Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område"

Transkript

1 Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Chefer Aftale om aflønning af chefer (30.01) 0, 23 % Fra E til A Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Ingen Bibliotekarer Aftale for tjenestemandsan satte bibliotekarer (32.12) Ingen Basisstillinger: Fra trin 25 til trin kr. Mellemledere: Fra trin til trin 37 Ingen Aftale om løst ansatte bibliotekarer ophører og indgår som protokollat til OK for akademikere Højere individuel arbejdstid ændres til at aftaler indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden (forsøgsordning) Forsøgsordning om lokale er af tillæg Bemærkning i bilag 1, om kompetenceudviklingsplan Administrativt område - side 1

2 Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Kontorpersonale kontorpersonale og IT-personale m. fl. (30.11) m.fl. Fra E til A Prof. bachelorer: Trin 32 Markedsførin gsøkonom (erhvervsakad emiuddannels e): Trin kr. Prof.bachelor er i off. administratio n: Fra trin 31 til 32 (fuldt Protokollat 1 om særbestemmelser vedrørende personale i det tidligere FKKAområde bortfalder Protokollat om fleksjob Funktionstillæg til IT-personale afgrænses for medarbejdere på løntrin kr. og løntrin kr. Højere individuel arbejdstid ændres til at aftaler indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden Dækningsområdet udvides med: - prof.bachelor i finans - prof.bachelor i økonomi og it - prof.bachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation - prof.bachelor i webudvikling - prof.bachelor i softwareudvikling - markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse) Socialrådgivere socialrådgivere og socialformidlere (30.31) m.fl. Socialrådgiver e på løntrin : 0,27 % Socialformidle re : 1-års afskaffes Socialformidle re : fra E til A Socialrådgiver e: fra E til F Ingen Ingen Protokollat om fleksjob Administrativt område - side 2

3 Akademikere akademikere ansat i kommuner (31.01) (1. april 2013) Nedsat 0,32% Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Elever og ungarbejdere (1. april 2013) (1. april 2013) Ingen Fire aftaler (31.01, 31.07, 31.61, 30.41) ophører og indgår nu som protokollater til denne OK Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal Forsøgsordning om højere individuel arbejdstid omfatter alle ansatte Forsøgsordning om lokale sregler omfatter alle ansatte Introduktionsaftale Dækningsområdet udvides med: - Kandidatuddannelser, der gennemgøres med udgangspunkt i en prof.bachelor (idet omfang kandidatuddannelse fremgår af overenskomsten) - cand.design - cand.theol - cand public - cand. mag i kultur, kommunikation og globalisering - cand.ling.merc - cand. soc i by, bolig og bosætning - cand.soc i offentlig ledelse og social udvikling - kandidat og bachelor i biologibioteknologi - bachelor i jordbrug, fødevarer og miljø - cand.scient i agrobiologi - cand.scient i jordbrug, natur og miljø - cand. it og cand.scient.med på baggrund af prof. bachelor - Udenlandsk uddannelse omfattes, når de er på niveau - Service aftale virksomheder Administrativt område - side 3

4 Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Ingeniører og landinspektører Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører (31.02) 0,32% Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Ingen Ingeniører, landinspektører m.fl. som er ansat før 1. april 1998, og som fortsat aflønnes efter den hidtidige lønforløb, overføres til basislønforløbet pr. 1 januar 2014 Højere individuel arbejdstid ændres som forsøgsordning til, at aftaler indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden. Der kan først indgås aftale efter 3. Bestemmelsen gælder allerede for special- og chefkonsulenter Forsøgsordning i OK for akademikere for special- og chefkonsulenter videreføres således, at muligheden for at indgå aftale som forsøgsordning fremadrettet gælder alle omfattet af overenskomsten Dækningsområdet udvides med: - cand.scient.techn - cand.scient.med optaget baggrund af en prof.bachelor omfattes når optaget er på baggrund af en adgangsgivende eksamen, der henhører under IDA s og DdL s dækningsområde - kandidatuddannelser der gennemføres med udgangspunkt i en prof.bachelor omfattes af OK en i det omfang kandidatuddannelsen fremgår af 3 i tiltrædelsesaftalen - Udenlandsk uddannede omfattes når de er på niveau - Service aftale virksomheder Administrativt område - side 4

5 (1. april 2013) Nedsat Elever og ungarbejdere (1. april 2013) (1. april 2013) Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal Kommunallæger 3-14 timer Ingen Ingen Ingen +80 kr. årligt Ingen Forhandlingsret ændret kommunallæger 3-14 timer (31.41) Kommunallæger timer kommunallæger timer (31.51) 0,35% Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Ingen Højere individuel arbejdstid indføres Bygningskonstru ktører bygningskonstruk tører og bygningskonstruk tører-bth (32.01) 0,15% Fra F til A Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Ingen Protokollat om fleksjob Højere individuel arbejdstid indføres Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Administrativt område - side 5

6 Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Teknisk design Overenskomst om for tekniske designere, byggeteknikere, produktionstekno loger, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologassistent er, audiometrister, tekniske designelever, kulturteknikeleve r (32.11) 0,10% Pensionsberet tigede elever : 0,5 % Kulturtekniker e: Fra 1 år til 6 Fra F til A Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Udryknings- /udkaldsgodtgørels e forhøjes med 0,25 % Protokollat om fleksjob Højere individuel arbejdstid indføres Kulturteknikere/-elever på kulturinstitutioner, omfattes af OK en, undtagen Københavns Kommune Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Administrativt område - side 6

7 Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Laboratorie- og miljøpersonale laboratorie- og miljøpersonale (35.11) Fra E til A Prof. bachelorer: Grundlønnen fra trin 31 til 32 (fuldt gennemsalg) Protokollat 1 om særbestemmelser vedrørende personale i det tidligere FKKAområde bortfalder Protokollat om fleksjob Højere individuel arbejdstid ændres til, at aftaler indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden Grafisk beskæftiget personale grafisk beskæftiget personale (45.01) Fra E til A Protokollat om fleksjob Højere individuel arbejdstid ændres til at aftaler indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden Indgår i Fællesaftale om lokal pr. 1. april 2013 og overgår til lokal pr. 1. januar 2014 med nye grundlønninger Administrativt område - side 7

8 Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Tandlæger Overenskomst og aftale for tandlæger (53.01) m.fl. 0,40% Fra 1 år til 10 Tandklinikassiste nter tandklinikassisten ter (53.21) Ingen Højere individuel arbejdstid indføres Fra E til A Protokollat 1 om særbestemmelser vedrørende personale i det tidligere FKKAområde bortfalder Protokollat om fleksjob Højere individuel arbejdstid ændres til at aftaler indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden Administrativt område - side 8

9 Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 teknisk område Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Tillæg for forskudt tid og tillæg for rådighedsvagt forhøjes med 0.25% Teknisk område - side 9

10 Beredskab basis Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) beredskabsperso nale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedska ber basis (33.01) m.fl. Brandmestre, beredskabsmest re og viceberedskabs mestre: 0,25 % Fra 1 år til 10 Bestemmelse der tager højde for tidligere opnået indføres For brandmestre, beredskabsme stre og viceberedskab smestre: Frit valg etableret fra 13,89 % Ansatte tjenestemænd får et tillæg på 0,25 % Beredskabsass istenter, vagtcentralpe rsonale, brandmænd, reddere og underbrandm estre og redderelever: Grundlønstillæ gget hæves med med 650 kr. (fuldt Elever Elever over 21 år: Grundlønnes hæves fra løntrin 4 til 5 (fuldt Elever som er fyldt 25 år ved elevforholdets start: Grundlønstillægget hæves med 650 kr. (fuldt Underretning om ophør Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseres Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Beredskab Chefer Overenskomst og aftale for beredskabsperso nale chefer (33.03) m.fl. 0,05% Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg For ansatte der deltager i indsatsledervagten forhøjes tillæggene med 9,50 kr. per vagt døgn alle ugens dage. Ingen Højere individuel arbejdstid ændres Pensionerede således at aftalen indgås mellem den tjenestemænd omfattes ansatte og ansættelsesmyndigheden. af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen.. Teknisk område - side 10

11 Specialarbejdere Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) specialarbejdere m.fl. (40.01) Fra 1 år til 10 Mini fjernes Ingen Grundlønstillæ gget hæves med 530 kr. (fuldt Protokollat om fleksjob Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Håndværkere håndværkere (40.11) m. fl. 0,22% Fra 1 år til 10 Fra F til A Elever For elever over 21 år hæves grundlønnen fra løntrin 4 til 5. (fuldt Protokollat om fleksjob Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseres Assistent- /mestre- /driftsledere assistent-/mestre- /driftsledere (40.21) m.fl. 0,35% Ingen Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Teknisk område - side 11

12 Formænd arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. (40.31) m.fl. 0,23% Fra 1 år til 10 Nedsat (1. april 2013) Fra F til A Frit valg 0,23 % (1. april 2013) (1. april 2013) Årligt dispositionstillæg forhøjes med 250 kr. Ingen Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Teknisk område - side 12

13 Forhandlingskart ellets Fællesoverensko mst ledende medarbejdere i idræts-, kulturog fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingstekni kere, jordbrugsteknolo ger, maskinmestre samt skibsførere, lodser og styrmænd (40.41) m.fl. Hal-, stadionog idrætsinspektør er og assisterende halinspektører: 0,18 % Havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, - fogeder, - assistenter, skibsførere og styrmænd ved lejrskoleskibe, skibsførere på bugserbåde ved Århus Havn samt øvrige skibsførere, overstyrmænd og lodser: 0,2 % Jordbrugsteknol oger: 0,24 % Maskinmestre: 0,24 % Nedsat (1. april 2013) Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Kort- og landmålingste knikere: Grundlønnen hæves fra løntrin kr. til kr. (fuldt Skov- og landskabsinge niører: Grundlønnen hæves fra løntrin 35 til kr. (fuldt Maskinmestre : Grundlønne hæves fra løntrin 29 til kr. (fuldt (1. april 2013) (1. april 2013) Ingen Protokollat om fleksjob Højere individuel arbejdstid ændres således at aftalen indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden Teknisk område - side 13

14 Teknisk service teknisk service (41.01) m.fl. Forhøjes for alle grupper til 13,5 % Fra 1 år til 10 Mini fjernes Nedsat (1. april 2013) Alle hæves til A Ingen Teknisk serviceledere/- chefer: Årligt grundlønstillæ g hæves med 500 kr. (fuldt Ejendomsservi ceteknikere: Grundlønstillæ g hæves med 500 kr. (fuldt Teknisk servicemedar bejdere og parkeringsvag ter: Grundlønstillæ g hæves med 500 kr. (fuldt (1. april 2013) (1. april 2013) Elever For elever over 21 år hæves lønnen fra løntrin 4 til 5. (fuldt. Voksenelevløn hæves med et grundlønstillæg på 1800 kr. Underretning om ophør Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseresøvrige ansættelsesvilkår harmoniseres OK for Miljøkontrollører i Københavns Kommune indskrives i denne OK Protokollat om fleksjob Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Teknisk område - side 14

15 Trafikkontrolløre r og driftsassistenter Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) trafikkontrollører og driftsassistenter (41.91) m.fl. 0,30% Fra 1 år til 10 Frit valg fra 13 % Ingen Protokollat om fleksjob Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Maritimt personale 0,19% Fra 1 år til 10 maritimt personale (42.01) m.fl. Bestemmelse der tager højde for tidligere beskæftigelse og indbetaling til sordni ng Frit valg fra 12,5 % Ingen Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Teknisk område - side 15

16 Flyvepladsledere mv. 0,30% Fra 1 år til 10 flyvepladsledere, AFIS-operatører og sikkerhedsmedar bejdere m.fl. ved kommunale lufthavne og flyvepladser (42.11) Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Ingen Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Bandpersonale deltid mv. Ingen Menigt deltidsbeskæftige t, honorarlønnet brandpersonale ved kommunale beredskaber (43.01) brandpersonale, holdledere og holdledere med ansvar for varetagelse af den tekniske ledelse på skadesstedet: Årligt honorar forhøjes med 109 kr. Ingen Teknisk område - side 16

17 Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 pædagogisk område Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag Dagområdet pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordnin ger, klubber mv. (60.01) m. fl. 0,21 % Nedsættelse af for ikkepædagogudd.i Prot. 1 fra 1 år til 6 Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Fra F til A Ingen Studerende Lønsatserne for pædagogstuderende i lønnet praktik hæves med 0,25 % Det Bruunske Pakhus udskrives Ophævelse af Protokollat III (pæd. ved dagcentre). Ansættes fremover iht. OK for pæd. i særlige stillinger Protokollat om fleksjob Drøftelser i perioden af arbejdstiden for skolepædagoger Drøftelser i perioden af grænsedragning for ikke-uddannede klubmedarbejdere Drøftelse i perioden af vilkår for pædagogstuderende Pensionerede tjenestemænd og reglementsansatte omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen - Pædagogisk område - side 17

18 Døgnområdet socialpædagoger og pædagogisk uddannet personale ved døgninstitutioner mv. (64.01) m. fl. Mellemledere mv.: 0,3 % Karens afskaffes for pædagogudda nnede ansatte Nedsat (1. april 2013) Fra F til A For tjenestemand sansat og reglementsan sat basispersonal e etableres fritvalgsordnin g på 0,3 % Socialpæd., faglærere og hjemmevejled ere: Grundlønstillæ gget hæves med 475 kr. (fuldt Familieplejeko nsulenter: Løntrin 34 til 35 (uden fuldt Husholdningsl edere: Grundlønstillæ gget hæves med 500 kr.(fuldt (1. april 2013) (1. april 2013) De ikkelønafhængige Lønsatserne for Studerende: forhøjes pædagogstuderende i med 0,25 % lønnet praktik hæves med 0,25 % Protokollat om fleksjob Fristen for ved opsigelse i prøveperioden nedsættes fra 3 til 2 uger Familieplejekonsulenter, som ansættes i forvaltningen, ved institutioner eller andetsteds i den kommunale organisation, indplaceres som familieplejekonsulent Drøftelse i perioden af vilkår for pædagogstuderende Pensionerede tjenestemænd og reglementsansatte omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Socialpædagoger ansat som socialpæd. efter OK for ledende værkstedspersonale overflyttes til OK for socialpædagoger Pædagogisk område - side 18

19 Værkstedsperso nale ledende værkstedsperson ale mv. ved klientværksteder (41.01) m. fl. 0,3 %, dog værkstedsassis tenter uden relevant faglig uddannelse: 0,5 % Fra 1 år til 10 Fra 23 år til 21 år for institutionsled ere, stedfortræder e/souschefer og værkstedslede re Nedsat (1. april 2013) Fra F til A Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg, dog for værkstedsass. uden relevant faglig uddannelse indgår 0,3 % af sforhøj elsen i frit valg Værkstedsassi stenter med relevant faglig uddannelse: løntrin kr. til kr., løntrin kr. til løntrin kr., løntrin kr. til løntrin kr. (fuldt (1. april 2013) (1. april 2013) Pæd. uddannet personale ansat som socialpædagog i basisstillinger ansat efter denne OK overflyttes pr til OK for socialpædagoger Protokollat om fleksjob Pensionerede tjenestemænd og reglementsansatte omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Pædagogisk område - side 19

20 Dagplejeordning er og central pladsanvisning pædagogisk personale i dagplejeordninge r og central pladsanvisning, bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune (65.01) Nedsat (1. april 2013) 0,28 % Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg (1. april 2013) (1. april 2013) Pædagogiske konsulenter løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter (65.11) 0,3 % Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Pædagogisk område - side 20

21 Pædagogmedhj ælpere og assistenter samt hjemmedagpleje re Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) pædagogmedhjæ lpere og pædagogiske assistenter (61.01) hjemmedagplejer e (66.11) Fra 1 år til 10 Pæd. medhjælpere og pæd. assistenter: Grundlønstillæ g hæves med 392 kr. (fuldt Hjemmedagpl ejere: Grundlønstillæ g på kr. (fuldt Elever Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseres Elevløn (ikke GVU): Hæves med 722 kr. årligt Løn til GVU-elever: Nye satser i 31/ niveau Voksenelevløn uændret Underretning om ophør OK for hjemmedagplejere ophævet og indført som selvstændigt protokollat i OK for pædagogmedhjælpere mv. Pædagogisk område - side 21

22 Dagplejere dagplejere (66.01) 0,27 % Fra 1 år til 10 Nedsat (1. april 2013) Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg (1. april 2013) (1. april 2013) Elever: Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseres Elevløn (ikke GVU): Hæves med 722 kr. årligt Dækningsområde udvides med Service Aftale Virksomheder Løn til GVU-elever: Nye satser i 31/ niveau Voksenelevløn uændret Underretning om ophør Lederstillinger pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne (69.01) m.v. 0,29 % Tjenestemand sansatte og reglementsan satte ledere: 0,3 % Ingen Protokollat om fleksjob Dækningsområde udvides med Service Aftale Virksomheder Pensionerede tjenestemænd og reglementsansatte omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Pædagogisk område - side 22

23 Særlige stillinger Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger (69.31) 0,28 % Ingen Ingen Protokollat om fleksjob Protokollat III i ophæves, og gruppen overføres til denne OK. Overgangsbestemmelser Pensionerede tjenestemænd og reglementsansatte omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelse Omsorgs- og pædagogmedhj ælpere Pædagogiske omsorgs- og assistenter: pædagogmedhjæ 0,19 % lpere samt pædagogiske assistenter (64.41) Fra 1 år til 10 Ingen Omsorgs- og pædagogmed hjælpere: Grundlønstillæ gget hæves med 750 kr. (fuldt De ikkelønafhængige forhøjes med 0,25 % Elever: Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseres Elevløn (ikke GVU): Hæves med 722 kr. årligt Løn til GVU-elever: Nye satset i 31/ niveau Protokollat om fleksjob Drøftelse af grænsefladerne mellem omsorgs- og pædagogmedhjælperoverenskomste n og social- og sundhedspersonale fsva. ikkeuddannet personale Voksenelevløn uændret Underretning om ophør Pædagogisk område - side 23

24 Forebyggende og dagbehandlende Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område (69.21) 0,22 % Fra F til A Ingen Ingen Protokollat om fleksjob Pensionerede tjenestemænd og reglementsansatte omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Pædagogisk område - side 24

25 Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 ældre og sundhed Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag SOSU social- Fra 1 år til 10 og sundhedspersonale (73.01) m. fl. (1. april 2013) Nedsat Lønforhøjelse 0,20% Pension af til månedslønnede sberettiget personale forhøjes med 2 % (1. april 2013) (1. april 2013) Elever Elevlønningerne hæves med 722 kr. årligt Løn til GVU elever: Nye satser i 31/ niveau Voksenelevløn uændret Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseres Underretning om ophør Uddannelsesprotokollat 4 forlænges til den 30. september 2015, hvor det bortfalder Protokollat om fleksjob Ældre og sundhed - side 25

26 Sundhedskartellet sygeog sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter og professionsbachelorer i ernæring og sundhed (70.01) ledere i kommunernes ældre-, sundhed- og handicapområder, kostproduktion mv. (71.01) tandplejere (53.41) Basisgruppen: 0,23 % Professionsbac helorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister og kostfagligt eneansvarlige: 0,39 % Månedslønned e ernæringsassis tenter og - hjælpere: 0,01 % Ledergruppen: 0,25 % (1. april 2013) Al skaren s bortfalder Fra C til E Fra F til A Nedsat Lønforhøjelse (1. april 2013) (1. april 2013) Modernisering af sretten for ledere Dækningsområdet udvides med farmakonomer og jordmødre (basisoverenskom-sten) En række kandidatuddannelser optages (cand. cur, cand. scient. fys, cand. scient. fan, cand scient. tech i integrerede fødevarestudier og cand. scient i klinisk ernæring) Psykomotoriske terapeuter overenskomstdækkes efter lederoverenskomsten Ældre og sundhed - side 26

27 Hus/ren rengøringsassistenter (41.21) husassistenter (75.01) Overenskomst om løn og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. (41.41) erhvervsuddannede serviceassistenter og - elever (41.71) 0,25% Fra 1 år til 10 (1. april 2013) Nedsat Lønforhøjelse Ingen Pension af til månedslønnede sberettiget personale forhøjes med 2 % på døgn. jf. FOA Fælles forlig (1. april 2013) (1. april 2013) Ikke lønafhængige på dag. forhøjes med 0,25 % Elever Elevløn hæves med 722 kr. årligt Ungarbejdere Procentsatsen for ungarbejdere i OK for rengøringsassistenter, ikke-faglærte og husassistenter hæves med 0,4 % Voksenelevløn uændret Underretning om ophør Frederiksberg Kommune udskrives af Protokollat 2 (41.41) Protokollat 6 (41.41) og Protokollat 2 (41.21) bortfalder I Protokollat 3 (41.41) præciseres det, at bestemmelsen om betaling for skæve helligdage alene gælder for medarbejdere ansat i kommunen før 1. april 2013, og at bestemmelsen alene opretholdes for medarbejdere så længe pågældende er ansat i samme stilling Skoleberegningsmodellen indskrives i OK for husassistenter. Nyt stk. om helårsansættelser indsættes i alle OK er Dækningsområdet udvides med rengøringsteknikere Ældre og sundhed - side 27

28 Ledere og mellemledere ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg (72.01) 0,65% (1. april 2013) Nedsat Lønforhøjelse (1. april 2013) (1. april 2013) Den del af sbidra get som overstiger 14,15 % (0,5 %) indgår i ny fritvalgsordnin g Ingen Ingen Bestemmelse om ægtefælleansættelse udgår Pensionerede tjenestemænd omfattes overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Kantineledere og rengøringschefer kantineledere og rengøringsledere/chefe r (41.51) 0,15% Fra 1 år til 6 0,1 % af det forhøjede sbidra g indgår i fritvalgsordnin gen Ingen Frit valg eksisterer for den af sbidra get, der overstiger 13 % (0,5 %) Ældre og sundhed - side 28

29 Handicapledsagere Overenskomst om løn og ansættelsesvilkår for handicapledsagere (78.01) 0,40% Fra 1 år til 10 (1. april 2013) Nedsat Lønforhøjelse Ingen Grundløn hæves fra trin kr. til trin 15. (fuldt gennemslag ) Kval.løn efter 2 år hæves fra trin kr. til trin 17 Kval. Løn efter 5 år hæves fra trin kr. til trin 20 (1. april 2013) (1. april 2013) Ingen Ældre og sundhed - side 29

30 Tilsynsassistenter tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem (77.01) Fra 1 år til 6 (1. april 2013) Nedsat Lønforhøjelse 0,20% Pension af til månedslønnede sberettiget personale forhøjes med 2 % (1. april 2013) (1. april 2013) Ingen OK for gymnastikpædagoger og portører ansat i Københavns Kommune nedlægges og overføres til denne OK som selvstændigt protokollat Ældre og sundhed - side 30

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Højere individuel. Fritvalgsordninger. ATPsatsforbedringer. arbejdstidsa. (1. april 2016) (1. april 2016) (1. april 2016) (1.

Højere individuel. Fritvalgsordninger. ATPsatsforbedringer. arbejdstidsa. (1. april 2016) (1. april 2016) (1. april 2016) (1. Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.15 ældre og sundhed Der henvises til gældende er og aftaler konkret administrationsgrundlag Nisnr. Grundlønsbedring kvalifikationslønsbedringer Pensionsbedringer

Læs mere

Højere individuel arbejdstid. Fritvalgsordninger. ATPsatsforbedringer. _ Protokollat 6 Ny arbejdstidsaftale Ergoterapeuter: 0,18%

Højere individuel arbejdstid. Fritvalgsordninger. ATPsatsforbedringer. _ Protokollat 6 Ny arbejdstidsaftale Ergoterapeuter: 0,18% Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.15 ældre og sundhed Der henvises til gældende er og aftaler for konkret administrationsgrundlag Nis-nr. ATPsatsforbedringer Højere individuel Døgn (79.01)

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner, KTO Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

OK13 Hvad startede vi med

OK13 Hvad startede vi med OK13 Hvad startede vi med Lønstigninger, der som minimum sikrer realløn for de lavest lønnede Fortsættelse af reguleringsordningen, der sikrer mod et lønefterslæb i forhold til det private arbejdsmarked.

Læs mere

Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2015

Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2015 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-2015 Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og FOA Fag og Arbejde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og FOA Fag og Arbejde FOA - Fag og Arbejde Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og FOA Fag og Arbejde KL s krav til organisationsforhandlingerne med FOA Fag og Arbejde er oplistet

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde. KL FOA Fag og Arbejde SAG-2014-00642 Tid: Den 12. marts 2015, kl. 05.10 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

Læs mere

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,kl 618 167.681 16.110 11.952 33.792 4.476 21.446 255.664 413.958

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,kl 618 167.681 16.110 11.952 33.792 4.476 21.446 255.664 413.958 -afh Andre KL Akademikere, KL 15.955 5.637.559 6.343 7.828 1.263.010 134.925 1.210.987 8.260.678 517.733 Afdelingsbibl./filialled., gl. lønforløb Agronomer/hortonomer m.fl, gl. lønforløb Agronomer/hortonomer

Læs mere

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Overenskomst for teknisk service samt Aftale for tjenestemandsansat personale inden for teknisk service KL. Krav er fremsendt på vegne af henholdsvis FOA og 3F

Læs mere

Administrativt område. Teknisk Speciale

Administrativt område. Teknisk Speciale Fritvalgsordninger frem til 31. marts 2016 og 30.01 Chefaftalen 30.11/12 Kontor- og IT personale 1,35% for tjenestem. 3,75% for ensk. 0,85% for tjenestem. 3,01% for ensk. anvendes Administrativt område

Læs mere

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH.

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH. UDKAST AF 17. juni 2005 Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 6: AC, chefer 7: SL, FOA, LC, 3F, LH 8: Resten er indgået med enkelte organisationer Ad 2006: I kolonnen for 2006 optræder 2 former for markering:

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

Godkendelse af generelt forlig 2013 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2013, dog pr. 27. april 2013 for lærere

Godkendelse af generelt forlig 2013 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2013, dog pr. 27. april 2013 for lærere REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 010-2013 02-05-2013 Tina Underbjerg Tel. 35298239 E-mail: tu@regioner.dk

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013

Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013 Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013 Dagens program Overenskomstforhandlingerne 2013 i helikopterperspektiv Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Ny kompetencefond og lokal løndannelse

Læs mere

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011 Fagbladet FOA december 2011 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den

Læs mere

PIXIUDGAVE SENIORDAGE

PIXIUDGAVE SENIORDAGE PIXIUDGAVE SENIORDAGE Hvem er omfattet af seniordageordningen 25.03.2009 Alle kommunalt ansatte i aldersgruppen fra 60 år og op efter, har ret til frihed med sædvanlig løn i to dage fra det kalenderår

Læs mere

Hjælpeværktøj indplacering lønklasser

Hjælpeværktøj indplacering lønklasser Hjælpeværktøj indplacering lønklasser Februar 2017 2256314/11 Overenskomst Organisation/område Stilling Trin Pension Lønklasse Bemærkninger 3011 HK Assistent 21 15,5 % 3011-201 3011 HK Assistent med 21

Læs mere

Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012

Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012 Bilag til notatet Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012 Juni 2013 Kategorisering af medarbejdere baggrund af stillingskategorier I indeværende opgørelse er stillingskategorierne i KRLs

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomststatistik 2004... 7 Tabel 1... 13 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1.

Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1. Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1. april 2015 Lønreguleringer pr. 1. oktober 2014 Lønnen reguleres for sidste

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

Bilag 6 supplerende registeranalyser

Bilag 6 supplerende registeranalyser Bilag 6 supplerende registeranalyser Indholdsfortegnelse Tabel 1. Ansatte i regionerne i 2011 fordelt på stillingskategori og fuldtid/deltid.... 2 Tabel 2. Kvindelige ansatte i regionerne i 2011 efter

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Godkendelse af KTO-forliget 2008 og frigivelse af generel lønregulering pr

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Godkendelse af KTO-forliget 2008 og frigivelse af generel lønregulering pr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 004-08 17-04-2008 Tina Underbjerg Tel. 35298239 E-mail: tu@regioner.dk

Læs mere

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016 FORBUND Lønmagasin Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016 Indhold Lønregulering pr. 1.1. samt overenskomstmæssige ændringer pr. 1.4.2016 Kommunalt ansatte 3 Social- og Sundhedssektoren

Læs mere

FTF's Lønkort: Sundhedskartellet lønskala, basispersonale, Kommunerne

FTF's Lønkort: Sundhedskartellet lønskala, basispersonale, Kommunerne FTF's Lønkort: Sundhedskartellet lønskala, basispersonale, Kommunerne Sygeplejersker, Sundhedsplejersker, Jordemødre, Økonomaer, Professionsbachelorer i ernæring og sundhed, Kliniske diætister, Ernæringsassistenter,

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002

Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002 Bilag 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002 I de to vedlagte

Læs mere

Sundhedskartellets krav til KL om fornyelse og ændringer af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2015.

Sundhedskartellets krav til KL om fornyelse og ændringer af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2015. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk Den 12-12-2014 J.nr.: 14/12820 Sundhedskartellets krav til

Læs mere

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik.

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Af vedlagte oversigt fremgår den obligatoriske lønstatistik, som opfylder minimumskravene fra KTO-aftetalen. Tabellen viser gennemsnitslønnen i februar 2007 opdelt

Læs mere

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE. Reguleringer oktober 2009 og april 2010

LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE. Reguleringer oktober 2009 og april 2010 fag og arbejde oktober 2009 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Reguleringer oktober 2009 og april 2010 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den anden

Læs mere

Hørsholm Kommune. Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune. Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune København den 29. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Metode... 3 2.1 Afgrænsning af analysen... 3 2.2 Lønbegrebet... 5 2.3 Anciennitet...

Læs mere

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Område, definition og formål... 3 1. ftalens område... 3 2. Definition og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2005... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne... 10 4. Tabellerne på FLD s hjemmeside... 10 Oversigtstabeller...

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Socialpædagogernes lønoversigt for ansatte i kommuner pr. 1. april 2015

Socialpædagogernes lønoversigt for ansatte i kommuner pr. 1. april 2015 Socialpædagogernes lønoversigt for ansatte i kommuner pr. 1. april 2015 31. marts 2016 1 Socialpædagogernes lønoversigt for ansatte i kommuner pr. 1. april 2015 Bemærk: Ingen ændringer pr. 1. april 2015

Læs mere

Lønudvikling i kommunerne

Lønudvikling i kommunerne 28. april 2017 Lønudvikling i kommunerne 2011-2016 Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen i

Læs mere

AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 420 625 223 19 1.286. ARKITEKTER Trin 124 532 166 12 834

AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 420 625 223 19 1.286. ARKITEKTER Trin 124 532 166 12 834 AKADEMIKERE AKADEMIKEREIalt 3.212 4.711 1.120 107 9.150 AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165 Løntrinaflønnede 3 5 4 9 4 3 5 0 9 5 3 2 1 6 6 3 5 1 0 9 7 4 7 1 11 8 2 9 0 11 9 4 4 1 10

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn

Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn Bilag 2 viser lønudviklingen fordelt på køn og faggrupper. Der er kun medtaget ansatte, som var ansat i samme stilling begge år, da lønudviklingen for

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2000 2001 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2000-2001 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Urafstemning. om den nye kommunale overenskomst 2008-2011

Urafstemning. om den nye kommunale overenskomst 2008-2011 F O A f a g o g a r b e j d e Urafstemning om den nye kommunale overenskomst 2008-2011 Urafstemning om den nye kommunale overenskomst 2008-2011 er et oplysningshæfte, der er sendt til alle stemmeberettigede

Læs mere

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb KL Dato: 12-12-2017 Arbejdsgiverpolitisk Center Deres ref.: Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: 22-2018/20005 2300 København S Sagsbehandler: lrh/beb Løn og Vilkår Sendt pr. mail til: O.18@kl.dk

Læs mere

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5 Obligatorisk Løn-statistik August 2009 Brugernr 7031 Region Syddanmark, Sosu-uddannelser, 7033 Sociale institutioner Jylland, 7034 Region Syddanmark, psykiatriske inst., 7110 Regionsgården i Region Syddanmark,

Læs mere

fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE

fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 Sådan bruger du lønmagasinet Lønningerne er justeret ekstraordinært

Læs mere

Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1?

Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1? Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1? brandmester ov. holdleder 3? Bygningskonstruktør 2? cand.

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund KL s krav til organisationsforhandlingerne med Socialpædagogernes

Læs mere

64.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317

AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317 Amtsrådsforeningen -afh Andre Amtsrådsforeningen AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317 AGRONOMER, HORTONOMER OG LAN AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER ARKITEKTER FARMACEUTER

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomst- områdernes) fordeling på organisationer...

Læs mere

OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE

OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE OK15-HVAD GIK VI EFTER? DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE Løn og pension Sikre reallønnen

Læs mere

AKADEMIKERE 2.864 661.953 2.248 583 79.799 11.169 103.087 858.851 299.838

AKADEMIKERE 2.864 661.953 2.248 583 79.799 11.169 103.087 858.851 299.838 Amtsrådsforeningen -afh Andre Amtsrådsforeningen AKADEMIKERE 2.864 661.953 2.248 583 79.799 11.169 103.087 858.851 299.838 AGRONOMER OG HORTONOMER AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER ARKITEKTER FARMACEUTER FORSTKANDIDATER

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO)

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) KL Organisationer i KTO - Område, definition og formål 1 - ftalens område Stk. 1 - ftalen gælder for kommunalt ansatte, som er af en

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

Hermed fremsendes Sundhedskartellets krav til KL om fornyelse og ændringer af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2018.

Hermed fremsendes Sundhedskartellets krav til KL om fornyelse og ændringer af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2018. KL Weidekampsgade 10 2300 København S. Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk Den 12-12-2017 J.nr.: 17/12453 Til KL Hermed fremsendes Sundhedskartellets

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2011. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region]

Ligestillingsredegørelse 2011. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region] Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region] 1 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Lønudvikling i kommunerne

Lønudvikling i kommunerne 16. november 2016 Lønudvikling i kommunerne 2011-2016 Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen

Læs mere

AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER 337 78.826 445 262 12.116 1.375 12.959 105.983 314.

AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER 337 78.826 445 262 12.116 1.375 12.959 105.983 314. Amtsrådsforeningen -afh Andre Amtsrådsforeningen AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086 AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086 AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER 337

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [Navn Kommune/region]

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [Navn Kommune/region] Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [ Kommune/region] 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2013 - det kommunale område DET SAMLEDE RESULTAT 2-årig aftale Generelle lønstigninger på 1,91 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne BRINGES KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2013 Vedlagt overbringes AC's oplæg/krav til de kommende forhandlinger

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN FOA-Fag og Arbejde forha001@foa.dk 15-12-2014 Sag.nr. 14/3056 Dokumentnr. 67984

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2005-2006 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2005-2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave,

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

Beskæftigelsen i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i kommuner og regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, med fokus på den seneste udvikling i 2013.

Læs mere

LEJRE KO N4 f 4 U N E

LEJRE KO N4 f 4 U N E LEJRE KO N4 f 4 U N E Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Procedureaftale for forhandling af løn i Lejre Kommune Koncernsekretariat & Udvikling, Personale & Arbejdsgiver Dato: 2. juni 2011 int. 12/11620

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

KOMMUNAL. OVERBRINGES KL Weidekampsgade København S. København, den 22. november OK11 - Krav

KOMMUNAL. OVERBRINGES KL Weidekampsgade København S. København, den 22. november OK11 - Krav KOMMUNAL OVERBRINGES KL Weidekampsgade 10 2300 København S. Weidekampsgade 8 Postboks 470 0900 København C Tlf. 70 1145 45 Fax 33 3044 49 www.hk.dk/kommunal København, den 22. november 2010 OK11 - Krav

Læs mere

Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE. AGRONOMER OG HORTONOMER Trin 28 100 14 4 145. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 375 547 221 26 1.

Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE. AGRONOMER OG HORTONOMER Trin 28 100 14 4 145. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 375 547 221 26 1. AKADEMIKERE AKADEMIKEREIalt 2.794 4.136 1.096 131 8.158 AGRONOMER OG HORTONOMER Trin 28 100 14 4 145 Løntrinaflønnede 1 1 1 3 3 4 1 1 9 4 2 7 0 10 5 2 5 0 8 6 4 4 2 9 7 3 5 1 9 8 3 6 1 10 9 0 8 2 10 10

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2013 af aftaler og overenskomster inden for Socialpædagogernes Landsforbunds forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2013 af aftaler og overenskomster inden for Socialpædagogernes Landsforbunds forhandlingsområde Anbefalet/Overbragt Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2013 af aftaler og overenskomster inden for Socialpædagogernes Landsforbunds

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 15.685,3 16.026,0 16.418,7 16.902,0 1.216,7 7,8 Dagplejere 14.564,3 13.791,8 13.123,8 12.470,3-2.094,0-14,4 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 19.952,1

Læs mere

Oversigt over pensionsbidragsprocenter for Sundhedskartellets basisoverenskomst, regionerne 1.1.2016 1.4.2016 1.4.2016 gruppe.

Oversigt over pensionsbidragsprocenter for Sundhedskartellets basisoverenskomst, regionerne 1.1.2016 1.4.2016 1.4.2016 gruppe. Regionerne april 2016 www.ftf.info/loen Oversigt over nogle organisationsaftalte ændringer fra 1. 4. 2016. Primært indenfor grupper med tilknytning til FTF Oversigt over pensionsbidragsprocenter for Sundhedskartellets

Læs mere

2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske

2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske Kommunerne - OK 13 Hovedpunkter 2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske kandidater omfattes nu af

Læs mere

Forhandlingskartellets Hovedaftale

Forhandlingskartellets Hovedaftale handlingskartellets Hovedaftale mellem KL og Dansk Musiker bund 92.71 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have-og Parkingeniører Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Frederiksberg Kommunalforening

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Personalestatistikker med fem års udvikling Magistraten behandlede den Personaleredegørelse 2013. I den forbindelse blev der efterlyst statistikker,

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner FOA Kampagne og Analyse Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner 2007-7. april 2015 Her beskrives udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner fra 2007 og frem til og med. 1 Beskæftigelsen

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Aflønning for ansatte ved Autisme Center Vestsjælland pr. 1. januar 2015

Aflønning for ansatte ved Autisme Center Vestsjælland pr. 1. januar 2015 Aflønning for ansatte ved Autisme Center Vestsjælland pr. 1. januar 2015 Pædagog - under 6 års erfaring - og * efter prøvetid (3 mdr.) pr. md. pr. time Pens.pct. * Kval.løn - rekr./fasth. 14.925 årl. (31/3

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer...

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2004 2005 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2004-2005 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, KL 1. udgave, 1. oplag 2007 Direktør Det Fælleskommunale datakontor,

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 N O T A T Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 Nedenstående beskrives i kort form en række centrale nøgletal for den regionale sektor baseret på det særlige beregningsgrundlag SBG-11,

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere