Topdanmarks 2012 resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmarks 2012 resultat"

Transkript

1 Topdanmarks 2012 resultat 1

2 Highlights 2012 Resultat efter skat steg med 78 % til mio. kr. Resultatet pr. aktie steg 91 % til 142,1 kr. Det realiserede resultat på mio. kr. var bedre end forudsat ( mio. kr.) CR på 88,0 (2011: 90,3) CR ekskl. afløbsgevinster på 90,3 (2011: 92,0) Investeringsafkast mio. kr. (2011: 652 mio. kr.) Udvikling i præmieindtægten: Skade 1,1 %, Liv -4,3 % Q Resultat efter skat steg med 29 % til 453 mio. kr. CR på 88,2 (Q4 2011: 89,6) CR ekskl. afløbsgevinster på 91,7 (Q4 2011: 91,5) Udvikling i præmieindtægten: Skade 0,3 %, Liv -21,7 % Modelmæssig resultatprognose for 2013 Præmiefremgangen i Skade uændret 1-2 % CR er justeret fra omkring 91 til ekskl. afløbsresultat primært pga. reformen af førtidspension Den modelmæssige resultatprognose ligger på mio. kr. efter skat Tilbagekøbsprogram for 2013 Tilbagekøbsprogrammet for 2013 ligger på mio. kr. Heraf er 500 mio. kr. overført fra tilbagekøbsprogrammet for 2012 Udlodningsprocent på 12,4 % 2

3 Realiseret resultat vs modelmæssig resultatprognose Sammenligning mellem realiseret resultat og modelmæssig resultatprognose Realiseret Prognose for 2012 Realiseret resultat for i delårsrapporten for resultat for Mio. kr kvartal Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Årets resultat

4 Resultatudvikling før skat Q Q Mio. kr. Mio. kr Teknisk resultat Investeringsafkast (skade) 2011 Teknisk resultat Investeringsafkast (skade) Liv Liv Moder selskabet mv. Moderselskab 2012 Q Q Teknisk Investeresultat ringsafkast Investeringsafkast (skade) (skade) Liv Moder- Q selskabet mv. Moderselskabet 4

5 Udvikling i skadeforløbet % 74,6 2,7 1,6 0,4 0,7 72,2 0,6 0, Vejrligsrelaterede skader Afløb Brand Diskontering Reformer Andet

6 Udvikling i skadeforløbet Q Q % 73,7 0,9 1,1 0,6 72,2 1,6 2,9 1,6 68 Q Vejrligsrelaterede skader Afløb Reformer Diskontering Brand Andet Q

7 Udvikling i skadeforløb og risikopræmie på hus- og indboforsikring Husforsikring Risikopræmie (gennemsnitsskade x skadefrekvens) Skadeforløb Indboforsikring

8 Udvikling i skadeforløb og risikopræmie på personbiler Risikopræmie (gennemsnitsskade x skadefrekvens) Skadeforløb

9 Topdanmark - Eksempler på udvikling i erstatningsudgifter 250 Brandskader, brutto (mio. kr.) 250 Tyveriskader (mio. kr.) kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Motorskader (mio. kr.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 9

10 Sammenligning combined ratio inkl. og ekskl. afløb (dansk forsikring) 105,2 103,8 104,2 93,6 91,1 95,7 92,0 93,3 90,3 90,3 88,0 93,0 88,6 98,1 98,8 91,2 90,4 85,4 101,6 101,5 101,8 102,4 100,4 91,1 99,7 98,0 101,1 98,2 95,5 92,3 88,1 83,3 1) H ) Skandinavisk forretning 10

11 Underliggende CR i 2012 % 1,4 91,7 90,3 80 CR for 2012 (ekskl. afløb) Vejrligsrelaterede skader under normalniveau Underliggende CR i

12 Reform på førtidspensions-og fleksjobområdet Målet er færre på førtidspension flere i arbejde < 40 år tilkendes ikke længere førtidspension > 40 år obligatorisk ressourceforløb inden evt. pension Tilskud til fleksjob ændret markant Afsat merudgift i 2012 på 35 mio. kr. Effekt: Løbende ydelse/tabt arbejdsfortjeneste Privat-, Erhverv- og Motor ansvar Forventer, at udbetale tabt arbejdsfortjeneste*) længere, og at flere sager genoptages. *) TA ydes uden maksloft, indtil erhvervsevnetab kan fastsættes midlertidigt/endeligt. Arbejdsskade Forventer, at flere visiteres til fleksjob og dermed vil modtage løbende ydelse*). *) Udbetaling af løbende ydelse, når skadelidte er visiteret til fleksjob, men endnu ikke er ansat i et. Erhvervsevnetab/ kapitalbeløb Ift. EAL må der ikke tages højde for off. ydelser. Derfor får reformen ikke her negativ betydning. Offentligt tilskud til fleksjob ændres. Dette betyder øget kompensation fra forsikrings-selskaber til medium/højtlønnede. 12

13 Forudsat CR på for 2013 ekskl. afløbsresultat % ~91 ~0, Forudsat CR for 2013 i Q1-Q3- rapporten ekskl. afløb Førtidspensions- og fleksjobreformen Forudsat CR for 2013 ekskl. afløb Forudsætninger for CR i 2013 Et vejrmæssigt normalår med vejrligsrelaterede skader på 170 mio. kr. Et renteniveau svarende til rentekurven 22. februar 2013 En omkostningsprocent på 16 13

14 Præmievækst på 1,1 % i 2012 mod forudsat 1-2 % Privat + Voksende nettokundetilgang i løbet af 2012 får først præmiemæssig effekt i 2013 Erhverv & Industri + Mindre og mellemstore virksomheder + Landbrug - Faldende gennemsnitspræmie på bilforsikring -SUL - Arbejdsskade - Store virksomheder - Lønsomhedsforbedrende tiltag - Udbetaling af præmiebonus i et captive 14

15 Forudsætter præmievækst på 1-2 % i 2013 Effekt af automatisk prisindeksering 1,3 % + Privatsegmentet + Mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder + Landbrugsbedrifter - Større virksomheder - Økonomiforbedringstiltag Samlet forventet præmievækst 1-2 % 15

16 Forbedrede kundemålinger % % ,1 8 7, , , ÅTD pr. 19. februar Utilfredse kunder Ambassadører Kilde: ASMA telefonmålinger pr. 19. februar

17 Betydning af en rentestigning Effekt af rentestigning 3 mdr. og 10-årig forwardrente i DKK Erstatningsreserverne er matchet på aktivsiden Renteændringer påvirker ikke den samlede værdi af erstatningshensættelser og matchende investeringsaktiver Stiger rentekurven med 1 pp, falder CR med ca. 1,0 pp svarende til ca. 90 mio. kr. før skat % 3,0 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 1,5 Præmiereserven er investeret i korte rentebærende fordringer Stiger den korte rente med 1 pp, stiger resultatet før skat med ca. 40 mio. kr. 1,0 0,6 0,8 1,2 0,0 2/2012 2/2013 2/2014 2/ mdr. forwardrente 10-årig forwardrente 17

18 26 år 27 år 28 år 29 år 30 år Udviklingen i den justerede rentekurve 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, måneder 6 måneder 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år

19 Investeringsafkast - for Topdanmark koncernen ekskl. livsforsikring Beholdning 31. dec mia. kr. Afkast Q Afkast Q Afkast 2011 Afkast 2012 mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % Danske aktier 0,3 0,4 8 1, , , ,9 Udenlandske aktier 0,8 0,7 31 3,7 28 3, , ,1 Stats- og realkreditobligationer 12,7 11,4 48 0, , , ,4 Kreditobligationer 0,5 0,6-7 -0,8 28 5,2 6 1, ,2 CDO's 0,7 0,8 58 8, , , ,6 Ejendomme 1,4 1,4 33 2,5-7 -0, ,7 33 2,4 Aktiver vedr. SUL 1,8 2,1 58 3,3 56 2, , ,1 Pengemarked m.m. 2,9 2,3-1 -0, ,3 26 0,9 7 0,2 Ansvarlig lånekapital -1,2-1, , , , ,4 Rentebærende gæld -2,7-0,4-8 -0,2-2 -0, , ,6 17,2 18, , , , ,9 Kapitalforvaltning Investeringsafkast i alt Overført forrentning forsikringshensættelser: Diskontering Forsikringsteknisk rente Eksponering i udenlandske aktier og kreditobligationer er tilpasset ved hjælp af afledte finansielle instrumenter. Ved beregning af afkastprocenter sættes afkastet af finansielle instrumenter i forhold til størrelsen af eksponeringen i det underliggende aktiv. Kursregulering af erstatningshensættelser indgår under stats- og realkreditobligationer, hhv. aktiver vedr. SUL (syge- og ulykkesforsikring). Fra 2012 opgøres afkast vedr. SUL før pensionsafkastskat, hvor det i 2011 blev opgjort efter pensionsafkastskat. Sammenligningstal for 2011 er tilpasset. 19

20 Resultat Livsforsikring Mio. kr. Liv I Liv V Koncern Liv I Liv V Koncern Investeringsafkast Risikotillæg Overført skyggekonto Andet Resultat af livsforsikring Skyggekonto ultimo

21 Udsigter for livsforsikring 2013 I prognosen er indregnet en tilbagegang i løbende præmier på omkring 5 % primært som følge af skattereformen Indtægtsførelse af årets risikotillæg på mio. kr. samt skyggekonto på omkring 140 mio. kr. Resultatet er meget følsomt over for udsving i investeringsafkastet Risikotillæg og skyggekonto opgøres endeligt i forbindelse med årsrapporten for

22 Forudsætninger for indtægtsførsel af skyggekontoen i 2013 Den forudsatte skyggekonto ultimo 2013 udgør omkring 105 mio. kr. Heraf stammer 70 mio. kr. fra risikoforrentning i rentegrupperne Hvis investeringsafkastet i 2013 overstiger 4,1 % indtægtsføres hele skyggekontoen vedrørende rentegruppe 1 (150 mio. kr.) Hvis investeringsafkastet i 2013 overstiger 6,3 % indtægtsføres hele skyggekontoen vedrørende rentegruppe 2 (53 mio. kr.) 22

23 Udsigter for livsforsikring 2014 Forslag om at skyggekontobegrebet afvikles pr. 1. januar 2014 Hvordan dette vil ske, ligger ikke klart En mulighed er, at den del af skyggekontoen, som med rimelighed kunne forventes indtægtsført efter de gældende regler vil indgå som en primopostering på egenkapitalen i 2014 I et sådant scenario skønnes det at der ville skulle nedskrives mio. kr. af skyggekontoen ultimo 2013 som herefter vil udgøre mio. kr. De nye regler vil ikke påvirke Topdanmarks afkastkrav vedr. livsforsikringer 23

24 Modelmæssig resultatprognose for 2013 Resultatprognose 2013 Mio. kr Prognose for februar 2013 Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Svarer til et resultat pr. aktie på 95 kr. 24

25 Solvens Forud for Q3 rapporten tilkendegav Finanstilsynet til branchen, at den metode, som blandt andre Topdanmark benyttede til beregning af solvenskrav i livsforsikring, ikke måtte anvendes før, Solvens II er trådt i kraft Topdanmark valgte af udskyde 500 mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet for 2012 til 2013 indtil en alternativ model for beregning af individuel solvens i livsforsikring var udarbejdet Denne nye model er nu på plads, hvorfor 500 mio. kr. fra tilbagekøbsprogrammet for 2012 er overført til 2013 Finanstilsynet har meddelt, at reglerne for individuelt solvensbehov vil blive ændret i løbet af 2013, så de svarer til de forventede krav i Solvens II En solvenskapital på 4,7 mia. kr. for hele Topdanmark koncernen anses fortsat som tilstrækkeligt 25

26 Individuelt solvensbehov i enkeltselskaber ultimo 2012 (Mio. kr.) Topdanmark Forsikring Danske Forsikring Liv I 940 Liv V 417 Liv II 441 Liv III 99 Link 94 Nykredit Liv Der skal ikke opgøres individuelt solvensbehov på gruppebasis før solvens II træder i kraft (2016?) Til den tid vil den opgjorte risiko blive reduceret med diversifikationseffekten, solvenskravene til livselskaberne forventes at falde, og der vil kunne indregnes yderligere kapitalelementer 26

27 Tilbagekøbspotentiale 2013 Mio. kr Egenkapital ultimo Hybridkapital 406 Immaterielle aktiver Forventet overskud efter skat 2013 (middelværdi) Ændring immaterielle aktiver 0 Bevægelser på egenkapitalen (især udstedelse og udnyttelse af optioner) Forventet kapitaldækning ultimo Skønnet nødvendig S2-solvenskapital Ansvarlig lånekapital Forsikring -250 Nødvendig solvenskapital Holding Overskudskapital/tilbagekøbspotentiale i Eventuelt behov for S2-solvenskapital ud over mio. kr. vil blive dækket gennem udstedelse af yderligere supplerende kapital. I den forbindelse har Topdanmark Forsikring udstedt 100 mio. kr. ansvarlig lånekapital med step-up i 2015 og udløb i 2018 og 400 mio. kr. ansvarlig lånekapital med step-up i 2016 og udløb i Disse udstedelser anses for beredskab i forbindelse med overgangen til S2 og vil derfor ikke blive indregnet i tilbagekøbspotentialet før det faktiske S2-solvenskrav er kendt. 27

28 Tilbagekøb på 2,0 mia. kr. i 2013 Det realiserede tilbagekøb for 2012 udgjorde mio. kr. Buy-back yield på 9,4 % Svarende til det forudsatte niveau i Q1-Q3-rapporten Tilbagekøbsprogrammet for 2013 udgør 2,0 mia. kr. Heraf er 500 mio. kr. overført fra 2012 Der er pt. tilbagekøbt aktier for 294 mio. kr. Der resterer således mio. kr. af tilbagekøbet for 2013 Såfremt der tilbagekøbes for mindre end 2,0 mia. kr. i 2013, vil det resterende beløb blive overført til 2014 Tilbagekøbet på 2,0 mia. kr. svarer til en buy-back yield på 12,4 % Fra 2000 til 2012 har det gennemsnitlige buy-back yield ligget på 9,3 % Topdanmark har siden 1998 annulleret 66,6 % af de udestående aktier Gennemsnitskurs:

29 Gennemsnitlig udlodningsprocent på 9,3 % Udlodningsprocent ,4 10 9, Gennemsnit E 29

30 Udvikling i Topdanmarks aktiekapital og kurs Aktiekapital (stk. aktier) Udvikling i Topdanmarks aktiekapital og kurs ultimo hver periode Aktiekapital (stk. aktier) Ultimokurs Kurs

31 Disclaimer Denne præsentation indeholder udtalelser om fremtidige forhold. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici af såvel generel som specifik karakter. Mange faktorer kan forårsage, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger og forudsætninger, som indeholdes i præsentationen. Sådanne faktorer kan f.eks. være konjunkturudviklinger, udviklingen i de finansielle markeder, den økonomiske indvirkning af ikke-forudsete begivenheder som f.eks. terrorhandlinger eller ekstraordinære vejrmæssige forhold, ændring i danske og EU-mæssige regler, konkurrencefaktorer i forsikringsbranchen og udviklingen i genforsikringsmarkedet. Se endvidere afsnittet om risikoforhold på Investor Risikostyring. Ovenstående angivelse af risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der måtte basere beslutninger vedrørende Topdanmark på udsagn om fremtiden, bør foretage egne omhyggelige overvejelser om disse forhold samt usikkerhedsmomenter i øvrigt. Topdanmarks udsagn om fremtiden er i øvrigt alene baseret på informationer, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af årsrapporten

32 Bilag 32

33 Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Effektiv kapitalstyring Begrænset toplinjevækst Profitabel vækst i nævnte rækkefølge Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Højt nettoresultat Stort aktietilbagekøbsprogram Ingen vedtægtsmæssig beskyttelse mod en overtagelse 33

34 Finanskalender Ordinær generalforsamling Delårsrapport 1. kvartal Halvårsrapport Delårsrapport kvartal Årsrapport Tilbagekøb af aktier er muligt 13. mar apr maj jul aug okt nov feb Tilbagekøb af aktier er ikke muligt 12. feb mar apr maj jul aug okt nov feb mar

35 Sammenligning - combined ratio ekskl. afløb (koncernniveau) 124,0 117,2 110,4 93,6 95,7 92,0 90,3 96,0 103,0 98,1 93,2 103,8 104,2 101,6 101,5 99,7 101,1 95,5 88,1 97,1 94,0 87,3 94,5 95,6 95,2 92,3 104,4 102,3 99,8 89,9 100,9 98,1 95,7 89,6 98,3 99,3 96,0 88,8 97, H

36 Sammenligning - combined ratio inkl. afløb (dansk forsikring) 118,5 114,5 98,8 101,8 102,4 100,4 98,0 98,2 102,0 97,9 101,4 99,4 102,9 101,3 100,7 103,0 100,6 100,2 93,3 91,1 90,4 91,1 92,3 93,7 93,4 93,3 92,2 91,8 95,9 94,6 92,1 90,3 88,0 88,6 85,4 83,3 86,5 83,4 81,0 1) 2) H ) Skandinavisk forretning. 2) Norden ekskl. Norge primært Danmark. Ikke diskonteret bortset fra arbejdsskade. 36

37 Sammenligning - omkostningsprocent på koncernniveau 25 20,4 19,9 21,5 20, ,7 15,8 15,4 14,9 17,2 17,016,8 16,4 18,5 17,6 15,9 16,2 16,5 16,4 15,5 17,6 17,2 17,3 17, H

38 Nøgletal segmentopdelt Privat Erhverv og Industri Koncern Præmievækst 0,2 2,0 1,1 Bruttoerstatningsprocent 79,1 72,7 77,1 67,0 78,2 70,0 Nettogenforsikringsprocent -4,7 0,5-2,2 4,2-3,6 2,2 Skadeforløb 74,4 73,2 74,9 71,2 74,6 72,2 Bruttoomkostningsprocent 15,8 16,2 15,6 15,3 15,7 15,8 Combined ratio 90,2 89,4 90,5 86,5 90,3 88,0 CR korrigeret for afløb 90,7 90,1 93,7 90,8 92,0 90,3 38

39 Præmieudvikling % 2 1,4 1, ,3-2 3, E 39

40 Udvikling i omkostningsprocent ,9 15,4 15,7 15,8 ~ E 40

41 CR ekskl. afløb 96 95, ,6 92,0 90, E 41

42 Den nye diskonteringskurve Har medført en kursgevinst på 76 mio. kr. i Q % 4,0 Ny diskonteringsrente (nulkuponrente) 3,5 3,0 2,5 Tidligere diskonteringsrente (nulkuponrente) 2,0 1,5 1,0 0,5 0, År 42

43 Værdiskabelse Distributionskraft Kundetilfredshed Prissætning Effektivitet 43

44 Normalindtjening (Mio. kr.) Skade CR = 91 8,9 mia. x 9 pp 800 Afløb (CR-effekt 1,7 pp) 8,9 mia. x 1,7 pp 150 Forsikringsteknisk rente ekskl. diskontering 4 mia. x 1 % 40 Liv 225 Moderselskab m.m. 30 Risikopræmie aktiver 5 mia. x 2 % 100 Aktier 0,8 mia. x 7 % 55 Resultat før skat Skat -350 Resultat efter skat

45 Sådan kan der tjenes penge på skadeforsikring Forudsætninger: Egenkapital 50 % af præmieindtægterne Combined ratio 91,0 (skader + omkostninger / præmieindtægt) Renteindtægt på præmiehensættelser svarende til 1 % af præmieindtægten Afkast af egenkapitalen 5 % Afkast af driften: Indtægter 100 Renteindtægter Udgifter ~ ROE = 20 % Afkast af egenkapitalen: 5 % ROE (egenkapitalforrentning) før skat 25 % 45

46 Udvikling i stor- og vejrligsrelaterede skader Storskader mio. kr. Q1 Q2 Q3 Q4 Regnskabsår Bemærkning: Storskader er defineret som bruttoskader over 5 mio. kr. omfatter property-skader på Erhverv og Industri. Vejrligsrelaterede skader mio. kr. Q1 Q2 Q3 Q4 Regnskabsår ) ) Bemærkning: Omfatter bruttoskader over 4,5 mio. kr. pr. begivenhed. 1) 2) Ekskl. snetryksskader, motor mv. Inkl. afløbsgevinster/-tab. 46

47 Dekomponering af afløbsresultat Afløbsresultat f.e.r. Mio. kr Syge- og ulykke Arbejdsskade Motoransvar/-kasko Andet 55-7 Afløbsresultat f.e.r., i alt

48 Præmieopdeling Præmier opdelt på segmenter 2012 Præmier opdelt på produkter ,8 % 46 % 54 % 8,6 % 32,0 % 16,6 % 10,4 % 25,6 % Privat Erhverv og Industri Privat Motor Landbrug Erhverv og Industri Arbejdsskade Syge, ulykke og arbejdsløshed 48

49 Normalafkast i livsforsikring Forudsætninger: Egenkapital i Topdanmark Liv Holding: mio. kr. (1.873 mio. kr. ekskl. NYL og Link) Egenkapitalens investeringsafkast: 4,0 % CR syge- og ulykkesforretningen 97,5 % Indtjening kapitalforvaltning 0,2 % 49

50 Normalafkast i livsforsikring (Mio. kr.) Normal Afkast af livsforsikring: afkast Investeringsafkast af egenkapital, 4,0 % 75 Risikoforrentning 155 Salgsomkostningsresultat i Liv I og Liv V -15 Resultat af forsikringer uden for kontribution 8 Resultat i Topdanmark Link -5 Resultat i Nykredit Liv 3 Kapitalforvaltning Liv ~13 % ROE Øvrigt livrelateret resultat: Livrelateret skadeforsikring (tab af erhvervsevne, sundhedsforsikring og kritisk sygdomsforsikring mv.) 13 Øvrige synergier bl.a. på distributionssiden ~16 % ROE 50

51 Effekt af skattereform for Liv i 2013 Skattereformen påvirker liv- og pensionsbranchen pr. 1. januar 2013: Fradragsretten for indbetalinger til kapitalpension bortfalder Mulighed for i 2013 og 2014 at forudbetale den afgift af kapitalpensionsopsparinger, som ellers ville skulle betales i forbindelse med udbetaling af kapitalpension Afgiften vil udgøre 37,3 % mod normalt 40 % Topdanmark administrerer kapitalpensioner for 9 mia. kr. Forventer at størstedelen af de nuværende indbetalinger til kapitalpension overgår til livrenteprodukter Forudsat at 85 % af kapitalpensionerne ønsker at forudbetale afgift ventes et fald i risikotillægget på mio. kr. p.a. Begrænset effekt i 2013 og 2014 da hovedparten af afgiftsberigtigelsen ventes ekspederet ultimo

52 Topdanmark har tilstrækkeligt kapitalberedskab Solvensdækning ultimo 2012 Mio. kr. Nødvendig kapital med intern model Evt. yderligere nødvendig kapital med standardmodellen I alt Kapitaldækning ultimo Tier 2-kapital 250 Tier 2-kapital til beredskab 500 I alt

53 CDO s afkast og beholdninger Koncern ekskl. Liv Mio. kr. Q4 11 Q Afkast AAA og AA Lavere end AA Afkast i alt Renter Kursreguleringer Afkast i alt Bogført værdi 31. december AAA og AA Lavere end AA Bogført værdi i alt

54 Distributionskanaler Skade 2012 Liv % 4 % 22 % 36 % 37 % 38 % 5 % 28 % 9 % 16 % Assurandører Danske Bank Telefonsalg mv. Danica Pension Mæglere Bilforhandlere og Home Assurandører Mæglere Andre (banker mv.) Hovedkontor og Livsalgskorps 54

55 Markedsandele Skadeforsikring ,0 % 20,2 % TrygVesta Topdanmark 3,0 % Codan Alm. Brand 3,5 % Gjensidige 4,3 % 5,8 % 17,5 % If Lærerstanden Alka Forsikring 5,5 % 9,7 % 12,5 % GF-Forsikring Øvrige Livsforsikring ,5 % 4,8 % 20,8 % 10,6 % 6,6 % 3,3 % 17,4 % 4,5 % 4,2 % 8,0 % 14,3 % PFA Danica Nordea Sampension SEB Pension Pen-Sam Topdanmark Industriens Pension PensionDanmark AP Pension Øvrige 55

56 Skattefordel ved tilbagekøb vs. udbytte Indekseret værdi efter skat År Tilbagekøb Udbytte Forudsætninger: Afkast 9 % p.a., udlodning af hele overskuddet, investors skattesats 42 %, ingen transaktionsomkostninger. Værdien af udbytter efter skat geninvesteres. 56

57 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal for og konsensus for Hovedtal: Konsensus * 2014* Bruttopræmie, skade Skadeforsikring: Teknisk resultat Investeringsafkast m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskabet mv Resultat før skat Skat Periodens resultat Tilbagekøb Nøgletal: EPS -12,1 92,2 77,2 74,4 142,1 105,8 117,4 Skadeforløb 67,7 76,2 77,9 74,6 72,2 73,4 73,3 Omkostningsprocent 14,7 14,9 15,4 15,7 15,8 15,9 15,7 Combined ratio 82,4 91,1 93,3 90,3 88,0 89,1 89,1 *Indhentet umiddelbart før offentliggørelse af årsrapporten

58 Macroeconomics for Danmark % 2013E 2014E GDP growth 0,7 1,6 Private consumption 1,3 1,2 Public consumption 0,6 0,8 Inflation 1,5 1,7 Unemployment rate 6,5 6,5 General government debt % of GDP 41,2 38,1 General government balance % of GDP 0,3-1,8 Current account % of GDP 4,8 4,9 House prices -0,3 1,2 Source: Danske Research ( 58

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1 2013 Q1 2013 resultat på 505 mio. kr. mod 561 mio. kr. i Q1 2012 Resultat pr. aktie faldt fra 4,3 kr. til 4,1 kr. CR blev forbedret fra 90,2 til 89,6 i Q1

Læs mere

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat Maj 2011 Topdanmarks Q1 2011 resultat 1 Highlights Q1 2011 Resultatet steg fra 268 mio. kr. i Q1 2010 til 425 mio. kr. i Q1 2011 Resultatet er bedre end forudsat pga. et højere investeringsafkast end forventet

Læs mere

TOPDANMARKS H1 2014 RESULTAT

TOPDANMARKS H1 2014 RESULTAT TOPDANMARKS H1 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS H1 2014 Resultat efter skat steg med 21 % til 945 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 32 % til 8,6 kr. CR: 85,9 (H1 2013: 88,2) CR ekskl. afløb 89,7 (H1 2013:

Læs mere

Marts 2011. Topdanmarks 2010 resultat

Marts 2011. Topdanmarks 2010 resultat Marts 2011 Topdanmarks 2010 resultat 1 Highlights Q4 2010 Resultat efter skat på 488 mio. kr. (Q4 2009: 337 mio. kr.) CR på 89,2 (Q4 2009: 91,1) Eksklusive afløbsgevinster lå CR på 93,2 (Q4 2009: 94,3)

Læs mere

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat August 2011 Topdanmarks H1 2011 resultat 1 Highlights H1 2011 Resultat efter skat på 726 mio. kr. (resultatet i H1 2010 var på 362 mio. kr.) CR på 89,8 (H1 2010: 95,3) Udvikling i præmieindtægten: Skadeforsikring

Læs mere

TOPDANMARK Q1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK Q1 2015 RESULTAT TOPDANMARK Q1 2015 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1 2015 Resultat på 310 mio. kr. mod 418 mio. kr. i Q1 2014 Resultat pr. aktie blev 3,0 kr. mod 3,8 kr. i Q1 2014 CR blev 90,7 mod 89,5 i Q1 2014 Underliggende

Læs mere

TOPDANMARKS Q1-Q3 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS Q1-Q3 2013 RESULTAT TOPDANMARKS Q1-Q3 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1-Q3 2013 Resultat efter skat faldt med 11,1 % til 1.217 mio. kr. Resultat pr. aktie blev 10,2 kr. (10,6 kr. i Q1-Q3 2012) CR: 88,5 (Q1-Q3 2012: 88,0) Præmievækst:

Læs mere

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT HIGHLIGHTS H1 2015 Resultat efter skat: 647 mio. kr. (H1 2014: 945 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 6,3 kr. (H1 2014: 8,6 kr.) CR: 85,7 (H1 2014: 85,9) CR ekskl. afløb: 89,6 (H1

Læs mere

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT TOPDANMARKS 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2013 Resultat efter skat faldt med 19,5 % til 1.468 mio. kr. Resultat pr. aktie blev 12,5 kr. (2012: 14,2 kr.) CR: 91,5 (2012: 88,0) CR ekskl. afløbsgevinster:

Læs mere

TOPDANMARKS H RESULTAT

TOPDANMARKS H RESULTAT TOPDANMARKS H1 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS H1 2013 Resultat efter skat faldt med 7,4 % til 784 mio. kr. Resultat pr. aktie var uændret 6,5 kr. CR: 88,2 (H1 2012: 87,6) Præmievækst: Skadeforsikring 0,8

Læs mere

TOPDANMARK Q1-Q RESULTAT

TOPDANMARK Q1-Q RESULTAT TOPDANMARK Q1-Q3 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1-Q3 2014 Resultat efter skat steg med 3,0 % til 1.253 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 12,7 % til 11,5 kr. CR: 86,7 (Q1-Q3 2013: 88,5) CR ekskl. afløb

Læs mere

November Topdanmarks Q1-Q resultat

November Topdanmarks Q1-Q resultat November 2010 Topdanmarks Q1-Q3 2010 resultat 1 Highlights Q3 2010 Resultat efter skat på 318 mio. kr. (Q3 2009: 519 mio. kr.) CR på 93,7 (Q3 2009: 90,8) Vejrligsrelaterede skader lå 2 pp over normalt

Læs mere

TOPDANMARK Q1-Q3 2015 RESULTAT

TOPDANMARK Q1-Q3 2015 RESULTAT TOPDANMARK Q1-Q3 2015 RESULTAT HIGHLIGHTS Q1-Q3 2015 Resultat efter skat: 854 mio. kr. (Q1-Q3 2014: 1.253 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 8,4 kr. (Q1-Q3 2014: 11,5 kr.) CR: 85,9 (Q1-Q3 2014: 86,7) CR ekskl.

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

November Topdanmarks resultat for Q1-Q3 2012

November Topdanmarks resultat for Q1-Q3 2012 November 2012 Topdanmarks resultat for Q1-Q3 2012 1 Highlights Q1-Q3 2012 Resultat efter skat steg med 103,6 % til 1.370 mio. kr. CR på 88,0 (Q1-Q3 2011: 90,5) CR ekskl. afløbsgevinster på 89,9 (Q1-Q3

Læs mere

TOPDANMARK 2014 RESULTAT

TOPDANMARK 2014 RESULTAT TOPDANMARK 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2014 Resultat efter skat steg med 6,1 % til 1.558 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 15,2 % til 14,4 kr. CR: 86,0 (2013: 91,5) CR ekskl. afløb: 89,8 (2013: 95,0)

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Topdanmarks resultat 2005

Topdanmarks resultat 2005 Topdanmarks resultat 2005 Highlights 2 2005: Stigning i resultatet på 50 pct. til 1.160 mio. kr. efter skat Resultat pr. aktie steg med 61 pct. til 58 kr. Præmiefremgang på 6,6 pct. i skade og 11,6 pct.

Læs mere

TOPDANMARK H RESULTAT

TOPDANMARK H RESULTAT TOPDANMARK H1 2016 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS H1 2016 Resultat efter skat: 594 mio. kr. (H1 2015: 651 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 6,3 kr. (H1 2015: 6,3 kr.) CR: 86,0 (H1 2015: 84,9) CR ekskl. afløb: 90,1

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Topdanmarks resultat 2007

Topdanmarks resultat 2007 Topdanmarks resultat 2007 Highlights 2007: Resultatet efter skat blev på 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006 Resultatet var 71-171 mio. kr. bedre end forventet i den seneste prognose Egenkapitalforrentning

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Highlights 2 1. halvår 2006 : Resultatet efter skat steg fra 436 mio. kr. til 689 mio. kr. Resultat pr. aktie steg fra 21,4 kr. til 35,2 kr. Præmiefremgang på 5,6 pct. i skade

Læs mere

TOPDANMARK Q RESULTAT

TOPDANMARK Q RESULTAT TOPDANMARK Q1 2017 RESULTAT Highlights Q1 2017 Resultat på 415 mio. kr. mod 161 mio. kr. i Q1 2016 CR blev 85,8 mod 86,0 i Q1 2016 Ekskl. afløb blev CR 89,0 mod 91,8 i Q1 2016 Præmieindtægten steg med

Læs mere

TOPDANMARK Q1-Q RESULTAT

TOPDANMARK Q1-Q RESULTAT TOPDANMARK Q1-Q3 2016 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1-Q3 2016 Resultat efter skat: 1.127 mio. kr. (Q1-Q3 2015: 861 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 12,1 kr. (Q1-Q3 2015: 8,4 kr.) CR: 85,1 (Q1-Q3 2015: 85,2) CR

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

TOPDANMARK 2016 RESULTAT

TOPDANMARK 2016 RESULTAT TOPDANMARK 2016 RESULTAT Highlights 2016 Resultat efter skat: 1.536 mio. kr. (2015: 1.170 mio. kr.) Resultatet for 2016 var bedre end forventningen på 1.200-1.300 mio. kr. i Q1-Q3 2016 rapporten Resultat

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2007

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2007 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2007 Highlights Q1-Q3 2007: Resultatet efter skat blev på 968 mio. kr. mod 1.167 mio. kr. i Q1-Q3 2006 Præmiefremgang på 0,7 pct. i skade og 11,4 pct. i liv Egenkapitalforrentning

Læs mere

TOPDANMARK H RESULTAT

TOPDANMARK H RESULTAT TOPDANMARK H1 2017 RESULTAT Highlights H1 2017 Resultat efter skat: 889 mio. kr. (H1 2016: 586 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 10,4 kr. (H1 2016: 6,3 kr.) CR: 81,8 (H1 2016: 86,2) CR ekskl. afløb: 85,3 (H1

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

Topdanmarks resultat 1. halvår 2005

Topdanmarks resultat 1. halvår 2005 Topdanmarks resultat 1. halvår 2005 Hovedpunkter i 1. halvår 2005 1/2 2 Resultater: Uændret resultat på 436 mio. kr. efter skat, men efter nettoudgifter til vejrrelaterede skader på 178 mio. kr. Præmiefremgang

Læs mere

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010 v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Agenda Aktieprofil Krisen og værdiskabelse i Skade Solvency II Udsigter for 2010 2 Aktieprofil

Læs mere

November Topdanmarks Q1-Q resultat

November Topdanmarks Q1-Q resultat November 2011 Topdanmarks Q1-Q3 2011 resultat 1 Highlights Q1-Q3 2011 Resultat efter skat på 673 mio. kr. (Q1-Q3 2010: 680 mio. kr.) CR på 90,5 (Q1-Q3 2010: 94,7) CR ekskl. afløbsgevinster og ekstraordinære

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Investormøde Præsentation af Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Hovedpunkter i præsentation 2 Præsentation af Sådan vil skabe værdi Hovedpunkter i resultatet for 1. halvår

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2007

Topdanmarks resultat H1 2007 Topdanmarks resultat H1 2007 Highlights H1 2007: Resultatet efter skat blev på 764 mio. kr. mod 689 mio. kr. i H1 2006 Præmiefremgang på 0,4 pct. i skade og 8,3 pct. i liv Egenkapitalforrentning efter

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

TOPDANMARKS EQUITY STORY

TOPDANMARKS EQUITY STORY TOPDANMARKS EQUITY STORY 1 1 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

DANSKE BANKS VINTERSEMINAR ved CEO Christian Sagild, Topdanmark 30. november 2016

DANSKE BANKS VINTERSEMINAR ved CEO Christian Sagild, Topdanmark 30. november 2016 DANSKE BANKS VINTERSEMINAR ved CEO Christian Sagild, Topdanmark 30. november 2016 1 1 AGENDA Fremtidige indtjeningsmuligheder og risici Markedsposition nu og i fremtiden 2 2 VORES SUCCESKRITERIER Distributionskraft

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

Topdanmark Værdiskabelse og udviklingstendenser. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation

Topdanmark Værdiskabelse og udviklingstendenser. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Topdanmark Værdiskabelse og udviklingstendenser Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Hovedpunkter i præsentation 2 Præsentation af Topdanmark Sådan vil Topdanmark skabe værdi

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF Præsentation for DAF 2. december 2002 Dagsorden Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF 021202 2 Topdanmarks mål og strategi Hovedformål:

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Topdanmark A/S. Årsrapport 2012. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. Årsrapport 2012. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S Årsrapport 2012 CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi }} Dansk aktør }} Stabile forsikringsrisici }} Lav omkostningsprocent

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Best Practice ved afholdelse af kapitalmarkedsdag

Best Practice ved afholdelse af kapitalmarkedsdag Januar 2011 Best Practice ved afholdelse af kapitalmarkedsdag DIRF medlemsmøde 26. januar 2011 v/ IR-direktør Steffen Heegaard, Topdanmark Agenda Hvorfor holder Topdanmark KMD? Case - Topdanmarks KMD 2.

Læs mere

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001 Topdanmark A/S 1. halvår 2001 21. august 2001 Topdanmark - 1. halvår 2001 2 Financial highlights 1. halvår 2001 Overskud på 575 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 50 mio. kr. til udjævningshen-

Læs mere

TOPDANMARK 2015 RESULTAT. Bilfoto: Claus Boesen/MediaPress

TOPDANMARK 2015 RESULTAT. Bilfoto: Claus Boesen/MediaPress TOPDANMARK 2015 RESULTAT Bilfoto: Claus Boesen/MediaPress 1 1 HIGHLIGHTS 2015 Resultat efter skat: 1.132 mio. kr. (2014: 1.558 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 11,3 kr. (2014: 14,4 kr.) CR: 87,3 (2014: 86,0)

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015 TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015 16. november 2015 Meddelelse nr. 16/2015 Hovedelementer Q1-Q3 2015 Resultat efter skat på 854 mio. kr. mod 1.253 mio. kr. i Q1-Q3 2014. Resultat pr. aktie på 8,4

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser:

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser: Topdanmarks halvårsrapport for 2012 21. august 2012 Meddelelse nr. 09/2012 Hovedelementer 1. halvår 2012 Resultatet efter skat steg fra 726 mio. kr. til 846 mio. kr. Resultatet pr. aktie steg fra 52,0

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015

TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 19. august 2015 Meddelelse nr. 13/2015 Hovedelementer 1. halvår 2015 Resultat efter skat på 647 mio. kr. mod 945 mio. kr. i 1. halvår 2014. Resultatet pr. aktie blev

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2010

Topdanmarks halvårsrapport for 2010 25. august 2010 Meddelelse nr. 10/2010 Hovedelementerne i halvårsrapporten 2. kvartal 2010 Resultat efter skat på 94 mio. kr. mod 555 mio. kr. i 2. kvartal 2009. Combined ratio blev forbedret fra 91,0

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Hovedelementer 1. kvartal 2012

Hovedelementer 1. kvartal 2012 Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2012 22. maj 2012 Meddelelse nr. 05/2012 Hovedelementer 1. kvartal 2012 Resultatet efter skat steg fra 425 mio. kr. til 561 mio. kr. Resultatet for 1. kvartal var

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013

Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013 Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013 Hovedelementer 1.-3. kvartal 2013 Resultat efter skat på 1.217 mio. kr. mod 1.370 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2012

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007 Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Agenda Topdanmarks operationelle mål m.v. Værdiskabelse i Topdanmark

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Årsrapport Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 010 10Kort om Topdanmark y Landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. y Danmarks næststørste skadeforsikringsselskab. Omkring hver fjerde

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008 19. maj 2008 Meddelelse nr. 10/2008 Hovedelementerne i kvartalsrapporten er: Resultatet efter skat blev et underskud på 234 mio. kr. mod et overskud på 379 mio. kr. i 1. kvartal sidste år. I forhold til

Læs mere