BRUGERVEJLEDNING FOR DEN REGIONALE MODEL FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING FOR DEN REGIONALE MODEL FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING FOR DEN REGIONALE MODEL FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE Version: marts 2010

2

3 Indhold 1 Hvordan arbejder man med den regionale model for erhverv og beskæftigelse? Den regionale model for erhverv og beskæftigelse Netværk og katalogstruktur på forskermaskinerne Adgang til ALFRED for eksterne brugere af Danmarks Statistiks forskermaskiner 16 3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED Strukturvinduet Værdivinduet Markering og kopiering Menuen Filer Menuen Rediger Menuen Vis Menuen Skift til Menuen Indsæt Menuen Funktioner Værktøjslinjen Statuslinjen Lette tabeller Regionale fremskrivninger og konsekvensberegninger LINE et redskab til fremskrivning og konsekvensberegninger Konsekvensberegninger Hvad er en fremskrivning? Hvad skaber dynamikken i en fremskrivning ADAM-modellen Konvergensprogrammerne og 2015-planen Danmarks Statistiks befolkningsprognose Regionalisering af de nationale fremskrivninger Fortolkning og eksempler Teknisk kommentar om fremskrivningsteknik og skalering Bilag 4.1 Nationale fremskrivninger som grundlag for regionale fremskrivninger Bilag 4.2 Adam-variabler SAM-KLINE Introduktion Overvågningsopgaven og den regionale og lokale økonomi Analyse og præsentation af den regionale og lokale økonomis basale struktur Datakilder og datakonstruktionsmetoder Datakonstruktionsmetoder for de 2 typer af data Kvaliteteten af SAM-K Bilag 5.1 Tabeller i SAM-K Bilag 5.2 Variable Names

4 Bilag 5.3 Danmarks Statistik: Dokumentation af kommunale nationalregnskabsdata (KRNR) Særlige data Brugervejledning for tabelprogrammer i SAS Indledning Basale valg ved opbygning af tabeller Tilretning af programmet til opstilling af tabeller Primo/ultimo-tabeller Bilag 7.1 Variabler i grunddata Bilag 7.2 Aggregeringsfiler Data præsenteret med geografiske kort brugervejledning i GIS Eksport af data fra SAM-K, LINE, specialdata mv. til regnearksfiler Dannelse af kortdata i regneark på grundlag af registerdata Udarbejdelse af GIS-kort visende register-data fra SAM-K Bilag 8.1 STEP BY STEP from Register DATA towards the MAP readable file:

5 1 Hvordan arbejder man med den regionale model for erhverv og beskæftigelse? I dette afsnit gives en oversigt over de forskellige elementer i den regionale model for erhverv og beskæftigelse, herunder de navne, betegnelser og ord som anvendes, når man taler om modellen. Videre beskrives katalogstrukturen på forskermaskinerne, som er placeret på Danmarks Statistiks forskningsservice og som benyttes i arbejdet med modellen. I den forbindelse gives gode råd til, hvordan man kan benytte katalogstrukturen til at strukturere og holde orden i sit arbejde med modellen. Det er en god idé at starte forskermaskinen op, så man under læsningen af brugervejledningen kan få hands on. Hvordan man starter op er forklaret i afsnit Den regionale model for erhverv og beskæftigelse Den regionale model for erhverv og beskæftigelse består af: SAM-K SAM-K er et lokalt samfundsregnskab ( Social Accounting Matricer for Kommuner ). SAM-K er en udvidet udgave af de regionale regnskaber, som for Danmark opstilles af Danmarks Statistik og for alle regioner og lande inden for EU af de nationale statistikbureauer. SAM-K giver en i princippet udtømmende og fleksibel beskrivelse af den økonomiske og den erhvervs- og beskæftigelsesmæssige aktivitet i de danske kommuner og regioner. Sammenlignet med den normalt tilgængelige statistik for regioner og kommuner giver SAM-K bl.a. følgende muligheder: SAM-K kan skræddersyes til den enkelte kommunes og regions behov (relevant inddeling på erhverv, typer af arbejdskraft, husholdninger, varer mv.). SAM-K giver en bred geografisk beskrivelse af den økonomiske aktivitet, som ikke alene fokuserer på produktionsstedet, men også inddrager bopæls- og varemarkedsvinklen (f.eks. disponible indkomster for husholdninger eller turistindtægter opdelt på overnatningsform). SAM-K giver en bred faglig beskrivelse af den økonomiske aktivitet, som ikke alene fokuserer på erhvervskarakteristika, men også inddrager oplysninger om arbejdskraft, familietyper og varer (f.eks. pendling, befolkningsudvikling, turistrejsemønstre). SAM-K danner udgangspunkt for dels fremskrivninger/prognoser, dels konsekvensberegninger (effekter af ændrede rammevilkår) af den lokale og regionale økonomi (inkl. erhverv og arbejdsmarked) med LINE 1. SAM-K er en sammenhængende database, som kan anvendes i alle hovedtyper af regionale og lokale analysemodeller 2. 1 LINE-modellen er beskrevet på AKF s hjemmeside (http://www.akf.dk/udgivelser/2001/line_model/). 5

6 Den mindste geografiske enhed i SAM-K er kommunen (de nye kommuner). 3 SAM erne for de enkelte kommuner kan lægges sammen til større enheder, f.eks. til de fem storregioner eller arbejdskraftoplande. En kort teknisk dokumentation af SAM-K findes i afsnit 5. LINE LINE er en lokaløkonomisk model til fremskrivning og konsekvensberegning af den lokale økonomi. LINE giver på nærmere specificerede forudsætninger en fremskrivning af udviklingen for de lokale erhverv og arbejdsmarkeder med forskellige tidshorisonter, ligesom LINE kan anvendes til konsekvensberegning af alternative scenarier/projekter. Beslutninger i store virksomheders koncernledelse, i Folketinget eller i EU kan på kort tid ændre vilkårene for erhvervslivet og på arbejdsmarkedet i såvel kommuner som regioner. Ved at kombinere SAM-K med den regionaløkonomiske model LINE kan man sætte tal på de skønsmæssige effekter af ændrede rammevilkår og større virksomhedslukninger, eksempelvis: 4 Hvad bliver de regionale og lokale effekter, hvis en stor virksomhed som f.eks. LEGO lukker eller flytter dele af produktionen til udlandet? Hvordan bliver Lolland-Falster påvirket af en drastisk ændring i sukkerafgiften? Hvad bliver effekten af en fast forbindelse over Femer Bælt? Hvad betyder en øgning af turismen på 10% for Bornholm? LINE er tidligere blevet brugt til at simulere de (kortsigtede) økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af sådanne ændringer, både for kommuner, regioner og hele landet. Hvis man ønsker at vurdere de mere langsigtede (udbuds-)effekter af ændrede rammevilkår, vil man eventuelt kunne kombinere SAM-K med en såkaldt generel ligevægtsmodel f.eks. en særlig version af LINE. Ud over konsekvensvurderinger giver LINE mulighed for at udarbejde prognoser for erhvervsudviklingen og udviklingen på de regionale arbejdsmarkeder. Prognoser/fremskrivninger vil bl.a. kunne baseres på Danmarks Statistiks befolkningsprognose og Finansministeriets økonomiske prognoser for landet som helhed. Regionale og lokale prognoser vil i sagens natur være behæftet med stor usikkerhed, men vil kunne medvirke til at styrke beslutningsgrundlaget for de langsigtede beslutninger, der skal træffes i de regionale vækstfora og beskæftigelsesråd eller ved udarbejdelse af regionale udviklingsplaner. F.eks. vil fremskrivninger kunne give et bud på, hvilke typer af uddannelser og 2 SAM-K er fremtidssikret i den forstand, at den kan anvendes som datagrundlag for avancerede modeller som f.eks. generelle ligevægtsmodeller eller prediktionsmodeller/-mikrosimuleringsmodeller. 3 De historiske data i SAM-K er omregnet fra gamle til nye kommuner, hvorfor SAM-K indeholder en række oplysninger om de nye kommuner, som p.t. ikke er umiddelbart tilgængelige hos Danmarks Statistik. 4 LINE-modellen er beskrevet på AKF s hjemmeside: 6

7 kompetencer, der bliver mangel på/overskud af på længere sigt, hvilket er vigtigt for at kunne igangsætte den rigtige erhvervs- og beskæftigelsespolitik i dag. En kortfattet dokumentation af fremskrivningen er givet i afsnit 4. Særlige data Ud over lokalt samfundsregnskab og lokaløkonomisk model indgår i den regionale model for erhverv og beskæftigelse særlige data. P.t. består særlige data af primo-ultimo-tabeller, som viser udviklingen for personer og beskæftigede over tid, dvs. fra primoåret (f.eks. 1996) til ultimoåret (f.eks. 2005). Der kan være tale om personers aktivitet (f.eks. opdelt på i arbejde, arbejdsløs, under uddannelse og uden for arbejdsmarked og uddannelse ) i primoåret henholdsvis ultimoåret, dvs. vandringer af personer mellem aktiviteter fra primoåret til ultimoåret (f.eks. fra arbejdsløshed til i arbejde eller fra i arbejde til under uddannelse ). I vandringstabellerne for personer indgår også geografiske vandringer (flytninger) fra personens bopæl i primoåret til personens bopæl ultimo. Tilsvarende findes vandringstabeller for beskæftigede personer, som viser erhverv og ejerforhold for de beskæftigede i primoåret henholdsvis i ultimoåret (f.eks. opgjort ved antal beskæftigede, de beskæftigedes primærindkomst mv.). Vandringstabeller omfatter også oplysninger om den geografiske placering af arbejdsstedet i primoåret og i ultimoåret. ALFRED ALFRED er et brugervenligt system, som kan anvendes til at tilgå og viderebearbejde data fra SAM-K og LINE samt særlige data (p.t. primo- og ultimotabeller). I ALFRED kan oplysninger fra SAM-K og resultater af modelberegninger med LINE samt særlige data hentes frem, analyseres og eksporteres videre til andre analysepakker, f.eks. regneark, kortprogrammer, statistikpakker. I basisversionen af SAM-K og LINE findes der tre forskellige systemer 5 til præsentation: SAM-K/LINEmodelberegning DATAalleAAR LETTE_TABELLER Hertil kommer et præsentationssystem for særlige data: PRIMO_ULTIMO_TABELLER Under SAM-K/LINEmodelberegning og DATAalleAAR anvendes et menusystem baseret på 2 x 2 x 2-princippet, som er det grundlæggende princip, som SAM-K og LINE er bygget op efter 6. Med 2 x 2 x 2-princippet er det lettere at finde rundt i data og forstå, hvad data indeholder. Under SAM-K/LINEmodelberegning kan man gennemføre modelberegninger for udvalgte år og se resultaterne af beregningerne, mens man under DATAalleAAR alene kan se alle data for alle år, men man kan ikke gennemføre modelberegninger. 5 Der eksisterer forskellige andre præsentationer af særlige regionale data, SAM-K og LINE ligesom der kan udvikles skræddersyede præsentationer, som indeholder data og modelresultater, som en bruger måtte ønske. 6 For en nærmere beskrivelse af 2 x 2 x 2-princippet henvises til afsnit 5 SAM-K og registerdata en dokumentation,data og principper for opbygning af data. 7

8 Under LETTE_TABELLER er der foretaget et udvalg af tabeller, som skønnes at være de vigtigste for brugerne af modellen. I dette menusystem kan man få direkte og hurtig adgang til de mest vigtige data og modelresultater. Under PRIMO_ULTIMOTABELLER kan vælges primo/ultimotabeller for personer og beskæftigede opgjort efter bopæl henholdsvis arbejdssted. Hvis man ønsker en vejledning i brug af ALFRED henvises til afsnit 3. Registerdata for personer og virksomheder brugervenlige SAS-tabelprogrammer Væsentlige dele af SAM-K opstilles på grundlag af registerdata for personer og virksomheder. Imidlertid stilles registerdata også direkte til rådighed for brugerne af den regionale model for erhverv og beskæftigelse. Registerdata findes dels som en samling rådatasæt fra Danmarks Statistik, dels som grunddatafiler for personer og virksomheder, som CRT har flettet sammen og bearbejdet. I den forbindelse er der udviklet brugervenlige SAS-tabel-programmer til dannelse af tabeller på grundlag af registerdata. Det er her muligt at lave forskellige typer tabeller, f.eks. 1-, 2-, eller 3-dimensionale tabeller. Det er ligeledes muligt at eksportere tabellerne til forskellige programmer, f.eks. regneark, eller kort-præsentationsprogrammer. Eller til at danne tabeller, som benyttes til etablering af specialversioner af SAM-K/LINE. En brugervejledning i anvendelse af disse brugervenlige SAS-tabel-programmer er vist i afsnit 7. Hvorledes man opbygger specialversioner af SAM-K/LINE er forklaret i afsnit 9. GIS til produktion af kort på grundlag af SAM-K/LINE ( makrokort ) og registerdata ( mikrokort ) Det er muligt at præsentere data i kort. Der er tale om to forskellige typer kortpræsentation, som i det følgende betegnes makrokort (kort baseret på data fra SAM-K og LINE) henholdsvis mikrokort (kort baseret på registerdata). I makrokort kan man præsentere data fra SAM-K i kort, typisk med kommunen som geografisk enhed. Datainput er datasæt fra ALFRED, som eksporteres til et regneark, som herefter kan anvendes i makrokortprogrammet. Der henvises til brugervejledning for ALFRED i afsnit 3 samt brugervejledning i anvendelse af GIS og kortprogrammer (f.eks. ArcView) i afsnit 8. I mikro-kort kommer data fra registerdata direkte. Registerdata kan ved hjælp af brugervenlige SAS-tabel-programmer lægges sammen og eksporteres til datafiler, som kan anvendes i kortprogrammer (f.eks. ArcView). Hver person eller virksomhed er placeret i et geografisk område (en kommune, sogn, postnummer, byområde) og den variabel for personen og virksomheden, som ønskes præsenteret i kortet, lægges sammen (vha. LetteTabelProgrammer jf. afsnit 7). Tabellen (en endimensional tabel) kan eksporteres til et regneark og herefter vises i et kort. Der henvises til brugervejledningens afsnit 8. Programmer til opbygning af specialversioner af SAM-K og LINE CRT kan opbygge specialversioner af SAM-K og LINE til brugerne. Disse specialversioner kan stilles til rådighed for brugerne på samme måde som basisversionen af SAM-K og LINE. Dvs. data fra SAM-K og modelresultater fra LINE kan tilgås med ALFRED på samme måde som ba- 8

9 sisversionen, jf. brugervejledningen i afsnit 3. Specialversionen kan ligeledes forsynes med en fremskrivning. Principperne bag fremskrivningen er dokumenteret i afsnit 4. Det er muligt for brugeren selv at opbygge egne specialversioner af SAM-K og LINE. Hvorledes en specialversion opbygges er beskrevet i brugervejledningens afsnit Netværk og katalogstruktur på forskermaskinerne Data, analyseprogrammer og modeller ligger på PC er, som fysisk er placeret på Danmarks Statistiks forskningsservice. Brugerne har adgang til forskningsmaskinerne gennem en fjernadgang, således at man kan arbejde på forskermaskinen lokalt enten fra sin arbejdsplads eller fra steder, hvor man har opkobling til sin arbejdsplads via internet. Forskermaskinen indgår i et netværk af PC er, som kan illustreres i følgende diagram: Der er to forskellige typer maskiner: Brugerens egen forskermaskine. Hver brugermaskine har et navn. F.eks. hedder Region Hovedstadens forskermaskine FSEMEBRHS<1>, hvilket er kort for ForskningsSErvice, den regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse, Region HovedStaden, maskine 1. 9

10 Den fælles forskermaskine FSEMEBSHARE, hvilket er kort for ForskningsSErvice, den regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse, den fælles maskine=share. Når du læser det følgende, er det en god idé at starte din forskermaskine op. Hvordan du starter din forskermaskine er forklaret i afsnit Data på den fælles forskermaskine (FSEMEBSHARE) Katalogstrukturen på din maskine kan afdækkes med et stifinderprogram, f.eks. TotalCommander. Den fælles forskermaskine FSEMEBSHARE ligger på brugermaskinernes E-drev. E-drevet vælges ved at placere cursoren i øverste venstre eller øverste højre hjørne i TotalCommander s filoversigt. Data på den fælles forskermaskine, som du har adgang til, omfatter Rawdata<dir> Udpost<dir> CRT<dir> Under Rawdata<dir> ligger Danmarks Statistiks rådatafiler Rawdata<dir> o Befolkningen1994.sas7bdat Befolkningen1995.sas7bdat. Befolkningen2006.sas7bdat Bol1994.sas7bdat Bol1995.sas7bdat. Bol2006.sas7bdat Bolpop1994.sas7bdat Bolpop1995.sas7bdat. Osv. Udpost<dir> CRT<dir> Indholdet af disse beskrives nærmere i afsnit 2. 10

11 Under Udpost<dir> ligger Rawdata<dir> Udpost<dir> o Udbakke CRT1 Leh<dir> Yeo<dir> Zqy<dir> Filer<dir> Udbakkemodtager.txt. CRT<dir> Det fremgår, at hver bruger (f.eks. brugeren zqy ) har et katalog, hvor man via mail kan sende filer hjem, som indeholder et underkatalog, hvor de filer, som skal sendes hjem, kopieres ned. en fil (med navnet Udbakkemodtager.txt ), hvor man har skrevet sin -adresse. Gennem udpost kan du sende tabeller, figurer, dokumenter mv. hjem til din lokale computer. Hvordan kan du læse i afsnit 2. Under CRT ligger følgende underkataloger: Rawdata<dir> Udpost<dir> CRT o BRUGERVEJLEDNINGER o DATA Mikrogrunddata (Registerdata) Personer<dir> Virksomheder<dir>.. KRNR<dir> (=kommunalt nationalregnskab) TA<dir> (=nationalregnskabet for Danmark) ADAM<dir> (=økonomisk model for Danmark) Turismedata Kommunale regnskaber og budgetter Befolkningsprognoser Osv. o o GIS MODELLER Basisversion ALFRED<dir> MODELOPBYGNING TØBBE/LINE ALFRED<dir> MODELOPBYGNING 11

12 o Globaliseringsmodellen ALFRED<dir> MODELOPBYGNING Osv> TABELLER Under CRT\BRUGERVEJLEDNINGER kan man finde brugervejledningen til den regionale model for Erhverv og Beskæftigelse, dokumentation af data og modeller, rapporter, hvor regionale data og modeller har været anvendt i analyser og som stilles til rådighed for brugerne mv. Konkret findes følgende dokumentation organiseret i følgende underkataloger: ALFRED FREMSKRIVNING GIS INTRODUKTION LINE RAPPORTER SAM-K TABELLER I hvert katalog ligger brugervejledninger, som du kan læse fra skærmen. Hvis du ønsker materialer udskrevet på papir, skal du sende dem hjem gennem postsystemet, som findes på den fælles forskermaskines E-drev. For en nærmere beskrivelse af, hvordan du sender dokumenter hjem, læs i afsnit 2. Under CRT\DATA ligger bl.a. CRT s registerdata, som kan benyttes til at danne tabeller, lave kort mv. Endvidere ligger andre data, f.eks. kommunefordelte nationalregnskabsdata (KRNR). Indholdet af data er beskrevet nærmere i afsnit 5. Under CRT\GIS ligger programmer, som benyttes til at udtrække data til kortpræsentation. Indholdet beskrives nærmere i afsnit 8. Under CRT\MODELLER ligger de forskellige versioner af SAM-K og LINE. Under kataloget ligger forskellige modeller, f.eks. Basisversion, TØBBE/LINE, Globaliseringsmodellen osv. TØB- BE/LINE er en specialversion af SAM-K/LINE, som CRT har udviklet til VisitDenmark, ligesom Globaliseringsmodellen er en specialversion af SAM-K/LINE, som CRT har udviklet til Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland. Som bruger får man kun adgang til de modeller, som man har truffet aftale om adgang til. Hvis man blot er tilmeldt den Regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse, får man alene adgang til Basisversionen under kataloget MODELLER. Under hver model ligger to underkataloger ALFRED og Modelopbygning. Under ALFREDkataloget ligger de brugervenlige præsentationssystemer af SAM-K og LINE. Det omfatter LETTEtabeller, DATAalleAAR,, SAM-K/LINE_modelberegning og SPECIALtabeller. Under CRT\TABELLER ligger brugervenlige SAS-programmer til opstilling og beregning af tabeller på grundlag af registerdata. 12

13 1.2.2 Data på din forskermaskine Når du starter med at anvende den regionale model for erhverv og beskæftigelse, kopierer du følgende kataloger fra CRT til din egen maskine: GIS MODELLER o Basisversionen 7 TABELLER Derimod kopieres DATA ikke til brugeren. Det skyldes, at tabel- og kortprogrammer læser data direkte fra den fælles forskermaskine. Ligeledes kopieres BRUGERVEJLEDNINGER heller ikke, fordi disse efter behov kan mailes til brugerens lokale maskiner uden for forskningsservice, og som evt. kan printes på papir. Samtidig tilføjes MIT_KATALOG til opbevaring af ens egne tabeller, kort, data mv. Data og modeller ligger efter, at du har kopieret data og modeller til din maskine under D:\Data\Workdata\ og har følgende kataloger: GIS<> MODELLER<> TABELLER<> MIT_KATALOG<> MODELLER<> Som nævnt ligger under MODELLER basisversionen af SAM-K og LINE og Specialdata. Som nævnt ligger under hver model to underkataloger ALFRED <dir> o LETTETABELLER<dir> o DATAalleAAR<dir> o MODELberegning<dir> o SPECIALtabeller<dir> MODELopbygning o DATA<dir> o SAS-programmer<dir> o *.als-filer o *.aps-filer o *.bcs-filer o *.txt-filer o osv. Under ALFRED-kataloget ligger forskellige præsentationer i ALFRED af data fra SAM-K og LINE henholdsvis specialtabeller 8. 7 Hvis man er bruger af andre MODELLER end basisversionen f.eks. den turismeversion, som stilles til rådighed for VisitDenmark skal man kopiere det underkatalog, hvor turismeversionen ligger (f.eks. benævnt VDL e.l.). 13

14 Under LETTEtabeller<dir> ligger ca. 40 tabeller, som er udvalgt som de vigtigste tabeller for brugere af den regionale model for erhverv og beskæftigelse. Under DATAalleAAR ligger for alle år alle vigtige variabler i SAM-K og modelresultater fra fremskrivning med LINE. Under denne præsentation af data er det ikke muligt at gennemføre modelberegninger. Under MODELberegning ligger et begrænset antal år (typisk 3 år) Man kan vælge, hvilke år man ønsker vist. Under dette katalog kan der gennemføres modelberegninger med LINE. Under SPECIALtabeller ligger bl.a. et underkatalog med PRIMO_ULTIMO_TABELLER eller andre SPECIALDATA, som brugerne har ønsket præsenteret. Under MODELopbygning ligger DATA, som indeholder data til opbygning af specialversioner af SAM-K og LINE, underkataloget. SAS-programmer, som indeholder brugervenlige SAS-programmer til opbygning af datafiler til SAM-K og LINE på grundlag af registerdata. Database- og programfiler, som benyttes til den tekniske opbygning af versioner af specialversioner af modeller. Indholdet af disse underkataloger herunder, hvorledes man selv opbygger specialversioner af SAM-K og LINE forklares nærmere i afsnit 9. TABELLER<> Under TABELLER ligger følgende kataloger: AGGREGERING<dir> POPULATION<dir> PROGRAMMER<dir> Under <PROGRAMMER> ligger brugervenlige SAS-programmer, som kan benyttes til opbygning af tabeller på grundlag af registerdata. Hvorledes dette program benyttes, forklares nærmere i afsnit 7. Under AGGREGERING<dir> ligger delprogrammer i SAS, som aggregerer detaljerede registerdata til tabeldata, f.eks. 1-års-aldersgrupper til 10-års-aldersgrupper eller fra detaljerede uddannelseskoder til udvalgte uddannelsesgrupperinger (f.eks. kort videregående uddannelse mv.). Under POPULATION<dir> ligger delprogrammer i SAS, som gemmer de records, som skal indgå i tabellen. F.eks. kan gemmes records for alle borgere i Danmark, således at antallet af personer i tabellen svarer til befolkningen. Eller man kan gemme antal records, hvor borgeren har arbejde, således at tabellen stemmer med antal arbejdspladser. Eller man kan se på boli- 8 For specialversioner kan der udvikles andre ALFRED-præsentationssystemer. I dette tilfælde skal man tillige anvende/kopiere disse kataloger til sin forskermaskine. 14

15 ger, hvor antallet af records svarer til antallet af boliger. Eller man kan se på sommerhuse, hvor tabellen herefter skal stemme med antal sommerhuse. GIS<> Under GIS ligger følgende kataloger: AGGREGERING<dir> EXCEL_DATAFILER<dir> PROGRAMMER<dir> SAS_DATAFILER<dir> Under PROGRAMMER<dir> ligger forskellige kortprogrammer f.eks. GIS-programmer til tegning af mikrokort, dvs. kort, som bygger direkte på registerdata eller til tegning Makrokort, som bygger ovenpå data fra SAM-K og LINE, som har kommuner, regioner, arbejdskraftoplande, sogne e.l. som geografisk enhed. Under SAS_DATAFILER<dir> ligger programmer, som kan eksportere data fra SAS-data registerdatasæt til datasæt, som kan læses ind i kortprogrammer, som f.eks. ArcView. (mikrokort). Under EXCEL_DATAFILER<dir> er vist, hvorledes data som er importeret fra ALFRED (se afsnit 4) eksporteres til Regnearkdata, som herefter kan benyttes som input til kortprogrammer (makrokort). MIT_KATALOG<> I MIT_KATALOG kan du lægge dine egne programmer, data mv. En mulighed er hvis du f.eks. skal lave en tabel, at kopiere tabelprogrammer fra kataloget TABELLER<dir> til MIT_KATALOG for at lave tabellen her. Eller du kan vælge at skrive dine rapporter under MIT_KATALOG for efter afslutning at maile rapporten hjem via udpost. 15

Midt i statistikken. Tal og fakta om Region Midtjylland Økonomi og iværksætteri Regionshuset Viborg. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Tal og fakta om Region Midtjylland Økonomi og iværksætteri Regionshuset Viborg. Regional Udvikling Midt i statistikken Tal og fakta om Økonomi og iværksætteri 2011-1 Regionshuset Regional Udvikling Midt i statistikken Tal og fakta om Økonomi og iværksætteri Nummer 1, 2011 April 2011 Regional Udvikling

Læs mere

FREMTIDIGT BEHOV FOR DRIKKEVAND I REGION MIDTJYLLAND. Bjarne Madsen. Bjarne Madsen 22-09-2013

FREMTIDIGT BEHOV FOR DRIKKEVAND I REGION MIDTJYLLAND. Bjarne Madsen. Bjarne Madsen 22-09-2013 FREMTIDIGT BEHOV FOR DRIKKEVAND I REGION MIDTJYLLAND Af Bjarne Madsen Bjarne Madsen 1 FREMTIDIGT BEHOV FOR DRIKKEVAND I REGION MIDTJYLLAND Af Bjarne Madsen Bjarne Madsen 2 Disposition Projekt for Region

Læs mere

Opdateringen af SAM-K (2007-2009) bygger på:

Opdateringen af SAM-K (2007-2009) bygger på: Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi jf. Finansministeriets konjunkturvurdering fra januar 2011 (BASISversion_feb2011) I dette

Læs mere

Fremskrivningsnotat, april 2012

Fremskrivningsnotat, april 2012 Fremskrivningsnotat, april 2012 Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi jf. Finansministeriets konjunkturvurdering fra februar 2012

Læs mere

Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020. Bilag til analysen. Marts 2012

Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020. Bilag til analysen. Marts 2012 Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til Bilag til analysen Marts Alleen 5 48 Sorø Tlf.: 75 5 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge 34 Hillerød Tlf.: 3866 5 E-mail:

Læs mere

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon.

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Notat Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Center for al- og Turismeforskning August 2013 1 Baggrund og formål I de kommende

Læs mere

Kapitel 6 Vejledning i brugerstyrede fremskrivninger

Kapitel 6 Vejledning i brugerstyrede fremskrivninger Kapitel 6 Vejledning i brugerstyrede fremskrivninger Version: april 2012 I dette kapitel redegøres for, hvorledes man gennemfører modelberegninger med LINE eller brugerstyrede fremskrivninger. Det forudsættes,

Læs mere

SAS formater i Danmarks Statistik

SAS formater i Danmarks Statistik Danmarks Statistik, Forskningsservice og Kundecenter 9. januar 2012 SAS formater i Danmarks Statistik 1. Indledning... 1 2. Hvor findes formater og øvrige datafiler?... 2 3. Hvordan bruges formater i SAS-programmet?...

Læs mere

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Disposition (Typer af) resultater fra ekspertudvalget vedr. infrastruktur og arbejdskraft

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED

3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED 3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED 3.1 Strukturvinduet Du åbner ALFRED, som angivet i kapitel 2. Forspalten strukturvinduet ser således ud: Figur 3.1 Strukturvinduet i ALFRED Dette vindue

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Fremskrivningsnotat, december 2012

Fremskrivningsnotat, december 2012 Fremskrivningsnotat, december 2012 Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi jf. Finansministeriets konjunkturvurdering fra november

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Bornholm. Produktion og beskæftigelse. CRT Notat til vækstforum. Juni 2012.

Bornholm. Produktion og beskæftigelse. CRT Notat til vækstforum. Juni 2012. Bornholm Produktion og beskæftigelse CRT Notat til vækstforum. Juni 2012. Notat om fremskrivning af den regionale udvikling på Bornholm og i andre udvalgte kommuner med LINE på grundlag af ADAM-fremskrivning

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 19-02-2014 - Yderligere rapport vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 66 Offentligt (01)

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 19-02-2014 - Yderligere rapport vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 66 Offentligt (01) Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 19-02-2014 - Yderligere rapport vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 66 Offentligt (01) Modelbaseret analyse af trafikken til og fra Bornholm Fremskrivning af

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Lange tidsserier af høj kvalitet

Lange tidsserier af høj kvalitet Forskning og registerdata på Danmarks Statistik Niels Ploug Direktør for Personstatistik Danmarks Statistik >> >> Registerstruktur og indsamling af data Indkomst Personer Det Centrale Personregister (CPR)

Læs mere

Arbejdsmarkedet for social- og sundhedsuddannelser i Region Sjælland nu og i fremtiden

Arbejdsmarkedet for social- og sundhedsuddannelser i Region Sjælland nu og i fremtiden Arbejdsmarkedet for social- og sundhedsuddannelser i Region Sjælland nu og i fremtiden Bjarne Madsen 13-06-2016 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Arbejdsmarkedet for social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Behov for drikkevand i Region Midtjylland udvikling i befolkning, indkomster og arbejdspladser. Bjarne Madsen

Behov for drikkevand i Region Midtjylland udvikling i befolkning, indkomster og arbejdspladser. Bjarne Madsen Behov for drikkevand i Region Midtjylland udvikling i befolkning, indkomster og arbejdspladser Bjarne Madsen Disposition Indledning Vandet før, i dag og i fremtiden Vandværksvand til husholdninger Vandværksvand

Læs mere

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Charlotte Nielsen Forskningsservice

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Charlotte Nielsen Forskningsservice Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger Charlotte Nielsen Forskningsservice >> >> Disposition Hvorfor kombinere surveys og registerdata? Registerstruktur og indsamling af data i

Læs mere

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse: Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er installeret på din PC og klar til brug, og at

Læs mere

Foreløbigt nationalregnskab

Foreløbigt nationalregnskab og betalingsbalance 223 Foreløbigt nationalregnskab De foreløbige årlige nationalregnskaber giver et samlet billede af den kortsigtede økonomiske udvikling inden for rammerne af et system af sammenhængende

Læs mere

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4 ACTIVBOARD Table of Contents Hvordan starter man op og tilslutter PC mv.... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til?... 4 Promethean s i samspil med andre programmer... 6 Samspil med Office pakken

Læs mere

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr.

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Til mødet i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik, pkt. 2 Meddelelser 1. Nationalregnskabets november version Den 15. september

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve Felter Et felt er et område i dokumentteksten, hvor der automatisk indsættes en værdi. Eksempler: Aktuelle sidenummer eller

Læs mere

Nyt i Analyseportalen og Web Report Studio. Analyseportalen

Nyt i Analyseportalen og Web Report Studio. Analyseportalen Nyt i Analyseportalen og Web Report Studio Analyseportalen Den nye Analyseportal er ikke meget anderledes end den gamle. Der er dog enkelte funktioner, der er blevet meget anderledes. De er omtalt i denne

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling. 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling. 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Hovedstadsstrategi udvikling og barrierer? Arbejdet med en hovedstadsstrategi Tværministerielt embedsmandsudvalg

Hovedstadsstrategi udvikling og barrierer? Arbejdet med en hovedstadsstrategi Tværministerielt embedsmandsudvalg Hovedstadsstrategi udvikling og barrierer? Arbejdet med en hovedstadsstrategi Tværministerielt embedsmandsudvalg Emner Den aktuelle udvikling i hovedstadsområdet Hvordan bedømmes den aktuelle udvikling

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017 Under 2. 2.-3. 3.-6. 6.-9. 9.-12. 12.-15. 15.-18. 18..21. 21.-24. Over 24. Notat 29. oktober 217 Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen For

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Adgang til mikrodata i Danmarks Statistik. Charlotte Leolnar Reif Forskningsservice

Adgang til mikrodata i Danmarks Statistik. Charlotte Leolnar Reif Forskningsservice Adgang til mikrodata i Danmarks Statistik Charlotte Leolnar Reif Forskningsservice Forskningsservice Del af Afdelingen for Salg og Marketing 17 medarbejdere fordelt på akademikere og IT-specialister og

Læs mere

Kvalitetssikring af befolknings- og beskæftigelsesdata

Kvalitetssikring af befolknings- og beskæftigelsesdata LTM VERS. 1.0.8.3 Titel: Kvalitetssikring af befolknings- og beskæftigelsesdata Dok. nr.: 35243-001 Rev.: 0 Udarbejdet: Allan Steen Hansen og Thomas Christian Jensen 26. februar 2015 Kontrolleret: COH

Læs mere

Regionale konsekvenser af udvidelsen af banekapaciteten mellem København og Ringsted

Regionale konsekvenser af udvidelsen af banekapaciteten mellem København og Ringsted 7. december 2005 L:\TEKST\FORLAG\ML\København og Ringsted\Regionale konsekvenser.doc/jp Regionale konsekvenser af udvidelsen af banekapaciteten mellem København og Ringsted af Morten Marott Larsen Bjarne

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

MEDLEMMER AF DANSK METAL PENDLER LÆNGERE TIL ARBEJDE

MEDLEMMER AF DANSK METAL PENDLER LÆNGERE TIL ARBEJDE MEDLEMMER AF DANSK METAL PENDLER LÆNGERE TIL ARBEJDE ØKONOMISK ANALYSE 20. august 2017 Medlemmer af Dansk Metal pendler længere til arbejde Medlemmer af Dansk Metal pendler langt til arbejde. Siden krisen

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Microsoft Visio 2013 DK

Microsoft Visio 2013 DK Peter Kragh Hansen Microsoft Visio 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-11-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2013 arbejdsskærmen... 5 Stencils...5 Sidens

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Tony M. Kristensen 31 januar 1996* Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Resumé: Dette papir er en kort introduktion til kørsler med ADAM i Ib Hansens simulationsprogram

Læs mere

Fil import og eksport

Fil import og eksport Import og eksport af filer Næsgaard Markkort/AgroSat kan importere og eksportere en lang række forskellige filformater. Dette afsnit omhandler nogle generelle retningslinier omkring import og eksport.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Hedensted

Indholdsfortegnelse. Notatark. Hedensted Hedensted Notatark Sagsnr. 00.01.00-I00-6-17 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 24.7.2017 Baggrundsnotat BP 2017 Notatet præsenter en række forskellige figurer og tabeller udtrukket fra STAR og RAR- Østjyllands

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers januar 2016

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

Introduktion til Danmarks Statistiks Forskningsservice med fokus på datasikkerhed. Leif Jensen Forskningsservice

Introduktion til Danmarks Statistiks Forskningsservice med fokus på datasikkerhed. Leif Jensen Forskningsservice Introduktion til Danmarks Statistiks Forskningsservice med fokus på datasikkerhed Leif Jensen Forskningsservice >> >> Oprettelse af konkrete projekter Hvordan kommer jeg i gang? Hvilke muligheder er der

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

De nyeste resultater, Fremskrivningsnotat (tal-opdatering) Bjarne Madsen

De nyeste resultater, Fremskrivningsnotat (tal-opdatering) Bjarne Madsen De nyeste resultater, Fremskrivningsnotat (tal-opdatering) Bjarne Madsen Indhold Nyt arbejdsmarkedsregnskab og tekniske nyheder Fremskrivning af dansk økonomi med ADAM Fremskrivning af den regionale økonomi

Læs mere

Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum

Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Statens Naturhistoriske Museum April

Læs mere

Centrale registre relateret til Sundhed i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice

Centrale registre relateret til Sundhed i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice Centrale registre relateret til Sundhed i Danmarks Statistik Jørn K. Petersen Forskningsservice Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik råder over helt unikke registerdata af høj kvalitet

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Brugervejledning. Sådan laves et opslag med avanc. søgning. December 2010

Brugervejledning. Sådan laves et opslag med avanc. søgning. December 2010 Brugervejledning Sådan laves et opslag med avanc. søgning December 2010 Sådan laves en avanceret søgning Denne vejledning gennemgår eksempler på, hvordan avanceret søgning kan bruges. Når du har startet

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Data og rapporter fra STAR. 26. maj

Data og rapporter fra STAR. 26. maj Data og rapporter fra STAR 26. maj STAR Vores produkter bl.a.: Jobindsats.dk Abejdsmarkedsbalancen.dk Jobeffekter.dk Materiale til RAR og Jobcentre Vores opgaver og redskaber Tælle Fortælle Datakilder/redskaber

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Vejledning fjernskrivebord og Regnskabsudlæsning til Excel

Vejledning fjernskrivebord og Regnskabsudlæsning til Excel Vejledning fjernskrivebord og Regnskabsudlæsning til Excel April 2015 Vejledning fjernskrivebord Kolofon Ældre Sagen Att.: Økonomiafdelingen Nørregade 49 1165 København K Tlf.: 33 96 86 86 E-mail: regnskab@aeldresagen.dk

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Arbejdsmarkedet på Sjælland og øerne i 2015

Arbejdsmarkedet på Sjælland og øerne i 2015 18. august 2006 L:\TEKST\FORLAG\BM\Arbejdsmarkedet på Sjælland\arbejdsmarkedet på Sjælland og øerne.doc/jp Arbejdsmarkedet på Sjælland og øerne i 2015 af Bjarne Madsen Svend Lundtorp Akf forlaget August

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers juni 2016

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Overvågning af konjunkturerne

Overvågning af konjunkturerne Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregionens arbejdsmarkedsovervågning i 2009 v/kontorchef Kirsten Thomsen Overvågning af konjunkturerne Månedlige ledighedstal på jobcenterniveau

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben)

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Den avancerede udtræksmulighed bruger samme funktioner, som det nogle brugere vil kende fra pivottabeller i Excel regneark. Denne vejledning er en introduktionen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER 27. juni 2005 Af Rasmus Tommerup Resumé: BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER Tal for den regionale beskæftigelse bliver offentliggjort med stor forsinkelse. På nuværende tidspunkt vedrører de nyeste

Læs mere

Effekter af udflytning af statslige arbejdspladser

Effekter af udflytning af statslige arbejdspladser Effekter af udflytning af statslige arbejdspladser 9. november 2015 Edith Madsen Introduktion Baggrund: udflytning af ca. 3900 statslige arbejdspladser Opnå mere ligelig geografisk fordeling af statslige

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Charlotte Nielsen og Ivan Thaulow, Forskningsservice

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Charlotte Nielsen og Ivan Thaulow, Forskningsservice Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger Charlotte Nielsen og Ivan Thaulow, Forskningsservice >> >> Disposition Hvorfor kombinere surveys og registerdata? Registerstruktur og indsamling

Læs mere