Specifikation af serviceinterface for dokument. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifikation af serviceinterface for dokument. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13."

Transkript

1 Specifikation af serviceinterface for dokument Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009

2 Specifikation af serviceinterface for dokument Denne standard kan frit anvendes af alle. Citeres der fra standarden i andre publikationer til offentligheden, skal der angives korrekt kildehenvisning. Standarden er udarbejdet af en arbejdsgruppe under OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet. Kontaktperson for OIO-udvalget: Projektleder Rita Lützhøft Direkte telefon: Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Telefon: Fax: Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside:

3 Specifikation af serviceinterface for DOKUMENT Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet 12. oktober 2009

4 Indhold > Indledning 5 Forord 5 Formål med forretningsservice for Dokument 5 Formål med Serviceinterface Dokument 5 Begrebsliste 7 Serviceinterface Dokument 8 Dokument 9 Attributter 12 Tilstande 14 Relationer 15 Operationer 16 Dokumentvariant 18 Attributter 18 Dokumentdel 19 Attributter 19 Bilag 1: Kobling til Referencearkitektur for sagsog dokumentområdet 21 Overordnede krav til forretningsservicen 21 Indplacering i forhold til Referencearkitektur for sag og dokument 22

5 Indledning > Forord Der henvises til dokumentet Standard for generelle egenskaber for serviceinterfaces på Sags- og Dokumentområdet for en beskrivelse af: Baggrund for standardiseringsarbejdet under OIO-udvalget for sagsog dokumentområdet Tilblivelsesproces omkring standarderne Målgruppe Referencer Kontekst og afgrænsning Dette dokument indeholder endvidere en beskrivelse af de generelle egenskaber, som denne og de øvrige standarder under OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet bygger på. Formål med forretningsservice for Dokument Formålet med forretningsservicen Dokument er at tilbyde at registrere oplysninger om en organisations dokumenter. Dokumentservice rummer således de enkelte digitale dokumenter, der typisk vil blive gemt i servicen med få metadata. Dokumenter består af en afgrænset samling af informationer, i en kendt struktur, gemt på et kendt medie. Et dokument kan foreligge på papir, digitalt medium, mikrofiche, eller et hvilket som helst andet medie, der kan være bærer af information. Dokumenter kan rumme tekst, tegninger, grafik, fotografier, video, tale osv. Forretningsservicens formål er således også, at den kan tilgås i forbindelse med forskellige forretningsprocesser, herunder fx at læse dokumenter. Dokument som sådan er et meget centralt objekt i referencearkitekturen, og opfattes som en del af ESDH kernen, men det antages, at det mest almindelige scenarie er, at dokumenter ofte indgår i sammenhæng med andre objekter som fx Sag, sammenhænge som dermed beskriver dokumenters relationer til omverdenen. Det skal videre nævnes, at samme organisation kan have flere forretningsservices af typen dokument og dermed flere dokumentcontainere. Formål med Serviceinterface Dokument Formål med Serviceinterfacet er at understøtte en mere smidig udveksling af dokumenter mellem systemer, herunder fagsystemer og ESDHsystemer. Systemer (serviceudbydere), der implementerer Serviceinterfacet, opnår derved en standardiseret måde at modtage og levere dokumenter. Systemer (serviceaftagere) kan anvende Serviceinterfacet til at modtage dokumenter fra/levere dokumenter til serviceudbyder. Serviceinterfacet kan endvidere anvendes til at flytte ansvaret for håndteringen af dokumenter til andre systemer, der implementerer Serviceinterfacet. Serviceinterfacet kan monteres på eksisterende fagsystemer og ESDHsystemer, der fungerer som dokumentcontainere. 5

6 Der kan på den måde sameksistere mange forskellige systemer i en myndighed, der alle fungerer som dokumentcontainere og som alle implementerer serviceinterfacet. Fordelen er, at de herved kan spille sammen på en standardiseret måde og udgøre en samlet logisk dokumentcontainer. Serviceinterfacet kan også understøtte brugssituationer, hvor man ønsker, at ESDH-løsninger kan tilbyde interfaces og funktionalitet, der gør det muligt for ESDH-løsningen at være dokumentcontainer for andre systemer. På den måde kan man ved udvikling af fagsystemer hvor det giver mening undgå at udvikle funktionalitet til opbevaring af dokumenter. Dokumenter består dels af de faktiske dokumenter, fx et regneark eller en rapport, og dels af metadata, der beskriver dokumentet, fx dokumenttitel og dokumentdato. I de fleste tilfælde findes de faktiske dokumenter kun i en elektronisk variant, hvad enten de er produceret elektronisk eller de er omformet til elektronisk form, fx igennem skanning. Men i nogle tilfælde findes de faktiske dokumenter også i en fysisk variant enten suppleret med en elektronisk variant eller helt uden nogen elektronisk variant. Forekomsten af fysiske varianter gør sig typisk gældende ved store dokumenter, der er svære at skanne, herunder tykke manualer eller tekniske tegninger. Serviceinterfacet formidler dokumenter med og uden fysiske varianter. Elektroniske dokumenter findes i mange forskellige formater, herunder tekstbehandlingsdokumenter, præsentationer, regneark, databaser, skannede dokumenter, PDF, HTML, TIFF, lydfiler, billedfiler, videofiler og meget andet. Serviceinterfacet formidler dokumenter af vilkårlige formater. Elektroniske dokumenter består af en eller flere varianter, der hver især består af en eller flere dele. Serviceinterfacet formidler dokumenter bestående af varianter og dele (f.eks. kapitler i en rapport). 6

7 Begrebsliste I det følgende beskrives de begreber, der er anvendt i specifikation vedrørende Dokument og knytter sig til specifikationens dokumentfaglige del. Begreb Forklaring Arkiveringsvariant Den variant af et dokument, som afleveres til arkiv. Typisk vil en færdig kommunikationsvariant konverteres til et TIFF-format, som afleveres til arkiv. Dokument Dokumenter er afgrænsede samlinger af informationer, i kendte strukturer, på kendte formater. Dokumenter kan rumme tekster, tegninger, grafik, fotografier, video, tale og/eller meget andet. Dokumentdel Dokumentdele anvendes til at håndtere forskellige, men supplerende dele af dokumenter. Eksempelvis kan tre dokumentdele indeholde tre forskellige kapitler i en rapport. Dokumentserviceanvender Serviceanvender, som efterspørger service fra serviceleverandør (kan modtage og levere dokumenter fra serviceudbyder). Dokumentserviceudbyder Serviceleverandør, som udstiller dokumentservice. Dokumentvariant Dokumentvariant anvendes til at håndtere samme logiske dokument i forskellige varianter. Eksempelvis kan samme dokument findes i et Microsoft Word-format, et HTML-format, et PDFformat og et TIFF-format. Hierarkisk enumeration Et endeligt antal hierarkisk strukturerede værdier. Kommunikationsvariant Den variant af et dokument som der kan arbejdes eller redigeres på, fx et Microsoft Word-format. Mime-type Multipurpose Internet Mail Extensions type Internet media type. MIME tillader beskeder at indeholde flere objekter, tekster af vilkårlig længde, vilkårlige tegnsæt og fonte, samt binære filer, herunder video, audio og andre multimediefiler. Offentliggørelsesvariant Den variant af et dokument, som er beregnet til offentliggørelse/publicering. Rendering Konvertering fra et format til et andet. Tabel 1 Begrebsliste 7

8 Serviceinterface Dokument > Formålet med serviceinterface Dokument er at udveksle dokumenter imellem systemer, der implementerer serviceinterfacet (dokumentserviceudbydere) og systemer, der anvender serviceinterfacet (dokumentserviceanvendere). Serviceinterfacet udstiller de operationer, der tillader dokumentserviceaftagere at oprette, rette, slette, søge, læse, liste, eksportere, importere og versionere dokumenter samt reservere og frigive dokumentdele. Systemer, der implementerer Serviceinterfacet (serviceudbydere), skal modtage og opbevare elektroniske dokumenter og dokumenters metadata samt udlevere elektroniske dokumenter og dokumenters metadata. Serviceudbyder skal forsvare forretningsregler (betingelser) knyttet til dokumenternes egenskaber, herunder sikre tilladte tilstandsskift og tilladte relationer, samt forsvare at den aktør, som informationen udleveres til, har ret til informationen. Serviceudbyder skal forestå automatisk fysisk sletning af dokumenter, der er i livscyklus-tilstand Nedlagt og fremdrift-tilstand Afleveret, efter regler, der fastsættes for hver enkelt service. Det er ikke noget krav (i denne version af standarden), at serviceudbyder skal forestå produktion af forskellige dokumentvarianter, hverken tekstgenkendelse, talegenkendelse eller omformning til publicering eller arkivering. Denne produktion af varianter og sikring af juridisk sammenfald mellem varianterne kan foretages af serviceudbyder eller kan overlades til serviceanvender. Det er ikke noget krav (i denne version af standarden), at serviceudbyder skal forestå indeksering af dokumenters indhold. Denne indeksering af indhold kan foretages af serviceudbyder eller kan overlades til serviceanvender. Serviceinterface Dokument udveksler følgende forretningsobjekter: Beskrivelse Specialiserer Betegnelse Dokumenter består af afgrænsede samlinger af informationer, i kendte strukturer, på kendte formater. Dokumenter kan rumme tekster, tegninger, grafik, fotografier, video, tale og/eller meget andet. Tabel 2 Objekt Dokument 8

9 Dokument > Dokumenter består af afgrænsede samlinger af informationer, i kendte strukturer, på kendte formater. Dokumenter kan rumme tekster, tegninger, grafik, fotografier, video, tale og/eller meget andet. Beskrivelse af opbygning og struktur Dokumenter består af et antal varianter, der hver især består af et antal dele. Der opstår således et hierarki af dokumentvarianter og dokumentdele, hvor hvert element i hierarkiet har specielle formål. Dokument relaterer sig endvidere til objekttyperne Klasse, Arkiv, Part, Aktør og Dokument. Dette illustreres i nedenstående figur: class Dokument Tilstand Dokument Relation Klasse 1..* Arkiv Variant Part Del 1..* Dokument Aktør Figur 1 Dokumentvarianter Dokumentvarianter anvendes til at håndtere samme juridiske dokument i forskellige varianter (f.eks. offentliggørelses- og arkiveringsvariant). Dokumenter er juridisk sammenfaldende, hvis formater, strukturer og layout ikke medfører en forvanskning af informationsindholdet eller foranlediger til forskelligartet fortolkning. Det er dog ikke dokumentservicen, der sikrer juridisk sammenfald imellem dokumentvarianterne, men derimod dokumentserviceanvender, der sikrer sammenfaldet. Eksempelvis kan samme dokument findes i en kommunikationsvariant, to offentliggørelsesvarianter og en arkiveringsvariant 1. 1 Variantformaterne er nærmere beskrevet i afsnittet Dokumentvariant. 9

10 Kommunikationsvarianten opbygges i f.eks. et Microsoft Word-format, offentliggørelsesvarianterne i f.eks. HTML- Og PDF-formater, mens arkiveringsvarianten gemmes i TIFF-format. I et andet eksempel kan samme juridiske dokument findes i én indgående kommunikationsvariant og to arkiveringsvarianter. Kommunikationsvarianten indeholder den modtagne post i et e-postformat, mens de to arkiveringsvarianter gemmes i henholdsvis JPEG- og TIFF-formater. Dokumentvarianter anvendes således til forskellige, men supplerende formål. Dokumentdele Dokumentdele anvendes til at håndtere forskellige, men supplerende dele af dokumenter. Eksempelvis kan tre dokumentdele indeholde tre forskellige kapitler i en rapport. Denne opdeling i dokumentdele kan være hensigtsmæssig, når flere aktører (redaktører) arbejder på samme dokument samtidigt. Dokumentdele kan dog også i sig selv indeholde sammensatte dokumenter. Eksempelvis kan en e-post med to vedhæftede filer, et billede og et regneark, håndteres som én dokumentdel med mime-typen 2 og behøver således ikke håndteres som tre dokumentdele med hver deres mime-type. Forskellige dokumentvarianter i samme dokumentobjekt har sjældent det samme antal dokumentdele. Typisk findes der én kommunikationsvariant med flere dokumentdele, flere offentliggørelsesvarianter med én sammensat dokumentdel og én eller flere arkiveringsvarianter hver med én dokumentdel. Dokumentdele kan reserveres og frigives uafhængigt af hverandre. Ved gruppearbejde på større dokumenter, der er inddelt i flere dokumentdele, sikrer denne mekanisme, at aktører ikke arbejder på de samme dokumentdele samtidigt. Dokumentdele, der er reserveret af en given aktør kan kun rettes af samme aktør. Dokumentdele, der er frigivne, kan derimod opdateres af alle aktører med fornødne rettigheder. Hvis forskellige kapitler i en rapport ønskes håndteret uafhængigt af hverandre, herunder udarbejdet og sendt i høring i forskellige tempi (fremdrift), kan man med fordel skabe flere relaterede dokumenter med hver én del frem for ét dokument med flere dele. 2 Mime-typer forklares i et senere afsnit. 10

11 Specifikationen dikterer ikke, hvorledes dokumenter sammensættes af flere dele eller holdes adskilt i separate, men relaterede dokumenter. Versionering Fælles for dokumentvarianter og dokumentdele er, at de alle deler samme dokumentversion. Dokumenter styres bitemporalt. Det betyder, at ændringer i dokumenternes metadata (attributter, tilstande og relationer) og indhold (de binære filer) registreres og kan fremfindes over tid. Denne bitemporale styring af dokumenter erstatter den klassiske versionsstyring, hvor hver ny version udgjorde en hel ny kopi af metadata og indhold. Der opereres dog fortsat med versionsnumre, der bruges som supplement for registreringsdatoer. Frem for at læse dokumenter som de tager sig ud på en given dato, læser man tillige dokumenter, som de tager sig ud ved et givet versionsnummer. Der opereres tillige med mærkater, der bruges som supplement til registreringsdatoer og versionsnumre. Frem for at læse dokumenter som de tager sig ud på en given dato eller til et givet versionsnummer, læser man tillige dokumenter, som de tager sig ud ved et givet mærkat. 11

12 Attributter Dokumenter har følgende attributter 3 : Beskrivelse Værdisæt Obl. Betegnelse Brugervendt identifikation, der er unik inden for myndigheden. Officiel dokumenttitel, der kan anvendes på åbne postlister. Neutral dokumenttitel, der kan anvendes i forbindelse med lukkede dagsordenspunkter, som skal vises på åbne dagsordener. Tekst Ja Løbenummer Tekst Ja ObjektNavn Tekst Ja Alternativtitel Dokumentbeskrivelse i fri tekst. Tekst Ja Beskrivelse Typen af dokument. Ja Type - Faktura Indgående og udgående brev Brev - Notat - Rapport Anden dokumenttype, specialiseres når andre dokumenttyper ikke slår til. Den brevdato, der fremgår af det indgående dokument. Tekstuel henvisning til lovhjemmel, der anvendes som grundlag for beslutning om undtagelse fra offentligheden. Anden Dato Nej Brevdato Tekst Nej Offentlighed- Undtaget- Hjemmel Omfattet af aktindsigt. Nej/Delvis/Ja Ja Aktindsigt Tekst til mærkning af et eller flere dokumenter til et givet tidspunkt. Anvendes til at skabe logiske samlinger af dokumenter. Hovednummer i systematisk versionering af dokumentet. Undernummer i systematisk versionering af dokumentet. Tekst Nej Mærkat Heltal Ja Major Heltal Ja Minor Kassationskode, der styrer varighed før kassation. Tekst Ja Kassationskode Tabel 3 Eventuel uddybning af ovenstående attributter findes i følgende afsnit. Løbenummer Løbenummer tildeles ved oprettelse af dokumentet og må efterfølgende ikke ændres. Ved eksport fra én myndighed og import til en anden myndighed risikerer man dog, at løbenummer ikke længere er unikt. 3 Attributters generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid. 12

13 Type Attributten Type inddeler dokumenter i en række dokumenttyper. Dokumenttyper er modelleret igennem attributter frem for specialiseringer for derved at sikre, at dokumenter kan ændre type over tid. Dokumenttyper udtrykkes som et endeligt antal hierarkisk strukturerede værdier (hierarkisk enumeration). Antallet af værdier kan dog udvides i forskellige implementeringer af specifikationerne, så længe disse er specialiseringer (undertyper) af de specificerede værdier. Aktindsigt Aktindsigt forholder sig alene til, om der er helt eller delvis aktindsigt på dokumentet eller ej. Delvis forstås i denne sammenhæng som differentiering mellem forskellige dele af dokumentet. Major Major versionsnummer (hovednummer) må kun tildeles af operationen Opret. Når major versionsnummer optælles, nulstilles minor versionsnummer. Ved oprettelse tildeles major versionsnummer værdien 0. Minor Minor versionsnummer (undernummer) må kun tildeles af operationen Opret. Når minor versionsnummer optælles, fastholdes major versionsnummer. Ved oprettelse tildeles minor versionsnummer værdien 1. Kassationskode Kassationskoden angiver koden for varighed før mulig kassation af dokumentet. Dokumentservicen sætter dog ikke på denne baggrund tilstand Livscyklus til værdien Nedlagt frem i tiden. En sådan tildeling af tilstand Livscyklus overlades til dokumentserviceanvenderne. 13

14 Tilstande Dokumenter har følgende tilstande 4 : Beskrivelse Værdisæt Betegnelse Dokumentets forretningsmæssige fremdrift i forhold til indhold (den binære fil). Internt producerede dokumenter, i hvilke det fortsat er muligt at redigere indholdet. Internt producerede dokumenter, der midlertidigt er under intern høring. Internt producerede dokumenter, i hvilke det ikke længere er muligt at redigere i indholdet, eller eksternt producerede dokumenter, der er modtaget i myndigheden. Angiver, at dokumenter er afleveret til offentligt arkiv. Gælder alle dokumenter. Tabel 4 Under- Udarbejdelse UnderReview Endeligt Afleveret Eventuel uddybning af ovenstående tilstande findes i følgende afsnit. Fremdrift Tilladte tilstandsskift for tilstanden Fremdrift illustreres i Tabel 5. Fremdrift Fra Til UnderUdarbejdelse UnderReview Endeligt Afleveret - X X UnderUdarbejdelse X X UnderReview X X Endeligt X Tabel 5 4 Tilstands generelle egenskaber bevirker at tilstande har gældende fra tidspunkt. 14

15 Relationer Dokumenter har følgende relationer 5 : Beskrivelse Objekttype Kardinalitet Betegnelse Arkiver, som dokumentet indgår i. Arkiv 1..n Arkiv Dokumenter, der besvarer dette dokument. Dokument 0..n Besvarelse Dokumenter, der er udgangspunkt for dette dokument. Dokument, der er en ny revision af dette dokument. Dokumenter, der kommenterer dette dokument. Dokument 0..n Udgangspunkt Dokument 0..1 NyRevision Dokument 0..n Kommentar Dokumenter, der er bilag til dette dokument. Dokument 0..n Bilag Dokumenter, som dette dokument relaterer sig til. Relationsformålet noteres i relationen. Klasse i et klassifikationssystem, der klassificerer dette dokument. Dette er den primære klassifikation af dokumentet. Klasser i et klassifikationssystem, der klassificerer dette dokument. Dette er de sekundære klassifikationer af dokumentet. Dokument 0..n AndetDokument Klasse 0..1 PrimærKlasse Klasse 0..n AndenKlasse Aktør, som ejer dokumentet. Aktør 1..1 Ejer Aktør, som er ansvarlig for dokumentet. Aktør 1..1 Ansvarlig Aktør, som arbejder med/behandler dokumentet. Dette er den primære behandler af dokumentet. Aktører, som arbejder med/behandler dokumentet. Dette er de sekundære behandlere af dokumentet. Aktør 0..1 PrimærBehandler Aktør 0..n AndenBehandler Aktør, som dokumentet er fordelt til Aktør 0..1 FordeltTil Parter, der har indsendt dokumentet til myndigheden eller har modtaget dokumentet fra myndigheden. Part 0..n Part Parter, der har modtaget dokumentet fra myndigheden i kopi. Part 0..n Kopipart Tabel 6 Eventuel uddybning af ovenstående relationer findes i følgende afsnit. FordeltTil Relationen FordeltTil adskiller sig fra relationen PrimærBehandler. Den primære behandler er en aktør, der har modtaget behandlingsansvaret. FordeltTil er derimod en aktør, som dokumentet er fordelt til, men som ikke har påtaget sig et behandlingsansvar. 5 Relationers generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid. 15

16 Operationer Dokument anvender nedenstående standardoperationer, som er beskrevet i dokumentet Generelle egenskaber for interfaces til forretningsservices på sags- og dokum entom rådet. Beskrivelse Input Output parametre Betegnelse Opretter en ny instans af et dokument, herunder relationer til andre objekter. DokumentOpret Dokument StandardRetur Opret Importerer eksporterede instanser af dokumenter, herunder relationer til andre objekter. DokumentImport Dokument StandardRetur Import Passiverer instanser af dokumenter, herunder relationer til andre objekter. DokumentID Dokument StandardRetur Passiv Finder og returnerer en instans af et dokument, herunder relationer til andre objekter, der modsvarer en given identifikation. DokumentID Dokument StandardRetur VirkTid Læs Retter (ændrer) en instans af et dokument, herunder relationer til andre objekter. DokumentRet Dokument StandardRetur Ret Markerer en instans af et dokument som slettet (logisk sletning), herunder relationer til andre objekter. DokumentID Dokument StandardRetur Slet Søger og returnerer identifikationer på flere instanser af dokumenter, der modsvarer givne udvælgelseskriterier. Søgekriterie IDListe StandardRetur VirkTid RegTid Søg Finder og returnerer flere instanser af dokumenter, herunder relationer til andre objekter, der modsvarer givne identifikationer. IDListe DokumentListe StandardRetur VirkTid RegTid List Tabel 7 16

17 Ud over de ovennævnte standardoperationer overvejes følgende specialoperationer, som vil kunne indgå i en senere version af standarden: OptælVersion ReserverDel FrigivDel GemIndhold LæsIndhold 17

18 Dokumentvariant > Dokumentvarianter anvendes til at håndtere samme logiske dokument i forskellige varianter. Eksempelvis kan samme dokument findes i et Microsoft Word-format, et HTML-format, et PDF-format og et TIFF-format. Førstnævnte format anvendes til produktion af dokumentet (kommunikationsvariant), de to næste formater til offentliggørelse af dokumentet (offentliggørelsesvariant), mens det sidste format anvendes til arkivering af dokumentet (arkiveringsvariant). I et andet eksempel kan samme dokument findes i et e-post-format, et JPEG-format og et TIFF-format. Det førstnævnte format anvendes til sagsbehandling af indgående e-post, mens de to andre formater anvendes til arkivering af e-posten. Dokumentvarianter anvendes således til forskellige, men supplerende formål. Attributter Dokumentvarianter har følgende attributter 6 : Beskrivelse Værdisæt Obl. Betegnelse Unik beskrivelse af dokumentvarianten indenfor givne dokument. Indikerer om dokumentvarianten har til formål at dokumentere kommunikation ind eller ud af myndigheden. Indikerer om dokumentvarianten har til formål at offentliggøres/publiceres. Indikerer om dokumentvarianten har til formål at arkiveres. Tabel 8 Tekst Ja Variant Nej/Ja Nej Kommunikation Nej/Ja Nej Offentliggørelse Nej/Ja Nej Arkivering Eventuel uddybning af ovenstående attributter findes i følgende afsnit. Variant Attributten Variant er en nøgle til den pågældende dokumentvariant. Eksempler på nøgler er Word, HTML, PDF samt TIFF. Nøglen skal være unik inden for det pågældende dokument og må ikke ændre sig over tid. Ønskes nøglen ændret, ophører variantens virkning, en ny variant med den nye nøgle oprettes med ny virkning og variantens indhold flyttes. Tidligere ophørte varianter kan altid få virkning på ny. 6 Attributters generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid 18

19 Dokumentdel > Dokumentdele anvendes til at håndtere forskellige, men supplerende dele af dokumenter. Eksempelvis kan tre dokumentdele indeholde forskellige kapitler i en rapport. Denne opdeling i dokumentdele kan være hensigtsmæssig, når flere aktører arbejder på samme dokument samtidigt. Dokumentdele kan dog også i sig selv indeholde sammensatte dokumenter. Eksempelvis kan en e-post med to vedhæftede filer, et billede og et regneark, håndteres som én dokumentdel med mime-typen og behøver ikke håndteres som tre dokumentdele med hver deres mime-type. Specifikationen dikterer ikke, om store eller sammensatte dokumenter skal gemmes som et antal dele eller som hele dokumenter. Behovet for samtidig redigering på flere dokumentdele taler for en opsplitning, hvorimod enkelthed i styring af dokumenter taler for en sammensathed. Attributter Dokumentdele har følgende attributter 7 : Beskrivelse Værdisæt Obl. Betegnelse Unik beskrivelse af dokumentdelen indenfor givne dokumentvariant. Beskrivelse af rækkefølge mellem de enkelte dele. Rækkefølge sættes af brugeren. Tekst Ja Del Heltal Nej Indeks Reference til indholdet i dokumentdelen, den binære fil. URI Nej Indhold Dokumentdelens MimeType, en beskrivelse af indholdets type og sammensathed. Henvisning til lokation, hvor fysisk udgave af dokumentet findes. Tekst Nej MimeType Tekst Nej Lokation Aktør, der har dokumentdelen reserveret. Tekst Nej ReserveretAf Tabel 9 Eventuel uddybning af ovenstående attributter findes i følgende afsnit. Del Attributten Del er en nøgle til den pågældende dokumentdel. Eksempler på nøgler er Kap. 1, Kap. 2 samt Kap. 3. Nøglen skal være unik indenfor den pågældende dokumentvariant og må ikke ændre sig over tid. Ønskes nøglen ændret, ophører delens virkning, en ny del med den nye nøgle oprettes med ny virkning og delens indhold flyttes. Tidligere ophørte dele kan altid få virkning på ny. 7 Attributters generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid 19

20 Indhold Attributten Indhold indeholder efter læseoperationer en URI (Uniform Ressource Identifier) til dokumentdelenes binære indhold. Ved skriveoperationer udfyldes attributten Indhold ikke. Derimod fremsendes dokumentdelenes binære indhold som yderligere parametre. MimeType Attributten MimeType angiver det sammensatte dokumentformat af dokumentdelens indhold. MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) tillader beskeder at indeholde flere objekter, tekster af vilkårlig længde, vilkårlige tegnsæt og fonte, samt binære filer, herunder video, audio og andre multimediefiler. Læs mere om MIME types på Lokation Attributten Lokation indeholder en mulig reference til den lokation, hvor et dokument ligger i fysisk udgave. Dokumenter, der er for store til at blive indskannet, fx tekniske tegninger og lignende, kan på denne måde registreres på lige fod med elektroniske dokumenter. ReserveretAf Dokumentdele kan reserveres og frigives selvstændigt. Ved gruppearbejde på større dokumenter, der er inddelt i flere dokumentdele, sikrer denne mekanisme, at aktører ikke arbejder på de samme dokumentdele samtidigt. Dokumentdele, der er reserveret af en given aktør kan kun opdateres af samme aktør. Dokumentdele, der ikke er reserveret, kan derimod opdateres af alle aktører med fornødne rettigheder. 20

21 Bilag 1: Kobling til Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet > Der vedlægges her af hensyn til den bagudrettede reference uddrag fra Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet vedrørende forventninger til Dokument. Overordnede krav til forretningsservicen Referencearkitekturen (side 46) beskriver forretningsservicen Dokument således: Forretningstjenesten Dokument kan opfattes som en dokumentsilo indeholdende de fysiske dokumenter og deres metadata. Forretningstjenesten giver ingen mening alene, men den er trukket ud som noget selvstændigt for at understrege, at der vil kunne være flere instanser af forretningstjenesten i samme organisation. Hver instans vil kunne være specialiseret i sin brug f.eks. ensartede masseforsendelser i én instans og individuelle dokumenter i en anden. Arkiv indeholder beskrivelse af den systematik, som anvendes, herunder hvor hvilke dokumenter gemmes. Dokumentpart er ikke kun fremmednøglen til part, men rummer også partens rolle. Forretningstjenesten rummer mange flere detaljerede oplysninger, end der er skitseret. Der er f.eks. formater, versionsstyring, renderingsmuligheder (konvertering fra et format til et andet), tekstgenkendelsesfaciliteter osv. Interfacet Dokument kan udføre de omtalte funktioner: opret, ret, slet, søg, læs, list, import, eksport. Søg omfatter ikke blot, at man kan søge efter et dokument på basis af metadata, men også fritekstsøgning og indeksering af indholdet. Denne indeksering skal kunne arbejde sammen med andre dokumentinstanser og med sagsforretningstjenestens indeksering. Forretningstjenestens interface er allerede implementeret i større eller mindre grad i en række produkter herunder ESDH-applikationer. 21

22 Indplacering i forhold til Referencearkitektur for sag og dokument Nedenstående diagram indeholder Referencearkitekturens indplacering af Dokument i den samlede portefølje af objekter, og illustrer dermed i hvilke forbindelser Dokument indgår. Begrebsmodel, kilde: Referencearkitektur side 26 22

23 Nedenstående figur viser Dokuments indplacering i forhold til den samlede begrebsmodel og illustrerer dermed i hvilke forbindelser Dokument skal indgå. «interface» Dokum ent +Opret,ret,slet +Søg,Læs,List +Import,Eksport Dokument Arkiv Dokumentarkiv 0..* 0..1 Dokum ent Dokumentpart Part 0..* 0..* Forretningsservicen Dokument, kilde: Referencearkitektur side 46 23

24 24 >

25

Specifikation af serviceinterface for dokument. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for dokument. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for dokument Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 > Specifikation af serviceinterface for dokument. Version 1.1.1 Denne standard kan frit anvendes

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur Denne standard kan frit anvendes af alle.

Læs mere

Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor

Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor > Sag og dokument standarderne Hvad og hvorfor Dette dokument kan frit anvendes af alle. Citeres der fra dokumentet i andre publikationer til offentligheden,

Læs mere

1 KY-dokument

1 KY-dokument 1 KY-dokument... 2 1.1 Dokument... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Part... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Person... 4 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Aktør... 6 1.4.1 Attributter... 6 1.5 Organisation... 6 1.6 OrgFunktion...

Læs mere

26.11.2013. 1 KY-andre ydelser

26.11.2013. 1 KY-andre ydelser 1 KY-andre ydelser... 2 1.1 Person... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk ydelse... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 6 1.4 Konteringsregel... 6 1.4.1 Attributter... 6 1.5

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for organisation Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af forretningsservice for Organisation Denne

Læs mere

Overordnet set vurderer Odense Kommune, at både det foreliggende udkast og det bagvedliggende arbejde er af høj kvalitet.

Overordnet set vurderer Odense Kommune, at både det foreliggende udkast og det bagvedliggende arbejde er af høj kvalitet. Høringssvar på Specifikation af Serviceinterface for Sag standard for Specifikation af Serviceinterface for Sag og har flg. bemærkninger. og det bagvedliggende arbejde er af høj kvalitet. MFD, MIB Der

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for klassifikation. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for klassifikation. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for klassifikation Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 > Specifikation af serviceinterface for klassifikation Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Denne

Læs mere

Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76

Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76 MOX bilag Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76 Rapporten og bilaget udgør et foreløbigt udkast til rapportering

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for organisation. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for organisation Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for Organisation Denne standard kan frit anvendes af alle.

Læs mere

Specifikation af Model for Dokument (Version til kommentering)

Specifikation af Model for Dokument (Version til kommentering) Specifikation af Model for Dokument (Version til kommentering) 1 > Specifikation af Model for Dokument. Version 2.0 (version til kommentering) Denne standard kan frit anvendes af alle. Citeres der fra

Læs mere

Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet Denne

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for sag. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for sag. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for sag Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 > Specifikation af serviceinterface for sag. Version 1.2 Denne standard kan frit anvendes af alle. Citeres

Læs mere

Vejledning i kravspecificering af Sag og Dokument standarder (Revideret udgave; januar 2011)

Vejledning i kravspecificering af Sag og Dokument standarder (Revideret udgave; januar 2011) Notat Vejledning i kravspecificering af Sag og Dokument standarder (Revideret udgave; januar 2011) Denne version af vejledningen er identisk med første udgave fra august 2010 bortset fra redaktionelle

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2

Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2 N OTAT Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2 Specifikation af serviceinterface for SAG Version 1.2 (Sag-standard) Den fællesoffentlige styregruppe for Sag og Dokument sendte

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for sag

Specifikation af serviceinterface for sag Specifikation af serviceinterface for sag > Specifikation af serviceinterface for sag. Version 1.2 Denne standard kan frit anvendes af alle. Citeres der fra standarden i andre publikationer til offentligheden,

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere

Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part)

Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part) IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part) Dette er KLs høringssvar på den offentlige høring om specifikation af serviceinterface

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Sag og Dokument: Eksempel på brug af generelle egenskaber

Sag og Dokument: Eksempel på brug af generelle egenskaber Sag og Dokument: Eksempel på brug af generelle egenskaber Der er knyttet en række generelle egenskaber til de enkelte objekter som beskrevet i dokumentet Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags-

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

SAPA Begrebs- og Informationsmodel. Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA)

SAPA Begrebs- og Informationsmodel. Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) SAPA Begrebs- og Informationsmodel Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) KMJ Marts 2013 1 Forord / Forklæde Dokumentets metadata Projektnavn SAPA Projektnummer 1066 Projektfase 3 - Krav & Kontrakter Dokumentejer

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

KY-sag status...19

KY-sag status...19 1 KY-sag... 3 1.1 Klassifikation... 4 1.1.1 Aktør... 4 1.1.2 Attributter... 5 1.2 Sag... 5 1.2.1 Attributter... 5 1.3 Sagstilstand... 6 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Dokument... 7 1.4.1 Attributter... 7 1.5

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet NOTAT Om projektet afprøvning af MOX-konceptet MOX konceptet skal afprøves i flere forskellige kommuner med flere forskellige leverandører. Afprøvningen skal gennemføres i løbet af efteråret 2012. Der

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Mdoc - dit fremtidige ESDH system

Mdoc - dit fremtidige ESDH system Mdoc - dit fremtidige ESDH system Dokumenthåndteringssystemet Mdoc samler alle organisationens dokumenter i ét system. Mdoc håndtere alle typer af dokumenter, e-mails, kontrakter, referater m.v. Samtidig

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Teknisk uddybning af generelle egenskaber for sags- og dokumentområdet

Teknisk uddybning af generelle egenskaber for sags- og dokumentområdet Teknisk uddybning af generelle egenskaber for sags- og dokumentområdet Teknisk uddybning af generelle egenskaber for sags- og dokumentområdet Denne vejledning kan frit anvendes af alle. Citeres der fra

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for Sag version 1.2

Specifikation af serviceinterface for Sag version 1.2 Høringssvar fra KMD vedrørende Specifikation af serviceinterface for Sag version 1.2 KMD takker for muligheden for at kommentere på specifikationen. Det er KMDs vurdering, at der generelt er tale om fornuftige

Læs mere

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH KMD-sag-edh Side 1 af 10 MÅL MED ELEKTRONISK DOKUMENTHÅNDTERING 4 AFGRÆNSNING 4 SIKKERHED 4 DOKUMENTER 5 Dokumentdefinition

Læs mere

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer > Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 8..27 SortimentOverfør Kort beskrivelse: Denne service distribuerer ØiR Sortimenter til It-systeminstanser, der abonner på sortimentet på vegne af en myndighed. Servicen udstilles som integrationen SF_72

Læs mere

Find det relevante dokument på rekordtid med A104 Dokumenthåndtering Gunnar Friborg, bips

Find det relevante dokument på rekordtid med A104 Dokumenthåndtering Gunnar Friborg, bips Find det relevante dokument på rekordtid med A104 Dokumenthåndtering Gunnar Friborg, bips Dokumenthåndtering er nøglen Nøglen til dokumenterne Nøglen til informationerne Nøglen til data Preben Mejer, Innovation

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 22.3.27 SortimentStruktur. DataStructure: SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis

Læs mere

Opgave: Digitalisering af et dokument

Opgave: Digitalisering af et dokument Denne opgave omhandler digitaliseringen af et Veje i Frederikssund Kommune. I opgaven gennemgås følgende: Oprettelse af mapper og sider på hjemmesiden Indsættelse af tekst, billeder, links til PDF og hjemmesider

Læs mere

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Notat Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Indledning I henhold til erfaringerne med OIOXML elektronisk regning og de opdateringer, præciseringer mv. der har været, er det vurderingen, at der er behov

Læs mere

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE Indledning 3 Brug af Acadre 4 Formål 4 Overordnede mål: 4 Konkrete mål: 4 Udviklingsmål (fremtidigt mål) 5 Hvem har adgang til hvad? 5 Adgang og misbrug 5 Postmodtagelse

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 2.9.27 SortimentStruktur. SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis i en given

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Det er et krav, at skannings-løsningen kan integreres til ESDH-løsningen & det digitale arkiv, så de kan modtage de indskannede dokumenter.

Det er et krav, at skannings-løsningen kan integreres til ESDH-løsningen & det digitale arkiv, så de kan modtage de indskannede dokumenter. Bilag 1 specifikation I det følgende opstilles krav til samlet skanningsløsning. Det forudsættes at leverandørens tilbud indeholder såvel skannere, OCR funktionalitet, samt software til efterbehandling

Læs mere

Forslag til ny struktur - overblik

Forslag til ny struktur - overblik BESKRIVELSESVÆRKTØJ Forslag til ny struktur - overblik Den korte version Udarbejdet af Molio 2018-03-01 Høringsversion Molio 2018 1 Indledning og formål Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur.

Læs mere

HØRINGSNOTAT. OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet

HØRINGSNOTAT. OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet HØRINGSNOTAT 8. december 2009 Indstilling til OIO-Komitéen vedrørende Sags- og dokumentstandarder på baggrund af høring oktober/november 2009 Holsteinsgade 63

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE KOMBIT Byg og Miljø FAQ Byg og Miljø Version 1.1 24. januar 2014 BHE Indhold Login og rettigheder... 3 Aktiviteter, sager, projekter... 4 Regler... 5 Proces... 6 Kommunikation... 7 Filer... 8 Integration

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM

ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM Introduktion for leverandører 28. Januar 2016 (opdateret 1.2.2016) Version 1.0 Agenda Generelt om STS Klassifikation ØiR Klassifikationssystem Formål og krav Gennemgang af klassifikationssystem

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Åben indsigt på www.syddjurs.dk

Åben indsigt på www.syddjurs.dk Åben indsigt på www.syddjurs.dk Rigsarkivets konference 4. november 2015 Jon Badstue Pedersen Afdelingsleder Digitalisering Syddjurs Kommune jbp@syddjurs.dk Agenda Manuel publicering Åben indsigt Åben

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

PDF som bevaringsformat? v/ René Mittå Specialkonsulent

PDF som bevaringsformat? v/ René Mittå Specialkonsulent PDF som bevaringsformat? v/ René Mittå Specialkonsulent Bevaring og udvikling af krav til elektroniske arkivalier, herunder evaluering af formater, medier mv. Status for anvendelse af PDF SA benytter ikke

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 8.2.27 SortimentStruktur. SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis i en given

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Generelt Internationalisering

Generelt Internationalisering Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Side 1 af 7 Generelt Digital Konvergens samarbejdet, har i sit hidtidige arbejde fokuseret på at implementere vindende, digitale standarder, der

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005

Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005 Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005 FESD standardisering FESD-modul. Skanningsmodul Version 1.0 Kolofon: FESD moduler. Skanningsmodul. FESD standardisering. Skanningsmodul

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere

1 KlassifikationStruktur

1 KlassifikationStruktur ..27 KlassifikationStruktur. KlassifikationStruktur Klassifikation er det abstrakte objekt som samler et klassifikationssystem. Klassifikation holder klassifikationssystemets metadata. Klassifikationssystemet

Læs mere

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Forskningsdokumentation Guide til Rapportgenerering i CURIS Bind 1: Grundlæggendee rapportering 160 70 140 60 120 50 100 40 80 60 30 40 20 20 10 0 0 Journal

Læs mere

12.12.2013. 1 KY-enkeltydelse

12.12.2013. 1 KY-enkeltydelse 1 KY-enkeltydelse... 3 1.1 Person... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Økonomisk ydelse... 6 1.2.1 Attributter... 6 1.3 Ydelse... 7 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Konteringsregel... 7 1.4.1 Attributter... 8 1.5

Læs mere

Eksempel 1: Kvalitetskontrol ved stikprøver og opslag i it-systemet

Eksempel 1: Kvalitetskontrol ved stikprøver og opslag i it-systemet Procedurer for kvalitetskontrol 3 eksempler ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eksempelsamlingen

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

bips F104, Dokumenthåndtering

bips F104, Dokumenthåndtering bips F104, Dokumenthåndtering af Gunnar Friborg & Charlotte Lund Poulsen Disposition Introduktion Tidsforløb og historik Hvad erstatter anvisningen? Baggrund Struktur og tankesæt Dokumenthåndtering Genfinding

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Referat 1. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 27. januar 2009

Referat 1. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 27. januar 2009 Referat af 1. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet 27.01.09 Referat 1. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 27. januar 2009 Mødested: ITST, Holsteinsgade 63, 2100 Kbh. Ø, kl.

Læs mere

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen STEDBEVIDST UDVIKLING Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen - bevidst om at bruge stedet som indgang til digital forvaltning - bevidst om hvordan vi sikrer, at det giver mening at bruge stedet - bevidst

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Side: 1 Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Dokumentet indeholder dels en informationsmodel for hændelsesbeskeden og dens miljø, dels en generisk datamodel for hændelsesbeskeden, som kan danne en fælles

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere