nyt B PP Positivt afkast i første halvdel af 2003 AUGUST 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt B PP Positivt afkast i første halvdel af 2003 AUGUST 2003"

Transkript

1 MEDLEMSMØDER I EFTERÅRET: B PP DANMARK mp nyt M A G I S T R E N E S P E N S I O N S K A S S E AUGUST 2003 NU OGSÅ FOR ÆGTEFÆLLER OG SAMLEVERE MP inviterer traditionen tro til møder i hele landet i løbet af dette efterår. Her vil du kunne møde pensionskassens formand, Kaj Thomsen, og chefen for kassens medlemsafdeling, H.C. Gregersen. De vil orientere om forskellige emner omkring pensionsopsparingen i MP. Indlæggene vil bl.a. handle om investeringspolitik, risikostyring, pensionsydelser og medlemsservice. Derudover vil rapporten fra Bremer-udvalget, som du kan læse om her i bladet, også være på dagsordenen. Som noget nyt inviteres medlemmernes ægtefæller/ samlevere med til møderne. Ønsker du/i at deltage i medlemsmøderne, kan du tilmelde dig/jer ved at udfylde og indsende nedenstående talon eller ved at sende en mail til Fristerne for tilmelding er angivet i parenteserne ud for hvert møde. Jeg tilmelder mig medlemsmødet i: Sæt X Thisted den 15/9 (Tilmeldingsfrist: 8/9) Silkeborg den 16/9 (Tilmeldingsfrist: 8/9) Fredericia den 17/9 (Tilmeldingsfrist: 8/9) Tønder den 22/9 (Tilmeldingsfrist: 15/9) Maribo den 29/9 (Tilmeldingsfrist: 22/9) Hellerup den 30/9 (Tilmeldingsfrist: 22/9) Nyborg den 6/10 (Tilmeldingsfrist: 29/9) MPS MEDLEMSMØDER AFHOLDES FØLGENDE STEDER: Mandag den 15. september Thisted Gymnasium/HF, Ringvej 32, 7700 Thisted Tirsdag den 16. september Silkeborg Amtsgymnasium, Oslovej 10, 8600 Silkeborg Onsdag den 17. september Fredericia Amtsgymnasium/HF, Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia Mandag den 22. september Tønder Gymnasium/HF/VUC, Astronom Hansensgade 9, 6270 Tønder Navn: (Brug blokbogstaver) Dit medlemsnummer: Mandag den 29. september Maribo Gymnasium, Refshalevej 2, 4930 Maribo Tirsdag den 30. september Gl. Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup Mandag den 6. oktober Nyborg Gymnasium/HF, Skolebakken 13, 5800 Nyborg Alle møder holdes fra kl ca Efter møderne byder MP på et lettere traktement. Jeg deltager også i det efterfølgende traktement Min ægtefælle/samlever deltager i mødet og deltager også i det efterfølgende traktement INDHOLD Positivt afkast s. 1 MP køber Allerød-byggeri s. 3 Personlig pensionsrådgivning s. 4 Valg til bestyrelsen s. 4 Kritisk sygdom s. 5 Større valgfrihed s. 6 Bedre tjek på pensionen s. 8 På den ene side s. 9 Generalforsamling s. 11 Medlemsmøder Bagside Positivt afkast i første halvdel af 2003 Efter to år, hvor investeringerne gav negative afkast, fik MP et positivt afkast. I første halvdel af 2003 var afkastet på 3,6% før skat, hvilket svarer til 3,2% efter skat. De senere års negative udvikling i aktiekurserne blev i årets andet kvartal afløst af moderate kursstigninger på såvel det danske som de internationale aktiemarkeder. Set under ét steg aktiekurserne i 1. halvår med 13,4% (KBX-indekset) på det danske marked og med 2,0% på verdensplan (MSCI-World), målt i danske kroner. Samtidig betød det faldende renteniveau kursgevinster på obligationer. En del af kursgevinsterne på de internationale værdipapirer blev imidlertid opvejet af et samtidigt fald i valutakurserne på især amerikanske dollar (-8,2%) og engelske pund (-6,0%) dog ikke mere end at der for årets Redaktion: Uffe Wang (ansv.) Tilrettelæggelse: Grandjean Kommunikation Foto: Polfoto Tryk: Fihl-Jensen Grafisk Produktion A/S Oplag: første seks måneder var et positivt afkast på alle typer af investeringer. Tabellen på side 2 viser sammensætningen af MPs investeringer og det akkumulerede afkast før skat for de enkelte investeringskategorier ved udgangen af 1. halvår Desuden er der anført sammenlignelige markedsafkast (benchmarks) for perioden. Afkastet for udenlandske aktier er i tabellen angivet med og uden finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter anvendes i MP til afdækning af risikoen for kurstab på udenlandske aktier og valuta. Det sker ved hjælp af såkaldte aktiefutures og valutaterminsforretninger. Magistrenes Pensionskasse Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Telefon , telefax Åbningstider: Mandag - torsdag 9-16, fredag

2 Lav rente begrænser friheden Ca. 60% af MPs pensionshensættelser er omfattet af en lovet forrentning (grundlagsrente) på 4,25%. Når markedsrenten, som anvendes til beregning af hensættelserne, ligger under dette niveau, skal hensættelserne til de fremtidige pensionsudbetalinger forøges betydeligt. Det har gjort sig gældende i årets første seks måneder. Markedsrenten lå ved periodens udgang på 3,77%. På grund af det lave renteniveau har MP været nødt til at investere, så risikoen for tab ved yderligere rentefald begrænses mest muligt. Det er primært sket ved at investere i inkonverterbare obligationer med en lang restløbetid, typisk 30-årige udenlandske obligationer. Derfor er obligationernes andel af investeringerne i løbet af de seneste 2 år forøget fra 45% ved udgangen af 2000 til 69% pr. 30. juni Aktieandelen er i samme periode faldet fra 40 til 16%. Denne udvikling i investeringerne, som er dikteret af den lave markedsrente, øger risikoen for kurstab på obligationsbeholdningen i perioder med en stigende rente. MP fortsat i gult lys De forøgede pensionshensættelser, som følger af rentefaldet, har stort set modsvaret det positive investeringsafkast i første halvår MP S AFKAST FOR 1. HALVÅR 2003 af MPs egenkapital udgør 3,6 mia. kr. I forhold til Finanstilsynets trafiklysscenarier betyder det, at MP på linie med en række andre pensionsinstitutter fortsat var i det gule lys ved udgangen af juni måned. MP har dog stadig en betydelig margen i forhold til den lovpligtige minimumskapital, som udgjorde 1,4 mia. kr. pr. 30. juni Halvårsregnskab Alle livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser skal fra og med 2003 indberette et halvårsregnskab til Finanstilsynet. Regnskabet skal samtidig offentliggøres på pensionsinstituttets hjemmeside og i øvrigt sendes til de medlemmer, som ønsker det. MPs regnskab for første halvår af 2003 vil blive lagt på hjemmesiden i slutningen af august. BEHOLDNING BEHOLDNING AFKAST FØR BENCHMARK 3 MIO. KR. PCT. SKAT PCT. PCT. Ejendomme ,3 4,5 Aktier Danske ,4 13,6 13,4 Udenlandske ,7 2,2 Udenlandske 2 1,2 2,0 Unoterede 111 0,3 62,4 I alt ,4 6,2 Obligationer Danske nom ,9 2,9 4,3 Udenlandske ,5 3,8 3,6 I alt ,4 3,5 Likvider mv ,9 0,6 Aktiver ialt ,0 3,6 1. Afkastet for udenlandske aktier inkl. finansielle instrumenter. 2. Afkast for udenlandske aktier eksklusiv finansielle instrumenter. 3. Benchmark i den rækkefølge som de er angivet i tabellen: KBX (Afkastindeks der benyttes fra primo 2003), MSCI World med reinvesteret udbytte, JP Morgans danske statsobligationsindeks og JP Morgans globale statsobligationsindeks (valutaafdækket). MP køber Allerød-byggeri til HP Magistrenes Pensionskasse har købt en moderne kontorejendom, der bliver it-firmaet Hewlett-Packards nye hovedsæde i Danmark. MP har købt ejendommen af ejendomsudviklingsfirmaet Gentofte Erhvervsinvest, der står for opførelsen af byggeriet. MP overtager ejendommen medio december i år, når bygningen er færdigopført, og HP er flyttet ind. Arkitektfirmaet Hvidt & Mølgaard har tegnet det nye domicil for den danske afdeling af HP. Det er en moderne kontorejendom i et nyudviklet erhvervsområde i Engholm Parken på m 2 og m 2 kælder. Ejendommen er beliggende i grønne omgivelser tæt ved det centrale Allerød og med gode motorvejsforbindelser. Hewlett-Packard er et af verdens største og førende it-selskaber med en stor produktion af edb-udstyr. Fusion krævede nyt domicil IT-firmaet Compaq har siden 1997 været lejer i MPs ejendom Lollikhus på Birkerød Kongevej. Denne ejendom er på ca m 2. Da de to it-firmaer HP og Compaq fusionerede sidste år, blev det besluttet, at de to virksomheder nu skulle have et fælles nyt domicil som afløsning for deres tidligere placeringer. Det tidligere Compaq opsagde sit lejemål hos MP, mens det tidligere HP samtidig satte sit domicil til salg. Det fusionerede HP overvejede flere forskellige muligheder for placeringen af deres nye danske hovedsæde, før valget faldt på en byggemulighed i Allerød. Rejsegilde I januar i år blev første spadestik taget i Engholm Parken. I dag er man nået halvvejs i byggeriet, og helt efter tidsplanen har der været afholdt rejsegilde. MP glæder sig til at kunne indvie den færdige bygning til december og byde vores nye gamle lejer velkommen. 2 3

3 Personlig pensionsrådgivning Alle MPs medlemmer kan aftale tid til et personligt møde i pensionskassen og få rådgivning om deres pensionsforhold i MP. På Lyngbyvej i København holder vi åbent alle hverdage mellem kl og 16.00, bortset fra fredag, hvor åbningstiden er kl Der er også mulighed for pensionsrådgivning i Odense, Aalborg og Århus. I opstillingen til højre kan du se, hvor og hvornår du kan få rådgivning i 2. halvår af Har du brug for personlig rådgivning, kan du ringe og aftale en tid på eller sende en til os på Valg til bestyrelsen I slutningen af året afholdes der valg til MPs bestyrelse. I næste nummer af MP Nyt kan du læse om valgproceduren, herunder om hvordan du bærer dig ad, hvis du vil stille op som kandidat. Valget gælder fire pladser som medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt personlige suppleanter for disse. Såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter vælges for perioden 1. januar 2004 til 31. december MP Nyt nr. 3 udsendes medio oktober. Odense Kongensgade 38, Odense Mandag den 1. september Tirsdag den 7. oktober Mandag den 10. november Mandag den 15. december Aalborg Østerågade 19, Aalborg Tirsdag den 2. september Onsdag den 8. oktober Tirsdag den 11. november Tirsdag den 16. december Århus Frederiksgade 77 B, Århus Tirsdag den 2. september Onsdag den 8. oktober Tirsdag den 11. november Tirsdag den 16. december En hjælp ved kritisk sygdom Det er altid tragisk at blive ramt af en kritisk sygdom. En ny forsikringsdækning kan være en økonomisk håndsrækning til en særlig dyr behandling eller et rekreationsophold. Får du diagnosticeret en af de alvorlige sygdomme, der er nævnt i boksen her på siden, vil du som gruppeforsikringsdækket medlem være berettiget til en forsikringssum. Det blev vedtaget på MPs generalforsamling i maj måned med virkning fra den 1. juli Fra den dato er MPs gruppeforsikringer, der omfatter en invalidesum og en livsforsikring, udvidet med en forsikring ved kritisk sygdom med en dækning på kr. Medlemmer optaget på skærpede helbredsvilkår har dog kun halv dækning ved kritisk sygdom i de første seks år efter optagelsen. Dækningen gælder, til man er fyldt 67 år. Det vil sige, at sygdommen skal være diagnosticeret, inden man fylder 67 år. Udbetalte summer for kritiske sygdomme modregnes i udbetalingen af en eventuel livsforsikringssum. Præmien til kritisk sygdom trækkes i årets bonus og indberettes hvert år til Told & Skat. Udbetalinger på grund af kritisk sygdom er skattefri. Reglerne om pensionskassens gruppeforsikringer finder du i MPs publikation om gruppeforsikring. Den kan du rekvirere i MP eller se på MPs hjemmeside. Varetages af Forenede Gruppeliv Forenede Gruppeliv administrerer ordningen vedrørende kritisk sygdom, og det er ligeledes Forenede Gruppeliv, der afgør, om du er berettiget til udbetaling. Afgørelsen vil kunne ankes til Ankenævnet for Forsikring. DE KRITISKE SYGDOMME, DER ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN, ER: De fleste ondartede kræftformer Bypass-opererede tilfælde af koronarsklerose Blodprop i hjertet Ballonudvidelse i hjertets kranspulsårer Hjerteklapkirurgi Hjerneblødning/blodprop i hjernen Muskelsvind Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer Dissemineret sklerose Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Større organtransplantationer (hjerte, lunge og lever) HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) Nyresvigt AIDS Parkinsons sygdom Blindhed Døvhed I Forenede Gruppelivs forsikringsbetingelser er de præcise diagnoser beskrevet. Forsikringsbetingelserne kan findes på og man kan læse mere om de kritiske sygdomme på 4 5

4 Større valgfrihed men med måde En ny regeringsrapport peger på mulighederne for at gøre pensionsopsparingen mere flytbar og give den enkelte mere indflydelse på investeringerne. Men pensionsområdet er kompliceret, og den større valgfrihed må ikke medføre, at fordelene ved det eksisterende pensionssystem sættes over styr. Forandringer skal derfor foregå via dialog. Regeringen nedsatte i foråret 2002 et embedsmandsudvalg til at analysere mulighederne for at give større valgfrihed til den enkelte pensionsopsparer. Det såkaldte Bremer-udvalg har i maj måned 2003 afsluttet sin rapport Større valgfrihed i pensionsopsparingen. Rapporten følger efter en tidligere udgivet delrapport om Den særlige Pensionsopsparing (SP). Delrapporten har dannet baggrund for et lovforslag, som bl.a. skal give adgang til at kunne spare op til SP-ordningen andre steder end i ATP, som administrerer ordningen i dag. ATP og LD Bremer-udvalget anbefaler, at arbejdsmarkedets parter drøfter mulighederne for, at den enkelte får valgmuligheder både med hensyn til investeringer og ydelsessammensætning i ATPordningen, og at det bliver muligt at vælge et andet institut end ATP. Kontohavere i LD skal også have mulighed for at flytte deres opsparing til et andet pensionsinstitut. Friere, men fortsat solidarisk Pensionsordninger som MPs er den del af det private pensionssystem, der vokser kraftigst. I 2002 var indbetalingerne til arbejdsmarkedspensioner omkring seks gange så store som indbetalingerne til individuelle ordninger i pensions- og livsforsikringsselskaber. Udvalget hæfter sig da også ved arbejdsmarkedspensionernes stigende betydning for det samlede pensionssystem. Ifølge udvalget kan dette på den ene side være med til at forstærke behovet for, at den enkelte får større indflydelse på sin pensionsopsparing. På den anden side kan en ubegrænset valgfrihed føre til en udhuling af de solidariske elementer. Her tænkes især på elementer som optagelse i ordningerne uden at afgive helbredsoplysninger og unisex-princippet, der betyder, at mænd og kvinder opnår samme årlige pension for samme bidrag. Overordnet anbefaler udvalget, at øget valgfrihed må ske på baggrund af drøftelser mellem regeringen, brancheorganisationen og arbejdsmarkedets parter. Elementer af valgfrihed Udvalget peger på, at der i arbejdsmarkedspensionsordningerne kan tænkes større valgfrihed med hensyn til investeringerne, både for så vidt angår investeringsstrategi og porteføljeforvaltere. Det vil dog helt eller delvis kræve en frasigelse af pensionsgarantierne. Større valgfrihed vil være uforeneligt med garantier i den form, der eksisterer i dag. Det enkelte medlem vil ikke både kunne være omfattet af en pensionsgaranti og samtidig selv helt frit fastsætte investeringsstrategien. Valgfrihed med hensyn til sammensætningen af ydelserne alders-, invalide- og ægtefællepension findes i dag kun i begrænset udstrækning. Udvalget peger på behovet for øget valgfrihed på disse områder dog med en bemærkning om, at der fortsat skal være en vis obligatorisk invalidedækning, livsforsikringsdækning og alderspension. Endelig mener udvalget, at der kan etableres flytteret en ret som i dag kun findes i tilknytning til jobskifte. Flytteretten må dog ikke indføres på bekostning af de solidariske elementer, og udvalget lægger op til, at der kan opkræves et beløb (risikoværn) ved flytning, så flytningen ikke bliver til ulempe for de tilbageblevne medlemmer. Ledelse Der har i de senere år været fokus på god virksomhedsledelse, corporate governance, i erhvervslivet. Udvalget mener, at der på samme måde er behov for at drøfte god og effektiv ledelse af arbejdsmarkedspensionerne. Ifølge udvalget må det være en opgave for Pensionsmarkedsrådet at udarbejde anbefalinger på området, men det må være op til det enkelte pensionsinstitut at følge anbefalingerne. Hvad med garantierne? Når pensionsinstitutterne skal garantere pensionerne, er de nødt til at pålægge sig begrænsninger med hensyn til investeringerne. Dette kan imidlertid føre til lavere indtjening og dermed lavere pensioner på sigt. Udvalget anbefaler derfor, at muligheden for i fremtiden at udstede garantier begrænses, og at medlemmerne får mulighed for at fravælge garantierne. Mere information For at få det fulde udbytte af en større valgfrihed må man have kendskab til pensionsdækninger og konsekvenserne af eventuelle valg. Det stiller krav om bedre information og rådgivning. Udvalget peger i den forbindelse på, at alle pensionsselskaber og pengeinstitutter bør tilslutte sig hjemmesiden Pensionsinfo. Færre flyttegebyrer i individuelle ordninger Kunder med individuelle ordninger i pensions- og livsforsikringsselskaber kan i princippet frit flytte deres ordning allerede i dag. De høje flyttegebyrer og tegningsomkostninger er imidlertid en barriere. Udvalget lægger op til en dialog med branchen om at sikre lavere flytteomkostninger og give bedre forbrugeroplysning om disse og andre omkostninger. Det videre forløb Bremer-udvalgets anbefalinger vil i den kommende tid blive drøftet mellem regeringen, brancheorganisationen Forsikring & Pension og arbejdsmarkedets parter. MPs bestyrelse og administration vil behandle udvalgets rapport på møder i efteråret og tage stilling til, om rapportens anbefalinger skal føre til initiativer i retning af større valgfrihed i MP. I sidste ende vil det blive medlemmerne, der kommer til at afgøre dette spørgsmål. Rapporten fra Bremer-udvalget bliver et af emnerne på efterårets medlemsmøder, som du kan læse om andetsteds i MP Nyt. Interesserede kan læse mere om rapporten på Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside (www.oem.dk), hvor der også er mulighed for at bestille eller downloade rapporten. 6 7

5 Beregning af alternativer Du kan beregne din pension under forskellige forudsætninger om fx ægtefælledækning, beregne hvad det betyder at spare op til alderssummen (engangsydelsen) eller at fravælge denne mulighed. Alle beregninger sker med udgangspunkt i dine egne aktuelle pensionsbidrag og pensionsdækninger. Det vil sige, at du slipper for selv at indtaste taloplysninger til brug for beregningerne. Gode råd MPs administration er behjælpelig med gode råd om betjeningen af systemet, men kan ikke påtage sig at fungere som PC- eller netværksinstallatør. Du må selv sørge for, at din PC og øvrige installation opfylder kravene for at få adgang til Tjek din Pension. Det kan du læse mere om på Tjek din Pension. Startvanskeligheder Selvom starten ikke har været problemfri, er Tjek din Pension generelt blevet godt modtaget af de medlemmer, der har taget systemet i brug. Systemets drift varetages i overvejende grad af Bankernes Edb Central (BEC) i Roskilde. I maj måned kunne man opleve, at selv store edb-centraler kan begå fejl. I forbindelse med en opdatering af databasen kom driftscentret til at slette adgangskoderne for de ca medlemmer, der indtil da havde fået en kode. Da der ikke var taget backup af adgangskoderne, måtte MP desværre bede medlemmerne om at starte forfra med bestilling af adgangskoder. Tjek din Pension vil løbende blive udvidet med flere beregningsmuligheder. Senere på året bliver det således muligt for dig at beregne din pension med forskellige bidragsstørrelser. Nye web-muligheder: Endnu bedre tjek på pensionen MPs hjemmeside er blevet udvidet i løbet af første halvår De nye muligheder kan du se på vores hjemmeside under menupunktet Tjek din Pension. På den ene side og på den anden side Pensionsopsparingen hører til de største økonomiske dispositioner i vores liv. Alligevel interesserer mange sig meget lidt for området, med det resultat at de risikerer at træffe nogle forkerte valg. MP har sat en informationskampagne i gang, der skal få flere medlemmer til at gøre brug af MPs hjemmeside, og til at søge råd og få vejledning. Tjek din Pension er en service, som er forbeholdt MPs medlemmer. Oplysningerne om det enkelte medlem vil kun være tilgængelig for det pågældende medlem. Adgang til Tjek din Pension kræver derfor en speciel kode, som kan bestilles på hjemmesiden. Adgangskoden sendes til dig med brev, senest dagen efter din bestilling er modtaget i MP. Adgangskoden og din egen side Når du har fået din adgangskode, kan du selv ændre den på hjemmesiden, hvis du fx synes, at den ikke er så let at huske. Glemmer eller mister du koden, kan du altid bestille en ny kode. Når du er kommet ind på Tjek din Pension, får du adgang til netop de oplysninger og valgmuligheder, som din pensionsordning og dit opsparingsforløb berettiger dig til. Hvis du har alle valgmuligheder, kan du se: din seneste pensionsoversigt, din aktuelle dækningsoversigt, beregningsalternativer, dine boligpoint, de ledige boliger. Informationskampagnen er bygget op om formuleringen På den ene side og på den anden side. Gennem en række annoncer i Magisterbladet, Dansk Psykolog Nyt og Gymnasieskolen fortæller medlemmer af MP, hvad en pålidelig alderspension har betydet for dem. Et medlem har fået mulighed for at rejse til klodens højeste bjerge mens et andet er blevet byrådspolitiker på nærmest fuld tid. Alderspension og de andre ydelser Parallelt med annoncerne fortæller en række andre medlemmer på MPs hjemmeside om den betydning, som andre af MPs ydelser har haft for dem. Eksempelvis invalidepensionisten, som har kunnet blive boende i sin dejlige lejlighed og derfor kunne fortsætte arbejdet med sine malerier eller gymnasieeleven, som takket være en børnepension fra MP ikke er ringere stillet økonomisk end sine kammerater, selvom hendes far blev alvorligt syg. MPs direktør, Uffe Wang, forklarer om kampagnen: Pensionsforhold kan være vanskelige at forstå for den enkelte. Pensionisttilværelsens økonomi er blandt andet afhængig af indbetalingerne og MPs evne til at forrente den indbetalte og dermed investerede kapital. Men den påvirkes også i høj grad 8 9

6 af de beslutninger som det enkelte medlem tager om ægtefælledækning, opsparing til alderssummen (engangsydelsen), orlov etc. Vi oplever desværre indimellem, at et medlem ikke har fået taget stilling til fx indsættelse af en begunstiget til gruppelivsforsikringen. Fra den seneste medlemsundersøgelse ved vi, at over 90% af MPs medlemmer har adgang til internettet, men at det er en meget lille del af dem, der gør brug af MPs hjemmeside, fortæller Uffe Wang. Informationskampagnen skulle gerne få mange flere medlemmer til at gøre brug af hjemmesiden, og det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at kampagnen kommer på et tidspunkt, hvor MP har lanceret Tjek din Pension. Men hjemmesiden kan ikke stå alene. Er der noget, man er i tvivl om med hensyn til til sin pensionsordning, er det altid en god idé at kontakte MP. Det er det, vi er her for, slutter Uffe Wang. VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 28. APRIL 2003 : RISIKODÆKNING FOR MEDLEMMER MED 2-ÅRIG KARENSTID Overenskomstansatte medlemmer optages i MP uden at afgive helbredsoplysninger. Inden 2 år efter optagelsen har pensionskassen dog hidtil kunnet afvise at udbetale invalide-, ægtefælle- og børnepensioner, hvis et medlem døde eller blev invalid, og dødsfaldet eller invaliditeten skyldtes en allerede ved optagelsen indtruffet sygdom eller invaliditet. Med virkning fra den 1. maj 2003 vil medlemmer, over for hvem karensen gøres gældende, få halv pensionsdækning. Gruppelivsdækningen vil udgøre 50% mod tidligere 100% af livsforsikringssummen. En anden ændring er, at bidragsbetalingen i hele 2-års perioden skal ske via overenskomst eller anden aftale for at komme ud over karenstiden. Et medlem, hvis bidragsbetaling ophører via ansættelsen, kan således ikke for egen regning fortsætte betalingen med henblik på at komme ud over karensperioden. OPTAGELSE AF MEDLEMMER I SKÅNEJOB Medlemmer, der ved optagelsen i MP er ansat i skånejob, optages i pensionskassens opsparingsafdeling, det vil sige uden risikodækning. Disse medlemmer er ikke gruppelivsdækkede. INDBETALINGER FRA SUPPLERENDE ARBEJDS- MARKEDSPENSION FOR FØRTIDSPENSIONISTER Indbetalinger fra supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister kan ske i MP s opsparingsafdeling. INVALIDEPENSIONISTERS RET TIL ARBEJDSINDTÆGTER, FX FRA FLEKSJOB Bestyrelsen har fastsat regler for de arbejdsindtægter, som invalidepensionerede medlemmer af MP kan have ved siden af udbetalingen af invalidepension fra pensionskassen. Et medlem kan uden videre have arbejdsindtægter fra arbejde, der ligger uden for magister/psykologområdet. Ligger arbejdet inden for dette område, kan medlemmer på hel invalidepension have indtægter på op til 1/3 af fuld arbejdskvote. Et medlem på halv invalidepension kan have indtægter på op til 1/2 magister/psykologstilling ved siden af invalidepensionen. Med hensyn til medlemmer på fleksjob er der fastsat særlige regler. Et medlem, der nyoptages i MP i forbindelse med en ansættelse i et fleksjob, kan ikke få udbetalt invalidepension fra MP ved siden af. Det samme gælder for et medlem, der overgår til fleksjob og får løn på sit hidtidige løntrin. Et allerede optaget medlem, der går væsentligt ned på lønskalaen ved overgang til fleksjob, kan højst få udbetalt halv invalidepension fra MP. DÆKNING VED KRITISK SYGDOM Du kan læse om den ny forsikringsdækning på side 5. Du kan rekvirere det fuldstændige referat af generalforsamlingen hos MP. MP har fået hjælp af PR-virksomheden Grandjean Kommunikation til at gennemføre kampagnen. I alt vil der være fire annoncer i hver af de nævnte blade og fire ydelsesprofiler på hjemmesiden, hvor man også kan læse annoncerne. M A G I S T R E N E S P E N S I O N S K A S S E Lyngbyvej København Ø Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen 10

MP NYT. Små og store vedtægtsændringer på generalforsamlingen

MP NYT. Små og store vedtægtsændringer på generalforsamlingen MP NYT JUNI 2005 Små og store vedtægtsændringer på generalforsamlingen Nyt navn og børnepension til samleveres børn er nogle af de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på årets generalforsamling På generalforsamlingen

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

beretning og regnskab

beretning og regnskab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 beretning og regnskab 2001 magistrenes pensionskasse Indhold Femårsoversigt - hovedtal 4 Årets resultat 2001

Læs mere

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER APRIL 2013 Side 2: HAR du den RIGtIGE PENSIONSORdNING Side 5: NåR OmKOStNINGER bliver til INdtÆGt Side 6 SLUt med PAPIR OG PORtO Fremover vil du i højere grad modtage information fra pensionskassen digitalt

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16614130 DK 1364 København K Fax +

Læs mere

PENSIONDANMARK A/S. Årsrapport 2008. Langelinie Allé 41 2100 København Ø. CVR nr. 16163279

PENSIONDANMARK A/S. Årsrapport 2008. Langelinie Allé 41 2100 København Ø. CVR nr. 16163279 PENSIONDANMARK A/S Årsrapport 2008 Langelinie Allé 41 2100 København Ø CVR nr. 16163279 indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING RESUME 1 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 MISSION, VISION OG VÆRDIER 7 MEDLEMMER, VIRKSOMHEDER

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

Beretning og regnskab 2010

Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Indkaldelse til Generalforsamling 27. april 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Pensionskassens ledelse Ledelse Direktør, cand.polit.

Læs mere

Udviklingen på værdipapirmarkederne fra januar 2012 og til august 2014

Udviklingen på værdipapirmarkederne fra januar 2012 og til august 2014 BERETNING 2012-2013 Forord De sidste par år er udviklingen langsomt og ret usikkert gået i retning af spirende optimisme og bedre udsigter, både i Danmark og udlandet. Der er grund til at understrege

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 juni 2012 Side 2 80 pct. tog imod omtegningstilbud Side 2 Ny livssituation overvej din pension Side 6 Fristende andelsboliger Hvis du undgår fælderne, kan andelsboliger for tiden være et både fristende

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

DEN STORE - STÅ SAMMEN OM ET RENERE LIV. Nr. 65 Marts 2006

DEN STORE - STÅ SAMMEN OM ET RENERE LIV. Nr. 65 Marts 2006 Nr. 65 Marts 2006 Pen-Sam's forebyggelseskampagne kan i år fejre 10 års jubilæum, men de gode ideer og de mange budskaber er endnu ikke brugt op. Derfor fortsætter kampagnen med nye initiativer og tiltag.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension stil Valg til medlemsforum nr. 1 forår 2013

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension stil Valg til medlemsforum nr. 1 forår 2013 pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension stil op Valg til medlemsforum nr. 1 forår 2013 Verdens bedste Pensionssyste m indhold Risiko for længere levetid 3 valg til medlemsforum 4 Afsked

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indhold Ledelsens beretning Overblik 2014 3 Forord 4 Ledelsesberetning 5 Investeringer 12 Forventninger til 2015 16 Honorar og aflønning

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet nr. 2 efterår 2014 indhold Fælleskonference hvad ønsker medlemmerne? Læs side

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere