemt dit kodeord, klikkes på linket Glemt kodeord. Fra Magnus Informatik s hjemmeside får du herefter mulighed for at få tilsendt dit kodeord til din adresse. (Husk at indtaste den adresse, som du anvender som bruger hos Magnus Informatik). Nu vil der fremkomme en liste med alle de licenser (hvis du har købt mere end én licens), du og/eller virksomheden har ret til at installere. I billedet markeres for den eller de licenser, du vil installere. Installation 21

22 Vil du installere alle licenser på én gang, klikker du på knappen Vælg alle. Når du har markeret de licenser, du vil installere, klikker du på OK og licensen/licenserne vil blive installeret. Hvis licenstypen er af typen prøve, skal du huske at acceptere programkøb inden udløbsdato. Dette gøres fra menuen Licens - Internet-licens - Acceptér licens. Af-installation af diskette-licens Start Magnus:Budget, indsæt licensdisketten i drevet og vælg Af-installér licens under Diskettelicens i Licens-menuen. 22 Installation

23 Licensen bliver nu af-installeret og kan derefter installeres på en anden pc (husk, at Magnus:Budget skal være installeret på denne). En licens skal altid af-installeres til den licensdiskette, der har samme serienummer som licensen. Af-installation af internet-licens Start Magnus:Budget, sørg for opkobling til internet og vælg Af-installér licens(er) under Internetlicens i Licens-menuen. Herefter vil der fremkomme en liste med alle de internet-licenser (hvis der er mere end én licens installeret), du og/eller virksomheden har installeret. Afkryds den eller de licenser, du vil afinstallere og klik på OK. Overblik over installerede licenser I Magnus:Budget kan du få en oversigt over de licenser, der er installeret på harddisken eller netværket: Start Magnus:Budget og vælg Vis installerede i Licens-menuen. Installation 23

24 Overblik over installerede licenser Oversigten viser licensernes serienummer, om licensen er på prøve eller er købt. Statuskolonnen bør normalt vise OK, men kan vise UGYLDIG, hvis der er tale om en kopieret licens, eller FEJL, hvis licensfilen f.eks. er beskadiget. Hvis du anvender netværk, kan du endvidere se, om licensen er i brug. Licensstatus Du kan ligeledes få oplysninger om licensdisketterne. Start Magnus:Budget og indsæt licensdisketten i drevet. Vælg Vis licensstatus under Diskettelicens/Internet-licens i Licens-menuen. 24 Installation

25 Diskettestatus Opdatering af programmet Ved opdateringer af programmet vil du modtage en opdaterings-cd til Magnus:Budget. En sådan cd indeholder altid nyeste version af hele programmet og er således den, du benytter, hvis programmet skal geninstalleres. Du opdaterer programmet ved at følge proceduren for installation, jf. side 6. Licenser skal ikke geninstalleres i forbindelse med opdateringer. Opdaterings-cd er vil som hovedregel blive udsendt med jævne mellemrum. Dog vil der af og til blive Installation 25

26 frigivet nye programversioner, som ikke udsendes på cd. Sådanne versioner vil være at finde på vores hjemmeside, hvorfra disse frit kan downloades. Versioner, der ikke udsendes på cd, vil udelukkende indeholde små programændringer/-rettelser. Ønsker du at modtage orientering om eventuelle nye programversioner via , kan du tilmelde dig vores nyhedsservice på vores hjemmeside Accept af programkøb Har du modtaget programmet på prøve i en periode, vil leverandøren stå som ejer af programmet. Når den aftalte prøvetid er udløbet, kan programmet kun startes som demo, og licensen skal af-installeres og returneres til leverandøren sammen med det øvrige medsendte materiale. Beslutter du dig i prøveperioden for at købe programmet, skal du ændre navnet i kopibeskyttelsen fra leverandørens til dit eget firmanavn. Ifølge leverandørbetingelserne kan programmet ikke returneres efter ændring af navnet. Ændring af navnet kan kun foretages én gang. Ændringen skal således først 26 Installation

27 foretages, når du har besluttet dig for at købe programmet. Ændring af navn på licensdisketten Først skal du ændre navnet på licensdisketten, derefter lægges ændringen ind på harddisken. Start Magnus:Budget og indsæt licensdisketten i drevet. Vælg Acceptér licens/indtast serienr. under Diskette-licens (hvis diskette-baseret) eller Acceptér licens under Internet-licens (hvis internet-baseret) i Licens-menuen. Klik på Ja i Programkøb accepteret. Du får nu mulighed for at indtaste dit firmanavn og adresse. Vælg Ja, når du er sikker på, at du vil købe programmet Indtast dit firmanavn og - adresse i disse felter Installation 27

28 Ændring af firmanavn på licensdiskette Denne indtastning kan kun foretages én gang og kan ikke siden ændres. Kontrollér derfor nøje, at du har indtastet korrekt, inden billedet forlades. Programmet husker det indtastede firmanavn, så du kun skal taste det én gang, selvom du eventuelt har flere licensdisketter. Overførsel til harddisk Efter ændringen af brugernavnet vil programmet spørge, om du ønsker at installere licensen nu. Svar Ja til at installere licensen nu, og det netop indtastede firmanavn overføres nu til harddisken. Samtidig ændres licenstypen til at være endelig, frem for på prøve. 28 Installation

29 Installation 29

30 3 KOM GODT I GANG I dette afsnit kan du få hjælp til at komme godt i gang med arbejdet med Magnus:Budget. Det indeholder en udførlig gennemgang af, hvordan man opbygger og udskriver et budget. Vær opmærksom på, at der næsten altid er flere forskellige måder at udføre tingene på. F.eks. foretrækker nogle at bruge musen, mens andre hellere vil bruge tastaturet. Afsnittet her foreslår en metode. Senere må du selv vælge, hvilken metode, der passer dig bedst! Dette eksempel, der omhandler en simpel resultatopgørelse i en salgsvirksomhed, vil bringe dig igennem nogle af de mest almindelige funktioner i Magnus:Budget. Programmet er selvfølgelig i stand til at arbejde med mere komplicerede budgetter. 30 Kom godt i gang

31 Opstart af programmet Du åbner Magnus:Budget ved at vælge Startmenuen - Programmer Magnus Informatik og klikke på Magnus:Budget ikonet. Når Magnus:Budget åbner op, ser du programmets hovedskærmbillede. Øverst ses hovedmenuen, hvorfra der er adgang til alle funktioner i programmet. Funktionsknapperne nedenunder giver hurtig adgang til visse af de centrale funktioner. I skærmbilledets venstre side har du, hvis ingen kundefil er valgt, mulighed for oprette ny eller åbne eksisterende model, ligesom du hurtigt kan åbne en tidligere anvendt fil. Har du åbnet en budgetmodel ser du en træstruktur, som giver dig et let overskueligt og effektivt overblik; øverst over modellens struktur; nederst over alle valgte konti. I skærmbilledet store felt indtastes diverse oplysninger for den budgetmodel, der arbejdes med. Klik med musen ud for Opret ny model og klik på OK. Kom godt i gang 31

32 Når du vælger at oprette en ny model, vil Magnus:Budget automatisk starte en wizard, der guider dig igennem oprettelsen af en budgetmodel. Wizard en kommer frem på skærmen som skærmbilleder, der indeholder tips og gode råd til budgetoprettelsen. Først bliver du spurgt, om du ønsker at basere budgettet på skabeloner. Magnus:Budget leveres med et antal skabeloner, der dækker de mest anvendte budgetformer. Skabelonerne letter opbygningen af budgetter. I dette eksempel skal du ikke anvende skabelonerne. Hvis de 3 skabelonfelter ikke er tomme, skal du klikke på knappen med viskelæderet ud for felterne for at slette evt. indhold. Klik på OK, når alle felterne er tomme. 32 Kom godt i gang

33 Vælg skabeloner Nu kommer du til skærmbilledet for oprettelse af hovedkonti, som er det første trin i oprettelsen af et budget. Overblik Opbygningen af et budget i Magnus:Budget følger 3 trin, som beskrevet i figuren herunder: Forberedelser Indtastning Udskrift Budgettering Kom i godt Magnus:Budget i gang 33

34 Forberedelser Forberedelserne, før du kan komme i gang med selve budgetteringen, er opdelt i følgende punkter Oprette kontoplan Definere perioder Oprette niveauer Placere konti på niveauer Wizard en vil sørge for, at du kommer igennem alle trinene. Kontoplan Først skal du danne den kontoplan, du ønsker at anvende i budgettet. Magnus:Budget s wizard viser dig en oversigt over de hovedkonti, du kan benytte i budgettet. Sæt kryds (klik med musen) ved de konti, der skal indgå i budgettet. I dette eksempel skal du afkrydse følgende konti: Omsætning Fragt Færdigvarelager Råvarelager Gager Faste omkostninger Materielle anlægsaktiver Debitorer 34 Kom godt i gang

35 Langfristede lån Valg af hovedkonti til kontoplan Godkend kontoplanen ved at klikke på Næste. Perioder Næste trin i opbygningen af budgettet er at definere det antal perioder, du ønsker, budgettet skal indeholde. Periodernes længde skal også angives. Wizard en viser dig nu skærmbilledet for oprettelse af perioder, hvor du skal indtaste de perioder, du Kom godt i gang 35

36 ønsker at arbejde med. Du skal også indtaste periodernes længde. I dette eksempel skal du arbejde med 3 år. Angivelse af perioder Magnus:Budget kan automatisk udfylde linierne! Udfyld først linie 1 og tryk dernæst på pil ned på tastaturet. Klik på Næste, når du har indtastet perioderne. 36 Kom godt i gang

37 Niveauer Sidste trin før selve indtastningerne er at definere den budgetstruktur, du ønsker at arbejde med. Hvis du ikke opretter niveauer, vil alle konti i budgettet være placeret på det samme, overordnede niveau; Costcenter. Ved at opdele budgettet i flere niveauer bliver det muligt at knytte de enkelte opdelinger af kontiene sammen, så f.eks. omsætningen for hjemmemarkedet automatisk hører sammen med debitorerne for hjemmemarkedet, og disse to relaterer sig til fragten for hjemmemarkedet. De enkelte niveauer kan altså bruges til at lave delbudgetter, f.eks. dækningsbidragsbudgetter. Delbudgetterne samles automatisk til et samlet budget i Magnus:Budget. Arbejdet med niveauer foregår i 2 trin: Opret niveauer Placér konti på niveauer I dette budgeteksempel skal du budgettere både for et hjemme- og et eksportmarked (da der er meget forskellige betalingsbetingelser, fragtomkostninger m.v. for de to markeder). Kontiene Omsætning, Fragt og Debitorer skal opdeles på disse to markeder. Derfor skal der oprettes et niveau ud over det eksisterende Costcenter-niveau. Niveauet Kom godt i gang 37

38 skal hedde Markeder og skal underopdeles i hjemme- og eksportmarked. Opret niveauer Først skal niveauerne oprettes. Hjælpeprogrammet viser dig skærmbilledet Redigér niveauer, hvor du skal tilføje et nyt niveau. Redigér niveaustruktur 38 Kom godt i gang

39 Klik på trykknappen Opret i øverste halvdel af skærmbilledet og navngiv enheden Hjemme. Opret på samme måde enheden Eksport. I den nederste del af skærmbilledet er der nu automatisk blevet oprettet et niveau - 1. niveau. Du kan omdøbe dette til Markeder ved at klikke på knappen for redigering. Klik til sidst på Næste for at godkende niveauerne. Placér konti på niveauer Nu er niveauerne oprettet. Du skal herefter angive på hvilket niveau, du ønsker at placere de enkelte konti i skærmbilledet. Du kan flytte kontiene mellem niveauerne ved at klikke og trække med musen. Træk med musen følgende konti (inklusive deres variable) fra niveauet Costcenter til niveauet Markeder: Placering af konti på niveauer Kom godt i gang 39

40 Hvis du kan se de variable under kontiene, kan du klikke på Vis alle i højreklik-menuen og markere ved Hovedkonti. På den måde får du kun kontiene at se, som i eksemplet ovenfor. Niveau-oversigt Aktuel konto Konto-oversigt Oversigt over hovedskærmbillede I hovedskærmbilledet kan du se den oprettede kontoplan i kontooversigten nederst til venstre. 40 Kom godt i gang

41 Kontiene er opdelt i hovedkonti og tilhørende underkonti. Øverst til venstre i skærmbilledet ser du niveauinddelingen. I midten af billedet ser du den aktuelle konto - i øjeblikket hovedkontoen Omsætning. Du skifter mellem de enkelte konti ved at klikke på kontiene i kontooversigten. Forberedelserne er færdige, og du kan begynde på selve budgetteringen. Inden du går videre, vil det være en god idé at gemme budgetmodellen på harddisken. Gem Vælg Fil-menuen i hovedmenuen og derefter Gem. Når du gemmer en model for første gang, beder programmet dig angive en beskrivelse af modellen - dette gør du øverst i venstre side af skærmen. Kom godt i gang 41

42 En sigende beskrivelse gør det lettere at finde modellen, når du senere skal åbne den. Programmet vil antage, at modellen skal placeres i det samme katalog som Magnus:Budget programmet er installeret i. Hvis du ønsker at vælge et andet katalog, kan du vælge drev nederst til højre og placering øverst til højre. Klik på OK for at godkende beskrivelsen. Inddatering på konti Du kan nu begynde med at inddatere den forventede omsætning på hjemmemarkedet. Inddatering foregår altid på underkontoen, aldrig på hovedkontoen. Klik derfor på underkonto 00101: Omsætning. 42 Kom godt i gang

43 Fordi Omsætning er en af de konti, der skal opdeles på markedsniveauerne, skal du klikke på Hjemme i niveau-oversigten for at kunne inddatere beløbene. Klik på underkontoen når du vil inddatere I kolonnen Type kan du vælge, hvilken inddatatype du vil anvende. I den første variabel, Omsætning, kan du f.eks. vælge mellem Kroner, Fordelingstal, Indeksrække og Vækstrate. I dette eksempel skal du angive omsætningen i Kroner. Klik på Hjemme Indtast tallene som vist på denne figur: Indtastning af omsætningstal for hjemmemarked Kom godt i gang 43

44 I dette eksempel er tallene de samme for de 3 år. Derfor kan du benytte funktionen Kopiér mod højre til inddateringen. Når du har indtastet beløbet under 2004, kan du dernæst klikke på knappen Kopier mod højre, hvorefter tallene vil blive kopieret mod højre, til de efterfølgende år. Herefter skal du indtaste beløbene for eksportmarkedet. Klik på Eksport i niveauoversigten: Klik på Eksport Indtast derefter tallene som vist på følgende figur: Indtastning af omsætningstal for eksportmarked 44 Kom godt i gang

45 Hold øje med, hvilken konto og hvilket niveau du arbejder på - navnene står øverst i skærmbilledet. Nu skal tallene for kontoen Fragt indtastes. Begynd med tallene for hjemmemarkedet. Klik på underkonto Fragt i kontooversigten og klik dernæst på Hjemme i niveauoversigten: Klik altid på underkontoen når du vil inddatere Vær sikker på, at du har klikket på det rigtige marked, her hjemmemarked Indtast nu tallene som vist på figuren herunder (husk kreditdage): Indtastning af fragt for hjemmemarked Kom godt i gang 45

46 Du skal kun indtaste tallene i de hvide felter - tallene i de grå felter udregnes af Magnus:Budget. Indtast derefter beløbene for fragt på eksportmarkedet. Husk at klikke på Eksport under niveauer. Indtast 250 i fragt og 30 i kreditdage. Tallene skal være de samme for alle 3 år, brug evt. funktionen Kopier mod højre (Ctrl + H). På den næste konto, Færdigvarelager, skal du indtaste vareforbruget og kreditdagene. Klik på underkonto Færdigvarelager. Da denne konto ikke er opdelt på niveauer, skal du klikke på Costcenter under niveauer for at kunne inddatere: Klik på niveauet Costcenter, når du skal inddatere på konti, der ikke er opdelt på markedsniveauerne. Vareforbruget skal indtastes som procent af bruttoomsætningen. Klik derfor i feltet Type ud for Vareforbrug. Når du har klikket en gang, får du adgang til en liste over inddatatyper, hvorfra du kan vælge Pct. af bruttoomsætning. 46 Kom godt i gang

47 Klik på pil-ned for at få adgang til listen over inddatatyper Vælg Pct. af bruttoomsætning Du kan nu indtaste beløbene (tallene er igen de samme for alle år): Vareforbrug: 20 % Lagerdage: 60 dage Resultatet skal se ud som på figuren herunder: Indtastning af tal for færdigvarer I felterne med procenttal skal du ikke taste %- tegnet. Magnus:Budget indsætter det automatisk, når du har valgt inddatatypen Pct. af bruttoomsætning. Kom godt i gang 47

48 Du kan nu indtaste beløbene på resten af kontiene (se tabellen næste side). Dette eksempel er også leveret med Magnus:Budget. Vil du undgå at foretage indtastningerne, kan du åbne det. Eksemplet hedder Kom godt i gang. Klik på Åbn i Filmenuen og vælg eksemplet fra listen. Vi anbefaler dog, at du selv laver indtastningerne, da det vil give dig en god træning i at bruge programmet. Der følger også et større eksempel med programmet, Demomodel - produktionsvirksomhed. Tabellen herunder viser beløbene på alle konti (også de, der er beskrevet ovenfor): 48 Kom godt i gang

49 Konto Niveau Variabel Inddatatype Alle Omsætning Hjemme Omsætning Kroner år Eksport Omsætning Kroner 500 Fragt Hjemme Fragt Kroner 100 Kreditdage Dage 30 Eksport Fragt Kroner 250 Kreditdage Dage 30 Færdigvarelager Costcenter Vareforbrug Pct. af 20% bruttoomsætni ng Lagerdage Dage 60 Råvarelager Costcenter Kreditdage Dage 30 Gager Costcenter Gage Kroner 125 A-skat Procent 50% Faste omkostninger Costcenter Omkostning Kroner 75 Momssats Procent 25% Momsandel Procent 100% Kreditdage Dage 30 Debitorer Hjemme Momssats Procent 25% Primoafviklin Kroner *) 500 g Kreditdage Dage 30 Eksport Kreditdage Dage 90 Kom godt i gang 49

50 Konto Niveau Variabel Inddatatype Alle Mat. Costcenter Afskrivning Lineær år 5% anlægsaktiver afskrivning Afskrivningssaldo Kroner *) 800 primo Akk. afskrivning Kroner *) 300 Langfristede lån Momsmellemr egning Costcenter Rente Renter i 10% procent Ydelse Kroner 100 Saldo primo Kroner *) 500 Costcenter Kreditdage Dage 180 Kassekredit Costcenter Rente af Renter i 5% indestående procent Rente af træk Renter i 10% procent Træk primo Kroner *) 500 *) Tallet skal kun indtastes under Primo. Når disse tal er indtastet, er du færdig med inddateringen. Magnus:Budget udfører selv de nødvendige beregninger, mens du indtaster beløbene. Resultaterne af beregningerne ses på udskrifterne, som du nu kan gå i gang med. Udskrift Når du vil udskrive fra Magnus:Budget, er der flere valgmuligheder. Enten kan du benytte dig af standardudskrifterne, som er leveret med programmet, eller du kan vælge at danne dine egne 50 Kom godt i gang

51 udskrifter, der kan skræddersyes til netop dine behov. I dette kapitel skal du benytte en af standardudskrifterne. Inden du går i gang med at udskrive, er det en god idé at gemme dit budget. Vælg Gem fra Fil-menuen (Ctrl + S) for at gemme. Budgettet bliver gemt under det navn, du angav, da du første gang gemte budgettet. For at udskrive ved hjælp af standardudskrifterne skal du vælge Udskriv i Fil-menuen (Ctrl + P): Du kommer nu til skærmbilledet Udskriftslister, hvor du kan vælge en af Magnus:Budget s standardudskrifter (eller evt. dine egne, hvis du selv har dannet udskrifter): Kom godt i gang 51

52 Valg af udskrift Klik på udskriften Regnskab og klik derefter på knappen Udskriv Du kommer nu til det almindelige Windows printskærmbillede, hvor du kan vælge printer, antal kopier m.m. 52 Kom godt i gang

53 Printervalg Når du klikker på OK, vil udskriften blive sendt til din printer. Udskriften Regnskab består af en resultatopgørelse og en balance og fylder 4 sider. Den har en standard toptekst som Magnus:Budget automatisk sætter ind, ligesom udskriften er i liggende format. På næste side ser du starten af udskriften (udseendet kan variere lidt afhængig af, hvilken printer der anvendes): Kom godt i gang 53

54 Toptekster indsættes automatisk Du kan læse mere om udskrifter og om, hvordan du selv kan tilpasse dine udskrifter i online hjælpen (F1). Magnus:Budget giver endvidere mulighed for at eksportere en rapport til MS Excel ved at klikke på Excel ikonet i udskriftslisten. Der er tale om en simpel eksport funktion, der på basis af en udskrift kan lægge talværdierne fra budgettet over i et Excel ark. Funktionen egner sig til videre forarbejdning af data, hvis du f.eks. ønsker at lave følsomhedsanalyser eller beregne nøgletal, som programmet ikke understøtter. 54 Kom godt i gang

55 Afslutning I dette kapitel har du foretaget en gennemgang af et meget simpelt eksempel. Du kan nu gå i gang med arbejdet i Magnus:Budget, som vil hjælpe dig med selv meget komplicerede beregninger. Vi ønsker dig god fornøjelse med programmet. Kom godt i gang 55

56 56 Kom godt i gang

57 4 HJÆLP TIL MAGNUS:BUDGET Hvis du har brug for hjælp til de forskellige funktioner i programmet, kan du bruge online hjælpen, som kan kaldes på én af følgende måder: Klik på Hjælp i det aktuelle indtastningsbillede. Dette vil give dig en generel hjælp og forklaring til skærmbilledet. Tryk på F1, mens du står i et skærmbillede. Det vil oftest give dig en hjælp til netop dette billede. Vælg Hjælp i hovedmenuen. Hvordan fungerer hjælpen? Når du har aktiveret hjælpen på én af de ovennævnte 3 måder, kan du ved hjælp af menupunkter og funktionsknapper øverst i skærmbilledet anvende og tilpasse forskellige funktioner i online hjælpen. Funktionerne giver mulighed for at lette dit arbejde med programmet. Hjælp til Magnus:Budget 57

58 Support Får du problemer med Magnus:Budget, som du ikke selv kan løse og ikke kan finde hjælp til i denne manual eller i online hjælpen, kan Magnus Informatik A/S kontaktes på telefon nr , telefax nr eller via Kontrollér altid i forbindelse med programfejl, at det er nyeste version af programmet, du anvender. Nyeste 58 Hjælp til Magnus:Budget

59 programversion vil altid være at finde på vores hjemmeside Salgsafdelingen/kundeservice hos Magnus Informatik A/S kan kontaktes på telefon nr eller via Adresser hos Magnus Informatik A/S Du kan skrive til Magnus Informatik A/S på nedenstående adresser. Magnus Informatik A/S (Programudvikling og support) Europaplads 2, 5. sal 8000 Århus C. Magnus Informatik A/S (Kundeservice og salg) Palægade København K. Hjælp til Magnus:Budget 59

60 5 Systemopsætning I dette afsnit kan du læse om, hvordan du kan tilpasse Magnus:Budget efter dine ønsker. SYSTEM En del af indstillingerne foretages under punktet System i hovedmenuen. Bl.a. finder du punktet Systemopsætning. Her kan ændre den måde programmet arbejder på. Indstillingerne er gyldige for alle budgetmodeller, indtil du selv ændrer indstillingerne igen. 60 System

61 Opsætning af system Opsætning af system Back-up kopi Når du har sat kryds her, vil Magnus:Budget automatisk gemme den tidligere version af din budgetmodel, hver gang du gemmer modellen. Back-up kopien har filtypen BAK og ligger sammen med budgetmodellen, som har filtypen B01. En budgetmodel med tilhørende back-up Når du tager back-up ved gemning, findes der altid to versioner af din budgetmodel: Den, du lige har gemt, og den forrige model. Hvis du er kommet til at gemme nogle ændringer, du gerne vil fortryde, kan du hente back-up kopien ind. System 61

62 Du henter en back-up ind ved først at ændre dens filtype til B01 (f.eks. i Windows Stifinder) og dernæst åbne den på almindelig vis inde fra Magnus:Budget. Vær opmærksom på, at back-up en har samme fil-navn som modellen, så du skal enten ændre modellens navn, eller også må du ændre både filnavn og type på back-up en. Hvis du for eksempel vil benytte back-up en til modellen Test.B01, kan du omdøbe den til Test2.B01. Test.bak -> Test2.b01 Det er en god idé at slette den gamle model, når du er sikker på, at du vil anvende backup en. Så bliver du ikke senere i tvivl om, hvilken model du skal anvende. Antal decimaler Her kan du angive det antal decimaler, du vil anvende i dine budgetmodeller. Du har også mulighed for at ændre antallet af decimaler for enkelte rækker i modellerne, se side 52. Kolonnebredde Angiv en standardkolonnebredde her. Du kan ændre i kolonnebredden ved at trække i kolonnen, 62 System

63 men kolonnen vil skifte tilbage til denne standardindstilling, når du skifter skærmbillede. Du kan dog også ændre kolonnebredden for enkelte konti, se side 52. Sæt talformat Normalt styres kolonnebredde og antal decimaler via Systemopsætning i System-menuen, jf. side 50, men du har også mulighed for at sætte disse indstillinger for enkelte rækker og konti. Vælg menupunktet Sæt talformat i Redigérmenuen. Formater for konto System 63

64 Når felterne Brug standard er markeret, anvender Magnus:Budget de indstillinger, der er sat under Systemopsætning. Hvis du ønsker at sætte et andet antal for den aktuelle række, skal du fjerne markeringen i Brug standard og vælge et nyt antal decimaler. Ændringen gælder kun for den aktuelle række på netop den konto, du har valgt. Alle andre konti vil have det antal decimaler, der er sat i Systemopsætning. Hvis du ønsker at ændre bredden på kolonnerne på en bestemt konto, skal du fjerne markeringen i Brug standard og vælge en ny kolonnebredde. Ændringen gælder kun for kolonnerne på den konto, du har valgt. Alle andre kolonner vil have den bredde, der er sat i Systemopsætning. Stamoplysninger I menupunktet Stamoplysninger i Tilpasningmenuen kan du indtaste en række oplysninger vedr. budgetmodellen. 64 System

65 Angivelse af stamoplysninger for budgetmodel Oplysningerne bruges i Udskriftsdefinitioner, hvor de kan indsættes som koder. Oplysningerne gælder for den budgetmodel, du har åben. Når du åbner en anden budgetmodel, skal du indtaste nye oplysninger. Standardudskrifterne vil altid medtage linjen Beskrivelse af budget i midten øverst på udskriften. Total genberegning Magnus:Budget beregner afledte konti hver gang, du foretager en ændring, f.eks. indtaster et nyt tal. System 65

66 Når du laver større ændringer, f.eks. ændrer periodelængde eller flytter en konto til et nyt niveau, foretager Magnus:Budget en total genberegning, hvor alle tal på alle konti regnes igennem. Dette kan tage et stykke tid, afhængig af din pc's hastighed, og hvor omfangsrig budgetmodellen er. Du kan selv vælge Total genberegning i Systemmenuen, hvis du ønsker at genberegne modellen helt fra bunden, f.eks. lige inden udskrift. Dette anbefales at gøre, da simultanberegningen kan undlade at opdatere korrekt, hvis rækkefølgen af ændringer eksempelvis resulterer i beregninger, der kører i ring. En total genberegning sikrer, at beregningerne bliver udført i den rigtige rækkefølge. Import Importfunktionen i Magnus:Budget indeholder stor funktionalitet, men er samtidig meget brugervenlig. Du får bl.a. mulighed for import af realiserede tal fra flere periode samt mapping af konti fra økonomisystemer i op til tre dimensioner ind til et hvilket som helst budgethierarki. Import- og eksportfunktionerne finder du under Import/eksport i Fil-menuen. Disse er inddelt i tre områder: 66 System

67 Import (gammel) Import af realiserede tal, definition af importfiler og kontotilknytning Eksport Import Funktionaliteten omkring import (gammel), dvs. af filer defineret ift. standarder i Magnus:Budget ver eller tidligere vil ikke blive beskrevet her. Der henvises i stedet til programmets online hjælp. Menupunkter for gammel importfunktion vil kun fremgå af menuen, såfremt der er markeret for Anvend gammel importfunktion under Systemopsætning i System-menuen. Import af realiserede tal Har du en fil fra et økonomisystem indeholdende realiserede tal, som du ønsker importeret på en budgetmodel i Magnus:Budget, skal du først og fremmest definere filens opbygning således, at programmet kan læse indholdet korrekt. Begynd med at vælge menupunktet Ny importdefinition, hvor du i skærmbilledet, der fremkommer, angiver den ønskede importfil. En sådan angivelse (og sletning) af filnavne sker ved brug af ikoner til højre for felterne, hvorefter du kan vælge den relevante fil fra din filstruktur. System 67

68 Vælg filnavn fra struktur ved at Valg af importskabeloner Har du tidligere oprettet skabeloner for importfildefinition og/eller kontotilknytning indeholdende samme karakteristika som den ønskede importfil, kan disse ligeledes vælges i dette billede. Læs mere om skabeloner på side 67. Efter at have angivet en importfil klikker du på OK. Importfildefinition Du skal nu definere indholdet af din importfil således, at Magnus:Budget kan læse denne. 68 System

69 Definition af importfil I billedets øverste venstre del angives tekniske oplysninger omkring, hvorledes tekst, tal m.v. fremkommer. Her angives bl.a., hvorledes de forskellige data er afgrænset og håndtering af fortegn i filen. Angiv oplysningerne for din importfil. Når importfilens oplysninger står opstillet korrekt i kolonner og øvrige væsentlige oplysninger angivet, skal kolonneindholdet defineres. Begynd med at markere første kolonne med at stille dig i et vilkårligt felt i denne. Vælg herefter den korrekte betegnelse for kolonnen i skærmbilledets øverste højre del. Hver betegnelse kan kun vælges én gang. System 69

70 Angivelse af kolonnebetegnelse Fortsæt efterfølgende med de øvrige kolonner på samme måde. Har du mere end én saldokolonne er det kun nødvendigt at angive den første saldo kolonne. De resterende saldokolonner behøver ingen klassificering. Der er kun én restriktion på kolonnerækkefølge. Alle talekolonner i importfilen skal stå som de sidste kolonner i kronologisk rækkefølge. Kontotilknytning For at Magnus:Budget skal kunne indplacere data på de korrekte konti, skal du angive posternes kontotilknytning i nedenstående skærmbillede. 70 System

71 I venstre side ses de poster, som du ønsker at importere; i højre side ser du de konti, som du har oprettet i din budgetmodel. Angivelse af kontotilknytning Kontotilknytning sker ved at markere dels den post, der ønskes tilknyttet, i skærmbilledets venstre side, dels kontoplaceringen, som der skal knyttes til, i højre side. Brug herefter knapperne og for henholdsvis at tilknytte konto og slette kontotilknytning. For at se alle specifikationer (hovedkonto, kontovariable, niveau(er), underkonti) for en konto, klik på + System 71

72 Oversigten gør det nemt for dig at se, om og hvorledes kontotilknytning er sket. Poster tilknyttet en konto vil være markeret med grøn; poster uden tilknytning med rød. Ligeledes vil det fremgå ved at holde musen over en post, om og hvor denne er tilknyttet. Øverst i skærmbilledets højre side - over dine konti - ses linien Ikke anvendte importlinier. Indeholder din importfil poster, der ikke skal importeres og dermed ikke skal tilknyttes nogen konto, kan sådanne angives under denne konto, og vil herefter ikke importeres i Magnus:Budget. Når alle poster er tilknyttet en konto, klikker du på OK for at godkende dine oplysninger, hvorefter du er klar til at importere dine realiserede tal. Import af realiserede tal Når du har defineret din importfil og foretaget kontotilknytning af poster, er du nu klar til at importere realiserede tal til Magnus:Budget. Vælg menupunktet Importér realiserede tal og vælg den ønskede importfil fra din filstruktur. Husk, at de perioder, du ønsker at importere data til, skal være realiserede. Hvis du blot skal importere en åbningsbalance, importerer du til 'Primo'. 72 System

73 Du vil nu se et skærmbillede, hvori du skal vælge fra og med hvilket periode, du ønsker at importere tal (kun realiserede perioder vil fremgå af oversigten). Såfremt antallet af perioder i importfilen er større end antallet af realiserede perioder fra og med den valgte startperiode i budgetmodellen, kan du reducere enten antallet af perioder i importfilen eller forøge antallet af realiserede perioder i budgetmodellen. Alternativt vil der kun blive importeret data for de valgte realiserede perioder. Klik på OK for at godkende, hvorefter dine data vil importeres i programmet. Anvendelse af skabeloner For både importfildefinition og kontotilknytning eksisterer mulighed for at gemme disse som skabeloner. Således vil du senere - ved import af en fil med samme karakteristika; men andet indhold - nemt kunne indlæse skabelonen og undgå at skulle definere filen og angive kontotilknytning på ny. Skabeloner for importfildefinitioner gemmes som *.def. Skabeloner for kontotilknytning gemmes som *.imp. System 73

74 Eksport Ved at vælge Eksport under Import/eksport i Fil-menuen, får du mulighed for at eksportere en udskriftdefinition fra Magnus:Budget til en tekstfil således, at den efterfølgende kan importeres i et andet program, eksempelvis et regneark, økonomisystem m.v. Der findes i programmet tre rapporter specielt til eksport-formål. Disse er kendetegnet derved, at alle formateringer, summer o.l. er fjernet således, at det kun er de rå tal, der indgår. Nedenfor gives en beskrivelse af indholdet i de tre rapporter. Eksport af balance - indeholder pr. balancepost oplysning om: Hovedkontonummer, Hovedkontonavn, Underkontonummer, Underkontonavn, Variabel betegnelse, Saldo primo til Saldo sidste periode. Eksport af drift - indeholder pr. driftspost oplysning om: Hovedkontonummer, Hovedkontonavn, Underkontonummer, Underkontonavn, Variabel betegnelse, Drift første periode til Drift sidste periode. Eksport af forudsætninger - indeholder pr. inddateringslinje i programmet oplysning om: Hovedkonto-nummer, Hovedkontonavn, 74 System

75 Underkontonummer, Underkontonavn, Niveau Betegnelse, Variabel betegnelse, Inddateret primo til Inddateret sidste periode. System 75

76 6 FILPLACERINGER Når du installerer Magnus:Budget, placeres programfilerne i programmappen C:\Programmer\Magnus\Magnus Budget (hvis du ikke har ændret standardplaceringen under installationen). Magnus:Budgets programfiler I programmappen findes, udover programmets exefil, en række standardfiler (filtyperne er angivet i parentes): Kontoplaner (KPS) Periodedefinitioner (PER) Niveauer (HIE) Koncern hierarkier (KIE) Disse filer bruges til standardskabelonerne i Magnus:Budget. I filen Readme.txt kan du få oplysninger om programmet, som ikke nåede at komme med i denne manual. Du kan åbne filen i en teksteditor, f.eks. Windows Notepad. 76 Filplaceringer

77 I programmappen dannes endvidere 4 mapper (biblioteker): Loc Ser Udskrift Windir Licensfiler Mapperne Loc og Ser indeholder licensen til programmet. Du må under ingen omstændigheder kopiere eller flytte på disse to mapper, da din licens i så fald vil blive ugyldig. Hvis du ønsker at flytte programmet til et andet sted, skal du først afinstallere licensen på licensdisketten, jf. side 15. Udskriftsfiler Mappen Udskrift indeholder standardudskrifterne samt de udskrifter, du eventuelt selv definerer. Udskrifter bliver kun placeret i denne mappe. Udskrifterne har filtypen RXP. _aktiver.rxp Derudover indeholder mappen de standardtypografier, udskriftslister og toptekster, som følger med Magnus:Budget. Som ligger i følgende filer. Typo.typ Stdtypo.typ Filplaceringer 77

78 Rplist.lst Head.def Stdrplst.lst Standarderne ligger i de filer, der starter med Std. Eksempelvis ligger standard udskriftslisterne i filen Stdrplst, mens de udskriftslister, du selv har defineret, ligger i Rplist. For toptekster ligger standarder og egne definitioner i samme fil. spbudget.ini I biblioteket Windir oprettes og vedligeholdes filen spbudget.ini. Filen indeholder vigtige oplysninger om programmets opsætning, de valgte standarder samt programmets tilstand, når det lukkes (placering på skærmen, valgt model osv.). Oplysningerne bruges af programmet ved opstart og er med til at gøre det nemmere at bruge programmet. Filplaceringer for data Når du gemmer dine budgetmodeller, kan du selv bestemme placeringen. Vi anbefaler dog, at du lægger dine modeller samlet i en mappe. Du kan f.eks. kalde mappen Data. På den måde holder du data adskilt fra programfilerne, hvilket er en fordel, hvis du f.eks. vil tage en back-up af dine data. 78 Filplaceringer

79 Når du gemmer udskriftdefinitioner, har du kun mulighed for at placere dem i mappen Udskrift. Når du opretter nye udskriftlister, typografier og toptekster, lægges de automatisk i standardfilerne, der også er placeret i mappen Udskrift. Filplaceringer 79

80 7 FUNKTIONSKNAPPER Funktionsknapperne er små ikoner, der repræsenterer hurtige genveje til nogle af funktionerne i Magnus:Budget. Funktionsknapperne er placeret umiddelbart under menulinjen i programmet og ved at benytte disse er det muligt hurtigt at komme ind i et skærmbillede eller udføre en handling. Funktionsknapperne i Magnus:Budget har følgende betydning: Funktionsknapper i Magnus:Budget Fil-menu: Åbn model Ny model Gem model Udskriv Udskriftsdefinitioner Typografier 80 Funktionsknapper

81 Afslut Magnus:Budget Redigér-menu: Klip Kopiér Sæt ind Kopier til højre Vis nøgletal Kontoplan-menu: Opret hovedkonto Opret underkonto Redigér konto (hoved- eller underkonto) Tilpasning-menu: Perioder Rediger niveaustruktur Niveauplacering Tilpasning af funktionsknapper Øverst i hovedskærmbilledet kan du se funktionsknappanelet med funktionsknapperne placeret. Funktionsknapper 81

82 Overblik over funktionsknappanel Vælger du menupunktet Knappanel i Systemmenuen (Alt + F10), ser du en lille menu. Her kan du vælge mellem fire menupunkter, der alle vedrører funktionsknapperne og deres placering. Du kan også klikke med højre musetast på funktionsknappanelet for at udskifte knapperne. Du kan selv bestemme, hvilke funktionsknapper du vil have på dit funktionsknappanel. Når du vælger Konfigurér i menuen, ser du en liste over de tilgængelige funktionsknapper i Magnus:Budget. Så længe listen er åben, kan du flytte rundt på knapperne. Først når du klikker på Luk, virker knapperne normalt igen. Klik og træk knapperne fra listen op til funktionsknappanelet. Du kan placere knapperne i den rækkefølge, du har lyst til. 82 Funktionsknapper

83 Konfigurering af knappanel Hvis du vil fjerne en knap, skal du trække den væk fra panelet, mens du har ovenstående skærmbillede åbent. Den finder selv ned på listen igen! Klik på Luk, når du er færdig med at flytte på knapperne. Inaktive funktionsknapper Ind imellem vil dine funktionsknapper være grå. Det betyder, at de er inaktive og ikke kan benyttes i øjeblikket. F.eks. vil knappen Sæt ind være inaktiv, når du ikke har kopieret eller klippet noget ud, der kan sættes ind. Når du kopierer noget, f.eks. en celle, bliver knappen aktiv. Herunder kan du se en oversigt over de funktionsknapper, der er til rådighed i Magnus:Budget. Funktionsknapper 83

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note, som giver baggrunds information eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Magnus:Årsafslutning. Hjælp

Magnus:Årsafslutning. Hjælp INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Velkommen til Magnus:Årsafslutning...3 2. Arbejdsgang...3 2.1. Virksomhedsoplysninger...3 2.2. Opret regnskabsår...3 2.3. Personoplysninger...3 2.4. Import af regnskabsdata...3

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19.

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Moms og afgifter Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Skæve perioder 11 15. Moms Opgave I denne opgave er moms-beregningsprincipperne

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Målsætning med modul 2 (pr. 2/9 1998)

Målsætning med modul 2 (pr. 2/9 1998) Målsætning med modul 2 (pr. 2/9 1998) Mål Formålet med dette modul er at give dig kendskab til de grundlæggende computerfunktioner, du skal kunne for at udnytte en pc effektivt. Indhold Starte computeren

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Hovedproceduren er 1. I excel dannes en fil med en bestemt kolonnerækkefølge 2. Denne fil gemmes som semikolonsepareret fil (CSV MSDOS) 3.

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere