nyt B PP Positivt afkast i første halvdel af 2003 AUGUST 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt B PP Positivt afkast i første halvdel af 2003 AUGUST 2003"

Transkript

1 MEDLEMSMØDER I EFTERÅRET: B PP DANMARK mp nyt M A G I S T R E N E S P E N S I O N S K A S S E AUGUST 2003 NU OGSÅ FOR ÆGTEFÆLLER OG SAMLEVERE MP inviterer traditionen tro til møder i hele landet i løbet af dette efterår. Her vil du kunne møde pensionskassens formand, Kaj Thomsen, og chefen for kassens medlemsafdeling, H.C. Gregersen. De vil orientere om forskellige emner omkring pensionsopsparingen i MP. Indlæggene vil bl.a. handle om investeringspolitik, risikostyring, pensionsydelser og medlemsservice. Derudover vil rapporten fra Bremer-udvalget, som du kan læse om her i bladet, også være på dagsordenen. Som noget nyt inviteres medlemmernes ægtefæller/ samlevere med til møderne. Ønsker du/i at deltage i medlemsmøderne, kan du tilmelde dig/jer ved at udfylde og indsende nedenstående talon eller ved at sende en mail til Fristerne for tilmelding er angivet i parenteserne ud for hvert møde. Jeg tilmelder mig medlemsmødet i: Sæt X Thisted den 15/9 (Tilmeldingsfrist: 8/9) Silkeborg den 16/9 (Tilmeldingsfrist: 8/9) Fredericia den 17/9 (Tilmeldingsfrist: 8/9) Tønder den 22/9 (Tilmeldingsfrist: 15/9) Maribo den 29/9 (Tilmeldingsfrist: 22/9) Hellerup den 30/9 (Tilmeldingsfrist: 22/9) Nyborg den 6/10 (Tilmeldingsfrist: 29/9) MPS MEDLEMSMØDER AFHOLDES FØLGENDE STEDER: Mandag den 15. september Thisted Gymnasium/HF, Ringvej 32, 7700 Thisted Tirsdag den 16. september Silkeborg Amtsgymnasium, Oslovej 10, 8600 Silkeborg Onsdag den 17. september Fredericia Amtsgymnasium/HF, Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia Mandag den 22. september Tønder Gymnasium/HF/VUC, Astronom Hansensgade 9, 6270 Tønder Navn: (Brug blokbogstaver) Dit medlemsnummer: Mandag den 29. september Maribo Gymnasium, Refshalevej 2, 4930 Maribo Tirsdag den 30. september Gl. Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup Mandag den 6. oktober Nyborg Gymnasium/HF, Skolebakken 13, 5800 Nyborg Alle møder holdes fra kl ca Efter møderne byder MP på et lettere traktement. Jeg deltager også i det efterfølgende traktement Min ægtefælle/samlever deltager i mødet og deltager også i det efterfølgende traktement INDHOLD Positivt afkast s. 1 MP køber Allerød-byggeri s. 3 Personlig pensionsrådgivning s. 4 Valg til bestyrelsen s. 4 Kritisk sygdom s. 5 Større valgfrihed s. 6 Bedre tjek på pensionen s. 8 På den ene side s. 9 Generalforsamling s. 11 Medlemsmøder Bagside Positivt afkast i første halvdel af 2003 Efter to år, hvor investeringerne gav negative afkast, fik MP et positivt afkast. I første halvdel af 2003 var afkastet på 3,6% før skat, hvilket svarer til 3,2% efter skat. De senere års negative udvikling i aktiekurserne blev i årets andet kvartal afløst af moderate kursstigninger på såvel det danske som de internationale aktiemarkeder. Set under ét steg aktiekurserne i 1. halvår med 13,4% (KBX-indekset) på det danske marked og med 2,0% på verdensplan (MSCI-World), målt i danske kroner. Samtidig betød det faldende renteniveau kursgevinster på obligationer. En del af kursgevinsterne på de internationale værdipapirer blev imidlertid opvejet af et samtidigt fald i valutakurserne på især amerikanske dollar (-8,2%) og engelske pund (-6,0%) dog ikke mere end at der for årets Redaktion: Uffe Wang (ansv.) Tilrettelæggelse: Grandjean Kommunikation Foto: Polfoto Tryk: Fihl-Jensen Grafisk Produktion A/S Oplag: første seks måneder var et positivt afkast på alle typer af investeringer. Tabellen på side 2 viser sammensætningen af MPs investeringer og det akkumulerede afkast før skat for de enkelte investeringskategorier ved udgangen af 1. halvår Desuden er der anført sammenlignelige markedsafkast (benchmarks) for perioden. Afkastet for udenlandske aktier er i tabellen angivet med og uden finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter anvendes i MP til afdækning af risikoen for kurstab på udenlandske aktier og valuta. Det sker ved hjælp af såkaldte aktiefutures og valutaterminsforretninger. Magistrenes Pensionskasse Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Telefon , telefax Åbningstider: Mandag - torsdag 9-16, fredag

2 Lav rente begrænser friheden Ca. 60% af MPs pensionshensættelser er omfattet af en lovet forrentning (grundlagsrente) på 4,25%. Når markedsrenten, som anvendes til beregning af hensættelserne, ligger under dette niveau, skal hensættelserne til de fremtidige pensionsudbetalinger forøges betydeligt. Det har gjort sig gældende i årets første seks måneder. Markedsrenten lå ved periodens udgang på 3,77%. På grund af det lave renteniveau har MP været nødt til at investere, så risikoen for tab ved yderligere rentefald begrænses mest muligt. Det er primært sket ved at investere i inkonverterbare obligationer med en lang restløbetid, typisk 30-årige udenlandske obligationer. Derfor er obligationernes andel af investeringerne i løbet af de seneste 2 år forøget fra 45% ved udgangen af 2000 til 69% pr. 30. juni Aktieandelen er i samme periode faldet fra 40 til 16%. Denne udvikling i investeringerne, som er dikteret af den lave markedsrente, øger risikoen for kurstab på obligationsbeholdningen i perioder med en stigende rente. MP fortsat i gult lys De forøgede pensionshensættelser, som følger af rentefaldet, har stort set modsvaret det positive investeringsafkast i første halvår MP S AFKAST FOR 1. HALVÅR 2003 af MPs egenkapital udgør 3,6 mia. kr. I forhold til Finanstilsynets trafiklysscenarier betyder det, at MP på linie med en række andre pensionsinstitutter fortsat var i det gule lys ved udgangen af juni måned. MP har dog stadig en betydelig margen i forhold til den lovpligtige minimumskapital, som udgjorde 1,4 mia. kr. pr. 30. juni Halvårsregnskab Alle livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser skal fra og med 2003 indberette et halvårsregnskab til Finanstilsynet. Regnskabet skal samtidig offentliggøres på pensionsinstituttets hjemmeside og i øvrigt sendes til de medlemmer, som ønsker det. MPs regnskab for første halvår af 2003 vil blive lagt på hjemmesiden i slutningen af august. BEHOLDNING BEHOLDNING AFKAST FØR BENCHMARK 3 MIO. KR. PCT. SKAT PCT. PCT. Ejendomme ,3 4,5 Aktier Danske ,4 13,6 13,4 Udenlandske ,7 2,2 Udenlandske 2 1,2 2,0 Unoterede 111 0,3 62,4 I alt ,4 6,2 Obligationer Danske nom ,9 2,9 4,3 Udenlandske ,5 3,8 3,6 I alt ,4 3,5 Likvider mv ,9 0,6 Aktiver ialt ,0 3,6 1. Afkastet for udenlandske aktier inkl. finansielle instrumenter. 2. Afkast for udenlandske aktier eksklusiv finansielle instrumenter. 3. Benchmark i den rækkefølge som de er angivet i tabellen: KBX (Afkastindeks der benyttes fra primo 2003), MSCI World med reinvesteret udbytte, JP Morgans danske statsobligationsindeks og JP Morgans globale statsobligationsindeks (valutaafdækket). MP køber Allerød-byggeri til HP Magistrenes Pensionskasse har købt en moderne kontorejendom, der bliver it-firmaet Hewlett-Packards nye hovedsæde i Danmark. MP har købt ejendommen af ejendomsudviklingsfirmaet Gentofte Erhvervsinvest, der står for opførelsen af byggeriet. MP overtager ejendommen medio december i år, når bygningen er færdigopført, og HP er flyttet ind. Arkitektfirmaet Hvidt & Mølgaard har tegnet det nye domicil for den danske afdeling af HP. Det er en moderne kontorejendom i et nyudviklet erhvervsområde i Engholm Parken på m 2 og m 2 kælder. Ejendommen er beliggende i grønne omgivelser tæt ved det centrale Allerød og med gode motorvejsforbindelser. Hewlett-Packard er et af verdens største og førende it-selskaber med en stor produktion af edb-udstyr. Fusion krævede nyt domicil IT-firmaet Compaq har siden 1997 været lejer i MPs ejendom Lollikhus på Birkerød Kongevej. Denne ejendom er på ca m 2. Da de to it-firmaer HP og Compaq fusionerede sidste år, blev det besluttet, at de to virksomheder nu skulle have et fælles nyt domicil som afløsning for deres tidligere placeringer. Det tidligere Compaq opsagde sit lejemål hos MP, mens det tidligere HP samtidig satte sit domicil til salg. Det fusionerede HP overvejede flere forskellige muligheder for placeringen af deres nye danske hovedsæde, før valget faldt på en byggemulighed i Allerød. Rejsegilde I januar i år blev første spadestik taget i Engholm Parken. I dag er man nået halvvejs i byggeriet, og helt efter tidsplanen har der været afholdt rejsegilde. MP glæder sig til at kunne indvie den færdige bygning til december og byde vores nye gamle lejer velkommen. 2 3

3 Personlig pensionsrådgivning Alle MPs medlemmer kan aftale tid til et personligt møde i pensionskassen og få rådgivning om deres pensionsforhold i MP. På Lyngbyvej i København holder vi åbent alle hverdage mellem kl og 16.00, bortset fra fredag, hvor åbningstiden er kl Der er også mulighed for pensionsrådgivning i Odense, Aalborg og Århus. I opstillingen til højre kan du se, hvor og hvornår du kan få rådgivning i 2. halvår af Har du brug for personlig rådgivning, kan du ringe og aftale en tid på eller sende en til os på Valg til bestyrelsen I slutningen af året afholdes der valg til MPs bestyrelse. I næste nummer af MP Nyt kan du læse om valgproceduren, herunder om hvordan du bærer dig ad, hvis du vil stille op som kandidat. Valget gælder fire pladser som medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt personlige suppleanter for disse. Såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter vælges for perioden 1. januar 2004 til 31. december MP Nyt nr. 3 udsendes medio oktober. Odense Kongensgade 38, Odense Mandag den 1. september Tirsdag den 7. oktober Mandag den 10. november Mandag den 15. december Aalborg Østerågade 19, Aalborg Tirsdag den 2. september Onsdag den 8. oktober Tirsdag den 11. november Tirsdag den 16. december Århus Frederiksgade 77 B, Århus Tirsdag den 2. september Onsdag den 8. oktober Tirsdag den 11. november Tirsdag den 16. december En hjælp ved kritisk sygdom Det er altid tragisk at blive ramt af en kritisk sygdom. En ny forsikringsdækning kan være en økonomisk håndsrækning til en særlig dyr behandling eller et rekreationsophold. Får du diagnosticeret en af de alvorlige sygdomme, der er nævnt i boksen her på siden, vil du som gruppeforsikringsdækket medlem være berettiget til en forsikringssum. Det blev vedtaget på MPs generalforsamling i maj måned med virkning fra den 1. juli Fra den dato er MPs gruppeforsikringer, der omfatter en invalidesum og en livsforsikring, udvidet med en forsikring ved kritisk sygdom med en dækning på kr. Medlemmer optaget på skærpede helbredsvilkår har dog kun halv dækning ved kritisk sygdom i de første seks år efter optagelsen. Dækningen gælder, til man er fyldt 67 år. Det vil sige, at sygdommen skal være diagnosticeret, inden man fylder 67 år. Udbetalte summer for kritiske sygdomme modregnes i udbetalingen af en eventuel livsforsikringssum. Præmien til kritisk sygdom trækkes i årets bonus og indberettes hvert år til Told & Skat. Udbetalinger på grund af kritisk sygdom er skattefri. Reglerne om pensionskassens gruppeforsikringer finder du i MPs publikation om gruppeforsikring. Den kan du rekvirere i MP eller se på MPs hjemmeside. Varetages af Forenede Gruppeliv Forenede Gruppeliv administrerer ordningen vedrørende kritisk sygdom, og det er ligeledes Forenede Gruppeliv, der afgør, om du er berettiget til udbetaling. Afgørelsen vil kunne ankes til Ankenævnet for Forsikring. DE KRITISKE SYGDOMME, DER ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN, ER: De fleste ondartede kræftformer Bypass-opererede tilfælde af koronarsklerose Blodprop i hjertet Ballonudvidelse i hjertets kranspulsårer Hjerteklapkirurgi Hjerneblødning/blodprop i hjernen Muskelsvind Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer Dissemineret sklerose Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Større organtransplantationer (hjerte, lunge og lever) HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) Nyresvigt AIDS Parkinsons sygdom Blindhed Døvhed I Forenede Gruppelivs forsikringsbetingelser er de præcise diagnoser beskrevet. Forsikringsbetingelserne kan findes på og man kan læse mere om de kritiske sygdomme på 4 5

4 Større valgfrihed men med måde En ny regeringsrapport peger på mulighederne for at gøre pensionsopsparingen mere flytbar og give den enkelte mere indflydelse på investeringerne. Men pensionsområdet er kompliceret, og den større valgfrihed må ikke medføre, at fordelene ved det eksisterende pensionssystem sættes over styr. Forandringer skal derfor foregå via dialog. Regeringen nedsatte i foråret 2002 et embedsmandsudvalg til at analysere mulighederne for at give større valgfrihed til den enkelte pensionsopsparer. Det såkaldte Bremer-udvalg har i maj måned 2003 afsluttet sin rapport Større valgfrihed i pensionsopsparingen. Rapporten følger efter en tidligere udgivet delrapport om Den særlige Pensionsopsparing (SP). Delrapporten har dannet baggrund for et lovforslag, som bl.a. skal give adgang til at kunne spare op til SP-ordningen andre steder end i ATP, som administrerer ordningen i dag. ATP og LD Bremer-udvalget anbefaler, at arbejdsmarkedets parter drøfter mulighederne for, at den enkelte får valgmuligheder både med hensyn til investeringer og ydelsessammensætning i ATPordningen, og at det bliver muligt at vælge et andet institut end ATP. Kontohavere i LD skal også have mulighed for at flytte deres opsparing til et andet pensionsinstitut. Friere, men fortsat solidarisk Pensionsordninger som MPs er den del af det private pensionssystem, der vokser kraftigst. I 2002 var indbetalingerne til arbejdsmarkedspensioner omkring seks gange så store som indbetalingerne til individuelle ordninger i pensions- og livsforsikringsselskaber. Udvalget hæfter sig da også ved arbejdsmarkedspensionernes stigende betydning for det samlede pensionssystem. Ifølge udvalget kan dette på den ene side være med til at forstærke behovet for, at den enkelte får større indflydelse på sin pensionsopsparing. På den anden side kan en ubegrænset valgfrihed føre til en udhuling af de solidariske elementer. Her tænkes især på elementer som optagelse i ordningerne uden at afgive helbredsoplysninger og unisex-princippet, der betyder, at mænd og kvinder opnår samme årlige pension for samme bidrag. Overordnet anbefaler udvalget, at øget valgfrihed må ske på baggrund af drøftelser mellem regeringen, brancheorganisationen og arbejdsmarkedets parter. Elementer af valgfrihed Udvalget peger på, at der i arbejdsmarkedspensionsordningerne kan tænkes større valgfrihed med hensyn til investeringerne, både for så vidt angår investeringsstrategi og porteføljeforvaltere. Det vil dog helt eller delvis kræve en frasigelse af pensionsgarantierne. Større valgfrihed vil være uforeneligt med garantier i den form, der eksisterer i dag. Det enkelte medlem vil ikke både kunne være omfattet af en pensionsgaranti og samtidig selv helt frit fastsætte investeringsstrategien. Valgfrihed med hensyn til sammensætningen af ydelserne alders-, invalide- og ægtefællepension findes i dag kun i begrænset udstrækning. Udvalget peger på behovet for øget valgfrihed på disse områder dog med en bemærkning om, at der fortsat skal være en vis obligatorisk invalidedækning, livsforsikringsdækning og alderspension. Endelig mener udvalget, at der kan etableres flytteret en ret som i dag kun findes i tilknytning til jobskifte. Flytteretten må dog ikke indføres på bekostning af de solidariske elementer, og udvalget lægger op til, at der kan opkræves et beløb (risikoværn) ved flytning, så flytningen ikke bliver til ulempe for de tilbageblevne medlemmer. Ledelse Der har i de senere år været fokus på god virksomhedsledelse, corporate governance, i erhvervslivet. Udvalget mener, at der på samme måde er behov for at drøfte god og effektiv ledelse af arbejdsmarkedspensionerne. Ifølge udvalget må det være en opgave for Pensionsmarkedsrådet at udarbejde anbefalinger på området, men det må være op til det enkelte pensionsinstitut at følge anbefalingerne. Hvad med garantierne? Når pensionsinstitutterne skal garantere pensionerne, er de nødt til at pålægge sig begrænsninger med hensyn til investeringerne. Dette kan imidlertid føre til lavere indtjening og dermed lavere pensioner på sigt. Udvalget anbefaler derfor, at muligheden for i fremtiden at udstede garantier begrænses, og at medlemmerne får mulighed for at fravælge garantierne. Mere information For at få det fulde udbytte af en større valgfrihed må man have kendskab til pensionsdækninger og konsekvenserne af eventuelle valg. Det stiller krav om bedre information og rådgivning. Udvalget peger i den forbindelse på, at alle pensionsselskaber og pengeinstitutter bør tilslutte sig hjemmesiden Pensionsinfo. Færre flyttegebyrer i individuelle ordninger Kunder med individuelle ordninger i pensions- og livsforsikringsselskaber kan i princippet frit flytte deres ordning allerede i dag. De høje flyttegebyrer og tegningsomkostninger er imidlertid en barriere. Udvalget lægger op til en dialog med branchen om at sikre lavere flytteomkostninger og give bedre forbrugeroplysning om disse og andre omkostninger. Det videre forløb Bremer-udvalgets anbefalinger vil i den kommende tid blive drøftet mellem regeringen, brancheorganisationen Forsikring & Pension og arbejdsmarkedets parter. MPs bestyrelse og administration vil behandle udvalgets rapport på møder i efteråret og tage stilling til, om rapportens anbefalinger skal føre til initiativer i retning af større valgfrihed i MP. I sidste ende vil det blive medlemmerne, der kommer til at afgøre dette spørgsmål. Rapporten fra Bremer-udvalget bliver et af emnerne på efterårets medlemsmøder, som du kan læse om andetsteds i MP Nyt. Interesserede kan læse mere om rapporten på Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside (www.oem.dk), hvor der også er mulighed for at bestille eller downloade rapporten. 6 7

5 Beregning af alternativer Du kan beregne din pension under forskellige forudsætninger om fx ægtefælledækning, beregne hvad det betyder at spare op til alderssummen (engangsydelsen) eller at fravælge denne mulighed. Alle beregninger sker med udgangspunkt i dine egne aktuelle pensionsbidrag og pensionsdækninger. Det vil sige, at du slipper for selv at indtaste taloplysninger til brug for beregningerne. Gode råd MPs administration er behjælpelig med gode råd om betjeningen af systemet, men kan ikke påtage sig at fungere som PC- eller netværksinstallatør. Du må selv sørge for, at din PC og øvrige installation opfylder kravene for at få adgang til Tjek din Pension. Det kan du læse mere om på Tjek din Pension. Startvanskeligheder Selvom starten ikke har været problemfri, er Tjek din Pension generelt blevet godt modtaget af de medlemmer, der har taget systemet i brug. Systemets drift varetages i overvejende grad af Bankernes Edb Central (BEC) i Roskilde. I maj måned kunne man opleve, at selv store edb-centraler kan begå fejl. I forbindelse med en opdatering af databasen kom driftscentret til at slette adgangskoderne for de ca medlemmer, der indtil da havde fået en kode. Da der ikke var taget backup af adgangskoderne, måtte MP desværre bede medlemmerne om at starte forfra med bestilling af adgangskoder. Tjek din Pension vil løbende blive udvidet med flere beregningsmuligheder. Senere på året bliver det således muligt for dig at beregne din pension med forskellige bidragsstørrelser. Nye web-muligheder: Endnu bedre tjek på pensionen MPs hjemmeside er blevet udvidet i løbet af første halvår De nye muligheder kan du se på vores hjemmeside under menupunktet Tjek din Pension. På den ene side og på den anden side Pensionsopsparingen hører til de største økonomiske dispositioner i vores liv. Alligevel interesserer mange sig meget lidt for området, med det resultat at de risikerer at træffe nogle forkerte valg. MP har sat en informationskampagne i gang, der skal få flere medlemmer til at gøre brug af MPs hjemmeside, og til at søge råd og få vejledning. Tjek din Pension er en service, som er forbeholdt MPs medlemmer. Oplysningerne om det enkelte medlem vil kun være tilgængelig for det pågældende medlem. Adgang til Tjek din Pension kræver derfor en speciel kode, som kan bestilles på hjemmesiden. Adgangskoden sendes til dig med brev, senest dagen efter din bestilling er modtaget i MP. Adgangskoden og din egen side Når du har fået din adgangskode, kan du selv ændre den på hjemmesiden, hvis du fx synes, at den ikke er så let at huske. Glemmer eller mister du koden, kan du altid bestille en ny kode. Når du er kommet ind på Tjek din Pension, får du adgang til netop de oplysninger og valgmuligheder, som din pensionsordning og dit opsparingsforløb berettiger dig til. Hvis du har alle valgmuligheder, kan du se: din seneste pensionsoversigt, din aktuelle dækningsoversigt, beregningsalternativer, dine boligpoint, de ledige boliger. Informationskampagnen er bygget op om formuleringen På den ene side og på den anden side. Gennem en række annoncer i Magisterbladet, Dansk Psykolog Nyt og Gymnasieskolen fortæller medlemmer af MP, hvad en pålidelig alderspension har betydet for dem. Et medlem har fået mulighed for at rejse til klodens højeste bjerge mens et andet er blevet byrådspolitiker på nærmest fuld tid. Alderspension og de andre ydelser Parallelt med annoncerne fortæller en række andre medlemmer på MPs hjemmeside om den betydning, som andre af MPs ydelser har haft for dem. Eksempelvis invalidepensionisten, som har kunnet blive boende i sin dejlige lejlighed og derfor kunne fortsætte arbejdet med sine malerier eller gymnasieeleven, som takket være en børnepension fra MP ikke er ringere stillet økonomisk end sine kammerater, selvom hendes far blev alvorligt syg. MPs direktør, Uffe Wang, forklarer om kampagnen: Pensionsforhold kan være vanskelige at forstå for den enkelte. Pensionisttilværelsens økonomi er blandt andet afhængig af indbetalingerne og MPs evne til at forrente den indbetalte og dermed investerede kapital. Men den påvirkes også i høj grad 8 9

6 af de beslutninger som det enkelte medlem tager om ægtefælledækning, opsparing til alderssummen (engangsydelsen), orlov etc. Vi oplever desværre indimellem, at et medlem ikke har fået taget stilling til fx indsættelse af en begunstiget til gruppelivsforsikringen. Fra den seneste medlemsundersøgelse ved vi, at over 90% af MPs medlemmer har adgang til internettet, men at det er en meget lille del af dem, der gør brug af MPs hjemmeside, fortæller Uffe Wang. Informationskampagnen skulle gerne få mange flere medlemmer til at gøre brug af hjemmesiden, og det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at kampagnen kommer på et tidspunkt, hvor MP har lanceret Tjek din Pension. Men hjemmesiden kan ikke stå alene. Er der noget, man er i tvivl om med hensyn til til sin pensionsordning, er det altid en god idé at kontakte MP. Det er det, vi er her for, slutter Uffe Wang. VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 28. APRIL 2003 : RISIKODÆKNING FOR MEDLEMMER MED 2-ÅRIG KARENSTID Overenskomstansatte medlemmer optages i MP uden at afgive helbredsoplysninger. Inden 2 år efter optagelsen har pensionskassen dog hidtil kunnet afvise at udbetale invalide-, ægtefælle- og børnepensioner, hvis et medlem døde eller blev invalid, og dødsfaldet eller invaliditeten skyldtes en allerede ved optagelsen indtruffet sygdom eller invaliditet. Med virkning fra den 1. maj 2003 vil medlemmer, over for hvem karensen gøres gældende, få halv pensionsdækning. Gruppelivsdækningen vil udgøre 50% mod tidligere 100% af livsforsikringssummen. En anden ændring er, at bidragsbetalingen i hele 2-års perioden skal ske via overenskomst eller anden aftale for at komme ud over karenstiden. Et medlem, hvis bidragsbetaling ophører via ansættelsen, kan således ikke for egen regning fortsætte betalingen med henblik på at komme ud over karensperioden. OPTAGELSE AF MEDLEMMER I SKÅNEJOB Medlemmer, der ved optagelsen i MP er ansat i skånejob, optages i pensionskassens opsparingsafdeling, det vil sige uden risikodækning. Disse medlemmer er ikke gruppelivsdækkede. INDBETALINGER FRA SUPPLERENDE ARBEJDS- MARKEDSPENSION FOR FØRTIDSPENSIONISTER Indbetalinger fra supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister kan ske i MP s opsparingsafdeling. INVALIDEPENSIONISTERS RET TIL ARBEJDSINDTÆGTER, FX FRA FLEKSJOB Bestyrelsen har fastsat regler for de arbejdsindtægter, som invalidepensionerede medlemmer af MP kan have ved siden af udbetalingen af invalidepension fra pensionskassen. Et medlem kan uden videre have arbejdsindtægter fra arbejde, der ligger uden for magister/psykologområdet. Ligger arbejdet inden for dette område, kan medlemmer på hel invalidepension have indtægter på op til 1/3 af fuld arbejdskvote. Et medlem på halv invalidepension kan have indtægter på op til 1/2 magister/psykologstilling ved siden af invalidepensionen. Med hensyn til medlemmer på fleksjob er der fastsat særlige regler. Et medlem, der nyoptages i MP i forbindelse med en ansættelse i et fleksjob, kan ikke få udbetalt invalidepension fra MP ved siden af. Det samme gælder for et medlem, der overgår til fleksjob og får løn på sit hidtidige løntrin. Et allerede optaget medlem, der går væsentligt ned på lønskalaen ved overgang til fleksjob, kan højst få udbetalt halv invalidepension fra MP. DÆKNING VED KRITISK SYGDOM Du kan læse om den ny forsikringsdækning på side 5. Du kan rekvirere det fuldstændige referat af generalforsamlingen hos MP. MP har fået hjælp af PR-virksomheden Grandjean Kommunikation til at gennemføre kampagnen. I alt vil der være fire annoncer i hver af de nævnte blade og fire ydelsesprofiler på hjemmesiden, hvor man også kan læse annoncerne. M A G I S T R E N E S P E N S I O N S K A S S E Lyngbyvej København Ø Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen 10

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Teknologisk Institut TIL MEDARBEJDERE HOS

Teknologisk Institut TIL MEDARBEJDERE HOS TIL MEDARBEJDERE HOS Teknologisk Institut PENSIO NSO RD NING PÅ TEKNOLOGI SK INSTI TUT Teknologisk Institut har indgået en aftale med Danica Pension om en obligatorisk pension for ansatte omfattet af overenskomsten

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010. side 1

Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010. side 1 Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010 side 1 Søfartens Lederes og jeres kontaktperson i PFA Navn: Titel: Email: Jens Nordentoft Kundechef jjn@pfa.dk Direkte tlf.: 39 17 55 18 Mobil: 20 49

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra bestyrelsen til Pensionskassens for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers generalforsamling 29. april 2013. Dagsordenens

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Gruppeordning en fremtid uden tvang?

Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordningen en fremtid uden tvang? Gruppeordningens fremtid Mere end 6000 medlemmer af Dansk Journalistforbund er omfattet af en obligatorisk forsikring, som er

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening 2012 Bliv flyvende med DRF s nye rammeaftale for firmapension DRF s bestyrelse har i samarbejde med Nordea Liv & Pension netop etableret

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

MP NYT. Små og store vedtægtsændringer på generalforsamlingen

MP NYT. Små og store vedtægtsændringer på generalforsamlingen MP NYT JUNI 2005 Små og store vedtægtsændringer på generalforsamlingen Nyt navn og børnepension til samleveres børn er nogle af de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på årets generalforsamling På generalforsamlingen

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen Udfordringer og muligheder NFT i pensionsbranchen 3/2003 Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen af Henrik Heideby Henrik Heideby Som andre steder i verden står pensionsbranchen i Danmark i disse

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

MEDLEMSNYT. Etik og investeringer. Ny hjemmeside på vej. Plej din pension eller lad den passe sig selv. Februar 09

MEDLEMSNYT. Etik og investeringer. Ny hjemmeside på vej. Plej din pension eller lad den passe sig selv. Februar 09 Februar 09 MEDLEMSNYT 02 05 06 Etik og investeringer Ny hjemmeside på vej Plej din pension eller lad den passe sig selv Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere