EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. maj 2014 Sted: Vejlesøparken Deltagere fra bestyrelserne: Solveig Rannje (G/F, 1 dt og 1 dy- SEB) Marianne Ringgren (G/F, 1 dt og 1 dy- SEB) (referent) Erik Fæster (G/F og 1 dt) Per Grønborg (G/F og 1 dy) Holger Dock (1 dt) Ingelise Hatting (1 dy) Afbud fra Lars Rahbæk (G/F, 1 dt og 1 dy- SEB) Øvrige deltagere: Hans Kramer Carl Andersen, EKAS Bemærk, -at beslutninger er markeret med * - at alt der skal følges op på/udføres er markeret med kursiv- tekst. 1. Projekt for indgangspartier (Carl Andersen) Carl Andersen oplyste, at tegninger og beskrivelser er færdige. Han sender det til Fæster, Kramer og Rahbæk til godkendelse, inden han sender det i udbud. 3 firmaer vil blive anmodet om at give tilbud inden 3 uger. Carl Andersen laver en indstilling til bestyrelsen, når han har vurderet tilbuddene. Bestyrelsen forventer at kunne behandle det skriftligt. 2. Projekt for tag- isolering (Carl Andersen) Carl Andersen oplyste, at arbejdet vil blive sendt i udbud nu til 3 firmaer, der også får 3 uger. Også her laver Carl Andersen en indstilling til bestyrelsen, når han har vurderet tilbuddene. Bestyrelsen forventer at kunne behandle det skriftligt. 3. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde og godkendelse af referatet Referatet fra sidste møde er godkendt på mail. Der var følgende punkter til opfølgning: -Møde med Beierholm er endnu ikke afholdt. Solveig Rannje arrangerer et møde. -Tilbud er ikke indhentet hos BDO. Marianne Ringgren sørger for, at der indhentes et tilbud via Datea. Marianne Ringgren Side

2 -Hans Kramer oplyste, at han havde afholdt møde med firmaet Lindpro mht. nye tekniske løsninger på dørtelefoner. Der findes mulighed for trådløse dørtelefoner, men det duer p.t. kun ved brug af mobiltelefoner, og det forventes, at der vil ske en udvikling inden for dette område i de kommende år. Lindpro vil kunne lave et 2- vejs ledningsført kommunikationsanlæg (telefon i lejligheden og trykknap ved indgangsdøren) for kr incl. moms og kr incl. moms med tvskærme. Et 2- vejs system kan ikke senere udbygges, hvis der opstår nye muligheder. *Bestyrelsen besluttede at afvente udviklingen på området, da 2- vejs systemet virker gammeldags og infleksibelt og ikke vil forhøje sikkerheden væsentligt. Solveig Rannje sørger for, at det nævnes i beretningen på næste generalforsamling. -Sagen om klage over grundskylden er afvist af SKAT. Advokat Ladefoged vil påanke sagen til Skatteankestyrelsen. Grønborg nævnte, at der i lokalavisen har været skrevet om, at bl.a. Rudersdal har været udsat for systematiske fejl i behandlingen af grundskyld. Marianne Ringgren kontakter advokat Ladefoged for at sikre, at han er opmærksom på disse sager. -Grønborg nævnte, at reparationen af hjemmesiden er næste fuldført. 4. Gennemgang af kvartalsrapporter Erik Fæster gennemgik kvartalsrapporterne for 1/ til 31/ Der var flg. bemærkninger hertil. G/F: -Renovering af varmecentralen udskydes stadig, da der sker så meget derovre i forbindelse med overgangen til Holte Fjernvarme. -skaden efter rørbruddet er netto kr ,- efter at forsikringen har udbetalt erstatningen. -udgifter til Plesner kr og til Force kr skal med i varmeregnskabet. 1 dy: -der er ikke brugt mere end kr af den budgetterede vedligeholdelse, da arbejdet med konsollerne og indgangspartierne ikke er gået i gang endnu. 1 dt: -som 1 dy mht. konsoller og indgangspartier. -man venter med at sætte arbejder på rækværk og gelænder på blok 1 i gang, til man har overblik over udgifterne til konsoller. Datea havde opdateret likviditetsopgørelsen, som viser, at foreningerne har en god likviditet. Pt. er der et stort indestående pga. tilbagebetalingerne fra E.ON. 5. Tilbagemelding på igangværende og afsluttede opgaver (Fæster og Kramer) Marianne Ringgren Side

3 Carl Andersen oplyste, at blok 4 og 5 er blevet registreret med lift med henblik på arbejderne på konsollerne, og at det ikke ser så slemt ud, så han regner med at budgettet for 2013/2014 holder. Arbejderne vil blive sat i gang omkring 1. juli. 6. Opfølgning på bemanding Hans Kramer oplyste, at Jørgen Groth er gået på pension 4/4, og at han har ansat en ny ejendomsfunktionær, Christian Pihl Skov 45 år, er uddannet som blikkenslager, og som tidligere har arbejdet som blikkenslager på Vejlesøparken og derfor kender ejendommen i forvejen. 7. Opfølgning på E.ON- sagen Marianne Ringgren gav flg. opdatering på E.ON- sagen: -som bekendt tilbagebetalte E.ON i januar 2014 kr ,75. Marianne Ringgren har taget forbehold for beløbet. E.ON er trods gentagne rykkere ikke kommet med en redegørelse for, hvordan tilbagebetalingsbeløbet er fremkommet. -Marianne Ringgren opsagde ved mail af 5/ kontrakten med E.ON til udløb 1/ E.ON har bekræftet opsigelsen og meddelt, at de vil vende tilbage senere på året med en tidsplan for nedtagelse af LKV- anlægget og øvrige af E.ON ejede dele (E.ON afholder selv omkostningerne hertil, jf. kontrakten). E.ON er trods gentagne rykkere endnu ikke vendt tilbage med et svar. -Marianne Ringgren har endvidere ved mail af 5/2 fremsat indsigelse mod E.ON s sidste fakturaer for 2014, fordi de nu hovedsagelig indeholder opkrævning af gas til en ifølge Monrad høj pris og ikke kraftvarme, jf. sidste referat. Indsigelsen er medtaget i klagen hos Energitilsynet. -E.ON har endvidere udfærdiget fakturaerne for 2014 efter et nyt afregningsprincip, idet de har fastsat en pris for en pulje af ejendomme, hvori Vejlesøparken indgår. Selv om prisen dermed bliver lavere, har Marianne Ringgren, efter aftale med Marlene Hannibal, også taget forbehold for det i mail af 24/2 samt anmodet om en redegørelse for beregningen. Det har E.ON stadig ikke svaret på. -i marts måned har E.ON fremsendt en kreditnota på kr for A conto varmemæssig ubalance ultimo Marianne Ringgren har taget forbehold for beløbet og anmodet om en redegørelse for beløbet og et regnskab, men E.ON har endnu ikke svaret. -Advokat Marlene Hannibal har 28/4 fremsendt et opdateret indlæg til Energitilsynet om sagen. Der forventes en afgørelse fra Energitilsynet inden længe. -I april fremsendte E.ON nye fakturaer og kreditnotaer for november 2013til marts 2014, som Carsten Monrad har kontrolleret og godkendt. Årsagen til de nye fakturaer er, at E.ON har justeret måleraflæsningerne. Sagen har ført til, at Carsten Monrad har stillet spørgsmål om, hvorvidt Vejlesøparken skal føre en ny sag mod E.ON, denne gang om afregningen. Marianne Ringgren har spurgt advokat Marlene Hannibal om muligheden herfor. Hannibal har svaret, at det kan lade sig gøre ved domstolene, men at det vil være en meget lang og dyr proces. Marianne Ringgren Side

4 *Bestyrelsen besluttede, at man i stedet i første omgang vil bede E.ON om en redegørelse for forskellen i forhold til tidligere år, og hvordan der skal forholdes i forhold til forbruget i perioden før november Marianne Ringgren skriver til E.ON herom. Bestyrelsen efterlyste en oversigt, der viser, hvad der er kommet af indbetalinger fra E.ON, og hvad der har været af udgifter i den forbindelse til rådgivere. Marianne Ringgren sørger for, at der bliver lavet en oversigt og sender til bestyrelsen. Bestyrelsen diskuterede også udgifter og indtægter i det kommende varmeregnskab for 2013/2014, som man gerne vil have en oversigt over, inden det sendes til Brunata. Marianne Ringgren beder Datea herom og sender til bestyrelsen. 8. Opfølgning på Holte Fjernvarme -Processen med at opnå godkendelse til etablering af fjernevarme er i gangsat nu, idet Holte Fjernvarmes projektforslag er sendt i høring af Rudersdal Kommune. -Holte Fjernvarme vil påbegynde arbejder i varmecentralen, bl.a. udskiftning af en af kedlerne. Erik Fæster påpegede, at det måske er et problem i forhold til E.ON, som bruger kedlerne. Bestyrelsen var enig om, at man ikke skal lade HF foretage noget i varmecentralen, der kan give E.ON anledning til at forsinke processen eller i øvrigt gøre indsigelser over for Vejlesøparken. Det blev derfor aftalt, at Marianne Ringgren spørger advokat Marlene Hannibal til råds om, hvordan E.ON skal varsles og gøres bekendt med arbejderne, og om det er et problem, at de har brugt Vejlesøparkens kedler. -Hans Kramer foreslog, at man får en ingeniør til at se på, hvad der skal ske med fx lukning af gamle rør, ventiler osv. i blokkenes boiler-rum, når fjernvarmen er tilsluttet. *Bestyrelsen besluttede at godkende forslaget. Hans Kramer engagerer ingeniøren hertil. 9. Opfølgning på implementering af husorden og tinglysning af vedtægter (Grønborg) Grønborg oplyste, at den nye husorden er vedtaget, og at der har været et rigtig godt samarbejde med lejernes beboerrepræsentation. Husordenen ligger på hjemmesiden. Grønborg oplyste også, at tinglysningen af vedtægter nu er på plads, og at udgifterne hertil er inden for budgettet. 10. Eventuelt Næste møder er torsdag 4/9 kl og mandag 10/11 kl Opfølgningspunkter: -Udbud af indgangspartier og tagisolering -optimering af driften Marianne Ringgren Side

5 -klage over grundskyld -Implementering af Holte Fjernvarme pr. 1/12 -klagesag E.O.N, tilbagebetaling af tilgodehavende og afklaring af nedtagelse af anlægget -LED- belysning i blok 1 og udendørsbelysningen (der skal en svagstrømsingeniør til at vurdere mulighederne for blok 1, da der er mere kompliceret mht. el. Der er i 10- årsplanen afsat kr pr. år i 4 år startende med 2014/2015) Marianne Ringgren Side

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 10. november 2014 Sted: Vejlesøparken Deltagere fra bestyrelserne: Solveig Rannje (G/F, 1 dt og 1 dy- SEB) Marianne Ringgren (G/F, 1 dt og 1 dy- SEB) (referent) Erik

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: 4818 3884 e-mail: SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk Formandsberetning til generalforsamlingen den 26.

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Kære alle sammen. Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling!

Kære alle sammen. Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling! Beretning 2014 2015 Kære alle sammen Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling! Det sidste først i frisk erindring: en andelshaver har betvivlet beslutningen fra ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer)

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer) Referat fra bestyrelsesmøde den 30. juli 2014 Til stede var følgende: Aksel Bjørnsen Sanne Lensbæk Pia Bentzen Jørgen Christiansen Susanne Bøggild Bo Blaabjerg Kenn Jeppesen Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo)

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange Deltagere: Torben, Peter, Nanna, Morten og Hans Erik. Afbud: Jens og Peer. Godkendelse af referat: Referat af bestyrelsesmøde 18.10.14

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

VA afdeling 10, Hyldespjældet

VA afdeling 10, Hyldespjældet Til stede Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 6. marts 2014 Vinie Hansen (VH), Per Zoffmann (PZ) og Jørgen Lou (JL) Fraværende med afbud: Sif Enevold (SE) og Nina Rytter (NR)

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere