Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge"

Transkript

1 Uge 1 Uge 4 Uge 7 Uge 10 Uge 13 Uge 16 Uge 19 Uge 22 Uge 25 Uge 28 Uge 31 Uge 34 Uge 37 Uge 40 Uge 43 Uge 46 Uge 49 Uge 52 Nedlæggelse af Gæstehusene i deres nuværende form I forbindelse med omlægningen af gæstehusene, som indgår i Store Forandringer på Dagtilbudsområdet, har der været nedsat en arbejdsgruppe med 2 dagtilbudsledere, lederen af dagplejen og en repræsentant fra administrationen, som i fællesskab har udarbejdet et udkast til en omlægning af gæstehusene. Hensigten i dette notat er at beskrive arbejdsgruppens forslag til en omlægning af gæstehusene inkl. de økonomiske gevinster der måtte være ved dette. Administrationen har desuden modtaget Kommentar vedrørende dagplejen samt Kommentarer og forslag fra forældrebestyrelsen i dagplejen i Kerteminde Kommune i forbindelse med dialogmødet på Børn- og Skoleudvalget d som afslutningsvis i notatet besvares. Model fra arbejdsgruppen Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra en økonomisk beregning af, at såfremt man nedlægger de to gæstehuse i Kerteminde Kommune og alene benytter sig af femtebarnsvederlag, vil der kunne findes en besparelse på 1.2 mio. kr. I arbejdsgruppen har man dog ønsket at finde en modificeret model, hvor man ikke nedlægger gæstehusene i sin helhed. I arbejdsgruppen har man arbejdet med en model, som man i gruppen mener, kan give tryghed og stabilitet for de børn og de forældre, der i højeste grad benytter sig af gæstehusene, hvilket i dag er de børn, hvor deres normale dagplejer er på uddannelse. Christina Kjærgaard Budget og Analyse Grønlandsgade Kerteminde Tlf juni 2016 Sagsnr Dokumentnr Børnetal Udgangspunktet for omlægningen af gæstehusene tager udgangspunkt i følgende børnetal. Der kan maks. være 10 børn i hvert gæstehus. 12 Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge Antal Børn pr. uge 2 0 I de uger, hvor der ikke har været nogle børn i Mariehuset er det enten fordi der har været ferie eller personalet har været på kursus. Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på

2 Uge 14 Uge 16 Uge 18 Uge 20 Uge 22 Uge 24 Uge 26 Uge 28 Uge 30 Uge 32 Uge 34 Uge 36 Uge 38 Uge 40 Uge 42 Uge 44 Uge 46 Uge 48 Uge 50 Uge Guldfisken: Antal Børn i gennemsnit pr. uge Antal Børn pr. uge Side 2 af 6 0 I de uger, hvor der ikke har været nogle børn i Guldfisken er det enten fordi der har været ferie eller personalet har været på kursus. Der mangler data for ugerne Dagplejeuddannelse På nuværende tidspunkt og indtil 2020 er dagplejen på uddannelse (Dagplejeuddannelse for Fredericia og De fynske kommuner Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Svendborg og Ærø). I Kerteminde Kommune betyder det, at der hele året er 4 dagplejere på Dagplejeuddannelse og dermed hele året er 16 (4x4) børn, der skal være i et gæstetilbud. Forslag For at børnene hos de dagplejere, der er på uddannelse, oplever en tryg og stabil periode i et gæstetilbud, foreslår arbejdsgruppen, at gæstehusene nedlægges i deres nuværende form og der i fire distrikter (Marslev, Munkebo, Langeskov og Kerteminde) ansættes (eller bevares) fire gæstedagplejere, der i deres private bolig hele året alene har gæstebørn fra dagplejere, der er på uddannelse. På denne måde vil de 4 børn hos den samme dagplejer, der er på uddannelse, kunne blive sammen i ét tilbud og ikke skulle adskilles fra hinanden i de 4 uger, som uddannelsen varer. Det betyder, at det alene er de børn, der normalt ville være i gæstehus ved eventuel sygdom hos en dagplejer, der vil skulle placeres som femtebarn hos andre dagplejere. Det vil dog, alt andet lige, være i en kortere periode end børn der er hos en dagplejere der er på uddannelse i fire uger, at disse børn vil opleve at skulle være femtebarn. Besparelse På nuværende tidspunkt er der ansat 8 gæstedagplejere i Kerteminde Kommune. Der er ansat 3 i hvert af de nuværende gæstehuse og der er ansat 1 gæstedagplejer i Marslev og 1 gæstedagplejer i Kerteminde, som har gæstedagplejebørn i deres private bolig.

3 Ved den foreslåede model vil der alene være behov for 4 gæstedagplejere, der således vil skulle have gæstedagplejebørn i deres private bolig. Side 3 af 6 Hermed indgår der i besparelsen - Lønninger til 4 gæstedagplejere - Drift af bygning i Munkebo (gæstehuset (Guldfisken) i Langeskov er en del af Mælkevejen, hvorfor driften til dette areal bevares) - En udgift til femtebarnsvederlag til de børn, der skal være hos en anden dagplejer som femtebarn på grund af sygdom Store forandringer Dagtilbud Drift netto 1000 kr I alt Nedlæggelse af gæstehusene i deres nuværende form Lønninger til 4 gæstedagplejere Drift af bygning i Munkebo Femtebarnsvederlag Sum Den model man har arbejdet med i arbejdsgruppen medfører altså en besparelse på kr. I notatet Høringsnotat: Dagtilbudsstruktur - udmøntning af Store forandringer indgår den oprindelige beregning, hvor forudsætningen er, at man nedlægger begge gæstehuse og benytter sig af femtebarnsvederlag til alle berørte børn (både børn hvor dagplejen er syg og ved børn hvor dagplejen er på uddannelse), på 1.2 mio. kr. Således medfører arbejdsgruppens model en mindre besparelse organisering af gæstedagplejen, lukning af gæstehuse end den oprindelige beregning og den endelige oversigt over samlede økonomiske gevinster vil se således ud:

4 Side 4 af 6 Der er således fundet en ekstra besparelse i 2018 og 2019 på kr., hvor der i Høringsnotat: Dagtilbudsstruktur - udmøntning af Store forandringer, var fundet end ekstra besparelse på kr. i forhold til det angivne sparekrav i Store Forandringer. I 2016 er der fundet en mindre besparelse på kr. i forhold til sparekravet på 2.8 mio. kr. I Høringsnotat: Dagtilbudsstruktur - udmøntning af Store forandringer var der fundet præcis den besparelse, som sparekravet i Store Forandringer foreskrev. Dermed er der med arbejdsgruppens model ikke fundet den fulde besparelse i 2016 i forbindelse med Store Forandringer på Dagtilbudsområdet. Arbejdet med en omlægning af gæstehusene fortsættes i arbejdsgruppen for at opnå den fulde besparelse på 1.2 mio. kr.

5 Besvarelser til Kommentar vedrørende dagplejen samt Kommentarer og forslag fra forældrebestyrelsen i dagplejen i Kerteminde Kommune Side 5 af 6 I det følgende afsnit besvares følgende spørgsmål/kommentarer i det indgående notat fra FTR for dagplejen, Tina Knudsen samt fra forældrebestyrelsen i dagplejen i Kerteminde Kommune: - Gæstehuset i Munkebo er fuldt belagt - Gæstehuset og legestuen som en fælles enhed i Birkende - Lukning af dagplejen i sommerferien Afslutningsvis i afsnittet indsættes erfaringer fra Horsens Kommune, da det er konklusioner fra evalueringen af dagplejen i Horsens, som vi forholder os til i vores arbejde med omlægningen af dagplejen. Hovedkonklusionerne fra evalueringen i Horsens besvarer desuden nogle af de spørgsmål, som er kommet frem i de indkomne kommentarer (henholdsvis fra FTR, Tina Knudsen samt forældrebestyrelsen i dagplejen). Gæstehuset i Munkebo er fuldt belagt Børnetal fra gæstehusene fremgår i afsnittet Børnetal ovenfor. Gæstehuset og legestuen som en fælles enhed i Birkende Denne kommentar kræver en nærmere analyse af såvel økonomiske udgifter samt børnetal samt data vedr. hvor mange forældre, der rent faktisk har fravalgt gæstehuset. Ses der alene på børnetallene fra afsnittet Børnetal ovenfor fremgår det, at der ikke i ligeså høj grad som i Munkebo er behov for et gæstehus i Langeskov. Såfremt forældre fravælger muligheden for gæstehuset (Guldfisken) i Langeskov kan der, alt andet lige, argumenteres for, at behovet for gæstehuset ikke er der. Lukning af dagplejen i sommerferien Denne kommentar kræver en nærmere analyse, da den vil skulle indbefatte sommerferiebelægningen i Kerteminde Kommune. I Dagtilbudsloven fremgår det, at I forbindelse med dagplejens fravær ved f.eks. ferie, sygdom eller kursusdeltagelse skal kommunen skaffe alternativ pasning til dagplejebørnene. Erfaringer fra Horsens Kommune Primo 2015 igangsatte Horsens Kommune to forsøgsprojekter med sammenlægning af dagpleje og daginstitutioner under daginstitutionens ledelse. Knap et år efter, at forløbet blev igangsat, blev der lavet en evaluering af forsøget. Det er bl.a. konklusionerne fra denne evaluering vi forholder os til i vores arbejde med at omlægge dagplejen. Hovedkonklusionerne viser bl.a.: at kvaliteten af det samlede dagtilbud stiger markant med en sammenlægning af dagpleje, vuggestue og børnehave under daginstitutions ledelse.

6 Helhedstænkningen viser sig også i vuggestue og børnehave, fordi strukturelle skel er nedbrudt, og pædagogikken kan tage udgangspunkt i barnets behov i tæt dialog med dagplejerne samt forældrenes ønsker og ressourcer. Omorganiseringen fremmer dialog og samarbejde samt bidrager til at være fælles om at løfte det pædagogiske arbejde med de samme børn og forældre i hele 0-6 års perioden. Alle der har deltaget i evalueringen, dvs. repræsentanter for forældrebestyrelser, MED-udvalget, ledelser og de to faglige organisationer, FOA og BUPL, bakker op om forsøget og ønsker, at det skal fortsætte. Personale, forældre og ledelse fremhæver alle i interviewene, at forsøget medfører en større pædagogisk sammenhæng og helhedstænkning mellem dagpleje, vuggestue og børnehave. Sammenlægningen af dagpleje, vuggestue og børnehave medfører en styrkelse af fagligheden primært for dagplejen, sekundært for personalet i vuggestuen og børnehave. Dagplejerne giver udtryk for, at ledelsen er kommet tættere på dem. Side 6 af 6 (Kilde: Evaluering af forsøg med omorganisering af dagplejen i to distrikter Horsens Kommune november 2015)

Forsøgsordning med gæstedagpleje i vuggestuen Spørgeskemasvar fra forældre og medarbejdere i Nim og Søvind

Forsøgsordning med gæstedagpleje i vuggestuen Spørgeskemasvar fra forældre og medarbejdere i Nim og Søvind Forsøgsordning med gæstedagpleje i vuggestuen Spørgeskemasvar fra forældre og medarbejdere i Nim og Søvind Forældrebesvarelser Forældres indflydelse på valg af gæstedagpleje Sagsnr. 28.06.04-P08-1-17 Har

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

Forsøgsordninger med gæstedagpleje. Evalueringsresultater

Forsøgsordninger med gæstedagpleje. Evalueringsresultater Forsøgsordninger med gæstedagpleje Evalueringsresultater Baggrund for forsøgsordningerne Den 4. september 2017 vedtog Børne- og Skoleudvalget at igangsætte forsøgsordninger med gæstepleje i fem distrikter.

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning i Mariehønens vuggestueafdeling. Juni Gitte Schilkowski

Evaluering af forsøgsordning i Mariehønens vuggestueafdeling. Juni Gitte Schilkowski Evaluering af forsøgsordning i Mariehønens vuggestueafdeling Juni 2012 Gitte Schilkowski Indledning Siden 1. januar 2011 har daginstitutionen Mariehønen kørt en forsøgsordning, hvor forældre har kunnet

Læs mere

NOTAT OM PASNING AF GÆSTEDAGPLEJEBØRN I NORDFYNS KOMMUNE

NOTAT OM PASNING AF GÆSTEDAGPLEJEBØRN I NORDFYNS KOMMUNE NOTAT OM PASNING AF GÆSTEDAGPLEJEBØRN I NORDFYNS KOMMUNE Dato 08.06.2009 Den nye overenskomst mellem FOA og KL omkring dagplejernes gæstevederlag betyder, at en dagplejer kan få op til to gæstevederlag

Læs mere

De inddragende processer har bidraget til at kvalificere og præcisere de muligheder og gevinster, som den ny ledelsesstruktur kan bidrage til:

De inddragende processer har bidraget til at kvalificere og præcisere de muligheder og gevinster, som den ny ledelsesstruktur kan bidrage til: Dato: 28-05-2019 Sagsnummer: 18/13891 Center: Center for Børn og Læring Bilag til sag 18/13891 Udvalget for Børn og Ungdom 4. juni 2019 Forslag: Ny ledelsesorganisering for dagtilbud i Center for Børn

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Notat vedr. udmøntningen af beslutning om decentralisering af vejledning, sparring og ledelse af den kommunale dagpleje i Rebild Kommune

Notat vedr. udmøntningen af beslutning om decentralisering af vejledning, sparring og ledelse af den kommunale dagpleje i Rebild Kommune Notat Center Børn og Unge Journalnr: 28.09.00-P20-1-15 Dato: 05-11-2018 Notat vedr. udmøntningen af beslutning om decentralisering af vejledning, sparring og ledelse af den kommunale dagpleje i Rebild

Læs mere

Business Case for Pilotprojekt vedr. gæstepasning Ved V. Åby Bh. og SFO. Version 03, den

Business Case for Pilotprojekt vedr. gæstepasning Ved V. Åby Bh. og SFO. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Pilotprojekt vedr. gæstepasning Ved V. Åby Bh. og SFO Version 03, den 21.9.2011 Samlet konklusion I dagplejen kan det være en udfordring,

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw Udkast fordelingsmodel 2015 Dagplejen ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010 Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsbrev om revideret vejledningstekst vedr. lukkedage Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Med

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje).

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.09.16-P24-1-15 Dato:27.4.2016 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 42 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Familieudvalget 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen

Læs mere

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset.

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset. BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. august 2016 Sagsid: 28.09.00-A00-3-16 Notat Status for Dagplejen i Ballerup Kommune - august 2016 1. FAKTA Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende,

Læs mere

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune NOTAT Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune Udarbejdet af Lisbeth Østergaard, marts 2017 revideret efter høring, maj 2017 1 Indhold Indledning...3 Lukkedage...3 Hvad siger vejledningen til dagtilbudsloven

Læs mere

Evaluering af dagplejestrukturen

Evaluering af dagplejestrukturen Evaluering af dagplejestrukturen Hvidovre Kommune, maj 2018 Indhold Indledning... 2 Om modellen... 2 Struktur... 2 Evalueringens fokus og metode... 3 Gæstedagplejeordningen... 3 Faglighed og kvalitet i

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Notat. Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Til: Fra: Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020

Notat. Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Til: Fra: Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Den 3. februar

Læs mere

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen.

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen. Kvalitetsstandard: Gæste-dagpleje I forbindelse med Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje er der opstået behov for at tydeliggøre, hvilke krav der stilles i forbindelse med placering af børn,

Læs mere

1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold

1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold NOTAT Supplerende høringsmateriale budget 2017 Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner Haderslev Kommune Børn og Kulturservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Indhold 1. Baggrund 2. Grafisk

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Stensballe

Velkommen til dagplejen i Stensballe Velkommen til dagplejen i Stensballe Dagligdagen i dagplejen Dagplejen i Stensballe blev 1. januar 2019 sammenlagt med daginstitutionerne i Stensballe med samme ledelse. Denne omorganisering af dagplejen

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium. 16 Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Sagsnr: 28.00.00-A00-2-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Den kommunale dagpleje.

Den kommunale dagpleje. Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,

Læs mere

Høringssvar til Børnepasningskapacitet

Høringssvar til Børnepasningskapacitet Høringssvar til Børnepasningskapacitet Høringspunkt Høringsberettiget 3.1 Høringsberettiget 3.2 Høringsberettigedes bemærkning 3.1. Der arbejdes henimod oprettelse af Vuggestue i alle skoledistrikter 3.

Læs mere

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Overblik over budskaber i høringssvar

Overblik over budskaber i høringssvar Overblik over budskaber i høringssvar AFSENDER INDHOLD ADMINISTRATIONENS KOMMENTARER Forældrebestyrelsen i Vuggestuen Manegen Forældrebestyrelsen modsætter sig en eventuel sammenlægning af Vuggestuen Manegen

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon

Læs mere

Notat. Institution. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Opsamling på høringssvar

Notat. Institution. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Opsamling på høringssvar Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget Opsamling på høringssvar I forbindelse med de tre besparelsesforslag på dagtilbudsområdet, har forvaltningen i alt modtaget 26 høringssvar. Høringsparterne og

Læs mere

Dagplejens gæsteordning

Dagplejens gæsteordning Dagplejens Supplerende notat til Børne-, Unge- og Familieudvalget 30. september 2013 1 1. Indledning Dette notat uddyber det oprindelige beslutningsnotat i forhold til de områder, som Børne-, Unge- og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje).

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). 1: Formål Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Referat fra dagtilbudsbestyrelsesmøde d. 30/8 kl i Mælkevejen Peter Wesselsvej 40

Referat fra dagtilbudsbestyrelsesmøde d. 30/8 kl i Mælkevejen Peter Wesselsvej 40 Dok. nr. Referat fra dagtilbudsbestyrelsesmøde d. 30/8 kl. 19.00-21.30 i Mælkevejen Peter Wesselsvej 40 Indkaldt: Institution Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant Mælkevejen "Abed" Abdulfattah

Læs mere

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00 Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22 Mødeleder: Referent: Käthe/ Deltagere: Gitte W, Gitte O, Kristine, Susanne, og Käthe Afbud:

Læs mere

1. Baggrund NOTAT. Supplerende høringsmateriale budget Gæstepleje i institutioner

1. Baggrund NOTAT. Supplerende høringsmateriale budget Gæstepleje i institutioner NOTAT Supplerende høringsmateriale budget 2017 Gæstepleje i institutioner Haderslev Kommune Børn og Kulturservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Indhold 1. Baggrund 2. Gæstepleje i 0. 6.

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet

NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 266197 Brevid. 2048895 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk 26. februar 2015 NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Evalueringer fra forældrebestyrelser og de lokale MED-udvalg

Evalueringer fra forældrebestyrelser og de lokale MED-udvalg Evalueringer fra forældrebestyrelser og de lokale MED-udvalg LMU i Nim Vuggestuen som gæstepleje På udvalgsmødet den 4. september 2017 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, at igangsætte en forsøgsperiode

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1.

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-8-18 Etablering Kommunale dagplejere pr. 1. august 2018 Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 24.januar 2018 kl i Rytterkilden.

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 24.januar 2018 kl i Rytterkilden. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 24.januar 2018 kl. 17-19 i Rytterkilden. Tilstede: Helle, Maria, Karina, Karin, Kasper, Lydia, Kamilla, Jesper, Marianne, Lone Afbud: Line, Lu 1. Orientering og debat:

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation

Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation 2014 reduktion på 10 mio. 2015 reduktion på 30 mio. 2016-18 yderligere

Læs mere

Spilleregler for brugen af åbningstid / moduler. Dette for at sikre et optimalt læringsmiljø for alle børn. Normering.

Spilleregler for brugen af åbningstid / moduler. Dette for at sikre et optimalt læringsmiljø for alle børn. Normering. Pixi udgave af høringssvarene vedr. ny resursetildelingsmodel i daginstitutionerne. Institution Model 1, med en fast ugentlig åbningstid, med mulighed for tilmelding fra 6 til 18. Valg af 5 moduler; 48,

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Udvalg for dagtilbud og familier

Udvalg for dagtilbud og familier Beslutning: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Sagsnr. i ESDH: 18/14065 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte at indstille til

Læs mere

NOTAT. Analyse - Normering i dagtilbud

NOTAT. Analyse - Normering i dagtilbud NOTAT Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat Analyse - Normering i dagtilbud Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion Forældrebetalingen for brug af dagpleje-, vuggestue

Læs mere

Høringsnotat: Dagtilbudsstruktur udmøntning af Store forandringer

Høringsnotat: Dagtilbudsstruktur udmøntning af Store forandringer Høringsnotat: Dagtilbudsstruktur udmøntning af Store forandringer Indledende bemærkninger I arbejdet med at realisere Store forandringer på dagtilbudsområdet er fra politisk side stillet følgende opgave:

Læs mere

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt. Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 18-06-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Bilag 1 Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges ud fra den enkelte families dokumenterede

Læs mere

I er altid velkommen til at kontakte ledelsen, hvis I har spørgsmål eller en undren.

I er altid velkommen til at kontakte ledelsen, hvis I har spørgsmål eller en undren. Velkommen til dagplejen i Brædstrup Dagplejen i Brædstrup blev 1. januar 2015 sammenlagt med daginstitutionen i Brædstrup under samme ledelse. Denne omorganisering af dagplejen er en politisk beslutning

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

bestyrelsesmøde tirsdag den 28 maj 2019 kl

bestyrelsesmøde tirsdag den 28 maj 2019 kl Referat _ bestyrelsesmøde tirsdag den 28 maj 2019 kl. 17.30 20.00 Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj. 2019-144359 Dagsorden 12/19 Konstatering af fraværende. Majbritt L., Majbritt J., Maja og Mette Skovsø.

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Private dag Herudover gives

Læs mere

Høring af forslag til fremtidig organisering af dagplejen i område Oddervej. BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune

Høring af forslag til fremtidig organisering af dagplejen i område Oddervej. BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Høring af forslag til fremtidig organisering af dagplejen i område Oddervej Side 1 af 8 Høringsparter er dagtilbudsbestyrelser og lokale MED-udvalg i Beder, Malling, Mårslet og Solbjerg. Dagplejen i område

Læs mere

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune

Læs mere

Dagsorden og referat. Tønder Kommune. Dato: 22.marts 2018 Tid: Mødet afholdes på Åvedvej 5 Løgumkloster

Dagsorden og referat. Tønder Kommune. Dato: 22.marts 2018 Tid: Mødet afholdes på Åvedvej 5 Løgumkloster Dagsorden og referat Tønder Kommune Dato: 22.marts 2018 Tid: 19.00-21.30 Mødet afholdes på Åvedvej 5 Løgumkloster Emne: Forældrebestyrelses møde i dagplejen Mødet er flyttet til Åved vej 5, Løgumkloster

Læs mere

Dagligdagen i dagplejen

Dagligdagen i dagplejen Uddannelse og Arbejdsmarked Dagtilbud Gedved Skovvej 13 A. 8751 Gedved. Dagligdagen i dagplejen Velkommen til dagplejen i Gedved. Dagplejen i Gedved blev 1. oktober 2016 sammenlagt med daginstitutionen

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Evaluering af forsøg med omorganisering af dagplejen i to distrikter

Evaluering af forsøg med omorganisering af dagplejen i to distrikter Evaluering af forsøg med omorganisering af dagplejen i to distrikter De to forsøgsprojekter med at sammenlægge dagpleje og daginstitution under daginstitutionens ledelse i Brædstrup og Højvang blev igangsat

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 31.03.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Ingen Ingen Indholdsfortegnelse: 139. Orientering om planlægning af gennemførelsen af udviklingsplan

Læs mere

.Bilag 1. De lovgivningsmæssige rammer for det obligatoriske læringstilbud og udmøntningen i København

.Bilag 1. De lovgivningsmæssige rammer for det obligatoriske læringstilbud og udmøntningen i København KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 26. april 2019.Bilag 1. De lovgivningsmæssige rammer for det obligatoriske læringstilbud og udmøntningen i København I dette notat

Læs mere

Dagpleje eller vuggestue? Find den rigtige pasning til dit barn

Dagpleje eller vuggestue? Find den rigtige pasning til dit barn Dagpleje eller vuggestue? Find den rigtige pasning til dit barn Dagpleje Åbningstid Dagplejens overordnede åbningstid er fra 6-18. Børnenes samlede plejetid i den enkelte dagpleje er dog afgørende for

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse Program for læringsledelse Dagtilbud og skoler i Kolding Kommune er med i Europas største udviklingsprogram Program for læringsledelse Alle børn fra 0-18 år er målgruppen for et 4-årigt udviklingsprogram

Læs mere

Dagplejuddannelse Fyn modul 3

Dagplejuddannelse Fyn modul 3 INFORMATION TIL FORÆLDRE Dagplejuddannelse Fyn modul 3 ucsyd.dk Uddannelses- og aktionlæringsforløb for erfarne dagplejere Kære forældre Jeres dagplejer skal have ny viden og nye værktøjer, så pasningen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 15:30 Den gl. byrådssal i Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 15:30 Den gl. byrådssal i Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 02.02.2009 kl. 15:30 Den gl. byrådssal i Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 262. Kommuneplan 2009... 3 263. Grønnegården... 4

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

Hovedrapport - dagplejen Forældretilfredshed 2010

Hovedrapport - dagplejen Forældretilfredshed 2010 Brugerund ersøgelse af dagtilbu d i Favrsko v Kommun e Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af dagplejegrupperne...6

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud 1 Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune Stk. 1: Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune består af dagtilbud for børn fra 0 til 6 år, der

Læs mere

ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering

ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering 18/21661 Beslutningstema Fremlæggelse af analyse af mulighed for etablering af forårssfo og beslutning om etablering af forårssfo som det pædagogiske

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Børn, Unge og Læring 12.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Sammenskrivning af halvdelen af

Sammenskrivning af halvdelen af Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne 0 Indholdsfortegnelse: Generelt Formål med virksomhedsplanen 2 Tilbagemelding på virksomhedsplanerne 2 Hvem har afleveret og hvem har været inddraget

Læs mere

Nye forhold til børnene -

Nye forhold til børnene - ALTERNATIVET FURESØ Nye forhold til børnene - Selvforvaltning og bemanding i daginstitutioner Furesø kommune 1 BAGGRUND Udvikling hvor der er kommet flere børn pr voksen Mindre barn-voksen kontakt Mindre

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Forslag fra Michele Fejø om at forøge trivslen i de kommunale børneinstitutioner, og at nedbringe sygefraværet og personaleomsætningen

Forslag fra Michele Fejø om at forøge trivslen i de kommunale børneinstitutioner, og at nedbringe sygefraværet og personaleomsætningen Dagsordenpunkt Forslag fra Michele Fejø om at forøge trivslen i de kommunale børneinstitutioner, og at nedbringe sygefraværet og personaleomsætningen dér Beslutning Forslaget blev oversendt til behandling

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Syge børn i pasningstilbud

Syge børn i pasningstilbud 2. maj 2017 Syge børn i pasningstilbud Tre ud af fire af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om måneden, at et barn afleveres af forældrene, selvom barnet egentligt er

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Dagtilbudskapacitet Hornsherred

Dagtilbudskapacitet Hornsherred NOTAT Dagtilbudskapacitet Hornsherred Syd ombygning af Skibby Rådhus 19. jan 2012 Områdelederen for Horns Herred Syd har i samarbejde med Afdelingen for Dagtilbud pr. 1. januar 2012 opgjort den forventede

Læs mere

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Feriepasning i dagtilbud / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Baggrund - beskrivelse af forslaget De københavnske dagtilbud planlægger i dag sommerferieperioden ud fra, at alle institutioner

Læs mere

Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Indledning Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 30. marts 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til dagtilbudsområdet

Læs mere

Mad og måltid i dagtilbud - frokostordninger - andre madordninger

Mad og måltid i dagtilbud - frokostordninger - andre madordninger Mad og måltid i dagtilbud - frokostordninger - andre madordninger Dialogmøde mellem Børne- og Ungeudvalget, forældrebestyrelser og bestyrelser 12. april 2018 Ved Birgit Lindberg Acadre 18/8443 Fakta om

Læs mere

Bilag 2: Opsamling af fokusgruppeinterviews i forbindelse med evaluering af sommerlukning i uge 29 og 30.

Bilag 2: Opsamling af fokusgruppeinterviews i forbindelse med evaluering af sommerlukning i uge 29 og 30. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 2: Opsamling af fokusgruppeinterviews i forbindelse med evaluering af sommerlukning i uge 29 og 30. Med henblik på at

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Kristian Helverskov Petersen 21. december 2018 Dokument nr. 480-2018-284464 Sags nr. 480-2018-14756 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...2

Læs mere

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Bünyamin Simsek, Nils Petersen BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Læs mere

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere