Sæt dine passiver i aktivering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt dine passiver i aktivering"

Transkript

1 FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere de midler, der ellers har stået passive i virksomhedsordningen. Loven er ændret, og det har Nykredit udnyttet til at tænke nyt. Med vores nye produkter inden for formuepleje kan du og andre erhvervsdrivende få langt mere ud af midlerne i virksomhedsordningen. Før lagde loven nogle stramme rammer for, hvordan virksomhedsskattemidler kunne investeres. Nu er rammerne blødt op. Du kan nu via en investeringsforening investere i alle aktiver, så længe der investeres i akkumulerede afdelinger. I en akkumuleret afdeling udbetales der ikke udbytte. Investering via en investeringsforening giver mulighed for at investere bredere og i flere aktivtyper, hvilket typisk vil give en bedre forrentning end den, der kan opnås på en almindelig bankkonto eller via investering i enkeltobligationer, som har været eneste mulighed for midler i virksomhedsordningen hidtil. Nykredit tænker nyt og giver landmænd, som benytter virksomhedsordningen mulighed for at få et attraktivt afkast på formuen Udgivet maj 2006 Nykredit Kalvebod Brygge København V Telefon CVR-nr Ansvarshavende redaktør: Nels Petersen Redaktion: Annika Eidesgaard, Poul Erik Jørgensen, Ulrik Larsen Foto: Christoffer Håkansson Søren Jensen Produktion: Cameleon Reklamebureau ApS Oplag: stk. Nykredit har derfor udviklet nogle produkter, så du kan tænke nyt med din formue og udnytte de nye muligheder. Du har dermed fået mulighed for at opnå et større afkast på din opsparing i virksomhedsordningen. Læg æggene i flere kurve Samtidig med, at danske landmænd investerer flittigt i deres produktion, er der i erhvervet en betydelig friværdi, som kan aktiveres og dermed bidrage til indtjeningen. Lempelser i lovgivningen har åbnet for de nye muligheder Typisk har landmanden procent af sin egenkapital placeret i fast ejendom, siger Lars Bo Bertram, vicedirektør for Privat Portefølje. Men det er ikke nødvendigvis den bedste fordeling. Det er muligt at opnå et bedre afkast af formuen ved at lade ejendommen fylde mindre i porteføljen. Det kan man gøre ved for eksempel at optage et lån i friværdien og investere pengene i andre aktiver. Det handler også om at sprede risikoen. Landmanden skal lægge sine æg i mere end én kurv. 2

2 Ikke råd til at lade være Danske landmænd har i mange år fokuseret på at optimere driften og har også været dygtige til at pleje deres gæld, bemærker vicedirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit Landbrug. Nu er tiden inde til at optimere hele formuen. Den har trods alt stor betydning for økonomien gennem hele livet. Landmændene kender Nykredit som samarbejdspartner, når det gælder finansiering og forsikring. Men vi vil også gerne sikre, at alle landmandsfamilier ved, at vi er lige så gode til formuepleje med produkter målrettet til landmænd. Gælder alle beløb Nykredit har udviklet nogle investeringsprodukter, der er målrettet mod landmænd og andre erhvervsdrivende, som benytter virksomhedsordningen. Kunden kan, uanset beløb, få en løsning. For både kunden og os er både kr. og 5 mio. kr. vigtige og interessante, og vi har løsninger for begge beløb siger Poul Erik Jørgensen. De erfaringer, vi har opbygget fra Privat Portefølje, vil komme kunder med midler i virksomhedsordningen til gode, påpeger Lars Bo Bertram. Vores resultater fra de første år med Privat Portefølje har givet kunderne nogle afkast, som de vanskeligt kunne få andre steder. Det skyldes blandt andet, at vi vælger frit mellem investeringsforeningerne. Vi har valgt at investere i 12 forskellige aktivklasser med forskellige kombinationer af aktier og obligationer så vi lægger også vores æg i mere end én kurv. Lars Bo Bertrtam tilføjer, at Allerede i dag er 20-25% af vores beløb i Privat Portefølje fra landmænd, og vi tror, det vil vokse yderligere med de nye og meget bedre muligheder for virksomhedsskattemidler. Udnyt både de likvide midler og friværdien fra ejendommen Held eller struktur? Sammen med specialister inden for de enkelte områder finder vi de bedste investeringsforeninger. Er der for eksempel tale om japanske aktier, foretrækker vi at samarbejde med japanske analytikere, da vores analyser viser, at en formueforvalter i Tokyo typisk kan skabe bedre afkast på det japanske aktiemarked end en i København, siger Lars Bo Bertram. Find vej i junglen Det kan være svært at have et samlet overblik over sine formueforhold og det er også noget af en jungle at finde ud af, hvordan midlerne eventuelt kan placeres anderledes. Hvordan får jeg et godt afkast, og hvad er risikoen? Vi har løsninger til både kr. og 5. mio. kr. eller mere, og du kan selv vælge serviceniveauet Vi har produkter, der er skræddersyet til den enkelte kunde alt efter kundens temperament, tidshorisont og formue. Kunden kan også selv bestemme, hvor meget Nykredit skal sørge for, og hvor meget han eller hun selv vil involveres i formueplejen. Med de nye produkter har vi nu en komplet produktpalet, hvor kunden kan vælge det ønskede serviceniveau, bemærker Lars Bo Bertram. Økonomisk tryghed Poul Erik Jørgensen understreger, at selv om midler i virksomhedsordningen investeres uden for bedriften i vores formueplejeprodukter, kan de føres tilbage igen, hvis der bliver behov for likviditet i bedriften til f.eks. jordkøb. Det er dog altid vigtigt at afstemme investeringerne efter, hvornår du forventer at skulle bruge pengene igen. Investeringsbeviserne kan altid sælges igen med tre bankdages varsel, så fleksibiliteten kan bevares Fleksibiliteten kan altså bevares samtidig med, at vi mener, at vi giver landmanden mulighed for et bedre langsigtet afkast ved at investere bredere i flere aktiver, tilføjer han. Ved at tilbyde formuepleje af midler i virksomhedsordningen har Nykredit tænkt nyt. Nu håber vi, at landmændene vil gøre det samme, så vi i fællesskab kan optimere deres formue uden at gå på kompromis med den økonomiske tryghed, siger Poul Erik Jørgensen. Lars Bo Bertram og Poul Erik Jørgensen er enige om, at tiden er inde til at optimere hele formuen. Det kræver meget tid at følge de finansielle markeder, så man satser ofte lidt på sit held, når man selv investerer direkte i aktier og obligationer. Det er tilladt at investere virksomhedsskattemidler i alle typer aktiver, så længe det sker via akkumulerede afdelinger i en investeringsforening. Det er således ikke tilladt at investere direkte i danske aktier, men derimod muligt via afdelingen Nykredit Invest Danske Aktier Akk. 3

3 MULIGHEDER Nye attraktive investeringsmuligheder under virksomhedsordningen Forøg dine muligheder for et godt afkast af opsparingen under virksomhedsordningen. Du kan med de nye produkter finde lige netop den løsning, der passer bedst til dine ønsker. For at vi kan finde frem til den investeringsløsning, der passer bedst til dine behov, skal du gøre dig forskellige overvejelser. Vil du selv passe dine investeringer? Vil du have professionelle formueforvaltere til at gøre det for dig? Eller foretrækker du en mellemløsning, hvor du sammen med os finder den investering, der passer præcis til dit temperament? Lige meget hvad du ønsker, kan Nykredit levere den grad af service, der matcher dit behov. Det kan du vælge imellem I Nykredit kan du vælge om du vil investere dine midler i: - Nykredit Invest, hvor du selv vælger de aktivklasser du ønsker at investere i - Vores nye produkter, Balance Mellem og Balance Lang - Privat Portefølje, hvor du får en skræddersyet løsning, der løbende bliver tilpasset til nye behov. Har du en mindre sum penge, som skal bruges inden for kort tid, anbefaler vi at placere pengene på en konto i Nykredits internetbank. Her tilbyder vi én af de højeste renter på markedet, uanset hvor mange penge, der står på din konto, og hvor længe de står der. Herunder kan du læse mere om de forskellige muligheder. Nykredit Invest I Nykredit Invest er det investeringsbeviser i stedet for de enkelte obligationer og aktier i et enkelt selskab du køber eller sælger. Og du kan sidde hjemme ved din PC og handle. Der findes aktieafdelinger, danske obligationsafdelinger samt en afdeling med erhvervsobligationer. I hver enkelt afdeling opnås en spredning af risikoen inden for den enkelte aktivklasse. Afdelingerne er forskellige, hvad angår risikoniveau og forventet afkast. På den måde kan investeringen sammensættes, så den passer til dine behov. Muligheden for at få et endnu bedre afkast er øget, efter at Nykredit har udviklet et nyt investeringskoncept Nykredit 4

4 Invest International. Her vælges der blandt de bedste udenlandske formueforvaltere inden for aktivklasser, som Nykredit Invest ikke betragter som sine kernekompetencer. I Japan findes der eksempelvis formueforvaltere, der har opnået betydelig bedre investeringsresultater i japanske aktier end dem, de bedste danske investeringsforeninger har opnået. Du bestemmer selv, hvordan du placerer dine penge i Nykredit Invest. Men vi hjælper også gerne. Hos Nykredits rådgivere kan du blandt andet høre, hvordan du kan købe beviser i flere afdelinger og på den måde sprede risikoen. Balancerede produkter Foretrækker du, at professionelle formueforvaltere sammensætter din portefølje med et mix af aktier og obligationer, kan du med fordel placere dine investeringer i afdelingerne Balance Mellem (Virksomhedsordning) eller Balance Lang (Virksomhedsordning). De er begge såkaldte balancerede afdelinger, som indeholder både aktier og obligationer. Fordelen ved en balanceret afdeling er, at blandingsforholdet mellem aktier og obligationer løbende justeres ud fra udviklingen på markedet. Det er din risikoprofil, der afgør, om Balance Mellem (Virksomhedsordning) eller Balance Lang (Virksomhedsordning) er mest optimal i forhold til investeringen. Du skal stort set blot tage stilling til din risikovillighed, og hvornår du forventer at skulle bruge pengene, så passer vi din investering. I vores balancerede afdelinger får du adgang til de bedste formueforvaltere i verden. Investeringerne skal opfylde vores strenge krav om et stabilt og langsigtet afkast, som står i fornuftigt forhold til risikoen. Metoden vi anvender til den strategi, har vist sig i høj grad at være værdifuld. Privat Portefølje Privat Portefølje er formueforvaltning med en meget høj grad af service, blandt andet får du tilknyttet din personlige formuekonsulent, som du er i løbende dialog med. Privat Portefølje er forbeholdt kunder med frie midler over kr. Privat Portefølje arbejder ud fra to aspekter: Opsparing (mens du arbejder) og nedsparing, hvor vi planlægger dine udbetalinger under hensyntagen til skat og sociale ydelser, så du får mest muligt ud af din formue. Aktivklasser: Forskellige typer værdipapirer, som f.eks. danske obligationer, erhvervsobligationer eller globale aktier. Vi regner på, om din opsparing giver penge nok til at leve hele livet, som du ønsker. Du kan følge udviklingen og justere dine investeringer, hvis dine behov ændrer sig undervejs. Nedsparing er, når du begynder at bruge af dine opsparede midler. Vi kan lave en nedsparingsplan, hvor du efter behov kan trække på din formue i den optimale rækkefølge. Altid en løsning Nykredit har altså en bred vifte af løsninger inden for formuepleje. Der vil altid være en løsning, der passer dig uanset din tidshorisont, beløbets størrelse, pensionsmidler, frie midler eller midler under virksomhedsordningen. Husk skattereglerne Landbrugskunder skal være opmærksomme på de særlige skatteregler, der gælder for placering af midler i virksomhedsordningen. Nykredit har med de nye produkter sikret, at der er løsninger for disse midler inden for alle produkttyper, så kontakt din Nykreditrådgiver for en løsning. Kontakt Nykredit Undersøg mere på nykredit.dk/landbrug eller ring på telefon Du kan også bruge svarkortet her i magasinet. 5

5 INVESTER TYPE Før du investerer Før du begynder at investere, skal du gøre dig klart, hvilken risiko du har det godt med Hvilken investortype er du? Undskyld vi spørger, men inden du begynder at investere, er det vigtigt, at du har et billede af, hvilken type investor du er. Er du tålmodig? Vil du satse? Hvad er dit mål? Hvad er din tidshorisont? Nykredits rådgivere kan hjælpe dig med at tegne billedet af dig, men du kan også gøre det selv via nykredit.dk ved at tage stilling til nogle enkle spørgsmål. Formålet med at investere Først og fremmest bør du gøre dig klart, hvad formålet med investeringen er. Har du frie penge i overskud, som du vil have mest muligt ud af? Vil du spare op til pensionen? Eller ønsker du et finansielt beredskab, hvis der kommer jord til salg? Du skal også vurdere, hvor lang tidshorisont du ønsker på investeringen. Måske vil du have pengene ud igen om to år, hvis du har planlagt at bygge en ny stald til den tid. Eller skal pengene stå og arbejde i ti eller tyve år og forhåbentligt give dig et stort afkast? Satse eller spille sikkert At investere er forbundet med risici. Vores udgangspunkt er, at du ikke skal udsætte dig for større risiko, end du kan sove godt om natten. Nykredit kan hjælpe dig med at afdække din risikoprofil. Er du typen, som vil satse på et højt afkast, så skal din investering primært være i aktier. Ligger du i den forsigtige ende af skalaen, skal der være en overvægt af obligationer. Nykredit i top De seneste år har Nykredit ligget helt i top og skaffet nogle meget gode afkast på kundernes investeringer. På Nykredit Invest Balance Lang var afkastet i 2005 over 23 %. Men som du kan se på grafen Historiske afkast, svinger afkastene fra år til år afhængigt af, hvor stor en risiko du tager. Kan din investering stå i mange år, er du mindre følsom over udsving. Har du en kort tidshorisont, er du mere sårbar over for bare et enkelt år med negativt afkast. Derfor skal du også have i baghovedet, når du lægger din investeringsstrategi, om du kan leve med sådanne udsving. Under alle omstændigheder kan du nu investere dine midler fra virksomhedsordningen i aktiver uden for bedriften og stadig have dem til rådighed, hvis du får behov for dem i bedriften. Du får med andre ord mere fleksibilitet i din økonomi. Det er dog altid vigtigt at afstemme investeringerne efter, hvornår du forventer at skulle bruge pengene igen. Vil du eller skal Nykredit? Endelig skal du gøre op med dig selv, om du vil lade Nykredit pleje dine investeringer, eller om du selv vil gøre det. Når du har svaret på disse spørgsmål, får du et godt billede af, hvilken investortype du er. For at fuldende billedet bør du også sikre, at dit valg af investeringer passer sammen med de planer, du har for dit landbrug. Går du med byggeplaner, bør du vælge en investeringsløsning med en tidshorisont, der passer til dine planer. Det kan være en jungle at finde rundt blandt de mange investeringsmuligheder. I eksempel 1, 2 og 3 kan du se, hvor stort et afkast du kunne have fået afhængigt af risikoprofil med tre af Nykredits produkter. Det skal bemærkes, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Nykredit har specialister inden for de enkelte områder. Du er velkommen til at kontakte os for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig med at pleje dine investeringer, så du får mest muligt ud af din formue. Test dig selv Du kan teste dig selv allerede i dag. På internetsiden nykredit.dk/landbrug finder du vores Investerings- Guide, hvor du efter at have svaret på nogle spørgsmål får vores forslag til, hvordan dine investeringer bør sammensættes. Du kan også se, hvad det historiske afkast har været for den valgte investering.

6 At få din formue til at gro, kræver samme omhyggelige pasning, som du giver dine afgrøder. Hansen har kr., som han ønsker at investere. Tidshorisont er på 7 år. Eksempel 1- Risikoprofil: meget lav Hvis Hansen i 1999 havde havde valgt at investere 100% i korte obligationer, ville investeringen ultimo 2005 have givet et gennemsnitligt årligt afkast på 4,3%. Historisk afkast Eksempel 2 - Risikoprofil: mellem Hvis Hansen i 1999 havde valgt at investere 25% i korte obligationer, 25% i erhvervsobligationer og 50% i Balance Mellem, ville investeringen ultimo 2005 have givet et gennemsnitligt årligt afkast på 6,2%. Eksempel 3 - Risikoprofil: høj Hvis Hansen i 1999 havde valgt at investere 100% i Balance Lang, ville investeringen ultimo 2005 have givet et gennemsnitligt årligt afkast på 7,5% Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 7

7 NYKREDIT ONLINE Nemt at komme i gang med at investere og pleje formuen Du skal have en konto og et depot i Nykredit Bank for at kunne investere dine midler i vores balanceprodukter. Du kan nemt og hurtigt bestille konto og depot via internettet eller i dit Nykredit landbrugscenter. Det eneste du skal have for at komme i gang med at pleje din formue i Nykredit er en konto og et depot i Nykredit Bank. enkelthandler (normalt over 1 million kroner) skal du dog handle ved hjælp af telefon, fax eller brev. Har du allerede en konto i Nykredit Bank med internetbankaftale, kan du bestille et depot til dine værdipapirer direkte i internetbanken. Alternativt kan du altid købe og sælge dine værdipapirer ved at afgive en ordre til din kontakt i Nykredit per telefon, brev eller fax. Så sørger vi for at handle værdipapirerne for dig. Har du ikke en internetbankaftale i Nykredit, kan du bestille konto og depot direkte på nykredit.dk. Så opretter vi aftalen for dig. Det er let at få en konto og depot med internetbankaftale, og det er ikke et krav, at du flytter dine andre bankforretninger til Nykredit Bank. Sådan handler du Når du har en internetbankaftale med depot, kan du handle værdipapirer direkte hjemme fra din PC, når det passer dig. Du kan afgive ordrer alle ugens dage mellem klokken 7 og 22. Ved større Følg din investering Når du har handlet, kan du følge dine investeringer på mitnykredit.dk Du kan også følge med ved at læse den nyeste kurs- og børsinformation på nykredit.dk. Få råd hos Nykredit Hvis du vil have rådgivning ved dine køb eller salg af værdipapirer, kan du altid kontakte dit landbrugscenter. Her er vi klar med kvalificeret rådgivning hvad enten det drejer sig om værdipapirer eller finansielle forhold vedrørende dit landbrug i øvrigt. Nykredit Kontakt Nykredit, hvis du vil høre mere om formuepleje. Ring eller nykredit.dk/landbrug

8 Magasin for jordbrugere Får du det afkast du ønsker af din opsparing i virksomhedsskatteordningen? Nykredit har tænkt nyt og tilbyder dig nu mulighed for at investere virksomhedsskattemidler på en ny måde til attraktive afkast. Udnyt de nye muligheder for at placere midler i virksomhedsskatteordningen til typisk langt højere afkast end tidligere. Som landbrugets største finansielle leverandør har Nykredit tænkt nyt og udviklet investeringsmuligheder for alle størrelser af beløb og alle grader af servicebehov. Se hvor nemt det er at komme igang.

Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension.

Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Magasin for jordbrugere Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Læs om hvordan du med Nykredit Privat Portefølje kan få forvaltet din

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Flexinvest Forvaltning Fonde

Flexinvest Forvaltning Fonde Flexinvest Forvaltning Fonde 2 DANSKE FORVALTNING AKTIV INVESTERINGSPLEJE OG MULIGHED FOR BEDRE AFKAST Flexinvest Forvaltning Fonde er en investeringsløsning, hvor investeringerne aktivt plejes af kyndige

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Århus den 07-02-2006. Kære Landmand

Århus den 07-02-2006. Kære Landmand Kære Landmand Århus den 07-02-2006 Mit navn er Martin Hastrup Dyrlund. Jeg er uddannet landmand (agrarøkonom) fra Dalum landbrugsskole i år 2000, hvorefter jeg har påbegyndt en cand.merc. uddannelse på

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Huller i investeringsrådgivningen

Huller i investeringsrådgivningen Huller i investeringsrådgivningen Overordnet set yder bankerne god investeringsrådgivning, men kvaliteten er svingende. Det kniber især for Danske Bank, der ikke får sat sig ordentligt ind i kundens situation

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

PRIVATE BANKING HOLTE

PRIVATE BANKING HOLTE PRIVATE BANKING HOLTE Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus Bankdrift handler i bund og grund om tillid. Det er den altafgørende faktor for langt de fleste bankkunder, når de vælger bank. I

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Investering med maximalt afkast. Tæt kontakt Attraktiv prispolitik Langsigtede relationer

Investering med maximalt afkast. Tæt kontakt Attraktiv prispolitik Langsigtede relationer Investering med maximalt afkast Tæt kontakt Attraktiv prispolitik Langsigtede relationer I n v e s t e r i n g s c e n t r e t 2 V e l k o m m e n i I n v e s t e r i n g s c e n t r e t Tæt kontakt Attraktiv

Læs mere

Velkommen i Sydbank Schweiz

Velkommen i Sydbank Schweiz Dr. Thomas König adm. direktør Sydbank Schweiz AG Velkommen i Sydbank Schweiz Og velkommen til en verden af særlig kompetencer og rådgivning, der har ét mål; at optimere dine formueforhold. Du vil opleve

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

16.45 17.00 Registrering ved vort arrangement hos Nykredit

16.45 17.00 Registrering ved vort arrangement hos Nykredit 16.45 17.00 Registrering ved vort arrangement hos Nykredit Modtagelse ved en repræsentant for DAF København City og/eller Nykredit. Kære Storkøbenhavnske medlemmer. I ankommer samtidig med, at København

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere