Kortlægning af sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed samt funktioner og opgaver i vagtcentralerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed samt funktioner og opgaver i vagtcentralerne"

Transkript

1 Sag: Dok.: Oprettet: 9. februar 2015 Version 1.0 af den 1. marts 2015 Kortlægning af sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed samt funktioner og opgaver i vagtcentralerne Udarbejdet af: Tovholder: Jørn Rasmussen Holbæk Jan Malev - Kalundborg Michael Hansen - Kalundborg Søren Christensen - Lejre Lars Berg - Lejre Mads Gaml - Odsherred Thorbjørn Celler - Slagelse Sven Urban Hansen - Sorø Lasse E. Hansen - Odsherred

2 Indholdsfortegnelse Indhold 1 Indledning Hurtigt overblik over kortlægningen - Sideaktiviteter Hurtigt overblik over kortlægningen - Vagtcentraler Om indtægtsdækkede sideaktiviteter Om vagtcentralerne Om kortlægningen Indsamling af data om sideaktiviteter Indsamling af data vedr. vagtcentralerne Arbejdsgruppens vurdering af kortlægningen af sideaktiviteter og vagtcentraler Forkortelser Sideaktiviteter / Indtægtsdækket virksomhed Hjælpemiddeldepot Kommuner som arbejder med hjælpemiddeldepoter Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Vægterordning Kommuner som arbejder med vægterordning Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Tunge løft for hjemmeplejen Kommuner som arbejder med tunge løft i hjemmeplejen Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Eftersyn og salg af brandmateriel (kommunale ejendomme) Kommuner som arbejder med eftersyn og salg af brandmateriel /46

3 2.4.2 Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Entreprenøropgaver fx oprydning ved FUH Kommuner som arbejder med entreprenøropgaver fx oprydning ved færdselsuheld Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Akut krisehjælp til kommunalt ansatte Kommuner som arbejder med akut krisehjælp Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Fleet Management og vedligeholdelse af kommunale køretøjer Kommuner som arbejder med fleet management og vedligeholdelse af kommunale køretøjer Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Serviceopgaver (Autohjælp og/eller servicetilbud og opgaver) Kommuner som arbejder med serviceopgaver Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Kursusvirksomhed Kommuner som arbejder med kursusvirksomhed Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Kontrakter med eksterne kunder Kommuner som har kontrakter med eksterne kunder Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal /46

4 Den beredskabs- og kommunale synergi Andet Kommuner som arbejder med andre opgaver Opgaver fordelt på kommuner Centrale nøgletal Den beredskabs- og kommunale synergi Vagtcentral Opgaveoversigt Vagtcentraler - teknik Vagtcentraler - alarmeringsudstyr opkald Kommuner med 112 på vagtcentral Centrale nøgletal for 112 opkald* ABA Kommuner med ABA vagtcentral Nøgletal for ABA anlæggene Øvrige nøgletal AIA Kommuner med AIA vagtcentral Nøgletal for AIA anlæggene Øvrige nøgletal Service / teknik alarmer Kommuner med service / teknik alarmer på vagtcentral Nøgletal for service / teknik alarmer Øvrige nøgletal Nødkald Kommuner med nødkald Opgaver fordelt på kommuner Nøgletal* Elevatoralarmer Kommuner med elevatoralarmer Opgaver fordelt på kommuner Nøgletal /46

5 4 Slutnoter /46

6 1 Indledning Denne rapport indeholder resultaterne af en kortlægning af indtægtsdækkede sideaktiviteter samt funktioner, opgaver og tekniske oplysninger i de kommunale vagtcentraler i de seks kommuners beredskaber i Brand & Redning Vestsjælland: Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø. Kortlægningen er foretaget af arbejdsgruppen vedr. Sideaktiviteter og Vagtcentraler med beredskabschef Lasse E. Hansen som tovholder. 1.1 Hurtigt overblik over kortlægningen - Sideaktiviteter Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Hjælpemiddeldepot X Vægterordning X X Tunge løft for hjemmeplejen X X X X Eftersyn og salg af brandmateriel (kommunale X X X X X X ejendomme) Entreprenøropgaver fx oprydning ved FUH X X X Akut krisehjælp til kommunalt ansatte X Fleet Management og vedligeholdelse af X X X X kommunale køretøjer Serviceopgaver (Autohjælp og/eller servicetilbud X X X og -opgaver) Kursusvirksomhed X X X X X X Kontrakter med eksterne kunder X X Andet X X X X X 1.2 Hurtigt overblik over kortlægningen - Vagtcentraler Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk 112 opkald X X X X X ABA X X X X X X AIA X X X Service / teknik alarmer X X X Nødkald X X X X Elevatoralarmer X X 1.3 Om indtægtsdækkede sideaktiviteter I rapporten oplistes de opgaver som de seks kommunale beredskaber udfører som indtægtsdække sideaktiviteter. Indtægtsdækkede sideaktiviteter kan være en vigtig del af det kommunale 5/46

7 operative beredskab, eftersom opgaverne kan have en operativ synergi i opgaven, da indtægtsdækket i nogle tilfælde bidrager positivt til, at der er folk til at bemande førsteudrykningen. De indtægtsdækkede sideaktiviteter kan ligeledes have en kommunal synergi, da kommunerne kan få løftet lovpligtige opgaver af det kommunale beredskab. Derudover kan sideaktiviteterne også give en tæt kontakt mellem beredskab og kommunernes institutioner, og et værdifuldt beredskabsfagligt kendskab til de kommunale institutioner m.m. 1.4 Om vagtcentralerne I rapporten er ligeledes oplistet de funktioner som indgår i de kommunale vagtcentraler. Vagtcentralerne er ikke bemandet i de seks kommunale beredskaber. Der er tale om fuldautomatiske vagtcentraler, som modtager og stiller fx 112-opkald videre til bl.a. personalet i beredskabet. Vagtcentralerne har en række afledte opgaver, som ligeledes kort er beskrevet i kortlægningen af de funktioner i vagtcentralerne. 1.5 Om kortlægningen Kortlægningen af sideaktiviteter samt opgaverne i vagtcentrale har konkret taget udgangspunkt i en beskrivelse af følgende arbejdsgange: Sideaktiviteter 1. Hjælpemiddeldepot 2. Vægterordning 3. Tunge løft for hjemmeplejen 4. Eftersyn og salg af brandmateriel (kommunale ejendomme) 5. Entreprenøropgaver fx oprydning ved FUH 6. Akut krisehjælp til kommunalt ansatte 7. Fleet Management og vedligeholdelse af kommunale køretøjer 8. Serviceopgaver (Autohjælp og/eller servicetilbud og -opgaver) 9. Kursusvirksomhed 10. Kontrakter med eksterne kunder 11. Andet Funktioner i vagtcentralen og afledte opgaver opkald 2. ABA 3. AIA 4. Service / teknik alarmer 5. Nødkald 6/46

8 1.5.1 Indsamling af data om sideaktiviteter I forhold til sideaktiviteterne er indsamlet følgende oplysninger: Formål med sideaktiviteten / den indtægtsdækkede virksomhed Målgruppe for aktiviteten Beskrivelse af aktiviteten Ressourcer, herunder o Indtægter o Udgifter, heraf ledelse og administration Budgetmæssige årsværk, heraf flex. og nyttejobbere Beredskabsmæssige synergier Organisering o Beskriv hvem løser opgaven o Beskriv hvor mange personer, som indgår i opgaveløsningen o Beskriv hvor opgaven løses? o Indsæt hvilken station opgaven løses fra o Beskriv den ledelsesmæssige reference o Beskriv de administrative opgaver, som følger opdraget For så vidt angår indtægter og udgifter er de så vidt muligt opgjort på baggrund af årsregnskab Tallene er på visse områder estimeret af arbejdsgruppens deltagere. De seks kommuners skemaer fremgår som bilag til denne rapport Indsamling af data vedr. vagtcentralerne Følgende oplysninger om vagtcentralerne er indsamlet: Formål med sideaktiviteten / den indtægtsdækkede virksomhed Målgruppe for aktiviteten Beskrivelse af aktiviteten Nøgletal o Antal anlæg o Totale antal ekspeditioner på anlægget o Antal alarmer udkald af mandskab Ressourcer, herunder o Indtægter o Udgifter, heraf ledelse og administration Budgetmæssige årsværk, heraf flex og nyttejobbere Beredskabsmæssige synergier Organisering o Beskriv hvem løser opgave o Beskriv hvor mange personer, som indgår i opgaveløsningen o Beskriv hvor opgaven løses? o Indsæt hvilken station opgaven løses fra o Beskriv den ledelsesmæssige reference o Beskriv de administrative opgaver, som følger opdraget 7/46

9 For så vidt angår indtægter og udgifter er de så vidt muligt opgjort på baggrund af årsregnskab Tallene er på visse områder estimeret af arbejdsgruppens deltagere. De seks kommuners skemaer fremgår som bilag til denne rapport Arbejdsgruppens vurdering af kortlægningen af sideaktiviteter og vagtcentraler Arbejdsgruppen har udelukkende foretaget beskriver af sideaktiviteterne. Dog har arbejdsgruppen foretaget af sideaktiviteternes beredskabsmæssige- eller kommunale synergier. Arbejdsgruppen har udelukkende beskrevet teknikken samt opgaverne i vagtcentralerne, suppleret med nøgletal for de enkelte områder Forkortelser Kortlægningen rummer en række forkortelser. ABA Automatisk brandalarm AIA Automatisk indbrudsalarm AVS - Automatiske sprinkleranlæg FUH Færdselsuheld IDV Indtægtsdækket virksomhed IHM Firma som bl.a. leverer radio- og telekommunikationssystemer til beredskaberne. ISL Indsatsleder HVC - Hovedvagtcentral VC Vagtcentral 8/46

10 2 Sideaktiviteter / Indtægtsdækket virksomhed Skemaet nedenfor indeholder en hurtig oversigt over de enkelte beredskabers opgaver indenfor de forskellige kategorier for indtægtsdækkede sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed. Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Hjælpemiddeldepot X Vægterordning X X Tunge løft for hjemmeplejen X X X X Eftersyn og salg af brandmateriel (kommunale X X X X X X ejendomme) Entreprenøropgaver fx oprydning ved FUH X X X Akut krisehjælp til kommunalt ansatte X Fleet Management og vedligeholdelse af X X X X kommunale køretøjer Serviceopgaver (Autohjælp og/eller servicetilbud X X X og -opgaver) Kursusvirksomhed X X X X X X Kontrakter med eksterne kunder X X Andet X X X X X 9/46

11 2.1 Hjælpemiddeldepot Beredskabets opgaver i forhold til hjælpemiddeldepot omfatter opgaver som fx udbringning, afhentning og reparationer af hjælpemidler. Opgaverne udføres for kommunens egne institutioner samt hos borgere og plejehjem Kommuner som arbejder med hjælpemiddeldepoter Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Nej Nej Nej Nej Ja Nej Opgaver fordelt på kommuner Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Hjælpe-middeldepot Udbringning, afhentning Opgaven udføres for Kalundborg og Gør- og reparation af kommunens egne lev. hjælpemidler, samt institutioner, samt opsætning og nedtagning visitation og hjæl- af nødkald og pemiddelafdeling hos nøglebokse. borgere i eget hjem og på plejehjem Centrale nøgletal Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk Hjælpe-middeldepot Den beredskabs- og kommunale synergi Den beredskabsmæssige synergi er primært fastholdelse af brand- og smandskab. Opgaven har en karakter, så brand- og smandskab hurtigt kan indgå i det kommunale beredskabs operative opgaver. 10/46

12 2.2 Vægterordning Beredskabets opgaver i forhold til vægterordningen omfatter opgaver som rundering, sikkerhedsvagtopgaver samt eftersyn af ejendomme i forbindelse med automatisk indbrudsalarmer (AIA) Kommuner som arbejder med vægterordning Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Ja Nej Nej Ja Nej Nej Opgaver fordelt på kommuner Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Sorø Brandvæsen Vægterordning kørsel til AIA-alarmer Eftersyn i forbindelse med AIA-alarmer, evt. afdækning efter indbrud, kontakt til Politi Institutioner med AIA-anlæg tilsluttet brandvæsenets vagtcentral Sorø Lejre Brandvæsen Vægterordning - kørsel til AIAalarmer, Tryghedsvagt Rundere på 3 skoler samt sikkerhedsvagt ved borger services med truende borger Lejre kommune Hvalsø og Kirke Hyllinge Centrale nøgletal Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk Sorø Brandvæsen Vægterordning ,14 kørsel til AIA-alarmer Lejre Brandvæsen Vægterordning - kørsel til AIAalarmer, Tryghedsvagt , Den beredskabs- og kommunale synergi Vægterordningen kan have kommunale synergier eftersom opgaven kan løses i tæt sammenhæng mellem fx vagtordning i borgerservice eller andre borgervente funktioner. 11/46

13 2.3 Tunge løft for hjemmeplejen Beredskabets hjælper primært hjemmeplejen med at løfte ældre patienter, som er faldet og som ikke selv kan komme op eller, hvor hjemmeplejen selv ikke kan løfte borgeren Kommuner som arbejder med tunge løft i hjemmeplejen Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Ja Nej Ja Ja Ja Nej Opgaver fordelt på kommuner Sorø Brandvæsen Odsherred Brandvæsen 4 Lejre Brandvæsen Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Tunge løft for hjemmeplejen Brandvæsenet rekv. Ældre borgere i eget Sorø af hjemmeplejen i hjem forbindelse med borgeres fald i eget hjem Tunge løft for hjemmeplejen Tunge løft for hjemmeplejen Hjemmeplejen eller sygeplejen ringer til kontoret indenfor normal arbejdstid som derefter kontakter to af de fastansatte folk (enten beredskabsassistenter, løntilskudspersoner eller kontorpersonale), som derefter kører ud og assisterer med løftet. Udenfor normal arbejdstid ringer hjemmeplejen og sygeplejen til den vagthavende indsatsleder som derefter kontakter to brandmænd som køre ud til borgeren og assisterer med løftet. Hjemmeplejen tilkalder ISL som tilkalder ekstra mand til opgaven 5 Faldpatienter Køre ud til borgere som er faldet og ikke selv eller ved hjælp af hjemmepleje kan komme op. Primært faldpatienter der er visiteret til hjælp fra hjemmeplejen. Lejre Kommune Hjemmeplejen i hele kommunen og borgere som er faldet, hvor plejen ikke selv kan løfte dem op. Asnæs, Nykøbing og Lumsås Hvalsø og Kirke Hyllinge Kalundborg, Gørlev og Sejerø Centrale nøgletal Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk Sorø Brandvæsen Tunge løft for hjemmeplejen ,07 Odsherred Brandvæ- Tunge løft for hjem , /46

14 sen Lejre Brandvæsen meplejen Tunge løft for hjemmeplejen ,05 Faldpatienter Den beredskabs- og kommunale synergi Den kommunale synergi er at hjælpe hjemmeplejen/sygeplejen med tunge løft. Hjemme- /sygeplejen får en god og hurtig hjælp med borgere, som de ikke selv kan løfte. 13/46

15 2.4 Eftersyn og salg af brandmateriel (kommunale ejendomme) Beredskabets udfører de lovpligtige eftersyn og salg af brandmateriel på kommunale ejendomme. Opgaverne omfatter bl.a. rådgivning og salg af nyt brandmateriel, reparation af materiellet m.m Kommuner som arbejder med eftersyn og salg af brandmateriel Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Ja Ja Ja Ja Ja Ja Opgaver fordelt på kommuner Sorø Brandvæsen Slagelse Brand og Redning 8 Odsherred Brandvæsen 9 Lejre Brandvæsen Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Eftersyn og salg af Årligt eftersyn af Kommunale bygninger Sorø brandmateriel (kommunale håndildslukkere, ejendomme) slangevinder m.v. jf. gældende forskrifter Eftersyn af brandmateriel for offentlige ejendomme. ( vi har eftersynet på ca. 1/3 af de samlede slukkere i kommunen) Eftersyn og salg af brandmateriel Eftersyn og salg af brandmateriel (kommunale ejendomme) Eftersyn af brandmateriel, pumper, slanger m.m. og service, trykprøvning, luftfyldning af røgdykkerapparater Eftersyn af brandmateriel, hvor der udføres kontrol og små reparationer på materiellet. Der udskiftes enheder der skal det, samt ny salg og rådgivning. Det er 2 af vores fuldtidsansatte personer i servicecentret som kører ud og tjekker brandmaterialet. De har en liste over hvilke institutioner det er og hvilket materiel der er de enkelte steder. Når eftersynet er udført bliver der påsat et mærkat som viser, hvornår det er gjort samt, hvilken person der har udført arbejdet. Brandmaterialet skal tjekkes en gang om året. Oprette og slette i kartotek PC, opsætte og nedtage brandmateriel samt reparation af slangevinde, servicere kommunen efter behov Kontrol, vedligeholdelse og eftersyn af materiel/dragter og udstyr hertil. Herunder Brandstation på Novo Offentlige bygninger. Kommunale institutioner f.eks. skoler, plejehjem m.m. samt andre offentlige bygninger. Lejre Kommune Lokale virksomheder som, Novo, Statoil, Asnæsværket m.m. Korsør og Slagelse Asnæs og Nykøbing Kirke Hyllinge Kalundborg 14/46

16 Holbæk Brandvæsen og luftflasker, Kemikaliedragter. Slukkereftersyn Eftersyn og salg af brandmateriel (kommunale ejendomme) Lovpligtigt eftersyn af mindre slukningsmidler (håndslukkere). Vi udfører det lovpligtige eftersyn af brandmateriel, rådgiver og sælger nyt materiale. Indkøb og logistik Offentlige institutioner. Alle kommunale institutioner Kalundborg Holbæk Centrale nøgletal Sorø Brandvæsen Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk Eftersyn og salg af ,2 brandmateriel (kommunale ejendomme) Slagelse Brand og Redning 13 Eftersyn af brandmateriel for offentlige ejendomme. ( vi har eftersynet på ca. 1/3 af de samlede slukkere i kommunen) Eftersyn af brandmateriel, pumper, slanger m.m. og service, trykprøvning, luftfyldning af røgdykkerapparater og luftflasker, Kemikaliedragter , Slukkereftersyn Holbæk Brandvæsen Eftersyn og salg af brandmateriel (kom ,25 Lejre Brandvæsen Odsherred Brandvæsen munale ejendomme) Eftersyn og salg af brandmateriel (kommunale ejendomme) Eftersyn og salg af brandmateriel , , Den beredskabs- og kommunale synergi Eftersyn og salg af brandmateriale har for flere af kommunerne beredskabsmæssig synergier. Beredskabet kan have personale ansat, som er med til at sikre, at der er folk til at bemande førsteudrykningen, hvis der kommer en udrykning har det første prioritet i forhold til serviceopgaven. Det er lokale beredskabsmestre / beredskabsassistenter, som deltager i det operative beredskab der udfører opgaven og det giver dem et lokalt kendskab til bygningerne. Derudover har opgaven kommunale synergier, da det skaber et godt kendskab til de kommunale ejendomme og gode relationer mellem beredskab og kommunens ansatte. 15/46

17 2.5 Entreprenøropgaver fx oprydning ved FUH Beredskabets opgaver i forhold til entreprenøropgaver omfatter indsatser ved uheld med farlige stoffer og oprydning efter færdselsuheld Kommuner som arbejder med entreprenøropgaver fx oprydning ved færdselsuheld Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Ja Ja Ja Ja Ja Nej Opgaver fordelt på kommuner Sorø Brandvæsen Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Oprydning efter spild Oprydning efter - Sorø og Ruds Vedby samt sikre hurtig uheld med farlige fremkommelighed i stoffer og oprydning trafikken efter færdselsuheld. efter færdselsuheld herunder fjerne biler fra kørebanen m.m. Slagelse Brand og Redning Odsherred Brandvæsen Entreprenøropgaver fx oprydning efter FUH. Entreprenøropgaver fx oprydning ved FUH Beredskabet er ofte på skadestedet i forvejen og kan derfor hurtig rydde op og gør vejen farbar igen. Ved f.eks. olieudslip smides der kattegrus ud på stedet som bagefter fejes op når det har suget olien op. Er det muligt opsamles der olie/væsker direkte fra objektet. Hvis der er ruder eller andre ting som er ødelagt fejes det sammen og fjernes. Hændelser /objekter som forurener vejbaner eller andre arealer ved f.eks. spild af olie/væsker ved færdselsuheld Asnæs, Nykøbing og Lumsås Lejre Brandvæsen Oprydning efter FUH /pumpeopgaver. Oprydning efter FUH /pumpeopgaver. Oprydning efter ulykker. Oprydning efter ulykker. Hændelser /objekter som forurener vejbaner eller andre arealer ved f.eks. spild af olie/væsker ved færdselsuheld Private som har været ude for en ulykke Hvalsø og Kirke Hyllinge Kalundborg, Gørlev og Sejerø Centrale nøgletal Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk 16/46

18 Sorø Brandvæsen Slagelse Brand og Redning 18 Odsherred Brandvæsen 19 Lejre Brandvæsen Oprydning efter spild samt sikre hurtig fremkommelighed i trafikken efter færdselsuheld. Entreprenøropgaver fx oprydning efter FUH. Entreprenøropgaver fx oprydning ved FUH Oprydning efter FUH /pumpeopgaver Oprydning efter FUH /pumpeopgaver Lønudgift til brandmandskab er indeholdt i det operative beredskab, da mandskabet er tilkaldt til uheldet i forvejen. 0, , , , Den beredskabs- og kommunale synergi Den beredskabsmæssige synergi er primært fastholdelse af brand- og smandskab. Opgaven har en karakter, så brand- og smandskab hurtigt kan indgå i det kommunale beredskabs operative opgaver. Opgaverne i forbindelse med færdselsuheld har direkte synergier, da beredskabet er der ofte i forvejen og kan derfor hurtigt rydde vejen så den bliver farbar igen. 17/46

19 2.6 Akut krisehjælp til kommunalt ansatte Beredskabets opgaver i forhold til akut krisehjælp til kommunalt ansatte omfatter samtale med medarbejdere, som har været udsat for voldsomme hændelser Kommuner som arbejder med akut krisehjælp Slagelse Sorø Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Nej Ja Nej Nej Nej Nej Opgaver fordelt på kommuner Sorø Brandvæsen Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Akut krisehjælp til Samtale med medarbejdere Alle ansatte i Sorø Sorø kommunalt ansatte der har Kommune været udsat for voldsomme hændelser eller andet hvor der er behov for en krisesamtale Centrale nøgletal Sorø Brandvæsen 21 Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk Akut krisehjælp til ,006 kommunalt ansatte Den beredskabs- og kommunale synergi Den kommunale synergi er støtte til medarbejdere i kommunen. 18/46

20 2.7 Fleet Management og vedligeholdelse af kommunale køretøjer Beredskabets opgaver i forhold til fleet management omfatter opgaver som vask, rengøring samt let vedligeholdelse og mindre reparationer af kommunale køretøjer Kommuner som arbejder med fleet management og vedligeholdelse af kommunale køretøjer Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Ja Nej Ja Nej Ja Nej Opgaver fordelt på kommuner Sorø Brandvæsen Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Vedligeholdelse af Sorø kommunale køretøjer Brandvæsenet foretager vask og rengøring af køretøjerne efter udarbejdet vaskeplan. Køretøjerne afhentes på de adresser hvortil bilerne er tilhørende. Skift mellem sommer og vinter hjul. Transport til og fra eksternt værksted Hjemmeplejen, Social Psykiatrien, Sundhedscenteret, Plan og Miljø Odsherred Brandvæsen 22 Vedligeholdelse af kommunale køretøjer Rep. Og vedligeholdelse af egne og kommunale køretøjer. Herunder fremstilling og påsætning af tekster. Bilerne bliver ca. hver 14 dag taget ind til vask, eftersyn og sikkerhedstjek. Mindre reparationer og dækudskiftninger løses på serviceværkstedet og større ting bliver kørt til værkstederne rundt om i kommunen. Udføre 19eparationer og vedligeholdelse af egen vognpark samt enkelte kommunale institutioners vognpark. Administrationsbiler, sygeplejebiler, hjemmeplejebiler, madbiler, hjælpemiddeldepotbiler og biler fra øvrige afdelinger. Beredskabet og kommunale institutioner. Asnæs og Nykøbing Kalundborg Centrale nøgletal Sorø Brandvæsen Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk Vedligeholdelse af ,74 kommunale køretøjer Odsherred Brandvæsen Vedligeholdelse af kommunale køretøjer Rep. Og vedligeholdelse af egne og , , /46

21 kommunale køretøjer. Herunder fremstilling og påsætning af tekster Den beredskabs- og kommunale synergi Den beredskabsmæssige synergi er primært fastholdelse af brand- og smandskab. Opgaven har en karakter, så brand- og smandskab hurtigt kan indgå i det kommunale beredskabs operative opgaver. 20/46

22 2.8 Serviceopgaver (Autohjælp og/eller servicetilbud og opgaver) Beredskabets serviceopgaver ved autohjælp og førstehjælpskasser Kommuner som arbejder med serviceopgaver Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Ja Nej Ja Nej Nej Nej Opgaver fordelt på kommuner Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Sorø Brandvæsen Førstehjælpskasser / Afhente biler der er Alle institutioner i Sorø autohjælp kørt i stykker / starthjælp Rekv. Autohjælp hvis uheld med biler er sket langt fra Sorø Kommune Levere førstehjælpskasser og efterfølgende opfyldning Sorø Kommune Odsherred Autohjælp Yde autohjælp til kommunes bilpark Administrationsbiler, sygeplejebiler, hjemmeplejebiler, madbiler, hjælpemiddeldepotbiler og biler fra øvrige afdelinger. Station Asnæs og Station Nykøbing Centrale nøgletal Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk Sorø Brandvæsen Førstehjælpskasser / ,006 autohjælp Odsherred 27 Autohjælp , Den beredskabs- og kommunale synergi Den beredskabsmæssige synergi er primært fastholdelse af brand- og smandskab. Opgaven har en karakter, så brand- og smandskab hurtigt kan indgå i det kommunale beredskabs operative opgaver. 21/46

23 2.9 Kursusvirksomhed Beredskabets udfører kurser i bl.a. førstehjælp, brandbekæmpelse, anvendelse af ABA-anlæg m.m Kommuner som arbejder med kursusvirksomhed Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Ja Ja Ja Ja Ja Ja Opgaver fordelt på kommuner Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Sorø Brandvæsen Kursusvirksomhed Uddannelse i førstehjælp i 6 og 12 timers moduler samt uddannelse i hjertestarter. Kommunalt og privatansatte Sorø Slagelse Brand og Redning 28 Odsherred Brandvæsen Kursusvirksomhed Resc Kursusvirksomhed Uddannelse i elementær brandbekæmpelse 3 timer og speciel tilpassede kurser til den enkelte institution på mellem 4 og 6 timers varighed Undervisning og uddannelse. Kurserne udbydes kun som hele kurser, hvor der ca. deltager mellem 12 og 14 personer. Der udleveres bøger til førstehjælpskurset, men ikke til kurset elementær brand. Beredskabet har en førstehjælpstrailer som indeholder dukker, kar, brændstof mm. som tages med hvis kurset foregår andre steder end på Vangen. Der udbydes ikke åbne kurser for befolkningen. Lejre Brandvæsen Kursusvirksomhed Undervise i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Kursusvirksomhed Uddanne og vedligeholde færdigheder indenfor førstehjælp, hjertestarter, elementær brandbekæmpelse, og anvendelse af ABA-anlæg Alle aktører der måtte have brug for de kurser der bliver udbudt. Primært kommunale ansatte, men også mulighed for at undervise andre personalegrupper. Lejre Kommune Kommunale institutioner og lokale virksomheder. Korsør Nykøbing, Lumsås og Asnæs Kirke Hyllinge Kalundborg 22/46

24 Holbæk Brandvæsen Kursusvirksomhed - førstehjælp og EBkurser m.m. Kurserne gennemføres i egne kursuslokaler med egne instruktører Alle ansatte i Holbæk Kommune Holbæk Centrale nøgletal Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk Sorø Brandvæsen Kursusvirksomhed ,25 Slagelse Brand og Kursusvirksomhed ,08 Redning 30 Resc 31 Odsherred Brandvæsen Kursusvirksomhed ,11 Lejre Brandvæsen Kursusvirksomhed ,2 Kursusvirksomhed Holbæk Brandvæsen Kursusvirksomhed - førstehjælp og EBkurser Det er ikke muligt at angive nogen tal da vores kursusvirksomhed er i opstartsfasen Det er ikke muligt at angive nogen tal da vores kursusvirksomhed er i opstartsfasen 0, Den beredskabs- og kommunale synergi Kursusaktiviteterne kan medvirke til at finansiere lønudgiften til fastansatte. Kursusvirksomheden har en kommunal synergi, da kurserne giver gode relationer mellem beredskabet, kommunalt ansatte og virksomheder. Endelig skal beredskabsfaglige kurser ses som en del af brandvæsnets forbyggende virksomhed ligesom kurserne kan give grundlag for køb af bedre materiel. 23/46

25 2.10 Kontrakter med eksterne kunder Beredskabet løfter opgaver for eksterne kunder Kommuner som har kontrakter med eksterne kunder Sorø Slagelse Odsherred Lejre Kalundborg Holbæk Nej Ja Nej Ja Ja Nej Opgaver fordelt på kommuner Opgave: Opgavebeskrivelse Målgruppe: Stationer hvor opgaven løses Sorø Brandvæsen Nødbehandler Region Sjælland Nødbehandlerenheden disponeres af Region Sjællands AMK vagtcentral Borgere i Region Sjælland, primært i Sorø Kommune Sorø Slagelse Brand og Redning Slagelse Brand og Redning Lejre Brandvæsen Intern kontrakt Storebælt Storebælts kontrakt Nødbehandler for regionen Nødbehandlerenhed Varetager beredskabet på vestbroen der indbefatter motorvejen på fastlandet fra afkørsel 42 og frem til Sprogø samt i tunnelen. NK indsatsleder vagtfunktion Storebælt Koordinerende holdleder funktion Storebælt Konsulentydelser Praktiske arbejdsopgaver. Drift og vedligehold Øvelsestunnel øvelser og vedligehold Region Sjælland giver beredskabsvederlag kr. plus Admin kr. årligt Beredskabet udfører opgaven for præhospitalt Center. Nødbehandlerenheden ejes af Præhospitalt Center. Køretøjer samt tog, og det personel samt fragt der måtte frembringes af disse, og bygninger og enheder. Samt som senhed for folk der måtte arbejde på bro eller tunnel. Operative opgaver 1 mand betjent udrykningsenhed som kører ud til uheld og sygdom via AMK alarm central Borgere som har kontaktet 112, som har akut brug for hjælp i forbindelse med sygdom og ulykker m.m. Korsør Korsør Kirke Hyllinge og Hvalsø Gørlev Centrale nøgletal Opgave: Årlige Indtægter Årlige udgifter Budgetmæssige årsværk Sorø Brandvæsen Nødbehandler ,1 Region Sjælland Slagelse Brand og Redning 37 Intern kontrakt Storebælt , /46

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Administration og ledelse x x x x x Skal Operative opgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Myndighedsopgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Beredskabsplanlægning, jf. beredskabslovgivning

Læs mere

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab En Rapport til SINE-sekretariatet Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab 22. oktober 2008 Engagement: 222433461 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...6 2.

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Operationelt beredskab

Operationelt beredskab Analyseplan Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen Slagelse (PE)

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S

Vestegnens Brandvæsen I/S Vestegnens Brandvæsen I/S Årsberetning 2005 FORORD Side : 1 Forord Kære læser Du sidder nu med den første årsberetning fra Vestegnens Brandvæsen I/S. Med den begynder vi en tradition, der kan give interesserede

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Direktion, 31-01-2014 Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 31. januar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland 23. september 2009 Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland Normal skrift angiver det stillede spørgsmål samt spørgers eventuelle kommentarer, kursiv angiver Brand og Rednings svar eller

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Konceptbeskrivelse Version 1.0

Konceptbeskrivelse Version 1.0 Konceptbeskrivelse Version 1.0 2 Konceptbeskrivelse Flextrafik Version 1.0 November 2009 Indholdsfortegnelse Introduktion 7 Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? 7 Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen?

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Det er igen tid til Nytårsparole på Beredskabscenter Aalborg. Det er altid rart, at så mange kan finde tid til at støtte op om arrangementet. Både fastansatte,

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

2. marts 2015. Løn- & personaleforhold

2. marts 2015. Løn- & personaleforhold 2. marts 2015 Løn- & personaleforhold Indhold 1. Resume... 3 2. Grundlag og afgrænsning af opgaven... 3 3. Kollektive rettigheder og lokalaftaler... 4 4. SU-/MED-system og Arbejdsmiljøorganisation... 6

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse Indhold Introduktion... 4 Formålet med konceptbeskrivelsen... 5 Sådan læses konceptbeskrivelsen... 5 Hvad er flextrafik?.... 6 Flextrafik og lovgivningen.... 6 Lov om trafikselskaber...

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013 Konceptbeskrivelse KONCEPTBESKRIVELSE Version 1.0 November 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen Hvad er Flextrafi

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flydende højhus tæt på at kæntre. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 9 November 2013. Foto: Mads Hansen.

BRANDVÆSEN. Flydende højhus tæt på at kæntre. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 9 November 2013. Foto: Mads Hansen. NR. 9 November 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flydende højhus tæt på at kæntre Foto: Mads Hansen Side 18-21 BRANDVÆSEN NR. 9 November 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune

Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune Årsberetning 2007 Indholdsfortegnelse Forordet Nyt i året Beredskabet Vagtordninger Mandskabet Opgaverne Udkaldsstatistik Alarmstatistik

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2011 Der har i årets løb også været fokus på fraværet hos Aarhus Brandvæsen. Der modtages og udarbejdes statistikker, som sammenholdes med vores egne interne MEA mål (Miljø,

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere