Elementer og udfordringer ved udformningen af brevet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elementer og udfordringer ved udformningen af brevet"

Transkript

1 MT, SB Elementer og udfordringer ved udformningen af brevet Indhold Baggrund Generelle betragtninger Disposition af brevet Forslag til brevets delelementer Bilag: Vurdering af mulige medier som supplement til brev Baggrund Med vedtagelsen af Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (L58) den ændres prisreguleringen for det store flertal af mindre forbrugere, som hidtil ikke aktivt har valgt elleverandør (passive kunder). Prisreguleringen ophæves helt fra 2014, medmindre de berørte kunder inden da aktivt vælger det nye forsyningspligtprodukt. I forbindelse med de nye betingelser skal der afholdes udbud om bevilling til at levere det nye forsyningspligtprodukt, og der skal sendes et brev til de kunder, som har været på det tidligere forsyningspligtprodukt. Brevet har Klima-, energi og bygningsministeren eller delegeret personale som afsender, og sendes af forbrugerens hidtidige forsyningspligtsselskab. Brevet skal bl.a. oplyse om pris i det vindende bud, om forbrugernes valgmuligheder i øvrigt og om hvor forbrugeren kan finde yderligere information. Af bemærkningerne til behandlingen af L58 fremgår det at Udvalget for reguleringseftersyn af elsektoren (Reguleringsudvalget) skal have mulighed for at fremkomme med forslag til skrivelsens nærmere indhold. Udfordringer ved brevet Der er i rapporten beskrevet en række udfordringer i forbindelse med brevet: Særlig fokus på det nye forsyningspligtprodukt. Der skal i brevet være en omtale af det nye forsyningspligtprodukt. Det kan være vanskeligt 1 Orientering til tidligere forsyningspligtkunder

2 at beskrive dette produkt, som er et blandt mange, uden at det får en særlig fokus. Brevet skal oplyse den pris som den fremtidige bevillingshaver har tilbudt. Dette er kommunikationsmæssigt vanskeligt da prisen ændres kvartalsvis. Timing: Det første brev skal sendes i første halvår af Her overføres de første kunder fra det gamle forsyningspligtprodukt til det nye tilbagefaldsprodukt med mindre de aktivt vælger et andet produkt. Dette er mere end et år før prisreguleringen for tilbagefaldsproduktet med udgangspunkt i L58 ophører (i oktober 2014). Prisreguleringen af forsyningspligtproduktet ligger fast i bevillingsperioden, og gælder fra den 1. maj 2013 til og med den 30. september Hvad der sker derefter, afhænger blandt andet af Reguleringsudvalgets anbefalinger. Teknisk set er det ikke vanskeligt at skifte ellevarandør, men det kan være tidskrævende at træffe det rigtige valg på et oplyst grundlag. Begreber som forsyningspligt og tilbagefaldsprodukt er vigtige begreber, men de er ikke egnede til pædagogisk formidling. Generelle betragtninger Sprogtone Teknisk, bureaukratisk eller stift sprog kan betyde, at mange lægger brevet fra sig uden at tage stilling til brevets indhold. Derfor er det fordelagtigt hvis brevet kan holdes i et enkelt og direkte sprog. Figur 1. Udsnit af brev sendt fra et norsk elselskab(agder Energi) om forsyningspligt. Teksten giver et, efter vores vurdering, udmærket eksempel på en enkel og direkte sprogtone: 2 Orientering til tidligere forsyningspligtkunder

3 vi er forpligtet til at levere strøm til en pris, som er højere end, hvad du normalt vil kunne få fra en almindelig elleverandør. du bør indgå en aftale med en ellevarandør hurtigst muligt. Konsekvenserne af ikke at vælge er tydelige (en prisstigning på 12,5 øre/kwh). Skal brevet opfordre til handling? L58 kan på sigt betyde markante ændringer af vilkårene for de mange kunder, som ikke foretager et aktivt valg i elmarkedet. Man kan vælge at anvende brevet til at opfordre de berørte kunder til at blive aktive i elmarkedet. Der skal udarbejdes to breve (timemålte og ikke-timemålte)? Forskellen mellem det forsyningspligtprodukt timemålte og ikke-timemålte forbrugere tilbydes, vurderes at være for teknisk til at blive beskrevet i brevet. Der er således ikke af den årsag grund til at sende forskellige breve med forskellig formulering til timemålte og ikke-timemålte forbrugere. Prisen som nævnes vil dog være forskellig, og der vil derfor skulle sendes forskellige breve under alle omstændigheder. Skal der anvendes fagudtryk? Flertallet af de berørte husholdninger har sandsynligvis aldrig valgt elleverandør, og har ikke tidligere set de fagudtryk som anvendes af branchefolk. Selve ordet forsyningspligt kan være vanskeligt at forholde sig til. Andre eksempler er fagudtryk som: Nord Pool, Spot+, markup, klimavalg, skabelonkunde, standardprodukt (jf. L58), tilbagefaldsprodukt, bevillingshaver, prissikring, basispris mv. Man bør derfor tilstræbe at undgå fagudtryk. Disposition for brevet Brevet har en række fastlagte og nogle mulige delelementer. En simpel og brugervenlig rækkefølge på de forskellige delementer i brevet er skitseret herunder. De punkter, som er markeret med fed skrift, er de elementer, brevet skal indeholde jf. L58. De andre punkter er aspekter, det kan være hensigtsmæssigt, at brevet indeholder. 1) Anledning (lovændring) 2) Motivation (det kan få betydning for dig) Ændring i offentlig regulering af elpriser Forbrugeren står i en valgsituation 3) Mulige handlinger Forbrugerens valgmuligheder At de stadig kan vælge et forsyningspligtsprodukt. Navn på vinder af udbud 3 Orientering til tidligere forsyningspligtkunder

4 Prisen som vinderen har tilbudt Ensartet og uvildig information om, at de kan træffe et andet valg 4) Sådan kommer du videre Orientering om mulighed for mere information via Elpristavlen Hvor forbrugerne skal henvende sig med spørgsmål Udformning af brevets delelementer Anledningen Anledningen til brevet er, at der er vedtaget en lovændring. Denne lovændring får betydning for forbrugere, som ikke aktivt vælger elleverandør. Eksempler på enkle introduktioner er: Et enigt Folketing har i december 2012 ændret Lov om elforsyning. Dette kan få konsekvenser for dig. Reglerne for kunder, der ikke har valgt elleverandør, er ændret. Det kan få betydning for dig. Folketinget har i december 2012 ændret Lov om elforsyning det kan få betydning for dig. Ændring i den offentlige regulering af elpriser Forbrugere som ikke aktivt tager et valg (eller som vælger at være passive) overflyttes til tilbagefaldsproduktet. Dette produkt er underlagt priskontrol frem til oktober 2014, hvorefter det overgår til at være et ureguleret markedsprodukt på linje med andre produkter som findes på Elpristavlen. Forbrugere som tidligere gennem passivitet modtog et reguleret produkt, vil fremadrettet gennem passivitet fra 2014 modtage et ureguleret produkt. Brevet bør informere om denne grundlæggende ændring som følge af L58. Det er dog en kommunikationsmæssig udfordring, at beskrive en ændring i et brev i foråret 2013 der først risikerer at få mærkbar konsekvens for den passive forbruger fra oktober Eksempler på formuleringer: Den hidtidige prisregulering for kunder, som ikke har valgt elleverandør, er lempet, og du skal være opmærksom på at dette på sigt kan have betydning for den pris du betaler. Du har hidtil ikke aktivt valgt elleverandør og har modtaget el til en pris, som har været overvåget af det offentlige. Denne prisovervåg- 4 Orientering til tidligere forsyningspligtkunder

5 ning lempes nu, og du skal være opmærksom på at dette på sigt kan give højere priser. Den pris du indtil nu har betalt har været reguleret hvert kvartal af Energitilsynet. Denne regulering er nu ændret, og fra oktober 2014 vil den helt ophøre. Forbrugeren står i en valgsituation Der er et ønske fra samfundet om, at der er god konkurrence på elmarkedet. Brevet kan ses som en mulighed for at understøtte dette ønske ved at minde forbrugerne om muligheden for selv at vælge elleverandør. Da det endvidere fremgår tydeligt af L58, at forbrugerne skal gøres bekendt med deres valgmuligheder, bør dette have vægt i brevet. I den sammenhæng kan det være et udgangspunkt, at det ikke at foretage sig noget / manglende handling hos forbrugeren, også beskrives som et valg. Eksempler på formuleringer kunne være: En vigtig del af elmarkedet er, at alle kunder vælger, hvordan de ønsker at købe elektricitet. Du kan benytte denne lejlighed til at vurdere, hvor du ønsker at købe elektricitet. Det er op til dig, om du lægger vægt på klimavalg, lav pris eller lang tid med kendt pris. Hvis ikke du aktivt vælger elleverandør, vil du fortsat modtage strøm fra din hidtidige leverandør. Du kan som elkunde frit vælge elleverandør, og hvilken type kontrakt, du ønsker. På Elpristavlen ( kan du få overblik over dine muligheder. Du kan vælge mellem faste eller variable priser og du kan evt. vælge et produkt med klimavalg. Hvis ikke du aktivt vælger elleverandør, vil du fortsat modtage strøm fra din hidtidige leverandør. Det en god ide at træffe et valg omkring, hvilken elleverandør og type af kontrakt, du ønsker. Hvis ikke du aktivt vælger elleverandør, vil du fortsat modtage strøm fra din hidtidige leverandør. Forbrugerens valgmuligheder Forbrugerens valgmuligheder bør præsenteres så enkelt som muligt uden at fremhæve et bestemt valg. Dette kan fx gøres således: Overordnet har du tre valgmuligheder: 1) Vælge et markedsprodukt (fra hidtidige eller ny leverandør) 2) Vælge det nye forsyningspligtprodukt 3) Vælge at blive på det tildelte produkt. 5 Orientering til tidligere forsyningspligtkunder

6 Man kan også lægge mere information ind i selve brevet. Et eksempel på dette kunne være: Du har tre forskellige muligheder: 1) Du kan vælge et markedsprodukt fra enten en ny leverandør eller din nuværende leverandør. Du kan fx vælge mellem faste eller variable priser og evt. et produkt med klimaprofil. 2) Du kan vælge et nyt prisreguleret elprodukt, som i dit område leveres af FP-strøm. 3) Du kan vælge ikke at gøre noget. Hvis du gør det, vil du fortsat få el fra din nuværende leverandør. Der er prisovervågning på dette produkt frem til oktober 2014, hvorefter det overgår til at være et rent markedsprodukt. Endelig kan man undlade at nævne det ikke at vælge i punktform sammen med de andre muligheder, men i stedet lade denne information indgå i brevets brødtekst. Med udgangspunkt i ovenstående eksempel ville dette så ud som følger: Du har flere forskellige muligheder: Du kan vælge et markedsprodukt fra enten en ny leverandør eller din nuværende leverandør. Du kan fx vælge mellem faste eller variable priser og evt. et produkt med klimaprofil. Du kan vælge et nyt prisreguleret elprodukt, som i dit område leveres af FP-strøm. Du kan desuden vælge ikke at gøre noget. I dette tilfælde modtager du fortsat få el fra din nuværende leverandør. Der er prisovervågning på dette produkt frem til oktober 2014, hvorefter prisovervågningen ophører. Mange forbrugere har muligvis ønske om yderligere information, uanset om man vælger den korte eller lidt længere stil. Derfor kan det anbefales, at mere udtømmende beskrivelser af de tre muligheder kan findes på Elpristavlen, når brevet sendes ud. Dette bør fremgå af brevet. At der stadig kan vælges et forsyningspligtsprodukt Ordet forsyningspligt vil mange sandsynligvis opfatte som et uvedkommende fagteknisk begreb. Pligten ligger i øvrigt hos selskaberne ikke hos kunden. Hertil kommer, at Elleverandørerne har forskellige betegnelser for (det nuværende) forsyningspligtprodukt, fx Kvartals-El eller BasisPris Kvartal. 6 Orientering til tidligere forsyningspligtkunder

7 I brevet kan det nye forsyningspligtprodukt nævnes ved sine egenskaber (prisreguleret, kvartalsvis fast pris) fremfor sin betegnelse i lovteksten. Muligheder kan være: Et særligt produkt med en fast pris hvert kvartal. Prisen er reguleret af Energitilsynet. Du kan vælge et nyt prisreguleret elprodukt, som i dit område leveres af FP-strøm. Du kan vælge at købe el fra FP strøm, der udbyder et produkt, som er reguleret af Energitilsynet. Det nye forsyningspligtprodukt adskiller sig fra de øvrige tilbud på elmarkedet, idet det fortsat vil være prisreguleret. I hvilken grad produktet vil være attraktivt for kunderne vides endnu ikke. Hvis tillægget, som leverandørerne konkurrerer om, bliver lavt, kan produktet vise sig at være attraktivt måske særlig for kunder, som ikke at ønsker at bruge meget energi på at vælge produkt. Omvendt hvis tillægget bliver højt. Så kan produktet i sammenligning med uregulerede markedsprodukter blive prismæssigt dyrt. Idet L58 angiver at det skal skrives ind i brevet at der fortsat kan vælges et forsyningspligtsprodukt, kan man vælge at ledsage denne oplysning med følgende kommentar: Du skal være opmærksom på, at dette produkt ikke nødvendigvis er det billigste. Navn på vinder af udbud L58 angiver, at navnet på den ellevarandør, som overtager forsyningspligten, skal fremgå af brevet. Såfremt navnet på elleverandøren suppleres med øvrige kontaktinformationer, vil dette produkt være lettere for forbrugeren at vælge, og dermed få en uhensigtsmæssig konkurrencefordel. Dette bør undgås Eksempler på formuleringer kan være: Generelt er elpriserne ikke reguleret, men du kan vælge at købe el fra FP-strøm der udbyder et produkt, som er reguleret af Energitilsynet. Priser og kontaktoplysninger kan ses på Elpristavlen. Du kan vælge et nyt prisreguleret elprodukt, som i dit område leveres af FP-strøm. Priser og kontaktoplysninger kan ses på Elpristavlen. Opgaven med at være såkaldt forsyningspligtigtselskab har været i udbud, og fra 1. juli 2013 overgår opgaven til FP-strøm. Hvis du ønsker, at de fremover skal være din leverandør, så skal du aktivt vælge det. 7 Orientering til tidligere forsyningspligtkunder

8 Prisen som vinderen har tilbudt L58 angiver, at prisen for det vindende bud på det nye forsyningspligtprodukt skal nævnes. Dette er i praksis lidt kompliceret, fordi prisen, som den fremtidige bevillingshaver har vundet udbuddet på, er defineret som et tillæg i forhold til en basispris. Basisprisen beregnes umiddelbart før hvert kvartal og baseres på markedets forventninger til prisen. Dette svarer til beregningen af den hidtidige forsyningspligtpris. At nævne tillægget (som kan være få øre/kwh) vil være vanskeligt for forbrugeren at sammenligne med andre produkter som findes på Elpristavlen. Oplysninger om tillægget er sandsynligvis unyttig information for de fleste berørte kunder. Der er derfor en fare for, at sådanne oplysninger vil fremstå som støj i brevet. Den samlede pris kunne nævnes (alt inklusiv), men denne er kun gældende i det aktuelle kvartal. En mulighed er at henvise til Elpristavlen, som løbende opdateres og hvor både forsyningspligtprisen og alternativer oplyses. Tekstvarianter kan således være: prisen består af en basispris, som hvert kvartal udregnes af Energitilsynet, med et tillæg på 3 øre/kwh. Hertil kommer omkostninger til transport og afgifter. Prisen fremgår, sammen med en lang række alternativer, på Elpristavlen hvor den løbende vil blive opdateret. prisen på dette produkt vil i det kommende kvartal (april juni 2013) være på 250 øre/kwh. Derefter vil prisen blive reguleret hvert kvartal med udgangspunkt i en basispris udregnet af Energitilsynet samt et fast tillæg på 3 øre/kwh. Du kan følge med i prisen på Elpristavlen. Det kan være en forbrugerservice at oplyse, at det kun er på selve elprisen, der kan hentes besparelser. Dette kunne formuleres på følgende måde: Den andel af udgiften på din elregning, som du kan ændre på ved at skifte elleverandør, udgør typisk ca. en femtedel af din elregning. Det er alene den del, som vedrører abonnementet hos elleverandøren og elprisen. Øvrige udgifter fx drift af elnettet og afgifter ligger fast. Ensartet og uvildig information om, at der kan træffe et andet valg Forbrugere som ikke aktivt fortager et andet valg, bliver overført til et tilbagefaldsprodukt hos deres hidtidige elleverandør. Produkter fra den hidtidige elleverandør vil fremgå af Elpristavlens oversigt på lige vilkår med andre markedsprodukter. En særlig henvisning i brevet til andre produkter hos den hid- 8 Orientering til tidligere forsyningspligtkunder

9 tidige leverandør vil betyde en ubegrundet konkurrencemæssig fordel for de hidtidige forsyningspligtselskaber. Ydermere ophører priskontrollen på tilbagefaldsproduktet i oktober 2014, hvilket er en principiel forskel for forbrugeren i forhold til det hidtidige forsyningspligts produkt. For at understøtte forbrugerens aktive valg bør der ikke lægge særlig vægt på tilbagefaldsproduktet i brevet, snarere tværtimod. Tilbagefaldsproduktet kan derfor nævnes sidst i listen af muligheder. Orientering om mulighed for mere information via Elpristavlen Det er naturligt at anvende Elpristavlen som omdrejningspunkt for yderligere information. Tekstvarianter kan således være: Du kan orientere dig om de forskellige muligheder for at købe elektricitet på Elpristavlen ( her kan du også få yderligere information om faste og variable priser og om grønne produkter. Der er ligeledes en liste med besvarelse af de ofte stillede spørgsmål i forbindelse med valg af elleverandør. På Elpristavlen ( kan du få overblik over, hvilke produkter der er på markedet, og du kan sammenligne disse med alternativerne 2 og 3, som er nævnt ovenfor. For at gøre det lettere for dig at skelne mellem produkterne og træffe et valg er der på Elpristavlen en tjekliste, som kan være en hjælp. Se desuden næste punkt hvori det anbefales at forbrugerne henvises til at søge mere information og svar på spørgsmål på Elpristavlen. Det er vigtigt, at sprogbruget omkring, hvor let det er at skifte elleverandør på Elpristavlen, er balanceret i forhold til, at forbrugerne kan have svært ved at vælge det produkt, som bedst matcher deres præferencer. Det kan eventuelt tolkes som misinformation hvis det i brevet fremstår sådan, at valg af det rette produkt er enkelt. Intentionen bør være, at forbrugeren opfordres til at fortager et oplyst valg. Det kan fx formuleres således: Du bør overveje, hvilket produkt, som passer bedst til dig. Når du først har besluttet dig, er det nemt at skifte elleverandør: Du skal blot bruge dit aftalenummer og det er oplyst i vedlagte brev. Hvor skal forbrugerne henvende sig med spørgsmål? Brevet bør indeholde vejledning om, hvordan en borger, som ønsker hjælp, kan komme videre. Som primær løsning foreslår vi, at de skal henvende sig til en elleverandør. Det anbefales dog ikke at give kontaktoplysninger på hverken det nye eller det tidligere forsyningspligtselskab, da dette kan betyde en konkurrencemæssig fordel. 9 Orientering til tidligere forsyningspligtkunder

10 Samtlige elleverandører må være parate til at besvare spørgsmål. Brevet kan således henvise til, hvordan man finder hjemmeside, og telefonnumre for alle elleverandører. Som udgangspunkt kan en sådan liste placeres på Elpristavlen. På Elpristavlen kunne endvidere præsenteres ofte stillede spørgsmål og svar herpå. For mange vil dette være nok til at besvare alle spørgsmål. For borgere uden internetadgang kunne der henvises til, at der på fx biblioteket eller borgerservice kan hentes informationsmateriale der omfatter: En liste med ofte stillede spørgsmål og svar herpå En simpel checkliste for kunder, som vælger nyt elprodukt. En liste over samtlige elleverandører inkl. hjemmeside, og telefon. Eksempler på formuleringer de to første supplerer hinanden og kunne indgå i samme brev: På Elpristavlen ( kan du få overblik over, hvilke produkter, der er på markedet, og du kan sammenligne disse med alternativerne 2 og 3, som er nævnt ovenfor. For at gøre det lettere for dig at skelne mellem produkterne og træffe et valg er der på Elpristavlen en checkliste, som kan være en hjælp. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med valg af leverandør eller produkt, kan du kontakte en elleverandør. Samtlige elleverandører i Danmark er listet på Elpristavlen med hjemmeside adresse, og telefonnummer. Der er også svar på ofte stillede spørgsmål og en enkel tjekliste i forbindelse med køb af el. Har du ikke adgang til internettet, kan du finde samme informationsmateriale på biblioteket. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med valg af leverandør eller produkt, så kan du kontakte en elleverandører. Samtlige elleverandører i Danmark er listet på Elpristavlen med hjemmeside, og telefonnummer. Der er også svar på ofte stillede spørgsmål og en enkel checkliste i forbindelse med køb af el. 10 Orientering til tidligere forsyningspligtkunder

11 BILAG: Vurdering af mulige medier som supplement til brev Bemærkningerne til lovforslaget nævner en skrivelse. Dette kunne være et brev, men kunne også være kombinationer af flere formater. Der kunne også tænkes andre aktiviteter til at støtte udviklingen i detailmarkedet for el. Dette kunne være annoncer i trykte og elektroniske medier. Landsdækkende medier vil dog ikke kun ses af kunder i de områder, hvor der sker et skift fra forsyningspligt til et markedsprodukt. I det følgende vurderes brugen af mulige medier, herunder særligt mulighederne for at supplere et traditionelt brev med: En checkliste til valg af elprodukt En liste med ofte stillede spørgsmål Udbygning af information på Elpristavlen Kampagneaktiviteter (med udgangspunkt i 2010-kampagne) Afsnittet afsluttes med beskrivelse af et muligt road map for informationsindsatsen 1. Checkliste til valg af elprodukt Det anbefales at udvikle en simpel checkliste, som skal guide forbrugere til at foretage valg af leverandør. Checklisten kunne sendes ud sammen med brevet, eller der kunne være en henvisning i brevet til at en sådan liste kan findes på Elpristavlen. Dette kan være en liste med ca. 10 punkter, som elkunder bliver mødt med i løbet af processen, og som således er godt at overveje før man vælger. Checkpunkterne kan fx omfatte, at man skal være opmærksom på, hvad der sker ved udløb af en kontrakt: Forsætter denne eller overføres man til et andet produkt. Tilsvarende med gebyrer mm. En enkel checkliste kunne fx omfatte: Ønsker du et klimaprodukt? Du skal vide Hvor ofte er du villig til at bruge tid på vælge produkt og ellevarandør for at sikre den billigste kontrakt? Hvor ofte vil du beskæftige dig med at vælge elleverandør? 1 Dette afsnit bygger delvis på en workshop omkring brugen af mulige medier som supplement til brevet med Pia Bodal, Partner og kommunikationsrådgiver i KommunikationsKompagniet. 11 Orientering til tidligere forsyningspligtkunder

12 Hvis du vælger en fastpriskontrakt, så skal du vide, at du altid kan opsige efter et halvt år. Hvis du vælger en spot+ kontrakt, er elleverandørens tillæg så oplyst? Du skal vide Hvor lang er bindingsperioden, og hvad sker der når denne udløber? Er der et gebyr, hvis du ønsker at forlade kontakten inden for bindingsperioden? Hvis der er en introduktionsrabat, så husk at se, hvad der sker, når den første kontraktperiode er ovre. Hvad er prisen efterfølgende? Hvilke betalingsmuligheder er der? Er der et ekstra gebyr, hvis du ikke anvender betalingsservice? Hvordan har andre kunder beskrevet deres kundeoplevelse med elleverandøren? Dette kan fx omfatte både oplevelser med produktet og kundeservice. Husk at nærlæse kontrakten, inden du underskriver og husk, at hvis du er i tvivl om noget, kan du altid ringe til elleverandøren med yderligere spørgsmål. Checklisten burde have en forbrugervinkel og kunne fx udformes i et samarbejde mellem Energitilsynet, Energistyrelsen, Dansk Energi, forbrugerorganisationer og grønne interesseorganisationer. Ofte stillede spørgsmål I forbindelse med udsendelse af brevet kunne der udarbejdes en liste med Ofte stillede spørgsmål. Denne liste kunne omfatte spørgsmål direkte afledt af brevet samt spørgsmål relateret til valg og skift af elleverandør og produkt. I brevet kunne der henvises til at en sådan liste findes på Elpristavlen. Det er velkendt, at sådanne spørgsmål og svar har mange læsere. Dette ville være en måde at håndtere de mange henvendelser, som givetvis vil opstå, når brevet sendes ud. Spørgsmålene bør tilpasses således, at alle fagudtryk, som evt. bruges i brevet, kan findes i listen af spørgsmål. Eksempler på spørgsmål som kunne indgå i listen: Spørgsmål i forbindelse med brevet Hvorfor sender ministeren et brev nu? Hvorfor har jeg ikke modtaget et brev? Jeg forstår ikke helt de tre valgmuligheder, som bliver nævnt i brevet 12 Orientering til tidligere forsyningspligtkunder

13 Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har yderligere spørgsmål til brevet? Spørgsmål i forbindelse med ændring af prisregulering Hvad er prisregulering? Hvad betyder ændringen af prisreguleringen for mig? Hvornår ændres prisreguleringen? Bliver jeg advaret om prisændringer? Hvordan finder jeg ud af, om jeg er på prisregulering nu? (hvis man ikke kan huske, om man har skiftet elselskab) Spørgsmål i forbindelse med leverandørskift Hvordan skifter jeg elselskab? Hvor hurtigt kan jeg skifte elleverandør? Jeg kan ikke finde mit aftalernummer! Hvad gør jeg? Jeg har lige valgt elleverandør. Kan jeg skifte mening? Kan jeg springe fra en 12 måneders kontrakt? Hvor lang tid tager det at skifte elselskab? Hvad sker der, hvis jeg ikke vælger elleverandør? Risikerer jeg at få lukket for strømmen? Hvordan kommer jeg videre, når jeg har fundet et produkt/ en leverandør, som jeg ønsker at skifte til? Spørgsmål i forbindelse med valg af produkt/kontraktform Hvordan finder jeg ud af, hvad der er billigst? Hvad kan jeg spare ved at vælge det billigste produkt 2? Har elselskaberne en forpligtelse til at meddele, hvis de hæver prisen? Hvem er ansvarlig for, at prisen ikke bliver for høj? Er det dyrere at vælge en variabel pris? Kan elhandleren kræve forudbetaling? Hvorfor har nogle elhandlere en abonnementsbetaling (uafhængig af forbruget)? Spørgsmål i forbindelse med klimavalg Hvad er klimavalg? 2 Dette spørgsmål, samt det ovenstående, kan det kun svares generelt på. De ville fx kunne besvares med at forbrugeren først må tage stilling til hvilke præferencer der er afgørende for valget og derefter henvise til Elpristavlens prissammenligning. 13 Orientering til tidligere forsyningspligtkunder

14 Hvordan kan jeg få den største klimaeffekt af mit elvalg? Hvad betyder det, at nogle af kontrakttyperne med klimavalg beskrives som en måde at sende et holdningsmæssigt signal? Særlige forhold Betyder det noget, at jeg har en ny, fjernaflæst elmåler? Kan jeg købe el ind til tidsvarierende / tilsvarende? priser? Jeg har varmepumpe hvad skal jeg være særligt opmærksom på, når jeg købe el ind? Spørgsmålslisten (og svar) kunne udformes i et samarbejde mellem Energitilsynet, Energistyrelsen, Dansk Energi, forbrugerorganisationer og grønne interesseorganisationer. En del af informationerne vil allerede være at finde på Elpristavlen og kan således håndteres med en kort tekst og et link til mere information. Generelt kan det anbefales, at der ved hvert enkelt spørgsmål altid henvises til, hvor man kan få mere information. For information, som ikke allerede findes på Elpristavlen, kan det være nødvendigt at udarbejde en tekst eller linke til steder uden for Elpristavlen, hvor information kan findes. I det omfang brevet indeholder fagudtryk, fx et prisreguleret produkt eller forsyningspligtselskab, kan det være relevant at medtage en kategori om hvad betyder det? i listen med ofte stillede spørgsmål. Disse to fagudtryk er særligt relevante for kunder som aktivt vælger det nye forsyningspligtprodukt. Derudover kan forbrugere nemt falde over fagudtryk på hjemmesider eller i annoncer, som de ikke forstår. En hvad betyder det kategori kan derfor afhjælpe generelle forbruger spørgsmål i forhold til elmarkedet. Eksempel på forklaring af fagudtryk: Forsyningspligtselskaber er elleverandører med bevilling til et afgrænset geografisk område, hvor de har pligt til at sikre elleverancen til forbrugere, der ikke har valgt en anden leverandør. Også kunder, som er blevet opsagt af deres tidligere leverandør forsynes af det forsyningspligtige selskab. Alle dele af landet er dækket af ordningen. Udbygning af information om valgmuligheder på elpristavlen Elpristavlen, har på nuværende tidspunkt information om de forskellige valgmuligheder (fx fast og variable pris, klimavalg mv.) som kan betegnes som rå og rigtig. Denne information er imidlertid et udtryk for, hvad der kan for- 14 Orientering til tidligere forsyningspligtkunder

15 handles på plads i Elpristavlens følgegruppe, som består af Energitilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forbrugerrådet, Energistyrelsen, Dansk Erhverv, Energinet.dk, Håndværksrådet og Dansk Energi. Andre interesseorganisationer som fx Det Økologiske Råd har også bidraget til forhandlinger om indholdet på Elpristavlen. De mange forskellige interesser, som varetages, betyder at forklaringerne kun i begrænset omgang omfatter 1) fordele, 2) ulemper og 3) særlige forhold, som forbrugerne skal være opmærksomme på. Fra et forbrugersynspunkt kunne Elpristavlen med fordel udbygges med netop denne information således, at forbrugerne har bedre mulighed for at afklare, hvilke præferencer, som er vigtigst for den enkelte forbruger og reducerer antallet af relevante valgmuligheder. Det er relevant at udbygge informationen på Elpristavlen med information rettet direkte mod forbrugere, som modtager brevet, herunder beskrivelser af forbrugernes tre overordnede valgmuligheder. Elpristavlen kunne desuden suppleres med en side hvor der gives konkrete eksempler på, hvordan man som forbruger kan vælge mellem de mange tilbud på Elpristavlen. Inden for forbrugersegmenterne findes der forskellige præferencer, som er afgørende for, hvilket produkt en forbruger bør vælge. Det er således vigtigt, at forbrugerne er afklarede i forhold til, hvilke præferencer, som er dominerende. Et antal forbrugertyper (evt. som kombination af segment og præference) kunne præsenteres sammen med konkrete eksempler på, hvordan man som forbruger kan vælge mellem de mange tilbud på Elpristavlen. Kampagne for at vælge elleverandør Der er i 2003 og i 2010 gennemført brede kampagner for at fremme kendskabet til mulighederne i elmarkedet. Energinet.dk stod for kampagnen i 2010 og anvendte i alt 3 mio. kr. på dette (Energinet.dk, 2010). Mål for kampagnen var at øge kendskabet til mulighederne for at skifte elleverandør. Et delmål var at øge kendskabet til Elpristavlen. Målet var at stimulere konkret handling i form af leverandørskift. Det var prioriteret at signalere enkelthed. Det er nemt at skifte elleverandør. Der blev anvendt TV-spot i to uger (målrettet gruppen af +26 årige med børn, der bor i hus), og der blev fremmet presseomtale af Elpristavlen. Som en del af den digitale indsats blev der brugt interaktive bannerannoncer, hvor link til Elpristavlen blev placeret på alle store webaviser, bolig- og forbrugersites (se figur 2). Dette var en vigtig opfølgning på tv-spots og presseomtale, idet handling huskes bedre end ren oplysning. Kampagnen 15 Orientering til tidligere forsyningspligtkunder

16 lagde vægt på mulighederne for at spare penge, men der var dog også presseomtale af grønne produkter. Figur 2. Interaktiv bannerannonce fra 2010-kampagnen. Evalueringen af kampagnen peger på gode resultater i retning af kendskab, involvering og øget brug af Elpristavlen men ingen nævneværdig stigning i antal leverandørskift i forhold til kvartalet før. Et muligt road map for en informationsindsats Der tages her udgangspunkt i, at formålet med en informationsindsats er at yde en form for forbrugerbeskyttelse. Målet kunne være et mere velfungerende detailmarked og med langt flere forbrugere, som foretager aktivt valg af elleverandør og elprodukt og som føler sig trygge ved denne handling. Der er en række forhold, der kan virke som barrierer i forhold til mere aktive forbrugere. Disse omfatter blandt andet: Meget begrænset tradition for elvalg Begrænset økonomisk incitament Begrænset variation i produkter (bl.a. på grund af manglende timeafregning) Kompleks prisdannelse Risiko for fejlbeslutninger Manglende konkret vejledning om valg af produkter Et muligt road map for en informationsindsats kan tage udgangspunkt i den vigtigste tidslinje set fra de berørte kunders synspunkt. Denne tidslinje er 16 Orientering til tidligere forsyningspligtkunder

17 skitseret i figur Orientering til tidligere forsyningspligtkunder

18 Figur 3. Mulig tidslinje set fra "de berørte" forbrugeres synspunkt. Figur 4 viser et forslag til et muligt road map for en supplerende informationsindsats. Figur 4. Skitse til et road map i forbindelse med information om ændrede regler i forbindelse med forsyningspligt og generelt om mulighederne for at vælge af leverandør og produkt. Det foreslås, at brevet, som sendes ud i forbindelse med hvert udbud af forsyningspligt, kombineres med yderligere information enten vedlagt brevet eller placeret på Elpristavlen. En grundpakke kunne bestå af tre tekstdokumenter, som uden problemer kan indarbejdes i den nuværende Elpristavle: 18 Orientering til tidligere forsyningspligtkunder

19 En liste med ofte stillede spørgsmål og svar herpå En simpel checkliste for kunder, som vælger nyt elprodukt. En liste over samtlige elleverandører inkl. hjemmeside, og telefon. Hvis grundpakken ikke vedlægges brevet, kan det nævnes i brevet disse tre specifikke dokumenter kan findes på Elpristavlen. Der bør findes en løsning således at denne information også er tilgængelig for forbrugere, som ikke er fortrolige med internettet. Omkring oktober 2014 kan der sendes endnu et brev som oplyser forbrugerne om de ændrede forhold, herunder ophævelsen af priskontrollen på tilbagefaldsproduktet. Derudover foreslås der på kortere bane en mere begrænset informationsindsats, som har fokus på first movers blandt husholdningerne. Ved at styrke mulighederne for at de særligt interesserede føler sig trygge og motiverede ved at foretage elvalg, kunne der etableres et grundlag for en bredere satsning. First movers kan være teknisk interesserede eller samfundsengagerede personer. Det vurderes, at det er vanskeligt allerede i 2013 at begrunde en bredere kampagne. En bredere kampagne foreslås gennemført fx i Evt. stigninger i elprisen på baggrund af ophævelsen af prisreguleringen vil være et stærkt argument, som kan føre til handlinger. Ved at vente med en generel kampagne til fx 2015 kan det være, at en række forudsætninger for at fremme forståelsen for og nytten af at være aktive elkunder er kommet på plads. Dette kan omfatte: Ophævelsen af prisreguleringen har betydet større prisforskelle Det er muligt at foretage hurtige leverandørskift (muligt fra 1. marts 2013) Det er blevet muligt at anvende timeafregning for husholdninger (hvilket giver mulighed for langt flere produktformer) Elpristavlen er blevet forbedret. 19 Orientering til tidligere forsyningspligtkunder

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2012/1 LSV 58 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0126 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 3. kvartal 2014 09. oktober 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el Sekretariatet for Energitilsynet post@energitilsynet.dk Dok. ansvarlig: HGB Sekretær: Sagsnr: 2003-209 Doknr: d2012-6272-3.0 31-08-2012 Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 1. KVARTAL 2016 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Obs: 1. kvartal 2016 er sidste gang elprisstatistikken

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

Forbrugerrådet Tænks høringssvar vedr. ny elprisportal

Forbrugerrådet Tænks høringssvar vedr. ny elprisportal 1) Profil for elforbrugeren Elforbrugeren skal som minimum vælge botype, varmeform, antal personer i husstanden og postnummer, hvorefter portalen foreslår et samlet årligt forbrug af el. Kommentar: For

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige ENERGITILSYNET Bilag til punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 02/10/2013 ENGROS 13/08889 /LVM Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Kick off for høring af ny elprisportal

Kick off for høring af ny elprisportal Kick off for høring af ny elprisportal Energitilsynet 6. november 2014 Partner Per Schultz Eeg Dagsorden 1. Formål, rammer og tidsplan v/ kontorchef Rune Moesgaard, Energitilsynet 2. Temaer i høringen

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser. Marts 2013

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser. Marts 2013 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser Marts 2013 BERETNING OM DONG ENERGY A/S ELPRISER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B.

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 1. KVARTAL 216 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/8 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE 28. marts 2017 Ret & Administration 16/13465 SBCL ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE BAGGRUND 1. Ret og Administration har

Læs mere

Detailmarkedet for elektricitet

Detailmarkedet for elektricitet 15. DECEMBER 2011 Agnete Gersing Detailmarkedet for elektricitet Pressebriefing PRESSEBRIEFING - DETAILMARKEDET FOR EL Mere konkurrence påel-markedet kan skabe store gevinster»konkurrencen pådetailmarkedet

Læs mere

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten 30. maj 2013 J. nr. 2202/1839-6010 Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten Indhold 1 Indledning... 2 2 Sammenfatning... 2 2.1 Baggrund vedr. forsyningspligtreguleringen... 3 2.2. Reguleringsudvalgets

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission RESUMÉ

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 Energiforum 26. maj 2016 Kontorchef, Mads Lyndrup Engros & Transmission, Energitilsynet 1 Baggrund for prisundersøgelsen Udvikling på el-detailmarkedet Tilbagefaldsproduktet

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift i selskabet har været

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. til

Fremsat den {FREMSAT} af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. til Fremsat den {FREMSAT} af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (Udstedelse af forsyningspligtbevillinger) Udkast

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER 2012-2014 Side 1/7 ENERGITILSYNET EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS FORDELT PÅ INDHOLD

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Forstå din elregning

Forstå din elregning Forstå din elregning Når rudekuverten med din elregning dumper ind ad brevsprækken, er det ikke kun dit elselskab, du punger ud til. Den egentlige elpris udgør kun cirka en fjerdedel af din samlede elregning.

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN)

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) 23. november 2017 Engros & Transmission 17/13546 Tobias Ladegaard Hensch AFGØRELSE 1. Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38)

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Kære [dit navn] Tillykke med din nye elaftale, El.dk. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår samt leveringsbetingelserne.

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Behov for ændringer på detailmarkedet for el

Behov for ændringer på detailmarkedet for el Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 82 Offentligt Behov for ændringer på detailmarkedet for el Resumé: Næsten ingen husstande og små virksomheder skifter elselskab i Danmark, og skifteprocenten

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 2820 Gentofte Energiselskab: Klageemne: NGF Nature Energy Forsyning CVR 2711 6469 v/ NGF Nature Energy CVR 1012 3526 Ørbækvej 260 5220 Odense

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Høring af bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning

Høring af bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning H Ø RI NGSNO T AT Dato 1. marts 2013 J.nr. 2203/1190-0134 Ref. akzs/bak/tbb Høring af bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning Udkast til bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

1. UDSKYDELSE AF ENGROSMODELLEN ER IKKE EN GRATIS OMGANG

1. UDSKYDELSE AF ENGROSMODELLEN ER IKKE EN GRATIS OMGANG ENERGISTYRELSEN Amaliegade 44 1256 København K København, den 10/3 2014. Vedr.: Høringssvar til lov om ændring af lov om elforsyning mv. Foreningen for De Frie Energiselskaber takker for muligheden for

Læs mere

Konkurrencen på detailmarkedet for el

Konkurrencen på detailmarkedet for el Konkurrencen på detailmarkedet for el DECEMBER 2009 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 E-mail: ks@ks.dk www.ks.dk Online ISBN 2 Forord Liberaliseringen

Læs mere

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1)

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1) BEK nr 1233 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-1458

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter ENERGITILSYNET Punkt 5 Energitilsynets møde den 17. december 2013 17. december 2013 Sag: 13/11008 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM/SEY Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter i elforsyningspligtområder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Ophævelse af forsyningspligten, indførelse af leveringspligt, udskydelse af engrosmodellen, naturgasselskabers

Læs mere

S i d e 74. Bilag. Bilag 1. Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ ,9 kr.

S i d e 74. Bilag. Bilag 1. Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ ,9 kr. S i d e 74 Bilag Bilag 1 Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ 305.595,9 kr. *100 = 2,44 % Øre-besparelse forventet per kwh S i d e 75 Bilag 2 Forbrugernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2012/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0126 Fremsat den

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Mulige gevinster/besparelser ved et reguleringseftersyn af elsektoren

Mulige gevinster/besparelser ved et reguleringseftersyn af elsektoren 18. januar 2012 J.nr. 3401/1001-3796 Ref. Energiforsyning Mulige gevinster/besparelser ved et reguleringseftersyn af elsektoren Indledning og sammenfatning Dette notat beskriver potentielle besparelser

Læs mere

UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017

UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017 UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017 11. november 2016 Engros & Transmission 16/10983 Mikkel Hoffmann Bjarrum SAGSFREMSTILLING 1. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Ændring af Energitilsynets afgørelser vedrørende forsyningspligtig el i 2. kvartal 2006

Ændring af Energitilsynets afgørelser vedrørende forsyningspligtig el i 2. kvartal 2006 ENERGITILSYNET Energitilsynets møde den 23. juni 2008 23-06-2008 EL 4/0720-0200-0073 HNJ Ændring af Energitilsynets afgørelser vedrørende forsyningspligtig el i 2. kvartal 2006 Resumé 1. Prisen for forsyningspligtig

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 PUNKT 4 BILAGSOVERSIGT FORMANDSAFGØRELSE DEN 26. NOVEMBER 2015 BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 26. november 2015 Engros & Transmission 15/06166 SLRS BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene

Sammenfatning af høringssvarene Devoteam A/S Lyngbyvej 2 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 E-mail info.dk@devoteam.com www.devoteam.dk 9. december 2014 Sammenfatning af høringssvarene Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde)

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde) Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en samlet elpris pr. 1. januar og 1. juli med henblik på at kunne efterkomme

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

RAPPORT, SEPTEMBER 2017

RAPPORT, SEPTEMBER 2017 RAPPORT, SEPTEMBER 2017 PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 Side 2/6 ENERGITILSYNET PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTFORDELINGEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/09731 Sagsbehandler: /MRO/SUSJ Forbruger: John Johannesen Dagmarsgade 36 2200 København Elhandelsselskab: Klageemne: Energiselskabet Natur-Energi CVR 3091 3728 Svanevej

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Et år efter implementeringen af engrosmodellen Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Agenda Hvad er engrosmodellen? Eller rettere; hvad er leveringspligten? Hvilke fokuspunkter har myndighederne haft det seneste

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 3. KVARTAL 2015 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/12 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED RESUMÉ Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne

Læs mere

Til Energitilsynet. Høringssvar fra OK a.m.b.a. vedrørende ny elprisportal. Behov for API til indrapportering af data. Ingen faste produkter

Til Energitilsynet. Høringssvar fra OK a.m.b.a. vedrørende ny elprisportal. Behov for API til indrapportering af data. Ingen faste produkter Til Energitilsynet Høringssvar vedrørende ny elprisportal Viby d. 27/11/2014 Høringssvar fra OK a.m.b.a. vedrørende ny elprisportal Hermed fremsendes OK s kommentarer til de områder, der i OK s øjne er

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Skatteudvalget L 144 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Skatteudvalget L 144 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 10. april 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 144 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere