Oversigt. Kursus Introduktion til Statistik. Forelæsning 10: Statistik ved hjælp af simulering. Per Bruun Brockhoff.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt. Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 10: Statistik ved hjælp af simulering. Per Bruun Brockhoff."

Transkript

1 Kursus Introduktion til Statistik Forelæsning 10: Statistik ved hjælp af simulering Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby Danmark Oversigt 1 Introduktion til simulering Eksempel Eksempel 3 4 Vha. bootstrap konfidensintervaller Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27 Motivation Introduktion til simulering Introduktion til simulering Hvad er simulering egentlig? Table 8.1 har et "hul : Små stikprøver som IKKE kommer fra en normalfordeling?? I gl. dage: non-parametriske tests, e.g. Kapitel 14. Mere almindeligt nu: Simuleringsbaseret: Konfidensintervaller er meget nemmere at opnå De er meget nemmere at anvende i mere komplicerede situationer De "forgrover ikke informationen i samme udstrækning De afspejler i højere grad dagens virkelighed - de anvendes simpelt hen nu i rigtig mange sammenhænge Kræver: Brug af computer - R er et super værktøj til dette! (Pseudo)tilfældige tal genereret af en computer En tilfældighedsgenerator er en algoritme der kan generere x i+1 ud fra x i En sekvens af tal "ser tilfældige ud Kræver en "start - kaldet "seed.(bruger typisk uret i computeren) Grundlæggende simuleres den uniforme fordeling, og så bruges: Hvis U Uniform(0, 1) og F er en fordelingsfunktion for en eller anden sandsynlighedsfordeling, så vil F 1 (U) følge fordelingen givet ved F Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27

2 I praksis i R Introduktion til simulering Eksempel 1 Introduktion til simulering Eksempel 1 De forskellige fordelinger er gjort klar til simulering: rbinom Binomialfordelingen rpois Poissonfordelingen rhyper Den hypergeometriske fordeling rnorm Normalfordelingen rlnorm Lognormalfordelingen rexp Eksponentialfordelingen runif Den uniforme(lige) fordeling rt t-fordelingen rchisq χ 2 -fordelingen rf F-fordelingen En virksomhed producerer rektangulære plader. Længden af pladerne (i meter), X, antages at kunne beskrives med en normalfordeling N(2, ) og bredden af pladerne (i meter), Y, antages at kunne beskrives med en normalfordeling N(3, ). Man er interesseret i arealet, som jo så givet ved A = XY. Hvad er middelarealet? Hvad er spredningen i arealet fra plade til plade? Hvor ofte sådanne plader har et areal, der afviger mere end 0.1m 2 fra de 6m 2? Sandsynligheden for andre mulige hændelser? Generelt: Hvad er sandsynlighedsfordelingen for A? Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27 Eksempel 1, løsning i R Introduktion til simulering Eksempel 1 Kode: k=10000 X=rnorm(k,2,0.1) Y=rnorm(k,3,0.2) A=X*Y mean(a) sd(a) sum(abs(a-6)>0.1)/k Resultat: > mean(a) [1] > sd(a) [1] > sum(abs(a- 6)>0.1)/k [1] Skal kunne finde: σ 2 f(x 1,...,X n) = Var(f(X 1,..., X n )) Vi kender allerede: σ 2 f(x 1,...,X n) = n a 2 i σi 2, hvis f(x 1,..., X n ) = i=1 Ny regel for ikke-lineære funktioner: n ( ) 2 f σf(x 2 1,...,X n) σi 2 X i i=1 n a i X i i=1 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27

3 Eller ved simulering: Simuler k udfald af samtlige n målinger som N(X i, σi 2 ): X (j) i, j = 1..., k Beregn spredningen direkte som den observerede spredning af de k værdier for f: σ f(x1,...,x n) = k i=1 (f j f) 2 1 k 1 f j = f(x (j) 1,..., X (j) n ) Vi har allerede brugt simulerings-metoden i første del af eksemplet. To konkrete målinger for X og Y, er givet: x = 2.05m og y = 2.99m. Hvad er "fejlen" på A = = 6.13 fundet ved den ikke-lineære fejlophobningslov? Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27 Faktisk kan man finde variansen for A = XY teoretisk: Var(XY ) = E [ (XY ) 2] [E(XY )] 2 = E(X 2 )E(Y 2 ) E(X) 2 E(Y ) 2 = [ Var(X) + E(X) 2] [ Var(Y ) + E(Y ) 2] E(X) 2 E(Y ) 2 = Var(X)Var(Y ) + Var(X)E(Y ) 2 + Var(Y )E(X) 2 = = = What to do med en lille stikprøve, som IKKE er normalfordelt? To mulige løsninger 1 Find/identificer/antag en anden og mere rigtig fordeling for populationen("systemet") 2 Undlad at antage nogen fordeling overhovedet Bootstrapping findes i to versioner: 1 Parametrisk bootstrap: Simuler gentagne stikprøver fra den antagede fordeling. 2 Ikke-parametrisk bootstrap: Simuler gentagne stikprøver direkte fra data. Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27

4 Ikke-parametrisk bootstrap for one-sample situationen Data: x 1,..., x n. 100(1 α)%-konfidensintervallet for µ: Simuler k stikprøver af størrelse n ved at udtage tilfældigt blandt de tilgængelige data (med tilbagelægning - stort k, e.g. k > 1000) Beregn gennemsnittet i hver af de k stikprøver: x 1,..., x k Beregn 100α/2%- og 100(1 α/2)% fraktilerne for disse Intervallet er: [ fraktil 100α/2%, fraktil 100(1 α/2)% ] I et studie undersøgte man kvinders cigaretforbrug før og efter fødsel. Man fik følgende observationer af antal cigaretter pr. dag: før efter før efter Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27 Eksempel 2, løsning i R Dataindlæsning: x1=c(8,24,7,20,6,20,13,15,11,22,15) x2=c(5,11,0,15,0,20,15,19,12,0,6) dif=x1-x2 R-Metode 1: k=10000 mysamples = replicate(k, sample(dif, replace = TRUE)) mymeans = apply(mysamples, 2, mean) quantile(mymeans,c(0.025,0.975)) R-Metode 2: (Installer først pakken "bootstrap") library(bootstrap) quantile(bootstrap(dif,k,mean)$thetastar,c(0.025,0.975)) Data: x 1,..., x n1 og y 1,..., y n2 100(1 α)%-konfidensintervallet for µ 1 µ 2 : Simuler k sæt af 2 stikprøver af størrelse n 1 og n 2 ved at udtage tilfældigt blandt de tilgængelige data (med tilbagelægning - stort k, e.g. k > 1000) Beregn forskellen i gennemsnittene for hver af de k stikprøvepar: x 1 ȳ 1,..., x k ȳ k Beregn 100α/2%- og 100(1 α/2)% fraktilerne for disse Intervallet er: [ fraktil 100α/2%, fraktil 100(1 α/2)% ] Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27

5 Eksempel 3 Eksempel 3 Eksempel 3 Eksempel 3, løsning i R I et studie ville man undersøge, om børn der havde fået mælk fra flaske som barn havde dårligere eller bedre tænder end dem, der ikke havde fået mælk fra flaske. Fra 19 tilfældigt udvalgte børn registrerede man hvornår de havde haft deres første tilfælde af karies. flaske alder flaske alder flaske alder nej 9 nej 10 ja 16 ja 14 nej 8 ja 14 ja 15 nej 6 ja 9 nej 10 ja 12 nej 12 nej 12 ja 13 ja 12 nej 6 nej 20 ja 19 ja 13 Dataindlæsning: x=c(9,10,12,6,10,8,6,20,12) y=c(14,15,19,12,13,13,16,14,9,12) Bootsrapping i R: k=10000 xsamples = replicate(k, sample (x, replace = TRUE)) ysamples = replicate(k, sample (y, replace = TRUE)) mymeandifs = apply(xsamples, 2, mean)-apply(ysamples, 2, mean) quantile(mymeandifs,c(0.025,0.975)) Find konfidensintervallet for forskellen! Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27 Vha. bootstrap konfidensintervaller Hypotesetest ved hjælp af bootstrap konfidensintervaller Sammenhæng mellem hypotese og konfidensinterval: H 0 : θ = θ 0 accepteres θ 0 ligger i konfidensintervallet for θ Vi fortsætter cigaretforbrugseksemplet. Man vil nu gerne påvise, at cigaretforbruget er faldet efter fødslen: H 0 : µ 1 µ 2 = 0 mod H 1 : µ 1 µ 2 > 0 P-værdien findes i R som: sum(mymeans<0)/k F.eks.ensidet hypotese-test vha. bootstrap: H 0 : θ = θ 0 mod H 1 : θ > θ 0 accepteres θ 0 > 100α%-fraktilen for bootstrapværdierne for θ Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27

6 Vi har nu stikprøverne: x 1,..., x n1 og y 1,..., y n2 ˆµ 1 = x og ˆµ 2 = ȳ Et permutationstest for hypotesen µ 1 = µ 2 er defineret ved: Simuler k sæt af 2 stikprøver af størrelse n 1 og n 2 ved at permutere de tilgængelige data (stort k, e.g. k > 1000) Beregn forskellen i gennemsnittene for hver af de k stikprøvepar: x 1 ȳ 1,..., x k ȳ k Vi fortsætter eksemplet med tænderne. Vi ønsker at udføre et tosidet test for om µ 1 = µ 2. Følgende R-kode gennemfører beregningerne: x=c(9,10,12,6,10,8,6,20,12) y=c(14,15,19,12,13,13,16,14,9,12) k= perms = replicate(k,sample(c(x,y))) mymeandifs = apply(perms[1:9,], 2, mean)-apply(perms[10:19,], 2, mean) sum(abs(mymeandifs)>abs(mean(x)-mean(y)))/k Find P-værdien ud fra positionen af x ȳ i denne fordeling (2-sidet eller 1-sidet - på sædvanlig vis) Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27 Oversigt 1 Introduktion til simulering Eksempel Eksempel 3 4 Vha. bootstrap konfidensintervaller Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 10 Foråret / 27

1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik. 2 enote2: Diskrete fordelinger. 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger

1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik. 2 enote2: Diskrete fordelinger. 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger Kursus 02402/02323 Introduktion til statistik Forelæsning 13: Et overblik over kursets indhold Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Building 324, Room 220 Danish Technical University

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Lær nemt! Statistik - Kompendium

Lær nemt! Statistik - Kompendium David Brink Lær nemt! Statistik - Kompendium Ventus wwwventusdk Lær nemt! Statistik - Kompendium 005 David Brink Nielsen og Ventus Download kompendiet gratis på wwwventusdk ISBN 87-7681-01-7 Ventus Falkoner

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Oversigt. 1 Intro: Regneeksempel og TV-data fra B&O. 2 Model. 3 Beregning - variationsopspaltning og ANOVA tabellen. 4 Hypotesetest (F-test)

Oversigt. 1 Intro: Regneeksempel og TV-data fra B&O. 2 Model. 3 Beregning - variationsopspaltning og ANOVA tabellen. 4 Hypotesetest (F-test) Kursus 02402/02323 Introducerende Statistik Forelæsning 11: Tovejs variansanalyse, ANOVA Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner Projektet er delt i to, og man kan vælge kun at gennemføre den ene del. Man kan vælge selv at frembringe data, fx gennem et samarbejde med idræt eller biologi, eller man kan anvende de foreliggende data,

Læs mere

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. FORMLER... 4 2. FIGURFORKLARING... 5 3. FIGURFREMSTILLING... 7 4. ORDFORKLARING... 8 5. REGRESSION... 9 6. SAMMENHÆNGE I

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave]

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave] Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2 Bjørn Felsager September 2012 [Fjerde udgave] Indholdsfortegnelse Forord Beskrivende statistik 1 Grundlæggende TI-Nspire CAS-teknikker... 4 1.2 Lister og regneark...

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Specielle tegn. Specielle tegn. Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5

Specielle tegn. Specielle tegn. Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5 Siede 1 af 6 Specielle tegn Indhold: Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5 Teori og praksis Man kan ind i mellem få brug for at kunne skrive specielle tegn.

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware.

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Før I køber forretningssoftware Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... og undgå overraskelser med disse gode råd fra en aktør, der

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere