Kortlægning af sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed samt funktioner og opgaver i vagtcentralerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed samt funktioner og opgaver i vagtcentralerne"

Transkript

1 Sag: Dok.: Oprettet: 9. februar 2015 Version 1.0 af den 1. marts 2015 Kortlægning af sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed samt funktioner og opgaver i vagtcentralerne Udarbejdet af: Tovholder: Jørn Rasmussen Holbæk Jan Malev - Kalundborg Michael Hansen - Kalundborg Søren Christensen - Lejre Lars Berg - Lejre Mads Gaml - Odsherred Thorbjørn Celler - Slagelse Sven Urban Hansen - Sorø Lasse E. Hansen - Odsherred

2 Indholdsfortegnelse Indhold 1 Indledning Hurtigt overblik over kortlægningen - Sideaktiviteter Hurtigt overblik over kortlægningen - Vagtcentraler Om indtægtsdækkede sideaktiviteter Om vagtcentralerne Om kortlægningen Indsamling af data om sideaktiviteter Indsamling af data vedr. vagtcentralerne Arbejdsgruppens vurdering af kortlægningen af sideaktiviteter og vagtcentraler Forkortelser Sideaktiviteter / Indtægtsdækket virksomhed Hjælpemiddeldepot Kommuner som arbejder med hjælpemiddeldepoter Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Vægterordning Kommuner som arbejder med vægterordning Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Tunge løft for hjemmeplejen Kommuner som arbejder med tunge løft i hjemmeplejen Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Eftersyn og salg af brandmateriel (kommunale ejendomme) Kommuner som arbejder med eftersyn og salg af brandmateriel /46

3 2.4.2 Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Entreprenøropgaver fx oprydning ved FUH Kommuner som arbejder med entreprenøropgaver fx oprydning ved færdselsuheld Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Akut krisehjælp til kommunalt ansatte Kommuner som arbejder med akut krisehjælp Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Fleet Management og vedligeholdelse af kommunale køretøjer Kommuner som arbejder med fleet management og vedligeholdelse af kommunale køretøjer Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Serviceopgaver (Autohjælp og/eller servicetilbud og opgaver) Kommuner som arbejder med serviceopgaver Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Kursusvirksomhed Kommuner som arbejder med kursusvirksomhed Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Kontrakter med eksterne kunder Kommuner som har kontrakter med eksterne kunder Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal /46

4 Den beredskabs- og kommunale synergi Andet Kommuner som arbejder med andre opgaver Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Vagtcentral Opgaveoversigt Vagtcentraler - teknik Vagtcentraler - alarmeringsudstyr opkald Kommuner med 112 på vagtcentral Centrale nøgletal for 112 opkald* ABA Kommuner med ABA vagtcentral Nøgletal for ABA anlæggene Øvrige nøgletal AIA Kommuner med AIA vagtcentral Nøgletal for AIA anlæggene Øvrige nøgletal Service / teknik alarmer Kommuner med service / teknik alarmer på vagtcentral Nøgletal for service / teknik alarmer Øvrige nøgletal Nødkald Kommuner med nødkald Opgaver fordelt på kommuner Nøgletal* Elevatoralarmer Kommuner med elevatoralarmer Opgaver fordelt på kommuner Nøgletal /46

5 4 Slutnoter /46

6 1 Indledning Denne rapport indeholder resultaterne af en kortlægning af indtægtsdækkede sideaktiviteter samt funktioner, opgaver og tekniske oplysninger i de kommunale vagtcentraler i de seks kommuners beredskaber i Brand & Redning Vestsjælland: Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø. Kortlægningen er foretaget af arbejdsgruppen vedr. Sideaktiviteter og Vagtcentraler med beredskabschef Lasse E. Hansen som tovholder. 1.1 Hurtigt overblik over kortlægningen - Sideaktiviteter Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Hjælpemiddeldepot X Vægterordning X X Tunge løft for hjemmeplejen X X X X Eftersyn og salg af brandmateriel (kommunale X X X X X X ejendomme) Entreprenøropgaver fx oprydning ved FUH X X X Akut krisehjælp til kommunalt ansatte X Fleet Management og vedligeholdelse af X X X X kommunale køretøjer Serviceopgaver (Autohjælp og/eller servicetilbud X X X og -opgaver) Kursusvirksomhed X X X X X X Kontrakter med eksterne kunder X X Andet X X X X X 1.2 Hurtigt overblik over kortlægningen - Vagtcentraler Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk 112 opkald X X X X X ABA X X X X X X AIA X X X Service / teknik alarmer X X X Nødkald X X X X Elevatoralarmer X X 1.3 Om indtægtsdækkede sideaktiviteter I rapporten oplistes de opgaver som de seks kommunale beredskaber udfører som indtægtsdække sideaktiviteter. Indtægtsdækkede sideaktiviteter kan være en vigtig del af det kommunale 5/46

7 operative beredskab, eftersom opgaverne kan have en operativ synergi i opgaven, da indtægtsdækket i nogle tilfælde bidrager positivt til, at der er folk til at bemande førsteudrykningen. De indtægtsdækkede sideaktiviteter kan ligeledes have en kommunal synergi, da kommunerne kan få løftet lovpligtige opgaver af det kommunale beredskab. Derudover kan sideaktiviteterne også give en tæt kontakt mellem beredskab og kommunernes institutioner, og et værdifuldt beredskabsfagligt kendskab til de kommunale institutioner m.m. 1.4 Om vagtcentralerne I rapporten er ligeledes oplistet de funktioner som indgår i de kommunale vagtcentraler. Vagtcentralerne er ikke bemandet i de seks kommunale beredskaber. Der er tale om fuldautomatiske vagtcentraler, som modtager og stiller fx 112-opkald videre til bl.a. personalet i beredskabet. Vagtcentralerne har en række afledte opgaver, som ligeledes kort er beskrevet i kortlægningen af de funktioner i vagtcentralerne. 1.5 Om kortlægningen Kortlægningen af sideaktiviteter samt opgaverne i vagtcentrale har konkret taget udgangspunkt i en beskrivelse af følgende arbejdsgange: Sideaktiviteter 1. Hjælpemiddeldepot 2. Vægterordning 3. Tunge løft for hjemmeplejen 4. Eftersyn og salg af brandmateriel (kommunale ejendomme) 5. Entreprenøropgaver fx oprydning ved FUH 6. Akut krisehjælp til kommunalt ansatte 7. Fleet Management og vedligeholdelse af kommunale køretøjer 8. Serviceopgaver (Autohjælp og/eller servicetilbud og -opgaver) 9. Kursusvirksomhed 10. Kontrakter med eksterne kunder 11. Andet Funktioner i vagtcentralen og afledte opgaver opkald 2. ABA 3. AIA 4. Service / teknik alarmer 5. Nødkald 6/46

8 1.5.1 Indsamling af data om sideaktiviteter I forhold til sideaktiviteterne er indsamlet følgende oplysninger: Formål med sideaktiviteten / den indtægtsdækkede virksomhed Målgruppe for aktiviteten Beskrivelse af aktiviteten Ressourcer, herunder o Indtægter o Udgifter, heraf ledelse og administration Budgetmæssige årsværk, heraf flex. og nyttejobbere Beredskabsmæssige synergier Organisering o Beskriv hvem løser opgaven o Beskriv hvor mange personer, som indgår i opgaveløsningen o Beskriv hvor opgaven løses? o Indsæt hvilken station opgaven løses fra o Beskriv den ledelsesmæssige reference o Beskriv de administrative opgaver, som følger opdraget For så vidt angår indtægter og udgifter er de så vidt muligt opgjort på baggrund af årsregnskab Tallene er på visse områder estimeret af arbejdsgruppens deltagere. De seks kommuners skemaer fremgår som bilag til denne rapport Indsamling af data vedr. vagtcentralerne Følgende oplysninger om vagtcentralerne er indsamlet: Formål med sideaktiviteten / den indtægtsdækkede virksomhed Målgruppe for aktiviteten Beskrivelse af aktiviteten Nøgletal o Antal anlæg o Totale antal ekspeditioner på anlægget o Antal alarmer udkald af mandskab Ressourcer, herunder o Indtægter o Udgifter, heraf ledelse og administration Budgetmæssige årsværk, heraf flex og nyttejobbere Beredskabsmæssige synergier Organisering o Beskriv hvem løser opgave o Beskriv hvor mange personer, som indgår i opgaveløsningen o Beskriv hvor opgaven løses? o Indsæt hvilken station opgaven løses fra o Beskriv den ledelsesmæssige reference o Beskriv de administrative opgaver, som følger opdraget 7/46

9 For så vidt angår indtægter og udgifter er de så vidt muligt opgjort på baggrund af årsregnskab Tallene er på visse områder estimeret af arbejdsgruppens deltagere. De seks kommuners skemaer fremgår som bilag til denne rapport Arbejdsgruppens vurdering af kortlægningen af sideaktiviteter og vagtcentraler Arbejdsgruppen har udelukkende foretaget beskriver af sideaktiviteterne. Dog har arbejdsgruppen foretaget af sideaktiviteternes beredskabsmæssige- eller kommunale synergier. Arbejdsgruppen har udelukkende beskrevet teknikken samt opgaverne i vagtcentralerne, suppleret med nøgletal for de enkelte områder Forkortelser Kortlægningen rummer en række forkortelser. ABA Automatisk brandalarm AIA Automatisk indbrudsalarm AVS - Automatiske sprinkleranlæg FUH Færdselsuheld IDV Indtægtsdækket virksomhed IHM Firma som bl.a. leverer radio- og telekommunikationssystemer til beredskaberne. ISL Indsatsleder HVC - Hovedvagtcentral VC Vagtcentral 8/46

10 2 Sideaktiviteter / Indtægtsdækket virksomhed Skemaet nedenfor indeholder en hurtig oversigt over de enkelte beredskabers opgaver indenfor de forskellige kategorier for indtægtsdækkede sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed. Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Hjælpemiddeldepot X Vægterordning X X Tunge løft for hjemmeplejen X X X X Eftersyn og salg af brandmateriel (kommunale X X X X X X ejendomme) Entreprenøropgaver fx oprydning ved FUH X X X Akut krisehjælp til kommunalt ansatte X Fleet Management og vedligeholdelse af X X X X kommunale køretøjer Serviceopgaver (Autohjælp og/eller servicetilbud X X X og -opgaver) Kursusvirksomhed X X X X X X Kontrakter med eksterne kunder X X Andet X X X X X 9/46

11 2.1 Hjælpemiddeldepot Beredskabets opgaver i forhold til hjælpemiddeldepot omfatter opgaver som fx udbringning, afhentning og reparationer af hjælpemidler. Opgaverne udføres for kommunens egne institutioner samt hos borgere og plejehjem Kommuner som arbejder med hjælpemiddeldepoter Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Nej Nej Nej Nej Ja Nej Opgaver fordelt på kommuner Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Hjælpe-middeldepot Udbringning, afhentning Opgaven udføres for Kalundborg og Gør- og reparation af kommunens egne lev. hjælpemidler, samt institutioner, samt opsætning og nedtagning visitation og hjæl- af nødkald og pemiddelafdeling hos nøglebokse. borgere i eget hjem og på plejehjem Centrale nøgletal Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk Hjælpe-middeldepot Den beredskabs- og kommunale synergi Den beredskabsmæssige synergi er primært fastholdelse af brand- og smandskab. Opgaven har en karakter, så brand- og smandskab hurtigt kan indgå i det kommunale beredskabs operative opgaver. 10/46

12 2.2 Vægterordning Beredskabets opgaver i forhold til vægterordningen omfatter opgaver som rundering, sikkerhedsvagtopgaver samt eftersyn af ejendomme i forbindelse med automatisk indbrudsalarmer (AIA) Kommuner som arbejder med vægterordning Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Ja Nej Nej Ja Nej Nej Opgaver fordelt på kommuner Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Sorø Brandvæsen Vægterordning kørsel til AIA-alarmer Eftersyn i forbindelse med AIA-alarmer, evt. afdækning efter indbrud, kontakt til Politi Institutioner med AIA-anlæg tilsluttet brandvæsenets vagtcentral Sorø Lejre Brandvæsen Vægterordning - kørsel til AIAalarmer, Tryghedsvagt Rundere på 3 skoler samt sikkerhedsvagt ved borger services med truende borger Lejre kommune Hvalsø og Kirke Hyllinge Centrale nøgletal Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk Sorø Brandvæsen Vægterordning ,14 kørsel til AIA-alarmer Lejre Brandvæsen Vægterordning - kørsel til AIAalarmer, Tryghedsvagt , Den beredskabs- og kommunale synergi Vægterordningen kan have kommunale synergier eftersom opgaven kan løses i tæt sammenhæng mellem fx vagtordning i borgerservice eller andre borgervente funktioner. 11/46

13 2.3 Tunge løft for hjemmeplejen Beredskabets hjælper primært hjemmeplejen med at løfte ældre patienter, som er faldet og som ikke selv kan komme op eller, hvor hjemmeplejen selv ikke kan løfte borgeren Kommuner som arbejder med tunge løft i hjemmeplejen Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Ja Nej Ja Ja Ja Nej Opgaver fordelt på kommuner Sorø Brandvæsen Odsherred Brandvæsen 4 Lejre Brandvæsen Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Tunge løft for hjemmeplejen Brandvæsenet rekv. Ældre borgere i eget Sorø af hjemmeplejen i hjem forbindelse med borgeres fald i eget hjem Tunge løft for hjemmeplejen Tunge løft for hjemmeplejen Hjemmeplejen eller sygeplejen ringer til kontoret indenfor normal arbejdstid som derefter kontakter to af de fastansatte folk (enten beredskabsassistenter, løntilskudspersoner eller kontorpersonale), som derefter kører ud og assisterer med løftet. Udenfor normal arbejdstid ringer hjemmeplejen og sygeplejen til den vagthavende indsatsleder som derefter kontakter to brandmænd som køre ud til borgeren og assisterer med løftet. Hjemmeplejen tilkalder ISL som tilkalder ekstra mand til opgaven 5 Faldpatienter Køre ud til borgere som er faldet og ikke selv eller ved hjælp af hjemmepleje kan komme op. Primært faldpatienter der er visiteret til hjælp fra hjemmeplejen. Lejre Kommune Hjemmeplejen i hele kommunen og borgere som er faldet, hvor plejen ikke selv kan løfte dem op. Asnæs, Nykøbing og Lumsås Hvalsø og Kirke Hyllinge Kalundborg, Gørlev og Sejerø Centrale nøgletal Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk Sorø Brandvæsen Tunge løft for hjemmeplejen ,07 Odsherred Brandvæ- Tunge løft for hjem , /46

14 sen Lejre Brandvæsen meplejen Tunge løft for hjemmeplejen ,05 Faldpatienter Den beredskabs- og kommunale synergi Den kommunale synergi er at hjælpe hjemmeplejen/sygeplejen med tunge løft. Hjemme- /sygeplejen får en god og hurtig hjælp med borgere, som de ikke selv kan løfte. 13/46

15 2.4 Eftersyn og salg af brandmateriel (kommunale ejendomme) Beredskabets udfører de lovpligtige eftersyn og salg af brandmateriel på kommunale ejendomme. Opgaverne omfatter bl.a. rådgivning og salg af nyt brandmateriel, reparation af materiellet m.m Kommuner som arbejder med eftersyn og salg af brandmateriel Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Ja Ja Ja Ja Ja Ja Opgaver fordelt på kommuner Sorø Brandvæsen Slagelse Brand og Redning 8 Odsherred Brandvæsen 9 Lejre Brandvæsen Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Eftersyn og salg af Årligt eftersyn af Kommunale bygninger Sorø brandmateriel (kommunale håndildslukkere, ejendomme) slangevinder m.v. jf. gældende forskrifter Eftersyn af brandmateriel for offentlige ejendomme. ( vi har eftersynet på ca. 1/3 af de samlede slukkere i kommunen) Eftersyn og salg af brandmateriel Eftersyn og salg af brandmateriel (kommunale ejendomme) Eftersyn af brandmateriel, pumper, slanger m.m. og service, trykprøvning, luftfyldning af røgdykkerapparater Eftersyn af brandmateriel, hvor der udføres kontrol og små reparationer på materiellet. Der udskiftes enheder der skal det, samt ny salg og rådgivning. Det er 2 af vores fuldtidsansatte personer i servicecentret som kører ud og tjekker brandmaterialet. De har en liste over hvilke institutioner det er og hvilket materiel der er de enkelte steder. Når eftersynet er udført bliver der påsat et mærkat som viser, hvornår det er gjort samt, hvilken person der har udført arbejdet. Brandmaterialet skal tjekkes en gang om året. Oprette og slette i kartotek PC, opsætte og nedtage brandmateriel samt reparation af slangevinde, servicere kommunen efter behov Kontrol, vedligeholdelse og eftersyn af materiel/dragter og udstyr hertil. Herunder Brandstation på Novo Offentlige bygninger. Kommunale institutioner f.eks. skoler, plejehjem m.m. samt andre offentlige bygninger. Lejre Kommune Lokale virksomheder som, Novo, Statoil, Asnæsværket m.m. Korsør og Slagelse Asnæs og Nykøbing Kirke Hyllinge Kalundborg 14/46

16 Holbæk Brandvæsen og luftflasker, Kemikaliedragter. Slukkereftersyn Eftersyn og salg af brandmateriel (kommunale ejendomme) Lovpligtigt eftersyn af mindre slukningsmidler (håndslukkere). Vi udfører det lovpligtige eftersyn af brandmateriel, rådgiver og sælger nyt materiale. Indkøb og logistik Offentlige institutioner. Alle kommunale institutioner Kalundborg Holbæk Centrale nøgletal Sorø Brandvæsen Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk Eftersyn og salg af ,2 brandmateriel (kommunale ejendomme) Slagelse Brand og Redning 13 Eftersyn af brandmateriel for offentlige ejendomme. ( vi har eftersynet på ca. 1/3 af de samlede slukkere i kommunen) Eftersyn af brandmateriel, pumper, slanger m.m. og service, trykprøvning, luftfyldning af røgdykkerapparater og luftflasker, Kemikaliedragter , Slukkereftersyn Holbæk Brandvæsen Eftersyn og salg af brandmateriel (kom ,25 Lejre Brandvæsen Odsherred Brandvæsen munale ejendomme) Eftersyn og salg af brandmateriel (kommunale ejendomme) Eftersyn og salg af brandmateriel , , Den beredskabs- og kommunale synergi Eftersyn og salg af brandmateriale har for flere af kommunerne beredskabsmæssig synergier. Beredskabet kan have personale ansat, som er med til at sikre, at der er folk til at bemande førsteudrykningen, hvis der kommer en udrykning har det første prioritet i forhold til serviceopgaven. Det er lokale beredskabsmestre / beredskabsassistenter, som deltager i det operative beredskab der udfører opgaven og det giver dem et lokalt kendskab til bygningerne. Derudover har opgaven kommunale synergier, da det skaber et godt kendskab til de kommunale ejendomme og gode relationer mellem beredskab og kommunens ansatte. 15/46

17 2.5 Entreprenøropgaver fx oprydning ved FUH Beredskabets opgaver i forhold til entreprenøropgaver omfatter indsatser ved uheld med farlige stoffer og oprydning efter færdselsuheld Kommuner som arbejder med entreprenøropgaver fx oprydning ved færdselsuheld Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Ja Ja Ja Ja Ja Nej Opgaver fordelt på kommuner Sorø Brandvæsen Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Oprydning efter spild Oprydning efter - Sorø og Ruds Vedby samt sikre hurtig uheld med farlige fremkommelighed i stoffer og oprydning trafikken efter færdselsuheld. efter færdselsuheld herunder fjerne biler fra kørebanen m.m. Slagelse Brand og Redning Odsherred Brandvæsen Entreprenøropgaver fx oprydning efter FUH. Entreprenøropgaver fx oprydning ved FUH Beredskabet er ofte på skadestedet i forvejen og kan derfor hurtig rydde op og gør vejen farbar igen. Ved f.eks. olieudslip smides der kattegrus ud på stedet som bagefter fejes op når det har suget olien op. Er det muligt opsamles der olie/væsker direkte fra objektet. Hvis der er ruder eller andre ting som er ødelagt fejes det sammen og fjernes. Hændelser /objekter som forurener vejbaner eller andre arealer ved f.eks. spild af olie/væsker ved færdselsuheld Asnæs, Nykøbing og Lumsås Lejre Brandvæsen Oprydning efter FUH /pumpeopgaver. Oprydning efter FUH /pumpeopgaver. Oprydning efter ulykker. Oprydning efter ulykker. Hændelser /objekter som forurener vejbaner eller andre arealer ved f.eks. spild af olie/væsker ved færdselsuheld Private som har været ude for en ulykke Hvalsø og Kirke Hyllinge Kalundborg, Gørlev og Sejerø Centrale nøgletal Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk 16/46

18 Sorø Brandvæsen Slagelse Brand og Redning 18 Odsherred Brandvæsen 19 Lejre Brandvæsen Oprydning efter spild samt sikre hurtig fremkommelighed i trafikken efter færdselsuheld. Entreprenøropgaver fx oprydning efter FUH. Entreprenøropgaver fx oprydning ved FUH Oprydning efter FUH /pumpeopgaver Oprydning efter FUH /pumpeopgaver Lønudgift til brandmandskab er indeholdt i det operative beredskab, da mandskabet er tilkaldt til uheldet i forvejen. 0, , , , Den beredskabs- og kommunale synergi Den beredskabsmæssige synergi er primært fastholdelse af brand- og smandskab. Opgaven har en karakter, så brand- og smandskab hurtigt kan indgå i det kommunale beredskabs operative opgaver. Opgaverne i forbindelse med færdselsuheld har direkte synergier, da beredskabet er der ofte i forvejen og kan derfor hurtigt rydde vejen så den bliver farbar igen. 17/46

19 2.6 Akut krisehjælp til kommunalt ansatte Beredskabets opgaver i forhold til akut krisehjælp til kommunalt ansatte omfatter samtale med medarbejdere, som har været udsat for voldsomme hændelser Kommuner som arbejder med akut krisehjælp Slagelse Sorø Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Nej Ja Nej Nej Nej Nej Opgaver fordelt på kommuner Sorø Brandvæsen Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Akut krisehjælp til Samtale med medarbejdere Alle ansatte i Sorø Sorø kommunalt ansatte der har Kommune været udsat for voldsomme hændelser eller andet hvor der er behov for en krisesamtale Centrale nøgletal Sorø Brandvæsen 21 Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk Akut krisehjælp til ,006 kommunalt ansatte Den beredskabs- og kommunale synergi Den kommunale synergi er støtte til medarbejdere i kommunen. 18/46

20 2.7 Fleet Management og vedligeholdelse af kommunale køretøjer Beredskabets opgaver i forhold til fleet management omfatter opgaver som vask, rengøring samt let vedligeholdelse og mindre reparationer af kommunale køretøjer Kommuner som arbejder med fleet management og vedligeholdelse af kommunale køretøjer Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Ja Nej Ja Nej Ja Nej Opgaver fordelt på kommuner Sorø Brandvæsen Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Vedligeholdelse af Sorø kommunale køretøjer Brandvæsenet foretager vask og rengøring af køretøjerne efter udarbejdet vaskeplan. Køretøjerne afhentes på de adresser hvortil bilerne er tilhørende. Skift mellem sommer og vinter hjul. Transport til og fra eksternt værksted Hjemmeplejen, Social Psykiatrien, Sundhedscenteret, Plan og Miljø Odsherred Brandvæsen 22 Vedligeholdelse af kommunale køretøjer Rep. Og vedligeholdelse af egne og kommunale køretøjer. Herunder fremstilling og påsætning af tekster. Bilerne bliver ca. hver 14 dag taget ind til vask, eftersyn og sikkerhedstjek. Mindre reparationer og dækudskiftninger løses på serviceværkstedet og større ting bliver kørt til værkstederne rundt om i kommunen. Udføre 19eparationer og vedligeholdelse af egen vognpark samt enkelte kommunale institutioners vognpark. Administrationsbiler, sygeplejebiler, hjemmeplejebiler, madbiler, hjælpemiddeldepotbiler og biler fra øvrige afdelinger. Beredskabet og kommunale institutioner. Asnæs og Nykøbing Kalundborg Centrale nøgletal Sorø Brandvæsen Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk Vedligeholdelse af ,74 kommunale køretøjer Odsherred Brandvæsen Vedligeholdelse af kommunale køretøjer Rep. Og vedligeholdelse af egne og , , /46

21 kommunale køretøjer. Herunder fremstilling og påsætning af tekster Den beredskabs- og kommunale synergi Den beredskabsmæssige synergi er primært fastholdelse af brand- og smandskab. Opgaven har en karakter, så brand- og smandskab hurtigt kan indgå i det kommunale beredskabs operative opgaver. 20/46

22 2.8 Serviceopgaver (Autohjælp og/eller servicetilbud og opgaver) Beredskabets serviceopgaver ved autohjælp og førstehjælpskasser Kommuner som arbejder med serviceopgaver Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Ja Nej Ja Nej Nej Nej Opgaver fordelt på kommuner Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Sorø Brandvæsen Førstehjælpskasser / Afhente biler der er Alle institutioner i Sorø autohjælp kørt i stykker / starthjælp Rekv. Autohjælp hvis uheld med biler er sket langt fra Sorø Kommune Levere førstehjælpskasser og efterfølgende opfyldning Sorø Kommune Odsherred Autohjælp Yde autohjælp til kommunes bilpark Administrationsbiler, sygeplejebiler, hjemmeplejebiler, madbiler, hjælpemiddeldepotbiler og biler fra øvrige afdelinger. Station Asnæs og Station Nykøbing Centrale nøgletal Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk Sorø Brandvæsen Førstehjælpskasser / ,006 autohjælp Odsherred 27 Autohjælp , Den beredskabs- og kommunale synergi Den beredskabsmæssige synergi er primært fastholdelse af brand- og smandskab. Opgaven har en karakter, så brand- og smandskab hurtigt kan indgå i det kommunale beredskabs operative opgaver. 21/46

23 2.9 Kursusvirksomhed Beredskabets udfører kurser i bl.a. førstehjælp, brandbekæmpelse, anvendelse af ABA-anlæg m.m Kommuner som arbejder med kursusvirksomhed Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Ja Ja Ja Ja Ja Ja Opgaver fordelt på kommuner Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Sorø Brandvæsen Kursusvirksomhed Uddannelse i førstehjælp i 6 og 12 timers moduler samt uddannelse i hjertestarter. Kommunalt og privatansatte Sorø Slagelse Brand og Redning 28 Odsherred Brandvæsen Kursusvirksomhed Resc Kursusvirksomhed Uddannelse i elementær brandbekæmpelse 3 timer og speciel tilpassede kurser til den enkelte institution på mellem 4 og 6 timers varighed Undervisning og uddannelse. Kurserne udbydes kun som hele kurser, hvor der ca. deltager mellem 12 og 14 personer. Der udleveres bøger til førstehjælpskurset, men ikke til kurset elementær brand. Beredskabet har en førstehjælpstrailer som indeholder dukker, kar, brændstof mm. som tages med hvis kurset foregår andre steder end på Vangen. Der udbydes ikke åbne kurser for befolkningen. Lejre Brandvæsen Kursusvirksomhed Undervise i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Kursusvirksomhed Uddanne og vedligeholde færdigheder indenfor førstehjælp, hjertestarter, elementær brandbekæmpelse, og anvendelse af ABA-anlæg Alle aktører der måtte have brug for de kurser der bliver udbudt. Primært kommunale ansatte, men også mulighed for at undervise andre personalegrupper. Lejre Kommune Kommunale institutioner og lokale virksomheder. Korsør Nykøbing, Lumsås og Asnæs Kirke Hyllinge Kalundborg 22/46

24 Holbæk Brandvæsen Kursusvirksomhed - førstehjælp og EBkurser m.m. Kurserne gennemføres i egne kursuslokaler med egne instruktører Alle ansatte i Holbæk Kommune Holbæk Centrale nøgletal Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk Sorø Brandvæsen Kursusvirksomhed ,25 Slagelse Brand og Kursusvirksomhed ,08 Redning 30 Resc 31 Odsherred Brandvæsen Kursusvirksomhed ,11 Lejre Brandvæsen Kursusvirksomhed ,2 Kursusvirksomhed Holbæk Brandvæsen Kursusvirksomhed - førstehjælp og EBkurser Det er ikke muligt at angive nogen tal da vores kursusvirksomhed er i opstartsfasen Det er ikke muligt at angive nogen tal da vores kursusvirksomhed er i opstartsfasen 0, Den beredskabs- og kommunale synergi Kursusaktiviteterne kan medvirke til at finansiere lønudgiften til fastansatte. Kursusvirksomheden har en kommunal synergi, da kurserne giver gode relationer mellem beredskabet, kommunalt ansatte og virksomheder. Endelig skal beredskabsfaglige kurser ses som en del af brandvæsnets forbyggende virksomhed ligesom kurserne kan give grundlag for køb af bedre materiel. 23/46

25 2.10 Kontrakter med eksterne kunder Beredskabet løfter opgaver for eksterne kunder Kommuner som har kontrakter med eksterne kunder Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Nej Ja Nej Ja Ja Nej Opgaver fordelt på kommuner Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Sorø Brandvæsen Nødbehandler Region Sjælland Nødbehandlerenheden disponeres af Region Sjællands AMK vagtcentral Borgere i Region Sjælland, primært i Sorø Kommune Sorø Slagelse Brand og Redning Slagelse Brand og Redning Lejre Brandvæsen Intern kontrakt Storebælt Storebælts kontrakt Nødbehandler for regionen Nødbehandlerenhed Varetager beredskabet på vestbroen der indbefatter motorvejen på fastlandet fra afkørsel 42 og frem til Sprogø samt i tunnelen. NK indsatsleder vagtfunktion Storebælt Koordinerende holdleder funktion Storebælt Konsulentydelser Praktiske arbejdsopgaver. Drift og vedligehold Øvelsestunnel øvelser og vedligehold Region Sjælland giver beredskabsvederlag kr. plus Admin kr. årligt Beredskabet udfører opgaven for præhospitalt Center. Nødbehandlerenheden ejes af Præhospitalt Center. Køretøjer samt tog, og det personel samt fragt der måtte frembringes af disse, og bygninger og enheder. Samt som senhed for folk der måtte arbejde på bro eller tunnel. Operative opgaver 1 mand betjent udrykningsenhed som kører ud til uheld og sygdom via AMK alarm central Borgere som har kontaktet 112, som har akut brug for hjælp i forbindelse med sygdom og ulykker m.m. Korsør Korsør Kirke Hyllinge og Hvalsø Gørlev Centrale nøgletal Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk Sorø Brandvæsen Nødbehandler ,1 Region Sjælland Slagelse Brand og Redning 37 Intern kontrakt Storebælt , /46

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT Dato: August 2014 Ansvarlig: Inge-Lise Stenum, Lisbeth Alstrøm og Visitationen

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 10 Udrykninger 2013 Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning.

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Øget indtjening 4 Indtjening vagtcentralen 4 Indtjening værksted

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Beredskabsfaglige opgaver

Beredskabsfaglige opgaver Bilag 6 Beredskabsfaglige opgaver Udarbejdet af: Operationelt beredskab Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S.

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Administration og ledelse x x x x x Skal Operative opgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Myndighedsopgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Beredskabsplanlægning, jf. beredskabslovgivning

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Stationer. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Stationer. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 2 Stationer Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: n Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen Slagelse

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral SupplyVagten -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker ubemandetvagtcentral Forberedt til den kommende Kommune sammenlægning SupplyVagten CareSupply s højteknologiske gennemprøvede og driftsikre vagtcentral

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

CareSupply. - der står teknisk viden bag navnet. CareSupply Vagtcentralen yder tryghed døgnet rundt

CareSupply. - der står teknisk viden bag navnet. CareSupply Vagtcentralen yder tryghed døgnet rundt CareSupply Vagtcentralen yder tryghed døgnet rundt CareSupply Vagtcentralen, yder professionel nødkaldsbetjening 24 timer i døgnet, året rundt CareSupply Vagtcentralen er en gennemprøvet og sikker måde

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Operationelt beredskab

Operationelt beredskab Analyseplan Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen Slagelse (PE)

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015 Brandvæsenets udrykninger i Februar 205 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 2 HT-rør 5 strålerør 3 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 20 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Velkomst og godkendelse af dagsorden:

Velkomst og godkendelse af dagsorden: REFERAT Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 14. november 2013 10.00 15.00 Mødested: Ca. tider Sorø Brandvæsen Kongebrovej 7 4180 Sorø 09.00 10.00 Generalforsamling for A-medlemmer, S-medlemmer og Æresmedlemmer

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune

aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:52 Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord Nyt i året

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune

Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune Årsberetning 2007 Indholdsfortegnelse Forordet Nyt i året Beredskabet Vagtordninger Mandskabet Opgaverne Udkaldsstatistik Alarmstatistik

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Tårnby Brandvæsen årsberetning 2006

Tårnby Brandvæsen årsberetning 2006 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2006 Redningsberedskabet i Tårnby Kommune Indholdsfortegnelse Forordet Nyt i året Beredskabet Vagtordninger Mandskabet Opgaverne Udkaldsstatistik Alarmstatistik Køretøjerne

Læs mere

Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt montering og aktivering. (Quick guide til aktiv PDF fil, montering og aktivering.

Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt montering og aktivering. (Quick guide til aktiv PDF fil, montering og aktivering. Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt National serviceleverandør Fra den 1. april 2009 er F. Bülow & Co. ApS national serviceleverandør for alle Cobra Connex satellitsporingsenheder solgt

Læs mere

Kontonr. Overskridelse

Kontonr. Overskridelse Kontonr. Kontonavn Budget Forbrug Overskridelse 10910050 Løn ledelse 650.000 709.345-59.345 10910000 Løn fagpersonale 8.800.000 9.141.843-341.843 22420000 Udd. Kurser personale fødevarer 2.000 27.200-25.200

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Vagtcentraler i Midtjylland...2 Bilag 1: Notat - Vagtcentraler i Midtjylland - august 2015...2 3.3 Socialtilsyn Midtjylland...28 Bilag 1:

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Møde nummer: 4 Dato: 13. september 2009 Mødeleder: Kim Kolditz Sted: Vandværksvej 4 Referent: Bjørn Frederiksen 1. Valg af ordstyrer Karsten Laursen vælges som ordstyrer. 2. Fastsættelse

Læs mere