Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 40. Genudlån mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 40. Genudlån mv."

Transkript

1 Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 40. Genudlån mv.

2

3 40. Genudlån mv. Tekst

4

5 3 40. Genudlån mv. A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden for udgiftsloft , , ,4 Genudlån af statslån , , Genudlån af statslån , ,0 Inkonverterbare realkreditlån... 5,1 5, Inkonverterbare realkreditlån... 5,1 5,5 Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer , , Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer , ,9 Artsoversigt: Finansielle poster ,5 Kapitalposter , ,9 Aktivitet i alt , ,4 Bevilling i alt , ,4 B. Bevillinger. Genudlån af statslån Udgift Indtægt Mio. kr Genudlån af statslån 01. Genudlån til Finansiel Stabilitet Genudlån til Island (tekstanm. 100) Genudlån til Irland (tekstanm. 102) Genudlån til Danmarks Radio ,0 276,0 08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken ,0 20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser , ,0 22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 4,2-24. Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinansieringsordningen, Statens Administration ,6 35,2

6 Genudlån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet Statslån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet ,9 40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S Genudlån til Femern Bælt A/S ,0-42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg ,0 200,0 43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S ,0 100,0 44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederiksund (tekstanm. 103) Genudlån til Metroselskabet I/S ,0 750,0 51. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn , ,0 52. Genudlån til A/S Storebælt , ,1 53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen , ,0 54. Genudlån Energinet.dk , ,4 56. Genudlån til Nordsøfonden Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond ,6 61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S ,0 62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden , ,8 Inkonverterbare realkreditlån Inkonverterbare realkreditlån 01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Moderniseringsstyrelsen... 5,1 5,5 Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer 01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer , ,9 C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren kan yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden Stk. 2. Bestemmelserne i 2, stk. 2-5, i lov nr af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, finder tilsvarende anvendelse. Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren kan yde lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i en eller flere rater i perioden Stk. 2. Bestemmelserne i 2, stk. 2-5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LB nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse. Nr ad Uanset 14 i lov nr af 27. december 2014 kan finansministeren yde garanti af statskassen for renter, afdrag og andre finansielle transaktioner i forbindelse med, at Fjordforbindelsen Frederikssund optager lån til varetagelse af sin virksomhed.

7 40. Genudlån mv. Anmærkninger

8

9 40. 7 Flerårsbudget: Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal , , , , Udgift , , , , Indtægt , , , , Specifikation af nettotal: Genudlån af statslån , , , , Genudlån af statslån , , , , Inkonverterbare realkreditlån... 13,9 27,4 14,5-0, Inkonverterbare realkreditlån... 13,9 27,4 14,5-0, Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer , , ,0 783, Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer , , ,0 783, Artsoversigt: Bevilling i alt , , , , Aktivitet i alt , , , , Udgift , , , , Indtægt , , , , Specifikation af aktivitet i alt: Finansielle poster: Udgift Indtægt ,4 667,5 46,8 51, Kapitalposter: Udgift , , , , Indtægt , , , ,

10 Genudlån af statslån Genudlån af statslån Genudlån til Finansiel Stabilitet Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges eller suppleres BV Beskrivelse Budgetteringen er udtryk for Finansiel Stabilitets skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat ved lov nr. 333 af 31. marts 2015 om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Udgiftsbevilling Indtægtsbevilling , , , Genudlån til Finansiel Stabilitet Udgift Statslige udlån, tilgang Emmissionskurstab, tilgang Indtægt , , , Statslige udlån, afgang , , , Genudlån til Finansiel Stabilitet Ifølge lov nr. 333 af 31. marts 2015 om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder (med senere ændringer), kan der ydes statslige genudlån til Finansiel Stabilitet.

11 Genudlån til Island (tekstanm. 100) Udgiftsbevilling... -0, Indtægtsbevilling , Genudlån til Island Udgift... -0, Statslige udlån, tilgang... -0, Indtægt , Statslige udlån, afgang , Ikke realiserede valutakursgevinster Indtægt... -0, Finansielle indtægter... -0, Genudlån til Island Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning ydede økonomi- og indenrigsministeren lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden Lånet var en del af et koordineret tilsagn fra Danmark, Sverige, Norge og Finland om at stille 2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån på 2,1 mia. USD. I 2014 blev lånet førtidigt indfriet. 15. Ikke realiserede valutakursgevinster På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedrørende genudlån til Island Genudlån til Irland (tekstanm. 102) Udgiftsbevilling... -6,7 7, Indtægtsbevilling... -6,7 7, Genudlån Udgift... -6,7 7, Statslige udlån, tilgang... -6,7 7, Indtægt Statslige udlån, afgang Ikke-realiserede valutakursgevinster Udgift Finansielle omkostninger Indtægt... -6,7 7, Finansielle indtægter... -6,7 7, Genudlån Som en del af det samlede internationale låneprogram til Irland besluttet i november 2010 ydede økonomi- og indenrigsministeren lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i rater i perioden

12 Ikke-realiserede valutakursgevinster På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedr. genudlån til Irland Genudlån til Danmarks Radio Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Budgetteringen er udtryk for DR's skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat på tekstanmærkning nr. 1 til 21. Kulturministeriet. Udgiftsbevilling ,0 63,6-134, Indtægtsbevilling ,0 161,0-276, Genudlån til Danmarks Radio Udgift ,0 63,6-134, Statslige udlån, tilgang ,0 60,0-134, Emmissionskurstab, tilgang , Indtægt ,0 161,0-276, Statslige udlån, afgang ,0 161,0-276, Genudlån til Danmarks Radio I henhold til akt. 41 af 8. december 2005 kan DR inden for den til enhver tid gældende garantiramme benytte sig af statslige genudlån optaget i Danmarks Nationalbank, jf. anmærkning til tekstanmærkning nr. 1 på 21. Kulturministeriet Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken Udgiftsbevilling Indtægtsbevilling ,1 347,7 750,0 268, Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken Udgift Statslige udlån, tilgang Indtægt ,1 347,7 750,0 268, Statslige udlån, afgang ,0 268, Værdipapirer, afgang ,1 347,

13 Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken Kreditinstitutter, der opfylder kravene i lov nr. 67 af 3. februar 2009, kunne frem til 30. juni 2009 ansøge om statsligt kapitalindskud. Den faste rente fastsættes på tidspunktet for aftaleindgåelse ud fra den 5-årige statslige nulkuponrente tillagt et fast og individuelt fastsat risikotillæg. Ifølge lov nr. 102 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter prissættes kapitalindskuddet for kreditinstitutterne i 5 priskategorier i et interval fra godt 9 pct. og op til knap 12 pct. i årlig rente Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser Udgiftsbevilling , , , , Indtægtsbevilling , , , , Genudlån Udgift , , , , Statslige udlån, tilgang , , , , Indtægt , , , , Statslige udlån, afgang , , , , Genudlån ad 54. Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter LB nr. 627 af 28. juni 2001 låner Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) et tilsvarende beløb til Styrelsen for Videregående Uddannelser. ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på studielån efter 1. august 1998, jf Genudlån Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Udgiftsbevilling ,1 4, Genudlån Udgift ,1 4, Statslige udlån, tilgang ,1 4, Genudlån ad 54 Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 låner Finansministeriet (Statens Administration) et tilsvarende beløb til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

14 Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinansieringsordningen, Statens Administration Udgiftsbevilling... 16,9 19,0 103,6 103, Indtægtsbevilling... 35,2 38,1 35,2 35, Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinansieringsordningen Udgift... 16,9 19,0 103,6 103, Statslige udlån, tilgang... 16,9 19,0 103,6 103, Indtægt... 35,2 38,1 35,2 35, Statslige udlån, afgang... 35,2 38,1 35,2 35, Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinansieringsordningen Mellemregningen mellem Finansministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet er etableret med henblik på en eliminering af den løbende nominelle ubalance, der er i forbindelse med afvikling af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer. Ubalancen skyldes bl.a. at den overtagne gæld har en gennemsnitlig kortere afviklingsperiode end de overtagne obligationer. Derudover er mellemregningen anvendt til finansiering af ekstraordinære indfrielser af overtagen gæld i situationer, hvor rationel finansforvaltning tilsiger dette. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne under Refinansieringsordningen for landbruget samt Mellemregningen med Finansministeriet, Statens Administration med tilhørende aktivitetsoversigt. Udgifterne til indfrielser forventes at være relativt begrænsede, da det ikke forventes muligt at opkøbe obligationerne. Indtægterne stammer fra salget af grønne obligationer til realkreditinstitutterne Genudlån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Indtægtsbevilling... 46, Genudlån, Statens Administration Indtægt... 46, Statslige udlån, afgang... 46, Genudlån, Statens Administration Kontoen vedrører udlån til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB nr af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni 2009, jf Genudlån til Landsbyggefonden. Genudlånet afvikles fra og med Genudlånet er fuldt afviklet med udgangen af 2014.

15 Statslån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udgiftsbevilling... 4,4 968,4 482, Indtægtsbevilling , Statslån, Udbetaling Danmark Udgift... 4,4 968,4 482, Statslige udlån, tilgang... 4,4 968,4 482, Indtægt , Statslige udlån, afgang , Statslån, Udbetaling Danmark Bevillingen omfatter udlån til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB nr af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni 2009, jf Statslån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis. Statslånet forventes afviklet i perioden Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Budgetteringen er udtryk for Sund og Bælt Holding A/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af en fast forbindelse over Femern mv. samt i selskabets vedtægter og bestyrelsens forretningsorden. Udgiftsbevilling ,3 100, Indtægtsbevilling ,0 100, Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S Udgift ,3 100, Statslige udlån, tilgang ,0 100, Emmissionskurstab, tilgang... 57,3 0, Indtægt ,0 100, Statslige udlån, afgang ,0 100,

16 Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S Ifølge lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark bemyndiges finansministeren til at dække selskabernes finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån til selskaberne. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf Garantiprovision af udlån med statsgaranti Genudlån til Femern Bælt A/S Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges eller suppleres BV Beskrivelse Budgetteringen er udtryk for Femern Bælt A/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af en fast forbindelse over Femern mv. Udgiftsbevilling ,2 706, ,0 100, Indtægtsbevilling ,0 300, , Genudlån til Femern Bælt A/S Udgift ,2 706, ,0 100, Statslige udlån, tilgang ,0 700, ,0 100, Emmissionskurstab, tilgang... 63,2 6, Indtægt ,0 300, , Statslige udlån, afgang ,0 300, , Genudlån til Femern Bælt A/S Det fremgår af 4, stk. 3 i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, at finansministeren bemyndiges til at dække Femern Bælt A/S, jf. 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. Femern Bælt A/S har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende etableringen af kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt.

17 Genudlån til A/S Femern Landanlæg Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Budgetteringen er udtryk for A/S Femern Landanlægs skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern mv. Udgiftsbevilling ,1 548,3 400,0 700, Indtægtsbevilling ,0 300,0 200,0 200, Genudlån til A/S Femern Landanlæg Udgift ,1 548,3 400,0 700, Statslige udlån, tilgang ,0 525,0 400,0 700, Emmissionskurstab, tilgang... 10,1 23, Indtægt ,0 300,0 200,0 200, Statslige udlån, afgang ,0 300,0 200,0 200, Genudlån til A/S Femern Landanlæg Det fremgår af 4, stk. 3, i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, at finansministeren bemyndiges til at dække A/S Femern Landanlæg, jf. 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. A/S Femern Landanlæg har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende udbygning og opgradering af de til den faste forbindelse over Femern Bælt tilhørende landanlæg Genudlån til Ring 3 Letbane I/S Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Budgetteringen er udtryk for Ring 3 Letbane I/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om letbane på Ring 3.

18 Udgiftsbevilling ,6-200, Indtægtsbevilling , Genudlån til Ring 3 Letbane I/S Udgift ,6-200, Statslige udlån, tilgang ,0-200, Emmissionskurstab, tilgang , Indtægt , Statslige udlån, afgang , Genudlån til Ring 3 Letbane I/S Ifølge lov nr. 165 af 26. februar 2014 om oprettelse af letbane på Ring 3, er finansministeren bemyndiget til at dække Ring 3 Letbane I/S finansieringsbehov gennem statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager. Ring 3 Letbane I/S har til opgave at projektere, anlægge og drive en letbane på Ring Genudlån til Fjordforbindelsen Frederiksund (tekstanm. 103) Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges eller suppleres BV Beskrivelse Budgetteringen er udtryk for Fjordforbindelsen Frederiksunds skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr af 27. december 2014 om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund. Udgiftsbevilling Indtægtsbevilling Genudlån til Fjordforbindelsen Frederiksund Udgift Statslige udlån, tilgang Emmissionskurstab, tilgang Indtægt Statslige udlån, afgang Genudlån til Fjordforbindelsen Frederiksund Ifølge lov nr af 27. december 2014 om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, er finansministeren bemyndiget til, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække Fjordforbindelsen Frederikssunds finansieringsbehov gennem statslige genudlån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

19 Genudlån til Metroselskabet I/S Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges eller suppleres BV Beskrivelse Budgetteringen er udtryk for Metroselskabet I/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i udviklingsselskabet By og Havn. Udgiftsbevilling , , , , Indtægtsbevilling , ,0 750, Genudlån til Metroselskabet I/S Udgift , , , , Statslige udlån, tilgang , , , , Emmissionskurstab, tilgang ,3 271, Indtægt , ,0 750, Statslige udlån, afgang , ,0 750, Genudlån til Metroselskabet I/S Ifølge lov nr. 551 af 6. juni 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Metroselskabets finansieringsbehov vedrørende finansiering af Metroselskabets aktiviteter gennem genudlån af statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

20 Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Budgetteringen er udtryk for Udviklingsselskabet By og Havn skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S og i By & Havns forretningsstrategi og i forretningsordenen for bestyrelsen i By & Havn. I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i udviklingsselskabet By og Havn. Udgiftsbevilling , , , , Indtægtsbevilling ,0 825, , , Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn Udgift , , , , Statslige udlån, tilgang , , , , Emmissionskurstab, tilgang ,9 772, Indtægt ,0 825, , , Statslige udlån, afgang ,0 825, , , Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn Ifølge lov nr. 551 af 6. juni 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Udviklingsselskabet By & Havns finansieringsbehov vedrørende finansiering af Udviklingsselskabet By & Havns aktiviteter gennem genudlån af statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager Genudlån til A/S Storebælt Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Budgetteringen er udtryk for A/S Storebælts skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S mv.

21 Udgiftsbevilling , , , , Indtægtsbevilling , , , , Genudlån til A/S Storebælt Udgift , , , , Statslige udlån, tilgang , , , , Emmissionskurstab, tilgang... 84,3 90, Indtægt , , , , Statslige udlån, afgang , , , , Genudlån til A/S Storebælt, Indeksobligation nominel værdi Udgift , Statslige udlån, tilgang , Indtægt Statslige udlån, afgang Genudlån til A/S Storebælt, Indeksobligationer indeksering Udgift... 56,8 5,9 17,0 17, Statslige udlån, tilgang... 56,8 5,9 17,0 17, Indtægt Statslige udlån, afgang Genudlån til A/S Storebælt, Modpost til indeksering Udgift Finansielle omkostninger Indtægt... 1,6 5,9 17,0 17, Finansielle indtægter... 1,6 5,9 17,0 17, Genudlån til A/S Storebælt Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Formålet med ordningen er at sikre selskabet adgang til billig finansiering. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf Garantiprovision af udlån med statsgaranti. 20. Genudlån til A/S Storebælt, Indeksobligation nominel værdi På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag. Lovgrundlaget er det samme som for Genudlån til A/S Storebælt. 30. Genudlån til A/S Storebælt, Indeksobligationer indeksering På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede hovedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag). Lovgrundlaget er det samme som for Genudlån A/S Storebælt. 40. Genudlån til A/S Storebælt, Modpost til indeksering Denne konto anvendes som modpost til den løbende indeksopskrivning på Kontoen sikrer korrekt bogføringsstruktur, idet indeksopskrivningen ikke påvirker det samlede omfang af genudlån.

22 Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Budgetteringen er udtryk for A/S Øresundsforbindelsens skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S mv. Udgiftsbevilling , , , , Indtægtsbevilling , , , Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen Udgift , , , , Statslige udlån, tilgang , , , , Emmissionskurstab, tilgang ,6 417, Indtægt , , , Statslige udlån, afgang , , , Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf Garantiprovision af udlån med statsgaranti Genudlån Energinet.dk Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Budgetteringen er udtryk for Energinet.dk's skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for den til enhver tid gældende låneramme, jf. lov om Energinet.dk, jf. LB nr af 8. november 2011.

23 Udgiftsbevilling , , , , Indtægtsbevilling... 12, ,0 34, , Genudlån Energinet.dk Udgift , , , , Statslige udlån, tilgang , , , , Emmissionskurstab, tilgang ,2 279, Indtægt , , Statslige udlån, afgang , , Genudlån til Energinet.dk, indeksobligation, nominel værdi Udgift , Statslige udlån, tilgang , Indtægt Statslige udlån, afgang Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, indeksering Udgift... 47,7 12,0 34,3 34, Statslige udlån, tilgang... 47,7 12,0 34,3 34, Indtægt Statslige udlån, afgang Genudlån til Energinet.dk, indeksobligation, løbende indeksering Udgift Finansielle omkostninger Indtægt... 12,5 12,0 34,3 34, Finansielle indtægter... 12,5 12,0 34,3 34, Genudlån Energinet.dk Ifølge lov om Energinet.dk, jf. LB nr af 8. november 2011, er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf Garantiprovision af udlån med statsgaranti. 20. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligation, nominel værdi På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag. Lovgrundlaget er det samme som for Genudlån Energinet.dk. 30. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, indeksering På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede hovedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag). Lovgrundlaget er det samme som for Genudlån Energinet.dk. 40. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligation, løbende indeksering Denne konto anvendes som modpost til den løbende indeksopskrivning på Genudlån Energinet.dk. Kontoen sikrer korrekt bogføringsstruktur, idet indeksopskrivningen ikke påvirker det samlede omfang af genudlån.

24 Genudlån til Nordsøfonden Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Budgetteringen er udtryk for Nordsøfondens skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden. Udgiftsbevilling Indtægtsbevilling Genudlån til Nordsøfonden Udgift Statslige udlån, tilgang Emmissionskurstab, tilgang Indtægt Statslige udlån, afgang Genudlån til Nordsøfonden Ifølge lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden (med senere ændringer) er finansministeren bemyndiget til gennem statslige genudlån at dække den del af Nordsøfondens finansieringsbehov, der ikke kan finansieres af fondens indtægter. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf Garantiprovision af udlån med statsgaranti Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond Udgiftsbevilling Indtægtsbevilling ,6 115,6 115,6 115, Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk) Udgift Statslige udlån, tilgang Indtægt ,6 115,6 115,6 115, Statslige udlån, afgang ,6 115,6 115,6 115,

25 Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk) I henhold til tidligere tekstanmærkning nr. 105 på 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, etableret ved akt. 184 af 25 juni 2003 og optaget på finansloven fra 2004 til og med 2016, blev erhvervs- og vækstministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr. Der kan således ikke udbetales nye lån efter 2015 og de eksisterende lån afdrages frem til Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S Udgiftsbevilling ,0 643, Indtægtsbevilling , , , , Genudlån Danmarks Skibskredit A/S Udgift ,0 643, Statslige udlån, tilgang ,0 643, Indtægt , , , , Statslige udlån, afgang , , , , Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer Indtægt ,0 643, Finansielle indtægter ,0 643, Genudlån Danmarks Skibskredit A/S I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, etableret ved akt. 184 af 25. juni 2003, bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr. 15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer Underkontoen vedrører årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

26 Genudlån via Eksport Kredit Fonden Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges eller suppleres BV Beskrivelse Budgetteringen er udtryk for Eksportkreditfondens skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog således at det samlede genudlån ikke overskrider lånerammen på 35 mia. kr., jf. akt. 18 fra den 8. november Udgiftsbevilling ,7 882, , , Indtægtsbevilling , , , , Genudlån via Eksport Kredit Fonden Udgift ,7 882, , , Statslige udlån, tilgang ,0 830, , , Emmissionskurstab, tilgang... 98,7 52, Indtægt , , , , Statslige udlån, afgang , , , , Genudlån via Eksport Kredit Fonden Til finansieringen af lånefaciliteten kan der trækkes på statens ordning om genudlån. Genudlånet ydes af finansministeren med hjemmel i 2 i lov nr af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved 1 i lov nr. 483 af 17. juni Det er derudover en forudsætning for ydelsen af statslige genudlån, der ydes i danske kroner, at den samlede lånoptagelse op til en ramme på 35,0 mia. kr. sker under hensyn til den af Nationalbanken udarbejdede liste over acceptable lånetyper, idet vilkårene i øvrigt vil blive nærmere aftalt med Nationalbanken.

27 Inkonverterbare realkreditlån Inkonverterbare realkreditlån Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen kunne - i henhold til lov nr. 354 af 6. juni 1995 og lov nr. 456 af 22. maj indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsningseffekter. Statens Administration overtog gælden mod at modtage et beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således at ordningen i sin helhed er udgiftsneutral for staten. På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke være mulighed for i det enkelte finansår at opnå fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter. Med akt. 386 af 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige konsekvenser. Vedrørende ordningens overskud samt renteindtægter og -udgifter henvises til Renter vedrørende inkoverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrelsen. Udgiftsbevilling... 42,5 58,6 35,0 5, Indtægtsbevilling... 28,7 31,2 20,5 5, Opkøb af obligationer Udgift , Værdipapirer, tilgang , Indtægt... 18,6 27,8 20,5 5, Finansielle indtægter... -4,6-2,0-4, Værdipapirer, afgang... 23,1 29,8 25,0 5, Overtagen gæld Udgift... 42,5 31,1 35,0 5, Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang... 42,5 31,1 35,0 5, Indtægt... 10,1 3, Finansielle indtægter... 1,3 0, Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang... 8,8 3, Opkøb af obligationer Da ordningen er under afvikling, er der alene indtægter fra salg og udtræk af obligationer. 20. Overtagen gæld Da ordningen er under afvikling, er der alene udgifter til afdrag på overtagen gæld.

28 Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer Statens institutioner kan inden for deres driftsbevillinger finansiere investeringer ved intern statslig låntagning. På hovedkontoen afholdes udgifter svarende til institutionernes nettoinvesteringer, dvs. forskellen mellem optagelse af gæld til finansiering af investeringer og afdragene på denne gæld. De forventede nettoinvesteringer for de enkelte institutioner fremgår af finansieringsoversigterne (tabel 9) i anmærkningerne til de enkelte virksomhedsbærende hovedkonti. Udgiftsbevilling , , , , Indtægtsbevilling , , , , Institutionernes nettoinvesteringer Udgift , , , , Statslige udlån, tilgang , , , , Indtægt , , , , Statslige udlån, afgang , , , , Huslejeordningens nettoinvesteringer Udgift , , , , Statslige udlån, tilgang , , , , Indtægt , , ,0 817, Statslige udlån, afgang , , ,0 817, Institutionernes nettoinvesteringer På kontoen konteres nettoinvesteringerne for de institutioner, der er omfattet af omkostningsbaserede bevillinger. 20. Huslejeordningens nettoinvesteringer På kontoen konteres huslejeordningens nettoinvesteringer i ejendomsporteføljen, dvs. forskellen på optagelse af gæld til investeringer og afdragene på denne gæld, både for så vidt angår huslejeordningens langfristede gæld og byggekredit.

29 Anmærkninger til tekstanmærkninger Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning nr Tekstanmærkningen er på baggrund af akt. 79 af 2009 optaget på finanslovforslaget for 2010 og fremstår uændret hertil. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at yde genudlån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden Island har i samarbejde med IMF udarbejdet et program for stabilisering og genopbygning af økonomien, der omfatter stabilisering af valutakursen, omfattende reformer af banksektoren samt en plan for finanspolitik konsolidering. IMF-programmet blev godkendt af IMF's bestyrelse den 19. november Som en del af IMF-aftalen vil IMF yde lån på 2,1 mia. USD til Island, som udbetales i flere rater i perioden , betinget af Islands tilfredsstillende implementering af stabiliseringsprogrammet. Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge og Finland, betinget af IMF-programmet, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån. De nordiske lån svarer til de supplerende lån, som IMF vurderede nødvendige for, at det skønnede samlede finansieringsbehov i stabiliseringsprogrammet var fuldt finansieret og kunne vedtages i IMF's bestyrelse. De nordiske lån er endvidere betinget af, at Island specificerer en mellemfristet finanspolitisk konsolideringsplan, samt at Islands internationale forpligtelser honoreres. Danmarks bidrag ventes at udgøre godt ¼ af de samlede nordiske lån, dvs. 675 mio. USD, svarende til ca. 3,7 mia. kr. Danmarks og de øvrige nordiske landes andel af det samlede nordiske bidrag afspejler landenes relative andel af de nordiske landes IMF-kvoter. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til Euribor 3 mdr basispoint. De øvrige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet. I forbindelse med Folketingsvalget 2011 blev ressortansvaret for lånet til Island overdraget fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeransvaret er ajourført som følge heraf. I 2014 blev lånet førtidigt indfriet. Ad tekstanmærkning nr Tekstanmærkningen er på baggrund af akt. 108 af 12. april 2011 optaget på finanslovforslaget for 2013 og fremstår uændret hertil. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at yde genudlån til Irland på op til 400 mio. EUR, svarende til ca. 3 mia. kr., udbetalt i rater i perioden Som en del af låneprogrammet yder IMF et lån på 19,5 mia. SDR (ca. 22,5 mia. EUR). Hertil kommer et lånebidrag fra EU27 via lånemekanismen EFSM på 22,5 mia. EUR samt et lånebidrag fra eurolandenes lånefacilitet EFSF på 17,7 mia. EUR. Udover det danske bilaterale lån yder også Sverige og Storbritannien bilaterale lån på hhv. 600 mio. EUR og ca. 3,2 mia. GBP (ca. 3,8 mia. EUR). Lånene udbetales over genopretningsprogrammets tidshorisont frem til udgangen af 2013 betinget af Irlands tilfredsstillende implementering af genopretningsprogrammet. Fra dansk og svensk side vil der blive fastlagt en rente lig interbankmarkedsrenten Euribor 3 mdr. plus et tillæg på 1,0 procentpoint. Hertil kommer gebyrer. Det bemærkes desuden, at det i låneaftalen er sikret, at renten på lånet ikke vil kunne blive lavere end Danmarks egne finansieringsomkostninger. Jf. akt. 108 af 12. april 2011 vil det danske lån have samme stilling i prioritetsrækkefølgen som de bilaterale lån fra Storbritannien og Sverige samt lånet fra eurolandene via EFSF, men vil i prioritetsrækkefølgen ligge under lånene ydet af IMF og EU27-mekanismen EFSM.

30 I forbindelse med Folketingsvalget 2011 blev ressortansvaret for lånet til Irland overdraget fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeransvaret er ajourført som følge heraf. I forbindelse med Folketingsvalget 2015 blev ressortansvaret for lånet til Irland overdraget fra det opsplittede Økonomi- og Indenrigsministerium til Finansministeriet. Ministeransvaret er ajourført som følge heraf. Ad tekstanmærkning nr Tekstanmærkningen er på baggrund af lov nr af 27. december 2014 optaget på finanslovforslaget for Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til uanset 14 i lov nr af 27. december 2014 at yde garanti af statskassen for renter, afdrag og andre finansielle transaktioner i forbindelse med, at Fjordforbindelsen Frederikssund optager lån til varetagelse af sin virksomhed. Fjordforbindelsen Frederikssund skal, i henhold til lov nr af 27. december 2014 om en ny Fjordforbindelse ved Frederikssund, varetage anlæg af en ny vejforbindelse over Roskilde Fjord, herunder bl.a. anlæg af en ny højbro, samt etablering, drift og vedligehold af et betalingsanlæg. Projektet finansieres af et samlet statsligt bidrag på 659,5 mio. kr. (2014-pl), inkl. 5 mio. kr. afsat til projektets forberedelse, og derudover ved optagelse af statsgaranterede lån og statslige genudlån. Det fremgår af 14, stk. 1 og 2, i ovennævnte anlægslov for Fjordforbindelsen Frederiksund, at Fjordforbindelsen Frederikssund kan optage lån til varetagelse af sin virksomhed. Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår. I loven bemyndiges finansministeren bemyndiges til at yde garanti af statskassen for betaling af renter og afdrag. Finansministeren er endvidere bemyndiget til, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække Fjordforbindelsen Frederikssunds finansieringsbehov gennem statslige genudlån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager. Efter anlægsloven for Fjordforbindelsen Frederikssund er der således alene hjemmel til at udstede en statsgaranti på lån til betaling af renter og afdrag, men ikke til at dække andre finansielle transaktioner.

31

32 fm.dk

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 40. Genudlån mv.

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 40. Genudlån mv. Finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 40. Genudlån mv. 40. Genudlån mv. Tekst 3 40. Genudlån mv. A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden for

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 37. Renter

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 37. Renter Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 37. Renter 37. Renter Tekst 3 37. Renter Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden for udgiftsloft...

Læs mere

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 50 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 37. Renter og Boligministeriet 37. Renter Tekst 3 37. Renter A. Oversigter. Realøkonomisk

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 37. Renter 37. Renter Tekst 3 37. Renter Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden for udgiftsloft...

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 37. Renter

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 37. Renter Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 37. Renter 37. Renter Tekst 3 37. Renter Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden for udgiftsloft... 21.663,0

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

EU s mekanisme for finansiel stabilisering (EFSM) ventes at bidrage til programmet med 22,5 mia. euro.

EU s mekanisme for finansiel stabilisering (EFSM) ventes at bidrage til programmet med 22,5 mia. euro. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 107 Offentligt Notat 28. november 2010 Låneprogram til Irland ydelsen af et EU-lånebidrag gennem den europæiske mekanisme for finansiel stabilisering

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 L 1 Bilag 10 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 8. Erhvervs- og Vækstministeriet...

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bilag 1 til aktstykke H. Finansudvalget Folketinget 1240 København K

Bilag 1 til aktstykke H. Finansudvalget Folketinget 1240 København K Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 244 Offentligt Bilag 1 til aktstykke H Finansudvalget Folketinget 1240 København K a. Erhvervs- og vækstministeren anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Finansmin. j.nr.: 09-203 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 15. Velfærdsministeriet...

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 33 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000034 Senere ændringer

Læs mere

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Furesø Kommune Dato: 8. marts 2011 Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 1694 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000015 Senere

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Note 8. Den offentlige saldo

Note 8. Den offentlige saldo Samfundsbeskrivelse B Forår 1 Hold 3 Note 8. Den offentlige saldo 8.1 Motivation Offentlige saldo: Balancen som resulterer fra de offentlige udgifter og indtægter Offentlig saldo = offentlige indtægter

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 3 Lynettefællesskabet I/S 31. januar 2010 Forslag til ny lånepolitik Indstilling Det indstilles til bestyrelsen, at forslag til ny lånepolitik godkendes. Baggrund Den nuværende lånepolitik

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK I DANMARKS NATIONALBANK Indhold l. Aftalens parter 3 2. Overordnetansvar 3 3. Låntagning oggældsadministration 3 3.1 Lovgrundlag 3 3.2 Normen for statens låntagning 3 3.2.1 Normen

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 15.

DANMARKS NATIONALBANK 15. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 15. DECEMBER 216 STRATEGIMEDDELELSE Strategi for statens låntagning og risikostyring i 217 Uændrede sigtepunkter for salg Fokus på 2- og 1-årige obligationer Staten vil fortsat

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12. Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12. Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 51

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 8. november 2017 Udarbejdet 9. november 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

1 181 Trafikministeriet. København, den 21. maj 2002. a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at ændre beløbsgrænsen for DSB s investeringer, jf. 12, stk. 1, i lov om den

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Årsrapportering 2015 CIRR Renteudligningsprogram

Årsrapportering 2015 CIRR Renteudligningsprogram Årsrapportering 2015 CIRR Renteudligningsprogram DRØFTELSE AFGØRELSE ORIENTERING 11.04.2016 Indstilling til bestyrelsen BESTYRELSESMØDE DEN 11. maj 2016 MØDETS SAGSNUMMER 2016-02.02.03/3 DAGSORDENSPUNKT

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke H af

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld Finansiel politik i relation til langfristet gæld 1. marts 2012 I dette notat oplistes nogle af de emner og overvejelser, som det kan være relevant at beskrive, når kommunen skal udarbejde afsnittene i

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Fremsat den 4. september 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 4. september 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2007/2 BSF 147 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. september 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Folketingets Finansudvalg

Folketingets Finansudvalg Finansministeren Folketingets Finansudvalg J.nr. 09/02256-14 Nedenfor fremsender jeg høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslaget har

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere