Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område"

Transkript

1 Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Chefer Aftale om aflønning af chefer (30.01) 0, 23 % Fra E til A Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Ingen Bibliotekarer Aftale for tjenestemandsan satte bibliotekarer (32.12) Ingen Basisstillinger: Fra trin 25 til trin kr. Mellemledere: Fra trin til trin 37 Ingen Aftale om løst ansatte bibliotekarer ophører og indgår som protokollat til OK for akademikere Højere individuel arbejdstid ændres til at aftaler indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden (forsøgsordning) Forsøgsordning om lokale er af tillæg Bemærkning i bilag 1, om kompetenceudviklingsplan Administrativt område - side 1

2 Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Kontorpersonale kontorpersonale og IT-personale m. fl. (30.11) m.fl. Fra E til A Prof. bachelorer: Trin 32 Markedsførin gsøkonom (erhvervsakad emiuddannels e): Trin kr. Prof.bachelor er i off. administratio n: Fra trin 31 til 32 (fuldt Protokollat 1 om særbestemmelser vedrørende personale i det tidligere FKKAområde bortfalder Protokollat om fleksjob Funktionstillæg til IT-personale afgrænses for medarbejdere på løntrin kr. og løntrin kr. Højere individuel arbejdstid ændres til at aftaler indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden Dækningsområdet udvides med: - prof.bachelor i finans - prof.bachelor i økonomi og it - prof.bachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation - prof.bachelor i webudvikling - prof.bachelor i softwareudvikling - markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse) Socialrådgivere socialrådgivere og socialformidlere (30.31) m.fl. Socialrådgiver e på løntrin : 0,27 % Socialformidle re : 1-års afskaffes Socialformidle re : fra E til A Socialrådgiver e: fra E til F Ingen Ingen Protokollat om fleksjob Administrativt område - side 2

3 Akademikere akademikere ansat i kommuner (31.01) (1. april 2013) Nedsat 0,32% Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Elever og ungarbejdere (1. april 2013) (1. april 2013) Ingen Fire aftaler (31.01, 31.07, 31.61, 30.41) ophører og indgår nu som protokollater til denne OK Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal Forsøgsordning om højere individuel arbejdstid omfatter alle ansatte Forsøgsordning om lokale sregler omfatter alle ansatte Introduktionsaftale Dækningsområdet udvides med: - Kandidatuddannelser, der gennemgøres med udgangspunkt i en prof.bachelor (idet omfang kandidatuddannelse fremgår af overenskomsten) - cand.design - cand.theol - cand public - cand. mag i kultur, kommunikation og globalisering - cand.ling.merc - cand. soc i by, bolig og bosætning - cand.soc i offentlig ledelse og social udvikling - kandidat og bachelor i biologibioteknologi - bachelor i jordbrug, fødevarer og miljø - cand.scient i agrobiologi - cand.scient i jordbrug, natur og miljø - cand. it og cand.scient.med på baggrund af prof. bachelor - Udenlandsk uddannelse omfattes, når de er på niveau - Service aftale virksomheder Administrativt område - side 3

4 Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Ingeniører og landinspektører Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører (31.02) 0,32% Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Ingen Ingeniører, landinspektører m.fl. som er ansat før 1. april 1998, og som fortsat aflønnes efter den hidtidige lønforløb, overføres til basislønforløbet pr. 1 januar 2014 Højere individuel arbejdstid ændres som forsøgsordning til, at aftaler indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden. Der kan først indgås aftale efter 3. Bestemmelsen gælder allerede for special- og chefkonsulenter Forsøgsordning i OK for akademikere for special- og chefkonsulenter videreføres således, at muligheden for at indgå aftale som forsøgsordning fremadrettet gælder alle omfattet af overenskomsten Dækningsområdet udvides med: - cand.scient.techn - cand.scient.med optaget baggrund af en prof.bachelor omfattes når optaget er på baggrund af en adgangsgivende eksamen, der henhører under IDA s og DdL s dækningsområde - kandidatuddannelser der gennemføres med udgangspunkt i en prof.bachelor omfattes af OK en i det omfang kandidatuddannelsen fremgår af 3 i tiltrædelsesaftalen - Udenlandsk uddannede omfattes når de er på niveau - Service aftale virksomheder Administrativt område - side 4

5 (1. april 2013) Nedsat Elever og ungarbejdere (1. april 2013) (1. april 2013) Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal Kommunallæger 3-14 timer Ingen Ingen Ingen +80 kr. årligt Ingen Forhandlingsret ændret kommunallæger 3-14 timer (31.41) Kommunallæger timer kommunallæger timer (31.51) 0,35% Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Ingen Højere individuel arbejdstid indføres Bygningskonstru ktører bygningskonstruk tører og bygningskonstruk tører-bth (32.01) 0,15% Fra F til A Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Ingen Protokollat om fleksjob Højere individuel arbejdstid indføres Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Administrativt område - side 5

6 Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Teknisk design Overenskomst om for tekniske designere, byggeteknikere, produktionstekno loger, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologassistent er, audiometrister, tekniske designelever, kulturteknikeleve r (32.11) 0,10% Pensionsberet tigede elever : 0,5 % Kulturtekniker e: Fra 1 år til 6 Fra F til A Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Udryknings- /udkaldsgodtgørels e forhøjes med 0,25 % Protokollat om fleksjob Højere individuel arbejdstid indføres Kulturteknikere/-elever på kulturinstitutioner, omfattes af OK en, undtagen Københavns Kommune Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Administrativt område - side 6

7 Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Laboratorie- og miljøpersonale laboratorie- og miljøpersonale (35.11) Fra E til A Prof. bachelorer: Grundlønnen fra trin 31 til 32 (fuldt gennemsalg) Protokollat 1 om særbestemmelser vedrørende personale i det tidligere FKKAområde bortfalder Protokollat om fleksjob Højere individuel arbejdstid ændres til, at aftaler indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden Grafisk beskæftiget personale grafisk beskæftiget personale (45.01) Fra E til A Protokollat om fleksjob Højere individuel arbejdstid ændres til at aftaler indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden Indgår i Fællesaftale om lokal pr. 1. april 2013 og overgår til lokal pr. 1. januar 2014 med nye grundlønninger Administrativt område - side 7

8 Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling og særlige forhold Nye grupper Lokal (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Tandlæger Overenskomst og aftale for tandlæger (53.01) m.fl. 0,40% Fra 1 år til 10 Tandklinikassiste nter tandklinikassisten ter (53.21) Ingen Højere individuel arbejdstid indføres Fra E til A Protokollat 1 om særbestemmelser vedrørende personale i det tidligere FKKAområde bortfalder Protokollat om fleksjob Højere individuel arbejdstid ændres til at aftaler indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden Administrativt område - side 8

9 Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 teknisk område Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Tillæg for forskudt tid og tillæg for rådighedsvagt forhøjes med 0.25% Teknisk område - side 9

10 Beredskab basis Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) beredskabsperso nale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedska ber basis (33.01) m.fl. Brandmestre, beredskabsmest re og viceberedskabs mestre: 0,25 % Fra 1 år til 10 Bestemmelse der tager højde for tidligere opnået indføres For brandmestre, beredskabsme stre og viceberedskab smestre: Frit valg etableret fra 13,89 % Ansatte tjenestemænd får et tillæg på 0,25 % Beredskabsass istenter, vagtcentralpe rsonale, brandmænd, reddere og underbrandm estre og redderelever: Grundlønstillæ gget hæves med med 650 kr. (fuldt Elever Elever over 21 år: Grundlønnes hæves fra løntrin 4 til 5 (fuldt Elever som er fyldt 25 år ved elevforholdets start: Grundlønstillægget hæves med 650 kr. (fuldt Underretning om ophør Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseres Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Beredskab Chefer Overenskomst og aftale for beredskabsperso nale chefer (33.03) m.fl. 0,05% Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg For ansatte der deltager i indsatsledervagten forhøjes tillæggene med 9,50 kr. per vagt døgn alle ugens dage. Ingen Højere individuel arbejdstid ændres Pensionerede således at aftalen indgås mellem den tjenestemænd omfattes ansatte og ansættelsesmyndigheden. af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen.. Teknisk område - side 10

11 Specialarbejdere Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) specialarbejdere m.fl. (40.01) Fra 1 år til 10 Mini fjernes Ingen Grundlønstillæ gget hæves med 530 kr. (fuldt Protokollat om fleksjob Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Håndværkere håndværkere (40.11) m. fl. 0,22% Fra 1 år til 10 Fra F til A Elever For elever over 21 år hæves grundlønnen fra løntrin 4 til 5. (fuldt Protokollat om fleksjob Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseres Assistent- /mestre- /driftsledere assistent-/mestre- /driftsledere (40.21) m.fl. 0,35% Ingen Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Teknisk område - side 11

12 Formænd arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. (40.31) m.fl. 0,23% Fra 1 år til 10 Nedsat (1. april 2013) Fra F til A Frit valg 0,23 % (1. april 2013) (1. april 2013) Årligt dispositionstillæg forhøjes med 250 kr. Ingen Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Teknisk område - side 12

13 Forhandlingskart ellets Fællesoverensko mst ledende medarbejdere i idræts-, kulturog fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingstekni kere, jordbrugsteknolo ger, maskinmestre samt skibsførere, lodser og styrmænd (40.41) m.fl. Hal-, stadionog idrætsinspektør er og assisterende halinspektører: 0,18 % Havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, - fogeder, - assistenter, skibsførere og styrmænd ved lejrskoleskibe, skibsførere på bugserbåde ved Århus Havn samt øvrige skibsførere, overstyrmænd og lodser: 0,2 % Jordbrugsteknol oger: 0,24 % Maskinmestre: 0,24 % Nedsat (1. april 2013) Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Kort- og landmålingste knikere: Grundlønnen hæves fra løntrin kr. til kr. (fuldt Skov- og landskabsinge niører: Grundlønnen hæves fra løntrin 35 til kr. (fuldt Maskinmestre : Grundlønne hæves fra løntrin 29 til kr. (fuldt (1. april 2013) (1. april 2013) Ingen Protokollat om fleksjob Højere individuel arbejdstid ændres således at aftalen indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden Teknisk område - side 13

14 Teknisk service teknisk service (41.01) m.fl. Forhøjes for alle grupper til 13,5 % Fra 1 år til 10 Mini fjernes Nedsat (1. april 2013) Alle hæves til A Ingen Teknisk serviceledere/- chefer: Årligt grundlønstillæ g hæves med 500 kr. (fuldt Ejendomsservi ceteknikere: Grundlønstillæ g hæves med 500 kr. (fuldt Teknisk servicemedar bejdere og parkeringsvag ter: Grundlønstillæ g hæves med 500 kr. (fuldt (1. april 2013) (1. april 2013) Elever For elever over 21 år hæves lønnen fra løntrin 4 til 5. (fuldt. Voksenelevløn hæves med et grundlønstillæg på 1800 kr. Underretning om ophør Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseresøvrige ansættelsesvilkår harmoniseres OK for Miljøkontrollører i Københavns Kommune indskrives i denne OK Protokollat om fleksjob Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Teknisk område - side 14

15 Trafikkontrolløre r og driftsassistenter Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) trafikkontrollører og driftsassistenter (41.91) m.fl. 0,30% Fra 1 år til 10 Frit valg fra 13 % Ingen Protokollat om fleksjob Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Maritimt personale 0,19% Fra 1 år til 10 maritimt personale (42.01) m.fl. Bestemmelse der tager højde for tidligere beskæftigelse og indbetaling til sordni ng Frit valg fra 12,5 % Ingen Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Teknisk område - side 15

16 Flyvepladsledere mv. 0,30% Fra 1 år til 10 flyvepladsledere, AFIS-operatører og sikkerhedsmedar bejdere m.fl. ved kommunale lufthavne og flyvepladser (42.11) Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Ingen Pensionerede tjenestemænd omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Bandpersonale deltid mv. Ingen Menigt deltidsbeskæftige t, honorarlønnet brandpersonale ved kommunale beredskaber (43.01) brandpersonale, holdledere og holdledere med ansvar for varetagelse af den tekniske ledelse på skadesstedet: Årligt honorar forhøjes med 109 kr. Ingen Teknisk område - side 16

17 Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 pædagogisk område Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag Dagområdet pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordnin ger, klubber mv. (60.01) m. fl. 0,21 % Nedsættelse af for ikkepædagogudd.i Prot. 1 fra 1 år til 6 Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) Fra F til A Ingen Studerende Lønsatserne for pædagogstuderende i lønnet praktik hæves med 0,25 % Det Bruunske Pakhus udskrives Ophævelse af Protokollat III (pæd. ved dagcentre). Ansættes fremover iht. OK for pæd. i særlige stillinger Protokollat om fleksjob Drøftelser i perioden af arbejdstiden for skolepædagoger Drøftelser i perioden af grænsedragning for ikke-uddannede klubmedarbejdere Drøftelse i perioden af vilkår for pædagogstuderende Pensionerede tjenestemænd og reglementsansatte omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen - Pædagogisk område - side 17

18 Døgnområdet socialpædagoger og pædagogisk uddannet personale ved døgninstitutioner mv. (64.01) m. fl. Mellemledere mv.: 0,3 % Karens afskaffes for pædagogudda nnede ansatte Nedsat (1. april 2013) Fra F til A For tjenestemand sansat og reglementsan sat basispersonal e etableres fritvalgsordnin g på 0,3 % Socialpæd., faglærere og hjemmevejled ere: Grundlønstillæ gget hæves med 475 kr. (fuldt Familieplejeko nsulenter: Løntrin 34 til 35 (uden fuldt Husholdningsl edere: Grundlønstillæ gget hæves med 500 kr.(fuldt (1. april 2013) (1. april 2013) De ikkelønafhængige Lønsatserne for Studerende: forhøjes pædagogstuderende i med 0,25 % lønnet praktik hæves med 0,25 % Protokollat om fleksjob Fristen for ved opsigelse i prøveperioden nedsættes fra 3 til 2 uger Familieplejekonsulenter, som ansættes i forvaltningen, ved institutioner eller andetsteds i den kommunale organisation, indplaceres som familieplejekonsulent Drøftelse i perioden af vilkår for pædagogstuderende Pensionerede tjenestemænd og reglementsansatte omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Socialpædagoger ansat som socialpæd. efter OK for ledende værkstedspersonale overflyttes til OK for socialpædagoger Pædagogisk område - side 18

19 Værkstedsperso nale ledende værkstedsperson ale mv. ved klientværksteder (41.01) m. fl. 0,3 %, dog værkstedsassis tenter uden relevant faglig uddannelse: 0,5 % Fra 1 år til 10 Fra 23 år til 21 år for institutionsled ere, stedfortræder e/souschefer og værkstedslede re Nedsat (1. april 2013) Fra F til A Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg, dog for værkstedsass. uden relevant faglig uddannelse indgår 0,3 % af sforhøj elsen i frit valg Værkstedsassi stenter med relevant faglig uddannelse: løntrin kr. til kr., løntrin kr. til løntrin kr., løntrin kr. til løntrin kr. (fuldt (1. april 2013) (1. april 2013) Pæd. uddannet personale ansat som socialpædagog i basisstillinger ansat efter denne OK overflyttes pr til OK for socialpædagoger Protokollat om fleksjob Pensionerede tjenestemænd og reglementsansatte omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Pædagogisk område - side 19

20 Dagplejeordning er og central pladsanvisning pædagogisk personale i dagplejeordninge r og central pladsanvisning, bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune (65.01) Nedsat (1. april 2013) 0,28 % Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg (1. april 2013) (1. april 2013) Pædagogiske konsulenter løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter (65.11) 0,3 % Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg Pædagogisk område - side 20

21 Pædagogmedhj ælpere og assistenter samt hjemmedagpleje re Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) pædagogmedhjæ lpere og pædagogiske assistenter (61.01) hjemmedagplejer e (66.11) Fra 1 år til 10 Pæd. medhjælpere og pæd. assistenter: Grundlønstillæ g hæves med 392 kr. (fuldt Hjemmedagpl ejere: Grundlønstillæ g på kr. (fuldt Elever Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseres Elevløn (ikke GVU): Hæves med 722 kr. årligt Løn til GVU-elever: Nye satser i 31/ niveau Voksenelevløn uændret Underretning om ophør OK for hjemmedagplejere ophævet og indført som selvstændigt protokollat i OK for pædagogmedhjælpere mv. Pædagogisk område - side 21

22 Dagplejere dagplejere (66.01) 0,27 % Fra 1 år til 10 Nedsat (1. april 2013) Det forhøjede sbidra g indgår i frit valg (1. april 2013) (1. april 2013) Elever: Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseres Elevløn (ikke GVU): Hæves med 722 kr. årligt Dækningsområde udvides med Service Aftale Virksomheder Løn til GVU-elever: Nye satser i 31/ niveau Voksenelevløn uændret Underretning om ophør Lederstillinger pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne (69.01) m.v. 0,29 % Tjenestemand sansatte og reglementsan satte ledere: 0,3 % Ingen Protokollat om fleksjob Dækningsområde udvides med Service Aftale Virksomheder Pensionerede tjenestemænd og reglementsansatte omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Pædagogisk område - side 22

23 Særlige stillinger Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger (69.31) 0,28 % Ingen Ingen Protokollat om fleksjob Protokollat III i ophæves, og gruppen overføres til denne OK. Overgangsbestemmelser Pensionerede tjenestemænd og reglementsansatte omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelse Omsorgs- og pædagogmedhj ælpere Pædagogiske omsorgs- og assistenter: pædagogmedhjæ 0,19 % lpere samt pædagogiske assistenter (64.41) Fra 1 år til 10 Ingen Omsorgs- og pædagogmed hjælpere: Grundlønstillæ gget hæves med 750 kr. (fuldt De ikkelønafhængige forhøjes med 0,25 % Elever: Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseres Elevløn (ikke GVU): Hæves med 722 kr. årligt Løn til GVU-elever: Nye satset i 31/ niveau Protokollat om fleksjob Drøftelse af grænsefladerne mellem omsorgs- og pædagogmedhjælperoverenskomste n og social- og sundhedspersonale fsva. ikkeuddannet personale Voksenelevløn uændret Underretning om ophør Pædagogisk område - side 23

24 Forebyggende og dagbehandlende Nedsat (1. april 2013) (1. april 2013) (1. april 2013) pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område (69.21) 0,22 % Fra F til A Ingen Ingen Protokollat om fleksjob Pensionerede tjenestemænd og reglementsansatte omfattes af overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Pædagogisk område - side 24

25 Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 ældre og sundhed Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag SOSU social- Fra 1 år til 10 og sundhedspersonale (73.01) m. fl. (1. april 2013) Nedsat Lønforhøjelse 0,20% Pension af til månedslønnede sberettiget personale forhøjes med 2 % (1. april 2013) (1. april 2013) Elever Elevlønningerne hæves med 722 kr. årligt Løn til GVU elever: Nye satser i 31/ niveau Voksenelevløn uændret Øvrige ansættelsesvilkår harmoniseres Underretning om ophør Uddannelsesprotokollat 4 forlænges til den 30. september 2015, hvor det bortfalder Protokollat om fleksjob Ældre og sundhed - side 25

26 Sundhedskartellet sygeog sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter og professionsbachelorer i ernæring og sundhed (70.01) ledere i kommunernes ældre-, sundhed- og handicapområder, kostproduktion mv. (71.01) tandplejere (53.41) Basisgruppen: 0,23 % Professionsbac helorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister og kostfagligt eneansvarlige: 0,39 % Månedslønned e ernæringsassis tenter og - hjælpere: 0,01 % Ledergruppen: 0,25 % (1. april 2013) Al skaren s bortfalder Fra C til E Fra F til A Nedsat Lønforhøjelse (1. april 2013) (1. april 2013) Modernisering af sretten for ledere Dækningsområdet udvides med farmakonomer og jordmødre (basisoverenskom-sten) En række kandidatuddannelser optages (cand. cur, cand. scient. fys, cand. scient. fan, cand scient. tech i integrerede fødevarestudier og cand. scient i klinisk ernæring) Psykomotoriske terapeuter overenskomstdækkes efter lederoverenskomsten Ældre og sundhed - side 26

27 Hus/ren rengøringsassistenter (41.21) husassistenter (75.01) Overenskomst om løn og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. (41.41) erhvervsuddannede serviceassistenter og - elever (41.71) 0,25% Fra 1 år til 10 (1. april 2013) Nedsat Lønforhøjelse Ingen Pension af til månedslønnede sberettiget personale forhøjes med 2 % på døgn. jf. FOA Fælles forlig (1. april 2013) (1. april 2013) Ikke lønafhængige på dag. forhøjes med 0,25 % Elever Elevløn hæves med 722 kr. årligt Ungarbejdere Procentsatsen for ungarbejdere i OK for rengøringsassistenter, ikke-faglærte og husassistenter hæves med 0,4 % Voksenelevløn uændret Underretning om ophør Frederiksberg Kommune udskrives af Protokollat 2 (41.41) Protokollat 6 (41.41) og Protokollat 2 (41.21) bortfalder I Protokollat 3 (41.41) præciseres det, at bestemmelsen om betaling for skæve helligdage alene gælder for medarbejdere ansat i kommunen før 1. april 2013, og at bestemmelsen alene opretholdes for medarbejdere så længe pågældende er ansat i samme stilling Skoleberegningsmodellen indskrives i OK for husassistenter. Nyt stk. om helårsansættelser indsættes i alle OK er Dækningsområdet udvides med rengøringsteknikere Ældre og sundhed - side 27

28 Ledere og mellemledere ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg (72.01) 0,65% (1. april 2013) Nedsat Lønforhøjelse (1. april 2013) (1. april 2013) Den del af sbidra get som overstiger 14,15 % (0,5 %) indgår i ny fritvalgsordnin g Ingen Ingen Bestemmelse om ægtefælleansættelse udgår Pensionerede tjenestemænd omfattes overenskomsten bortset fra sbestemmelsen Kantineledere og rengøringschefer kantineledere og rengøringsledere/chefe r (41.51) 0,15% Fra 1 år til 6 0,1 % af det forhøjede sbidra g indgår i fritvalgsordnin gen Ingen Frit valg eksisterer for den af sbidra get, der overstiger 13 % (0,5 %) Ældre og sundhed - side 28

29 Handicapledsagere Overenskomst om løn og ansættelsesvilkår for handicapledsagere (78.01) 0,40% Fra 1 år til 10 (1. april 2013) Nedsat Lønforhøjelse Ingen Grundløn hæves fra trin kr. til trin 15. (fuldt gennemslag ) Kval.løn efter 2 år hæves fra trin kr. til trin 17 Kval. Løn efter 5 år hæves fra trin kr. til trin 20 (1. april 2013) (1. april 2013) Ingen Ældre og sundhed - side 29

30 Tilsynsassistenter tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem (77.01) Fra 1 år til 6 (1. april 2013) Nedsat Lønforhøjelse 0,20% Pension af til månedslønnede sberettiget personale forhøjes med 2 % (1. april 2013) (1. april 2013) Ingen OK for gymnastikpædagoger og portører ansat i Københavns Kommune nedlægges og overføres til denne OK som selvstændigt protokollat Ældre og sundhed - side 30

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO)

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) KL Organisationer i KTO - Område, definition og formål 1 - ftalens område Stk. 1 - ftalen gælder for kommunalt ansatte, som er af en

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer... s. 1 Tabel 1... s. 51 fordelt på organisationer

Læs mere

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2000 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2002 Kontorchef? Det fælleskommunale

Læs mere

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer:

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer: 1 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE Den 21. marts 2002 kl. 16.15 I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. DKK Overenskomster indgået

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 1998 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns kommune 1. udgave, 1. oplag 2001 Kontorchef Det fælleskommunale

Læs mere

KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører

KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører Side 1 Overenskomst for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingsteknikere,

Læs mere

40.41 O.08 28/2010 Side 1

40.41 O.08 28/2010 Side 1 Side 1 Overenskomst for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingsteknikere,

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst. 40.41 O.15 37/2015 Side 1

Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst. 40.41 O.15 37/2015 Side 1 Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst KL 40.41 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts -, Kultur- og Fritidssektoren

Læs mere

Overenskomst for administration og IT mv.

Overenskomst for administration og IT mv. Overenskomst for administration og IT mv. KL HK/KOMMUNAL 30.11 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

1. SAMMENSKRIVNING AF OVERENSKOMSTER MV.

1. SAMMENSKRIVNING AF OVERENSKOMSTER MV. KL HK/KOMMUNAL SAG-2014-04308 Tid: Den 1. marts 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for HK/KOMMUNAL's forhandlingsområde eksklusiv lokalbaneområdet. Repræsentanter

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

70.01 O.11 28/2012 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl.

70.01 O.11 28/2012 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl.

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Cirkulære om overenskomst for Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde 2013 Cirkulære af 20. november 2013 Modst.nr. 051-13 PKAT nr. 44, 85, 0553 J.nr. 2013-1513-064 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund for teknisk service 1. april 2013-31. marts 2015 for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk 60.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET DANSK KIROPRAKTOR FORENING DANSK MEJERIINGENIØR FORENING DANSK PSYKOLOG FORENING DEN DANSKE DYRLÆGEFORENING DEN DANSKE PRÆSTEFORENING

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

33.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01

Læs mere