Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen."

Transkript

1 Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet, ønsket at revidere denne. Den nye aftales detaljer blev diskuteret: Administrator skal komme med forslag til nye formuleringer på et par specifikke punkter. Derudover var der enighed om den nye aftale, der forventes endeligt godkendt og tiltrådt på næste bestyrelsesmøde. b. Ændring af perioden for varmeaflæsning og -afregning Perioden er blevet ændret af Affald Varme Aarhus, hvilket har resulteret, i at der i år betales 10 måneders a conto og der er 12 måneders forbrug. Næste år betales der 12 måneders a conto og der er 10 måneders forbrug. Denne ændring har skabt en del forvirring og utilfredshed i blandt ejerne. Derfor skriver administrator en forklaring af situationen og sender den til JEL. Når den er godkendt skal den udsendes/omdeles til alle ejerne helst i løbet af næste uge. Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. c. Ejerforeningens registrering i CVR registeret (Navn stemmer ikke med vedtægter) Administrator opdaterer CVR registeret med det der er muligt. Herunder slettes gammelt telefonnummer, lejl føjes til adressen og mail sættes til Endelig rettes navnet til "Ejerforeningen Vestervang I", så det er i overensstemmelse med vedtægterne. d. Dato for generalforsamling 2013 (onsdage 10. eller 17. april foreslås) Det blev aftalt at afholde generalforsamlingen onsdag 17. april Jens Erik kontakter Kemisk Kantine for at reservere. e. Andet Der skal findes ekstra pengeinstitutter til foreningsmidler, da der p.t. sker en opsparing af indbetalte fællesbidrag. Administrator får tilbud fra nogle banker. Det er ok med 6 måneders binding, men ikke mere, da pengene forventes brugt til at renovere sydfacaderne, hvilket formodentlig bliver i Administrator vil gerne deltage i efterårets lørdagsmøde hvis det vurderes relevant. I så fald begyndes der med de punkter som er relevante for administrator. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 257 Referatet blev godkendt. Side 1 af 5

2 3. Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde nr. 257 a. JEL lægger Rambølls reviderede tilstandsrapport ind i den samlede vedligeholdelsesplan. Intet nyt b. JEL kigger på, at der er forskel på navnet på foreningen i CVR registret og i vedtægterne. Se afsnit 1.c. c. JEL spørger bygningsinspektoratet, om det er ok at døren i lejl åbner udad. JEL sender brev til bygningsinspektoratet. d. JEL beder administrator om at vi får input til administratoraftale inden næste møde e. JEL udbygger kataloget med fotos af facadeelementer med et par varianter der mangler. f. JEL sender vores kommentarer til positivlisten vedr. facadeændringer til Lene (Vestervang 5 Vest) og Jørgen (Vestervang 5 Øst). g. SH sender det endelige notat om udskiftning af radiatorventiler til ND h. SH følger op på reparationsarbejde på 3803s terrasse i ugerne 31 og 32 Thomas fra Rambøll har været på sagen. Tætningsarbejde af utætheden i 3813 er blevet udført. Afløbet var stoppet og blomsterkummens vanger har måske lavet hul i pappet. Viceværterne udfører malerarbejdet efter anvisningerne og SH informerer ejeren om dette. [Efter bestyrelsesmødet er det blevet besluttet at lade Bjarne Lihn udføre malerarbejdet]. i. SH er tovholder på Rambølls arbejde med utæthed lejl jfr. viceværtmail 3. maj Aftalen er at Thomas snakker med Bjarne Lihn og vender tilbage. j. TOB opdaterer det permanente opslag i opgangene med nabounderretning ifm. larm k. TOB undersøger TDC regning med mange opkald Intet nyt, men regningen er ikke betalt. l. TOB informerer KMBygge om, at de har vundet gæsteværelsesentreprisen Det er sket og arbejdet er færdigt. Side 2 af 5

3 m. TOB laver et udkast til inventar der skal bruges til det nye gæsteværelse n. ND sørger for at det kun er den nye forsikringspolice der er på hjemmesiden. o. ND lægger notatet om afstemningsreglerne på hjemmesiden ved siden af vedtægterne. p. ND laver udkast til en startpakke for nye beboere på hjemmesiden til næste møde. Det blev besluttet at startpakken skal ligge som et ekstra menupunkt øverst på den password beskyttede del af hjemmesiden. Pakken kommer til at indeholde vedtægter, husorden, orientering om istandsættelse, orientering om forsikringer, samt vejledningen til port telefonen. q. HA laver en skitse og får et tilbud på en samlet løsning i stedet for fyrretræer i brøndringe. Se afsnit 7.a. r. HA følger op på renovering af flisegang til Botanisk Have 4. Meddelelser a. Referat fra fællesmøde d. 23. august /JEL Det store emne var facadeændringerne. Vest og Vestervang 1 er forholdsvis restriktive, og Øst er mere åbne overfor ændringer. Der arbejdes videre med at udarbejde en fælles indledning og motivation til bygningsinspektoratet. Det primære indhold i skrivelsen bliver kataloget over hvilke typer ændringer, som ejerforeningerne hver især vil forhåndsgodkende. Vestervang 1 fastholder den hidtidige linje. 5. Ejerforeningens økonomi a. Status ultimo juli 2012 /TOB Status blev gennemgået. Det eneste, som blev bemærket, var at varmeregnskab blev betydeligt dyrere end hidtil og end budgetteret. TOB spørger om årsagen. b. Fordeling af Ejerforeningens kapital på flere pengeinstitutter Se afsnit 1.e. TOB kigger også lidt på tilbud fra banker. c. Administratoraftale /JEL Se afsnit 1.a. d. Andet Intet. 6. Bygning og drift a. Status vedr. nyt gæsteværelse /TOB Side 3 af 5

4 Gæsteværelset er næsten færdigt. Inventaret er blevet leveret og er ved at blive sat op. Inventaret kom til at koste kr inkl. nye dyner etc. til det gamle gæsteværelse. Selve etableringen af gæsteværelset kostede omkring kr. Dermed ender den samlede pris omkring kr alt inkl. mod budgetteret kr. SH undersøger om der skal gøres noget for at forbedre udsugningen i begge gæsteværelser og på viceværtkontoret. TOB undersøger om der kan/skal monteres en sikkerhedshaspe på vinduet i det gamle gæsteværelse. a1. Fastsættelse af pris for udlejning Prisen for at leje det gamle gæsteværelse fastholdes på 200kr pr døgn. Det blev besluttet at prisen for at leje det nye gæsteværelse bliver 300kr pr døgn. a2. Fastsættelse af, hvornår udlejning kan starte Udlejningen starter primo september, når viceværterne melder det klar. a3. Opdatering af "Regler for brug af gæsteværelser" til at gælde begge Der skal gælde de samme betingelser for begge gæsteværelser. TOB sender det opdaterede dokument til ND, når det skal på hjemmesiden. a4. Opdatering af "Præsentation > Fælles faciliteter" på hjemmesiden TOB sender den opdaterede tekst og fotografier til ND, når det skal på hjemmesiden. b. Facadeændringer /JEL+SH Se afsnit 4.a. c. Reparation i lejlighed 3803 /SH Se afsnit 3.h. d. Utæthed lejl jfr. viceværtmail 3. maj /SH Se afsnit 3.i. e. Ny elmåler fra NRGI? /SH Det viste sig, at måleren ikke kan være i skabet, så projektet er blevet aflyst af NRGI. f. Belysning i garagegang /JEL Der mangler et armatur ud for nogle par af garager, da rørføringerne i loftet gør, at der ikke kan monteres armaturer som de andre steder. JEL skriver en mail til den ejer, der har henvendt sig og redegør for at vi ikke vil gøre yderligere, men anbefaler, at muligheden for lystilslutning i hans egen garage benyttes. g. Nyt fra SH Den kraftige regn gjorde at brostenene ved toppen af nordtrappen kom til at ligge ujævnt og dermed udgøre en sikkerhedsrisiko. Viceværterne har løst problemet. Side 4 af 5

5 Der var et problem med, at elevatordørene i nr. 41 ikke lukkede helt i og peb det er nu løst. h. Gennemgang af Rambølls reviderede budget for tilstandsrapportens arbejder /JEL 7. Grønne arealer a. Jfr. opgavelisten Der har været afholdt havevandring og i den forbindelse blev det anbefalet at supplere med planter i nogle bede. Det blev besluttet at acceptere tilbuddet. Det blev diskuteret, om de eksisterende brøndringe med fyr skulle ryddes og erstattes af noget andet. Buus har givet tilbud på kr for rydning og omkring kr for 21 fiberkummer med beplantning (den nøjagtige pris afhænger af beplantningen). Det blev besluttet at arbejde videre med sagen med henblik på at stille et forslag til generalforsamlingen. Umiddelbart var der i bestyrelsen mest stemning for at fjerne brøndringene og kun købe nogle få kummer. Parkeringsproblematikken kan løses på anden vis. b. Andet Vi har endnu ikke fået en opsplitning af Buus vedligeholdelseskontrakt. 8. Ejerforeningens hjemmeside a. Andet 9. Kalender og eventuelt a. Næste bestyrelsesmøde: Lørdagsmøde d. 6. okt eller d. 27. okt. D. 13. okt. kan evt. også være en mulighed. Det blev aftalt at holde mødet lørdag den 27/10 kl b. Møde med bestyrelsen: 26. sept. eller 3. okt. Møde med bestyrelsen blev aftalt til onsdag 3/10. c. Fællesmøde om facadeændringer m.m. d. 2. okt. (SH og JEL deltager) SH og JEL deltager i mødet. d. Andet TOB arrangerer et åbent hus i det nye gæsteværelse. Det ville være optimalt at afholde det ved tiden. Side 5 af 5

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: onsdag 9/1 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Beretning for foreningsåret?oll / 2Ol2

Beretning for foreningsåret?oll / 2Ol2 Ejerlejli g hedsforeni ngen Dommervaen get 4- L4, 4000 Roskilde www.dommervaenoet. dk Beretning for foreningsåret?oll / 2Ol2 Velkommen til nye medlemmer af foreningen siden sidste generalforsamling! Vi

Læs mere

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan.

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan. Referater 2003 Bestyrelsesmøde mandag d. 24. november 2003, kl. 19.00. Tilstede: Trudy Velders, Frank Vælum, Lars Mortensen. Der var 3 punkter på programmet. Gårdlavets julefest d. 30. nov. 2003, vedligeholdelse

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere