Slip kontrollen, lad brugerne styre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slip kontrollen, lad brugerne styre"

Transkript

1 STOF nr. 21, 2013 Slip kontrollen, lad brugerne styre - I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse på. Alle kan gøre det, hvis de tør slippe kontrollen og deres egen rolle som ekspert. AF DITTE BRØGGER LØJBORG & HENRIK BECK MotivationsHuset startede i 2009 (under navnet Crimestop.dk) i samarbejde med Esbjerg Kommunes misbrugscenter, Center for Misbrug. Centeret havde gennem en årrække oplevet en massiv tilstrømning af brugere, som ønskede et stoffrit behandlingstilbud, og havde derfor problemer med at overholde behandlingsgarantien med den etablerede behandlingsstruktur inden for budgetrammen. Centeret stod på daværende tidspunkt med en kæmpe udfordring. Hidtil havde man brugt en betragtelig del af budgettet til at sende brugerne i døgnunderstøttede behandlingstilbud, når de ønskede at blive stoffri. Mange brugere havde været af sted mange gange, og på grund af økonomi og de beskedne resultater af de mange forløb gik centerets ledelse i gang med at undersøge, om man kunne gøre det bedre om man kunne levere en bedre indsats for flere brugere til færre penge. Grundlaget i hele behandlingstilbuddet var, hvad vi kaldte Byggeklodsmodellen. En model, hvor brugeren selv bygger sin egen behandlingsinstitution op omkring sig selv og derved selv konstruerer sin behandlingsplan. I stedet for at få brugeren til at passe ind i en institution og til et etableret tilbud bygger brugeren sit eget. Byggeklodsmodellen placerer ansvaret og indflydelsen, hvor det/den hører til hos brugeren, og det giver personalet optimale muligheder for at inddrage brugerens viden om sig selv i en samlet plan. At blive taget alvorligt som menneske Det vigtigste ved Byggeklodsmodellen er, at vi viser, at vi tager brugeren alvorligt som menneske. Ved at bringe brugernes egne erfaringer så meget i spil, sender vi et signal om, at de er vigtige, at de betyder noget - i hvert fald i deres eget liv - og at de betyder noget for de mennesker, der er i deres omgivelser - uanset hvem de er, hvad de har gjort, hvordan de er, hvilken hudfarve eller seksuel orientering de har. Det har naturligvis en positiv effekt, for når et menneske bliver taget alvorligt, føler sig set, hørt og mødt, så bidrager det også med noget i relationen mellem sig og behandleren. 1

2 Når vi tænker på de andre steder, vi har arbejdet, kan vi i tilbageblik se, at det var almindeligt at møde brugeren med at sige: Du ved åbenbart ikke ret meget om dig selv, for du kan vist ikke rigtig finde ud af dit liv. Du bliver jo ved med at tage stoffer. Det, du kan finde ud af, er at tage stoffer, så nu har vi taget en beslutning for dig om, at du gerne vil ud af stofferne. Det skal du gøre på denne måde. Det betyder, at du skal gå dén vej, du skal gå i dét tempo, du skal se sådan ud, du må det dér og ikke det her. Har du indvendinger, er det stofferne og din afhængighed, som taler. Når man møder folk på den måde, møder man dem ikke i øjenhøjde. Behandleren står på ét plan og kigger ned på brugeren, som står på et andet plan og lytter, mens behandleren siger: Nu skal du høre, og nu skal du gøre dette og hint, og hvis du ikke gør det, så kommer du til at få det rigtig skidt. Der er ubalance i forholdet. Hvis man som i Byggeklodsmodellen møder folk på en anden måde, hvor man siger: Du er den vigtigste i dit liv, du er den klogeste, og det, du kan, og det, du bidrager med, betyder rigtig meget. Vi vil gerne vide, hvad du tænker. Vi vil gerne vide noget om, hvad du er for et menneske, og hvad du indeholder. Vi vil gerne se dig lave din plan i forhold til at komme derhen, hvor du kan nå dine drømme og dine mål. Så er vi i øjenhøjde og ligeværdige, og vi kan have brugeren som udgangspunkt. Det har betydning i forhold til relationen, ligesom det har stor betydning i forhold til, om folk har lyst til at komme igen. Brugeren er eksperten Noget af det, vi har erfaret gennem tiden, er, at vi med Byggeklodsmodellen kommer til at være i direkte opposition til nogle af de forklaringsmodeller, vi tidligere har brugt i arbejdslivet. Her tænker vi især på f.eks. Minnesota-modellen, hvor man som behandler indtager en ekspertrolle man er den klogeste. I MotivationsHuset er det helt omvendt, fordi det her er brugeren, som er den klogeste. Der ligger desuden det i Minnesota-modellen, at mange af behandlerne er tidligere misbrugere, som har gjort sig nogle erfaringer. De har taget forskellige initiativer, har brugt forskellige aktiviteter, er kommet fri af stoffer og alkohol og har opbygget en ny livsstil. Det skaber en tendens til, at behandlere arbejder med deres brugere ud fra, at når jeg har gjort det på denne her måde, så skal du også gøre det på den her måde. Når jeg har brugt de her aktiviteter, vil det også være godt for dig at bruge de aktiviteter. Når jeg har været nødt til at have en sponsor, så er det også vigtigt for dig, at du finder dig en sponsor osv. Byggeklodsmodellen er lige det stik modsatte. Der bruger vi de personlige erfaringer på en anden måde. Vi siger: Du kender dig selv bedst. Du ved, hvad der virker godt for dig. Du ved, hvad der føles rigtigt for dig, og du ved, hvad der har virket tidligere i dit liv. Du ved også godt, hvad der ikke har virket tidligere, hvad du har haft svært ved, og hvad vi kunne være dig behjælpelige med. 2

3 Det kræver, at vi som behandlere tør at give brugerne ansvaret. At vi tør at sige: Jeg er ikke verdens klogeste, men jeg har viden og erfaring. Hvis du gerne vil benytte dig af det og har lyst til at være i samspil med mig om det, du går og overvejer, så vil jeg hjertelig gerne give mine erfaringer videre. Du skal vide, at det hele vejen i processen og i vores samarbejde er dit ansvar, ikke mit, at du når dine drømme og dine mål. Så kan vi som henholdsvis hjælper, socialrådgiver, behandler eller pædagog være den, der er den hjælpende hånd på sidelinjen. Vi kan være den, der kommer med viden og information, der kan kvalificere brugernes beslutninger, men i det tempo, som brugerne har behov for, og gerne først, når de selv spørger efter det. Det kræver et stort mod at være behandler, pædagog eller lignende og arbejde med Byggeklodsmodellen, fordi man skal lægge ansvaret over til brugerne og ikke være den alvidende person i andre menneskers liv. Hvordan gør vi så? (Byg op og byg om) Byggeklodsmodellen har taget sit navn fra børneleg med legoklodser. Når man bruger legoklodser, kan man skabe noget. Man kan bygge noget op, og man kan ikke mindst ændre på det igen. Hvis det, man bygger, ikke ser godt ud, så ændrer man på det, eller hvis man vil have det højere eller bredere, så ændrer man også på det. Der er intet stationært og fastlåst over byggeklodser, hvis man ikke vil have noget stationært. Helt konkret startede vi med at tage Dittes børns legoklodser. Vi skrev alle aktiviteter og gode tilbud på klistermærker og satte dem på klodserne, så det blev helt konkret og synligt, hvad vi havde af relevante behandlingselementer. Det vil sige: samtale, socialrådgivning, morgenmad, motion, NADA-akupunktur, massage, terapeutisk samtale, workshops, osv. Alt det, som vi vidste kunne være med til at støtte mennesker i at komme fri fra stoffer og alkohol, blev beskrevet, skrevet på en seddel og klistret på en klods. Så prøvede vi det af ved at smide klodserne foran brugerne og sige: Byg nu din egen plan. Det er dit liv, det er dig, dine drømme, dine mål. Tag de klodser, som du mener kan hjælpe dig til at komme derhen, hvor du vil. Du skal tage ansvaret for det ved at bygge din egen plan. Du skal gøre det, prøve selv at bygge den plan, der virker for dig. Sådan gik vi i gang, og det blev starten til Byggeklodsmodellen. Når brugeren har besluttet at lave forskellige aktiviteter - min mandag skal se sådan her ud, min tirsdag sådan her, så skal jeg gøre det her om onsdagen.. - så kan det alligevel komme til at stride imod brugerens tilværelse. Der er ting, der med ét kan ændre sig. Lige pludselig går kæresten fra en mand tirsdag eftermiddag, og så har han brug for noget andet, end han regnede med, da han lavede sin plan, fordi han nu pludselig er ked af det eller har brug for, at der hurtigt skal flyttes eller lignende. Så han ændrer sin plan, fordi hans liv har ændret sig, og han bygger en ny plan. Det er det, der er det centrale i vores tænkning i MotivationsHuset. At det er relevant at ændre planer i takt med, at livet forandrer sig. 3

4 Mere vil have mere! Det har vist sig, at Byggeklodsmodellen har haft en række afledte effekter, som vi kun turde drømme om. Det viser sig - hvilket i øvrigt ikke er overraskende at brugere, som får ansvar, og som selv bestemmer, får lyst til at have mere ansvar og bestemme mere. Det har i dag betydet, at Byggeklodsmodellen ikke blot er et redskab til behandlingsplanlægning, men endvidere kan anses for at være en tilgang til brugerindflydelse i hele det sociale system. Brugerne i MotivationsHuset har ud over indflydelse på deres egen individuelle plan indflydelse på åbningstider, ansættelser, økonomi (ikke fuldt), udvikling af behandlingstilbud, behandlingsmateriale, programmet i MotivationsHuset og de sociale aktiviteter. Også her gør vi det anderledes end de tilbud, vi selv tidligere har arbejdet i. Vi har ikke noget brugerråd, hvor man skal komme på et bestemt tidspunkt. Vi har brugermøder, hvor man kan melde sig ind ad hoc på konkrete projekter, og så bruger vi også på ledelsesplan rigtig meget tid i brugergruppen. Så meget, at en bruger faktisk i et interview med Ditte sagde: I må have vildt travlt, dig og Henrik. Ditte: Øh nej, det synes jeg ikke, at vi har. Brugeren: Jo, for hvornår laver I egentlig det, som alle andre chefer fra behandlingsstederne laver, når de sidder med lukket dør på kontoret? Ved at bruge tid med brugerne både i det formelle og uformelle rum får vi en unik mulighed for at sikre gode rammer for brugerindflydelse. Det er ikke helt nemt Vi har lige været på KABS konference med et oplæg om Byggeklodsmodellen. Modellen blev generelt godt modtaget, men flere havde også blik for nogle af de udfordringer den giver. Først og fremmest kræver det stort mod fra den professionelle at erkende, at det ikke lader sig gøre at styre andre menneskers forløb. Det er på nogle måder lettere, hvis brugeren skal passe ind i en struktur, for så er det let at måle, om vi virker eller ikke og hvis brugeren f.eks. ikke møder, så vil det oftest være ham eller hende, der er noget i vejen med, og ikke vores struktur. Dernæst er det svært for den professionelle at opgive illusionen om kontrol. Regler, rammer, faste mødetider og et grundlæggende program giver os som professionelle en følelse af, at vi har styr på det hele. Hvis vi skal være helt ærlige, så ved vi godt, at vi ikke har kontrol over brugernes forløb og liv, selvom vi har lavet en kasse, som de kan passe ind i. Men det er svært at indrømme, at vi ikke har kontrol over brugerne - og det kræver modige samarbejdspartnere, som er med på at se virkeligheden i øjnene. Dertil kommer, at der er brugere, som ikke magter det ansvar, som ligger i Byggeklodsmodellen. Der er brugere, som ikke ved, hvad de helst vil, og hvad de har lyst til. Det er vores erfaring, at det oftest er de brugere, som har været i behandling mange gange før og ikke er vant til selv at skulle vælge f.eks. aktiviteter. Det kan også være de helt unge, som er nye i behandlingssystemet og ikke ved, hvad de kan vælge imellem. Det kræver en ekstra håndholdt indsats for disse grupper at få fat 4

5 i byggeklodstankegangen. Endelig kan det synes administrativt bøvlet at skulle holde styr på f.eks. 60 individuelle planer, som ikke ligner hinanden. Dette ligger i øvrigt lige op ad udfordringen i at opgive illusionen af kontrol. For hvorfor er det egentlig os, som skal have styr på brugerens plan? Ville det ikke være lettere og mere relevant, hvis brugeren selv havde det? Men gør det alligevel. Selvom der er udfordringer, så gør det alligevel. Der er simpelthen ikke noget at miste ved at lade brugeren styre, og fordelene er så åbenlyse ved at slippe kontrollen. Vi vil her liste nogle af grundene til, at byggeklodser er en god idé: Først kunne du jo spørge dig selv: Virker det, jeg gør lige nu? På mange måder er det lettere bare at bestemme, hvad behandling er, og hvad en bruger har godt af. Så bliver det brugeren, som ikke har forstået det, hvis han/hun ikke følger sin plan, og ansvaret for eventuel fiasko bliver brugerens. Vi synes ikke, det virker. Man kan sige, at hvis brugeren alligevel får ansvaret for fiaskoen, så kunne man ligeså godt give ham/hende ansvaret og reel indflydelse på behandlingsforløbet. Hvad er der at miste? Med Byggeklodsmodellen får brugeren ansvaret for sin behandling, men vi får som behandlingstilbud også ansvaret for at stille adækvate tilbud til rådighed for brugeren. Du får mere tid til det vigtige. I MotivationsHuset handler det om at hjælpe brugeren til at få det liv, han/hun ønsker. I stedet for at bruge en masse tid på det, vi som professionelle tror virker, så sparer vi tid ved at gå i gang med det, som brugerne selv tror virker. Det er vores erfaring, at brugerne ofte har ret. I de tilfælde, hvor brugerens forslag ikke virker, giver det en god anledning til dialog, når man har forsøgt sig med det først. Byggeklodsmodellen er en snedig og enkel måde at få placeret brugeren som ekspert i sit eget liv og få de erfaringer, som brugeren har med sig, sat i spil. Vi forestillede os, da vi startede med det, at det ville være rart for den enkelte at blive taget så alvorligt, og det er vores oplevelse, at det også har været tilfældet. Du slipper for at lege kat efter mus. Det er vores antagelse, at alle, som har arbejdet med behandling, har prøvet at have det sådan, at det kan være lidt ligesom at lege katten efter musen. F.eks. på afgiftningsture, hvor man forsøger at kontrollere sig ud af, at brugerne indtager illegale rusmidler. Ved at placere ansvaret hos brugeren og f.eks. lade brugerne selv aftale reglerne internt i gruppen omkring stofindtag, så bliver det ikke personalets, men brugerens eget ansvar at overholde det aftalte. 5

6 Boks 1: Samarbejde MotivationsHuset er en privat virksomhed med egen ledelse, procedurer, økonomi mv. I praksis er det dog sådan, at vi selv anser og bliver anset som Center for Misbrugs tilbud til de brugere, som gerne vil være stof- og medicinfri, men skal finde ud af, hvordan de bliver det. Vi håber, at vi i næste nummer af STOF kan få mulighed for at skrive mere om samarbejdet med Center for Misbrug. Byggeklodsmodel til fri afbenyttelse Hvis du selv har fået lyst til at arbejde med Byggeklodsmodellen har vi lagt vores materiale ud til fri afbenyttelse på I første omgang ligger der noget baggrundsmateriale, nogle af de opgaver vi bruger og med tiden vil vores tre arbejdsbøger også komme til at ligge på siden. Ganske gratis. Boks 2: Om Ditte og Henrik Ditte er uddannet socialrådgiver, projektleder og er i gang med en diplomuddannelse i kriminologi. Hun er afdelingsleder i MotivationsHuset og er en person med mange holdninger. Ditte har en fortid (og på nogle måder nutid) på den yderste venstrefløj og fik sin interesse for stofmisbrugsbehandling, da hun som ung aktivist havde et kort ophold som varetægtsarrestant i Vestre Fængsel og mødte en masse stofbrugere, som afsonede under forfærdelige forhold. Henrik har en række forskellige uddannelser inden for misbrugsområdet og kan præsentere en liste så lang af forskellige forkortelser for de kompetencer, han har erhvervet sig, pt. er han i gang med en coachuddannelse. Man kan sige, at Henrik er startet omvendt i rækkefølge - han har specialiseret sig inden for misbrugs- og kriminalitetsfeltet før han har taget en socialfaglig grunduddannelse, men nu satser han på at starte på pædagogseminariet i Henrik har levet et langt liv med misbrug og kriminalitet og han har ikke glemt, hvor han kommer fra. Hjertet banker for at give den brugergruppe, som han selv var en del af, de bedste betingelser for at få det liv, de selv ønsker. Sådan har det ikke altid været. I en årrække har Henrik været en del af mere fastlagte behandlingskoncepter, hvor hans job bl.a. var at vise vejen for de, som havde brug for hjælp og hvor målet var stoffrihed. LINK FORFATTERE DITTE BRØGGER LØJBORG AFDELINGSLEDER HENRIK BECK BEHANDLINGSLEDER BEGGE ARBEJDER I MOTIVATIONSHUSET I ESBJERG 6

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Samtaler med unge om rusmidler

Samtaler med unge om rusmidler Samtaler med unge om rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE, MENTORER OG ANDRE, DER ARBEJDER MED UNGE I HVERDAGEN Fra bekymring til dialog og handling 1 Indhold Forord... 3 Hæftets opbygning

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere