Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i."

Transkript

1 Repetition af vektor-regning Økonometri: Lektion 3 Matrix-formulering Fordelingsantagelse Hypotesetest Antag vi har to n-dimensionelle (søjle)vektorer a 1 b 1 a 2 a =. og b = b 2. a n b n Tænk på a og b som to n 1 matricer. b 1 a b = [ ] b 2 a 1 a 2 a n a 1b 1 + a 2 b 2 + a n b n = b n n a i b i. i=1 1 / 28 2 / 28 Multipel Lineære Regression Den i te observation fra en multipel lineære regressions model skrives som y i = β 0 + β 1 x i1 + β 2 x i2 + + β k x ik + u i, hvor x ij er værdien af den j te forklarende variable hørende til den i te observation. For den i ter observation definer en 1 (k + 1) rækkevektor x i = [ 1 x i1 x i2 x ik ] Bemærk vi har x i0 = 1. Definer parameter (søjle)vektor β = [ β 0 β 1 β 2 β k ] Vi har nu y i = k x ij β j + u i = x i β + u i. j=0 Som matrix-ligning For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i. y 1 x 1 β + u 1 x 1 u 1 y 2 x 2 β + u 2 x 2. β + u 2. y n x n β + u n x n u n Hvilket kan skrives som y = Xβ + u, hvor y og u er n 1 søjle-vektorer og X er en n (k + 1) matrix. Matricen X kaldes også design-matricen. 3 / 28 4 / 28

2 Design-matricen Design-matricen er en n (k + 1) matrice, bestående af værdiene for de k forklarende variable for de n observationer. x 1 1 x 11 x 12 x 1k x 2 X = 1 x 21 x 22 x 2k. = [ x (0) x (1) x (2) x (k)], x n 1 x n1 x n2 x nk hvor x 1j x (j) x 2j =. er en søjle-vektor af de n værdier for den j te forklarende variabel. x nj Estimationsstrategi Vores model: y = Xβ + u Lad ˆβ være et estimat af den sande, men ukendte parameter β Definer den prædikterede værdi som ŷ i = x i ˆβ og residual vektoren som û i = y i ŷ i = y i x i ˆβ. Summen af de kvadrerede residualer er n n RSS = ûi 2 = (y i x i ˆβ) 2 i=1 i=1 Vi vil finde ˆβ så RSS er mindst mulig! 5 / 28 6 / 28 Minimere RSS Vi har altså RSS = n i=1 (y i x i ˆβ) 2. For at minimere differentierer vi mht. ˆβ og sætter lig nul: RSS ˆβ Det kan vi skrive om til = 2 som igen kan skrives om til n x i(y i x i ˆβ) = 0 i=1 X (y X ˆβ) = 0 Repetition: Invertible matricer En kvadratisk matrix A er invertibel, hvis der findes en matrix A 1, så AA 1 = A 1 A = I, hvor I er identitets-matricen. Hvis alle søjler i X er lineært uafhængige (MLR.3), så er X X invertibel med symmetrisk invers matrix (X X) 1. Dvs. (X X)(X X) 1 = (X X) 1 (X X) = I. Matricerne X X og (X X) 1 er desuden symmetriske. Vi skal bare have isoleret ˆβ. X y = X X ˆβ. 7 / 28 8 / 28

3 Repetition: Lineær uafhængighed Tilbage på sporet Defintion: Linært uafhængighe vektorer Vektore x (0), x (1), x (2),..., x (k) er lineært uafhængige, hvis og kun hvis den eneste løsning til a 0 x (0) + a 1 x (1) + a 2 x (2) + + a k x (k) = 0, er at a 0 = a 1 = = a n = 0. Eksempel: Hvis x (1) og x (2) er prisen i hhv. euro og dollar, så har vi lineær afhængighed. I almindeligehed er dette ikke et problem. Men er to eller flere søjler tæt på at være lineært afhængige, så kan variansen af de tilsvarende estimatore være store. Vi finder OLS estimatet ˆβ ved at løse ligningen X y = X X ˆβ. Antag at X X er invertibel. Da har vi X X ˆβ = Xy (X X) 1 X X ˆβ = (X X) 1 Xy ˆβ = (X X) 1 Xy Da vi har fundet ˆβ ved at minimere RSS = n i=1 û2 i kaldes ˆβ en OLS (Ordinarly Least Squares) estimator. 9 / / 28 Middelværdi for stokastisk vektor Lad z 1,..., z n være stokastiske variable, hvor E[z i ] = µ i. Definer stokastisk (søjle)vektor z = [z 1 z 2 z n ]. Den forventede værdi af z er E[z 1 ] µ 1 E[z 2 ] E[z] = µ 2 µ E[z n ] µ n Lad A være en k n ikke-stokastisk matrix og b være en k 1 ikke-stokastisk vektor. Da gælder E[Az + b] = AE[z] + b. Varians for stokastiske vektorer Antag z er en n 1 stokastisk vektor med middelværdi E[z] = µ. Varians-kovarians-matricen Varians-kovarians-matricen for stokastisk vektor z er en n n matrix givet ved Σ = Var[z] = E[(z µ)(z µ) ]. Lad σ ij = Cov(z i, z j ) være kovariansen mellem z i og z j. Da gælder σ 2 1 σ 12 σ 1n σ 21 σ2 2 σ 2n Var[z] =., σ n1 σ n2 σn 2 hvor σ 2 i = σ ii = Cov(z i, z i ) = Var[z i ]. 11 / / 28

4 Regneregler for Varians Antagelser Lad A være en k n ikke-stokastisk matrix og b være en k 1 ikke stokastisk vektor. Da gælder Var[Az + b] = AVar[z]A. Antagelse E.1 (Lineær i parametrene) Modellen kan skrives som y = Xβ + u. Antagelse E.2 (Ingen perfekt kolinearitet) Design-matricen X har fuld rang. Antagelse E.3 (Betinget nul-middelværdi) De betingede middelværdier E[u i X] = 0 for i = 0,..., n. 13 / / 28 Sætning E.1: (OLS estimaterne er unbiased) Under antagelserne E.1 til E.3 er OLS estimatoren ˆβ unbiased. Bevis: Vi har ˆβ = (X X) 1 X y = (X X) 1 X (Xβ + u) = (X X) 1 (X X)β + (X X) 1 X u = β + (X X) 1 X u. Den betingede middelværdien af ˆβ givet X er da E[ ˆβ X] = β + (X X) 1 X E[u X] = β + (X X) 1 X 0 = β. Som i MLR.5 har vi brug for at antage at alle fejlled har samme varians: Antagelse E.4 (Homoskedastiske fejlled) (i) Var(u i X) = σ 2, i = 1,..., n, (ii) Cov(u i, u s X) = 0, for alle t s. På matrix form kan disse to antagelse skrives som σ σ 2 0 Var(u X) =. = σ2 I, 0 0 σ 2 hvor I er n n identitets matricen. 15 / / 28

5 Kovarians-matricen for OLS estimatoren Sætning E.2: (Kovarians-matricen for OLS estimatoren) Under antagelse E.1 til E.4 har vi Var[ ˆβ X] = σ 2 (X X) 1. Bevis: Var[ ˆβ X] = Var[(X X) 1 X (Xβ + u) X] = (X X) 1 X Var[u X]((X X) 1 X ) = (X X) 1 X Var[u X]X(X X) 1 = (X X) 1 X (σ 2 I)X(X X) 1 = σ 2 (X X) 1 X X(X X) 1 = σ 2 (X X) 1 Normalfordelte fejlled Sidst gennemgik vi antagelserne MLR.1 til MLR.5 der gav os estimatore for β i erne og σ 2 der var unbiased. Nu vi vil gerne teste hypoteser som H 0 : β 1 = 0 vs H 1 : β 1 0. Hypotesetest kræver en fordelingsantagelse: Antagelse MLR.6 (Normalfordelte fejlled) Fejlledene u i er indbyrdes uafhængige og uafhængige af de forklarende variable x 1, x 2,..., x n og er normalfordelte med middelværdi nul og fælles varians σ 2 : u i N (0, σ 2 ). Med mindre alle søjlerne X er vinkelrette på hinanden, så vil der være en korrelation mellem de enkelte ˆβ j er. 17 / / 28 Normalfordelte estimatore Sætning 4.1: (Normalfordelte estimatore) Under antaglese MLR.1 til MLR.6 og betinget af de forklarende variable har vi: ˆβ j N (β j, Var[ ˆβ j ]), hvor Var[ ˆβ j ] = σ 2 /(SST j (1 Rj 2 )). Hvis vi standardiserer får vi ˆβ j β j N (0, 1). Var[ ˆβ j ] Bemærk: Vi har benyttet den ukendte varians σ 2. Normaltfordelte estimatore: Matrix-vejen Antagelsen om at u i erne er uafhængige og u i N (0, σ 2 ) kan skrives som u N n (0, σ 2 I). N n er notation for en n dimensional normalfordeling. Vi har fra tidligere ˆβ = (X X) 1 X y = (X X) 1 X (Xβ + u) = β + (X X) 1 X u. Vi kender allerede middelværdi og varians for ˆβ, så da en lineær transformation af en normalfordelt stokastisk vektor også er normalfordelt har vi ˆβ N k+1 ( β, σ 2 (X X) 1). 19 / / 28

6 z Eksempel på to-dimensional normalfordeling To dimensional Normalfordeling t-fordelte standardiserede estimatore Hvis vi erstatter den ukendte varians σ 2 med vores estimator ˆσ 2 ender vi med en t-fordeling: x1 x Sætning 4.2: (t fordelte standardiserede estimatore) Under antagelse MLR.1 til MLR.6 gælder ˆβ j β j se( ˆβ j ) t n k 1, hvor de n k 1 er antallet af frihedsgrader. De k + 1 svarer til antallet af ukendte β j er i modellen. Ovenfor har vi brugt standardfejlen (standard error): se( ˆβ j ) = ˆσ 2 /(SST j (1 Rj 2)) Bemærk: se( ˆβ j ) er et konsistent estimat af Var( ˆβ j ). 21 / / 28 Hypotese-test Vi vil gerne teste hypotesen H 0 : β j = 0 H 1 : β j 0 Nul-hypotesen siger at x j ikke har noget betydning for y, når der er taget højde for alle de andre forklarende variable. Under antagelse af MLR.1 til MLR.6 og at H 0 er sand har vi p-værdier Definition: (p-værdi) En p-værdi er sandsynligheden for at observere en mindst lige så ekstrem teststørrelse næste gang, hvis alle modelantagelser (fx. MLR.1 til MLR.6) er opfyldt og H 0 er sand. Antag T t n k 1, da er p-værdien hørende til H 0 : β j = 0 vs H 1 : β j 0 givet ved t ˆβ j ˆβ j se[ ˆβ j ] t n k 1. P[ T > t ˆβ j ] t ˆβj 0 t ˆβj T Bemærk: t ˆβ j er et eksempel på en teststørrelse. Bemærk: jo længere t ˆβ j er fra nul, jo mindre tror vi på H 0. Beslutning: Hvis p-værdien er mindre end vores signifikans-niveau α, så afviser vi H 0 ellers er konklsusionen, at vi ikke kan afvise H 0. Typisk vælger vi signifikans-niveauet til α = / / 28

7 R-eksempel Datasættet lilleby indeholder oplysninger om bl.a. højde, alder og vægt for 50 tilfældigt udvalgte københavnere. Vi vil analysere modellen vaegt β 0 + β 1 hoejde + β 2 alder + u. Det gør vi i R med kommadoen model = lm(vaegt ~ hoejde + alder, data=lilleby) Resultater Som sidst opsummeres modellen og resultater med summary(model): Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(> t ) (Intercept) *** hoejde e-07 *** alder ** --- Signif. codes: 0 *** ** 0.01 * Residual standard error: on 47 degrees of freedom Multiple R-squared: ,Adjusted R-squared: F-statistic: on 2 and 47 DF, p-value: 3.631e-07 Vi kan bl.a. se ˆβ 0 = og t ˆβ j = / = Hypotese test af H 0 : β 0 = 0 vs H 1 : β 0 0 har p-værdi på , dvs. vi afviser nul-hypotesen. Bemærk også at vi har 47 firhedsgrader (n k 1 = ). 25 / / 28 En-sidet test Konfidensintervaller Antag vi ønsker at teste følgende hypoteser H 0 : β j 0 H 1 : β j < 0 I dette tilfælde, jo mindre t ˆβ j er, jo mindre tror vi på H 0. Hvis T t n k 1, så er p-værdien givet ved P[T < t ˆβ j ] t ˆβj 0 T Bemærk: R returnerer altid P[ T > t ˆβ j ] (svarende til H 0 : β j = 0 vs H 1 : β j 0). Hvis man laver en lille tegning kan man nemt finde ovestående sandsynlighed. Definition: Konfidensinterval for β j Et (1 α)100% kofidensinterval for β j er givet ved ˆβ j ± t n k 1,α/2 se( ˆβ j ), hvor t n k 1,α/2 er (α/2)100% fraktilen i en t-fordeling med n k 1 frihedsgrader. I R: confint(model,level=0.95), hvor model er modellen. Bemærk: Antag vi vil teste hypotesen H 0 : β j = K H 1 : β j K Hvis afviser H 0 hypotesen, hvis K falder udenfor (1 α)100% kofidensintervallet, så svarer det til at teste på normal vis med et signifikans-niveau på α. 27 / / 28

Matrix Algebra med Excel Forelæsningsnoter til FR86. Jesper Lund mail@jesperlund.com http://www.jesperlund.com

Matrix Algebra med Excel Forelæsningsnoter til FR86. Jesper Lund mail@jesperlund.com http://www.jesperlund.com Matrix Algebra med Excel Forelæsningsnoter til FR86 Jesper Lund mail@jesperlund.com http://www.jesperlund.com 28. august 2002 1 Indledning Matrix algebra er et uundværligt redskab til økonometri, herunder

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier. Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri

Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier. Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri Jesper Lund mail@jesperlund.com http://www.jesperlund.com 14. marts 2006 1 Indledning Formålet

Læs mere

Supplement til kapitel 4 Om sandsynlighedsmodeller for flere stokastiske variable

Supplement til kapitel 4 Om sandsynlighedsmodeller for flere stokastiske variable IMM, 00--6 Poul Thyregod Supplement til kapitel 4 Om sandsynlighedsmodeller for flere stokastiske variable Todimensionale stokastiske variable Lærebogens afsnit 4 introducerede sandsynlighedsmodeller formuleret

Læs mere

Statistik for ankomstprocesser

Statistik for ankomstprocesser Statistik for ankomstprocesser Anders Gorst-Rasmussen 20. september 2006 Resumé Denne note er en kortfattet gennemgang af grundlæggende statistiske værktøjer, man kunne tænke sig brugt til at vurdere rimeligheden

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring

matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring 7. april 2011 Indhold 1 Undersøgelsesdesign 5 1.1 Kausalitet............................. 5 1.2 Validitet og bias......................... 6 1.3

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )}

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )} Stokastisk eksperiment Et stokastisk eksperiment er et eksperiment, hvor vi fornuftigvis ikke på forhånd kan have en formodning om resultatet af eksperimentet. Til gengæld kan vi prøve at sige noget om,

Læs mere

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 ii Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Reprocenter Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt 2001 ISBN 87-87436-07-8 Bd.2 iii Forord Denne bog er skrevet til brug i et statistikkursus

Læs mere

Lær nemt! Statistik - Kompendium

Lær nemt! Statistik - Kompendium David Brink Lær nemt! Statistik - Kompendium Ventus wwwventusdk Lær nemt! Statistik - Kompendium 005 David Brink Nielsen og Ventus Download kompendiet gratis på wwwventusdk ISBN 87-7681-01-7 Ventus Falkoner

Læs mere

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Forskningsenheden for Statistik IMADA Syddansk Universitet Alle skriftlige hjælpemidler samt brug af lommeregner er tilladt.

Læs mere

Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10)

Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10) Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Økonomisk Kandidateksamen 2003II Økonometri 1. Værdisætning af skov

Økonomisk Kandidateksamen 2003II Økonometri 1. Værdisætning af skov Økonomisk Kandidateksamen 2003II Økonometri 1 Værdisætning af skov Praktiske anvisninger til individuel tag-hjem eksamen i Økonometri 1: Start med at sikre dig at du kan få adgang til data, opgavetekst

Læs mere

Filosofien og matematikken bag Google

Filosofien og matematikken bag Google 40 Baggrundsartikel Filosofien og matematikken bag Google Med fokus på PageRank Jakob Lindblad Blaavand, Oxford University Indledning En internetsøgemaskine er god, hvis den først og fremmest kan søge

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

R i 02402: Introduktion til Statistik

R i 02402: Introduktion til Statistik R i 02402: Introduktion til Statistik Per Bruun Brockhoff DTU Informatik, DK-2800 Lyngby 20. juni 2011 Indhold 1 Anvendelse af R på Databar-systemet på DTU 5 1.1 Adgang......................................

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren Faculty of Life Sciences Program Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Sammenligning af to grupper: tre eksempler Sammenligning af mere end to grupper: ensidet

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Opgave nr. 5 og 31. Værdiansættelse af stiafhængige bermuda optioner, ved Least Squares Monte Carlo simulation.

Opgave nr. 5 og 31. Værdiansættelse af stiafhængige bermuda optioner, ved Least Squares Monte Carlo simulation. H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Martin Hofman Laursen Joachim Bramsen Vejleder: Niels Rom-Poulsen Opgave nr. 5 og 31 Værdiansættelse af stiafhængige bermuda

Læs mere

VIDEREGÅENDE STATISTIK

VIDEREGÅENDE STATISTIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN VIDEREGÅENDE STATISTIK herunder kvalitetskontrol Udgave 10a 015 FORORD Denne lærebog kan læses på baggrund af en statistisk viden svarende til lærebogen M. Oddershede Larsen :

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Risikoholdning og valg af porteføljeandele Handelshøjskolen i København Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Projektvejleder: Lars Thorlund-Petersen Kandidatafhandling på Erhvervsøkonomi-Matematik-Studiet 2004 Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere