Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område"

Transkript

1 Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Chefer Aftale om aflønning af chefer (30.01) 0, 23 % Fra E til A Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Ingen Bibliotekarer Aftale for tjenestemandsan satte bibliotekarer (32.12) Ingen Basisstillinger: Fra trin 25 til trin kr. Mellemledere: Fra trin til trin 37 Ingen Aftale om løst ansatte bibliotekarer ophører og indgår som protokollat til OK for akademikere Højere individuel arbejdstid ændres til at aftaler indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden (forsøgsordning) Forsøgsordning om lokale er af tillæg Bemærkning i bilag 1, om kompetenceudviklingsplan Administrativt område - side 1

2 Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Kontorpersonale kontorpersonale og IT-personale m. fl. (30.11) m.fl. Fra E til A Prof. bachelorer: Trin 32 Markedsførin gsøkonom (erhvervsakad emiuddannels e): Trin kr. Prof.bachelor er i off. administratio n: Fra trin 31 til 32 (fuldt Protokollat 1 om særbestemmelser vedrørende personale i det tidligere FKKAområde bortfalder Protokollat om fleksjob Funktionstillæg til IT-personale afgrænses for medarbejdere på løntrin kr. og løntrin kr. Højere individuel arbejdstid ændres til at aftaler indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden Dækningsområdet udvides med: - prof.bachelor i finans - prof.bachelor i økonomi og it - prof.bachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation - prof.bachelor i webudvikling - prof.bachelor i softwareudvikling - markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse) Socialrådgivere socialrådgivere og socialformidlere (30.31) m.fl. Socialrådgiver e på løntrin : 0,27 % Socialformidle re : 1-års afskaffes Socialformidle re : fra E til A Socialrådgiver e: fra E til F Ingen Ingen Protokollat om fleksjob Administrativt område - side 2

3 Akademikere akademikere ansat i kommuner (31.01) (1. april 2013) Nedsat 0,32% Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Elever og ungarbejdere (1. april 2013) (1. april 2013) Ingen Fire aftaler (31.01, 31.07, 31.61, 30.41) ophører og indgår nu som protokollater til denne OK Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal Forsøgsordning om højere individuel arbejdstid omfatter alle ansatte Forsøgsordning om lokale sregler omfatter alle ansatte Introduktionsaftale Dækningsområdet udvides med: - Kandidatuddannelser, der gennemgøres med udgangspunkt i en prof.bachelor (idet omfang kandidatuddannelse fremgår af overenskomsten) - cand.design - cand.theol - cand public - cand. mag i kultur, kommunikation og globalisering - cand.ling.merc - cand. soc i by, bolig og bosætning - cand.soc i offentlig ledelse og social udvikling - kandidat og bachelor i biologibioteknologi - bachelor i jordbrug, fødevarer og miljø - cand.scient i agrobiologi - cand.scient i jordbrug, natur og miljø - cand. it og cand.scient.med på baggrund af prof. bachelor - Udenlandsk uddannelse omfattes, når de er på niveau - Service aftale virksomheder Administrativt område - side 3

4 Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Ingeniører og landinspektører Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører (31.02) 0,32% Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Ingen Ingeniører, landinspektører m.fl. som er ansat før 1. april 1998, og som fortsat aflønnes efter den hidtidige lønforløb, overføres til basislønforløbet pr. 1 januar 2014 Højere individuel arbejdstid ændres som forsøgsordning til, at aftaler indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden. Der kan først indgås aftale efter 3. Bestemmelsen gælder allerede for special- og chefkonsulenter Forsøgsordning i OK for akademikere for special- og chefkonsulenter videreføres således, at muligheden for at indgå aftale som forsøgsordning fremadrettet gælder alle omfattet af overenskomsten Dækningsområdet udvides med: - cand.scient.techn - cand.scient.med optaget baggrund af en prof.bachelor omfattes når optaget er på baggrund af en adgangsgivende eksamen, der henhører under IDA s og DdL s dækningsområde - kandidatuddannelser der gennemføres med udgangspunkt i en prof.bachelor omfattes af OK en i det omfang kandidatuddannelsen fremgår af 3 i tiltrædelsesaftalen - Udenlandsk uddannede omfattes når de er på niveau - Service aftale virksomheder Administrativt område - side 4

5 (1. april 2013) Nedsat Elever og ungarbejdere (1. april 2013) (1. april 2013) Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal Kommunallæger 3-14 timer Ingen Ingen Ingen +80 kr. årligt Ingen Forhandlingsret ændret kommunallæger 3-14 timer (31.41) Kommunallæger timer kommunallæger timer (31.51) 0,35% Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Ingen Højere individuel arbejdstid indføres Bygningskonstru ktører bygningskonstruk tører og bygningskonstruk tører-bth (32.01) 0,15% Fra F til A Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Ingen Protokollat om fleksjob Højere individuel arbejdstid indføres Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Administrativt område - side 5

6 Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Teknisk design Overenskomst om for tekniske designere, byggeteknikere, produktionstekno loger, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologassistent er, audiometrister, tekniske designelever, kulturteknikeleve r (32.11) 0,10% Pensionsberet tigede elever : 0,5 % Kulturtekniker e: Fra 1 år til 6 Fra F til A Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Udryknings- /udkaldsgodtgørels e forhøjes med 0,25 % Protokollat om fleksjob Højere individuel arbejdstid indføres Kulturteknikere/-elever på kulturinstitutioner, omfattes af OK en, undtagen Københavns Kommune Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Administrativt område - side 6

7 Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Laboratorie- og miljøpersonale laboratorie- og miljøpersonale (35.11) Fra E til A Prof. bachelorer: Grundlønnen fra trin 31 til 32 (fuldt gennemsalg) Protokollat 1 om særbestemmelser vedrørende personale i det tidligere FKKAområde bortfalder Protokollat om fleksjob Højere individuel arbejdstid ændres til, at aftaler indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden Grafisk beskæftiget personale grafisk beskæftiget personale (45.01) Fra E til A Protokollat om fleksjob Højere individuel arbejdstid ændres til at aftaler indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden Indgår i Fællesaftale om lokal pr. 1. april 2013 og overgår til lokal pr. 1. januar 2014 med nye grundlønninger Administrativt område - side 7

8 Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Tandlæger Overenskomst og aftale for tandlæger (53.01) m.fl. 0,40% Fra 1 år til 10 Tandklinikassiste nter tandklinikassisten ter (53.21) Ingen Højere individuel arbejdstid indføres Fra E til A Protokollat 1 om særbestemmelser vedrørende personale i det tidligere FKKAområde bortfalder Protokollat om fleksjob Højere individuel arbejdstid ændres til at aftaler indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden Administrativt område - side 8

9 Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 teknisk område Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Tillæg for forskudt tid og tillæg for rådighedsvagt forhøjes med 0.25% Teknisk område - side 9

10 Beredskab basis Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) beredskabsperso nale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedska ber basis (33.01) m.fl. Brandmestre, beredskabsmest re og viceberedskabs mestre: 0,25 % Fra 1 år til 10 Bestemmelse der tager højde for tidligere opnået indføres For brandmestre, beredskabsme stre og viceberedskab smestre: Frit valg etableret fra 13,89 % Ansatte tjenestemænd får et tillæg på 0,25 % Beredskabsass istenter, vagtcentralpe rsonale, brandmænd, reddere og underbrandm estre og redderelever: Grundlønstillæ gget hæves med med 650 kr. (fuldt Elever Elever over 21 år: Grundlønnes hæves fra løntrin 4 til 5 (fuldt Elever som er fyldt 25 år ved elevforholdets start: Grundlønstillægget hæves med 650 kr. (fuldt Underretning om ophør Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseres Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Beredskab Chefer Overenskomst og aftale for beredskabsperso nale chefer (33.03) m.fl. 0,05% Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg For ansatte der deltager i indsatsledervagten forhøjes tillæggene med 9,50 kr. per vagt døgn alle ugens dage. Ingen Højere individuel arbejdstid ændres Pensionerede således at aftalen indgås mellem den tjenestemænd omfattes ansatte og ansættelsesmyndigheden. af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen.. Teknisk område - side 10

11 Specialarbejdere Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) specialarbejdere m.fl. (40.01) Fra 1 år til 10 Mini fjernes Ingen Grundlønstillæ gget hæves med 530 kr. (fuldt Protokollat om fleksjob Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Håndværkere håndværkere (40.11) m. fl. 0,22% Fra 1 år til 10 Fra F til A Elever For elever over 21 år hæves grundlønnen fra løntrin 4 til 5. (fuldt Protokollat om fleksjob Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseres Assistent- /mestre- /driftsledere assistent-/mestre- /driftsledere (40.21) m.fl. 0,35% Ingen Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Teknisk område - side 11

12 Formænd arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. (40.31) m.fl. 0,23% Fra 1 år til 10 Nedsat (1. april 2013) Fra F til A Frit valg 0,23 % (1. april 2013) (1. april 2013) Årligt dispositionstillæg forhøjes med 250 kr. Ingen Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Teknisk område - side 12

13 Forhandlingskart ellets Fællesoverensko mst ledende medarbejdere i idræts-, kulturog fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingstekni kere, jordbrugsteknolo ger, maskinmestre samt skibsførere, lodser og styrmænd (40.41) m.fl. Hal-, stadionog idrætsinspektør er og assisterende halinspektører: 0,18 % Havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, - fogeder, - assistenter, skibsførere og styrmænd ved lejrskoleskibe, skibsførere på bugserbåde ved Århus Havn samt øvrige skibsførere, overstyrmænd og lodser: 0,2 % Jordbrugsteknol oger: 0,24 % Maskinmestre: 0,24 % Nedsat (1. april 2013) Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Kort- og landmålingste knikere: Grundlønnen hæves fra løntrin kr. til kr. (fuldt Skov- og landskabsinge niører: Grundlønnen hæves fra løntrin 35 til kr. (fuldt Maskinmestre : Grundlønne hæves fra løntrin 29 til kr. (fuldt (1. april 2013) (1. april 2013) Ingen Protokollat om fleksjob Højere individuel arbejdstid ændres således at aftalen indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden Teknisk område - side 13

14 Teknisk service teknisk service (41.01) m.fl. Forhøjes for alle grupper til 13,5 % Fra 1 år til 10 Mini fjernes Nedsat (1. april 2013) Alle hæves til A Ingen Teknisk serviceledere/- chefer: Årligt grundlønstillæ g hæves med 500 kr. (fuldt Ejendomsservi ceteknikere: Grundlønstillæ g hæves med 500 kr. (fuldt Teknisk servicemedar bejdere og parkeringsvag ter: Grundlønstillæ g hæves med 500 kr. (fuldt (1. april 2013) (1. april 2013) Elever For elever over 21 år hæves lønnen fra løntrin 4 til 5. (fuldt. Voksenelevløn hæves med et grundlønstillæg på 1800 kr. Underretning om ophør Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseresøvrige ansættelsesvilkår harmoniseres OK for Miljøkontrollører i Københavns Kommune indskrives i denne OK Protokollat om fleksjob Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Teknisk område - side 14

15 Trafikkontrolløre r og driftsassistenter Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) trafikkontrollører og driftsassistenter (41.91) m.fl. 0,30% Fra 1 år til 10 Frit valg fra 13 % Ingen Protokollat om fleksjob Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Maritimt personale 0,19% Fra 1 år til 10 maritimt personale (42.01) m.fl. Bestemmelse der tager højde for tidligere beskæftigelse og indbetaling til sordni ng Frit valg fra 12,5 % Ingen Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Teknisk område - side 15

16 Flyvepladsledere mv. 0,30% Fra 1 år til 10 flyvepladsledere, AFIS-operatører og sikkerhedsmedar bejdere m.fl. ved kommunale lufthavne og flyvepladser (42.11) Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Ingen Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Bandpersonale deltid mv. Ingen Menigt deltidsbeskæftige t, honorarlønnet brandpersonale ved kommunale beredskaber (43.01) brandpersonale, holdledere og holdledere med ansvar for varetagelse af den tekniske ledelse på skadesstedet: Årligt honorar forhøjes med 109 kr. Ingen Teknisk område - side 16

17 Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 pædagogisk område Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag Dagområdet pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordnin ger, klubber mv. (60.01) m. fl. 0,21 % Nedsættelse af for ikkepædagogudd.i Prot. 1 fra 1 år til 6 Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Fra F til A Ingen Studerende Lønsatserne for pædagogstuderende i lønnet praktik hæves med 0,25 % Det Bruunske Pakhus udskrives Ophævelse af Protokollat III (pæd. ved dagcentre). Ansættes fremover iht. OK for pæd. i særlige stillinger Protokollat om fleksjob Drøftelser i perioden af arbejdstiden for skolepædagoger Drøftelser i perioden af grænsedragning for ikke-uddannede klubmedarbejdere Drøftelse i perioden af vilkår for pædagogstuderende Pensionerede tjenestemænd og reglementsansatte omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen - Pædagogisk område - side 17

18 Døgnområdet socialpædagoger og pædagogisk uddannet personale ved døgninstitutioner mv. (64.01) m. fl. Mellemledere mv.: 0,3 % Karens afskaffes for pædagogudda nnede ansatte Nedsat (1. april 2013) Fra F til A For tjenestemand sansat og reglementsan sat basispersonal e etableres fritvalgsordnin g på 0,3 % Socialpæd., faglærere og hjemmevejled ere: Grundlønstillæ gget hæves med 475 kr. (fuldt Familieplejeko nsulenter: Løntrin 34 til 35 (uden fuldt Husholdningsl edere: Grundlønstillæ gget hæves med 500 kr.(fuldt (1. april 2013) (1. april 2013) De ikkelønafhængige Lønsatserne for Studerende: forhøjes pædagogstuderende i med 0,25 % lønnet praktik hæves med 0,25 % Protokollat om fleksjob Fristen for ved opsigelse i prøveperioden nedsættes fra 3 til 2 uger Familieplejekonsulenter, som ansættes i forvaltningen, ved institutioner eller andetsteds i den kommunale organisation, indplaceres som familieplejekonsulent Drøftelse i perioden af vilkår for pædagogstuderende Pensionerede tjenestemænd og reglementsansatte omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Socialpædagoger ansat som socialpæd. efter OK for ledende værkstedspersonale overflyttes til OK for socialpædagoger Pædagogisk område - side 18

19 Værkstedsperso nale ledende værkstedsperson ale mv. ved klientværksteder (41.01) m. fl. 0,3 %, dog værkstedsassis tenter uden relevant faglig uddannelse: 0,5 % Fra 1 år til 10 Fra 23 år til 21 år for institutionsled ere, stedfortræder e/souschefer og værkstedslede re Nedsat (1. april 2013) Fra F til A Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg, dog for værkstedsass. uden relevant faglig uddannelse indgår 0,3 % af sforhøj elsen i frit valg Værkstedsassi stenter med relevant faglig uddannelse: løntrin kr. til kr., løntrin kr. til løntrin kr., løntrin kr. til løntrin kr. (fuldt (1. april 2013) (1. april 2013) Pæd. uddannet personale ansat som socialpædagog i basisstillinger ansat efter denne OK overflyttes pr til OK for socialpædagoger Protokollat om fleksjob Pensionerede tjenestemænd og reglementsansatte omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Pædagogisk område - side 19

20 Dagplejeordning er og central pladsanvisning pædagogisk personale i dagplejeordninge r og central pladsanvisning, bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune (65.01) Nedsat (1. april 2013) 0,28 % Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg (1. april 2013) (1. april 2013) Pædagogiske konsulenter løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter (65.11) 0,3 % Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Pædagogisk område - side 20

21 Pædagogmedhj ælpere og assistenter samt hjemmedagpleje re Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) pædagogmedhjæ lpere og pædagogiske assistenter (61.01) hjemmedagplejer e (66.11) Fra 1 år til 10 Pæd. medhjælpere og pæd. assistenter: Grundlønstillæ g hæves med 392 kr. (fuldt Hjemmedagpl ejere: Grundlønstillæ g på kr. (fuldt Elever Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseres Elevløn (ikke GVU): Hæves med 722 kr. årligt Løn til GVU-elever: Nye satser i 31/ niveau Voksenelevløn uændret Underretning om ophør OK for hjemmedagplejere ophævet og indført som selvstændigt protokollat i OK for pædagogmedhjælpere mv. Pædagogisk område - side 21

22 Dagplejere dagplejere (66.01) 0,27 % Fra 1 år til 10 Nedsat (1. april 2013) Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg (1. april 2013) (1. april 2013) Elever: Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseres Elevløn (ikke GVU): Hæves med 722 kr. årligt Dækningsområde udvides med Service Aftale Virksomheder Løn til GVU-elever: Nye satser i 31/ niveau Voksenelevløn uændret Underretning om ophør Lederstillinger pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne (69.01) m.v. 0,29 % Tjenestemand sansatte og reglementsan satte ledere: 0,3 % Ingen Protokollat om fleksjob Dækningsområde udvides med Service Aftale Virksomheder Pensionerede tjenestemænd og reglementsansatte omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Pædagogisk område - side 22

23 Særlige stillinger Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger (69.31) 0,28 % Ingen Ingen Protokollat om fleksjob Protokollat III i ophæves, og gruppen overføres til denne OK. Overgangsbestemmelser Pensionerede tjenestemænd og reglementsansatte omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelse Omsorgs- og pædagogmedhj ælpere Pædagogiske omsorgs- og assistenter: pædagogmedhjæ 0,19 % lpere samt pædagogiske assistenter (64.41) Fra 1 år til 10 Ingen Omsorgs- og pædagogmed hjælpere: Grundlønstillæ gget hæves med 750 kr. (fuldt De ikkelønafhængige forhøjes med 0,25 % Elever: Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseres Elevløn (ikke GVU): Hæves med 722 kr. årligt Løn til GVU-elever: Nye satset i 31/ niveau Protokollat om fleksjob Drøftelse af grænsefladerne mellem omsorgs- og pædagogmedhjælperoverenskomste n og social- og sundhedspersonale fsva. ikkeuddannet personale Voksenelevløn uændret Underretning om ophør Pædagogisk område - side 23

24 Forebyggende og dagbehandlende Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område (69.21) 0,22 % Fra F til A Ingen Ingen Protokollat om fleksjob Pensionerede tjenestemænd og reglementsansatte omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Pædagogisk område - side 24

25 Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 ældre og sundhed Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag SOSU social- Fra 1 år til 10 og sundhedspersonale (73.01) m. fl. (1. april 2013) Nedsat Lønforhøjelse 0,20% Pension af til månedslønnede sberettiget personale forhøjes med 2 % (1. april 2013) (1. april 2013) Elever Elevlønningerne hæves med 722 kr. årligt Løn til GVU elever: Nye satser i 31/ niveau Voksenelevløn uændret Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseres Underretning om ophør Uddannelsesprotokollat 4 forlænges til den 30. september 2015, hvor det bortfalder Protokollat om fleksjob Ældre og sundhed - side 25

26 Sundhedskartellet sygeog sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter og professionsbachelorer i ernæring og sundhed (70.01) ledere i kommunernes ældre-, sundhed- og handicapområder, kostproduktion mv. (71.01) tandplejere (53.41) Basisgruppen: 0,23 % Professionsbac helorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister og kostfagligt eneansvarlige: 0,39 % Månedslønned e ernæringsassis tenter og - hjælpere: 0,01 % Ledergruppen: 0,25 % (1. april 2013) Al skaren s bortfalder Fra C til E Fra F til A Nedsat Lønforhøjelse (1. april 2013) (1. april 2013) Modernisering af sretten for ledere Dækningsområdet udvides med farmakonomer og jordmødre (basisoverenskom-sten) En række kandidatuddannelser optages (cand. cur, cand. scient. fys, cand. scient. fan, cand scient. tech i integrerede fødevarestudier og cand. scient i klinisk ernæring) Psykomotoriske terapeuter overenskomstdækkes efter lederoverenskomsten Ældre og sundhed - side 26

27 Hus/ren rengøringsassistenter (41.21) husassistenter (75.01) Overenskomst om løn og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. (41.41) erhvervsuddannede serviceassistenter og - elever (41.71) 0,25% Fra 1 år til 10 (1. april 2013) Nedsat Lønforhøjelse Ingen Pension af til månedslønnede sberettiget personale forhøjes med 2 % på døgn. jf. FOA Fælles forlig (1. april 2013) (1. april 2013) Ikke lønafhængige på dag. forhøjes med 0,25 % Elever Elevløn hæves med 722 kr. årligt Ungarbejdere Procentsatsen for ungarbejdere i OK for rengøringsassistenter, ikke-faglærte og husassistenter hæves med 0,4 % Voksenelevløn uændret Underretning om ophør Frederiksberg Kommune udskrives af Protokollat 2 (41.41) Protokollat 6 (41.41) og Protokollat 2 (41.21) bortfalder I Protokollat 3 (41.41) præciseres det, at bestemmelsen om betaling for skæve helligdage alene gælder for medarbejdere ansat i kommunen før 1. april 2013, og at bestemmelsen alene opretholdes for medarbejdere så længe pågældende er ansat i samme stilling Skoleberegningsmodellen indskrives i OK for husassistenter. Nyt stk. om helårsansættelser indsættes i alle OK er Dækningsområdet udvides med rengøringsteknikere Ældre og sundhed - side 27

28 Ledere og mellemledere ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg (72.01) 0,65% (1. april 2013) Nedsat Lønforhøjelse (1. april 2013) (1. april 2013) Den del af sbidra get som overstiger 14,15 % (0,5 %) indgår i ny fritvalgsordnin g Ingen Ingen Bestemmelse om ægtefælleansættelse udgår Pensionerede tjenestemænd omfattes overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Kantineledere og rengøringschefer kantineledere og rengøringsledere/chefe r (41.51) 0,15% Fra 1 år til 6 0,1 % af det forhøjede sbidra g indgår i fritvalgsordnin gen Ingen Frit valg eksisterer for den af sbidra get, der overstiger 13 % (0,5 %) Ældre og sundhed - side 28

29 Handicapledsagere Overenskomst om løn og ansættelsesvilkår for handicapledsagere (78.01) 0,40% Fra 1 år til 10 (1. april 2013) Nedsat Lønforhøjelse Ingen Grundløn hæves fra trin kr. til trin 15. (fuldt gennemslag ) Kval.løn efter 2 år hæves fra trin kr. til trin 17 Kval. Løn efter 5 år hæves fra trin kr. til trin 20 (1. april 2013) (1. april 2013) Ingen Ældre og sundhed - side 29

30 Tilsynsassistenter tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem (77.01) Fra 1 år til 6 (1. april 2013) Nedsat Lønforhøjelse 0,20% Pension af til månedslønnede sberettiget personale forhøjes med 2 % (1. april 2013) (1. april 2013) Ingen OK for gymnastikpædagoger og portører ansat i Københavns Kommune nedlægges og overføres til denne OK som selvstændigt protokollat Ældre og sundhed - side 30

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013

Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013 Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013 Dagens program Overenskomstforhandlingerne 2013 i helikopterperspektiv Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Ny kompetencefond og lokal løndannelse

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Område, definition og formål... 3 1. ftalens område... 3 2. Definition og

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO)

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) KL Organisationer i KTO - Område, definition og formål 1 - ftalens område Stk. 1 - ftalen gælder for kommunalt ansatte, som er af en

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1?

Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1? Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1? brandmester ov. holdleder 3? Bygningskonstruktør 2? cand.

Læs mere

OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE

OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE OK15-HVAD GIK VI EFTER? DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE Løn og pension Sikre reallønnen

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2000 2001 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2000-2001 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling. 2 Formålet med ligestillingsredegørelsen er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen, og at give indblik i byrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelsen

Læs mere

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer... s. 1 Tabel 1... s. 51 fordelt på organisationer

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Cirkulære om overenskomst for Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde 2013 Cirkulære af 20. november 2013 Modst.nr. 051-13 PKAT nr. 44, 85, 0553 J.nr. 2013-1513-064 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 Ligestillingsstatistik 2004 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær formand 1. udgave, 1. oplag 2005 Københavns Kommune Kontorchef

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer:

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer: 1 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE Den 21. marts 2002 kl. 16.15 I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. DKK Overenskomster indgået

Læs mere

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

LØNSTATISTIK - Februar 2005

LØNSTATISTIK - Februar 2005 - Februar 2005 Med denne lønstatistik gives der adgang til oversigtstal for lønforholdene i Københavns Amt. I lønstatistikken kan du finde tal for, hvor stor lønudviklingen har været for de ansatte fra

Læs mere

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst. 40.41 O.15 37/2015 Side 1

Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst. 40.41 O.15 37/2015 Side 1 Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst KL 40.41 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts -, Kultur- og Fritidssektoren

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE 3.212 4.711 1.120 107 9.150 AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSAR 40 108 14 3 165

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

O V E R B R I N G E S Den 06-12-12

O V E R B R I N G E S Den 06-12-12 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk O V E R B R I N G E S Den 06-12-12 J.nr.: 12110027

Læs mere

KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører

KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører Side 1 Overenskomst for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingsteknikere,

Læs mere

Forhandlingskartellets. hvem, hvad, hvor...

Forhandlingskartellets. hvem, hvad, hvor... Forhandlingskartellets hvem, hvad, hvor... Udgiver: Forhandlingskartellet c/o FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Telefon 33 36 88 00 fk@ftf.dk www.forhandlingskartellet.dk Introduktion

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

40.41 O.08 28/2010 Side 1

40.41 O.08 28/2010 Side 1 Side 1 Overenskomst for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingsteknikere,

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes Sekretariatet Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (RLTN) Note Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-839 Dok.nr. D-2014-23506 tih/bef 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

70.01 O.13 14/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 14/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune

Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune KONCERNSERVICE SERVICEINDGANG IT 1 Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune Anne Boll, Enhedschef for IT Rådgivning

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Eksempelvis nedsættelse af aldersbestemt karensperiode og etablering af pension til elever

Eksempelvis nedsættelse af aldersbestemt karensperiode og etablering af pension til elever KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Krav til OK 2015 Hermed fremsendes forbundets krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af de mellem parterne indgåede overenskomster og aftaler. Med henvisning

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Kommunen afgør, om der er tale om en undtagelse (se afsnit 4).

Kommunen afgør, om der er tale om en undtagelse (se afsnit 4). Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:16 / 3. marts 2011 og sundhed, Kliniske diætister m.fl. KL, Kost- og Ernæringsforbundet (KEF) og Lærernes Centralorganisation (LC) er blevet enige om, hvornår

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

Vejledning til Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Vejledning til Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne 1 INDHOLD Forord og indledning... 3 Formål med aftalen... 3 En eller flere ledere?... 3 Hvorfor er kombijob en god

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Opmandskendelse. privat voldgift: FOA Fag & Arbejde. (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL. (advokat Michael Berner) Afsagt den 28.

Opmandskendelse. privat voldgift: FOA Fag & Arbejde. (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL. (advokat Michael Berner) Afsagt den 28. Opmandskendelse i privat voldgift: FOA Fag & Arbejde (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL (advokat Michael Berner) Afsagt den 28. september 2009 1. Indledning Sagen vedrører grænsedragning på det pædagogiske

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 1998 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns kommune 1. udgave, 1. oplag 2001 Kontorchef Det fælleskommunale

Læs mere

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

71.01 O.13 15/2014 Side 1. Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

71.01 O.13 15/2014 Side 1. Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen Danske Fysioterapeuter Kost & Ernæringsforbundet Dansk

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftalehandlingerne 2011 (OK-kommuner)

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftalehandlingerne 2011 (OK-kommuner) AC - Sekretariatet Den 22. november 2010 JEH/bef/ch Sagsnr. 201000526-1 Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftalehandlingerne 2011 (OK-kommuner) Note 1. Overenskomstens område a. Følgende uddannelser

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Studienr.: Forbeholdt skolen 1: Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

70.01 O.11 28/2012 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl.

70.01 O.11 28/2012 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen

Læs mere

71.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

71.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen Danske Fysioterapeuter Kost & Ernæringsforbundet Dansk

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

1. SAMMENSKRIVNING AF OVERENSKOMSTER MV.

1. SAMMENSKRIVNING AF OVERENSKOMSTER MV. KL HK/KOMMUNAL SAG-2014-04308 Tid: Den 1. marts 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for HK/KOMMUNAL's forhandlingsområde eksklusiv lokalbaneområdet. Repræsentanter

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området I denne rapport afdækkes karakteristika for kommunalt ansatte medarbejdere på SHKområdet, med et kvantitativt fokus på fordelingen mellem deltid og

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for ledere

Overenskomst for ledere 11 Overenskomst for ledere Kommunernes Landsforening KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen Danske Fysioterapeuter Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandplejerforening Overenskomst for ledere 11 -

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod KL for Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten og

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder Side 1 Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA - Fag og Arbejde Ledernes Hovedorganisation Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 44.01

Læs mere

Overenskomst for administration og IT mv.

Overenskomst for administration og IT mv. Overenskomst for administration og IT mv. KL HK/KOMMUNAL 30.11 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere